II. 5. Aplikace integrálního počtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. 5. Aplikace integrálního počtu"

Transkript

1 494 II Integrální počet funkcí jedné proměnné II 5 Aplikce integrálního počtu Geometrické plikce Určitý integrál S b fx) dx lze geometricky interpretovt jko obsh plochy vymezené grfem funkce f v intervlu [, b] Obsh obrzce ohrničeného uzvřenou křivkou o prmetrických souřdnicích x ϕt) y ψt) pro t [α, β]: β β S ψt) ϕ t) dt ϕt) ψ t) dt 1 [ϕt) ψ t) ψt) ϕ t)] dt α α α Křivk je orientován kldně, tzn, že ploch leží nlevo od křivky Obsh plochy vymezené grfy funkcí f g v intervlu [, b] vypočteme pomocí určitého integrálu S b Délk grfu funkce f pro x [, b]: l b fx) gx) dx 1 + [f x)] dx Délk křivky zdné prmetricky x ϕt) y ψt) pro t [α, β]: l β α β [ϕ t)] + [ψ t)] dt Objem rotčního těles, které vznikne rotcí podgrfu spojité nezáporné funkce f, x [, b] kolem osy x: V x π b f x) dx Objem rotčního těles, které vznikne rotcí podgrfu spojité nezáporné funkce f, x [, b], >, kolem osy y V y π b xfx) dx Objem rotčního těles, které vznikne rotcí plochy vymezené křivkou zdnou prmetricky x ϕt) y ψt) pro t [α, β], ϕt), kolem osy x: V x π β α ψ t) ϕ t) dt Objem rotčního těles, které vznikne rotcí plochy vymezené křivkou zdnou prmetricky x ϕt) y ψt) pro t [α, β], ϕt), kolem osy y: V y π β α ψt) ϕt) ϕ t) dt Obsh pláště rotčního těles, které vznikne rotcí podgrfu spojitě diferencovtelné nezáporné funkce f, x [, b] kolem osy x: Q x π b fx) 1 + [f x)] dx

2 II 5 Aplikce integrálního počtu 495 Obsh pláště rotčního těles, které vznikne rotcí plochy vymezené křivkou zdnou prmetricky x ϕt) y ψt) pro t [α, β], ϕt), kolem osy x: Q x π β α ψt) [ϕ t)] + [ψ t)] dt Fyzikální plikce Funkce st) udává délkovou hustotu v bodě [ϕt), ψt)] pro křivku zdnou prmetricky x ϕt) y ψt), t [α, β] Potom M vyjdřuje hmotnost křivky [ Sy M, S ] x M jsou souřdnice jejího těžiště, kde S x S y jsou tzv sttické momenty křivky vzhledem k ose x, resp y Přičemž pltí M S x S y β α β α β α st) [ϕ t)] + [ψ t)] dt, st)ψt) [ϕ t)] + [ψ t)] dt, st)ϕt) [ϕ t)] + [ψ t)] dt Nechť nyní funkce sx) udává délkovou hustotu v bodě [x, fx)] pro křivku grfem funkce fx), x [, b] Potom pltí M S x S y b b b sx) 1 + [f x)] dx, sx)fx) 1 + [f x)] dx, xsx) 1 + [f x)] dx Funkce St) udává hustotu obrzce vymezeného křivkou zdnou prmetricky x ϕt) y ψt), t [α, β] Potom M vyjdřuje jeho hmotnost [ Sy M, S ] x M jsou souřdnice jeho těžiště Přičemž pltí M β S x 1 S y α β α β α St)ψt)ϕ t) dt, St)ψ t)ϕ t) dt, St)ψt)ϕt)ϕ t) dt Nechť nyní funkce St) udává hustotu obrzce vymezeného křivkou určenou grfem funkce fx), x [, b], osou x Potom M vyjdřuje jeho hmotnost [ Sy M, S ] x M

3 496 II Integrální počet funkcí jedné proměnné jsou souřdnice jeho těžiště Přičemž pltí M b S x 1 S y b b Sx)fx) dx, Sx)f x) dx, xsx)fx) dx

4 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Určete obsh plochy vymezené grfy funkcí fx) x + x gx) x x + Nejdříve musíme určit průsečík obou funkcí, tj vyřešit rovnici fx) gx), tzn že x + x 5 x 1 5 x 1 Nvíc, v intervlu [ 5, 1] pltí gx) > fx), proto hledný obsh vypočteme s pomocí následujícího integrálu S 1 5 [ x x + ) x + x ) ] dx [ x x + 5x ] x x + 5 ) dx ) 4 4

5 498 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 47) Určete obsh plochy ohrničené křivkmi x + y y x Nejdříve musíme určit průsečík obou funkcí, tj y + y y 1 y 1 Vzhledem k podmínce y x je pro nás zjímvá pouze hodnot y Potom x 1 1 x 1 Nvíc, n intervlu [ 1, 1] pltí x > x, proto hledný obsh dostneme pomocí integrálu S 1 x x ) dx 1 + rcsin 1 1 ) 1 + π 4 [ x x x + rcsin ) ] 1 x Při výpočtu jsme využili následující integrál x x dx sin t dx cos t dt sin t cos t dt 1 sin t cos t dt cos t dt cos t cos t 1 1 cos t + 1 ) dt cos t + 1) dt 1 sin t + t + C ) x sin t cos t + rcsin + C x ) 1 x x + rcsin + C x ) x x + rcsin + C

6 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Určete obsh oblouku cykloidy x t sin t, y 1 cos t, t [, π] S Doszením do vzorce pro obsh plochy mezi prmetricky zdnými křivkmi obdržíme π π 1 cos t) 1 cos t) dt π cos t + 1 ) cos t dt 1 cos t + cos t ) dt cos t cos t [ t sin t + 1 ] π sin t π 4

7 5 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 49) Určete, v jkém poměru dělí křivk P : y x plochu kruhu K : x + y 8 Zdání je znázorněno n následujícím obrázku Z obrázku je zřejmé, že ve stejném poměru, jko dělí prbol kuh, dělí horní větev prboly y x horní půlkruh y 8 x Pro výpočet budeme potřebovt souřdnice průsečíku horní větve prboly horního půlkruhu Poznmenejme, že nás zjímá pouze průsečík v I kvdrntu, což nám umožní volnější úprvy y y, x 8 x, x 8 x, x + x 8, x

