Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk Step by step Krk za krkem CZEK REPUBLIK Zpracvala : Libuše Klimundvá, ředitelka Mateřské škly Paskv se zástupci pedaggů Prjednán na pedaggické radě dne

2 Obsah šklníh vzdělávacíh prgramu MŠ Paskv Úvd.. I. Identifikační údaje mateřské škle II. Obecná charakteristika MŠ III. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu IV. Pdmínky vzdělávání V. Organizace vzdělávání VI. Charakteristika vzdělávacíh prcesu VII. Obsah vzdělávacíh prcesu VIII. Evaluační systém Tabulky : Plán akcí pr šklní rk Splupráce s rdiči Splupráce s rganizacemi Plán hspitací Plán kntrl Plán pedaggických a prvzních prad Rzpis pracvní dba zaměstnanců Kružky Přílhy č. : 1. Šklní řád 2. Prvzní řád MŠ 3. Organizační řád MŠ 4. Pracvní řád 5. Organizační řád MŠ 6. Prvzní řád ŠJ 7. Kritéria k pskytvání sbníh hdncení a dměn zaměstnanců 8. Pkyn ředitelky k zajištění bezpečnsti a chrany dětí v MŠ 9. Subr pedaggick rganizačních infrmací

3 I. Identifikační údaje mateřské škle Název : Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká Paskv IČ : Ředitelka MŠ : Libuše Klimundvá Zástupce ředitelky : Jarmila Frgačvá Kntakt : tel Zřizvatel škly Starsta bce : Obec Paskv, Nádražní 700, Paskv : Ing.Petr Pauk II. Obecná charakteristika mateřské škly : Budva mateřské škly na Místecké ulici 758 sídlí v centru bce Paskv. Otevřena byla 1.září 1983 za přispění bčanů Paskva, kteří se pdíleli na stavebních pracích v akci Z. V rce 1984 ji bec Paskv předala závdu Bicel Paskv a t až d r , kdy znvu starst ni připadla Obci Paskv. Půdrys budvy bklpuje rzlehlá plcená zahrada. Jižní část jednpdlažní budvy tvří 4 třídy nazvané U Cipíska, U Ráksníčka, U Krtečka, U Křemílka a U Makvé panenky. Kapacita MŠ je 124 dětí. Všechny třídy MŠ jsu vybaveny nvým nábytkem, pdlahvými krytinami i hračkami. Sciální zařízení a šklní kuchyně je zreknstruvána / / a dpvídá hygienickým pžadavkům a bezpečnstním předpisům. V září 2010 byla na budvě MŠ vyměněna kna a budva byla zateplena.tat stavba byla částečně hrazena z evrpských fndů, části se na tmt prjektu pdílela bec. Šklní kuchyně spjuje třídy MŠ s hspdářsku budvu, vydává stravu pr děti a zaměstnance mateřské škly. Severní část budvy tvří sklady, úklidvé místnsti a jedna mál kapacitní třída nazvaná U Makvé panenky. Má samstatný vstup, své sciální zařízení a šatnu pr děti. V rce 2009 byla tat třída pět zprvzněna a t z důvdu nárůstu dětí a následných pžadavků záknných zástupců. Třída byla tevřena pr 12 dětí s dpledním prvzem. Odpledne jsu její prstry využívány pr kružky dětí a prbíhá zde i Klub maminek, který se zaštiťuje DDM Vratimv. Budva MŠ stjí uprstřed zahrady, její bdélníkvý půdrys je plcen a kryt vzrstlými tujemi a strmy. Na zahradě stjí něklik dřevěných staveb. Všechny služí ke hře dětí hrad s pískvištěm a skluzavku, dmek s hupačku, průlezky, malá chatka, 4

