REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem Vlašim Un succès nommé Vlašim str./p. 4-5 Propojení Teplárny Karviná s lokalitou Lazy Raccordement de la centrale de Karviná au site de Lazy str./p. 4-5 Energetika vyžaduje rozsáhlé investice, uvádí Zdeněk Duba «Le secteur de l énergie a besoin d investissements d envergure», déclare Zdeněk Duba str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 10 page 11 strana 14 page 15 strana 16 page 17 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités CTP Invest oceňuje rychlost a spolehlivost Dalkie CTP Invest apprécie la rapidité et la fiabilité de Dalkia Bilance roku 2012: 83 nových pracovních míst Bilan 2012 : 83 nouveaux emplois Máme rádi zvířata Pomoc Nadačního fondu Dalkia Humain Nous aimons les animaux Aide de la Fondation Dalkia Humain strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 22 strana 23 page 23 Víte, co je to uroflowmetr? Vítejte ve Sněhovém království! Savez-vous ce qu est un «uroflowmetr»? Bienvenue au Royaume des neiges! Energetika vyžaduje rozsáhlé investice, uvádí Zdeněk Duba «Le secteur de l énergie a besoin d investissements d envergure», déclare Zdeněk Duba Setkání se zákazníky je nekonečným zdrojem informací La rencontre avec les clients Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Martina Laimarová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Eva Tmejová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, rok 2012 byl bohatý na události, které nám přinesly mnoho úspěchů. Skupině Dalkia v České republice se podařilo uskutečnit své záměry v oblasti výroby a distribuce chladu. V kulturním a obchodním centru Nová Karolina v Ostravě byla uvedena do provozu první rozvodná síť chladu v České republice a s největší českou těžební společností OKD jsme uzavřeli smlouvu o dodávce chladu pro důl ČSA ležící v hloubce 1000 metrů pod zemí. V Čechách jsme převzali správu tepelných zařízení v Horní Plané, v Praze 6 a nedávno i ve Vlašimi, o čemž informujeme na následujících stránkách. Investice skupiny Dalkia v České republice činily 900 milionů korun. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy nejen na rekonstrukce našich zařízení a ke splnění předpisů v oblasti životního prostředí, ale zejména na výměnu kompresorů a zvýšení bezpečnosti a kvality dodávek stlačeného vzduchu pro doly OKD. V Mariánských Lázních byla nainstalována parní turbína a na dole Lazy v Karviné došlo k vybudování kogenerační jednotky, která umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s využitím důlního plynu, což je řešení, které je mnohem šetrnější k životnímu prostředí. V tomto čísle časopisu se dozvíte, že společnost Dalkia Česká republika také investovala do připojení dolu Lazy pomocí tříkilometrového horkovodu. Přestože usilujeme především o spokojenost našich zákazníků a ochranu životního prostředí, nezapomínáme ani na vytváření příznivých podmínek pro naše zaměstnance, o čemž svědčí získaná ocenění Zaměstnavatel regionu a Zaměstnavatel roku Do roku 2013 vstupuji s optimismem, který se opírá o naše společné úspěchy, a jsem hluboce přesvědčen, že se nám i v následujícím období podaří využít všechny příležitosti k dalšímu rozvoji a k udržení důvěry všech klientů. Christophe Lanneluc Obchodní ředitel Ch hères lectrices, chers lecteurs, L année 2012 a été riche en événements qui ont apporté nombre de succès. Le groupe Dalkia en République tchèque a confirmé ses ambitions dans le développement d une activité de production et distribution de froid. Le premier réseau de froid du pays a été mis en service dans le centre culturel et commercial Nová Karolina à Ostrava et nous avons par ailleurs réussi à conclure un contrat de fourniture de froid avec la plus importante société d extraction tchèque, OKD pour refroidir la mine CSA 1000 mètres sous terre. En Bohême, nous avons pris en charge la gestion des équipements thermiques des villes de Horní Planá, Prague 6 et désormais aussi celle de la ville de Vlašim, ce dont nous vous informons également dans le présent numéro. Le montant de nos investissements en République tchèque s est élevé à 900 millions de couronnes. Hormis la rénovation de nos propres installations et les mises aux normes environnementales, ces financements ont été notamment employés pour remplacer des compresseurs et augmenter la sécurité et la qualité des fournitures d air comprimé pour les mines d OKD. Une turbine à vapeur a aussi été installée à Mariánské Lázně et une unité de cogénération a été construite à la mine Lazy à Karviná, permettant la production simultanée de chaleur et d électricité en utilisant le gaz de la mine ; une solution beaucoup plus respectueuse de l environnement. Dans ce numéro, vous pourrez aussi découvrir comment Dalkia Česká republika a investi dans le raccordement de la mine Lazy à l aide d une conduite d eau surchauffée de trois kilomètres. Si la satisfaction de nos clients et les aspects environnementaux de nos activités restent nos préoccupations principales, nous avons montré, en remportant les titres d Employeur de la région et d Employeur de l année 2012, que nous n oublions pas le bien-être de nos salariés. Pour finir, c est fort de tout ce que nous avons déjà réalisé ensemble que j aborde cette année 2013, profondément convaincu que nous saurons encore saisir toutes les opportunités qui se présenteront pour continuer à nous développer et à mériter la confiance de tous nos clients. Christophe Lanneluc Directeur commercial 03

4 služby pro zákazníky Co zajišťuje zákaznické centrum? Zákaznické centrum společnosti Dalkia Česká republika se zaměřuje na vyřizování požadavků klientů ve všech městech, kde Dalkia působí. Co klientům nabízí, nám prozradí Ivana Niedobová, která má call centrum na starosti. Činnost operátorů zákaznického centra zahrnuje nejen obsluhu telefonních hovorů, ale také vyřizování požadavků z helpdesku D-line a elektronické pošty, která se u zákazníků těší stále větší oblibě. Mezi další odpovědnosti pracovníků call centra patří řízení technických alarmů přijatých z GSM hlásičů ve formě SMS a informování klientů o odstávkách nebo poruchách, ať už prostřednictvím webových stránek telefonicky nebo em. V roce 2012 zrealizovali operátoři call centra téměř 43 tisíc telefonních hovorů, odpověděli na více než ů a zaznamenali přibližně tisícovku přijatých alarmových zpráv. Aktivita naší zákaznické linky je spojena s topnou sezónou, a proto nejvyšší frekvence hovorů je tradičně zaznamenána v období najíždění a odstavování topení anebo v případě poruch. Zákazníci se na nás obracejí zejména s požadavky, které se týkají dodávek našich služeb, především tepla, teplé vody, ale také elektřiny nebo chladu. Neustále však stoupá počet požadavků, jež nejsou technického charakteru, zejména z oblasti fakturace nebo obchodu. V roce 2013 call centrum zrealizuje pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků a hodláme zcentralizovat informování našich klientů o letních odstávkách. Další novinkou bude funkce hromadného vytvoření přístupu do zákaznické aplikace D-line. Počet uživatelů této aplikace se vzhledem k roku 2011 zdvojnásobil, nicméně rádi bychom ještě rozšířili toto spektrum a díky zmíněné funkci budeme moci zasílat automaticky vygenerované přístupové údaje přímo na zákazníka. aktuality Úspěch jménem Vlašim Dalkia Kolín převzala s příchodem roku 2013 provozování tepelného hospodářství města Vlašim. Zároveň se společnost zavázala k modernizaci technického zařízení, díky které dojde k úsporám primární energie a tím ke snížení emisí CO 2. Koncem září si Region Čechy připsal další úspěch, když podepsal smlouvu na dlouhodobý pronájem tepelného hospodářství ve dvanáctitisícovém středočeském městě Vlašim, ležícím poblíž bájné hory Blaník. K 1. lednu 2013 převzala Dalkia tepelné hospodářství Vlašimi, které zahrnuje centrální plynovou kotelnu o výkonu 20 MW a dalších 14 plynových kotelen o celkovém instalovaném výkonu 9,2 MW. Ředitel Regionu Čechy Reda Rahma k pronájmu řekl: Dalkia bude městu dodávat ročně teplo v objemu 87 TJ pro více než domácností. Společnost však zajistí tepelnou pohodu nejen obyvatelům bytových domů města Vlašim, ale i místnímu zdravotnickému zařízení, školám, školkám, radnici a kulturnímu domu. Na rok 2013 je naplánována modernizace systému sítí dálkového tepla z parního na teplovodní a rekonstrukce centrální plynové kotelny, kterou doplní nová technologie na spalování biomasy. Díky této modernizaci dojde ke snížení emisí CO 2 o více než 48 tisíc tun během patnácti let. Propojení Teplárny Karviná s lokalitou Lazy Počátkem listopadu byla v lokalitě Lazy Dolu Karviná uvedena do provozu nová výměníková stanice Dalkie Industry CZ, která je napojena na nový horkovodní přivaděč Teplárny Karviná mateřské společnosti Dalkia Česká republika. Vytápění lokality Lazy zajišťovala místní kotelna se dvěma kotli, jež byly nyní odstaveny s tím, že v případě potřeby budou využity. Hlavní technologickou změnou je nahrazení parního ohřevu teplovodním systémem. Teplo je přivedeno z bývalé lokality Dolu Dukla přípojkou o délce přibližně 3 kilometry, která je napojena na horkovodní soustavu vedoucí z Teplárny Karviná do Havířova. Ředitel Dalkie Industry CZ Laurent Tupinier k projektu řekl: Napojení centrálního zdroje tepla na síť Dalkie Česká republika zvýší spolehlivost dodávek pro danou lokalitu a přispěje ke snížení ekologické zátěže, neboť výroba tepla na centrálním zdroji je šetrnější vůči životnímu prostředí. Instalovaný tepelný výkon výměníkové stanice dostatečně pokryje potřebný výkon lokality Lazy, jelikož rekonstrukce byla provedena tak, aby bylo možné využít i ostatní zdroje připojené do výměníkové stanice. Jedná se o dvě stávající kogenerační jednotky, vlastní plynové zdroje a novou kogenerační jednotku Dalkia Industry CZ, která byla uvedena do provozu na počátku roku. Zákaznická linka: , 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Měsíční statistika volání na zákaznickou linku - rok 2012 Statistique mensuelle des appels au centre d appels clients année

