str./p str./p. 12 str./p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika Olomouc oceňuje profesionalitu Dalkie La Policlinique Olomouc apprécie le professionnalisme de Dalkia str./p Dalkia sbírá ocenění za své sociálně odpovědné aktivity Dalkia récolte les récompenses pour ses activités socialement responsables str./p. 12 Martin Chodúr: Člověk musí být vnitřně šťastný, aby mohl zpívat před lidmi Martin Chodúr : «Il faut être heureux pour pouvoir chanter en public» str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 08 page 09 strana 12 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Poliklinika Olomouc oceňuje profesionalitu Dalkie La Policlinique Olomouc apprécie le professionnalisme de Dalkia Dalkia sbírá ocenění za své sociálně odpovědné aktivity page 13 strana 14 page 15 strana 16 page 17 Les petits protecteurs de la nature S pomocí Nadačního fondu našli práci tři handicapovaní lidé Grâce à la Fondation, trois personnes handicapées ont trouvé un emploi Martin Chodúr: Člověk musí být vnitřně šťastný, aby mohl zpívat před lidmi Martin Chodúr : «Il faut être heureux pour pouvoir chanter en public» page 12 strana 13 Dalkia récolte les récompenses pour ses activités socialement responsables Malí ochránci přírody strana 19 page 19 Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, zima je v plném proudu a energetická zařízení Dalkie pracují na vysoký výkon, aby pokryla potřeby zákazníků v nejchladnějším období roku. Jejich spolehlivý chod je důležitou podmínkou pro nepřetržité dodávky tepla a elektřiny zejména v městských aglomeracích, kde převážně působíme. V zimním období není mnoho prostoru na opravy a údržbu, proto se zde zúročuje celoroční péče o dobrý technický stav našich tepláren a rozvodů tepla. Náš přístup je založen na nepřetržitém sledování jejich provozu a na shromažďování a vyhodnocování provozních informací. Zavedli jsme nejvhodnější způsoby řízení a kontroly funkce energetických zařízení a naše monitorovací, řídící a dispečerské systémy patří mezi špičku ve svém oboru. Druhým důležitým zdrojem informací o stavu zařízení je technická diagnostika. Kontrolní postupy založené na měření vibrací, analýze olejů a termografické analýze, doplněné o rozbory paliva a vody nám umožňují včas rozpoznat skutečný stav zařízení a identifikovat riziko případné závady už v raném stádiu jejich vzniku. Díky tomu můžeme s předstihem naplánovat a provést nezbytné zásahy bez narušení plynulosti dodávek energií. O diagnostiku a údržbu energetických zařízení se stará naše dceřiná společnost AmpluServis, která má řadu specializovaných pracovišť. Zaměřuje se nejen na podporu našich provozních činností, ale má své zákazníky i mimo Dalkii. Provozuje chemické laboratoře a má také vlastní inspekční orgán. Nejdůležitější laboratorní a inspekční postupy jsou akreditovány a pravidelně kontrolovány. Další informace, ale i mnoho jiných článků ze života skupiny Dalkia v ČR najdete na následujících stránkách. Přeji vám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a příjemnou zimní dovolenou, pokud se na ni teprve chystáte. Ch ères lectrices, chers lecteurs, L hiver bat son plein et les installations énergétiques de Dalkia tournent à plein régime en cette période la plus froide de l année. Leur bon fonctionnement est une condition fondamentale pour assurer un approvisionnement ininterrompu en chaleur et en électricité, en particulier dans les agglomérations urbaines, qui représentent le gros de notre activité. La période hivernale ne nous laisse pas une grande marge de manœuvre pour les réparations ou la maintenance ; c est à ce moment là que nous sommes récompensés du soin que nous apportons tout au long de l année à nos installations. Nous assurons un suivi permanent de leur fonctionnement en collectant et analysant des informations les concernant. Nos modes de gestion et de contrôle sont les plus adaptés possibles et à la pointe de ce qui se fait dans le domaine. Une autre source importante d informations sur l état des installations est le diagnostic technique. Les procédures de contrôle reposent sur la mesure des vibrations, l analyse des huiles et l analyse thermographique, outre les examens réalisés sur le combustible et l eau. Elles nous permettent de déterminer l état réel des installations et d identifier les risques éventuels de panne. Nous pouvons ainsi prévoir et réaliser à l avance les interventions indispensables sans que la fluidité de l approvisionnement en énergie n en soit perturbée. Diagnostic et maintenance sont à la charge de notre filiale AmpluServis, qui apporte son soutien à nos activités d exploitation mais gère également ses propres clients en dehors de Dalkia : elle exploite des laboratoires chimiques et dispose de son propre organe d inspection, dont les procédures les plus importantes sont accréditées et régulièrement contrôlées. Pour des informations complémentaires et de nombreux autres articles tirés de la vie du groupe Dalkia en RT, rendez-vous dans les pages suivantes! Je vous souhaite beaucoup de succès tant personnels que professionnels et de bonnes vacances d hiver si vous vous y préparez. Ing. František Švrček Náměstek generálního ředitele pro strategii výroby, ředitel AmpluServisu František Švrček Adjoint au directeur général pour la stratégie de production, directeur d AmpluServis 03

4 služby pro zákazníky Cíl Dalkie: spokojení zákazníci Jak jste spokojeni se službami Dalkie a přístupem jejích zaměstnanců? Jaká zlepšení byste navrhli? Tyto a podobné otázky uslyší klienti skupiny Dalkia v České republice, kteří budou v průběhu března osloveni v telefonickém průzkumu spokojenosti. Spokojenost zákazníků je pro Dalkii na prvním místě, proto naše společnost dělá pravidelné průzkumy, v nichž se zajímá o to, jak klienti hodnotí její služby. Anketa probíhá formou telefonického, maximálně desetiminutového rozhovoru s operátorem Call centra. Zákazníků se budeme ptát, jak jsou spokojeni s dodávkami energií, s komunikací našich pracovníků nebo s informacemi, které od nás dostávají. Zeptáme se také, které z těchto oblastí považují za nejdůležitější. Bude nás zajímat i zpětná vazba na internetovou on-line službu D-line, která získává na popularitě a má stále více uživatelů, uvedla Ivana Niedobová, specialista sledování kvality služeb společnosti Dalkia Česká republika. Naším cílem je udržet se zákazníky trvalý vztah a jejich názor je pro nás velmi cenný. Bude sloužit mj. při sestavování konkrétních nápravných opatření v rámci plánů pro celou Českou republiku. Po ukončení průzkumu se klienti budou moci v průběhu června a července s výsledky seznámit. Předem všem děkujeme za účast, dodala Ivana Niedobová. aktuality Dalkia Česká republika má nového akcionáře Dalkia Česká republika má od konce prosince 2010 nového menšinového akcionáře. Stal se jím Energetický a průmyslový holding (EPH), který získal 5 % akcií společnosti. Na základě oboustranné dohody EPH také získal opci na dokoupení dalších 5 % akcií Dalkie Česká republika. Prodej 5% podílu navazuje na uzavření strategického partnerství se společností ČEZ, která v květnu loňského roku získala 15 % akcií Dalkie Česká republika a zároveň 85 % akcií Dalkie Ústí nad Labem. Co je EPH? Energetický a průmyslový holding (EPH) je dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu. Zahrnuje více než dvacet podniků, které působí v oblasti výroby a distribuce elektřiny a tepla, obchodu s elektřinou a plynem, energetických montáží a dalších souvisejících oborů. Do holdingu patří Elektrárny Opatovice, United Energy, Plzeňská energetika, těžební společnost PG Silesia, velkoobchodník s elektřinou Peas či dodavatel energií spotřebitelům United Energy Trading. Z průmyslových podniků jsou součástí holdingu například elektro-energetické montážní firmy, výrobce autobusů SOR, společnost Elektrizace železnic Praha a další firmy. Pára pro ADM Prague je košer Dalkia zásobuje energiemi řadu průmyslových klientů, kteří mají velmi vysoké a specifické nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Patří mezi ně i firma ADM Prague (bývalá Setuza) působící v Olomouci, která si stanovila požadavek, aby pára od Dalkie splňovala tzv. košer pravidla. To se podařilo naše společnost košer certifikát získala už loni a letos proběhla úspěšná recertifikace. ADM Prague je největším výrobcem rostlinných olejů na světě. Abychom mohli páru pro tuto společnost dodávat i nadále, museli jsme košer certifikát po roce obnovit. To se nám podařilo na konci ledna díky tomu, že jsme splnili požadavek zákazníka, abychom do páry vyráběné v Teplárně Olomouc dávkovali na vstupu do ADM specifický druh chemikálie pro alkalizaci páry. Znamená to, že naše pára splňuje košer podmínky, díky čemuž je na košer certifikována i vlastní výroba ADM Prague, vysvětlil význam recertifikace obchodní náměstek Regionu Střední Morava společnosti Dalkia Česká republika Stanislav Kubáček. Pro vysvětlení košer certifikát je osvědčení, které garantuje dodržení přísných požadavků na čistotu jídla židovské kuchyně. Netýká se jen potravinářských produktů samotných, ale také výrobního procesu a technologií. ADM Prague využívá páru dodávanou Dalkií pro výrobu rostlinných olejů a pro vytápění a ohřev teplé vody. Tento partner je pro nás velmi významný, protože v budoucnu hodlá zvýšit denní kapacitu lisovny z dnešních 700 tun semene na tun, dodal Stanislav Kubáček. Zveme vás na prohlídku Elektrárny Třebovice Zajímá vás, jak to vypadá v areálu elektrárny a jak fungují jednotlivá zařízení? V květnu budete mít příležitost prohlédnout si na vlastní oči největší výrobní zdroj skupiny Dalkia v České republice - Elektrárnu Třebovice v Ostravě! Den otevřených dveří v Elektrárně Třebovice se uskuteční v sobotu 28. května od 9 do 15 hodin. Co vás čeká? Průvodci z řad zaměstnanců vás provedou provozem uvidíte, jak vypadá zauhlování, kotelna, kde se vyrábí teplo, strojovna s turbínami pro výrobu elektřiny a velíny, odkud se vše řídí a kontroluje. Naši zaměstnanci vám také předvedou nově postavené zařízení, díky němuž emise síry a dusíku z elektrárny klesly o 10 % oproti předepsaným emisním stropům, a dozvíte se spoustu dalších zajímavých informací. Využijte této výjimečné příležitosti a přijďte se podívat do Elektrárny Třebovice! Těšíme se na vaši návštěvu. Dvě ze tří chladících věží Elektrárny Třebovice se od loňského roku pyšní logem společnosti Dalkia Česká republika. Nasvětlené logo jedné z chladících věží je i za snížené viditelnosti čitelné ze vzdálenosti několika kilometrů a nemohou ho přehlédnout ani řidiči projíždějící Ostravou po dálnici D47. Depuis l année dernière, deux tours de refroidissement sur trois d Elektrárna Třebovice arborent fièrement le logo de Dalkia Česká republika. Même en cas de faible visibilité, le logo illuminé d une des tours est visible à une distance de plusieurs kilomètres et ce repère visuel est immanquable pour les automobilistes traversant Ostrava sur l autoroute D47. 04

