HiPath Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití

2 K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu vlbu ve splupráci se systémem HiPath Pkud zjistíte, že ěkteré fukce ejsu a Vašem telefu k dispzici, ejsu pr Váš telef zřízey braťte se prsím a správce systému. Základí bslužé fukce pr svůj telef ajdete v příslušém ávdu k pužití. U jedtlivých bslužých pstupů musíte rzlišvat, jaký typ telefu máte eb a jaký druh vlby (tóvu eb impulsí) je astave (viz ávd k pužití a techické ifrmace Vašem telefu). Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které emusí být v kkrétím případě pužití vždy k dispzci v ppsaé pdbě eb se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. 2

3 Obsah Obsah K ávdu k pužití Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití Odbrý persál Přístup k fukcím pmcí kódů Telefváí základí fukce Příjem vláí Vlba Ukčeí hvru Vláí druhé(h) účastice/účastíka (zpětý dtaz) Střídáí k právě čekající(mu) účastici/účastíku (střídáí mezi hvry) Sestaveí kferece tří účastíků/účastic Předáí hvru Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/ přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Předáí vláí Zpěté vláí Ulžeí zpětéh vláí Příjem zpětéh vláí Smazáí ulžeéh zpětéh vláí Telefváí kmfrtí fukce Příjem vláí Cíleé převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/tvíráí dveří Vlba Zkráceá vlba Přímé slveí splupracvice/splupracvíka přes reprduktr 18 Autmatické sestaveí spjeí/hrká lika Rezervace liky Přiřazeí telefíh čísla/msn

4 Obsah Během hvru Druhé vláí Příjem druhéh vláí (upzrěí) Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatické upzrěí) (zábraa přesu upzrěí) Parkváí hvrů Vedeí kferece Ovládáí pmcí tóvé dvlby Předáí hvru p hlášeí Pkud jste ebyli spjei Upzrěí připmeutí Napjeí vstup d hvru Nčí zapjeí Etry Vice Mail (EVM) Zřízeí sbí hlasvé schráky Zaputí sbí hlasvé schráky Prhlížeí sbí hlasvé schráky Zaputí autmatickéh spjvatelskéh pracviště Ovládáí/astaveí hlasvé schráky a autmatickéh spjvatelskéh pracviště Skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka ve skupiě Privátí blast/zabezpečeí Zaputí/vyputí fukce Nerušit Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaé(h) účastice/účastíka 35 Ktrla míststi (sledváí zvuku) Idetifikace aymí(h) vlající(h) zachyceí Zamkutí telefu prti zeužití Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla Zbrazeí/přiřazeí hvréh Zbrazeí hvréh pr Váš telef Vlba s přiřazeím hvréh

5 Obsah Další fukce/služby Fukce termíu Ulžeí termíů Připmeutí termíu Smazáí služeb/fukcí (smazáí platé v celém systému pr jede telef) Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Fukce ISDN prstředictvím vlby pmcí kódů (vlba pmcí klávesice) Zaputí spíačů (relé) Ptvrzeí/vyputí alarmu Vyputí alarmu Odmítutí při bsaze, přeputí telefu a bsaze Správa systému/aktualizace sftware Uvlěí pr vzdáleu správu (Remte Admiistrati) a aktualizaci sftware Servisí vláí Aktualizace sftware Obveí systémvéh hesla Nastaveí dby trváí Flash telefu s tóvu vlbu Nastaveí jazyka/země Dkumetace Rejstřík Přehled fukcí a kódů

6 Základí ifrmace k bsluze Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití Tet zak dkazuje a zvláští upzrěí a ddatečé ifrmace! t s w Obslužé krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazeí mají ásledující výzamy: Zveděte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefí čísl eb kód. Stiskěte tlačítk zpětéh dtazu, sigálí tlačítk, tlačítk flash (eí uté u telefu s impulsí vlbu). Uslyšíte tó. Úspěšě prvedeé fukce/pstupy jsu ptvrzey dluhým tóem (kladý ptvrzvací tó). Odmítuté fukce/pstupy jsu sigalizváy přerušvaým tóem (egativí ptvrzvací tó). U telefů s impulsí vlbu =přadí číslic =přadí číslic (stadardí) (stadardí) Odbrý persál Při dkazu a kmpetetí dbrý persál je běžě míěa sba, která dpvídá za prgramváí systému HiPath Odbrý persál má prt k dispzici dpvídající ástrje a PC. Pmc v případě prblémů V případě pruch se ejdříve braťte a správce systému. U edstraitelých pruch je třeba upzrit dbytvu rgaizaci Siemes! 6

7 Základí ifrmace k bsluze Přístup k fukcím... pmcí kódů Fukce Vašeh systému HiPath 1200 lze vyvlat pmcí kódů, apř.: U aalgvých telefů s tóvu vlbu (DTMF) Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Kódy k zaputí fukcí začíají vždy stiskem tlačítka s hvězdičku, kódy k vyputí eb zrušeí fukcí vždy stiskem tlačítka se čtverečkem. U aalgvých telefů s impulsí vlbu U telefů s impulsí vlbu musíte tlačítk s hvězdičku ahradit přadím číslic a tlačítk se čtverečkem číslicemi, apř.: Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Přehled fukcí a kódů straa 53 7

8 Telefváí základí fukce Telefváí základí fukce Příjem vláí Při stadardím astaveí vyzváí Váš telef určitým sigálem: V případě iteríh eb zpětéh vláí zazví Váš telef jedu za čtyři vteřiy (jedtóvé přadí). V případě exteríh vláí zazví dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiy (dvutóvé přadí). V případě vláí ze vstupíh telefu u dveří zazví krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiy (třítóvé přadí). V případě upzrěí a termí zazví Váš telef dvakrát p sbě (dluze a krátce) za čtyři vteřiy (dvutóvé přadí). Předpklad: Telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Má-li Váš aalgvý telef k dispzici displej a fukci CLIP (Callig Lie Idetificati Presetati/zbrazeí příchzíh telefíh čísla), zbrazí se a displeji ještě před příjmem hvru telefí čísl vlající(h) za předpkladu, že je tat fukce pr vlající(h) uvlěa a eí vědmě ptlačea a Váš správce systému tut fukci CLIP zřídil. 8

