Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2014/4346 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4347 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických důvodů, na uzavření Příkazní smlouvy v rámci stavby Přestupní terminál Třinec - přednádraží 2) schválila uzavřít Příkazní smlouvu č. 2014/02/052/Li v rámci stavby Přestupní terminál Třinec - přednádraží se společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4348 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ SNP 447, Třinec - rekonstrukce elektroinstalace takto: 1. Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec IČ Babilon elektromontáže, s. r. o., Bystřice 461 IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/046/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ SNP 447, Třinec mezi městem Třinec a firmou Beskydská stavební, a. s., se sídlem Frýdecká 225, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 10)

2 usnesením č. 2014/4349 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ Nerudova 313, Třinec - rekonstrukce elektroinstalace takto: 1. Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/047/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ Nerudova, Třinec mezi městem Třinec a firmou Beskydská stavební, a. s., se sídlem Frýdecká 225, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4350 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/048/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ Štefánikova, Třinec mezi městem Třinec a firmou REMER, s. r. o., se sídlem Hřbitovní 429, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4351 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ Máchova 647, Třinec rekonstrukce elektroinstalace takto: 1. Kott Martin, Beskydská 574, Nový Jičín IČ Miroslav Polák, Hutnická 948, Třinec - Lyžbice IČ REMER, s. r. o., Hřbitovní 429, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/049/Ža na realizaci rekonstrukce elektroinstalace MŠ Máchova, Třinec mezi městem Třinec a dodavatelem Kottem Martinem se sídlem Beskydská 574, Nový Jičín, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4352 vyloučit uchazeče AK plus Novostav, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 410, Třinec, IČ z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zvonice na hřbitově v Oldřichovicích - Vsi hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zvonice na hřbitově v Oldřichovicích - Vsi takto: 1. T-DEX, s. r. o, Oldřichovice 175, Třinec IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec - Staré Město IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec - Oldřichovice IČ CONSTRUCTUS, s. r. o., Raškovice 285, Raškovice IČ Strana 2 (celkem 10)

3 3) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/050/Ku na opravu stávající hřbitovní zvonice na hřbitově v Oldřichovicích - Vsi mezi městem Třinec a firmou T-DEX, s. r. o, se sídlem Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4353 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/01/0306/Hl na zajištění sezónní údržby pozemků, které jsou ve správě odboru ŽPaZ města Třince v průběhu roku 2014 mezi městem Třinec a Martinem Koňaříkem, se sídlem ve městě Třinec - Staré Město, Bezručova 822, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4354 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Parkoviště - Domov Sosna - Třinec takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Třinec - Nebory 467 IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ T-DEX, s. r. o, Oldřichovice 175, Třinec IČ BENEPRO, a. s., Tovární 1707/33, Český Těšín IČ LOMPARK, s. r. o., Konská 524, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/051/Ku na realizaci výstavby parkovacích ploch včetně výsadby dřevin mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem Třinec - Nebory 467, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4355 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Vypracování PD Tělocvična u ZŠ Třinec - Nebory takto: 1. DELTA Třinec, s. r. o., Třinec - Autobusové nádraží č. p. 534 IČ Ing. arch. Blanka Petrovová, m Mánesova 480, Frýdek-Místek IČ TimedArch DESIGN, s. r. o., Ostrava - Výškovice, K Jezeru 732/21a IČ DaF PROJEKT, s. r. o., Moravská Ostrava, Hornopolní 131/12 IČ BP projekt, s. r. o., Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/053/Du na zpracování projektové dokumentace ZŠ Třinec Nebory, tělocvična v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby mezi městem Třinec a společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec - Autobusové nádraží č. p. 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 10)