5 actualités Un nouvel actionnaire pour Dalkia Česká republika Depuis la fin décembre 2010, Dalkia Česká republika a un nouvel actionnaire minoritaire : Energetický a průmyslový holding (EPH), qui a acquis 5 % des actions de la société. Sur la base d un accord bilatéral, EPH a également obtenu une option pour le rachat de 5 % supplémentaires d actions de Dalkia Česká republika. La vente de ces actions fait suite à la conclusion d un partenariat stratégique avec la société ČEZ, qui a fait l acquisition en mai dernier de 15 % des actions de Dalkia Česká republika et de 85 % des actions de Dalkia Ústí nad Labem. services pour les clients L objectif de Dalkia : des clients satisfaits Êtes-vous satisfait(e) des services de Dalkia et de l attitude de ses salariés? Quelles améliorations proposeriez-vous? Ces questions et d autres similaires seront posées aux clients du groupe Dalkia en République tchèque lors d une étude de satisfaction qui sera menée par téléphone courant mars. Qu est-ce qu EPH? Energetický a průmyslový holding (EPH) est un investisseur stratégique à long terme dans l énergétique et un investisseur important dans l industrie. Il rassemble plus de vingt entreprises opérant dans différents domaines : la production et la distribution d électricité et de chaleur, le négoce d électricité et de gaz, les montages dans l énergétique ainsi que d autres spécialités associées. Le holding réunit Elektrárny Opatovice, United Energy, Plzeňská energetika, la société minière PG Silesia, le négociant d électricité en gros Peas mais aussi le fournisseur d énergie aux consommateurs United Energy Trading. Parmi les entreprises industrielles du holding, on peut compter par exemple des sociétés de montage électroénergétique, le fabricant d autobus SOR, la société Elektrizace železnic Praha et d autres sociétés. De la vapeur kasher pour ADM Prague Dalkia approvisionne en énergie de nombreux clients industriels ayant des exigences très strictes et spécifiques. Parmi eux, l entreprise ADM Prague (ancienne Setuza), opérant à Olomouc, a demandé que la vapeur de Dalkia respecte les règles kasher. Nous y sommes parvenus : notre société a obtenu son certificat kasher dès l année dernière et l a renouvelé avec succès cette année. ADM Prague est un producteur d huiles végétales leader dans le monde. «Pour pouvoir continuer à leur fournir de la vapeur, nous avons dû renouveler notre certificat kasher au bout d un an. Nous l avons fait fin janvier en nous conformant à la demande du client d injecter un liquide chimique dans la vapeur produite par Teplárna Olomouc. Notre vapeur respecte donc les normes kasher, c est pourquoi la production d ADM Prague est elle aussi certifiée kasher», indique Stanislav Kubáček, adjoint au directeur commercial de la Région Moravie centrale de Dalkia Česká republika. ADM Prague utilise la vapeur fournie par Dalkia pour la production des huiles végétales ainsi que pour le chauffage et la préparation d eau chaude. «Ce partenaire est très significatif pour nous car il planifie d élever sa capacité journalière du pressoir de 700 tonnes de graines actuellement à tonnes», conclut Stanislav Kubáček. La satisfaction des clients est primordiale pour Dalkia. C est pourquoi elle réalise régulièrement des enquêtes dans lesquelles elle cherche à savoir comment les clients jugent ses services. L enquête du mois de mars sera menée sous forme d entretiens téléphoniques de dix minutes maximum avec un opérateur du centre d appel. «Nous demanderons aux clients s ils sont satisfaits de leurs fournitures d énergie, de la communication de nos salariés ou des informations que nous leur donnons. Nous leur demanderons aussi lesquels de ces domaines sont les plus importants à leurs yeux. Nous nous intéresserons également au retour d information sur le service internet en ligne D-line qui gagne en popularité et a de plus en plus d usagers», explique Ivana Niedobová, spécialiste du suivi de la qualité des services de Dalkia Česká republika. «Notre objectif est d entretenir une relation constante avec les clients. Leur avis est très précieux pour nous. Il servira entre autres à mettre en place des mesures correctives concrètes pour l ensemble de la République tchèque. À l issue de l enquête, les clients pourront prendre connaissance de ses résultats en juin et juillet. Nous remercions d avance tous les participants», conclut Ivana Niedobová. Nous vous invitons à visiter la centrale Elektrárna Třebovice Vous voudriez savoir à quoi ressemble le site d une centrale électrique et comment fonctionnent ses différents équipements? En mai, vous aurez l opportunité de voir de vos propres yeux la plus grande installation de production du groupe Dalkia en République tchèque : la centrale électrique Elektrárna Třebovice à Ostrava! La journée portes ouvertes d Elektrárna Třebovice aura lieu le samedi 28 mai de 9h à 15h. Des guides choisis parmi les salariés vous feront visiter l exploitation : vous verrez ainsi à quoi ressemblent l alimentation en charbon, la chaufferie, la salle des machines et ses turbines pour la production d électricité, mais aussi les postes de commande à partir desquels tout est géré et contrôlé. Nos collaborateurs vous présenteront les nouvelles installations grâce auxquelles les émissions de soufre et d azote ont diminué de 10 % par rapport aux plafonds d émissions réglementaires et vous apprendrez de nombreuses autres informations intéressantes. Profitez de cette opportunité exceptionnelle et venez visiter Elektrárna Třebovice! Nous nous réjouissons de votre venue. 05