5 actualités Un succès nommé Vlašim Au début de l année 2013, Dalkia Kolín a repris la gestion des installations thermiques de la ville de Vlašim. Par la même occasion, elle s est engagée à moderniser les équipements techniques de manière à économiser de l énergie primaire et donc à réduire les émissions de CO 2. Fin septembre 2012, la Région de Bohême a enregistré un nouveau succès, en signant un contrat de location de longue durée des installations thermiques de la ville de Vlašim en Bohême centrale, ville comptant douze mille habitants, située près du légendaire mont Blaník. Le 1 er janvier 2013, Dalkia a pris en charge les installations thermiques de la ville, comprenant une chaufferie centrale à gaz d une puissance de 20 MW et 14 autres chaufferies à gaz d une puissance installée totale de 9,2 MW. Le directeur de la Région de Bohême, Reda Rahma, déclare au sujet de cette location : «Dalkia fournira à la ville 87 TJ de chaleur par an destinés à plus de ménages. Mais la société n assurera pas seulement le confort thermique des habitants des immeubles de la ville de Vlašim, elle servira aussi l établissement de santé local, les écoles, les écoles maternelles, l hôtel de ville et le centre culturel.» Pour 2013, nous prévoyons de moderniser le réseau de chaleur pour passer d un système à vapeur à un système à eau chaude, et de renouveler la chaufferie centrale à gaz qui sera complétée par une nouvelle technologie de combustion de la biomasse. Grâce à cette modernisation, les émissions de CO 2 diminueront de plus de tonnes sur quinze ans. Raccordement de la centrale de Karviná au site de Lazy Début novembre 2012, une nouvelle sous-station de Dalkia Industry CZ, raccordée à la nouvelle amenée d eau surchauffée de la centrale de Karviná de la société-mère Dalkia Česká republika, a été mise en service sur le site de Lazy de la mine de Karviná. Le chauffage du site de Lazy était jusqu alors assuré par une chaufferie locale à deux chaudières, désormais mises à l arrêt pour pouvoir servir en cas de besoin. Sur le plan technologique, le principal changement est que le chauffage à vapeur a été remplacé par un système à eau chaude. La chaleur est amenée de l ancien site de la mine Dukla par une canalisation d environ 3 kilomètres qui est à son tour raccordée au réseau d eau surchauffée reliant la centrale de Karviná et Havířov. Le directeur de Dalkia Industry CZ, Laurent Tupinier, a déclaré concernant le projet : «Le raccordement de la source centrale de chaleur au réseau de Dalkia Česká republika accroîtra la fiabilité des livraisons pour le site en question et aidera à réduire la charge écologique, car la production de chaleur sur une source centrale épargnera plus l environnement.» La puissance thermique installée de la sous-station sera largement suffisante pour couvrir la puissance nécessaire au site de Lazy car les travaux ont été réalisés de sorte que les autres sources couplées à la sous-station puissent être utilisées également. Il s agit de deux unités de cogénération existantes, de sources à gaz propres et d une nouvelle unité de cogénération de Dalkia Industry CZ mise en service au début de l année. services pour les clients Quelles sont les missions du Centre de relations clients? Le Centre de relations clients de Dalkia Česká republika traite les demandes des clients de toutes les villes où Dalkia opère. Qu offret-il à nos clients? Voilà ce que nous avons demandé à Ivana Niedobová, responsable du centre d appels. «Les opérateurs du Centre de relations clients répondent non seulement aux appels téléphoniques mais traitent également les demandes transmises via le helpdesk D-line et le courrier électronique que nos clients privilégient de plus en plus. Par ailleurs, les responsabilités des agents du centre d appels incluent la gestion des alarmes techniques reçues par des avertisseurs GSM sous forme de SMS et l information des clients sur les arrêts et les pannes par l intermédiaire du site interne par téléphone ou par courrier électronique. En 2012, les opérateurs du centre d appels ont traité près de appels téléphoniques, ont répondu à plus de s, et ont enregistré un millier de messages d alarme. L activité de notre ligne dédiée aux clients est liée à la saison de chauffage et c est pourquoi les appels sont traditionnellement les plus fréquents pendant le démarrage et l arrêt du chauffage, ou encore en cas de pannes. Les clients nous contactent pour des demandes concernant principalement la fourniture de nos services, la chaleur, l eau chaude, mais aussi l électricité et le froid. Cependant, le nombre de demandes non techniques, liées notamment à la facturation et aux questions commerciales, augmente. Cette année, le centre d appels réalisera des enquêtes de satisfaction périodiques auprès de nos clients. Par ailleurs, nous entendons centraliser la diffusion d informations sur les arrêts programmés en période estivale. Une autre nouveauté concernera la fonction de création d accès à l application D-line en traitement par lots. Le nombre d utilisateurs de D-line a doublé par rapport à 2011, mais nous aimerions toutefois élargir plus encore son utilisation. Grâce à la fonction susmentionnée, nous pourrons envoyer directement à l adresse du client ses données d accès D-line générées automatiquement.» Centre d appels clients : , 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Répartition des demandes des clients selon la raison: Rozdělení požadavků zákazníků dle důvodu: 1% 14% 20% 25% 40% 40% - Chaleur / Teplo 25% - Eau chaude / Teplá voda 20% - Questions administratives / Administrativni požadavky 14% - Assistance technique et services / Technická asistence služby 1% - Autres services (électricité, froid, air comprimé) Ostatní služby (elektřina, chlad, stlačený vzduch)

