REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva s ADM šitá na míru Un contrat sur mesure avec ADM str./p. 6-7 Mé cíle a priority se mi daří naplňovat, uvádí Alena Vitásková «J arrive à réaliser mes objectifs et mes priorités», déclare Alena Vitásková str./p Setkání se zákazníky Rencontres avec les clients str./p. 22

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 10 page 11 strana 14 page 15 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Úspěšná spolupráce Dalkie s Nemocnicí v Karviné - Ráji trvá již 10 let Hôpital de Karviná - Ráj : déjà 10 ans de collaboration avec Dalkia Což takhle dát si masáž Que diriez-vous d un bon massage? strana 18 page 19 strana 22 page 22 strana 23 page 23 Mé cíle a priority se mi daří naplňovat, uvádí Alena Vitásková «J arrive à réaliser mes objectifs et mes priorités», déclare Alena Vitásková Setkání se zákazníky Rencontres avec les clients Křížovka Mots croisés strana 16 Projekt, který pomohl dvakrát page 16 Un projet qui a aidé deux fois strana 17 Pomocná ruka podána nemocnici v Havířově page 17 Une main secourable tendue à l hôpital de Havířov Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Martina Kantorová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Eva Tmejová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, první číslo Modrého reportéra v novém roce, které vydáváme v době výjimečně mrazivého počasí, vždy přináší příležitost bilancovat rok předešlý. Za zmínku bezpochyby stojí, že skupina Dalkia v České republice investovala v loňském roce téměř jednu miliardu korun na obnovu stávajícího výrobního zařízení. Investice byly vynaloženy za účelem zvýšení účinnosti výroby a zkvalitnění poskytovaných služeb v souladu s ochranou životního prostředí. Díky využívání biomasy namísto uhlí skupina Dalkia ušetřila téměř tun CO 2 a nahradila tím přes 1100 vagonů uhlí. Významná část finančních prostředků byla použita na výměnu kompresorů v nové dceřiné společnosti Dalkia Industry CZ, které umožňují zajišťování bezpečnějších dodávek a nižší spotřebu stlačeného vzduchu zejména pro doly OKD. Rok 2012 je před námi a s ním i avizované zvýšení sazby DPH, které se vztahuje i na cenu tepelné energie. Do zvýšení se letos promítly i vyšší ceny paliv a dalších nákladových položek. Konečná cena pro zákazníka závisí na mnoha faktorech, jako jsou ceny distribučních společností či palivová základna. Cena za energie hraje důležitou roli v rozpočtu domácností a týká se tedy nás všech. Ceny Dalkie se i nadále v celorepublikovém měřítku nachází spíše pod průměrem. Ráda bych vás ubezpečila, že jsme zde pro vás a neustále se snažíme nacházet inovativní řešení, která vám na jedné straně přináší úspory a na straně druhé jsou velmi šetrná vůči životnímu prostředí. Ch hères lectrices, chers lecteurs, Le premier numéro de l année du Reporter bleu, que nous éditons pendant ce temps exceptionnellement glacial, est toujours l occasion de faire le bilan de l année écoulée. Il faut donc, sans aucun doute, signaler que le groupe Dalkia en République tchèque a investi l année dernière près d un milliard de couronnes dans la restauration des infrastructures de production existantes. Objectif : accroître l efficacité de la production et la qualité des services fournis tout en respectant l environnement. L utilisation de la biomasse à la place du charbon a permis au groupe Dalkia d économiser près de tonnes de CO 2 et plus de wagons de charbon. Une partie importante des fonds a servi au remplacement des compresseurs dans la nouvelle filiale Dalkia Industry CZ. Les nouveaux compresseurs permettent de renforcer la sécurité des approvisionnements et de réduire la consommation d air comprimé, en particulier pour les mines OKD. Stejnou měrou, jakou nám leží na srdci spokojenost našich klientů, nám leží na srdci i společenská odpovědnost. Dalkia Česká republika je zřizovatelem tří nadačních fondů, jejichž prostřednictvím poskytuje účinnou pomoc v oblasti snižování nezaměstnanosti, podporuje své zaměstnance a realizuje projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. V tomto čísle vám již tradičně představujeme projekt, který podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika a přinášíme bilanci uplynulého roku Nadačního fondu Dalkia Humain, jenž pomáhá zaměstnancům v tíživých životních situacích. Prostřednictvím Nadačního fondu Veolia a projektu MiNiGRANTY přinášíme radost těm z řad našich zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase zapojují do veřejně prospěšných aktivit. Ukázkovým příkladem, o němž se můžete dočíst v tomto čísle, je projekt, který vyhrál dvakrát a zajistil tak finanční prostředky na svoz postižených dětí a žáků do speciální školy v Novém Jičíně. Dobrých skutků zkrátka není nikdy dost. Eva Tmejová ředitelka pro lidské zdroje Nous venons d entrer dans l année 2012 pour laquelle une hausse de la TVA a été annoncée, y compris pour le prix de l énergie thermique. L augmentation appliquée cette année a aussi reflété la hausse des prix des combustibles et d autres postes de coûts. Le prix final pour le client dépend de nombreux facteurs, tels les prix des sociétés de distribution ou la base de combustible. Le prix de l énergie pèse lourd dans le budget des ménages et nous concerne donc tous. À l échelle de la République tchèque, les prix de Dalkia continuent à se situer plutôt en dessous de la moyenne. Je peux vous assurer que nous sommes là pour vous et que nous nous efforçons, sans discontinuer, de trouver des solutions innovantes vous permettant d une part d économiser, et nous permettant d autre part de respecter au mieux l environnement. À l instar de la satisfaction de nos clients, notre responsabilité sociale nous tient à cœur. Dalkia Česká republika a créé trois fondations par l intermédiaire desquelles il contribue efficacement à réduire le chômage, soutient ses collaborateurs et concrétise des projets ayant un impact positif sur l environnement. Dans ce numéro, nous vous présentons, comme nous le faisons régulièrement, un projet ayant été soutenu par la Fondation Dalkia Česká republika, ainsi que le bilan pour l année écoulée de la Fondation Dalkia Humain qui aide les collaborateurs traversant une période difficile. Par l intermédiaire de la Fondation Veolia et du projet MiNiGRANTs, nous faisons plaisir à nos collaborateurs qui se consacrent pendant leur temps libre à des activités de bienfaisance. À titre d exemple, citons le projet auquel un article est consacré dans ce numéro : deux fois vainqueur, il a permis de collecter des fonds pour que des enfants et élèves handicapés puissent se rendre jusqu à leur école spéciale de Nový Jičín. En bref, il n y a jamais trop de bonnes actions. Eva Tmejová Directrice des ressources humaines 03

