Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi"

Transkript

1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám Praha 1

2 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Obsah 1 Účel dkumentu Obecné infrmace Číselník NIPEZ a jeh rle v prjektu NIPEZ Sftwarvá aplikace pr správu Číselníku NIPEZ ASW cnipez Klasifikace a standardizace kmdit Názvslví klasifikace, identifikace, katalgizace Datvá náplň Číselníku NIPEZ Klasifikační systém Číselníku NIPEZ Kódvání kmdit a uveřejňvání VZ dle zákna Standardizvaný ppis kmdit Sady vlastnstí kmdit v Číselníku NIPEZ Pužívání Číselníku NIPEZ pr ppisvání předmětu stavebních prací Číselník NIPEZ a jeh napjení na další nástrje Praktické rady a dpručení pr pužívání Číselníku NIPEZ Pr přizvanu kmditu existuje kód cnipez Název (charakter) přizvané kmdity je bsažen v sadě vlastnstí cnipez Neexistuje knkrétní kód v cnipez Přiřazvání kódů cnipez ke kmditám ve sprných případech Využívání cnipez a kódů CPV pr stanvení předpkládané hdnty VZ Desater praktických rad a infrmací pr uživatele Číselníku NIPEZ Kncepce správy Číselníku NIPEZ Prvz infrmační pdpry Údržba a aktualizace Číselníku NIPEZ Aktualizace klasifikační části Číselníku NIPEZ Zveřejňvání aktuálních verzí dat Číselníku NIPEZ Pskytvání metdickéh pradenství při definici předmětu VZ s využitím Číselníku NIPEZ Uživatelská pdpra pr Číselník NIPEZ Prcesní schéma zpracvání uživatelských pžadavků Využití Číselníku NIPEZ pr tvrbu elektrnických katalgů /69 AURA, s.r..

3 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Charakteristika výchdisek pr tvrbu elektrnických katalgů Využití Číselníku NIPEZ v elektrnickém katalgu dle ZVZ Využití Číselníku NIPEZ pr elektrnické katalgy v rámci resrtních systémů centralizvanéh zadávání Seznam literatury Nrmy a standardy Dkumentace suvisející s Číselníkem NIPEZ Legislativa Ostatní dkumentace a literatura Přílhy Přílha č. 1 Klasifikační systém CPV Přílha č. 2 Klasifikace prdukce CPA Přílha č. 3 Klasifikace UNSPSC Přílha č. 4 Systém klasifikace zásb NATO Přílha č. 5 Klasifikační systém 65 Přílha č. 6 Katalgizační systém eotd Seznam brázků Obr. 2-1: Různé kódy CPV a cnipez u kmdity, která by mhla být d cnipez přidána Obr. 2-2: Ukázka frmuláře z Věstníku veřejných zakázek, pužití kódů cnipez Obr. 2-3: Ukázka frmuláře z Věstníku veřejných zakázek, pužití SV cnipez Obr. 2-4: Vyhledávání veřejné zakázky s pužitím frmuláře ISVZ Obr. 2-5: Kmditní skupiny a (kncvá) kmdita Obr. 2-6: Struktura SV pr kmditu Zemní plyn Obr. 2-7: Detail vlastnsti SV s datvým typem Celé čísl Obr. 2-8: Detail vlastnsti SV s datvým typem Tabulkvá hdnta Obr. 2-9: Detail vlastnsti SV s datvým typem Měřená hdnta Obr. 2-10: Detail vlastnsti SV s datvým typem Rzsah měřených hdnt Obr. 2-11: Detail vlastnsti SV s datvým typem Lgický Obr. 2-12: Detail vlastnsti SV s datvým typem Slžený Obr. 3-1: Příklad 1 výsledek vyhledávání pdle části názvu Obr. 3-2: Příklad 1 výsledek vyhledání pdle celéh názvu AURA, s.r.. 3/69

4 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Obr. 3-3: Příklad 2 Vyhledávání pdle názvu Obr. 3-4: Příklad 2 Vyhledávání ve strmu kmdit Obr. 3-5: Příklad 3 Vyhledávání v hdntách vlastnstí Obr. 3-6: Příklad 3 Výsledek vyhledávání v detailu výpisu hdnt vlastnsti Obr. 3-7: Příklad 4 Vyhledávání ve strmu kmdit Obr. 4-1: Prcesní schéma správy Číselníku NIPEZ Obr. 4-2: Prcesní schéma zpracvání uživatelských pžadavků Obr. 7-1: Struktura OTD Seznam tabulek Tab. 2-1: Přehled datvých typů vlastnstí v SV cnipez Tab. 5-1: Atributy elektrnickéh katalgu pužívanéh dle ZVZ Tab. 5-2: Atributy záznamu v RSNP Tab. 5-3: Ukázka č. 1 slepéh a stréh katalgu, které využívají Číselník NIPEZ Tab. 5-4: Ukázka č. 2 slepéh a stréh katalgu, které využívají Číselník NIPEZ Tab. 5-5: Využití Číselníku NIPEZ v rámci RSNP Tab. 7-1: Statistika bsahu slvníku eotd /69 AURA, s.r..

5 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Účel dkumentu Číselník NIPEZ tvří významnu část Nárdní infrastruktury pr elektrnické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Hlavním cílem prjektu NIPEZ je dsáhnut finančních úspr elektrnizací zadávání veřejných zakázek v České republice, a t snížením cen nakupvaných kmdit a snížením transakčních nákladů spjených s prcesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i ddavatelů. Vedle pužívání elektrnických nástrjů pr samtné zadávání a vyhdncvání veřejných zakázek (VZ) je hlavním prstředkem pr dsažení vyšší efektivity prcesu přípravy VZ implementace pravidel pr standardizvaný ppis předmětu VZ. Tent ppis je prváděn v suladu s pravidly bsaženými v Číselníku NIPEZ (číselník je dále v textu značván také zkráceně jak cnipez). Tent číselník definuje vedle kategrizace (klasifikace) kmdit také jejich funkční vlastnsti a parametry. V sučasné dbě je již Číselník NIPEZ v rutinním prvzu a uživatelům je dstupný na webvé adrese ciselnik.nipez.cz. Databáze cnipez představuje referenční seznam kmdit a jejich vlastnstí, které jsu předmětem trhu veřejných zakázek v ČR. Správcem a subjektem zdpvědným za Číselník NIPEZ je Ministerstv pr místní rzvj České republiky (dále také zkráceně jak MMR), prvzvatelem infrmační pdpry tht číselníku je splečnst AURA, s.r.. Základním účelem předkládanéh dkumentu je pskytnut uživatelům Číselníku NIPEZ a dalším účastníkům trhu veřejných zakázek v ČR infrmace a metdicku pdpru při ppisu předmětu VZ, jeh kategrizaci a standardizaci včetně návdu k řešení nejčastějších situací spjených s pužitím Číselníku NIPEZ a s využitím sftwarvé aplikace pr práci s daty Číselníku NIPEZ. Přehled základních částí dkumentu Infrmace bsažené v tmt dkumentu jsu rzděleny d 3 základních skupin: Obecné infrmace C je t Číselník NIPEZ, jeh rle v prjektu NIPEZ Základní pjmy klasifikace a standardizace kmdit, názvslví Datvá náplň Číselníku NIPEZ, sady vlastnstí kmdit Standardizvaný ppis kmdit Pužití Číselníku NIPEZ v praxi Klasifikace předmětu VZ s využitím klasifikačníh strmu kmdit cnipez, řešení nejčastějších situací při stanvení správnéh kódu nakupvané kmdity Desater praktických rad a infrmací pr uživatele Číselníku NIPEZ Kncepce správy Číselníku NIPEZ Prvz infrmační pdpry Údržba a aktualizace Číselníku NIPEZ Uživatelská pdpra pr Číselník NIPEZ AURA, s.r.. 5/69

6 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Obecné infrmace 2.1 Číselník NIPEZ a jeh rle v prjektu NIPEZ Číselník NIPEZ je speciální klasifikační číselník, který vznikl pr ptřeby prjektu NIPEZ. Data tht číselníku jsu určena ke klasifikaci a identifikaci ddávek, služeb a stavebních prací (viz 8, 9 a 10 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách [C1]), které jsu nakupvány jedntlivými rganizacemi a subjekty veřejné správy České republiky, přičemž tyt nákupy prbíhají zpravidla frmu veřejné zakázky. Data Číselníku NIPEZ jsu umístěna v elektrnické databázi, jejíž bsah je uživatelům zpřístupněn prstřednictvím webvé sftwarvé aplikace. Uživateli tét sftwarvé aplikace pak stačí k práci s Číselníkem NIPEZ puze pčítač připjený k internetu a vhdný internetvý prhlížeč. Z hlediska způsbu pužívání představuje Číselník NIPEZ jedntnu celstátní referenční databázi, která je jedntlivými účastníky trhu veřejných zakázek pužívaná ke specifikaci předmětu VZ. Z tht důvdu jsu data Číselníku NIPEZ přebírána d dalších elektrnických nástrjů (sftwarvých aplikací, viz 149 zákna [C1]) zapjených d prjektu NIPEZ, tedy především d elektrnických tržišť veřejné správy a d Nárdníh elektrnickéh nástrje (NEN). Dále mhu být data číselníku přebírána i d dalších individuálních sftwarvých nástrjů, které prvzují jedntliví zadavatelé a ddavatelé VZ. Jak vyplývá z uvedených infrmací, bude v dalším textu v některých případech ptřeba rzlišvat mezi dvěma základními částmi Číselníku NIPEZ. Těmi jsu jednak samtná data číselníku, jednak sftware pr práci s těmit daty. Tent sftware dstupný na internetvé adrese ciselnik.nipez.cz bude dále značván jak ASW cnipez. Pkud bude v dalším textu uveden pjem Číselník NIPEZ bez dalšíh upřesnění, budu jím značeny suhrnně jak ASW cnipez, tak data Číselníku NIPEZ. 2.2 Sftwarvá aplikace pr správu Číselníku NIPEZ ASW cnipez Sftwarvá aplikace ASW cnipez zajišťuje uživatelům především přístup k datům Číselníku NIPEZ. Základní prhlížení a vyhledávání dat v cnipez je však jen dílčí částí kmplexu funkcinalit a datvých perací, které je nutn prstřednictvím ASW cnipez v rámci správy číselníku prvádět. Funkčnsti ASW cnipez lze rzdělit d tří základních blastí: Vytváření, editace a prhlížení dat číselníku Vytváření, editace a prhlížení klasifikační části číselníku pmcí rzbalvacíh strmu Vytváření, editace a prhlížení pravidel a parametrů (sad vlastnstí) pr specifikaci předmětu VZ Vytváření, editace a prhlížení kmditní pvinnsti pr e-tržiště, centralizvané zadávání, e-aukce atd. 6/69 AURA, s.r..

