Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk Step by step Krk za krkem CZEK REPUBLIK Zpracvala : Libuše Klimundvá, ředitelka Mateřské škly Paskv se zástupci pedaggů Prjednán na pedaggické radě dne

2 Obsah šklníh vzdělávacíh prgramu MŠ Paskv Úvd.. I. Identifikační údaje mateřské škle II. Obecná charakteristika MŠ III. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu IV. Pdmínky vzdělávání V. Organizace vzdělávání VI. Charakteristika vzdělávacíh prcesu VII. Obsah vzdělávacíh prcesu VIII. Evaluační systém Tabulky : Plán akcí pr šklní rk Splupráce s rdiči Splupráce s rganizacemi Plán hspitací Plán kntrl Plán pedaggických a prvzních prad Rzpis pracvní dba zaměstnanců Kružky Přílhy č. : 1. Šklní řád 2. Prvzní řád MŠ 3. Organizační řád MŠ 4. Pracvní řád 5. Organizační řád MŠ 6. Prvzní řád ŠJ 7. Kritéria k pskytvání sbníh hdncení a dměn zaměstnanců 8. Pkyn ředitelky k zajištění bezpečnsti a chrany dětí v MŠ 9. Subr pedaggick rganizačních infrmací

3 I. Identifikační údaje mateřské škle Název : Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká Paskv IČ : Ředitelka MŠ : Libuše Klimundvá Zástupce ředitelky : Jarmila Frgačvá Kntakt : tel Zřizvatel škly Starsta bce : Obec Paskv, Nádražní 700, Paskv : Ing.Petr Pauk II. Obecná charakteristika mateřské škly : Budva mateřské škly na Místecké ulici 758 sídlí v centru bce Paskv. Otevřena byla 1.září 1983 za přispění bčanů Paskva, kteří se pdíleli na stavebních pracích v akci Z. V rce 1984 ji bec Paskv předala závdu Bicel Paskv a t až d r , kdy znvu starst ni připadla Obci Paskv. Půdrys budvy bklpuje rzlehlá plcená zahrada. Jižní část jednpdlažní budvy tvří 4 třídy nazvané U Cipíska, U Ráksníčka, U Krtečka, U Křemílka a U Makvé panenky. Kapacita MŠ je 124 dětí. Všechny třídy MŠ jsu vybaveny nvým nábytkem, pdlahvými krytinami i hračkami. Sciální zařízení a šklní kuchyně je zreknstruvána / / a dpvídá hygienickým pžadavkům a bezpečnstním předpisům. V září 2010 byla na budvě MŠ vyměněna kna a budva byla zateplena.tat stavba byla částečně hrazena z evrpských fndů, části se na tmt prjektu pdílela bec. Šklní kuchyně spjuje třídy MŠ s hspdářsku budvu, vydává stravu pr děti a zaměstnance mateřské škly. Severní část budvy tvří sklady, úklidvé místnsti a jedna mál kapacitní třída nazvaná U Makvé panenky. Má samstatný vstup, své sciální zařízení a šatnu pr děti. V rce 2009 byla tat třída pět zprvzněna a t z důvdu nárůstu dětí a následných pžadavků záknných zástupců. Třída byla tevřena pr 12 dětí s dpledním prvzem. Odpledne jsu její prstry využívány pr kružky dětí a prbíhá zde i Klub maminek, který se zaštiťuje DDM Vratimv. Budva MŠ stjí uprstřed zahrady, její bdélníkvý půdrys je plcen a kryt vzrstlými tujemi a strmy. Na zahradě stjí něklik dřevěných staveb. Všechny služí ke hře dětí hrad s pískvištěm a skluzavku, dmek s hupačku, průlezky, malá chatka, 4

