ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX0059NML* UOHSX0059NML ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-15372/2013/511/MFl Brn 14. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve splečném správním řízení zahájeném na návrhy dne a dne a z mci úřední dne , jehž účastníky jsu centrální zadavatel Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, zadavatel Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, navrhvatel STUDENT AGENCY, s.r.., IČO , se sídlem náměstí Svbdy 86/17, Brn, ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Kateřinu Radstvu, IČO , advkátku, se sídlem Břehvá 208/8, Praha 1, navrhvatel OKsystem s.r.., IČO , se sídlem Na Pankráci 1690/125, Praha 4, ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Danielem Chamrádem, advkátem se sídlem K Hutím 5/665, Praha 9, vybraný uchazeč Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Tmášem Čihulu, LL.M. Eur., Ph.D., advkátem, Na Příkpě 19, Praha 1, vedeném ve věci návrhu navrhvatele STUDENT AGENCY, s.r.., IČO , se sídlem náměstí Svbdy 86/17, Brn ze dne na ulžení zákazu plnění prváděcí smluvy č. 85/2011 uzavřené dne , ddatku č. 1 ze dne ze dne , ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 uzavřené dne mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra,

2 IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, pr na účet zadavatele České republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1 a návrhu navrhvatele OKsystem s.r.., IČO , se sídlem Na Pankráci 1690/125, Praha 4 ze dne na ulžení zákazu plnění ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 uzavřené dne mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, pr na účet zadavatele České republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, a z mci úřední ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 a zadavatelem Česku republiku Ministerstvem práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1 při uzavření ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 ze dne , rzhdl takt: I. Správní řízení návrhu STUDENT AGENCY, s.r.., IČO , se sídlem náměstí Svbdy 86/17, Brn, ze dne , se v části, jíž se tent účastník dmáhal ulžení zákazu plnění prváděcí smluvy č. 85/2011 ze dne a jejíh ddatku č. 1 ze dne uzavřených mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, na účet zadavatele České republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, pdle 117a písm. c) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zastavuje, nebť návrh nebyl dručen Úřadu ve lhůtě pdle 114 dst. 4 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. II. Centrální zadavatel Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v 21 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když veřejnu zakázku na pskytvání služeb bsažených v ddatku č. 5 k prváděcí smluvě č. 85/2011 uzavřené dne mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, na účet zadavatele České republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, nezadal některu z frem zadávacích řízení uvedených v 21 dst. 1 téhž zákna veřejných zakázkách, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a dne dšl k uzavření smluvy ddatku č. 5. III.

3 Centrální zadavatel Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v 21 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když veřejnu zakázku na pskytvání služeb bsažených v ddatku č. 6 k prváděcí smluvě č. 85/2011 uzavřené dne mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, na účet zadavatele České republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, nezadal některu z frem zadávacích řízení uvedených v 21 dst. 1 téhž zákna veřejných zakázkách, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a dne dšl k uzavření smluvy ddatku č. 6. IV. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích II. a III. tht rzhdnutí se pdle ust. 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ukládá centrálnímu zadavateli Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, pkuta ve výši Kč (pět set tisíc krun českých). Ulžená pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. V. Správní řízení zahájené z mci úřední dne se v části vedené ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna zadavatelem - Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČ , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1 při uzavření ddatku č. 5 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 ze dne na pskytnutí licencí a suvisejících služeb mezi centrálním zadavatelem Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 a Fujitsu Technlgy Slutins s. r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, na účet zadavatele Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 ze dne na pskytnutí licencí a suvisejících služeb mezi centrálním zadavatelem Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 a Fujitsu Technlgy Slutins s. r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, na účet zadavatele Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, pdle 117a písm. d) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zastavuje, nebť ve vztahu k zadavateli nebyly zjištěny důvdy pr ulžení sankce. VI. Centrálnímu zadavateli Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, a zadavateli Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, se pdle ust. 118 dst. 2 písm. c) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ukládá zákaz plnění ddatku č. 5 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 uzavřené dne mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, pr na účet zadavatele České

4 republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, právu 1/376, Praha 1. IČO , se sídlem Na Příčním VII. Centrálnímu zadavateli Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, a zadavateli Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1, se pdle ust. 118 dst. 2 písm. c) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ukládá zákaz plnění ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 uzavřené dne mezi centrálním zadavatelem Česku republiku Ministerstvem vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7, a Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4, na účet zadavatele České republiky Ministerstva práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1. ODŮVODNĚNÍ I. Uzavření ddatků č. 1 až č. 6 k prváděcí smluvě č. 85/ Centrální zadavatel Česká republika Ministerstv vnitra, IČO , se sídlem Nad Štlu 936/3, Praha 7 (dále jen centrální zadavatel ) uveřejnil v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2008/S známení jednacíh řízení s uveřejněním za účelem zadání veřejné zakázky Uzavření rámcvé smluvy na pskytvání licencí k prduktům Micrsft. Zadávací řízení byl uknčen dne , kdy centrální zadavatel uzavřel na plnění tét veřejné zakázky rámcvu smluvu s vybraným uchazečem Fujitsu Technlgy Slutins s.r.., IČO , se sídlem V Parku 2336/22, Praha 4 (dále jen vybraný uchazeč ), ve správním řízení zastupené na základě plné mci ze dne JUDr. Tmášem Čihulu, LL.M. Eur., Ph.D., advkátem se sídlem Na Příkpě 19, Praha Dne uzavřel centrální zadavatel na účet zadavatele Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí, IČO , se sídlem Na Příčním právu 1/376, Praha 1 (dále jen zadavatel ), s vybraným uchazečem prváděcí smluvu č. 85/2011 (dále jen prváděcí smluva ), jejímž předmětem je pžadavek centrálníh zadavatele na pskytnutí licencí a služeb dle pžadavků zadavatele, na jehž účet je prváděcí smluva uzavřena, a závazek vybranéh uchazeče tyt licence a služby zadavateli pskytnut, a t v suladu s pdmínkami prváděcí smluvy a rámcvé smluvy na pskytvání licencí k prduktům Micrsft. 3. Centrální zadavatel a zadavatel k prváděcí smluvě uzavřeli s vybraným uchazečem dne ddatek č. 1, dne ddatek č. 2 a ddatek č. 3, dne ddatek č. 4, dne ddatek č. 5 a dne ddatek č. 6. Předmětem ddatků k prváděcí smluvě je rzšíření předmětu plnění - služeb, které byly vymezeny v prváděcí smluvě.

5 II. Řízení před správním rgánem 4. Dpisem ze dne pdal navrhvatel STUDENT AGENCY, s.r.., IČO , se sídlem náměstí Svbdy 86/17, Brn (dále jen navrhvatel STUDENT AGENCY ), ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Kateřinu Radstvu, IČO , advkátku, se sídlem Břehvá 208/8, Praha 1, návrh na zákaz plnění prváděcí smluvy, ddatku č. 1 ze dne , ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne Dnem , kdy Úřad bdržel uvedený návrh, byl pdle 113 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) 1, zahájen správní řízení vedené pd spisvu značku ÚOHS- S196/2012/VZ. 5. Účastníky správníh řízení vedenéh pd spisvu značku ÚOHS-S196/2012/VZ pdle 116 zákna jsu: centrální zadavatel zadavatel, navrhvatel STUDENT AGENCY, vybraný uchazeč. 6. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem č. j. ÚOHS-S196/2012/VZ- 6621/2012/510/MOn ze dne Úřad si na základě bdrženéh pdnětu vyžádal d centrálníh zadavatele dkumentaci předmětné veřejné zakázce. Na základě předlžené dkumentace Úřad získal pchybnst tm, zda centrální zadavatel a zadavatel při uzavření prváděcí smluvy č. 85/2011, ddatku č. 1 ze dne , ddatku č. 2 ze dne , ddatku č. 3 ze dne , ddatku č. 4 ze dne , ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne pstupvali pdle 21 zákna a veřejnu zakázku zadali v zadávacím řízení, jak stanví zákn. 8. Z uvedenéh důvdu Úřad zahájil správní řízení z mci úřední ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna vedené pd spisvu značku ÚOHS- S259/2012/VZ. 9. Účastníky správníh řízení vedenéh pd spisvu značku ÚOHS-S259/2012/VZ pdle 116 zákna jsu: centrální zadavatel, zadavatel. 10. Správní řízení z mci úřední byl zahájen dne , přičemž zahájení správníh řízení Úřad účastníkům řízení známil dpisem č. j. ÚOHS-S259/2012/VZ-8522/2012/510/MOn ze dne Pzn.: Pkud je v textu rzhdnutí uveden dkaz na zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, jedná se vždy znění účinné v dbě zahájení zadávacíh řízení.

