HiPath Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití

2 K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu vlbu ve splupráci se systémem HiPath Pkud zjistíte, že ěkteré fukce ejsu a Vašem telefu k dispzici, ejsu pr Váš telef zřízey braťte se prsím a správce systému. Základí bslužé fukce pr svůj telef ajdete v příslušém ávdu k pužití. U jedtlivých bslužých pstupů musíte rzlišvat, jaký typ telefu máte eb a jaký druh vlby (tóvu eb impulsí) je astave (viz ávd k pužití a techické ifrmace Vašem telefu). Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které emusí být v kkrétím případě pužití vždy k dispzci v ppsaé pdbě eb se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. 2

3 Obsah Obsah K ávdu k pužití Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití Odbrý persál Přístup k fukcím pmcí kódů Telefváí základí fukce Příjem vláí Vlba Ukčeí hvru Vláí druhé(h) účastice/účastíka (zpětý dtaz) Střídáí k právě čekající(mu) účastici/účastíku (střídáí mezi hvry) Sestaveí kferece tří účastíků/účastic Předáí hvru Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/ přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Předáí vláí Zpěté vláí Ulžeí zpětéh vláí Příjem zpětéh vláí Smazáí ulžeéh zpětéh vláí Telefváí kmfrtí fukce Příjem vláí Cíleé převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/tvíráí dveří Vlba Zkráceá vlba Přímé slveí splupracvice/splupracvíka přes reprduktr 18 Autmatické sestaveí spjeí/hrká lika Rezervace liky Přiřazeí telefíh čísla/msn

4 Obsah Během hvru Druhé vláí Příjem druhéh vláí (upzrěí) Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatické upzrěí) (zábraa přesu upzrěí) Parkváí hvrů Vedeí kferece Ovládáí pmcí tóvé dvlby Předáí hvru p hlášeí Pkud jste ebyli spjei Upzrěí připmeutí Napjeí vstup d hvru Nčí zapjeí Etry Vice Mail (EVM) Zřízeí sbí hlasvé schráky Zaputí sbí hlasvé schráky Prhlížeí sbí hlasvé schráky Zaputí autmatickéh spjvatelskéh pracviště Ovládáí/astaveí hlasvé schráky a autmatickéh spjvatelskéh pracviště Skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka ve skupiě Privátí blast/zabezpečeí Zaputí/vyputí fukce Nerušit Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaé(h) účastice/účastíka 35 Ktrla míststi (sledváí zvuku) Idetifikace aymí(h) vlající(h) zachyceí Zamkutí telefu prti zeužití Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla Zbrazeí/přiřazeí hvréh Zbrazeí hvréh pr Váš telef Vlba s přiřazeím hvréh

5 Obsah Další fukce/služby Fukce termíu Ulžeí termíů Připmeutí termíu Smazáí služeb/fukcí (smazáí platé v celém systému pr jede telef) Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Fukce ISDN prstředictvím vlby pmcí kódů (vlba pmcí klávesice) Zaputí spíačů (relé) Ptvrzeí/vyputí alarmu Vyputí alarmu Odmítutí při bsaze, přeputí telefu a bsaze Správa systému/aktualizace sftware Uvlěí pr vzdáleu správu (Remte Admiistrati) a aktualizaci sftware Servisí vláí Aktualizace sftware Obveí systémvéh hesla Nastaveí dby trváí Flash telefu s tóvu vlbu Nastaveí jazyka/země Dkumetace Rejstřík Přehled fukcí a kódů

6 Základí ifrmace k bsluze Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití Tet zak dkazuje a zvláští upzrěí a ddatečé ifrmace! t s w Obslužé krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazeí mají ásledující výzamy: Zveděte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefí čísl eb kód. Stiskěte tlačítk zpětéh dtazu, sigálí tlačítk, tlačítk flash (eí uté u telefu s impulsí vlbu). Uslyšíte tó. Úspěšě prvedeé fukce/pstupy jsu ptvrzey dluhým tóem (kladý ptvrzvací tó). Odmítuté fukce/pstupy jsu sigalizváy přerušvaým tóem (egativí ptvrzvací tó). U telefů s impulsí vlbu =přadí číslic =přadí číslic (stadardí) (stadardí) Odbrý persál Při dkazu a kmpetetí dbrý persál je běžě míěa sba, která dpvídá za prgramváí systému HiPath Odbrý persál má prt k dispzici dpvídající ástrje a PC. Pmc v případě prblémů V případě pruch se ejdříve braťte a správce systému. U edstraitelých pruch je třeba upzrit dbytvu rgaizaci Siemes! 6

7 Základí ifrmace k bsluze Přístup k fukcím... pmcí kódů Fukce Vašeh systému HiPath 1200 lze vyvlat pmcí kódů, apř.: U aalgvých telefů s tóvu vlbu (DTMF) Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Kódy k zaputí fukcí začíají vždy stiskem tlačítka s hvězdičku, kódy k vyputí eb zrušeí fukcí vždy stiskem tlačítka se čtverečkem. U aalgvých telefů s impulsí vlbu U telefů s impulsí vlbu musíte tlačítk s hvězdičku ahradit přadím číslic a tlačítk se čtverečkem číslicemi, apř.: Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Přehled fukcí a kódů straa 53 7

8 Telefváí základí fukce Telefváí základí fukce Příjem vláí Při stadardím astaveí vyzváí Váš telef určitým sigálem: V případě iteríh eb zpětéh vláí zazví Váš telef jedu za čtyři vteřiy (jedtóvé přadí). V případě exteríh vláí zazví dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiy (dvutóvé přadí). V případě vláí ze vstupíh telefu u dveří zazví krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiy (třítóvé přadí). V případě upzrěí a termí zazví Váš telef dvakrát p sbě (dluze a krátce) za čtyři vteřiy (dvutóvé přadí). Předpklad: Telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Má-li Váš aalgvý telef k dispzici displej a fukci CLIP (Callig Lie Idetificati Presetati/zbrazeí příchzíh telefíh čísla), zbrazí se a displeji ještě před příjmem hvru telefí čísl vlající(h) za předpkladu, že je tat fukce pr vlající(h) uvlěa a eí vědmě ptlačea a Váš správce systému tut fukci CLIP zřídil. 8

