REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia Commodities CZ bude dodávat elektřinu Veolii Dalkia Commodities CZ fournira de l électricité à Veolia str./p. 4-5 Den otevřených dveří Teplárny Přerov přilákal téměř 500 lidí La Journée portes ouvertes de Teplárna Přerov a attiré près de 500 visiteurs str./p Rozhovor s Jaromírem Prokopem ze společnosti MARLENKA international Entretien avec Jaromír Prokop de MARLENKA international str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 14 page 15 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Pro náš rozvoj potřebujeme silné a stabilní partnery a Dalkia Commodities CZ je jedním z nich, uvádí Jaromír Prokop z firmy MARLENKA international «Pour assurer notre développement, il nous faut des partenaires forts et stables et Dalkia Commodities CZ est page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 22 Un dernier adieu en toute dignité à son compagnon à quatre pattes, aujourd hui c est possible MiNiGRANTY pomáhají potřebným již pátým rokem Les MiNiGRANTS au service de la bonne cause pour la cinquième année déjà Dalkia stojí za vznikem tréninkových prostor Charity Ostrava Dalkia apporte son soutien à la Charité d Ostrava pour la création de locaux d entraînement strana 18 l un d eux», dit Jaromír Prokop de MARLENKA international I rozloučení se čtyřnohými přáteli může dnes proběhnout důstojně strana 23 page 23 Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur : Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction : Vincent Barbier, Martina Laimarová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Ida Šimonová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage : ks / pc Foto / Photographies : Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design : Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation : Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante : 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, zima již netrpělivě čeká za dveřmi a my jsme připraveni na nadcházející topnou sezónu. Využívám nového čísla Modrého reportéra, abych se vám představil a sdělil vám, k jakým změnám došlo v minulých měsících. V polovině června jsem převzal vedení skupiny Dalkia v České republice a je pro mne velkou ctí, že mohu řídit aktivity Dalkie v České republice i na Slovensku. Ve skupině Dalkia pracuji od roku 2001 a budu se ve své nové funkci snažit zúročit své znalosti a zkušenosti. Věřím, že s podporou zaměstnanců a skupiny Veolia i v budoucnu přispějeme k absolutní spokojenosti vás, našich zákazníků. Ke konci července byla uzavřena jednání mezi skupinami Veolia a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. Mezinárodní aktivity Dalkie se staly 100% aktivitami Veolie a francouzské aktivity skupiny Dalkia přešly pod hlavičku EDF. Chtěl bych vás ujistit, že přechod Dalkie pod vlajkovou loď Veolie nepřinese ve fungování společností skupiny zásadní změny, skupina Dalkia v České republice však bude koncem tohoto roku přejmenována na skupinu Veolia Energie v ČR. Mým cílem do budoucna je nejen zachovat a úspěšně rozvíjet naše aktivity v Moravskoslezském kraji, kde máme zatím nejsilnější pozici, ale rád bych se soustředil na rozvoj obchodních aktivit v Praze, v Čechách a na Slovensku. Středem mého zájmu jsou některé vybrané klíčové projekty podporující synergii všech tří strategických aktivit Veolie, tedy managementu energetických, vodohospodářských i odpadových služeb. Při této příležitosti bych vám rád touto cestou poděkoval za zachovanou přízeň. Vaše spokojenost je pro nás prioritou. Vždy se snažíme naplnit vaše očekávání a být spolehlivým partnerem, který pružně reaguje na vaše požadavky. Vaše loajalita je pro nás odměnou a zároveň potřebnou motivací a závazkem do dalšího roku. Děkuji vám za projevenou důvěru v tomto roce a těším se na spolupráci v roce 2015 pod křídly Veolie. Přeji vám i vašim blízkým krásné Vánoce a rok 2015 ať se nese ve znamení úspěchu, pevného zdraví a pozitivní