REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia Commodities CZ bude dodávat elektřinu Veolii Dalkia Commodities CZ fournira de l électricité à Veolia str./p. 4-5 Den otevřených dveří Teplárny Přerov přilákal téměř 500 lidí La Journée portes ouvertes de Teplárna Přerov a attiré près de 500 visiteurs str./p Rozhovor s Jaromírem Prokopem ze společnosti MARLENKA international Entretien avec Jaromír Prokop de MARLENKA international str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 14 page 15 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Pro náš rozvoj potřebujeme silné a stabilní partnery a Dalkia Commodities CZ je jedním z nich, uvádí Jaromír Prokop z firmy MARLENKA international «Pour assurer notre développement, il nous faut des partenaires forts et stables et Dalkia Commodities CZ est page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 22 Un dernier adieu en toute dignité à son compagnon à quatre pattes, aujourd hui c est possible MiNiGRANTY pomáhají potřebným již pátým rokem Les MiNiGRANTS au service de la bonne cause pour la cinquième année déjà Dalkia stojí za vznikem tréninkových prostor Charity Ostrava Dalkia apporte son soutien à la Charité d Ostrava pour la création de locaux d entraînement strana 18 l un d eux», dit Jaromír Prokop de MARLENKA international I rozloučení se čtyřnohými přáteli může dnes proběhnout důstojně strana 23 page 23 Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur : Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction : Vincent Barbier, Martina Laimarová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Ida Šimonová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage : ks / pc Foto / Photographies : Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design : Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation : Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante : 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, zima již netrpělivě čeká za dveřmi a my jsme připraveni na nadcházející topnou sezónu. Využívám nového čísla Modrého reportéra, abych se vám představil a sdělil vám, k jakým změnám došlo v minulých měsících. V polovině června jsem převzal vedení skupiny Dalkia v České republice a je pro mne velkou ctí, že mohu řídit aktivity Dalkie v České republice i na Slovensku. Ve skupině Dalkia pracuji od roku 2001 a budu se ve své nové funkci snažit zúročit své znalosti a zkušenosti. Věřím, že s podporou zaměstnanců a skupiny Veolia i v budoucnu přispějeme k absolutní spokojenosti vás, našich zákazníků. Ke konci července byla uzavřena jednání mezi skupinami Veolia a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. Mezinárodní aktivity Dalkie se staly 100% aktivitami Veolie a francouzské aktivity skupiny Dalkia přešly pod hlavičku EDF. Chtěl bych vás ujistit, že přechod Dalkie pod vlajkovou loď Veolie nepřinese ve fungování společností skupiny zásadní změny, skupina Dalkia v České republice však bude koncem tohoto roku přejmenována na skupinu Veolia Energie v ČR. Mým cílem do budoucna je nejen zachovat a úspěšně rozvíjet naše aktivity v Moravskoslezském kraji, kde máme zatím nejsilnější pozici, ale rád bych se soustředil na rozvoj obchodních aktivit v Praze, v Čechách a na Slovensku. Středem mého zájmu jsou některé vybrané klíčové projekty podporující synergii všech tří strategických aktivit Veolie, tedy managementu energetických, vodohospodářských i odpadových služeb. Při této příležitosti bych vám rád touto cestou poděkoval za zachovanou přízeň. Vaše spokojenost je pro nás prioritou. Vždy se snažíme naplnit vaše očekávání a být spolehlivým partnerem, který pružně reaguje na vaše požadavky. Vaše loajalita je pro nás odměnou a zároveň potřebnou motivací a závazkem do dalšího roku. Děkuji vám za projevenou důvěru v tomto roce a těším se na spolupráci v roce 2015 pod křídly Veolie. Přeji vám i vašim blízkým krásné Vánoce a rok 2015 ať se nese ve znamení úspěchu, pevného zdraví a pozitivní energie. Ch ères lectrices, chers lecteurs, L hiver frappe déjà à notre porte et nous sommes fin prêts pour la saison de chauffe qui s amorce. Je profite de ce nouveau numéro du Reporter bleu pour me présenter et vous informer des changements survenus au cours de ces derniers mois. À la mi-juin, j ai été nommé à la direction du groupe Dalkia en