9 Telefváí základí fukce Vlba Se všemi účastíky/účasticemi připjeými k HiPath 1200 můžete prvádět bezplaté iterí hvry. Máte-li právěí, můžete prvádět také exterí vláí s účastíky/účasticemi veřejé telefí sítě. Iterí telefí čísla a kódy pr exterí vláí zjistíte d správce systému. Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), vlí Vaše HiPath 1200 v případě exterích vláí autmaticky cevě ejvýhdějsí spjeí (spjeí s ejižšími áklady LCR). Neí-li cevě ejvýhdější spjeí právě k dispzici, uslyšíte upzrňvací tó. Zveděte sluchátk. Pr iterí vláí zadejte iterí telefí čísl. Pr exterí vláí zadejte exterí kód a exterí telefí čísl. Vlaý(á) účastík/účastice edpvídá eb má bsaze: t Plžte sluchátk. Vaše HiPath 1200 může být aprgramváa také tak, že před vlbu iteríh telefíh čísla musíte stiskut tlačítk zpětéh dtazu, sigálí tlačítk eb tlačítk Flash eb zadat iterí kód. Před vlbu exteríh telefíh čísla pak emusíte vlit exterí kód (je zaput autmatické bsazeí vějšíh vedeí/bsazeí liky; zeptejte se správce systému). Autmatické bsazeí liky je zaput, jestliže uslyšíte p vyzvedutí sluchátka epřerušvaý tó. Neplatí pr aalgvé telefy s impulsí vlbu. Ukčeí hvru t Plžte sluchátk. 9

10 Telefváí základí fukce Vláí druhé(h) účastice/účastíka (zpětý dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastíka/druhu účastici. Prví účastík/účastice čeká. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka/druhu účastici. Zpět k prví(mu) účastici/účastíkvi eb eb Druhý(á) účastík/účastice se ehlásí: Stiskěte tlačítk. Hvr - druhý(á) účastík/účastice zavěsil(a): Stiskěte tlačítk eb pčkejte asi dvě vteřiy. Hvr - druhý(á) účastík/účastice ezavěsil(a): Střídáí k právě čekající(mu) účastici/ účastíku (střídáí mezi hvry) Sestaveí kferece tří účastíků/účastic Vzájemé spjeí parterů/parterek t Plžte sluchátk. 10

11 Telefváí základí fukce Předáí hvru Chce-li Váš telefí parter hvřit ještě s jiým Vaším splupracvíkem, předejte spjeí. Stiskěte tlačítk. Zadejte čísl pžadvaé(h) účastice/účastíka, které(mu) chcete předat hvr. Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete předat hvr také bsazeé(mu) účastici/účastíkvi. Obsazeý(á) účastík/účastice bdrží hvr, jakmile se lika uvlí. s t Hvr ppř. zamte. Plžte sluchátk. Je-li tat fukce uvlěa (zeptejte se správce systému), můžete předáím avzájem spjit také exterí účastíky/účastice. Pkud fukce ebyla uvlěa, bdržíte d čekajícíh spjeí zpěté vláí. Vezměte prsím d úvahy, že áklady za déle trvající spjeí exterí-exterí budu účtváy předávající(mu). Délku trváí spjeí exterí-exterí může určit správce systému. 11

12 Telefváí základí fukce Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Iterí a/eb exterí vláí můžete ihed přesměrvat k iterím eb exterím telefům (cílům). w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl cíle. Pr iterí cíle zadejte iterí telefí čísl. Pr exterí cíle zadejte exterí kód a exterí telefí čísl. Vyputí přesměrváí: w Zveděte sluchátk. Je-li zaput přesměrváí vláí, zazí při zvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. 12

13 Telefváí základí fukce Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/ přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí svéh přiděleéh mhásbéh telefíh čísla (MSN) (=čísl prvlby) systému HiPath 1200 přím v síti prvzvatele. Takt můžete apř. večer přesměrvat svu firemí telefí přípjku d svéh sukrméh bytu. Zveděte sluchátk. eb eb w Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1=ihed, 2=p čase (určuje správce systému prstředictvím MSN/prdleí ), 3=pkud bsaze. w w Zadejte čísl exteríh cíle (bez kódu pr přestup d veřejé telefí sítě). Zadejte pžadvaé MSN. Vyputí přesměrváí: Zveděte sluchátk. eb eb w Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1=ihed, 2=p čase, 3=pkud bsaze. w Zadejte přeměrvaé MSN. Je-li zaput přesměrváí vláí, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. 13

14 Telefváí základí fukce Předáí vláí Vláí, která epřijmete p šesti vyzváěích (=stadardě astavitelé správcem systému) eb vláí, která přicházejí a Váš telef, zatímc telefujete, mhu být autmaticky předáa a jiý telef, který si sami určíte. w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl cíle. Pr iterí cíle zadejte iterí telefí čísl. Pr exterí cíle zadejte exterí kód a exterí telefí čísl. Vyputí předáí vláí: w Zveděte sluchátk. 14

15 Telefváí základí fukce Zpěté vláí Má-li vlaá iterí přípjka bsaze eb se ikd ehlásí, můžete zadat žádst zpěté vláí. Tím si můžete ušetřit pakvaé pkusy vláí. Zpěté vláí bdržíte, jakmile již vlaý(á) účastík/účastice emá bsaze, jakmile účastík/účastice, který(á) se ehlásil(a), prvedl(a) pět ějaký hvr. Ulžeí zpětéh vláí Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze eb se ikd ehlásí. eb s Vaše HiPath 1200 může být aprgramvaá také tak, že se zpěté vláí autmaticky ulží (reakce systému je-li zaput Zpěté vláí při bsazeém iterím vláí; zeptejte se správce systému). Vyčkejte (asi 6 vteři), dkud se bsazvací eb zamvací tó krátce epřeruší. Příjem zpětéh vláí Předpklad: Byl ulže zpěté vláí. Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Je slyšet vyzváěcí tó. Smazáí ulžeéh zpětéh vláí w Zveděte sluchátk. 15

16 Telefváí kmfrtí fukce Telefváí kmfrtí fukce Příjem vláí Cíleé převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka Slyšíte vyzváět jiý telef. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vyzváějícíh telefu. Převzetí vláí ve skupiě straa 34. Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/ tvíráí dveří Je-li zříze vstupí telef, můžete ze svéh telefu hvřit s ávštěvíkem/ávštěvicí u dveří a zaput tvírací mechaismus dveří. Následující vládací pstupy předpkládají, že vstupí telef u dveří je zapje přes adaptér TFE d firmy Siemes. Při pužíváí jiých adaptérů je třeba ddržvat pkyy v dkumetaci výrbce. Zeptejte se správce systému. Rzhvr s ávštěvíkem/ávštěvicí přes vstupí telef u dveří: eb Předpklad: Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk d 30 vteři. Jste kamžitě spjei se vstupím telefem. Zveděte sluchátk p více ež 30 vteřiách. Zadejte čísl vstupíh telefu. Otvíráí dveří během vláí ze vstupíh telefu: 16

