1.1 Numerické integrování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Numerické integrování"

Transkript

1 1.1 Numerické integrování Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme integrál v (1.1) spočítt nlyticky, Tedy npř.: f(x)dx = F (b) F (). (1.) π sin(x)dx = [ ] π cos x =. (1.3) Obvykle le primitivní funkci neznáme integrál (1.1) musíme počítt numericky. Mluvíme o numerické kvdrtuře. Lze npř. využít součtové definice určitého integrálu. Intervl, b rozdělíme body x < x 1 < x <... < x n 1 < x n b (1.4) n dosttečně mlé intervly x k 1, x k, k = 1,,..., n. Pk n I f(ξ k ) x k, (1.5) k=1 kde x k = x k x k 1 je šířk k-tého podintervlu ξ k je jeho libovolný bod, npř. ξ k = x k nebo ξ k = x k 1+x k. Pro rozumné funkce f konverguje sum n prvé strně vzthu (1.5) pro x k k přesné hodnotě I. Jiná metod spočívá v nhrzení funkce f(x) vhodnou proximující funkcí p(x), jejíž integrál dokážeme spočítt nlyticky. Z přibližné rovnosti f(x) p(x) vyplývá I p(x)dx. (1.6) Funkci p(x) volíme zprvidl ve formě interpolčního polynomu. Polynom n-tého stupně p(x) = q n x n + q n 1 x n q 1 x + q (1.7) obshuje n + 1 koeficientů q n, q n 1,..., q 1, q. Ty jsou určeny soustvou n + 1 rovnic p(x k ) = f(x k ), k =, 1,,..., n.

2 Po rozepsání x n q n + x n 1 q n x q 1 + q = f(x ), x n 1q n + x n 1 1 q n x 1 q 1 + q = f(x 1 ), (1.8). x n nq n + x n 1 n q n x n q 1 + q = f(x n ). Dělící body x k intervlu, b (viz(1.)) jsou zprvidl voleny jko ekvidistntní. V prxi se obvykle používá kombince obou předchozích metod - součtové interpolční: intervl, b se rozdělí n podintervly x k 1, x k, I = f(x)dx = N k=1 x k x k 1 f(x)dx, (1.9) poté se funkce f(x) proximuje funkcí p(x) zvlášť n jednotlivých podintervlech, x k x k 1 f(x)dx x k x k 1 p(x)dx. (1.1) Jsou-li podintervly x k 1, x k dosttečně úzké, vystčíme s polynomy p nízkého stupně Interpolční metod Nším úkolem je n intervlu, b interpolovt funkci f(x) polynomem n-tého stupně p(x) (1.7). Interpolční uzly x k, k =, 1,,..., n zvolíme pro jednoduchost jko ekvidistntní, x k = + kh, k =, 1,,..., n, h b n. (1.11) Omezíme se n polynom nultého stupně (proximce funkce f(x) konstntou, obdélníková metod interpolce), prvního stupně (proximce lineární funkcí, lichoběžníková metod) stupně druhého (proximce kvdrtickou funkcí, Simpsonov metod). ) Obdélníková metod Obdélníková metod vychází z proximce kde q je konstnt. Zvolíme-li q = f( +b ), pk I = f(x)dx f(x) q pro x, b, (1.1) ( ) ( ) + b + b f dx = (b )f. (1.13)

3 Geometricky odpovídá tto proximce nhrzení plochy pod křivkou f(x) plochou obdélník o výšce f( +b ) (obr.1). b) Lichoběžníková metod V tomto přípdě je funkce f(x) n intervlu, b proximován funkcí lineární, f(x) p(x) q 1 x + q. (1.14) Koeficienty p 1, p určíme z interpolčních podmínek p() = f(), p(b) = f(b): q 1 + q = f(), bq 1 + q = f(b). (1.15) Řešením této jednoduché soustvy je f(b) f() q 1 =, q = b Aproximce integrálu je tedy bf() f(b). (1.16) b I (q 1 x + q )dx = [ q 1 x + q x ] b = (b ) f() + f(b). (1.17) Geometricky odpovídá tto proximce nhrzení plochy pod křivkou f(x) lichoběžníkem o výšce b zákldnách f(), f(b) (obr.).

