Zlín, 23. října 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlín, 23. října 2011"

Transkript

1 (. -. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 3. října 0

2 Postup při vyšetřování průběhu funkce. Definiční obor funkce, funkce sudá, lichá, periodická. Výpočet limit v krajních bodech definičního oboru, tzn. v nevlastních bodech a v bodech, kde není funkce definována (jednostranné limity) 3. Průsečíky grafu funkce s osami x, y, znaménka funkčních hodnot 4. Výpočet. derivace, nulové body. derivace a body, ve kterých neexistuje.derivace 5. Lokální extrémy, intervaly monotónnosti 6. Výpočet. derivace, nulové body. derivace a body, ve kterých neexistuje.derivace 7. Inflexní body, intervaly konvexnosti a konkávnosti 8. Asymptoty 9. Graf funkce

3 Vyšetřete průběhy funkcí: a) f : y = x 3 6x + 9x, b) f : y = x x.

4 f(x) = x 3 6x + 9x

5 f(x) = x 3 6x + 9x Funkce f(x) je polynom 3. stupně, tedy funkce spojitá.. D f = R

6 f(x) = x 3 6x + 9x Funkce x 3 a x jsou liché funkce, x je sudá funkce, tedy funkce f(x) nemůže mít ani jednu z těchto vlastností. Tzn.: x D f \{0} : f( x) f(x), f( x) f(x).. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce

7 f(x) = x 3 6x + 9x Funkce f je definována pro všechna x R, počítáme pouze limity funkce v a +.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = x ±

8 f(x) = x 3 6x + 9x Při výpočtu vytýkáme člen s největší mocninou.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x =

9 f(x) = x 3 6x + 9x Výsledná limita závisí pouze na limitě členu s největší mocninou.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ±

10 f(x) = x 3 6x + 9x Řešením rovnice f(x) = 0 hledáme průsečíky grafu funkce f s osou x.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0

11 f(x) = x 3 6x + 9x Řešením rovnice f(x) = 0 hledáme průsečíky grafu funkce f s osou x.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0 x(x 3) = 0

12 f(x) = x 3 6x + 9x Řešením rovnice f(x) = 0 hledáme průsečíky grafu funkce f s osou x.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0 x(x 3) = 0 x = 0 x = 3

13 f(x) = x 3 6x + 9x Dosazením x = 0 do předpisu funkce f získáme její průsečík s osou y.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0 x(x 3) = 0 x = 0 x = 3 x = 0 f(0) = 0

14 f(x) = x 3 6x + 9x Zakreslíme průsečíky x = 0 a x = 3 na osu x, body nespojitosti funkce f nemá.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0 x(x 3) = 0 x = 0 x = 3 x = 0 f(0) = 0 0 3

15 f(x) = x 3 6x + 9x Vyznačíme intervaly, na kterých funkce f nabývá kladných hodnot a intervaly, na kterých funkce f nabývá záporných hodnot.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0 x(x 3) = 0 x = 0 x = 3 x = 0 f(0) = 0 0 3

16 f(x) = x 3 6x + 9x Znaménka funkce spolu s nulovými body určují, jak se funkční hodnoty mění z kladných na záporné nebo naopak.. D f = R f( x) = x 3 6x 9x ani lichá ani sudá funkce (. lim x 3 6x + 9x ) = lim x ± x ± x3 ( 6 x + ) 9 x = ± 3. x 3 6x + 9x = 0 x(x 3) = 0 x = 0 x = 3 x = 0 f(0) = 0 0 3

17 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Vypočteme derivaci. 4. f (x) = 3x x + 9

18 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Hledáme řešení rovnice f (x) = f (x) = 3x x + 9 f (x) = 0

19 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Dosazením za derivaci řešíme kvadratickou rovnici. 4. f (x) = 3x x + 9 f (x) = 0 3x x + 9 = 0

20 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Upravíme. 4. f (x) = 3x x + 9 f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0

21 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Rovnice f (x) = 0 má dvě řešení, funkce f má dva stacionární body x =, x = 3. Body, kde derivace neexistuje, nejsou. 4. f (x) = 3x x + 9 f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3

22 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Nakreslíme osu x a stacionární body. 4. f (x) = 3x x f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3 3

23 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Dosazením x = 0 zjistíme, že f (0) > 0, a tedy funkce f je rostoucí na intervalu (,. 4. f (x) = 3x x f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3 3

24 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Dosazením x = zjistíme, že f () < 0, a tedy funkce f je klesající na intervalu, f (x) = 3x x f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3 3

25 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Zadaná funkce má v bodě x = lokální maximum. Funkční hodnota je f() = f (x) = 3x x f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3 MAX 3

