Manuál pro lektory. v e r w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři"

Transkript

1 Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež jsu jejich bsahem. Manuál pr lektry v e r w w w. w e b c a s t t l e a r n. c m Partneři

2 Manuál pr lektry byl připraven v rámci prjektu Hw t webcast new media use in the efficient learning prcesses, který je splufinancván Celživtním Vzdělávacím Prgramem Lenard da Vinci. Pskytuje přípravu, prpagaci a zhdncení metdlgie n-line výuky s využitím webcast sftwaru. Díky těmt prgramům je mžné vést výuku s využitím prezentací, videa a zvuku (VOIP). Manuál pr lektry je příkladem rzšíření praktických znalstí bsažených v metdlgii a je navržený tak, aby zjedndušval práci lektrů. Hlavním cílem je pdpra v rganizačním prcesu webcast výuky a zajistit efektivity ve využívání všech dstupných nástrjů. Prjekt je realizván knsrciem slženém ze splečnstí: Management Observatry Fundatin (FOZ) Adam Smith Cllege (ASC) Czech Efficient Learning Nde (CELN) Institute f Mbile Technlgies fr Educatin and Culture (IMOTEC) Autři: Calum Thmsn (ASC) Jarslav Čech (CELN) Krzysztf Zieliński (FOZ) Vilma Butkute (IMOTEC) Ve splupráci s: Bartsz Kramek (TransmisjeOnline) Warsaw 2010 Hw t webcast new media use in the efficient learning prcesses webcasttlearn.cm webcasttlearn.cm 2

3 Obsah Úvd 4 Kmunikace 4 Interakce 4 Vliv technlgií na prces učení 4 Před výuku 6 Během výuky 10 Šklící tým 10 Zvuk 12 Vide 12 P výuce 13 Shrnutí 14 Glsář 15 webcasttlearn.cm 3

4 Úvd Webcast výuka simuluje tradiční výuku ve třídě jak nejlépe t jde. Sftware pužitý pr výuku umžňuje zážitek, který je velice pdbný kntaktu tváří v tvář s lektrem. Díky tmu je vytvřen splečný virtuální prstr pr interakci (dstupný sučasně na různých místech). Lektři a studenti, kteří se zúčastňují výuky, mhu být na různých čast vzdálených místech a stále se vlivňvat tváří v tvář. Kmunikace Bez hledu na shdné vlastnsti, které sdílejí, existují pdstatné rzdíly mezi tradiční a webcast výuku. Ty jsu patrné zejména při budvání a rzvíjení vztahů mezi dvěma zúčastněnými stranami. Neverbální kmunikace je při webcastingu pdstatně hrší než během klasické výuky. Lektr většinu studenty nevidí a prt nemůže číst jejich nevyslvené reakce na prezentvaný materiál. Nicméně webcast umžňuje řízení splupráce studentů, cž během tradiční výuky není mžné. T je důležité zejména při sezení pr velku skupinu lidí či při tevřené výuce. Takvá kntrla je mžná díky lektrským schpnstem řídit kmunikační kanály, určvat, kd má práv hvřit, mdervat a kntrlvat příspěvky studentů před tím, než jsu publikvány. Virtuální prstr lektra a studenta. Prfesinální sftware Virtuální prstr pr interakci Různé charakteristiky prcesu skupin Řeč těla studenta je neviditelná Webcast vám nejen umžní kntrlvat a řídit, ale také vám pskytne Interakce Webcast výuka je také charakteristická různými typy interakce, které je mžné pužít z Internetvých zdrjů neb lze využít různé prfesinální sftwary, např. chaty, dtazníky, kvízy, videknference. Vliv technlgií na prces učení Online webcast výuka vytváří mnh zajímavých vzdělávacích efektů, které zásadně vlivňují průběh a efektivitu sezení. Vzdálenst a virtualizace studentů zvyšuje jejich pcit annymity. Účastníci webcast výuky jsu čast chtnější klást tázky a vyjadřvat své názry než během klasické výuky. Více tevřená kmunikace Vyšší úrveň kritiky Webcast sftware umžňuje archivaci příspěvků studentů tím, že můžete zaznamenávat chat a audi-vide diskuze v případě videknference. webcasttlearn.cm 4

