HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití

2 K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy, ptipint 500 basic, ptipint 500 standard a ptipint 500 advance ve splupráci s kmunikačním serverem HiPath 3000 / Ppisvány jsu všechny funkce prváděné prstřednictvím telefnu. Pkud zjistíte, že některé funkce nejsu na telefnu k dispzici, může t mít tyt příčiny: Funkce není pr telefn zřízena braťte se prsím na správce systému. Vaše kmunikační platfrma nemá tut funkci k dispzici braťte se prsím na nejbližší pbčku Siemens hledně dvybavení. Důležitá upzrnění Neprvzujte telefn v prstředí s nebezpečím výbuchu! Pužívejte puze riginální příslušenství Siemens! Pužívání jinéh příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnsti záruky a značení CE. Telefn přídavný mdul nikdy netvírejte! Vyskytnu-li se prblémy, braťte se na správce systému. Telefn se nesmí dstat d styku s barvícími agresivními kapalinami, jak jsu např. čaj, káva, vcné šťávy jiné nápje. Údržba telefnu strana 110. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které nejsu při knkrétním pužití vždy k dispzici v uvedené frmě ppř. které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné jen tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Pužité značky jsu vlastnictvím Siemens AG ppř. příslušných majitelů. Označení CE Shda přístrje se směrnicí EU 1999/5/EG je ptvrzena značením CE. Výrbce, Siemens AG, tímt prhlašuje, že zařízení ptipint 500 je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/EG. Tent přístrj byl vyrben pdle certifikvanéh systému na chranu živtníh prstředí (ISO 14001). Tent prces zabezpečuje minimální sptřebu primárních survin a energie, jakž i minimální dpad. 2

3 Obsah Obsah K návdu k pužití Důležitá upzrnění Označení CE První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Zbrazení na displeji přímým dialgem prstřednictvím servisníh menu pmcí tlačítka funkce Základní a kmfrtní funkce Dplňující skupinvé a šéf-sekretářské funkce Jak využijete svůj telefn efektivně Telefnvání základní funkce Příjem vlání Příjem vlání pmcí sluchátka Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Přepnutí na hlasité telefnvání Přepnutí na sluchátk Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Vlba Vlba Vlba se zavěšeným sluchátkem Uknčení hvru Opakvání vlby Zapnutí/vypnutí mikrfnu Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Předání hvru Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Zpětné vlání Ulžení zpětnéh vlání Příjem zpětnéh vlání Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání

4 Obsah Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Vlba tlačítky cílvé vlby Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění Změna meldie vyzvánění Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Změna hlasitsti příjmu během hvru Přizpůsbení sklnu displeje Osvětlení displeje Nastavení kntrastu displeje Vlba jazyka pr nápvědu na displeji Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka Odmítnutí vlání Přímé hlasité slvení Příjem vlání náhlavní supravu Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/tvírání dveří Převzetí vlání ze záznamníku Vlba Blkvá vlba/prava telefnníh čísla Seznam vlajících Zkrácená vlba Vlba z interníh telefnníh seznamu Vlba z telefnní databáze (LDAP) Schránka Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka přes reprduktr 43 Autmatické sestavení spjení/hrká linka Rezervace linky Přidělení telefnníh čísla Zprstředkvaná vlba/pdpra vlby Během hvru Druhé vlání Příjem druhéh vlání (upzrnění) Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) Zapnutí/vypnutí upzrňvacíh tónu Parkvání hvru Přidržení externích hvrů Vedení knference Uknčení knference (puze svlávající) Ovládání pmcí tónvé vlby (dvlba DTMF) Předání hvru p hlášení Vyslání signálu d sítě

