KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S."

Transkript

1 Republikvé shrmáždění zástupců Česk - ruské splečnsti,.s. Praha dne 26. května 2012 KRONIKA ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. (HLAVNÍ AKTIVITY V LETECH ) V uplynulém bdbí Česk - ruská splečnst,.s. (dále jen: ČRS) zaměřila své aktivity zejména: a) na pdpru a inicivání partnerských kntaktů: za aktivní účasti ČRS se rzvíjela přímá splupráce mezi městy Ostrava a Vlggrad (mezi běma městy byla pdepsána v r dhda splupráci), Příbram a Čechv, Cheb a Nižní Tagil, Rumburk a Kiržač (nvá dhda splupráci mezi běma městy pdepsána v r. 2010), Klatvy a Plevskj (d 2007), Ústí nad Labem a Vladimír. Tat splupráce se dehrávala v různých blastech, včetně výměny klektivů dětí a mládeže (zpravidla dvu týdenní pbyty): z Kiržače (Vladimirská blast) v Rumburku (2006, 2008, 2011), z Rumburku v Kiržači a Vladimimiru (2007, 2010), z Plevskéh (Sverdlvská blast) v Klatvech (2011), z Klatv v Plevském (2011), z Příbrami v Čechvu (Mskevská blast, 2007 až 2011), z Čechva v Příbrami (2007 až 2011), z Nižníh Tagilu v Chebu (2011); rganizace ČRS v Chebu, Klatvech, Ostravě, Příbrami, Rumburku a Ústí nad Labem aktivně participvaly na zajištění pracvních návštěv představitelů partnerských měst; ČRS napmáhala knkrétní splupráci mezi našimi a ruskými, ukrajinskými a bělruskými dětskými pěveckými, tanečními a divadelními klektivy a slavistickými pracvišti vyských škl (např. výjezdy subrů DAMU d Mskvy 2009 a 2011), ve splupráci s Kmru SNS napmáhala ČRS navazvání přímých kntaktů mezi subjekty v ČR a v zemích SNS, pdprvala činnst kružku českéh jazyka na 5. základní škle v Nižním Tagilu (MR Cheb), představitelé ČRS se zúčastňvali dvustranných i vícestranných mezinárdních setkání, např. mezinárdní fórum Rle nárdní diplmacie v rzvji mezinárdní humanitární splupráce (Praha, Mskva 2010), Na cestě k tevřené infrmační splečnsti (Praha 2011), představitelé ČRS pravidelně prjednávali a krdinvali splupráci s partnerskými nevládními rganizacemi v RF, Bělrusku a na Ukrajině a se zastupitelskými úřady RF, Ukrajiny a Bělruska v ČR a se zastupitelskými úřady ČR v uvedených zemích, představitelé ČRS se aktivně zúčastňvali seminářů, klkvií a dalších pracvních setkání věnvaných rzvji česk ruské splupráce v různých blastech; b) na prezentaci české kultury v zahraničí a na pdpru českých krajanských splků v zahraničí - ČRS: pdprvala činnst českých krajanských rganizací na Ukrajině, v Ruské federaci a Chrvatsku prstřednictvím edukačních (viz část d) a zdravných (viz část e) pbytů, uspřádala ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR pracvní setkání s představiteli českých krajanských rganizací z Ukrajiny (Praha 2008, 2009), věnvaná ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. V LETECH /6

