Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2014/4346 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4347 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických důvodů, na uzavření Příkazní smlouvy v rámci stavby Přestupní terminál Třinec - přednádraží 2) schválila uzavřít Příkazní smlouvu č. 2014/02/052/Li v rámci stavby Přestupní terminál Třinec - přednádraží se společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4348 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ SNP 447, Třinec - rekonstrukce elektroinstalace takto: 1. Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec IČ Babilon elektromontáže, s. r. o., Bystřice 461 IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/046/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ SNP 447, Třinec mezi městem Třinec a firmou Beskydská stavební, a. s., se sídlem Frýdecká 225, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 10)

2 usnesením č. 2014/4349 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ Nerudova 313, Třinec - rekonstrukce elektroinstalace takto: 1. Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/047/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ Nerudova, Třinec mezi městem Třinec a firmou Beskydská stavební, a. s., se sídlem Frýdecká 225, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4350 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/048/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ Štefánikova, Třinec mezi městem Třinec a firmou REMER, s. r. o., se sídlem Hřbitovní 429, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4351 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ Máchova 647, Třinec rekonstrukce elektroinstalace takto: 1. Kott Martin, Beskydská 574, Nový Jičín IČ Miroslav Polák, Hutnická 948, Třinec - Lyžbice IČ REMER, s. r. o., Hřbitovní 429, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/049/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ Máchova, Třinec mezi městem Třinec a dodavatelem Kottem Martinem se sídlem Beskydská 574, Nový Jičín, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4352 vyloučit uchazeče AK plus Novostav, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 410, Třinec, IČ z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zvonice na hřbitově v Oldřichovicích - Vsi hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zvonice na hřbitově v Oldřichovicích - Vsi takto: 1. T-DEX, s. r. o, Oldřichovice 175, Třinec IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec - Staré Město IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec - Oldřichovice IČ CONSTRUCTUS, s. r. o., Raškovice 285, Raškovice IČ Strana 2 (celkem 10)

3 3) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/050/Ku na opravu stávající hřbitovní zvonice na hřbitově v Oldřichovicích - Vsi mezi městem Třinec a firmou T-DEX, s. r. o, se sídlem Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4353 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/01/0306/Hl na zajištění sezónní údržby pozemků, které jsou ve správě odboru ŽPaZ města Třince v průběhu roku 2014 mezi městem Třinec a Martinem Koňaříkem, se sídlem ve městě Třinec - Staré Město, Bezručova 822, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4354 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Parkoviště - Domov Sosna - Třinec takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Třinec - Nebory 467 IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ T-DEX, s. r. o, Oldřichovice 175, Třinec IČ BENEPRO, a. s., Tovární 1707/33, Český Těšín IČ LOMPARK, s. r. o., Konská 524, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/051/Ku na realizaci výstavby parkovacích ploch včetně výsadby dřevin mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem Třinec - Nebory 467, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4355 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Vypracování PD Tělocvična u ZŠ Třinec - Nebory takto: 1. DELTA Třinec, s. r. o., Třinec - Autobusové nádraží č. p. 534 IČ Ing. arch. Blanka Petrovová, m Mánesova 480, Frýdek-Místek IČ TimedArch DESIGN, s. r. o., Ostrava - Výškovice, K Jezeru 732/21a IČ DaF PROJEKT, s. r. o., Moravská Ostrava, Hornopolní 131/12 IČ BP projekt, s. r. o., Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/053/Du na zpracování projektové dokumentace ZŠ Třinec Nebory, tělocvična v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby mezi městem Třinec a společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec - Autobusové nádraží č. p. 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 10)

4 usnesením č. 2014/4356 uzavřít Smlouvu č. 2014/01/0305/Tu o údržbě analyzátoru těkavých organických látek BTEX AMA Instruments GC 5000 BTX v monitorovací stanici znečišťování ovzduší Třinec- Kanada se společností ENVItech Bohemia, s. r. o., se sídlem Praha 6, Ovocná 34, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4357 uzavřít dohodu č. 2014/01/0109/Ku o údržbě ostrůvků u komunikace s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ , zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 1, Ostrava, středisko Frýdek Místek, Horymírova 2287, Frýdek Místek, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4358 prominout společnosti TRISIA, a. s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, PSČ , IČ , úhradu za spotřebu elektrické energie v rámci akce Třinecké kulturní léto na nám. Svobody a nám. T.G.M. ve dnech od do včetně nákladů za přípravu rozvaděčů. usnesením č. 2014/4359 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2009/05/363/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Milošem Smigou, místem podnikání Třinec, ul. Poštovní č. p. 128, PSČ , IČ , ke garáži č. 2 ve výměře 18,44 m 2, která je součástí pozemku parc. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. a obci Třinec (u obytného domu na ul. Poštovní č. p. 604 v Třinci), výpovědí ze strany nájemce k datu zveřejnit záměr města pronajmout prostor garáž ve výměře 18,44 m 2, který je součástí pozemku parc. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. a obci Třinec (vedle obytného domu na ul. Poštovní v Třinci), předem určenému zájemci, panu Z. L., bytem ul. Třinec, za cenu dle Ceníku 3) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru č. 2013/05/339/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem P. F., bytem Třinec, ke garáží ve výměře 18 m 2, která je součástí pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za bývalou přístavbou HD Steel v Třinci), výpovědí ze strany nájemce k datu ) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout prostor garáž ve výměře 18 m 2, který je součástí pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za bývalou přístavbou HD Steel v Třinci), předem určenému zájemci, panu M.Š., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku Strana 4 (celkem 10)