5 Obsah Pkud jste nebyli spjeni Upzrnění - připmenutí Napjení vstup d hvru Nční zapjení Ulžení funkcí, pstupů a termínů Ulžení funkcí pd tlačítk Ulžení pstupu (bslužných krků) na tlačítk Funkce termínu Ulžení termínů Připmenutí termínu Zbrazení/přiřazení hvrnéh Zbrazení hvrnéh pr Váš telefn Zbrazení hvrnéh pr jiný telefn Vlba s přiřazením hvrnéh Privátní blast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Ptlačení zbrazení telefnníh čísla u vlanéh účastníka Nasluchání/tajné napjení Kntrla místnsti (sledvání zvuku) Identifikace annymníh vlání ( zachycení ) Zamknutí telefnu prti zneužití Zamknutí cizíh telefnu prti zneužití Ulžení sbníh identifikačníh čísla Další funkce/služby Psílání zpráv Vytváření a psílání zpráv Smazání/zbrazení pslaných textvých zpráv Příjem textvých zpráv Zanechání zprávy/textvé dpvědi Smazání textvé dpvědi Zbrazení pčtu čekajících vlání/ zbrazení přetížení Pužití cizíh telefnu jak vlastníh Výměna telefnníh čísla (výměna kncvéh zařízení/stěhvání/relkace)

6 Obsah Infrmační text při příjmu faxu/zpráva na telefnním záznamníku Smazání služeb funkcí (hrmadné vypnutí aktivních funkcí) Zapnutí funkcí pr jiný telefn Využití systémvých funkcí ze vzdálenéh pracviště (DISA přímý přístup d systému) Funkce v ISDN pmcí vlby kódu (klávesnicvá vlba) Zapnutí/vypnutí spínače Senzry (jen u HiPath 3300/3350/3500/3550) Skupinvé funkce Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rvnměrná distribuce vlání (UCD) Skupina Šéf-sekretariát s tlačítky linky Tlačítka linky Příjem vlání tlačítkem linky Vlba tlačítky linky Držení a pakvaný příjem hvru na tlačítku linky Střídavé telefnvání na více linkách Přesměrvání vlání pr linky Tlačítka pr přímu vlbu Příjem vlání tlačítky pr přímu vlbu Přímá vlba účastníka skupiny Předání prbíhajícíh hvru Převzetí vlání pr jinéh účastníka skupiny Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění (není u telefnu veducí(h) ve skupině Šéf-sekretariát) Přepnutí vyzvánění přím k veducí(mu) (jen ve skupině Šéf-sekretariát) Kntrla telefnu Kntrla funkčnsti Kntrla přiřazení tlačítek Speciální funkce v LAN (pčítačvá síť) Vypnutí ze skupinvé přípjky/skupinvéh vyzvánění Přepnutí přesměrvání vlání Nční zapjení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů Otvírání dveří

7 Obsah Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) Ppis, dkumentace a příslušenství Ppisky k tlačítkům Umístění štítků s telefnním číslem Dkumentace Příslušenství Rádce pr uživatele Údržba telefnu Odstraňvání pruch funkcí Chybvá hlášení na displeji Kntaktní sba v případě prblémů Rejstřík Přehled funkcí a kódů 7

8 První seznámení s přístrjem První seznámení s přístrjem ptipint ecnmy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní funkce hlasitéh telefnvání - - Osvětlení displeje Přípjka pr náhlavní hvrvu supravu USB rzhraní - Rzhraní pr přídavné mduly - Pzice pr zásuvné adaptéry [1] Na spdní straně Vašeh telefnu je vytištěn název a typ. Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Displej, 2 řádky p 24 znacích Sluchátk Vlně prgramvatelná tlačítka Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Tlačítka pr nastavení telefnu Mikrfn pr hlasité telefnvání (jen pr ptipint 500 standard) Dialgvá tlačítka pr listvání Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Přednastavené tlačítk funkce: Rzpjení 8

9 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Sluchátk Osvětlený displej, 2 řádky p 24 znaích Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce ptipint key mdule s dalšími vlně prgramvatelnými tlačítky Mikrfn pr hlasité telefnvání 9

10 První seznámení s přístrjem Průvdce návdem k pužití Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Reprduktr zpetny dtaz? meldie vyzvaneni? n t s dd u v Zvedněte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefnní čísl kód. Stiskněte na telefnu tlačítka pr nastavení. Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Stiskněte blikající tlačítk. Na displeji se zbrazí nabízená funkce. Ptvrďte tlačítkem :. Výběr z nabízených funkcí. Pmcí dialgvých tlačítek Zpět < > a Vpřed listujte k pžadvané funkci. Pak ptvrďte tlačítkem :. Zbrazení na displeji vlte prsim telefnni seznam? > V 1. řádku se pdle aktuální situace zbrazují výzvy ptvrzvací hlášení. V 2. řádku se zbrazují nabídky funkcí, které můžete ptvrdit pmcí :. Je-li vprav znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listvat pmcí < >. 10