4 pískviště, hupačky, kladinky a bruzdaliště. Dřevěná klvna služí jak úschvna kl a kčárků před pvětrnstními vlivy a část klvny je uzavřena a služí jak skladištěm pr zahradní náčiní i nářadí. K sezónním hrám služí umělý kpec. Zahrada dpvídá svými rzměry kapacitě dětí. K dispzici mají děti klběžky, dražedla, hračky na písek, kčárky, sprtvní náčiní apd. Před vstupem d bjektu MŠ je umístěna infrmační tabule, která pravidelně infrmuje rdiče akcích knaných v mateřské škle Sučástí kmplexu budvy je byt. III. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu Šklní vzdělávací prgram nazvaný Medvídek bjevuje a pznává svět je celrční prjekt mateřské škly Paskv pr šklní rk Jeh cílem je dsahvání rámcvých cílů prstřednictvím vlastních cílů a cest. Rámcvé cíle v suladu s RVP PV jsu: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznávání 2. svjení si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Zárveň směřujeme k vytváření základů klíčvých kmpetencí: kmpetence k učení kmpetence k řešení prblémů kmpetence kmunikativní kmpetence sciální a persnální kmpetence činnstní a bčanské Způsby a prstředky naplňvání cílů: Umžňujeme dítěti v předšklním věku rzvíjet jeh sbnst na základě jeh mžnstí, schpnstí, zájmů a pržitků a t jak p stránce tělesné, tak i psychické, sciální i duchvní. Cílem šklníh vzdělávacíh prgramu je umžnit dítěti vnímat svět v jeh přirzených suvislstech a získat tak reálnější phled na svět a aktivní pstj k němu. Prgram je vypracván jak schematický a umžňuje učitelkám pracvat v jedntlivých třídách samstatně. Naší snahu je rzvíjet sbnst dítěte tak, aby pržil předšklní bdbí v suladu se svými ptřebami, věkvými zvláštnstmi a t mezi kamarády, v prstředí jemu příjemném. Chceme, aby byl dítě zdravě sebevědmé, uměl se samstatně prjevit a rád přijímal nvé pznatky. Budeme je učit samstatně myslet a svbdně se rzhdvat, učit je dpvědnsti za vlastní chvání a jednání v míře přiměřené jeh věku. V letšním rce se zaměříme na envirmentální blast,ale nepmeneme se nadále zamýšlet nad rzvjem řeči.

5 Nabídka činnstí je velmi pestrá. Děti budu mít mžnst samy si vyzkušet zajímavé činnsti, budu mít k dispzici materiály, didaktické pmůcky. Připravujeme pr děti a jejich rdiče prjektvé dny, slavnsti a událsti, při kterých mhu děti splečně s rdiči pržít mnh zajímavých zážitků. Hlavní zásady, principy, metdy a frmy práce: respektvání individuality dítěte rvný přístup všech dětí ke všem činnstem svbdná vlba činnstí, nenásilné vedení dítěte radstná, laskavá a vstřícná atmsféra tevřenst k rdičům i veřejnsti umžňujeme dětem zkumání a bjevvání klníh světa rzvíjíme hru i řízenu činnstí kmunikativní schpnsti dětí zaměříme se na výslvnst a rzvj slvní zásby dítěte vedeme ke vzájemnému respektvání, sucítění, pmci dbáme na bezpečí dětí dbáme na ddržvání pravidel budeme se učit přírdě a také jak ji dle svých mžnstí chránit prbíhá v naší MŠ : zpívání ve sbrečku Ntička máme k dispzici tělcvičnu 1x v týdnu v ZŠ Paskv pr předšklní děti výuka anglickéh jazyka-placená frma výuka keramiky-placená frma hudební nauka a hra na flétnu-placená frma plavání placená frma výuka flrbalu-placená frma lyžařský výcvik - placená frma( Vzdělávací záměr ŠVP ( ) Záměrem vzdělávacíh prgramu pr šklní rk 2010/2011 je výchva dětí k eklgii. Děti p celý rk bude prvázet medvídek, kteréh vytvří učitelky a děti mu dají jmén pdle svých vlastních představ a fantazie. Medvídek nám pmůže rzvíjet vztah k sbě i k druhým, ukáže nám přírdu ve všech jejích pdbách, v každém rčním bdbí. Medvídek ukáže dětem jak se stát samstatným, jak pečvat své zdraví, jak může malý kluk či hlčička pmci přírdě.