4 c) Simpsonov metod Funkce f je n intervlu, b proximován kvdrtickou funkcí p(x) = q x + q 1 x + q. Intervl, b rozdělíme uzly x =, x 1 = + b, x = b (1.18) n dv podintervly o šířce h = b. Koeficienty q, q 1, q jsou určeny soustvou tří lineárních rovnic (1.8) pro n =. Tento postup je dosti těžkopádný, to prcujeme s polynomy pouze. řádu! Elegntnější způsob nlezení interpolčního polynomu nbízí Lgrngeov metod. Polynom p(x) n-tého řádu, procházející n + 1 body [x k, f(x k )], k =, 1,,..., n, je v této metodě vyjádřen ve tvru kde n p(x) = f(x i )l i (x), (1.19) i=1 l i (x) = (x x )(x x 1 )... (x x i 1 )(x x i+1 )... (x x n ) (x i x )(x i x 1 )... (x i x i 1 )(x i x i+1 )... (x i x n ) jsou tzv. Lgrngeovy polynomy. Ty jsou zkonstruovány tk, by l i (x k ) = 1, k = i, k i, (1.) (1.1)

5 tkže p(x k ) = tj. grf polynomu p(x) prochází body [x k, f(x k )]. Z přibližného vzthu f(x) p(x) dostáváme n f(x i )l i (x k ) = f(x k )1, (1.) i= b b n n b I p(x)dx = f(x i )l i (x)dx = f(x i )w i, w i l i (x)dx. (1.3) i= i= Koeficienty w i se nzývjí váhy v uzlech x i. Speciálně pro polynom. řádu s uzly (1.18), dává Lgrngeov metod interpolci f(x) p(x) = f(x ) (x x 1)(x x ) (x x 1 )(x x ) + +f(x 1 ) (x x )(x x ) (x 1 x )(x 1 x ) + f(x ) (x x )(x x 1 ) (x x )(x x 1 ). (1.4) Při výpočtu váhových fktorů w, w 1, w budeme využívt substituci x = + ht, dx = hdt, t. w = w 1 = = h b w = (x x 1 )(x x ) (x x 1 )(x x ) dx = (t 1)(t )dt = 1 3 h, } {{ } 3 (x x )(x x ) (x 1 x )(x 1 x ) dx = = h = h t(t )dt = 4 3 h, (x x )(x x 1 ) (x x )(x x 1 ) dx = t(t 1)dt = 1 3 h. ( + ht h)( + ht h) hdt = ( h)( h) ( + ht )( + ht h) hdt = (1.5) h( h) ( + ht )( + ht h) hdt = hh

6 Simpsonův vzorec má tedy tvr I f(x ) 1 3 h + f(x 1) 4 3 h + f(x ) 1 3 h = h 3 [f(x ) + 4f(x 1 ) + f(x )] (1.6) Anlogicky bychom odvodili interpolční formule vyšších řádů Složené vzorce Čím užší bude intervl integrce, tím přesnější bude proximce funkce f polynomem p(x). Intervl, b proto rozložíme n mlé podintervly x k 1, x k, n nichž lze chybu proximce f(x) p(x) očekávt reltivně mlou. Uzly x k ze vzthu (1.4) zvolíme pro jednoduchost ekvidistntní s krokem h, ) Složená obdélníková metod x k = + kh, k =, 1,,..., n, h = b n. (1.7) Formule (1.9) spolu s formulí (1.13) plikovnou n dílčí intervly x k 1, x k dávjí pro tento přípd [ I h f b) Složená lichoběžníková metod ( ) ( ) ( x + x 1 x1 + x xn 1 + x n + f f )]. (1.8) Lichoběžníkovou proximci (1.17) plikujeme n jednotlivé intervly x k 1, x k : I h [( ) ( ) ( )] f(x ) + f(x 1 ) + f(x 1 ) + f(x ) f(x n 1 ) + f(x n ), (1.9) tj. [ 1 I h f(x ) + f(x 1 ) + f(x ) f(x n 1 ) + 1 ] f(x n). (1.3) c) Složená Simpsonov metod V tomto přípdě musíme mít sudý počet uzlů, n = m, h = b. Simpsonův vzorec m (1.6) plikujeme postupně n intervly x, x, x, x 4,..., x m 1, x m : I h [( ) ( ) f(x ) + 4f(x 1 ) + f(x ) + f(x ) + 4f(x 3 ) + f(x 4 ) + ( )] f(x m ) + 4f(x m 1 ) + f(x m ). (1.31)