6 11. Dpisem ze dne pdal navrhvatel OKsystem s.r.., IČO , se sídlem Na Pankráci 1690/125, Praha 4 (dále jen navrhvatel OKsystem ), ve správním řízení zastupená na základě plné mci ze dne JUDr. Danielem Chamrádem, advkátem se sídlem K Hutím 5/665, Praha 9, návrh na zákaz plnění ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě. Dnem , kdy Úřad bdržel uvedený návrh, byl pdle 113 zákna zahájen správní řízení vedené pd spisvu značku ÚOHS-S303/2012/VZ. 12. Účastníky správníh řízení vedenéh pd spisvu značku ÚOHS-S303/2012/VZ pdle 116 zákna jsu: centrální zadavatel zadavatel, navrhvatel OKsystem, vybraný uchazeč. 13. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem č. j. ÚOHS-S303/2012/VZ /2012/510/MOn ze dne K zajištění účelu výše specifikvaných správních řízení Úřad vydal usnesení č. j.úohs- S196,259,303/2012/VZ-13458/2012/510/MOn ze dne , kterým spjil správní řízení zahájená na základě návrhu navrhvatele STUDENT AGENCY ze dne , na základě návrhu navrhvatele OKsystem ze dne a správní řízení zahájené dne z mci úřední. 15. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-13488/2012/510/MOn ze dne Úřad vylučil tu část správníh řízení, která je vedena ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna centrálním zadavatelem a zadavatelem při uzavření prváděcí smluvy mezi centrálním zadavatelem a vybraným uchazečem pr na účet zadavatele a ddatku č. 1 ze dne , ddatku č. 2 ze dne , ddatku č. 3 ze dne a ddatku č. 4 ze dne , ze splečnéh řízení. 16. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-13530/2012/510/MOn ze dne Úřad seznámil účastníky řízení s bsahem usnesení č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ /2012/510/Mn ze dne , kterým byla výše uvedená správní řízení spjena, a stanvil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli právněni navrhvat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanvisk v řízení. Prti usnesení č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ /2012/510/MOn ze dne pdal centrální zadavatel dpisem č. j. MV /SIKT-2012 ze dne rzklad. Předseda Úřadu rzhdnutím č. j. ÚOHS- R212/2012/VZ-23613/2012/310/IPs ze dne usnesení Úřadu, prti němuž byl rzkladem brjen, ptvrdil a pdaný rzklad zamítl. 17. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-14731/2012/511/Mn ze dne Úřad pdle 56 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), ustanvil znalce v bru autrskéh práva a v bru kybernetika, dvětví výpčetní technika prf. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., Včelařská 9, Praha 8 za účelem vypracvání písemnéh znaleckéh psudku ve věci dbrnéh psuzení pskytnutých pdkladů a následnéh zdpvězení níže plžených dtazů:

7 1) Nepřekračuje rzsah plnění (pskytvaných služeb) stanvený v prváděcí smluvě č. 85/2011 a v jejích ddatcích č. 1 až č. 6 rzsah plnění stanvený v rámcvé smluvě a jejích přílhách? 2) Je rzsah dplňkvých služeb pskytvaných na základě prváděcí smluvy č. 85/2011 a jejích ddatků č. 1 až č. 6 v suladu s rzsahem služeb definvaných v přílze č. 2 rámcvé smluvy, v části pmc při implementaci desktpvých a servervých aplikací? 3) Odpvídá v plném rzsahu druh a charakter pskytvaných služeb v rámci ddatku č. 5 k prváděcí smluvě č. 85/2011 druhu a charakteru služeb, které mhu být pskytvány na základě rámcvé smluvy a jejich přílh, zejména na základě služeb definvaných v přílze č. 2 rámcvé smluvy, v části pmc při implementaci desktpvých a servervých aplikací? 4) Odpvídá v plném rzsahu druh a charakter pskytvaných služeb v rámci ddatku č. 6 k prváděcí smluvě č. 85/2011 druhu a charakteru služeb, které mhu být pskytvány na základě rámcvé smluvy a jejich přílh, zejména na základě služeb definvaných v přílze č. 2 rámcvé smluvy, v části pmc při implementaci desktpvých a servervých aplikací? 18. Dpisem ze dne vznesl navrhvatel STUDENT AGENCY námitku pdjatsti znalce prf. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., Včelařská 9, Praha Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-17207/2012/511/MOn ze dne Úřad námitku pdjatsti znalce zamítl. Prti tmut usnesení pdal navrhvatel STUDENT AGENCY dpisem ze dne rzklad. 20. K vypracvání písemnéh znaleckéh psudku ve věci dbrnéh psuzení pskytnutých pdkladů a zdpvězení dtazů uvedených v bdu 17 důvdnění tht rzhdnutí Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-16640/2012/511/MOn ze dne pdle 56 správníh řádu ustanvil znalce v bru kybernetika, dvětví výpčetní technika Ing. Vladimíra Vlachvskéh, IČO , Rklva 1907, Praha V pdání ze dne znalec Ing. Vladimír Vlachvský uvádí, že splečnst Delitte Advisry s.r.., která je sestersku splečnstí Delitte Security s.r.., jejímž je znalec zaměstnancem, pskytvala centrálnímu zadavateli pradenské služby při zavádění nvéh systému přizvání prduktů Micrsft veřejnu správu a asistenční služby při vybudvání Clearingvéh centra, a t vše ve vztahu ke smluvě splupráci mezi centrálním zadavatelem a splečnstí MICROSOFT s.r.., a že se z th důvdu cítí ve věci pdjatým. Tent znalec v přílze svéh pdání rvněž předlžil krespndenci, která výše uvedenu splupráci prkazuje. 22. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-20132/2012/511/MOn ze dne Úřad pdle 11 dst. 2 zákna č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících, ve znění pzdějších předpisů (dále též zákn znalcích ) vylučil znalce Ing. Vladimíra Vlachvskéh z vypracvání písemnéh znaleckéh psudku, nebť v daném případě existvaly důvdné předpklady pdjatsti stanvené záknem znalcích. 23. Za účelem vypracvání písemnéh znaleckéh psudku ve věci dbrnéh psuzení pskytnutých pdkladů a zdpvězení dtazů uvedených v bdu 17 důvdnění tht

8 rzhdnutí Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-20189/2012/511/MOn ze dne pdle 56 správníh řádu ustanvil dalšíh znalce v bru kybernetika, v dvětví výpčetní technika Ing. Tni Klucha, Ph.D., Herbenva 887/13, Ústí nad Labem. 24. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-19434/2012/511/MOn ze dne Úřad účastníkům řízení pdle 39 dst. 1 správníh řádu stanvil lhůtu pr vyjádření k pdkladům rzhdnutí. 25. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-22818/2012/511/MOn ze dne Úřad účastníkům řízení pdle 39 dst. 1 správníh řádu stanvil nvu lhůtu pr vyjádření k pdkladům rzhdnutí, aby se účastníci řízení mhli seznámit s bsahem znaleckéh psudku Ing. Tni Klucha, Ph.D. a aby se k němu mhli vyjádřit. 26. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-1754/2013/511/MOn ze dne Úřad účastníkům řízení pdle 39 dst. 1 správníh řádu stanvil knečnu lhůtu pr vyjádření se k pdkladům rzhdnutí. 27. Obsah návrhu navrhvatele STUDENT AGENCY ze dne , návrhu navrhvatele OKsystem ze dne , závěry znaleckéh psudku znalce prf. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M. ze dne , závěry znaleckéh psudku Ing. Tni Klucha, Ph.D. ze dne , vyjádření centrálníh zadavatele, zadavatele, vybranéh uchazeče navrhvatele STUDENT AGENCY, navrhvatele OKsystem (včetně bsahu znaleckéh psudku ze dne zpracvanéh Ing. Ivanem Januškem, sudním znalcem, a t na základě pžadavku navrhvatele OKsystem, a včetně znaleckéh psudku Ing. Jana Fanty, sudníh znalce, a t na základě bjednávky právníh zástupce vybranéh uchazeče), jsu pr přehlednst uvedeny níže, vždy v příslušné části důvdnění. 28. P přezkumání případu Úřad vydal rzhdnutí ve věci č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn ze dne , ve kterém mj. knstatval, že centrální zadavatel a zadavatel se dpustili správníh pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddrželi pstup stanvený v 21 zákna, když veřejné zakázky na pskytvání služeb bsažených v ddatcích č. 5 a č. 6 k prváděcí smluvě č. 85/2011 nezadali některu z frem zadávacích řízení uvedených v 21 dst. 1 zákna, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, dne dšl k uzavření smluvy ddatku č. 5 a dne dšl k uzavření smluvy ddatku č. 6. Zárveň Úřad tímt rzhdnutím ulžil zákaz plnění ddatku č. 5 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/ Prti tmut rzhdnutí pdali centrální zadavatel a navrhvatel rzklady písemnstmi ze dne , zadavatel a vybraný uchazeč pdaly své rzklady v písemnstech ze dne K bsahu rzkladu pdanéh centrálním zadavatelem 30. Centrální zadavatel ve svém rzkladu namítal nedstatek aktivní legitimace navrhvatelů. Centrální zadavatel uvedl, že z předmětu pdnikání navrhvatele STUDENT AGENCY není zřejmé, že by navrhvatel STUDENT AGENCY byl způsbilý k zajištění ddávek specializvanéh infrmačně technlgickéh vybavení, případně pskytvat servis pr tt vybavení. Navrhvatel STUDENT AGENCY ve správním řízení svu aktivní legitimaci pr pdání návrhu neprkázal. Pdle centrálníh zadavatele navrhvatele STUDENT AGENCY

