REPORTÉR. modrý. str./p str./p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České týmy Dalkie uspěly v celosvětové konkurenci Grand succès des équipes tchèques de Dalkia face à une concurrence du monde entier str./p. 6-7 Dodáváme teplo do nového Aquaparku Olomouc Nous fournissons de la chaleur au nouveau Centre aquatique d Olomouc str./p MTH Kolín je největší klient Dalkie Kolín La société MTH Kolín - le plus grand client de Dalkia Kolín str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 Úvodník Éditorial strana 18 Podkováři Vítězslavu Němcovi je nejlépe u koní strana 04 page 04 strana 14 page 15 Aktuality Actualités MTH Kolín je největší klient Dalkie Kolín La société MTH Kolín - le plus grand client de Dalkia Kolín page 19 strana 20 page 21 strana 23 C est auprès des chevaux que le maréchal-ferrant Vítězslav Němec se sent le mieux Kde Dalkia pomáhá? Où Dalkia aide-t-elle? Křížovka page 23 Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Aline Capris, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Martina Kantorová, Hana Šulová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: modry. / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou držíte srpnové číslo Modrého reportéra. Zatímco v médiích bývá v tomto období často okurková sezóna, u nás v Dalkii se ani v létě nenudíme. V rámci údržby provádíme větší či menší opravy na našich zařízeních tak, aby bylo vše dobře připraveno na topnou sezónu. Naším cílem je, aby odstávky a nepohodlí našich klientů trvaly co nejkratší dobu. Ve stejném duchu jsme pracovali na odstranění škod způsobených červnovými záplavami v Novém Jičíně. Perfektně zvládnuté řešení povodňové situace svědčí o tom, že jsme pro naše klienty spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Naši zaměstnanci dokázali, že i v těchto mimořádných a náročných momentech se na ně mohou zákazníci, ať už se jedná o obyvatele, nemocnice nebo průmyslové podniky, s důvěrou spolehnout. Velkou pozornost věnujeme nejen péči o stávající klienty, ale také získávání zákazníků nových. Příkladem je Aquapark Olomouc, kde od letošního června dodáváme teplo. V současné době rovněž dokončujeme připojení Lázní Darkov, s nimiž jsme letos uzavřeli smlouvu. Naše obchodní úspěchy by však nebyly možné bez inovativních a vynalézavých technických řešení. Například v Praze jsme si s nedostatkem prostoru na sídlišti Velká Ohrada poradili tak, že jsme vybudovali kotelnu, která stojí na sloupech na střeše prodejny. Zároveň letos pracujeme na řadě strategických projektů. Jedním z těch, které se nám již podařilo úspěšně dokončit, je prodej aktivit facility managementu. Důvod vyčlenění těchto služeb je prostý: chceme se nyní plně soustředit na naše klíčové činnosti, jimiž jsou výroba a distribuce tepla a elektřiny v kogeneraci a prodej komodit, jako je chlad, stlačený vzduch atd. V těchto oborech, kde naše obchodní, technické a finanční schopnosti představují pro naše klienty velkou přidanou hodnotu, chceme i nadále upevňovat naše přední postavení v České republice. O dalších novinkách a událostech skupiny Dalkia v České republice se dočtete na následujících stránkách. Přeji vám krásný zbytek léta. Christophe Lanneluc Obchodní ředitel Ch ères lectrices, chers lecteurs, Vous tenez en main le numéro d août du Reporter bleu. Alors que dans les médias cette période est généralement la «saison creuse», chez nous, Dalkia, on ne s ennuie pas, même en été. Dans le cadre de la maintenance de nos installations, nous réalisons de plus ou moins grandes remises en état pour que tout soit fin prêt pour la saison de chauffe. Notre objectif est que les arrêts soient aussi brefs que possible afin de déranger le moins possible nos clients. Dans le même état d esprit, notre maîtrise parfaite des inondations à Nový Jičín au mois de juin dernier témoigne que Dalkia est un partenaire fiable et digne de confiance pour nos clients. Nos collaborateurs ont prouvé que même dans les moments exceptionnels et difficiles, les clients peuvent compter sur eux, qu ils soient ménages, hôpitaux ou toutes autres entreprises industrielles. Nous accordons une grande attention à nos clients actuels, mais aussi et surtout à en conquérir de nouveaux. L Aquapark d Olomouc en est une parfaite illustration : nous lui fournissons de la chaleur depuis juin dernier. Nous finalisons aussi actuellement les travaux de raccordement du sanatorium de Darkov dont le contrat a été signé cette année. Nos succès commerciaux ne seraient cependant pas possibles s ils n étaient pas associés à des solutions techniques innovantes et imaginatives. Ainsi à Prague pour répondre à un problème d encombrement pour le grand ensemble immobilier de Velka Ohrada, nous avons construit une chaufferie sur pilotis sur le toit d un magasin. Nous travaillons aussi cette année sur des projets d ordre plus stratégiques. L un d entre eux s est concrétisé par la vente de nos activités de facility management. Le motif qui nous a incité à nous séparer de ces services est simple : nous voulons maintenant nous concentrer sur notre cœur de métier, la production et la distribution de chaleur et d électricité cogénérée et la vente d utilités (froid, air comprimé etc.). Dans ces secteurs où nos compétences commerciales, techniques et financières sont une forte valeur ajoutée pour nos clients, notre objectif est de renforcer notre position de leader en République tchèque. Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent l actualité du groupe Dalkia en République tchèque et vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d été. Christophe Lanneluc Directeur commercial 03

4 služby pro zákazníky Zaměstnanci Dalkie zvládli povodně v Novém Jičíně na jedničku Večer 24. června se městem Nový Jičín a okolními obcemi přehnala záplavová vlna dosahující téměř sedmi metrů, která spláchla vše, co jí přišlo do cesty. Domy, zahrady, cesty, mosty, auta Mnoho obyvatel se ocitlo bez teplé vody, neboť povodeň vážně poškodila také technologie Dalkie Česká republika i jejích klientů. Zaměstnanci Dalkie však zachovali chladnou hlavu a krizovou situaci vyřešili na výbornou. Likvidační práce po záplavách popisuje vedoucí sektoru služeb Václav Skala: V noci, kdy povodeň přišla, vyjeli všichni zaměstnanci včetně těch, kteří neměli směnu, do terénu, aby rychle zmapovali škody. Víc jsme kvůli bezpečnosti v tu chvíli nemohli udělat. Následující ráno jsme začali zprovozňovat vše, co se zprovoznit dalo. Nejhorší situace byla ve výtopně Tonak, která byla bez plynu a vody. Vysokotlaký plynovod vedoucí do naší regulační stanice zemního plynu strhl proud a přivaděč povrchové vody z nedaleké říčky Zrzávky byl úplně zničený, takže došlo k přerušení dodávek teplé užitkové vody (TUV) pro bytů z této výtopny. Situace vypadala hrozivě. Začali jsme rychle jednat o provizorních řešeních s krizovým štábem, městem, RWE a Lesy ČR. Ještě týž den dopoledne se podařilo zprovoznit všechna zařízení tepelného hospodářství města Nový Jičín s výjimkou výtopny Tonak a biokotelny na Anenské. Ve výtopně Tonak společnost RWE provizorně propojila naši regulační stanici zemního plynu na středotlak, což umožnilo dostačující odběry pro výrobu TUV pro postiženou lokalitu i provoz Tonaku. Region Severní Morava nám pohotově zapůjčil požární hadice a my jsme provizorně čerpali užitkovou vodu z řeky Jičínky. Další den odpoledne se výtopna Tonak rozjela a zahájila dodávky tepla pro uvedených bytů. Druhý postižený zdroj biokotelna byla dlouho bez elektřiny, a tak došlo k vysušení kotle, proto jsme jej z bezpečnostních důvodů mohli zprovoznit až po prohlídce jeho dodavatelem. Problémy jsme měli také s krytým bazénem a sportovní halou. Voda zde dosáhla výše až 1,5 m a zaplavila čerpadla filtrů, která jsme rychle odvezli na opravu, protože hrozilo, že voda ve venkovním bazénu ztratí požadované parametry. Tři kotelny poblíž Jičínky byly zaneseny blátem a špínou do výšky asi 0,5 m, museli jsme je vyčistit a vysušit hořáky. V lokalitě Loučka se zatopily sklepy v pěti domech, kde jsme museli z hygienických důvodů vyměnit izolace v délce asi 450 m. V nemocniční kotelně byl výpadkem elektrického proudu vyřazen řídící systém MaR, takže naši zaměstnanci museli každou hodinu vyjíždět a kontrolovat toto pracoviště. Po zprovoznění dodávek pro celé město jsme v pondělí 29. června začali sčítat škody na provozovaných zařízeních a zahájili zpracování projektu na nový vodní přivaděč a plynovod pro výtopnu Tonak. Povodňové škody odstraňujeme doposud, uzavřel Václav Skala. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům Regionu Střední Morava za kvalitně odvedenou práci a za příkladné zvládnutí této krizové situace. Díky pohotovému přístupu a vysokému nasazení našich kolegů v Novém Jičíně se nám podařilo dokázat, že jsme spolehlivým partnerem pro naše zákazníky i v takovýchto mimořádných situacích. Renaud Capris, výrobní ředitel Dalkie Česká republika Tady se nacházel původní akvadukt přes řeku Zrzávku. Betonové přemostění odnesla voda. C est ici que ce trouvait l aqueduc traversant la rivière Zrzávka. L eau y a emporté le pont en béton. 04