17 Telefváí kmfrtí fukce Vlba Zkráceá vlba Čast pužívaá telefí čísla lze přiřadit idividuálím i cetrálím číslům pr zkráceé vlby. Idividuálí čísla pr zkráceé vlby (maximálě 10), která si sami zřídíte, jsu k dispzici puze a Vašem telefu. Cetrálí čísla pr zkráceé vlby (maximálě 500), zřizuje správce systému a lze je vlit ze všech telefů (máte-li příslušé právěí, zeptejte se správce systému). Vlba pmcí idividuálích (je telefy s tóvu vlbu) a cetrálích čísel pr zkráceé vlby Předpklad: Ulžili jste idividuálí čísla pr zkráceé vlby (viz íže) straa 17 a správce systému ulžil cetrálí čísla pr zkráceé vlby. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl pr zkráceu vlbu. * 0 až * 9 = idividuálí čísla pr zkráceé vlby. 000 až 499 = cetrálí čísla pr zkráceé vlby (zeptejte se správce systému). Ulžeí idividuálích čísel pr zkráceé vlby (je s tóvu vlbu) Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaých telefích čísel a vlit stiskem příslušéh tlačítka (viz výše). Zveděte sluchátk. w w Zadejte pžadvaé čísl zkráceé vlby * 0 až * 9. w Nejdříve zadejte exterí kód a pté exterí telefí čísl (vyčkejte asi 5 vteři). 17

18 Telefváí kmfrtí fukce Přímé slveí splupracvice/ splupracvíka přes reprduktr Je-li tat fukce zřízea, můžete přím slvit iterí(h) účastici/účastíka se systémvým telefem. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl. Autmatické sestaveí spjeí/hrká lika Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), vytvří se p vyzvedutí sluchátka autmatické spjeí k defivaému iterímu eb exterímu cíli. Zveděte sluchátk. Pdle astaveí se prvede spjeí ihed eb až p určeé dbě (= zaputí prdlevy). 18

19 Telefváí kmfrtí fukce Rezervace liky Obsazeu liku můžete rezervvat pr sebe. Jakmile se lika uvlí, bdržíte vláí. w t Zveděte sluchátk. Zadejte exterí telefí čísl. Exterí lika je bsazea a Vy uslyšíte bsazvací tó. Lika je rezervváa. Plžte sluchátk. Uvlěí rezervvaé liky: Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Uslyšíte zamvací tó veřejé přípjky. Zadejte exterí telefí čísl. Je-li ve Vaší HiPath 1200 astavea aktivace pmcí časvéh limitu a zpěté vláí (zeptejte se správce systému), eí fukce rezervace liky k dispzici. Přiřazeí telefíh čísla/msn w Před vlbu exteríh telefíh čísla můžete přiřadit cíleě své telefí přípjce určité mhásbé telefí čísl MSN (=čísl prvlby). T se pak zbrazí a displeji vlaéh účastíka/vlaé účastice míst MSN, které Vám byl přiděle stadardě. Zadejte pžadvaé MSN eb idex MSN (zeptejte se správce systému; v Maager/astaveí systému/dčasé MSN lze určit, zda je třeba zadat celé MSN eb je zkráceu frmu jak idex MSN). Vlte exterí telefí čísl. 19

20 Telefváí kmfrtí fukce Během hvru Druhé vláí Jestliže zůstáváte i během hvru dsažitelí pr další(h) vlající(h) účastici/účastíka, hlásí Vám upzrňvací tó druhé vláí. T můžete buď igrvat eb přijmut. Jestliže druhé vláí přijmete, můžete prví hvr ukčit eb také dstavit d čekáí a pkračvat v ěm pzději. Druhému vláí eb upzrňvacímu tóu můžete také zabráit straa 21. Příjem druhéh vláí (upzrěí) t eb eb t Předpklad: Při telefváí uslyšíte upzrňvací tó (asi každých šest vteři). Ukčeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Plžte sluchátk. Váš telef vyzváí. Přijměte druhé vláí. Zveděte sluchátk. Přidržeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Jste spjei s druhým vlajícím/druhu vlající. Prví účastík/účastice čeká. Ukčeí druhéh hvru, pkračváí v prvím: Hvr - druhý(á) účastík/účastice zavěsil(a): Stiskěte tlačítk eb pčkejte asi dvě vteřiy. Hvr - druhý(á) účastice ještě ezavěsil(a): Plžte sluchátk. Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. 20

21 Telefváí kmfrtí fukce eb w Střídáí k právě čekající(mu) účastici/účastíku Vytvřeí kferece tří účastic/účastíků Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatické upzrěí) (zábraa přesu upzrěí) Sigalizaci druhéh vláí během hvru pmcí autmatickéh upzrěí můžete zakázat/pvlit straa 20. Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zap (pvleí) eb vyp (zákaz). Jsu-li kcvá datvá zařízeí, jak apř. fax eb PC, připjea k mdemu eb zázamíku, měli byste pr tut přípjku zaput zábrau přesu upzrěí. 21

22 Telefváí kmfrtí fukce Parkváí hvrů Můžete zaparkvat až 10 iterích a/eb exterích hvrů. Zaparkvaá vláí lze zbrazit a převzít a jiém telefu. Tímt způsbem můžete apř. pkračvat v hvru a jiém telefu. Předpklad: Hvříte.... w Zadejte a zapamatujte si čísl parkvací pzice 0-9. Pkud je zadaá parkvací pzice již bsazea, uslyšíte egativí tó; zadejte prsím jié čísl. t Plžte sluchátk. Převzetí zaparkvaéh hvru Předpklad: Je zaparkvá jede eb více hvrů. Telef je v klidvém stavu. Zveděte sluchátk.... Zadejte čísl pžadvaé parkvací pzice. Neí-li zadaé čísl parkvací pzice bsaze, emůžete hvr vyzvedut. Jestliže ebyl zaparkvaý hvr převzat, dstae se vláí p určité dbě pět tam, kde byl zaparkvá (= vráceé vláí). 22

23 Telefváí kmfrtí fukce Vedeí kferece Při kferečím zapjeí můžete hvřit až se dvěma jiými partery sučasě. Může se jedat exterí i iterí účastíky/účastice. Zveděte sluchátk. Zavlejte prví(h) účastici/účastíka. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka/druhu účastici. Ozamte vytvřeí kferece. Tó sigalizuje každých 20 vteři, že vzikl kferečí spjeí. Pkud se druhý účastík/druhá účatice ehlásí: Odpjeí z kferece t Plžte sluchátk. 23

24 Telefváí kmfrtí fukce Ovládáí pmcí tóvé dvlby K vládáí zařízeí, jak apř. telefíh zázamíku eb autmatických ifrmačích systémů, můžete během spjeí zadat příkazy v režimu dvutóvé vícefrekvečí dvlby. Zadejte kód (je pr telefy s tóvu vlbu) Tlačítky 0 až 9, * a # a tlačítkvé číselici můžete yí zadat příkazy v režimu tóvé dvlby. Předáí hvru p hlášeí w s t Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete již prbíhající hvr skupiy účastíků/účastic straa 32 zámit přímým slveím (hlášeí straa 18). Jestliže čle(ka) skupiy přijme žádst vláí, můžete čekající hvr předat. Předpklad: Hvříte. Zadejte telefí čísl skupiy. Ozamte hvr hlášeím. Jestliže čle(ka) skupiy hvr přijme, jste spjei. Plžte sluchátk. 24