4 pískviště, hupačky, kladinky a bruzdaliště. Dřevěná klvna služí jak úschvna kl a kčárků před pvětrnstními vlivy a část klvny je uzavřena a služí jak skladištěm pr zahradní náčiní i nářadí. K sezónním hrám služí umělý kpec. Zahrada dpvídá svými rzměry kapacitě dětí. K dispzici mají děti klběžky, dražedla, hračky na písek, kčárky, sprtvní náčiní apd. Před vstupem d bjektu MŠ je umístěna infrmační tabule, která pravidelně infrmuje rdiče akcích knaných v mateřské škle Sučástí kmplexu budvy je byt. III. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu Šklní vzdělávací prgram nazvaný Medvídek bjevuje a pznává svět je celrční prjekt mateřské škly Paskv pr šklní rk Jeh cílem je dsahvání rámcvých cílů prstřednictvím vlastních cílů a cest. Rámcvé cíle v suladu s RVP PV jsu: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznávání 2. svjení si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Zárveň směřujeme k vytváření základů klíčvých kmpetencí: kmpetence k učení kmpetence k řešení prblémů kmpetence kmunikativní kmpetence sciální a persnální kmpetence činnstní a bčanské Způsby a prstředky naplňvání cílů: Umžňujeme dítěti v předšklním věku rzvíjet jeh sbnst na základě jeh mžnstí, schpnstí, zájmů a pržitků a t jak p stránce tělesné, tak i psychické, sciální i duchvní. Cílem šklníh vzdělávacíh prgramu je umžnit dítěti vnímat svět v jeh přirzených suvislstech a získat tak reálnější phled na svět a aktivní pstj k němu. Prgram je vypracván jak schematický a umžňuje učitelkám pracvat v jedntlivých třídách samstatně. Naší snahu je rzvíjet sbnst dítěte tak, aby pržil předšklní bdbí v suladu se svými ptřebami, věkvými zvláštnstmi a t mezi kamarády, v prstředí jemu příjemném. Chceme, aby byl dítě zdravě sebevědmé, uměl se samstatně prjevit a rád přijímal nvé pznatky. Budeme je učit samstatně myslet a svbdně se rzhdvat, učit je dpvědnsti za vlastní chvání a jednání v míře přiměřené jeh věku. V letšním rce se zaměříme na envirmentální blast,ale nepmeneme se nadále zamýšlet nad rzvjem řeči.

5 Nabídka činnstí je velmi pestrá. Děti budu mít mžnst samy si vyzkušet zajímavé činnsti, budu mít k dispzici materiály, didaktické pmůcky. Připravujeme pr děti a jejich rdiče prjektvé dny, slavnsti a událsti, při kterých mhu děti splečně s rdiči pržít mnh zajímavých zážitků. Hlavní zásady, principy, metdy a frmy práce: respektvání individuality dítěte rvný přístup všech dětí ke všem činnstem svbdná vlba činnstí, nenásilné vedení dítěte radstná, laskavá a vstřícná atmsféra tevřenst k rdičům i veřejnsti umžňujeme dětem zkumání a bjevvání klníh světa rzvíjíme hru i řízenu činnstí kmunikativní schpnsti dětí zaměříme se na výslvnst a rzvj slvní zásby dítěte vedeme ke vzájemnému respektvání, sucítění, pmci dbáme na bezpečí dětí dbáme na ddržvání pravidel budeme se učit přírdě a také jak ji dle svých mžnstí chránit prbíhá v naší MŠ : zpívání ve sbrečku Ntička máme k dispzici tělcvičnu 1x v týdnu v ZŠ Paskv pr předšklní děti výuka anglickéh jazyka-placená frma výuka keramiky-placená frma hudební nauka a hra na flétnu-placená frma plavání placená frma výuka flrbalu-placená frma lyžařský výcvik - placená frma( Vzdělávací záměr ŠVP ( ) Záměrem vzdělávacíh prgramu pr šklní rk 2010/2011 je výchva dětí k eklgii. Děti p celý rk bude prvázet medvídek, kteréh vytvří učitelky a děti mu dají jmén pdle svých vlastních představ a fantazie. Medvídek nám pmůže rzvíjet vztah k sbě i k druhým, ukáže nám přírdu ve všech jejích pdbách, v každém rčním bdbí. Medvídek ukáže dětem jak se stát samstatným, jak pečvat své zdraví, jak může malý kluk či hlčička pmci přírdě.