9 Telefváí základí fukce Vlba Se všemi účastíky/účasticemi připjeými k HiPath 1200 můžete prvádět bezplaté iterí hvry. Máte-li právěí, můžete prvádět také exterí vláí s účastíky/účasticemi veřejé telefí sítě. Iterí telefí čísla a kódy pr exterí vláí zjistíte d správce systému. Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), vlí Vaše HiPath 1200 v případě exterích vláí autmaticky cevě ejvýhdějsí spjeí (spjeí s ejižšími áklady LCR). Neí-li cevě ejvýhdější spjeí právě k dispzici, uslyšíte upzrňvací tó. Zveděte sluchátk. Pr iterí vláí zadejte iterí telefí čísl. Pr exterí vláí zadejte exterí kód a exterí telefí čísl. Vlaý(á) účastík/účastice edpvídá eb má bsaze: t Plžte sluchátk. Vaše HiPath 1200 může být aprgramváa také tak, že před vlbu iteríh telefíh čísla musíte stiskut tlačítk zpětéh dtazu, sigálí tlačítk eb tlačítk Flash eb zadat iterí kód. Před vlbu exteríh telefíh čísla pak emusíte vlit exterí kód (je zaput autmatické bsazeí vějšíh vedeí/bsazeí liky; zeptejte se správce systému). Autmatické bsazeí liky je zaput, jestliže uslyšíte p vyzvedutí sluchátka epřerušvaý tó. Neplatí pr aalgvé telefy s impulsí vlbu. Ukčeí hvru t Plžte sluchátk. 9

10 Telefváí základí fukce Vláí druhé(h) účastice/účastíka (zpětý dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastíka/druhu účastici. Prví účastík/účastice čeká. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka/druhu účastici. Zpět k prví(mu) účastici/účastíkvi eb eb Druhý(á) účastík/účastice se ehlásí: Stiskěte tlačítk. Hvr - druhý(á) účastík/účastice zavěsil(a): Stiskěte tlačítk eb pčkejte asi dvě vteřiy. Hvr - druhý(á) účastík/účastice ezavěsil(a): Střídáí k právě čekající(mu) účastici/ účastíku (střídáí mezi hvry) Sestaveí kferece tří účastíků/účastic Vzájemé spjeí parterů/parterek t Plžte sluchátk. 10

11 Telefváí základí fukce Předáí hvru Chce-li Váš telefí parter hvřit ještě s jiým Vaším splupracvíkem, předejte spjeí. Stiskěte tlačítk. Zadejte čísl pžadvaé(h) účastice/účastíka, které(mu) chcete předat hvr. Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete předat hvr také bsazeé(mu) účastici/účastíkvi. Obsazeý(á) účastík/účastice bdrží hvr, jakmile se lika uvlí. s t Hvr ppř. zamte. Plžte sluchátk. Je-li tat fukce uvlěa (zeptejte se správce systému), můžete předáím avzájem spjit také exterí účastíky/účastice. Pkud fukce ebyla uvlěa, bdržíte d čekajícíh spjeí zpěté vláí. Vezměte prsím d úvahy, že áklady za déle trvající spjeí exterí-exterí budu účtváy předávající(mu). Délku trváí spjeí exterí-exterí může určit správce systému. 11

12 Telefváí základí fukce Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Iterí a/eb exterí vláí můžete ihed přesměrvat k iterím eb exterím telefům (cílům). w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl cíle. Pr iterí cíle zadejte iterí telefí čísl. Pr exterí cíle zadejte exterí kód a exterí telefí čísl. Vyputí přesměrváí: w Zveděte sluchátk. Je-li zaput přesměrváí vláí, zazí při zvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. 12

13 Telefváí základí fukce Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/ přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí svéh přiděleéh mhásbéh telefíh čísla (MSN) (=čísl prvlby) systému HiPath 1200 přím v síti prvzvatele. Takt můžete apř. večer přesměrvat svu firemí telefí přípjku d svéh sukrméh bytu. Zveděte sluchátk. eb eb w Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1=ihed, 2=p čase (určuje správce systému prstředictvím MSN/prdleí ), 3=pkud bsaze. w w Zadejte čísl exteríh cíle (bez kódu pr přestup d veřejé telefí sítě). Zadejte pžadvaé MSN. Vyputí přesměrváí: Zveděte sluchátk. eb eb w Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1=ihed, 2=p čase, 3=pkud bsaze. w Zadejte přeměrvaé MSN. Je-li zaput přesměrváí vláí, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. 13

14 Telefváí základí fukce Předáí vláí Vláí, která epřijmete p šesti vyzváěích (=stadardě astavitelé správcem systému) eb vláí, která přicházejí a Váš telef, zatímc telefujete, mhu být autmaticky předáa a jiý telef, který si sami určíte. w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl cíle. Pr iterí cíle zadejte iterí telefí čísl. Pr exterí cíle zadejte exterí kód a exterí telefí čísl. Vyputí předáí vláí: w Zveděte sluchátk. 14

15 Telefváí základí fukce Zpěté vláí Má-li vlaá iterí přípjka bsaze eb se ikd ehlásí, můžete zadat žádst zpěté vláí. Tím si můžete ušetřit pakvaé pkusy vláí. Zpěté vláí bdržíte, jakmile již vlaý(á) účastík/účastice emá bsaze, jakmile účastík/účastice, který(á) se ehlásil(a), prvedl(a) pět ějaký hvr. Ulžeí zpětéh vláí Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze eb se ikd ehlásí. eb s Vaše HiPath 1200 může být aprgramvaá také tak, že se zpěté vláí autmaticky ulží (reakce systému je-li zaput Zpěté vláí při bsazeém iterím vláí; zeptejte se správce systému). Vyčkejte (asi 6 vteři), dkud se bsazvací eb zamvací tó krátce epřeruší. Příjem zpětéh vláí Předpklad: Byl ulže zpěté vláí. Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Je slyšet vyzváěcí tó. Smazáí ulžeéh zpětéh vláí w Zveděte sluchátk. 15

16 Telefváí kmfrtí fukce Telefváí kmfrtí fukce Příjem vláí Cíleé převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka Slyšíte vyzváět jiý telef. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vyzváějícíh telefu. Převzetí vláí ve skupiě straa 34. Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/ tvíráí dveří Je-li zříze vstupí telef, můžete ze svéh telefu hvřit s ávštěvíkem/ávštěvicí u dveří a zaput tvírací mechaismus dveří. Následující vládací pstupy předpkládají, že vstupí telef u dveří je zapje přes adaptér TFE d firmy Siemes. Při pužíváí jiých adaptérů je třeba ddržvat pkyy v dkumetaci výrbce. Zeptejte se správce systému. Rzhvr s ávštěvíkem/ávštěvicí přes vstupí telef u dveří: eb Předpklad: Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk d 30 vteři. Jste kamžitě spjei se vstupím telefem. Zveděte sluchátk p více ež 30 vteřiách. Zadejte čísl vstupíh telefu. Otvíráí dveří během vláí ze vstupíh telefu: 16