6 integrovaný systém řízení Stále se zlepšujeme Skupina Dalkia v České republice se neustále snaží zlepšovat svůj přístup k životnímu prostředí, kvalitu služeb pro zákazníky i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Důležitý krok v těchto třech oblastech v nedávné době učinila dceřiná společnost Olterm&TD Olomouc, která v prosinci úspěšně dokončila proces zavádění integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001 (systém kvality), ČSN EN ISO (systém environmentálního řízení) a ČSN OHSAS (systém bezpečnosti práce). Úspěšná certifikace znamená další významný krok v procesu neustálého zlepšování naší společnosti v oblasti kvality služeb, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s výše uvedenými normami, sdělila Margareta Rapa-Katbeh, ředitelka společnosti Olterm&TD Olomouc, která dodává teplo v Olomouci a okolí a zároveň provozuje místní plavecký stadion. A jak jsou na tom další společnosti skupiny Dalkia v ČR? Dalkia Česká republika jako celek byla v roce 2010 recertifikována dle norem ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS a ČSN EN ISO 9001 AmpluServis je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS Dalkia Kolín je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO Dalkia Mariánské Lázně byla v roce 2010 recertifikována dle normy ČSN OHSAS Naším cílem je, aby uvedené tři certifikáty výhledově získaly všechny společnosti skupiny Dalkia v České republice, nastínil vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. aktuality Novinky z AmpluServisu Co nového se událo v dceřiné společnosti AmpluServis? Ve vedení došlo k personálním změnám, dva úspěšné akreditační audity umožnily rozšířit nabídku služeb pro zákazníky a vzniklo nové detašované středisko v Praze. Ředitelem společnosti i nadále zůstává František Švrček, jeho zástupcem byl od 1. listopadu jmenován Miroslav Pajchl. Další novinkou je rozšíření služeb AmpluServisu na základě dvou úspěšných akreditačních auditů, které proběhly v listopadu: laboratoře v Olomouci získaly svou první akreditaci, a to na rozbory paliv, a ostravské laboratoře rozšířily svou akreditaci na poskytování služeb pro spalování paliv a biopaliv na kotlích společnosti Dalkia Česká republika i externích klientů. Díky těmto auditům jsme rozšířili služby našich laboratoří a jsme tak schopni lépe naplňovat požadavky zákazníků, řekl ředitel AmpluServisu František Švrček. Od ledna 2011 AmpluServis zřídil detašované středisko v Praze, jehož úkolem je běžná a nahodilá údržba zařízení v rámci nové organizační jednotky skupiny Dalkia v ČR - Regionu Čechy. Kdo je vítězem soutěže SOS Biodiverzita? Co je to biodiverzita? Jaká nebezpečí jí hrozí? Na podobné otázky odpovídali žáci 6. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v podzimní soutěži SOS Biodiverzita, kterou zorganizovala Dalkia v ČR ve spolupráci se skupinou Veolia Environnement. Cílem internetové soutěže bylo upozornit děti na ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, což je jeden z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Žáci se současně dozvěděli, jak se mohou sami podílet na ochraně životního prostředí. Do soutěže se zapojilo celkem 135 tříd a téměř tři tisíce dětí z celé republiky. Celostátním vítězem se stala 8. třída ze ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, která je klientem dceřiné firmy Olterm&TD Olomouc a zároveň sesterské společnosti Veolia Voda. Politika trvale udržitelného rozvoje Dalkia, člen skupiny Veolia Environnement, patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. Je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla a elektřiny pro obyvatele, podniky, instituce a další klienty ve městech, kde působí. Kromě toho svým zákazníkům dodává také chlad a stlačený vzduch a nabízí jim širokou škálu služeb spojených s energiemi, opravy a montáž energetických zařízení, expertní služby a činnosti spojené s provozem a správou budov. Skupina Dalkia v ČR rozvíjí se svými klienty, obchodními partnery i zaměstnanci dlouhodobá partnerství. Prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika pomáhá aktivně vytvářet nová pracovní místa v regionech, kde působí, a v rámci Nadačního fondu Dalkia Humain pomáhá svým zaměstnancům, kteří se dostali do složitých životních situací. Dalkia při všech svých činnostech dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na jejích aktivitách podílejí. Neustálou modernizací technologií a využíváním profesionálního know-how aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí v České republice. Vedení skupiny Dalkia v České republice stanovuje pro naplňování cíle trvale udržitelného rozvoje tyto závazky: Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahující se k: zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti Dalkie nebezpečím v oblasti BOZP identifikovaným environmentálním aspektům rizikům spojeným s výskytem bakterie typu legionella na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků Neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP prevenci znečištění životního prostředí prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví kvalitu našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení Vždy dodržovat bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků Průběžně zvyšovat efektivnost systému managementu kvality odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti podíl využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Trvale snižovat dopady na životní prostředí prevencí rizik plynoucích z provozování našich zařízení i zařízení našich zákazníků a řízením všech činností s ohledem na ochranu životního prostředí vliv naší činnosti na globální oteplování, zejména omezováním produkce CO 2 energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků a podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie nezaměstnanost v krajích, kde Dalkia působí, prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika VEDENÍ SKUPINY SE ZAVAZUJE VYTVOŘIT PRO TENTO INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PODMÍNKY A ZAJISTIT NEZBYTNÉ ZDROJE PRO JEHO UPLATŇOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ. V Ostravě dne Laurent Barrieux country manažer Všechny normy integrovaného systému řízení ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům a zákazníkům zahrnuje Politika trvale udržitelného rozvoje skupiny Dalkia v České republice, která je závazná pro všechny její společnosti. Nová Politika trvale udržitelného rozvoje byla vydána v únoru letošního roku. 8. třída ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 4 e du collège d Olomouc, Dvorského 33 06