7 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Exprt a imprt dat Exprt dat strmu kmdit a sad vlastnstí kmdit z cnipez a jejich publikvání ve frmě XML 1 subrů Imprt dat d cnipez (aktualizace klasifikace CPV, slvníku OTD 2 a dalších zdrjvých číselníků) Administrace aplikace Sambslužná registrace uživatelů, vytvření vlastníh uživatelskéh účtu, změna přístupvých údajů Správa uživatelů vytváření a úprava účtů, správa uživatelských rlí apd. Publikvání uživatelských infrmací Číselníku NIPEZ ve frmě FAQ a aktualit. Z hlediska uživatelských rlí pracují s ASW cnipez dvě základní skupiny uživatelů: Správci (administrátři) cnipez. Tat rle zpřístupňuje plnu funkčnst aplikace včetně editace dat cnipez a správy uživatelů. D tét skupiny uživatelů patří pracvníci MMR a splečnsti AURA; Běžní uživatelé číselníku. Rle umžňuje všem uživatelům včetně neregistrvaných prhlížet data číselníku, registrvaní uživatelé mhu navíc případně stahvat publikvané exprtní subry. Charakteristika aplikace ASW cnipez Pžadavky na dstupnst aplikace pr širký kruh uživatelů předurčily skutečnst, že ASW cnipez byla realizvána jak plně webvá aplikace. Autmaticky tím byl dsažen výhd typických pr tent druh sftwarvých aplikací: snadný přístup uživatelů k aplikaci přes internet, centralizvaná správa aplikace, kteru je mžn prvádět vzdáleně, minimální nárky na technicku infrastrukturu na straně uživatele. Uživateli k práci s ASW cnipez stačí jen běžný sbní pčítač připjený k internetu a webvý prhlížeč. Bližší infrmace architektuře aplikace ASW cnipez, jejích mžnstech a pužívání jsu uvedeny v dkumentu Základní uživatelská příručka infrmační pdpry správy číselníku NIPEZ [B3]. 2.3 Klasifikace a standardizace kmdit Se zavedením jedntnéh systému elektrnickéh zpracvání veřejných zakázek je čekáván dsažení následujících hlavních cílů: zprůhlednění veřejných zakázek a zrychlení kmunikace v rámci zadávacíh prcesu; 1 XML subr je textvý subr, který bsahuje speciální příkazy (tzv. tagy) jazyka extended Markup Language. 2 Open Technical Dictinary, tevřený technický slvník, který je využívaný ke standardizvanému ppisu kmdit a k vytváření katalgů výrbků, zbží, ddávek a služeb. Vytváření, správa a pužívání OTD je definván skupinu nrem ISO AURA, s.r.. 7/69

8 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: mžnst prvádět pkrčilé výdajvé analýzy a na jejich základě stanvit zadávací strategie ke kmditním kategriím; mžnst statisticky vyhdncvat trh VZ z kmditníh aspektu a mžnst sledvat vývj cenvé hladiny; snížit náklady spjené s prcesy zadávání veřejných zakázek, zajistit nižší ceny nakupvaných kmdit a dsáhnut tak úspr z veřejných rzpčtů. Další pdrbnější infrmace strategii elektrnizace zadávání veřejných zakázek jsu uvedeny v dkumentu [C8]. Významným předpkladem dsažení uvedených cílů je c nejširší zavedení klasifikace a standardizace kmdit d prcesů suvisejících se zpracváním veřejných zakázek. Infrmace kmditách zpracvané standardním způsbem jsu nezbytným předpkladem efektivníh nasazení a využití sftwarvých aplikací tvřících základ nástrjů pr pdpru zpracvání VZ Názvslví klasifikace, identifikace, katalgizace Základním pjmem je v Číselníku NIPEZ kmdita. Tent pjem byl d číselníku a následně d blasti zadávání VZ zaveden p pměrně rzsáhlé diskusi. Pjem kmdita se ttiž vztahval půvdně jen na zemědělské prdukty, surviny a energii, které jsu vyráběné ve velkém mnžství, v jedntné kvalitě a mnha různými výrbci, takže mhu být předmětem bchdvání na glbálních trzích. Typickým příkladem klasické kmdity může být třeba zlat neb pšenice. V sučasnsti se již pjem kmdita pužívá prakticky pr jakýkliv prdukt, který je předmětem eknmické aktivity v nejširším smyslu slva. Kmdita a kmditní skupina Na trhu veřejných zakázek se bchduje s velmi pestru mnžinu výrbků, zbží, ddávek a služeb, prt byl z praktických důvdů zvlen pr jejich značvání univerzální pjem kmdita. V suvislsti s uspřádáním jedntlivých kmdit d skupin vytvářejících hierarchicku (strmvu) strukturu je nutn ještě jednu upzrnit, že je významný rzdíl mezi kmditu a kmditní skupinu. Kmditní skupina má v klasifikačním strmu připjené ještě pdřízené struktury, a t buď kmdity, neb další kmditní skupiny. Klasifikace Klasifikace představuje prces zařazení danéh bjektu (v případě cnipez kmdity) d určité kategrie, a t na základě psuzení danéh bjektu z hlediska jeh charakteru. Tyt kategrie (skupiny, třídy) sdružující bjekty bdbnéh typu jsu v praxi sestavvány d seznamů se strmvu strukturu, které jsu značvány jak klasifikační systémy (KLS). Účelem každéh KLS je usnadnit uživatelům vyhledávání pžadvaných bjektů v databázi a pdpřit další zpracvání infrmací prpjených s těmit bjekty. Může jít např. prvádění analýz prvzních či transakčních dat spjených s určitými kmditami neb jejich skupinami. Pr uživatele určitéh infrmačníh systému znamená využití KLS v praxi t, že např. v e-tržišti prjektu NIPEZ má mžnst, resp. pvinnst, u danéh předmětu VZ zadat údaj bsahující kód klasifikace, v daném případě kód kmdity cnipez. Tent kód cnipez vybírá uživatel ze seznamu existujících kódů a může při tm využít pdpůrných funkcí, které SW aplikace danéh 8/69 AURA, s.r..

9 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 e-tržiště nabízí (např. průchd strmem kmdit neb textvé vyhledávání). Pkud jsu plžky v databázi danéh infrmačníh systému patřené klasifikačním kódem, je mžné pdle tht kódu plžky snadn vyhledávat a vytvářet jejich přehledy ve frmě výstupních sestav s různu úrvní agregace. Identifikace Při vytváření libvlných typů katalgů (zbží, výrbků, firem, sb, náhradních dílů, služeb atd.) je nutn vedle klasifikace prvést u plžky katalgu tzv. identifikaci, tedy definvat u plžky ještě další údaje, které ji budu jednznačně dlišvat d jiných plžek v katalgu. Číselník NIPEZ patří také mezi katalgy 3, prt byl princip identifikace aplikván i u jeh kmdit. V dalším ppisu je pjem kmdita pužitý jak příklad typu katalgizvanéh bjektu. Pr stanvení identifikačních údajů se v praxi ustálil pužívání dvu základních metd: Ppisná metda identifikace vymezuje kmditu ppisem stanvených charakteristik. Tyt charakteristiky (v terminlgii cnipez vlastnsti, viz dále) kmditu blíže specifikují, usnadňují prces identifikace a umžňují srvnání s statními kmditami. Tat metda se běžně využívá v katalgizačním systému rganizace NATO, kde je značena jak plně ppisná identifikace, a rvněž také v systémech kmpatibilních s OTD (viz dále Přílhu č. 6 v kapitle 7). Její princip spčívá ve vytváření dvjic vlastnst hdnta vlastnsti, které katalgizvanu kmditu jednznačně identifikují, resp. určují. Referenční metda identifikace stanvuje identitu kmdity puze dkazem na referenční čísla (RN) kmdity jednh neb více ddavatelů. Referenčním číslem je bvykle kód výrbku, zbží neb služby stanvený jeh ddavatelem. V zahraničí je tent kód značván jak prduct number neb part number (PN). RN vytváří v kmbinaci s identifikátrem výrbce neb ddavatele (v ČR nejběžněji v pdbě identifikačníh čísla rganizace IČ) unikátní kód, tzv. referenci REF, kteru je mžn pužít k jednznačnému určení kmdity v daném katalgu (databázi). Katalgizace Referenční metda identifikace je běžně pužívaná v nabídkách ddavatelů, kteří se ucházejí realizaci VZ. Ddavatel zde uvádí kód zbží ze svéh katalgu prduktů, další údaje v nabídce upřesňující vlastnsti nabízenéh prduktu pak dpvídají ppisné metdě identifikace. Je zřejmé, že referenční metda identifikace je zcela nevhdná pr účely vytváření pptávek, kdy zadavatel VZ musí respektvat ustanvení zákna veřejných zakázkách [C1] a ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. Tvrba katalgů jak uspřádaných seznamů záznamů katalgizvaných bjektech se z phledu vlastníh zpracvání infrmací daném bjektu skládá ze dvu, v předchzím textu ppsaných, základních prcesů: klasifikace a identifikace. V praxi se vytváření knkrétních katalgů, údržba a využívání jejich bsahu řídí pravidly, která jsu definvána správcem danéh katalgu. Tím 3 V případě Číselníku NIPEZ jde katalg kmdit a kmditních skupin, tedy katalg reprezentantů typů prduktů. Nejde katalg reálných knkrétních výrbků, ddávek a služeb. AURA, s.r.. 9/69

