12.1 Primitivní funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12.1 Primitivní funkce"

Transkript

1 Integrání počet. Primitivní funkce Již jsme definovli pojem derivce funkce, k funkci f(x) jsme hledli její derivci f (x). Nyní chceme ukázt opčný postup, tzn. k funkci f (x) njít funkci f(x). Přesněji, k dné funkci f(x) njít tkovou funkci F (x), pro kterou bude pltit, že F (x) =f(x); npř. je-li pohyb hmotného bodu po přímce popsán funkcí s = s(t), kde s je dráh t je čs, pltí pro okmžitou rychlost v včset, že v(t) =s (t), tkže známe-li dráhu s(t), nlezneme rychlost v(t) derivcí funkce s(t). Opčně, známe-li rychlost v(t), pk dráhu s hledáme jko funkci s(t), pro kterou pltí s (t) =v(t). Už v roce 68 studovl G. Glilei stejnoměrně zrychlený přímočrý pohyb došel ke vzthu pro dráhu tohoto pohybu s = gt je-li ds dt ( = s (t) ) = gt, tím k výpočtu jisté funkce s(t) určil dráhu jko integrál rychlosti. Definice. Nechť funkce f(x) F (x) jsou definovány n intervlu J. Jestliže pro kždé x J pltí F (x) =f(x), (.) nzývá se funkce F (x) primitivní funkce k funkci f(x) nintervlui. (V krjních bodech intervlu J, které do J ptří, jde o příslušné jednostrnné derivce.) Poznámk. Z rovnice (.) plyne, že funkce F (x) jespojitánj... Existence jednoznčnost Vět. Nechť funkce f(x) je spojitá n J, pk k funkci f(x) existuje n J primitivní funkce. Vět. Nechť F (x) je primitivní funkce k f(x) n J, pk pro libovolné c R je F (x)+c primitivní funkce k f(x) n J Důsledek. Nechť F (x) je primitivní funkce k f(x) n J, pk {F (x)+c; c R} je množin všech primitivních funkcí k f(x) n J.

2 Oznčení. Množin všech primitivních funkcí k funkci f(x) n intervlu J se znčí symbolem f(x), (.) vzhledem k předchozím tvrzením můžeme psát f(x) = F (x)+c, (.) kde F (x) je nějká primitivní funkce k f(x) nj c R je libovolná konstnt. Symbol f(x) se čte integrál z funkce f(x) postup hledání primitivní funkce se nzývá integrování... Vlstnosti primitivní funkce Vět. Nechť funkce f(x) má primitivní funkci n J, pk n J ( f(x) ) = f(x). Nechť funkce f(x) má derivci n J, pk n J f (x) = f(x)+c, c R. Vět 4. Nechť funkce f(x) g(x) mjí primitivní funkce n J k R. Pk funkce f(x)+g(x) kf(x) mjí primitivní funkce n J pltí ( f(x)+g(x)) = f(x) + g(x), (.4) kf(x) = k f(x)... Některé důležité vzorce Ze známých vzorců pro derivce funkcí plynou následující vzorce, které pltí n kždém intervlu, který ptří do definičního oboru integrovné funkce. I. x α = xα+ α + + c, α R, α II. x =ln x + c III. e x = e x + c 4

3 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. x = x ln + c, sin x= cos x + c cos x=sinx + c sin x = cotg x + c cos x =tgx + c R, >, = rctg x + c = rccotg x + c x + x =rcsinx + c = rccos x + c x x ± =ln + x ± + c x = ln +x x + c x = ln x +x + c Ukázk.. (x e x ) = x e x = x ex + c ( x x). = 4 x 6 +4 x 4 = x x 5 x x +c. cos x +cosx = = + cos x= x + sin x + c sin 4. tg x cos x= cos x = x = cos x cos x = =tgx x + c 5. x 5 x = 75 x = 75x ln 75 + c 5

4 . Metody výpočtu primitivních funkcí.. Substituce per prtes Vět 5 (o substituci). Nechť funkce ϕ je definován n intervlu I, ϕ(i )=I, nechť existuje ϕ n I. Nechť funkce f je definován n intervlu I. Funkce f má primitivní funkci n I, právě když má funkce f(ϕ) ϕ primitivní funkci n I.Pltí f(ϕ(x))ϕ (x) = f(ϕ(x)) d(ϕ(x)) = f(t) dt, (.5) kde t = ϕ(x), dt = ϕ (x), x I, t I. Vět 6 (metod per prtes). Nechť funkce u(x),v(x) mjí derivce u (x), v (x) n intervlu I. Existuje-li n I primitivní funkce k jedné z funkcí u (x)v(x), u(x)v (x), existuje i ke druhé z nich. Je-li F (x) primitivní funkce k u(x)v (x) n intervlu I, jeu(x)v(x) F (x) primitivní funkce k u (x)v(x) n intervlu I, zpisujeme u(x)v (x) = u(x)v(x) u (x)v(x). (.6) Poznámk. Pro volbu funkcí u(x) v (x) ve vzorci (.6) neexistuje žádné prvidlo. Ze zkušenosti zjistíme, že ve většině přípdů volíme jko u(x) funkce ln, rcsin, rccos, rctg, rccotg, x n jkov (x) funkce e x,sin,cos,x n,.vpřípdě, že integrál u (x)v(x) je složitější než původní, je vhodné zkusit volit u(x) v (x) obráceně nebo jiným způsobem tehdy, když u(x)v (x) je součin spoň tří funkcí. Vzhledem ke vzthu (.5) se čsto píše u(x) d(v(x)) = u(x)v(x) v(x) d(u(x)) nebo zkráceně udv = uv vdu. Metodu per prtes tedy používáme tk, že volíme funkce u(x) v (x), resp. u dv, počítámeu (x) v(x), resp. du v. Přitom z integrční konstntu primitivní funkce v(x) volíme zprvidl nulu (lze použít libovolnou primitivní funkci v(x)). Ukázk. Použitím věty o substituci njděte primitivní funkce: ) x + Volíme t =x +,pkdt =. x + = dt t = ln t + c = ln x + + c. 6

5 b) Uprvíme volíme t = c) + +x +x = x,pkdt =. ( ) = x x +x + = x ( ) + x dt +t = 6 rctg t + c = 6 rctg Volíme t =+x,pkdt =x. x +x = tdt= t4 + c = ( + x ) c. d) x x + Volíme t = ϕ(x) = x +,pkdt = x. x + x x + = x x x + = dt = t = ln t t + + c = ln x + x ++ + c. x e) ( x) Volíme t = x, pkdt =. x ( t) = dt = ( x) t dt dt dt = + t t 99 t = 98 99t 99 49t t + c = 97 = 99( x) 99 49( x) + + c ( x) 97 x + c. 7