7 actualités Des nouvelles d AmpluServis Qu y-a-t il de nouveau dans la filiale AmpluServis? Des changements de personnel au niveau du management, deux audits d accréditation réussis qui ont permis d élargir l offre des services aux clients et la création d un centre détaché à Prague. František Švrček reste toujours directeur de la société et Miroslav Pajchl est devenu son adjoint depuis le premier novembre. Autre nouvelle : l élargissement des services d AmpluServis sur la base de deux audits d accréditation qui se sont déroulés au mois de novembre : les laboratoires d Olomouc ont obtenu leur première accréditation afin de pouvoir analyser les combustibles. Les laboratoires d Ostrava ont quant à eux réussi à élargir leur accréditation pour la prestation de services concernant l incinération des combustibles et des biocombustibles dans les chaudières de Dalkia Česká republika et des clients externes. «Grâce à ces audits réussis, nous avons pu élargir les prestations fournies par nos laboratoires. Nous sommes ainsi capables de mieux réagir aux attentes de nos clients», commente Frantisek Svrček, directeur d AmpluServis. En janvier 2011, AmpluServis a créé un nouveau centre détaché en charge de la maintenance ordinaire et occasionnelle des installations dans le cadre de la nouvelle unité organisationelle du groupe Dalkia en RT, la Région Bohême. Elektřina pro automobilku TPCA Dalkia získala v Kolíně nového významného zákazníka automobilku Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), kterou zásobuje silovou elektřinou. Na základě smlouvy podepsané v listopadu 2010 dodá Dalkia společnosti TPCA, což je druhá největší automobilka působící na území České republiky, v letošním roce zhruba 70 GWh elektřiny. Jedná se o nejvýznamnějšího klienta v oblasti dodávek elektřiny, kterého jsme v Čechách doposud získali, uvedl ředitel Regionu Čechy Josef Novák. L électricité pour l usine d autos TPCA Dalkia a gagné un nouveau client important à Kolín : l usine d automobiles Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), à laquelle elle fournit l électricité. Sur la base d un contrat signé en novembre dernier, Dalkia fournira cette année à la société TPCA, deuxième plus grande usine automobile en République tchèque, 70 GWh d électricité. «Il s agit jusqu à présent du client le plus significatif dans le domaine de la fourniture d électricité que nous avons gagné en Bohême», indique le directeur de la Région Bohême Josef Novák. Qui a remporté le concours SOS Biodiversité? Qu est-ce que la biodiversité? Quels dangers la menacent? C est à ce genre de questions qu ont répondu des élèves dans le cadre du concours automnal SOS Biodiversité, organisé par Dalkia en RT en collaboration avec le groupe Veolia Environnement. L objectif de ce concours sur Internet était de sensibiliser les enfants au déclin de la biodiversité - c est-à-dire la diversité des organismes vivants -, un des plus graves problèmes mondiaux contemporains. Collégiens de la 6 ème à la 4 ème ou élèves de classes correspondantes d écoles secondaires, les participants ont également appris comment ils pouvaient eux-mêmes participer à la protection de l environnement. 135 classes et presque trois mille enfants de tout le pays ont participé au concours. La victoire nationale a été remportée par la classe de 4 e du collège d Olomouc, Dvorského 33, client de la filiale Olterm&TD Olomouc et de la société-sœur Veolia Voda. systeme de management intégré Nous nous améliorons sans cesse Le groupe Dalkia en République tchèque cherche en permanence à améliorer son approche de l environnement, la qualité de ses services aux clients ainsi que la sécurité et la protection de la santé au travail. La filiale Olterm&TD Olomouc a récemment fait un pas important dans ces trois domaines : elle a achevé avec succès en décembre le processus de déploiement d un système de management intégré selon les normes ČSN EN ISO 9001 (système de qualité), ČSN EN ISO (système de management environnemental) et ČSN OHSAS (système de sécurité du travail). «La réussite de la certification est un nouveau jalon important dans notre processus d amélioration continue dans les domaines de la qualité des services, de l environnement, de la sécurité et de la protection de la santé au travail, en conformité avec les normes mentionnées précédemment», nous a indiqué Margareta Rapa-Katbeh, directrice de la société Olterm&TD Olomouc, qui fournit de la chaleur à Olomouc et ses environs et exploite le stade nautique de la ville. Et qu en est-il des autres sociétés du groupe Dalkia en RT? Dalkia Česká republika dans son ensemble a renouvelé en 2010 ses certifications ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS et ČSN EN ISO 9001 AmpluServis est certifiée ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO et ČSN OHSAS Dalkia Kolín est certifiée ČSN EN ISO 9001 et ČSN EN ISO Dalkia Mariánské Lázně a renouvelé en 2010 sa certification ČSN OHSAS «Notre objectif est qu à l avenir, toutes les sociétés du groupe Dalkia en République tchèque soient titulaires des trois certificats», a indiqué le responsable environnement de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš. Politika trvale udržitelného rozvoje Dalkia, člen skupiny Veolia Environnement, patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. Je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla a elektřiny pro obyvatele, podniky, instituce a další klienty ve městech, kde působí. Kromě toho svým zákazníkům dodává také chlad a stlačený vzduch a nabízí jim širokou škálu služeb spojených s energiemi, opravy a montáž energetických zařízení, expertní služby a činnosti spojené s provozem a správou budov. Skupina Dalkia v ČR rozvíjí se svými klienty, obchodními partnery i zaměstnanci dlouhodobá partnerství. Prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika pomáhá aktivně vytvářet nová pracovní místa v regionech, kde působí, a v rámci Nadačního fondu Dalkia Humain pomáhá svým zaměstnancům, kteří se dostali do složitých životních situací. Dalkia při všech svých činnostech dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na jejích aktivitách podílejí. Neustálou modernizací technologií a využíváním profesionálního know-how aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí v České republice. Vedení skupiny Dalkia v České republice stanovuje pro naplňování cíle trvale udržitelného rozvoje tyto závazky: Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahující se k: zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti Dalkie nebezpečím v oblasti BOZP identifikovaným environmentálním aspektům rizikům spojeným s výskytem bakterie typu legionella na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků Neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP prevenci znečištění životního prostředí prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví kvalitu našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení Vždy dodržovat bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků Průběžně zvyšovat efektivnost systému managementu kvality odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti podíl využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Trvale snižovat dopady na životní prostředí prevencí rizik plynoucích z provozování našich zařízení i zařízení našich zákazníků a řízením všech činností s ohledem na ochranu životního prostředí vliv naší činnosti na globální oteplování, zejména omezováním produkce CO 2 energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků a podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie nezaměstnanost v krajích, kde Dalkia působí, prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika VEDENÍ SKUPINY SE ZAVAZUJE VYTVOŘIT PRO TENTO INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PODMÍNKY A ZAJISTIT NEZBYTNÉ ZDROJE PRO JEHO UPLATŇOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ. V Ostravě dne Laurent Barrieux country manažer Toutes les normes du système de management intégré en relation avec l environnement, les salariés et les clients sont incluses dans la Politique de développement durable du groupe Dalkia en République tchèque, qui est obligatoire pour toutes ses sociétés. Cette nouvelle Politique de développement durable a été adoptée en février

8 naši klienti Poliklinika Olomouc oceňuje profesionalitu Dalkie Společnost Dopravní zdravotnictví a.s., která je součástí holdingu největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě - skupiny AGEL, tvoří šest zdravotnických zařízení. Jedním z nich je i Poliklinika Olomouc, která patří k významným klientům Dalkie v Olomouckém kraji. Modrý reportér si o vzájemné spolupráci povídal s technickou manažerkou Dopravního zdravotnictví pro oblast Moravy Hanou Gromesovou, která na adresu Dalkie nešetřila slovy chvály. Komplexní služby pro pacienty Dopravní zdravotnictví v současné době provozuje polikliniky v Plzni, Praze, Nymburku, České Třebové, Ostravě a Olomouci, říká Hana Gromesová a provádí nás moderně zařízenými prostorami vysoké prosklené budovy situované hned naproti olomouckému hlavnímu nádraží. Poliklinika Olomouc zaměstnává 40 lékařů a její součástí je i odloučené pracoviště v Přerově, kde působí dalších 10 lékařů. Vedle ordinací praktických lékařů nabízíme služby mnoha specializovaných pracovišť: kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, revmatologie, gynekologie, urologie, chirurgie, ortopedie, očního, kožního, ušního, nosního a krčního oddělení. Klientům je k dispozici i klinický psycholog a psychiatr. Součástí polikliniky je rovněž rehabilitační oddělení, radiodiagnostické pracoviště a biochemická laboratoř, kde mj. provádíme kompletní vyšetření krevního obrazu. Hned vedle recepce si mohou pacienti vyzvednout předepsané léky v naší lékárně, popisuje komplexní služby Hana Gromesová. Starost o tepelnou pohodu svěřili odborníkům z Dalkie Naše spolupráce s Dalkií začala v roce 2001 na našem odloučeném pracovišti v Přerově. Tehdy jsme museli řešit problémy s předávací stanicí, která byla po povodních ve špatném stavu. Hledali jsme proto partnera, který by nám v této situaci pomohl. Dalkia se ukázala jako nejvhodnější kandidát, protože zajistila nejen rekonstrukci celé výměníkové stanice, ale zabezpečila také veškerý servis, údržbu, opravy a nonstop dohled. Rekonstrukce byla navíc provedena velmi rychle a kvalitně. Pamatuji si z těch dob na velmi profesionální jednání pánů Látala, Kubáčka, paní Řezníčkové a paní Janečkové z Dalkie, vzpomíná na začátky spolupráce Hana Gromesová. 08

9 nos clients La Policlinique Olomouc apprécie le professionnalisme de Dalkia La société Dopravní zdravotnictví a.s., qui fait partie de la holding du plus grand prestataire privé de services de santé en Europe centrale, le groupe AGEL, est composée de six établissements de soin. L un d eux est la Policlinique Olomouc, qui compte parmi les clients les plus importants de Dalkia dans la région d Olomouc. Le Reporteur bleu a rencontré la directrice technique de Dopravní zdravotnictví pour la Moravie, Hana Gromesová, qui n a pas tari d éloges à propos de Dalkia. Services intégrés pour les patients «Dopravní zdravotnictví exploite actuellement des policliniques à Pilsen, Prague, Nymburk, Česká Třebová, Ostrava et Olomouc», explique Hana Gromesová en nous faisant visiter les locaux modernes d un haut immeuble avec une façade en verre, juste en face de la gare centrale d Olomouc. «La Policlinique Olomouc emploie 40 médecins et possède une annexe à Přerov, où travaillent dix autres médecins. En dehors des services de médecine générale, nous offrons des prestations beaucoup plus spécialisées : cardiologie, gastroentérologie, diabétologie, rhumatologie, gynécologie, urologie, chirurgie, orthopédie, ophtalmologie, dermatologie, et ORL. Un psychologue et un psychiatre sont également à la disposition des patients. La policlinique possède aussi un service de réhabilitation et un laboratoire de biochimie. Les patients peuvent acheter dans notre pharmacie les médicaments leur ayant été prescrits», indique Hana Gromesová. La gestion du confort thermique confiée à Dalkia «Notre collaboration avec Dalkia a débuté en 2001 à Přerov. Nous devions alors trouver une solution aux problèmes liés au mauvais état de la sous-station endommagée par des inondations. Nous cherchions donc un partenaire fiable. Dalkia s est révélée être le meilleur candidat parce qu elle assurait non seulement la reconstruction de toute la station d échange, mais également son entretien, sa réparation et sa surveillance non-stop. Cette reconstruction a été achevée très rapidement et de manière efficace. De cette période, je garde le souvenir de l attitude très professionnelle de Messieurs Látal et Kubáček et de Mesdames Řezníčková et Janečková de la société Dalkia», évoque Hana Gromesová à propos des débuts de cette coopération. «En 2009, nous avons été confrontés à une situation désagréable. Notre policlinique partageait le système de direction de sa station d échange avec celle de la Région d Olomouc. Le logiciel était obsolète, nous obligeant parfois à régler les fournitures de chaleur et d eau chaude manuellement, engendrant pertes de temps et d énergie. Nous avons donc recommandé à notre direction Dalkia. Il s en est suivi la signature d un accord et la séparation du système de direction de la station d échange en S inspirant de notre exemple, la Région d Olomouc a également engagé une coopération avec Dalkia, à notre plus grande satisfaction. Nous avons à présent dans des locaux communs non seulement des systèmes de direction dissociés, mais aussi un partenaire commun auquel nous 09

