ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017"

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (231/603) Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Poplatek úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Správní poplatky životní prostředí životní prostředí (231/602) doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci vnitřní věci (231/602) vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (231/604) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - energie IMMOTEL Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z poskyt. služeb - výstavba kopírování Příjmy z poskyt. služeb - vstupné věž kostela Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály (231/604) Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Stránka 1 z 18

2 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (231/602) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (výzvy) vnitřní věci - pokuty (správní delikty) městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města doprava - vymáhání pokut doprava - pokuty za nedovolené zvláštní užívání komunikace investice a rozvoj - Stavební úpravy DPS a Diakonie čp Jirásk.nábř Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - příspěvky na sociální účely Přijaté vratky transferů - dotace kultura Přijaté vratky transferů - dotace na sport Přijaté vratky transferů - záštity starostky Stránka 2 z 18

3 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap Přijaté vratky transferů - systémová podpora sportu Přijaté vratky transferů - dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Přijaté vratky transferů - ZŠ T.G.M. - finanční vypořádání minulého roku Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání minulého roku Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Ostatní nedaňové příjmy - prodej druhotných surovin Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s. - DAR Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění městská policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) 231/ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) 231/ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů (604) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oprava komunikace Výstaviště Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby Ost. nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby prezidenta České republiky Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí Smart Písek Rozvoj Smart City Písek, NZ Rozvoj Smart City Písek, NZ Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ZŠ E.B.-Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzděláv ZŠ E.B.-Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzděláv ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce, NZ ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce, NZ ZŠ J.K.Tyla - 4x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce ZŠ T.G.M. - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ ZŠ T.G.M. - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ ZŠ T. Šobra - Naše učení snadno a zábavně, NZ ZŠ T. Šobra - Naše učení snadno a zábavně, NZ ZŠ J. Husa - Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ ZŠ J. Husa - Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ Stránka 3 z 18

4 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap ZŠ J. Husa - Zkvalitnění oplocení pozemku 8. MŠ Podpora sociální práce v obci Písek Výkon pěstounské péče Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ MěK - Knihovna 21. století MěK - VISK 3 - Projekt Centra vzdělávání MěK - Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami Písek - Asistenti prevence kriminality, rok Podpora terénní práce Písek Výkon sociální práce Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ CKMP ročník mezinárodních kurzů prof. O. Ševčíka pro mladé houslisty Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Neinvestiční přijaté dotace od krajů MSSS - pečovatelská služba, noclehárny MSSS - pečovatelská služba, noclehárny MSSS - Zkvalitnění materiálně technického vybavení MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven Centrum kultury - Dotkni se Písku ZŠ T.G.M. - Tvořivé pracovní dílničky ZŠ T.G.M. - Poznáváme CHKO Blanský les Cipískoviště Umístění stojanů na kolo podle Otavské cyklostezky na území města Písek Zpracování celkové koncepce cyklistické dopravy v Písku Centrum kultury - Mezinárodní festival studentských filmů MSSS - pečovatelská služba, noclehárny Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Zpracování lesních hospodářských osnov Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů (231/402) Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Příjmy z výkonu agendy státní správy pro obce PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity úvěry Teplárna, Odpady Stránka 4 z 18

5 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Rozšíření a aktualizace DPP pro město Písek a ORP Písek Rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek a ORP Písek - LVS Lesní pěšinou podél řeky Otavy II. etapa - Seniorstezka Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek - etapa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nakládání s komunálními odpady - DHDM Nakládání s komunálními odpady - materiál Nakládání s komunálními odpady - opravy a údržba Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Péče o zeleň Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Péče o zvířata Péče o zvířata - nákup materiálu Ochrana druhů a stanovišť - studie Ochrana druhů a stanovišť Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Jiher Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Mehelnický potok Třídění odpadu - služby Třídění odpadu - materiál Třídění odpadu - DHDM Aleje Purkratice Likvidace kůrovce Černé skládky a rozbory odpadu Plán odpadového hospodářství Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Environmentální výchova - poštovní služby Projekt EKOKOM - nákup služeb Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Ochrana proti povodním - materiál Kapitola lesy INVESTIČNÍ VÝDAJE Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - JIH) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul ČSAD Autobusy - investiční příspěvek a. s Rozšíření komunikace na Hradišti NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz MHD - čistění čekáren MHD - opravy a údržba čekáren MHD - dopravní územní obslužnost - doplatek za rok Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Stránka 5 z 18