8 II 5 Aplikce integrálního počtu 51 Průsečík má tedy souřdnice [, ] Nyní spočítáme obsh červeně vyznčené plochy 8 S x dx + 8 x dx [ ] 8 x + 8 x dx x dx 8 + π π π 8 cos t dt π π 4 x 8 sin t dx 8 cos t dt 8 π π 4 π cos t 1 + cos t dt [ t + 8 π π 4 1 ) + π sin t 8 + π dt ] π π 4 π sin t 8 cos t dt Z rovnice kruhu vidíme, že jde o kruh o poloměru 8 Protože červená ploch má obsh + π, zbytek horního půlkruhu má obsh 4π + π) π Hledný poměr je tedy π ) : π + ), neboli 9π ) : π + )

9 5 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 44) Odvoďte vzorec pro výpočet plochy elipsy s poloosmi b Obecná rovnice zdné elipsy je tvru E : x + y b 1 Tto rovnice zdává implicitně funkci horní dolní půlelipsy Příkld vyřešíme tk, že si z rovnice elipsy explicitně vyjádříme funkci horní půlelipsy pomocí ní pk spočítáme obsh čtvrtiny elipsy, která se nchází v I kvdrntu Horní půlelips je dán funkcí f : y b 1 x Intervl, n kterém tto funkce zdává čtvrtelipsu v I kvdrntu je x [, ] Můžeme tedy počítt S 4 b π b 1 x dx b 1 x dx π 1 sin t cos t dt b x sin t dx cos t dt π cos t dt b b [ ] π sin t t + bπ 4 Vzorec pro obsh elipsy s poloosmi b je tedy S πb π 1 + cos t dt

10 II 5 Aplikce integrálního počtu 5 441) Určete délku grfu funkce fx) ln x pro x [, 15] Doszením do vzorce dostneme l x dx x x dx t 4 t 1 t dt t t 1 dt ) t 1 dt t t t x x dt 4 dx t x + 1 t dt x dx t 1 [ t + 1 ln t 1 1 ln t + 1 ] ln 1 ln 5 1 ln ln + ln 1 ln 5 ) dt

11 54 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 44) Určete délku oblouku cykloidy x t sin t, y 1 cos t, t [, π] Aplikcí odpovídjícího vzorce obdržíme π π l sin t) + 1 cos t) dt cos t dt 1 cos t sin t π sin t [ dt 4 cos t ] π 8

12 II 5 Aplikce integrálního počtu 55 44) Určete délku oblouku řetězovky fx) cosh x, I [ 1, 1] Připomeňme, že pltí l sinh x ex e x, cosh x sinh x sinh x dx 1 1 cosh x dx [ sinh x ] 1 1 sinh 1 e 1 e 1 ) cosh x dx cosh je všude kldný ) 1 sinh

13 56 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 444) Vypočtěte délku oblouku křivky fx) ln ex +1 e x 1 l 1 pro x [1, ] Nejdříve vypočteme uprvíme výrzy potřebné pro výpočet integrálu, tj f e x x) 1 + [f e x +1) e x 1) x)] e 4x + e x +1 e x +1) e x 1) 1 + ex e x 1 Proto můžeme spočítt 1 + e x e x 1 dt 1 1 e x 1 + ) [ ex dx x + 1 e x 1 ln e x e 1 ) e +1 ) ln e x 1 ] + ln e 4 1 ) + 1 ln e 1 )) 1 + ln e 1 přičemž jsem využili následující dv integrály dx t x e x 1 dt dx 1 dt e t 1 1 e t e t e dt e t u t e t dt du 1 du u u 1 1 u + 1 ) du u ln u + 1 ln u 1 + C 1 t + 1 ln e t 1 + C x + 1 ln e x 1 + C; e x e x 1 dx t e x dt e x dx 1 1 ln e +1 ) 1 ln e +1, e dt t 1 1 ln t 1 + C 1 ln e x 1 + C

14 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Určete objem rotčního těles, které vznikne rotcí podgrfu funkce fx) sin x, x [ π, 1π ]e, kolem osy x 6 1π 6 V x π ) π sin x dx π π π 1π 6 π 1π 6 π 1 + sin x + 1 ) 4 sin x dx sin x 1 1 cos 6x) 1 + sin x cos 6x) ) dx [x 1 cos x + 18 x 148 sin 6x ] 1π 6 π π 16 π

15 58 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 446) Vypočtěte objem těles, které vznikne rotcí podgrfu funkce fx) 1 1+x, x [ 1, 1], kolem osy x Poněvdž funkce f je sudá, můžeme spočítt poloviční objem n intervlu [, 1] Proto 1 ) [ 1 1 V x π dx π 1 + x rctg x + 1 ] 1 x π π 1 + x ) π π + ), 4 4 neboť ) 1 dx K 1 + x, 1) 1 K 1, 1) + 1 x 1 + x 1 rctg x + 1 x 1 + x + C

16 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Určete objem těles, které vznikne rotcí prvního oblouku cykloidy x t sin t, y 1 cos t, t [, π], kolem osy x V π π π π π neboť pltí cos t dt cos t dt 1 cos t) 1 cos t) dt π π 1 cos t + cos t cos t ) dt [ t sin t + t + 4 sin t sin t + sin t 1 cos t) dt ] π π π + π) 5π, 1 + cos t dt t sin t + + C; 4 1 sin t ) u sin t 1 cos t dt du cos t dt ) u du u u + C sin t sin t + C

17 51 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 448) Njděte vzorec pro výpočet objemu komolého kužele s poloměrem podstv r 1, r výškou v Jký je objem nekomolého kužele? Komolý kužel lze vytvořit tk, že necháme rotovt lichoběžník s vrcholy kolem osy x [, ], [v, ], [v, r ], [, r 1 ] K výpočtu ovšem potřebujeme funkční předpis přímky dné body [, r 1 ] [v, r ] Ten njdeme ve směrnicovém tvru y kx + q Doszením bodu [, r 1 ] do rovnice přímky ihned dostneme, že q r 1 Pomocí této znlosti doszením bodu [v, r ] do rovnice přímky dostneme směrnici k r r 1 Úsečk, jejíž rotcí vznikne plášť studovného v komolého kužele je tedy dán předpisem y r r 1 x + r 1, x [, v] v Nyní použijeme známý vzorec v ) r r 1 V x π x + r 1 dt v Umocním závorky jednoduchou integrcí polynomu obdržíme výsledek V 1 πvr 1 + r 1 r + r ) Obyčejný kužel je speciální přípd kužele komolého s nulovým poloměrem jedné podstvy Tedy položíme-li npř r 1, r r, získáme vzorec pro objem obyčejného kužele ve tvru V K 1 πr v