6 IV. Pdmínky vzdělávání IV.1 Materiální pdmínky Nábytek- všechny třídy jsu vybaveny nvým nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mhly dle dhdnutých pravidel samy vzít pmůcku, hračku. Stly, židle i zařízení tříd je uzpůsben velikstně i mladším dětem. Spaní dětí -k dplednímu dpčinku služí dětem dřevěná lehátka, u předšklních dětí mlitanvé matrace, děti z V.ddělení musí na dpl.dpčinek dcházet d jiných tříd Hračky a didaktické pmůcky - ve třídách a hernách je dstatečné mnžství hraček a stavebnic z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsu průběžně bměňvány Tělvýchvné náčiní má svůj kabinet Klavír - v každé třídě je klavír, máme k dispzici i klávesy a hudební skříň Audivizuální technika k dispzici mají děti dvě televize, DVD,každá třída má svůj RM s CD přehrávačem, v každé třídě je pčítač, zaměstnanci mají k dispzici 3 kpírky, scener, ntebk a 3 ftaparáty Šatny jsu vybaveny šatnvými blky pr dkládání děvů a buvi dětí Zahrada- děti využívají kpec k sezónním hrám, bruzdaliště, dřevěné stavby, průlezky, klvnu, pískviště Cíl : vybavit nábytkem třídu Makvá panenka. Obnvit pískviště u III. ddělení. P dhdě s bcí udělat zámkvu dlažbu. IV.2 IV.3 Eknmické pdmínky K zabezpečení bezprblémvéh chdu MŠ jsu nezbytné finanční a materiální prstředky. Zdrje : -zřizvatel Obec Paskv pskytuje finanční a materiální prstředky k zajištění prvzu škly. -mravskslezský krajský úřad Ostravě pskytuje prstřednictvím pvěřenéh úřadu ve Frýdku-Místku finanční prstředky na neinvestiční výdaje,(mzdy zaměstnanců, na UP, OOPP a DVPP pedaggických pracvníků). - rdiče přispívají na prvz platbu šklnéh ve výši 200,-Kč měsíčně na dítě - spnzrské dary d firem Živtspráva denní řád je dstatečně pružný s hledem na individuální ptřeby dětí, střídáme dbu činnsti a dpčinku dbáme na ddržvání pitnéh režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrníček stravvání zajišťuje šklní jídelna v budvě MŠ, sleduje skladbu jídelníčku, pestrst a vhdnst pkrmů děti se stravují pravidelně /dplední svačina, běd, dplední svačina dplední spánek využívají zvláště malé děti statní pdle ptřeby mhu dpčívat neb zvlit klidvý prgram umžňujeme dětem dstatečně dluhý pbyt venku na šklní zahradě jsu respektvány individuální ptřeby dítěte

7 IV.4 Psychsciální pdmínky navzujeme vzájemný pcit důvěry a splupráce s dítětem usnadňujeme dítěti bdbí adaptace na pbyt v mateřské škle učíme děti hleduplnsti, zdvřilsti, vzájemné splupráci každé dítě má stejná práva, mžnsti i pvinnsti nabízíme dítěti činnsti dle jeh zájmu a vyspělsti pdprujeme důvěru v sebe sama je respektvána sbní svbda a vlnst dětí, která je v suladu s respektváním pravidel sužití v MŠ vytváříme prstředí jistty a spkjensti dětí IV.5 Persnální pdmínky Mateřsku šklu řídí ředitelka, která má svji zástupkyni /ZŘ/, ta zastupuje ředitelku v dbě její nepřítmnsti v mateřské škle pracuje 8 pedaggických zaměstnanců, z nichž 7 má dsažené ptřebné vzdělání pr práci s dětmi. Jeden pedagg dknčuje kvalifikaci v bru učitelství pr MŠ na Pedaggické fakultě,jeden pedagg dsáhl titulu bakalář pedaggičtí zaměstnanci se účastní dbrných seminářů, v letšním rce se zaměříme na studium v blasti envirmentální výchvy úklid v budvě MŠ zajišťují 3 uklízečky, za úklid, za údržbu a bezpečnst všech prstr a zahrady zdpvídá šklnice za chd ve šklní kuchyni zdpvídá veducí šklní jídelny /VŠJ/ děti vyučují rvněž lektři, kteří zajišťují vlnčasvé aktivity dětí IV.6 Řízení škly rganizační řád a směrnice škly vymezují jasná pravidla a kmpetence zaměstnanců škly veducí zaměstnanci MŠ jsu kmpetentní kntrlvat práci na svých úsecích ve škle prbíhají prady dle plánu a ptřeb škly ředitelka a tým vybraných pedaggických pracvníků splečně vypracvávají ŠVP MŠ splupracuje se zřizvatelem, základní šklu v Paskvě, ZUŠ v Paskvě, družinu a knihvnu Záknní zástupci mají mžnst denně sbně phvřit s pedaggy, sbní kntakt s ŘŠ neb ZŘ v dhdnutém termínu Splečná setkání ZZ a pedaggů- na třídních schůzkách, na splečných akcích Závěr : Vytvřit tým pedaggů a rdičů a splečně tak připravvat akce pr děti IV. 7 Splupráce s rganizacemi splupráce se zřizvatelem - naší splečnu snahu je zkvalitnění prstředí MŠ děti pravidelně vystupují s pásmem u příležitsti Vítání bčánků d živta vystavují práce dětí na becním úřadě splupracujeme se Základní šklu v Paskvě a s družinu při ZŠ splečné návštěvy cvičení v tělcvičně průzkum dětí pr gymnastiku

