HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití

2 K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy, ptipint 500 basic, ptipint 500 standard a ptipint 500 advance ve splupráci s kmunikačním serverem HiPath 3000 / Ppisvány jsu všechny funkce prváděné prstřednictvím telefnu. Pkud zjistíte, že některé funkce nejsu na telefnu k dispzici, může t mít tyt příčiny: Funkce není pr telefn zřízena braťte se prsím na správce systému. Vaše kmunikační platfrma nemá tut funkci k dispzici braťte se prsím na nejbližší pbčku Siemens hledně dvybavení. Důležitá upzrnění Neprvzujte telefn v prstředí s nebezpečím výbuchu! Pužívejte puze riginální příslušenství Siemens! Pužívání jinéh příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnsti záruky a značení CE. Telefn přídavný mdul nikdy netvírejte! Vyskytnu-li se prblémy, braťte se na správce systému. Telefn se nesmí dstat d styku s barvícími agresivními kapalinami, jak jsu např. čaj, káva, vcné šťávy jiné nápje. Údržba telefnu strana 110. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které nejsu při knkrétním pužití vždy k dispzici v uvedené frmě ppř. které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné jen tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Pužité značky jsu vlastnictvím Siemens AG ppř. příslušných majitelů. Označení CE Shda přístrje se směrnicí EU 1999/5/EG je ptvrzena značením CE. Výrbce, Siemens AG, tímt prhlašuje, že zařízení ptipint 500 je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/EG. Tent přístrj byl vyrben pdle certifikvanéh systému na chranu živtníh prstředí (ISO 14001). Tent prces zabezpečuje minimální sptřebu primárních survin a energie, jakž i minimální dpad. 2

3 Obsah Obsah K návdu k pužití Důležitá upzrnění Označení CE První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Zbrazení na displeji přímým dialgem prstřednictvím servisníh menu pmcí tlačítka funkce Základní a kmfrtní funkce Dplňující skupinvé a šéf-sekretářské funkce Jak využijete svůj telefn efektivně Telefnvání základní funkce Příjem vlání Příjem vlání pmcí sluchátka Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Přepnutí na hlasité telefnvání Přepnutí na sluchátk Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Vlba Vlba Vlba se zavěšeným sluchátkem Uknčení hvru Opakvání vlby Zapnutí/vypnutí mikrfnu Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Předání hvru Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Zpětné vlání Ulžení zpětnéh vlání Příjem zpětnéh vlání Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání

4 Obsah Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Vlba tlačítky cílvé vlby Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění Změna meldie vyzvánění Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Změna hlasitsti příjmu během hvru Přizpůsbení sklnu displeje Osvětlení displeje Nastavení kntrastu displeje Vlba jazyka pr nápvědu na displeji Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka Odmítnutí vlání Přímé hlasité slvení Příjem vlání náhlavní supravu Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/tvírání dveří Převzetí vlání ze záznamníku Vlba Blkvá vlba/prava telefnníh čísla Seznam vlajících Zkrácená vlba Vlba z interníh telefnníh seznamu Vlba z telefnní databáze (LDAP) Schránka Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka přes reprduktr 43 Autmatické sestavení spjení/hrká linka Rezervace linky Přidělení telefnníh čísla Zprstředkvaná vlba/pdpra vlby Během hvru Druhé vlání Příjem druhéh vlání (upzrnění) Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) Zapnutí/vypnutí upzrňvacíh tónu Parkvání hvru Přidržení externích hvrů Vedení knference Uknčení knference (puze svlávající) Ovládání pmcí tónvé vlby (dvlba DTMF) Předání hvru p hlášení Vyslání signálu d sítě

5 Obsah Pkud jste nebyli spjeni Upzrnění - připmenutí Napjení vstup d hvru Nční zapjení Ulžení funkcí, pstupů a termínů Ulžení funkcí pd tlačítk Ulžení pstupu (bslužných krků) na tlačítk Funkce termínu Ulžení termínů Připmenutí termínu Zbrazení/přiřazení hvrnéh Zbrazení hvrnéh pr Váš telefn Zbrazení hvrnéh pr jiný telefn Vlba s přiřazením hvrnéh Privátní blast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Ptlačení zbrazení telefnníh čísla u vlanéh účastníka Nasluchání/tajné napjení Kntrla místnsti (sledvání zvuku) Identifikace annymníh vlání ( zachycení ) Zamknutí telefnu prti zneužití Zamknutí cizíh telefnu prti zneužití Ulžení sbníh identifikačníh čísla Další funkce/služby Psílání zpráv Vytváření a psílání zpráv Smazání/zbrazení pslaných textvých zpráv Příjem textvých zpráv Zanechání zprávy/textvé dpvědi Smazání textvé dpvědi Zbrazení pčtu čekajících vlání/ zbrazení přetížení Pužití cizíh telefnu jak vlastníh Výměna telefnníh čísla (výměna kncvéh zařízení/stěhvání/relkace)