2 zejména ptřebám činnsti krajanských dětských kružků a uměleckých klektivů, výuce českéh jazyka, zdravným a edukačním pbytům, uspřádala Letní šklu českéh jazyka pr studenty středních škl z RF (Hrachv u Příbrami d r p dvu turnusech, v r tři turnusy), pdílela se na zajištění prgramu studijníh pbytu skupiny ruských nvinářů a uspřádala kulatý stůl s jejími členy (Praha 2009) věnvaný infrmvání ruských sdělvacích prstředků činnsti ČRS při presentaci ruské kultury v českém prstředí, výuce ruskéh jazyka a dalších aktivitách a mžnstech presentace české kultury v ruských sdělvacích prstředcích, každrčně přádala vlastivědné pznávací zájezdy pr děti českých krajanů z Ruské federace a Ukrajiny a pr ukrajinské děti d památných míst ČR, v rámci prjektu Svět phádky seznámila děti českých krajanů z RF a Ukrajiny a místní děti s phádkvým dkazem F. Hrubína (2010), K. J. Erbena (2011) a s tvrbu Divadla Spejbla a Hurvínka (ukázky představení s besedu, 2010 Pastviny u Žamberka, 2011 Bludv u Šumperku), pdílela se na rganizaci Dnů české kultury v Dněcku (2009), k prezentaci české kultury v zahraničí dále přispívala akcemi Česk-ruský kulturní dialg, Hudební festival Inspirace a Mezinárdní přehlídka dětských pěveckých a tanečních subrů (vše viz část c), jejichž zahraniční účastníci d svéh repertáru zařazují české skladby; c) na činnst v blasti kultury: ČRS převzala záštitu nad turné Alexandrvva subru písní a tanců v ČR v letech 2009, 2010 a 2012 (celkem 40 kncertů v 13 městech ČR), ČRS se pdílela na přípravě a realizaci řady prjektů celstátníh neb celkrajskéh významu, které bezprstředně suvisejí s předmětem činnsti ČRS: festival Ruské jar na Mravě, knaný pd záštitu hejtmana Jihmravskéh kraje a primátra statutárníh města Brn (Brn d rku 2009 každrčně), Dny ruské kultury v Ostravě přádané hnrárním knzulátem RF (Ostrava 2011), mezinárdní šachvý turnaj čtyřčlenných družstev dětí a mládeže Turnaj ksmnautů A. Gubareva a V. Remka (d r uděluje ČRS cenu pr nejlepšíh zahraničníh hráče), Festival phádek (ve splupráci s knihvnami v řadě míst ČR, d r každrčně), multietnické kncerty Ethnica petica knané k Rku K. H. Máchy (2010) a k Rku K. J. Erbena (2011), ČRS uspřádala: reginální přehlídky a celstátní přehlídku festivalu Ars petica - Puškinův památník (ve splupráci s Česku asciací rusistů, dále jen: ČAR); řada účastníků získala prestižní mezinárdní cenění (např. klektiv gymnasia Uničv Grand Prix na mezinárdním fóru ETNOSFERA v Mskvě 2011, psluchačka FF UP E. Žabkvá I. cenu na Festivalu RUSSKOE SLOVO v Petrhradu 2011), ve splupráci s Divadlem Antnína Dvřáka Příbram Mezinárdní přehlídku dětských pěveckých a tanečních subrů. Zúčastnily se jí subry z RF, Bělruska, Bulharska a ČR a představily se našemu publiku na kncertech v Příbrami, Ržmitále p/t, Vyské u Příbrami, Březnici, Milíně a Lunech, literárně hudební pásma: např. Petické dpledne s verši Jiříh Hnzíka (Praha 2010); literárně hudební večer ke 150. výrčí narzení A.P.Čechva (Ostrava 2010), literárně hudební večer Tlstj českýma a slvenskýma čima (Praha 2010), kmpnvaný přad k 50. výrčí letu J. Gagarina d vesmíru (2011 splečně s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, dále jen: RSVK), kmpnvaný přad ke 40. výrčí zalžení RSVK v Praze (2011 splečně s RSVK), kncerty: v rámci prjektu Česk-ruský kulturní dialg: ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. V LETECH /6