8 splupráce s knihvnu splečné besedy splupráce s Městsku plicií pravidelné besedy dpravní hřiště u šklky Malý cyklista splupráce se ZUŠ v Paskvě návštěva kncertů výuka hry na flétnu IV. 8 Pdmínky k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí Ředitelka je pvinna zabezpečit prstřednictvím pracvníků škly dhled nad dětmi a t při šklní i mimšklní výchvě a vzdělávání, tzn.při všech aktivitách rganizvaných naší MŠ. Za bezpečnst dětí dpvídají p celu dbu práce s dětmi pedaggičtí pracvníci, a t d dby převzetí dětí d záknnéh zástupce neb jím pvěřené sby až d dby jejich předání zástupci neb jím pvěřené sbě. Pedaggický pracvník předá dítě jiné sbě jen na základě písemnéh pvěření ZZ dítěte.v evidenčním listu dítěte je dplněk pvěřené sbě k vyzvedávání dítěte. V každé třídě bude na nástěnce uveden, kd má pvlení dítě vyzvedávat.v dbě aktivit tj, zájmvých kružků zdpvídá za děti, které se jich účastní, lektr těcht aktivit na základě písemné dhdy se ZZ. Z bezpečnstních důvdů jsu vstupní dveře patřeny vysk upevněnu kliku. V 8.30 jsu všechny vchdy uzamčeny, d budvy je mžné se p tét hdině dstat pužitím zvnku u dveří d ředitelny MŠ a vyčkat příchdu persnálu. V. Organizace vzdělávání V mateřské škle je k přihlášen k předšklnímu vzdělávání 124 dětí. D pěti tříd MŠ jsu přijímány děti d 3 6 let věku. Kritéria přijetí dítěte d mateřské škly Paskv jsu stanvena ve vnitřní směrnici č. 11. Od s platnstí d je stanvena vnitřní směrnicí č. 10 Úplata za předšklní vzdělávání v mateřské škle Paskv částku 200,-Kč pr všechny děti stejně s tím, že děti předšklní jsu dle zákna č. 561/2004 Sb. d úplaty zcela svbzeny. D mateřské škly jsu přijímány děti smyslvě, tělesně a psychicky zdravé. P dhdě s rdiči, knzultaci s dětským lékařem a příslušnými dbrníky a s hledem na