6 e x f) +e x Volíme t =+e x,pkdt = e x. e x +e x = dt t =ln t + c =ln(+ex )+c. ln x g) x Volíme t =lnx, pkdt =. x ln x x = sin x h) cos x t dt = t + c = ln x + c Volíme t =cosx, pkdt = sin x. sin x cos x = dt t = t + c = cos x + c. i) sin x ) Volíme t =cosx, pkdt = sin x. sin x sin x = sin x = sin x cos x = dt t = = ln t t + + c = ln cos x cos x + + c. ) Volíme t =tg x,pkdt =. cos x sin x = dt (sin x )cos x = (tg x ) cos x = t = =ln t + c =ln tg x + c. Primitivní funkce F = ln cos x cos x+ + c F =ln tg x + c jsou si rovny. Z použití vzorců sin cos α α = sinα =sinαcos α je ln cos x cos x + = ln (cos x ) cos x =ln cos x sin x =ln sin x sin x cos tg x =ln x. 8

7 j) +e x Položíme t = +e x (t>), vypočítáme x volíme x =ln(t ), pk = tdt. t = +e x t t dt dt = t t =ln t t + + c =ln +ex +ex + + c. k) x x Volíme x =sint, pk =costdt. x x = cos tdt (sin t)cost = dt sin t = = cotg t + c = cos t sin sin t + c = t x + c = + c. sin t x (Poznámk: Primitivní funkci lze též vyjádřit ve tvru cotg rcsin x + c.) l) + x Položíme t = x (t >), vypočítáme x volíme x = t,pk =tdt. + x = t dt = +t t + dt = +t dt 4 =t 4ln(+t)+c = x 4ln(+ x)+c. dt +t = Ukázk. Použitím metody per prtes njděte primitivní funkce: ) ln x [ ] u =lnx u ln x = x v = x ln x = = v = x = x ln x x + c = x(ln x ) + c b) x sin x [ ] u = x u x sin x = v = x cos x + cos x= =sinx v = cos x = x cos x +sinx + c c) x e x [ ] [ ] u = x x e x u =x u = x u v = e x v = e x = x e x xe x = v = e x v = e x = x e x xe x + e x = x e x xe x +e x + c = e x (x x +)+c 9

8 Příkld. Odvoďte rekurentní vzorec pro integrál I n = sin n x, n N, n> [ ] u =sin Řešení: I n = sin n x u x =(n )(sin n x)cosx v = =sinx v = cos x = (sin n x)cosx +(n ) (sin n x)cos x= = (sin n x)cosx +(n ) (sin n x)( sin x) = = (sin n x)cosx +(n ) (sin n x) (n ) sin n x. Máme tedy I n = (sin n x)cosx +(n )I n (n )I n. Dále řešíme tuto rovnici dostneme rekurentní vzorec I n = n (sinn x)cosx + n n I n.. Rozkld n prciální zlomky Kždou rcionální funkci f(x) = P (x),kdep(x) je polynom stupně m Q(x) Q(x) je polynom stupně n, lze vyjádřit jko součet polynomu R(x) stupně m n (je-li m<nje R(x) = ) dvou typů zlomků, jejichž jmenovtelé jsou kořenoví činitelé rozkldu polynomu Q(x), to lineární dvojčleny (pro reálné kořeny) nebo kvdrtické trojčleny (pro dvojice komplexně sdružených kořenů). Tyto zlomky se nzývjí prciální zlomky.. druhu. druhu A, A R, k N; (x α) k A (x α) k = A ln x α pro k = A ( k)(x α) k pro k> Bx+C. druhu, B,C R, k N; (x +px+q) k integrci těchto zlomků obecně uvádět nebudeme, lze ji nlézt ve skriptech kurzu mtemtické nlýzy II (integrální počet) v litertuře tm uvedené. Poznámk. ) Rozkládt n prciální zlomky můžeme jen rcionální funkci, kde stupeň polynomu v čitteli je menší než stupeň polynomu ve jmenovteli.

9 ) Je-li stupeň polynomu ve jmenovteli roven n, dostáváme v rozkldu rcionální funkce n prciální zlomky n neznámých konstnt. Nechť tedy rcionální funkce P (x), kde stupeň P (x) <n, je součtem prciálních zlomků, zkráceně Q(x) zpíšeme P (x) Q(x) = A + + B jl j x + C jlj x α (x + p j x + q j ), (.7) l j potom při hledání konstnt v čittelích prciálních zlomků postupujeme následujícím způsobem: Sečteme zlomky n prvé strně rovnosti (.7) porovnáme polynomy v čitteli rcionálních funkcí n obou strnách rovnosti (.7). Dostneme tk rovnost dvou polynomů, kterou můžeme k nlezení konstnt využít dvěm způsoby: (i) Dv polynomy se sobě rovnjí, mjí-li u stejných mocnin proměnné x stejné koeficienty. Porovnáním koeficientů u stejných mocnin proměnné x dostneme soustvu n lineárních rovnic o n neznámých konstntách. (ii) Dv polynomy (funkce) se sobě rovnjí, rovnjí-li se funkční hodnoty v kždém bodě. Doszováním různých vhodně zvolených čísel, nejlépe kořenů polynomu Q, dostneme tké soustvu n lineárních rovnic o n neznámých konstntách, která má v přípdě doszování kořenů polynomu Q jednodušší tvr. Tto metod je výhodná zejmén v přípdě, kdy má polynom Q jednoduché kořeny. Obě metody lze vzájemně kombinovt, npř. postupným doszením i reálných různých kořenů získáme přímo i konstnt dlších n i konstnt získáme ze soustvy n i rovnic, které dostneme buď porovnáním koeficientů u vybrných n i mocnin proměnné x (npř. nejvyšších nebo nejnižšších) nebo doszením dlších n i různých čísel. Příkld. Njděte primitivní funkci Řešení: Rozkldem n prciální zlomky odkud x (x +)(x +)(x ) = A x + + x (x +)(x +)(x ) B x + + C x x = A(x +)(x ) + B(x +)(x ) + C(x +)(x +). Doszením x = : = 4A A = 4 x = : =5B B = 5 x =: =C C =

10 x (x +)(x +)(x ) = 4 x + 5 x + + x = = 4 ln x + 5 ln x + + ln x + c. x 4 +5x Příkld. Njděte primitivní funkci x x Vydělením rozkldem jmenovtele dostneme x 4 +5x x x = x + 6x + x x x = x + 6x + x (x )(x +x +) Řešení: Rozkldem n prciální zlomky odkud neboli Doszením 6x + x (x )(x +x +) = A x + Bx + C x +x + 6x + x =A(x +x +)+(Bx + C)(x ), 6x + x =Ax + Bx +Ax + Cx + A C. x =: 5=5A A = porovnáním koeficientů u mocnin proměnné x x : 6 = A + B B =4 x : =A C C =. Je tedy x 4 +5x x x = x+ x + 4x + x +x +. 4x+ Zlomek x +x+ následovně 4x + x +x + = je prciální zlomek. druhu, při jeho integrci postupujeme 4x + x +x + + x +x +, první integrál vprvo řešíme substitucí t =x +x +,pkdt =(4x +) po doszení 4x + dt x +x + = t =ln t =ln(x +x +),