6 IV. Pdmínky vzdělávání IV.1 Materiální pdmínky Nábytek- všechny třídy jsu vybaveny nvým nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mhly dle dhdnutých pravidel samy vzít pmůcku, hračku. Stly, židle i zařízení tříd je uzpůsben velikstně i mladším dětem. Spaní dětí -k dplednímu dpčinku služí dětem dřevěná lehátka, u předšklních dětí mlitanvé matrace, děti z V.ddělení musí na dpl.dpčinek dcházet d jiných tříd Hračky a didaktické pmůcky - ve třídách a hernách je dstatečné mnžství hraček a stavebnic z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsu průběžně bměňvány Tělvýchvné náčiní má svůj kabinet Klavír - v každé třídě je klavír, máme k dispzici i klávesy a hudební skříň Audivizuální technika k dispzici mají děti dvě televize, DVD,každá třída má svůj RM s CD přehrávačem, v každé třídě je pčítač, zaměstnanci mají k dispzici 3 kpírky, scener, ntebk a 3 ftaparáty Šatny jsu vybaveny šatnvými blky pr dkládání děvů a buvi dětí Zahrada- děti využívají kpec k sezónním hrám, bruzdaliště, dřevěné stavby, průlezky, klvnu, pískviště Cíl : vybavit nábytkem třídu Makvá panenka. Obnvit pískviště u III. ddělení. P dhdě s bcí udělat zámkvu dlažbu. IV.2 IV.3 Eknmické pdmínky K zabezpečení bezprblémvéh chdu MŠ jsu nezbytné finanční a materiální prstředky. Zdrje : -zřizvatel Obec Paskv pskytuje finanční a materiální prstředky k zajištění prvzu škly. -mravskslezský krajský úřad Ostravě pskytuje prstřednictvím pvěřenéh úřadu ve Frýdku-Místku finanční prstředky na neinvestiční výdaje,(mzdy zaměstnanců, na UP, OOPP a DVPP pedaggických pracvníků). - rdiče přispívají na prvz platbu šklnéh ve výši 200,-Kč měsíčně na dítě - spnzrské dary d firem Živtspráva denní řád je dstatečně pružný s hledem na individuální ptřeby dětí, střídáme dbu činnsti a dpčinku dbáme na ddržvání pitnéh režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrníček stravvání zajišťuje šklní jídelna v budvě MŠ, sleduje skladbu jídelníčku, pestrst a vhdnst pkrmů děti se stravují pravidelně /dplední svačina, běd, dplední svačina dplední spánek využívají zvláště malé děti statní pdle ptřeby mhu dpčívat neb zvlit klidvý prgram umžňujeme dětem dstatečně dluhý pbyt venku na šklní zahradě jsu respektvány individuální ptřeby dítěte