4 služby pro zákazníky Call centrum je tu pro vás Stejně jako v minulých letech je pro naše zákazníky nepřetržitě k dispozici zákaznická linka, kam se mohou obracet se svými požadavky a dotazy, a to nejen z oblasti technické, ale i fakturační a jiné. Úlohu Call centra přibližuje specialista sledování kvality služeb Dalkie Česká republika Ivana Niedobová. Zákaznické centrum kontaktují zákazníci ze všech regionů České republiky, kde Dalkia působí, avšak nejvíce jej využívají klienti v Ostravě a v Praze. V roce 2011 se spektrum volajících rozšířilo o obyvatele Prahy 13 a bývalé zákazníky Dalkie Industry CZ. Operátoři call centra zpracovávají nejen telefonické dotazy, ale také požadavky zaslané em, technické alarmy nebo on-line žádosti odeslané prostřednictvím aplikace D-line. Za rok 2011 jsme v zákaznickém centru vyřídili více než 40 tisíc hovorů, přes 2 tisíce ů a téměř tisícovku technických alarmů, zaslaných převážně přes GSM hlásiče. Jelikož zákazníci stále více upřednostňují elektronickou komunikaci, počet požadavků zaslaných em se neustále zvyšuje. Ve srovnání s rokem 2010 se nám podařilo zvýšit efektivitu operátorů a zlepšením organizace jsme dokázali snížit ztracené hovory o 18 %. Neustále se snažíme o zkvalitňování našich služeb, a tak jsme zviditelnili přístup do služby D-line, kterou zákazníci najdou na úvodní stránce našeho webu Tento internetový helpdesk se těší velké oblibě a v současné době má do aplikace přístup asi 400 uživatelů, nastínila Ivana Niedobová. Zákaznická linka: Kontaktní aktuality Těžba kvalitního uhlí vyžaduje kvalitní techniku Společnosti Dalkia Industry CZ a Atlas Copco zahájily provoz dvacátého turbokompresoru na Dole ČSM-jih. Dalkia Industry CZ tímto projektem završila mnohaletou výměnu zdrojů stlačeného vzduchu na všech aktivních dolech OKD. V roce 2005 rozhodla společnost Dalkia Industry CZ o výměně jednoho turbokompresoru na Dole ČSA a během pouhých šesti let nahradily stroje Atlas Copco dřívější turbokompresory na všech aktivních dolech OKD. Poslední dvacátý turbokompresor byl uveden do provozu 10. listopadu loňského roku. Všechny turbokompresory, které nyní v Ostravsko-karvinských dolech dodávají stlačený vzduch, byly vybrány s ohledem na náročnost provozu v těžařském průmyslu. Podmínkou je především dostatečně velký a stabilní výkon, uvádí ředitel společnosti Dalkia Industry CZ Laurent Tupinier a dodává: Pro provoz důlních šachet je stlačený vzduch, který OKD dodáváme v ročních objemech až 1,7 miliardy kubických metrů, naprosto klíčový z bezpečnostních i provozních důvodů. Od modernizace si slibujeme hlavně vyšší bezpečnost, nižší spotřebu energie, automatický provoz a propracovanější systém kontroly. Pro nás všechny představovala výměna turbokompresorů bez omezení výroby a dodávek pro OKD velkou výzvu, se kterou si naše týmy výborně poradily. Mé poděkování patří všem aktérům projektu. Graf č. 1: Rozdělení volání zákazníků dle důvodu 6% 4% 4% 1 5% 9% 9% 24% 39% 39% Teplo 4% Obchod 24% Teplá voda 4% Kontakty 9% Technické dotazy 1% Elektřina 9% Fakturace 5% Ostatní 6% Zařízení Graf č. 2: Rozdělení volajících podle měst (na str. 5) Upevnění partnerství se skupinou ČEZ V roce 2009 byla navázána úzká spolupráce mezi skupinami Dalkia a ČEZ, když se ČEZ stal minoritním akcionářem. Na konci minulého roku Dalkia Česká republika prodala svůj 15 % podíl ve společnosti Teplárna Trmice skupině ČEZ. V roce 2009 získala společnost ČEZ 85 % akcií Teplárny Trmice (do května 2010 Dalkia Ústí nad Labem), která byla 100 % dceřinou společností Dalkie Česká republika. Dne 22. prosince minulého roku došlo v návaznosti na podpis smlouvy mezi společnostmi ČEZ a Dalkia Česká republika k prodeji 15% podílu ve společnosti Teplárna Trmice. Společnost ČEZ se tak stala 100% akcionářem zmíněné teplárny. Pro Dalkii to znamená splnění dalšího kroku k naplnění strategických cílů spojených s rozvojem našich aktivit v Čechách a zároveň dochází k upevnění našeho partnerství se skupinou ČEZ, zdůraznil country manažer skupiny Dalkia v České republice Laurent Barrieux. Společnost ČEZ je 15 % vlastníkem akcií společnosti Dalkia Česká republika a pro nás představuje silného strategického partnera, který posiluje schopnost skupiny Dalkia rozvíjet další projekty v zemi. Naším cílem je být i nadále co nejblíže našim odběratelům, poskytovat jim co nejkvalitnější služby, dosahovat úspor energií a teplo a elektřinu vyrábět s ohledem na životní prostředí. 04

5 actualités L extraction d un charbon de qualité réclame une technique de qualité Les sociétés Dalkia Industry CZ et Atlas Copco ont commencé l exploitation d un vingtième turbocompresseur dans la mine ČSM-jih. Dalkia Industry CZ a achevé, avec ce projet, le remplacement sur plusieurs années des sources d air comprimé dans toutes les mines actives d OKD. En 2005, la société Dalkia Industry CZ a décidé de remplacer un turbocompresseur dans la mine ČSA et, en seulement six ans, des machines Atlas Copco ont remplacé les anciens turbocompresseurs dans toutes les mines actives d OKD. Le dernier et vingtième turbocompresseur a été mis en service le 10 novembre de l année dernière. Tous les turbocompresseurs fournissant désormais de l air comprimé dans les mines d Ostrava-Karviná ont été sélectionnés en tenant compte de la difficulté du service dans l industrie minière. «La condition est, avant tout, une puissance suffisamment grande et fiable», indique le directeur de la société Dalkia Industry CZ, Laurent Tupinier. «Pour l exploitation des puits de mines, l air comprimé que nous livrons à OKD, dans des volumes annuels allant jusqu à 1,7 milliards de mètres cubes, est un facteur absolument essentiel pour des raisons de sécurité et de service. Nous attendons de la modernisation principalement une sécurité accrue, une consommation moindre d énergie, un service automatisé et un système plus élaboré de contrôle. Les opérations de remplacement des turbocompresseurs sans interruption de production et de livraisons pour OKD ont représenté pour nous tous un grand enjeu, auquel nos équipes ont parfaitement répondu. Mes remerciements vont à tous les acteurs de ce projet.» Renforcement du partenariat avec le groupe ČEZ En 2009, une coopération étroite a été nouée entre les groupes Dalkia et ČEZ, lorsque ce dernier est devenu actionnaire minoritaire. À la fin de l année dernière, Dalkia Česká republika a vendu sa part de 15 % dans la société Teplárna Trmice au groupe ČEZ. En 2009, la société ČEZ a acquis 85 % des actions de Teplárna Trmice (jusqu en mai 2010 Dalkia Ústí nad Labem), qui était une filiale à 100 % de Dalkia Česká republika. Le 22 décembre dernier, la signature d un contrat entre les sociétés ČEZ et Dalkia Česká republika a abouti à la vente de la part de 15 % restante de Dalkia dans la société Teplárna Trmice. La société ČEZ est ainsi devenue actionnaire à 100 % de la centrale. «Par cette action Dalkia réalise une autre étape pour accomplir ses objectifs stratégiques liés au développement de nos activités en Bohême et mène au renforcement de notre partenariat avec la société ČEZ», a souligné le directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux. La société ČEZ est titulaire de 15 % des actions de la société Dalkia Česká republika et représente, pour nous, un partenaire stratégique puissant qui renforce la capacité du groupe Dalkia à développer d autres projets dans le pays. Notre objectif est de demeurer au plus proche de nos clients, de leur fournir des services de la plus haute qualité, de réaliser des économies d énergies et de produire de la chaleur et de l électricité dans le respect de l environnement. services pour les clients Un centre d appels toujours plus performant Tout comme ces dernières années, une ligne pour les clients est disponible en continu. Ces derniers peuvent y avoir recours en cas de demandes ou de questions concernant le domaine technique, celui des facturations, mais également tout autre domaine. Une spécialiste du suivi de la qualité des services de Dalkia Česká republika, Ivana Niedobová, nous renseigne sur le rôle de ce centre d appels. «Les clients de toutes les régions de République tchèque où Dalkia opère contactent le centre d appels clients. Ce sont toutefois ceux d Ostrava et de Prague qui l utilisent le plus. En 2011, ce service s est étendu aux habitants de Prague 13 et aux anciens clients de Dalkia Industry CZ. Les opérateurs du centre traitent non seulement les questions par téléphone, mais également les demandes envoyées par , les alarmes techniques ou les demandes on-line transmises par l intermédiaire de l application D-line. En 2011, nous avons ainsi traité plus de appels, s et presque un millier d alarmes techniques, envoyées avant tout par un avertisseur GSM. Les clients donnent de plus en plus la priorité à une communication électronique et le nombre de demandes envoyées par ne cesse d augmenter. En comparaison avec l année 2010, nous sommes parvenus à améliorer l efficacité des opérateurs et somme arrivés, par une amélioration de l organisation, à diminuer les appels manqués de 18 %. Nous nous efforçons sans cesse d améliorer la qualité de nos services et avons ainsi rendu visible l accès au service D-line, que les clients trouvent sur la page d accueil de notre site Internet Ce helpdesk Internet est très populaire et environ 400 utilisateurs ont accès à l application à l heure actuelle», a résumé Ivana Niedobová. Centre d appels clients : de contact : Graphique n 1 : Répartition selon le motif d appel - 39% chaleur, 24% eau chaude, 9% questions techniques, 9% facturation, 6% équipement, 4% commercial, 4% contacts, 1% électricité, 5% autres (page 4) Graphique n 2 : Répartition des appels selon les villes 8% 7% 22% 2 5% 56% 56% Ostrava, 22% Praha, 8% Krnov, 7% Karviná, 2% Nový jičín, 5% autres. 05