5 Prt může být výuka zpětně přehrána a zpětně se jí může kdkliv zúčastnit. Také může být zalžena databáze multimédií a tam se budu ukládat vzdělávací zdrje z webcastů (vzdělávací materiál). Otázky/kmentáře jsu zaznamenávány a viditelné na brazvce, takže na ně musí lektr dříve či pzději reagvat. Aby se zachvala spkjenst zúčastněných, něměly by žádné tázky zůstat nezdpvězeny. Zaznamenáváni příspěvků má také psychlgický efekt, prtže lektr/mderátr se cítí pvinen dpvědět na tázky a reagvat na jejich pznámky/kmentáře/návrhy. Otázky, na které není čas během sezení, jsu většinu zdpvězeny pté (díky elektrnické kmunikaci). Využití nástrjů pr hdncení, jak jsu autmaticky zaznamenané statistiky neb elektrnické dtazníky, určují jeh rychlst (je t mnhem rychlejší než v případě tradiční výuky). Nesynchrniz vaný e- learning tvrba kreativních multimédií a vědmstních Větší ptřeba dpvědět na tázky studentů Rychlé hdncení studentů webcasttlearn.cm 5

6 Před výuku Při plánvání webcast sezení je nutn mít na paměti, že je třeba pstupvat dle základních pravidel. Prvně je nutné prvést analýzu cílvé skupiny a její výukvé ptřeby. Sučasně je ptřeba vzít v úvahu charakteristiky webcast sftwaru a jejich vliv na dsažení daných výledků. Při přípravě webcast sezení by měl lektr následvat sekvenci úklů. Jedntlivé úkly a jejich přadí se může změnit na základě klienta, předmětu neb vyučvané skupiny atd. Nicméně většinu je přadí následující: Webcast výuka by měla být stejná jak jakákli jiná výuka Charakteristika studentů určuje pužité metdy Úkl 1: Analýza skupiny Kd jsu? Vnitřní/vnější studenti - lidé z rganizace/lidé mim rganizaci. Obeznámenst s nvými technlgiemi znalsti při využívání webvých aplikací; schpnst se rychle přizpůsbit nvým sftwarům a situacím. Mtivace a čekávání stanven na základě analýzy ptřeb cílvé skupiny. Úrveň kázně předpvězena na základě analýzy cílve skupiny. Čím méně se studenti a lektr znají, tím víc bude interakce mezená Čím hrší schpnsti, tím jedndušší metdy Nižsí úrveň mtivace, kratší webcast Čím nižsí úrveň disciplíny, tím nižsí úrveň interakce Úkl 2: Frmulujte cíle sezení: Určete cíle výuky hlavní cíl a pté ty knkrétnější. Ddatečné tázky: mhu být cíle dsaženy pmcí webcast výuky? tak by měla být výuka zrganizvána, aby byl zajištěn dsažení cílů? Definujte rientační kritéria dsažených cílů, aby se daly splněné cíle měřit. C určí, zda byly dsaženy cíle výuky? Cíle musí být CHYTRÉ: jasné, měřitelné, dstupné, reálné a časvě určené Jaká blast pmůže dsáhnut daných cílů Úkl 3: Připravte bsah: webcasttlearn.cm 6

7 Stanvte rzsah výuky shrnutí bsahu a klíčvých témat Frmulujte téma výuky detailní infrmace bsahu výuky Studijní plán detailní plán znázrňující přadí a dhadnutu délku každéh bdu Prezentace většinu služí jak základní infrmace a výukvý nástrj pužitý během webcast sezení. Dpručujeme jednduchu frmu s minimální grafiku. Příliš kmplikvaná frma může způsbit prblémy a zmást studenty. Ddatečné materiály: cvičení, články, vědmstní základy. Úkl 4: Stanvte frmu výuky Určete pčet zúčastněných (velikst skupiny) Webcast výuka by měla bsahvat jasné a velice zajímavé infrmace Určvání pčtu studentů musí záležet na cílech a technických pžadavcích 7-19 sb mhu se vyskytnut ptíže s kmunikací 2-6 sb výuka má frmu wrkshpu, velice dbrá kmunikace mezi účastníky sb verbální kmunikace je mezená, účastníci pužívají ddatečné nástrje, např. chat 51 a více mezená kmunikace, výuka by měla být pečlivě naplánvaná a zrganizvaná Čím více účastníků, tím větší interakce Umístění výukvéh sezení bude daná výuka ve třídě neb bude přenášena n-line puze virtuální studenti budu n-line Rzptýlení účastníků: skupina studentů u jednh pčítače Optimální délka webcastu je minut každý student u svéh pčítače Navržený čas a pčet mdulů: 1 mdul d 45 minut 2 mduly, 45 minut každý Nedpručujeme sezení delší než 90 minut delší než 90 minut Zvlte způsb interakce webcasttlearn.cm 7