5 services pour les clients Les employés de Dalkia méritent un 20 sur 20 pour leur maîtrise de l inondation à Nový Jičín Le soir du 24 juin, une vague d inondation haute de presque sept mètres a traversé la ville de Nový Jičín et les communes avoisinantes, submergeant tout sur son passage. Maisons, jardins, routes, ponts, voitures De nombreux habitants se sont retrouvés sans eau chaude car cette inondation a aussi endommagé gravement les installations de Dalkia Česká republika et celles de ses clients. Mais les employés de Dalkia ont gardé leur sang froid et ont maîtrisé pleinement la situation de crise. Povodeň strhla potrubí na dně řeky Zrzávky. Touto havárií byla přerušena dodávka technologické vody pro výrobu v Tonaku i přídavné vody nutné pro vlastní spotřebu kotelny a jednotlivých kotlů. L inondation a arraché les conduites placées sur le lit de la rivière Zrzávka. Cet accident a interrompu la fourniture d eau technologique pour la production de Tonak ainsi que d eau d appoint nécessaire pour la propre consommation de la chaufferie et de ses chaudières. Václav Skala, chef du secteur des services, décrit les travaux de liquidation après les inondations : «La nuit où l inondation est arrivée, tous les employés sont allés sur le terrain, même ceux qui n étaient pas de service, afin d identifier rapidement les dommages. À ce moment-là, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions pas en faire plus. Le lendemain matin, nous avons commencé à mettre en service tout ce qui pouvait fonctionner. La plus mauvaise situation était celle de la chaufferie Tonak, qui se trouvait sans gaz ni eau. La conduite de gaz haute pression menant à notre station de régulation de gaz naturel avait été arrachée par le courant et l amenée d eau de surface de la petite rivière Zrzávka toute proche était complètement détruite. Les fournitures d eau chaude sanitaire (ECS) ont donc été coupées pour les appartements desservis par cette chaufferie. La situation était critique. Nous avons rapidement commencé à examiner des solutions provisoires avec la cellule de crise, la municipalité, RWE et Lesy ČR (entreprise nationale des forêts de la République tchèque). Dans la matinée du jour même, nous avons réussi à remettre en service tous les équipements de gestion thermique de la ville de Nový Jičín à l exception de la chaufferie Tonak et de la chaufferie bio d Anenská. Dans la chaufferie Tonak, la société RWE a provisoirement raccordé notre station de régulation de gaz naturel à son réseau moyenne pression, ce qui a permis des prises suffisantes pour la préparation d ECS pour le quartier sinistré et pour l exploitation de Tonak. La Région de Moravie du Nord nous a rapidement prêté des tuyaux à incendie et nous avons pu pomper provisoirement de l eau sanitaire dans la rivière Jičínka. Le lendemain après-midi, la chaufferie Tonak a été remise en service et a commencé à fournir de la chaleur pour les appartements mentionnés. La deuxième source sinistrée la chaufferie bio est restée longtemps sans électricité. La chaudière a donc été séchée car pour des raisons de sécurité nous ne pouvions la remettre en service qu après une inspection par son fournisseur. Nous avons aussi eu des problèmes avec la piscine couverte et le gymnase. L eau y avait atteint 1,5 m et avait inondé les pompes des filtres que nous avons rapidement emportées pour les réparer, car il y avait un risque que l eau de la piscine extérieure perde les paramètres requis. Trois chaufferies à proximité de la Jičínka avaient été envahies par une couche de boue et de saletés, épaisse d environ 0,5 m. Nous avons donc dû les nettoyer et sécher les brûleurs. Sur le site de Loučka, les caves de cinq bâtiments ont été inondées et pour des raisons d hygiène, nous avons dû y remplacer l isolation sur une longueur d environ 450 m. Dans la chaufferie de l hôpital, la coupure de courant avait mis hors service le système de commande de la GTC. Nos employés devaient donc se rendre toutes les heures sur ce lieu de travail pour le contrôler. Après la reprise des fournitures pour toute la ville, le lundi 29 juin nous avons commencé à faire le compte des dommages sur les installations exploitées et nous avons débuté l établissement d un projet de nouvelle amenée d eau et de nouvelle conduite de gaz pour la chaufferie Tonak. Aujourd hui encore, nous réparons les dommages causés par l inondation», a conclu Václav Skala. «Je voudrais remercier tous les employés de la Région Moravie centrale pour la qualité de leur travail et pour leur maîtrise exemplaire de cette situation de crise. Grâce à l action rapide et à la grande implication de nos collègues à Nový Jičín, nous avons pu prouver que nous sommes un partenaire fiable pour nos clients, même dans ces situations extraordinaires.» Renaud Capris, directeur des opérations de Dalkia Česká republika 05

6 aktuality České týmy Dalkie uspěly v celosvětové konkurenci Hned dva týmy Dalkie Česká republika uspěly v prestižní interní soutěži Vítězství Dalkie Projekt By-pass získal Cenu za pragmatismus a projekt Investor in People byl oceněn Zvláštní cenou poroty za management. Gratulujeme! By-pass je technologie, kterou zavedla Elektrárna Třebovice s cílem zvýšit regulační rozsah turbín pro poskytování podpůrných služeb. Mezinárodně uznávaný certifikát Investor in People potvrzuje profesionální úroveň personální politiky ve firmě. Kromě dvou oceněných projektů byl do červencového finále v Paříži nominován také projekt Divize Praha Palác Křižík a ostravská Nová Karolina. Vítězství Dalkie je soutěž pro týmy Dalkie z celého světa, v níž porota hodnotí technické, obchodní a další projekty z hlediska čtyř kritérií: pragmatismus, inovativnost, přenositelnost a dlouhodobost. Dosud největšího úspěchu dosáhla Dalkia Česká republika v ročníku 2007, kdy získala Velkou cenu poroty za projekt Zhodnocení průmyslové biomasy v Ústí nad Labem. Zvláštní cena poroty za management Prix spécial du jury pour le management Dalkia prodala své aktivity facility managementu v Praze Dalkia Česká republika se kromě výroby a dodávek tepla a elektřiny specializovala prostřednictvím své pražské divize také na poskytování služeb facility managementu. Od 1. srpna 2009 to však již neplatí: Dalkia své aktivity facility managementu v Praze prodala společnosti Scheu+Wirth. Mezi služby facility managementu, kterými se Divize Praha zabývala, patřily správa budov, údržba energetických zařízení nebo úklid obchodních a administrativních center či hotelů. Jaké důvody vedly Dalkii Česká republika k prodeji těchto aktivit? Když Dalkia v roce 1991 vstoupila na český trh, začala podnikat právě v oblasti facility managementu. Počet společností, které nabízejí služby související se správou budov, se však v poslední době značně rozrostl. V souvislosti s celkovou ekonomickou situací se tyto činnosti dostaly pod velký tlak na snižování cen, které zákazníci akceptují na úkor kvality. Proto jsme se rozhodli služby facility managementu Divize Praha vyčlenit ze společnosti Dalkia Česká republika, vysvětluje generální ředitel Laurent Barrieux a dodává: Tak jako jinde v České republice se nyní chceme plně soustředit na náš nosný core-business, kterým je výroba a dodávka energií. Facility management byl pro nás spíše menší doplňkovou aktivitou. Po vyhodnocení všech nabídek převzala tyto služby od 1. srpna 2009 společnost Scheu+Wirth. Z celkových 102 zaměstnanců Divize Praha přechází do této firmy 39 lidí, jimž ředitel Divize Praha Josef Novák vzkázal: Rád bych všem poděkoval za práci odvedenou v Dalkii Česká republika a přeji mnoho profesních i osobních úspěchů u společnosti Scheu+Wirth. Ředitelství Regionu Střední Morava mění adresu Region Střední Morava společnosti Dalkia Česká republika, který vznikl 1. ledna 2009 sloučením olomoucké a přerovské divize, mění své sídlo. Zaměstnanci ředitelství se k 1. září 2009 stěhují do nové administrativní budovy na ulici Okružní v Olomouci. La direction de la Région de Moravie centrale change d adresse La Région de Moravie centrale de la société Dalkia Česká republika, créée le 1 er janvier 2009 par la fusion des divisions d Olomouc et de Přerov, change de siège. Les salariés de la direction emménageront le 1 er septembre 2009 dans un nouveau bâtiment administratif rue Okružní à Olomouc. 06

