HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití

2 K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy, ptipint 500 basic, ptipint 500 standard a ptipint 500 advance ve splupráci s kmunikačním serverem HiPath 3000 / Ppisvány jsu všechny funkce prváděné prstřednictvím telefnu. Pkud zjistíte, že některé funkce nejsu na telefnu k dispzici, může t mít tyt příčiny: Funkce není pr telefn zřízena braťte se prsím na správce systému. Vaše kmunikační platfrma nemá tut funkci k dispzici braťte se prsím na nejbližší pbčku Siemens hledně dvybavení. Důležitá upzrnění Neprvzujte telefn v prstředí s nebezpečím výbuchu! Pužívejte puze riginální příslušenství Siemens! Pužívání jinéh příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnsti záruky a značení CE. Telefn přídavný mdul nikdy netvírejte! Vyskytnu-li se prblémy, braťte se na správce systému. Telefn se nesmí dstat d styku s barvícími agresivními kapalinami, jak jsu např. čaj, káva, vcné šťávy jiné nápje. Údržba telefnu strana 110. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které nejsu při knkrétním pužití vždy k dispzici v uvedené frmě ppř. které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné jen tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Pužité značky jsu vlastnictvím Siemens AG ppř. příslušných majitelů. Označení CE Shda přístrje se směrnicí EU 1999/5/EG je ptvrzena značením CE. Výrbce, Siemens AG, tímt prhlašuje, že zařízení ptipint 500 je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/EG. Tent přístrj byl vyrben pdle certifikvanéh systému na chranu živtníh prstředí (ISO 14001). Tent prces zabezpečuje minimální sptřebu primárních survin a energie, jakž i minimální dpad. 2

3 Obsah Obsah K návdu k pužití Důležitá upzrnění Označení CE První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Zbrazení na displeji přímým dialgem prstřednictvím servisníh menu pmcí tlačítka funkce Základní a kmfrtní funkce Dplňující skupinvé a šéf-sekretářské funkce Jak využijete svůj telefn efektivně Telefnvání základní funkce Příjem vlání Příjem vlání pmcí sluchátka Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Přepnutí na hlasité telefnvání Přepnutí na sluchátk Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Vlba Vlba Vlba se zavěšeným sluchátkem Uknčení hvru Opakvání vlby Zapnutí/vypnutí mikrfnu Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Předání hvru Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Zpětné vlání Ulžení zpětnéh vlání Příjem zpětnéh vlání Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání

4 Obsah Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Vlba tlačítky cílvé vlby Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění Změna meldie vyzvánění Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Změna hlasitsti příjmu během hvru Přizpůsbení sklnu displeje Osvětlení displeje Nastavení kntrastu displeje Vlba jazyka pr nápvědu na displeji Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka Odmítnutí vlání Přímé hlasité slvení Příjem vlání náhlavní supravu Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/tvírání dveří Převzetí vlání ze záznamníku Vlba Blkvá vlba/prava telefnníh čísla Seznam vlajících Zkrácená vlba Vlba z interníh telefnníh seznamu Vlba z telefnní databáze (LDAP) Schránka Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka přes reprduktr 43 Autmatické sestavení spjení/hrká linka Rezervace linky Přidělení telefnníh čísla Zprstředkvaná vlba/pdpra vlby Během hvru Druhé vlání Příjem druhéh vlání (upzrnění) Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) Zapnutí/vypnutí upzrňvacíh tónu Parkvání hvru Přidržení externích hvrů Vedení knference Uknčení knference (puze svlávající) Ovládání pmcí tónvé vlby (dvlba DTMF) Předání hvru p hlášení Vyslání signálu d sítě