4 usnesením č. 2014/4356 uzavřít Smlouvu č. 2014/01/0305/Tu o údržbě analyzátoru těkavých organických látek BTEX AMA Instruments GC 5000 BTX v monitorovací stanici znečišťování ovzduší Třinec- Kanada se společností ENVItech Bohemia, s. r. o., se sídlem Praha 6, Ovocná 34, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4357 uzavřít dohodu č. 2014/01/0109/Ku o údržbě ostrůvků u komunikace s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ , zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 1, Ostrava, středisko Frýdek Místek, Horymírova 2287, Frýdek Místek, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4358 prominout společnosti TRISIA, a. s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, PSČ , IČ , úhradu za spotřebu elektrické energie v rámci akce Třinecké kulturní léto na nám. Svobody a nám. T.G.M. ve dnech od do včetně nákladů za přípravu rozvaděčů. usnesením č. 2014/4359 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2009/05/363/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem Milošem Smigou, místem podnikání Třinec, ul. Poštovní č. p. 128, PSČ , IČ , ke garáži č. 2 ve výměře 18,44 m 2, která je součástí pozemku parc. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. a obci Třinec (u obytného domu na ul. Poštovní č. p. 604 v Třinci), výpovědí ze strany nájemce k datu zveřejnit záměr města pronajmout prostor garáž ve výměře 18,44 m 2, který je součástí pozemku parc. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. a obci Třinec (vedle obytného domu na ul. Poštovní v Třinci), předem určenému zájemci, panu Z. L., bytem ul. Třinec, za cenu dle Ceníku 3) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru č. 2013/05/339/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem P. F., bytem Třinec, ke garáží ve výměře 18 m 2, která je součástí pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za bývalou přístavbou HD Steel v Třinci), výpovědí ze strany nájemce k datu ) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout prostor garáž ve výměře 18 m 2, který je součástí pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec (za bývalou přístavbou HD Steel v Třinci), předem určenému zájemci, panu M.Š., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku Strana 4 (celkem 10)

5 5) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru č. 2013/05/403/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a panem M. K., bytem Třinec, ke garážové kóji ve výměře 18,20 m 2, která je součástí pozemku parc. č až 2503, zastavěná plocha a nádvoří, (garážoviště v 1. podzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci), v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, výpovědí ze strany nájemce k datu ) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout prostor garážovou kóji ve výměře 18,20 m 2, který je součástí pozemku parc. č až 2503, zastavěná plocha a nádvoří (garážoviště v 1. podzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci), v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou min. za cenu dle Ceníku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4360 a) pronajmout část pozemku, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 4 m 2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, paní V. J., bytem Třinec, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vystavení květin, za cenu dle Ceníku ve výši 500 Kč/m 2 /rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/280/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) pronajmout část pozemku parc. č. 813/2, manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře 1,6 m 2 v k. ú. a obci Třinec paní Ireně Kraĺovičové (nar ), místem podnikání Havířov-Šumbark, Mládí 1109/15, PSČ , IČ , na dobu neurčitou, za účelem umístění mrazicího boxu k prodeji zmrzliny, každoročně v období od do za cenu dle Ceníku ve výši 999 Kč/m 2 /rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/289/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4361 a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2012/05/269/Ul ze dne s panem K. Z., trvale bytem Třinec, od na dobu 2 let, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2012/05/269/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4362 1) vzala na vědomí přeplatek nájemného ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Arnoldem Sikorou, místem podnikání Třinec, Přátelství 1009, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, vzniklý přepočtem uhrazeného nájemného v souvislosti s jeho navyšováním o příslušný koeficient inflace za období , který činí Kč. Strana 5 (celkem 10)