energie. Ch ères lectrices, chers lecteurs, L hiver frappe déjà à notre porte et nous sommes fin prêts pour la saison de chauffe qui s amorce. Je profite de ce nouveau numéro du Reporter bleu pour me présenter et vous informer des changements survenus au cours de ces derniers mois. À la mi-juin, j ai été nommé à la direction du groupe Dalkia en République tchèque et c est un grand honneur pour moi de diriger les activités de Dalkia aussi bien en République tchèque qu en Slovaquie. Je travaille pour le groupe Dalkia depuis 2001 et je m efforcerai dans mes nouvelles fonctions de mettre à profit les connaissances et l expérience que j ai acquises jusqu à présent. Je suis convaincu qu avec l aide de nos collaborateurs et du groupe Veolia nous continuerons à vous apporter, à vous nos clients, une satisfaction absolue. Fin juillet, les groupes Veolia et EDF ont entériné la fin de leur partenariat. Les activités internationales de Dalkia ont été reprises à 100 % par Veolia tandis que ses activités françaises sont revenues à EDF. Je tiens à vous assurer que le passage de Dalkia sous pavillon Veolia n apportera aucun changement majeur dans le fonctionnement des sociétés du groupe Dalkia en République tchèque, si ce n est un changement de nom du groupe pour Veolia Energie en République tchèque d ici à la fin de l année. Mon objectif pour l avenir est non seulement de préserver et développer avec succès nos activités dans la Région de Moravie-Silésie, où notre position est pour l instant la plus forte, mais également de nous concentrer davantage sur le développement des activités commerciales à Prague, en Bohême et en Slovaquie. Je porte un intérêt tout particulier à certains projets clés soutenant les synergies entre les trois activités stratégiques de Veolia, à savoir la gestion de l énergie, de l eau et des déchets. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de votre attachement. Votre satisfaction est notre priorité. Nous nous efforçons toujours de répondre à vos attentes et d être pour vous un partenaire fiable capable de réagir avec souplesse à vos exigences. Votre loyauté est pour nous à la fois une récompense, une motivation et un engagement pour la suite. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée cette année et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration en 2015, sous les couleurs de Veolia. Je vous souhaite à vous et à vos proches un joyeux Noël et une année 2015 synonyme de réussite, de santé et d énergie positive. Vincent Barbier Generální ředitel Vincent Barbier Directeur général 03

4 služby pro zákazníky Zahájili jsme novou topnou sezónu Vzhledem k poklesu venkovních teplot v jednotlivých městech, zahájila skupina Dalkia v České republice vytápění v lokalitách, kde působí. V tomto roce byla topná sezóna zahájena ve většině měst v rozmezí od 23. do 25. září. Pravidla pro vytápění jsou určena vyhláškou č. 194/2007 Sb., podle které otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se však zahájí až tehdy, poklesne-li průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě pod +13 C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. Neustále se snažíme zlepšovat služby pro naše zákazníky, a proto jsme i letos před začátkem topné sezóny pokračovali ve výstavbě domovních předávacích stanic v Ostravě, kde společnost Dalkia Česká republika dodává teplo do více než 100 tisíc domácností. Tyto stanice zajišťují klientům větší pružnost a komfort dodávky, protože její parametry lze regulovat podle požadavků odběratele. Parametry lze nastavit i u hlavních předávacích stanic za předpokladu domluvy mezi konečnými odběrateli a výhodou je potom možnost individuálního zahájení vytápění daného odběrného místa. Termíny zahájení vytápění v posledních třech letech jsou uvedeny v následující tabulce: V roce 2014 jsme zahajovali vytápění v jednotlivých lokalitách takto: Ostrava Krnov Karviná Havířov Frýdek-Místek Olomouc Přerov NJ Praha Roudnice n. L Vlašim a Mar. Lázně Kolín V některých městech (např. Praha nebo Vlašim) se vytápění přerušilo a znovu zahájilo po domluvě s odběrateli. Ve specifických případech dodáváme teplo i mimo otopné období dle individuálních přání našich zákazníků. 