25 Telefváí kmfrtí fukce Pkud jste ebyli spjei Upzrěí připmeutí Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit se splupracvíkem/splupracvicí. eb Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Vyčkejte (asi 6 vteři), dkud se bsazvací tó ezměí a vyzváěcí. Vaše HiPath 1200 může být aprgramvaá také tak, že se upzrěí espustí autmaticky ( aktivace pmcí časvéh limitu je astavea a Zpěté vláí ; zeptejte se správce systému). Obsazvací tó se změí a vyzváěcí. Vlaý(á) účastík/účastice může yí reagvat straa 20. Vlaý(á) účastík/účastice se může před autmatickým upzrěím chráit straa 21. Napjeí vstup d hvru w Napjeí je mžé puze tehdy, je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému). Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit s vlaým účastíkem. Vlaý účastík a jeh telefí parteři uslyší každé dvě vteřiy upzrňvací tó. Má-li vlaý účastík systémvý telef s displejem, zbrazí se: apjei (telefí čísl eb jmé) a uvlit:?. Můžete ihed hvřit. 25

26 Telefváí kmfrtí fukce Nčí zapjeí w Všecha exterí vláí jsu při čím zapjeí, apř. v pledí přestávce eb p pracví dbě, ihed přesměrváa k určitému iterímu telefu (čí cíl). Nčí cíl a hesl uté k zaputí/vyputí určujte správce systému. Krmě th může správce systému stavit dby pr autmatické zaputí/vyputí číh režimu. Autmatické čí zapjeí efuguje, jestliže zapete/vypete čí režim mauálě. Zaputí: Zveděte sluchátk. Zadejte kód (zeptejte se správce systému). Vyputí: w Zveděte sluchátk. Zadejte kód (zeptejte se správce systému). Je-li zaput čí zapjeí, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. 26

27 Telefváí kmfrtí fukce Etry Vice Mail (EVM) Vaše HiPath 1200 má k dispzici itegrvaý systém hlasvé pšty Etry Vice Mail. Váš správce systému může pr Vás zřídit maximálě 24 hlasvých schráek a 4 autmatická spjvatelská pracviště (AutAttedat). Jestliže správce systému uvlil autmaticku kfiguraci hlasvých schráek, můžete svu hlasvu schráku zřídit také sami. Vaše sbí hlasvá schráka přijímá Vaše vláí, vítá vlající(h) Vaším sbím hlášeím eb stadardím hlášeím a umžňuje vlající(mu) amluvit ppř. zaechat zprávu. Vedle hlášeí/hlášeí abízí autmatická spjvatelská pracviště ddatečě Vašim vlajícím spjit se přím s Vámi eb Vaší(m) splupracvicí/splupracvíkem. Váš správce systému může zřídit ásledující typy autmatických spjvatelských pracvišť: Autmatický příjem vláí bez mžsti přepjeí. Vlající uslyší puze hlášeí. Ohlášeí s mžstí spjeí Vlající uslyší hlášeí/hudbu při čekáí a je pté spje(a), apř. se spjvatelským pracvištěm. Příklad: Děkujeme za zavláí. Mmetálě jsu bhužel všichi aši perátři zaeprázděi. Nezavěšujte prsím, jste v přadí. Vlající se může p hlášeí vlbu iteríh telefíh čísla spjit s iterí(m) účasticí/účastíkem. Příklad: Dbrý de, sba, kteru vláte, eí mmetálě k dispzici. P zazěí zvukvéh sigálu vlte 14 pr spjeí se splupracvíkem. Vlající se může p hlášeí spjit vlbu čísla zkráceé vlby 0-9 s iterí(m) eb exterí(m) účasticí/účastíkem. Příklad: Dbrý de. Máte-li dtazy k ašim prduktům, stiskěte prsím 1. Chcete-li se spjit s aší hrku liku, stiskěte prsím 2. 27

28 Telefváí kmfrtí fukce Zřízeí sbí hlasvé schráky Osbí stadardí schráku si můžete zcela jedduše zřídit sami. Předpklad: Správce systému uvlil autmaticku kfiguraci pr hlasvé schráky. Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte sbí číselý kód hlasvé schráky (stadardí kód = 1234). Sledujte ápvědu! Změňte prsím číselý kód při prvím přístupu ke své schráce! Dvley jsu puze číselé zaky (0-9). Nepužívejte prsím 1234 eb Pkud byste svůj číselý kód zapměli, může h Váš správce systému pět astavit a půvdí hdtu. Zaputí sbí hlasvé schráky Aby se vláí dstala k Vaší schráce, musíte a svém telefu zřídit apř. přesměrváí vláí straa 12 eb předáí vláí straa 14 s cílem 790 (=Etry Vice Mail). Prstředictvím DISA straa 42 můžete pr svůj telef zaput zveku přesměrváí vláí eb předáí vláí k Etry Vice Mail. Prhlížeí sbí hlasvé schráky Zaechaé zprávy ve Vaší hlasvé schráce jsu sigalizváy a Vašem telefu: P vyzvedutí sluchátka uslyšíte zvláští upzrňvací tó. Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte číselý kód sbí hlasvé schráky. Sledujte hlasvu ápvědu! 28

29 Telefváí kmfrtí fukce Prhlížeí sbí hlasvé schráky z jiéh iteríh telefu Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte číselý kód sbí hlasvé schráky. Zadejte čísl sbí hlasvé schráky (= vlastí iterí telefí čísl). Sledujte hlasvu ápvědu! q Prhlížeí sbí hlasvé schráky z exteríh telefu Vytvřte spjeí ke své HiPath Zadejte MSN, které přidělil Vaší EVM správce systému (zeptejte se správce systému). eb Na Vašem telefu je zaput přesměrváí k Etry Vice Mail: Zadejte své exterí telefí čísl (MSN) a stiskěte ještě během hlášeí tlačítk s hvězdičku. Zadejte číselý kód sbí hlasvé schráky. Zadejte čísl sbí hlasvé schráky (= vlastí iterí telefí čísl). Sledujte hlasvu ápvědu! 29