3 - splečně s Mezinárdní asciací pr pdpru kultury (Mskva) vystupení mladých ruských, ukrajinských a českých umělců v něklika městech ČR (2006, 2007), - tvůrčí setkání mladých umělců z ČR a RF ve splupráci s rusku neziskvu rganizací Мир культуры a různými ruskými uměleckými agenturami v Českém Krumlvě, Chmutvě, Pardubicích, Praze, Příbrami a Ržmitále p/t. (každrčně), - ruských subrů hstujících v ČR na pzvání ČRS a partnerských měst, zejména Ostrava, Cheb, Klatvy, Příbram (každrčně), v rámci Hudebníh festivalu Inspirace (setkání českých a zahraničních umělců, zejm. z RF, Bělruska, Ukrajiny s cílem přispět k navázání nvých tvůrčích kntaktů, k prpagaci a uvádění české tvrby d repertáru zahraničních interpretů, ), každrčně ke státním svátkům RF, k výrčí vítězství nad fašismem, vítězství ve stalingradské bitvě, karpatsk-dukelské perace, vzniku Českslvenska a k dalším příležitstem v různých městech ČR se zapjením českých a ruských umělců, huslvéh virtuóza A. Shnerta ( , Luny, Ostrava, Pardubice, Praha), u příležitsti 40. rčníku festivalu ARS POETICA (Pslanecká sněmvna P ČR, 2006), k výrčí zalžení Alexandrvva subru (Praha 2009), českých, ruských a ukrajinských písní v pdání Evy Pilarvé (Chmutv 2009), zhudebněných děl S. Jesenina (Ostrava 2009), kncertní prvedení pery Evžen Oněgin (Divadl Ant. Dvřáka Příbram 2010), věnvaný 200. výrčí narzení K. J. Erbena a hlasu jeh díla v ruském prstředí (2011 Praha), 27 výstav v různých městech ČR ( ), dále v Mskvě (2009, 2010) a Washingtnu (2009) z tvrby ilustrátra a scéngrafa Michala Rmberga (ruskéh emigranta, který žil v Českslvensku). U příležitsti výstavy v Brně (2008) se uskutečnily dva kulaté stly (M. Rmberg: malíř chrámvých fresek a ilustrátr a M. Rmberg: divadelní výtvarník), dvě výstavy ilustrací Adlfa Zábranskéh (Pslanecká sněmvna P ČR , Slvanská knihvna Nárdní knihvny ČR ), výstavu ke 40. výrčí zalžení RSVK v Praze (splečně s RSVK 2011), představení divadelníh subru S-bytie z Petrhradu v Olmuci, Lunech a v Praze, včetně besed ruském divadle (2006), v reginech řadu kulturních, vzdělávacích, sprtvních a dalších aktivit, přispívajících k bhacení místníh kulturníh živta a vlnéh času dětí a mládeže - např. kncerty v Břeclavi, Chmutvě, Lunech, Ostravě, Pardubicích, Praze a Příbrami, tématické zájezdy p pamětihdnstech ČR a SR (Ostrava, Břeclav), prgramy pr dětské dmvy, kuličkiáda a drakiáda v Lunech, Putvání p partyzánských stezkách na Příbramsku, šachvé turnaje v Jincích a Příbrami, Rusku jlku (např. Ostrava a Kpřivnice), znalstní sutěže RF pr děti v Příbrami, představení Gglva Revizra v nastudvání amatérskéh klektivu členů ČRS a. s. Ruský dům (Ostrava 2009); d) na činnst v blasti jazykvé a vzdělávací ČRS uspřádala Letní šklu ruskéh jazyka pr studenty českých středních škl (Hrachv u Příbrami d r p dvu turnusech, 2011 tři turnusy), třítýdenní edukační pbyty v ČR na základě dtace Ministerstva zahraničních věcí ČR: pr děti českých krajanů z Ukrajiny (2006 až 2010, celkem 212 sb), pr česku krajansku mládež z Ukrajiny (2008 a 2009, celkem 90 sb), pr děti českých krajanů z Ruské federace (2010, 12 sb), ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. V LETECH /6