18 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Určete obsh pláště těles, které vznikne rotcí podgrfu funkce fx) sin x, x [, π], kolem osy x Ob oblouky cykloidy jsou stejné, můžeme se omezit pouze n intervl [, π], proto Q x π π sin x ) cos x dx 4π 1 + t dt 8 cos x t sin x dx dt π 1 8 ln + ) 5 + ) 5 4π ln + 5) + 8π 5 [ 1 t 1 + t dt 8π ln t + t 1 + t ] Při výpočtu jsme využili následující výpočet primitivní funkce 1 t sinh u + t dt dt cosh u du cosh u du cosh u cosh u 1 1 cosh u + 1 du 1 ) sinh u + u + C sinh u cosh u + u + C cosh u sinh 1 cosh u sinh u + 1 t t rcsinh u + C Nvíc přímým výpočtem ověříme, že rcsinh u 1 t ln + t + 1

19 51 II Integrální počet funkcí jedné proměnné Položme sinh x ex e x y, potom ln y + y e x e x + 1 ln e x e x ln ln e x e x ln e x e x e x + e + x e x + e + x + 4 e + x + e x ) 4 + ex + e x ln ex x rcsinh y

20 II 5 Aplikce integrálního počtu 51 45) Určete obsh pláště těles, které vznikne rotcí podgrfu funkce fx) 4+x, x [ 4, ], kolem osy x Q x π 4 π 4 + x) dx π x) dx ] [4x + x π ) π

21 514 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 451) Určete obsh pláště těles, které vznikne rotcí krdioidy srdcovky) x cos t cos t, y sin t sin t, t [, π], kolem osy x Q π π π π π π 4 8π 4 8π sin t sin t) sin t + sin t) + cos t cos t) dt sin t sin t) 8 sin t sin t cos t sin t sin t cos t cos t dt cos t cos t sin t sin t sin t) 8 1 cos t dt 8π π [ sin t 1 cos t) / dt ] u 5/ 5 4 8π 5/ 5 ) u 1 cos t du sin t dt π π sin t 1 cos t) / dt 4 8π 4 8π π u / du

22 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Určete obsh pláště těles, které vznikne rotcí prvního oblouku cykoidy x t sin t, y 1 cos t, t [, π], kolem osy x Q x π π π π π 8π 1 cos t) 1 cos t) + sin t dt 1 cos t) 1 cos t dt π π 1 1 sin t dt 8π 1 u ) du 16π π π 1 cos t ) sin t dt 1 cos t) / dt 1 cos t sin t 1 sin t ] 1 [u u 16π cos t u dt du 1 π 1 ) 64 π

23 516 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 45) Vypočtěte souřdnice těžiště homogenní půlkružnice x + y r, y Podle příslušných vzorců obdržíme π π M σ r sin t) + r cos t) dt σr dt πσr, π π S x σ r sin t r sin t) + r cos t) dt σr sin t dt σr [ cos t] π σr, π π S y σ r cos t r sin t) + r cos t) dt σr cos t dt σr [sin t] π Proto souřdnice těžiště jsou [ ] [ T πσr, σr, r ] πσr π

24 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Vypočtěte hmotnost souřdnice těžiště křivky x cos t, y sin t, >, x, y, kde délková hustot v bodě sx) v bodě [xt), yt)] je přímo úměrná x-ové souřdnici bodu Podle příslušných vzorců obdržíme M S x π π π k π k cos t cos t sin t) ) + sin t cos t ) dt k cos t 9 cos 4 t sin t + 9 sin 4 t cos t dt k cos t cos t sin t cos t + sin t ) dt k [ u 5 π cos 4 t sin t dt 5 ] 1 k 1 5 cos t u sin t dt du π 1 ) k 5, [ k cos 4 t sin 4 t dt k 1 18 k π 18 k π 56, k 1 u 4 du sin 4t + 18 t + 1 sin 8t 14 kde jsme využili následující primitivní funkce cos t dt t sin t + + C, 4 cos t u 1 t dt cos dt du u du 1 ) u sin u + + C t sin 4t + + C, 4 8 sin 4 t cos 4 t dt cos t cos t cos t) 1 cos t) dt cos t + cos 4 t ) t u dt 16 dt du 1 sin 4t t t + 1 ) cos 4 u du sin 4t cos u) du sin 4t + + cos u + cos u ) du sin 4t u + 1 ) 1 1 u sin 4u sin u C t 1 1 sin 4t + sin 8t + C S y Dále pltí π k cos 7 t sin t dt u cos t du sin t dt 1 π [ u k u 7 du k ] π ] 1 k 8

25 518 II Integrální počet funkcí jedné proměnné Proto těžiště má souřdnice [ k T 8 5 π, k k 56 ] [ 5 5 k 8, 15π ] 56

26 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Vypočtěte souřdnice těžiště trojúhelníku s vrcholy O [, ], A [, 1] B [, ] M σ S x 1 σ 1 x ) dx σ [x x 4 1 x ) 1 dx σ 1 σ [ x x S y σ x 1 x ] σ 1) σ, ) 1 x + x dx 4 ] + x 1 1 σ + 8 ) σ 1, ) dx σ Souřdnice těžiště tedy jsou ) [ ] x x x dx σ x σ 8 ) 6 6 σ T [, 1 ]

27 5 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 456) Vypočtěte hmotnost souřdnice těžiště rovinné homogenní plochy omezené křivkou y sin x, x, x π osou x π M σ sin x dx σ [ cos x] π 4 σ, S x 1 σ π S y σ π [ ] x 4 sin sin 6x x dx σ σπ 1, x sin x dx 9 σ [sin x x cos x] π kde jsem využili sin t x x dx dt dx 1 sin t dt 1 t sin t C x sin 6x + C, 1 u x u x sin x dx 1 σπ 9, 1 1 ) cos t dt v 1 cos x v sin x 1 x cos x + 1 cos x dx 1 x cos x sin x + C 1 sin x x cos x) + C 9 Proto těžiště souřdnice jsou dány [ σπ T 9 4σ, σπ ] [ π 4σ 6, π ] 4