République tchèque et c est un grand honneur pour moi de diriger les activités de Dalkia aussi bien en République tchèque qu en Slovaquie. Je travaille pour le groupe Dalkia depuis 2001 et je m efforcerai dans mes nouvelles fonctions de mettre à profit les connaissances et l expérience que j ai acquises jusqu à présent. Je suis convaincu qu avec l aide de nos collaborateurs et du groupe Veolia nous continuerons à vous apporter, à vous nos clients, une satisfaction absolue. Fin juillet, les groupes Veolia et EDF ont entériné la fin de leur partenariat. Les activités internationales de Dalkia ont été reprises à 100 % par Veolia tandis que ses activités françaises sont revenues à EDF. Je tiens à vous assurer que le passage de Dalkia sous pavillon Veolia n apportera aucun changement majeur dans le fonctionnement des sociétés du groupe Dalkia en République tchèque, si ce n est un changement de nom du groupe pour Veolia Energie en République tchèque d ici à la fin de l année. Mon objectif pour l avenir est non seulement de préserver et développer avec succès nos activités dans la Région de Moravie-Silésie, où notre position est pour l instant la plus forte, mais également de nous concentrer davantage sur le développement des activités commerciales à Prague, en Bohême et en Slovaquie. Je porte un intérêt tout particulier à certains projets clés soutenant les synergies entre les trois activités stratégiques de Veolia, à savoir la gestion de l énergie, de l eau et des déchets. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de votre attachement. Votre satisfaction est notre priorité. Nous nous efforçons toujours de répondre à vos attentes et d être pour vous un partenaire fiable capable de réagir avec souplesse à vos exigences. Votre loyauté est pour nous à la fois une récompense, une motivation et un engagement pour la suite. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez témoignée cette année et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration en 2015, sous les couleurs de Veolia. Je vous souhaite à vous et à vos proches un joyeux Noël et une année 2015 synonyme de réussite, de santé et d énergie positive. Vincent Barbier Generální ředitel Vincent Barbier Directeur général 03

4 služby pro zákazníky Zahájili jsme novou topnou sezónu Vzhledem k poklesu venkovních teplot v jednotlivých městech, zahájila skupina Dalkia v České republice vytápění v lokalitách, kde působí. V tomto roce byla topná sezóna zahájena ve většině měst v rozmezí od 23. do 25. září. Pravidla pro vytápění jsou určena vyhláškou č. 194/2007 Sb., podle které otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se však zahájí až tehdy, poklesne-li průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě pod +13 C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. Neustále se snažíme zlepšovat služby pro naše zákazníky, a proto jsme i letos před začátkem topné sezóny pokračovali ve výstavbě domovních předávacích stanic v Ostravě, kde společnost Dalkia Česká republika dodává teplo do více než 100 tisíc domácností. Tyto stanice zajišťují klientům větší pružnost a komfort dodávky, protože její parametry lze regulovat podle požadavků odběratele. Parametry lze nastavit i u hlavních předávacích stanic za předpokladu domluvy mezi konečnými odběrateli a výhodou je potom možnost individuálního zahájení vytápění daného odběrného místa. Termíny zahájení vytápění v posledních třech letech jsou uvedeny v následující tabulce: V roce 2014 jsme zahajovali vytápění v jednotlivých lokalitách takto: Ostrava Krnov Karviná Havířov Frýdek-Místek Olomouc Přerov NJ Praha Roudnice n. L Vlašim a Mar. Lázně Kolín V některých městech (např. Praha nebo Vlašim) se vytápění přerušilo a znovu zahájilo po domluvě s odběrateli. Ve specifických případech dodáváme teplo i mimo otopné období dle individuálních přání našich zákazníků. 