6 2,9 integrovaný systém řízení Prioritou je bezpečnost zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci jsou prioritou skupiny Dalkia v České republice. Za účelem zvýšení informovanosti jsme se i loni zapojili do Mezinárodního týdne bezpečnosti pořádaného na vybraných závodech. Již pátý ročník týdne bezpečnosti proběhl ve dnech 26. až 30. listopadu v rámci celé skupiny Veolia Environnement. Cílem této akce bylo již tradičně podrobně informovat zaměstnance o opatřeních, která byla přijata na pracovištích v průběhu uplynulého roku. Diskutovaným bodem číslo jedna byly výsledky dosažené v oblasti BOZP. Vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalibor Pyš k týdnu bezpečnosti zmínil: Cílem této akce je zdůraznit zaměstnancům, jak je důležité dbát při práci na svou bezpečnost, neboť zdraví je jejich nejcennější hodnotou. I přes dobré dosažené výsledky, oblast bezpečnosti našich zaměstnanců neustále sledujeme a zaměřujeme se především na prevenci, prozradil Dalibor Pyš a dodal: K prevenci rizik musíme přistupovat ještě profesionálněji než dosud. Jde o závazek přijatý na všech úrovních skupiny Dalkia, který nám umožní navázat na zlepšení v posledních letech. Naším úsilím je udržet tento pozitivní vývoj a přispět tím k celkovému cíli skupiny. U příležitosti týdne bezpečnosti jsme vytvořili dokument Politika prevence závažných havárií, jejímž cílem je snížit rizika vedoucí k vážným haváriím, jež mohou mít dopad na zdraví zaměstnanců a životní prostředí, případně omezit jejich následky. V nedávné době jsme také dokončili brožuru Bezpečná práce s chemickými látkami a v následujícím období se zaměříme na systém bezpečné práce se zdvihacími zařízeními. Tyto speciální školící materiály věnované bezpečné práci obdrží všichni zaměstnanci, jež se těmito pracemi zabývají. Dosažené výsledky za skupinu Dalkia v České republice (v %) 2,6 3,2 1, Míra četnosti výskytu pracovních úrazů Míra závažnosti pracovních úrazů 1,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 aktuality Zveme vás do Elektrárny Třebovice Elektrárna Třebovice pořádá u příležitosti osmdesáti let provozu Den otevřených dveří. Nabízíme vám příležitost zúčastnit se zajímavé akce a prohlédnout si Elektrárnu Třebovice, a to třetí májovou sobotu, konkrétně 18. května. Budete mít jedinečnou příležitost zjistit, jak a kde se vyrábí teplo a elektřina. Prohlídkou provozu elektrárny vás naši průvodci seznámí s procesem zauhlování, umožní vám nahlédnout do kotelny, kde se vyrábí teplo, a budete si moci prohlédnout strojovnu s turbínami pro výrobu elektřiny. Součástí prohlídky bude i seznámení s elektroprovozem a návštěva velínů, kde se celý proces výroby řídí. Zaměstnanci elektrárny pro vás připravili bohatý program. Výstavu zaměřenou na historii elektrárny, zajímavosti ze současného provozu a informace o tom, co nás čeká v budoucnosti. Budete moci shlédnout prezentaci technických předmětů a modelů, ukázky použití prostředků k omezení ekologických havárií apod. Pro vaše děti je připraven zábavný program, soutěže, sladké odměny a pro všechny drobné občerstvení. Srdečně vás zveme. Přijďte se podívat do Elektrárny Třebovice! Dozvíte se mnoho zajímavých informací. Rozšíření spolupráce s Univerzitou Palackého Univerzita Palackého patří mezi naše nejvýznamnější klienty v Olomouckém kraji. V loňském roce došlo k dalšímu rozšíření spolupráce, když byly dokončeny rozvojové projekty v areálech přírodovědecké fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc. Univerzita Palackého získala evropské dotace na realizaci dvou významných investičních projektů, které zásadním způsobem přispívají k jejímu rozvoji. Rozrostla se o 8 nových objektů, jež poskytnou zázemí pro nová vědecká pracoviště a zároveň umožní rozšíření a zkvalitnění výuky. První z projektů zahrnuje výstavbu šesti nových objektů univerzity v areálu přírodovědecké fakulty, kde Dalkia vybudovala novou parovodní přípojku, centrální předávací stanici a rozsáhlou sekundární teplovodní síť, která umožnila připojení všech nových objektů na síť dálkového tepla, jež má ve městě dlouholetou tradici. Stávající čtyři stanice převzala do provozování spolu se sekundární teplovodní sítí. Druhý projekt, týkající se teoretických ústavů lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, zahrnuje rekonstrukci původního objektu a výstavbu dvou nových, k nimž Dalkia vybudovala horkovodní připojení. Obchodní náměstek Regionu Střední Morava Stanislav Kubáček k projektům prozradil: Celkový roční objem dodávek tepla činí 26 TJ. Podpisem této dlouhodobé smlouvy jsme navázali na úspěšnou spolupráci a potvrdili výborné vztahy s Univerzitou Palackého. 06

7 actualités Nous vous invitons à la centrale Elektrárna Třebovice À l occasion de ses quatre-vingts ans de service, la centrale de Třebovice organise une Journée portes ouvertes. Le troisième samedi de mai, à savoir le 18, vous aurez l occasion de participer à un événement attrayant et visiter la centrale. Vous aurez une occasion unique de découvrir comment et où sont produites la chaleur et l électricité. Au cours de la visite de la centrale, nos guides vous familiariseront avec l alimentation en charbon, vous conduiront dans la chaufferie où est produite la chaleur et vous pourrez aussi admirer la salle des machines avec ses turbines servant à la production d électricité. La visite comprendra également la découverte des installations électriques et des postes de commande d où est géré l ensemble du processus de production. Les employés de la centrale vous ont préparé un riche programme avec une exposition sur l histoire de la centrale, des anecdotes sur l exploitation actuelle et des informations sur ce qui nous attend à l avenir. Vous pourrez contempler des objets et des maquettes et assister à des démonstrations de dispositifs de prévention des accidents écologiques, etc. Pour vos enfants, nous avons prévu un programme de divertissement, des concours, de douces récompenses et, pour tous, une petite collation. Soyez les bienvenus! Venez voir la centrale de Třebovice! De nombreuses découvertes vous attendent. Collaboration étendue avec l Université Palacký L Université Palacký fait partie de nos clients majeurs dans la région d Olomouc. L année dernière, nous avons considérablement étendu notre collaboration avec l achèvement de projets de développement sur les sites de la Faculté des sciences naturelles et de l Hôpital universitaire d Olomouc. L Université Palacký a obtenu des subventions européennes pour la réalisation de deux gros projets d investissement qui contribuent de façon essentielle à son développement. Elle a construit huit nouveaux bâtiments qui accueillent de nouveaux centres scientifiques et permettent également d accroître l étendue et la qualité de ses enseignements. Le premier projet comprend la construction de six nouveaux bâtiments de l université sur le site de la Faculté des sciences naturelles où Dalkia a mis en place un nouveau branchement de vapeur, une sous-station centrale et un important réseau secondaire d eau chaude qui a permis de raccorder tous les nouveaux bâtiments au réseau de chauffage urbain fonctionnant depuis longtemps dans la ville. Dalkia a repris l exploitation des quatre stations existantes ainsi que du réseau secondaire d eau chaude. Le deuxième projet, portant sur les instituts théoriques de la faculté de médecine sur le site de l Hôpital universitaire d Olomouc, comprend la rénovation du bâtiment d origine et la construction de deux nouveaux édifices pour lesquels Dalkia a établi un branchement au réseau d eau surchauffée. L adjoint au directeur pour le commerce de la Région Moravie centrale, Stanislav Kubáček, a déclaré concernant ces projets : «Le volume annuel total des fournitures de chaleur s élève à 26 TJ. En signant ce contrat à long terme, nous nous sommes engagés à une collaboration fructueuse et nous avons ainsi confirmé nos excellentes relations avec l Université Palacký.» systeme de management intégré La sécurité des employés est notre priorité La sécurité et la protection de la santé au travail des employés constituent la priorité du groupe Dalkia en République tchèque. Nous avons participé toute l année dernière à la Semaine internationale de la sécurité organisée dans certaines entreprises afin de diffuser l information sur ce sujet. La cinquième édition de la semaine de la sécurité s est déroulée du 26 au 30 novembre dans l ensemble du groupe Veolia Environnement. Déjà la cinquième. L objectif de cette opération consistait, conformément à la tradition, à informer en détail les employés sur les mesures qui ont été prises sur les lieux de travail pendant l année écoulée. Les résultats enregistrés dans le domaine de la sécurité ont été le point le plus discuté. Le responsable environnement Dalibor Pyš a déclaré au sujet de la semaine de sécurité : Cette opération vise à rappeler aux employés qu il est très important de penser à leur sécurité au travail parce que la santé est leur bien le plus précieux. Nous continuons à suivre de près la sécurité de nos employés malgré les bons résultats enregistrés et nous mettons l accent surtout sur la prévention», a confié Dalibor Pyš avant d ajouter : «La prévention des risques doit être encore plus professionnelle que par le passé. C est un engagement pris à tous les niveaux du groupe Dalkia, qui nous permettra de continuer l amélioration obtenue au cours des dernières années. Nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir cette évolution positive et de contribuer ainsi à l objectif général du groupe.» Á l occasion de la semaine de la sécurité, nous avons rédigé le document Politique de prévention des avaries importantes, dont l objectif est de réduire les risques menant aux avaries graves ayant un effet sur la santé et l environnement et d atténuer éventuellement leurs conséquences. Récemment, nous avons aussi terminé la brochure Prévention des risques chimiques et au cours de l étape suivante, nous orienterons nos efforts sur le système de prévention des risques liés aux appareils de levage. Ces documents spéciaux destinés à la formation et visant à promouvoir la sécurité sur les lieux de travail seront distribués à tous les employés qui effectuent ces travaux. Résultats enregistrés par le groupe Dalkia en République tchèque (en %) 2,9 2,6 3,2 1, Taux de fréquence des accidents de travail Taux de gravité des accidents de travail 1,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 07