7 Po úprvě I h [ f(x ) + 4f(x 1 ) + f(x ) + 4f(x 3 )+ 3 ] f(x m ) + 4f(x m 1 ) + f(x m ). (1.3) Povšimněte si, že i složené kvdrturní vzorce lze vyjádřit pomocí tbelizovných hodnot f(x k ) váhových fktorů w k v uzlech x k, n f(x)dx f(x k )w k. (1.33) k= Pro lichoběžníkovou metodu je kdežto pro Simpsonovu metodu w = w n = h, w 1 = w =... = w n 1 = h, (1.34) w = w m = 1 3 h, w 1 = w 3 =... = w m 1 = 4 3 h, w = w 4 =... = w m = h. (1.35) Cykly složených metod, Richrdsonov metod Oznčme numerickou kvdrturu integrálu symbolem N chybu integrce jko E. Přesná hodnot I je tedy Pro lichoběžníkovou metodu lze chybu E vyjádřit ve tvru I = N + E. (1.36) (b ) E = f (η)h, (1.37) 1 kde f (η) znčí druhou derivci integrovné funkce f v blíže nespecifikovném bodě η intervlu, b. Lichoběžníková metod poskytuje tedy přesný výsledek pro lineární funkce, které mjí druhou derivci nulovou. Protože bod η není znám, odhdujeme chybu E shor. Oznčme Pk M k = mx,b f (k) (x). (b ) E M h. (1.38) 1 Chyb je druhého řádu v mocninách kroku h. Lze ji rovněž vyjádřit ve formě E = Ch + členy vyšších řádů v h, (1.39)

8 kde C je konstnt nezávislá n kroku h. Pro složenou Simpsonovu metodu lze odvodit (b ) E = 18 f (1.39) (η)h 4. (1.4) Simpsonov metod dává přesnou hodnotu integrálu pro polynomy do třetího řádu, neboť mjí čtvrtou derivci nulovou. Anlogií vzthů (1.39), (1.4) jsou pro Simpsonovu metodu vzthy E (b ) 18 M 4h 4, (1.41) E = Ch 4 + členy vyšších řádů. (1.4) Poždovné přesnosti integrce lze dosáhnout zmenšováním integrčního kroku. Mámeli nvíc numerickou integrci provedenou pro dv různé kroky h 1, h, můžeme provést tzv. Richrdsonovu extrpolci n krok h =, odpovídjící přesné hodnotě integrálu. Pro kroky h 1, h pišme I. = N 1 + Ch k 1, I. = N + Ch k, (1.43) V tomto vzthu jsou N 1, N numerické hodnoty integrálu získné s kroky h 1, h. V rozvoji chyby E (vzthy (1.39), (1.4)) jsme se omezili n hlvní člen, přičemž k = pro lichoběžníkovou k = 4 pro Simpsonovu metodu. Vzthy (1.43) jsou proto jen přibližné. Vzthy (1.43) předstvují soustvu dvou rovnic pro neznámé I, C. Aproximci přesné hodnoty I dostneme nejsnáze tk, že první rovnici vynásobíme h k, druhou h k 1, obě rovnice poté od sebe odečteme. Dostneme I =. N h k 1 N 1 h k. (1.44) h k 1 h k Při zjemňování kroku h je výhodné v kždé iterci zdvojnásobit počet dělících bodů, neboť pk v následujícím kroku plně využijeme dělící body funkční hodnoty z kroku předchozího. Dosdíme-li h 1 = h do (1.44), obdržíme I =. k N N 1. (1.45) k 1 Speciálně pro lichoběžníkovou metodu dává předchozí formule I =. 4N N 1, (1.46) 3 to všk odpovídá metodě Simpsonově. Rozdělme intervl, b n n = m stejných dílků s rozestupem h uzly x k,

9 h = b m, x k = + kh, k =, 1,,..., m. (1.47) Kvdrtur s krokem h dává N = h ( 1 y + y 1 + y y M kdežto kvdrtur s dvojnásobným krokem dává N 1 = h ( 1 y + y + y y M Po doszení (1.48), (1.49) do (1.46) dostneme což je le Simpsonov sumce Jk je to v Mtlbu Funkce QUAD ), (1.48) ). (1.49) I. = h 3 (y + 4y 1 + y y M ), (1.5) QU AD = Numerické vyhodnocení integrálu, dptivní Simpsonov metod. Q = QU AD(F U N, A, B) proximuje integrl funkce F U N v mezích od A do B, kromě chyby 1.e 6 s použitím rekurzivní dptivní Sipsonovy metody. Funkce Y = F UN(X) prcuje s vektorem X jko výsledek vrcí vektor Y, vyhodnocený integrnd kždého z prvků vektoru X. Q = QUAD(F UN, A, B, T OL) používá bsolutní chybu tolernce T OL nmísto implicitní hodnoty 1.e 6. Větší hodnoty tolernce T OL, poté proběhne méně výpočtů funkce tedy rychleji výpočet, le n úkor přesnosti výsledků. Funkce QU AD ve verzi MATLAB 5.3 používá méně spolehlivý lgoritmus implicitní tolernce má hodnotu 1.e 3. [Q, F CNT ] = QUAD(...) vrcí počet vyhodnocení funkce. QUAD(F UN, A, B, T OL, T RACE) s nenulovou stopou (TRACE) ukáže hodnotu [fcnt b Q] během rekurze. QUAD(F UN, A, B, T OL, T RACE, P 1, P,...) poskytuje jko dlší rgumenty P 1, P,... předány přímo funkci F UN, F UN(X, P 1, P,...). Průchod prázdné mtice co se týče T OL nebo T RACE k použití implicitních hodnot. Použití mticových operátorů.,./. v definici F UN tk, že to lze vyhodnotit s vektorovým rgumentem (vektor). Funkce QU ADL může prcovt více účinně s vysokou přesností hldkou integrovnou funkcí.