11 ve druhém integrálu uprvíme nejprve jmenovtele x +x +=[x + x]+=[(x + ) ]+=(x + 4 ) + = = [4(x + ) +]= [(x +) +] dále substitucí t =x +,pkdt = po doszení x +x + = (x +) + = dt = rctg t = rctg(x +). t + Výsledkem je tedy x 4 +5x x x = x +ln x +ln(x +x +)+rctg(x +)+c. Příkld 4. Njděte primitivní funkci Řešení: Úprvou jmenovtele x 4 + x 5 + x 4 x x x 5 + x 4 x x = x (x + x x ) = x (x +)(x ) = x (x +) (x ) rozkldem n prciální zlomky dostneme Máme odkud doszením x 4 + x 5 + x 4 x x = A x + B x + C x + + D (x +) + E x. x 4 +=Ax(x +) (x ) + B(x +) (x ) + + Cx (x ) + Dx (x ) + Ex (x +), x =: = B B = x = : = D D = x =: =4E E = porovnáním koeficientů u mocnin proměnné x x 4 : = A + C + E x : = A B dostneme A =,B =, C =, D =, E =. Je tedy x 4 + x 5 + x 4 x x = = x x =ln x + x x + (x +) + x = ln x + + x + + ln x + c.

12 . Riemnnův integrál Výpočty obshů ploch se objevují již v tisíciletí př. n. l. Egypťné prováděli výpočty obshů ploch tk, že dnou plochu rozdělili n trojúhelníky, spočítli jejich obshy ty pk sečetli. Úloh (obsh plochy v rovině) Nechť funkce f(x) je omezená nezáporná n intervlu, b. Při výpočtu obshu množiny A = {(x, y) R ; x, b, y f(x)} budeme postupovt tk, že intervl, b rozdělíme n n částí pomocí bodů = x,x,...,x n = b. Budeme předpokládt, že x i <x i pro kždé i =,...,n, tím rozdělíme intervl, b n n podintervlů x i,x i. Zvolíme libovolně bod ξ i x i,x i vytvoříme obdélníky o strnách délky x i x i f(ξ i ), viz obr.. x i ξ i x i b Obr. Potom součet obshů těchto obdélníků je ς n = n f(ξ i )(x i x i ) i= je přibližně roven obshu množiny A. Čím bude n větší, tím více se bude číslo ς n blížit k obshu množiny A, tkže odhd obshu množiny A bude přesnější. Bude-li n přitom nejdelší z intervlů x i,x i, i =,...,n, n který rozdělíme intervl, b bude mít pro n nulovou délku, pk píšeme lim n n f(ξ i )(x i x i )= i= b f(x) b f(x) nzveme Riemnnův integrál funkci f(x) riemnnovsky integrovtelnou. 4

13 .. Metody výpočtu Riemnnov integrálu N následujícím příkldě ukážeme souvislost primitivní funkce k funkci f(x) n, b integrálu b f(x), která vede přímo ke slvné Leibnizově Newtonově formuli. Příkld 5 (hmotnost hustot). Nechť AB je jednorozměrná hmotná tyč, souřdnici bodu A oznčíme, souřdnici bodu B oznčíme b, viz obr.. Předpokládejme, že tyč AB není homogenní, tzn., že její dvě různé části, i když jsou stejně dlouhé, mohou mít různou hmotnost. A X X B x x b Obr. : Jednorozměrná hmotná tyč AB. Abychom získli předstvu o rozložení hmotnosti v jednotlivých částech tyče, musíme vzít v úvhu vzájemný poměr mezi hmotností některé části její délkou. Tento poměr udává průměrnou hustotu tyče v příslušné části. Oznčíme-li F (x) hmotnost, kterou má tyč v části mezi bodem A bodemx o souřdnici x uvžujeme-li dv body X, X, mjící příslušné souřdnice x, x, pk průměrná hustot části X X je dán poměrem F (x ) F (x ) x x. Tento poměr všk neříká nic o způsobu rozložení hmotnosti n různých částech intervlu x,x. Abychom tedy získli předstvu o tomto rozložení, musíme zkoumt průměrnou hustotu stále menších částí tyče, tímto způsobem získáme lokální bodovou předstvu o rozdělení hmotnosti, tedy v bodě x bude hustot ϱ(x ) = lim x x F (x ) F (x ) x x. (.8) Limit n prvé strně rovnosti (.8) je vlstně F (x ). Známe-li tedy hmotnost tyče, můžeme zjistit bodovou hustotu tyče, přičemž přechod od jedné veličiny ke druhé je dán derivcí, sice vzthem ϱ(x) =F (x). (.9) Přitom hmotnost je globální chrkteristikou tyče hustot je chrkteristikou lokální bodovou. Pokusíme se nyní tento úkol obrátit, známe-li hustotu nehomogenní tyče v kždém jejím bodě, určíme hmotnost tyče. Rozdělíme tyč AB n tk mlé části, že 5

14 můžeme předpokládt, že je tyč n těchto částech homogenní. Rozdělíme intervl, b dělením = x <x <... < x n = b n částečné intervly x i,x i, i =,...,n, tk, že část X i X i je homogenní, to znmená, že hustot ϱ(x) je stejná v kždém bodě intervlu x i,x i,npř.ϱ(x i ). V tomto přípdě pltí pro hmotnost části X i X i Hmotnost celé tyče AB je pk F (x i ) F (x i )=ϱ(x i )(x i x i ). F (b) F () = n F (x i ) F (x i )= i= n ϱ(x i )(x i x i ). (.) i= Ze vzthu (.9) plyne, že ϱ(x) je primitivní funkce k funkci F (x) n, b, tzn., že ϱ(x) jespojitán, b, tedy integrovtelná. Součet n ϱ(x i )(x i x i ) i= n prvé strně rovnosti (.) je pro n Riemnnův integrál: b ϱ(x) = b F (x) = F (b) F (). Vět 7 (Leibnizův Newtonův vzorec). Nechť f je riemnnovsky integrovtelná nechťf je primitivní funkce k funkci f n, b. Pk pltí b f(x) = F (b) F (). Poznámk 4. Používáme též oznčení F (b) F () =[F (x)] b. Vět 8 (per prtes). Nechť funkce u, v mjí derivci n intervlu, b nechť u,v R(, b ). Pk pltí b b u(x)v (x) =[u(x)v(x)] b u (x)v(x). Vět 9 (o substituci). Nechť funkce f je spojitá n, b. Nechť funkce ϕ má derivci ϕ n α, β ϕ R( α, β ). Nechťϕ( α, β ) =, b. Pk pltí β α f(ϕ(x))ϕ (x) = ϕ(β) ϕ(α) f(t) dt. 6