10 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: může být jedntlivá rganizace, která si vytváří např. svůj katalg výrbků neb brvé sdružení spravující katalg pr určité dvětví (např. katalg ppisů a směrných cen stavebních prací). Na tmt místě je nutn pznamenat, že z hlediska terminlgie se v zahraničí pužívá pr katalgizaci také termín kdifikace (cdificatin). Tent pjem je u nás běžně užíván v blasti práva pr písemné vyjádření platných právních předpisů či v lingvistice při vytváření jazykvých nrem. Pr účely tht dkumentu jsu termíny katalgizace a kdifikace pvažvány za synnyma. Příkladem katalgu a katalgizačníh systému širce využívanéh v mezinárdním měřítku je Kdifikační systém NATO (NATO Cdificatin System NCS), který je implementván v rámci Ministerstva brany České republiky a Armády ČR. Sada vlastnstí Sada vlastnstí (v textu je také značvána zkráceně jak SV) je základním prstředkem k praktickému prvádění identifikace kmdity. V databázi Číselníku NIPEZ představuje SV specializvanu datvu šablnu, která bsahuje vlastnsti (charakteristické parametry) pr ppis dané kmdity včetně hdnt, kterých může příslušná vlastnst nabývat, pvlených měřicích jedntek a dalších předepsaných pravidel. Vlastnst Jak sučást sady vlastnstí je vlastnst (kmdity) elementárním údajem ppisujícím určitý charakteristický rys kmdity. Samtný termín vlastnst se ukázal v praxi jak nejvýhdnější (navíc je přesným překladem pjmu prperty z nrmy ISO 22745, viz [A1]), prtže další pjmy jak parametr či charakteristika by kmplikvaly srzumitelnst dalšíh ppisu struktury samtné vlastnsti, která má svůj interní identifikátr, datvý typ, frmát atd. 2.4 Datvá náplň Číselníku NIPEZ Data Číselníku NIPEZ lze rzdělit d dvu základních částí: Klasifikační číselník kmdit NIPEZ Sady vlastnstí kmdit Klasifikační číselník vychází z mezinárdně standardizvanéh číselníku CPV 4. Jak všechny běžně pužívané klasifikační systémy má i klasifikační část Číselníku NIPEZ strmvu strukturu, pmcí které lze číselník prcházet d becnějších klasifikačních skupin k detailnějším, a tak snadněji vyhledávat kncvé kmdity a jejich kódy. Základní seznam kmdit a kmditních skupin byl d cnipez převzat z klasifikace CPV (pdrbněji tét mezinárdní klasifikaci pjednává Přílha č. 1 v kapitle 7). Tt rzhdnutí učinil správce Číselníku NIPEZ na základě studií a analýz dstupných a v praxi pužívaných klasifikací 4 Cmmn Prcurement Vcabulary, splečný slvník pr veřejné zakázky v rámci Evrpské unie, vydaný Nařízením kmise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listpadu 2007, kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 splečném slvníku pr veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES pstupech při zadávání zakázek, pkud jde přezkum CPV. Slvník představuje jedntný klasifikační systém pr veřejné zakázky, jehž cílem je standardizvat dkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty pužívají pr ppis předmětu veřejných zakázek. 10/69 AURA, s.r..

11 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 prduktů a služeb s přihlédnutím ke standardům pdprvaným Evrpsku unií v blasti zadávání veřejných zakázek. Přípravné studie, např. [D1], analyzvaly rvněž bsah číselníku CPV a s hledem na identifikvaná mezení a chyby v bsahu CPV a ptřeby účastníků trhu VZ v ČR navrhly přerganizvání půvdních 45 vrchlvých kmditních skupin CPV (v terminlgii CPV ddílů) d nvých 80 tzv. kmditních kategrií. Tyt kategrie jsu v Číselníku NIPEZ značeny dvuciferným kódem 01 až 80 a příslušným názvem. V prvnání s smiciferným základem kódu CPV je zřejmé, že kódy vrchlvých skupin bu klasifikací (CPV a cnipez) nelze zaměňvat a že dvuciferné kódy cnipez nelze využít jak klasifikační kód předmětu VZ ať už v nárdním neb mezinárdním měřítku. Tyt kódy služí primárně k lepší rientaci uživatele ve strmu kmdit cnipez a nikdy nebudu figurvat jak klasifikační kód u knkrétníh předmětu VZ. Další infrmace vazbách mezi klasifikačními kódy CPV a kódy kmdit cnipez jsu uvedeny v kapitle Ke kncvým kmditám, tedy k záznamům v klasifikačním strmu Číselníku NIPEZ, které se již dále nečlení na pdřízené detailnější kmdity neb kmditní skupiny, jsu připjené tzv. sady vlastnstí (SV). Tyt sady vlastnstí představují velmi důležitu sučást standardizace ppisu kmdit. SV představuji určitý typ šablny, pmcí které je mžn jedntlivé druhy ddávek, služeb a stavebních prací jedntně a strukturvaně ppisvat. Ve srvnání s dsavadním způsbem pdrbnějšíh ppisvání nakupvaných kmdit prstřednictvím nestrukturvanéh slvníh ppisu představují SV zásadní kvalitativní příns. Zavádějí ttiž d ppisu datvu strukturu, která umžňuje vedle ručníh i autmatizvané (sftwarvé) prvnávání vlastnstí nakupvaných kmdit. Tat pdpra autmatizvanéh prvnávání je využitelná zvláště při vyhdncvání většíh pčtu nabídek, které byly pdány k určitému předmětu VZ. Pkud má pptávaná plžka (zbží, služba) v zadané VZ stanvené pžadvané hdnty vlastnstí pdle SV příslušející danému kódu kmdity cnipez, pak je mžn nabídky strukturvané pdle stejné SV mezi sebu snadn prvnat Klasifikační systém Číselníku NIPEZ Klasifikační systém Číselníku NIPEZ, tedy seznam kmdit a kmditních skupin uspřádaný d hierarchické strmvé struktury, byl sestaven na základě kódů a názvů kmdit klasifikace CPV. Jak již byl uveden v kapitle 2.4, půvdních 45 vrchlvých ddílů CPV byl pr ptřeby Číselníku NIPEZ zrganizván d nvě vytvřených 80 vrchlvých kmditních kategrií. Těmt kategriím byl přidělený nvý dvuciferný kód, statní kódy kmdit a kmditních skupin byly převzaty z CPV d cnipez beze změny Strmvá struktura klasifikace kmdit Číselník NIPEZ využívá ve své klasifikační části datvu strukturu, která umžňuje v případě ptřeby prvádět změnu struktury strmu kmdit bez hledu na numerický bsah kódu kmdit a kmditních skupin. Ve strmu kmdit cnipez je rvněž implementván princip trvanlivsti kmdity. Jde v pdstatě zásadu nesmazatelnsti záznamu ve strmu kmdit cnipez. Při smazání záznamu z tht strmu by ttiž dšl k neknzistenci v datech již existujících veřejných zakázek či dalších záznamů, bsahujících dkazy na Číselník NIPEZ. Tent princip také respektuje ustanvení ISO (viz [A2]) pužité v katalgizačním systému eotd, které se týká zachvání záznamu plžce číselníku v případě, že záznam pzbude platnsti neb aktuálnsti. Neplatné záznamy strmu kmdit cnipez, resp. kmditní skupiny, které byly v cnipez nahrazeny některu z nvých AURA, s.r.. 11/69

12 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: vrchlvých skupin, jsu zařazeny ve strmu kmdit pd kmditní skupinu 80 Ostatní a její pdskupinu 999 Nepužité skupiny CPV kódů. Struktura záznamů ve strmu kmdit cnipez je jedntná pr kmdity i kmditní skupiny. Základními údaji jsu Kód a název kmdity (kmditní skupiny). Dalším atributem záznamů je Ppis kmdity. Ten je zatím uveden jen u 80 vrchlvých skupin strmu kmdit a u dalších záznamů bude pstupně dplňván. T se týká i atributů Zahrnuje a Nezahrnuje, které služí k upřesnění bsahu kmdity. Vazbu kódu kmdity/kmditní skupiny cnipez na číselník CPV vyjadřuje atribut Odpvídá CPV. Mmentálně má tent atribut shdný bsah jak atribut Kód a název kmdity, výjimku tvří kmdity, u kterých byl praven název, prtže ten byl převzat z nesprávně přelženéh názvu CPV. Příkladem je kmdita cnipez Technické vybavení pr sálvé pčítače, u které je v atributu Odpvídá CPV uveden Technické vybavení pr hlavní pčítače. Atribut Odpvídá CPV hraje také důležitu rli v případě, pkud bude Číselník NIPEZ dplněný nvu kmditu, jejíž kód cnipez nebude bsažen v CPV a navíc bude mít jinu strukturu. V takvém případě bude nutné pr zadání VZ na mezinárdním pli stále pužívat platnu CPV klasifikaci (viz 4.2.1). Ukázka mžné různsti kódů CPV a cnipez je uvedena na následujícím brázku. Obr. 2-1: Různé kódy CPV a cnipez u kmdity, která by mhla být d cnipez přidána Dalšími důležitými atributy záznamů ve strmu kmdit cnipez jsu atributy, které vyjadřují pvinnst nákupu kmdity prstřednictvím elektrnickéh tržiště, e-aukce neb s využitím centralizvanéh zadávání. Bližší ppis významu těcht atributů je uveden v Uživatelské příručce ASW cnipez Kódy kmdit CPV a kmdit Číselníku NIPEZ Vzhledem k nvě vytvřené vrchlvé struktuře strmu kmdit cnipez a dalším úpravám struktury v nižších úrvních strmu (viz infrmace v kapitle typech chyb v CPV) nebyl mžn v databázvé struktuře strmu kmdit cnipez zachvat vazbu přes numerický bsah kódu kmdity. Nebyl by t ani výhdné pr prvádění dalších nutných krekcí a rzvj bsahu 12/69 AURA, s.r..