17 Telefváí kmfrtí fukce Vlba Zkráceá vlba Čast pužívaá telefí čísla lze přiřadit idividuálím i cetrálím číslům pr zkráceé vlby. Idividuálí čísla pr zkráceé vlby (maximálě 10), která si sami zřídíte, jsu k dispzici puze a Vašem telefu. Cetrálí čísla pr zkráceé vlby (maximálě 500), zřizuje správce systému a lze je vlit ze všech telefů (máte-li příslušé právěí, zeptejte se správce systému). Vlba pmcí idividuálích (je telefy s tóvu vlbu) a cetrálích čísel pr zkráceé vlby Předpklad: Ulžili jste idividuálí čísla pr zkráceé vlby (viz íže) straa 17 a správce systému ulžil cetrálí čísla pr zkráceé vlby. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl pr zkráceu vlbu. * 0 až * 9 = idividuálí čísla pr zkráceé vlby. 000 až 499 = cetrálí čísla pr zkráceé vlby (zeptejte se správce systému). Ulžeí idividuálích čísel pr zkráceé vlby (je s tóvu vlbu) Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaých telefích čísel a vlit stiskem příslušéh tlačítka (viz výše). Zveděte sluchátk. w w Zadejte pžadvaé čísl zkráceé vlby * 0 až * 9. w Nejdříve zadejte exterí kód a pté exterí telefí čísl (vyčkejte asi 5 vteři). 17

18 Telefváí kmfrtí fukce Přímé slveí splupracvice/ splupracvíka přes reprduktr Je-li tat fukce zřízea, můžete přím slvit iterí(h) účastici/účastíka se systémvým telefem. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl. Autmatické sestaveí spjeí/hrká lika Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), vytvří se p vyzvedutí sluchátka autmatické spjeí k defivaému iterímu eb exterímu cíli. Zveděte sluchátk. Pdle astaveí se prvede spjeí ihed eb až p určeé dbě (= zaputí prdlevy). 18

19 Telefváí kmfrtí fukce Rezervace liky Obsazeu liku můžete rezervvat pr sebe. Jakmile se lika uvlí, bdržíte vláí. w t Zveděte sluchátk. Zadejte exterí telefí čísl. Exterí lika je bsazea a Vy uslyšíte bsazvací tó. Lika je rezervváa. Plžte sluchátk. Uvlěí rezervvaé liky: Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Uslyšíte zamvací tó veřejé přípjky. Zadejte exterí telefí čísl. Je-li ve Vaší HiPath 1200 astavea aktivace pmcí časvéh limitu a zpěté vláí (zeptejte se správce systému), eí fukce rezervace liky k dispzici. Přiřazeí telefíh čísla/msn w Před vlbu exteríh telefíh čísla můžete přiřadit cíleě své telefí přípjce určité mhásbé telefí čísl MSN (=čísl prvlby). T se pak zbrazí a displeji vlaéh účastíka/vlaé účastice míst MSN, které Vám byl přiděle stadardě. Zadejte pžadvaé MSN eb idex MSN (zeptejte se správce systému; v Maager/astaveí systému/dčasé MSN lze určit, zda je třeba zadat celé MSN eb je zkráceu frmu jak idex MSN). Vlte exterí telefí čísl. 19

20 Telefváí kmfrtí fukce Během hvru Druhé vláí Jestliže zůstáváte i během hvru dsažitelí pr další(h) vlající(h) účastici/účastíka, hlásí Vám upzrňvací tó druhé vláí. T můžete buď igrvat eb přijmut. Jestliže druhé vláí přijmete, můžete prví hvr ukčit eb také dstavit d čekáí a pkračvat v ěm pzději. Druhému vláí eb upzrňvacímu tóu můžete také zabráit straa 21. Příjem druhéh vláí (upzrěí) t eb eb t Předpklad: Při telefváí uslyšíte upzrňvací tó (asi každých šest vteři). Ukčeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Plžte sluchátk. Váš telef vyzváí. Přijměte druhé vláí. Zveděte sluchátk. Přidržeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Jste spjei s druhým vlajícím/druhu vlající. Prví účastík/účastice čeká. Ukčeí druhéh hvru, pkračváí v prvím: Hvr - druhý(á) účastík/účastice zavěsil(a): Stiskěte tlačítk eb pčkejte asi dvě vteřiy. Hvr - druhý(á) účastice ještě ezavěsil(a): Plžte sluchátk. Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. 20

21 Telefváí kmfrtí fukce eb w Střídáí k právě čekající(mu) účastici/účastíku Vytvřeí kferece tří účastic/účastíků Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatické upzrěí) (zábraa přesu upzrěí) Sigalizaci druhéh vláí během hvru pmcí autmatickéh upzrěí můžete zakázat/pvlit straa 20. Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zap (pvleí) eb vyp (zákaz). Jsu-li kcvá datvá zařízeí, jak apř. fax eb PC, připjea k mdemu eb zázamíku, měli byste pr tut přípjku zaput zábrau přesu upzrěí. 21

22 Telefváí kmfrtí fukce Parkváí hvrů Můžete zaparkvat až 10 iterích a/eb exterích hvrů. Zaparkvaá vláí lze zbrazit a převzít a jiém telefu. Tímt způsbem můžete apř. pkračvat v hvru a jiém telefu. Předpklad: Hvříte.... w Zadejte a zapamatujte si čísl parkvací pzice 0-9. Pkud je zadaá parkvací pzice již bsazea, uslyšíte egativí tó; zadejte prsím jié čísl. t Plžte sluchátk. Převzetí zaparkvaéh hvru Předpklad: Je zaparkvá jede eb více hvrů. Telef je v klidvém stavu. Zveděte sluchátk.... Zadejte čísl pžadvaé parkvací pzice. Neí-li zadaé čísl parkvací pzice bsaze, emůžete hvr vyzvedut. Jestliže ebyl zaparkvaý hvr převzat, dstae se vláí p určité dbě pět tam, kde byl zaparkvá (= vráceé vláí). 22

23 Telefváí kmfrtí fukce Vedeí kferece Při kferečím zapjeí můžete hvřit až se dvěma jiými partery sučasě. Může se jedat exterí i iterí účastíky/účastice. Zveděte sluchátk. Zavlejte prví(h) účastici/účastíka. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka/druhu účastici. Ozamte vytvřeí kferece. Tó sigalizuje každých 20 vteři, že vzikl kferečí spjeí. Pkud se druhý účastík/druhá účatice ehlásí: Odpjeí z kferece t Plžte sluchátk. 23

24 Telefváí kmfrtí fukce Ovládáí pmcí tóvé dvlby K vládáí zařízeí, jak apř. telefíh zázamíku eb autmatických ifrmačích systémů, můžete během spjeí zadat příkazy v režimu dvutóvé vícefrekvečí dvlby. Zadejte kód (je pr telefy s tóvu vlbu) Tlačítky 0 až 9, * a # a tlačítkvé číselici můžete yí zadat příkazy v režimu tóvé dvlby. Předáí hvru p hlášeí w s t Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete již prbíhající hvr skupiy účastíků/účastic straa 32 zámit přímým slveím (hlášeí straa 18). Jestliže čle(ka) skupiy přijme žádst vláí, můžete čekající hvr předat. Předpklad: Hvříte. Zadejte telefí čísl skupiy. Ozamte hvr hlášeím. Jestliže čle(ka) skupiy hvr přijme, jste spjei. Plžte sluchátk. 24