04 aktuality Dalkia Commodities CZ bude dodávat elektřinu Veolii Společnost Veolia Voda je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Dalkia Commodities CZ je jedním z největších alternativních obchodníků v České republice, a to na trhu s elektřinou a plynem. Tyto společnosti podepsaly počátkem června smlouvu na dodávku elektrické energie v České republice. Veolia zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a současně poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z jejích dlouholetých zkušeností. V České republice působí od roku 1996, přičemž jí provoz vodohospodářské infrastruktury svěřilo více než měst a obcí. Ve 27 případech provozuje Veolia přímo vodohospodářská zařízení průmyslových partnerů formou outsourcingu nebo zajišťuje externí výrobu a čištění odpadních vod na zařízeních v současnosti provozovaných. Obě společnosti podepsaly smlouvu, na základě které bude od 1. ledna 2015 dodávat Dalkia Commodities CZ elektřinu 11 vodárenským společnostem Veolie, jež se zúčastnily tendru na dodávku elektrické energie. Pětiletý kontrakt zajistí dodávku elektřiny do bezmála odběrných míst, a to v celkovém objemu 250 GWh za rok. Jednatel společnosti Dalkia Commodities CZ Pavel Luňáček k tomuto úspěchu zmínil: Podpisem smlouvy se Veolia, jejíž součástí je nyní i skupina Dalkia v ČR, stala jedním z našich největších zákazníků. Pevně věřím, že naše spolupráce bude úspěšná. Dalkia Industry CZ dodává OKD nově i dusík Společnost Dalkia Industry CZ rozšířila portfolio svých stávajících služeb o výrobu dusíku. V dubnu letošního roku oficiálně zahájila jeho výrobu a dodávky pro OKD, čímž ještě více přispěje ke zvýšení bezpečnosti horníků. Dusík je inertní a nehořlavý plyn a používá se jako ochranná atmosféra v boji proti nebezpečí samovznícení uhlí v důlních prostorech. V českém hornictví se metoda inertizace vzduchu plynným dusíkem používá již od roku Stanice výroby dusíku se nachází v budově kompresorovny Dolu ČSM Jih a je tvořena turbokompresorem o výkonu Nm 3 /h a přetlaku 7,5 barg, úpravnou stlačeného vzduchu pro zachycení nečistot a odstranění vlhkosti, membránovým generátorem a měřícími a regulačními prvky pro zajištění požadovaných hodnot. Petr Přívozník, nově jmenovaný ředitel Dalkia Industry CZ, k dodávkám řekl: Inertizace důlních prostor přispívá k efektivní těžbě uhlí a k omezení ztrát, ale především k bezpečnosti, která zůstává zásadní prioritou nejen pro společnost OKD, ale také pro Dalkia Industry CZ. Jsme rádi, že můžeme i takto přispět ke zlepšování bezpečnosti provozu u našeho významného odběratele.

5 actualités Dalkia Commodities CZ fournira de l électricité à Veolia Veolia Voda est un leader des services du marché de l eau tchèque. Dalkia Commodities CZ est l un de plus grands fournisseurs alternatifs d électricité et de gaz en République tchèque. Début juin, les deux sociétés ont conclu un contrat de fournitures d énergie électrique en République tchèque. Veolia assure la production et la distribution d eau potable ainsi que l évacuation et la dépollution des eaux usées, mettant à profit un savoir-faire en matière de gestion des infrastructures d eau issu d une longue expérience. Veolia est présent en République tchèque depuis 1996 et plus de villes et communes lui ont confié la gestion de leurs infrastructures d eau. Dans 27 cas, Veolia assure directement le fonctionnement des installations d eau de ses partenaires industriels en outsourcing ou se charge en externe de la production et de l épuration des eaux usées sur les installations qu elle gère actuellement. Les deux sociétés ont signé un contrat au terme duquel, à partir du 1 er janvier 2015, Dalkia Commodities CZ alimentera en électricité 11 sociétés d eau de Veolia ayant participé à un appel d offres portant sur les fournitures d énergie électrique. Par ce contrat d une durée de 5 ans, ce sont des fournitures d électricité à près de points de livraison qui seront assurées ; au total, il s agira d un volume de 250 GWh par an. Le gérant de Dalkia Commodities CZ, Pavel Luňáček, a précisé au sujet de ce succès : «En signant ce contrat, Veolia, dont le groupe Dalkia en République tchèque fait désormais partie, est devenu l un de nos plus gros clients. Je crois fermement que notre coopération sera fructueuse.» Dalkia Industry CZ fournit désormais aussi de l azote à OKD La société Dalkia Industry CZ a ajouté la production d azote au portefeuille de ses prestations. En avril dernier, la société a officiellement lancé la production et les fournitures d azote pour OKD, grâce auxquelles elle contribuera dans une plus large mesure à la sécurité des mineurs. L azote est un gaz inerte et ininflammable utilisé comme atmosphère protectrice pour minimiser le risque de combustion spontanée dans les