13 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 kmditní části cnipez. Prt byla d klasifikační části cnipez implementvána tzv. kusvníkvá vazba, kdy každý záznam kmditě a kmditní skupině bsahuje infrmaci nadřízeném rdičvském záznamu. Vazba mezi klasifikacemi cnipez a CPV Platí základní pravidl, že kmdity a kmditní skupiny cnipez jsu navázány na kmdity a kmditní skupiny CPV 1:1, přičemž se kód (kmdity a kmditní skupiny) cnipez shduje s kódem CPV. Přirzenu výjimku z tht pravidla tvří 80 nvě vytvřených vrchlvých kmditních skupin cnipez, které z pchpitelných důvdů nemají dpvídající shdný kód v CPV, ale míst tht kódu mají definvánu vazbu 1:N na kódy CPV. Ke každému kódu vrchlvé skupiny cnipez je tedy připjen více kódů CPV, většinu z 2. úrvně tht strmu (v terminlgii CPV jde kódy tzv. skupin CPV). Nepužité a pr cnipez redundantní kmditní skupiny CPV byly přesunuty d větve 80 Ostatní pd skupinu 999 Nepužité skupiny CPV kódů. Je samzřejmé, že žádný z něch zmiňvaných 80 dvuciferných kódů cnipez nebude pužíván jak klasifikační kód pr předmět VZ. Jednak je tent kód příliš becný a jeh pužití by prušval hlavní zásadu standardizace ppisu předmětu VZ, jednak je nepužitelný pr uveřejňvání VZ dle zákna. Je zřejmé, že k dalším rzdílům mezi kódy cnipez a CPV djde rvněž vznikem nvých, upřesňujících kmdit v cnipez. Jak ppisuje kapitla 4.2.1, nvým kmditám bude přidělen nvý kód cnipez, který bude pužitelný jen pr přesnu identifikaci a standardizvaný ppis předmětu VZ. K uveřejňvání předmětu VZ bude muset být pužitý kód CPV připjený k nvé ( ne-cpv ) kmditě cnipez v nadřízené úrvni klasifikačníh strmu. Dalším základním rzdílem mezi kmditami a kmditními skupinami cnipez a CPV jsu becně vzat rzdílné názvy kmdit a kmditních skupin. U některých těcht názvů byl ttiž nutn přistupit k pravě půvdně chybnéh překladu CPV názvu d češtiny, aby byl pr uživatele cnipez srzumitelný a jasný. Typickým příkladem z tét blasti je název kmdity s kódem , kdy v CPV figuruje název Turbdmychadl a v cnipez již pravený Rychlnabíječka neb název kmdity s kódem , v CPV s názvem Břity a v cnipez se správným názvem Lpatky Klasifikační kódy cnipez a CPV a jejich přiřazvání předmětům VZ Při specifikvání nakupvanéh předmětu VZ je ptřeba ddržvat pravidl, že nakupvané kmditě bude přiřazen kód kmdity z Číselníku NIPEZ a ne kód kmditní skupiny. Tt pravidl přesné klasifikace je mžn prušit jen výjimečně v tm případě, kdy není pr daný předmět VZ kód kmdity cnipez k dispzici. Zadavatel například vyhledává kód cnipez pr pptávaný výrbek a v příslušné části strmu kmdit najde jen takvé kódy, které jeh výrbek nepkrývají. Prt jde ve strmu kmdit úrveň výše a zvlí kód, který jeh výrbku dpvídá. Tent kód je nutně kódem kmditní skupiny a tent případ tedy spadá d ppsané výjimky. Je důležité, aby uživatelé cnipez v těcht případech vlili kmditní skupinu s c mžná nejnižší (nejpdrbnější) úrvní. K takvé kmditní skupině je bvykle připjená i sada vlastnstí (viz příklad s kmditu, přesněji s kmditní skupinu GSM telefny, uvedený v kapitle 2.5). Pkud tmu tak není a byl by vhdné sadu vlastnstí dplnit, případně dplnit nvu kmditu d klasifikačníh strmu, je ptřeba, aby uživatel cnipez vznesl takvý pžadavek na prvzvatele Číselníku NIPEZ, nejlépe prstřednictvím helpdesku cnipez (viz Uživatelsku příručku helpdeskvé aplikace OfficeMan). AURA, s.r.. 13/69

14 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Kódvání kmdit a uveřejňvání VZ dle zákna Pužití Číselníku NIPEZ při uveřejňvání VZ V sučasné dbě je pužití Číselníku NIPEZ pvinné puze při uveřejňvání VZ na elektrnických tržištích. Pvinnst je dána čl. III dst. 2) Pravidel systému pužívání elektrnických tržišť subjekty veřejné správy při přizvání a bměně určených kmdit v aktuálním znění (Přílha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prsince 2011 č. 933). Pr uveřejňvání veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách [C1] pužití Číselníku NIPEZ pvinné není. Není tedy ani pvinné pr uveřejňvání v Úředním věstníku Evrpské unie. V suvislsti s výše uvedenu pvinnstí pstupuje uživatel každéh elektrnickéh tržiště při zadávání VZ následujícím způsbem: Uživatel specifikuje předmět VZ pmcí 1 až n plžek. Ke každé plžce uživatel vždy musí uvést následující údaje: Název plžky Kód z Číselníku NIPEZ uživatel vybere jeden kód z cnipez, přičemž záleží na uživateli, jaku úrveň pdrbnsti kódu cnipez zvlí (dpručená je c nejpdrbnější úrveň) Kód z hlavníh slvníku číselníku CPV uživatel vybere minimálně jeden kód z hlavníh číselníku CPV. Každé elektrnické tržiště umžní na základě vybranéh kódu cnipez autmaticky přiřadit CPV kód z hlavníh slvníku klasifikace CPV. Tat funkcinalita je důležitá zejména v případě, kdy musí být veřejná zakázka uveřejněna rvněž ve Věstníku veřejných zakázek, prtže pužití klasifikace CPV je v takvém případě pdle 47 ZVZ pvinné. Ke každé plžce bude mci uživatel uvést i vlastnsti plžky, jejichž vyplnění je dbrvlné. Při definvání vlastnstí k plžce má uživatel následující mžnsti: Využít vlastnsti plžky, které systém uživateli autmaticky vygeneruje na základě jím zadanéh kódu cnipez. Uživatel bude mci zbrazené vlastnsti dstranit (všechny či puze některé) a také přidat vlastnsti nvé, a t v dále uvedené struktuře. Vlastnst je definvána názvem vlastnsti, hdntu vlastnsti a měrnu jedntku vlastnsti. Měrná jedntka vlastnsti se zbrazí puze v případě, že je v Číselníku NIPEZ u dané sady vlastnstí pr kmditu dstupná. Pkud mají vlastnsti v sadě vlastnstí (SV) z Číselníku NIPEZ numerický charakter, uživateli se zbrazí perátry. Uživatel bude mci vybrat jeden ze zbrazených perátrů či vlžit perátr vlastní. Vlastní perátr vlží buď výběrem z předdefinvané mnžiny (=, <, >, <=, >=, min, max) či uvedením ppisu d textvéh ple. Pkud k zbrazeným vlastnstem nejsu dstupné perátry či uživatel vlžil vlastnsti nvé, bude mít mžnst také vlžit vlastní perátr. Vlastní perátr vlží buď výběrem z předdefinvané mnžiny (=, <, >, <=, >=, min, max) či uvedením ppisu d textvéh ple. 14/69 AURA, s.r..

15 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Uživatel bude mít na elektrnickém tržišti i další funkcinality, které budu využívat Číselník NIPEZ: Vyhledávání veřejných zakázek na elektrnickém tržišti pdle kódu cnipez a názvu cnipez; Vyhledávání ve Věstníku elektrnických tržišť pdle kódu cnipez a názvu cnipez. Zadavatel má u VZ zadávaných v režimu zákna pdle 47 ZVZ pvinnst u vybraných uveřejňvacích frmulářů pužít klasifikaci CPV. D frmulářvých plí ddílu II.1.6 nelze vyplňvat jiné kódy než kódy CPV. Tím však není dtčena mžnst (v případě, že by šl nvu kmditu s kódem dlišným d CPV), aby zadavatel pužil klasifikaci cnipez jak dplňující infrmaci při ppisu předmětu veřejné zakázky, a t jen v ddíle II.1.5 dle následujícíh pstupu: 1. Při známení VZ uvede zadavatel Kód a název z Číselníku NIPEZ d frmulářvéh ple Stručný ppis zakázky neb nákupu (viz následující brázek). Obr. 2-2: Ukázka frmuláře z Věstníku veřejných zakázek, pužití kódů cnipez 2. V případě pužití sad vlastnstí vyplní výše zmíněné frmulářvé ple dle následujícíh brázku (pkud t rzsah ppisu předmětu VZ dvluje, v pačném případě bude specifikace předmětu VZ pmcí cnipez uvedena jen v zadávací dkumentaci). Obr. 2-3: Ukázka frmuláře z Věstníku veřejných zakázek, pužití SV cnipez AURA, s.r.. 15/69