8 aktuality Adresa sídla Dalkie Česká republika mění svou strukturu a PSČ Krajský soud v Ostravě, který je pověřen vedením obchodního rejstříku, v němž je zapsána i společnost Dalkia Česká republika, provedl změnu údajů týkajících se adresy sídla společnosti. Za účelem zajištění souladu se základními registry adres a osob bylo změněno poštovní směrovací číslo v adrese společnosti a její struktura. Nová adresa sídla je následující: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava. Rádi bychom zdůraznili, že se nejedná o iniciativu společnosti Dalkia Česká republika, ale o administrativní zásah orgánů státní správy z důvodu sjednocování evidence nových informačních systémů. První projekt energetické efektivnosti v sektoru veřejné správy na Slovensku Společnost Dalkia na Slovensku uzavřela v srpnu loňského roku s Košickým samosprávním krajem první smlouvu dle zákona o energetické účinnosti. Jedná se o projekt, při kterém jsou realizované investice spláceny z dosažených úspor bez nároku na financování ze strany kraje. Společnost Dalkia na Slovensku se zavázala zajistit tepelný komfort pro 74 středních odborných škol a gymnázií s tím, že dokáže uspořit energie a náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Investice budou prioritně nasměrovány do opatření, jež přináší úspory na straně spotřeby energií - jako jsou instalace termostatických ventilů, hydraulické vyregulování objektů, výměny kotlů a čerpadel, či modernizace řídicích systémů a jejich 08 Dobšiná Štítnik Spišská Nová Ves Gelnica Rožňava Provoz tepelnětechnických zařízení pro Košický samosprávní kraj Krompachy Prakovce Medzev Kysak Košice Moldava nad Bodvou připojení na centrální dispečink. Další řešení, která přispějí k optimalizaci nákladů na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, je výběr vhodných dodavatelů energií a zavádění obnovitelných zdrojů. Přijetím tzv. energeticko-klimatického balíčku se členové Evropské unie zavázali splnit do roku 2020 následující cíle: snížit o 20 % emise skleníkových plynů, dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie a snížit spotřebu energie o 20 %. Slovenská republika se přihlásila k těmto záměrům ve své energetické politice, přičemž jedním z cílů a zároveň nástrojem k plnění uložených úkolů bylo přijetí zákona o energetické účinnosti. Školy spadající pod Košický samosprávní kraj přispějí k naplnění tohoto cíle již od roku Sečovce Strážske Trebišov Kráľovský Chlmec Viničky Michalovce Pribeník Školy a školská zařízení Inovce Sobrance Veľké Kapušany Čierna nad Tisou Veolia Voda zajistí v Indii distribuci pitné vody pro milion obyvatel Delhi Jal Board, úřad pro vodovody a kanalizace hlavního města Indie, uzavřel s Veolia Water India, dceřinou společností Veolie Voda, smlouvu na výrobu a distribuci pitné vody a provozování vodovodů v městské čtvrti Nangloi v západní části Nového Dillí. Na základě podpisu patnáctileté smlouvy bude Veolia Water India dodávat pitnou vodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro jeden milion obyvatel. Jedná se o největší partnerství soukromého a veřejného sektoru uzavřené městem Nové Dillí v odvětví vodárenství. Městská čtvrť Nangloi byla zařazena do první etapy pilotního projektu zaměřeného na zlepšení vodovodních služeb v indickém hlavním městě. Dodávky pitné vody v nejvyšší mezinárodní kvalitě se zde budou nejprve testovat a následně budou rozšířeny na celé město Nové Dillí, v němž v současnosti žije 18 milionů lidí. Jean-Michel Herrewyn, generální ředitel Veolie Voda k tomuto úspěchu řekl: Smlouva uzavřená v Novém Dillí potvrzuje naší pozici jedničky na indickém trhu. Kromě symbolického vítězství v jednom z nejdynamičtějších hlavních měst Asie to svědčí o naší schopnosti navazovat partnerské vztahy s předními místními aktéry a nabízet vyšší přidanou hodnotu v oblasti kvality poskytovaných služeb a společenské odpovědnosti. Je ale především důkazem dlouhodobé důvěry indických úřadů v naší společnost. Projekty na zlepšení veřejných služeb v oblasti vodovodů a kanalizací se v budoucnu budou týkat více než 8 tisíc indických velkoměst.

9 actualités L adresse du siège de Dalkia Česká republika change sa structure et le code postal Le Tribunal régional à Ostrava, détenteur du registre de commerce dans lequel est inscrite la société Dalkia Česká republika, a réalisé un changement des données relatives à l adresse du siège social. Afin d harmoniser les données avec les registres de base des adresses et des personnes, nous avons procédé au changement de code postal de l adresse du siège social et de la structure. La nouvelle adresse du siège est désormais la suivante: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava. Nous voudrions souligner qu il ne s agit pas d une initiative venant de la société Dalkia Česká republika, mais d une intervention des organes de l administration publique dans le but d unifier les registres de nouveaux systèmes informatiques. Veolia Eau assurera la distribution d eau potable à un million d habitants en Inde Le Delhi Jal Board, autorité organisatrice du service de l eau et de l assainissement de la capitale indienne, a confié à Veolia Water India, filiale de Veolia Eau, un contrat portant sur la production et la distribution d eau potable et la gestion du service de l eau du quartier de Nangloi à l ouest de New Delhi. Dans le cadre du contrat signé pour 15 ans, Veolia Water India devra fournir de l eau potable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un million d habitants. Il s agit du plus important partenariat public-privé jamais noué par la ville de New Delhi dans le secteur de l eau. Le quartier de Nangloi fait partie d une première phase pilote pour l amélioration du service d eau potable de la capitale indienne. Il servira de test avant l élargissement d un service, aux plus hauts standards internationaux pour l eau potable, à toute la ville de New Delhi qui compte 18 millions d habitants aujourd hui. Voici ce que Jean-Michel Herrewyn, directeur général de Veolia Eau, dit de ce succès : «Le contrat de New Delhi confirme notre position d entreprise leader sur le marché indien. Au-delà de la victoire symbolique dans l une des capitales les plus dynamiques d Asie, il témoigne de notre capacité à nouer des partenariats avec les meilleurs acteurs locaux et à faire la différence en matière d excellence du service et de responsabilité sociale. Le premier projet de performance énergétique dans le secteur public en Slovaquie En août dernier, Dalkia a signé en Slovaquie, avec l Administration de la région de Košice, le premier contrat selon la loi sur la performance énergétique. Il s agit d un projet dans lequel les investissements sont remboursés par les économies réalisées sans demander de financements à la région. La société Dalkia en Slovaquie s est engagée à assurer le confort thermique de 74 lycées professionnels et généraux tout en réalisant des économies d énergies et de coûts de chauffage et de production de l eau chaude sanitaire. Les investissements seront en priorité consacrés aux mesures génératrices d économies au niveau de la consommation d énergies, telles que l installation de vannes thermostatiques, le réglage hydraulique des ouvrages, le remplacement de chaudières et de pompes, ou encore la modernisation des systèmes de commande et leur raccordement au Il témoigne aussi et surtout de la confiance que nous accordent pour le long terme les autorités indiennes.» Plus de 8000 grandes villes en Inde seront à l avenir concernées par ces projets d amélioration du service public de l eau et de l assainissement. poste de commande et de contrôle central. D autres solutions qui contribueront à optimiser les coûts de chauffage et de production d eau chaude sanitaire incluent le choix de fournisseurs d énergies adaptés et la mise en œuvre de sources renouvelables. En effet, en adoptant le paquet climat-énergie, les États-membres de l UE se sont engagés à atteindre les objectifs suivants d ici 2020 : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation énergétique et réduire la consommation d énergie de 20 %. La République slovaque a affirmé ces objectifs dans sa politique énergétique. L adoption de la loi sur la performance énergétique représente un des objectifs et, en même temps, un des outils pour l exécution des tâches qu elle s est imposées. Les écoles relevant de l Administration régionale de Košice contribueront à la réalisation de cet objectif dès