9 nelze pvažvat za sbu, které by z důvdu zadání předmětné veřejné zakázky mhla vzniknut újma na jejích právech. Centrální zadavatel pvažval argumentaci Úřadu, kde se vypřádává s aktivní legitimací navrhvatele STUDENT AGENCY, za chybnu. Pdle centrálníh zadavatele zákn stanví, že jediný, kd je právněn pdat návrh na přezkumání úknů zadavatele, je stěžvatel. Centrální zadavatel uvedl, že stěžvatel je v ustanvení 110 zákna definván jak kterýkliv ddavatel". Pdle centrálníh zadavatele závěr Úřadu, že nelze chápat stěžvatele jak ddavatele, dpruje dikci zákna. 31. K navrhvateli OKsystem centrální zadavatel uvedl, že tent ddavatel sice pdniká v blasti IT, avšak nesplňuje zásadní kvalifikační předpklad účasti v předmětném zadávacím řízení, nebť není držitelem svědčení LAR, a tedy pdle centrálníh zadavatele také není aktivně legitimván pr pdání návrhu. 32. Vzhledem k tmu, že centrální zadavatel pvažuje navrhvatele STUDENT AGENCY i navrhvatele OKsystem za nedstatečně aktivně legitimvané pr pdání návrhu, shledává rvněž spjení správních řízení zahájených na návrh navrhvatele STUDENT AGENCY a na návrh navrhvatele OKsystem za nepřípustné. 33. Centrální zadavatel pvažuje argumentaci Úřadu v rzhdnutí hledně pzměnění tázek, které plžil znalec prf. Smejkal svému knzultantvi, prti tázkám, které mu plžil Úřad za irelevantní, nebť pdle centrálníh zadavatele pzměněním tázek dšl ke zvýšení nárků na hdncení psuzvané věci, a ze strany Úřadu dšl k nesprávnému zhdncení bsahu znaleckéh psudku. Pdle centrálníh zadavatele dšl k pchybení ze strany Úřadu hledně jeh argumentace k prblematice výkladu pjmů systémvá integrace a clud cmputing a jeh pužití ve znaleckém psudku znalce prf. Smejkala. 34. Centrální zadavatel rvněž uvádí, že Úřad v rzhdnutí pchybil tehdy, když text: Z frmálně právníh hlediska je kategrizace v přádku, je však ptřeba uvést, že samtná frmální kategrizace služeb pptávaných v ddatcích Prváděcí smluvy nepskytuje kmplexní phled na prblematiku. Je prt nutné přikládat nemalý důraz na skutečné bsahvé vyjádření samtných pskytvaných služeb a t v kntextu nikliv právním, ale rvněž i v kntextu infrmačně technlgickém, přičemž tent kntext není předmětem tht právníh hdncení." ve znaleckém psudku znalce prf. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M. pvažval za text zpracvaný vlastním znalcem, ačkliv se dle centrálníh zadavatele jednal text, který byl pskytnut tmut znalci centrálním zadavatelem, a nejedná se tedy závěr tht znalce. 35. Centrální zadavatel v rzkladu pukázal na skutečnst, že znalec Ing. Kluch, Ph.D. se ve svém znaleckém psudku zabývá eknmicku tázku, ačkliv není znalcem v tmt bru, cž pdle centrálníh zadavatele svědčí jeh tendenčnsti. Centrální zadavatel také zdůraznil skutečnst, že Úřad správně akceptval jeh námitku hledně nesprávnéh hdncení délky trvání jedntlivých smluvních ujednání v psudku znalce Ing. Klucha, Ph.D. 36. Pdle centrálníh zadavatele Úřad pchybil, když bagatelizval pzměnění plžených tázek č. 1 a č. 2 znalcem Ing. Kluchem, Ph.D. pkud Úřad v rzhdnutí knstatval, že v daném případě jsu pr psuzení případu rzhdující dpvědi na tázky č. 3 a č. 4 rzhdl-li se Úřad, že dpvědi na pzměněné tázky č. 1 a č. 2 při svém rzhdvání vůbec nezhlední. Centrální zadavatel uvádí, že Úřad znalecký psudek znalce Ing. Klucha, Ph.D. nehdntil bjektivně a nezaujatě.

10 37. Centrální zadavatel namítá, že Úřad v rzhdnutí ke znaleckému psudku znalce Ing. Januška předlženéh navrhvatelem OKsystem uvádí, že Ačkliv centrální zadavatel, zadavatel i vybraný uchazeč se snaží znalecký psudek znalce 3 zpchybnit, zpchybnění míří puze d těch částí znaleckéh psudku, které nejsu stěžejní. Za stěžejní část znaleckéh psudku znalce 3 Úřad pvažuje výše zmíněnu tabulku s prvnáním suladu jedntlivých pskytvaných služeb s přílhu č. 2 rámcvé smluvy, bsahující i zdůvdnění znalce 3. Tat část znaleckéh psudku byla de fact zpchybněna puze vybraným uchazečem, který znalci 3 vytýká zjedndušení a zavádějící výklad pužitých termínů. K tmu centrální zadavatel uvádí, že znalecký psudek vychází ze špatných premis, kdy byl užit nedbrný výklad IT pjmů - užití becné terminlgie z internetvé encyklpedie wikipeda.rg, přičemž takvý výklad pdle centrálníh zadavatele vede k tmu, že závěry v dalším pkračvání psudkvé části jsu z uvedenéh důvdu irelevantní. Pdle centrálníh zadavatele se Úřad nevypřádal s jeh argumenty a s argumenty zadavatele a vybranéh uchazeče, které pdle jeh názru dkazují, že psudek zpracvaný Ing. Januškem je zavádějící, tendenční a v mnha hledech nedbrný. 38. Úřad se pdle centrálníh zadavatele nedstatečně vypřádal s hdncením znaleckéh psudku Ing. Janem Fantu, předlženéh vybraným uchazečem, když tent psudek dmítl akceptvat jak relevantní důkaz pr předmětné řízení, prtže shledal frmální pchybení tht znalce. Za pchybení Úřadu centrální zadavatel pchybuje i t, že Úřad ve svém rzhdnutí nepřevzal argumentaci centrálníh zadavatele týkající se jeh výkladu pjmu dplňkvé služby, které jsu bsaženy v rámcvé smluvě. 39. Centrální zadavatel uvádí, že Úřad ve svém rzhdnutí nezhlednil přítmnst důvdů hdných zvláštníh zřetele, a t v kntextu ustanvení 118 dst. 3 zákna, a ulžil zákaz plnění ddatku č. 5 a ddatku č. 6 prváděcí smluvy. Centrální zadavatel uvádí, že Úřad ve svém rzhdnutí dstatečným způsbem nedůvdnil délku dkladné lhůty stanvené v suvislsti s ulžením zákazu plnění ddatku č. 5 a ddatku č. 6 prváděcí smluvy. K bsahu rzkladu pdanéh zadavatelem 40. K výrku I. rzhdnutí, ve kterém Úřad návrh navrhvatele STUDENT AGENCY v části týkající se zákazu plnění prváděcí smluvy a jejíh ddatku č. 1 zamítl dle 118 dst. 4 písm. c) zákna, nebť nebyl pdán právněnu sbu a v jehž důvdnění pak Úřad uvedl, že návrh navrhvatele STUDENT AGENCY na ulžení zákazu plnění smluvy v části týkající se prváděcí smluvy a jejíh ddatku č. 1 nedručil ve lhůtě d 6 měsíců d uzavření smluvy, jak stanví 114 dst. 4 zákna veřejných zakázkách, a není tedy právněnu sbu pr pdání návrhu v uvedené části, zadavatel uvádí, že Úřad nemhl knstatvat, že navrhvatel STUDENT AGENCY není právněnu sbu tlik v části jím pdanéh návrhu, ale tent závěr pdle zadavatele musí platit pr celý návrh, a prt zadavatel pvažuje tent výrk za nepřezkumatelný. 41. Zadavatel uvedl, že jak ze směrnice citvané Úřadem v rzhdnutí, tak i z citvaných judikátů vyplývá, že subjektem, jemuž má být umžněn dmáhat se přezkumu pstupu zadavatele musí být sba, která má neb měla zájem na získání určité veřejné zakázky a které v důsledku dmněléh prtiprávníh jednání vznikla neb jí hrzí újma. Pdle zadavatele tt mezení se nevztahuje tlik na sby, u nichž ani tereticky nemůže nastat situace, že by mhly zakázku v suladu se záknem plnit, ale i na sby, které fakticky nemhly