7 IV.4 Psychsciální pdmínky navzujeme vzájemný pcit důvěry a splupráce s dítětem usnadňujeme dítěti bdbí adaptace na pbyt v mateřské škle učíme děti hleduplnsti, zdvřilsti, vzájemné splupráci každé dítě má stejná práva, mžnsti i pvinnsti nabízíme dítěti činnsti dle jeh zájmu a vyspělsti pdprujeme důvěru v sebe sama je respektvána sbní svbda a vlnst dětí, která je v suladu s respektváním pravidel sužití v MŠ vytváříme prstředí jistty a spkjensti dětí IV.5 Persnální pdmínky Mateřsku šklu řídí ředitelka, která má svji zástupkyni /ZŘ/, ta zastupuje ředitelku v dbě její nepřítmnsti v mateřské škle pracuje 8 pedaggických zaměstnanců, z nichž 7 má dsažené ptřebné vzdělání pr práci s dětmi. Jeden pedagg dknčuje kvalifikaci v bru učitelství pr MŠ na Pedaggické fakultě,jeden pedagg dsáhl titulu bakalář pedaggičtí zaměstnanci se účastní dbrných seminářů, v letšním rce se zaměříme na studium v blasti envirmentální výchvy úklid v budvě MŠ zajišťují 3 uklízečky, za úklid, za údržbu a bezpečnst všech prstr a zahrady zdpvídá šklnice za chd ve šklní kuchyni zdpvídá veducí šklní jídelny /VŠJ/ děti vyučují rvněž lektři, kteří zajišťují vlnčasvé aktivity dětí IV.6 Řízení škly rganizační řád a směrnice škly vymezují jasná pravidla a kmpetence zaměstnanců škly veducí zaměstnanci MŠ jsu kmpetentní kntrlvat práci na svých úsecích ve škle prbíhají prady dle plánu a ptřeb škly ředitelka a tým vybraných pedaggických pracvníků splečně vypracvávají ŠVP MŠ splupracuje se zřizvatelem, základní šklu v Paskvě, ZUŠ v Paskvě, družinu a knihvnu Záknní zástupci mají mžnst denně sbně phvřit s pedaggy, sbní kntakt s ŘŠ neb ZŘ v dhdnutém termínu Splečná setkání ZZ a pedaggů- na třídních schůzkách, na splečných akcích Závěr : Vytvřit tým pedaggů a rdičů a splečně tak připravvat akce pr děti IV. 7 Splupráce s rganizacemi splupráce se zřizvatelem - naší splečnu snahu je zkvalitnění prstředí MŠ děti pravidelně vystupují s pásmem u příležitsti Vítání bčánků d živta vystavují práce dětí na becním úřadě splupracujeme se Základní šklu v Paskvě a s družinu při ZŠ splečné návštěvy cvičení v tělcvičně průzkum dětí pr gymnastiku

8 splupráce s knihvnu splečné besedy splupráce s Městsku plicií pravidelné besedy dpravní hřiště u šklky Malý cyklista splupráce se ZUŠ v Paskvě návštěva kncertů výuka hry na flétnu IV. 8 Pdmínky k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí Ředitelka je pvinna zabezpečit prstřednictvím pracvníků škly dhled nad dětmi a t při šklní i mimšklní výchvě a vzdělávání, tzn.při všech aktivitách rganizvaných naší MŠ. Za bezpečnst dětí dpvídají p celu dbu práce s dětmi pedaggičtí pracvníci, a t d dby převzetí dětí d záknnéh zástupce neb jím pvěřené sby až d dby jejich předání zástupci neb jím pvěřené sbě. Pedaggický pracvník předá dítě jiné sbě jen na základě písemnéh pvěření ZZ dítěte.v evidenčním listu dítěte je dplněk pvěřené sbě k vyzvedávání dítěte. V každé třídě bude na nástěnce uveden, kd má pvlení dítě vyzvedávat.v dbě aktivit tj, zájmvých kružků zdpvídá za děti, které se jich účastní, lektr těcht aktivit na základě písemné dhdy se ZZ. Z bezpečnstních důvdů jsu vstupní dveře patřeny vysk upevněnu kliku. V 8.30 jsu všechny vchdy uzamčeny, d budvy je mžné se p tét hdině dstat pužitím zvnku u dveří d ředitelny MŠ a vyčkat příchdu persnálu. V. Organizace vzdělávání V mateřské škle je k přihlášen k předšklnímu vzdělávání 124 dětí. D pěti tříd MŠ jsu přijímány děti d 3 6 let věku. Kritéria přijetí dítěte d mateřské škly Paskv jsu stanvena ve vnitřní směrnici č. 11. Od s platnstí d je stanvena vnitřní směrnicí č. 10 Úplata za předšklní vzdělávání v mateřské škle Paskv částku 200,-Kč pr všechny děti stejně s tím, že děti předšklní jsu dle zákna č. 561/2004 Sb. d úplaty zcela svbzeny. D mateřské škly jsu přijímány děti smyslvě, tělesně a psychicky zdravé. P dhdě s rdiči, knzultaci s dětským lékařem a příslušnými dbrníky a s hledem na