10 naši klienti CTP Invest oceňuje rychlost a spolehlivost Dalkie CTPark je se svými 110 hektary a výbornou infrastrukturou nejrozsáhlejší a nejvýznamnější průmyslovou zónou v Ostravě. V současné době zde působí 43 společností, které zaměstnávají více než osm tisíc lidí. Vlastníkem největší části budov a pozemků v zóně je společnost CTP Invest, která patří k dlouhodobým klientům Dalkie Česká republika. O dynamickém rozvoji CTParku a o úspěšné spolupráci s Dalkií jsme hovořili s Park Manažerkou Petrou Pivovarovou. Můžete nám krátce představit společnost CTP Invest? Jsme vedoucím průmyslovým developerem v České republice. Některé developerské společnosti podnikají tak, že postaví objekt a následně ho prodají klientovi. CTP Invest si naopak postavené budovy ponechává ve svém portfoliu a pronajímá je a spravuje. V CTParku nabízíme zákazníkům k pronájmu kancelářské, skladové i výrobní prostory, včetně možnosti výstavby objektů na míru. CTP Invest dnes působí především v České republice, kořeny však máme v Holandsku, odkud pochází zakladatel firmy a spolumajitel. Našimi vlajkovými loděmi jsou průmyslové zóny v Brně a Ostravě, ale patří nám rovněž lokality v okolí Plzně, Mladé Boleslavi a severních Čechách. Vlastníme i pozemky v Polsku, Rumunsku a na Slovensku pro případ, že by měl některý z klientů zájem rozvíjet své aktivity v těchto evropských regionech. Jaké jsou hlavní vize vaší společnosti? Naším cílem jsou dlouhodobé závazky a růst. Jako vlastník a provozovatel námi vybudovaných zařízení se aktivně zasazujeme o to, aby každý stupeň realizace projektu byl proveden podle nejvyšších standardů. Neustále vyhledáváme nové příležitosti a dlouhodobá strategická partnerství v návaznosti na růst ekonomiky regionu. S Ostravou spolupracuje CTP Invest již od roku ak využíváte potenciálu třetího největšího města České republiky? S Ostravou jsme začali spolupracovat před osmi lety, kdy probíhala první jednání o koupi městských pozemků v průmyslové zóně Hrabová. V té době zde město vybudovalo hlavní infrastrukturu a nabídlo plochy investorům. My jsme v roce 2005 podepsali smlouvu s tím, že budeme v prv- 10

11 nos clients CTP Invest apprécie la rapidité et la fiabilité de Dalkia Avec 110 hectares et une excellente infrastructure, CTPark est la plus grande et la plus importante zone industrielle d Ostrava. Actuellement, 43 sociétés employant plus de huit milles personnes y sont installées. Le propriétaire de la plus grande partie des bâtiments et des terrains de la zone est la société CTP Invest est depuis longtemps client de Dalkia Česká republika. Avec Petra Pivovarova, dirigeante du Parc, nous avons abordé les thèmes du développement dynamique de CTPark et de la collaboration réussie avec Dalkia. de la société. Parmi nos activités majeures, il y a les zones industrielles de Brno et d Ostrava, mais nous avons aussi des sites près de Plzeň, Mladá Boleslav et en Bohême du Nord. Nous sommes aussi propriétaires de terrains en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, au cas où un de nos clients souhaiterait développer son activité dans ces régions européennes.» Quelles sont les principales visions de votre société? «Nous visons des engagements durables et la croissance. En tant que propriétaires et gestionnaires des plateformes que nous construisons, nous cherchons activement à réaliser chaque étape du projet selon les standards les plus élevés. Nous recherchons sans cesse de nouvelles opportunités et des partenariats stratégiques à long terme suivant la croissance économique de la région.» Pouvez-vous nous présenter brièvement la société CTP Invest? «Nous sommes un promoteur d immobilier industriel majeur en République tchèque. Certaines sociétés de promotion immobilière procèdent de la façon suivante : elles construisent un bâtiment et ensuite le vendent au client. CTP Invest au contraire garde les bâtiments construits dans son portefeuille, il les loue et les gère. Chez CTPark, nous proposons aux clients la location de bureaux, d entrepôts et de locaux de production, ainsi que la possibilité de construire des bâtiments sur mesure. CTP Invest est aujourd hui présent surtout en République tchèque, mais nos racines se trouvent aux Pays-Bas, d où est originaire le fondateur et le copropriétaire CTP Invest collabore avec Ostrava déjà depuis Comment utilisez-vous le potentiel de la troisième ville de République tchèque? «Nous avons commencé à coopérer avec Ostrava il y a huit ans, lorsque se déroulaient les premières négociations portant sur l achat des terrains appartenant à la ville dans la zone industrielle de Hrabová. Á l époque, la ville y a construit l infrastructure principale et a proposé les surfaces aux investisseurs. Nous avons signé le contrat en 2005, stipulant que nous développerions dans un premier temps une surface d environ 30 hectares où nous attirerions des entreprises qui créeraient un nombre d emplois convenu. Une fois notre promesse tenue, nous avons pu racheter les terrains bâtis. La construction de la 11

12 naši klienti PROFIL: Petra Pivovarová pracuje v CTP Invest od roku Její příchod do firmy se časově shoduje se zahájením výstavby CTParku Ostrava, což je v její práci Park Manažera velkým přínosem, neboť většinu nájemců zná od zahájení pronájmu. Ve své pozici je zodpovědná za správu parku a vyřizování potřebných povolení. Další náplní její práce je jednání s úřady a péče o klienty. Petra Pivovarová studovala anglický jazyk a literaturu na Ostravské univerzitě a Northwest Missouri State University v USA. Se svým manželem a synem bydlí v Ostravě. Mezi její koníčky patří cestování, literatura a cizí jazyky. ní fázi rozvíjet plochu o velikosti přibližně 30 hektarů a obsadíme ji firmami, které vytvoří dohodnutý počet pracovních míst. Když jsme tento slib splnili, mohli jsme zastavěné pozemky odkoupit. Výstavba I. fáze probíhala velice rychle, a proto jsme začali ve druhé fázi vykupovat pozemky i od soukromých vlastníků a sami jsme je zasíťovali. V současné době v CTParku pronajímáme naše objekty 43 firmám. CTP Invest patří k dlouhodobým partnerům Dalkie. Jak dlouho tato spolupráce trvá a v čem spočívá? Spolupráci s Dalkií jsme zahájili již v roce 2005, kdy se začala vyřizovat první stavební povolení. Samozřejmě jsme se snažili co nejméně zatěžovat životní prostředí, a proto jsme využili možnosti napojit naši první budovu na horkovod Dalkie. S vaší společností dnes máme uzavřenu dlouhodobou smlouvu na dodávky tepla do šestnácti objektů v CTParku. Spolupracujeme také v centru Ostravy, kde jsme letos dostavěli administrativní objekt IQ Ostrava pro společnost Tieto. V současné době odebíráme od Dalkie teplo v celkovém objemu 41 TJ za rok. Jak jste se službami Dalkie spokojeni? Velmi. Na Dalkii oceňujeme především rychlost a spolehlivost. V CTParku stavíme nové objekty vysokým tempem a Dalkia se nám operativně přizpůsobuje, takže doposud nedošlo k žádnému zdržení. Jsme stále v těsném kontaktu a vždy se bez problémů domluvíme. Vzhledem k tomu, že v zóně vlastníme další pozemky určené k výstavbě, kde můžeme postavit ještě dalších deset hal k pronájmu, se naše spolupráce s Dalkií bude i nadále rozšiřovat. Agentura CzechInvest společně s ministerstvem průmyslu a obchodu již dvakrát vyhodnotila CTPark jako nejlepší průmyslovou zónu. Jakými dalšími oceněními se můžete pochlubit? V roce 2007 jsme byli v rámci soutěže Business Property of the Year vyhlášeni Průmyslovým parkem s největším ekonomickým přínosem. V roce 2009 jsme obsadili první místo v kategorii Zóna roku, rok nato jsme skončili druzí. V roce 2012 nás agentura CzechInvest vyhlásila třetí nejúspěšnější Podnikatelskou nemovitostí dvacetiletí. Všech ocenění si velmi vážíme. 12