5 Obsah Pkud jste nebyli spjeni Upzrnění - připmenutí Napjení vstup d hvru Nční zapjení Ulžení funkcí, pstupů a termínů Ulžení funkcí pd tlačítk Ulžení pstupu (bslužných krků) na tlačítk Funkce termínu Ulžení termínů Připmenutí termínu Zbrazení/přiřazení hvrnéh Zbrazení hvrnéh pr Váš telefn Zbrazení hvrnéh pr jiný telefn Vlba s přiřazením hvrnéh Privátní blast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Ptlačení zbrazení telefnníh čísla u vlanéh účastníka Nasluchání/tajné napjení Kntrla místnsti (sledvání zvuku) Identifikace annymníh vlání ( zachycení ) Zamknutí telefnu prti zneužití Zamknutí cizíh telefnu prti zneužití Ulžení sbníh identifikačníh čísla Další funkce/služby Psílání zpráv Vytváření a psílání zpráv Smazání/zbrazení pslaných textvých zpráv Příjem textvých zpráv Zanechání zprávy/textvé dpvědi Smazání textvé dpvědi Zbrazení pčtu čekajících vlání/ zbrazení přetížení Pužití cizíh telefnu jak vlastníh Výměna telefnníh čísla (výměna kncvéh zařízení/stěhvání/relkace)

6 Obsah Infrmační text při příjmu faxu/zpráva na telefnním záznamníku Smazání služeb funkcí (hrmadné vypnutí aktivních funkcí) Zapnutí funkcí pr jiný telefn Využití systémvých funkcí ze vzdálenéh pracviště (DISA přímý přístup d systému) Funkce v ISDN pmcí vlby kódu (klávesnicvá vlba) Zapnutí/vypnutí spínače Senzry (jen u HiPath 3300/3350/3500/3550) Skupinvé funkce Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rvnměrná distribuce vlání (UCD) Skupina Šéf-sekretariát s tlačítky linky Tlačítka linky Příjem vlání tlačítkem linky Vlba tlačítky linky Držení a pakvaný příjem hvru na tlačítku linky Střídavé telefnvání na více linkách Přesměrvání vlání pr linky Tlačítka pr přímu vlbu Příjem vlání tlačítky pr přímu vlbu Přímá vlba účastníka skupiny Předání prbíhajícíh hvru Převzetí vlání pr jinéh účastníka skupiny Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění (není u telefnu veducí(h) ve skupině Šéf-sekretariát) Přepnutí vyzvánění přím k veducí(mu) (jen ve skupině Šéf-sekretariát) Kntrla telefnu Kntrla funkčnsti Kntrla přiřazení tlačítek Speciální funkce v LAN (pčítačvá síť) Vypnutí ze skupinvé přípjky/skupinvéh vyzvánění Přepnutí přesměrvání vlání Nční zapjení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů Otvírání dveří

7 Obsah Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) Ppis, dkumentace a příslušenství Ppisky k tlačítkům Umístění štítků s telefnním číslem Dkumentace Příslušenství Rádce pr uživatele Údržba telefnu Odstraňvání pruch funkcí Chybvá hlášení na displeji Kntaktní sba v případě prblémů Rejstřík Přehled funkcí a kódů 7

8 První seznámení s přístrjem První seznámení s přístrjem ptipint ecnmy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní funkce hlasitéh telefnvání - - Osvětlení displeje Přípjka pr náhlavní hvrvu supravu USB rzhraní - Rzhraní pr přídavné mduly - Pzice pr zásuvné adaptéry [1] Na spdní straně Vašeh telefnu je vytištěn název a typ. Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Displej, 2 řádky p 24 znacích Sluchátk Vlně prgramvatelná tlačítka Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Tlačítka pr nastavení telefnu Mikrfn pr hlasité telefnvání (jen pr ptipint 500 standard) Dialgvá tlačítka pr listvání Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Přednastavené tlačítk funkce: Rzpjení 8

9 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Sluchátk Osvětlený displej, 2 řádky p 24 znaích Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce ptipint key mdule s dalšími vlně prgramvatelnými tlačítky Mikrfn pr hlasité telefnvání 9

10 První seznámení s přístrjem Průvdce návdem k pužití Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Reprduktr zpetny dtaz? meldie vyzvaneni? n t s dd u v Zvedněte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefnní čísl kód. Stiskněte na telefnu tlačítka pr nastavení. Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Stiskněte blikající tlačítk. Na displeji se zbrazí nabízená funkce. Ptvrďte tlačítkem :. Výběr z nabízených funkcí. Pmcí dialgvých tlačítek Zpět < > a Vpřed listujte k pžadvané funkci. Pak ptvrďte tlačítkem :. Zbrazení na displeji vlte prsim telefnni seznam? > V 1. řádku se pdle aktuální situace zbrazují výzvy ptvrzvací hlášení. V 2. řádku se zbrazují nabídky funkcí, které můžete ptvrdit pmcí :. Je-li vprav znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listvat pmcí < >. 10