28 II 5 Aplikce integrálního počtu ) Vypočtěte souřdnice těžiště rovinného obrzce ohrničeného křivkou dnou předpisem y 6x x osou x M σ 6 S x 1 σ 6 S y σ 6 ) 6x x dx σ [x x 6x x ) dx 1 σ x 6x x ) dx σ 6 6 Těžiště má tedy souřdnice ] 6 σ 18 6) 6σ, 6x 1x + x 4) dx 1 σ [ 6x 6x x ) dx σ [ 6x T [, 18 ] 5 x4 4 ] 6 18σ 1x4 4 ] 6 + x σ,

29 5 II Integrální počet funkcí jedné proměnné 458) Vypočtěte souřdnice těžiště rovinného obrzce ohrničeného cykloidou x t sin t), y 1 cos t), t π osou x M σ π 1 cos t) 1 cos t) dt 9σ π S x 1 π σ 9 1 cos t) 1 cos t) dt 7 σ 7 σ π Př 447) 7 S y σ π 7σ σ π 1 cos t + cos t cos t ) dt 1 cos t) dt π Př 447) 1 cos t) dt [ t sin t + ] π cos t sin t + t) sin t sin t t sin t) 1 cos t) 1 cos t) dt π 1 cos t + cos t ) t sin t) dt Př 48) 9σ4π 7σπ, 7 15 σ 5π) πσ, 7σ t sin t t cos t + cos t sin t + t cos t cos t sin t ) dt [ t 7σ + cos t t sin t cos t cos t + t cos t sin t + t) t ) ] π cos t + t cos t 7σ π + π π 1 4 ) 7σπ, k čemuž jsme v posledním integrálu využili u t u 1 t cos t dt Př 447) v 1 cos t sin t + t) v cos t 1 cos t sin t + t) 1 cos t sin t + t) dt 1 cos t sin t + t) 1 ) cos t t + C, u t u t cos t dt 1 v sin t v cos t t sin t sin t dt t sin t + cos t + C, u cos t cos t sin t dt du sin t dt u du u + C t cos + C, cos u cos t t sin t dt du sin tdt u du u + C t cos Proto souřdnice těžiště jsou dány [ ] 7σπ T T 7σπ, 15πσ 7σπ [ π, 5 ]

6. a 7. března Úloha 1.1. Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = 1 x 2 a osou x.

6. a 7. března Úloha 1.1. Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = 1 x 2 a osou x. KMA/MAT Přednášk cvičení č. 4, Určitý integrál 6. 7. březn 17 1 Aplikce určitého integrálu 1.1 Počáteční úvhy o výpočtu obshu geometrických útvrů v rovině Úloh 1.1. Vypočtěte obsh obrzce ohrničeného prbolou

Více

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34.

18. x x 5 dx subst. t = 2 + x x 1 + e2x x subst. t = e x ln 2 x. x ln 2 x dx 34. I. Určete integrály proved te zkoušku. Určete intervl(y), kde integrál eistuje... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. e d substituce t = ln ln(ln ) d substituce t = ln(ln ), dt = ln 3 e 4 d substituce

Více

26. listopadu a 10.prosince 2016

26. listopadu a 10.prosince 2016 Integrální počet Přednášk 4 5 26. listopdu 10.prosince 2016 Obsh 1 Neurčitý integrál Tbulkové integrály Substituční metod Metod per-prtes 2 Určitý integrál Geometrické plikce Fyzikální plikce K čemu integrální

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Mtemtické nlýzy 1. - 1. prosince 18 11.1 (cylindrické souřdnice) Zpište integrály pomocí cylindrických souřdnic pk je spočítejte: () x x x +y (x + y ) dz dy dx. (b) 1 1 x 1 1 x x y (x + y

Více

Integrální počet - IV. část (aplikace na určitý vlastní integrál, nevlastní integrál)

Integrální počet - IV. část (aplikace na určitý vlastní integrál, nevlastní integrál) Integrální počet - IV. část (plikce n určitý vlstní integrál, nevlstní integrál) Michl Fusek Ústv mtemtiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 9. přednášk z AMA Michl Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 4 Obsh

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Určitý integrál ZVMT lesnictví 1 / 26

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Určitý integrál ZVMT lesnictví 1 / 26 Určitý integrál Zákldy vyšší mtemtiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovce studijních progrmů Lesnické dřevřské fkulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem n discipĺıny společného zákldu http://kdemie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu Geometrické plikce určitého integrálu Osh rovinné olsti Je-li ploch ohrničen křivkou f () osou Při výpočtu oshu tkto omezených rovinných olstí mohou nstt následující zákldní přípd : Nechť funkce f () je

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

R n výběr reprezentantů. Řekneme, že funkce f je Riemannovsky integrovatelná na

R n výběr reprezentantů. Řekneme, že funkce f je Riemannovsky integrovatelná na Mtemtik II. Určitý integrál.1. Pojem Riemnnov určitého integrálu Definice.1.1. Říkáme, že funkce f( x ) je n intervlu integrovtelná (schopná integrce), je-li n něm ohrničená spoň po částech spojitá.

Více

Integrální počet - II. část (určitý integrál a jeho aplikace)

Integrální počet - II. část (určitý integrál a jeho aplikace) Integrální počet - II. část (určitý integrál jeho plikce) Michl Fusek Ústv mtemtiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 7. přednášk z ESMAT Michl Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 23 Obsh 1 Určitý vlstní (Riemnnův)

Více

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0

Křivkový integrál prvního druhu verze 1.0 Křivkový integrál prvního druhu verze. Úvod Následující text popisuje výpočet křivkového integrálu prvního druhu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT k příprvě n zkoušku. Mohou se v něm

Více

Matematika II: Testy

Matematika II: Testy Mtemtik II: Testy Petr Schreiberová Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Mtemtik II - testy 69. Řy 9 - Test Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzit

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Msrykov univerzit Přírodovědecká fkult Diplomová práce Web k témtu: Integrální počet Bc. Ev Schlesingerová Brno 9 Prohlášení Prohlšuji, že jsem tuto diplomovou práci npsl sm s použitím uvedené litertury.