13 nos clients 1 ère étape a été très rapide et c est pourquoi nous avons commencé lors la 2 ème étape à racheter les terrains aux propriétaires individuels et nous y avons nous-mêmes construit les réseaux. Actuellement, chez CTPark, nous louons nos bâtiments à 43 entreprises.» CTP Invest a bâti un partenariat à long terme avec Dalkia. Depuis quand cette collaboration existe-t-elle et sur quoi porte-t-elle? «Nous avons commencé à travailler avec Dalkia dès 2005, lorsque nous avons entamé les démarches d obtention des permis de construire. Nous voulions minimiser notre impact sur l environnement et nous avons ainsi accepté la possibilité de raccorder notre premier bâtiment au réseau d eau surchauffée de Dalkia. Á ce jour, nous avons signé avec votre société un contrat à long terme portant sur la fourniture de chaleur aux seize bâtiments du CTPark. Nous travaillons ensemble aussi dans le centre d Ostrava, où cette année nous avons terminé la construction du bâtiment administratif IQ Ostrava pour la société Tieto. Aujourd hui, nous achetons à Dalkia de la chaleur pour un volume annuel de 41 TJ.» Êtes-vous contents des services de Dalkia? «Très. Chez Dalkia, nous apprécions surtout la rapidité et la fiabilité. A CTPark, nous construisons de nouveaux bâtiments à un rythme soutenu et comme Dalkia s adapte en fonction des circonstances, nous n avons enregistré aucun retard. Nous avons noué une relation étroite et nous trouvons toujours un accord sans problème. Comme nous sommes propriétaires aussi d autres terrains à bâtir dans la zone où nous pouvons construire encore dix autres halls à louer, notre collaboration avec Dalkia continuera de s étendre.» À deux reprises, l agence CzechInvest et le ministère de l Industrie ont déclaré CTPark la meilleure zone industrielle. Quelles autres récompenses avez-vous obtenues? «En 2007, nous avons été déclarés Parc industriel offrant le plus d avantages économiques au concours Business Property of the Year. En 2009, nous avons gagné dans la catégorie Zone de l année, l année suivante nous avons occupé la deuxième place. En 2012, l agence CzechInvest nous a déclaré troisième Propriété commerciale ayant le plus de réussite ces deux dernières décennies. Nous apprécions beaucoup toutes ces récompenses.» PROFIL : Petra Pivovarová travaille chez CTP Invest depuis Elle a rejoint la société au moment où les travaux de construction de CTPark Ostrava démarraient ce qui a été un grand avantage pour son travail chez Park Manager puisqu elle connaît la plupart des locataires depuis le début de leur bail. Ses responsabilités incluent la gestion du parc et l obtention des autorisations requises. Par ailleurs, elle est l interlocutrice des autorités et s occupe des clients. Petra Pivovarová a étudié la langue et la littérature anglaises à l Université d Ostrava et à la Northwest Missouri State University aux États-Unis. Elle habite à Ostrava avec son mari et son fils. Elle aime les voyages, la littérature et les langues étrangères. 13

14 sociální odpovědnost Bilance roku 2012: 83 nových pracovních míst Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 984 projektů projets retenus Nejzajímavější projekty roku 2012 Rodinná žehlírna a prádelna Markéta Smičková z Komorní Lhotky vybudovala provozovnu pro praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla a textilu pro domácnosti a restaurační i ubytovací zařízení. I. moravská štrúdlárna Jiří Svoboda v Prostějově zřídil výrobnu s prodejnou masových specialit, kde vznikají sladké i slané štrúdly, speciální paštiky a sekané, domácí utopenci či ovocné a zeleninové dorty. Sociální firma Ergones Nově založená sociální firma při společnosti TyfloCentrum Olomouc, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a nabízí jim profesní uplatnění ve výrobě propagačních předmětů. Tetovací studio S nápadem otevřít tetovací studio přišel Lukáš Lang z Olomouce, který tak doplnil služby již existujícího studia Lussy a svým zákazníkům nabízí všechny formy tetování. Nadační fond Dalkia Česká republika pomohl v roce 2012 vytvořit 83 nových trvalých pracovních míst, čímž potvrdil úspěšnost jediné nadace svého druhu v České republice. Tradiční slavnostní předání symbolických šeků podnikatelům, kterým nadační příspěvky pomáhají v začátcích jejich pracovních aktivit, se uskutečnilo 4. prosince v prostorách historické radnice Magistrátu města Olomouce a o dva dny později v hotelu Vista v Ostravě. Jsem rád, že přes současnou nelehkou ekonomickou situaci naši akcionáři svým rozhodnutím i nadále finančně podporují práci našeho nadačního fondu, který přispívá ke snižování nezaměstnanosti v České republice již čtrnáctým rokem. To svědčí o naplňování naší vize pracovat v dlouhodobých časových horizontech, uvedl předseda správní rady 14 fondu a předseda představenstva společnosti Dalkia Česká republika Zdeněk Duba. Nadační fond Dalkia Česká republika, který k vytvoření nového trvalého pracovního místa pomáhá průměrným příspěvkem ve výši 50 tisíc korun, působí ve dvou krajích, a to Moravskoslezském a Olomouckém, v nichž má Dalkia nejvíce aktivit. Zároveň jsou to kraje, které trápí vyšší nezaměstnanost. Obracejí se na nás lidé s vlastní podnikatelskou myšlenkou, na jejíž realizaci však nemají dostatek finančních prostředků. Nejdůležitějším kritériem pro poskytnutí příspěvku je pro nás ekonomická životaschopnost jejich projektu a vytvoření minimálně jednoho trvalého pracovního místa, vysvětlila ředitelka Nadačního fondu Dalkia Česká republika Ludmila Dedková. Mateřská škola Společnost Bambelius založila mateřskou školu s výukou anglického jazyka, celodenním provozem a zaměřením na zdravou stravu a environmentální výchovu. Vedle toho provozuje denní centrum s kavárnou, kde nabízí rodičům hlídání dětí. Linka pro seniory Sociální firma III. dům ve Frýdku-Místku, Ostravě a okolí propojuje seniory s osobami se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnanými. Ti seniorům poskytují různorodé služby, např. bezplatnou telefonickou linku, odvoz k lékaři, zajištění nákupů, pomoc v domácnosti a na zahradě, drobné opravy atd.

15 responsabilité sociale Bilan 2012 : 83 nouveaux emplois Les projets les plus intéressants en 2012 Pressing et blanchisserie familiale Markéta Smičková de Komorní Lhotka a construit une exploitation pour le lavage, le repassage, le cylindrage et les petites réparations du linge et du textile pour les foyers et les établissements de restauration et les hôteliers. 1 ère strudelerie morave Jiří Svoboda de Prostějov a créé un atelier de fabrication avec point de vente de spécialités à la viande, où naissent des strudels sucrés et salés, des pâtés et hachis spéciaux, des saucisses au vinaigre maison ou des tartes aux fruits et aux légumes. Le Fonds de donation Dalkia Česká republika a aidé en 2012 à créer 83 nouveaux emplois stables, ce qui a été la confirmation du succès de la seule fondation en son genre en République tchèque. La traditionnelle remise solennelle des chèques symboliques aux entrepreneurs que les contributions de la fondation ont aidés au début de leurs activités professionnelles s est déroulée le 4 décembre dans les salles de l hôtel de ville historique de la Municipalité d Olomouc et, deux jours plus tard, à l hôtel Vista à Ostrava. «Je suis heureux que, malgré la situation économique actuelle difficile, nos actionnaires continuent encore par leur décision à soutenir financièrement le travail de notre fonds de donation, qui contribue à réduire le chômage en République tchèque depuis quatorze ans déjà. Cela témoigne de l accomplissement de notre vision qui est de travailler sur le long terme», a indiqué le président du conseil d administration du fonds et président du directoire de la société Dalkia Česká republika Zdeněk Duba. Le Fonds de donation Dalkia Česká republika aide à la création d un nouvel emploi stable par une contribution moyenne d un montant de couronnes. Il est actif dans deux régions, la région Moravie-Silésie et la région d Olomouc, dans lesquelles Dalkia a le plus d activités. Dans le même temps, il s agit de régions qui souffrent d un taux de chômage important. «Des gens avec une idée entrepreneuriale propre, pour la réalisation de laquelle ils n ont toutefois pas assez de moyens financiers, s adressent à nous. Pour nous, le critère le plus important pour l octroi d une contribution est la viabilité de leur projet et la création d un emploi stable au minimum», a expliqué la directrice du Fonds de donation Dalkia Česká republika Ludmila Dedková. Entreprise sociale Ergones L entreprise sociale nouvellement créée près de la société TyfloCentrum Olomouc, emploie des personnes handicapées et leur propose de se réaliser professionnellement dans la fabrication d objets promotionnels. Studio de tatouage Lukáš Lang d Olomouc a eu l idée d ouvrir un studio de tatouage, complétant ainsi les services du studio Lussy déjà existant, et propose à ses clients toutes sortes de tatouages. Ecole maternelle La société Bambelius a fondé une école maternelle avec apprentissage de l anglais, ouverte toute la journée et proposant une alimentation saine et une éducation à l environnement. En outre, elle exploite un centre de jour avec un café et un service de garde d enfants pour les parents. Ligne pour les seniors L entreprise sociale III. dům à Frýdek- Místek, Ostrava et ses environs, met en contact des seniors et des personnes avec un handicap et au chômage depuis longtemps. Celles-ci proposent aux seniors des services divers, par ex. une ligne téléphonique gratuite, un accompagnement chez le médecin, la prise en charge d achats, une aide à domicile et jardinage, des petites réparations, etc. 15