4 týdenní vlastivědné prgramy v ČR pr děti českých krajanů z Chrvatska (pr Svaz Čechů v Republice Chrvatsk, 2006 až 2011, celkem 297 dětí), celstátní semináře k aktuálním tázkám výuky ruskéh jazyka pr učitele ruskéh jazyka základních a středních škl (2006 Lysá n/l, 2007 Praha, d 2008 Zlenice u Čerčan, splečně s Pedaggicku fakultu /dále jen: PedF) UK a ČAR), dbrné semináře, klkvia a přednášky, např.: v r klkvium u příležitsti živtníh jubilea prf. PhDr. R. Parlka, DrSc., předníh českéh rusisty a baltisty; besedu s radu-vyslancem RF v ČR O. Lušnikvem; besedu s mimřádným a zplnmcněným velvyslancem RF v ČR A. Fedtvem, v r klkvium u příležitsti živtníh jubilea prf. PhDr. J. Fraňka, DrSc., předníh českéh rusisty, v r besedy a setkání V. Remka a A. Gubareva u příležitsti 30. výrčí splečnéh letu d vesmíru; přednášku ing. S. Fischera, CSc. k svjvání ksmu; besedu s veducí katedry literatury Univerzity Krasnjarsk prf. dr. G. Šlnsku, DrSc. věnvanu rusk-českým literárním vztahům v histrii i perspektivám, v r diskusní setkání s gubernátrem Vladimirské blasti N. Vingradvem a náměstkem hejtmanky Ústeckéh kraje A. Fišerem (Praha, Ústí n/l.); seminář N.V.Ggl a česká kultura (Praha); seminář Prblematika práce s uměleckými texty pr děti a mládež (Chmutv), v r besedu s mimřádným a zplnmcněným velvyslancem RF v ČR A. Fedtvem (Ostrava); seminář Nvinky v ruské lexice (Chmutv); knferenci Čteme L. N. Tlstéh? (Olmuc, ve splupráci s FF UP); seminář L.N.Tlstj a A.P.Čechv (Čerčany); seminář Rusk - české umělecké kntakty (Ostrava, splečně s Ostravsku univerzitu); besedy a kulaté stly k 85. výrčí zalžení první nevládní rganizace pr kulturní a splečensku splupráci se zahraničím v RF (SSSR); semináře s dbrníky z ČR, Plska, RF, SR věnvané péči zdraví (Mravsk-slezský kraj), v r kulatý stůl a další akce věnvané 50. výrčí letu J. Gagarina d vesmíru; kulatý stůl a další akce věnvané 40. výrčí zalžení RSVK v Praze; besedy k 25. výrčí černbylské havárie za účasti dětí žijících v pstižené blasti, velvyslance Ukrajiny v ČR, dalších hstů a veřejnsti, v letech 2006 až 2010 semináře Ozdravné a edukační pbyty a jejich funkce při rzvíjení české kultury a jazyka v krajanském prstředí na Ukrajině a v RF, v letech diskusní setkání Kulturní a sciální situace rusky hvřících migrantů v ČR věnvané výměně zkušenstí z praxe, včetně zkušenstí z integrace cizinců a seznámení s nvými prjekty a publikacemi v tét blasti, v letech pracvní setkání učitelů českéh jazyka Čeština pr cizince k výměně zkušenstí a k seznámení s nvými učebnicemi a prjekty z blastí výuky českéh jazyka a českých reálií pr rusky hvřící cizince v ČR, v letech 2006, 2007, 2008 a 2010 tématické zájezdy d RF (MR Ostrava), každrčně: besedy s ing. Vladimírem Remkem vztazích Ruské federace s Evrpsku unií a Česku republiku, kulaté stly Jak žijí čeští krajané na Ukrajině za účasti českých krajanů z Ukrajiny, knzula Ukrajiny v ČR, představitelů kraje a klních měst a místní veřejnsti, ČRS se pdílela na: knverzační sutěži v ruském jazyce (splečně s Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy ČR a ČAR), studentské vědecké knferenci mladých slavistů ( , splečně s PedF UK a ČAR), ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. V LETECH /6

5 mezinárdní vědecké knferenci Olmucké dny rusistů (2007, 2009, 2011, hl. přadatel Filsfická fakulta UP Olmuc), festivalu Okna d Ruska (setkání vyskškláků - rusistů s ptenciálními zaměstnavateli, hl. přadatel prtál i-ru.cz), na realizaci jazykvéh kurzu středšklských studentů z Chmutva v Oděse (2010), skupiny členů a příznivců ČRS se d rku 2009 zúčastňují tematických zájezdů d Evrpskéh parlamentu přádaných pslancem EP V. Remkem; e) na činnst v blasti humanitární ČRS uspřádala 21 třítýdenních zdravných pbytů v eklgicky čistých blastech ČR pr 854 dětí českých krajanů žijících na Ukrajině v blastech pstižených černbylsku jadernu havárií - na základě účelvé dtace Ministerstva zdravtnictví ČR, ČRS uspřádala ve splupráci s Česku nárdní radu Ukrajiny a českými spnzry devět třítýdenních zdravných pbytů v eklgicky čistých blastech ČR pr 175 ukrajinských dětí, které nemají české předky a žijí v blastech Ukrajiny pstižených černbylsku havárií, ČRS uspřádala, resp. participvala na realizaci dvu třítýdenních zdravných pbytů v eklgicky čistých blastech ČR pr 60 bělruských dětí z blastí pstižených černbylsku jadernu havárií, členvé a rganizace ČRS pskytují knzultace a pmc bčanům RF, Ukrajiny a Bělruska při sciální adaptaci při dluhdbých pbytech v ČR a při nenadálých prblémech při návštěvách ČR, rganizace ČRS věnují pzrnst účastníkům II. dbje, přádají setkání a besedy s nimi, pdílejí se na pietních aktech k uctění památky svbditelů Českslvenska ve II. světvé válce a na péči jejich hrby a památníky; úzce při tm splupracují s becními úřady, zastupitelskými úřady RF, Ukrajiny a Bělruska v ČR, se Svazem bjvníků za svbdu, Splečnstí L. Svbdy a dalšími partnery; f) na činnst v blasti infrmační ČRS prvzuje vlastní internetvu stránku: v rce 2010 zajistila výrbu její nvé pdby, d dubna 2011 její archivaci prvádí Nárdní knihvna ČR; webvu presentaci má dále Městská rada ČRS v Ostravě a dbčka ČRS v Chmutvě, d rku 2009 ČRS vydávala infrmační bulletin Zpravdaj České rady, aktivity ČRS prpagvali v českém, ruském a ukrajinském v tisku, rzhlase a televizi funkcináři ČRS (M.Buška, M.Černhrský, R.Děrda, S.Fischer, J.Herec, J.Hluš, J. Klapka, J.Lónvá, T.Lukavský, A.Martinkvá, V.Remek, F.Strnad, K.Šesták, M.Vlk a další), ČRS presentvala své aktivity, zejména prjekty ČRS prezentující česku kulturu v zahraničí a pdprující české krajanské splky při Týdnech zahraničních Čechů (Praha 2006 až 2011) a při Mezinárdním krajanském festivalu (Praha 2007 až 2011), ČRS presentvala festival Ars petica a další rusistické aktivity na mezinárdním kngresu MAPRIAL (Varna 2007), na mezinárdní knferenci mimšklní frmy vzdělávání (Mskva 2008, 2009), na evrpském festivalu Русское слово (Petrhrad 2009, 2011) a na Knižním veletrhu Nn fictin (Mskva 2009), knala se pravidelná setkání představitelů rganizačních jedntek ČRS v reginech, věnvaná výměně zkušenstí z činnsti a ke krdinaci aktivit (např. Burza nápadů 2010 Praha), k úklům v blasti hspdaření a nakládání dtacemi z veřejných rzpčtů, infrmacím z blasti půsbnsti ČRS (např. pracvní setkání k mžnstem a perspektivám nevládních česk - ruských kulturních vztahů a dalším tázkám), dbrným přednáškám a tématickým diskusím, v řadě případů i za účasti veřejnsti a hstů z partnerských rganizací, ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. V LETECH /6