6 usnesením č. 2014/4363 v souvislosti s usnesením číslo 2014/4362 započíst panu Ing. Arnoldu Sikorovi přeplatek nájemného za období ve výši Kč na běžné nájemné v roce usnesením č. 2014/4364 a) stanovit ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Arnoldem Sikorou, místem podnikání Třinec, Přátelství 1009, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, částku ve výši 100 Kč/měsíc za umístění movité věci (skříně) o rozměrech mm x 300 mm ve společné místnosti č. 10 v 1. nadzemním podlaží daného objektu, b) uzavřít dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4365 neudělit výjimku ze schválených Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu J. R., bytem Hnojník, týkající se podmínky trvalého bydliště ve městě Třinci u podání žádosti o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání obecních bytů a) neudělit výjimku ze schválených Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní I. G., bytem Český Těšín, týkající se podmínky trvalého bydliště ve městě Třinci u podání žádosti o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání obecních bytů, b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní I. G., bytem Český Těšín. usnesením č. 2014/4366 a) zatížit pozemek parc. č. 339/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince věcným břemenem (služebností), která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na pozemku parc. č. 339/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 2014/05/283/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 10)

7 usnesením č. 2014/4367 a) zatížit pozemky parc. č. 2472/3, 2471/2, 2432/3, 2455/3 a 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit, vést a provozovat horkovod na pozemcích parc. č. 2472/3, 2471/2, 2432/3, 2455/3 a 2423/1 v k. ú. a obci Třinec a v budově č. p. 673 bytový dům na ul. Alešově, na pozemku parc. č. 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, umístit předávací stanici tepla, ve prospěch společnosti Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH, b) dodávat teplo do objektu č. p. 673 bytový dům na ul. Alešově, na pozemku parc. č. 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec, Máchova 1131, PSČ , IČ , po dobu 30 let, c) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o povolení vstupu na pozemky, o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepla č. 2014/05/286/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4368 a) stanovit ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č. 2013/05/040/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností Bunkr, o. p. s., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, částku ve výši 140 Kč/měsíc za umístění movité věci (skříně) o rozměrech mm x 500 mm ve společné místnosti č ve 2. nadzemním podlaží daného objektu, b) uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostorů č. 2013/05/040/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4369 a) ukončit nájem na základě nájemní smlouvy č. 2011/05/248/Vi ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a panem Petrem Křižánkem (nar ), místem podnikání Karpentná 8, Vendryně, IČ , na pozemky parc. č. 1236/2, 1237 a 1238 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, za účelem zemědělského využití, dohodou ke dni , b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2014/05/290/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, zveřejnit záměr města prodat dle geometrického plánu č /2014 nově označ. pozemek parc. č. 1237/4, orná půda, o výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu ve výši 298 Kč/m 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 7 (celkem 10)

8 usnesením č. 2014/4370 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2013/05/043/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Rostislavem Paloncym, místem podnikání Ropice 418, PSČ , IČ , na pronájem části plochy v objektu č. p. 360 Třinec Nebory, který je součástí pozemku parc. č. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2014/4371 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2013/05/275/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Libuší Zajícovou, místem podnikání Třinec, nám. Míru 558, PSČ , IČ , na pronájem části plochy v objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, který je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni usnesením č. 2014/4372 1) nedoporučila zastupitelstvu města darovat objekt č. p. 103 Třinec Tyra postavený na pozemku parc. 214 a pozemky parc. č. 214 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m 2 a parc. č. 445 (zahrada) o výměře 783 m 2 v k. ú. Tyra včetně příslušenství Občanskému sdružení Tyra, se sídlem Třinec, Tyra 43, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4373 zveřejnit záměr města prodat objekt č. p. 103 Třinec Tyra postavený na pozemku parc. č. 214 a pozemky parc. č. 214 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m 2 a parc. č. 445 (zahrada) o výměře 783 m 2 v k. ú. Tyra včetně příslušenství výběrem zájemce obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu dle znaleckého posudku č /2014 ze dne ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4374 uzavřít darovací smlouvu č. 2014/06/118/Še s organizací Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Komenského, č.p. 713, , IČ , na poskytnutí daru 1 kusu teenegerovské lavičky v ceně Kč vč. DPH, umístěné na parc. č. 2465/1, v k. ú. Třinec - Staré Město, obec Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4375 schválit organizaci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská, č. p. 501, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt Pedagog a tablety ve výuce. Strana 8 (celkem 10)