Více

x + F F x F (x, f(x)).

x + F F x F (x, f(x)). I. Funkce dvou více reálných proměnných 8. Implicitně dné funkce. Budeme se zbývt úlohou, kdy funkce není zdná přímo předpisem, který vyjdřuje závislost její hodnoty n hodnotách proměnných. Jeden z možných

Více

+ c. n x ( ) ( ) f x dx ln f x c ) a. x x. dx = cotgx + c. A x. A x A arctgx + A x A c

+ c. n x ( ) ( ) f x dx ln f x c ) a. x x. dx = cotgx + c. A x. A x A arctgx + A x A c ) INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem neurčitého integrálu Je dán funkce Pltí všk tké F tk, y pltilo F ( ) f ( ) Zřejmě F ( ), protože pltí, 5,, oecně c, kde c je liovolná kon- stnt f ( ) nším

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učení mteriál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.080 Název projektu Zkvlitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo název šlony klíčové ktivity III/ Inovce zkvlitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z temtické nlýzy 2 22. - 26. květn 27 4. Greenov vět) Použijte Greenovu větu k nlezení práce síly F x, y) 2xy, 4x 2 y 2 ) vykonné n částici podél křivky, která je hrnicí oblsti ohrničené křivkmi

Více

Obsah rovinného obrazce

Obsah rovinného obrazce Osh rovinného orzce Nejjednodušší plikcí určitého integrálu je výpočet oshu rovinného orzce. Zčneme větou. Vět : Je-li funkce f spojitá nezáporná n n orázku níže roven f ( ) d. ;, je osh rovinného orzce

Více

Výpočet obsahu rovinného obrazce

Výpočet obsahu rovinného obrazce Výpočet oshu rovinného orzce Pro výpočet oshu čtverce, odélník, trojúhelník, kružnice, dlších útvrů, se kterými se můžeme setkt v elementární geometrii, máme k dispozici vzorce Kdchom chtěli vpočítt osh

Více

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH CVIČENÍ Č. Ing. Petr Schreierová, Ph.D. Ostrv Ing. Petr Schreierová, Ph.D. Vsoká škol áňská Technická univerzit

Více

III.4. Fubiniova (Fubiniho) věta pro trojný integrál

III.4. Fubiniova (Fubiniho) věta pro trojný integrál E. Brožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírk příkldů Mtemtik II ( III.. Fubiniov (Fubiniho vět pro trojný integrál Vpočítejte trojné integrál n dných množinách E : Příkld. I Řešení : I ( + d d d; {[,, E

Více

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti Určitý intgrál Dfinic vlstnosti Má-li spojitá funkc f() n otvřném intrvlu I primitivní funkci F(), pk pro čísl, I j dfinován určitý intgrál funkc f() od do vzthm [,, 7: [ F( ) = F( ) F( ) f ( ) d = (6)

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Určitý integrál Petr Hsil Přednášk z mtemtiky Podpořeno projektem Průřezová inovce studijních progrmů Lesnické dřevřské fkulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem n discipĺıny společného zákldu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

f(x)dx, kde a < b < c

f(x)dx, kde a < b < c URČITÝ INTEGRÁL jeho plikce Newton-Leibnizov formule f(x)=f(b) F(), kde F (x)=f(x). Vlstnosti ) ) ) 4) Substituce f(x)+ c f(x)= f(x)= f(x)= b f(g(x))g (x)= f(x)= f(x) c f(x), kde < b < c pro fsudou, =

Více

Matematika II: Pracovní listy Integrální počet funkce jedné reálné proměnné

Matematika II: Pracovní listy Integrální počet funkce jedné reálné proměnné Mtemtik II: Prcovní listy Integrální počet funkce jedné reálné proměnné Petr Schreiberová, Petr Volný Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Ostrv 8 Obsh Neurčitý integrál.

Více

6. Určitý integrál a jeho výpočet, aplikace

6. Určitý integrál a jeho výpočet, aplikace Aplikovná mtemtik 1, NMAF071 6. Určitý integrál výpočet, plikce T. Slč, MÚ MFF UK ZS 2017/18 ZS 2017/18) Aplikovná mtemtik 1, NMAF071 6. Určitý integrál 1 / 13 6.1 Newtonův integrál Definice 6.1 Řekneme,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 8 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 8 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 8 URČITÝ INTEGRÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Dněček, Oldřich Dlouhý,

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Křivkové integrály.. Křivkový integrál prvního druhu. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál A =, ), B = 4, ). Řešení: Úsečka AB je hladká křivka. Funkce ψt) = 4t,

Více

Integrální počet - III. část (určitý vlastní integrál)

Integrální počet - III. část (určitý vlastní integrál) Integrální počet - III. část (určitý vlstní integrál) Michl Fusek Ústv mtemtiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 8. přednášk z AMA1 Michl Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 18 Obsh 1 Určitý vlstní (Riemnnův)

Více

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY. Křivka v prostoru je popsána spojitými funkcemi ϕ, ψ, τ : [a, b] R jako množina bodů {(ϕ(t), ψ(t), τ(t)); t

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY. Křivka v prostoru je popsána spojitými funkcemi ϕ, ψ, τ : [a, b] R jako množina bodů {(ϕ(t), ψ(t), τ(t)); t KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY Má-li se spočítt npř. spotřeb betonu n rovný plot s měnící se výškou, stčí spočítt integrál z této výšky podle zákldny plotu. o když je le zákldnou plotu nikoli rovná úsečk, le křivá

Více

je parciální derivace funkce f v bodě a podle druhé proměnné (obvykle říkáme proměnné

je parciální derivace funkce f v bodě a podle druhé proměnné (obvykle říkáme proměnné 1. Prciální derivce funkce více proměnných. Prciální derivce funkce dvou proměnných. Je-li funkce f f(, ) definován v množině D f R 2 bod ( 1, 2 ) je vnitřním bodem množin D f, pk funkce g 1 (t) f(t, 2

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Riemnnův integrál opkování Vět. Nechť f je spojitá funkce n intervlu, b nechť c, b. Oznčíme-li F (x) = x (, b), pk F (x) = f(x) pro kždé x (, b). VIII.3.

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

integrovat. Obecně lze ale říct, že pokud existuje určitý integrál funkce podle různých definic, má pro všechny takové definice stejnou hodnotu.

integrovat. Obecně lze ale říct, že pokud existuje určitý integrál funkce podle různých definic, má pro všechny takové definice stejnou hodnotu. Přednášk 1 Určitý integrál V této přednášce se budeme zbývt určitým integrálem. Eistuje několik definic určitého integrálu funkce jedné reálné proměnné. Jednotlivé integrály se liší v tom, jké funkce lze

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE

DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE DOPLŇKOVÉ TEXTY BB0 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE Obsh Derivce... Definice derivce... Prciální derivce... Derivce vektorů... Výpočt derivcí... 3 Algebrická

Více

Geometrické a fyzikální aplikace určitého integrálu. = b a. je v intervalu a, b záporná, je integrál rovněž záporný.