04 aktuality Dalkia Commodities CZ bude dodávat elektřinu Veolii Společnost Veolia Voda je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Dalkia Commodities CZ je jedním z největších alternativních obchodníků v České republice, a to na trhu s elektřinou a plynem. Tyto společnosti podepsaly počátkem června smlouvu na dodávku elektrické energie v České republice. Veolia zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a současně poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z jejích dlouholetých zkušeností. V České republice působí od roku 1996, přičemž jí provoz vodohospodářské infrastruktury svěřilo více než měst a obcí. Ve 27 případech provozuje Veolia přímo vodohospodářská zařízení průmyslových partnerů formou outsourcingu nebo zajišťuje externí výrobu a čištění odpadních vod na zařízeních v současnosti provozovaných. Obě společnosti podepsaly smlouvu, na základě které bude od 1. ledna 2015 dodávat Dalkia Commodities CZ elektřinu 11 vodárenským společnostem Veolie, jež se zúčastnily tendru na dodávku elektrické energie. Pětiletý kontrakt zajistí dodávku elektřiny do bezmála odběrných míst, a to v celkovém objemu 250 GWh za rok. Jednatel společnosti Dalkia Commodities CZ Pavel Luňáček k tomuto úspěchu zmínil: Podpisem smlouvy se Veolia, jejíž součástí je nyní i skupina Dalkia v ČR, stala jedním z našich největších zákazníků. Pevně věřím, že naše spolupráce bude úspěšná. Dalkia Industry CZ dodává OKD nově i dusík Společnost Dalkia Industry CZ rozšířila portfolio svých stávajících služeb o výrobu dusíku. V dubnu letošního roku oficiálně zahájila jeho výrobu a dodávky pro OKD, čímž ještě více přispěje ke zvýšení bezpečnosti horníků. Dusík je inertní a nehořlavý plyn a používá se jako ochranná atmosféra v boji proti nebezpečí samovznícení uhlí v důlních prostorech. V českém hornictví se metoda inertizace vzduchu plynným dusíkem používá již od roku Stanice výroby dusíku se nachází v budově kompresorovny Dolu ČSM Jih a je tvořena turbokompresorem o výkonu Nm 3 /h a přetlaku 7,5 barg, úpravnou stlačeného vzduchu pro zachycení nečistot a odstranění vlhkosti, membránovým generátorem a měřícími a regulačními prvky pro zajištění požadovaných hodnot. Petr Přívozník, nově jmenovaný ředitel Dalkia Industry CZ, k dodávkám řekl: Inertizace důlních prostor přispívá k efektivní těžbě uhlí a k omezení ztrát, ale především k bezpečnosti, která zůstává zásadní prioritou nejen pro společnost OKD, ale také pro Dalkia Industry CZ. Jsme rádi, že můžeme i takto přispět ke zlepšování bezpečnosti provozu u našeho významného odběratele.

5 actualités Dalkia Commodities CZ fournira de l électricité à Veolia Veolia Voda est un leader des services du marché de l eau tchèque. Dalkia Commodities CZ est l un de plus grands fournisseurs alternatifs d électricité et de gaz en République tchèque. Début juin, les deux sociétés ont conclu un contrat de fournitures d énergie électrique en République tchèque. Veolia assure la production et la distribution d eau potable ainsi que l évacuation et la dépollution des eaux usées, mettant à profit un savoir-faire en matière de gestion des infrastructures d eau issu d une longue expérience. Veolia est présent en République tchèque depuis 1996 et plus de villes et communes lui ont confié la gestion de leurs infrastructures d eau. Dans 27 cas, Veolia assure directement le fonctionnement des installations d eau de ses partenaires industriels en outsourcing ou se charge en externe de la production et de l épuration des eaux usées sur les installations qu elle gère actuellement. Les deux sociétés ont signé un contrat au terme duquel, à partir du 1 er janvier 2015, Dalkia Commodities CZ alimentera en électricité 11 sociétés d eau de Veolia