11 předmětnu zakázku získat (pkud takvá nemžnst nevyplývá z diskriminačníh jednání zadavatele), například prt, že by nesplnily ani kvalifikační předpklady pr plnění takvé zakázky. 42. Zadavatel má za t, že navrhvatel STUDENT AGENCY není způsbilý předmětnu zakázku plnit, tudíž mu ani nemhla hrzit či vzniknut újma v důsledku dmněléh prušení zákna zadavatelem. Navrhvatel STUDENT AGENCY tak pdle zadavatele není aktivně legitimván k pdání návrhu pdle 113 zákna. 43. Zadavatel uvádí, že Úřad nevysvětlil tázku, jaký vliv mhl mít přefrmulvání dtazů, (které učinil znalec prf. Ing. Smejkal, CSc., LL.M ve vztahu ke svému dbrnému knzultantvi) na správnst závěrů tht znalce. Pdle zadavatele se Úřad tlik zabýval prblematiku ve vztahu k psunu tázky, zda lze služby pskytnuté na základě ddatku č. 1, 5 a 6 k prváděcí smluvě pdřadit pd kategrii 5 dplňkvých služeb uvedených v přílze 2 rámcvé smluvy (ačkliv služby byly pskytvány i pdle kategrie 4 těcht služeb). Zadavatel má za t, že rzlišvání pdřazení služeb pd kategrii 4 neb kategrii 5 služeb uvedených v rámcvé smluvě je zcela pdružné a nemá vliv na výsledný závěr znalce pdřaditelnsti služeb pskytvaných na základě ddatku č. 5 a ddatku č. 6 k prváděcí smluvě. 44. Zadavatel vyslvil názr, že Úřad dvdil nesprávný závěr hledně dpvědi knzultanta znalci prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M., pkud knzultant připuští pdřaditelnst pptávaných služeb pd služby definvané v přílze 2 rámcvé smluvy za předpkladu, že pužijeme becný výklad pjmů systémvá integrace a clud cmputing tak, jak jsu vnímány dbrnu veřejnstí. Samtná rámcvá smluva tent výklad neřeší v rzhdnutí interpretval tak, že lze tedy učinit závěr, že na výše uvedené znalcem 1 pzměněné tázky by byl mžn dpvědět jednznačně kladně za předpkladu, že by rámcvá smluva v sbě bsahvala definice pjmů systémvá integrace a clud cmputing (které nejsu v terminlgickém slvníku jasně definvány) a zárveň že by tent výklad (uvedený v rámcvé smluvě) musel být prveden výlučně v becném významu. 45. Zadavatel pznamenává, že pkud Úřad uvádí, že má za t, že jsu závěry znalce prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M. v jeh psudku nejednznačné, pak měl učinit na tht znalce dplňující dtaz, na jehž základě by jakékliv nejednznačnsti dstranil, případně měl zadat revizní znalecký psudek, který by rvněž dstranil nejasnsti, které Úřad v suvislsti s tímt psudkem měl. 46. Pdle zadavatele nelze pvažvat psudek znalce Ing. Klucha, Ph.D. za bjektivní, nebť tent znalec zjevně hledal jakékliv mžné vady, které mhu hvřit v neprspěch zadavatele neb centrálníh zadavatele (a t především v blastech, jejichž hdncení znalci nepřísluší, kdy mnhdy při tm činil nesprávné závěry, které mu vytýká i Úřad v důvdnění rzhdnutí). V tét suvislsti zadavatel např. namítá, že znalec Ing. Kluch, Ph.D. se v psudku mj. zabýval i prblematiku eknmiky, kteru znalci vůbec nepřísluší dbrně psuzvat. 47. Zadavatel uvádí, že pkud Úřad měl k dispzici dva vzájemně rzprné psudky (psudek prf. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M. a psudek Ing. Klucha, Ph.D.), Úřad neměl spléhat na vlastní hdncení těcht psudků, nýbrž měl zadat psudek revizní.

12 48. Zadavatel pvažuje za správný psudek zpracvaný prf. Ing. Smejkalem, CSc., LL.M. a přiklnil-li se Úřad ve svém rzhdnutí k psudku Ing. Klucha, Ph.D. jsu pdle zadavatele nesprávné i závěry Úřadu, které učinil ve svém rzhdnutí. 49. Zadavatel pvažval výrky č. V. a VI. za nepřezkumatelné, nebť Úřad se dle jeh přesvědčení nikterak nezabýval tázku dpvědnsti za spáchání správníh deliktu mezi zadavatelem a centrálním zadavatelem. 50. Zadavatel spatřval nezáknnst výrků II. a III. v tm, že Úřad kvalifikuje jednání centrálníh zadavatele a zadavatele jak správní delikt dle 120 dst. 1 písm. a) zákna, přičemž nezkumá, zda mhl jednáním centrálníh zadavatele djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky. Úřad pdle zadavatele vychází puze z dmněnky, že plnění, jež je bsahem ddatků č. 5 a 6, může splnit více ddavatelů, přičemž tat dmněnka je dle zadavatele v rzpru s vyjádřením vybranéh uchazeče, se kterým se Úřad nijak nevypřádal. 51. Pdle zadavatele se Úřad nedstatečně vypřádal s jeh argumenty týkajícími se znaleckéh psudku znalce Ing. Januška. 52. K znaleckému psudku Ing. Fanty zadavatel uvádí, že Úřad tlik vytknul, že znalec nesprávně vylžil bsah služeb uvedených ve 4. kategrii dplňkvých služeb, kdy Úřad dspěl k závěru, že veškeré služby uvedené v kategrii 4 služeb dle přílhy 2 rámcvé smluvy jsu určeny puze pr perační systémy BS 2000 a databázvé systémy Infrmix a Oracle. 53. Zadavatel v rzkladu uvedl, že zadavatelé, kteří přizují zbží, služby či stavební práce prstřednictvím centrálníh zadavatele, sami nepdstupují zadávací řízení, ale tt zadávací řízení pdstupuje centrální zadavatel míst nich. Zadavatel knstatuje, že v psuzvaném případě není pchyb tm, že služby bsažené v ddatcích č. 5 a č. 6 přizval centrální zadavatel na účet zadavatele, jednal se centralizvané zadávání, a zadavatel se tedy dle svéh názru nemhl dpustit spáchání správníh deliktu, který je mu přičítán. 54. Pdle zadavatele byly výrky V. a VI. rzhdnutí v rzpru s důvdněním, nebť Úřad knstatuje, že zákaz plnění ddatku č. 5, respektive ddatku č. 6, ukládá pdle 118 dst. 2 písm. a) zákna, avšak v rzhdnutí Úřad uvádí, že V daném případě tedy nelze pužít ustanvení 118 dst. 2 písm. a) zákna, nýbrž ustanvení 118 dst. 2 písm. c) zákna. Jak vyplývá ze závěrů učiněných Úřadem, centrální zadavatel a zadavatel se dpustili správních deliktů pdle ustanvení 120 dst. 2 písm. a), přičemž je rvněž v daném případě splněna i kumulativní pdmínka stanvená v 82 dst. 3 písm. b) zákna, že veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem na základě rámcvé smluvy. 55. Zadavatel v rzkladu akcentval, že není mžné rzhdnutí změnit tak, že bude centrální zadavatel neb zadavatel uznán vinným ze spáchání správníh deliktu dle 120 dst. 1 písm. c) zákna veřejných zakázkách, nebť by tím centrálnímu zadavateli neb zadavateli byla způsbena újma na jeh prcesních právech z důvdu ztráty mžnsti pdat rzklad. Zadavatel Úřadu vytkl, že nemůže vadu výrků V. a VI. rzhdnutí zhjit ani pstupem dle ustanvení 70 správníh řádu upravujícíh pravu zřejmých nesprávnstí, nebť pdle zadavatele změnu značení záknné skutkvé pdstaty, na základě níž je ukládán zákaz plnění, nelze značvat za pravu zřejmých nesprávnstí, a t za situace, kdy změnu výrků