6 ČRS vydala studii Michal Rmberg (2009), sbrník z Letní škly ruskéh a českéh jazyka (2011), za pdpry ČRS byly vydány Slvník rusk - českých literárních vztahů (M. Zahrádka a kl., nakladatelství Oftis, Ústí n/o. 2008); presentace publikace se uskutečnila na Velvyslanectví RF (Praha 2008), katalg k výstavám M. Rmberga (2008), ruská verze knihy A. Zábranskéh Zlatá brána tevřená pd názvem Тринцы, бринцы, буденцы (2010), sbrník ARS POETICA Puškinův památník (2011), česk-rusk-slvenská edice Kytice K. J. Erbena (2011); presentace knihy se uskutečnila v Divadle Semafr (Praha, únr 2012); Řadu z výše uvedených aktivit ČRS v centru i v reginech pdpřily účelvými dtacemi Ministerstv zdravtnictví ČR a Ministerstv zahraničních věcí ČR, krajské úřady Olmuckéh, Pardubickéh, Plzeňskéh a Středčeskéh kraje, města Frýdek Místek, Havířv, Chmutv, Javrník, Luny, Ostrava, Příbram, Vsetín, Zubří, městský bvd Mravská Ostrava a Přívz a řada bcí (např. Branky, Bystřička, Kateřinice, Kunvice, Lačnv), nadačními příspěvky: Česká nadace 2000, Nadace Naše dítě, Nadace Terezy Maxvé, finančními a naturálními dary: bchdní splečnsti Adriana výrbce těstvin, s.r.., nakladatelství BRIO, s.r.., Energetika Třinec, a.s., Exprtní garanční a pjišťvací splečnst, a.s., Chempetrl, a.s., Jihčeská plynárenská, a.s., Jihčeské lesy České Budějvice, a.s., Jihčeské matky,.s., Pjišťvna VZP, a.s., Vydavatelství Radiservis, a.s., RWE Transgas, a.s.; Sellier & Bellt, a.s., Sellier & Bellt Trade, a.s., Severčeské dly, a.s., Škda aut, a.s., Škda JS, a.s., Třinecké železárny, a. s., UNIPETROL, a.s., Walmark, a.s. a další fyzické a právnické sby; nefinančně: města Klatvy, Ržmitál pd Třemšínem, Rumburk a Šumperk, Správa Pražskéh hradu, Nárdní památkvý ústav a další instituce. Knkrétní přehled bsahují výrční zprávy ČRS za příslušný rk. * * * ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, O.S. V LETECH /6