11 První seznámení s přístrjem presmervani zap. zpetne vlani vlte prsim Přístup k funkcím... přímým dialgem Některé funkce lze vybrat přím v klidvém stavu, např.: Listujte pmcí < > a výběr ptvrďte dialgvým tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefnvání přím v závislsti na aktuální situaci. Např. vláte, ale vlaný má bsazen: Ptvrďte pmcí :. Pmcí < > listujte k pžadvané funkci a ptvrďte pmcí :.... prstřednictvím servisníh menu #0=aktiv.funkce vyp.? rd Stiskněte nejdříve tlačík. Pté Vám budu nabídnuty dstupné funkce, např: #0=aktiv. funkce vyp. strana 79. Stiskněte tlačítk. Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. Zadejte přím kód. Kódy najdete ve stručném návdu k pužití, ale jsu Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi.... pmcí tlačítka funkce Funkci, kteru jste ulžili na tlačítk strana 57, můžete vyvlat také přím např.: Stiskněte tlačítk Mikrfn zap/vyp. Funkce se prvede. 11

12 První seznámení s přístrjem Které funkce můžete pužít? Základní a kmfrtní funkce Můžete pužít všechny základní a kmfrtní funkce své kmunikační platfrmy, které se Vám nabízejí v dialgu s displejem, v servisním menu a na tlačítkách funkcí. Dplňující skupinvé a šéf-sekretářské funkce strana 91. Aby byl telefnvání pr pracvní a prjekční skupiny ještě efektivnější, může Váš servisní technik zřídit různé skupinvé funkce přizpůsbené pžadavkům běžnéh pracvníh dne. Tyt skupinvé funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí. Vedle skupin pr převzetí vlání, skupin pr hrmadné připjení (skupinvé vlání) a skupin pr distribuci vlání lze zřídit skupiny s více linkami na jeden telefn. Telefn s tlačítky linek pznáte pdle th, že své telefnní čísl a čísl svých splupracvnic a splupracvníků najdete přednastaven pd tlačítky. Máte přístup na všechny linky a můžete rvněž telefnvat sučasně prstřednictvím více linek. Dalším typem skupinvé funkce jsu šéf-sekretářské funkce, které zřizuje servisní technik. Tyt funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí a jiných skupinvých funkcí. Telefn s tut knfigurací pznáte pdle tlačítek přímé vlby k veducí (mu) ppř. na sekretariát, tlačítek linky pr veducí(h) a sekretariát a pdle tlačítek k přepnutí vyzvánění. Jak využijete svůj telefn efektivně Jistě existují splupracvnice/splupracvníci externí účastníci, se kterými telefnujete bzvláště čast. Takvá telefnní čísla si můžete ulžit na jmenná tlačítka, abyste je mhli vlit rychleji a phdlněji (Ulžení telefnníh čísla pr cílvu vlbu na tlačítk strana 25). Vlené telefnní čísl má čast bsazen. Abyste nezapmněli zavlat, pužijte funkci zpětné vlání strana

13 Telefnvání základní funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefn určitým signálem: V případě interníh vlání zazvní Váš telefn jednu za čtyři vteřiny (jedntónvé přadí). V případě externíh vlání zazvní dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiny (dvutónvé vlání). V případě vlání ze vstupníh telefnu u dveří zazvní Váš telefn krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiny (třítónvé přadí). V případě druhéh vlání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Na displeji se zbrazuje telefnní čísl jmén vlajícíh. Příjem vlání pmcí sluchátka Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. n Zvedněte sluchátk. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Reprduktr Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Rzsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefnvání a přípslech. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. 13