10 naši klienti V roce 2009 došlo k velmi nepříjemné situaci. Naše poliklinika měla totiž řídicí systém pro naši výměníkovou stanici společný s výměníkovou stanicí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Software již byl zastaralý a způsoboval značné problémy. Stávalo se, že jsme museli dodávky tepla a teplé vody dokonce regulovat ručně, což bylo namáhavé a neefektivní. Našemu managementu jsem proto doporučila Dalkii, která má s udržováním předávacích stanic v Olomouci velké zkušenosti. Výsledkem byl podpis dohody a následné oddělení našeho řídicího systému v roce Krajský úřad Olomouckého kraje se pak u nás inspiroval a začal s Dalkií také spolupracovat. Jsme tomu velmi rádi, protože teď máme ve společných prostorách nejenom oddělené řídicí systémy, ale i jednoho společného partnera, na něhož se můžeme spolehnout. Dalkia ve prospěch svých klientů navíc využívá svého silného postavení při nákupu nejrůznějších zařízení, jako jsou třeba čerpadla. Výsledná cena například při rekonstrukci předávací stanice je pak mnohem příznivější, než kdybychom si rekonstrukci prováděli sami. Dalkia pro nás zajišťuje dodávky tepla a provádí údržbu předávacích stanic v Olomouci i Přerově. Pracovníci Dalkie zároveň zajišťují všechny kontroly a mají také vzdálený dohled, takže provoz sledují on line. Oceňujeme rovněž, že je pro nás Dalkia místní firmou, takže veškerá komunikace nebo pracovní schůzky mohou proběhnout během několika minut. Mám velmi dobré zkušenosti také s poradenstvím, které se netýkalo přímo výměníkové stanice, ale jiných našich zařízení. Vždy jsem se setkala s pomocí a pochopením, čehož si velmi vážím. V tomto směru oceňuji vysoce profesionální přístup zaměstnanců Dalkie, jmenovitě pánů Fabiána, Dvořáka, Vlacha a dalších, uzavíra Hana Gromesová. Zaměstnanci Polikliniky Olomouc se chtějí zabývat tím, co umí nejlépe, tedy zdravotnickou péčí. Je pro nás výhodné, že můžeme dodávky tepla a provozování předávacích stanic svěřit odborníkům, jakými zaměstnanci Dalkie bezesporu jsou. PROFIL: Ing. Hana Gromesová vystudovala nejprve gymnázium, pak si technické znalosti rozšířila na Střední průmyslové škole strojní a své vzdělání završila studiem ekonomiky a managementu na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Pracovní kariéru zahájila u Pozemních staveb, později pracovala pro Vojenský opravárenský závod. V roce 1992 nastoupila na Polikliniku v Přerově, kde měla na starosti správu budovy a majetku. Od roku 2009 působí na Poliklinice v Olomouci ve funkci technického manažera. Celoživotním zájmem Hany Gromesové jsou koně a westernové ježdění. Na koňském hřbetu už projela kus České republiky a letos se těší na návštěvu rumunského Banátu. Cestování je totiž její další zálibou. 10

11 nos clients pouvons faire confiance. Dalkia utilise aussi sa position forte sur le marché au profit de ses clients, pour l achat d équipements divers, comme des pompes par exemple. Au final, le prix est bien plus avantageux qu il ne l aurait été si nous avions effectué nous-mêmes cette reconstruction. Dalkia nous fournit de la chaleur et assure l entretien des sous-stations d Olomouc et de Přerov. Les employés de Dalkia assurent également tous les contrôles, peuvent effectuer une surveillance à distance et contrôler «en ligne» leur fonctionnement. Nous apprécions également le fait que Dalkia soit une entreprise locale, et donc que tous les rendez-vous puissent se tenir en quelques minutes. Nous avons également une très bonne expérience des services de conseil, que nous avons utilisés pour d autres équipements. J ai toujours reçu aide et compréhension, ce qui a beaucoup de valeur à mes yeux. J apprécie le grand professionnalisme des représentants de Dalkia, notamment Messieurs Fabián, Dvořák, Vlach et d autres», conclue Hana Gromesová. «Les salariés de la Policlinique Olomouc peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur leur domaine de compétence, les services de santé. Il est pour nous avantageux de pouvoir confier la fourniture de chaleur et l exploitation des stations d échange aux experts que sont sans nul doute les salariés de Dalkia.» PROFIL : Après avoir débuté ses études dans un lycée d enseignement général, Hana Gromesová a approfondi ses connaissances techniques dans un lycée de mécanique et achevé sa formation à l université de gestion d Ostrava, où elle a suivi des cours d économie et de management. Elle a débuté sa carrière dans l entreprise Pozemní stavby (constructions souterraines, NDLR) avant de travailler pour l entreprise Vojenský opravárenský závod (entreprise de réparation d équipements militaires, NDLR). En 1992, elle a été recrutée par la policlinique de Přerov pour assurer la gestion du bâtiment et des biens. Depuis 2009, elle travaille à la policlinique d Olomouc en tant que directrice technique. Hana Gromesová nourrit depuis toujours une prédilection pour les chevaux et l équitation western. Elle a déjà traversé une partie de la République tchèque à cheval et s apprête cette année à se rendre dans la région du Banat en Roumanie. Voyager est en effet son second passetemps. 11

12 sociální odpovědnost Dalkia sbírá ocenění za své sociálně odpovědné aktivity Druhé místo v Ceně hejtmana za sociální odpovědnost mezi firmami nad 250 zaměstnanců a třetí místo v Anketě sociální odpovědnosti. Tato dvě ocenění v rámci Moravskoslezského kraje získala Dalkia Česká republika během významné společenské události s názvem 4. novoroční koncert, který se uskutečnil 14. ledna v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Zatímco v Ceně hejtmana vybírali vítěze odborníci, v Anketě sociální odpovědnosti rozhodla svými hlasy široká veřejnost. Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali a dali nám tak najevo, že si cení našeho sociálně odpovědného přístupu. Obou těchto úspěchů si velmi vážíme. Jsou pro nás důležitým oceněním za všechny veřejně prospěšné aktivity, kterým se naše společnost dlouhodobě věnuje, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Velký podíl na tom mají i naši zaměstnanci, kteří se na řadě dobročinných aktivit sami podílejí. Jsme zvědaví, zda někdy v těchto anketách dosáhneme na příčku nejvyšší. Za naše dlouholeté veřejně prospěšné činnosti bychom si to určitě zasloužili, řekl náměstek generálního ředitele Dalkie Česká republika Jiří Lukeš. Galavečer nebyl pouze společenskou událostí spojenou s oceněním sociálně odpovědných firem, ale i velkým kulturním zážitkem. Na pódiu zazářil Martin Chodúr, který zazpíval oblíbené světové hity i písně ze svého alba Let s Celebrate. Poté zazněly nesmrtelné šansony slavné Edith Piaf v podání Radky Fišarové, které v divadle dokonale navodily atmosféru Paříže a Francie, v jejichž duchu se celý příjemný večer nesl. Oba zpěváky doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava. Dalkia récolte les récompenses pour ses activités socialement responsables La 2 ème place du Prix du président de la région pour la responsabilité sociale des entreprises de plus de 250 employés et la 3 ème place dans l Enquête sur la responsabilité sociale : voici les deux récompenses décernées à Dalkia Česká republika dans la région de Moravie-Silésie lors du 4 e concert du Nouvel an, événement majeur qui s est déroulé le 14 janvier au Théâtre Antonín Dvořák d Ostrava. foto L. Káňa Jiří Lukeš Alors que les lauréats du Prix du président de la région ont été désignés par des experts, c est le grand public qui a voté dans l Enquête sur la responsabilité sociale. «Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous et qui ont ainsi témoigné de leur estime pour notre approche socialement responsable. Nous sommes très fiers de ces deux succès. Ce sont pour nous des récompenses importantes pour toutes les activités d intérêt général auxquelles notre société se consacre depuis longtemps. Le mérite en revient également en grande partie à nos employés qui participent personnellement à de nombreuses activités de bienfaisance. Nous sommes curieux de savoir si un jour nous atteindrons la première place dans ces enquêtes. Il ne fait aucun doute que nous le mériterions, étant donné les activités d intérêt général que nous menons depuis longtemps,» a déclaré le directeur général adjoint de Dalkia Česká republika, Jiří Lukeš. Cette soirée de gala ne fut pas qu un simple événement mondain destiné à récompenser les entreprises socialement responsables ; elle a également donné lieu à un grand moment culturel : Martin Chodúr a brillé sur scène en entonnant des tubes mondiaux 12 Radka Fišarová appréciés de tous ainsi que des titres de son album «Let s Celebrate». Puis ce sont les chansons immortelles de la célèbre Edith Piaf, interprétées par Radka Fišarová, qui ont plongé le théâtre dans l ambiance de foto L. Káňa Paris et de la France, dans l esprit desquels s est déroulée toute cette agréable soirée. Les deux chanteurs étaient accompagnés de l Orchestre philharmonique Janáček d Ostrava.