13 V. a VI. rzhdnutí tak, že by zákaz plnění byl ulžen na základě 118 dst. písm. c) zákna veřejných zakázkách, by Úřad pdle zadavatele rzhdnutí zatížil nesprávnstí v pdbě nesprávnéh právníh psuzení. Zadavatel knstatval, že z textu ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna lze rvněž dvdit, že tt ustanvení lze pužít puze v případě, že neddržením pstupu pr zadání veřejné zakázky dšl neb mhl djít k pdstatnému vlivnění výběru nejvhdnější nabídky, tj. v situaci, kdy existují alespň dva ptencinální ddavatelé, jimž by byl mžn veřejnu zakázku zadat. V případě rámcvých smluv lze pdle zadavatele tt ustanvení pužít puze za situace, kdy rámcvá smluvy byla uzavřena s více uchazeči. Zadavatel vyjádřil názr, že v případě rámcvé smluvy uzavřené s jedním ddavatelem nemůže djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky, když existuje puze jediná nabídka, a t d uchazeče, s nímž byla uzavřena rámcvá smluva. Úřad tak pdle zadavatele nemůže ulžit zákaz plnění pdle ustanvení 118 dst. 2 písm. c) zákna, nebť tt ustanvení na psuzvanu věc nedpadá. 56. Zadavatel rvněž namítl, že z důvdnění nelze jednznačně dvdit, zda Úřad shledal, že zadavatelem uvedené důvdy lze pvažvat za důvdy hdné zvláštníh zřetele ve smyslu 118 dst. 3 zákna. Zadavatel dvdil, že pkud měl Úřad za t, že důvdy hdné zvláštníh zřetele ve smyslu 118 dst. 3 zákna veřejných zakázkách dány nejsu, neměl dlžit účinnst zákazu plnění ddatku č. 5 a ddatku č. 6 prváděcí smluvy, ppř. měl vylžit, na základě jakých důvdů a úvah tak učinil. Pkud však má Úřad za t, že zadavatelem uvedené důvdy pr neulžení zákazu plnění smluvy představují důvdy hdné zvláštníh zřetele ve smyslu 118 dst. 3 zákna veřejných zakázkách, pak měl své úvahy v tm směru, že lze ulžit zákaz plnění smluvy, přezkumatelným způsbem účastníkům řízení vylžit. Dle názru zadavatele tím, že Úřad rzhdl dlžení účinnsti zákazu plnění smluvy, pstupval způsbem, který mu zákn neumžňuje, nebť zákn stanví, že Úřad ulží zákaz plnění smluvy puze k návrhu a tlik v případě, že shledá, že se zadavatel dpustil některéh ze správních deliktů uvedených v 118 dst. 2 zákna, a zárveň pkud nejsu dány důvdy hdné zvláštníh zřetele ve smyslu 118 dst. 3 zákna, přičemž zákn dlžení účinnsti zákazu plnění smluvy vůbec nehvří. 57. K výše uvedenému zadavatel pznamenává, že dba, p kteru Úřad dlžil účinnst zákazu plnění smluvy, činí jen 5 měsíců, cž je pdle zadavatele dba těžk pstačující pr dknčení zadávacíh řízení veřejné zakázky na služby, které jsu nyní pskytvány na základě ddatku č. 5 a ddatku č. 6 k prváděcí smluvě. Odlžení účinnsti zákazu plnění smluvy pdle zadavatele již ale nikterak nezhledňuje dbu nutnu pr vývj a implementaci systémů nutných pr fungvání výplaty dávek, která začne běžet až pté, c bude vybrán nvý ddavatel takvých služeb, a která rvněž ptrvá něklik měsíců. K bsahu rzkladu pdanéh vybraným uchazečem 58. Vybraný uchazeč uvádí, že rzhdnutí Úřadu týkající se suladu ddatků č. 5 a č. 6 s rámcvu smluvu byla pstavena na výkladu termínu dplňkvé služby". Úřad tent výraz pdle vybranéh uchazeče vykládá jen pdle běžnéh významu a velmi úzce. Úřad vůbec v tét suvislsti nepřihlíží k vůli stran a zejména k tmu, že v IT sektru má termín dplňkvé služby širký význam a je nezbytnu sučástí plnění. V daném případě by pdle vybranéh uchazeče bez dplňkvých služeb nebyl mžné prdukty Micrsft využívat. Samtná ddávka licencí k prduktům Micrsft by byla pr subjekty veřejné správy bezúčelná, nebť by nemhly využívat příslušné suvisející služby, které jsu nezbytné pr

14 plnu funkčnst v daném prstředí. Lpění na gramatickém výkladu pjmu dplňkvé služby je tak pdle vybranéh uchazeče zavádějící a vede k mylným závěrům. Pr určení, zda se jedná v daném případě dplňkvu službu tak pdle vybranéh uchazeče není určující bjem ani hdnta pskytvaných služeb, ale jejich vztah k prduktům Micrsft. 59. Pdle vybranéh uchazeče navrhvatel STUDENT AGENCY nebyl právněn pdat návrh na ulžení zákazu plnění smluvy, nebť mu nesvědčí aktivní legitimace. Z ustanvení zákna pdle vybranéh uchazeče vyplývá, že aktivní legitimace k pdání návrhu na zahájení řízení neb návrhu na ulžení zákazu plnění smluvy svědčí puze subjektům, které mají eknmický zájem na výsledku zadávacíh řízení. Z 110 zákna pdle vybranéh uchazeče vyplývá, že navrhvatelem nemůže být libvlný ddavatel. Pdle vybranéh uchazeče ddavatel musí zárveň vykazvat určité kvalitativní (prfesinální) předpklady, díky nimž by reálně mhl získat knkrétní zakázku, cž je pdmínku pr t, aby mu hrzil vznik škdy neb případně vznikla újma na jeh právech. 60. Pdle vybranéh uchazeče za mžné navrhvatele lze pvažvat tlik účastníky půvdníh zadávacíh řízení na uzavření rámcvé smluvy a pak puze ty ddavatele, kteří měli předpklady k účasti v uvedeném zadávacím řízení, ale tét mžnsti nevyužili. K výše uvedenému vybraný uchazeč pdtýká, že dsavadní zaměření pdnikatelské činnsti navrhvatele STUDENT AGENCY v žádném hledu nezahrnuje pskytvání specializvaných IT služeb třetím stranám, splečnst nemá ptřebné zkušensti ani ptřebné persnální vybavení a nesplňuje jiné nezbytné předpklady. Z aktuálníh znění zakladatelské listiny neb výrční zprávy navrhvatele STUDENT AGENCY pdle vybranéh uchazeče vyplývá, že se zabývá úplně jinu pdnikatelsku činnstí (zejména prvzváním cestvní kanceláře a silniční mtrvu dpravu), přičemž pskytvání specializvaných IT služeb nespadá d jejíh předmětu pdnikání. 61. Vybraný uchazeč uvádí, že z definice stěžvatele vyplývá, že ddavatel musí prkázat právní zájem, cž knkrétně znamená, že má neb měl zájem na získání určité veřejné zakázky; a zárveň mu v důsledku dmněléh prušení zákna úknem zadavatele hrzí neb vznikla újma na jeh právech. Pdle vybranéh uchazeče navrhvatel STUDENT AGENCY žádnu z výše uvedených dvu pdmínek nesplňuje, a z její strany nebyly předlženy v tmt hledu žádné důkazy. 62. Vybraný uchazeč je přesvědčen, že Úřad nesprávně psudil aktivní legitimaci navrhvatele STUDENT k pdání návrhu. 63. Obdbně pdle vybranéh uchazeče Úřad nesprávně psudil aktivní legitimaci navrhvatele OKsystem k pdání návrhu. Vybraný uchazeč sice připuští, že navrhvatel OKsystem bezpchyby je ddavatelem v blasti IT zakázek, avšak tut skutečnst nepvažuje za dstačující, nebť navrhvatel OKsystem nedispnuje statusem LAR, a není tedy právněn ddávat licence sftwarvých prduktů Micrsft v rámci příslušných licenčních prgramů Micrsft Enterprise a Select pr subjekty veřejné správy a není ani aktivně legitimván pr pdání návrhu v šetřeném případě. 64. Vybraný uchazeč rvněž pukázal na skutečnst, že řízení zahájená na návrh navrhvatele STUDENT AGENCY a na návrh navrhvatele OKsystem (která byla následně spjena d jednh řízení) nemhu pkračvat pr existenci překážky řízení, tzv. litispendence. Pdle vybranéh uchazeče je Úřadu z jeh činnsti znám, že v kamžiku pdání návrhu