6 Obsah Infrmační text při příjmu faxu/zpráva na telefnním záznamníku Smazání služeb funkcí (hrmadné vypnutí aktivních funkcí) Zapnutí funkcí pr jiný telefn Využití systémvých funkcí ze vzdálenéh pracviště (DISA přímý přístup d systému) Funkce v ISDN pmcí vlby kódu (klávesnicvá vlba) Zapnutí/vypnutí spínače Senzry (jen u HiPath 3300/3350/3500/3550) Skupinvé funkce Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rvnměrná distribuce vlání (UCD) Skupina Šéf-sekretariát s tlačítky linky Tlačítka linky Příjem vlání tlačítkem linky Vlba tlačítky linky Držení a pakvaný příjem hvru na tlačítku linky Střídavé telefnvání na více linkách Přesměrvání vlání pr linky Tlačítka pr přímu vlbu Příjem vlání tlačítky pr přímu vlbu Přímá vlba účastníka skupiny Předání prbíhajícíh hvru Převzetí vlání pr jinéh účastníka skupiny Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění (není u telefnu veducí(h) ve skupině Šéf-sekretariát) Přepnutí vyzvánění přím k veducí(mu) (jen ve skupině Šéf-sekretariát) Kntrla telefnu Kntrla funkčnsti Kntrla přiřazení tlačítek Speciální funkce v LAN (pčítačvá síť) Vypnutí ze skupinvé přípjky/skupinvéh vyzvánění Přepnutí přesměrvání vlání Nční zapjení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů Otvírání dveří

7 Obsah Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) Ppis, dkumentace a příslušenství Ppisky k tlačítkům Umístění štítků s telefnním číslem Dkumentace Příslušenství Rádce pr uživatele Údržba telefnu Odstraňvání pruch funkcí Chybvá hlášení na displeji Kntaktní sba v případě prblémů Rejstřík Přehled funkcí a kódů 7

8 První seznámení s přístrjem První seznámení s přístrjem ptipint ecnmy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní funkce hlasitéh telefnvání - - Osvětlení displeje Přípjka pr náhlavní hvrvu supravu USB rzhraní - Rzhraní pr přídavné mduly - Pzice pr zásuvné adaptéry [1] Na spdní straně Vašeh telefnu je vytištěn název a typ. Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Displej, 2 řádky p 24 znacích Sluchátk Vlně prgramvatelná tlačítka Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Tlačítka pr nastavení telefnu Mikrfn pr hlasité telefnvání (jen pr ptipint 500 standard) Dialgvá tlačítka pr listvání Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Přednastavené tlačítk funkce: Rzpjení 8

9 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Reprduktr pr hlasitý přípslech a vyzvánění Sluchátk Osvětlený displej, 2 řádky p 24 znaích Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce ptipint key mdule s dalšími vlně prgramvatelnými tlačítky Mikrfn pr hlasité telefnvání 9

10 První seznámení s přístrjem Průvdce návdem k pužití Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Reprduktr zpetny dtaz? meldie vyzvaneni? n t s dd u v Zvedněte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefnní čísl kód. Stiskněte na telefnu tlačítka pr nastavení. Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Stiskněte blikající tlačítk. Na displeji se zbrazí nabízená funkce. Ptvrďte tlačítkem :. Výběr z nabízených funkcí. Pmcí dialgvých tlačítek Zpět < > a Vpřed listujte k pžadvané funkci. Pak ptvrďte tlačítkem :. Zbrazení na displeji vlte prsim telefnni seznam? > V 1. řádku se pdle aktuální situace zbrazují výzvy ptvrzvací hlášení. V 2. řádku se zbrazují nabídky funkcí, které můžete ptvrdit pmcí :. Je-li vprav znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listvat pmcí < >. 10