16 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Obdbně bude pstupvat i u jiných zadávacích frmulářů. 4. Pr případné vyhledávání takt uveřejněných veřejných zakázek využije zadavatel fulltextvé vyhledávání dstupné na adrese: (viz následující brázek). Obr. 2-4: Vyhledávání veřejné zakázky s pužitím frmuláře ISVZ Pužití Číselníku NIPEZ při centralizvaném zadávání Pužívání Číselníku NIPEZ v rámci resrtních systémů centralizvanéh zadávání je pvinné. Pvinnst vyplývá z následujících ustanvení Minimálních pžadavků na vytvření a prvz resrtních systémů centralizvanéh zadávání veřejných zakázek schválených vládu České republiky jak čl. II usnesení ze dne 20. července 2011 č. 563: Řídicí subjekt dpvídá za identifikaci kmdit vhdných pr nákup v rámci resrtníh systému centralizvanéh zadávání nad rámec kmdit z minimálníh pvinnéh seznamu kmdit. Pr vymezení kmdit pužije řídicí subjekt Číselník NIPEZ. Řídicí subjekt zajistí, aby centrální zadavatel definval předmět centralizvaně zadávaných veřejných zakázek s využitím Číselníku NIPEZ. Řídicí subjekt zajistí, aby nákupy centralizvaně zadané kmdity d jiných ddavatelů, než se kterými byla uzavřena rámcvá či prváděcí smluva na základě centralizvaně zadané veřejné zakázky, byly evidvány včetně uvedení předmětu veřejné zakázky definvanéh s využitím Číselníku NIPEZ a ceny, za kteru byla daná kmdita přízena. Řídicí subjekt zajistí, aby účetní záznamy suvisející s přizváním veškerých kmdit vedené jedntlivými účetními jedntkami v resrtu bsahvaly údaje charakteristice přizvané kmdity v takvé pdrbnsti, která bude umžňvat jednznačnu identifikaci přizvané kmdity v resrtním seznamu kmdit. Jednznačnu identifikací přizvané kmdity se rzumí jednznačné zařazení přizvané kmdity d jedné z kategrií nejvyšší úrvně Číselníku NIPEZ. Řídicí subjekt je v tét suvislsti pvinen 16/69 AURA, s.r..

17 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 zajistit, aby jedntlivé účetní jedntky v resrtu pužívaly v účetních záznamech identické analytické znaky charakterizující přizvané kmdity. Výše uvedené pvinnsti se vztahují na řídicí subjekty resrtních systémů centralizvanéh zadávání, tj. ústřední rgány státní správy. Ostatním rganizátrům centralizvanéh zadávání je využívání Číselníku NIPEZ dpručván. 2.5 Standardizvaný ppis kmdit Jak již byl naznačen v kapitle 2.4, dsud se nakupvané předměty VZ klasifikvaly pmcí kódů CPV a blíže specifikvaly jen prstřednictvím slvníh ppisu. Takvý ppis má však s přesnu identifikací a standardizací ppisu kmdity jen mál splečnéh. Slvní ppis předmětu VZ je ze své pdstaty závislý na zadavateli, který vlí rzsah i frmu takvéh ppisu. Mezi výhdy tht přístupu patří mžnst vyjádřit charakter pptávanéh předmětu pdle vlastníh uvážení. Na druhu stranu má takvý přístup celu řadu nevýhd, mezi které patří zejména: čast ne zcela jasná a přehledná specifikace předmětu VZ; mezená mžnst prvnat cenvé nabídky; mezená mžnst zadat VZ elektrnickými prstředky a využít zadání prstřednictvím e-aukce; mezená mžnst analytickéh vyhdncení nákupu (výdajvé analýzy, úspra histrických cen); mezená mžnst prvádět agregace a centralizace nákupu; mezená mžnst pakvanéh využití vytvřené specifikace. Přestže je pužívání CPV kódů v určitých případech pvinné a je sučástí zadávacích frmulářů, jen minimum zadavatelů má CPV klasifikaci implementvánu ve vlastních prduktvých číselnících a klasifikacích. Přiřazvání CPV kódů k předmětům veřejných zakázek prvádějí zadavatelé se značnu chybvstí a velku pracnstí. Ani na úrvni jedntlivých zadavatelů nelze CPV klasifikaci využít pr následné analýzy. Ten samý předmět VZ může být zadán v jedntlivých řízeních pd rzdílnými CPV kódy neb může být ppsán více kódy CPV, které nejsu vzájemně kmpatibilní. Z výše uvedených důvdů nelze samtné pužívání klasifikace CPV pvažvat za dstačující metdu standardizace předmětu VZ. Standardizace ppisu předmětu VZ na základě předdefinvaných sad vlastnstí cnipez je prstředkem k zajištění stejné definice téhž předmětu VZ d různých zadavatelů (ať už v rámci jednh subjektu veřejné správy neb více různých subjektů) a v různých zadávacích řízeních. Cílem standardizace je jasně a jednznačně definvat předměty VZ tak, aby pr ddavatele neexistvala pchybnst tm, c zadavatel pptává. Prces standardizace umžňuje pakvaně definvat předmět VZ v rámci dané kmditní kategrie, spří transakční náklady (čas, úsilí) na specifikaci předmětu VZ a minimalizuje případný výskyt chyb a nedstatků v zadání předmětu VZ. Základní metdu k dsažení standardizvanéh ppisu předmětu VZ je nahradit slvní ppis přizvané kmdity parametrizvaný ppisem pdle sady vlastnstí publikvané v Číselníku NIPEZ. AURA, s.r.. 17/69

18 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Sady vlastnstí kmdit v Číselníku NIPEZ Sada vlastnstí kmdity je tvřena jednznačně definvanu skupinu parametrů, kterými je mžn danu kmditu ppsat z hlediska jejích technických (mechanických, fyzikálních, elektrických apd.), lgistických, bchdních, funkčních a jiných užitných vlastnstí. Sada vlastnstí (SV) tak představuje základní nástrj pr strukturvaný ppis předmětu VZ a je nezbytná k jeh identifikaci (viz kapitlu Názvslví klasifikace, identifikace, katalgizace). Sady vlastnstí jsu připjeny typicky ke kncvým kmditám klasifikačníh číselníku. Při praktickém pužití klasifikace Číselníku NIPEZ ttiž zadavatel VZ nebude nakupvat (pptávat) např. Média pr ukládání dat, cž je v číselníku kmditní skupina Média pr ukládání dat, ale bude mít zájem nakupit zbží typu kmdita Kmpaktní disky (CD). Teprve u kmpaktních disků, které jsu (kncvu) kmditu, má pr účely nákupu význam uvádět detailní parametry definvané sadu vlastnstí. Z principu klasifikace a následnéh ppisu předmětu VZ pmcí připjené SV vyplývá důležitst správnéh výběru kmdity. Zadavatel musí z klasifikačníh číselníku vybrat takvu kmditu, která c nejlépe vystihuje a specifikuje nakupvanu plžku. Pužití termínu kmdita v předchzích větách byl záměrné, prtže je tím zárveň řečen, že jde nejnižší úrveň klasifikačníh strmu kmdit, která je zárveň nejpdrbnější. Každá takvá kmdita má pak implicitní přívlastek kncvá a pr všechny jí nadřízené záznamy v klasifikačním strmu je nutné pužívat značení kmditní skupiny. Pravidl připjení SV jen ke (kncvé) kmditě ale není v některých případech mžné ddržet, prtže klasifikační kódy Číselníku NIPEZ převzaté z číselníku CPV převzaly zárveň i jejich nedknalsti. Jak příklad lze uvést kód pr GSM telefny, který je v CPV a následně v Číselníku NIPEZ definvaný jak kmditní skupina, prtže pd ni spadá kmditní skupina Hands-free mbilní telefny a teprve pd ní se nachází kncvá kmdita Hands-free mbilní telefny (bezdrátvé). Situaci znázrňuje následující brázek. Obr. 2-5: Kmditní skupiny a (kncvá) kmdita Bez hledu na t, že samtný název kmdity Hands-free mbilní telefny (bezdrátvé) je technicky nepřesný (správné značení by měl být Hands-free sady pr mbilní telefny ), je z předchzíh příkladu zřejmé, že pkud chce zadavatel VZ nakupit běžný druh mbilních telefnů, musí z Číselníku NIPEZ vybrat míst kncvé kmdity kmditní skupinu GSM telefny. V tmt případě musí být SV připjena ke kmditní skupině, aby byl mžn ppsat pžadvané parametry nakupvanéh zbží. 18/69 AURA, s.r..

19 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Vedle kmdit a některých kmditních skupin, ke kterým jsu připjeny SV, existují v datech Číselníku NIPEZ i takvé kmdity, které sadu vlastnstí nemají. Nejčastěji jde kmdity, které jsu: Nenakupvané (nejsu předmětem bchdvání na trhu veřejných zakázek, veřejný sektr je nenakupuje). Typicky jde surviny a vstupní materiál pr výrbní rganizace neb zbží a služby, se kterými se bchduje jen v kmerční sféře. Jak příklad lze uvést kmdity Rpné frakce, Štěrkpískvá směs či Prvz kasin. Specifické pr určitý br, velmi btížně parametrizvatelné neb se na trhu VZ vyskytují velmi výjimečně. Tyt kmdity jsu v číselníku značeny příznakem Bez parametrizace, pr ptřeby veřejnéh sektru se nakupují velmi mál a připmínají tak předchzí skupinu kmdit. D tét skupiny patří např. kmdity Kyselina sírvá, Ortpedické prtézy neb Výstavba prmenád na pláži. Zastaralé (již se nevyrábějí a na trhu nenabízejí, byly nahrazeny jinými druhy kmdit). Příkladem mhu být kmdity Olvnatý autmbilvý benzin, Sčítací strje neb Dálnpisné služby. Duplicitní (mnžina výrbků, zbží neb služeb spadající pd danu kmditu se shduje s jinu kmditu). Tent typ chyby je v Číselníku NIPEZ pměrně výjimečný, u příslušných kmdit je vedle příznaku Duplicitní uvedena infrmace, která kmdita je dpručená pr pužití. Jak příklad duplicitní kmdity je mžn uvést Dlažební kameny (duplicitní ke kmditě Dlažební kámen) neb Hrtnice (duplicitní ke kmditě Hrtvnice). Číselník NIPEZ pužívá v praxi stále větší pčet uživatelů, prt je nutné pčítat s průběžným dplňváním a zkvalitňváním jeh bsahu na základě ptřeb uživatelů a účastníků trhu VZ. Pstupně bude dcházet ke změnám v jedntlivých sadách vlastnstí kmdit stejně jak k dplňvání nvých SV u kmdit, které jsu nyní značeny jak Bez parametrizace neb Nenakupvané. Sady vlastnstí využitelné pr standardizvaný ppis kmdit představují pměrně rzsáhlu databázi definic vlastnstí a hdnt, kterých tyt vlastnsti mhu nabývat. Tat databáze SV svu velikstí významně překnává základní klasifikační část Číselníku NIPEZ. Jedntlivé SV může uživatel Číselníku NIPEZ vyhledávat a prhlížet prstřednictvím ASW cnipez. Vedle základních údajů názvech a definicích vlastnstí charakterizujících danu kmditu má uživatel k dispzici i pdrbný přehled jedntlivých parametrech vlastnstí, tedy např. jejich datvém typu (textvý, tabulkvý, numerický atd.) neb pužitelných měrných jedntkách. Sada vlastnstí je v databázi cnipez ulžena v datvém mdelu vytvřeném pdle nrmy ISO [A3]. Tak knstrukce umžňuje exprt SV ve standardizvaném frmátu XML a je využitá k vytváření výstupníh subru s daty cnipez, která jsu tak přensitelná d elektrnických tržišť veřejné správy, NEN a dalších individuálních sftwarvých nástrjů zadavatelů a ddavatelů VZ. AURA, s.r.. 19/69