6 integrovaný systém řízení Povolenky CO 2 v souvislosti s výrobou tepla V minulém čísle jsme se věnovali problematice povolenek CO 2 v souvislosti s výrobou elektřiny a nyní bychom se rádi zaměřili na povolenky CO 2 v souvislosti s výrobou tepla. Co se v této oblasti v uplynulých měsících událo, nám prozradí vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. Evropská unie zavedla v roce 2005 v rámci Politiky ochrany klimatu systém obchodování s povolenkami na vypouštění emisí CO 2. V 1. a 2. obchodovacím období byly povolenky přidělovány bezplatně v množství stanoveném příslušnými národními alokačními plány. Ve 3. obchodovacím období, které začne 1. ledna 2013, již povolenky zdarma z větší části rozdávány nebudou a jednotlivé státy je budou prodávat v aukcích. V souvislosti s výrobou a dodávkou tepla pro domácnosti a subjekty, které nepatří pod Evropský systém obchodování s povolenkami CO 2 (EU ETS), Evropská komise umožnila producentům tepla získávat část povolenek zdarma. Pro tyto odběratele se budou povolenky poskytovat výrobcům tepla bezplatně na základě benchmarkingu, přičemž počet povolenek připadající na domácnosti je oproti prostému benchmarkingu ještě mírně zvýhodněn. Je nutné sdělit, že přidělování povolenek ostatním zákazníkům se řídí mnohem složitějšími pravidly. Celkové množství bezplatně přidělených povolenek bude neustále klesat, až v roce 2027 klesne na nulu. V září loňského roku skupina Dalkia podala žádosti o přidělení těchto povolenek a momentálně probíhá schvalovací proces a doplňování žádostí dle požadavků MŽP a Evropské komise. Finální počet zdarma přidělených povolenek na teplo bychom měli znát v druhé polovině tohoto roku, objasnil Dalibor Pyš. aktuality Smlouva šitá na míru Skupina Dalkia bedlivě naslouchá potřebám a požadavkům svých zákazníků a je vždy připravena přizpůsobit své nabízené služby. Jedním z klientů, jenž má velmi vysoké a specifické nároky na kvalitu, je i společnost ADM, se kterou Dalkia Česká republika na konci roku 2011 uzavřela dlouholetý kontrakt. Již od roku 2009, kdy ADM koupilo společnost Setuza, vyjednávaly naše týmy s tímto úspěšným klientem podmínky dlouhodobého partnerství založeného na dodávkách tepla z naší Teplárny Olomouc. Nyní můžeme s potěšením konstatovat, že koncem loňského roku Dalkia Česká republika uzavřela pětiletou smlouvu na dodávky páry v objemu 200 TJ/rok s olomouckým závodem na výrobu rostlinných olejů, jehož vlastníkem je společnost ADM. Obchodní ředitel skupiny Dalkia v České republice Christophe Lanneluc u této příležitosti uvedl: Společnost ADM je naším významným klientem, kterého si velmi vážíme, a proto jsem rád, že se nám podařilo uzavřít tuto dlouhodobou smlouvu. Archer Daniels Midland Company (ADM) se sídlem v Illinois, USA je jedním z největších světových zpracovatelů obilovin a dalších zemědělských produktů, ze kterých vyrábí zejména potraviny a oleje. Celosvětově zaměstnává tato společnost asi 30 tisíc lidí a obrat skupiny činí více než 81 miliard dolarů. Jen pro zajímavost, pro potřeby olomouckého závodu Dalkia dodává i tzv. košer páru, tedy páru splňující přísné požadavky na košer kvalitu, jež je každoročně podrobována certifikaci. Jak pomáhá Nadační fond Dalkia Humain Dalkia Česká republika založila tři nadační fondy, do nichž finančně přispívají i její dceřiné firmy. Nadační fond Dalkia Česká republika snižuje nezaměstnanost, Nadační fond Dalkia pro životní prostředí financuje projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, a Nadační fond Dalkia Humain pomáhá zaměstnancům skupiny Dalkia v České republice. Rádi bychom vám představili Nadační fond Dalkia Humain, jenž byl založen v roce 2005 s cílem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých životních situacích. Zároveň všem zaměstnancům přispívá na každé narozené či adoptované dítě a poskytuje jim příspěvek na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě. Nadační fond Dalkia Humain získává nadační dary od společností skupiny Dalkia v České republice a od zaměstnanců a následně pak vyplácí příspěvky jednotlivcům, kteří pomoc potřebují. V loňském roce Nadační fond Dalkia Humain podpořil 68 zaměstnanců celkovou částkou korun. Deset žadatelů o poskytnutí sociální výpomoci obdrželo celkem korun. 13 zaměstnanců získalo příspěvek na výdaje vynaložené v souvislosti s péčí o handicapované dítě v celkové výši 390 tisíc korun a 45 zaměstnanců dostalo příspěvek na narozené či adoptované dítě, a to ve výši korun. Sociální odpovědnost je zaměstnancům společnosti Dalkia Česká republika blízká a Nadační fond Dalkia Humain nabízí pomocnou ruku, díky níž je solidarita zaměstnanců směřována správným směrem, shrnula význam fondu ředitelka pro lidské zdroje Eva Tmejová. 06

7 actualités Un contrat sur mesure Le groupe Dalkia écoute avec soin les besoins et les demandes de ses clients et est toujours prêt à adapter les services qu il propose. La société ADM, avec laquelle Dalkia Česká republika a conclu un contrat long terme fin 2011, est un client avec des exigences de qualité très élevées et spécifiques. Dès 2009, lorsque ADM a acheté la société Setuza, nos équipes ont négocié avec ce client des conditions de partenariat à long terme, fondées sur des livraisons de chaleur via notre centrale thermique d Olomouc. Nous pouvons désormais constater, avec satisfaction, qu à la fin de l année dernière, Dalkia Česká republika de cinq ans pour des livraisons de vapeur d un volume de 200 TJ / an avec un établissement d Olomouc travaillant dans la production d huiles végétales, dont le propriétaire est la société ADM. Le directeur commercial du groupe Dalkia en République tchèque, Christophe Lanneluc, a indiqué à cette occasion : «La société ADM est un de nos clients importants que nous estimons grandement. Nous sommes, par conséquent, heureux d avoir pu conclure ce contrat de longue durée.» Archer Daniels Midland Company (ADM), dont le siège social est en Illinois (USA), est l un des plus grands transformateurs internationaux de grains et d autres produits agricoles, à partir desquels il produit avant tout des denrées alimentaires et de l huile. Cette société emploie environ personnes dans le monde et son chiffre d affaires s élève à plus de 81 milliards de dollars. Aspect intéressant : Dalkia fournit également, pour les besoins de l établissement d Olomouc, de la vapeur dite kasher, à savoir de la vapeur remplissant les exigences strictes de qualité kasher, soumise chaque année à certification. Résultats de la Fondation Dalkia Humain Dalkia Česká republika a créé trois fondations qui bénéficient aussi de l aide financière des filiales de la société. La Fondation Dalkia Česká republika contribue à réduire le chômage, la Fondation Dalkia pour l environnement finance des projets qui ont une incidence positive sur l environnement, et la Fondation Dalkia Humain apporte son soutien aux employés du groupe Dalkia en République tchèque. Nous voudrions vous présenter, ici, la Fondation Dalkia Humain, créée en 2005 avec pour objectif d aider les employés, anciens et actuels, et leur famille qui se retrouvent en situation difficile. Par ailleurs, la fondation apporte une contribution financière, à l occasion de chaque naissance ou adoption d enfant, à tous les collaborateurs, ainsi qu une aide pour ceux qui s occupent d un enfant handicapé physique ou mental. La Fondation Dalkia Humain reçoit des dons des sociétés du groupe Dalkia en République tchèque et de ses salariés, puis verse des aides aux personnes qui en ont besoin. L année dernière, la Fondation Dalkia Humain a soutenu 68 collaborateurs pour un montant total de couronnes. Dix demandeurs d aide sociale ont ainsi obtenu couronnes, 13 employés ont reçu une contribution totale de couronnes pour des soins donnés à des enfants handicapés, et 45 personnes ont bénéficié d une allocation pour la naissance ou l adoption d un enfant, à savoir un total de couronnes. «La responsabilité sociale est une valeur chère aux employés de la société Dalkia Česká republika. La Fondation Dalkia Humain apporte son aide qui permet à la solidarité des collaborateurs de prendre la bonne direction», a déclaré la directrice des ressources humaines, Eva Tmejová. systeme de management intégré Les quotas de CO 2 en liaison avec la production de chaleur Dans le dernier numéro, nous avons traité de la problématique des quotas de CO 2 en liaison avec la production d électricité. Nous aimerions à présent parler des quotas de CO 2 en liaison avec la production de chaleur. Le directeur du département de gestion environnementale de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš, nous explique ce qui s est passé dans ce domaine au cours des derniers mois. «L Union européenne a lancé, en 2005, dans le cadre de la Politique de protection du climat, un système d échanges de quotas d émissions de CO 2. Dans la 1 ère et la 2 ème périodes d échanges, les quotas ont été attribués à titre gratuit dans la quantité fixée par les plans d allocation nationaux afférents. Dans la 3 ème période d échanges, qui commencera au 1 er janvier 2013, les quotas ne seront déjà plus, dans leur grande majorité, distribués gratuitement et chaque Etat les vendra aux enchères. En liaison avec la production et la livraison de chaleur pour les foyers et les entités qui ne se trouvent pas sous le Système européen d échanges de quotas d émissions de CO 2 (EU ETS), la Commission européenne a permis aux producteurs de chaleur d obtenir une partie de ces quotas gratuitement. Les quotas seront fournis, pour ces clients, aux producteurs de chaleur à titre gratuit sur la base d un benchmarking, le nombre de quotas attribués aux foyers étant encore légèrement avantagé par rapport à un benchmarking simple. Il faut dire que l attribution des quotas aux autres clients est régie par des règles bien plus complexes. Ensuite la quantité globale de quotas attribués à titre gratuit ne cessera de diminuer, pour atteindre zéro dès En septembre 2011, le groupe Dalkia a déposé des demandes d attribution de ces quotas. Ainsi, à l heure actuelle, un processus d approbation et de complètement des demandes selon les exigences du ministère de l Environnement et de la Commission européenne sont en cours. Nous devrions connaître, dans la deuxième moitié de cette année, le nombre final de quotas attribués à titre gratuit pour la chaleur», a expliqué Dalibor Pyš. 07