7 actualités Grand succès des équipes tchèques de Dalkia face à une concurrence du monde entier Pas moins de deux équipes de Dalkia Česká republika ont été récompensées dans le prestigieux concours interne «Victoires de Dalkia 2008». Le projet By-pass a reçu le Prix du pragmatisme et le projet Investor in People a été récompensé par le Prix spécial du jury pour le management. Félicitations! By-pass est une technologie qui a été mise en place par Elektrárna Třebovice dans le but d élargir la plage de régulation des turbines pour la fourniture de services de soutien. Pour sa part, le certificat internationalement reconnu Investor in People confirme le professionnalisme de la politique de gestion des ressources humaines dans l entreprise. En plus des deux projets distingués, le projet Palác Křižík de la Division de Prague et celui de Nová Karolina à Ostrava avaient été nominés pour la finale du mois de juillet à Paris. Les Victoires de Dalkia sont un concours destiné aux équipes de Dalkia du monde entier, où le jury évalue des projets techniques, commerciaux et autres selon quatre critères : pragmatisme, innovation, transversalité et durabilité. Jusqu ici, Dalkia Česká republika a remporté son plus grand succès en 2007 en obtenant les Grand prix du jury pour le projet de Valorisation de biomasse industrielle à Ústí nad Labem. Cena za pragmatismus Prix du pragmatisme Dalkia a vendu ses activités de facility management à Prague En plus de la production et des fournitures de chaleur et d électricité, Dalkia Česká republika se spécialisait aussi dans la prestation de services de facility management par l intermédiaire de sa division pragoise. Mais depuis le 1 er août 2009 ce n est plus le cas : Dalkia a vendu ses activités de facility management de Prague à la société Scheu+Wirth. Les services de facility management fournis par la Division de Prague comprenaient la gestion d immeubles, la maintenance d installations énergétiques ou le nettoyage de centres commerciaux et administratifs ou d hôtels. Quelles raisons ont mené Dalkia Česká republika à vendre ces activités? «Quand Dalkia est entrée sur la marché tchèque en 1991, elle a commencé ses activités dans le domaine du facility management. Toutefois, le nombre de sociétés proposant des services en relation avec la gestion d immeubles a fortement augmenté ces dernières années. En raison de la situation économique générale, ces activités ont subi une forte pression en termes de baisse des prix que les clients acceptent au détriment de la qualité. C est pourquoi nous avons décidé de détacher de la société Dalkia Česká republika les services de facility management de la Division de Prague», explique le directeur général Laurent Barrieux en ajoutant : «Comme Smlouvu o prodeji služeb facility managementu podepsali zástupci Dalkie Česká republika a Scheu+Wirth dne 31. července v Praze. Le contrat de vente des services de facility management a été signé par les représentants de Dalkia Česká republika et de Scheu+Wirth le 31 juillet à Prague. ailleurs en République tchèque, nous voulons maintenant nous concentrer entièrement sur notre cœur de métier, la production et la fourniture d énergies. Le facility management n était finalement pour nous qu une petite activité complémentaire.» Après une évaluation de toutes les offres, ces services ont été repris le 1 er août 2009 par la société Scheu+Wirth. Sur les 102 salariés de la Division de Prague, 39 personnes sont transférées à cette société. Le directeur de la Division de Prague, Josef Novák, leurs fait savoir : «Je voudrais tous vous remercier pour votre travail chez Dalkia Česká republika et je vous souhaite de nombreux succès professionnels et personnels dans la société Scheu+Wirth.» 07

8 integrovaný systém řízení Chráníme se proti chřipce Šíření nebezpečné formy chřipky A/H1N1 (známé také jako mexická nebo prasečí chřipka) nabírá na obrátkách nejen ve světě, ale také v České republice. Počet nakažených stoupá a prognózy nejsou příznivé: na podzim odborníci očekávají další vlnu, která by mohla přijít spolu s běžnou sezónní chřipkou. Skupina Dalkia v České republice, pro níž je péče o zaměstnance dlouhodobou prioritou, proto připravuje konkrétní opatření, která by mohla šíření nemoci zmírnit. Mateřská společnost Dalkie Veolia Environnement si je vědoma svých závazků vůči zaměstnancům i veřejnosti, jíž poskytuje své služby, a proto iniciovala první opatření proti chřipce již v roce Nejúčinnějším prostředkem v boji proti viru je pravidelné a pečlivé mytí rukou. Toto základní hygienické pravidlo jsme zaměstnancům zdůrazňovali během kampaně Veolie Environnement Čisté ruce, která proběhla v roce Letos na jaře obdržel každý z téměř zaměstnanců Dalkie v ČR v rámci prevence proti chřipce vitaminový balíček v hodnotě 380 korun. Nyní jsme se zaměřili na konkrétní ochranná opatření proti šíření nemoci. Už dříve jsme zakoupili masek, které chrání člověka před nákazou od ostatních, a hygienických roušek, jež chrání okolí před nakaženým. Zásoby masek a roušek, které máme uloženy na skladech Dalkie v České republice, by vystačily pro každého zaměstnance na 31 dnů. V současné době jednáme o smlouvách o budoucích dodávkách, pokud by pandemie trvala delší dobu, ujišťuje vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. V rámci krizového plánování byl ve spolupráci s orgány krizového řízení v roce 2006 zpracován a v letošním roce aktualizován epidemický plán, který stanovuje opatření v době pandemie tak, aby byl zabezpečen chod služeb pro obyvatelstvo a rozhodující průmysl, doplnil manažer rizik Jan Smolka. Jak se kromě důkladného mytí rukou můžeme proti nemoci chránit? Jako každý chřipkový vir je i chřipka A respirační vir, který se z člověka na člověka přenáší kapénkovou nákazou, proto je nutné při osobním kontaktu zachovávat vzdálenost aspoň dva metry a v případě pandemie lékaři doporučují vyhýbat se schůzkám, shromážděním, podávání rukou atd. Pokud se objeví chřipkové příznaky jako vysoké teploty, bolesti hlavy, únava, kašel nebo dýchací potíže, je nutné vyhledat lékaře. Ochrana zdraví našich zaměstnanců patří mezi hlavní priority společnosti Dalkia. Jsme připraveni zavádět taková protichřipková opatření, která mohou šíření nemoci zmírnit a v rámci možností chránit naše zaměstnance, uzavírá Dalibor Pyš. 08 aktuality Dalkia boduje ve Španělsku Skupina Dalkia dosáhla ve Španělsku velkého úspěchu, když zvítězila v mezinárodním výběrovém řízení na výstavbu zařízení na výrobu energie a sítě pro rozvod tepla a chladu v jižní části Barcelony. Toto zařízení bude Dalkia provozovat po dobu 30 let. Jedná se o vůbec první nabídku služeb centralizované klimatizace pro domácí účely. Po dobu trvání smlouvy zde Dalkia vyrobí více než 2,9 miliónu MWh elektrické energie, přičemž 56 % bude pocházet z obnovitelných zdrojů nebo z rekuperované energie. Tento velmi ambiciózní projekt, vybraný radnicí v Barceloně, umožní významně snížit emise CO 2 a tuhých znečisťujících látek. Díky vyšší energetické účinnosti a použití tepelných solárních systémů odpovídá požadavkům zákazníků a zajišťuje pro ně kvalitní služby. Tento projekt, příkladný z hlediska energetické účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, představuje novou etapu našeho rozvoje v zemích jižní Evropy, říká prezident Dalkie Olivier Barbaroux. Je naprosto v souladu s naší strategií spočívající v nabídce inovativních a dlouhodobých energetických řešení našim zákazníkům - městům, obcím i průmyslovým podnikům - která bude stále větší měrou zahrnovat využívání obnovitelných zdrojů energií. Vysoké učení technické Brno je novým partnerem Dalkie Dalkia Česká republika dlouhodobě spolupracuje s významnými univerzitami a vysokými školami v ČR, například s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava nebo s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V červenci 2009 uzavřela smlouvu o spolupráci také s Vysokým učením technickým v Brně (VUT). Stejně jako zájemci ze jmenovaných univerzit mohou i studenti VUT absolvovat u Dalkie odborné stáže, konzultovat s našimi odborníky své diplomové a bakalářské práce a zapojit se do výzkumných a rozvojových projektů. Pedagogové VUT jsou zaměstnancům Dalkie k dispozici na odborné konzultace a při- pravují pro ně zajímavé výukové programy. Rektor VUT Karel Rais ke spolupráci s Dalkií uvedl: Tato dohoda nám umožní rozvinout spolupráci s významným partnerem v oblasti energetiky, která pro naše studenty znamená prohloubení vazeb mezi teorií a praxí, a dále kladný efekt v oblasti jejich přípravy pro práci v průmyslové sféře. Předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba dodal: Spolupráce s významnými univerzitami a vysokými školami, mezi něž VUT bezesporu patří, je pro nás velmi důležitá. Dalkia jako lídr v zavádění nových technologií v energetice neustále věnuje velkou pozornost oblasti výzkumu a vývoje, proto potřebujeme kvalitní a talentované vysokoškoláky. Smlouvu o spolupráci podepsal rektor VUT Karel Rais (vlevo) a předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. Le contrat de collaboration a été signé par le recteur de VUT, Karel Rais (à gauche), et le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba.