30 Telefváí kmfrtí fukce Zaputí autmatickéh spjvatelskéh pracviště Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí také a autmatická spjvatelská pracviště. Zřiďte a Vašem telefu přesměrváí vláí straa 12 eb předáí vláí straa 14 k cíli 741, 742, 743 eb 744 (=stadardí cíle pr autmatická spjvatelská pracviště, zeptejte se správce systému). Ovládáí/astaveí hlasvé schráky a autmatickéh spjvatelskéh pracviště Obecě lze Etry Vice Mail vládat zadáváím číslic (tóvá vlba). 1 = zpět, 2 = pakvat, 3 = dále 8 a 0 pr astaveí, zázamy a změy. Při vládáí EVM můžete pužívat ktextvu ápvědu. Nejdříve musíte hlasvu schráku eb autmatická spjvatelská pracviště aktivvat. Otevřeí hlasvé schráky/autmatickéh spjvatelskéh pracviště Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte číselý kód hlasvé schráky eb autmatickéh spjvatelskéh pracviště (stadardí kód = 0000). Zadejte čísl sbí hlasvé schráky (= vlastí iterí telefí čísl, eí uté u vlastíh telefu) eb telefí čísl autmatickéh spjvatelskéh pracviště (stadardí čísl = 741, 742, 743 eb 744). Sledujte hlasvu ápvědu! Nyí můžete svu hlasvu schráku eb svá autmatická spjvatelská pracviště vládat/astavvat prstředictvím ásledujících hlašeí stavu/hlášeí fukcí: 30

31 Telefváí kmfrtí fukce Pslech zpráv (je pr Vaši sbí hlasvu schráku) Ve schráce ejsu vé eb již vyslechuté zprávy. Ohlášeí 1 eb hlášeí 2/ Můžete zazameat maximálě 2 hlášeí. Jestliže eahrajete žádá hlášeí, uslyší vlající stadardí hlášeí systému. Napsledy vyslechuté/ahraé hlášeí je aktiví. Nastaveí hlášeí Mauálě eb Autmatický deí/čí režim. Pmcí Mauálě určíte, že apsledy vyslechuté/zazameaé hlášeí bude aktiví pd hlášeím 1/2. Pmcí Autmatickéh deíh/číh režimu určíte, že hlášeí 1 (=de) eb 2 (=c) bude aktiví v závislsti a deím a čím zapjeí Vaší HiPath Zaputí/vyputí zázamu zpráv (je pr Vaši sbí hlasvu schráku) Můžete určit, zda vlající mhu pr Vás zaechat zprávy eb ikli. Ozámeý stav je aktiví. Změa číseléh kódu Vaše sbí hlasvá schráka a autmatická spjvatelská pracviště jsu chráěa před eprávěým přístupem čtyřmístým číselým kódem. Je hláše aktuálí číselý kód. Změňte prsím číselý kód při prvím přístupu d schráky! Dvley jsu puze číselé zaky (0-9). Nepužívejte prsím 1234 eb Pkud byste svůj číselý kód zapměli, může h Váš správce systému pět astavit a stadardí hdtu. Je-li Vaše HiPath 1200 astavea a autmatické bsazeí liky (zeptejte se správce systému), musíte před vlbu své hlasvé schráky eb autmatickéh spjvatelskéh pracviště stiskut tlačítk Iterí straa 9. U telefů s tóvu vlbu musíte pr vládáí Vaší Etry Vice Mail změit p vlbě hlasvé schráky eb autmatickéh spjvatelskéh pracviště astaveí a tóvu vlbu (DTMF) straa

32 Skupivé fukce Skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte k jedé eb ěklika skupiám účastíků/ účastic, se kterými se lze spjit pmcí čísla skupivé přípjky eb skupivéh vyzváěí. Příchzí vláí vyzváějí a všech telefech skupiy pstupě (= skupivá přípjka) eb sučasě (= skupivé vyzváěí), dkud čle(ka) skupiy vláí epřijme. Každý(á) čle(ka) skupiy může být adále dsažitelý(á) také pd svým vlastím telefím číslem. Vláí pr skupivu přípjku eb skupivé vyzváěí můžete vyput eb zaput. Jestliže spustil účastík skupivéh vyzváěí exterí přesměrváí vláí, jsu vláí pr skupiu sigalizváa puze a exterích telefech. Má-li být vláí sigalizvá a všech telefech (iterích i exterích), musí správce systému tut fukci zřídit. Jestliže spustil účastík ve skupivé přípjce exterí přesměrváí, je vláí předá exterímu cíli, pkud správce systému tut fukci zřídil. Jestliže správce systému akfigurval pr epřijatá vláí ve skupiě fukci předáí vláí k Etry Vice Mail, jsu zaechaé zprávy sigalizváy u všech účastíků/účastic skupiy. Jakmile vlaý účastík/vlaá účastice zprávu přijme, sigalizace se u statích čleů skupiy zruší. Ovládáí/astaveí hlasvé schráky a autmatickéh spjvatelskéh pracviště straa 30. Patříte ke skupivé přípjce eb skupivému vyzváěí: Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr pustit eb připjit d skupiy. 32

33 Skupivé fukce eb Patříte k ěklika skupiám: Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr pustit eb připjit d skupiy. w eb w eb w Zadejte kód pr všechy skupiy vyput. Zadejte kód pr všechy skupiy zaput. Zadejte skupivé čísl pr připjit/dpjit skupiu. 33

34 Skupivé fukce Převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka ve skupiě Vláí pr jié telefy ve Vaší skupiě (skupia pr převzetí vláí; zeptejte se správce systému) můžete převzít a svém telefu. Předpklad: Váš telef krátce vyzváí. Zveděte sluchátk. 34

35 Privátí blast/zabezpečeí Privátí blast/zabezpečeí Zaputí/vyputí fukce Nerušit Abyste ebyli rušei, můžete zaput fukci Nerušit. Vlající uslyší bsazvací tó. Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. Při vyzvedutí sluchátka Vám zvláští zamvací tó připmee zaputu fukci Nerušit. Fukci Nerušit emůžete zaput, je-li Váš telef akfigurvá jak míst shzu (zeptejte se správce systému). Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaé(h) účastice/účastíka Můžete zabráit tmu, aby se Vaše telefí čísl eb Vaše jmé zbrazval a displeji exterí(h) vlaé(h) účastice/účastíka. Tat fukce je aktiví tak dluh, dkud ji ezrušíte. Zvedete sluchátk. eb w Zadejte kód pr ptlačit eb zbrazit. 35

36 Privátí blast/zabezpečeí Ktrla míststi (sledváí zvuku) Telef můžete pužívat také pr ktrlu míststi. Na ktrlvaém telefu musí být tat fukce aktivváa. Když zavláte telef z veku, uslyšíte ihed, c se v míststi děje. Zaputí ktrlvaéh telefu: Zveděte sluchátk a plžte h ve směru zdrje hluku. Vyputí ktrlvaéh telefu: t Plžte sluchátk. Ktrla míststi: Zveděte sluchátk. eb Z iteríh pracviště: Zadejte iterí telefí čísl ktrlvaéh telefu. Z veku: Předpklad: Máte telef s tóvu vlbu (dvlba DTMF) eb můžete svůj telef přeput a tóvu vlbu. Telef eí připje k systému. Vytvřte spjeí k HiPath Zadejte telefí čísl (DISA-MSN, zeptejte se správce systému). Pčkejte a epřetržitý tó (ppř. přepěte telef a tóvu vlbu) a pté zadejte přiřazeé iterí telefí čísl a příslušé sbí idefitikačí čísl straa 38. Zadejte iterí čísl ktrlvaéh telefu. 36