9 usnesením č. 2014/4376 1) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, Třinec, IČ , podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Jablunkova, Dukelská 144, Jablunkov, IČ , ve výši Kč v rámci grantové kategorie Podpora sociálních služeb na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v Jablunkově. usnesením č. 2014/4377 1) schválila příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, Třinec, IČ , podat žádost o finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů při poskytování sociální péče osobám, které nemají trvalý pobyt v Třinci, na územní samosprávné celky: a) obec Hrádek, Hrádek 352, Hrádek IČ b) obec Vendryně, Vendryně 500, Vendryně IČ c) obec Bystřice, Bystřice 334, Bystřice nad Olší IČ d) obec Návsí, Návsí 327, Návsí IČ e) obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, Mosty u Jablunkova IČ f) obec Třanovice, Třanovice 250, Hnojník IČ usnesením č. 2014/4378 uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 2014/12/006/Kr s Českou republikou Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem ve městě Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4379 o přijetí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 s účelovým znakem ve výši Kč a s účelovým znakem 211 ve výši Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2014/12/007/Kr a 2014/12/008/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4380 a) uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci č. 2014/25/004/St mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Sabovčíkem, jednatelem společnosti, na poskytnutí služeb a zajištění reklamy v rámci celoměstské akce Den se záchranným integrovaným systémem, která se uskuteční dne na náměstí Svobody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, Strana 9 (celkem 10)

10 b) uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci č /25/005/St mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Sabovčíkem, jednatelem společnosti, na poskytnutí služeb a zajištění reklamy v rámci celoměstské akce Přehlídka národnostních menšin, která se uskuteční dne na náměstí Svobody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4381 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Dolní Břežany 182, Praha západ, IČ , před provozovnou Plackárna Třinec, Jablunkovská 110, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle do 24:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2014/4382 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku společnosti Bajo Fashion, s. r. o., se sídlem náměstí Msgre. Šrámka 1826/5, Ostrava, IČ , před provozovnou Slezská Krčma, Beskydská 1146, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle do 24:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2014/4383 svěřit Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec rozhodování o uzavírání dohod o připojení na vodovodní řad a o úhradě souvisejících nákladů s žadatelem ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení pověřit vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec k podepisování dohod o připojení na vodovodní řad a o úhradě souvisejících nákladů s žadatelem ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. usnesením č. 2014/4384 schválit ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4385 1) schválila Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Třinec vnitřní směrnici č. 9/2013, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Strana 10 (celkem 10)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

PŘEHLED USNESENÍ. Rada města Štramberka. z 27. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

PŘEHLED USNESENÍ. Rada města Štramberka. z 27. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 27. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 24. 5. 2016 521/27/RM/2016 Kontrola úkolů kontrolu úkolů ke dni 24. 05. 2016. 522/27/RM/2016 Informace o přípravách

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2178 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2016/2178 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 58. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2016 usnesením č. 2016/2177 1) schválila program 58. schůze rady města konané dne 08.08.2016. usnesením č. 2016/2178 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 122. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 09. června 2014 usnesením č. 2014/4423 1) schválila program 122. schůze rady města, konané dne 09.06.2014. usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 107. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 107. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 107. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. ledna 2014 usnesením č. 2014/3971 1) schválila program 107. schůze rady města, konané dne 27.01.2014. usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 50. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. května 2012 usnesením č. 2012/1717 1) schválila program 50. schůze rady města, konané dne 15.05.2012. usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3246 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 88. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3246 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 88. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 88. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. července 2013 usnesením č. 2013/3245 1) schválila program 88. schůze rady města, konané dne 15.07.2013. usnesením č. 2013/3246 1) určila ověřovatelem

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila

Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. června 2016 usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne 20.06.2016. usnesením č. 2016/2056 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více