15 8 Příkld 6. Vypočítejte x Řešení: Použijeme Leibnizův Newtonův vzorec, primitivní funkce k funkci x je 4 x4, tkže dosdíme 8 Příkld 7. Vypočítejte x= [ 4 x 4 ] 8 x e x = (6 ) =,5 4 Řešení: Řešíme metodou per prtes, volíme u = x, v = xe x,pku =x, v = e x dostáváme [ x e x = ] x e x + xe x = = e + [ e x ] = e e + = e..4 Aplikce Riemnnov integrálu.4. Obsh množin v R Definice. Nechť funkce f(x) je spojitá nezáporná n intervlu, b. Pk číslo b S(A) = f(x) (.) nzýváme obshem množiny A = {(x, y) R ; x b, y f(x)}, tj. množiny omezené přímkmi y =,x =, x = b grfem funkce f(x). je Z definice přímo plyne, že obsh množiny B = {(x, y) R ; x b, g(x) y f(x)}, S(B) = b [f(x) g(x)] (.) Poznámk 5. Při výpočtu obshu množin v R vycházíme z principu, že S(A B) =S(A)+S(B), kde A R, B R jsou množiny, pro které pltí A B = nebo A B má nulový obsh, npř. A B je křivk v R. 7

16 Příkld 8. Vypočítejte obsh množiny v R omezené prbolou y =6x x 7 přímkouy = x. y = x y =6x x 7 Obr. Řešení: Meze integrce budou x-ové souřdnice průsečíků grfů funkcí y = x y =6x x 7. Pltí 6x x 7=x, tedy x =,x =4.Nintervlu, 4 pltí x 6x x 7 (viz obr. ). Podle vzorce pro výpočet obshu (.) S = 4.4. Délk křivky v R [(6x x 7) (x )] = 4 (5x x 4) = 9. Definice. Nechť ϕ je spojité zobrzení intervlu α, β do R,tj. ϕ(t) = ( ϕ (t),ϕ (t) ), t α, β, kde ϕ (t), ϕ (t) jsou spojité funkce n intervlu α, β. Pk množinu K = {(x, y) R ; x = ϕ (t), y= ϕ (t), t α, β } nzýváme křivkou v rovině rovnice x = ϕ (t), y = ϕ (t), t α, β, prmetrickými rovnicemi křivky K. Vět (délk křivky dné prmetricky). Nechť K je křivk definovná prmetrickými rovnicemi x = ϕ (t), y = ϕ (t), t α, β. Nechť funkce ϕ (t) ϕ (t) mjí spojitou derivci n intervlu α, β, pk křivk K má konečnou délku pltí d(k) = β α ϕ (t)+ϕ (t) dt. (.) 8

17 Vět (délk křivky). Nechť funkce f(x) má spojitou derivci n intervlu, b. Pk křivk K, která je grfem funkce y = f(x) n intervlu, b, má konečnou délku pltí b d(k) = +f (x). (.4) Odtud Pro element dk délky křivky y = f(x) totiž pltí Pythgorov vět ( ) (dk) =() + (dy) () (dk) =() +(dy). dk = + ( ) dy. Příkld 9. Vypočítejte délku oblouku steroidy (viz obr. ) zdné prmetrickými rovnicemi x(t) =sin t, y(t) = cos t, t, π. Řešení: Protože x (t) = sin t cos t, y (t) = cos t sin t, je (x (t)) +(y (t)) =9 sin t cos t po doszení do vzorce (.) dostáváme π 9 sin t cos tdt= π sin t cos tdt. Řešíme substitucí z =sint, pkdz =costdt pro meze integrce pltí t = z =,t = π z =. Po doszení dostáváme π [ ] z sin t cos tdt= zdz= =. B A Obr. : Asteroid. 9

18 .4. Objem rotčního těles Předpokládejme, že A R je neprázdná omezená souvislá množin, která má kldný obsh. Pk rotcí množiny A kolem nějké přímky, která leží tké v R,vzniknevR rotční těleso, npř. je-li funkce f(x) spojitá nezáporná n intervlu, b, pk rotcí množiny A = {(x, y) R ; x b, y f(x)} kolem osy x vznikne rotční těleso v R. Vět. Nechť funkce f(x) je spojitá nezáporná n intervlu, b. Pk pro objem V rotčního těles, které vznikne rotcí množiny A = {(x, y) R ; x b, y f(x)} ) kolem osy x, pltí b V = π f (x), b) kolem osy y (je-li <b), pltí b V =π xf(x). Příkld. Nechť množin A je omezená prbolou y =4 x, polopřímkou y =,x polopřímkou y =x, x. Vypočítejte objem rotčního těles, které vznikne rotcí množiny A kolem osy x. 4 Obr. 4 Řešení: Nejprve njdeme x-ovou souřdnici průsečíku prboly y =4 x polopřímky y =x, x. Pltí 4 x =x, odkud x =,x = 4, vyhovuje pouze x = (viz obr. 4). Hledný objem pk bude rozdílem objemů V V,kdeV je objem rotčního těles, které vznikne rotcí množiny {(x, y) R ; x, y 4 x }

19 kolem osy x, V je objem rotčního těles, které vznikne rotcí množiny kolem osy x. Podle uvedeného vzorce je V = π {(x, y) R ; x, y x} (4 x ) = 5 5 π, V = π V = V V = 8 5 π. (x) =π,

26. listopadu a 10.prosince 2016

26. listopadu a 10.prosince 2016 Integrální počet Přednášk 4 5 26. listopdu 10.prosince 2016 Obsh 1 Neurčitý integrál Tbulkové integrály Substituční metod Metod per-prtes 2 Určitý integrál Geometrické plikce Fyzikální plikce K čemu integrální

Více

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál 7. Integrální počet 7.. Primitivní funkce, Neurčitý integrál Definice 7. Říkáme, že F (x) je v intervlu (, b) (přitom může být tké =, b = + ) primitivní funkcí k finkci f(x), jestliže pro všechn x (, b)

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Riemnnův integrál opkování Vět. Nechť f je spojitá funkce n intervlu, b nechť c, b. Oznčíme-li F (x) = x (, b), pk F (x) = f(x) pro kždé x (, b). VIII.3.

Více

+ c. n x ( ) ( ) f x dx ln f x c ) a. x x. dx = cotgx + c. A x. A x A arctgx + A x A c

+ c. n x ( ) ( ) f x dx ln f x c ) a. x x. dx = cotgx + c. A x. A x A arctgx + A x A c ) INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem neurčitého integrálu Je dán funkce Pltí všk tké F tk, y pltilo F ( ) f ( ) Zřejmě F ( ), protože pltí, 5,, oecně c, kde c je liovolná kon- stnt f ( ) nším

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Určitý integrál ZVMT lesnictví 1 / 26

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Určitý integrál ZVMT lesnictví 1 / 26 Určitý integrál Zákldy vyšší mtemtiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovce studijních progrmů Lesnické dřevřské fkulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem n discipĺıny společného zákldu http://kdemie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Primitivní funkce. Definice a vlastnosti primitivní funkce

Primitivní funkce. Definice a vlastnosti primitivní funkce Obsh PŘEDMLUVA OBSAH 5 I. PRIMITIVNÍ FUNKCE 7 Definice vlstnosti primitivní funkce............ 7 Metody výpočtu primitivních funkcí............. Rcionální funkce................... 7 Ircionální funkce...................