13 responsabilité sociale Malí ochránci přírody Vytvořit vztah dětí k přírodě a k seniorům. Tento cíl měl školní výlet, který pomáhala organizovat zaměstnankyně Dalkie Česká republika Ladislava Vicherková a jenž získal příspěvek od Nadačního fondu Veolia v rámci projektu Minigranty. Žáci 2. ročníku ZŠ Albrechtice u Českého Těšína odjeli na dvoudenní školní výlet do Komorní Lhotky v Beskydech, kde společně čistili koryto řeky Stonávky v délce asi 3 km. Odpoledne navštívili Domov důchodců, pro jehož klienty si připravili pásmo písniček, básniček a scének. Poté se zapojili do různých ekologických her a o několik týdnů později si užili pobyt u koní v Albrechticích, popsala projekt Ladislava Vicherková, která pracuje na ředitelství společnosti jako specialista na přejímku paliv. Děti doprovázím na různých akcích již několik let a vzhledem ke svému vzdělání vystudovala jsem obor chemie a technologie ochrany životního prostředí jsem pro žáky v rámci tohoto školního výletu připravila zábavnou přednášku o nutnosti ekologického chování a nakládání s odpadky. Náš projekt se zaměřil na ekologickou Créer chez les enfants un lien avec la nature et avec les seniors. C était l objectif de l excursion scolaire que la collaboratrice de Dalkia Česká republika Ladislava Vicherková a aidé à organiser et qui a obtenu une aide de la Fondation Veolia dans le cadre du projet Minigrants. «Les élèves de CE1 de l école primaire d Albrechtice ont réalisé une excursion scolaire de deux jours dans les Beskides, où ils ont nettoyé le lit de la rivière Stonávka sur environ trois kilomètres. L après-midi, ils ont visité la maison de retraite locale : ils avaient préparé une série de chansons, poèmes et petites scènes de théâtre pour ses pensionnaires. Les enfants ont ensuite participé à divers jeux à thèmes écoločinnost dětí a vytvoření vztahu k seniorské generaci a naplnil naše očekávání podařilo se nám společně udělat dobrý skutek pro životní prostředí a naším vystoupením jsme zpříjemnili každodenní život klientům domova důchodců. Les petits protecteurs de la nature giques, et quelques semaines plus tard, ont pu bénéficier d un séjour hippique», nous décrit Ladislava Vicherková, qui travaille au siège de la société en qualité de spécialiste de la réception des combustibles. «J accompagne des enfants dans diverses actions depuis plusieurs années. Compte tenu de ma formation j ai étudié la chimie et les technologies de protection de l environnement j ai préparé pour les élèves un exposé ludique sur la nécessité de se comporter de manière écologique et de traiter les déchets. Je suis heureuse que nous ayons pu réaliser ensemble une bonne action pour l environnement et que notre spectacle soit venu égayer la vie quotidienne des pensionnaires d une maison de retraite.» O Minigrant letos požádalo 58 zaměstnanců Péče o zdravotně postižené občany, práce s dětmi a seniory, vedení nejrůznějších zájmových kroužků nebo ekologicky zaměřené aktivity To jsou projekty, které zaměstnanci skupiny Dalkia v ČR nejčastěji přihlásili do druhého ročníku Minigrantů Nadačního fondu Veolia. Zájem ze strany našich spolupracovníků byl i letos vysoký, což svědčí o tom, že jim dobrovolnictví není cizí. A to je dobrá zpráva! Projekt Minigranty je určen všem zaměstnancům, kteří se ve svém volném čase věnují nějaké dobročinné aktivitě a mohou v její prospěch získat finanční příspěvek až ve výši 50 tisíc korun. Loni se o Minigrant přihlásilo prostřednictvím 63 projektů 54 lidí a příspěvky v celkovém objemu přes půl milionu korun získalo 26 z nich. Letos byl zájem ještě vyšší obdrželi jsme žádost o finanční podporu pro 64 projektů od 58 zaměstnanců a proto se Dalkia rozhodla sumu navýšit na 700 tisíc korun. O tom, které projekty příspěvek obdrží, rozhodne správní rada Nadačního fondu Veolia. Děkujeme všem našim kolegům, kteří rádi dělají dobré skutky 58 salariés ont demandé un Minigrant cette année Soins à des personnes souffrant d un handicap physique, travail avec les enfants et les séniors, organisation d activités de loisir ou à buts écologiques Voici les projets que les salariés de Dalkia en RT ont le plus souvent soumis lors de la deuxième année des Minigrants de la Fondation Veolia. Cette année encore, nos collaborateurs ont manifesté un grand intérêt, ce qui souligne leur sens du bénévolat. Et c est une bonne nouvelle! Le projet Minigrants est destiné à tous les salariés se consacrant à une activité caritative dans leur temps libre, pour laquelle ils peuvent obtenir jusqu à CZK de contribution financière. L année dernière, 54 personnes avaient demandé un Minigrant pour 63 projets, et des contributions d un total de plus d un demi-million de couronnes avaient été versées à 26 d entre elles. Cette année, l intérêt était encore plus grand : nous avons reçu des demandes de contribution pour 64 projets de la part de 58 collaborateurs, c est pourquoi Dalkia a décidé de porter le montant à couronnes. C est le conseil d administration de la Fondation Veolia qui décide des projets subventionnés. Nous remercions tous nos collègues qui aiment participer à de bonnes actions 13

14 sociální odpovědnost S pomocí Nadačního fondu našli práci tři handicapovaní lidé Nadační fond Dalkia Česká republika podpořil vznik tří nových pracovních míst v chráněné dílně Družstva SOUSTAV v Horním Benešově, která se zabývá především likvidací papírového odpadu a odpadů z dřevovýroby, z nichž pak vyrábí pelety a brikety. Hlavním odběratelem našich produktů je Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. v Horním Benešově, v jejímž areálu se naše chráněná dílna nachází. Brikety za velmi příznivé ceny pak většinou prodáváme přímým zákazníkům, vysvětluje předsedkyně Družstva SOUSTAV Hana Havlíková a předává slovo svému manželovi Richardu Havlíkovi, který je ředitelem Soukromé střední školy PRAKTIK. Vysoká nezaměstnanost na Bruntálsku Vznik chráněné dílny je spjat s naší školou, kterou provozujeme od roku Zaměřujeme se hlavně na stavební profese - zedníky, tesaře a truhláře, výuku jsme však rozšířili i o maturitní obor management ve stavebnictví a nabízíme také speciální učební obor pro žáky ze základních praktických škol. Jedním z impulsů pro založení chráněné dílny byla situace našeho syna, který je zdravotně postižený a nemohl najít pracovní uplatnění, přestože úspěšně absolvoval obor mechanik elektronických zařízení. V našem regionu je totiž mimořádně vysoká nezaměstnanost, protože Horní Benešov je bývalou hornickou oblastí. Kdysi zde fungovaly rudné doly, ale po jejich uzavření zanikly i menší podniky, říká Richard Havlík. Původně jsme chtěli v chráněné dílně vyrábět jen dřevěné brikety, protože jsme tím řešili zpracování odpadních pilin ze školní truhlářské dílny. Časem jsme přidali i výrobu pelet, což jsou válečky o průměru šest milimetrů, které se spalují v automatických kotlích. Pro výrobu pelet využíváme papírové obaly z naší jídelny a prodejen z okolí. Družstvo SOUSTAV pelety vyrábí také díky příspěvku od Nadačního fondu Dalkia Česká republika ve výši 180 tisíc korun, za nějž byl zakoupen drtič papíru. Na tento stroj navazuje nejdůležitější část výroby - peletovací linka. Družstvo mohlo přijmout další tři zaměstnance a v současné době tak dává práci celkem osmi lidem se zdravotním postižením. Bez pomoci Nadačního fondu Dalkia Česká republika a Úřadu práce v Bruntále bychom určitě nemohli naši chráněnou dílnu provozovat, uzavírá Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation rozhovor Hana Havlíková nových pracovních míst nouveaux emplois 849 projektů projets retenus 14