9 Dětem s řečvými vadami již nemůžeme pskytnut lgpedicku péči jak v minulých létech, ale nabízíme kntakt na klinickéh lgpeda ve Frýdku-Místku, Mgr. Janu Rubínkvu / / neb její zástupkyni Mgr. Šárku Pajurkvu, Malý Kleredv 811, 5. patr, Frýdek-Místek, tel : V ddělení Makvá panenka (V.ddělení) se uskutečňují kružky v dpledních hdináchkeramika,hudební přípravka s hru na flétnu, angličtina. Ve třídě III. ddělení se scházejí děti na sbrvý zpěv. Na flrbal dcházejí děti v dprvdu pedagga d nafukvací haly neb jinéh tělvýchvnéh zařízení. Sezónně mhu děti djíždět na kurz plavání a lyžařský kurz a saunvání. Saunvání se mhu 1x za 14 zúčastnit mladší děti. Přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání : Termín přijímacíh řízení stanví ředitelka p dhdě s bcí. Uskuteční se v měsíci březnu 2011 a rdiče budu infrmváni na infrmační venkvní tabuli, na webvých stránkách MŠ v Paskvském zpravdaji, rzhlase, plakáty. Přijímání dětí k dcházce d mateřské škly řeší směrnice č.10 Třídy mateřské škly pr rk tvří třídy hetergenní i hmgenní 2-4 rky 4-5 let 5-6 let OŠD I.dd U Cipíska 28 II.dd. U Ráksníška 28 III.dd U Krtečka 28 IV.dd. U Křemílka 28 K celkem : 124 dětí CD dch.. učitelky Alena Hrklvá Jarmila Petršvá Jarmila Frgačvá Jitka Šugarvá Bc. Taťána Řehvá Ivana Tanuškvá Libuše Klimundvá Sylvie Březinvá V.dd. U Makvé panenky 12 Ivana Havránkvá celkem 124 Tabulka se aktualizuje průběžně Prvzní dba mateřské škly : pr děti s celdenní dcházku pr děti s dcházku 4 hdiny

10 Organizace dne v mateřské škle dle ptřeb mladších dětí Třída U Cipíska se tevírá pr všechny děti spntánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapjují d činnstí nabídnutých učitelku děti jdu d svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem zdravtní cvičení, mtivační činnst, hygiena, příprava na svačinu svačina Činnst v CA dle tématickéh celku týdne (skupinvá, individuální) pbyt venku, hygiena běd, hygiena dpčinek, hygiena dplední svačina spntánní aktivity dětí, činnsti nabídnuté učitelku, v letním bdbí pbyt dětí na šklní zahradě, pstupný dchd z MŠ Rzcházení dětí v I. Oddělení, spntánní aktivity dětí, činnsti nabídnuté učitelku, v letním bdbí pbyt dětí na šklní zahradě, pstupný dchd z MŠ Uvedené časy jsu puze rientační. Veškeré činnsti a aktivity jsu vleny a prváděny s hledem na zájmy a ptřeby dětí tak, aby byly respektvány psychhygienické pdmínky vzdělávání. Odchd dětí dmů p bědě je umžněn až d hdin.

11 Organizace dne v mateřské škle dle ptřeb starších dětí 7.00 Třída III a IV. MŠ se tevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spntánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapjují d činnstí nabídnutých učitelku děti jdu d svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem, činnsti dětí zdravtní cvičení, mtivační činnst, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnst v CA dle tématickéh celku týdne (skupinvá, individuální) pbyt venku, hygiena běd, hygiena dpčinek - čtení, individuální činnsti dětí dplední svačina Kružky, spntánní aktivity dětí, činnsti nabídnuté učitelku, v letním bdbí pbyt dětí na šklní zahradě, pstupný dchd z MŠ Rzcházení dětí

12 Organizace dne v mateřské škle V. ddělení 7.00 Třída Makvá panenka se tevírá hry dětí, individuální práce s dítětem, činnsti dětí zdravtní cvičení, mtivační činnst, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnst dle tématickéh celku týdne (skupinvá, individuální) pbyt venku, hygiena běd, hygiena, rzcházení dětí d přidělených tříd, dchd dětí dmů