Více

Integrální počet - III. část (určitý vlastní integrál)

Integrální počet - III. část (určitý vlastní integrál) Integrální počet - III. část (určitý vlstní integrál) Michl Fusek Ústv mtemtiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 8. přednášk z AMA1 Michl Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 18 Obsh 1 Určitý vlstní (Riemnnův)

Více

Integrální počet - II. část (určitý integrál a jeho aplikace)

Integrální počet - II. část (určitý integrál a jeho aplikace) Integrální počet - II. část (určitý integrál jeho plikce) Michl Fusek Ústv mtemtiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 7. přednášk z ESMAT Michl Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 23 Obsh 1 Určitý vlstní (Riemnnův)

Více

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, můžeme při výpočtu určitých integrálů ze složitějších funkcí postupovat v zásadě dvěma způsoby:

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, můžeme při výpočtu určitých integrálů ze složitějších funkcí postupovat v zásadě dvěma způsoby: .. Substituční metod pro určité integrály.. Substituční metod pro určité integrály Cíle Seznámíte se s použitím substituční metody při výpočtu určitých integrálů. Zákldní typy integrálů, které lze touto

Více

R n výběr reprezentantů. Řekneme, že funkce f je Riemannovsky integrovatelná na

R n výběr reprezentantů. Řekneme, že funkce f je Riemannovsky integrovatelná na Mtemtik II. Určitý integrál.1. Pojem Riemnnov určitého integrálu Definice.1.1. Říkáme, že funkce f( x ) je n intervlu integrovtelná (schopná integrce), je-li n něm ohrničená spoň po částech spojitá.

Více

II. 5. Aplikace integrálního počtu

II. 5. Aplikace integrálního počtu 494 II Integrální počet funkcí jedné proměnné II 5 Aplikce integrálního počtu Geometrické plikce Určitý integrál S b fx) dx lze geometricky interpretovt jko obsh plochy vymezené grfem funkce f v intervlu

Více

integrovat. Obecně lze ale říct, že pokud existuje určitý integrál funkce podle různých definic, má pro všechny takové definice stejnou hodnotu.

integrovat. Obecně lze ale říct, že pokud existuje určitý integrál funkce podle různých definic, má pro všechny takové definice stejnou hodnotu. Přednášk 1 Určitý integrál V této přednášce se budeme zbývt určitým integrálem. Eistuje několik definic určitého integrálu funkce jedné reálné proměnné. Jednotlivé integrály se liší v tom, jké funkce lze

Více

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1 Přehled zákldních vzorců pro Mtemtiku 1 1. Limity funkcí definice Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, δ > 0 tk, že pro : ( δ, δ), pltí f() ( ɛ, ɛ) Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, c > 0 tk, že pro : > c,

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Primitivní funkce Definice. Nechť funkce f je definován n neprázdném otevřeném intervlu I. Řekneme, že funkce F : I R je primitivní funkce k f n intervlu

Více

6. a 7. března Úloha 1.1. Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = 1 x 2 a osou x.

6. a 7. března Úloha 1.1. Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = 1 x 2 a osou x. KMA/MAT Přednášk cvičení č. 4, Určitý integrál 6. 7. březn 17 1 Aplikce určitého integrálu 1.1 Počáteční úvhy o výpočtu obshu geometrických útvrů v rovině Úloh 1.1. Vypočtěte obsh obrzce ohrničeného prbolou

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Určitý integrál Petr Hsil Přednášk z mtemtiky Podpořeno projektem Průřezová inovce studijních progrmů Lesnické dřevřské fkulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem n discipĺıny společného zákldu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Integrální počet - IV. část (aplikace na určitý vlastní integrál, nevlastní integrál)

Integrální počet - IV. část (aplikace na určitý vlastní integrál, nevlastní integrál) Integrální počet - IV. část (plikce n určitý vlstní integrál, nevlstní integrál) Michl Fusek Ústv mtemtiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 9. přednášk z AMA Michl Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 4 Obsh

Více

x + F F x F (x, f(x)).

x + F F x F (x, f(x)). I. Funkce dvou více reálných proměnných 8. Implicitně dné funkce. Budeme se zbývt úlohou, kdy funkce není zdná přímo předpisem, který vyjdřuje závislost její hodnoty n hodnotách proměnných. Jeden z možných

Více

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34.

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34. I. Určete integrály proved te zkoušku. Určete intervl(y), kde integrál eistuje... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. e d substituce t = ln ln(ln ) d substituce t = ln(ln ), dt = ln 3 e 4 d substituce

Více

Matematika II: Testy

Matematika II: Testy Mtemtik II: Testy Petr Schreiberová Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Mtemtik II - testy 69. Řy 9 - Test Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzit

Více

Matematika II: Pracovní listy Integrální počet funkce jedné reálné proměnné

Matematika II: Pracovní listy Integrální počet funkce jedné reálné proměnné Mtemtik II: Prcovní listy Integrální počet funkce jedné reálné proměnné Petr Schreiberová, Petr Volný Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Ostrv 8 Obsh Neurčitý integrál.

Více

OBECNÝ URČITÝ INTEGRÁL

OBECNÝ URČITÝ INTEGRÁL OBECNÝ URČITÝ INTEGRÁL Zobecnění Newtonov nebo Riemnnov integrálu se definují různým způsobem dostnou se někdy různé, někdy stejné pojmy. V tomto textu bude postup volen jko zobecnění Newtonov integrálu,

Více

4. přednáška 22. října Úplné metrické prostory. Metrický prostor (M, d) je úplný, když každá cauchyovská posloupnost bodů v M konverguje.

4. přednáška 22. října Úplné metrické prostory. Metrický prostor (M, d) je úplný, když každá cauchyovská posloupnost bodů v M konverguje. 4. přednášk 22. říjn 2007 Úplné metrické prostory. Metrický prostor (M, d) je úplný, když kždá cuchyovská posloupnost bodů v M konverguje. Příkldy. 1. Euklidovský prostor R je úplný, kždá cuchyovská posloupnost

Více

10 Určitý integrál Riemannův integrál. Definice. Konečnou posloupnost {x j } n j=0 nazýváme dělením intervalu [a,b], jestliže platí

10 Určitý integrál Riemannův integrál. Definice. Konečnou posloupnost {x j } n j=0 nazýváme dělením intervalu [a,b], jestliže platí 10 Určitý integrál 10.1 Riemnnův integrál Definice. Konečnou posloupnost {x j } n j=0 nzýváme dělením intervlu [,b], jestliže pltí = x 0 < x 1 < < x n = b. Body x 0,...,x n nzýváme dělícími body. Normou

Více

Integrál a jeho aplikace Tomáš Matoušek

Integrál a jeho aplikace Tomáš Matoušek Integrál jeho plikce Tomáš Mtoušek Křivk Definice.(Vektorováfunkce) Funkci ϕ:r R n,kteráreálnémučíslupřiřzuje n-tici reálných čísel(vektor), nzýváme funkcí vektorovou. Lze ji tké popst po složkáchjko ϕ(t)=(ϕ