14 Telefnvání základní funkce Reprduktr Rzpjení Uknčení hvru: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Pkyny k hlasitému telefnvání: Řekněte svému telefnnímu partnervi, že telefnujete hlasitě a že je zapnut reprduktr. Hlasité telefnvání funguje lépe, jestliže nastavíte hlasitst reprduktru tišeji. Optimální vzdálenst d telefnu je při hlasitém telefnvání asi 50 cm. Přepnutí na hlasité telefnvání Reprduktr a t Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Držte tlačítk stisknuté a přitm plžte sluchátk. Pté tlačítk uvlněte. Pkračujte v hvru. Přepnutí na sluchátk n a s Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Přepklad: Hvříte pmcí hlasitéh telefnvání. Zvedněte sluchátk. Pkračujte v hvru. 14

15 Telefnvání základní funkce Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Můžete dvlit také jiným sbám v místnsti psluchat Váš hvr. Řekněte svému partnervi, že zapínáte reprduktr. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Zapnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vypnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 15

16 Telefnvání základní funkce Vlba Vlba n Zvedněte sluchátk. Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: t Plžte sluchátk. Vlba se zavěšeným sluchátkem n Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Účastník se hlásí přes reprduktr: Zvedněte sluchátk. V případě zavěšenéh sluchátka telefnujte hlasitě (není mžné u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic). Reprduktr Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Váš systém může být naprgramván také tak, že před vlbu interníh telefnníh čísla musíte stisknut tlačítk Interní. Před vlbu externíh telefnníh čísla pak nemusíte vlit externí kód (je zapnut autmatické bsazení linky; zeptejte se správce systému). Rzpjení t Uknčení hvru Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. 16

17 Telefnvání základní funkce Opakvání vlby Opakvání vlby Tři napsled vlená externí telefnní čísla se autmaticky ulží a můžete je znvu vlit stiskem tlačítka. Pžadvané telefnní čísl se na dvě vteřiny zbrazí a pté vlí. Stiskněte tlačítk (= napsledy vlené telefnní čísl). Stiskněte tlačítk 2x (= předpslední vlené čísl). Stiskněte tlačítk 3x (= třetí napsledy vlené čísl). Zbrazení a vlba ulžených čísel Opakvání vlby listvat? listvat? vlat? Stiskněte tlačítk. Ptvrďte d dvu vteřin. Zbrazte další ulžené telefnní čísl. Vždy ptvrďte. Je-li funkce zřízena (zeptejte se správce systému), ulží se také zadaná čísla prjektů strana

18 Telefnvání základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrfnu Jestliže chcete zamezit tmu, aby vlající psluchal Vaši knzultaci se splupracvníkem, můžete dčasně vypnut mikrfn sluchátka hlasitéh telefnvání. Právě tak můžete zapnut mikrfn hlasitéh telefnvání, abyste zdpvěděli sdělení přes reprduktr Vašeh telefnu (přímé slvení strana 31). Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Mikrfn zap/vyp Mikrfn zap/vyp mikrfn zap.? mikrfn vyp.? qif rif Předpklad: Existuje spjení, mikrfn je zapnut. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte svítíci tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód pr vyp zap. 18

19 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastníka. První účastník čeká. Ptvrďte. Zavlejte druhéh účastníka. Zpět k prvnímu účastníkvi: zpet k vlajicimu? ukncit a zpet? qd Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. stridani hvru? knference? predani? qf qg Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Sestavení knference tří účastníků Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Vzájemné spjení partnerů 19

20 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? predani? s t Předání hvru Chce-li Váš telefnní partner hvřit ještě s jiným Vaším splupracvníkem, předejte spjení. Ptvrďte. Zadejte čísl pžadvanéh účastníka, kterému chcete předat hvr. Partnera ppř. znamte. Partnera ppř. znamte. Vyberte a ptvrďte 1. [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

21 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Interní a/ externí vlání můžete ihned přesměrvat k interním externím telefnům (cílům). (Externí cíle vyžadují dpvídající knfiguraci systému). Jestliže je Váš telefn sučástí systému HiPath 5000 (prpjení zařízení přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnstem strana 100! presmervani zap.? 1=vsechna vlani? 2=jen externi vlani? 3=jen interni vlani? qe e f g ulzit? Zadejte čísl cíle. Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: presmervani vyp.? re 21