6 Dopravní značení, včetně naváděcího systému Pasport komunikací Údržba chodníků Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Nákup elektrického sporáku pro školní jídelnu ZŠ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Modernizace učeben pro výuku technických předmětů ZŠ E. Beneše - PD Rozšíření keramické dílny na ZŠ E. Beneše Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení Rekonstrukce rozvodů vody na 9. MŠ - PD Základní škola Svobodná a MŠ Písek Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové Výstavba spojovacího koridoru na MŠ Sluníčko - PD Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná Písek Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Revitalizace zeleně kolem budovy ZŠ Tomáše Šobra Provoz odboru Rekonstrukce pískovišť na zahradě 15. mateřské školy, předfinancování dotace NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 4. etapa Participační rozpočet školy - D Dotace: Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ Zkvalitnění oplocení pozemku 8. MŠ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Dotace: Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Tvořivé pracovní dílničky, grant JčK Poznáváme CHKO Blanský les, dotace JčK Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní Participační rozpočet školy - D Dotace: Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E.B., Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E.B., Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce Dotace: Podpora na Tylovce, NZ Podpora na Tylovce, NZ x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Stránka 6 z 18

7 Oprava plotu a vstupní branky - MŠ Sluníčko Participační rozpočet školy - D Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého Dotace: Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Dotace: Naše učení snadno a zábavně, NZ Naše učení snadno a zábavně, NZ Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Nákup služeb - akce žáků základních škol Jsem človíček šikovný a samostatný, předfinancování dotace Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-prémie za úspory Projektové dokumentace Energetické posudky školských objektů Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky Záštity starostky - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky - právnické osoby Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - cizí příspěvkové organizace Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systém - cedule Kamenný most NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch celkem Propagace města Nákup služeb, inzerce a propagace Nákup služeb IT Nákup služeb IT Pronájmy Propagační předměty, tisky a materiál Propagační předměty, tisky a materiál Ostatní nákupy, nehmotný majetek Partnerské vztahy, akce a výročí Nákup materiálu Nákup služeb Věcné dary Pohoštění Cestovné, ubytování zahraničních delegací Projekty cestovní ruch Nákup služeb Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Cipískoviště grant JčK Cipískoviště grant JčK, vlastní prostředky Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Stránka 7 z 18

8 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Příspěvek na tvorbu volnočasového prostoru s programem Zajištění regionálních funkcí knihoven grant JčK Knihovna 21. století VISK 3 - Projekt Centra vzdělávání Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami Centrum kultury města Písek Příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na filmový festival Příspěvek na Senior Point Příspěvek na provoz sdílené zkušebny pro kapely a tanečníky Dotkni se Písku - grant JčK ročník mezinárodních kurzů prof. O. Ševčíka pro mladé houslisty Mezinárodní festival studentských filmů Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - služby pro děti a mládež Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Rozvoj konceptu eculture Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Záštity - neziskové a podobné organizace Záštity - církevní organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Záštity - fyzické osoby nepodnikající Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - spolky Dotace - fyzické osoby Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - neziskové a podobné organizace Dotace - zřízené příspěvkové organizace Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Doplatek - spolky Doplatek - fyzické osoby Doplatek - právnické osoby Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - spolky Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Přímá platba umělcům nebo jejich zástupcům Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Oděvy - kostýmy Předplatné, knihy a tiskoviny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Přihláška ochranné známky Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby Projekty kultura - ostatní nehmotný majetek 0 0 Stránka 8 z 18

9 Projekty kultura - odměny za užití duševního vlastnictví Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Dopravní prostředky (člun k přepravě těžkého nákladu) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - předfinancování dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní prostředky Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1042 podíl EU Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí Platy - dotace Podpora terénní práce Písek vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce Písek Platy - dotace Výkon sociální práce Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1045 podíl EU Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek Sociální pojištění - dotace Výkon sociální práce Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1045 podíl EU Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek Zdravotní pojištění - dotace Výkon sociální práce Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Náhrady mezd v době nemoci - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, 1041, vl Náhrady mezd v době nemoci - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, 1041, CZ Náhrady mezd v době nemoci - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, 1045, EU 5 5 Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Sociálně právní ochrana dětí Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1041 vlastní Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1041 podíl CZ Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1045 podíl EU Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce Písek Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Činnost krizového řízení Stránka 9 z 18