Více

Matematika 1A. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci

Matematika 1A. PetrSalačaJiříHozman Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Mtemtik 1A. PetrSlčJiříHozmn Fkult přírodovědně-humnitní pedgogická Technická univerzit v Liberci petr.slc@tul.cz jiri.hozmn@tul.cz 21.11.2016 Fkult přírodovědně-humnitní pedgogická TUL ZS 2016-2017 1/

Více

Obecně: K dané funkci f hledáme funkci ϕ z dané množiny funkcí M, pro kterou v daných bodech x 0 < x 1 <... < x n. (δ ij... Kroneckerovo delta) (4)

Obecně: K dané funkci f hledáme funkci ϕ z dané množiny funkcí M, pro kterou v daných bodech x 0 < x 1 <... < x n. (δ ij... Kroneckerovo delta) (4) KAPITOLA 13: Numerická integrce interpolce [MA1-18:P13.1] 13.1 Interpolce Obecně: K dné funkci f hledáme funkci ϕ z dné množiny funkcí M, pro kterou v dných bodech x 0 < x 1

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

6. Určitý integrál a jeho výpočet, aplikace

6. Určitý integrál a jeho výpočet, aplikace Aplikovná mtemtik 1, NMAF071 6. Určitý integrál výpočet, plikce T. Slč, MÚ MFF UK ZS 2017/18 ZS 2017/18) Aplikovná mtemtik 1, NMAF071 6. Určitý integrál 1 / 13 6.1 Newtonův integrál Definice 6.1 Řekneme,

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. IV. Základy integrálního počtu

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. IV. Základy integrálního počtu MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejz Dohnl, CSc. IV. ákldy integrálního počtu 1 Mtemtik I. I. Lineární lgebr II. ákldy mtemtické nlýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Mtemtik I. IV. Integrální

Více

V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží.

V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží. NEWTONŮV INTEGRÁL V předchozích kpitolách byl popsán inverzní operce k derivování Ztím nebylo jsné, k čemu tento nástroj slouží Uvžujme trmvj, která je poháněn elektřinou při brždění vyrábí dynmem elektřinu:

Více

5.5 Elementární funkce

5.5 Elementární funkce 5.5 Elementární funkce Lemm 5.20. Necht x R. Potom existuje kldné C R (závisející n x) tkové, že pro kždé n N h ( 1, 1) pltí (x + h) n x n nhx n 1 h 2 C n. Definice. Exponenciální funkci exp definujme

Více

NEWTONŮV INTEGRÁL. V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží.

NEWTONŮV INTEGRÁL. V předchozích kapitolách byla popsána inverzní operace k derivování. Zatím nebylo jasné, k čemu tento nástroj slouží. NEWTONŮV INTEGRÁL V předchozích kpitolách byl popsán inverzní operce k derivování. Ztím nebylo jsné, k čemu tento nástroj slouží. Uvžujme trmvj, která je poháněn elektřinou při brždění vyrábí dynmem elektřinu:

Více

2. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

2. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ . INTEGRÁLNÍ POČET FUNKE JEDNÉ PROMĚNNÉ Při řešení technických prolémů, ve fyzice pod. je velmi čsto tře řešit orácenou úlohu k derivování. K zdné funkci f udeme hledt funkci F tkovou, y pltilo F f. Budeme

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Mtemtické nlýzy 1. - 1. prosince 18 11.1 (cylindrické souřdnice) Zpište integrály pomocí cylindrických souřdnic pk je spočítejte: () x x x +y (x + y ) dz dy dx. (b) 1 1 x 1 1 x x y (x + y

Více

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0 Křivkový integrál prvního druhu verze. Úvod Následující text popisuje výpočet křivkového integrálu prvního druhu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT k příprvě n zkoušku. Mohou se v něm

Více

je daná funkce. Množinu všech primitivních funkcí k f na I nazveme neurčitým f(x)dx nebo f.

je daná funkce. Množinu všech primitivních funkcí k f na I nazveme neurčitým f(x)dx nebo f. MATEMATICKÁ ANALÝZA INTEGRÁLNÍ POČET PŘEDNÁŠEJÍCÍ ALEŠ NEKVINDA. Přednášk Oznčme R = R {, } jko v minulém semestru. V tomto semestru se budeme zbývt opčným úkonem k derivování. Primitivní funkce. Definice.

Více

vás seznámí s učivem, které v dané kapitole poznáte a které byste po jejím prostudování měli umět.

vás seznámí s učivem, které v dané kapitole poznáte a které byste po jejím prostudování měli umět. POKYNY KE STUDIU Pokyny ke studiu V úvodu si vysvětlíme jednotnou pevnou strukturu kždé kpitoly tetu, která by vám měl pomoci k rychlejší orientci při studiu Pro zvýrznění jednotlivých částí tetu jsou

Více

Riemannův určitý integrál.

Riemannův určitý integrál. Riemnnův určitý integrál. Definice 1. Budiž

Více

Obsah rovinného obrazce

Obsah rovinného obrazce Osh rovinného orzce Nejjednodušší plikcí určitého integrálu je výpočet oshu rovinného orzce. Zčneme větou. Vět : Je-li funkce f spojitá nezáporná n n orázku níže roven f ( ) d. ;, je osh rovinného orzce

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

f(x)dx, kde a < b < c

f(x)dx, kde a < b < c URČITÝ INTEGRÁL jeho plikce Newton-Leibnizov formule f(x)=f(b) F(), kde F (x)=f(x). Vlstnosti ) ) ) 4) Substituce f(x)+ c f(x)= f(x)= f(x)= b f(g(x))g (x)= f(x)= f(x) c f(x), kde < b < c pro fsudou, =

Více

4. cvičení z Matematiky 2

4. cvičení z Matematiky 2 4. cvičení z Mtemtiky 2 14.-18. březn 2016 4.1 Njděte ity (i (ii (iii (iv 2 +(y 1 2 +1 1 2 +(y 1 2 z 2 y 2 z yz 1 2 y 2 (,y (0,0 2 +y 2 2 y 2 (,y (0,0 2 +y 3 (i Pro funkci f(, y = 2 +(y 1 2 +1 1 2 +(y

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

2.3 Aplikace v geometrii a fyzice Posloupnosti a řady funkcí Posloupnosti funkcí... 17

2.3 Aplikace v geometrii a fyzice Posloupnosti a řady funkcí Posloupnosti funkcí... 17 Obsh Derivce Integrály 6. Neurčité integrály.................. 6. Určité integrály....................3 Aplikce v geometrii fyzice............ 6 3 Posloupnosti řdy funkcí 7 3. Posloupnosti funkcí.................

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

17 Křivky v rovině a prostoru

17 Křivky v rovině a prostoru 17 Křivky v rovině prostoru Definice 17.1 (rovinné křivky souvisejících pojmů). 1. Nechť F (t) [ϕ(t), ψ(t)] je 2-funkce spojitá n, b. Rovinnou křivkou nzveme množinu : {F (t) : t, b } R 2. 2-funkce F [ϕ,

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Msrykov univerzit Přírodovědecká fkult Diplomová práce Web k témtu: Integrální počet Bc. Ev Schlesingerová Brno 9 Prohlášení Prohlšuji, že jsem tuto diplomovou práci npsl sm s použitím uvedené litertury.