9 Dětem s řečvými vadami již nemůžeme pskytnut lgpedicku péči jak v minulých létech, ale nabízíme kntakt na klinickéh lgpeda ve Frýdku-Místku, Mgr. Janu Rubínkvu / / neb její zástupkyni Mgr. Šárku Pajurkvu, Malý Kleredv 811, 5. patr, Frýdek-Místek, tel : V ddělení Makvá panenka (V.ddělení) se uskutečňují kružky v dpledních hdináchkeramika,hudební přípravka s hru na flétnu, angličtina. Ve třídě III. ddělení se scházejí děti na sbrvý zpěv. Na flrbal dcházejí děti v dprvdu pedagga d nafukvací haly neb jinéh tělvýchvnéh zařízení. Sezónně mhu děti djíždět na kurz plavání a lyžařský kurz a saunvání. Saunvání se mhu 1x za 14 zúčastnit mladší děti. Přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání : Termín přijímacíh řízení stanví ředitelka p dhdě s bcí. Uskuteční se v měsíci březnu 2011 a rdiče budu infrmváni na infrmační venkvní tabuli, na webvých stránkách MŠ v Paskvském zpravdaji, rzhlase, plakáty. Přijímání dětí k dcházce d mateřské škly řeší směrnice č.10 Třídy mateřské škly pr rk tvří třídy hetergenní i hmgenní 2-4 rky 4-5 let 5-6 let OŠD I.dd U Cipíska 28 II.dd. U Ráksníška 28 III.dd U Krtečka 28 IV.dd. U Křemílka 28 K celkem : 124 dětí CD dch.. učitelky Alena Hrklvá Jarmila Petršvá Jarmila Frgačvá Jitka Šugarvá Bc. Taťána Řehvá Ivana Tanuškvá Libuše Klimundvá Sylvie Březinvá V.dd. U Makvé panenky 12 Ivana Havránkvá celkem 124 Tabulka se aktualizuje průběžně Prvzní dba mateřské škly : pr děti s celdenní dcházku pr děti s dcházku 4 hdiny

10 Organizace dne v mateřské škle dle ptřeb mladších dětí Třída U Cipíska se tevírá pr všechny děti spntánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapjují d činnstí nabídnutých učitelku děti jdu d svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem zdravtní cvičení, mtivační činnst, hygiena, příprava na svačinu svačina Činnst v CA dle tématickéh celku týdne (skupinvá, individuální) pbyt venku, hygiena běd, hygiena dpčinek, hygiena dplední svačina spntánní aktivity dětí, činnsti nabídnuté učitelku, v letním bdbí pbyt dětí na šklní zahradě, pstupný dchd z MŠ Rzcházení dětí v I. Oddělení, spntánní aktivity dětí, činnsti nabídnuté učitelku, v letním bdbí pbyt dětí na šklní zahradě, pstupný dchd z MŠ Uvedené časy jsu puze rientační. Veškeré činnsti a aktivity jsu vleny a prváděny s hledem na zájmy a ptřeby dětí tak, aby byly respektvány psychhygienické pdmínky vzdělávání. Odchd dětí dmů p bědě je umžněn až d hdin.

11 Organizace dne v mateřské škle dle ptřeb starších dětí 7.00 Třída III a IV. MŠ se tevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spntánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapjují d činnstí nabídnutých učitelku děti jdu d svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem, činnsti dětí zdravtní cvičení, mtivační činnst, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnst v CA dle tématickéh celku týdne (skupinvá, individuální) pbyt venku, hygiena běd, hygiena dpčinek - čtení, individuální činnsti dětí dplední svačina Kružky, spntánní aktivity dětí, činnsti nabídnuté učitelku, v letním bdbí pbyt dětí na šklní zahradě, pstupný dchd z MŠ Rzcházení dětí

12 Organizace dne v mateřské škle V. ddělení 7.00 Třída Makvá panenka se tevírá hry dětí, individuální práce s dítětem, činnsti dětí zdravtní cvičení, mtivační činnst, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnst dle tématickéh celku týdne (skupinvá, individuální) pbyt venku, hygiena běd, hygiena, rzcházení dětí d přidělených tříd, dchd dětí dmů