10 Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní platy - refundace, dotace JSDH Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Drobný hmotný majetek, dotace JSDH Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Pohonné hmoty a paliva, dotace JSDH Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Stroje, přístroje Stavební úprava Budovcova Nabíjecí sloupky pro veřejnost (2 ks - Sladovna, muzeum) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Cestovné (účet 802) Pohoštění Členský příspěvek Svazu měst a obcí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné (sociální pohřby) Členské příspěvky zájmovým sdružením právnických osob Členský příspěvek DSO regionu Písecko Stránka 10 z 18

ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Příloha č. 1 ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 ÚZNZ Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 218 294 218 294 5 100 223 394 00000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Písek na rok 2016

Rozpočet města Písek na rok 2016 Rozpočet města Písek na rok 2016 ÚZNZ Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 202 050 205 965 0 205 965 00000 1 0000 0000

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Číslo řádku Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet roku 2007 Skutečnost roku 2007 Rozpočet na rok 2008 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 893 2 700 2 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2018 Položka OdPa Kapitola Schválený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 0000 00 101 180 000 Daně z příjmů fyzických osob placená

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Číslo řádku Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet Skutečnost roku 2006 roku 2006 Rozpočet na rok 2007 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 592 2 580 2 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč Města Suchdol nad Lužnicí na rok Města Suchdol nad Lužnicí na rok v tis. Kč Úplné znění návrhu rozpočtu na rok je také zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce městského úřadu www.suchdol.cz. V

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1955 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 40

Více

Město Vrbno pod Pradědem. Rozpočet na rok 2011 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM Stránka 1

Město Vrbno pod Pradědem. Rozpočet na rok 2011 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM Stránka 1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2011 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM 20.1.2011 Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 500,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2019 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Příloha č. 1 ÚZNZ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Org Příjmy rozpočtu Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 218 294 00000 1 0000 0000 1111 Daně z příjmů fyzických

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 oddíl Příjmy rozpočtu RS DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 218 294 0000 1111 Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 září Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové a ostatní příjmy celkem z toho: 1111 DPFOZČ 13 230 000,00

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2017

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2017 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2017 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1620 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 400

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 05.12. MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY RADA OBCE RADA OBCE Skupina 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000 2 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 Položka Druhové třídění: p ř í j m y V ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 380,00 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 1 206,00 1113 Daň z příjmů

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice Příjmy Schválený Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9 500,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 150,00

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků Prodej pozemků * Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj

Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků Prodej pozemků * Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj Rozpočet na rok 2018 Příjmy Daňové příjmy Návrh rozpočtu 2017 2018 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 3 000 000 3 200 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 75 000

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ NA ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ NA ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ NA ROK 2018 Luboš Hešík, starosta města Úplné znění schváleného rozpočtu na rok 2018 je také zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce úřadu www.suchdol.cz.

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n. PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové a ostatní příjmy celkem z toho: 1111 DPFOZČ 13 230 000,00

Více

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci 9 695 36, 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky 244 152, 1113 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

1. (1032) Lesní hospodářství 375,00

1. (1032) Lesní hospodářství 375,00 1. (1032) Lesní hospodářství 375,00 5139 Nákup materiálu 10,00 5166 Poradenská činnost 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 ožínání v oplocenkách 140 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 85,00 2. (2212)

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 14 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Položka rozpočtové skladby 513x Nákup materiálu (kromě 5138) u 5139 i v případě nákupu

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: ,00

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: ,00 roku 2019 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Příjmy. Schválený rozpočet Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26

Příjmy. Schválený rozpočet Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny IČO: 00280429 Schválený rozpočet 2017 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozpočet schválený upravený rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci 4 157 000,00 4 157 000,00 1112 Daň z příjmů FO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/6 schválené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/6 schválené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/6 schválené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu 2016 plnění k 14.11.2016 po RO 2016/5 RO 2016/6 po RO 2016/6 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více