25 Telefváí kmfrtí fukce Pkud jste ebyli spjei Upzrěí připmeutí Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit se splupracvíkem/splupracvicí. eb Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Vyčkejte (asi 6 vteři), dkud se bsazvací tó ezměí a vyzváěcí. Vaše HiPath 1200 může být aprgramvaá také tak, že se upzrěí espustí autmaticky ( aktivace pmcí časvéh limitu je astavea a Zpěté vláí ; zeptejte se správce systému). Obsazvací tó se změí a vyzváěcí. Vlaý(á) účastík/účastice může yí reagvat straa 20. Vlaý(á) účastík/účastice se může před autmatickým upzrěím chráit straa 21. Napjeí vstup d hvru w Napjeí je mžé puze tehdy, je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému). Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit s vlaým účastíkem. Vlaý účastík a jeh telefí parteři uslyší každé dvě vteřiy upzrňvací tó. Má-li vlaý účastík systémvý telef s displejem, zbrazí se: apjei (telefí čísl eb jmé) a uvlit:?. Můžete ihed hvřit. 25

26 Telefváí kmfrtí fukce Nčí zapjeí w Všecha exterí vláí jsu při čím zapjeí, apř. v pledí přestávce eb p pracví dbě, ihed přesměrváa k určitému iterímu telefu (čí cíl). Nčí cíl a hesl uté k zaputí/vyputí určujte správce systému. Krmě th může správce systému stavit dby pr autmatické zaputí/vyputí číh režimu. Autmatické čí zapjeí efuguje, jestliže zapete/vypete čí režim mauálě. Zaputí: Zveděte sluchátk. Zadejte kód (zeptejte se správce systému). Vyputí: w Zveděte sluchátk. Zadejte kód (zeptejte se správce systému). Je-li zaput čí zapjeí, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. 26

27 Telefváí kmfrtí fukce Etry Vice Mail (EVM) Vaše HiPath 1200 má k dispzici itegrvaý systém hlasvé pšty Etry Vice Mail. Váš správce systému může pr Vás zřídit maximálě 24 hlasvých schráek a 4 autmatická spjvatelská pracviště (AutAttedat). Jestliže správce systému uvlil autmaticku kfiguraci hlasvých schráek, můžete svu hlasvu schráku zřídit také sami. Vaše sbí hlasvá schráka přijímá Vaše vláí, vítá vlající(h) Vaším sbím hlášeím eb stadardím hlášeím a umžňuje vlající(mu) amluvit ppř. zaechat zprávu. Vedle hlášeí/hlášeí abízí autmatická spjvatelská pracviště ddatečě Vašim vlajícím spjit se přím s Vámi eb Vaší(m) splupracvicí/splupracvíkem. Váš správce systému může zřídit ásledující typy autmatických spjvatelských pracvišť: Autmatický příjem vláí bez mžsti přepjeí. Vlající uslyší puze hlášeí. Ohlášeí s mžstí spjeí Vlající uslyší hlášeí/hudbu při čekáí a je pté spje(a), apř. se spjvatelským pracvištěm. Příklad: Děkujeme za zavláí. Mmetálě jsu bhužel všichi aši perátři zaeprázděi. Nezavěšujte prsím, jste v přadí. Vlající se může p hlášeí vlbu iteríh telefíh čísla spjit s iterí(m) účasticí/účastíkem. Příklad: Dbrý de, sba, kteru vláte, eí mmetálě k dispzici. P zazěí zvukvéh sigálu vlte 14 pr spjeí se splupracvíkem. Vlající se může p hlášeí spjit vlbu čísla zkráceé vlby 0-9 s iterí(m) eb exterí(m) účasticí/účastíkem. Příklad: Dbrý de. Máte-li dtazy k ašim prduktům, stiskěte prsím 1. Chcete-li se spjit s aší hrku liku, stiskěte prsím 2. 27

28 Telefváí kmfrtí fukce Zřízeí sbí hlasvé schráky Osbí stadardí schráku si můžete zcela jedduše zřídit sami. Předpklad: Správce systému uvlil autmaticku kfiguraci pr hlasvé schráky. Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte sbí číselý kód hlasvé schráky (stadardí kód = 1234). Sledujte ápvědu! Změňte prsím číselý kód při prvím přístupu ke své schráce! Dvley jsu puze číselé zaky (0-9). Nepužívejte prsím 1234 eb Pkud byste svůj číselý kód zapměli, může h Váš správce systému pět astavit a půvdí hdtu. Zaputí sbí hlasvé schráky Aby se vláí dstala k Vaší schráce, musíte a svém telefu zřídit apř. přesměrváí vláí straa 12 eb předáí vláí straa 14 s cílem 790 (=Etry Vice Mail). Prstředictvím DISA straa 42 můžete pr svůj telef zaput zveku přesměrváí vláí eb předáí vláí k Etry Vice Mail. Prhlížeí sbí hlasvé schráky Zaechaé zprávy ve Vaší hlasvé schráce jsu sigalizváy a Vašem telefu: P vyzvedutí sluchátka uslyšíte zvláští upzrňvací tó. Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte číselý kód sbí hlasvé schráky. Sledujte hlasvu ápvědu! 28

29 Telefváí kmfrtí fukce Prhlížeí sbí hlasvé schráky z jiéh iteríh telefu Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte číselý kód sbí hlasvé schráky. Zadejte čísl sbí hlasvé schráky (= vlastí iterí telefí čísl). Sledujte hlasvu ápvědu! q Prhlížeí sbí hlasvé schráky z exteríh telefu Vytvřte spjeí ke své HiPath Zadejte MSN, které přidělil Vaší EVM správce systému (zeptejte se správce systému). eb Na Vašem telefu je zaput přesměrváí k Etry Vice Mail: Zadejte své exterí telefí čísl (MSN) a stiskěte ještě během hlášeí tlačítk s hvězdičku. Zadejte číselý kód sbí hlasvé schráky. Zadejte čísl sbí hlasvé schráky (= vlastí iterí telefí čísl). Sledujte hlasvu ápvědu! 29

30 Telefváí kmfrtí fukce Zaputí autmatickéh spjvatelskéh pracviště Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí také a autmatická spjvatelská pracviště. Zřiďte a Vašem telefu přesměrváí vláí straa 12 eb předáí vláí straa 14 k cíli 741, 742, 743 eb 744 (=stadardí cíle pr autmatická spjvatelská pracviště, zeptejte se správce systému). Ovládáí/astaveí hlasvé schráky a autmatickéh spjvatelskéh pracviště Obecě lze Etry Vice Mail vládat zadáváím číslic (tóvá vlba). 1 = zpět, 2 = pakvat, 3 = dále 8 a 0 pr astaveí, zázamy a změy. Při vládáí EVM můžete pužívat ktextvu ápvědu. Nejdříve musíte hlasvu schráku eb autmatická spjvatelská pracviště aktivvat. Otevřeí hlasvé schráky/autmatickéh spjvatelskéh pracviště Zadejte kód pr Etry Vice Mail (stadardí kód = 790). Zadejte číselý kód hlasvé schráky eb autmatickéh spjvatelskéh pracviště (stadardí kód = 0000). Zadejte čísl sbí hlasvé schráky (= vlastí iterí telefí čísl, eí uté u vlastíh telefu) eb telefí čísl autmatickéh spjvatelskéh pracviště (stadardí čísl = 741, 742, 743 eb 744). Sledujte hlasvu ápvědu! Nyí můžete svu hlasvu schráku eb svá autmatická spjvatelská pracviště vládat/astavvat prstředictvím ásledujících hlašeí stavu/hlášeí fukcí: 30