9 actualités Dalkia marque des points en Espagne Le groupe Dalkia a rencontré un grand succès en Espagne en remportant l appel d offres international pour la construction et l exploitation sur 30 ans, de la centrale de production d énergie ainsi que d un nouveau réseau de chaleur et de froid dans le sud de Barcelone. Ce sera le premier réseau de chaleur et de froid à proposer un service de climatisation centralisé à usage domestique. Pendant la durée du contrat, les centrales énergétiques produiront plus de 2,9 millions de MWh d énergies, dont 56 % issues d énergies renouvelables ou récupérées. Ce projet ambitieux, choisi par la mairie de Barcelone, permettra de réduire significativement les émissions de CO 2 et sera peu émetteur de particules en suspension. Grâce à une meilleure efficacité énergétique et à l intégration de systèmes solaires thermiques, il répond aux besoins des clients et leurs assure un service de qualité. «Ce contrat, exemplaire en termes d efficacité énergétique et environnementale, représente une nouvelle étape dans notre développement en Europe du Sud,» déclare Olivier Barbaroux, Président de Dalkia. «Il est en droite ligne avec notre stratégie qui consiste à offrir à nos clients, collectivités et industriels, des solutions énergétiques innovantes et durables, intégrant des énergies renouvelables dans une proportion croissante.» La Haute école technique de Brno, nouveau partenaire de Dalkia Dalkia Česká republika collabore durablement avec d importantes universités et de hautes écoles de République tchèque comme par exemple la Haute école des mines Université technique d Ostrava ou avec l Université J. E. Purkyně d Ústí nad Labem. En juillet 2009, elle a ainsi conclu un contrat avec la Haute école technique de Brno (VUT). Tout comme les intéressés Rektorát VUT Brno / Rectorat du VUT Brno des universités mentionnées, les étudiants de VUT pourront réaliser des stages professionnels chez Dalkia, consulter nos spécialistes pour leurs mémoires de diplôme ou de licence et participer à des projets de recherche et de développement. Les pédagogues de VUT seront à la disposition des employés de Dalkia pour des consultations techniques et leur prépareront des programmes de formation concrets et intéressants. Au sujet de la collaboration avec Dalkia, le recteur de VUT, Karel Rais, a déclaré : «Cet accord nous permettra de développer notre collaboration avec un important partenaire dans le domaine de l énergétique, ce qui signifie pour nos étudiants un renforcement des liens entre la théorie et la pratique ainsi que des effets positifs pour leur préparation professionnelle dans le secteur industriel.» Le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba, a ajouté : «La collaboration avec d importantes universités et hautes écoles, dont VUT fait incontestablement partie, est très importante pour nous. En tant que leader dans l introduction aux nouvelles technologies de l énergétique, Dalkia accorde continuellement une grande attention à la recherche et au développement, c est pourquoi nous avons besoin de diplômés de talent et de qualité.» systeme de management integré Nous nous protégeons contre la grippe La propagation de la dangereuse forme de grippe A/H1N1 (connue aussi sous le nom de grippe mexicaine ou porcine) s accélère non seulement dans le monde entier, mais aussi en République tchèque. Le nombre de personnes atteintes augmente et les pronostics actuels ne sont pas favorables : les spécialistes s attendent à une nouvelle vague dès l automne, qui pourrait arriver parallèlement à la grippe saisonnière courante. Le groupe Dalkia en République tchèque, pour lequel les soins aux salariés sont une priorité durable, prépare donc des mesures concrètes qui pourraient modérer la propagation de la maladie. La société mère de Dalkia, Veolia Environnement, est consciente de ses engagements envers ses salariés et envers le public à qui elle fournit ses services et a donc initié les premières mesures contre la grippe dès «Le moyen le plus efficace de lutter contre le virus est de se laver régulièrement et soigneusement les mains. Nous avons rappelé cette règle d hygiène de base à nos salariés dans la campagne «Mains propres» de Veolia, menée en Cette année au printemps, chacun des quelques salariés de Dalkia en RT a reçu un paquet de vitamines d une valeur de 380 couronnes dans le cadre de la prévention contre la grippe. Dorénavant, nous nous concentrons sur des mesures de protection concrètes contre la diffusion de la maladie. Nous avions déjà acheté précédemment masques de protection contre le milieu environnant, et masques hygiéniques protégeant le milieu environnant contre la personne atteinte. Les stocks de masques déposés dans les entrepôts de Dalkia en République tchèque suffiraient à protéger chaque salarié pour une durée de 31 jours. Actuellement nous négocions des contrats de futures fournitures au cas où la pandémie devait perdurer», affirme Dalibor Pyš, responsable du service du management environnemental de Dalkia Česká republika. «Dans le cadre de la planification de crise et en coopération avec les organes de gestion de crise, un plan épidémie a été établi en 2006 et actualisé cette année qui définit les mesures à prendre en situation de pandémie, afin d assurer le fonctionnement des services à la population et aux industries stratégiques,» a ajouté le manager des risques, Jan Smolka. Comment se protéger efficacement contre la maladie, à l exception de se laver soigneusement les mains? Comme chaque virus de la grippe, celui de la grippe A est un virus respiratoire, qui se propage par la toux et les éternuements, et donc en cas de contact personnel il faut garder une distance d au moins deux mètres et en cas de pandémie les médecins recommandent d éviter les réunions, les rassemblements et de se serrer la main, etc. En cas de symptômes de grippe tels que la fièvre, les maux de tête, la fatigue, la toux ou des difficultés respiratoires, il faut contacter un médecin. «La protection de la santé de nos salariés est une des principales priorités de Dalkia. Nous sommes prêts à déployer des mesures contre la grippe pouvant modérer la propagation de la maladie et protéger nos salariés dans la mesure du possible», conclut Dalibor Pyš. 09