37 Privátí blast/zabezpečeí Idetifikace aymí(h) vlající(h) zachyceí Zlmyslá exterí vláí můžete idetifikvat. Telefí čísl vlající(h) lze bdržet během hvru eb d 30 vteři pté. Vy sami přitm esmíte zavěsit. s Prvádíte exterí vláí. Jestliže byl zachyceí úspěšé, ulží se zjištěé údaje u prvzvatele sítě. Obraťte se a svéh správce systému! Zamkutí telefu prti zeužití Můžete zabráit tmu, aby Váš telef pužívaly během Vaší epřítmsti eprávěé sby. Předpklad: Pr svůj telef jste zavedli sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 38. Zamkutí/demkutí telefu: Zveděte sluchátk. eb Zadejte kód pr zamkut eb demkut. w Zadejte sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 38. V zamkutém stavu zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Iterí účastíky/ účastice lze vlat jak bvykle. 37

38 Privátí blast/zabezpečeí Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla w Abyste eprávěým sbám zabráili v užíváí Vašeh telefu, musíte zadat sbí idetifikačí čísl, které můžete sami ulžit. Zveděte sluchátk. Zadejte aktuálí pětimístý kód. Pkud jste ještě žádý kód ezadali, pužijte při prvím zadáí Zadejte vý kód. Opakujte vý kód. Pkud jste svůj kód zapměli, pžádejte správce systému, aby Vám astavil kód zpět a

39 Zbrazeí/přiřazeí hvréh Zbrazeí/přiřazeí hvréh Zbrazeí hvréh pr Váš telef Pr aktuálí hvr: Má-li Váš aalgvý telef displej, lze echat průběžě zbrazvat pplatky během zpplatěéh hvru. K tmu musí správce systému pžádat u prvzvatele sítě fukci AOCD (Advice f Charge, Durig the Call/ ifrmace pplatcích během hvru). V suladu s prvzvatelem sítě se zbrazují také bezplaté exterí hvry. Na displeji se bjeví před hvrem eb během hvru ápis bez pplatku. Zbrazeé hvré esuhlasí vždy s áklady prvzvatele sítě (zeptejte se správce systému). V případě předávaéh hvru se pplatky přiřadí telefu, a který je hvr předává. Vlba s přiřazeím hvréh w Exterí dchzí vláí můžete přiřadit určitým prjektům. Předpklad: Správce systému určil pr Vás čísla prjektů. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl prjektu. Zadejte. Zadejte exterí telefí čísl. 39

40 Další fukce/služby Další fukce/služby Fukce termíu Svým telefem se můžete echat zavlat, aby Vám připmeul růzé termíy. K tmu musíte ulžit pžadvaý termí vláí, a t: pr termí, který se deě pakuje, pr termí, který se deě pakuje krmě víkedů, pr termí p uplyutí určité dby a k určitému di. Ulžeí termíů Zveděte sluchátk. eb eb eb Vyberte druh termíu a ptvrďte: 1=dee, 2=pracvi dy, 3=p case, 4=astavit de je u termíu 4 Zadejte de a měsíc pmcí čtyř číslic, apř zameá 11. září. w Zadejte čtyřmístu hdiu, apř pr 9.05 hd. eb 1430 pr hd. Smazáí/prhlížeí ulžeéh termíu w Zveděte sluchátk. Připmeutí termíu t Předpklad: Ulžili jste termí. Nastae ulžeý kamžik. Váš telef vyzváí. Zveděte a pět plžte sluchátk. 40

41 Další fukce/služby Smazáí služeb/fukcí (smazáí platé v celém systému pr jede telef) w K dispzici je becý pstup mazáí pr spuštěé fukce. Mažu se ásledující fukce, pkud jsu aktivváy: Přesměrváí vláí Termí Zábraa upzrěí Fukce Nerušit Zpěté vláí Zveděte sluchátk. 41

42 Další fukce/služby Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete jak iterí účastík/účastice sestavit prstředictvím své HiPath 1200 dchzí exterí vláí ze vzdáleéh pracviště. Krmě th lze zaput eb vyput ásledující fukce Vašeh systému: Smazáí služeb/fukcí, kód #0 straa 41 Přesměrváí vláí, kód *11/#11 straa 12 Přesměrváí pr exterí vláí, kód *64/#64 straa 13 Zamkutí/demkutí telefu kód *14/#14 straa 14 Zamkutí/demkutí telefu kód *66/#66 straa 37 Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla, kód *93 straa 38 Otvíráí dveří, kód *61 straa 16 Fukce Nerušit, kód *97/#97 straa 35 Zkráceá vlba, kód *7 straa 17 Sledváí zvuku, ktrla míststi straa 36 Nčí zapjeí, kód *44/#44 straa 26 Zaputí spíače, kód *90/#90 straa 44 Předpklad: Máte telef s tóvu vlbu (DTMF) eb můžete svůj telef přeput a tóvu vlbu. Telef eí připjeý přím k systému. Vytvřte spjeí k HiPath Zadejte telefí čísl (DISA-MSN, zeptejte se správce systému) a pčkejte a trvalý tó (ppř. přepěte telef a tóvu vlbu). Zadejte Vaše iterí telefí čísl. Zadejte své sbí idetifikačí čísl a pčkejte a zamvací tó. eb Zadejte kód apř. * 97 pr fukce Nerušit. Vlte exterí telefí čísl. 42

43 Další fukce/služby Prvádět lze vždy puze jedu fukci eb jed dchzí vláí. P úspěšé aktivaci fukce je spjeí ihed rzpje. V případě exteríh vláí se spjeí rzpjí, jakmile telefí parter ukčí hvr. ppř. Fukce ISDN prstředictvím vlby pmcí kódů (vlba pmcí klávesice) V ěkterých zemích můžete vyvlat ISDN fukce svéh prvzvatele telefí sítě prstředictvím vlby pmcí kódů (zeptejte se správce systému). Zveděte sluchátk. Stiskěte tlačítk. Nuté puze u telefů s tóvu vlbu, jestliže již prvádíte exterí hvr. Zadejte exterí kód. Neí uté, pkud prvádíte exterí hvr eb správce systému aktivval fukci Autmatické bsazeí vějšíh vedeí. Zadejte kód pr pžadvau ISDN fukci. Příklad (platý pr Nizzemí): Ext. přesměrváí zaput: *210* čísl cíle #. Ext. přesměrváí vyput: #21# Jaké ISDN fukce lze ve Vaší zemi pmcí kódu vládat, zjistíte u svéh prvzvatele sítě (zeptejte se správce systému). Siemes AG epřebírá záruku za škdy/áklady, které mhu vzikut epvleým pužíváím eb esprávu bsluhu (apř. zeužití hvréh). 43