13 VI.Vzdělávací bsah pr šklní rk Vzdělávací blasti ŠVP Oblasti vzdělávání jsu prpjeny, vzájemně se vlivňují a vytvářejí splečně funkční celek. Jedntlivé vzdělávací blasti jsu dle RVP PV: Dítě a jeh těl Dítě a jeh psychika Dítě a ten druhý Dítě a splečnst Dítě a svět A je stavěn tak, aby přispíval k rzvji dítěte a jeh učení v různých blastech umžňval naplnit živt dítěte mnhstranně pestru nabídku činnstí intelektvých i praktických dítě měl mžnst získávat ptřebné dvednsti, pznatky, pznávat hdnty a zaujímat pstje pmhl rzvíjet jazykvé dvednsti a schpnsti dětí Jedntlivá témata jsu zpracvána frmálně na šklní měsíce, ale v praxi nejsu pevně hraničena. Jejich časvu délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsu dstatečně širká, vycházejí z přirzenéh živta klem nás. Pdtémata bsahují návrhy kruhů námětů pr denní nabídku vzdělávacích činnstí pr děti, tyt návrhy si učitelky dále rzpracvávají a knkretizují d svých třídních vzdělávacích prgramů. Ve své práci uplatňujeme tyt frmy a metdy práce: pržitkvé a kperativní učení hru, které je zalžen na přímých zážitcích dítěte upřednstňujeme smyslvé vnímání jak základ veškeréh přirzenéh pznávání aktivně pdprujeme rzvj kmunikativních dvednstí využíváme spntánních nápadů dětí, pdprujeme dětsku zvídavst a ptřebu bjevvat uplatňujeme situační učení, spntánní sciální učení, didakticky cílenu činnst Hlavní zásady pr naši práci s dětmi je kmplexní rzvj každéh jedntlivéh dítěte: priritu je pr nás vždy zájem a spkjenst dítěte hlavní činnstí dítěte je hra neb činnst, při které získává pznatky a dvednsti respektujeme specifiku předšklníh vzdělávání uplatňujeme individuální přístup k dítěti

14 aktivity spntánní a řízené jsu vzájemně prvázané a vyvážené různrdst činnstí důsledně prvádíme evaluační analýzu bsahu, metd a frem denní nabídky činnstí dětem sledujeme vývj dítěte a jeh změny a pkrky zaznamenáváme splupracujeme s rdiči dětí Dstatek kvalitních pdnětů pr stimulaci duševníh a fyzickéh rzvje- t je kmplexní rzvj každéh jedntlivéh dítěte: sprtvní vyžití sprtujte s dětmi, naučte je nvé hry, tvřivé činnsti umžněte dětem tvřit při rukdělných pracích,při malvání, výrbě keramiky, apd... hudba pdprujte u dětí hru na hudební nástrje (v předšklním věku jsu spíše vhdné dechvé nástrje - např. flétna). přírda pznávejte ji a bjevujte splečně její tajemství. mderní technlgie a zařízení (v rzumné míře) - existují pravdu dbré pčítačvé hry pr děti stimulující jejich duševní rzvj. cvičte nenásilně schpnst dítěte přijmut nějaký úkl, pracvat na něm a dknčit jej. knížky - čtěte dětem, rzvíjíte tím jejich slvní zásbu a schpnst vyjadřvat myšlenky. pskytněte dětem mžnst hrát divadl. zajistěte dětem dstatek kvalitníh dpčinku - pr dětský rganismus platí, že si nejlépe dpčine přechdem d jedné činnsti k jiné. Ta však pr něj musí být dstatečně radstná a zajímavá. nevynechejte žádnu příležitst pr pznání zajímavých lidí a pznání splečenských vztahů. užijte si s dětmi dbrdružství, legraci i zábavu Především je třeba s dítětem mluvit, číst mu, zpívat mu, říkat mu říkadla. Celrční vzdělávací prjekt

15 Medvídek pznává a bjevuje svět je rzpracván d jedntlivých měsíců tak, aby se děti v jeh průběhu naučily vnímat přírdu, učit se ji chránit a pznávat. Zaměříme se na envirmentální výchvu. Třídní vzdělávací prgramy budu vycházet z Rámcvéh vzdělávacíh prgramu a ze Šklníh vzdělávacíh prgramu pr rk 2010/2011. Celým šklním rkem bude děti prvázet lutka, hračka medvídka, kteréh děti samy pjmenují. Bude t jejich kamarád, rádce i pmcník. Je t n, který je učí a nasluchá jim.