10 aktuality Dalkia provozuje v Praze unikátní kotelnu na muřích nohách Dalkia Česká republika letos vybudovala a od jara provozuje novou unikátní kotelnu na sídlišti Velká Ohrada v městské části Praha 13. Mimořádné na ní je především to, že stojí na muřích nohách na střeše prodejny. Tato kotelna nahradila původní blokovou kotelnu, kterou jsme měli v pronájmu od Magistrátu hlavního města Prahy v letech 1993 až Z této kotelny dodáváme teplo do bytů na sídlišti Velká Ohrada a ve správě máme také třináct výměníkových stanic a rozvody tepla. Magistrát pozemek, kde původní kotelna stála, prodal společnosti Lidl, která se zde rozhodla vybudovat prodejnu a zavázala se zbourat starou kotelnu a nahradit ji novou. Tato firma ve spolupráci s Prahou 13 vyhlásila výběrové řízení, v němž Dalkia v silné konkurenci zvítězila. Lidl postavil budovu kotelny, která stojí na osmi sloupech nad původní kotelnou, kde se v současné době dokončuje prodejna. Dalkia vybudovala technologie a bude kotelnu provozovat na základě dlouhodobé nájemní smlouvy, uvedl vedoucí obchodního útvaru Divize Praha Radek Pařízek. Při realizaci projektu se zaměstnanci Dalkie i dodavatelských firem museli poprat s mnoha záludnostmi. Technologii kotelny jsme nainstalovali v rekordním čase tří měsíců. Museli jsme zkoordinovat likvidaci původních zařízení a zprovoznění nové kotelny tak, abychom z ní mohli plynule vytápět. Na úspěšném přepojení ze staré technologie na novou kotelnu bez omezení dodávek tepla se velkou měrou podíleli zaměstnanci provozního útvaru pod vedením pana Jaroslava Výtvara. Složité bylo zejména dostat kotle o velikosti nákladního vozu do takové výšky, protože není moc jeřábů, které to dokážou. Váha naší technologie je asi 160 tun a celkově budova kotelny váží tun. Unikátní na kotelně je hlavně to, že stojí na muřích nohách nad střechou budovy, kde se budou shromažďovat lidé. Proto bylo velmi důležité eliminovat chvění technologií na minimum, což jsme vyřešili instalací různých antivibračních prvků, řekl Josef Hasman, technik realizace projektů zodpovědný za tuto realizaci. Radek Pařízek dodává: Nová kotelna má mnohem vyšší výkon a účinnost a produkuje méně emisí. Také jsme rádi, že zmizela stará nevzhledná budova a nahradila ji kotelna s elegantním designem. Další informace přineseme v příštím čísle Modrého reportéra. Radek Pařízek (vpravo) a Josef Hasman Radek Pařízek (à droite) et Josef Hasman 10

11 Dalkia exploite à Prague une actualités chaufferie unique, reposant sur pilotis Cette année, Dalkia Česká republika a fait construire une nouvelle chaufferie unique en son genre, se trouvant dans le grand ensemble de Velká Ohrada qui fait partie du 13 e arrondissement de Prague. La chaufferie, mise en exploitation au printemps dernier, est exceptionnelle surtout par le fait qu elle repose sur pilotis sur la toiture d un supermarché. «Cette installation vient remplacer l ancienne chaufferie de quartier que nous louions, entre 1993 et 2008, à la municipalité de Prague. Cette chaufferie approvisionne en chaleur appartements du grand ensemble de Velká Ohrada. En plus de cette prestation, nous exploitons également 13 sous-stations d échangeurs et les réseaux de distribution de chaleur. Or, la municipalité a vendu le terrain de la chaufferie à la société Lidl qui a décidé d y construire un supermarché et a pris l engagement de démolir l ancienne chaufferie et de construire, en lieu et place, une nouvelle installation. En collaboration avec le 13 e arrondissement, la société Lidl a lancé un appel d offres qui a été remporté par Dalkia dans un milieu fort concurrentiel. Lidl a fait construire le bâtiment de la chaufferie reposant sur huit poteaux audessus de l ancienne chaufferie où s achèvent actuellement les travaux de rénovation pour accueillir le nouveau supermarché. Dalkia a mis en place les équipements techniques et assurera l exploitation aux termes d un contrat de location à long terme», indique Radek Pařízek, responsable du département commercial de la Division de Prague. Pendant la réalisation de l ouvrage, les équipes de Dalkia et celles des sous-traitants ont dû faire face à d innombrables «situations-piège». «Les équipements techniques de la nouvelle chaufferie ont été mis en place dans un délai record de 3 mois. Nous avons dû coordonner le démantèlement de l ancienne installation avec la mise en service de la nouvelle chaufferie de sorte à ne pas interrompre la continuité du chauffage. Le passage de la vieille chaufferie à la nouvelle installation sans rupture des livraisons de chaleur a été en grande partie assuré par l équipe d exploitation travaillant sous la direction de M. Jaroslav Výtvar. Il a par exemple été compliqué de monter à une telle hauteur les chaudières, dont les dimensions sont comparables à celles d un camion. Le poids des équipements est d environ 160 tonnes et le bâtiment de la chaufferie pèse tonnes au total. Ce qui est vraiment extraordinaire, c est que la chaufferie repose sur pilotis, au-dessus de la toiture d un bâtiment destiné à recevoir du public. Il était donc très important de ramener au minimum les vibrations des équipements. Ce problème a été résolu par la mise en place des différents éléments antivibratoires», explique Josef Hasman, technicien responsable de la réalisation de cet ouvrage. Radek Pařízek ajoute : «La nouvelle chaufferie, dotée d une puissance et d une efficacité énergétique plus élevées, est pourtant bien moins importante en émissions polluantes. Nous sommes également contents de voir disparaître un vieux bâtiment peu gracieux, laissant la place à une nouvelle chaufferie au design élégant.» D autres informations concernant cette nouvelle réalisation vous seront présentées dans le prochain numéro du Reporter bleu. 11

12 aktuality Dodáváme teplo do nového Aquaparku Olomouc Společnost Dalkia Česká republika získala další atraktivní referenci: od června 2009 zásobuje dálkovým teplem nově otevřený Aquapark Olomouc, který nabízí návštěvníkům spoustu vodních radovánek a možností relaxace v rozlehlém venkovním i vnitřním areálu. Jednání o aquaparku probíhala od roku 2002, kdy vznikl záměr vybudovat takovéto zařízení v Olomouci. Od zahájení inženýrské přípravy jsme byli účastníky všech důležitých jednání a měli jsme pod kontrolou stavbu z hlediska připojení areálu na náš horkovod. Aquapark byl otevřen v červnu 2009 a v témže měsíci jsme s provozovatelem uzavřeli dlouhodobou smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie z naší sítě, sdělil obchodní náměstek Regionu Střední Morava Stanislav Kubáček. Předpokládaný odběr tepla je GJ za rok. Dalkia je rovněž provozovatelem předávací horkovodní stanice, jejíž instalovaný výkon je KW. Sledování provozních údajů probíhá na dispečinku Teplárny Olomouc. Foto: Photo : Dalkia prodává své aktivity facility management ve Velké Británii Dalkia uzavřela dohodu o prodeji svých aktivit facility management (komplexní správa budov) ve Velké Británii společnosti MITIE PLC. Prodej aktivit facility management ve Velké Británii je v souladu se strategií mateřské společnosti Veolia Environnement. Prezident Dalkie Olivier Barbaroux prohlásil: Náš závazek rozvíjet ve Velké Británii činnost trvalého charakteru založenou na inovativních řešeních i nadále přetrvává. Dalkia má ve Velké Británii výrazné příležitosti rozvoje, zvláště v oblasti biomasy pro provozy vyrábějící teplo i elektřinu. Biomasa ve formě pelet (granulí ze slisovaného dřeva) je levným, snadno použitelným zdrojem energie bez emisí CO 2, jímž lze nahrazovat fosilní paliva jako jsou uhlí, těžký topný olej a zemní plyn. Dalkia je ve Velké Británii jedničkou v poskytování energetických služeb. V tomto roce bude obrat ze všech činností skupiny v této zemi (mimo aktivity prodané v roce 2009) činit přibližně 150 miliónů liber. Dalkia cède ses activités de facility management au Royaume Uni Dalkia a conclu un accord pour la vente de ses activités de facility management (gestion globale des bâtiments) au Royaume- Uni à MITIE PLC. La vente de l activité facility management au Royaume-Uni s inscrit dans la stratégie de Veolia Environnement, maison mère de Dalkia. Olivier Barbaroux, Président de Dalkia, a déclaré : «Notre engagement à construire une activité durable basée sur des solutions innovantes au Royaume-Uni demeure inchangé. Dalkia a des opportunités significatives de développement au Royaume-Uni, en particulier dans le domaine de la biomasse pour les centrales énergétiques qui produisent chaleur et électricité. La biomasse, sous forme de pellets (pastilles de bois densifié), est une source d énergie non émettrice de C0 2, bon marché et simple à utiliser qui peut se substituer aux combustibles fossiles tels que le charbon, le fuel lourd et le gaz.» Dalkia est un leader des services énergétiques au Royaume Uni. L ensemble des activités du groupe dans ce pays génèrera un chiffre d affaires d environ 150 millions de livres hors activités cédées en