31 Telefváí kmfrtí fukce Pslech zpráv (je pr Vaši sbí hlasvu schráku) Ve schráce ejsu vé eb již vyslechuté zprávy. Ohlášeí 1 eb hlášeí 2/ Můžete zazameat maximálě 2 hlášeí. Jestliže eahrajete žádá hlášeí, uslyší vlající stadardí hlášeí systému. Napsledy vyslechuté/ahraé hlášeí je aktiví. Nastaveí hlášeí Mauálě eb Autmatický deí/čí režim. Pmcí Mauálě určíte, že apsledy vyslechuté/zazameaé hlášeí bude aktiví pd hlášeím 1/2. Pmcí Autmatickéh deíh/číh režimu určíte, že hlášeí 1 (=de) eb 2 (=c) bude aktiví v závislsti a deím a čím zapjeí Vaší HiPath Zaputí/vyputí zázamu zpráv (je pr Vaši sbí hlasvu schráku) Můžete určit, zda vlající mhu pr Vás zaechat zprávy eb ikli. Ozámeý stav je aktiví. Změa číseléh kódu Vaše sbí hlasvá schráka a autmatická spjvatelská pracviště jsu chráěa před eprávěým přístupem čtyřmístým číselým kódem. Je hláše aktuálí číselý kód. Změňte prsím číselý kód při prvím přístupu d schráky! Dvley jsu puze číselé zaky (0-9). Nepužívejte prsím 1234 eb Pkud byste svůj číselý kód zapměli, může h Váš správce systému pět astavit a stadardí hdtu. Je-li Vaše HiPath 1200 astavea a autmatické bsazeí liky (zeptejte se správce systému), musíte před vlbu své hlasvé schráky eb autmatickéh spjvatelskéh pracviště stiskut tlačítk Iterí straa 9. U telefů s tóvu vlbu musíte pr vládáí Vaší Etry Vice Mail změit p vlbě hlasvé schráky eb autmatickéh spjvatelskéh pracviště astaveí a tóvu vlbu (DTMF) straa

32 Skupivé fukce Skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte k jedé eb ěklika skupiám účastíků/ účastic, se kterými se lze spjit pmcí čísla skupivé přípjky eb skupivéh vyzváěí. Příchzí vláí vyzváějí a všech telefech skupiy pstupě (= skupivá přípjka) eb sučasě (= skupivé vyzváěí), dkud čle(ka) skupiy vláí epřijme. Každý(á) čle(ka) skupiy může být adále dsažitelý(á) také pd svým vlastím telefím číslem. Vláí pr skupivu přípjku eb skupivé vyzváěí můžete vyput eb zaput. Jestliže spustil účastík skupivéh vyzváěí exterí přesměrváí vláí, jsu vláí pr skupiu sigalizváa puze a exterích telefech. Má-li být vláí sigalizvá a všech telefech (iterích i exterích), musí správce systému tut fukci zřídit. Jestliže spustil účastík ve skupivé přípjce exterí přesměrváí, je vláí předá exterímu cíli, pkud správce systému tut fukci zřídil. Jestliže správce systému akfigurval pr epřijatá vláí ve skupiě fukci předáí vláí k Etry Vice Mail, jsu zaechaé zprávy sigalizváy u všech účastíků/účastic skupiy. Jakmile vlaý účastík/vlaá účastice zprávu přijme, sigalizace se u statích čleů skupiy zruší. Ovládáí/astaveí hlasvé schráky a autmatickéh spjvatelskéh pracviště straa 30. Patříte ke skupivé přípjce eb skupivému vyzváěí: Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr pustit eb připjit d skupiy. 32

33 Skupivé fukce eb Patříte k ěklika skupiám: Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr pustit eb připjit d skupiy. w eb w eb w Zadejte kód pr všechy skupiy vyput. Zadejte kód pr všechy skupiy zaput. Zadejte skupivé čísl pr připjit/dpjit skupiu. 33

34 Skupivé fukce Převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka ve skupiě Vláí pr jié telefy ve Vaší skupiě (skupia pr převzetí vláí; zeptejte se správce systému) můžete převzít a svém telefu. Předpklad: Váš telef krátce vyzváí. Zveděte sluchátk. 34

35 Privátí blast/zabezpečeí Privátí blast/zabezpečeí Zaputí/vyputí fukce Nerušit Abyste ebyli rušei, můžete zaput fukci Nerušit. Vlající uslyší bsazvací tó. Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. Při vyzvedutí sluchátka Vám zvláští zamvací tó připmee zaputu fukci Nerušit. Fukci Nerušit emůžete zaput, je-li Váš telef akfigurvá jak míst shzu (zeptejte se správce systému). Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaé(h) účastice/účastíka Můžete zabráit tmu, aby se Vaše telefí čísl eb Vaše jmé zbrazval a displeji exterí(h) vlaé(h) účastice/účastíka. Tat fukce je aktiví tak dluh, dkud ji ezrušíte. Zvedete sluchátk. eb w Zadejte kód pr ptlačit eb zbrazit. 35

36 Privátí blast/zabezpečeí Ktrla míststi (sledváí zvuku) Telef můžete pužívat také pr ktrlu míststi. Na ktrlvaém telefu musí být tat fukce aktivváa. Když zavláte telef z veku, uslyšíte ihed, c se v míststi děje. Zaputí ktrlvaéh telefu: Zveděte sluchátk a plžte h ve směru zdrje hluku. Vyputí ktrlvaéh telefu: t Plžte sluchátk. Ktrla míststi: Zveděte sluchátk. eb Z iteríh pracviště: Zadejte iterí telefí čísl ktrlvaéh telefu. Z veku: Předpklad: Máte telef s tóvu vlbu (dvlba DTMF) eb můžete svůj telef přeput a tóvu vlbu. Telef eí připje k systému. Vytvřte spjeí k HiPath Zadejte telefí čísl (DISA-MSN, zeptejte se správce systému). Pčkejte a epřetržitý tó (ppř. přepěte telef a tóvu vlbu) a pté zadejte přiřazeé iterí telefí čísl a příslušé sbí idefitikačí čísl straa 38. Zadejte iterí čísl ktrlvaéh telefu. 36