11 První seznámení s přístrjem presmervani zap. zpetne vlani vlte prsim Přístup k funkcím... přímým dialgem Některé funkce lze vybrat přím v klidvém stavu, např.: Listujte pmcí < > a výběr ptvrďte dialgvým tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefnvání přím v závislsti na aktuální situaci. Např. vláte, ale vlaný má bsazen: Ptvrďte pmcí :. Pmcí < > listujte k pžadvané funkci a ptvrďte pmcí :.... prstřednictvím servisníh menu #0=aktiv.funkce vyp.? rd Stiskněte nejdříve tlačík. Pté Vám budu nabídnuty dstupné funkce, např: #0=aktiv. funkce vyp. strana 79. Stiskněte tlačítk. Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. Zadejte přím kód. Kódy najdete ve stručném návdu k pužití, ale jsu Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi.... pmcí tlačítka funkce Funkci, kteru jste ulžili na tlačítk strana 57, můžete vyvlat také přím např.: Stiskněte tlačítk Mikrfn zap/vyp. Funkce se prvede. 11

12 První seznámení s přístrjem Které funkce můžete pužít? Základní a kmfrtní funkce Můžete pužít všechny základní a kmfrtní funkce své kmunikační platfrmy, které se Vám nabízejí v dialgu s displejem, v servisním menu a na tlačítkách funkcí. Dplňující skupinvé a šéf-sekretářské funkce strana 91. Aby byl telefnvání pr pracvní a prjekční skupiny ještě efektivnější, může Váš servisní technik zřídit různé skupinvé funkce přizpůsbené pžadavkům běžnéh pracvníh dne. Tyt skupinvé funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí. Vedle skupin pr převzetí vlání, skupin pr hrmadné připjení (skupinvé vlání) a skupin pr distribuci vlání lze zřídit skupiny s více linkami na jeden telefn. Telefn s tlačítky linek pznáte pdle th, že své telefnní čísl a čísl svých splupracvnic a splupracvníků najdete přednastaven pd tlačítky. Máte přístup na všechny linky a můžete rvněž telefnvat sučasně prstřednictvím více linek. Dalším typem skupinvé funkce jsu šéf-sekretářské funkce, které zřizuje servisní technik. Tyt funkce můžete pužívat vedle základních a kmfrtních funkcí a jiných skupinvých funkcí. Telefn s tut knfigurací pznáte pdle tlačítek přímé vlby k veducí (mu) ppř. na sekretariát, tlačítek linky pr veducí(h) a sekretariát a pdle tlačítek k přepnutí vyzvánění. Jak využijete svůj telefn efektivně Jistě existují splupracvnice/splupracvníci externí účastníci, se kterými telefnujete bzvláště čast. Takvá telefnní čísla si můžete ulžit na jmenná tlačítka, abyste je mhli vlit rychleji a phdlněji (Ulžení telefnníh čísla pr cílvu vlbu na tlačítk strana 25). Vlené telefnní čísl má čast bsazen. Abyste nezapmněli zavlat, pužijte funkci zpětné vlání strana

13 Telefnvání základní funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefn určitým signálem: V případě interníh vlání zazvní Váš telefn jednu za čtyři vteřiny (jedntónvé přadí). V případě externíh vlání zazvní dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiny (dvutónvé vlání). V případě vlání ze vstupníh telefnu u dveří zazvní Váš telefn krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiny (třítónvé přadí). V případě druhéh vlání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Na displeji se zbrazuje telefnní čísl jmén vlajícíh. Příjem vlání pmcí sluchátka Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. n Zvedněte sluchátk. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Reprduktr Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Rzsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefnvání a přípslech. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. 13

14 Telefnvání základní funkce Reprduktr Rzpjení Uknčení hvru: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Pkyny k hlasitému telefnvání: Řekněte svému telefnnímu partnervi, že telefnujete hlasitě a že je zapnut reprduktr. Hlasité telefnvání funguje lépe, jestliže nastavíte hlasitst reprduktru tišeji. Optimální vzdálenst d telefnu je při hlasitém telefnvání asi 50 cm. Přepnutí na hlasité telefnvání Reprduktr a t Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Držte tlačítk stisknuté a přitm plžte sluchátk. Pté tlačítk uvlněte. Pkračujte v hvru. Přepnutí na sluchátk n a s Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Přepklad: Hvříte pmcí hlasitéh telefnvání. Zvedněte sluchátk. Pkračujte v hvru. 14

15 Telefnvání základní funkce Hlasitý přípslech v místnsti během hvru Můžete dvlit také jiným sbám v místnsti psluchat Váš hvr. Řekněte svému partnervi, že zapínáte reprduktr. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Zapnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vypnutí: Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 15