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

NMAF061, ZS Písemná část zkoušky 25. leden 2018

NMAF061, ZS Písemná část zkoušky 25. leden 2018 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, le co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějké tvrzení, nezpomeňte ověřit splnění předpokldů. Jméno příjmení: Skupin: Příkld 3 4 5 6 Celkem bodů Bodů 6 6 4

Více

DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE

DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE DOPLŇKOVÉ TEXTY BB0 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE Obsh Derivce... Definice derivce... Prciální derivce... Derivce vektorů... Výpočt derivcí... 3 Algebrická

Více

56. ročník Matematické olympiády. b 1,2 = 27 ± c 2 25

56. ročník Matematické olympiády. b 1,2 = 27 ± c 2 25 56. ročník Mtemtické olympiády Úlohy domácí části I. kol ktegorie 1. Njděte všechny dvojice (, ) celých čísel, jež vyhovují rovnici + 7 + 6 + 5 + 4 + = 0. Řešení. Rovnici řešíme jko kvdrtickou s neznámou

Více

je parciální derivace funkce f v bodě a podle druhé proměnné (obvykle říkáme proměnné

je parciální derivace funkce f v bodě a podle druhé proměnné (obvykle říkáme proměnné 1. Prciální derivce funkce více proměnných. Prciální derivce funkce dvou proměnných. Je-li funkce f f(, ) definován v množině D f R 2 bod ( 1, 2 ) je vnitřním bodem množin D f, pk funkce g 1 (t) f(t, 2

Více

Text m ºe být postupn upravován a dopl ován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na staºení souboru. Veronika Sobotíková

Text m ºe být postupn upravován a dopl ován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na staºení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není smosttným studijním mteriálem. Jde jen o prezentci promítnou n p edná²kách, kde k ní p idávám slovní komentá. N které d leºité ásti látky pí²u pouze n tbuli nejsou zde obsºeny. Text m ºe

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Limity, derivace a integrály Tomáš Bárta, Radek Erban

Limity, derivace a integrály Tomáš Bárta, Radek Erban Limity, derivce integrály Tomáš Bárt, Rdek Erbn Úvod Definice. Zobrzení(téžfunkce) f M Njemnožinuspořádnýchdvojic(x, y) tková,žekekždému xexistujeprávějedno y,žedvojice(x,y) f.tj.kždývzor xmáprávějedenobrz

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

je jedna z orientací určena jeho parametrizací. Je to ta, pro kterou je počátečním bodem bod ϕ(a). Im k.b.(c ) ( C ) (C ) Obr Obr. 3.5.

je jedna z orientací určena jeho parametrizací. Je to ta, pro kterou je počátečním bodem bod ϕ(a). Im k.b.(c ) ( C ) (C ) Obr Obr. 3.5. 10. Komplexní funkce reálné proměnné. Křivky. Je-li f : (, b) C, pk lze funkci f povžovt z dvojici (u, v), kde u = Re f v = Im f. Rozdíl proti vektorovému poli je v tom, že jsou pro komplexní čísl definovány

Více

Cvičení KMA-MAF1 Neurčitý a určitý integrál. Jiří Fišer 9. prosince 2011

Cvičení KMA-MAF1 Neurčitý a určitý integrál. Jiří Fišer 9. prosince 2011 Cvičení KMA-MAF Neurčitý určitý integrál Jiří Fišer 9. prosince Obsh Úlohy n přímou integrci 3 Úlohy n jednoduché substituce 3. Lineárnísubstituce ux+b.... 3.. Dlšíjednoduchésubstituce... 3 3 Integrce

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

ZÁKLADY. y 1 + y 2 dx a. kde y je hledanou funkcí proměnné x.

ZÁKLADY. y 1 + y 2 dx a. kde y je hledanou funkcí proměnné x. VARIAČNÍ POČET ZÁKLADY V prxi se čsto hledjí křivky nebo plochy, které minimlizují nebo mximlizují jisté hodnoty. Npř. se hledá nejkrtší spojnice dvou bodů n dné ploše, nebo tvr zvěšeného ln (má minimální

Více

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE Formulce: Nším cílem je určit přibližnou hodnotu určitého integrálu I() = () d, kde předpokládáme, že unkce je n intervlu, b integrovtelná. Poznámk: Geometrický význm integrálu I()

Více

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL INTEGRAE KOMPLEXNÍ FUNKE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL N konci kpitoly o derivci je uveden souvislost existence derivce s potenciálním polem. Existuje dlší chrkterizce potenciálného pole, která nebyl v kpitole o derivci

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

II. INTEGRÁL V R n. Obr. 9.1 Obr. 9.2 Integrál v R 2. z = f(x, y)

II. INTEGRÁL V R n. Obr. 9.1 Obr. 9.2 Integrál v R 2. z = f(x, y) . NTEGRÁL V R n Úvod Určitý integrál v intervlu, b Pro funki f :, b R jsme definovli určitý integrál jko číslo, jehož hodnot je obshem obrze znázorněného n obrázíh. Pro funki f : R n R budeme zvádět integrál

Více

Lineární nerovnice a jejich soustavy

Lineární nerovnice a jejich soustavy teorie řešené úlohy cvičení tipy k mturitě výsledky Lineární nerovnice jejich soustvy Víš, že pojem nerovnice není opkem pojmu rovnice? lineární rovnice má většinou jediné řešení, kdežto lineární nerovnice

Více

Kapitola 1. Taylorův polynom

Kapitola 1. Taylorův polynom Kpitol Tylorův polynom Definice. Budeme psát f = o(g) v R, je-li lim x ( f )(x) =, f = O(g) g v R, je-li ( f ) omezená n nějkém U (). g Příkld. lim x (x + x + 3) 5 (x 5 x 3 + 7x 9) = lim x + o(x ) x x

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

2.3 Aplikace v geometrii a fyzice... 16

2.3 Aplikace v geometrii a fyzice... 16 Obsh Derivce 3 Integrály 7. Neurčité integrály.................. 7. Určité integrály................... 3.3 Aplikce v geometrii fyzice............ 6 3 Diferenciální rovnice 8 3. Motivce.......................