15 navrhvatele STUDENT AGENCY již prbíhal ve stejné věci řízení zahájené na návrh KDU- ČSL, Křesťanské a demkratické unie - Českslvenské strany lidvé a v dbě pdání návrhu navrhvatele OKsystem navíc již prbíhal řízení ve věci navrhvatele STUDENT AGENCY a dále řízení z mci úřední. Vybraný uchazeč uvádí, že existence překážky již zahájenéh řízení v téže věci brání už samtnému zahájení dalšíh řízení v téže věci, a pkud již byl takvé řízení zahájen, je pvinnstí Úřadu další řízení zastavit. Vybraný uchazeč se dmnívá, že je tak zcela právněné pžadvat, aby Úřad rzhdl zastavení předmětnéh správníh řízení pr existenci překážky již zahájenéh řízení v téže věci. 65. Vybraný uchazeč pukázal na t, že z veřejně dstupných zdrjů vyplývá, že zmcněnec navrhvatele STUDENT AGENCY, Mgr. Vítězslava Kukákvá, vyknává svu činnst na základě živnstenskéh právnění. Z návrhu i z jiných veřejně dstupných infrmací je však zřejmé, že se v rámci své pdnikatelské činnsti zabývá i sustavným pskytváním právních služeb, ačkliv k tmu není právněna. Úřad by za tét situace pdle vybranéh uchazeče měl přikrčit k analgické aplikaci ustanvení 27 dst. 2 zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, ve znění pzdějších předpisů, a rzhdnut nepřípustnsti zastupení. 66. Ve vztahu k navrhvateli OKsystem vybraný uchazeč vznesl námitku nedstatečnéh zastupení. Pdle vybranéh uchazeče se zástupce OKsystem prkázal tzv. generální plnu mcí. Vybraný uchazeč pdtýká, že na tu správní řád klade přísnější pžadavky, když uvádí jak pdmínku platnsti, aby byl pdpis na ní úředně věřen, a zárveň musí být plná mc d zahájení řízení ulžena u věcně příslušnéh správníh úřadu. Vybraný uchazeč uvádí, že nahlédnutím d správníh spisu zjistil, že ani jedna z uvedených pdmínek nebyla splněna. Pdle vybranéh uchazeče pstup Úřadu, který psuzval dtčenu plnu mc jak každu jinu, ačkliv se jednal tzv. generální plnu mc, má závažné důsledky pr celé správní řízení. Pdle vybranéh uchazeče frmální vady v zastupení navrhvatelů způsbují neplatnst samtných prcesních úknů učiněných takvými nezpůsbilými zástupci. 67. Vybraný uchazeč pvažuje za nezáknné i spjení správních řízení, nebť spjení řízení měl závažný negativní dpad d prcesních práv vybranéh uchazeče. Spjením řízení pdle vybranéh uchazeče dšl k faktické validaci pstavení nezpůsbiléh účastníka řízení navrhvatele STUDENT AGENCY, čímž se nezhjily vady řízení, ale puze se přesunul prblém na spjené řízení. Uvedené má pdle vybranéh uchazeče negativní dpad na záknnst splečnéh řízení a způsbuje nezáknnst rzhdnutí ve věci. Vybraný uchazeč se navíc dmnívá, že navrhvatel STUDENT AGENCY se neprávněně dstal i k infrmacím pskytnutým v rámci dalšíh správníh řízení, cž způsbil významnu a nenapravitelnu újmu všem statním účastníkům řízení. 68. Vybraný uchazeč pvažuje za zmatečné, když Úřad ve výrku I. rzhdnutí zamítá návrh navrhvatele STUDENT AGENCY na ulžení zákazu plnění prváděcí smluvy a ddatku č. 1 z důvdu, že nebyl pdán právněnu sbu, avšak v důvdnění tht výrku se Úřad dvlává na t, že návrh v tmt hledu nebyl pdán v záknné lhůtě 6 měsíců d uzavření prváděcí smluvy, resp. ddatku č Pdle vyjádření vybranéh uchazeče výrk I. rzhdnutí trpí další vadu, když Úřad nekriticky akceptval argumentaci navrhvatelů, která spčívá v umělé separaci části plnění, které byly pskytnuty v rámci ddatků č. 5 a č. 6. Tat knstrukce je pdle názru vybranéh uchazeče chybná, všechny služby pskytnuté pdle prváděcí smluvy a jejích ddatků je

16 nutn pvažvat za jednu veřejnu zakázku zadanu na základě rámcvé smluvy a tvří jeden kmplexní celek služeb spjených s implementací Micrsft licencí a tyt služby jsu vzájemně prpjené. 70. Vybraný uchazeč Úřadu vytýká, že se dpustil prušení správních předpisů týkajících se vlnéh hdncení pdkladů, zejména důkazů. Pstje Úřadu k jedntlivým pdkladům jsu pdle vybranéh uchazeče zřejmé jen ve vztahu k některým pdkladům (v zásadě jen ve vztahu ke znaleckým psudkům). Vybraný uchazeč uvádí, že Úřad sice velmi rzsáhle cituje velké mnžství pdkladů, ale až na výjimky ve vztahu ke knkrétním vyjádřením je nehdntí. Úřad také neuvádí, prč jmenval znalce ve věci a nevystačil si s analýzu sám. Také nijak nehvří tm, prč znalcům plžil právě dané čtyři tázky a prč zdpvězení těcht tázek byl pr rzhdnutí Úřadu klíčvé. Úřad se také nevěnuje tmu, prč se při analýze detailně nezabýval tím, zda lze pskytvané služby zahrnut pd pjem systémvá integrace, ačkliv k tmut závěru dcházejí nezávisle na sbě hned dva znalci. Napak, d těcht názrů Úřad pdle vyjádření vybranéh uchazeče dhlédl ze zástupných frmálních důvdů. 71. Vybraný uchazeč namítá, že Úřad nijak nedůvdnil, prč ve věci ustanvil ještě jednh znalce, Ing. Klucha, Ph.D. na zdpvězení identických tázek, když už dispnval psudkem prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M.. Pchybnstí spatřuje dále c d tázek jmenvání a zejména ve vztahu k údajné pdjatsti půvdníh druhéh znalce, Ing. Vlachvskéh, kde Úřad bez dalšíh přijal znalcvu vlastní námitku pdjatsti, s níž tent znalec přišel za zvláštních klnstí v dbě, kdy měl znalecký psudek již devzdávat a uvedl velmi nepřesvědčivé důvdy, které Úřad neměl akceptvat. 72. Pdle vybranéh uchazeče Úřad sice prvedl rzbr jím ustanvených znaleckých psudků znalců, avšak pr jejich hdncení si cíleně vybíral jen některé aspekty psudků a účelvě přistupval k jejich hdncení. Úřad vůbec nevyužil mžnstí k bjasnění vyjádření znalců, ačkliv v mnha případech Úřad vytýkal některým znaleckým psudkům bsahvé nedstatky, rzpruplnst a frmální pchybení. Žádnéh ze znalců však nepžádal ddatečné dplnění psudků, ať už prstřednictvím dplňujícíh vyjádření neb výslechem, tak jak je v praxi běžné. 73. Vybraný uchazeč uvádí, že hdncení znaleckéh psudku prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M.. ze strany Úřadu je velmi pvrchní a frmální. Úřad se cíleně snaží vytknut psudku, že se znalec nedržel zadání. K argumentaci Úřadu, že tázky znalce prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M.. svému knzultantvi prf. Vříškvi, byly sémanticky psunuté a že byly zcela zásadně pzměněny vybraný uchazeč uvádí, že závěry prf. Vříška je spíše třeba vnímat jak pdpůrné pr závěry znalce prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M. 74. Pdle vybranéh uchazeče Úřad tevřeně pchybuje věcné správnsti závěrů znalce prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M. Pdle vybranéh uchazeče je hdncení znaleckéh psudku prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M. ze strany Úřadu vnitřně rzprné, nepřesvědčivé a krajně nevěrhdné a nemůže být základem rzhdnutí, které by vybraný uchazeč mhl respektvat. 75. Vybraný uchazeč namítá, že znalec Ing. Kluch, Ph.D. se mj. ve svém znaleckém psudku zabývá eknmicku stránku veřejné zakázky, jejíž výklad mu nepřísluší. Vybraný uchazeč pukazuje na skutečnst, kdy znalec Ing. Kluch, Ph.D. nesprávně psudil dbu platnsti