20 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Vlastnst Vlastnst (v riginále prperty, viz [A1]) je elementárním údajem ppisujícím určitý charakteristický rys kmdity. Z vhdných vlastnstí je pak sestavena sada vlastnstí (SV) pr standardizvaný ppis kmdity. Každá vlastnst má v SV další své parametry, jimiž jsu: Identifikační kód, který vlastnst prpjuje se záznamem ve slvníku OTD Datvý typ Připjené měrné jedntky Výčet pvlených hdnt, kterých může vlastnst nabývat Typ číselné hdnty Frmát hdnty Běžný uživatel při své práci s Číselníkem NIPEZ nebude všechny uvedené parametry vlastnsti využívat, jsu však nezbytné pr uživatele, který se rzhdne implementvat data cnipez d svéh sftwarvéh nástrje. Pr všechny uživatele je významný především datvý typ vlastnsti. Ten ttiž rzhduje datvém charakteru hdnty vlastnsti, jejím rzsahu či mezení a pdbě, v jaké se bude hdnta vlastnsti uživateli nabízet v knkrétní aplikaci zpracvávající ppis knkrétní kmdity. Bližší ppis datvých typů vlastnstí je uveden v následující tabulce. Označení datvéh typu Text Tabulkvá hdnta Měřená hdnta Rzsah měřených hdnt Lgický Datum Pdrbný ppis Hdnta vlastnsti je vyjádřena ve frmě vlnéh textu. Datvý typ se využívá v těch případech, kdy je hdnta vlastnsti příliš variabilní a neppsatelná jiným datvým typem. Vlastnst v dané SV může nabývat puze předepsaných hdnt, které jsu definvané frmu seznamu. Typicky je tent datvý typ pužitý u vlastnstí jak Barva neb Materiál rámu. Obvykle jde vlastnst typu fyzikální veličiny, u které je nutn vedle číselné hdnty uvádět i měrnu jedntku. U vlastnsti může být definván více měrných jedntek (MJ), uživatel si vybere tu nejvhdnější. Například u vlastnsti Sptřeba energie vlí uživatel mezi W a mw. Samtná číselná hdnta může být vyjádřená celým neb desetinným číslem. Obdba typu Měřená hdnta. Hdnta vlastnsti je vždy tvřena dvjicí číselných hdnt d-d a měrnu jedntku. Hdnta vlastnsti nabývá jedné ze dvu hdnt An/Ne. Hdnta vyjadřuje kalendářní datum. 20/69 AURA, s.r..

21 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Označení datvéh typu Celé čísl Desetinné čísl Slžený Pdrbný ppis Hdntu je celčíselný numerický údaj. Typický je tent datvý typ u vlastnstí, jejichž název začíná slvem Pčet. Příkladem může být vlastnst Pčet pdlaží. Hdntu je čísl s desetinnými místy. Obvykle jde vlastnst, jejíž název bsahuje i měrnu jedntku, např. Jmenvitý prud v ampérech. Hdnta vlastnsti je slžená z dílčích hdnt, těmt dílčím hdntám je přidělen některý ze základních datvých typů (není u nich pvlen pužití slženéh typu). Příkladem může být vlastnst Typ a pčet rzhraní. Dílčí hdnta pr Typ rzhraní je typu tabulkvá hdnta, dílčí hdnta Pčet rzhraní je typu celé čísl. Tab. 2-1: Přehled datvých typů vlastnstí v SV cnipez Typická struktura sady vlastnstí a její pužití pr ppis kmdity Pr dsažení c nejvyššíh stupně standardizace ppisu předmětu VZ je zaptřebí v sadách vlastnstí c nejméně pužívat vlastnsti s datvým typem Text. Vlastnsti tht typu jsu z hlediska strukturvání infrmací dané kmditě jen bdbu stavu, kdy je nakupvaná kmdita ppsána vlným textem a případné další vyhdncení a autmatické zpracvání hdnty vlastnsti je značně prblematické, prtže není vytvřena vazba hdnty na kncept slvníku OTD (principy, pjmy a struktura OTD jsu ppsány v přílze č. 6, kapitla 0). Příkladem vhdnéh strukturvání SV bez pužití vlastnstí s datvým typem Text je SV pr kmditu Zemní plyn. Uživateli se SV zbrazí v ASW cnipez následujícím způsbem: AURA, s.r.. 21/69

22 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Obr. 2-6: Struktura SV pr kmditu Zemní plyn Uživatel se ve vlastnstech zbrazené SV rientuje pdle názvu vlastnsti a pdle její definice. Ta je důležitá především v těch případech, kdy je název vlastnsti víceznačný; pkud je název vlastnsti zcela zřejmý, může být v definici uveden standardní text Definice vlastnsti je významvě shdná s názvem vlastnsti. T je příklad vlastnsti Barva pvrchu - karserie vzidla u SV pr kmditu Autbusy veřejné dpravy. Další infrmace vlastnsti v SV získá uživatel, pkud klikne myší na text s názvem vlastnsti neb na text definice vlastnsti. Tyt texty se v ASW cnipez chvají jak hypertextvé dkazy a p jejich aktivaci myší se zbrazí samstatné kn s výpisem detailních infrmací vlastnsti. Obr. 2-7: Detail vlastnsti SV s datvým typem Celé čísl 22/69 AURA, s.r..

23 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Na Obr. 2-7 je uveden příklad vlastnsti Pčet velkdběrných míst, která je sučástí SV pr kmditu Zemní plyn. Uživatel má v kně aplikace k dispzici údaje názvu vlastnsti, její definici, datvém typu a případném frmátvání hdnty vlastnsti (atribut Frmát není zatím u vlastnstí v cnipez naplněný). Při praktickém pužití takvé vlastnsti pr specifikaci předmětu VZ bude zadavatel ve frmuláři sftwarvé aplikace e-tržiště (které začlenil danu SV d své prvzní databáze) vkládat k atributu Pčet velkdběrných míst hdntu v pdbě číselnéh údaje bez desetinných míst. Pr hdnty vlastnstí, které mají číselný charakter, by měl mít uživatel, ppisující v e-tržišti nakupvaný předmět, ještě mžnst zadat (vybrat) matematický perátr. Výsledný ppis vlastnsti pptávané kmdity by mhl vypadat následvně: Pčet velkdběrných míst >= 25 <= 30 Z uvedenéh příkladu vyplněných hdnt vlastnsti ve specifikaci pptávanéh předmětu VZ je zřejmé, že sftwarvá aplikace umžňující vytváření pptávek (a nabídek) musí u vlastnsti zajistit uživateli mžnst vícenásbnéh zadání hdnt. Vedle numerických typů vlastnstí (datvý typ Celé čísl, Měřená hdnta apd.) je t typické u vlastnsti typu Tabulkvá hdnta. U vlastnstí jak Barva neb Materiál zvlí zadavatel běžně jen jednu hdntu ze skupiny tzv. tabulkvých hdnt předepsaných v SV u těcht vlastnstí. Ovšem například u vlastnsti Typ rzhraní, která je uvedena v SV kmdity Laservé tiskárny, je situace jiná. Vlastnst Typ rzhraní má datvý typ Tabulkvá hdnta, t znamená, že uživatel může při ppisu nakupvanéh zařízení u tét vlastnsti uvést jen ty hdnty, které jsu u vlastnsti předepsány. Uživatel tedy nemá mžnst zapsat k vlastnsti kmdity libvlnu hdntu, ale musí si vybrat některu z předepsaných hdnt. Příklad definice tabulkvých hdnt pr vlastnst Typ rzhraní je uveden na brázku Obr Obr. 2-8: Detail vlastnsti SV s datvým typem Tabulkvá hdnta AURA, s.r.. 23/69

24 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: U tét vlastnsti, které je v SV přidělen datvý typ Tabulkvá hdnta, je zaptřebí v databázi Číselníku NIPEZ specifikvat seznam hdnt, kterých v praxi může vlastnst u danéh zařízení nabývat. Z těcht hdnt pak může zadavatel při specifikaci pptávanéh tiskvéh zařízení vybírat. U vlastnsti Typ rzhraní v příkladu na Obr. 2-8 může mít zadavatel pžadavek, aby byla tiskárna připjitelná jak k samstatnému pčítači, tak d lkální pčítačvé sítě jak sdílené zařízení. V takvém případě musí sftware e-tržiště zajistit výběr více tabulkvých hdnt sučasně a výsledný ppis vlastnsti v e-tržišti bude vypadat následvně: Typ rzhraní USB 2.0 RJ-45 Wi-Fi Následující brázky z ASW cnipez uvádějí příklady vlastnstí kmdity Laservé tiskárny, které mají další nejčastěji se vyskytující datvé typy, a t typ Měřená hdnta, Rzsah měřených hdnt a Lgický. Přehled je dplněný ukázku vlastnsti, jejíž datvý typ je Slžený (v nrmě ISO/TS je značen jak cmpsite). Ten se v sadách vlastnstí sice nevyskytuje tak čast, ale je důležitý z phledu ptimalizace struktury SV, prtže umžňuje vlastnsti agregvat a vytvářet mezi nimi vazby. Obr. 2-9: Detail vlastnsti SV s datvým typem Měřená hdnta Na následujícím brázku je uveden příklad vlastnsti, jejíž typ je Rzsah měřených hdnt. Tent datvý typ je v pdstatě variantu typu Měřená hdnta, jeh pužití je vhdné u těch vlastnstí, kde je zaptřebí uvádět hdntu dané veličiny jak interval d d, tedy jak uspřádanu dvjici číselných hdnt dplněných měrnu jedntku. 24/69 AURA, s.r..