Geometrické a fyzikální aplikace určitého integrálu. = b a. je v intervalu a, b záporná, je integrál rovněž záporný. 4. přednášk Geometické zikální plikce učitého integálu Geometické plikce. Osh ovinného útvu A. Pokud se jedná o ovinný útv omezený osou přímkmi gem spojité nezáponé unkce pk je jeho osh dán učitým integálem

Více

8.6. Aplikace určitého integrálu ve fyzice Index

8.6. Aplikace určitého integrálu ve fyzice Index 8 Určitý integrál 8.. Integrování - sčitání mnoh mlých příspěvků.......................... 3 8.. Výpočet určitého integrálu.............................................9 8.3. Zákldní vlstnosti určitého

Více

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. IV. Základy integrálního počtu

MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. IV. Základy integrálního počtu MATEMATIKA I. prof. RNDr. Gejz Dohnl, CSc. IV. ákldy integrálního počtu 1 Mtemtik I. I. Lineární lgebr II. ákldy mtemtické nlýzy III. Diferenciální počet IV. Integrální počet 2 Mtemtik I. IV. Integrální

Více

NMAF061, ZS Písemná část zkoušky 25. leden 2018

NMAF061, ZS Písemná část zkoušky 25. leden 2018 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, le co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějké tvrzení, nezpomeňte ověřit splnění předpokldů. Jméno příjmení: Skupin: Příkld 3 4 5 6 Celkem bodů Bodů 6 6 4

Více

je daná funkce. Množinu všech primitivních funkcí k f na I nazveme neurčitým f(x)dx nebo f.

je daná funkce. Množinu všech primitivních funkcí k f na I nazveme neurčitým f(x)dx nebo f. MATEMATICKÁ ANALÝZA INTEGRÁLNÍ POČET PŘEDNÁŠEJÍCÍ ALEŠ NEKVINDA. Přednášk Oznčme R = R {, } jko v minulém semestru. V tomto semestru se budeme zbývt opčným úkonem k derivování. Primitivní funkce. Definice.

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

17 Křivky v rovině a prostoru

17 Křivky v rovině a prostoru 17 Křivky v rovině prostoru Definice 17.1 (rovinné křivky souvisejících pojmů). 1. Nechť F (t) [ϕ(t), ψ(t)] je 2-funkce spojitá n, b. Rovinnou křivkou nzveme množinu : {F (t) : t, b } R 2. 2-funkce F [ϕ,

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Matematické analýzy 11. - 15. prosince 17 11.1 (trojný integrál - Fubiniho věta) Vypočtěte (i) xyz dv, kde je ohraničeno plochami y x, x y, z xy a z. (ii) y dv, kde je ohraničeno shora rovinou

Více

V = π f 2 (x) dx. f(x) 1 + f 2 (x) dx. x 2 + y 2 = r 2

V = π f 2 (x) dx. f(x) 1 + f 2 (x) dx. x 2 + y 2 = r 2 Odození zorců pro ýpočet objemů porchů některých těles užitím integrálního počtu Objem rotčního těles, které znikne rotcí funkce y f(x) n interlu, b kolem osy x, lze spočítt podle zorce b V f (x) dx Porch

Více

Integrál a jeho aplikace Tomáš Matoušek

Integrál a jeho aplikace Tomáš Matoušek Integrál jeho plikce Tomáš Mtoušek Křivk Definice.(Vektorováfunkce) Funkci ϕ:r R n,kteráreálnémučíslupřiřzuje n-tici reálných čísel(vektor), nzýváme funkcí vektorovou. Lze ji tké popst po složkáchjko ϕ(t)=(ϕ

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2 PŘÍKLADY K ATEATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY ZDENĚK ŠIBRAVA.. Dvojné integrály.. Vícenásobné intergrály Příklad.. Vypočítejme dvojný integrál x 3 + y da, kde =, 3,. Řešení: Funkce f(x, y) = x je na obdélníku

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, můžeme při výpočtu určitých integrálů ze složitějších funkcí postupovat v zásadě dvěma způsoby:

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, můžeme při výpočtu určitých integrálů ze složitějších funkcí postupovat v zásadě dvěma způsoby: .. Substituční metod pro určité integrály.. Substituční metod pro určité integrály Cíle Seznámíte se s použitím substituční metody při výpočtu určitých integrálů. Zákldní typy integrálů, které lze touto

Více

Správné řešení písemné zkoušky z matematiky- varianta A Přijímací řízení do NMgr. studia učitelských oborů 2010

Správné řešení písemné zkoušky z matematiky- varianta A Přijímací řízení do NMgr. studia učitelských oborů 2010 právné řešení písemné koušky mtemtiky- vrint A Přijímcí říení do NMgr. studi učitelských oborů Příkld. Vyšetřete průběh funkce v jejím mimálním definičním oboru nčrtněte její grf y Určete pritu (sudá/lichá),

Více

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál

7. Integrální počet Primitivní funkce, Neurčitý integrál 7. Integrální počet 7.. Primitivní funkce, Neurčitý integrál Definice 7. Říkáme, že F (x) je v intervlu (, b) (přitom může být tké =, b = + ) primitivní funkcí k finkci f(x), jestliže pro všechn x (, b)

Více

Matematika II: Aplikované úlohy

Matematika II: Aplikované úlohy Mtemtik II: Aplikovné úlohy Zuzn Morávková Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzit Ostrv Mtemtik II - plikovné úlohy Ktedr mtemtiky deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzit

Více

2. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ

2. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ . INTEGRÁLNÍ POČET FUNKE JEDNÉ PROMĚNNÉ Při řešení technických prolémů, ve fyzice pod. je velmi čsto tře řešit orácenou úlohu k derivování. K zdné funkci f udeme hledt funkci F tkovou, y pltilo F f. Budeme

Více

Matematické metody v kartografii

Matematické metody v kartografii Mtemtické metody v krtogrfii. Přednášk Referenční elipsoid zákldní vzthy. Poloměry křivosti. Délky poledníkového rovnoběžkového oblouku. 1. Zákldní vzthy n rotčním elipoidu Rotční elipsoid dán následujícími