17 jedntlivých ddatků pdle rámcvé smluvy, když znalec tvrdil, že dba plnění pdle ddatků nemůže překrčit dbu platnsti rámcvé smluvy. Pdle vybranéh uchazeče Úřad tak ve svém rzhdnutí ppřel myšlenkvu knstrukci, na níž byl znalecký psudek Ing. Klucha pstaven a níž pírá své závěry. 76. Vybraný uchazeč uvádí, že zatímc znalec prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M. je za pzměnění tázek Úřadem kritizván, cž v důsledku t způsbuje, že Úřad k jeh psudku nepřihlíží, v případě znalce Ing. Klucha, Ph.D. má Úřad pdle vybranéh uchazeče zat, že si znalec tázky přizpůsbit mhl. Vybraný uchazeč takvý pstup Úřadu pvažuje za účelvý a nepřijatelný. 77. Vybraný uchazeč tvrdil, že na rzdíl d znaleckých psudků prf. Ing. Smejkala, CSc., LL.M. a Ing. Klucha, Ph.D. se Úřad s psudky předlženými účastníky řízení vypřádal jen pvrchně, strze a tím nedstatečně. K psudku Ing. Januška, zpracvanéh na základě bjednávky OKsystem, Úřad pznamenává, že psudek Ing. Januška pdpruje závěry znaleckéh psudku Ing. Klucha, Ph.D. a že jej někteří účastníci řízení, mj. vybraný uchazeč, sice zpchybňují, ale tat zpchybnění míří puze d těch částí znaleckéh psudku, která nejsu stěžejní. Uvedené tvrzení Úřadu vybraný uchazeč pvažuje za nepravdivé, nebť vybraný uchazeč se dmnívá, že uvedený znalecký psudek pdrbil naprst zásadní a detailní kritice. Vybraný uchazeč uvádí, že Úřad pvažuje za stěžejní z celéh znaleckéh psudku Ing. Januška tabulku s prvnáním suladu jedntlivých pskytvaných služeb s přílhu č. 2 rámcvé smluvy. Ve vztahu k tét tabulce pdle názru Úřadu vybraný uchazeč znalci vytýká zjedndušení a zavádějící výklad pužitých termínů puze u 9 prvnávaných služeb z celkvéh pčtu 29, ačkliv knkrétních výhrad byl celkem Pdle vybranéh uchazeče analýza znalce, kteru detailně prvádí ve vztahu k jedntlivým službám, je zalžena na chybějícím dbrném psuzení tázek a vadném výkladu jedntlivých pjmů. Tat pchybení pak pdle vybranéh uchazeče měla negativní dpad na rzbr znalce prvedený v tabulce. Jedntlivá hdncení a závěry se v ní bjevují pakvaně. Vybraný uchazeč uvádí, že pkud Úřad tvrdí, že vybraný uchazeč vytýká závěry jen u zhruba jedné třetiny závěrů hledně prvnávaných služeb, jde pdle vybranéh uchazeče v pdstatě výtky ke všem významným závěrům k relevantním službám a hdncení Úřadu se jeví jak zkreslené. 79. Vybraný uchazeč uvádí, že jím předlžený znalecký psudek Ing. Fanty dchází ke shdným závěrům jak znalecký psudek prf. Smejkala. Úřad však pdle vybranéh uchazeče hdncení znaleckéh psudku dmítl akceptvat z důvdu, že nespecifikuje některé termíny, které znalec pužívá, čímž Úřad pvažuje psudek za nepřesvědčivý a neúplný. Vybraný uchazeč je přesvědčen, že Úřad nemůže na základě takt becnéh frmálníh důvdu dmítnut zhlednit znalecký psudek jak celek. 80. Pdle vybranéh uchazeče Úřad nechápe celu strukturu smluv, cž je pr pchpení fungvání jedntlivých zakázek pdle rámcvé smluvy klíčvé. Pdle vybranéh uchazeče Úřadu nepřísluší vyjadřvat se k eknmickým tázkám, např. psuzením přiměřensti ceny služeb ve vztahu k vymezení pjmu dplňkvé služby neb když se vyjadřval k tmu, jaký byl mechanismus knstrukce ceny za pskytvané služby a jaké byly sankční pdmínky. 81. Vybraný uchazeč se dmnívá, že rzhdnutí není vyknatelné, nebť je nemyslitelné, aby byl ulžen zákaz plnění smluvy puze ve vztahu ke službám pskytnutým na základě ddatků

18 č. 5 a č. 6. Prvedení takvéh zákazu je ttiž pdle vybranéh uchazeče technicky nemžné, nebť služby pskytvané pdle napadaných ddatků č. 5 a č. 6 tvří jeden kmplexní celek služeb spjených s implementací Micrsft licencí na základě prváděcí smluvy a jejích ddatků, jsu vzájemně prpjené a nelze je prt pskytvat (a tudíž ani zadávat) samstatně. Pdle vybranéh uchazeče nezbývá než knstatvat, že výrky V. a VI. rzhdnutí je nutn zrušit pr jejich prakticku nevyknatelnst. 82. Vybraný uchazeč knstatuje, že Úřad řádně nezkumal, zda v daném případě existují důvdy hdné zvláštníh zřetele, které by spravedlňvaly neulžení zákazu plnění ddatků č. 5 a č. 6. Úřad pdle vybranéh uchazeče námitky centrálníh zadavatele a zadavatele, kterými se vyjadřvali prti případnému ulžení zákazu plnění smluvy, dbyl frmální výhradu, že neunesli důkazní břemen, které je na jejich straně. Pdle vybranéh uchazeče se však Úřad tím nemůže zbavit pvinnsti detailně se beznámit s klnstmi celéh případu a důkladně zkumat zda ulžení zákazu plnění nebrání jiné důvdy. 83. Dba dkladu účinnsti zákazu plnění ddatků č. 5 a č. 6 je pdle vybranéh uchazeče nereálně krátká a nereflektuje dbu ptřebnu na uskutečnění zadávacíh řízení a následně na vlastní implementaci nvéh IT řešení. K bsahu rzkladu pdanéh navrhvatelem STUDENT AGENCY 84. Navrhvatel STUDENT AGENCY nerzpruje skutečnst, že dle 114 dst. 4 věty druhé zákna se návrh na ulžení zákazu plnění smluvy pdle dstavce 2 tht ustanvení dručuje Úřadu d 30 kalendářních dnů de dne, kdy zadavatel uveřejnil známení uzavření smluvy způsbem pdle 147 zákna s uvedením důvdu pr zadání veřejné zakázky bez uveřejnění známení zadávacíh řízení, nejpzději však d 6 měsíců d uzavření tét smluvy. Navrhvatel STUDENT AGENCY však trvá na tm, že dané ustanvení nelze v šetřeném případě aplikvat, resp. nelze jej s hledem na přím předcházející nezáknný pstup zadavatele vykládat tak, že návrh je v části týkající se prváděcí smluvy ze dne a jejíh ddatku č. 1 ze dne pdán pžděně. 85. Navrhvatel STUDENT AGENCY zdůrazňuje, že je t zadavatel, kd má primárně pvinnst uveřejnit známení uzavření smluvy. Pkud zadavatel zmíněnu pvinnst, ať již úmyslně či z nedbalsti nesplní, nemůže jít tat skutečnst k tíži navrhvatele. V daném případě přitm zadavatel nejen že neuveřejnil známení uzavření smluv způsbem pdle 147 zákna s uvedením důvdu pr zadání veřejné zakázky bez uveřejnění známení zadávacíh řízení, jak mu ukládá zákn, ale nezveřejnil dstatečné infrmace týkající se existence a bsahu smluvních vztahů ani jiným způsbem. Stejně tak zadavatel nezveřejnil ani suhrnné známení smluvách uzavřených na základě rámcvé smluvy, ke kterému byl pvinen dle 83 dst. 2 zákna d 30 dnů d knce příslušnéh kalendářníh čtvrtletí. Navrhvatel STUDENT AGENCY uvádí, že vzhledem k tmu, že se (stejně jak ani statní ddavatelé) nemhl z důvdů prušení pvinnsti na straně zadavatele s prváděcí smluvu a jejími ddatky žádným způsbem seznámit, cž v rzhdnutí připuští i Úřad, třicetidenní lhůta pr pdání návrhu nemhla ani začít běžet, a pdání návrhu tak nelze psuzvat s hledem na její uplynutí. Pdle navrhvatele STUDENT AGENCY pdpůrně nelze pr pdání návrhu aplikvat ani šestiměsíční lhůtu pčítanu d uzavření smluvy. Bezvýjimečné uplatnění šestiměsíční lhůty bez th, aby byly zhledněny knkrétní klnsti případu, zejména předchzí nezáknný pstup zadavatele, který svým jednáním fakticky a s