16

17 Tématický blk Září Začínáme splu Charakteristika a záměr blku : Tématický blk je adaptační bdbí. Budeme se vzájemně pznávat, znát jména kamarádů. Učíme se splu vycházet, hledáme kamarády. D šklky si můžu také přinést lutku, hračku, knihu, hru. Vnímám své klí,seznamuji se. Téma : Kámen,vda,písek Klíčvé kmpetence : Zvládají stlvání, úklid hraček a věci sbní ptřeby Spluvytvářejí prstředí phdy Uvědmují si svji samstatnst, navazují přátelské vztahy s druhými, respektují se Znají jména kamarádů a učitelek Dbají na bezpečnst na silnici, znají své klí Dílčí vzdělávací cíle : Rzvj kmunikativních dvednstí Získání citvé samstatnsti Umím pžádat, umím říci c chci Pmhu, když mne někd pžádá Pravidl: ruce jsu na hlazení a na pmáhání Navrhvané činnsti pr děti: Třída plná kamarádů - seznamvání s kamarády, zaměstnanci, s prstředím C najdeš ve třídě -znám svu značku, vím, kde se ukládají věci ek Mje ruce umí tvřit a chránit Úkly pr učitelku : Připravit medvídka-lutka, hračka, maňásek Zalžit slžku pr každé dítě ve třídě i s ftku- d knce září Připravuji pr děti ranní úkl ve třídě Aktivity : eklgická dílna /výrba kntejneru na papír- v dílnách s rdiči/ Říjen Kuzl pdzimu

18 měsíc padajícíh listí Charakteristika a záměr blku: V tmt měsíci přichází mezi děti medvídek každá třída má svji lutku, hračku, které děti dají jmén. Medvídek splu s dětmi bjevuje svět a bude děti prvázet p celý šklní rk. Pvídáme si přírdě ( zahrada, les, hry, vda), sbíráme přírdniny a učíme se s nimi pracvat. Pzrujeme změny v přírdě (ranní mlhy, změny teplt..)sbíráme kaštany, žaludy pr zimní přikrmvání zvěře (dmluva s mysliveckým sdružením Olšina) Klíčvé kmpetence : zvládají jednduché pracvní úkly a psilujeme u dětí samstatnst zvládají phybvé dvednsti, psilují fyzicku zdatnst prstřednictvím her v přírdě a delších vycházek umí pznat strmy (listnaté, jehličnaté) určí již známé vce a zeleninu všemi smysly, bhacení některé méně známé druhy, rzlišují základní barvy, pčítají, třídí - vše pdzimu pzrují dlet ptactva Dílčí vzdělávací cíle : tvřím z papíru, nebjím se mačkat, trhat, lepit vím, že jsem tady, že mám kl sebe kamarády a p.učitelku, která mi pmůže, ale musím se snažit taky naučím se krátké básně, říkadla, pdzimní píseň zvládnu dramatizvat jednduchu phádku chápu pjmy nad,pd, mezi apd, znám číselnu řadu d pěti (st.děti) tvřím s barvu, rzvj fantazie při hře s přírdninami reaguji na hudbu při cvičení umím určit strm jehličnatý-listnatý(st.děti), umím pjmenvat jejich pldy pravidl : neběhám ve třídě, prtže bych se mhl zranit; když jeden mluví, statní psluchají Navrhvané činnsti pr děti : pzrujeme strmy, listy, jehličí, význam lesa pr eklgii, pr lidi hrajeme si s přírdninami, lisujeme listy ek:pmáhej všude tam, kde je tvé pmci zaptřebí Úkly pr učitelku : Sbíráme pdzimní pldy splečně s dětmi- šípky,kaštany, žaludy a devzdáváme je průběžně myslivcům Aktivity : zdb své pískviště nasbíranými přírdninami Čtěte listy Eklgická výchva nejmenších a malých -námětník

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2011-2012

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2011-2012 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2011-2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Výrční zpráva činnsti ve šklním rce 2012/2013 Základní škla a Mateřské škla Kácv, kres Kutná Hra 1 Obsah 1. Základní údaje škle 1.1. Název a adresa, zřizvatel, právní frma, IČO, DIČ, vedení škly, 4 kntakty,

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více