ayant participé à un appel d offres portant sur les fournitures d énergie électrique. Par ce contrat d une durée de 5 ans, ce sont des fournitures d électricité à près de points de livraison qui seront assurées ; au total, il s agira d un volume de 250 GWh par an. Le gérant de Dalkia Commodities CZ, Pavel Luňáček, a précisé au sujet de ce succès : «En signant ce contrat, Veolia, dont le groupe Dalkia en République tchèque fait désormais partie, est devenu l un de nos plus gros clients. Je crois fermement que notre coopération sera fructueuse.» Dalkia Industry CZ fournit désormais aussi de l azote à OKD La société Dalkia Industry CZ a ajouté la production d azote au portefeuille de ses prestations. En avril dernier, la société a officiellement lancé la production et les fournitures d azote pour OKD, grâce auxquelles elle contribuera dans une plus large mesure à la sécurité des mineurs. L azote est un gaz inerte et ininflammable utilisé comme atmosphère protectrice pour minimiser le risque de combustion spontanée dans les mines. Dans l industrie minière tchèque, la méthode d inertisation de l air au moyen d azote gazeux est utilisée depuis La centrale de production d azote se trouve dans le bâtiment des compresseurs de la mine Důl ČSM Jih et comporte un turbocompresseur d un débit de Nm 3 /h et d une surpression de 7,5 barg, une installation de traitement de l air comprimé servant à éliminer les impuretés et l humidité, un générateur à membrane et des éléments de contrôle-commande pour assurer les valeurs requises. Petr Přívozník, le nouveau directeur de Dalkia Industry CZ, a dit des fournitures d azote : «L inertisation des mines de charbon contribue à l efficacité de l extraction et à la réduction des pertes, mais surtout à la sécurité, qui reste la priorité numéro un non seulement pour OKD, mais aussi pour Dalkia Industry CZ. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer de cette manière aussi à renforcer la sécurité opérationnelle de notre client important.» services pour les clients Une nouvelle saison de chauffage a démarré Les températures extérieures ont baissé dans les différentes villes et le groupe Dalkia en République tchèque a commencé à chauffer dans les secteurs où il opère. Cette année, la saison de chauffage a démarré entre le 23 et le 25 septembre dans la plupart des villes. Les règles régissant le chauffage sont prévues par l ordonnance no 194/2007 qui stipule que la période de chauffage commence le 1 er septembre et se termine le 31 mai. Néanmoins, les fournitures de chaleur ne doivent démarrer que lorsque la température moyenne diurne de l air extérieur dans le secteur ou la ville concernés baisse endeçà de +13 C pendant deux jours consécutifs et que l évolution de la météo ne permet pas de s attendre à ce que la température remonte à plus de +13 C le jour suivant. Nous nous efforçons d améliorer continuellement nos services aux clients et c est pourquoi cette année, comme les années précédentes, nous continuons à construire des sous-stations d immeuble à Ostrava où Dalkia Česká republika alimente en chaleur plus de foyers. Ces sous-stations assurent des fournitures plus flexibles et plus confortables car leurs paramètres peuvent être réglés selon les exigences du consommateur. Il est d ailleurs également possible de paramétrer les sous-stations principales dans la mesure où les consommateurs parviennent à une entente ; ils peuvent alors bénéficier d un démarrage individuel du chauffage au point de livraison concerné. Les dates de démarrage du chauffage au cours des trois dernières années figurent dans le tableau suivant : En 2014 nous avons commencé à chauffer aux dates suivantes dans ces villes : Ostrava 23.9 Krnov 23.9 Karviná 23.9 Havířov 23.9 Frýdek-Místek 23.9 Olomouc 24.9 Přerov 24.9 NJ 24.9 Prague 24.9 Roudnice n. L Vlašim 12.9 et 22.9 Mar. Lázně Kolín 22.9 Dans certaines villes (telles que Prague ou Vlašim), le chauffage a été interrompu, puis a repris comme convenu avec les consommateurs. Dans des situations spécifiques, nous fournissons également de la chaleur en dehors de la saison de chauffage selon les souhaits individuels de nos clients. 05