10 Příkld: F UN můžeme zdt třemi různými způsoby. Řetězcové vyjádření umocnění jednoduché proměnné: Q = qud( 1./(x. 3 x 5),, ); Inline objekt: F = inline( 1./(x. 3 x 5) ); Q = qud(f,, ); Ukztel funkce Q = ); kde myfun.m je M-soubor: function y = myfun(x) y = 1./(x. 3 x 5); Funkce QUADL QU ADL = číselné vyhodnocení integrálu, dptivní Lobttov metod. Q = QUADL(F UN, A, B) vyšetřujeme přibližnou hodnotu integrálu funkce F UN v mezích od A do B, kromě chyby 1.e 6 s použitím vysoce uspořádné rekurzivní dptivní metody. Funkce Y = F UN(X) prcuje s vektorem X jko výsledek vrcí vektor Y, vyhodnocený integrnd kždého z prvků vektoru X. Q = QUADL(F UN, A, B, T OL) používá bsolutní chybu tolernce T OL nmísto implicitní hodnoty 1.e 6. Větší hodnoty tolernce T OL, poté proběhne méně výpočtů funkce tedy rychleji výpočet, le n úkor přesnosti výsledků. [Q, F CNT ] = QUADL(...) vrcí počet vyhodnocení funkce. QUADL(F UN, A, B, T OL, T RACE) s nenulovou stopou (TRACE) ukáže hodnotu [fcnt b Q] během rekurze. QUADL(F UN, A, B, T OL, T RACE, P 1, P,...) poskytuje jko dlší rgumenty P 1, P,... předány přímo funkci F UN, F UN(X, P 1, P,...). Průchod prázdné mtice co se týče T OL nebo T RACE k použití implicitních hodnot. Použití mticových operátorů.,./. v definici F UN tkže to lze vyhodnotit s vektorovým rgumentem (vektor). Příkld: F UN můžeme zdt třemi různými způsoby.

11 Řetězcové vyjádření umocnění jednoduché proměnné: Q = qudl( 1./(x. 3 x 5),, ); Inline objekt: F = inline( 1./(x. 3 x 5) ); Q = qudl(f,, ); Ukztel funkce Q = ); kde myfun.m je M-soubor: function y = myfun(x) y = 1./(x. 3 x 5);

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti Kpitol 5 Hilbertův prostor 5.1 Zákldní vlstnosti Historická poznámk 5.1.1. Prostor X se sklárním součinem je strukturou n lineárnímprostorus nejsilnějšími xiomy.jetonormovnýlineárníprostor,vněmžje norm

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Metody řešení diofantických rovnic STUDIJNÍ TEXT Vypracoval: Jan Steinsdörfer Ústí nad Labem 2015 Obsah Úvod 2 1 Vznik diofantických

Více

Základní pravidla pro psaní

Základní pravidla pro psaní Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Numerické algoritmy KAPITOLA 11. Vyhledávání nulových bodů funkcí

Numerické algoritmy KAPITOLA 11. Vyhledávání nulových bodů funkcí Numerické algoritmy KAPITOLA 11 V této kapitole: Vyhledávání nulových bodů funkcí Iterativní výpočet hodnot funkce Interpolace funkcí Lagrangeovou metodou Derivování funkcí Integrování funkcí Simpsonovou

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

11.1 Jedna rovnice pro jednu neznámou

11.1 Jedna rovnice pro jednu neznámou 52. ešení rovnic Mathcad je schopen řešit i velmi složité rovnice, kdy hledaná neznámá je obsažena současně v několika různých funkcích apod.. Jedna rovnice pro jednu neznámou.. Funkce root Před vlastním

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více