11 První seznámení s přístrjem presmervani zap. zpetne vlani vlte prsim Přístup k funkcím... přímým dialgem Některé funkce lze vybrat přím v klidvém stavu, např.: Listujte pmcí < > a výběr ptvrďte dialgvým tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefnvání přím v závislsti na aktuální situaci. Např. vláte, ale vlaný má bsazen: Ptvrďte pmcí :. Pmcí < > listujte k pžadvané funkci a ptvrďte pmcí :.... prstřednictvím servisníh menu #0=aktiv.funkce vyp.? rd Stiskněte nejdříve tlačík. Pté Vám budu nabídnuty dstupné funkce, např: #0=aktiv. funkce vyp. strana 79. Stiskněte tlačítk. Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. Zadejte přím kód. Kódy najdete ve stručném návdu k pužití, ale jsu Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi.... pmcí tlačítka funkce Funkci, kteru jste ulžili na tlačítk strana 57, můžete vyvlat také přím např.: Stiskněte tlačítk Mikrfn zap/vyp. Funkce se prvede. 11

12 První seznámení s přístrjem Které funkce můžete pužít? Základní a kmfrtní funkce Můžete pužít všechny základní a kmfrtní funkce své kmunikační platfrmy, které se Vám nabízejí v dialgu s displejem, v servisním menu a na tlačítkách funkcí. Dplňující skupinvé a šéf-sekretářské funkce strana 91. Aby byl telefnvání pr pracvní a prjekční skupiny ještě efektivnější, může Váš servisní technik zřídit různé skupinvé funkce přizpůsbené pžadavkům běžnéh pracvníh dne. Tyt skupinvé funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí. Vedle skupin pr převzetí vlání, skupin pr hrmadné připjení (skupinvé vlání) a skupin pr distribuci vlání lze zřídit skupiny s více linkami na jeden telefn. Telefn s tlačítky linek pznáte pdle th, že své telefnní čísl a čísl svých splupracvnic a splupracvníků najdete přednastaven pd tlačítky. Máte přístup na všechny linky a můžete rvněž telefnvat sučasně prstřednictvím více linek. Dalším typem skupinvé funkce jsu šéf-sekretářské funkce, které zřizuje servisní technik. Tyt funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí a jiných skupinvých funkcí. Telefn s tut knfigurací pznáte pdle tlačítek přímé vlby k veducí (mu) ppř. na sekretariát, tlačítek linky pr veducí(h) a sekretariát a pdle tlačítek k přepnutí vyzvánění. Jak využijete svůj telefn efektivně Jistě existují splupracvnice/splupracvníci externí účastníci, se kterými telefnujete bzvláště čast. Takvá telefnní čísla si můžete ulžit na jmenná tlačítka, abyste je mhli vlit rychleji a phdlněji (Ulžení telefnníh čísla pr cílvu vlbu na tlačítk strana 25). Vlené telefnní čísl má čast bsazen. Abyste nezapmněli zavlat, pužijte funkci zpětné vlání strana

13 Telefnvání základní funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefn určitým signálem: V případě interníh vlání zazvní Váš telefn jednu za čtyři vteřiny (jedntónvé přadí). V případě externíh vlání zazvní dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiny (dvutónvé vlání). V případě vlání ze vstupníh telefnu u dveří zazvní Váš telefn krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiny (třítónvé přadí). V případě druhéh vlání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Na displeji se zbrazuje telefnní čísl jmén vlajícíh. Příjem vlání pmcí sluchátka Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. n Zvedněte sluchátk. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Reprduktr Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Rzsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefnvání a přípslech. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. 13

14 Telefnvání základní funkce Reprduktr Rzpjení Uknčení hvru: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Pkyny k hlasitému telefnvání: Řekněte svému telefnnímu partnervi, že telefnujete hlasitě a že je zapnut reprduktr. Hlasité telefnvání funguje lépe, jestliže nastavíte hlasitst reprduktru tišeji. Optimální vzdálenst d telefnu je při hlasitém telefnvání asi 50 cm. Přepnutí na hlasité telefnvání Reprduktr a t Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Držte tlačítk stisknuté a přitm plžte sluchátk. Pté tlačítk uvlněte. Pkračujte v hvru. Přepnutí na sluchátk n a s Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Přepklad: Hvříte pmcí hlasitéh telefnvání. Zvedněte sluchátk. Pkračujte v hvru. 14