16 Telefnvání základní funkce Vlba Vlba n Zvedněte sluchátk. Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: t Plžte sluchátk. Vlba se zavěšeným sluchátkem n Interní: Zadejte čísl vlanéh. Externí: Zadejte externí kód a čísl vlanéh. Účastník se hlásí přes reprduktr: Zvedněte sluchátk. V případě zavěšenéh sluchátka telefnujte hlasitě (není mžné u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic). Reprduktr Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Váš systém může být naprgramván také tak, že před vlbu interníh telefnníh čísla musíte stisknut tlačítk Interní. Před vlbu externíh telefnníh čísla pak nemusíte vlit externí kód (je zapnut autmatické bsazení linky; zeptejte se správce systému). Rzpjení t Uknčení hvru Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. 16

17 Telefnvání základní funkce Opakvání vlby Opakvání vlby Tři napsled vlená externí telefnní čísla se autmaticky ulží a můžete je znvu vlit stiskem tlačítka. Pžadvané telefnní čísl se na dvě vteřiny zbrazí a pté vlí. Stiskněte tlačítk (= napsledy vlené telefnní čísl). Stiskněte tlačítk 2x (= předpslední vlené čísl). Stiskněte tlačítk 3x (= třetí napsledy vlené čísl). Zbrazení a vlba ulžených čísel Opakvání vlby listvat? listvat? vlat? Stiskněte tlačítk. Ptvrďte d dvu vteřin. Zbrazte další ulžené telefnní čísl. Vždy ptvrďte. Je-li funkce zřízena (zeptejte se správce systému), ulží se také zadaná čísla prjektů strana

18 Telefnvání základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrfnu Jestliže chcete zamezit tmu, aby vlající psluchal Vaši knzultaci se splupracvníkem, můžete dčasně vypnut mikrfn sluchátka hlasitéh telefnvání. Právě tak můžete zapnut mikrfn hlasitéh telefnvání, abyste zdpvěděli sdělení přes reprduktr Vašeh telefnu (přímé slvení strana 31). Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Mikrfn zap/vyp Mikrfn zap/vyp mikrfn zap.? mikrfn vyp.? qif rif Předpklad: Existuje spjení, mikrfn je zapnut. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte svítíci tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód pr vyp zap. 18

19 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastníka. První účastník čeká. Ptvrďte. Zavlejte druhéh účastníka. Zpět k prvnímu účastníkvi: zpet k vlajicimu? ukncit a zpet? qd Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. stridani hvru? knference? predani? qf qg Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Sestavení knference tří účastníků Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Signalizace zhasne. Vzájemné spjení partnerů 19

20 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? predani? s t Předání hvru Chce-li Váš telefnní partner hvřit ještě s jiným Vaším splupracvníkem, předejte spjení. Ptvrďte. Zadejte čísl pžadvanéh účastníka, kterému chcete předat hvr. Partnera ppř. znamte. Partnera ppř. znamte. Vyberte a ptvrďte 1. [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

21 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Interní a/ externí vlání můžete ihned přesměrvat k interním externím telefnům (cílům). (Externí cíle vyžadují dpvídající knfiguraci systému). Jestliže je Váš telefn sučástí systému HiPath 5000 (prpjení zařízení přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k některým zvláštnstem strana 100! presmervani zap.? 1=vsechna vlani? 2=jen externi vlani? 3=jen interni vlani? qe e f g ulzit? Zadejte čísl cíle. Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: presmervani vyp.? re 21

22 Telefnvání základní funkce Je-li přesměrvání vlání zapnut, zazní při zvednutí sluchátka zvláštní znamvací tón. Je-li aktivní prvlba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete vlání přesměrvat také tam. Cíle: fax = 870, prvlba = 871, faxvá prvlba = 872. Jste-li cílem přesměrvání, uvidíte na displeji telefnní čísl jmén půvdce (hrní řádek) a vlajícíh (dlní řádek). Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) presmer. EXT zap.? qjh Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vlání na své přidělené mnhnásbné telefnní čísl (MSN) (čísl prvlby) přím v síti prvzvatele. Takt můžete např. večer přesměrvat svu firemní telefnní přípjku d svéh sukrméh bytu. 1=ihned? 2=neprevzata vlani? 3= pkud bsazen? e f g Vyberte a ptvrďte pžadvaný způsb přesměrvání. Zadejte čísl vlastní prvlby. ulzit? Zadejte čísl cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). Ptvrďte. 22