8 aktuality Co přinesl Týden bezpečnosti? Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci jsou prioritou skupiny Dalkia v České republice. Tradičně se zapojujeme do celosvětového Týdne bezpečnosti, který pořádá mateřská společnost Veolia Environnement. Mezinárodní týden bezpečnosti proběhl ve dnech 21. až 25. listopadu loňského roku v rámci skupiny Veolia Environnement již počtvrté a skupina Dalkia v České republice se do této akce zapojila prostřednictvím Dnů bezpečnosti pořádaných na vybraných závodech našich regionů, divizí a společností. Zaměstnanci byli informováni o opatřeních, která byla přijata na pracovištích během uplynulého roku i o těch, jež se chystáme realizovat v budoucnu. Důležitým bodem, skloňovaným ve všech pádech, byly dosažené výsledky v oblasti BOZP. Dalibor Pyš, vedoucí Útvaru environmentálního řízení shrnul výsledky za minulý rok: Oblast bezpečnosti našich zaměstnanců neustále bedlivě sledujeme. Vloni jsme se kromě obvyklých preventivních aktivit zaměřili na oblast poskytování první pomoci, jejíž aktualizované zásady jsou vyvěšeny na všech našich závodech. Navíc, naši zaměstnanci měli a stále mají možnost absolvovat školení první pomoci. V rámci společnosti Dalkia Industry CZ dokonce běží soutěž, ve které se mají příležitost zapojit všichni zaměstnanci s dobrým nápadem v oblasti bezpečnosti práce. V záležitostech bezpečnosti jsme dosáhli významného pokroku, není možné přistupovat ke kompromisům, cílem všech je usilovat o nulovou úrazovost, jelikož úrazy nejsou ničím nevyhnutelným a často se jim dá předejít. Teplo pro Jasy (Iasi) Společnost Dalkia v Rumunsku podepsala s městem Jasy smlouvu na dodávky tepla, na základě které je zajišťována tepelná pohoda pro třetí nejlidnatější město v zemi. Současně je Dalkia před podpisem koncesní smlouvy, díky níž může zdvojnásobit svůj obrat v Rumunsku. V září minulého roku zastupitelé města Jasy, ležícího na severovýchodě Rumunska, vyhlásili výběrové řízení na poskytovatele služeb, který by městu na základě smlouvy o řešení mimořádné situace poskytl podporu během topné sezóny Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Dalkia a díky svému know-how, jenž se již v Rumunsku osvědčilo, zajišťuje od října pro obyvatele města Jasy zásobování teplou vodou a vytápění bytů prostřednictvím sítě dálkového tepla. Smlouva byla uzavřena na dobu několika měsíců. Nicméně, souběžně s tímto projektem město Jasy vyhlásilo i mezinárodní výběrové řízení na zásobování dálkovým teplem po dobu dvaceti let. Po uzavření prvních etap výběrového řízení se město rozhodlo pro nabídku Dalkie. Dalkia na počátku února 2012 zahájila přímá jednání s magistrátem a očekává, že nejpozději v dubnu tohoto roku dojde k uzavření koncesní smlouvy. Tato smlouva by znamenala zdvojnásobení obratu a počtu zaměstnanců Dalkie v Rumunsku. Veolia Environmentální servis bude zpracovatelem odpadů Leedsu Městský úřad ve městě Leeds, které leží na severu Anglie a má více než 760 tisíc obyvatel, vybral společnost Veolia Environmentální servis prostřednictvím její dceřiné firmy Veolia Environmental Services (UK) jako realizátora projektu na zpracování a likvidaci zbytkového odpadu. Smlouva bude uzavřena na dobu 25 let. Veolia Environmentální servis (UK), patřící mezi přední britské firmy v oboru recyklace a nakládání s odpady, předložila návrh, který zahrnuje výstavbu technologické jednotky na využití odpadu a obnovy energie v průmyslové oblasti Cross Green, východně od Leedsu. Ta podpoří místní ekonomiku, jelikož výstavba zaměstná 300 pracovníků a dojde k vytvoření 45 stálých pracovních míst. Vlastnímu zpracování odpadu bude předcházet předběžné mechanické zpracování, jež umožní zisk a recyklaci 10 % materiálu ze 183 tisíc tun zbytkového odpadu. Tímto způsobem se budou získávat recyklovatelné neželezné a železné kovy, plasty a směsný sběrný papír a lepenka. Energetické využití zbytkového odpadu umožní dodávku cca 11,6 MW elektřiny do britské elektrické sítě, což postačí pro zásobování 20 tisíc domácností elektrickým proudem. Ve spolupráci s městským úřadem v Leedsu se rovněž počítá s přezkoumáním možnosti rozvoje kogenerační jednotky dodávající teplo místním odběratelům. Žádosti o vydání stavebního povolení v prvním pololetí roku 2012 bude předcházet předběžná dohoda s místními obyvateli. Výstavba provozu by měla začít v létě roku 2013 a slavnostní otevření nového závodu na recyklaci a energetické využití odpadu je plánováno na jaře roku

9 De la chaleur pour Iasi actualités La société Dalkia en Roumanie a signé avec la ville d Iasi un contrat de fourniture de chaleur qui permettra d assurer le confort thermique de la troisième agglomération la plus peuplée du pays. À l heure actuelle, Dalkia s apprête à signer le contrat de concession grâce auquel elle pourra doubler son chiffre d affaires en Roumanie. En septembre dernier, les représentants de la ville d Iasi, située au nord-est de la Roumanie, ont lancé un appel d offres pour Que nous a apporté la Semaine de la sécurité? La sécurité et la protection de la santé des employés au travail sont une priorité du groupe Dalkia en République tchèque. Traditionnellement, nous participons à la Semaine mondiale de la sécurité organisée par notre société-mère, Veolia Environnement. La semaine internationale de la sécurité s est déroulée du 21 au 25 novembre derniers au sein du groupe Veolia Environnement, pour la quatrième fois déjà. Le groupe Dalkia en République tchèque s est joint à cette action en organisant des Journées de la sécurité dans certains établissements de nos régions, divisions et sociétés. Les employés ont été informés des mesures adoptées sur les lieux de travail au cours de l année passée et de celles que nous nous apprêtons à réaliser. Un point important, considéré sous tous les angles, a été les résultats atteints dans le domaine de la SST. Dalibor Pyš, responsable du service gestion environnementale a résumé les résultats de l année dernière en ces termes : «Nous suivons en permanence et avec attention la sécurité de nos collaborateurs. L année dernière, outre les activités préventives habituelles, nous nous sommes concentrés sur les gestes Veolia Propreté va traiter les déchets de la ville de Leeds L Office municipal de Leeds, commune du Nord de l Angleterre comptant plus de habitants, a choisi la société Veolia Propreté - par l intermédiaire de sa filiale Veolia Environmental Services (UK) pour son projet de traitement et d élimination des déchets résiduels. Un contrat a été conclu pour une durée de 25 ans. Veolia Environmental services (UK), qui fait partie des sociétés britanniques de premier plan dans le domaine du recyclage et du traitement des déchets, a présenté une offre qui inclut l édification d une unité technologique pour l utilisation des déchets choisir un prestataire de services qui, sur le fondement d un contrat de résolution de situation extraordinaire, lui apporterait son soutien pendant la saison de chauffe La société Dalkia a remporté cet appel d offres et grâce à son savoirfaire, qui a déjà fait ses preuves dans le pays, elle fournit depuis octobre de l eau chaude aux habitants d Iasi et chauffe logements par l intermédiaire du réseau de chauffage urbain de la ville. Le contrat a été conclu pour une durée de quelques mois. et leur récupération énergétique dans la zone industrielle de Cross Green à l Est de Leeds. Celle-ci soutiendra l économie locale puisque la construction occupera 300 salariés et que 45 places de travail stables seront créées. Un traitement mécanique préalable, permettant l obtention et le recyclage de 10 % des matières issues des tonnes de déchets résiduels, précédera le traitement propre des déchets. C est de cette façon que seront obtenus des métaux recyclables non ferreux et ferreux, des plastiques, du papier recyclable mixte et des cartons. La récupération énergétique des déchets résiduels permettra la livraison Néanmoins, parallèlement à ce projet, la ville d Iasi a lancé un appel d offres international pour la fourniture de chaleur à distance pour une période de 20 ans. Après la clôture des premières étapes de cette procédure, la ville a choisi l offre de Dalkia qui, début février, a initié des négociations directes avec la mairie et prévoit la conclusion du contrat de concession au plus tard en avril de cette année. Grâce à ce contrat, le chiffre d affaires et le nombre d employés de Dalkia en Roumanie seraient multipliés par deux. de premiers secours, dont les principes mis à jour sont affichés dans tous nos établissements. De plus, nos employés ont eu et ont toujours la possibilité de passer une formation de secourisme. La société Dalkia Industry CZ a même lancé un concours à destination de tous les employés ayant de bonnes idées dans le domaine de la sécurité au travail.» Nous avons fait de remarquables progrès en matière de sécurité. Aucun compromis n est permis. Notre objectif à tous est d essayer d atteindre le chiffre zéro pour les accidents, car ceux-ci n ont rien d inéluctable et peuvent souvent être évités. d environ 11,6 MW d électricité dans le réseau électrique britannique, ce qui suffira pour approvisionner, en courant électrique, foyers. La possibilité du développement d une unité de cogénération fournissant de la chaleur aux clients locaux est également envisagée en collaboration avec l Office municipal de Leeds. Un accord préalable avec les habitants de la ville précédera la demande de délivrance d un permis de construire au premier semestre L édification de l exploitation devrait commencer à l été 2013 et l ouverture officielle de la nouvelle usine de recyclage et de valorisation énergétique des déchets est prévue au printemps