15 responsabilité sociale Grâce à la Fondation, trois personnes handicapées ont trouvé un emploi La Fondation Dalkia Česká republika a contribué à la création de trois nouveaux emplois dans l atelier protégé de la Coopérative SOUSTAV d Horní Benešov, spécialisé dans le traitement de déchets à base de papier et de bois et leur recyclage en pellets et briquettes. «Le lycée professionnel privé PRAKTIK d Horní Benešov, dont les locaux abritent notre atelier protégé, est le principal acheteur de nos produits. Par ailleurs, nous vendons des briquettes directement à des clients à des prix très avantageux», explique la présidente de la Coopérative SOUSTAV, Hana Havlíková, avant de passer la parole à son mari Richard Havlík, proviseur du lycée PRAKTIK. Un taux de chômage élevé dans le district de Bruntál «La création de cet atelier protégé est liée au lycée professionnel que nous avons ouvert en Nous sommes axés sur les métiers du bâtiment (maçons, charpentiers, menuisiers) mais nous avons diversifié notre enseignement en créant une section de baccalauréat intitulée «Management dans le domaine du bâtiment». Nous offrons également un enseignement spécialisé pour les élèves sortant des écoles primaires pratiques (écoles spécialisées dans l accueil d enfants handicapés, NDLR). Notre décision de créer cet atelier protégé a été en partie motivée par la situation de notre fils handicapé qui ne trouvait pas d emploi, malgré un diplôme de mécanicien d équipements électroniques. Le taux de chômage de notre région est en effet exceptionnellement élevé. Au départ, nous projetions de ne fabriquer que des briquettes de bois. Cela nous permettait de résoudre le problème du recyclage des sciures de l atelier de menuiserie du lycée. Par la suite, nous avons ajouté à cette activité la fabrication de pellets (petits cylindres de six millimètres de diamètre alimentant les chaudières automatiques). Nous utilisons pour leur fabrication les papiers d emballage de notre cantine et des magasins des environs.» Si la Coopérative SOUSTAV est en mesure de fabriquer des pellets, c est aussi grâce à la contribution à hauteur de couronnes de la Fondation Dalkia Česká republika qui a permis l achat d un broyeur de papier. Cette machine traite le matériau avant la phase la plus importante de la production des pellets : la chaîne de pressage. La coopérative a pu embaucher trois nouvelles personnes et emploie au total huit personnes handicapées. «Sans l aide de la Fondation Dalkia Česká republika et du Bureau pour l emploi de Bruntál, il est certain que nous ne pourrions pas faire fonctionner notre atelier protégé», conclue Hana Havlíková. 15

16 interview Martin Chodúr: Člověk musí být vnitřně šťastný, aby mohl zpívat před lidmi Talentovaný zpěvák Martin Chodúr prožívá velmi úspěšné období: vydal svou debutovou desku, která se zařadila mezi nejprodávanější alba, střídá jeden koncert za druhým a o jeho vystoupení je vždy velký zájem. Mladý umělec sklidil obrovský potlesk také na slavnostním galavečeru v ostravském Divadle Antonína Dvořáka, v jehož průběhu byly firmám uděleny Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Při této příležitosti poskytl Martin Chodúr těsně před svým vystoupením rozhovor Modrému reportéru, což rozhodně není u zpěváků zcela obvyklé. Martin však byl velmi klidný a koncentrovaný, zkrátka profesionál každým coulem. Jaký je to pocit vystupovat se slavnou Janáčkovou filharmonií? Je úžasné stát na jednom pódiu s tolika skvělými muzikanty. S tímto orchestrem jsem se setkal už v rámci projektu Symphony Session, kde mě Janáčkova filharmonie také doprovází. Toto společné vystoupení pro mě představuje vrchol, protože jde o populární muziku hranou velkým profesionálním tělesem. Cítím s nimi obrovskou energii. Následující otázku vám už novináři jistě položili mnohokrát, přesto se jí nelze vyhnout. Co vám dalo a naopak vzalo vítězství v Československé Superstar? Superstar mi toho dala tolik, že bych vše nestačil ani vyjmenovat. Co mi vzala? Část soukromí. Lidé mě poznávají na ulici, na druhou stranu je to pro mě ale čest, protože zpívání je věc, která mě baví ze všeho nejvíc. Jsem šťastný, že svou muzikou oslovuji posluchače a že se jim má hudba líbí. To je senzační. Jakého úspěchu kromě muziky si nejvíce považujete? Do své účasti v Superstar jsem toho neměl šanci příliš mnoho zažít, tedy kromě školy. Na Janáčkově konzervatoři jsem studoval klarinet a maturitní zkoušku jsem složil na samé jedničky. Považuji to za velký úspěch, ale nerad bych se tím chlubil (smích). Na čem v současné době pracujete? Na přání svých fanoušků připravuji novou desku, která bude tentokrát v češtině. Bude to pravděpodobně autorské album, i když nevylučuji, že tam pro ozvláštnění přidám i nějakou převzatou věc. Opravdu jsem se snažil, aby melodie mých písniček neztratily na působivosti ani s českými texty. Hudbě věnujete spoustu času. Máte kromě ní čas na nějaké jiné koníčky? Stále se snažím zdokonalovat v angličtině, rád se podívám na dobrý film a sbírám gramofonové desky. Samozřejmě se ve volném čase také věnuji své přítelkyni. Foto: Branislav Šimončík 16

17 interview Foto: Branislav Šimončík Martin Chodúr: «Il faut être heureux pour pouvoir chanter en public» Chanteur de talent, Martin Chodúr connaît actuellement une période de grand succès : après la sortie de son premier album, classé parmi les meilleures ventes, il enchaîne concert sur concert et attire les foules. Ce jeune artiste a également remporté une ovation lors du gala organisé au théâtre Antonín Dvořák d Ostrava pour la remise des prix pour la responsabilité sociale attribués à des entreprises. À cette occasion, et juste avant de monter sur scène, Martin Chodúr a accordé une interview au Reporter bleu, ce qui est plutôt rare chez les chanteurs. Martin était très calme et concentré : un grand «pro». Quel effet cela fait-il de se produire avec un orchestre de la stature de l orchestre philarmonique Janáček? «C est formidable de se retrouver sur scène avec tant de musiciens si fantastiques. J ai déjà eu la chance de travailler avec eux pour le projet «Symphony Session», dans lequel ils m accompagnent également. C est fantastique de pouvoir faire de la musique pop avec un grand orchestre professionnel. Ils me donnent une énergie incroyable.» Même si elle vous a déjà été posée de nombreuses fois par des journalistes, la question suivante reste incontournable : que vous a apporté et au contraire fait perdre votre victoire dans l émission «Superstar tchécoslovaque»? «Il serait trop long de vous faire la liste de tout ce que Superstar m a donné. Ce qui m a été enlevé? Une partie de ma vie privée. Les gens me reconnaissent dans la rue, mais, par ailleurs, c est pour moi un honneur, parce que chanter, c est ce qui me plaît le plus. Je suis heureux de pouvoir entrer en contact avec les spectateurs grâce à ma musique et de voir qu ils aiment mes chansons. C est génial!» En dehors de la musique, lequel de vos succès a le plus de prix à vos yeux? «Avant de participer à l émission Superstar, je n ai pas vraiment eu l occasion de rencontrer du succès, à part dans mes études. J ai étudié la clarinette au conservatoire Janáček et j ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien. Je considère que c est un beau succès mais je ne voudrais pas m en vanter (rires).» Sur quoi travaillez-vous actuellement? «À la demande des mes fans, je prépare un nouvel album, en tchèque cette fois-ci. Ce 17