Více

Funkce jedné proměnné

Funkce jedné proměnné Funkce jedné proměnné Lineární funkce f: y = kx + q, D f = R, H f = R, grf je přímk množin odů [x, y], x D f, y = f(x) q úsek n ose y, tj. od [0, q], k směrnice, k = tn φ = 2 2 1 1, A[ 1, 2 ], B[ 1, 2

Více

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu Geometrické plikce určitého integrálu Osh rovinné olsti Je-li ploch ohrničen křivkou f () osou Při výpočtu oshu tkto omezených rovinných olstí mohou nstt následující zákldní přípd : Nechť funkce f () je

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 3. přednášk Vektorová lger Prvoúhlé souřdnice odu v prostoru Poloh odu v prostoru je vzhledem ke třem osám k soě kolmým určen třemi souřdnicemi, které tvoří uspořádnou trojici

Více

2.1 - ( ) ( ) (020201) [ ] [ ]

2.1 - ( ) ( ) (020201) [ ] [ ] - FUNKCE A ROVNICE Následující zákldní znlosti je nezbytně nutné umět od okmžiku probrání ž do konce studi mtemtiky n gymnáziu. Vyždováno bude porozumění schopnost plikovt ne pouze mechnicky zopkovt. Některé

Více

Ur itý integrál. Úvod. Denice ur itého integrálu

Ur itý integrál. Úvod. Denice ur itého integrálu V tomto lánku se budeme v novt ur itému integrálu, který dné funkci p i zuje íslo. My²lenk integrování pochází z geometrických poºdvk - zji² ování povrch, objem délek geometrických útvr. To znmená, ºe

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali NEURČITÝ INTEGRÁL Úvod Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali Umět pracovat s integrálním počtem Je důležité pro

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Integrální počet a jeho využití v ekonomii UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Integrální počet a jeho využití v ekonomii UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Integrální počet jeho využití v ekonomii Vedoucí diplomové práce: RNDr. Mrtin Pvlčková,

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY. Křivka v prostoru je popsána spojitými funkcemi ϕ, ψ, τ : [a, b] R jako množina bodů {(ϕ(t), ψ(t), τ(t)); t

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY. Křivka v prostoru je popsána spojitými funkcemi ϕ, ψ, τ : [a, b] R jako množina bodů {(ϕ(t), ψ(t), τ(t)); t KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY Má-li se spočítt npř. spotřeb betonu n rovný plot s měnící se výškou, stčí spočítt integrál z této výšky podle zákldny plotu. o když je le zákldnou plotu nikoli rovná úsečk, le křivá

Více

Definice. Nechť k 0 celé, a < b R. Definujeme. x < 1. ϕ(x) 0 v R. Lemma [Slabá formulace diferenciální rovnice.] x 2 1

Definice. Nechť k 0 celé, a < b R. Definujeme. x < 1. ϕ(x) 0 v R. Lemma [Slabá formulace diferenciální rovnice.] x 2 1 9. Vriční počet. Definice. Nechť k 0 celé, < b R. Definujeme C k ([, b]) = { ỹ [,b] : ỹ C k (R) } ; C 0 ([, b]) = { y C ([, b]) : y() = y(b) = 0 }. Důležitá konstrukce. Shlzovcí funkce (molifiér, bump

Více

Jsou to rovnice, které obsahují neznámou nebo výraz s neznámou jako argument logaritmické funkce.

Jsou to rovnice, které obsahují neznámou nebo výraz s neznámou jako argument logaritmické funkce. Logritmické rovnice Jsou to rovnice, které oshují neznámou neo výrz s neznámou jko rgument ritmické funkce. Zákldní rovnice, 0 řešíme pomocí vzthu. Složitější uprvit n f g potom f g (protože ritmická funkce

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Matematika II: Listy k přednáškám

Matematika II: Listy k přednáškám Mtemtik II: Listy k přednáškám Rdomír Pláček, Petr Schreiberová, Petr Volný Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Kpitol 1 Integrální počet funkcí jedné proměnné 1.Řy 11

Více

Až dosud jsme se zabývali většinou reálnými posloupnostmi, tedy zobrazeními s definičním

Až dosud jsme se zabývali většinou reálnými posloupnostmi, tedy zobrazeními s definičním Limit funkce. Zákldní pojmy Až dosud jsme se zbývli většinou reálnými posloupnostmi, tedy zobrzeními s definičním oborem N. Nyní obrátíme svou pozornost n širší třídu zobrzení. Definice.. Zobrzení f, jehož

Více

Obsah na dnes Derivácia funkcie

Obsah na dnes Derivácia funkcie Johnnes Kepler Dec 2, 57- Nov 5, 63 Mtemtik I Prednášjúci: prof. RNDr. Igor Podlný, DrSc. http://www.tke.sk/podln/ # Osh n dnes Deriváci fnkcie 74 KAPITOLA 3. FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ Určitý integrál 8. Vlstnosti

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem 2. Funkční řd Studijní text 2. Funkční řd V předcházející kpitole jsme uvžovli řd, jejichž člen bl reálná čísl. Nní se budeme zbývt studiem obecnějšího přípdu, kd člen řd tvoří reálné funkce. Definice

Více

Matematické metody v kartografii

Matematické metody v kartografii Mtemtické metody v krtogrfii. Přednášk Referenční elipsoid zákldní vzthy. Poloměry křivosti. Délky poledníkového rovnoběžkového oblouku. 1. Zákldní vzthy n rotčním elipoidu Rotční elipsoid dán následujícími

Více

8. Elementární funkce

8. Elementární funkce Historie přírodních věd potvrzuje, že většinu reálně eistujících dějů lze reprezentovt mtemtickými model, které jsou popsán tzv. elementárními funkcemi. Elementární funkce je kždá funkce, která vznikne

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z temtické nlýzy 2 22. - 26. květn 27 4. Greenov vět) Použijte Greenovu větu k nlezení práce síly F x, y) 2xy, 4x 2 y 2 ) vykonné n částici podél křivky, která je hrnicí oblsti ohrničené křivkmi

Více

Zavedení a vlastnosti reálných čísel PŘIROZENÁ, CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA

Zavedení a vlastnosti reálných čísel PŘIROZENÁ, CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Zvedení vlstnosti reálných čísel Reálná čísl jsou zákldním kmenem mtemtické nlýzy. Konstrukce reálných čísel sice není náplní mtemtické nlýzy, le množin reálných čísel R je pro mtemtickou nlýzu zákldním

Více

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26 Kapitola 8: vojný integrál 1/26 vojný integrál - osnova kapitoly 2/26 dvojný integrál přes obdélník definice výpočet (Fubiniova věta pro obdélník) dvojný integrál přes standardní množinu definice výpočet

Více

Matematika II: Listy k přednáškám

Matematika II: Listy k přednáškám Mtemtik II: Listy k přednáškám Rdomír Pláček, Petr Schreiberová, Petr Volný Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Kpitol 1 Integrální počet funkcí jedné proměnné 1.Řy 11

Více

Hyperbola, jejíž střed S je totožný s počátkem soustavy souřadnic a jejíž hlavní osa je totožná

Hyperbola, jejíž střed S je totožný s počátkem soustavy souřadnic a jejíž hlavní osa je totožná Hyperol Hyperol je množin odů, které mjí tu vlstnost, že solutní hodnot rozdílu jejich vzdáleností od dvou dných různých odů E, F je rovn kldné konstntě. Zkráceně: Hyperol = {X ; EX FX = }; kde symolem

Více

Křivkový integrál funkce

Křivkový integrál funkce Kpitol 6 Křivkový integrál funkce efinice způsob výpočtu Hlvním motivem pro definici určitého integrálu funkce jedné proměnné byl úloh stnovit obsh oblsti omezené grfem dné funkce intervlem n ose x. Řd

Více