10 naši klienti Úspěšná spolupráce Dalkie s Nemocnicí v Karviné - Ráji trvá již 10 let Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj patří k významným zákazníkům Dalkie v Moravskoslezském kraji. V čele nemocnice stojí již druhým rokem Petr Kovařík, kterého letos čeká náročný úkol, jelikož nemocniční budovy a technická zařízení projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Jaké jsou plány nemocnice v tomto roce a do jaké míry spolupracuje se společností Dalkia? Nejen tyto otázky zajímaly Modrého reportéra při rozhovoru s Petrem Kovaříkem, ředitelem nemocnice. Vaše zařízení je zaměřeno především na léčbu nejrůznějších onemocnění. Na co jste v Karviné - Ráji nejvíce hrdí? Je samozřejmě velmi těžké vyzvednout jen některá pracoviště, protože práce na všech lůžkových odděleních je velmi důležitá a poměrně náročná, což v plné míře platí i o ambulantní péči. Jsme ale velice rádi, že naše nemocnice tyto služby poskytuje, poněvadž to svědčí o její potřebnosti. Pokud bych přece jen měl vyzvednout pouze jedno pracoviště, pak by se určitě jednalo o oční oddělení, kde poskytujeme mimo jiné i komplexní péči včetně operačních zákroků na sítnici, jež se obvykle provádí na fakultních pracovištích. Na očních ambulancích se ročně ošetří 10 až 15 tisíc pacientů, nejen z regionu Karvinska, ale z celého Moravskoslezského kraje a stále větší procento z nich přichází s onemocněním sítnice. Jako perličku mohu uvést případ pacientky ze Saudské Arábie, která trpěla těžkou formou jizevnatého postižení oka a úpornou světloplachostí. Díky odborné léčbě se naším lékařům podařilo ji uzdravit a doslova jí tak vrátit zrak. Pacientka teď z vděčnosti za navrácení zraku dojíždí na kontroly až ze Saudské Arábie. A takových pacientů, kteří přichází nevidomí a odchází uzdravení, u nás máme desítky. Velmi mě těší jejich pozitivní ohlasy, o čemž svědčí i děkovné dopisy adresované určitému oddělení nebo konkrétnímu zaměstnanci. Pokud porovnám negativní a pozitivní ohlasy, tak ty pozitivní rozhodně převládají. I přesto že nemocnice nedisponuje takovými přístroji jako centra specializované péče nebo fakultní nemocnice, přístupem zaměstnanců lze image nemocnice určitě zvýšit, a proto jsem velmi rád, že osud naší nemocnice není většině zaměstnanců lhostejný. Čím dnes nemocnice žije a jakých změn si mohou pacienti a návštěvníci povšimnout? V letošním roce bude zahájena rozsáhlá akce Zateplení nemocnice Karviná i Orlová, při které budou vyměněna stará okna a navíc dojde k zateplení a novému natření všech budov. Další rekonstrukce už nebudou tak

11 Hôpital de Karviná - Ráj : déjà 10 ans de collaboration avec Dalkia nos clients L Hôpital avec polyclinique de Karviná - Ráj fait partie des clients majeurs de Dalkia dans la région Moravie-Silésie. Petr Kovařík est à la tête de cet hôpital pour la deuxième année déjà. En 2012, il aura la lourde tâche de superviser la rénovation des bâtiments et des installations techniques. Quels sont les projets de l hôpital pour cette année et comment se passe la collaboration avec Dalkia? Voici quelques-unes des questions posées par le Reporter bleu lors de son entretien avec le directeur de l hôpital. Votre établissement se concentre surtout sur le traitement de diverses maladies. Quelle est votre plus grande fierté à Karviná Ráj? «Il est évidemment difficile de ne retenir que certaines activités car tous les services d hospitalisation font un travail important et relativement exigeant, ce qui est pleinement valable aussi pour les soins ambulatoires. Nous sommes très heureux que notre hôpital propose ces services car cela témoigne de sa nécessité. Si je devais, malgré tout, ne retenir qu un service, ce serait certainement le service d ophtalmologie où nous dispensons, entre autres, des soins complets comprenant les opérations de la rétine généralement effectuées dans les établissements universitaires. Les cabinets ambulatoires d ophtalmologie accueillent ainsi, chaque année, jusqu à patients, qui viennent de la région de Karviná, mais aussi de toute la Moravie-Silésie, avec un pourcentage toujours plus grand de patients souffrant de maladies de la rétine. Pour l anecdote, une patiente est même venue d Arabie Saoudite. Elle souffrait d une forme grave de lésion de l œil et d une photophobie opiniâtre. Grâce à un traitement spécial, nos médecins sont parvenus à la guérir et à lui rendre la vue. Reconnaissante d avoir recouvré la vue, la patiente vient désormais d Arabie Saoudite chez nous pour ses contrôles. De tels patients, qui arrivent aveugles et repartent guéris, nous en avons des dizaines. Je suis très content de leurs retours positifs, de leurs lettres de remerciement adressées à un service ou à un employé en particulier; qui sont sans conteste plus fréquents que les retours négatifs. Et 11

12 naši klienti viditelné, nicméně přispějí ke zlepšení bezpečnosti a komfortu pacientů a návštěvníků. Jedná se především o opravy výtahů, rozvodů vody, elektřiny a střech. Současně budou pořízena nová zdravotnická zařízení digitální rentgenový přístroj včetně instalace PACS systému, hemodialyzační přístroje, analyzátory pro laboratoře a oční oddělení a další. Tepelnou energii vaši nemocnici dodává společnost Dalkia. Jaké výhody vám tato spolupráce přináší? Společnost Dalkia dodává energii do naší nemocnice už 10 let. Za tuto dobu provedla rekonstrukce, opravy a investice do zařízení za více než 10,5 milionů korun. Dalkia například realizovala nové potrubní napojení nemocnice na systém dálkového tepla, novou výměníkovou stanici pro ohřev topné vody a přípravu teplé vody nebo nový parní kotel pro technologickou potřebu kuchyně a sterilizace. Každoročně je téměř 300 tisíc korun použito na rekonstrukce a opravy zařízení, ale také na revize a optimalizaci provozu tepelného hospodářství. Co se týče spolupráce s Dalkií, tu hodnotíme velmi kladně. Dalkia zajišťuje 24 hodinový nepřetržitý provoz zařízení na dodávku tepla pro všechna pracoviště naší nemocnice a dohlíží na dodržování nastavených parametrů tepla a odběrových křivek a zajišťuje bezpečný a ekonomický provoz tepelného hospodářství. Operativně řeší také případné a nenadálé provozní situace a poruchy. V současnosti se Dalkia zabývá realizací decentralizace páry a vybudováním nového zdroje pro potřebu sterilizace operačních sálů v Karviné, rekonstrukcí záložního zdroje z parního na teplovodní a modernizací centrální předávací stanice. Počítáte s Dalkií i do budoucna? Rád bych zmínil, že se společností Dalkia Česká republika byla na konci roku 2011 uzavřena nová desetiletá smlouva na dodávky tepla a vaše společnost se zavázala nad rámec dodávek investovat do našeho zařízení, což je pro Nemocnici s poliklinikou Karviná Ráj velkým přínosem. PROFIL: Ing. Petr Kovařík, absolvent Vysoké školy Báňské v oboru ekonomika a management, se narodil v roce 1969 v Bílovci. V letech 2001 až 2007 působil jako ředitel pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR v Ostravě a mezi lety 2008 až 2010 byl zaměstnán jako ekonomický náměstek Masarykova onkologického ústavu v Brně. Od roku 2010 je ředitelem Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj a i přesto, že nemá času nazbyt, rád se věnuje své rodině a mnoha koníčkům jako je fotografování, golf, sportovní rybolov či lodě. 12