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice Přílha A vzr dtazníku Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice *Pvinné ple Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů 10-49 členů 50-100 členů 101 a více členů Otázka č. 2. Délka členství

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Jan Janata JAJ > Jarslav Hřeňvský HOJ > Jarslav Javůrek JAV > Rbin Vladyka VLR > Daniel Pkrývka POD > Dávid Erös ERD

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. V LETECH

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. V LETECH Republikové shromáždění zástupců Česko - ruské společnosti, z.s. dne 27. května 2017 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKO RUSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. V LETECH 2012 2016 (HLAVNÍ AKTIVITY V LETECH 2012-2016) V uplynulém

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

2014/2015. Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary

2014/2015. Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary 2014/2015 Zpráva činnsti Dmu dětí a mládeže Karlvy Vary Obsah Obsah... 1 a) Základní údaje ŠZ... 2 b) Přehled činnstí... 2 c) Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti... 3 Stálí zaměstnanci... 3 Externí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM ČESKÉ RADY ČESKO - RUSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s.

ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM ČESKÉ RADY ČESKO - RUSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s. ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM ČESKÉ RADY ČESKO - RUSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s. DNE 23. BŘEZNA 2015 O b s a h : I. Úvod II. Základní identifikační údaje

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 11:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 11:00. Vlební bdbí 10/2007-2011 ze 3. schůze Výknné rady ČSTS dne 14. 4. 2008 v Litměřicích Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA v rce 2014 Kntaktní údaje adresa sídla: Klstermannva 7 Správní rada předseda: Ing. Rman Urbanec, Ph.D.

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Lucemburk čtvrtek 27. října (10:00 hod.) a pátek 28. října 2011 (10:00 hod.) Projednávání legislativních aktů

Lucemburk čtvrtek 27. října (10:00 hod.) a pátek 28. října 2011 (10:00 hod.) Projednávání legislativních aktů RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. října 2011 (26.10) (OR. en) 16033/11 OJ/CONS 65 JAI 774 COMIX 665 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pr: 3121. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (Spravedlnst a vnitřní věci) Datum: Lucemburk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI,.p.s. za rk 2012 1. Úvdem (shrnutí) Kabinet pr standardizaci,.p.s. (dále jen Kabinet ) má za sebu tři rky činnsti. Plní becně prspěšné činnsti a pskytuje

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. ročníku

DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. ročníku DVOŘÁKŮV FESTIVAL závěrečná zpráva k 54. rčníku 54. rčník festivalu naplnil čekávané cíle a prti lňskému rku se ještě rzšířil nvá partnerská města. Cíle festivalu: 1. Návaznst brvsku Dvřákvsku tradici

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

OD PEVNOSTI EVROPA K EVROPĚ BEZ BARIÉR? PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EU

OD PEVNOSTI EVROPA K EVROPĚ BEZ BARIÉR? PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EU A netwrk f independent plicy centres in Central and Eastern Eurpe and Central Asia Těšnv 3 110 00 Praha 1 Czech Republic Tel: +420 2223 14832/33, 2223 14676/77/78 Tel/Fax: +420 2223 13644 Email: inf@pass.rg

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Výroční zpráva 2013. The Czech Ensemble Baroque, z.s.

Výroční zpráva 2013. The Czech Ensemble Baroque, z.s. Výrční zpráva 2013 The Czech Ensemble Barque, z.s. Filzfie CEB Animace kultury nabádá člvěka k dpvědnsti za smysl a kvalitu vlastníh živta i za živtní běh statních lidí. Ve slžitých kulturních a splečenských

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 7/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

Osvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s HCH. Představení SPHCH. PharmDr. Zdeňka Vondráčková

Osvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s HCH. Představení SPHCH. PharmDr. Zdeňka Vondráčková Osvěta HCH a vzdělávání v blasti péče dluhdbě nemcné pacienty s HCH Představení SPHCH PharmDr. Zdeňka Vndráčkvá Přeluč 14. 9. 2015 Splečnst pr pmc při Huntingtnvě chrbě Zalžena v rce 1991 jak svépmcné

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM ČESKÉ RADY ČESKO - RUSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s.

ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM ČESKÉ RADY ČESKO - RUSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s. ČESKO - RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM ČESKÉ RADY ČESKO - RUSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s. DNE 28. DUBNA 2016 O b s a h : I. Úvod II. Základní identifikační údaje III.

Více