8 chat / Instant Messaging tt studentům umžňuje vzájemně kmunikvat, vkládat příspěvky a bdržet zpětnu vazbu, aniž by vyrušvali. dtazníky / kvízy může se pužít při frmativním hdncení a studentům pskytne kamžitu zpětnu vazbu. webquests studentům umžní, aby prnikli d webcast výuky a pskytne jim mžnst hledat řešení a t ptenciálně vede k různým knečným řešením. simulvaný Interaktivní Whitebard tt může lektr využít jak platfrmu pr splupráci ve virtuálním prstředí. videknference ta umžní přens zvuku a videa v reálném čase mezy studenty a lektrem, simuluje prstředí tváří v tvář tradiční výuky. sdílení subrů lektr připraví subr a pskytne h studentům ke stažení a ti si h mhu upravit pdle svéh. sdílení brazvky zbrazení brazvky lektra umžňuje upravvat dkumenty a prezentace v reálném čase a studenti tyt změny hned vidí. Od nejrychlejších a nejznámějších p ty neslžitější Úkl 5: Infrmujte studenty technických mžnstech nástrjů Technické pžadavky sftwaru Pžadavky hardwaru Dstupné vlastnsti Čím větší skupina, tím prpracvanější scénář Instrukce pužívání nástrjů Nejčastější chyby Úkl 6: Připravte scénář výuky. Scénář musí bsahvat klíčvé infrmace daném sezení a představuje funkční rámec. Je t vlastně krátký text s následujícími infrmacemi: Organizační infrmace hledně dané webcast lekce: datum a čas lekce časvý rámec čas a frma tázek frma výukvé lekce šklící tým pvinnsti všech členů pčet lektrů Scénář je charakterizván prezentací webcasttlearn.cm 8

9 nástrje pr interakci Technické infrmace sftware pužitý během výuky technické (hardware) pžadavky hardware (vybavení) pžadavky Infrmace hledně bsahu výuky: téma br prgram rzvrh hdin webcasttlearn.cm 9

10 Během výuky Webcast výuce by měla předcházet dpvídající příprava c se týče rganizace, bsahu a technických pžadavků. Oganizační a technická stránka je velice důležitá a klíčvá pr úspěšnu výuku. Je velmi důležité studentům představit frmu výuky a sftware, který se bude pužívat během webcast sezení. Nejlepší je vyzvat studenty přihlásit se před prvním sezením alespň 30 minut dříve, aby si mhli testvat svůj pčítač a internetvé připjení. Puze dbrá příprava všech účastníků umžní efektivní Všechny ddatečné technické pžadavky a instrukce jsu na webvých stránkách a neb se pšlu studentům před začátkem výuky. Také jsu pskytnuty Kntaktní infrmace na technicku pdpru. Šklící tým Efektivita webcast výuky záleží na něklika klíčvých rlích, které šklící tým musí zastat. Tým se většinu skládá z lektra a mderátra. Může být psílen pmcnéh lektra a technicku pdpru. Lektr, který umí dbře vládat webcat technlgii, může úspěšně řídit výuky pr malu skupinu studentů (d 6 lidí). Během webcast sezení pr skupinu větší než 15 lidí je rle mderátra nutnstí, aby byl mžné řídit splupráci všech zúčastněných. Klíčvé úkly lektra jsu: Prezentvat materiály způsbem, který zaujme studenty Odpvídat na tázky studentů během a p sezení Rle členů šklícíh týmu musí dpvídat znalstem, schpnstem Práce lektra a mderátra se může lišit psle jejich schpnstí a znalstí Zastupit rganizátra přivítat/rzlučit se s účastníky za rganizátra, rganizvat sezení Pdprvat didaktický prces - udržvat pzitivní atmsféru, která pdpruje výukvý prces; kntrlvat zapjení studentů Klíčvé úkly mderátra jsu: Reprezentvat a pmci rganizátrvi přivítat/rzlučit se s účastníky za rganizátra, rganizvat sezení Pvzbuzvat a mdervat diskuzi Pdat zprávu vývji sezení a zdůraznit nejdůležitější infrmace Mderátr může dpvídat na jednduché tázky webcasttlearn.cm 10