13 nos clients même si nous ne disposons pas d appareil comme les centres de soins spécialisés ou les CHU, l approche des employés peut certainement améliorer l image de l hôpital. Et je suis très satisfait car la majorité de notre personnel n est pas indifférent face au destin de notre établissement.» Que se passe-t-il aujourd hui dans votre hôpital et quels changements les patients et les visiteurs peuvent-ils observer? PROFIL : Né en 1969 à Bílovec, Petr Kovařík est diplômé en économie et management de la Haute école des mines. De 2001 à 2007, il a occupé le poste de l agence d Ostrava de la Société d assurance-maladie du ministère tchèque de l Intérieur. De 2008 à 2010, il a été employé comme adjoint économique à l Institut d oncologie Masaryk de Brno. Depuis 2010, il est directeur de l Hôpital avec polyclinique de Karviná Ráj. Bien qu il n ait pas beaucoup de temps libre, il aime se consacrer à sa famille et à ses nombreux loisirs comme la photographie, le golf, la pêche sportive ou les bateaux. «Cette année démarrera une vaste action d isolation thermique de l hôpital de Karviná et Orlová, au cours de laquelle les anciennes fenêtres seront remplacées et tous les bâtiments isolés et repeints. Les autres rénovations ne seront pas aussi visibles, mais elles contribueront aussi à améliorer la sécurité et le confort des patients et des visiteurs. Il s agit surtout de la réparation des ascenseurs, des conduites d eau, d électricité et des toits. En même temps, de nouvelles installations seront mises en place : un appareil radiologique numérique, incluant l installation du système PACS, un appareil d hémodialyse, des analyseurs pour le laboratoire et le service d ophtalmologie, etc.» L énergie thermique est fournie à votre hôpital par la société Dalkia. Quels sont, pour vous, les avantages de cette collaboration? «La société Dalkia fournit de l énergie à notre hôpital depuis 10 ans déjà. Pendant cette période, elle a procédé à la rénovation et à la réparation des installations pour plus de 10,5 millions de couronnes. Dalkia a, par exemple, réalisé un nouveau raccordement de l hôpital au réseau de chauffage urbain, une nouvelle sous-station pour le chauffage de l eau de chauffage et la préparation d eau chaude ou encore une nouvelle chaudière à vapeur pour les besoins techniques de la cuisine et de la stérilisation. Chaque année, près de couronnes sont utilisées pour la rénovation et les réparations des installations, pour la révision et l optimisation de la gestion thermique. En ce qui concerne la coopération avec Dalkia, nous en avons une image très positive. Dalkia assure l exploitation continue, 24 H / 24, des installations servant à la fourniture de chaleur pour tous les lieux de travail de notre hôpital. Il veille au respect des paramètres établis de la chaleur et des courbes de consommation et assure une exploitation sûre et économique des installations thermiques. Il prend aussi en charge, de façon opérationnelle, les situations d exploitation imprévues et les pannes. Actuellement, Dalkia s occupe de la décentralisation de la vapeur et de la construction d une nouvelle source pour les besoins de la stérilisation des blocs opératoires à Karviná, de la rénovation de la source de secours pour un passage de la vapeur à l eau chaude, et de la modernisation du poste de livraison central.» Comptez-vous sur Dalkia pour l avenir? «Je souhaiterais dire ici qu à la fin 2011 un nouveau contrat de dix ans a été conclu avec la société Dalkia Česká republika pour la fourniture de chaleur. Votre société s est engagée hors du cadre des fournitures à investir dans nos installations, ce qui est une contribution importante pour l hôpital avec polyclinique de Karviná Ráj.» 13

14 sociální odpovědnost Což takhle dát si masáž Dnešní život je hektický a slovo stres je skloňováno ve všech pádech. Jen málokdo si v této uspěchané době najde čas na relaxaci, a tak vám přinášíme v těchto chladných zimních dnech inspiraci pro uvolnění, odpočinkový projekt paní Annick Dostálové, který v loňském roce podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 923 projektů projets retenus Masáž slunce, kterou nabízí paní Dostálová ve svém prostějovském salonu Baobab, má u jejích zákazníků vyvolat pocit, že navštívili exotický ostrov Madagaskar, ze kterého ona sama pochází. Přiznává, že k profesi masérky se dostala oklikou: Nejprve jsem propagovala produkty ze své rodné země, přičemž jsem zjistila, že madagaskarské masážní oleje mají léčivé účinky a získávají u zákazníků velký ohlas. Až zvídavý dotaz, proč neprovádím tradiční masáže, mě inspiroval k tomu, abych se vrátila na Madagaskar a absolvovala masérský kurz. Paní Dostálová postupně upustila od ostatních druhů masáží, jež zpočátku provozovala, a soustředí se pouze na madagaskarskou masáž, která u jejich zákazníků vyvolala opravdové nadšení. Řada z nich přijde na masáž ze zvědavosti, ale většina se vrací, aby si požitek z exotické masáže vychutnala znovu. A jak taková madagaskarská masáž vlastně vypadá? Je to relaxační masáž celého těla, při které se používají speciální masérské techniky v kombinaci s místními masážními oleji a celkový efekt je doplněn specifickým oděvem masérky a domorodou hudbou. Při masáži jsou používány masážní oleje na přírodní bázi, jež velmi účinně pomáhají k relaxa- ci ztuhlých svalů, a drahé kameny jako růženín, křišťál, labradorit či karneol z Madagaskaru, které se nahřívají a přikládají na bolestivá místa, popisuje svou činnost paní Dostálová a dodává: V případě zájmu jsou masírovány jen určité partie těla, ať už záda, šíje, obličej a hlava, ruce, nohy či plosky nohou anebo je masáž zaměřena na uvolnění ztuhlého svalstva a kloubů. Annick Dostálová je jediná v České republice, kdo madagaskarskou masáž provádí, a v současné době nabízí školení madagaskarské masáže a poradenství v oblasti zdravého životního stylu. O našem Nadačním Fondu se dozvěděla z Úřadu práce v Prostějově a za náš nadační příspěvek si zakoupila infrasaunu. Ta má mnohostranné využití. Nejen, že zahřívá a uvolňuje svalstvo a tím jej připravuje k následné masáži, ale také spaluje kalorie, podporuje krevní oběh a tím posiluje imunitu a napomáhá detoxikaci organismu. Vedle infrasauny jí příspěvek umožnil pořídit si ještě masážní stůl a ohřívač ručníků, které jsou pro její práci nezbytné a dotváří požadovaný dojem. Váš Nadační fond mi moc pomohl. Děkuji za příspěvek a budu ráda, když se přijdete podívat, zakončila náš rozhovor pozváním paní Dostálová. 14

15 responsabilité sociale Que diriez-vous d un bon massage? Nous vivons une époque frénétique où le mot stress est servi à toutes les sauces. Rares sont ceux qui, dans cette précipitation, trouvent le temps de se relaxer. Nous vous apportons donc, en ces froides journées d hiver, une idée de détente avec le projet d Annick Dostálová, soutenu l année dernière par la Fondation Dalkia Česká republika. Le «Massage du soleil» qu Annick Dostálová propose dans son salon Baobab, à Prostějov, doit susciter auprès de ses clients le sentiment d avoir visité l île exotique de Madagascar d où elle est, elle-même, originaire. Elle reconnaît que le métier de masseuse ne s est pas imposé à elle tout de suite : «Tout d abord j ai fait la promotion de produits de mon pays natal, ce qui m a permis de découvrir que les huiles de massage malgaches avaient des vertus thérapeutiques et étaient très appréciés des clients. Une fois, on m a demandé pourquoi je ne prodiguais pas des massages traditionnels et cela m a poussée à rentrer à Madagascar et à suivre une formation de massage». Annick Dostálová a peu à peu abandonné les autres types de massages qu elle pratiquait au début de son exercice et se consacre désormais uniquement au massage malgache qui suscite un véritable engouement chez ses clients. Nombreux sont ceux qui viennent essayer ce massage exotique par curiosité, mais la plupart reviennent pour goûter à nouveau à ce moment agréable. Et à quoi ressemble au juste ce massage malgache? «C est un massage de relaxation de tout le corps au cours duquel on a recours à des techniques de massage spéciales combinées avec des huiles de massage locales. L effet global est complété par la tenue spécifique de la masseuse et la musique indigène. Lors du massage, on utilise des huiles à base de produits naturels qui aident très efficacement à la détente des muscles tendus et des pierres semiprécieuses - comme le quartz rose, le cristal, la labradorite ou le carnéole de Madagascar - qui sont chauffées et posées sur les parties douloureuses, explique la masseuse. Si le client le souhaite, seules certaines parties du corps peuvent être massées qu il s agisse du dos, de la nuque, du visage et de la tête, des mains ou des pieds. Le massage peut aussi se concentrer sur la détente des muscles contractés et des articulations». Annick Dostálová est la seule en République tchèque à pratiquer le massage malgache. Actuellement, elle propose une formation en massage malgache et des services de conseils en santé et bien-être. Elle a appris l existence de notre fondation à l Office du travail de Prostějov. Grâce à sa contribution, elle a pu acheter un sauna infrarouge. Ce dispositif a plusieurs applications : non seulement il chauffe et détend les muscles, les préparant ainsi au massage, mais il brûle aussi les calories, favorise la circulation sanguine et renforce donc l immunité en contribuant à la détoxication de l organisme. En plus du sauna infrarouge, l aide de la fondation a permis l acquisition d une table de massage et d un chauffe-serviettes, indispensables à son travail. «Votre fondation m a beaucoup aidée. Je vous remercie pour cela et je serais heureuse que vous veniez voir mon salon», a déclaré Madame Dostálová en conclusion de notre entretien. 15