13 Nous fournissons de la chaleur au nouveau Centre aquatique d Olomouc La société Dalkia Česká republika possède une référence attrayante supplémentaire : depuis juin 2009, elle fournit de la chaleur à distance au Centre aquatique d Olomouc, récemment inauguré, qui propose à ses visiteurs toutes sortes de loisirs aquatiques et de détente dans un complexe composé d une partie intérieure et d une partie en plein air. «Les discussions sur le centre aquatique débutées en 2002, et qui sont aujourd hui achevées, ont mis au jour le projet de construire à Olomouc un établissement de ce type. Dès le démarrage des études préliminaires, nous avons assisté à toutes les réunions importantes et nous avons contrôlé les travaux relatifs au raccordement du site à notre conduite d eau surchauffée. Le Centre aquatique a ouvert ses portes en juin 2009 et le même mois nous avons signé avec son exploitant un contrat à long terme sur des fournitures de chaleur depuis notre réseau»,a déclaré Stanislav Kubáček, adjoint commercial de la Région de Moravie centrale. La consommation prévisionnelle de chaleur s élève à GJ par an. Dalkia exploite par ailleurs la sous-station d une puissance installée de KW où est livrée l eau surchauffée. Le dispatching de Teplárna Olomouc se charge du suivi opérationnel. actualités 13

14 naši klienti MTH Kolín je největší klient Dalkie Kolín Největším zákazníkem Dalkie Kolín je Městské tepelné hospodářství Kolín. Tato společnost odebírá od Dalkie ročně cca 300 TJ tepla, což je zhruba 30 % její celkové produkce. MTH Kolín zabezpečuje provoz tepelného hospodářství nejen v Kolíně, ale také v Českém Brodě a Kostelci nad Černými lesy. V současné době zásobuje dálkovým teplem necelých devět tisíc bytů a zhruba obyvatel. Více o MTH Kolín prozrazuje její ředitel Jan Hladík. Naše společnost vznikla roku 1995 jako pokračovatel postupně se transformujícího podniku tepelného hospodářství, jehož jediným vlastníkem bylo donedávna město Kolín. Počátkem roku 2005 převzal 95% podíl nadnárodní hornorakouský koncern Energie AG, pro nějž to byla první teplárenská akvizice v ČR. Zabýváme se výrobou a distribucí tepla a částečně i výrobou elektřiny, ale také vodoinstalatérstvím, topenářstvím, montáží měřidel, montáží a opravami plynových zařízení, poskytováním technických služeb a máme i specializovaný maloobchod a velkoobchod. Rovněž provozujeme výměníkové stanice a kotelny různých zákazníků včetně klientů Dalkie Kolín, jako jsou např. České dráhy, celnice nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna. Modrý reportér: Jaká je vaše pozice v Kolíně a jak funguje spolupráce s Dalkií Kolín? Jan Hladík: V Kolíně distribuujeme teplo do téměř bytů a 170 nebytových objektů, např. škol či prodejen. Teplo vyrábíme pouze v malém měřítku v domovních kotelnách. Dalkia (dříve Elektrárna Kolín) je naším jediným dodavatelem. Nakupujeme od ní teplo ve formě páry na vstupech do předávacích stanic (odběrných míst máme zhruba padesát). Energii pak transformujeme na teplou vodu a rozvádíme ji dál. S Dalkií úzce spolupracujeme také v oblasti připojování nových zákazníků na síť dálkového tepla - Dalkia zřídí přípojku a my výměníkovou stanici. Naše obchodní vztahy jsou velmi dobré a spolupráce funguje k oboustranné spokojenosti. Modrý reportér: Na jaký typ klientů se MTH Kolín orientuje? Jan Hladík: Zaměřujeme se především na zákazníky z řad obyvatel. Tuto klientelu Obytný dům na ulici Zengrova / Immeuble dans la rue Zengrova 14

15 nos clients La société MTH Kolín - le plus grand client de Dalkia Kolín La société Městské tepelné hospodářství Kolín (réseau de chauffage urbain de Kolín) est le client le plus important de Dalkia Kolín. Tous les ans, cette société achète à Dalkia environ 300 TJ de chaleur, soit environ 30 % de sa production annuelle. La société MTH Kolín exploite le réseau de chaleur non seulement pour la municipalité de Kolín, mais également pour les villes de Český Brod et Kostelec nad Černými lesy. Au jour d aujourd hui, la société approvisionne en chaleur presque appartements, desservant ainsi une population de près de personnes. Pour plus d informations concernant la société MTH Kolín, nous nous sommes adressés à son directeur M. Jan Hladík. «Notre société a été créée en 1995 en tant que successeur de l entreprise gestionnaire de chaleur en voie de transformation, dont le seul propriétaire était alors la municipalité de Kolín. Au début de l année 2005, 95 % des parts ont été reprises par le groupe multinational Energie AG, basé en Haute-Autriche. C était en fait sa première acquisition en République tchèque dans le domaine de la chaleur. L éventail de nos activités comprend la production et la distribution de chaleur, la production d énergie électrique ainsi que les travaux de plomberie, de chauffagiste, de montage de compteurs, de montage et de réparations d équipements au gaz, et des prestations techniques. Notre société se consacre également aux activités de vente au détail et en gros de matériel et exploite des sous-stations d échangeurs et des chaufferies appartenant à divers clients, y compris ceux de Dalkia (Société des Chemins de fer tchèques, Administration des douanes, Caisse d Assurance Maladie...).» Reporter bleu : Quelle est votre position sur le marché de Kolín et comment fonctionne la coopération avec Dalkia Kolín? Jan Hladík: «Dans la ville de Kolín, nous approvisionnons en chaleur presque appartements et 170 immeubles non résidentiels (écoles, boutiques ). Notre propre production de chaleur est plutôt négligeable et se fait dans les chaufferies d immeubles. Notre seul fournisseur est la société Dalkia (anciennement Elektrárna Kolín). Nous lui achetons la chaleur sous forme de vapeur à l entrée des sous-stations (nous disposons d une cinquantaine de points de prise). Cette énergie est ensuite transformée en eau chaude et distribuée aux clients. Avec Dalkia nous travaillons également en synergie en ce qui concerne le raccordement de nouveaux clients au réseau de chauffage urbain - Dalkia met en place le branchement et nous assurons l installation de la sous-station d échangeurs. Nos relations commerciales sont donc très bonnes et notre coopération est mutuellement avantageuse.» Reporter bleu : Quels sont les clients ciblés par la société MTH Kolín? Jan Hladík: «Nous visons notamment les ménages. Pour notre société, il s agit d une 15

16 naši klienti máme velmi dobře zpracovanou. Domácnostem dodáváme nejen teplo, ale jsme schopni poskytnout jim komplexní servis včetně topenářství, vodoinstalatérství, plynoinstalatérství - umíme tedy teplo i vodu sami opravit. To znamená, že nekončíme na patě domu, ale až v bytě zákazníka u radiátoru nebo vyústění baterie. Modrý reportér: Kromě Kolína působíte v Českém Brodě a Kostelci nad Černými lesy. V těchto městech si teplo sami vyrábíte? Jan Hladík: Ano. V Českém Brodě máme několik plynových kotelen a v jedné z nich jsme nainstalovali mikroturbínu, která byla v roce 2001 jedinou svého druhu ve střední a východní Evropě. Tato kogenerační jednotka vyrábí kromě tepla i elektřinu, kterou využíváme pro vlastní spotřebu a přebytek prodáváme do sítě. V Kostelci kromě domácností zásobujeme teplem také závod vyrábějící vázání na lyže Marker. Celkově v těchto dvou městech dodáváme energii do zhruba 700 bytů. Modrý reportér: Vraťme se zpátky do Kolína. Jedním z projektů, na kterém jste spolupracovali s Dalkií, je obytný dům na Zengrově ulici, kde jste zavedli nový způsob individuálního vytápění. V čem tato novinka spočívá? Jan Hladík: Jedná se o dům s patnácti byty postavený v roce 2006, jehož investorem je město Kolín. Vytápění a přípravu teplé vody zajišťují vlastní bytové předávací stanice umístěné v sociálním zázemí jednotlivých bytů. Zařízení vzhledově připomíná malý závěsný plynový kotel, ale je naprosto bezhlučné, bezpečnější a hospodárnější při zachování maximálního komfortu. Bytové stanice jsou napojeny na teplovodní rozvod vedený ve společné šachtě s ostatními síťovými rozvody. Teplovodní soustava je napájena z domovní předávací stanice pára voda umístěné v suterénu domu. Modrý reportér: Co zákazník na tomto způsobu vytápění nejvíce ocení? Jan Hladík: Teplo se dostává ke klientovi přímo a jeho spotřeba je měřena individuálně. Vše je dálkově monitorováno z dispečinku MTH, kde jsou denně elektronicky ukládána data pro fakturaci. Tento projekt realizovaný ve spolupráci s Dalkií Kolín a městem Kolín odpovídá nejnovějším trendům v bydlení a ukazuje, že dálkové teplo v našem městě nabízí uživatelům nejmodernější a nejhospodárnější způsob dodávky energie. PROFIL: Jan Hladík začínal jako elektromontér u Českých drah, kde pracoval deset let. Později si rozšířil vzdělání v oboru měření, regulace a automatizace. Do tepelného hospodářství města Kolín nastoupil v roce 1989 a ředitelem se stal roku Je také členem vedení Cechu topenářů ČR. Jan Hladík je tělem i duší sportovec, dříve se aktivně věnoval fotbalu a dodnes si rád zahraje tenis. Nyní se ve věku 48 let vrátil k atletice a chystá se reprezentovat Českou republiku v kategorii veteránů ve skoku dalekém. Vedle sportu má rád hudbu, hlavně hard rock a heavy metal. Je ženatý, má 21letou dceru a 17letého syna. 16