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

10. cvičení z Matematické analýzy 2

10. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z Matematické analýzy 3. - 7. prosince 8. (dvojný integrál - Fubiniho věta Vhodným způsobem integrace spočítejte daný integrál a načrtněte oblast integrace (a (b (c y ds, kde : y & y 4. e ma{,y

Více

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1

Přehled základních vzorců pro Matematiku 2 1 Přehled zákldních vzorců pro Mtemtiku 1 1. Limity funkcí definice Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, δ > 0 tk, že pro : ( δ, δ), pltí f() ( ɛ, ɛ) Vlstní it v bodě = : f() = ɛ > 0, c > 0 tk, že pro : > c,

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Primitivní funkce Definice. Nechť funkce f je definován n neprázdném otevřeném intervlu I. Řekneme, že funkce F : I R je primitivní funkce k f n intervlu

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Obecně: K dané funkci f hledáme funkci ϕ z dané množiny funkcí M, pro kterou v daných bodech x 0 < x 1 <... < x n. (δ ij... Kroneckerovo delta) (4)

Obecně: K dané funkci f hledáme funkci ϕ z dané množiny funkcí M, pro kterou v daných bodech x 0 < x 1 <... < x n. (δ ij... Kroneckerovo delta) (4) KAPITOLA 13: Numerická integrce interpolce [MA1-18:P13.1] 13.1 Interpolce Obecně: K dné funkci f hledáme funkci ϕ z dné množiny funkcí M, pro kterou v dných bodech x 0 < x 1

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 (Souřdnicové výpočty) 1 ročník bklářského studi studijní progrm G studijní obor G doc Ing Jromír Procházk CSc listopd 2015 1 Geodézie 1 přednášk č7 VÝPOČET SOUŘADNIC JEDNOHO

Více

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL INTEGRAE KOMPLEXNÍ FUNKE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL N konci kpitoly o derivci je uveden souvislost existence derivce s potenciálním polem. Existuje dlší chrkterizce potenciálného pole, která nebyl v kpitole o derivci

Více

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl Integrální počet II. Příklady s nápovědou. Veronika Chrastinová, Oto Přibyl 16. září 2003 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT Brno Obsah 1 Dvojný integrál 3 2 Trojný integrál 7 3 Křivkový

Více

GEOMETRICKÉ APLIKACE INTEGRÁLNÍHO POČTU

GEOMETRICKÉ APLIKACE INTEGRÁLNÍHO POČTU Integální počet funkcí jedné eálné poměnné - 4. - GEOMETRICKÉ APLIKACE INTEGRÁLNÍHO POČTU PŘÍKLAD Učete plochu pod gfem funkce f ( x) = sinx n intevlu,. Ploch pod gfem nezáponé funkce f(x) se n intevlu,

Více

Jsou to rovnice, které obsahují neznámou nebo výraz s neznámou jako argument logaritmické funkce.

Jsou to rovnice, které obsahují neznámou nebo výraz s neznámou jako argument logaritmické funkce. Logritmické rovnice Jsou to rovnice, které oshují neznámou neo výrz s neznámou jko rgument ritmické funkce. Zákldní rovnice, 0 řešíme pomocí vzthu. Složitější uprvit n f g potom f g (protože ritmická funkce

Více

Kapitola Křivkový integrál 1. druhu Délka oblouku

Kapitola Křivkový integrál 1. druhu Délka oblouku x 5 x 6 x 7 x 8 pitol 3 řivkové integrály 3. řivkový integrál. druhu líčová slov: délk oblouku, délk křivky, křivkový integrál. druhu po oblouku, křivkový integrál. druhu po křivce, neorientovný křivkový

Více

Neřešené příklady z analýzy funkcí více proměnných

Neřešené příklady z analýzy funkcí více proměnných České vysoké učení technické v Prze Fkult elektrotechnická Neřešené příkldy z nlýzy funkcí více proměnných Miroslv Korbelář Pol Vivi Prh 16 Tento dokument byl vytvořen s podporou grntu RPAPS č. 1311/15/15163C5.

Více

Text m ºe být postupn upravován a dopl ován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na staºení souboru. Veronika Sobotíková

Text m ºe být postupn upravován a dopl ován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na staºení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není smosttným studijním mteriálem. Jde jen o prezentci promítnou n p edná²kách, kde k ní p idávám slovní komentá. N které d leºité ásti látky pí²u pouze n tbuli nejsou zde obsºeny. Text m ºe

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1, MATEMATIKA III Program - vojný integrál. Vpočtěte dvojrozměrné integrál v obdélníku : + dd = { < > < > } ( 3), (, ) : 0,, 0,, dd = { < > < > } ( 4 ), (, ) :,3,,, + dd = { < > < > } ( ), (, ):,0,,, + dd=

Více

4. cvičení z Matematiky 2

4. cvičení z Matematiky 2 4. cvičení z Mtemtiky 2 14.-18. březn 2016 4.1 Njděte ity (i (ii (iii (iv 2 +(y 1 2 +1 1 2 +(y 1 2 z 2 y 2 z yz 1 2 y 2 (,y (0,0 2 +y 2 2 y 2 (,y (0,0 2 +y 3 (i Pro funkci f(, y = 2 +(y 1 2 +1 1 2 +(y

Více

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1, Určete Křivkový integrál příklad 4 x ds, kde {x, y ; y ln x, x 3}. Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky. Asi nejjednodušší parametrizace je Tedy daný integrál je x ds x t, y ln t,

Více

12.1 Primitivní funkce

12.1 Primitivní funkce Integrání počet. Primitivní funkce Již jsme definovli pojem derivce funkce, k funkci f(x) jsme hledli její derivci f (x). Nyní chceme ukázt opčný postup, tzn. k funkci f (x) njít funkci f(x). Přesněji,

Více

Matematická analýza II Osnova cvičení

Matematická analýza II Osnova cvičení Mtemtická nlýz II Osnov cvičení Cvičení 2. 2. 207 22. 2. 207. Rovinná křivk její průběh Křivk (prmetrizovná, hldká, regulární, sm sebe protínjící v nejvýše konečně mnoh bodech). Průběh křivky: první druhá

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

Hyperbola, jejíž střed S je totožný s počátkem soustavy souřadnic a jejíž hlavní osa je totožná

Hyperbola, jejíž střed S je totožný s počátkem soustavy souřadnic a jejíž hlavní osa je totožná Hyperol Hyperol je množin odů, které mjí tu vlstnost, že solutní hodnot rozdílu jejich vzdáleností od dvou dných různých odů E, F je rovn kldné konstntě. Zkráceně: Hyperol = {X ; EX FX = }; kde symolem

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

VYBRANÉ APLIKACE RIEMANNOVA INTEGRÁLU I. OBSAH A DÉLKA. (f(x) g(x)) dx.