25 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Obr. 2-10: Detail vlastnsti SV s datvým typem Rzsah měřených hdnt Při specifikvání hdnty vlastnsti Rzsah prvzní teplty z příkladu na Obr v ppisu předmětu VZ na e-tržišti je zaptřebí, aby sftware e-tržiště zajistil kntrlu vlžení pžadvané dvjice tepltních hdnt. Výsledek pak může e-tržiště zbrazit následvně: Rzsah prvzní teplty d -5,0 d +35,0 C Dalším čast pužívaným datvým typem je typ Lgický. Je jednduchý z hlediska definice i z hlediska pužití. Zadavatel pptávky u takvé vlastnsti zvlí jen jednu ze dvu mžnstí An neb Ne. Na e-tržištích bude zadání tét hdnty realizván nejčastěji frmu přepínače. Příklad vlastnsti s datvým typem Lgický je uvedený na následujícím brázku. Obr. 2-11: Detail vlastnsti SV s datvým typem Lgický Nejkmplikvanější knstrukci mají v sadách vlastnstí ty charakteristické parametry kmdity, které jsu vyjádřeny pmcí skupiny vzájemně lgicky suvisejících dílčích vlastnstí. Takvá skupina dílčích vlastnstí pak figuruje v rámci vlastnsti s datvým typem Slžený. AURA, s.r.. 25/69

26 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Obr. 2-12: Detail vlastnsti SV s datvým typem Slžený V příkladu na Obr je uvedená vlastnst Příkn. Autr dané SV ji slžil ze dvu dílčích vlastnstí, jež bě jsu typu Měřená hdnta a bě jsu důležité z hlediska nákladů na prvz příslušné kmdity (laservá tiskárna). V příkladu je u bu slžek uvedený tzv. kvalifikátr. Tent údaj je nepvinným prvkem vlastnsti v SV definvaným nrmu [A3], který nabývá nejčastěji hdnt Nminální, Minimum, Maximum. Při tvrbě SV byly tyt kvalifikátry nejprve k relevantním vlastnstem vkládány, pzději správce Číselníku NIPEZ rzhdl v suvislsti s úpravami specifikace pr e-tržiště že jejich funkci v e-tržištích zastupí skupina perátrů (rvná se, větší než, menší než atd.). Tím se staly kvalifikátry v SV nadbytečnými, autři SV je přestali u vlastnstí uvádět a v některé z dalších verzí ASW cnipez bude atribut Kvalifikátry z frmuláře detailu vlastnsti vyřazen. Jak příklad výsledku zadání Příknu, který pžaduje zadavatel u nakupvané laservé tiskárny, může e-tržiště zbrazit následující výstup: Příkn Prvzní režim <= 50 W Phtvstní režim <= 3 W 26/69 AURA, s.r..

27 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Pužívání Číselníku NIPEZ pr ppisvání předmětu stavebních prací Prtže veřejné zakázky na stavební práce představují většinu finančníh bjemu všech veřejných zakázek a prtže parametrický standardizvaný ppis předmětu těcht zakázek je dsti specifický a pměrně btížný, je daná prblematika ppsána jak samstatné téma v tét kapitle. Sady vlastnstí pr ppisvání předmětu stavebních prací byly vytvřeny v návaznsti na následující skutečnsti v blasti zadávání VZ na stavební práce: Neexistence jedntné klasifikace stavebních děl v praxi; Dpručení MMR k některým tázkám vymezení zadávacích pdmínek k veřejným zakázkám na stavební práce v návaznsti na vyhlášku č. 230/2012, kteru se stanví pdrbnsti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rzsah supisu stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr. Dle těcht dpručení výše uvedená vyhláška neurčuje přesné značení ani vlně dstupný zdrj klasifikace pr zatřídění stavebních a inženýrských bjektů dle 2 tét vyhlášky. Z hlediska stavebních prací zůstala struktura klasifikačníh strmu v Číselníku NIPEZ stejná jak v klasifikaci CPV. Obsahuje následující 2 typy kmdit: Kmdity, které zahrnují kmplexní stavební práce na určitých bjektech (především v rámci kmditní skupiny Práce pr kmpletní neb částečnu výstavbu inženýrské stavitelství) Stavební úpravy dmů Výstavba víceúčelvých budv Přestavba kuchyní a restaurací Kmdity zahrnující jedntlivá řemesla, která se pdílejí na stavebních pracích (především v rámci kmditních skupin Práce při dknčvání budv, Stavební mntážní práce a Průzkumné vrtné práce). Jedná se např. následující kmdity: Omítací práce Tesařské práce Obkladačské práce Pužití klasifikace CPV umžňuje kmbinvat ba dva typy kmdit (d uveřejňvacíh frmuláře se uvede více kódů z hlavníh slvníku CPV). V rámci pužití Číselníku NIPEZ je vyžadván jednznačné zatřídění, prt se dpručuje zatřiďvat předmět VZ primárně pdle bjektů, tj. d první skupiny kmdit. Pr tent typ kmdit jsu rvněž zpracvány sady vlastnstí, které bsahují jednu či více z níže uvedených vlastnstí: Zastavěná plcha nadzemní části stavby Zastavěná plcha pdzemní části stavby Pčet pdlaží AURA, s.r.. 27/69

28 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Zastavěná plcha Užitkvá plcha Průměr ptrubí Pčet pracvníků Pčet žáků Pčet zvířat Pčet parkvacích stání Pčet mstních plí Pčet míst Pčet lůžek Pčet bytvých jedntek Obestavěný prstr Celkvá délka Vlastnsti byly vytvřeny tak, aby pskytvaly základní přehled rzsahu stavební práce pr statistické vyhdncvání veřejných zakázek. S hledem na specifičnst jedntlivých veřejných zakázek na stavební práce nepžaduje MMR větší detail v parametrizaci tht druhu veřejné zakázky. V rámci dalšíh rzvje Číselníku NIPEZ budu připraveny základní sady vlastnstí i pr kmdity druhéh typu, které budu charakterizvat rzsah ddávek jedntlivých řemesel. 2.6 Číselník NIPEZ a jeh napjení na další nástrje Definice SV jsu v datvé části Číselníku NIPEZ ulženy tak, aby je byl mžn exprtvat d standardizvanéh 5 frmátu XML a splečně je s infrmacemi kmditách a kmditních skupinách přenášet d jiných sftwarvých aplikací a infrmačních systémů (např. d již zmíněných e-tržišť veřejné správy). Prstřednictvím datvých subrů frmátu XML je tak publikván bsah Číselníku NIPEZ. Prvzvatel cnipez pravidelně uveřejňuje kmpletní XML subr, cž je jeden subr, který bsahuje celu strukturu kmditních skupin a kmdit a k nim připjených sad vlastnstí. Dalším subrem je přírůstkvý XML subr, ve kterém jsu bsažena jen ta data cnipez (kmditní skupiny, kmdity a sady vlastnstí), ve kterých dšl ke změně d psledníh vydání kmpletníh neb přírůstkvéh subru. Uživatelům cnipez, kteří subry XML imprtují d svých elektrnických nástrjů, je k dispzici také pdrbný technický ppis těcht subrů ve frmě tzv. schémat (subrů typu XSD 6 ), která si uživatel může stáhnut v příslušné sekci ASW cnipez. Další pdrbnsti publikvání dat cnipez jsu uvedeny v kapitle Vedle samtných SV představujících vzrvé šablny pr standardizvaný ppis kmdit lze d frmátu XML transfrmvat rvněž záznamy s ppsanými předměty VZ, typicky tedy detaily 5 Standardizvanéh pdle ISO XML Schema Definitin je pdbně jak subr XML textvý subr, ve kterém je pmcí speciálních klíčvých slv (tzv. tagů) ppsána struktura určitéh XML subru. Subr XSD definuje přípustný bsah subru XML a umžňuje kntrlvat jeh správnst. 28/69 AURA, s.r..