5 5) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru č. 2013/05/403/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem M. K., bytem Třinec, ke garážové kóji ve výměře 18,20 m 2, která je součástí pozemku parc. č až 2503, zastavěná plocha a nádvoří, (garážoviště v 1. podzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci), v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, výpovědí ze strany nájemce k datu ) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout prostor garážovou kóji ve výměře 18,20 m 2, který je součástí pozemku parc. č až 2503, zastavěná plocha a nádvoří (garážoviště v 1. podzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci), v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou min. za cenu dle Ceníku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4360 a) pronajmout část pozemku, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 4 m 2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, paní V. J., bytem Třinec, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vystavení květin, za cenu dle Ceníku ve výši 500 Kč/m 2 /rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/280/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) pronajmout část pozemku parc. č. 813/2, manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 1,6 m 2 v k. ú. a obci Třinec paní Ireně Kraĺovičové (nar ), místem podnikání Havířov-Šumbark, Mládí 1109/15, PSČ , IČ , na dobu neurčitou, za účelem umístění mrazicího boxu k prodeji zmrzliny, každoročně v období od do za cenu dle Ceníku ve výši 999 Kč/m 2 /rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/289/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4361 a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2012/05/269/Ul ze dne s panem K. Z., trvale bytem Třinec, od na dobu 2 let, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2012/05/269/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4362 1) vzala na vědomí přeplatek nájemného ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Arnoldem Sikorou, místem podnikání Třinec, Přátelství 1009, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, vzniklý přepočtem uhrazeného nájemného v souvislosti s jeho navyšováním o příslušný koeficient inflace za období , který činí Kč. Strana 5 (celkem 10)

6 usnesením č. 2014/4363 v souvislosti s usnesením číslo 2014/4362 započíst panu Ing. Arnoldu Sikorovi přeplatek nájemného za období ve výši Kč na běžné nájemné v roce usnesením č. 2014/4364 a) stanovit ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Arnoldem Sikorou, místem podnikání Třinec, Přátelství 1009, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, částku ve výši 100 Kč/měsíc za umístění movité věci (skříně) o rozměrech mm x 300 mm ve společné místnosti č. 10 v 1. nadzemním podlaží daného objektu, b) uzavřít dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4365 neudělit výjimku ze schválených Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu J. R., bytem Hnojník, týkající se podmínky trvalého bydliště ve městě Třinci u podání žádosti o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání obecních bytů a) neudělit výjimku ze schválených Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní I. G., bytem Český Těšín, týkající se podmínky trvalého bydliště ve městě Třinci u podání žádosti o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání obecních bytů, b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní I. G., bytem Český Těšín. usnesením č. 2014/4366 a) zatížit pozemek parc. č. 339/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem (služebností), která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na pozemku parc. č. 339/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 2014/05/283/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 10)

7 usnesením č. 2014/4367 a) zatížit pozemky parc. č. 2472/3, 2471/2, 2432/3, 2455/3 a 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit, vést a provozovat horkovod na pozemcích parc. č. 2472/3, 2471/2, 2432/3, 2455/3 a 2423/1 v k. ú. a obci Třinec a v budově č. p. 673 bytový dům na ul. Alešově, na pozemku parc. č. 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, umístit předávací stanici tepla, ve prospěch společnosti Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH, b) dodávat teplo do objektu č. p. 673 bytový dům na ul. Alešově, na pozemku parc. č. 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec, Máchova 1131, PSČ , IČ , po dobu 30 let, c) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o povolení vstupu na pozemky, o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepla č. 2014/05/286/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4368 a) stanovit ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č. 2013/05/040/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností Bunkr, o. p. s., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, částku ve výši 140 Kč/měsíc za umístění movité věci (skříně) o rozměrech mm x 500 mm ve společné místnosti č ve 2. nadzemním podlaží daného objektu, b) uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostorů č. 2013/05/040/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4369 a) ukončit nájem na základě nájemní smlouvy č. 2011/05/248/Vi ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a panem Petrem Křižánkem (nar ), místem podnikání Karpentná 8, Vendryně, IČ , na pozemky parc. č. 1236/2, 1237 a 1238 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, za účelem zemědělského využití, dohodou ke dni , b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2014/05/290/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, zveřejnit záměr města prodat dle geometrického plánu č /2014 nově označ. pozemek parc. č. 1237/4, orná půda, o výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu ve výši 298 Kč/m 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 7 (celkem 10)