17 nos clients clientèle déjà fidélisée. Nous livrons aux foyers la chaleur, mais nous sommes également en mesure de fournir des prestations complexes comprenant la chauffagerie, plomberie, installations au gaz. Nous sommes donc à PROFILE : Jan Hladík a fait ses débuts dans le métier de monteur technicien en réseaux électriques au sein de la Société des Chemins de fer tchèques où il a passé 10 ans. Ensuite, il a obtenu une formation complémentaire dans le domaine de la GTC et de l automatisation. En 1989, il a commencé à travailler dans la société gestionnaire de chaleur de la ville de Kolín et en 1992 il en est devenu le directeur. Il est également membre de la présidence de l Association des techniciens-thermiciens. Jan Hladík s investit corps et âme dans le sport : footballeur actif par le passé, il aime toujours jouer au tennis et actuellement, à l âge de 48 ans, il est revenu à l athlétisme et souhaite devenir représentant de la République tchèque en saut en longueur dans la catégorie des vétérans. A part le sport, il aime le hard-rock et le heavy-metal. Il est marié et a deux enfants : une fille de 21 ans et un fils de 17 ans. même de réparer des installations de chaleur et d eau, signifiant que nos prestations ne se limitent pas à l entrée de l immeuble mais elles comprennent également des interventions sur les radiateurs ou la robinetterie chez le client.» Reporter bleu : A part la municipalité de Kolín, vous opérez également dans les villes de Český Brod et Kostelec nad Černými lesy. Vous assurez vous-même la production de chaleur dans ces deux villes? Jan Hladík: «Effectivement, à Český Brod, nous exploitons plusieurs chaufferies et l une d entre elles a été dotée par nos soins d une mini-turbine qui était en 2001 la seule de ce type en Europe centrale et orientale. À part la chaleur, cette unité de cogénération produit également de l électricité que nous utilisons pour nos propres besoins, l excédent étant vendu au réseau. Dans la ville de Kostelec, en plus des foyers, nous livrons de la chaleur au fabricant de fixations de ski Marker. Dans ces deux villes, nous assurons la distribution d énergie pour quelques 700 appartements au total.» Reporter bleu : Revenons maintenant à la ville de Kolín. Un des projets de synergie avec Dalkia concernait l immeuble rue Zengrova où vous avez mis en œuvre un système innovant de chauffage individuel. En quoi consiste cette innovation? Jan Hladík: «Il s agit d un immeuble de 15 appartements dont la construction a été financée par la ville de Kolín en Le chauffage et la production d eau chaude sont assurés par des sous-stations installées dans les toilettes des différents appartements. Cet équipement fait penser à une chaudière à gaz murale, peu encombrante, mais dont le fonctionnement est parfaitement silencieux, plus sûr et plus économique tout en préservant le confort maximum de l utilisateur. Les sous-stations sont raccordées au réseau de distribution d eau chaude de l immeuble se trouvant dans une gaine commune avec d autres réseaux. Le réseau d eau chaude est alimenté depuis la sousstation vapeur-eau installée au sous-sol de l immeuble.» Reporter bleu : Quels sont les avantages de ce type de chauffage que les clients apprécient? Jan Hladík: «La chaleur est livrée directement au client et sa consommation est mesurée individuellement. L ensemble du système est supervisé depuis le centre de dispatching de MTH assurant tous les jours la saisie électronique des données pour la facturation. Ce projet, réalisé en collaboration avec Dalkia Kolín et la municipalité de Kolín s inscrit dans les tendances les plus récentes de l habitat et démontre que le réseau de chauffage urbain offre aux usagers de notre ville les modes les plus modernes et les plus économiques de fourniture d énergie.» 17

18 sociální odpovědnost Podkováři Vítězslavu Němcovi je nejlépe u koní Šestadvacetiletý Vítězslav Němec z Cítolib u Loun patří mezi šťastlivce, pro které je jejich práce tím největším koníčkem a zároveň splněným přáním. Už jako malý kluk si vysnil, že bude jednou pracovat u koní, a jeho sen se mu splnil: živí se jako podkovář. O tom, že mu jeho řemeslo náramně jde, svědčí i to, že ošetřuje koně v národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Profesionální podkovář se však neobejde bez kvalitního nářadí. Na jeho pořízení Vítězslavovi přispěl Nadační fond Dalkia Česká republika, který mu tak usnadnil nelehké podnikatelské začátky. Když mi bylo dvanáct, táta mi koupil koně a tím to všechno začalo. Řekl jsem si tehdy, že bych u koní mohl strávit celý život. Ve čtrnácti letech jsem nastoupil na učiliště ve Vlašimi u Benešova, kde jsem se vyučil v oboru kovář-podkovář. Po vyučení jsem začínal v národním hřebčíně v Kladrubech. Jak jsem k této práci přišel? Sbalil jsem se, sedl na vlak a prostě jsem se zeptal, jestli mě vezmou, směje se Vítězslav Němec. V té době neměli druhého podkováře, tak mě přijali. Měl jsem velké štěstí, dneska vás už ke koním hned tak bez praxe nepustí. 18 Dělal jsem tady rok a půl zadarmo, hodně jsem se naučil od tehdejšího podkovářského mistra. Po pěti letech práce u koní jsem udělal státní podkovářské zkoušky a teprve pak jsem mohl pracovat na živnostenský list. Dnes jsme v Kladrubech na 360 koní dva. Klienty mám také mezi soukromníky. Hodně zakázek jsem získal, když jsem jezdil na různé závody a seznámil se s lidmi, co mají koně. Nejlepší reklamou pro mě byly právě Kladruby, to je opravdu prestižní. Abych však mohl své řemeslo dělat dobře, musel jsem si pořídit kvalitní nářadí. V tom mi pomohl Nadační Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 662 projektů projets retenus Vítězslav Němec (vlevo / à gauche) Co na to kmotr projektu Pavel Kraus? Dneska už se s profesí kovář nebo podkovář moc často nesetkáte, proto pro mne byl projekt Vítězslava Němce velmi zajímavý, stejně jako prostředí kolem koní. Zapálení pro svou práci a láska ke koním z něj přímo čiší. Podkovářství se jako jiná řemesla neustále vyvíjí a Vítězslav se snaží držet krok s dobou. To, že pracuje v národním hřebčíně v Kladrubech, je pro něj tou nejlepší vizitkou. Kladruby jsou v tomto oboru opravdu pojmem. fond Dalkia Česká republika, o němž jsem se dozvěděl přes Úřad práce Louny. Do té doby jsem pracoval s nářadím z první republiky, které zrovna profesionálně nepůsobilo. Příspěvek od Nadačního fondu jsem použil na zakoupení podkovářské výhně, kterou se nahřívají podkovy, a značkových kleští na štípání kopytní rohoviny. Jsem rád, že mohu koním pomáhat, když mají nějaké potíže, třeba špatně chodí nebo se jim stane úraz, říká Vítězslav Němec. Dá se říct, že podkovář je svým způsobem doktor přes kopyta? Pravdou je, že když začne kůň kulhat, nejdřív se volá podkovář. Pokud má kůň zánět v kopytě, to je moje práce. Až když zjistíme, že problém není v kopytu, teprve pak nastupuje veterinář a řešíme to společně. Vždycky musím odhadnout, jestli je pro mne zvíře nebezpečné a zda pod něj můžu vlézt, protože každý kůň je vychovaný jinak. Na hřebčíně v Kladrubech jsou koně vychovaní dobře, ale je hodně soukromníků, kteří si koupí koně a neví o nich nic. Pak si vždycky musím vzít někoho k sobě, kdo mi kopyta při kování nebo při korekturách drží. Občas se stane, že se kůň cuká, ale žádné vážné nakopnutí se mi naštěstí ještě nestalo. Znám však kolegy, co nemají zuby, říká Vítězslav Němec, který si ve volném čase na koni rád zajezdí a ve svém oboru se neustále vzdělává na nejrůznějších seminářích. O své práci mluví s velkým zaujetím a je na něm vidět, že má své řemeslo opravdu rád. U koní vyrůstám odmalička, nevím, co bych dělal jiného. Vypadá to jako stereotypní profese, ale není to tak. Každý kůň je jedinečný, každá práce je jiná. Právě to mě na podkovařině tolik baví.