22 Telefnvání základní funkce Je-li přesměrvání vlání zapnut, zazní při zvednutí sluchátka zvláštní znamvací tón. Je-li aktivní prvlba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete vlání přesměrvat také tam. Cíle: fax = 870, prvlba = 871, faxvá prvlba = 872. Jste-li cílem přesměrvání, uvidíte na displeji telefnní čísl jmén půvdce (hrní řádek) a vlajícíh (dlní řádek). Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) presmer. EXT zap.? qjh Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vlání na své přidělené mnhnásbné telefnní čísl (MSN) (čísl prvlby) přím v síti prvzvatele. Takt můžete např. večer přesměrvat svu firemní telefnní přípjku d svéh sukrméh bytu. 1=ihned? 2=neprevzata vlani? 3= pkud bsazen? e f g Vyberte a ptvrďte pžadvaný způsb přesměrvání. Zadejte čísl vlastní prvlby. ulzit? Zadejte čísl cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). Ptvrďte. 22

23 Telefnvání základní funkce Vypnutí přesměrvání: presmer. EXT vyp.? rjh e f g Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Zadejte vlastní čísl prvlby. 23

24 Telefnvání základní funkce Zpětné vlání zpetne vlani Reprduktr qil n Má-li vlaná interní přípjka bsazen se nikd nehlásí, můžete zadat žádst zpětné vlání. Tím si můžete ušetřit pakvané pkusy vlání. Zpětné vlání bdržíte, jakmile již vlaný účastník nemá bsazen, jakmile účastník, který se nehlásil, prvedl pět nějaký hvr. Ulžení zpětnéh vlání Předpklad: Vlaná interní přípjka má bsazen se nikd nehlásí. Ptvrďte. Příjem zpětnéh vlání Předpklad: Byl ulžen zpětné vlání. Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí zavla zpet:.... Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání zadsti zpet. v.? ril Vyberte a ptvrďte 1. zbrazit dalsi? Vyberte a ptvrďte, abyste zbrazili další záznamy. Smazání zbrazenéh záznamu: smazat? Ptvrďte. [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

25 Telefnvání základní funkce ukncit? Reprduktr Uknčení prhlížení: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Na tlačítka, která nejsu standardně předem bsazena, můžete ulžit čast pužívaná telefnní čísla. Tlačítka lze přiřadit ve dvu úrvních (přepínání 2. úrvně, ulžení na tlačítk Shift strana 57), jestliže pr bě telefnní čísla neulžíte signalizaci LED (=ulžení bez LED). Jestliže ulžíte interní telefnní čísl, můžete ulžit zbrazení LED (=ulžení s LED), které Vám signalizuje různé stavy strana 58, strana 95. Pkud jste ulžili telefnní čísl se zbrazením LED, nemůžete bsadit druhu úrveň. 91=prgramvani tlac? * qme Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. +=dalsi urven? tlacitk zmenit? vlaci cisl? zpet? ppř. Stiskněte tlačítk. Je-li dpvídající tlačítk již bsazen, jeh přiřazení se zbrazí na displeji. Vyberte a ptvrďte pr ulžení telefnníh čísla v druhé úrvni tlačítek. Ptvrďte. Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl. Jestliže jste zadali špatné telefnní čísl: Všechny zadané číslice se smažu. 25

26 Telefnvání základní funkce ulzit s LED? ulzit bez LED? Zařízení rzezná autmaticky, zda chcete ulžit interní externí telefnní čísl. Puze v případě interníh telefnníh čísla můžete vlit mezi ulzit bez LED ulzit s LED. Ptvrďte. Vyberte a ptvrďte pr ulžení tlačítka cílvé vlby bez zbrazení LED. ukncit? jine tlacitk? tlacitk zrusit? Ptvrďte. Ulžená telefnní čísla vlte stiskem tlačítka strana 26. Telefnní čísl můžete ulžit také během hvru. Hlášení na displeji při ukládání telefnních čísel viz strana 111. Vlba tlačítky cílvé vlby Předpklad: Telefnní čísl jste ulžili na tlačítku cílvé vlby strana 25. Stiskněte tlačítk s ulženým telefnním číslem. Je-li telefnní čísl ulžen na druhé úrvni tlačítek, stiskněte předtím prepinani 2. urvne Shift. Tlačítk cílvé vlby můžete aktivvat také během hvru, autmaticky se zahájí zpětný dtaz strana