29 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 plžek pptávek a nabídek veřejných zakázek. Účastníci trhu VZ si tak mhu ve svých vlastních sftwarvých nástrjích vytvářet katalgy plžek, jejichž data lze snadn přenášet mezi různými infrmačními systémy. Takvý přens dat mhu nabízet např. prvzvatelé e-tržišť v rámci svých aditivních služeb. AURA, s.r.. 29/69

30 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: Praktické rady a dpručení pr pužívání Číselníku NIPEZ V tét kapitle jsu ppsány mžné pstupy pr vyhledání vhdnéh kódu z Číselníku NIPEZ pr přizvanu kmditu, pr kteru v číselníku: a) existuje knkrétní kód; b) neexistuje knkrétní kód, charakter přizvané kmdity je bsažen v hdntě některé vlastnsti kmdity; c) neexistuje knkrétní kód, charakter přizvané kmdity není bsažen ani v hdntě některé vlastnsti; d) vhdných kódů pr nakupvaný předmět VZ je více, vlba kódu není jednznačná. Je dpručen, aby uživatel vyhledával vhdný kód pr přizvanu kmditu v číselníku nejprve pmcí kmpnenty HLEDÁNÍ v hlavním frmuláři ASW cnipez (viz uživatelsku příručku [B3]). Jak hledaný výraz je vhdné pužít název (1. pád jedntnéh či mnžnéh čísla neb slvní základ) přizvané kmdity, část názvu neb v případě neúspěchu i různá synnyma, neb hledat daný název v hdntách vlastnstí. V případě, že nebyl hledaný výraz nalezen, může uživatel vyhledávat vhdný kód přím ve strmu kmdit cnipez. V takvém případě platí, že uživatel hledá kncvu kmditu (k záznamu ve strmu kmdit není připjená další pdřízená úrveň). Pkud pr hledaný výraz kncvá kmdita neexistuje, měl by být nakupvanému předmětu VZ přiřazen kód kmditní skupiny, který pkud mžn c nejpřesněji dpvídá přizvané kmditě. 3.1 Pr přizvanu kmditu existuje kód cnipez 1) Název přizvané kmdity dpvídá názvu kmdity v Číselníku NIPEZ Příklad 1. Uživatel hledá kód pr xergrafický papír. Dpručený pstup: a) Vyhledávání v cnipez pmcí hledanéh výrazu. Uživatel vyhledává kód a název kncvé kmdity pmcí kmpnenty HLEDÁNÍ ASW cnipez. D vstupníh ple Hledaný výraz vlží část neb celý název přizvané kmdity. Vlží-li d ple Hledaný výraz část názvu, např. řetězec papír a stiskne klávesu Enter neb klikne na iknu Hledej, je výsledkem hledání 87 záznamů (Obr. 3-1), jejichž název bsahuje vyhledávaný řetězec papír. Vhdný kód a název pr přizvanu kmditu pak uživatel číselníku vyhledává pstupným prcházením záznamů, až určí vhdný kód pr přizvanu kmditu Xergrafický papír. Pr rychlejší vyhledávání je mžné záznamy setřídit pdle abecedy kliknutím na slupec Název kmdity v seznamu vyhledaných záznamů. 30/69 AURA, s.r..

31 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Obr. 3-1: Příklad 1 výsledek vyhledávání pdle části názvu Uživatel může d Hledanéh výrazu vlžit celý název, tedy řetězec xergrafický papír. Výsledkem hledání jsu pak puze dva záznamy (Obr. 3-2). Při tmt způsbu hledání může djít k situaci, že nebude nalezen ani jeden záznam. Obr. 3-2: Příklad 1 výsledek vyhledání pdle celéh názvu T, zda je lepší pužít pr vyhledávání vhdnéh kódu pr přizvanu kmditu celý název neb jeh část či synnyma, závisí na rzšířensti názvu a názvech (termínech) pužívaných v cnipez. b) Vyhledávání ve strmu kmdit. Uživatel může vyhledávat vhdný kód pr přizvanu kmditu i ve strmu kmdit tak, že si najde vhdnu kmditní kategrii (nejvyšší úrveň strmu, která je značena dvuciferným kódem), AURA, s.r.. 31/69

32 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: v našem případě je t kmditní kategrie 11 Kancelářské ptřeby. Pstupným rzbalváním kmditních skupin a jejich prhledáváním dspěje ke kódu Xergrafický papír. Tent pstup je vhdný v případě, že uživatel nemůže nalézt vhdný kód pmcí textvéh řetězce (úplnéh názvu, jeh části neb synnym). Výše uvedené zásady a dpručení platí i pr vyhledávání vhdnéh kódu pr služby. Příkladem mhu být stěhvací služby. Kód lze vyhledat přímým zadáním řetězce stěhvací služby d ple Hledaný název neb h vyhledat pstupným rzbalváním kmditní kategrie 79 Ostatní služby pr veřejnst a kmditních skupin Různé služby a Jiné služby. 2) Název přizvané kmdity nedpvídá názvu kmdity v Číselníku NIPEZ Příklad 2. Uživatel hledá kód pr plastvé kelímky d autmatu na kávu. Dpručený pstup: a) Vyhledávání v cnipez pmcí hledanéh výrazu. Uživatel pstupuje stejným způsbem jak v příkladě 1a). Jestliže je neúspěšný při vyhledávání pmcí názvu přizvané kmdity plastvé kelímky i jeh částí ( kelímky, plastvé ), může se pkusit zadat d ple Hledaný výraz synnymum pr slv kelímky, např. phárky a v případě úspěchu věřit v připjené sadě vlastnstí vhdnst pužití nalezenéh kódu. V našem příkladu je výsledkem vyhledávání kód a název kncvé kmdity Phárky na jedn pužití (Obr. 3-3). Kntrlu ppisu kmdity a vlastnstí v připjené sadě si uživatel může věřit, že vyhledaný název kncvé kmdity a připjené vlastnsti v SV dpvídají charakteru přizvané kmdity. Obr. 3-3: Příklad 2 Vyhledávání pdle názvu 32/69 AURA, s.r..

33 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 b) Vyhledávání ve strmu kmdit Uživatel ve strmu kmdit vyhledá kmditní kategrii (kmditní skupinu nejvyšší úrvně), d které přizvaná kmdita pravděpdbně patří (nejvhdnější zatřídění). V našem případě je nejvhdnější kmditní kategrií 16 Zařízení a vybavení interiéru. P rzbalení tét skupiny uživatel pkračuje kntrlu kmditní skupiny na nižší úrvni Kuchyňské zařízení, dmácí ptřeby a zařízení pr phstinství. Pstupným rzbalením skupin Zařízení a vybavení pr phstinství a Zařízení pr phstinství na jedn pužití dspěje ke kódu a názvu kncvé kmdity Phárky na jedn pužití. Kntrlu vlastnstí v připjené sadě věří, zda daný název a vlastnsti dpvídají přizvané kmditě. Obr. 3-4: Příklad 2 Vyhledávání ve strmu kmdit 3.2 Název (charakter) přizvané kmdity je bsažen v sadě vlastnstí cnipez Knkrétní kód pr přizvanu kmditu v cnipez neexistuje, ale název (charakter) přizvané kmdity dpvídá hdntě některé vlastnsti kncvé kmdity. Příklad 3. Uživatel hledá kód cnipez pr hlavičkvý papír. Dpručený pstup: a) Vyhledávání v cnipez pmcí hledanéh výrazu Uživatel pstupuje stejným způsbem jak v příkladu 2a) s tím rzdílem, že pkud není schpen nalézt žádný vhdný kód vyhledáváním pdle názvu, části názvu neb synnym, může vyhledávat přizvanu kmditu i v hdntách vlastnstí. V kmpnentě HLEDÁNÍ ASW cnipez vlží d ple Hledaný výraz řetězec hlavičkvý papír, značí zatržítkem plíčk Hledat v hdntách vlastnstí a stiskne klávesu Enter neb klikne na iknu Hledej. Výsledkem hledání jsu dva záznamy (Obr. 3-5). Uživatel vybere nejpravděpdbnější záznam, v jehž hdntách vlastnstí se může vyskytvat název přizvané kmdity. V našem případě se jedná kncvu AURA, s.r.. 33/69

34 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: kmditu Obchdní tiskpisy v jiné než kntinuální frmě. Řetězec hlavičkvý papír se vyhledá prcházením vlastnstí v připjené sadě vlastnstí. Kliknutím na vlastnst Typ/druh tiskpisu se tevře nvý frmulář s hdntami, mezi kterými se nachází i hdnta Hlavičkvý papír (Obr. 3-6). Obr. 3-5: Příklad 3 Vyhledávání v hdntách vlastnstí Obr. 3-6: Příklad 3 Výsledek vyhledávání v detailu výpisu hdnt vlastnsti 34/69 AURA, s.r..

35 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 b) Vyhledávání ve strmu kmdit Tent způsb vyhledávání není pr daný případ aplikvatelný. 3.3 Neexistuje knkrétní kód v cnipez Knkrétní kód pr přizvanu kmditu v cnipez neexistuje, název (charakter) přizvané kmdity nedpvídá žádné hdntě vlastnstí některé kncvé kmdity. Příklad 4. Uživatel hledá kód pr údržbu knstrukčních prvků. Knstrukčními prvky jsu přitm myšleny části, které je mžné spjit a pstavit z nich např. dčasnu halu, mst atd. Tyt prvky musejí být peridicky šetřvány. Dpručený pstup: a) Vyhledávání ve strmu kmdit Nenajde-li uživatel žádný vhdný kód pr přizvanu kmditu (službu) vyhledáváním pdle názvu, vyhledává vhdný kód ve strmu kmdit. Pstupuje pdbně jak v bdě 2b). Ve strmu kmdit vyhledá kmditní kategrii, d které přizvaná kmdita pravděpdbně patří (nejvhdnější zatřídění) 49 Ostatní pravy a údržba. Prtže pr přizvanu kmditu neexistuje ve strmu kmdit cnipez žádná kncvá kmdita, musí uživatel přiřadit přizvané kmditě kód nejbližší vyšší kmditní skupiny. Měl by vybrat takvu skupinu, která pkud mžn c nejpřesněji dpvídá jeh ptřebám. V uvedeném případě je nejvhdnější kmditní skupinu Různé pravy a údržba. Obr. 3-7: Příklad 4 Vyhledávání ve strmu kmdit b) Uživatel pžádá prstřednictvím helpdesku cnipez zařazení nvé kmdity d strmu kmdit Číselníku NIPEZ. AURA, s.r.. 35/69

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU A NÁVRH RÁMCOVÉHO HARMONOGRAMU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU PRO ROKY 2016-2020

INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU A NÁVRH RÁMCOVÉHO HARMONOGRAMU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU PRO ROKY 2016-2020 III. INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU A NÁVRH RÁMCOVÉHO HARMONOGRAMU CENTRÁLNÍHO NÁKUPU STÁTU PRO ROKY 2016-2020 1. Infrmace stavu příprav centrálníh nákupu státu 1.1. Zahájení činnsti

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více