16 sociální odpovědnost Projekt, který pomohl dvakrát Dobrých skutků není nikdy dost, a tak u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 byla úspěšným žadatelům o MiNiGRANT nabídnuta účast v soutěži Vyhrajte svůj GRANT ještě jednou. Naše zaměstnankyně Jana Žebráková si tuto příležitost nenechala ujít a získala tak peníze pro svůj projekt podruhé. Nadační fond Veolia vloni v rámci MiNiGRANTů podpořil projekt zaměstnankyně Dalkie Česká republika (RSTM) Jany Žebrákové, jehož cílem bylo zajistit skupinovou dopravu 35 dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením do speciální školy v Novém Jičíně. Paní Žebráková přibližuje detaily projektu: Na Novojičínsku existují dvě speciální školy zajišťující předškolní a povinnou školní docházku dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením v kombinaci mentálního s tělesným nebo smyslovým postižením. Jde o děti imobilní nebo s omezením hybnosti, psychiatrickou diagnózou či o děti autistické ve věku od 3 do 20 let, které pro svůj stupeň i druh postižení vyžadují doprovod dospělé osoby a pro svůj handicap nemohou cestovat veřejnou hromadnou dopravou. Několik pedagogů školy založilo neziskovou organizaci Děcko, jež organizuje a financuje svoz a realizuje zájmové aktivity dětí a rodičů. Roční náklady na dopravu dětí činí 700 tisíc korun a se spoluúčastí rodičů, obcí a grantů se daří tuto službu realizovat již 14 let. Jana Žebráková je ve zmíněné speciální škole od roku 2007 dobrovolnou asistentkou a pedagožkou ve výtvarném a keramickém kroužku dětí s těžkým mentálním postižením, zajišťuje administrativu spojenou se svozem dětí a pomáhá zajišťovat finance. Nadační fond podpořil tento projekt částkou 50 tisíc korun, nicméně paní Žebráková získala tuto částku celkem dvakrát tím, že se zapojila do speciální soutěže nadačního fondu Veolia Vyhrajte svůj GRANT ještě jednou. Její podmínkou bylo zaslat fotografie zaměstnanců, kteří v tričku dobrovolníka, jejž získali se svým grantem, pomáhají anebo se účastní dobrovolnické akce. Díky vtipné vítězné fotografii se paní Žebráková stala šťastnou výherkyní finančního daru 50 tisíc korun, jenž podruhé podpoří svoz dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Un projet qui a aidé deux fois A l occasion de l Année européenne du bénévolat 2011, il a été proposé aux demandeurs ayant obtenu des MiNiGRANTs de prendre part au concours «Gagnez encore une fois votre GRANT». Notre employée Jana Žebráková n a pas laissé passer l occasion et a ainsi obtenu une seconde contribution pour son projet. 16 L année dernière, dans le cadre des MiNiGRANTs, la Fondation Veolia avait soutenu le projet de Jana Žebráková, employée de Dalkia Česká republika (RSTM). Celui-ci avait pour objectif d assurer le transport collectif de 35 élèves souffrant d un handicap lourd jusqu à leur école située à Nový Jičín. «Il existe deux écoles à Nový Jičín, assurant la scolarité d enfants souffrant d un handicap lourd. Il s agit d enfants immobilisés ou à mobilité réduite, avec des troubles psychiatriques, ou d enfants autistes âgés de 3 à 20 ans qui, en raison de leur degré et type de handicap, ont besoin d être accompagnés par des adultes et ne peuvent pas utiliser les transports en commun», explique Mme Žebráková. Des enseignants de cette école ont créé l association Děcko, qui organise et finance le ramassage scolaire et réalise des activités extrascolaires pour les enfants et leurs parents. Les coûts annuels du transport des enfants s élèvent à CZK. Grâce à la participation des parents, des communes et au versement de subventions, ce service fonctionne depuis 14 ans déjà. Depuis 2007, Jana Žebráková enseigne bénévolement dans cette école et s occupe des activités artistiques et de céramique pour les enfants souffrant d un handicap mental lourd. Elle se charge des tâches administratives liées au ramassage des enfants et aide à trouver des financements. La Fondation Veolia a soutenu une première fois ce projet en apportant CZK. Mais Mme Žebráková a doublé cette somme en participant au concours «Gagnez encore une fois votre GRANT». La condition était d envoyer une photographie d employés en train de participer à une action bénévole en portant le tee-shirt de bénévole qu ils avaient reçu en même temps que leur subvention. Jana Žebráková a été l heureuse gagnante d une seconde contribution financière de CZK qui permettra de soutenir à nouveau le ramassage scolaire de ces enfants.

17 Společnost Dalkia Česká republika podporuje nejen řadu společenských, kulturních a sportovních akcí, ale je i sponzorem vybavení v řadách nemocnic a škol. V nedávné době přispěla nemalou finanční částkou Nemocnici s poliklinikou Havířov na nákup automatického perimetru. responsabilité sociale Pomocná ruka podána nemocnici v Havířově Doba jde neúprosně kupředu, a tak máme možnost sledovat inovace, které s sebou přináší. Jednou z oblastí, kde je progresivní vývoj dobře patrný, je zdravotnictví. V rámci neustálé modernizace se Nemocnice s poliklinikou Havířov rozhodla ke konci minulého roku pro svou oční ambulanci zakoupit nový přístroj, automatický perimetr, na který finančně přispěla i společnost Dalkia Česká republika. Perimetr je speciální zařízení sloužící k vyšetření zorného pole pacienta. Tento nový přístroj využívá světelných stimulů pomocí LED diod a nejnovější metody a techniky s širokou nabídkou vyšetřovacích testů. To umožňuje získat přesné a rychlé výsledky. Zakoupený automatický perimetr má vestavěný digitální snímač pro monitorování fixace oka tzv. eye tracker, který poskytuje přesné vyšetření ztrát zorného pole a zkracuje vyšetřovací čas. Díky uživatelsky přívětivému softwaru lze jednoduchým kliknutím myši rychle vybrat a znovu otestovat podezřelé body během vyšetření, což umožňuje prověření určitých oblastí, jež souvisejí buď se špatnou fixací, nebo ztrátou zorného pole a usnadňuje přímé pokročilé testování specifických částí. Automatický perimetr je v Nemocnici s poliklinikou Havířov v užívání od ledna tohoto roku a zdokonaluje vyšetření řady pacientů nejen z města Havířova, ale i z blízkého okolí. Une main secourable tendue à l hôpital de Havířov La société Dalkia Česká republika soutient non seulement de nombreuses actions socioculturelles et sportives, mais elle parraine aussi des équipements dans de nombreux hôpitaux. Ainsi, récemment, elle a donné une contribution financière à l hôpital et polyclinique de Havířov pour l achat d un périmètre automatique. Le progrès ne s arrête pas et nous avons ainsi la possibilité de suivre les innovations qu il apporte. Un des domaines où le progrès est bien visible est celui de la médecine. Dans le cadre de sa modernisation permanente, l hôpital et polyclinique de Havířov a décidé, en fin d année dernière, de faire l acquisition d un nouvel appareil pour son service d ophtalmologie : un périmètre automatique, pour lequel Dalkia Česká republika a apporté une contribution financière. Le périmètre est un dispositif spécial servant à examiner le champ visuel du patient. Ce nouvel appareil utilise des stimuli lumineux, au moyen de LED, en ayant recours aux méthodes et techniques les plus modernes. Il offre une large palette de tests d examen. Cela permet d obtenir des résultats précis et rapides. Le périmètre automatique acheté est doté d un capteur numérique intégré pour le suivi de la fixation de l œil («eye tracker») qui permet un examen précis des pertes de champ visuel et réduit la durée de cet examen. Grâce à son logiciel, il est possible de sélectionner en un clic des points suspects de l examen afin de les réexaminer immédiatement. Ceci permet de vérifier certaines zones relatives à une mauvaise fixation ou à une perte de champ visuel et facilite les tests approfondis directs. Le périmètre automatique est utilisé à l hôpital et polyclinique de Havířov depuis le mois de janvier. Il concourt à offrir à de nombreux patients de Havířov et de ses environs des soins de qualité. 17

