IMUNOHISTOCHÉMIA IMUNOCYTOCHÉMIA MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA MUDR. TOMÁŠ TORDAY MEDICYT S.R.O., KOŠICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMUNOHISTOCHÉMIA IMUNOCYTOCHÉMIA MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA MUDR. TOMÁŠ TORDAY MEDICYT S.R.O., KOŠICE"

Transkript

1 IMUNOHISTOCHÉMIA IMUNOCYTOCHÉMIA MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA MUDR. TOMÁŠ TORDAY MEDICYT S.R.O., KOŠICE

2 AE1/AE3 Keratínový kokteil (zmes cytokeratínov) Cytoplazma epitelových buniek Dôkaz epitelového pôvodu nádorov, karcinómy CD45 S100 Leukocyte common antigen (LCA) Proteín s rôznymi celulárnymi a extracelulárnymi funkciami Membrána hematolymfoidných buniek Cytoplazma, jadro: Schwannove bb, melanocyty, adipocyty, myoepitel, Langerhansove bb Vimentin Typ intermediárnych filament Cytoplazma väčšiny mezenchýmových bb CK7 CK20 Cytokeratín 7 (s nízkou molekulovou hmotnosťou) Cytokeratín 20 (s nízkou molekulovou hmotnosťou) Cytoplazma epitelu (cylindrické epitely napr. prsník, pankretobiliárny trakt) Cytoplazma epitelu (cylindrické epitely napr. hrubé črevo) Veľká časť lymfoproliferácií (vrátane lymfómov, leukémií) Melanocytové lézie, schwannóm, neurofibróm, Langerhans cell histiocytosis Väčšina mezenchýmových lézií, tiež niektoré epitelové nádory Karcinómy mliečnej žľazy, pľúc, ovárií, endometria, pankreas, časť gastrických karcinómov Karcinóm hrubého čreva, časť gastrických Ca, infiltrujúci urotelový Ca

3 CD20 Membránový fosfoproteín Membrána B lymfocytov B-bunkové malígne lymfoproliferácie (lymfómy) CD3 T bunkový antigén asociovaný s T- cell receptorom CD30 CK5/6 p63 Glykoproteín s rôznymi celulárnymi funkciami Cytokeratín s vysokou molekulovou hmotnosťou Člen rodiny transkripčných faktorov Membrána a cytoplazma T lymfocytov Membrána, oblast Golgiho aparátu, normálne reaktívne imunoblasty Cytoplazma epitelu, skvamózny epitel, myoepitélie, bazálne bunky Jadrová pozitivita, skvamózny epitel, urotel, bazálne bb, myoepitélie T-bunkové malígne lymfoproliferácie (lymfómy) Hodgkinov lymfóm, niektoré iné lymfómy (ALCL, DLBCL), embryonálny karcinóm Skvamocelulárny karcinóm, urotelový karcinóm, dôkaz bazálnych bb v prostate Skvamocelulárny Ca, urotelový Ca, mnohé nádory slinných žiaz SMA Hladkosvalový aktín Cytoplazma hladkej svaloviny Leiomyóm, leiomyosarkóm, GIST

4 desmin dezmín Cytoplazma hladkej a priečne pruhovanej svaloviny, mezotel synaptophysin Transmembránový glykoproteín Cytoplazma neuroendokrinných bb, CNS, PNS Chromogranin A Glykoproteín Cytoplazma neuroendokrinných bb CD117 c-kit protoonkogén Cytoplazma a membrána, mastocyty, germinálne bb, niektoré epitelové bb Nádory z hladkej a priečne pruhovanej svaloviny, DSRCT Neuroendokrinné tumory, neuroblastóm, meduloblastóm Neuroendokrinné tumory GIST, melanocytové lézie, mastocytózy, seminóm Melan A Transmembránový proteín Cytoplazma melanocytov Melanocytové lézie, PEComa HMB45 Human Melanoma Black Cytoplazma superficiálnych melanocytov Melanocytové lézie, PEComa

5 TTF-1 Tyroidálny transkripčný faktor Jadrá folikulových buniek štítnej žľazy, pneumocyty CDX-2 Jadrový proteín Jadrá buniek intestinálneho typu PAX-8 Paired box - rodina transkripčných faktorov Jadrá folikulových bb štítnej žľazy, vnútorný ženský genitál, obličky PSA Prostata špecifický antigén Cytoplazma prostatických luminálnych epitélií Niektoré nádory štítnej žľazy a pľúc (adenoca, malobunkový Ca) Nádory intestinálneho typu (napr. kolorektálny karcinóm) Nádory ŠŽ, obličiek, ovariálne, endometriálne nádorory Ca prostaty (nie je 100% špecifická) Ki-67 Nukleárny proteín Jadrá proliferujúcich buniek Stanovenie proliferačnej aktivity (%) p16 Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, tumor supresorový proteín Cytoplazma a jadrá niektorých buniek (epitel, melanocyty) Cervikálne dysplázie (HSIL) a karcinómy, orofaryngeálne SCC, HG serózny Ca ovária