19 responsabilité sociale C est auprès des chevaux que le maréchalferrant Vítězslav Němec se sent le mieux Vítězslav Němec, âgé de vingt-six ans et originaire de Cítoliby près de Louny, fait partie des gens heureux pour qui le travail est aussi le plus grand loisir et une concrétisation des souhaits. Déjà tout petit il rêvait de travailler avec les chevaux, et son rêve s est enfin accompli : il vit désormais de son travail de maréchalferrant. Son métier lui réussit bien, pour preuve il s occupe également des chevaux du haras national de Kladruby nad Labem. Mais un maréchal-ferrant professionnel ne peut se passer d outils de qualité. La Fondation Dalkia Česká republika a apporté une aide à Vítězslav pour ses achats, lui facilitant ainsi de durs débuts en tant qu artisan. Quel est l avis du parrain du projet Pavel Kraus? «Aujourd hui, il n est plus très fréquent de rencontrer un forgeron ou un maréchal-ferrant, c est pourquoi le projet de Vítězslav Němec m a semblé très intéressant, tout comme le monde des chevaux. Il montre une véritable passion pour son travail et un grand amour des chevaux. Comme les autres métiers artisanaux, celui de maréchalferrant est en progression constante et Vítězslav sait évoluer avec son temps. Le fait de travailler au haras national de Kladruby constitue sa meilleure carte de visite et prouve la qualité de son travail. Dans ce domaine, Kladruby jouit d une prestigieuse réputation.» «À douze ans, mon père m a acheté un cheval et c est comme ça que tout a commencé. Je me suis dit alors que je pourrais passer toute ma vie auprès des chevaux. À quatorze ans, je suis entré à l école professionnelle de Vlašim près de Benešov, où j ai fait mon apprentissage dans la spécialité de forgeron maréchal-ferrant. Après mon apprentissage, j ai commencé à travailler au haras national de Kladruby. Comment ai-je trouvé ce travail? J ai fait mes bagages, j ai pris le train et je leur ai simplement demandé si ils m embauchaient», raconte en souriant Vítězslav Němec. «À l époque ils n avaient pas de deuxième maréchal-ferrant, et ils m ont donc embauché. J ai eu beaucoup de chance, aujourd hui on ne vous laisse pas approcher les chevaux sans pratique. J ai travaillé ici un an et demi gratuitement, j y ai beaucoup appris du maître maréchalferrant en poste à l époque. Après cinq ans de travail avec les chevaux, j ai passé mon examen d État de maréchal-ferrant et j ai ainsi pu commencer à travailler à mon compte. Aujourd hui nous sommes deux à nous occuper de 360 chevaux à Kladruby. J ai aussi des clients parmi les particuliers. J ai obtenu beaucoup de commandes en me rendant à diverses courses pour y faire la connaissance de propriétaires de chevaux. Ma meilleure publicité est Kladruby, qui est vraiment prestigieux. Mais pour pouvoir bien faire mon métier, j ai dû me procurer des outils de qualité. C est là que m a aidé la Fondation Dalkia Česká republika, dont j avais entendu parler à l Office du travail de Louny. Jusqu à présent, je travaillais avec des outils d avant-guerre, ce qui ne faisait pas très professionnel. J ai utilisé l aide de la Fondation pour acheter une cuvette servant à chauffer les fers ainsi que et des pinces de marque pour couper la corne de sabot. Je suis heureux de pouvoir aider les chevaux lorsqu ils ont des difficultés, par exemple si ils marchent mal ou après un accident», explique Vítězslav Němec. Peut-on dire que le maréchal-ferrant est en quelque sorte le docteur des sabots? «Il est vrai que lorsqu un cheval commence à boiter, on appelle d abord le maréchal-ferrant. Si il est atteint d une inflammation dans le sabot, c est mon travail. Ce n est que si l on constate que le problème n est pas dans le sabot que le vétérinaire intervient, et nous réglons le problème ensemble. Je dois toujours déterminer si l animal est dangereux pour moi et si je peux passer sous lui, car chaque cheval est éduqué différemment. Au haras de Kladruby, les chevaux sont bien éduqués, mais il y a de nombreux particuliers qui achètent un cheval sans rien y connaître. Dans ce cas, je dois toujours prendre quelqu un avec moi pour tenir les sabots lors du ferrage ou des corrections. Il arrive que le cheval réagisse, mais heureusement je n ai encore jamais reçu de ruade sérieuse. Mais je connais des collègues qui n ont plus de dents», confie Vítězslav Němec, qui aime monter à cheval pendant son temps libre et qui se forme continuellement dans sa spécialité, en participant aux séminaires les plus divers. Il parle de son travail avec passion et l on voit qu il aime vraiment son métier. «J ai grandi auprès des chevaux, je ne sais pas ce que je pourrais faire d autre. On dirait que c est un métier stéréotypé, mais ce n est pas le cas. Chaque cheval est unique, chaque travail est différent. C est justement ce qui me plaît tant dans le travail de maréchal-ferrant.» 19

20 sociální odpovědnost Kde Dalkia pomáhá? Dalkia v České republice patří mezi společensky odpovědné firmy. Je partnerem mnoha veřejných akcí, formou finančních příspěvků nebo věcných darů se podílí na nejrůznějších projektech, podporuje kraje, kde působí, i jejich obyvatele, nezapomíná však ani na své zaměstnance. O tom, že solidarita k lidem je Dalkii vlastní, svědčí finanční výpomoc jednomu ze zaměstnanců postižených červnovými záplavami. Pomoc v tíživé situaci po povodních Jedním z nejvíce postižených zaměstnanců Dalkie Česká republika byl pan Miroslav Sváček z Kunína, který pracuje v lokalitě Nový Jičín jako topič. Přívalová vlna zcela zničila jeho zahradu a oplocení a zatopila dům až do výše jednoho metru. Vnitřní prostory byly zaneseny bahnem a došlo k poškození nábytku a dalšího vybavení. Ihned po řádění vodního živlu Dalkia Česká republika panu Sváčkovi věnovala prostřednictvím svého Nadačního fondu Dalkia Humain částku, která rodině pomohla dostat se z nejhoršího. Po konečném vyčíslení škod částku ještě navýšila. Miroslav Sváček podle svých slov ocenil nejen peněžitou pomoc, ale také morální podporu ze strany svého zaměstnavatele a kolegů. Ta je v těžkých zkouškách, jako jsou právě povodně, také velmi důležitá. Moc děkuji společnosti Dalkia Česká republika za to, jak se ke mně po záplavách zachovala. Velmi nám pomohl nejen finanční příspěvek, ale také psychická podpora. Člověk má pocit, že není v této těžké situaci úplně sám. Nevěřil jsem, že mezi lidmi stále funguje taková solidarita. Už jsem zažil pět povodní, ale tato byla jednoznačně nejhorší. Kdo to neprožil na vlastní kůži, nepochopí, jak zlé to bylo. Doufám, že už nás nikdy nic podobného nepotká, říká Miroslav Sváček. 20

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Kounice 607,608,614,615

Kounice 607,608,614,615 Plynová kotelna U Výtopny 921, Horní Slavkov Výroba výkon na zdroji 18,400 MW Počet zdrojů : čtyři Rozvod horkovodní ( nad 110 C ) 2,874 km Teplovodní do 110 C 4,467 km Přenosová kapacita 24,417 MW t Kounice

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E Příklady dobré praxe ve státním sektoru Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy 1 Co víme o budovách Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions from

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více