16 sociální odpovědnost Máme rádi zvířata MiNiGRANTY podporují projekty, ve kterých převažuje práce s dětmi, organizace letních táborů, vedení nejrůznějších zájmových a sportovních kroužků, ale i aktivity zaměřené na pomoc zvířatům. Příkladem takového projektu, jenž v loňském roce podpořila Dalkia Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Veolia, je zajištění krmiva pro Záchrannou stanici živočichů Makov u Písku. Stanice byla založena již v roce 1993 Českým svazem ochránců přírody. Přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do vhodných biotopů, popisuje poslání stanice projektový manažer Regionu Čechy Milan Rambous, který je zde dobrovolným pracovníkem již více než tři roky. Vedle svého obvyklého působení však Záchranná stanice Makov zajišťuje i edukativní činnost a řada dětí z okolních škol ji navštěvuje a učí se poznávat zvířata. V rámci projektu MiNiGRANTY získal Milan Rambous ve prospěch stanice příspěvek 22 tisíc korun, který byl použit na nákup krmiva pro zvířata v letních měsících. Za 19 let svého působení Záchranná stanice Makov přijala více než živočichů a odchovala a vypustila do přírody více než 70 sov pálených, což jsou úctyhodná čísla. Nemyslíte? zakončil Milan Rambous. Foto: Libor Šejna Pomoc Nadačního fondu Dalkia Humain S cílem pomáhat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých životních situacích byl v roce 2005 založen Nadační fond Dalkia Humain. Poskytuje zaměstnancům příspěvek na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě a přispívá i na každé narozené či adoptované dítě. Jaká je bilance fondu za rok 2012? 16 Nadační fond Dalkia Humain vyplácí příspěvky jednotlivcům, kteří potřebují pomoc. Nadační dary získává fond nejen od společností skupiny Dalkia v České republice, ale i od samotných zaměstnanců. V roce 2012 fond podpořil celkem 82 zaměstnanců částkou korun. Částku korun obdrželo dvanáct zaměstnanců, jež požádali o poskytnutí sociální výpomoci. Na výdaje vynaložené v souvislosti s péčí o handicapované dítě dostalo příspěvek 19 zaměstnanců, a to ve výši 570 tisíc korun a 51 zaměstnanců získalo příspěvek na narozené či adoptované dítě v celkové výši 650 tisíc korun. Neoddiskutovatelný přínos nadačního fondu potvrzují i slova děkovného dopisu Pavla Solného: V září roku 2010 se naše rodina dostala do nepříjemné situace, když nás náhle opustil náš otec a váš zaměstnanec Zdeněk Solný. V té době jsem já a dva z mých bratrů studovali na vysokých školách a čtvrtý se chystal k maturitě. Díky finanční podpoře Nadačního fondu Dalkia Humain jsme mohli ve studiu pokračovat a dosáhnout našich studijních cílů, za což mu patří obrovský dík.

17 Nous aimons les animaux Les MiNiGRANTs soutiennent des projets généralement axés sur le travail avec les enfants, l organisation de colonies de vacances, de divers clubs de loisirs et de sports, mais aussi sur des activités destinées à aider les animaux. responsabilité sociale Un projet de ce type soutenu l année dernière par Dalkia Česká republika par l intermédiaire de la Fondation Veolia est celui ayant permis à la Station de sauvetage d animaux de Makov, près de Písek, de s approvisionner en nourriture pour animaux. «La station a été fondée en 1993 par l Union tchèque des protecteurs de la nature. Elle accueille toutes sortes d animaux sauvages blessés, malades ou autrement handicapés, elle prend en Foto: Libor Šejna charge des jeunes animaux abandonnés et leur dispense des traitements et des soins professionnels permettant leur retour dans des biotopes adéquats», explique Milan Rambous, chef de projet de la Région Bohême, pour décrire la mission de la station où il travaille bénévolement depuis plus de trois ans. «Mais en plus de son travail habituel, la Station de sauvetage de Makov assure aussi des activités éducatives, et de nombreux enfants des écoles des environs la visitent pour apprendre à connaître les animaux.» Dans le cadre du projet MiNiGRANTs, Milan Rambous a obtenu une subvention de couronnes pour la station qui l a utilisée pour acheter de la nourriture pour les animaux durant les mois d été. «En 19 ans d existence, la Station de sauvetage de Makov a accueilli plus de animaux et a élevé et relâché dans la nature plus de 70 chouettes effraies. Ce sont des chiffres impressionnants, n est-ce pas?» demande Milan Rambous en guise de conclusion. Aide de la Fondation Dalkia Humain La Fondation Dalkia Humain a été créée en 2005 pour aider les employés et leurs familles qui se retrouvent en situation difficile. Elle verse des contributions aux employés qui s occupent d un enfant souffrant d un handicap physique ou mental et apporte une contribution à l occasion de chaque naissance ou adoption d enfant. Quel est le bilan de la Fondation pour l année 2012? La Fondation Dalkia Humain verse des contributions à des particuliers qui ont besoin d aide. Ses donateurs incluent non seulement les sociétés du groupe Dalkia en République tchèque mais aussi les salariés. En 2012, la Fondation Dalkia Humain a soutenu 82 collaborateurs pour un montant de de couronnes. La somme de couronnes a été versée à douze salariés demandeurs d aide sociale. Dix-neuf employés ont reçu des contributions liées aux soins à un enfant handicapé, totalisant couronnes, et 51 personnes ont bénéficié d allocations pour la naissance ou l adoption d un enfant, à hauteur de couronnes au total. La lettre de remerciement de Pavel Solný confirme l utilité incontestable de la fondation : «En septembre 2010, notre famille s est retrouvée dans une situation malencontreuse lorsque notre père et votre employé, monsieur Zdeněk Solný, nous a soudainement quittés. À l époque, deux de mes frères et moi-même étudiions à l université et le quatrième devait passer son bac. Grâce à l aide financière de la Fondation Dalkia Humain, nous avons pu poursuivre nos études et atteindre nos objectifs académiques. Un grand merci à la fondation!» 17

18 sociální odpovědnost Víte, co je to uroflowmetr? Dalkia je sponzorem řady vybavení ve školách a nemocnicích České republiky. V nedávné době podala pomocnou ruku Nemocnici ve Frýdku-Místku a přispěla na nákup přístroje s neobvyklým názvem - uroflowmetr. Nemocnice ve Frýdku-Místku, která patří k významným klientům Dalkie v Moravskoslezském kraji, drží krok s dobou a neustále modernizuje své vybavení. Za tímto účelem zakoupila počátkem roku pro své urologické oddělení uroflowmetr. Co toto zařízení umí, nám prozradil primář Petr Plasgura: Jedná se o přístroj, který se používá k diagnostice poruch močení. Dokáže u pacienta vyhodnotit nejen tok a objem moči, ale i dobu močení, přičemž výsledky jsou i s grafickým záznamem ihned v počítači vyšetřujícího lékaře. Výhodou nového zařízení je to, že údaje jsou přenášeny do počítače technologií Bluetooth a pacient má tedy při vyšetřování větší soukromí. Největší využití má uroflowmetr při diagnostice neurogenních onemocnění močového měchýře u pacientů s únikem moči, ale hlavně při nezhoubném zvětšení prostaty, což je závažný zdravotnický problém postihující % mužů ve věku nad 60 let. Přesná diagnostika je velmi důležitá pro výběr vhodné léčby a uroflowmetr nám v tom napomáhá. Jsme rádi, že, se nám průběžně daří zlepšovat péči o pacienty Nemocnice ve Frýdku-Místku, dodal Petr Plasgura. Vítejte ve Sněhovém království! Rok se s rokem sešel a druhý a třetí lednový víkend se na Pustevnách v Beskydech konalo tradiční sochařské sympozium, kde pracovním materiálem pro výrobu soch byla voda v pevném skupenství. Ptáte se, o co šlo? Pustevny hostily výstavu Sněhové království Společnost Dalkia Česká republika podporuje řadu společenských, sportovních a kulturních akcí. V lednu tohoto roku finančně podpořila již 15. ročník Sněhového království, který opět přilákal tisíce lidí. Počasí výstavě přálo a návštěvníky neodradily ani teploty, jež spadly hluboko pod bod mrazu. Všichni, kdo přišli obdivovat gigantické sochy ze sněhu a z ledu, měli na co koukat. Umělecká díla vytvořili jak profesionální výtvarníci, tak nadšenci z Čech, Polska i Slovenska. Celkem 22 umělců opracovávalo obrovské ledové bloky o objemu 80 litrů a sněhové válce, jež dosahovaly výšky až tří metrů a vážily 11 tun. Po náročné několikadenní práci vzniklo osm ledových soch a tři sochy ze sněhu s nevšedními názvy Doba krychlová, Science Fiction či Šašek a královna. K těmto uměleckým dílům později přibylo šest menších sněhových soch, vytvořených žáky základních škol. Spoluorganizátor Sněhového království 2013 Rádio Čas zpestřil oba lednové víkendy a přinesl zábavný program v podobě hudebních a tanečních vystoupení, soutěží, módních přehlídek a karaoke show. 18