13 VI.Vzdělávací bsah pr šklní rk Vzdělávací blasti ŠVP Oblasti vzdělávání jsu prpjeny, vzájemně se vlivňují a vytvářejí splečně funkční celek. Jedntlivé vzdělávací blasti jsu dle RVP PV: Dítě a jeh těl Dítě a jeh psychika Dítě a ten druhý Dítě a splečnst Dítě a svět A je stavěn tak, aby přispíval k rzvji dítěte a jeh učení v různých blastech umžňval naplnit živt dítěte mnhstranně pestru nabídku činnstí intelektvých i praktických dítě měl mžnst získávat ptřebné dvednsti, pznatky, pznávat hdnty a zaujímat pstje pmhl rzvíjet jazykvé dvednsti a schpnsti dětí Jedntlivá témata jsu zpracvána frmálně na šklní měsíce, ale v praxi nejsu pevně hraničena. Jejich časvu délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsu dstatečně širká, vycházejí z přirzenéh živta klem nás. Pdtémata bsahují návrhy kruhů námětů pr denní nabídku vzdělávacích činnstí pr děti, tyt návrhy si učitelky dále rzpracvávají a knkretizují d svých třídních vzdělávacích prgramů. Ve své práci uplatňujeme tyt frmy a metdy práce: pržitkvé a kperativní učení hru, které je zalžen na přímých zážitcích dítěte upřednstňujeme smyslvé vnímání jak základ veškeréh přirzenéh pznávání aktivně pdprujeme rzvj kmunikativních dvednstí využíváme spntánních nápadů dětí, pdprujeme dětsku zvídavst a ptřebu bjevvat uplatňujeme situační učení, spntánní sciální učení, didakticky cílenu činnst Hlavní zásady pr naši práci s dětmi je kmplexní rzvj každéh jedntlivéh dítěte: priritu je pr nás vždy zájem a spkjenst dítěte hlavní činnstí dítěte je hra neb činnst, při které získává pznatky a dvednsti respektujeme specifiku předšklníh vzdělávání uplatňujeme individuální přístup k dítěti

14 aktivity spntánní a řízené jsu vzájemně prvázané a vyvážené různrdst činnstí důsledně prvádíme evaluační analýzu bsahu, metd a frem denní nabídky činnstí dětem sledujeme vývj dítěte a jeh změny a pkrky zaznamenáváme splupracujeme s rdiči dětí Dstatek kvalitních pdnětů pr stimulaci duševníh a fyzickéh rzvje- t je kmplexní rzvj každéh jedntlivéh dítěte: sprtvní vyžití sprtujte s dětmi, naučte je nvé hry, tvřivé činnsti umžněte dětem tvřit při rukdělných pracích,při malvání, výrbě keramiky, apd... hudba pdprujte u dětí hru na hudební nástrje (v předšklním věku jsu spíše vhdné dechvé nástrje - např. flétna). přírda pznávejte ji a bjevujte splečně její tajemství. mderní technlgie a zařízení (v rzumné míře) - existují pravdu dbré pčítačvé hry pr děti stimulující jejich duševní rzvj. cvičte nenásilně schpnst dítěte přijmut nějaký úkl, pracvat na něm a dknčit jej. knížky - čtěte dětem, rzvíjíte tím jejich slvní zásbu a schpnst vyjadřvat myšlenky. pskytněte dětem mžnst hrát divadl. zajistěte dětem dstatek kvalitníh dpčinku - pr dětský rganismus platí, že si nejlépe dpčine přechdem d jedné činnsti k jiné. Ta však pr něj musí být dstatečně radstná a zajímavá. nevynechejte žádnu příležitst pr pznání zajímavých lidí a pznání splečenských vztahů. užijte si s dětmi dbrdružství, legraci i zábavu Především je třeba s dítětem mluvit, číst mu, zpívat mu, říkat mu říkadla. Celrční vzdělávací prjekt

15 Medvídek pznává a bjevuje svět je rzpracván d jedntlivých měsíců tak, aby se děti v jeh průběhu naučily vnímat přírdu, učit se ji chránit a pznávat. Zaměříme se na envirmentální výchvu. Třídní vzdělávací prgramy budu vycházet z Rámcvéh vzdělávacíh prgramu a ze Šklníh vzdělávacíh prgramu pr rk 2010/2011. Celým šklním rkem bude děti prvázet lutka, hračka medvídka, kteréh děti samy pjmenují. Bude t jejich kamarád, rádce i pmcník. Je t n, který je učí a nasluchá jim.