15 Telefnvání základní funkce Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Můžete dvlit také jiným sbám v místnsti psluchat Váš hvr. Řekněte svému partnervi, že zapínáte reprduktr. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Zapnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vypnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 15

16 Telefnvání základní funkce Vlba Vlba n Zvedněte sluchátk. Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: t Plžte sluchátk. Vlba se zavěšeným sluchátkem n Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Účastník se hlásí přes reprduktr: Zvedněte sluchátk. V případě zavěšenéh sluchátka telefnujte hlasitě (není mžné u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic). Reprduktr Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Váš systém může být naprgramván také tak, že před vlbu interníh telefnníh čísla musíte stisknut tlačítk Interní. Před vlbu externíh telefnníh čísla pak nemusíte vlit externí kód (je zapnut autmatické bsazení linky; zeptejte se správce systému). Rzpjení t Uknčení hvru Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. 16

17 Telefnvání základní funkce Opakvání vlby Opakvání vlby Tři napsled vlená externí telefnní čísla se autmaticky ulží a můžete je znvu vlit stiskem tlačítka. Pžadvané telefnní čísl se na dvě vteřiny zbrazí a pté vlí. Stiskněte tlačítk (= napsledy vlené telefnní čísl). Stiskněte tlačítk 2x (= předpslední vlené čísl). Stiskněte tlačítk 3x (= třetí napsledy vlené čísl). Zbrazení a vlba ulžených čísel Opakvání vlby listvat? listvat? vlat? Stiskněte tlačítk. Ptvrďte d dvu vteřin. Zbrazte další ulžené telefnní čísl. Vždy ptvrďte. Je-li funkce zřízena (zeptejte se správce systému), ulží se také zadaná čísla prjektů strana

18 Telefnvání základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrfnu Jestliže chcete zamezit tmu, aby vlající psluchal Vaši knzultaci se splupracvníkem, můžete dčasně vypnut mikrfn sluchátka hlasitéh telefnvání. Právě tak můžete zapnut mikrfn hlasitéh telefnvání, abyste zdpvěděli sdělení přes reprduktr Vašeh telefnu (přímé slvení strana 31). Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Mikrfn zap/vyp Mikrfn zap/vyp mikrfn zap.? mikrfn vyp.? qif rif Předpklad: Existuje spjení, mikrfn je zapnut. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte svítíci tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód pr vyp zap. 18

19 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastníka. První účastník čeká. Ptvrďte. Zavlejte druhéh účastníka. Zpět k prvnímu účastníkvi: zpet k vlajicimu? ukncit a zpet? qd Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. stridani hvru? knference? predani? qf qg Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Sestavení knference tří účastníků Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Vzájemné spjení partnerů 19

20 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? predani? s t Předání hvru Chce-li Váš telefnní partner hvřit ještě s jiným Vaším splupracvníkem, předejte spjení. Ptvrďte. Zadejte čísl pžadvanéh účastníka, kterému chcete předat hvr. Partnera ppř. znamte. Partnera ppř. znamte. Vyberte a ptvrďte 1. [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

21 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Interní a/ externí vlání můžete ihned přesměrvat k interním externím telefnům (cílům). (Externí cíle vyžadují dpvídající knfiguraci systému). Jestliže je Váš telefn sučástí systému HiPath 5000 (prpjení zařízení přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnstem strana 100! presmervani zap.? 1=vsechna vlani? 2=jen externi vlani? 3=jen interni vlani? qe e f g ulzit? Zadejte čísl cíle. Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: presmervani vyp.? re 21