37 Privátí blast/zabezpečeí Idetifikace aymí(h) vlající(h) zachyceí Zlmyslá exterí vláí můžete idetifikvat. Telefí čísl vlající(h) lze bdržet během hvru eb d 30 vteři pté. Vy sami přitm esmíte zavěsit. s Prvádíte exterí vláí. Jestliže byl zachyceí úspěšé, ulží se zjištěé údaje u prvzvatele sítě. Obraťte se a svéh správce systému! Zamkutí telefu prti zeužití Můžete zabráit tmu, aby Váš telef pužívaly během Vaší epřítmsti eprávěé sby. Předpklad: Pr svůj telef jste zavedli sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 38. Zamkutí/demkutí telefu: Zveděte sluchátk. eb Zadejte kód pr zamkut eb demkut. w Zadejte sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 38. V zamkutém stavu zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Iterí účastíky/ účastice lze vlat jak bvykle. 37

38 Privátí blast/zabezpečeí Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla w Abyste eprávěým sbám zabráili v užíváí Vašeh telefu, musíte zadat sbí idetifikačí čísl, které můžete sami ulžit. Zveděte sluchátk. Zadejte aktuálí pětimístý kód. Pkud jste ještě žádý kód ezadali, pužijte při prvím zadáí Zadejte vý kód. Opakujte vý kód. Pkud jste svůj kód zapměli, pžádejte správce systému, aby Vám astavil kód zpět a

39 Zbrazeí/přiřazeí hvréh Zbrazeí/přiřazeí hvréh Zbrazeí hvréh pr Váš telef Pr aktuálí hvr: Má-li Váš aalgvý telef displej, lze echat průběžě zbrazvat pplatky během zpplatěéh hvru. K tmu musí správce systému pžádat u prvzvatele sítě fukci AOCD (Advice f Charge, Durig the Call/ ifrmace pplatcích během hvru). V suladu s prvzvatelem sítě se zbrazují také bezplaté exterí hvry. Na displeji se bjeví před hvrem eb během hvru ápis bez pplatku. Zbrazeé hvré esuhlasí vždy s áklady prvzvatele sítě (zeptejte se správce systému). V případě předávaéh hvru se pplatky přiřadí telefu, a který je hvr předává. Vlba s přiřazeím hvréh w Exterí dchzí vláí můžete přiřadit určitým prjektům. Předpklad: Správce systému určil pr Vás čísla prjektů. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl prjektu. Zadejte. Zadejte exterí telefí čísl. 39

40 Další fukce/služby Další fukce/služby Fukce termíu Svým telefem se můžete echat zavlat, aby Vám připmeul růzé termíy. K tmu musíte ulžit pžadvaý termí vláí, a t: pr termí, který se deě pakuje, pr termí, který se deě pakuje krmě víkedů, pr termí p uplyutí určité dby a k určitému di. Ulžeí termíů Zveděte sluchátk. eb eb eb Vyberte druh termíu a ptvrďte: 1=dee, 2=pracvi dy, 3=p case, 4=astavit de je u termíu 4 Zadejte de a měsíc pmcí čtyř číslic, apř zameá 11. září. w Zadejte čtyřmístu hdiu, apř pr 9.05 hd. eb 1430 pr hd. Smazáí/prhlížeí ulžeéh termíu w Zveděte sluchátk. Připmeutí termíu t Předpklad: Ulžili jste termí. Nastae ulžeý kamžik. Váš telef vyzváí. Zveděte a pět plžte sluchátk. 40

41 Další fukce/služby Smazáí služeb/fukcí (smazáí platé v celém systému pr jede telef) w K dispzici je becý pstup mazáí pr spuštěé fukce. Mažu se ásledující fukce, pkud jsu aktivváy: Přesměrváí vláí Termí Zábraa upzrěí Fukce Nerušit Zpěté vláí Zveděte sluchátk. 41

42 Další fukce/služby Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete jak iterí účastík/účastice sestavit prstředictvím své HiPath 1200 dchzí exterí vláí ze vzdáleéh pracviště. Krmě th lze zaput eb vyput ásledující fukce Vašeh systému: Smazáí služeb/fukcí, kód #0 straa 41 Přesměrváí vláí, kód *11/#11 straa 12 Přesměrváí pr exterí vláí, kód *64/#64 straa 13 Zamkutí/demkutí telefu kód *14/#14 straa 14 Zamkutí/demkutí telefu kód *66/#66 straa 37 Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla, kód *93 straa 38 Otvíráí dveří, kód *61 straa 16 Fukce Nerušit, kód *97/#97 straa 35 Zkráceá vlba, kód *7 straa 17 Sledváí zvuku, ktrla míststi straa 36 Nčí zapjeí, kód *44/#44 straa 26 Zaputí spíače, kód *90/#90 straa 44 Předpklad: Máte telef s tóvu vlbu (DTMF) eb můžete svůj telef přeput a tóvu vlbu. Telef eí připjeý přím k systému. Vytvřte spjeí k HiPath Zadejte telefí čísl (DISA-MSN, zeptejte se správce systému) a pčkejte a trvalý tó (ppř. přepěte telef a tóvu vlbu). Zadejte Vaše iterí telefí čísl. Zadejte své sbí idetifikačí čísl a pčkejte a zamvací tó. eb Zadejte kód apř. * 97 pr fukce Nerušit. Vlte exterí telefí čísl. 42

43 Další fukce/služby Prvádět lze vždy puze jedu fukci eb jed dchzí vláí. P úspěšé aktivaci fukce je spjeí ihed rzpje. V případě exteríh vláí se spjeí rzpjí, jakmile telefí parter ukčí hvr. ppř. Fukce ISDN prstředictvím vlby pmcí kódů (vlba pmcí klávesice) V ěkterých zemích můžete vyvlat ISDN fukce svéh prvzvatele telefí sítě prstředictvím vlby pmcí kódů (zeptejte se správce systému). Zveděte sluchátk. Stiskěte tlačítk. Nuté puze u telefů s tóvu vlbu, jestliže již prvádíte exterí hvr. Zadejte exterí kód. Neí uté, pkud prvádíte exterí hvr eb správce systému aktivval fukci Autmatické bsazeí vějšíh vedeí. Zadejte kód pr pžadvau ISDN fukci. Příklad (platý pr Nizzemí): Ext. přesměrváí zaput: *210* čísl cíle #. Ext. přesměrváí vyput: #21# Jaké ISDN fukce lze ve Vaší zemi pmcí kódu vládat, zjistíte u svéh prvzvatele sítě (zeptejte se správce systému). Siemes AG epřebírá záruku za škdy/áklady, které mhu vzikut epvleým pužíváím eb esprávu bsluhu (apř. zeužití hvréh). 43