6 integrovaný systém řízení Týden bezpečnosti Cílem sedmého ročníku Týdne bezpečnosti bylo opětovně upozornit zaměstnance na ochranu zdraví při práci. Jelikož bezpečnost zaměstnanců je prioritou celé skupiny, zorganizovala Dalkia v České republice zmíněnou akci i v tomto roce. Týden bezpečnosti, konaný ve dnech 18. až 21. listopadu, proběhl pod heslem: S námi bezpečně víš, kam šlapeš. Jeho cílem bylo informovat zaměstnance, jak se vyhnout možným úrazům, zdůraznit dodržování bezpečnostních pokynů a používání osobních ochranných prostředků. Týden bezpečnosti přináší každoročně souhrnné informace o bezpečnostních opatřeních a seznamuje zaměstnance s výsledky BOZP. Vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalibor Pyš uvedl k výsledkům za rok 2014: Především díky prevenci dosahujeme v oblasti bezpečnosti výborných výsledků. Dosavadní čísla jsou na stejné úrovni jako v předešlém roce a jelikož naší snahou je předcházet pracovním úrazům, neustále klademe důraz na to, aby zaměstnanci obzvláště v zimním období dbali na dodržování bezpečnostních pravidel v jejich každodenním počínání souvisejícím s výkonem povolání. 06 TÝDEN BEZPEČNOSTI S námi bezpečně víš, kam šlapeš listopadu 2014 Útvar environmentálního řízení ve spolupráci s útvarem pro komunikaci připravily za účelem podpory Týdne bezpečnosti brožuru Bezpečná ruční manipulace s břemeny, jež patří mezi jednu z nejčastěji provozovaných činností. Nesprávná či nebezpečná manipulace je příčinou různých tělesných potíží, které mohou vyústit v trvalá onemocnění a poškození zdraví. Cílem brožury je definovat a shrnout hlavní zásady prevence ochrany zdraví při manipulaci s břemeny. Dosažené výsledky za skupinu Dalkia v České republice (v %) Míra četnosti výskytu pracovních úrazů Míra závažnosti pracovních úrazů aktuality Dalkia rozšířila řady svých klientů ve Frýdku-Místku Dalkia Česká republika ve spolupráci se společností Distep zajišťuje dodávky tepla novému multifunkčnímu komplexu ve Frýdku-Místku. Výstavba obchodního centra Frýda a sportovní haly Polárka byla zahájena v září loňského roku a v polovině listopadu obě budovy otevřely své brány veřejnosti. Frýda je se svými 60 obchodními jednotkami největším nákupním centrem ve Frýdku-Místku. V areálu o velikosti m 2 se nachází obchody s módou, sportem obuví či doplňky, komplex je však sídlem i několika restaurací, kavárny, 5D kina, knihkupectví, hračkářství či supermarketu. V blízkosti nákupního komplexu byla nově vybudována víceúčelová sportovní hala Polárka, která slouží převážně pro ledové sporty, ale nabízí i zázemí pro míčové hry jako je házená, volejbal, tenis, basketbal či florbal. Součástí haly je i střelnice a sál pro pořádání koncertů a dalších zábavných akcí. Dalkia Česká republika a městská distribuční společnost Distep dodávají teplo jak nákupnímu centru Frýda, tak i sportovní hale Polárka. Plánovaná spotřeba tepla odpovídá 19 TJ ročně, což odpovídá odběru přibližně 500 domácností. Projektem multifunkčního centra ve Frýdku-Místku jsme úspěšně rozšířili řady svých klientů na území města. Teplo vyrábíme také prostřednictvím nového biokotle spalujícího dřevní štěpku a kombinovanou výrobou současně vzniká i elektrická energie. Tepelný komfort obou budov je tedy zajišťován ekologicky šetrným způsobem, sdělil ředitel Regionu Východní Morava Pavel Dostál. L NA získala první místo v soutěži FSA Společnost Dalkia Česká republika sbírá úspěchy v různých odvětvích. Posledním získaným oceněním bylo 1. místo v mezinárodní soutěži Fair Sourcing Awards (FSA) za systém elektronických nákupů L NA. Každý rok se při příležitosti konání mezinárodní nákupní konference ebf udělují ocenění Fair Sourcing Awards (Ceny Čestného Nákupu). Soutěž pořádá Česká a Slovenská asociace APUeN (Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce). Ocenění vyzdvihují elektronické nástroje, jako jsou e-aukce, e-poptávky a další, které umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu a hlavně transparentnost nákupních rozhodnutí. Jedná se tedy o silné nástroje k omezování korupčního jednání. Cenu v kategorii TREND pro nejúspěšnější uživatele či šiřitele myšlenky elektronického obchodování převzala počátkem listopadu v Ostravě vedoucí nákupu a zásobování Blanka Moravčinská, jež k ocenění uvedla: Získat nejvýznamnější evropské ocenění v oblasti esourcingu je velkým úspěchem pro naši společnost a výborné potvrzení toho, že se ubíráme moderním a hlavně správným směrem. Systém elektronizace výběrových řízení významným způsobem posiluje transparentnost procesů a rovný a nediskriminační přístup k dodavatelům, což jsou hlavní principy nakupování skupiny Dalkia v České republice /2014 3,2 1,2 1,5 1,3 1,3 0,2 0,1 0,1 0,07 0,09

7 actualités Dalkia a étoffé sa clientèle à Frýdek-Místek Dalkia Česká republika fournit en collaboration avec la société Distep de la chaleur au nouveau complexe polyvalent de Frýdek-Místek. La construction du centre commercial Frýda et de la halle des sports Polárka a débuté en septembre 2013 et les deux bâtiments ont ouvert leurs portes au public à la mi-novembre. Avec ses 60 unités commerciales, Frýda est le plus grand centre commercial de Frýdek- Místek. Sur une superficie de m 2, il abrite des boutiques de mode, de sport, de chaussures ou d accessoires mais également plusieurs restaurants, cafés, un cinéma 5D, une librairie, un magasin de jouets ou encore un supermarché. La nouvelle halle des sports polyvalente Polárka a vu le jour à proximité du centre commercial. Ce complexe sportif sert principalement aux sports de glace mais accueille aussi les sports de balle et ballon comme le handball, le volleyball, le tennis, le basketball ou le floorball. Le site comprend également un stand de tir et une salle pour les concerts et autres événements de divertissement. Dalkia Česká republika et la société municipale de distribution Distep fournissent de la chaleur aussi bien au centre commercial Frýda qu à la halle des sports Polárka. La consommation de cette énergie est estimée à 19 TJ par an, soit l équivalent de la consommation d environ 500 logements. «Le projet de centre polyvalent à Frýdek- Místek nous a permis d étoffer notre clientèle sur le territoire de la ville. Pour produire la chaleur, nous avons notamment recours à la nouvelle chaudière biomasse qui brûle des copeaux de bois et à la cogénération. Le confort thermique des deux bâtiments est ainsi assuré dans le respect de l environnement», a déclaré Pavel Dostál, directeur de la Région Moravie de l Est. L NA a remporté la première place dans le concours FSA La société Dalkia Česká republika collectionne les succès en tous genres. Le dernier en date est une première place dans le concours international Fair Sourcing Awards (FSA) pour son système d achat électronique L NA. Chaque année, la conférence internationale sur les achats ebf donne lieu à la remise des prix Fair Sourcing Awards (Prix du sourcing équitable). Le concours est organisé par l Association tchèque et slovaque APUeN (Association des prestataires et utilisateurs d instruments électroniques pour les appels d offres et enchères en ligne) et récompense les instruments numériques, tels que les enchères en ligne et les appels d offres électroniques, qui permettent d accroître l efficacité économique et surtout la transparence des décisions en matière d achat. Il s agit donc d instruments forts dans la lutte contre la corruption. Début novembre, à Ostrava, la responsable achat Blanka Moravčinská a reçu le prix dans la catégorie TREND, récompensant les meilleurs utilisateurs ou diffuseurs de l idée de commerce électronique, et voici sa réaction : «Obtenir le prix européen le plus prestigieux dans le domaine de l e-sourcing, c est un grand succès pour