mines. Dans l industrie minière tchèque, la méthode d inertisation de l air au moyen d azote gazeux est utilisée depuis La centrale de production d azote se trouve dans le bâtiment des compresseurs de la mine Důl ČSM Jih et comporte un turbocompresseur d un débit de Nm 3 /h et d une surpression de 7,5 barg, une installation de traitement de l air comprimé servant à éliminer les impuretés et l humidité, un générateur à membrane et des éléments de contrôle-commande pour assurer les valeurs requises. Petr Přívozník, le nouveau directeur de Dalkia Industry CZ, a dit des fournitures d azote : «L inertisation des mines de charbon contribue à l efficacité de l extraction et à la réduction des pertes, mais surtout à la sécurité, qui reste la priorité numéro un non seulement pour OKD, mais aussi pour Dalkia Industry CZ. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer de cette manière aussi à renforcer la sécurité opérationnelle de notre client important.» services pour les clients Une nouvelle saison de chauffage a démarré Les températures extérieures ont baissé dans les différentes villes et le groupe Dalkia en République tchèque a commencé à chauffer dans les secteurs où il opère. Cette année, la saison de chauffage a démarré entre le 23 et le 25 septembre dans la plupart des villes. Les règles régissant le chauffage sont prévues par l ordonnance no 194/2007 qui stipule que la période de chauffage commence le 1 er septembre et se termine le 31 mai. Néanmoins, les fournitures de chaleur ne doivent démarrer que lorsque la température moyenne diurne de l air extérieur dans le secteur ou la ville concernés baisse endeçà de +13 C pendant deux jours consécutifs et que l évolution de la météo ne permet pas de s attendre à ce que la température remonte à plus de +13 C le jour suivant. Nous nous efforçons d améliorer continuellement nos services aux clients et c est pourquoi cette année, comme les années précédentes, nous continuons à construire des sous-stations d immeuble à Ostrava où Dalkia Česká republika alimente en chaleur plus de foyers. Ces sous-stations assurent des fournitures plus flexibles et plus confortables car leurs paramètres peuvent être réglés selon les exigences du consommateur. Il est d ailleurs également possible de paramétrer les sous-stations principales dans la mesure où les consommateurs parviennent à une entente ; ils peuvent alors bénéficier d un démarrage individuel du chauffage au point de livraison concerné. Les dates de démarrage du chauffage au cours des trois dernières années figurent dans le tableau suivant : En 2014 nous avons commencé à chauffer aux dates suivantes dans ces villes : Ostrava 23.9 Krnov 23.9 Karviná 23.9 Havířov 23.9 Frýdek-Místek 23.9 Olomouc 24.9 Přerov 24.9 NJ 24.9 Prague 24.9 Roudnice n. L Vlašim 12.9 et 22.9 Mar. Lázně Kolín 22.9 Dans certaines villes (telles que Prague ou Vlašim), le chauffage a été interrompu, puis a repris comme convenu avec les consommateurs. Dans des situations spécifiques, nous fournissons également de la chaleur en dehors de la saison de chauffage selon les souhaits individuels de nos clients. 05

6 integrovaný systém řízení Týden bezpečnosti Cílem sedmého ročníku Týdne bezpečnosti bylo opětovně upozornit zaměstnance na ochranu zdraví při práci. Jelikož bezpečnost zaměstnanců je prioritou celé skupiny, zorganizovala Dalkia v České republice zmíněnou akci i v tomto roce. Týden bezpečnosti, konaný ve dnech 18. až 21. listopadu, proběhl pod heslem: S námi bezpečně víš, kam šlapeš. Jeho cílem bylo informovat zaměstnance, jak se vyhnout možným úrazům, zdůraznit dodržování bezpečnostních pokynů a používání osobních ochranných prostředků. Týden bezpečnosti přináší každoročně souhrnné informace o bezpečnostních opatřeních a seznamuje zaměstnance s výsledky BOZP. Vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalibor Pyš uvedl k výsledkům za rok 2014: Především díky prevenci dosahujeme v oblasti bezpečnosti výborných výsledků. Dosavadní čísla jsou na stejné úrovni jako v předešlém roce a jelikož naší snahou je předcházet pracovním úrazům, neustále klademe důraz na to, aby zaměstnanci obzvláště v zimním období dbali na dodržování bezpečnostních pravidel v jejich každodenním počínání souvisejícím s výkonem povolání. 