44 Další fukce/služby eb Zaputí spíačů (relé) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), lze pmcí spíačů (relé; maximálě 2) zapíat a vypíat růzá zařízeí (apř. tvíráí dveří). V závislsti a astaveí lze spíače zapíat a vypíat mauálě eb autmaticky (p čase). Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí.... w Zadejte spíač. Ptvrzeí/vyputí alarmu t Pkud správce systému zřídil pr Váš telef fukci alarmu, bdržíte pplachvé vláí, jestliže Vaše HiPath 1200 rzezá pplachvu situaci. Pr ptvrzeí pplachvéh vláí musíte tt vláí přijmut. Pkud pplachvé vláí eptvrdíte, pakuje se pdle th, jak je aprgramvá. Předpklad: Na displeji se zbrazí Vla: Sesr... a Váš telef vyzváí třikrát p sbě každé 4 vteřiy. Zveděte sluchátk. Zadejte kód (uté je v případě, že byl zříze správcem systému; Pslat DTMF kd je aktiví). Sluchátk pět plžte. Vyputí alarmu Jestliže byl krmě pplachvéh vláí zaput i pplachvé zařízeí, lze tt cíleě vyput. Zadejte kód ( Hesl prgramváí, zeptejte se správce systému). Pplachvé zařízeí se vype. 44

45 Další fukce/služby eb w Odmítutí při bsaze, přeputí telefu a bsaze Všechy telefy určité skupiy jsu autmaticky přeputy a bsaze, jestliže telefuje účastík/ účastice skupiy. Exterí vláí pak již ejsu sigalizváa (vlající bdrží bsazvací tó) a jsu dmítuta. T má smysl apř. tehdy, je-li přítma puze jeda sba skupiy a echce být během hvru rušea dalšími exterími vláími. Krmě th se vlající dmívá, že vlaý(á) má mmetálě bsaze, tudíž t pzději zkusí ještě jedu. Předpklad: Patříte ke skupiě s fukcí Odmítutí při bsaze (zeptejte se správce systému). Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. 45

46 Správa systému/aktualizace sftware Správa systému/aktualizace sftware V ásledujících kapitlách jsu ppsáy fukce týkající se správy systému, které můžete prvádět prstředictvím svéh telefu. Uvlěí pr vzdáleu správu (Remte Admiistrati) a aktualizaci sftware Správu Vaší HiPath 1200 lze prvádět ze vzdáleéh místa. K tmu musíte svu HiPath 1200 uvlit za předpkladu, že máte příslušé právěí. Nyí může správce systému ve staveé dbě prvádět správu eb aktualizaci sftware. Servisí vláí Máte-li příslušé právěí, můžete zavlat servisí pracviště a umžit vzdáleu správu prstředictvím stávajícíh spjeí. Zveděte sluchátk. Zadejte exterí telefí čísl. Zadejte. Aktualizace sftware Máte-li příslušé právěí, můžete spustit aktualizaci sftware. Sftware je přeáše ze servisíh pracviště. 46

47 Správa systému/aktualizace sftware Obveí systémvéh hesla w Správce systému může prvádět správu prstředictvím pčítačvéh ástrje své HiPath K tmu je třeba zadat hesl ( Hesl prgramváí ). Pkud správce hesl zapmee, můžete je, máte-li příslušé právěí, astavit zpět a stadardí hdtu. Zveděte sluchátk. Zadejte smimísté hesl (zeptejte se správce systému). Nastaveí dby trváí Flash telefu s tóvu vlbu w U ěkterých telefů s tóvu vlbu se může stát, že Vaše HiPath 1200 erzezá stisk tlačítka Flash. Pak apříklad efuguje zpětý dtaz ( straa 10). V takvém případě musíte astavit dbu trváí Flash připjeéh telefu s tóvu vlbu ve Vaší HiPath Zveděte sluchátk. Stiskěte tlačítk Flash. 47

48 Správa systému/aktualizace sftware Nastaveí jazyka/země w Pr přizpůsbeí své HiPath 1200 specifickým pdmíkám své země, musíte zadat příslušý zemský kód. Krmě th se astaví dpvídající jazyk a měvá jedtka pr zbrazeí a displeji Vašich telefů. Předpklad: Váš telef má příslušé právěí. Zveděte sluchátk. Zadejte smimístý kód země. Kód se ulží, Vaše HiPath 1200 se ejdříve resetuje a pak pět spustí. Země Kód Austrálie Belgie Dásk Německ Estsk Fisk Fracie Řeck Velká Britáie Irsk Itálie Srbsk Ltyšsk Litva Středí výchd Nizzemí Nrsk Rakusk Plsk Prtugalsk Rumusk Švédsk Švýcarsk Slvesk Slvisk Špaělsk Česk

49 Dkumetace Dkumetace Tet ávd k pužití ajdete také a Iteretu v PDF frmátu a adrese a a CD-ROM systému HiPath 1200 (zeptejte se správce systému) pd dkumetací v PDF frmátu. K prhlížeí a vytištěí ávdu k pužití v PDF frmátu ptřebujete pčítač s aistalvaým bezplatým sftwarvým prduktem Acrbat Reader d Adbe. 49

50 Rejstřík Rejstřík A alarm ptvrzeí/vyputí 44 autmatická spjvatelská pracviště 27 vládáí 30 zaputí 30 autmatické bsazeí liky 9 autmatické bsazeí vějšíh vedeí 9 autmatické sestaveí spjeí 18 autmatické upzrěí zákaz/pvleí 21 autmatické zpěté vláí 15 C cetrálí zkráceá vlba 17 Č čísl prjektu 39 čísl prvlby přiřazeí 19 D DISA 42 dba trváí Flash 47 druhé vláí příjem 20 zákaz/pvleí 21 E Etry Vice Mail (EVM) 27 autmatická spjvatelská pracviště 27 hlasvá schráka 27 astaveí hlášeí 31 zázam zpráv 31 změa číseléh kódu 31 exterí kód 9, 14 exterí vláí 9 exterí vlba 14 F fukce smazáí 41 využití ze vzdáleéh pracviště 42 H hlasvá schráka 27 sbí 27 vládáí 30 prhlížeí 28 zaputí 28 zřízeí 28 hrká lika 18 hvr parkváí 22 předáí 11 předáí p hlášeí 24 převzetí z parkváí 22 příjem 8 ukčeí 9 hvré pr jiý telef 39 pr Váš telef 39 I impulsí vlba 2 idividuálí zkráceá vlba 17 iterí vlba 14 K kód pr exterí vláí 9 kferece 10, 21 ktrla míststi 36 50