11 Pskytnut technicku pdpru představit studentům všechny aplikace a pmci jim pužívat je efektivně; řešit veškeré technické ptíže Řídit kmunikaci mezi lektrem a studenty, předávat tázky a zpětnu vazbu Vytvřit výukvé a marketingvé materiály a zveřejnit je (dhrmady s kmentáři) na sciální sítě Pdstata webcastu, c se týče vzdálenst studentů, způsbuje nezbytnst využití interaktivních nástrjů. Nejčastěji pužívané jsu následující: Mderátr řídí chat a statní aplikace Chat je nástrj, který umžňuje výměnu zpráv v reálném čase Chat je pužit při 99% všech sezení, trenérvi a/neb mderátrvi umžňuje: efektivně studenty uvést d výuky zdůraznit nejdůležitější bdy výuky klást tázky během sezení infrmvat technických prblémech Kvízy a dtazníky v reálném čase lektrvi a/neb mderátrvi umžňují: Kvízy a dtazníky bsahují cvičení pr studenty připravné předem neb na hdině hdntit pkrk studenta hdntit studentv zapjení zvýšit úrveň kncentrace Whitebard lektrvi a/neb mderátrvi umžňuje: zvýraznit nejdůležitější bdy prezentace Pmcí whitebardu můžete zvýraznit určité části prezentace zjedndušit splupráci mezi studenty (v malých skupinách) Sdílení brazvky lektrvi a/neb mderátrvi umžňuje: upravvat dkument v reálném čase ulehčit práci ve skupinách kntrlvat pkrk studentů Vědmstní základy lektrvi a/neb mderátrvi umžňují: Sdílení brazvky nástrj který vám umžní přenést bsah vaší brazvky na brazvky účastníků webcasttlearn.cm 11

12 řešit úlhy rzšířit předmět výuky ukázat příklady vzdělávacích aplikací WebQuests knstruktivní způsb výuky, kde se pužívají n-line zdrje k řešení úklů zadaných lektrem. Zahrnuje hraní rlí a hledání řešení na internetu. On-line hry jednduché vzdělávací hry, které pmáhají zapamatvat si dprezentvanu látku. Zvuk Zvuk je pr webcast výuku velice důležitý a splečně s ppt prezentacemi tvří hlavní kanál přensu bsahu danéh sezení. Prt je jeh kvalita a splehlivst tak důležitá. Tři hlavní faktry, které vlivňují přens zvuku, jsu: Výknný sftware Rychlé připjení k internetu Pužití sluchátek s mikrfnem (redukce zvěny) Pužití sluchátek s mikrfnem je velice důležité minimalizuje zvěnu Vide Pkud jsu účastníci webcast výuky vybaveni webkameru, je důležité mít na paměti světlení (měly by být dva zdrje světla směřující na lektra, aby se minimalizvaly stíny; žádné světl za lektrem, aby se tím kamera nezahlcvala). Za lektrem může být umístěn plakát s lgem rganizátra, ale jen za pdmínky, že jeh barvy nejsu příliš výrazné. webcasttlearn.cm 12

13 P výuce Ohdncení lektra Mnh webcast sftwarů umžňuje zaznamenávání výukvých sezení. Pmcí tét funkce můžete sezení nahrát a pužít h k dalším účelům. Příprava a prezentace materiálů p výuce: prpagace a marketing pmcí znalstí rzšiřvání vědmstních základů Ohdncení výuky: shlédnutí nahranéh sezení interní hdncení didaktických metd lektra analýza zpráv v chatu statistika - aktivita studentů a její délka hdntící dtazníky P výuce následuje: výuky Lektr zdpví všechny tázky dpvězení tázek plžených během výuky (přes chat) deslání dkazů, prezentací, ddatečných materiálů Využití nahranéh sezení: tvrba a rzšiřvání vědmstních základů Efektivní správa znalstí distribuce e-leraningvéh bsahu spjení s již existujícím systémem webcasttlearn.cm 13

14 Shrnutí Webcast výuka pskytuje účastníkům skvělu příležitst setkat se s experty, kteří by jinak byli nedstupní. Také výrazně snižuje náklady vynalžené na výuku tím, že není nutné za výuku cestvat. Webcast výuka využívá internetvé zdrje a zajišťuje flexibilitu ve využívání nline nástrjů. S využíváním webcastingu je mžné, aby lektři řídili výuku s účastníky p celé zemi neb dknce p celém světě. Nicméně je velice důležité mít nějaku praxi s využíváním webcastingvých nástrjů před prvním sezením, například v malých skupinách a během teleknferencí. T vám pmůže zvyknut si na sftware a na nepřirzenu nutnst hvřit s brazvku. Lektr, který řídí své první webcast sezení, má čast djem, že mluví sám pr sebe a není si jistý, že jsu na ruhé straně lidé, kteří h psluchají. Prblémy s pvrzením jejich přítmnsti a nedstatek zpětné vazby může pdkpávat sebedůvěru lektra. T je důvd, prč je dpručen mít při prvním sezení k dispzii zkušenéh mderátra. Ten může lektrvi pmci tím, že se bude starat rganizační stránku a technicku pdpru. S každým nvým webcast sezením se bude lektr cítit jistější a pmc mderátra nebude tlik ptřebná. Ptm je mžné využít pkrčilé metdy zapjení studentů a dcílit tak větší flexibility. webcasttlearn.cm 14