16

17 Tématický blk Září Začínáme splu Charakteristika a záměr blku : Tématický blk je adaptační bdbí. Budeme se vzájemně pznávat, znát jména kamarádů. Učíme se splu vycházet, hledáme kamarády. D šklky si můžu také přinést lutku, hračku, knihu, hru. Vnímám své klí,seznamuji se. Téma : Kámen,vda,písek Klíčvé kmpetence : Zvládají stlvání, úklid hraček a věci sbní ptřeby Spluvytvářejí prstředí phdy Uvědmují si svji samstatnst, navazují přátelské vztahy s druhými, respektují se Znají jména kamarádů a učitelek Dbají na bezpečnst na silnici, znají své klí Dílčí vzdělávací cíle : Rzvj kmunikativních dvednstí Získání citvé samstatnsti Umím pžádat, umím říci c chci Pmhu, když mne někd pžádá Pravidl: ruce jsu na hlazení a na pmáhání Navrhvané činnsti pr děti: Třída plná kamarádů - seznamvání s kamarády, zaměstnanci, s prstředím C najdeš ve třídě -znám svu značku, vím, kde se ukládají věci ek Mje ruce umí tvřit a chránit Úkly pr učitelku : Připravit medvídka-lutka, hračka, maňásek Zalžit slžku pr každé dítě ve třídě i s ftku- d knce září Připravuji pr děti ranní úkl ve třídě Aktivity : eklgická dílna /výrba kntejneru na papír- v dílnách s rdiči/ Říjen Kuzl pdzimu

18 měsíc padajícíh listí Charakteristika a záměr blku: V tmt měsíci přichází mezi děti medvídek každá třída má svji lutku, hračku, které děti dají jmén. Medvídek splu s dětmi bjevuje svět a bude děti prvázet p celý šklní rk. Pvídáme si přírdě ( zahrada, les, hry, vda), sbíráme přírdniny a učíme se s nimi pracvat. Pzrujeme změny v přírdě (ranní mlhy, změny teplt..)sbíráme kaštany, žaludy pr zimní přikrmvání zvěře (dmluva s mysliveckým sdružením Olšina) Klíčvé kmpetence : zvládají jednduché pracvní úkly a psilujeme u dětí samstatnst zvládají phybvé dvednsti, psilují fyzicku zdatnst prstřednictvím her v přírdě a delších vycházek umí pznat strmy (listnaté, jehličnaté) určí již známé vce a zeleninu všemi smysly, bhacení některé méně známé druhy, rzlišují základní barvy, pčítají, třídí - vše pdzimu pzrují dlet ptactva Dílčí vzdělávací cíle : tvřím z papíru, nebjím se mačkat, trhat, lepit vím, že jsem tady, že mám kl sebe kamarády a p.učitelku, která mi pmůže, ale musím se snažit taky naučím se krátké básně, říkadla, pdzimní píseň zvládnu dramatizvat jednduchu phádku chápu pjmy nad,pd, mezi apd, znám číselnu řadu d pěti (st.děti) tvřím s barvu, rzvj fantazie při hře s přírdninami reaguji na hudbu při cvičení umím určit strm jehličnatý-listnatý(st.děti), umím pjmenvat jejich pldy pravidl : neběhám ve třídě, prtže bych se mhl zranit; když jeden mluví, statní psluchají Navrhvané činnsti pr děti : pzrujeme strmy, listy, jehličí, význam lesa pr eklgii, pr lidi hrajeme si s přírdninami, lisujeme listy ek:pmáhej všude tam, kde je tvé pmci zaptřebí Úkly pr učitelku : Sbíráme pdzimní pldy splečně s dětmi- šípky,kaštany, žaludy a devzdáváme je průběžně myslivcům Aktivity : zdb své pískviště nasbíranými přírdninami Čtěte listy Eklgická výchva nejmenších a malých -námětník

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí. Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více