18 rozhovor Mé cíle a priority se mi daří naplňovat, uvádí Alena Vitásková V srpnu loňského roku nastoupila na pozici předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Čeho se jí podařilo dosáhnout v uplynulých šesti měsících a kam směřují další kroky úřadu, v jehož čele Alena Vitásková stojí? To jsou jen některé z otázek, které zajímaly Modrého reportéra. Předsedkyní ERÚ jste se stala v polovině minulého roku. S jakými pocity jste nastupovala na tuto pozici? Od mého nástupu na ERÚ se odehrálo tolik událostí, že pocity, které jsem možná měla, si opravdu nepamatuji. Určitě jsem měla a mám cíle a priority a ty se mi daří v plném rozsahu naplňovat. Jaké jsou z Vašeho pohledu hlavní cíle ERÚ? 18 V současném období se činnost ERÚ zaměřila zejména na agendu vyplývající z poslední novely energetického zákona, tedy zejména na ochranu zákazníka související se změnou dodavatele na liberalizovaném trhu s energií, na oblast hospodářské soutěže, obnovitelné zdroje energie a také na přeshraniční spolupráci v oblasti energetiky. Důležité úkoly pro úřad vyplývají i z legislativy EU v souvislosti s dohodou o vytvoření jednotného energetického trhu a přípravou společné evropské energetické politiky. Nicméně, vnímám finančně ekonomickou situaci nejen v Evropě. Další požadavky vyplývající z legislativy a mající dopad na ceny pro konečné zákazníky bude náš úřad velmi důrazně omezovat. Jak byste zhodnotila své půlroční působení v ERÚ? Čeho se Vám za tu dobu podařilo dosáhnout? Již při svém nástupu do funkce jsem měla konkrétní představu o svých základních krocích, které jsem si zformulovala do tzv. třech balíčků. Tyto balíčky jsem si pracovně nazvala - dědictví, transformace a Quo vadis EU. U prvního balíčku jde především o obnovitelné zdroje - problém fotovoltaických zdrojů, kde tyto elektrárny zatíží cenu elektřiny po řadu let stovkami miliard korun. Zde jsme zadali audit udělování licencí, stanovení výkupních cen z fotovoltaických elektráren, abychom zjistili skutečný stav věci právě s ohledem na problémy minulého období, které vyústily v ekonomickou zátěž pro celou společnost. Úřad také významně spolupracoval na přípravě a projednávání zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona o veřejných zakázkách. I když se vždy nepodařilo zcela prosadit stanovisko úřadu, byli zákonodárci seznámeni s riziky, která úřad spatřuje v některých navrhovaných opatřeních. V rámci druhého balíčku byly provedeny změny ve struktuře ERÚ od prosince 2011 tak, aby úřad mohl být řízen transparentně, s odborností a zastupitelností mých spolupracovníků. Původně jeden místopředseda

19 interview «J arrive à réaliser mes objectifs et mes priorités» En août dernier, Alena Vitásková a pris la présidence de l Office de régulation énergétique tchèque (ERÚ). Qu est-elle parvenue à réaliser au cours des six derniers mois et quels sont les prochaines mesures de l autorité dirigée par Alena Vitásková? Voici un aperçu des questions du Reporter bleu. Vous êtes présidente de l ERÚ depuis mi Avec quels sentiments avez-vous pris vos fonctions? «Depuis mon arrivée à l ERÚ, il s est passé tellement de choses que je ne me souviens plus vraiment des «sentiments» que je pouvais avoir. En tout cas, j avais et j ai des objectifs et des priorités que je parviens pleinement à réaliser.» Quels sont, de votre point de vue, les principaux objectifs de l ERÚ? «Actuellement, l activité de l ERÚ se concentre sur le programme découlant de la dernière modification de la loi sur l énergie - à savoir entre autres sur la protection du client en rapport avec le changement de fournisseur sur le marché libéralisé des énergies, sur le domaine de la concurrence, celui des sources d énergie renouvelables et aussi sur la coopération transfrontalière dans le domaine de l énergie. Les tâches de l Office découlent aussi de la législation de l Union européenne (UE) concernant la création d un marché unique de l énergie et la préparation d une politique énergétique européenne commune. Néanmoins, je considère également la situation économique et 19

20 rozhovor úřadu byl nahrazen třemi místopředsedy, z nichž každý je odpovědný za vybranou sekci (regulace, legislativně správní, provozní a kontrolní), která plní určitou část povinností vyplývající z energetické legislativy. Řízení úřadu se tak stalo efektivnější a racionálnější. Byla rozšířena pravomoc úřadu, na který byly přeneseny mj. i kontrolní pravomoci dříve spadající pod Státní energetickou inspekci, a i na základě této skutečnosti zřizuje úřad nové regionální pracoviště v Ostravě. Co se týče dalších kroků, připravujeme procesní a personální audit. Cílem bude především posílení výkonnosti úřadu a v neposlední řadě i jeho prestiže. Třetí balíček znamená zejména prohloubení spolupráce s Evropskou unií a jejími orgány ještě během přípravy jednotlivých rozhodnutí a formulací legislativních změn. Budeme jednoznačně preferovat národní zájmy a omezovat možné negativní dopady na českou ekonomiku a české občany. Rozhodnutí komise nemohou být na úkor konkurenceschopnosti našich firem a tyto záležitosti je nezbytné v komisi včas podchytit. Společnost Dalkia považuje biomasu za strategické palivo, které je pro nás alternativou fosilních paliv a umožňuje nám zlepšit ekologickou účinnost našich zařízení. Jaký je pohled ERÚ na tuto tématiku? ERÚ bude podporovat podle schváleného Národního akčního plánu využívání obnovitelných zdrojů, především výrobu elektřiny a tepla z biomasy v rozsahu určeném tímto dokumentem. Při stanovení podpory tohoto zdroje se bude snažit o minimalizaci dopadu podpory tohoto zdroje do cen elektřiny i zemního plynu (v případě výroby biometanu). Cílem bude naplnění závazků ČR vůči EU v oblasti využívání obnovitelných zdrojů způsobem co nejméně zatěžujícím české podniky i obyvatelstvo. Cenu elektřiny, plynu a pevných paliv určují ceny na světových trzích, avšak ceny tepla jsou stále regulovány, i přestože ERÚ již od roku 2005 hovoří o zmírnění regulace, případně o úplném zrušení. Jak vidíte regulaci cen tepla do budoucna? ERÚ nikdy nemluvil o zrušení regulace cen, protože soustavy sítí dálkového vytápění lze v řadě případů považovat za přirozený lokální monopol, kde není možná volba jiného dodavatele tepelné energie nebo jiného způsobu vytápění, a dodávky tepelné energie se podle energetického zákona uskutečňují ve veřejném zájmu. V předchozích letech docházelo postupně k uvolňování podmínek pro věcné usměrňování cen tepelné energie nebo k vypuštění některých podmínek. Např. od roku 2009 byl vypuštěn výpočet možného meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku v ceně tepelné energie. Předpokládáme, že v následujících letech bude cena tepelné energie nadále věcně usměrňována, nevylučujeme však přehodnocení a úpravu některých podmínek. V této souvislosti můžeme zvažovat sofistikovanější systém a přehodnocení věcně usměrňovaných cen v oblasti tepla. Na poradě Dalkia Dynamic Společně 2011 jste avizovala, že ERÚ bude přehodnocovat metodiku nastavení výše příspěvku pro kombinovanou výrobu elektřiny, která se týká i společnosti Dalkia, jelikož vyrábíme elektrickou energii převážně v kogeneraci. Jaký je Váš postoj k této problematice? Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) považuji za jeden z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby, kdy v porovnání s oddělenou výrobou dochází k úspoře energie primárních paliv. Na konferenci Dalkie dne 26. října 2011 jsem uvedla, že v průběhu roku 2012 bude úřad komplexně přehodnocovat metodiku nastavení výše příspěvku pro KVET, která by měla v diferencovaném přístupu především lépe respektovat druh a cenu paliva, zejména mezi zdroji spalujícími uhlí, zemní plyn a biomasu a měla by lépe diferencovat podporu podle dosahované účinnosti; dále by měla respektovat aktuální (předpokládané) požadavky evropské legislativy. Novou strategii v oblasti podpory KVET bychom rádi představili již v pololetí V těchto dnech jsme zahájili projekt KVET. Byl vytvořen společný pracovní tým, kde úřad spolupracuje s odborníky, kteří v této oblasti působí. PROFIL: Ing. Alena Vitásková se narodila v roce 1956 ve Starém Bohumíně. Vystudovala VUT Brno, konkrétně fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích Severomoravské plynárenské, Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky a po té byla až do roku 2006 předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Během své kariéry podporovala dobročinné akce a působila v čestných funkcích například jako předsedkyně dozorčí rady NF manželů Klausových. Má dospělého syna, velmi ráda cestuje a hraje golf. 20

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Výroční zpráva 2011 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2011 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2011 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 NAŠE

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Výroční zpráva 2010. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2010. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2010 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 Přístup

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E Příklady dobré praxe ve státním sektoru Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy 1 Co víme o budovách Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions from

Více