44 Další fukce/služby eb Zaputí spíačů (relé) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), lze pmcí spíačů (relé; maximálě 2) zapíat a vypíat růzá zařízeí (apř. tvíráí dveří). V závislsti a astaveí lze spíače zapíat a vypíat mauálě eb autmaticky (p čase). Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí.... w Zadejte spíač. Ptvrzeí/vyputí alarmu t Pkud správce systému zřídil pr Váš telef fukci alarmu, bdržíte pplachvé vláí, jestliže Vaše HiPath 1200 rzezá pplachvu situaci. Pr ptvrzeí pplachvéh vláí musíte tt vláí přijmut. Pkud pplachvé vláí eptvrdíte, pakuje se pdle th, jak je aprgramvá. Předpklad: Na displeji se zbrazí Vla: Sesr... a Váš telef vyzváí třikrát p sbě každé 4 vteřiy. Zveděte sluchátk. Zadejte kód (uté je v případě, že byl zříze správcem systému; Pslat DTMF kd je aktiví). Sluchátk pět plžte. Vyputí alarmu Jestliže byl krmě pplachvéh vláí zaput i pplachvé zařízeí, lze tt cíleě vyput. Zadejte kód ( Hesl prgramváí, zeptejte se správce systému). Pplachvé zařízeí se vype. 44

45 Další fukce/služby eb w Odmítutí při bsaze, přeputí telefu a bsaze Všechy telefy určité skupiy jsu autmaticky přeputy a bsaze, jestliže telefuje účastík/ účastice skupiy. Exterí vláí pak již ejsu sigalizváa (vlající bdrží bsazvací tó) a jsu dmítuta. T má smysl apř. tehdy, je-li přítma puze jeda sba skupiy a echce být během hvru rušea dalšími exterími vláími. Krmě th se vlající dmívá, že vlaý(á) má mmetálě bsaze, tudíž t pzději zkusí ještě jedu. Předpklad: Patříte ke skupiě s fukcí Odmítutí při bsaze (zeptejte se správce systému). Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. 45

46 Správa systému/aktualizace sftware Správa systému/aktualizace sftware V ásledujících kapitlách jsu ppsáy fukce týkající se správy systému, které můžete prvádět prstředictvím svéh telefu. Uvlěí pr vzdáleu správu (Remte Admiistrati) a aktualizaci sftware Správu Vaší HiPath 1200 lze prvádět ze vzdáleéh místa. K tmu musíte svu HiPath 1200 uvlit za předpkladu, že máte příslušé právěí. Nyí může správce systému ve staveé dbě prvádět správu eb aktualizaci sftware. Servisí vláí Máte-li příslušé právěí, můžete zavlat servisí pracviště a umžit vzdáleu správu prstředictvím stávajícíh spjeí. Zveděte sluchátk. Zadejte exterí telefí čísl. Zadejte. Aktualizace sftware Máte-li příslušé právěí, můžete spustit aktualizaci sftware. Sftware je přeáše ze servisíh pracviště. 46

47 Správa systému/aktualizace sftware Obveí systémvéh hesla w Správce systému může prvádět správu prstředictvím pčítačvéh ástrje své HiPath K tmu je třeba zadat hesl ( Hesl prgramváí ). Pkud správce hesl zapmee, můžete je, máte-li příslušé právěí, astavit zpět a stadardí hdtu. Zveděte sluchátk. Zadejte smimísté hesl (zeptejte se správce systému). Nastaveí dby trváí Flash telefu s tóvu vlbu w U ěkterých telefů s tóvu vlbu se může stát, že Vaše HiPath 1200 erzezá stisk tlačítka Flash. Pak apříklad efuguje zpětý dtaz ( straa 10). V takvém případě musíte astavit dbu trváí Flash připjeéh telefu s tóvu vlbu ve Vaší HiPath Zveděte sluchátk. Stiskěte tlačítk Flash. 47

48 Správa systému/aktualizace sftware Nastaveí jazyka/země w Pr přizpůsbeí své HiPath 1200 specifickým pdmíkám své země, musíte zadat příslušý zemský kód. Krmě th se astaví dpvídající jazyk a měvá jedtka pr zbrazeí a displeji Vašich telefů. Předpklad: Váš telef má příslušé právěí. Zveděte sluchátk. Zadejte smimístý kód země. Kód se ulží, Vaše HiPath 1200 se ejdříve resetuje a pak pět spustí. Země Kód Austrálie Belgie Dásk Německ Estsk Fisk Fracie Řeck Velká Britáie Irsk Itálie Srbsk Ltyšsk Litva Středí výchd Nizzemí Nrsk Rakusk Plsk Prtugalsk Rumusk Švédsk Švýcarsk Slvesk Slvisk Špaělsk Česk

49 Dkumetace Dkumetace Tet ávd k pužití ajdete také a Iteretu v PDF frmátu a adrese a a CD-ROM systému HiPath 1200 (zeptejte se správce systému) pd dkumetací v PDF frmátu. K prhlížeí a vytištěí ávdu k pužití v PDF frmátu ptřebujete pčítač s aistalvaým bezplatým sftwarvým prduktem Acrbat Reader d Adbe. 49

50 Rejstřík Rejstřík A alarm ptvrzeí/vyputí 44 autmatická spjvatelská pracviště 27 vládáí 30 zaputí 30 autmatické bsazeí liky 9 autmatické bsazeí vějšíh vedeí 9 autmatické sestaveí spjeí 18 autmatické upzrěí zákaz/pvleí 21 autmatické zpěté vláí 15 C cetrálí zkráceá vlba 17 Č čísl prjektu 39 čísl prvlby přiřazeí 19 D DISA 42 dba trváí Flash 47 druhé vláí příjem 20 zákaz/pvleí 21 E Etry Vice Mail (EVM) 27 autmatická spjvatelská pracviště 27 hlasvá schráka 27 astaveí hlášeí 31 zázam zpráv 31 změa číseléh kódu 31 exterí kód 9, 14 exterí vláí 9 exterí vlba 14 F fukce smazáí 41 využití ze vzdáleéh pracviště 42 H hlasvá schráka 27 sbí 27 vládáí 30 prhlížeí 28 zaputí 28 zřízeí 28 hrká lika 18 hvr parkváí 22 předáí 11 předáí p hlášeí 24 převzetí z parkváí 22 příjem 8 ukčeí 9 hvré pr jiý telef 39 pr Váš telef 39 I impulsí vlba 2 idividuálí zkráceá vlba 17 iterí vlba 14 K kód pr exterí vláí 9 kferece 10, 21 ktrla míststi 36 50