23 Telefnvání základní funkce Vypnutí přesměrvání: presmer. EXT vyp.? rjh e f g Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Zadejte vlastní čísl prvlby. 23

24 Telefnvání základní funkce Zpětné vlání zpetne vlani Reprduktr qil n Má-li vlaná interní přípjka bsazen se nikd nehlásí, můžete zadat žádst zpětné vlání. Tím si můžete ušetřit pakvané pkusy vlání. Zpětné vlání bdržíte, jakmile již vlaný účastník nemá bsazen, jakmile účastník, který se nehlásil, prvedl pět nějaký hvr. Ulžení zpětnéh vlání Předpklad: Vlaná interní přípjka má bsazen se nikd nehlásí. Ptvrďte. Příjem zpětnéh vlání Předpklad: Byl ulžen zpětné vlání. Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí zavla zpet:.... Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání zadsti zpet. v.? ril Vyberte a ptvrďte 1. zbrazit dalsi? Vyberte a ptvrďte, abyste zbrazili další záznamy. Smazání zbrazenéh záznamu: smazat? Ptvrďte. [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

25 Telefnvání základní funkce ukncit? Reprduktr Uknčení prhlížení: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Ulžení telefnníh čísla cílvé vlby na tlačítk Na tlačítka, která nejsu standardně předem bsazena, můžete ulžit čast pužívaná telefnní čísla. Tlačítka lze přiřadit ve dvu úrvních (přepínání 2. úrvně, ulžení na tlačítk Shift strana 57), jestliže pr bě telefnní čísla neulžíte signalizaci LED (=ulžení bez LED). Jestliže ulžíte interní telefnní čísl, můžete ulžit zbrazení LED (=ulžení s LED), které Vám signalizuje různé stavy strana 58, strana 95. Pkud jste ulžili telefnní čísl se zbrazením LED, nemůžete bsadit druhu úrveň. 91=prgramvani tlac? * qme Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. +=dalsi urven? tlacitk zmenit? vlaci cisl? zpet? ppř. Stiskněte tlačítk. Je-li dpvídající tlačítk již bsazen, jeh přiřazení se zbrazí na displeji. Vyberte a ptvrďte pr ulžení telefnníh čísla v druhé úrvni tlačítek. Ptvrďte. Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl. Jestliže jste zadali špatné telefnní čísl: Všechny zadané číslice se smažu. 25

26 Telefnvání základní funkce ulzit s LED? ulzit bez LED? Zařízení rzezná autmaticky, zda chcete ulžit interní externí telefnní čísl. Puze v případě interníh telefnníh čísla můžete vlit mezi ulzit bez LED ulzit s LED. Ptvrďte. Vyberte a ptvrďte pr ulžení tlačítka cílvé vlby bez zbrazení LED. ukncit? jine tlacitk? tlacitk zrusit? Ptvrďte. Ulžená telefnní čísla vlte stiskem tlačítka strana 26. Telefnní čísl můžete ulžit také během hvru. Hlášení na displeji při ukládání telefnních čísel viz strana 111. Vlba tlačítky cílvé vlby Předpklad: Telefnní čísl jste ulžili na tlačítku cílvé vlby strana 25. Stiskněte tlačítk s ulženým telefnním číslem. Je-li telefnní čísl ulžen na druhé úrvni tlačítek, stiskněte předtím prepinani 2. urvne Shift. Tlačítk cílvé vlby můžete aktivvat také během hvru, autmaticky se zahájí zpětný dtaz strana

27 Telefnvání základní funkce Nastavení telefnu hlasitst vyzvaneni? meldie vyzvaneni? hlasitst upzrneni? Změna hlasitsti vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Ptvrďte. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Ulžte. Změna meldie vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z bu tlačítek. u v Změňte meldii. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná meldie. Ulžte. Nastavení hlasitsti upzrňvacíh tónu Jestliže patříte ke skupině s tlačítky linky a na skupinu přichází další vlání, uslyšíte během hvru upzrňvací tón, i když právě prvádíte jiný hvr strana 96. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. Ulžte. 27