51 Rejstřík M mhásbé telefí čísl (MSN) přesměrváí v síti prvzvatele 13 přiřazeí 19 N apjeí 25 astaveí jazyka/země 48 ávd k pužití PDF frmát 49 Nerušit 35 čí zapjeí 26 O bveí systémvéh hesla 47 bslužé krky 6 dbrý persál 6 dmítutí při bsaze 45 hlášeí 18 příklady 27 pakváí vláí 22 sbí hlasvá schráka prhlížeí 29 sbí idetifikačí čísl (PIN) pr telef 37 ulžeí 38 P parkváí hvrů 22 PDF frmát 49 pmc v případě prblémů 6 ptlačeí zbrazeí telefíh čísla 35 předáí hvru 11 p hlášeí 24 předáí vláí 14 přesměrváí 12 mhásbé telefí čísl (MSN) 13 přesměrváí vláí 12 převzetí vláí 16, 34 přímé slveí 18 přímý přístup d systému 42 přiřazeí hvréh 39 přiřazeí hvrů prjektům 39 přístup k fukcím 7 R relé 44 rezervace liky 19 S servisí vláí 46 sestaveí spjeí autmatické 18 sigál 8 skupivá přípjka 32 skupivé vyzváěí 32 sledváí zvuku 36 smazáí fukcí 41 platé v celém systému 41 služeb 41 sftware aktualizace 46 spíače 44 spjeí s ejižšími áklady (LCR) 9 spjvatelské pracviště 27 správa systému 46 střídáí mezi hvry 10, 21 symbly výzamy 6 systémvé hesl bveí 47 T telef vládáí 7 přeputí a bsaze 45 s tóvu vlbu 24 zamkutí/demkutí 37 telefí čísl ptlačeí zbrazeí 35 přiřazeí 19 termí 40 připmeutí 40 tóvá dvlba 24 51

52 Rejstřík U ulžeí sbíh idetifikačíh čísla 38 upzrěí 21, 25 příjem 20 V variabilí přesměrváí 12 vláí předáí 14 přes vstupí telef u dveří 16 přesměrváí 12 přesměrváí MSN v síti prvzvatele 13 převzetí ve skupiě 34 převzetí, cíleé 16 příjem 8 vláí druhéh účastíka 10 vlba fukce ISDN 43 iterí/exterí 9 pmcí klávesice 43 pmcí kódů pmcí zkráceé vlby 17 vráceé vláí 22 vstupí telef 16 vyzvedutí sluchátka 35 vzdáleá správa 46 Z zabezpečeí 35 zábraa přesu upzrěí 21 zachyceí 37 zamkutí telefu prti zeužití 37 zemský kód 48 zkráceá vlba cetrálí 17 idividuálí 17 ulžeí idividuálích čísel 17 zpěté vláí 15 zpětý dtaz 10 zvláští zamvací tó 35 52

53 Přehled fukcí a kódů Přehled fukcí a kódů Následující tabulka ukazuje všechy mžé fukce. Je-li tat služba zřízea (zeptejte se správce systému), můžete je spustit zadáím příslušéh kódu. U telefů s impulsí vlbu musíte ahradit tlačítk přadím číslic a tlačítk přadím číslic. Pzameejte si, že tlačítk eí uté u telefů s impulsí vlbu. Fukce ptvrdit alarm vyput alarm Obslužé krky t kódw upzr. iterí č.w tel. č. bsaze, pčkejte 6 vteři eb iterí č.w tel. č. bsaza ( ) vlai prijmut prevzeti, cilee iterí č. prevzeti, skupia vlat telefí čísl Nerusit zaput w Nerusit vyput w presmervai zap. telefí čísl w presmervai vyp w presmervai exteri zap. presmervai exteri vyp. w MSN w w MSN w w MSN w predai vlai zap. predai vlai vyp. telefí čísl w w apjei iterí č.w tel. č. bsaze ( ) w aktivi fukce vyp. w prime slvei iterí č.w zachycei s ( ) exterí č. MSNw exterí č. MSNw exterí č. MSNw 53

54 Přehled fukcí a kódů Fukce ukcit a zpet predat/prevzit... p hlasei pres skupiu skup. s hled. vyp. skup. s hled. zap. htlie Obslužé krky t s ( ) zamte ppř. telefí č. t s ( ) skupia w s vlba ciselici ppř. ( ) w eb w eb skupia w w eb w eb skupia w zridit kfereci ucastik se ehlasi 1. pkracvai hvru dpjit se z kfer. ppř. exterí kód kód ISDN fukce tel. č.( ) tel. č.( ) ( ) t uctvai akladu/cisl prjektu PKZ w exterí č. vlba c. zkracee vlby zmeit zkrac. vlbu * 0... * 9 eb * 0... * 9 w exterí č.w kd zeme - astavei jazyka/zeme kód zeměw rezervvat liku exterí bsazea, pčkejte 5 vteři t exterí č. uvlit liku (vlai) dvlba DTMF/tva vlba s(je telef s pulsí vlbu: ) ci zapj. zap. kód w ci zapj. vyp. kód parkvai s ( )... w t zpet z parkvai... sledvai zvuku zap. w s sledvai zvuku vyp. t 54

55 Přehled fukcí a kódů Fukce Obslužé krky zpety dtaz ukcit a zpet, 1. pkracvai hvru stridai kfer. tri uc. spjit partera s ( ( ) ( ) ( ) t ) telefí čísl zpete vlai ulzit zpete vlai smazat zpete vlai prijmut) zbraz. cisla zap. zbraz. cisla vyp. spiac zap. spiac vyp. ( ) eb pčkejte 6 vteři w w w spíač 1 eb 2w spíač 1 eb 2w zmeit kd zamku starý kód 2x vý kód servisi vlai exterí č. bva systemveh hesla kód w telef zamkut telef demkut telef bsaze zap telef bsaze vyp termi ulzit termi smazat pripmeuti termiu prijmut hvr pres vstupi tel. tvirai dveri kód kód w w druh termíu 1 až 4 čas apř u termíu 4 ejdříve de a měsíc 1109 w w t eb p 30 vteřiách iterí č. ( ) 55

56 Přehled fukcí a kódů Fukce druhe vlai (upzr.) prijmut druhe vlai ukcit, 1. pkracvai hvru aut. druhe vlai zap. aut. druhe vlai vyp. Obslužé krky t ( ) ( ) w w 56

57 Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které se při kkrétím pužití e vždy shdují v uvedeé frmě eb které se mhu z důvdu dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. Pužité začky jsu vlastictvím Siemes AG ppř. příslušéh majitele. Siemes AG 2005 Siemes s.r.., divize Kmuikace Průmyslvá 7, Praha 10 Objedací čísl: A31003-H1200-B D19 Všecha práva a techické změy vyhrazey

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Změny v londýnské nízkoemisní zóně

Změny v londýnské nízkoemisní zóně Tiskvá zpráva Březen 2011 Změny v lndýnské nízkemisní zóně Registrujte se d dnešníh dne, abyste prkázali, že splňujete dané nrmy (www.tfl.gv.uk/lezlndn). Od 3. ledna 2012 dchází ke změně v emisních nrmách.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou Jak prpjit 2N GSM bránu s IP pbčkvu ústřednu Tt FAQ vás naučí jak připjit vaši GSM bránu k vaší IP pbčkvé ústředně. Pkud vám p nastavení brány pdle tht FAQ neprchází dchzí hvry, pdívejte se na naše FAQ

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více