06 TÝDEN BEZPEČNOSTI S námi bezpečně víš, kam šlapeš listopadu 2014 Útvar environmentálního řízení ve spolupráci s útvarem pro komunikaci připravily za účelem podpory Týdne bezpečnosti brožuru Bezpečná ruční manipulace s břemeny, jež patří mezi jednu z nejčastěji provozovaných činností. Nesprávná či nebezpečná manipulace je příčinou různých tělesných potíží, které mohou vyústit v trvalá onemocnění a poškození zdraví. Cílem brožury je definovat a shrnout hlavní zásady prevence ochrany zdraví při manipulaci s břemeny. Dosažené výsledky za skupinu Dalkia v České republice (v %) Míra četnosti výskytu pracovních úrazů Míra závažnosti pracovních úrazů aktuality Dalkia rozšířila řady svých klientů ve Frýdku-Místku Dalkia Česká republika ve spolupráci se společností Distep zajišťuje dodávky tepla novému multifunkčnímu komplexu ve Frýdku-Místku. Výstavba obchodního centra Frýda a sportovní haly Polárka byla zahájena v září loňského roku a v polovině listopadu obě budovy otevřely své brány veřejnosti. Frýda je se svými 60 obchodními jednotkami největším nákupním centrem ve Frýdku-Místku. V areálu o velikosti m 2 se nachází obchody s módou, sportem obuví či doplňky, komplex je však sídlem i několika restaurací, kavárny, 5D kina, knihkupectví, hračkářství či supermarketu. V blízkosti nákupního komplexu byla nově vybudována víceúčelová sportovní hala Polárka, která slouží převážně pro ledové sporty, ale nabízí i zázemí pro míčové hry jako je házená, volejbal, tenis, basketbal či florbal. Součástí haly je i střelnice a sál pro pořádání koncertů a dalších zábavných akcí. Dalkia Česká republika a městská distribuční společnost Distep dodávají teplo jak nákupnímu centru Frýda, tak i sportovní hale Polárka. Plánovaná spotřeba tepla odpovídá 19 TJ ročně, což odpovídá odběru přibližně 500 domácností. Projektem multifunkčního centra ve Frýdku-Místku jsme úspěšně rozšířili řady svých klientů na území města. Teplo vyrábíme také prostřednictvím nového biokotle spalujícího dřevní štěpku a kombinovanou výrobou současně vzniká i elektrická energie. Tepelný komfort obou budov je tedy zajišťován ekologicky šetrným způsobem, sdělil ředitel Regionu Východní Morava Pavel Dostál. L NA získala první místo v soutěži FSA Společnost Dalkia Česká republika sbírá úspěchy v různých odvětvích. Posledním získaným oceněním bylo 1. místo v mezinárodní soutěži Fair Sourcing Awards (FSA) za systém elektronických nákupů L NA. Každý rok se při příležitosti konání mezinárodní nákupní konference ebf udělují ocenění Fair Sourcing Awards (Ceny Čestného Nákupu). Soutěž pořádá Česká a Slovenská asociace APUeN (Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce). Ocenění vyzdvihují elektronické nástroje, jako jsou e-aukce, e-poptávky a další, které umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu a hlavně transparentnost nákupních rozhodnutí. Jedná se tedy o silné nástroje k omezování korupčního jednání. Cenu v kategorii TREND pro nejúspěšnější uživatele či šiřitele myšlenky elektronického obchodování převzala počátkem listopadu v Ostravě vedoucí nákupu a zásobování Blanka Moravčinská, jež k ocenění uvedla: Získat nejvýznamnější evropské ocenění v oblasti esourcingu je velkým úspěchem pro naši společnost a výborné potvrzení toho, že se ubíráme moderním a hlavně správným směrem. Systém elektronizace výběrových řízení významným způsobem posiluje transparentnost procesů a rovný a nediskriminační přístup k dodavatelům, což jsou hlavní principy nakupování skupiny Dalkia v České republice /2014 3,2 1,2 1,5 1,3 1,3 0,2 0,1 0,1 0,07 0,09

7 actualités Dalkia a étoffé sa clientèle à Frýdek-Místek Dalkia Česká republika fournit en collaboration avec la société Distep de la chaleur au nouveau complexe polyvalent de Frýdek-Místek. La construction du centre commercial Frýda et de la halle des sports Polárka a débuté en septembre 2013 et les deux bâtiments ont ouvert leurs portes au public à la mi-novembre. Avec ses 60 unités commerciales, Frýda est le plus grand centre commercial de Frýdek- Místek. Sur une superficie de m 2, il abrite des boutiques de mode, de sport, de chaussures ou d accessoires mais également plusieurs restaurants, cafés, un cinéma 5D, une librairie, un magasin de jouets ou encore un supermarché. La nouvelle halle des sports polyvalente Polárka a vu le jour à proximité du centre commercial. Ce complexe