51 Rejstřík M mhásbé telefí čísl (MSN) přesměrváí v síti prvzvatele 13 přiřazeí 19 N apjeí 25 astaveí jazyka/země 48 ávd k pužití PDF frmát 49 Nerušit 35 čí zapjeí 26 O bveí systémvéh hesla 47 bslužé krky 6 dbrý persál 6 dmítutí při bsaze 45 hlášeí 18 příklady 27 pakváí vláí 22 sbí hlasvá schráka prhlížeí 29 sbí idetifikačí čísl (PIN) pr telef 37 ulžeí 38 P parkváí hvrů 22 PDF frmát 49 pmc v případě prblémů 6 ptlačeí zbrazeí telefíh čísla 35 předáí hvru 11 p hlášeí 24 předáí vláí 14 přesměrváí 12 mhásbé telefí čísl (MSN) 13 přesměrváí vláí 12 převzetí vláí 16, 34 přímé slveí 18 přímý přístup d systému 42 přiřazeí hvréh 39 přiřazeí hvrů prjektům 39 přístup k fukcím 7 R relé 44 rezervace liky 19 S servisí vláí 46 sestaveí spjeí autmatické 18 sigál 8 skupivá přípjka 32 skupivé vyzváěí 32 sledváí zvuku 36 smazáí fukcí 41 platé v celém systému 41 služeb 41 sftware aktualizace 46 spíače 44 spjeí s ejižšími áklady (LCR) 9 spjvatelské pracviště 27 správa systému 46 střídáí mezi hvry 10, 21 symbly výzamy 6 systémvé hesl bveí 47 T telef vládáí 7 přeputí a bsaze 45 s tóvu vlbu 24 zamkutí/demkutí 37 telefí čísl ptlačeí zbrazeí 35 přiřazeí 19 termí 40 připmeutí 40 tóvá dvlba 24 51

52 Rejstřík U ulžeí sbíh idetifikačíh čísla 38 upzrěí 21, 25 příjem 20 V variabilí přesměrváí 12 vláí předáí 14 přes vstupí telef u dveří 16 přesměrváí 12 přesměrváí MSN v síti prvzvatele 13 převzetí ve skupiě 34 převzetí, cíleé 16 příjem 8 vláí druhéh účastíka 10 vlba fukce ISDN 43 iterí/exterí 9 pmcí klávesice 43 pmcí kódů pmcí zkráceé vlby 17 vráceé vláí 22 vstupí telef 16 vyzvedutí sluchátka 35 vzdáleá správa 46 Z zabezpečeí 35 zábraa přesu upzrěí 21 zachyceí 37 zamkutí telefu prti zeužití 37 zemský kód 48 zkráceá vlba cetrálí 17 idividuálí 17 ulžeí idividuálích čísel 17 zpěté vláí 15 zpětý dtaz 10 zvláští zamvací tó 35 52

53 Přehled fukcí a kódů Přehled fukcí a kódů Následující tabulka ukazuje všechy mžé fukce. Je-li tat služba zřízea (zeptejte se správce systému), můžete je spustit zadáím příslušéh kódu. U telefů s impulsí vlbu musíte ahradit tlačítk přadím číslic a tlačítk přadím číslic. Pzameejte si, že tlačítk eí uté u telefů s impulsí vlbu. Fukce ptvrdit alarm vyput alarm Obslužé krky t kódw upzr. iterí č.w tel. č. bsaze, pčkejte 6 vteři eb iterí č.w tel. č. bsaza ( ) vlai prijmut prevzeti, cilee iterí č. prevzeti, skupia vlat telefí čísl Nerusit zaput w Nerusit vyput w presmervai zap. telefí čísl w presmervai vyp w presmervai exteri zap. presmervai exteri vyp. w MSN w w MSN w w MSN w predai vlai zap. predai vlai vyp. telefí čísl w w apjei iterí č.w tel. č. bsaze ( ) w aktivi fukce vyp. w prime slvei iterí č.w zachycei s ( ) exterí č. MSNw exterí č. MSNw exterí č. MSNw 53

54 Přehled fukcí a kódů Fukce ukcit a zpet predat/prevzit... p hlasei pres skupiu skup. s hled. vyp. skup. s hled. zap. htlie Obslužé krky t s ( ) zamte ppř. telefí č. t s ( ) skupia w s vlba ciselici ppř. ( ) w eb w eb skupia w w eb w eb skupia w zridit kfereci ucastik se ehlasi 1. pkracvai hvru dpjit se z kfer. ppř. exterí kód kód ISDN fukce tel. č.( ) tel. č.( ) ( ) t uctvai akladu/cisl prjektu PKZ w exterí č. vlba c. zkracee vlby zmeit zkrac. vlbu * 0... * 9 eb * 0... * 9 w exterí č.w kd zeme - astavei jazyka/zeme kód zeměw rezervvat liku exterí bsazea, pčkejte 5 vteři t exterí č. uvlit liku (vlai) dvlba DTMF/tva vlba s(je telef s pulsí vlbu: ) ci zapj. zap. kód w ci zapj. vyp. kód parkvai s ( )... w t zpet z parkvai... sledvai zvuku zap. w s sledvai zvuku vyp. t 54

55 Přehled fukcí a kódů Fukce Obslužé krky zpety dtaz ukcit a zpet, 1. pkracvai hvru stridai kfer. tri uc. spjit partera s ( ( ) ( ) ( ) t ) telefí čísl zpete vlai ulzit zpete vlai smazat zpete vlai prijmut) zbraz. cisla zap. zbraz. cisla vyp. spiac zap. spiac vyp. ( ) eb pčkejte 6 vteři w w w spíač 1 eb 2w spíač 1 eb 2w zmeit kd zamku starý kód 2x vý kód servisi vlai exterí č. bva systemveh hesla kód w telef zamkut telef demkut telef bsaze zap telef bsaze vyp termi ulzit termi smazat pripmeuti termiu prijmut hvr pres vstupi tel. tvirai dveri kód kód w w druh termíu 1 až 4 čas apř u termíu 4 ejdříve de a měsíc 1109 w w t eb p 30 vteřiách iterí č. ( ) 55

56 Přehled fukcí a kódů Fukce druhe vlai (upzr.) prijmut druhe vlai ukcit, 1. pkracvai hvru aut. druhe vlai zap. aut. druhe vlai vyp. Obslužé krky t ( ) ( ) w w 56

57 Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které se při kkrétím pužití e vždy shdují v uvedeé frmě eb které se mhu z důvdu dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. Pužité začky jsu vlastictvím Siemes AG ppř. příslušéh majitele. Siemes AG 2005 Siemes s.r.., divize Kmuikace Průmyslvá 7, Praha 10 Objedací čísl: A31003-H1200-B D19 Všecha práva a techické změy vyhrazey

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Vítejte v Kanadě a mějte následující důležité informace od A do Z vždy při sobě!

Vítejte v Kanadě a mějte následující důležité informace od A do Z vždy při sobě! Jsem v Kanadě Tipy, které Vám mhu pmci na začátku Vašeh pbytu! Vítejte v Kanadě a mějte následující důležité infrmace d A d Z vždy při sbě! Alkhl Lihviny, vín a piv mhu kupvat sby starší 19 let. V prvinciích

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy">

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více