15 Glsář Chat nástrj umžňující výměnu textvých zpráv v reálném čase. Knverzace může být veřejná (přístupná všem) neb individuální (přístupná puze zvleným účastníkům). Elektrnické dtazníky n-line frmulář se subrem záměrně připravených tázek. Ty dávají mžnst vyjádřit svůj názr dpvídáním na uzavřené, pl-tevřené a tevřené tázky. Odpvědi jsu sečteny a zveřejněny jak statistika. Hdncení analýza hdnt/znaků jedntlivých prgramů neb akcí (např. vzdělávací prgram, prjekt), která využívá kritéria pdle stanvených nrem za účelem vývje, vylepšvání a efektivity. Skládá se ze systematicky sesbíraných a analyzvaných infrmací cílech stanvených kritériích. Interaktivní whitebard nástrj, který umžňuje zdůraznit klíčvé části prezentací a dkumentů. Obzvlášť důležitý je ve splupráci v malých skupinách. Vědmstní základy sbírky vzdělávacích materiálů s dkumenty, prezentacemi, e-learning kurzy, audi a vide subry, které se pužívají k rzšíření znalstí získaných během webcast sezen (např. videlectures.net, dcstc.cm, slideshare.net) On-line hry n-line aplikace, které pmahájí zapamatvat si výukvý materiál a zlepšit kncentraci. Kvíz cvičení připraven lektrem předem neb ad hc. Skládá se z tázek na základě infrmací získaných během šklení. Jeh slžitá frma vyžaduje vysku úrveň kncentrace a zapjení. Sdílení brazvky nástrj, který umžňuje přens bsahu pčítačvé brazvky jednmu neb více divákům. Účastníci mhu vidět veškeré změny v reálném čase. Zjedndušuje technicku pdpru a práci ve skupinách na dkumentech. Videknference interaktivní kmunikace, která umňuje využívat sučasně vide a audi. Lidé, kteří pužívají určité vybavení, mhu mluvit a sučasně se i vidět. Ačkliv se pužívá pr přens videa a audia, může být užitečná také pr sdílení dkumentů, infrmací a pznámek. webcasttlearn.cm 15

16 Webcast přens audia a videa na webu (Wrld Wide Web) z jednh specifickéh zdrje pr velku skupinu účastníků. Přens může být uskutečněn n-line neb na vyžádání. Webcast sftware všechny pčítačvé prgramy, které umžňují kmunikvat přes internet. Pmahá přenášet prezentace, zvuk, vie a chat. Ddatečně se může přidat interaktivní whitebard, dtazníky, sdílení brazvky. Příklad sftwarů: Adbe Acrbat Cnnect Pr, YUGMA, Dim dim, ONIF. Scénář webcast výuky plán výuky, který zarhrnuje klíčvé infrmace (jak je cíl, téma, nástrje atd.) a má svůj vlastní rámec. Je velice důležitý během webcastů s velku skupinu lidí, prtže v tmt případě je naplánvání času extrémně důležité. Webcast výukvé sezení je jedna n-line výuka. Optimální délka webcast sezení by měla být mezi min. T zajistí nejlepší efektivitu a kncentraci na daný předmět. WebQuest pdle publikace Ddge je t aktivita zaměřená na průzkum, kdy nějaké či veškeré infrmace, s kterými studenti pracují, jsu z internetvých zdrjů, případně dplněny videknference, Můžeme rzlišit dva typy WebQuest dluhdbý a krátkdbý. V příadě krátkdbéh WebQuestu mají studenti na vyhledání mnha infrmací krátké časvé bdbí (1-3 dny). V případě dluhdbéh WebQuestu mají více času (1 týden-1 měsíc), aby se s tématem seznámili. Nejdůležitější věc je analýza získanch znalstí a jejich využití v praktických případech. webcasttlearn.cm 16

17 w w w. w e b c a s t t l e a r n. c m

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více