22 Telefnvání základní funkce Je-li přesměrvání vlání zapnut, zazní při zvednutí sluchátka zvláštní znamvací tón. Je-li aktivní prvlba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete vlání přesměrvat také tam. Cíle: fax = 870, prvlba = 871, faxvá prvlba = 872. Jste-li cílem přesměrvání, uvidíte na displeji telefnní čísl jmén půvdce (hrní řádek) a vlajícíh (dlní řádek). Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) presmer. EXT zap.? qjh Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vlání na své přidělené mnhnásbné telefnní čísl (MSN) (čísl prvlby) přím v síti prvzvatele. Takt můžete např. večer přesměrvat svu firemní telefnní přípjku d svéh sukrméh bytu. 1=ihned? 2=neprevzata vlani? 3= pkud bsazen? e f g Vyberte a ptvrďte pžadvaný způsb přesměrvání. Zadejte čísl vlastní prvlby. ulzit? Zadejte čísl cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). Ptvrďte. 22

23 Telefnvání základní funkce Vypnutí přesměrvání: presmer. EXT vyp.? rjh e f g Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Zadejte vlastní čísl prvlby. 23

24 Telefnvání základní funkce Zpětné vlání zpetne vlani Reprduktr qil n Má-li vlaná interní přípjka bsazen se nikd nehlásí, můžete zadat žádst zpětné vlání. Tím si můžete ušetřit pakvané pkusy vlání. Zpětné vlání bdržíte, jakmile již vlaný účastník nemá bsazen, jakmile účastník, který se nehlásil, prvedl pět nějaký hvr. Ulžení zpětnéh vlání Předpklad: Vlaná interní přípjka má bsazen se nikd nehlásí. Ptvrďte. Příjem zpětnéh vlání Předpklad: Byl ulžen zpětné vlání. Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí zavla zpet:.... Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání zadsti zpet. v.? ril Vyberte a ptvrďte 1. zbrazit dalsi? Vyberte a ptvrďte, abyste zbrazili další záznamy. Smazání zbrazenéh záznamu: smazat? Ptvrďte. [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

25 Telefnvání základní funkce ukncit? Reprduktr Uknčení prhlížení: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Na tlačítka, která nejsu standardně předem bsazena, můžete ulžit čast pužívaná telefnní čísla. Tlačítka lze přiřadit ve dvu úrvních (přepínání 2. úrvně, ulžení na tlačítk Shift strana 57), jestliže pr bě telefnní čísla neulžíte signalizaci LED (=ulžení bez LED). Jestliže ulžíte interní telefnní čísl, můžete ulžit zbrazení LED (=ulžení s LED), které Vám signalizuje různé stavy strana 58, strana 95. Pkud jste ulžili telefnní čísl se zbrazením LED, nemůžete bsadit druhu úrveň. 91=prgramvani tlac? * qme Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. +=dalsi urven? tlacitk zmenit? vlaci cisl? zpet? ppř. Stiskněte tlačítk. Je-li dpvídající tlačítk již bsazen, jeh přiřazení se zbrazí na displeji. Vyberte a ptvrďte pr ulžení telefnníh čísla v druhé úrvni tlačítek. Ptvrďte. Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl. Jestliže jste zadali špatné telefnní čísl: Všechny zadané číslice se smažu. 25

26 Telefnvání základní funkce ulzit s LED? ulzit bez LED? Zařízení rzezná autmaticky, zda chcete ulžit interní externí telefnní čísl. Puze v případě interníh telefnníh čísla můžete vlit mezi ulzit bez LED ulzit s LED. Ptvrďte. Vyberte a ptvrďte pr ulžení tlačítka cílvé vlby bez zbrazení LED. ukncit? jine tlacitk? tlacitk zrusit? Ptvrďte. Ulžená telefnní čísla vlte stiskem tlačítka strana 26. Telefnní čísl můžete ulžit také během hvru. Hlášení na displeji při ukládání telefnních čísel viz strana 111. Vlba tlačítky cílvé vlby Předpklad: Telefnní čísl jste ulžili na tlačítku cílvé vlby strana 25. Stiskněte tlačítk s ulženým telefnním číslem. Je-li telefnní čísl ulžen na druhé úrvni tlačítek, stiskněte předtím prepinani 2. urvne Shift. Tlačítk cílvé vlby můžete aktivvat také během hvru, autmaticky se zahájí zpětný dtaz strana