sportif sert principalement aux sports de glace mais accueille aussi les sports de balle et ballon comme le handball, le volleyball, le tennis, le basketball ou le floorball. Le site comprend également un stand de tir et une salle pour les concerts et autres événements de divertissement. Dalkia Česká republika et la société municipale de distribution Distep fournissent de la chaleur aussi bien au centre commercial Frýda qu à la halle des sports Polárka. La consommation de cette énergie est estimée à 19 TJ par an, soit l équivalent de la consommation d environ 500 logements. «Le projet de centre polyvalent à Frýdek- Místek nous a permis d étoffer notre clientèle sur le territoire de la ville. Pour produire la chaleur, nous avons notamment recours à la nouvelle chaudière biomasse qui brûle des copeaux de bois et à la cogénération. Le confort thermique des deux bâtiments est ainsi assuré dans le respect de l environnement», a déclaré Pavel Dostál, directeur de la Région Moravie de l Est. L NA a remporté la première place dans le concours FSA La société Dalkia Česká republika collectionne les succès en tous genres. Le dernier en date est une première place dans le concours international Fair Sourcing Awards (FSA) pour son système d achat électronique L NA. Chaque année, la conférence internationale sur les achats ebf donne lieu à la remise des prix Fair Sourcing Awards (Prix du sourcing équitable). Le concours est organisé par l Association tchèque et slovaque APUeN (Association des prestataires et utilisateurs d instruments électroniques pour les appels d offres et enchères en ligne) et récompense les instruments numériques, tels que les enchères en ligne et les appels d offres électroniques, qui permettent d accroître l efficacité économique et surtout la transparence des décisions en matière d achat. Il s agit donc d instruments forts dans la lutte contre la corruption. Début novembre, à Ostrava, la responsable achat Blanka Moravčinská a reçu le prix dans la catégorie TREND, récompensant les meilleurs utilisateurs ou diffuseurs de l idée de commerce électronique, et voici sa réaction : «Obtenir le prix européen le plus prestigieux dans le domaine de l e-sourcing, c est un grand succès pour notre société et la confirmation que nous sommes sur la bonne voie, celle de la modernité. Le système d électronisation des appels d offres renforce considérablement la transparence des procédés et une démarche équitable et non discriminatoire vis-à-vis des fournisseurs, des valeurs qui coïncident avec les principes fondamentaux de la politique des achats du groupe Dalkia en République tchèque.» Taux de fréquence des accidents du travail Taux de gravité des accidents du travail systeme de management intégré Semaine de la sécurité L objectif de la septième édition de la Semaine de la sécurité était une nouvelle fois d attirer l attention des salariés sur la santé au travail. La sécurité des salariés étant une priorité pour l ensemble du groupe, Dalkia en République tchèque n a pas manqué ce nouveau rendez-vous. Cette Semaine de la sécurité, qui s est tenue du 18 au 21 novembre, avait pour devise : «Avec nous, tu sais où tu mets les pieds». Son but était d informer les salariés sur la façon d éviter les accidents et de souligner à quel point il est important de respecter les consignes de sécurité et d utiliser les équipements de protection individuelle. La Semaine de la sécurité permet de dresser un bilan annuel des mesures de sécurité et d informer les salariés des résultats en matière de SST. Et voici les commentaires du responsable environnement Dalibor Pyš concernant les résultats 2014 : «C est principalement grâce à la prévention que nous obtenons d excellents résultats dans le domaine de la sécurité. Les chiffres enregistrés jusqu ici sont au même niveau que ceux de 2013 et notre objectif étant de prévenir les accidents du travail, nous incitons en permanence les salariés à respecter les règles de sécurité dans leurs tâches professionnelles quotidiennes, tout particulièrement en hiver.» Pour soutenir les objectifs de la Semaine de la sécurité, le service environnement a préparé en collaboration avec le service de communication une brochure intitulée «Manipuler des charges en toute sécurité», cette activité étant des plus fréquentes. Une manipulation incorrecte ou dangereuse entraîne divers troubles physiques pouvant aboutir à des maladies et affections durables. Le but de cette brochure est de définir et récapituler les principes fondamentaux de la prévention des risques de santé liés à la manipulation de charges. Résultats du groupe Dalkia en République tchèque (en %) /2014 3,2 1,2 1,5 1,3 1,3 0,2 0,1 0,1 0,07 0,09 07