19 responsabilité sociale Savez-vous ce qu est un «uroflowmetr»? Dalkia sponsorise de nombreux équipements dans les écoles et hôpitaux tchèques. Récemment, elle a aidé l Hôpital de Frýdek-Místek à acheter un appareil portant un nom peu commun un «uroflowmetr». L Hôpital de Frýdek-Místek, qui fait partie des clients majeurs de Dalkia dans la région de Moravie-Silésie, suit les tendances actuelles et ne cesse de moderniser ses équipements. C est dans ce but qu il a acquis en début d année pour son service d urologie un «uroflowmetr». À quoi sert donc cet appareil? C est ce que nous a dévoilé le médecin-chef Petr Plasgura : «Il s agit d un appareil servant à diagnostiquer des troubles mictionnels. Il permet d évaluer chez le patient non seulement le débit et le volume uriné, mais également la durée de la miction, avec une présentation graphique immédiate des résultats sur l ordinateur du médecin. L avantage de ce nouvel appareil est le fait que les données sont transmises à l ordinateur grâce à la technologie Bluetooth et le patient bénéficie donc de plus d intimité. Les principales applications de l uroflowmetr sont le diagnostic des maladies neurogènes de la vessie chez les patients souffrant d incontinence urinaire mais surtout l hypertrophie bénigne de la prostate qui constitue un problème de santé sérieux touchant 60 à 70 % des hommes de plus de 60 ans. Un diagnostic précis est primordial pour choisir un traitement adapté et l uroflowmetr est donc un instrument précieux. Nous sommes heureux de pouvoir améliorer continuellement les soins apportés aux patients de l Hôpital de Frýdek-Místek», a ajouté Petr Plasgura. Bienvenue au Royaume des neiges! Une année s est écoulée. Les deuxième et troisième week-ends de janvier, Pustevny, dans les Beskydes, a accueilli le traditionnel symposium de sculptures où le matériau de travail pour la création des œuvres était de l eau à l état solide. Vous vous demandez de quoi il s agit? Pustevny a été le théâtre de l exposition Royaume des neiges La société Dalkia Česká republika soutient de nombreux événements sociaux, sportifs et culturels. En janvier dernier, elle a soutenu financièrement la 15 e édition du Royaume des neiges qui a de nouveau attiré des milliers de personnes. La météo a été propice à l exposition et les visiteurs ne se sont pas laissé décourager par les températures qui sont tombées très en-dessous de zéro. Tous ceux qui sont venus admirer les sculptures géantes sur neige et sur glace n ont pas été déçus. Les œuvres d art ont été créées par des artistes professionnels ainsi que par des passionnés venus de Tchéquie, de Pologne et de Slovaquie. Au total, 22 artistes ont façonné d énormes blocs de glace d un volume de 80 litres et des cylindres de neige atteignant jusqu à trois mètres de haut et pesant 11 tonnes. Après plusieurs jours de dur labeur, huit sculptures sur glace et trois sculptures sur neige ont vu le jour, avec des noms insolites : Âge cubique, Science Fiction ou le Fou et la reine. Ces œuvres d art ont été complétées par la suite par six sculptures sur neige plus petites, créées par des élèves d écoles élémentaires. Le coorganisateur du Royaume des neiges 2013, Rádio Čas, a animé ces deux week-ends de janvier avec un programme de divertissement comprenant représentations musicales et de danse, défilés de mode et karaoké. 19

20 rozhovor Energetika vyžaduje rozsáhlé investice, uvádí Zdeněk Duba Neustále se něco děje a pole energetiky není výjimkou. K současným tématům, která zvedají ze židle představitele nejedné energetické společnosti, se vyjádřil předseda představenstva společnosti Dalkia Česká republika Zdeněk Duba. Jak vnímáte současnou situaci v energetice? Díky svému vlivu na infrastrukturu, terciární a bytovou sféru a další oblasti života byl energetický sektor vždy odvětvím, kde pravidla byla známa na řadu let dopředu. Energetika vyžaduje rozsáhlé investice a jejich návratnost je dlouhodobá. To však současný evropský trh, který je ovlivněn dotacemi do obnovitelných zdrojů energie, povolenkami CO 2 a legislativou šitou horkou jehlou v Bruselu, nezaručuje. Není proto divu, že se v Evropě mnoho zdrojů nestaví a doznívající boom obnovitelných zdrojů energie stabilitě provozu nepřidá. Jaký je postoj zástupců české legislativy k obnovitelným zdrojům energie? Čeští úředníci je nejprve horečně podporovali. Nyní jsou obnovitelné zdroje energie rázně odmítány. Současný systém však nastavila politická garnitura a Energetický regulační úřad. Skupina Dalkia v ČR se vždy věnovala využití biomasy kogenerační výrobou, což je souběžná výroba elektřiny a tepla, a to jak formou čistého spalování biopaliv, tak spoluspalováním fosilních paliv a biopaliv. Po zprovoznění tohoto nového sektoru služeb v energetice však veškerá podpora spoluspalování náhle končí a čistě kondenzační výroba elektřiny z biopaliv je hodnocena třikrát více než výroba kogenerační. Navíc, zdroje uvedené do provozu od 1. ledna 2014 neobdrží žádnou provozní podporu. Při několikanásobné ceně štěpky oproti hnědému uhlí je jasné, že ti, kdo investovali do štěpkovačů, peletizačních linek a dopravních prostředků, budou mít smůlu, neboť ztratí odbyt, a ti, kdo v dobré víře financovali úpravy technologií pro využití biopaliv, taktéž. Jaký je váš názor na povolenky CO 2? Ty jsou jednoznačně zdrojem diskriminace sítí dálkového vytápění. Evropská komise rozhodně nepomohla průmyslu v Evropské unii, když zavedla Evropský systém emisního obchodování (EU ETS), jenž zahrnuje pouze zdroje s výkonem nad 20 MW. Ty musí platit za své vypouštěné emise, kontinuálně je měřit a platit ekologickou daň, zatímco domovní kotelny zmíněné poplatky neplatí. Kompenzaci vidím v tzv. uhlíkové dani, která by se vybírala podle obsahu uhlíku ve fosilních palivech. Na základě vývoje legislativy však vyvstává nebezpečí, že Ministerstvem financí ČR navržena daňová úprava v této oblasti opět zachovává diskriminaci tepláren, byť spalujících zemní plyn, ve srovnání s domácími kotelnami na stejné palivo. To nepochybně může vést k rozpadu menších teplárenských soustav nebo k zániku menších teplárenských společností. Co čeká energetický sektor v následujících letech? V současné době stojí před členskými státy EU, tedy i Českou republikou, povinnost implementovat zásady Směrnice evropské komise o energetické účinnosti. Cílem této směrnice je do roku 2020 dosáhnout úspor 20 % primární energie. V současné době byla pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořena pracovní skupina pro implementaci zmíněné směrnice, ve které má i Dalkia svého zástupce. Cílem skupiny je do června roku 2014 definovat cíle na úrovni země a stanovit národní akční plán v oblasti energetické účinnosti. V implementaci této směrnice je Česká republika na počátku. Z hlediska dodavatelů energií však směrnice představuje současně hrozbu i výzvu. Hrozbu z toho důvodu, že dodavatelé odpovídají za úsporu 1,5 % energií pro koncového odběratele a výzvu pro to, že budou nuceni změnit obchodní model a formu energetických smluv EPC. Převezmou odpovědnost za správu tepelného zařízení a investice pro úsporu ve spotřebě, přičemž budou muset dosáhnout úspor při zachování postavení na trhu. 20

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) UMIFRE 13 CNRS-MAEDI USR 3138 Na Florenci 1420/3, CZ-110 00 Prague 1 Tél. : (+420) 224 921 400 e-mail : cefres@cefres.cz www.cefres.cz SMLOUVA

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Financování nerodinné individuální péče o děti ve Francii Céline Argenti-Dubourget,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

L analyse de l impact médiatique

L analyse de l impact médiatique 1 L analyse de l impact médiatique Le 31 mai 2016, une conférence de presse multithématique s est tenue au Café 35 à l Institut français de Prague. Jean-Pierre Asvazadourian, ambassadeur de France, a présenté

Více

309303 309303 3 4 309303 309303 5 6 309303 309303 7 8 309303 309303 9 0 309303 309303 309303 309303 3 4 309303 309303 5 3 3 3 4 4 4 6 309303 309303 7 3 3 8 309303 309303 9 4 4 4 5 5 0 309303 309303 3 4

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více