27 Telefnvání základní funkce Nastavení telefnu hlasitst vyzvaneni? meldie vyzvaneni? hlasitst upzrneni? Změna hlasitsti vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Ptvrďte. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Ulžte. Změna meldie vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z bu tlačítek. u v Změňte meldii. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná meldie. Ulžte. Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Jestliže patříte ke skupině s tlačítky linky a na skupinu přichází další vlání, uslyšíte během hvru upzrňvací tón, i když právě prvádíte jiný hvr strana 96. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Ulžte. 27

28 Telefnvání základní funkce hlasite telefnvani? Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Aby Vám Váš partner c nejlépe rzuměl, když hvříte přes mikrfn, můžete nastavit svůj telefn v závislsti na svém klí pr: tlumenu místnst, nrmální místnst a místnst s dzvukem. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Nastavte typ místnsti. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nezbrazí pžadvané nastavení. Ulžte. Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Změna hlasitsti příjmu během hvru Hvříte. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. u v sučasně Ulžte. Přizpůsbení sklnu displeje Displejvu jedntku můžete nastavit pr phdlné čtení. Osvětlení displeje Tat funkce je k dispzici puze u telefnu ptipint 500 advance. Pužíváte-li telefn ptipint 500 advance, např. při vlbě telefnníh čísla, zapne se autmaticky světlení displeje. Osvětlení se autmaticky vypne něklik vteřin p uknčení pslední akce. 28

29 Telefnvání základní funkce Nastavení kntrastu displeje kntrast displeje? u v u v Kntrast displeje můžete přizpůsbit ve čtyřech stupních svým světelným pměrům. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Změňte kntrast displeje. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaný stupeň. Ulžte. Vlba jazyka pr nápvědu na displeji dalsi funkce? 48= vlba jazyka? * 20=cesky? qhl Ptvrďte. Ptvrďte. Vyberte pžadvaný jazyk (např. cesky ) a ptvrďte. 29

30 Telefnvání kmfrtní funkce Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/ splupracvníka 59=prevzeti cilene? * listvat? qim ppř. Slyšíte vyzvánět jiný telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Na displeji se zbrazí vlaný účastník. Vyberte a ptvrďte teprve tehdy, když se zbrazí pžadvaný účastník. prevzit vlani? Ptvrďte. Znáte-li čísl vyzvánějícíh telefnu, zadejte je přím. Stiskněte blikající tlačítk. Převzetí vlání ve skupině strana 87. Odmítnutí vlání Rzpjení Vlání, která nechcete přijmut, můžete dmítnut. Vlání je pté signalizván na jiném určeném telefnu (zeptejte se správce systému). Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Pkud nelze vlání dmítnut, vyzvání Váš telefn dále. Na displeji se zbrazí neni mzne (např. u vrácenéh vlání). [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

31 Telefnvání kmfrtní funkce Přímé hlasité slvení mikrfn zap? Mikrfn zap/vyp n Splupracvnice splupracvník Vás slví přím přes reprduktr. Před hlášením uslyšíte upzrňvací tón. Na displeji se zbrazí jmén telefnní čísl partnera. Odpvědět můžete přím pmcí hlasitéh telefnvání. Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Zvedněte sluchátk a dpvězte. Ptvrďte a dpvězte. Stiskněte tlačítk a dpvězte. Je-li uvlněna funkce přímé dpvědi (viz níže), nemusíte při dpvědi na hlášení zapínat mikrfn. Odpvědět můžete ihned pmcí hlasitéh telefnvání. Je-li přímá dpvěď zablkvána (standardní nastavení), pstupujte pdle výše uvedenéh ppisu. Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka strana 43. Uvlnění/zablkvání přímé dpvědi primu dpv. zap.? primu dpv. vyp.? qmj rmj Zadejte kód pr uvlnit zablkvat. 31

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více