27 Telefnvání základní funkce Nastavení telefnu hlasitst vyzvaneni? meldie vyzvaneni? hlasitst upzrneni? Změna hlasitsti vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Ptvrďte. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Ulžte. Změna meldie vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z bu tlačítek. u v Změňte meldii. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná meldie. Ulžte. Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Jestliže patříte ke skupině s tlačítky linky a na skupinu přichází další vlání, uslyšíte během hvru upzrňvací tón, i když právě prvádíte jiný hvr strana 96. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Ulžte. 27

28 Telefnvání základní funkce hlasite telefnvani? Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Aby Vám Váš partner c nejlépe rzuměl, když hvříte přes mikrfn, můžete nastavit svůj telefn v závislsti na svém klí pr: tlumenu místnst, nrmální místnst a místnst s dzvukem. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Nastavte typ místnsti. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nezbrazí pžadvané nastavení. Ulžte. Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Změna hlasitsti příjmu během hvru Hvříte. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. u v sučasně Ulžte. Přizpůsbení sklnu displeje Displejvu jedntku můžete nastavit pr phdlné čtení. Osvětlení displeje Tat funkce je k dispzici puze u telefnu ptipint 500 advance. Pužíváte-li telefn ptipint 500 advance, např. při vlbě telefnníh čísla, zapne se autmaticky světlení displeje. Osvětlení se autmaticky vypne něklik vteřin p uknčení pslední akce. 28

29 Telefnvání základní funkce Nastavení kntrastu displeje kntrast displeje? u v u v Kntrast displeje můžete přizpůsbit ve čtyřech stupních svým světelným pměrům. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Změňte kntrast displeje. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaný stupeň. Ulžte. Vlba jazyka pr nápvědu na displeji dalsi funkce? 48= vlba jazyka? * 20=cesky? qhl Ptvrďte. Ptvrďte. Vyberte pžadvaný jazyk (např. cesky ) a ptvrďte. 29

30 Telefnvání kmfrtní funkce Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/ splupracvníka 59=prevzeti cilene? * listvat? qim ppř. Slyšíte vyzvánět jiný telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Na displeji se zbrazí vlaný účastník. Vyberte a ptvrďte teprve tehdy, když se zbrazí pžadvaný účastník. prevzit vlani? Ptvrďte. Znáte-li čísl vyzvánějícíh telefnu, zadejte je přím. Stiskněte blikající tlačítk. Převzetí vlání ve skupině strana 87. Odmítnutí vlání Rzpjení Vlání, která nechcete přijmut, můžete dmítnut. Vlání je pté signalizván na jiném určeném telefnu (zeptejte se správce systému). Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Pkud nelze vlání dmítnut, vyzvání Váš telefn dále. Na displeji se zbrazí neni mzne (např. u vrácenéh vlání). [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

31 Telefnvání kmfrtní funkce Přímé hlasité slvení mikrfn zap? Mikrfn zap/vyp n Splupracvnice splupracvník Vás slví přím přes reprduktr. Před hlášením uslyšíte upzrňvací tón. Na displeji se zbrazí jmén telefnní čísl partnera. Odpvědět můžete přím pmcí hlasitéh telefnvání. Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Zvedněte sluchátk a dpvězte. Ptvrďte a dpvězte. Stiskněte tlačítk a dpvězte. Je-li uvlněna funkce přímé dpvědi (viz níže), nemusíte při dpvědi na hlášení zapínat mikrfn. Odpvědět můžete ihned pmcí hlasitéh telefnvání. Je-li přímá dpvěď zablkvána (standardní nastavení), pstupujte pdle výše uvedenéh ppisu. Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka strana 43. Uvlnění/zablkvání přímé dpvědi primu dpv. zap.? primu dpv. vyp.? qmj rmj Zadejte kód pr uvlnit zablkvat. 31

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití HiPath 4000 otipoint 410 advance Návod k oužití K návodu k oužití K návodu k oužití Tento návod k oužití oisuje telefon otipoint 410 advance ve soluráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí 2.0.

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

About Golf Limited Indoor Golf Environment

About Golf Limited Indoor Golf Environment Abut Glf Limited Indr Glf Envirnment Uživatelská příručka Obsah 1. Základní nabídka...4 2. Play Glf...5 2.1. Výběr hráčů (Members Screen)...5 2.1.1. Nvý hráč...5 2.1.2. Existující hráč...6 2.2. Výběr

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více