notre société et la confirmation que nous sommes sur la bonne voie, celle de la modernité. Le système d électronisation des appels d offres renforce considérablement la transparence des procédés et une démarche équitable et non discriminatoire vis-à-vis des fournisseurs, des valeurs qui coïncident avec les principes fondamentaux de la politique des achats du groupe Dalkia en République tchèque.» Taux de fréquence des accidents du travail Taux de gravité des accidents du travail systeme de management intégré Semaine de la sécurité L objectif de la septième édition de la Semaine de la sécurité était une nouvelle fois d attirer l attention des salariés sur la santé au travail. La sécurité des salariés étant une priorité pour l ensemble du groupe, Dalkia en République tchèque n a pas manqué ce nouveau rendez-vous. Cette Semaine de la sécurité, qui s est tenue du 18 au 21 novembre, avait pour devise : «Avec nous, tu sais où tu mets les pieds». Son but était d informer les salariés sur la façon d éviter les accidents et de souligner à quel point il est important de respecter les consignes de sécurité et d utiliser les équipements de protection individuelle. La Semaine de la sécurité permet de dresser un bilan annuel des mesures de sécurité et d informer les salariés des résultats en matière de SST. Et voici les commentaires du responsable environnement Dalibor Pyš concernant les résultats 2014 : «C est principalement grâce à la prévention que nous obtenons d excellents résultats dans le domaine de la sécurité. Les chiffres enregistrés jusqu ici sont au même niveau que ceux de 2013 et notre objectif étant de prévenir les accidents du travail, nous incitons en permanence les salariés à respecter les règles de sécurité dans leurs tâches professionnelles quotidiennes, tout particulièrement en hiver.» Pour soutenir les objectifs de la Semaine de la sécurité, le service environnement a préparé en collaboration avec le service de communication une brochure intitulée «Manipuler des charges en toute sécurité», cette activité étant des plus fréquentes. Une manipulation incorrecte ou dangereuse entraîne divers troubles physiques pouvant aboutir à des maladies et affections durables. Le but de cette brochure est de définir et récapituler les principes fondamentaux de la prévention des risques de santé liés à la manipulation de charges. Résultats du groupe Dalkia en République tchèque (en %) /2014 3,2 1,2 1,5 1,3 1,3 0,2 0,1 0,1 0,07 0,09 07

8 aktuality Dvě ocenění v soutěži Cena personalistů 2014 OLTERM & TD Olomouc slaví dvacáté výročí V polovině října proběhla v Praze konference HR Management, kde skupina Veolia získala dvě ocenění, a to za Osobnost HR a HR projekt. V rámci konference HR Management byli zvoleni nejlepší personalisté České republiky. Druhé místo získal Petr Slezák, ředitel pro lidské zdroje skupiny Veolia České republiky a Slovenska a současně pro střední a východní Evropu. Personalisté z celé země vybírali i nejlepší projekty z oblasti lidských zdrojů. Do letošní kvalifikace soutěže bylo přihlášeno 23 projektů a do finále se probojovalo pět z nich. Dalkia Česká republika získala se svým videoklipem V téhle elektrárně se topí nebo tančí? druhé místo. První místo obsadil projekt České Pošty, který podpořil prevenci rakoviny prsu a třetí místo v soutěži patří projektu Firemní školka Oskárek společnosti Lapp Kabel. Náš videoklip ve finále zmíněné soutěže prezentovaly jeho realizátorky vedoucí komunikace Ida Šimonová a personální náměstkyně Šárka Šolcová. Ředitelka pro lidské zdroje Martina Laimarová k výhře zmínila: Druhé místo v Ceně personalistů 2014 považuji za velký úspěch. Náš videoklip je ukázkou angažovanosti a nadšení našich zaměstnanců a i když je prvním počinem svého druhu, pevně věřím, že nikoliv posledním. Společnost OLTERM & TD Olomouc, která je výrobcem a dodavatelem tepelné energie a provozovatelem Plaveckého stadionu v Olomouci, slaví v letošním roce dvacet let od svého