18 interview Máte nějaký opravdu velký sen, který si ještě chcete splnit? Snů mám spoustu. Tím největším je, abych mohl zpívat i za několik desítek let a hlavně aby mě lidé stále rádi poslouchali. Tím si však člověk samozřejmě nemůže být nikdy jistý. Dá se zpěv stále zdokonalovat? Jakou roli hraje třeba délka profesionální kariéry nebo věk? Je jasné, že čím je zpěvák starší, tím síla a flexibilita jeho hlasu trochu ustupuje. Zpěv však zase bývá obohacen o vnitřní prožitek, který interpret přenáší na posluchače. Tento moment považuji za velmi důležitý. Překvapili Vás něčím lidé v českém showbyznysu? Musím říci, že většina lidí v našem vrcholném showbyznysu, s nimiž jsem měl čest se setkat, byla vždy velmi slušná a ve svém oboru erudovaná. Je na nich vidět, že nedělají svou práci jenom pro peníze, ale že je to i hodně baví. Jste velmi mladý. Nebojíte se, že Vás současná velká popularita může do budoucna nějak negativně poznamenat? Jsem přesvědčený, že ne, protože mám své životní hodnoty srovnané. Na prvním místě je u mě moje rodina a spokojenost v osobním životě. Člověk musí být vnitřně šťastný, aby mohl zpívat před lidmi. Je to ostatně velmi dobře vidět na některých zpěvácích, kteří v showbyznysu úspěšně přežívají. Patří mezi ně například můj oblíbený Tom Jones, s nímž jsem se mohl nedávno osobně setkat. Tom Jones má opravdu silné zázemí a jeho rodina mu velmi pomáhá. Manažera mu dělá syn a jeho sestřenice se stará o public relations. Na rodinné zázemí já věřím. PROFIL: Jednadvacetiletý zpěvák Martin Chodúr toho za svůj život stihl opravdu hodně. Jeho velkou popularitu odstartovalo v prosinci 2009 vítězství v Československé Superstar, když získal od fanoušků jeden a půl milionu hlasů. Ještě během soutěže převzal ostravský rodák ocenění Objev roku v největší tuzemské zpěvácké anketě Český slavík. V červnu 2010 vydal svou debutovou desku Let s Celebrate, která se stala krátce nato nejprodávanějším albem v České republice. Velmi úspěšný je i Chodúrův projekt Symphony Session, kde představuje vlastní i světové skladby v orchestrálním provedení. Foto: L. Káňa sera probablement un album d auteur, même si je n exclue pas d y inclure des reprises de chansons d autres artistes pour rajouter un peu de piquant. Je vais essayer de faire en sorte que les mélodies de mes chansons conservent leur efficacité même si les paroles sont en tchèque.» Vous consacrez beaucoup de temps à la musique. Avez-vous d autres activités? «J essaie d améliorer mon anglais, j aime bien regarder un bon film et je collectionne les disques vinyles. Et bien sûr je passe une partie de mon temps libre avec ma petite amie.» Avez-vous un grand rêve que vous souhaiteriez réaliser? «J ai beaucoup de rêves. Le plus grand serait de pouvoir encore chanter dans plusieurs dizaines d années et, surtout, que les gens aiment toujours m écouter. Bien sûr on ne peut jamais être sûr que c est le cas...» Est-ce qu on peut toujours améliorer sa voix? Quel rôle joue par exemple la durée de la carrière ou l âge d un chanteur? «C est clair qu avec l âge, la force et la souplesse de la voix diminuent mais le chant s enrichit d un vécu personnel que le chanteur transmet au public. Ceci est pour moi très important.» Le monde du show business tchèque vous a-t-il surpris? «Je dois dire que la majorité des gens que j ai pu rencontrer au top de notre show business s est toujours comportée de manière très courtoise et ils se sont montrés très compétents dans leur domaine. On voit bien qu ils ne travaillent pas uniquement pour l argent et qu ils sont passionnés par ce qu ils font.» Vous êtes très jeune. Vous ne craignez pas que votre grande popularité actuelle laisse sur vous des traces négatives dans le futur? PROFIL : Âgé seulement de vingt-et-un ans, le chanteur Martin Chodúr a déjà obtenu de nombreux succès dans sa carrière. Sa popularité date de sa victoire dans l émission «Superstar tchécoslovaque» en décembre 2009, obtenue avec un million et demi de votes. Avant même qu en soit désigné le vainqueur, ce natif d Ostrava a remporté le prix de la «Révélation de l année» attribué dans le cadre du «Český slavík», le plus grand sondage national dans le domaine de la chanson. En juin 2010, il a sorti son premier album, «Let s Celebrate», rapidement devenu l album le plus vendu en République tchèque. Son projet intitulé «Symphony Session», dans la cadre duquel Chodúr interprète ses propres œuvres et des œuvres du répertoire mondial accompagné d un orchestre symphonique, connaît également un grand succès. «Je suis sûr que ce ne sera pas le cas parce que j ai un système de valeurs bien en place. Le plus important pour moi, c est la famille et une vie privée épanouie. Il faut être heureux pour pouvoir chanter devant un public. On le voit bien chez certains chanteurs qui «perdurent» avec succès dans le showbiz, comme par exemple Tom Jones, que j apprécie beaucoup et que j ai pu rencontrer récemment. Il est vraiment très bien entouré et sa famille le soutient énormément. Son fils est son manager et sa cousine sa responsable des relations publiques. Je crois au soutien familial.» Foto: L. Káňa 18

19 křížovka / mots croisés Snižujeme emise v Ostravě o 10 %. Tak zněla tajenka křížovky posledního čísla Modrého reportéra. Výherci: Ladislav Hofman, Hana Obertanová, Danuše Staňková. Gratulujeme! Tajenku tohoto čísla zašlete em na adresu: modry. nebo poštou na adresu: Kateřina Seberová, Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava. Příjemnou zábavu! «Dalkia réduit les émissions de 10 % à Ostrava.» Telle était la solution des mots croisés du dernier numéro du Reporter bleu. Les gagnants : Ladislav Hofman, Hana Obertanová, Danuše Staňková. Félicitations! Vous pouvez envoyer la solution de ce numéro soit à l adresse mail : soit par courrier à l attention de Kateřina Seberová, Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava. Amusez-vous bien. Non, je ne chauffe pas au charbon... c est la chaleur humaine qui me tient chaud! 19

20 Politika trvale udržitelného rozvoje Dalkia, člen skupiny Veolia Environnement, patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. Je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla a elektřiny pro obyvatele, podniky, instituce a další klienty ve městech, kde působí. Kromě toho svým zákazníkům dodává také chlad a stlačený vzduch a nabízí jim širokou škálu služeb spojených s energiemi, opravy a montáž energetických zařízení, expertní služby a činnosti spojené s provozem a správou budov. Skupina Dalkia v ČR rozvíjí se svými klienty, obchodními partnery i zaměstnanci dlouhodobá partnerství. Prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika pomáhá aktivně vytvářet nová pracovní místa v regionech, kde působí, a v rámci Nadačního fondu Dalkia Humain pomáhá svým zaměstnancům, kteří se dostali do složitých životních situací. Dalkia při všech svých činnostech dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na jejích aktivitách podílejí. Neustálou modernizací technologií a využíváním profesionálního know-how aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí v České republice. Vedení skupiny Dalkia v České republice stanovuje pro naplňování cíle trvale udržitelného rozvoje tyto závazky: Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahující se k: zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti Dalkie nebezpečím v oblasti BOZP identifikovaným environmentálním aspektům rizikům spojeným s výskytem bakterie typu legionella na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků Neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP prevenci znečištění životního prostředí prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví kvalitu našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení Vždy dodržovat bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků Průběžně zvyšovat efektivnost systému managementu kvality odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti podíl využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Trvale snižovat dopady na životní prostředí prevencí rizik plynoucích z provozování našich zařízení i zařízení našich zákazníků a řízením všech činností s ohledem na ochranu životního prostředí vliv naší činnosti na globální oteplování, zejména omezováním produkce CO 2 energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků a podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie nezaměstnanost v krajích, kde Dalkia působí, prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika VEDENÍ SKUPINY SE ZAVAZUJE VYTVOŘIT PRO TENTO INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PODMÍNKY A ZAJISTIT NEZBYTNÉ ZDROJE PRO JEHO UPLATŇOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ. V Ostravě dne Laurent Barrieux country manažer

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Fabrice Martin-Plichta ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více