19 největší pravděpdbnstí i úmyslně znemžnil pdání návrhu ve lhůtě 6 měsíců d uzavření smluvy, by ttiž pdle navrhvatele STUDENT AGENCY představval nepřiměřeně tvrdý zásah d zájmvé sféry navrhvatele STUDENT AGENCY i statních ddavatelů, ptenciálních zájemců veřejnu zakázku. V tét suvislsti dkazuje navrhvatel STUDENT AGENCY zejména na základní prcesní zásadu rvnsti účastníků, která bývá rvněž značvána jak rvnst zbraní. V suladu s tut zásadu musí mít každá strana spru mžnst uplatnit své námitky za pdmínek, které ji prti prtistraně neznevýhdňují. 86. Navrhvatel STUDENT AGENCY uvádí, že pkud by předseda Úřadu ptvrdil, že návrh byl v dtčené části zastaven v suladu se záknem, znemžnil by tak ddavatelům prti nezáknnému pstupu zadavatele jakkliv brjit, a t jak v tmt, tak i ve všech bdbných buducích případech. Vzhledem k tmu, že p uzavření smluvy se pdle 114 dst. 2 zákna lze návrhem dmáhat puze ulžení zákazu plnění smluvy a návrhy s jiným petitem jsu tak ex lege vylučeny, bezvýjimečná pvinnst dručit návrh v daných lhůtách by pdle navrhvatele STUDENT AGENCY v knečném důsledku znamenala, že by nebyl mžné pstup zadavatele v tmt (ani v bdbných případech) návrhem jakkliv napadnut. 87. Pdle navrhvatele STUDENT AGENCY se Úřad nijak nezabýval námitku navrhvatele, že zadavatel prušil zákn, když neuveřejnil známení uzavření smluv způsbem pdle 147 zákna s uvedením důvdu pr zadání veřejné zakázky bez uveřejnění známení zadávacíh řízení a nezveřejnil ani suhrnné známení smluvách uzavřených na základě rámcvé smluvy, ke kterému byl pvinen dle 83 dst. 2 zákna d 30 dnů d knce příslušnéh kalendářníh čtvrtletí. 88. K výrkům V. a VI. rzhdnutí navrhvatel STUDENT AGENCY uvádí, že ačkliv v becné rvině zcela suhlasí s výrky V. a VI. rzhdnutí, má však za t, že Úřad pmněl v bu výrcích uvést, že zákaz plnění ddatků je ukládán s účinnstí ex tunc, tedy zpětně ke dni jejich uzavření. Ačkliv dle názru navrhvatele STUDENT AGENCY je nepchybné, že účinky zákazu plnění (vyslvení neplatnsti smluvy) jsu ex tunc, vzhledem k tmu, že účincích zákazu plnění se nezmiňuje výslvně ani důvdnění rzhdnutí, má navrhvatel STUDENT AGENCY za t, že výrky V. a VI. je třeba v tmt smyslu změnit, resp. dplnit. 89. Deklarace neplatnsti ddatků (zákazu jejich plnění) z důvdu rzpru se záknem s účinky ex nunc by pdle navrhvatele STUDENT AGENCY znamenala nepřijatelný exces v právním řádu České republiky s nepřiměřenými dpady nejen d sféry navrhvatele STUDENT AGENCY, ale i všech statních ptenciálních ddavatelů. Zejména v daném případě a jemu bdbných, kdy plnění, které byl smluvně sjednán, byl již v pdstatě zcela realizván a další jeh významná část bude ještě plněna, než rzhdnutí ve věci nabude právní mci a následně uplyne pětiměsíční dkladná lhůta. Účinky ex nunc by tak pdle navrhvatele STUDENT AGENCY zcela zmařily jak samtný smysl vedenéh správníh řízení, tak též samtný důvd pr zavedení mžnsti ulžit neplatnst smluvy d zákna. Neplatnst ddatků ex nunc by dle vyjádření navrhvatele STUDENT AGENCY zcela vylučila bnvení hspdářské sutěže a vytvření nvých bchdních příležitstí pr hspdářské subjekty, které byly prtiprávně zbaveny mžnsti účastnit se sutěže. K rzhdnutí rzkladech 90. P prjednání rzkladů předseda Úřadu pr chranu hspdářské sutěže svým rzhdnutím č. j. ÚOHS-R64,65,67,68/2013/VZ-11075/2013/310/PSe ze dne , které

20 nabyl právní mci téhž dne, výše specifikvané rzhdnutí Úřadu zrušil a věc mu vrátil k nvému prjednání a rzhdnutí. 91. V důvdnění svéh rzhdnutí rzkladu předseda Úřadu mj. uvedl, že pkud Úřad ve svém rzhdnutí dspěl k závěru, že navrhvatel STUDENT AGENCY mhl mít zájem na získání předmětných veřejných zakázek a že mu vlivem prtiprávníh jednání centrálníh zadavatele a zadavatele mhla vzniknut újma spčívající v nemžnsti účastnit se sutěže veřejnu zakázku (veřejné zakázky), Úřad byl k tmut závěru pvinen uvést takvé přezkumatelné úvahy, kterými se ve smyslu 68 dst. 3 správníh řádu při hdncení těcht relevantních pdkladů řídil. Pdle předsedy Úřadu byl Úřad pvinen ve svém rzhdnutí dspět ke skutkvým zjištěním hledně aktivní legitimace navrhvatele STUDENT AGENCY, přičemž takt zjištěný stav věci hledně aktivní legitimace navrhvatele STUDENT AGENCY byl Úřad pvinen pužít při výkladu příslušných ustanvení zákna vymezujících kruh sb právněných pdat návrh. Předseda Úřadu v rzhdnutí uvádí, že Úřad dspěl k závěru aktivní legitimaci navrhvatele STUDENT AGENCY nepřezkumatelným způsbem. Vzhledem k tmu, že výše uvedená nepřezkumatelnst pstupu Úřadu se týká aktivní legitimace jednh z dsavadních účastníků řízení, má bezprstřední vliv na správní řízení i rzhdnutí jak celek. 92. Dále předseda Úřadu v důvdnění shra uvedenéh rzhdnutí uvedl, že se Úřad v nvém prjednání věci bude přezkumatelným způsbem zabývat tázku deliktní dpvědnsti zadavatele a rvněž tázku přezkumatelnéh důvdnění eventuálníh pzdějšíh dne vyknatelnsti jedntlivých výrků rzhdnutí, které bude nvě vydán. 93. Úřad pté, c mu byla věc vrácena k nvému prjednání, dpisem č. j. ÚOHS- S196,259,303/2012/VZ-11776/2013/511/MOn ze dne účastníky řízení vyrzuměl pkračvání řízení. 94. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-13562/2013/511/MOn ze dne Úřad zadavateli stanvil lhůtu k zaslání písemnéh sdělení, jaká celkvá cena byla zadavateli v suvislsti s plněním ddatku č. 5 ze dne a ddatku č. 6 ze dne k prváděcí smluvě č. 85/2011 ke dni vyfakturvána a jaká celkvá cena byla zadavatelem k témuž dni skutečně zaplacena. 95. Usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-14054/2013/511/MOn ze dne Úřad účastníkům řízení stanvil lhůtu pr vyjádření k pdkladům pr rzhdnutí, kteru usnesením č. j. ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ-14114/2013/511/MOn ze dne prdlužil, a t z důvdu změny právníh zastupení navrhvatele STUDENT AGENCY. 96. K pdkladům rzhdnutí se vyjádřil navrhvatel STUDENT AGENCY dpisem ze dne , ve kterém uvádí, že nesuhlasí s rzhdnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS- R64,65,67,68/2013/VZ-11075/2013/310/PSe ze dne , kterým byl zrušen rzhdnutí Úřadu. Navrhvatel STUDENT AGENCY se dmnívá, že důvdy, pr které byl předchzí prvinstanční rzhdnutí zrušen, tj. jeh údajná nepřezkumatelnst v části týkající se aktivní legitimace navrhvatele STUDENT AGENCY, nedpvídají bsahu prvinstančníh rzhdnutí a správnímu spisu vedenému Úřadem. Předsedvi Úřadu pdle navrhvatele STUDENT AGENCY nic nebránil, aby případnu nedstatečnu argumentaci s hledem na bsah správníh spisu sám dplnil.

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více