založení. V roce 1994 vznikla společnost OLTERM & TD Olomouc, která byla pověřena správou a provozováním tepelných zařízení ve vlastnictví města, jež bylo v té době jediným akcionářem. O pět let později vstoupila do společnosti francouzská skupina Dalkia a od té doby je OLTERM & TD Olomouc společným podnikem společnosti Dalkia Česká republika (66 %) a statutárního města Olomouc (34 %). V dnešní době je společnost známá především jako výrobce a dodavatel tepelné energie pro byty, školská zařízení a terciární a komerční sféru. OLTERM & TD Olomouc provozuje téměř 700 tepelných zařízení a zásobuje tepelnou energií přes 27 tisíc domácností. V průběhu dvaceti let společnost provedla ekologizaci všech kotelen na tuhá paliva a postupně realizuje přechod na horkovodní systém vytápění v jednotlivých lokalitách města Olomouce. Za účelem zajištění dodávek tepla novým odběratelům došlo k výstavbě řady tepelných zdrojů a instalaci nových předávacích stanic. V roce 2000 svěřilo město Olomouc společnosti i správu areálu Plaveckého stadionu v Olomouci. OL- TERM & TD Olomouc se postupně zasadil o revitalizaci a modernizaci provozovaných technologií a objektů, vznik nových atrakcí, rekonstrukci sauny a otevření Aquacentra Delfínek. Členové britského Sdružení pro průmyslovou archeologii si prohlédli ETB Počátkem června navštívila skupina 50 členů Sdružení pro průmyslovou archeologii (AIA) v rámci svého putování po Moravě a Slezsku Elektrárnu Třebovice. AIA je britská celostátní organizace, která sdružuje lidi se zájmem o průmyslovou minulost. Její členové se zabývají průmyslovým dědictvím Velké Británie v celé jeho široké rozmanitosti. Zajímá je především průmyslová architektura, těžba nerostných surovin, technika výroby elektrické a tepelné energie, nové využití průmyslových budov či historie dopravy, ale i cestování za účelem prohlí- dek průmyslového dědictví v jiných zemích. V rámci jarního turné zavítali i do Ostravy a projevili velký zájem navštívit Elektrárnu Třebovice, což jim bylo umožněno. John Porter, profesí námořní poradce, k návštěvě řekl: Jsme skupina inženýrů a lidí se zájmem o různé technologie, a tak pro nás bylo absolutním potěšením, že jsme si mohli prohlédnout elektrárnu za provozu. Rádi bychom setrvali mnohem déle, ale i tak jsme velmi vděčni všem z Elektrárny Třebovice, že nám umožnili, abychom s nimi strávili chvilku času. 08

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Přihláška Motivační dopis

Přihláška Motivační dopis - Úvod Vážený pane, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Vážená paní, Formální, příjemce žena, jméno neznámé Vážený pane / Vážená paní, Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé Monsieur, Madame, Madame,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

L analyse de l impact médiatique

L analyse de l impact médiatique 1 L analyse de l impact médiatique Le 31 mai 2016, une conférence de presse multithématique s est tenue au Café 35 à l Institut français de Prague. Jean-Pierre Asvazadourian, ambassadeur de France, a présenté

Více

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux Je suis perdu. Ne pas savoir où vous êtes Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Demander un sur un plan Où puis-je trouver? Demander où se trouve une en particulier Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) UMIFRE 13 CNRS-MAEDI USR 3138 Na Florenci 1420/3, CZ-110 00 Prague 1 Tél. : (+420) 224 921 400 e-mail : cefres@cefres.cz www.cefres.cz SMLOUVA

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016 školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016 www.zssv.cz sestra Benedikta Bajky V rámci soutěže Vícejazyčnost je bohatství se skupina pokročilých francouzštinářů 6. AB pustila do práce

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte anglicky? Parlez-vous anglais? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Mluvíte _[language]_?

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více