28 Telefnvání základní funkce hlasite telefnvani? Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Aby Vám Váš partner c nejlépe rzuměl, když hvříte přes mikrfn, můžete nastavit svůj telefn v závislsti na svém klí pr: tlumenu místnst, nrmální místnst a místnst s dzvukem. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. u v Nastavte typ místnsti. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nezbrazí pžadvané nastavení. Ulžte. Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Změna hlasitsti příjmu během hvru Hvříte. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. u v sučasně Ulžte. Přizpůsbení sklnu displeje Displejvu jedntku můžete nastavit pr phdlné čtení. Osvětlení displeje Tat funkce je k dispzici puze u telefnu ptipint 500 advance. Pužíváte-li telefn ptipint 500 advance, např. při vlbě telefnníh čísla, zapne se autmaticky světlení displeje. Osvětlení se autmaticky vypne něklik vteřin p uknčení pslední akce. 28

29 Telefnvání základní funkce Nastavení kntrastu displeje kntrast displeje? u v u v Kntrast displeje můžete přizpůsbit ve čtyřech stupních svým světelným pměrům. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. Změňte kntrast displeje. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaný stupeň. Ulžte. Vlba jazyka pr nápvědu na displeji dalsi funkce? 48= vlba jazyka? * 20=cesky? qhl Ptvrďte. Ptvrďte. Vyberte pžadvaný jazyk (např. cesky ) a ptvrďte. 29

30 Telefnvání kmfrtní funkce Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Převzetí vlání pr splupracvnici/ splupracvníka 59=prevzeti cilene? * listvat? qim ppř. Slyšíte vyzvánět jiný telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vyberte a ptvrďte 1. Na displeji se zbrazí vlaný účastník. Vyberte a ptvrďte teprve tehdy, když se zbrazí pžadvaný účastník. prevzit vlani? Ptvrďte. Znáte-li čísl vyzvánějícíh telefnu, zadejte je přím. Stiskněte blikající tlačítk. Převzetí vlání ve skupině strana 87. Odmítnutí vlání Rzpjení Vlání, která nechcete přijmut, můžete dmítnut. Vlání je pté signalizván na jiném určeném telefnu (zeptejte se správce systému). Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Pkud nelze vlání dmítnut, vyzvání Váš telefn dále. Na displeji se zbrazí neni mzne (např. u vrácenéh vlání). [1] Rzdílná zbrazení na displeji (prstředí HiPath 4000) strana

31 Telefnvání kmfrtní funkce Přímé hlasité slvení mikrfn zap? Mikrfn zap/vyp n Splupracvnice splupracvník Vás slví přím přes reprduktr. Před hlášením uslyšíte upzrňvací tón. Na displeji se zbrazí jmén telefnní čísl partnera. Odpvědět můžete přím pmcí hlasitéh telefnvání. Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Zvedněte sluchátk a dpvězte. Ptvrďte a dpvězte. Stiskněte tlačítk a dpvězte. Je-li uvlněna funkce přímé dpvědi (viz níže), nemusíte při dpvědi na hlášení zapínat mikrfn. Odpvědět můžete ihned pmcí hlasitéh telefnvání. Je-li přímá dpvěď zablkvána (standardní nastavení), pstupujte pdle výše uvedenéh ppisu. Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka strana 43. Uvlnění/zablkvání přímé dpvědi primu dpv. zap.? primu dpv. vyp.? qmj rmj Zadejte kód pr uvlnit zablkvat. 31

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Analogové telefony DTMF a DP Zkrácený návod k použití Vysvětlení symbolů Symbol ( d ) ll,q,p.. w n s t Vysvětlení Jestliže používáte analogový telefon s

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o Gigaset S810 Splehlivý, vysce kvalitní bezšňůrvý telefn pr prfesinální pžadavky s mžnstí knference nejvyšší kvality USP: nejlepší handsfree ve své třídě Klíčvé přínsy: Bluetth připjení pr náhlavní supravu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Gigaset A510 IP. Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem. USP: Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem

Gigaset A510 IP. Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem. USP: Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem Gigaset A510 IP Phdlné VIP telefnvání s HD hlasem USP: Phdlné VIP telefnvání s HD hlasem Klíčvé přínsy pr kncvé uživatele: Klíčvé přínsy pr pskytvatele VIP: plug & play autprvisining pr variantu perátr/zákazník

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou Jak prpjit 2N GSM bránu s IP pbčkvu ústřednu Tt FAQ vás naučí jak připjit vaši GSM bránu k vaší IP pbčkvé ústředně. Pkud vám p nastavení brány pdle tht FAQ neprchází dchzí hvry, pdívejte se na naše FAQ

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více