8 usnesením č. 2014/4370 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2013/05/043/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Rostislavem Paloncym, místem podnikání Ropice 418, PSČ , IČ , na pronájem části plochy v objektu č. p. 360 Třinec Nebory, který je součástí pozemku parc. č. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2014/4371 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2013/05/275/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Libuší Zajícovou, místem podnikání Třinec, nám. Míru 558, PSČ , IČ , na pronájem části plochy v objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, který je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2014/4372 1) nedoporučila zastupitelstvu města darovat objekt č. p. 103 Třinec Tyra postavený na pozemku parc. 214 a pozemky parc. č. 214 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m 2 a parc. č. 445 (zahrada) o výměře 783 m 2 v k. ú. Tyra včetně příslušenství Občanskému sdružení Tyra, se sídlem Třinec, Tyra 43, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4373 zveřejnit záměr města prodat objekt č. p. 103 Třinec Tyra postavený na pozemku parc. č. 214 a pozemky parc. č. 214 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m 2 a parc. č. 445 (zahrada) o výměře 783 m 2 v k. ú. Tyra včetně příslušenství výběrem zájemce obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu dle znaleckého posudku č /2014 ze dne ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4374 uzavřít darovací smlouvu č. 2014/06/118/Še s organizací Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Komenského, č.p. 713, , IČ , na poskytnutí daru 1 kusu teenegerovské lavičky v ceně Kč vč. DPH, umístěné na parc. č. 2465/1, v k. ú. Třinec - Staré Město, obec Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4375 schválit organizaci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská, č. p. 501, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt Pedagog a tablety ve výuce. Strana 8 (celkem 10)

9 usnesením č. 2014/4376 1) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, Třinec, IČ , podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Jablunkova, Dukelská 144, Jablunkov, IČ , ve výši Kč v rámci grantové kategorie Podpora sociálních služeb na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v Jablunkově. usnesením č. 2014/4377 1) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, Třinec, IČ , podat žádost o finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů při poskytování sociální péče osobám, které nemají trvalý pobyt v Třinci, na územní samosprávné celky: a) obec Hrádek, Hrádek 352, Hrádek IČ b) obec Vendryně, Vendryně 500, Vendryně IČ c) obec Bystřice, Bystřice 334, Bystřice nad Olší IČ d) obec Návsí, Návsí 327, Návsí IČ e) obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, Mosty u Jablunkova IČ f) obec Třanovice, Třanovice 250, Hnojník IČ usnesením č. 2014/4378 uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 2014/12/006/Kr s Českou republikou Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem ve městě Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4379 o přijetí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 s účelovým znakem ve výši Kč a s účelovým znakem 211 ve výši Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2014/12/007/Kr a 2014/12/008/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4380 a) uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci č. 2014/25/004/St mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Sabovčíkem, jednatelem společnosti, na poskytnutí služeb a zajištění reklamy v rámci celoměstské akce Den se záchranným integrovaným systémem, která se uskuteční dne na náměstí Svobody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 9 (celkem 10)

10 b) uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci č /25/005/St mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Sabovčíkem, jednatelem společnosti, na poskytnutí služeb a zajištění reklamy v rámci celoměstské akce Přehlídka národnostních menšin, která se uskuteční dne na náměstí Svobody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4381 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Dolní Břežany 182, Praha západ, IČ , před provozovnou Plackárna Třinec, Jablunkovská 110, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle do 24:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2014/4382 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku společnosti Bajo Fashion, s. r. o., se sídlem náměstí Msgre. Šrámka 1826/5, Ostrava, IČ , před provozovnou Slezská Krčma, Beskydská 1146, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle do 24:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2014/4383 svěřit Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec rozhodování o uzavírání dohod o připojení na vodovodní řad a o úhradě souvisejících nákladů s žadatelem ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení pověřit vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec k podepisování dohod o připojení na vodovodní řad a o úhradě souvisejících nákladů s žadatelem ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. usnesením č. 2014/4384 schválit ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4385 1) schválila Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Třinec vnitřní směrnici č. 9/2013, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 10 (celkem 10)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více