8 aktuality Dvě ocenění v soutěži Cena personalistů 2014 OLTERM & TD Olomouc slaví dvacáté výročí V polovině října proběhla v Praze konference HR Management, kde skupina Veolia získala dvě ocenění, a to za Osobnost HR a HR projekt. V rámci konference HR Management byli zvoleni nejlepší personalisté České republiky. Druhé místo získal Petr Slezák, ředitel pro lidské zdroje skupiny Veolia České republiky a Slovenska a současně pro střední a východní Evropu. Personalisté z celé země vybírali i nejlepší projekty z oblasti lidských zdrojů. Do letošní kvalifikace soutěže bylo přihlášeno 23 projektů a do finále se probojovalo pět z nich. Dalkia Česká republika získala se svým videoklipem V téhle elektrárně se topí nebo tančí? druhé místo. První místo obsadil projekt České Pošty, který podpořil prevenci rakoviny prsu a třetí místo v soutěži patří projektu Firemní školka Oskárek společnosti Lapp Kabel. Náš videoklip ve finále zmíněné soutěže prezentovaly jeho realizátorky vedoucí komunikace Ida Šimonová a personální náměstkyně Šárka Šolcová. Ředitelka pro lidské zdroje Martina Laimarová k výhře zmínila: Druhé místo v Ceně personalistů 2014 považuji za velký úspěch. Náš videoklip je ukázkou angažovanosti a nadšení našich zaměstnanců a i když je prvním počinem svého druhu, pevně věřím, že nikoliv posledním. Společnost OLTERM & TD Olomouc, která je výrobcem a dodavatelem tepelné energie a provozovatelem Plaveckého stadionu v Olomouci, slaví v letošním roce dvacet let od svého založení. V roce 1994 vznikla společnost OLTERM & TD Olomouc, která byla pověřena správou a provozováním tepelných zařízení ve vlastnictví města, jež bylo v té době jediným akcionářem. O pět let později vstoupila do společnosti francouzská skupina Dalkia a od té doby je OLTERM & TD Olomouc společným podnikem společnosti Dalkia Česká republika (66 %) a statutárního města Olomouc (34 %). V dnešní době je společnost známá především jako výrobce a dodavatel tepelné energie pro byty, školská zařízení a terciární a komerční sféru. OLTERM & TD Olomouc provozuje téměř 700 tepelných zařízení a zásobuje tepelnou energií přes 27 tisíc domácností. V průběhu dvaceti let společnost provedla ekologizaci všech kotelen na tuhá paliva a postupně realizuje přechod na horkovodní systém vytápění v jednotlivých lokalitách města Olomouce. Za účelem zajištění dodávek tepla novým odběratelům došlo k výstavbě řady tepelných zdrojů a instalaci nových předávacích stanic. V roce 2000 svěřilo město Olomouc společnosti i správu areálu Plaveckého stadionu v Olomouci. OL- TERM & TD Olomouc se postupně zasadil o revitalizaci a modernizaci provozovaných technologií a objektů, vznik nových atrakcí, rekonstrukci sauny a otevření Aquacentra Delfínek. Členové britského Sdružení pro průmyslovou archeologii si prohlédli ETB Počátkem června navštívila skupina 50 členů Sdružení pro průmyslovou archeologii (AIA) v rámci svého putování po Moravě a Slezsku Elektrárnu Třebovice. AIA je britská celostátní organizace, která sdružuje lidi se zájmem o průmyslovou minulost. Její členové se zabývají průmyslovým dědictvím Velké Británie v celé jeho široké rozmanitosti. Zajímá je především průmyslová architektura, těžba nerostných surovin, technika výroby elektrické a tepelné energie, nové využití průmyslových budov či historie dopravy, ale i cestování za účelem prohlí- dek průmyslového dědictví v jiných zemích. V rámci jarního turné zavítali i do Ostravy a projevili velký zájem navštívit Elektrárnu Třebovice, což jim bylo umožněno. John Porter, profesí námořní poradce, k návštěvě řekl: Jsme skupina inženýrů a lidí se zájmem o různé technologie, a tak pro nás bylo absolutním potěšením, že jsme si mohli prohlédnout elektrárnu za provozu. Rádi bychom setrvali mnohem déle, ale i tak jsme velmi vděčni všem z Elektrárny Třebovice, že nám umožnili, abychom s nimi strávili chvilku času. 08

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více