VYBRANÉ APLIKACE RIEMANNOVA INTEGRÁLU I. OBSAH A DÉLKA. (f(x) g(x)) dx. VYBRANÉ APLIKACE RIEMANNOVA INTEGRÁLU I. OBSAH A DÉLKA. Výpo et obsahu rovinných ploch a) Plocha ohrani ená k ivkami zadanými v kartézských sou adnicích. Obsah S rovinné plochy ohrani ené dv ma spojitými

Více

Křivkový integrál funkce

Křivkový integrál funkce Kpitol 6 Křivkový integrál funkce efinice způsob výpočtu Hlvním motivem pro definici určitého integrálu funkce jedné proměnné byl úloh stnovit obsh oblsti omezené grfem dné funkce intervlem n ose x. Řd

Více

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26 Kapitola 8: vojný integrál 1/26 vojný integrál - osnova kapitoly 2/26 dvojný integrál přes obdélník definice výpočet (Fubiniova věta pro obdélník) dvojný integrál přes standardní množinu definice výpočet

Více

= b a. V případě, že funkce f(x) je v intervalu <a,b> záporná, je integrál rovněž záporný.

= b a. V případě, že funkce f(x) je v intervalu <a,b> záporná, je integrál rovněž záporný. 5. přednášk APLIKAE URČITÉHO INTERÁLU Pomocí integálního počtu je možné vpočítt osh ovinných útvů ojem otčních těles délk ovinných křivek. Velké upltnění má učitý integál tké ve zice chemii. eometické

Více

je jedna z orientací určena jeho parametrizací. Je to ta, pro kterou je počátečním bodem bod ϕ(a). Im k.b.(c ) ( C ) (C ) Obr Obr. 3.5.

je jedna z orientací určena jeho parametrizací. Je to ta, pro kterou je počátečním bodem bod ϕ(a). Im k.b.(c ) ( C ) (C ) Obr Obr. 3.5. 10. Komplexní funkce reálné proměnné. Křivky. Je-li f : (, b) C, pk lze funkci f povžovt z dvojici (u, v), kde u = Re f v = Im f. Rozdíl proti vektorovému poli je v tom, že jsou pro komplexní čísl definovány

Více

I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta

I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta 343 I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta Věta 26. Funkce f má v bodě x 0 diferenciál (je diferencovatelná v x 0 ) právě tehdy, když existuje vlastní derivace

Více

4.2.7 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I

4.2.7 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I 4..7 Zvedení funkcí sinus cosinus pro orientovný úhel I Předpokldy: 40, 40, 404, 406 Prolém s definicí funkcí sin ( ) cos( ) : Definice pomocí prvoúhlého trojúhelníku je π možné použít pouze pro ( 0 ;90

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 3. přednášk Vektorová lger Prvoúhlé souřdnice odu v prostoru Poloh odu v prostoru je vzhledem ke třem osám k soě kolmým určen třemi souřdnicemi, které tvoří uspořádnou trojici

Více

8. cvičení z Matematiky 2

8. cvičení z Matematiky 2 8. cvičení z Mtemtiky 2 11.-1. dubn 2016 8.1 Njděte tři pozitivní čísl jejichž součin je mximální, jejichž součet je roven 100. Zdání příkldu lze interpretovt tké tk, že hledáme mximální objem kvádru,

Více

8. Elementární funkce

8. Elementární funkce Historie přírodních věd potvrzuje, že většinu reálně eistujících dějů lze reprezentovt mtemtickými model, které jsou popsán tzv. elementárními funkcemi. Elementární funkce je kždá funkce, která vznikne

Více

A DIRACOVA DISTRIBUCE 1. δ(x) dx = 1, δ(x) = 0 pro x 0. (1) Graficky znázorňujeme Diracovu distribuci šipkou jednotkové velikosti (viz obr. 1).

A DIRACOVA DISTRIBUCE 1. δ(x) dx = 1, δ(x) = 0 pro x 0. (1) Graficky znázorňujeme Diracovu distribuci šipkou jednotkové velikosti (viz obr. 1). A DIRACOVA DISTRIBUCE A Dircov distribuce A Definice Dircovy distribuce Dircovu distribuci δx) lze zvést třemi ekvivlentními způsoby ) Dirc [] ji zvedl vzthy δx) dx, δx) pro x ) Grficky znázorňujeme Dircovu

Více

Matematika II. (LS 2009) FS VŠB-TU Ostrava. Bud te. A = a + 1 2, B = 1. b + 1. y = x 2 + Bx 3A. a osou x.

Matematika II. (LS 2009) FS VŠB-TU Ostrava. Bud te. A = a + 1 2, B = 1. b + 1. y = x 2 + Bx 3A. a osou x. Program 2. Aplikace určitého integrálu zadání 1. y = x 2 + Bx 3A y = ln(bx), x = 1/A a x = 3A Vypočítejte její obsah. 3. Určete obsah plochy ohraničené parametricky zadanou křivkou (tzv. cykloidou) x(t)

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n.

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n. SBÍRKA PŘÍKLAŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY III J. ANĚČEK, M. ZAHRANÍKOVÁ Symbolem jsou označeny obtížnější příklady. Posloupnosti Určete limitu posloupnosti n n + lim n n + 5n + lim n n n n4 + n lim n lim n

Více

Petr Hasil. Prvákoviny c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny / 57

Petr Hasil. Prvákoviny c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny / 57 Úvod do infinitezimálního počtu Petr Hasil Prvákoviny 2015 c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny 2015 1 / 57 Obsah 1 Úvod Funkce Reálná čísla a posloupnosti Limita a spojitost

Více

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem 2. Funkční řd Studijní text 2. Funkční řd V předcházející kpitole jsme uvžovli řd, jejichž člen bl reálná čísl. Nní se budeme zbývt studiem obecnějšího přípdu, kd člen řd tvoří reálné funkce. Definice

Více