26 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Dosazením x = 4 zjistíme, že f (4) > 0, a tedy funkce f je rostoucí na intervalu 3, ). 4. f (x) = 3x x f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3 MAX 3

27 f(x) = x 3 6x + 9x 0 3 Zadaná funkce má v bodě x = 3 lokální minimum. Funkční hodnota je f(3) = f (x) = 3x x f (x) = 0 3x x + 9 = 0 3(x )(x 3) = 0 x = x = 3 MAX min 3

28 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Vypočteme druhou derivaci. 6. f (x) = 6x

29 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Hledáme řešení rovnice f (x) = f (x) = 6x f (x) = 0

30 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Dosadíme a zderivujeme. 6. f (x) = 6x f (x) = 0 6x = 0

31 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Bod x = je nulový bod. derivace, body, kde neexistuje. derivace nejsou. 6. f (x) = 6x f (x) = 0 6x = 0 x =

32 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Na osu x vyneseme bod x =. 6. f (x) = 6x 7. f (x) = 0 6x = 0 x =

33 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Dosazením např. x = 0 zjistíme, že f (x) < 0 na intervalu (, ). Tzn., že funkce f je zde konkávní. 6. f (x) = 6x 7. f (x) = 0 6x = 0 x =

34 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Dosazením x = 3 zjistíme, že f (x) > 0 na intervalu (, ). Navíc v bodě x = 3 je lok. minimum, tzn., že funkce f musí být konvexní na intervalu (, ). 6. f (x) = 6x 7. f (x) = 0 6x = 0 x =

35 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min Bod x = je inflexním bodem funkce f, f() =. 6. f (x) = 6x 7. f (x) = 0 6x = 0 x = infl.

36 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Určíme asymptotu se směrnicí ke grafu funkce f pro x +. f(x) 8. k = lim x + x

37 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Určíme asymptotu se směrnicí ke grafu funkce f pro x +. f(x) ( 8. k = lim x + x = lim x 6x + 9 ) x +

38 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Asymptota pro x + neexistuje. f(x) ( 8. k = lim x + x = lim x 6x + 9 ) = + x +

39 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Určíme asymptotu se směrnicí ke grafu funkce f pro x. f(x) ( 8. k = lim x + x = lim x 6x + 9 ) = + x + k = f(x) lim x x

40 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Určíme asymptotu se směrnicí ke grafu funkce f pro x. f(x) 8. k = lim x + x = lim k = x + f(x) lim x x = lim x ( x 6x + 9 ) = + ( x 6x + 9 )

41 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Asymptota pro x neexistuje. f(x) 8. k = lim x + x = lim k = x + f(x) lim x x = lim x ( x 6x + 9 ) = + ( x 6x + 9 ) = +

42 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Asymptoty se směrnicí graf nemá. Asymptoty bez směrnice taky neexistují, protože D f = R a funkce f je všude spojitá. f(x) 8. k = lim x + x = lim k = x + f(x) lim x x = lim x ( x 6x + 9 ) = + ( x 6x + 9 ) = + asymptoty se směrnicí ani bez směrnice neexistují

43 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Načrtneme graf funkce f. Zakreslíme souřadný systém. y x 3 4

44 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Vyneseme průsečíky s osami, znaménka funkce rozhodují o tom, jak se funkční hodnoty mění z kladných na záporné nebo naopak. y x 3 4

45 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Vypočítali jsme limity lim f(x) = ±. Částečně si je můžeme naznačit do grafu. x ± y x 3 4

46 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Zjistili jsme lokální extrémy. V bodě x = je lokální maximum, jeho hodnota je f() = 4. V bodě x = 3 má funkce lokální minimum, f(3) = 0. y 4 LMAX LMIN x 3 4

47 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. V bodě x = má funkce f inflexi, f() =. y 4 LMAX 3 IB LMIN x 3 4

48 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Na intervalu (, ) je funkce f rostoucí a konkávní. y 4 LMAX 3 IB LMIN x 3 4

49 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Na intervalu (, ) je funkce f klesající a konkávní. y 4 LMAX 3 IB LMIN x 3 4

50 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Na intervalu (, 3) je funkce f klesající a konvexní. y 4 LMAX 3 IB LMIN x 3 4

51 f(x) = x 3 6x + 9x MAX min infl. Na intervalu (3, ) je funkce f rostoucí a konvexní. 4 y LMAX f 3 IB LMIN x 3 4

52 f(x) = x x

53 f(x) = x x Určujeme definiční obor. Jmenovatel zlomku musí být různý od nuly.. D f = R\{}

54 f(x) = x x Funkce nemá symetrický definiční obor, proto není ani sudá ani lichá.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce

55 f(x) = x x Počítáme limity funkce v a +.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce x. lim x ± x =

56 f(x) = x x Při výpočtu vytýkáme člen s největší mocninou z čitatele i jmenovatele.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce x. lim x ± x = lim x x ± x ( ) = x

57 f(x) = x x Po vykrácení čitatele se jmenovatelem získáme výsledek. Limita čitatele je + nebo a jmenovatele.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce x. lim x ± x = lim x ± x x ( x ) = lim x ± x = ± x

58 f(x) = x x Vypočítáme limity zleva i zprava v bodě nespojitosti x =.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± lim x ± x x = lim x ± x x = x x ( x ) = lim x ± x x = ±

59 f(x) = x x Při výpočtu využijeme pravidlo pro výpočet limity součinu.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± lim x ± x x = lim x ± x x = lim x ± x x x ( x x = ) = lim x ± x x = ±

60 f(x) = x x Limita funkce x je. O hodnotě limity funkce x rozhodneme např. z jejího grafu.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± lim x ± x x = lim x ± x x = lim x ± x x ) = lim x ± x ( x x = lim x ± x x x = ± = ±

61 f(x) = x x Řešením rovnice f(x) = 0 hledáme průsečíky grafu funkce f s osou x.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± 3. lim x ± x x x = 0 x = lim x ± x x = lim x ± x x ) = lim x ± x ( x x = lim x ± x x x = ± = ±

62 f(x) = x x Zlomek je roven 0, právě když je čitatel roven 0.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± 3. lim x ± x x = lim x ± x x = lim x ± x x x = 0 x = 0; x ) = lim x ± x ( x x = lim x ± x x x = ± = ±

63 f(x) = x x Dosazením x = 0 do předpisu funkce f získáme její průsečík s osou y.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± 3. lim x ± x x = lim x ± x x = lim x ± x x ) = lim x ± x ( x x = lim x ± x = 0 x = 0; x = 0 f(0) = 0 x x x x = ± = ±

64 f(x) = x x Zakreslíme průsečík x = 0 s osou x a bod nespojitosti x =.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± 3. lim x ± x x = lim x ± x x = lim x ± x x ) = lim x ± x ( x x = lim x ± x = 0 x = 0; x = 0 f(0) = 0 x x x x = ± = ± 0

65 f(x) = x x Vyznačíme intervaly, na kterých funkce f nabývá kladných hodnot a intervaly, na kterých funkce f nabývá záporných hodnot.. D f = R\{} ani lichá ani sudá funkce. lim x ± 3. lim x ± x x = lim x ± x x = lim x ± x x ) = lim x ± x ( x x = lim x ± x = 0 x = 0; x = 0 f(0) = 0 x x x x = ± = ± 0

66 f(x) = x x 0 Vypočteme derivaci funkce f s využitím pravidla pro derivování podílu funkcí a upravíme. 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x )

67 f(x) = x x 0 Hledáme řešení rovnice f (x) = f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) f (x) = 0

68 f(x) = x x 0 Dosadíme a vytkneme x v čitateli. 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0

69 f(x) = x x 0 Rovnice f (x) = 0 má dvě řešení, funkce f má dva stacionární body x = 0, x =. Derivace funkce f není definována pro x =. 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x =

70 f(x) = x x 0 Nakreslíme osu x a stacionární body. Vyznačíme i bod nespojitosti. derivace. 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = 0

71 f(x) = x x 0 Dosazením x = zjistíme, že f ( ) > 0, a tedy funkce f je rostoucí na intervalu (, f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = 0

72 f(x) = x x 0 Dosazením x = zjistíme, že f ( ) < 0, a tedy funkce f je klesající na intervalu 0, ). 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = 0

73 f(x) = x x 0 Zadaná funkce má v bodě x = 0 lokální maximum. Funkční hodnota je f(0) = f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = MAX 0

74 f(x) = x x 0 Dosazením x = 3 zjistíme, že f ( 3 ) < 0, a tedy funkce f je klesající na intervalu (,. 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = MAX 0

75 f(x) = x x 0 Dosazením x = 3 zjistíme, že f (3) > 0, a tedy funkce f je rostoucí na intervalu, ). 4. f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = MAX 0

76 f(x) = x x 0 Zadaná funkce má v bodě x = lokální minimum. Funkční hodnota je f() = f (x) = x (x ) x (x ) = x x (x ) 5. f (x) = 0 x (x ) (x ) = 0 x = 0 x = MAX min 0

77 f(x) = x MAX min x 0 0 Vypočteme druhou derivaci s využitím pravidla pro derivování podílu funkcí a upravíme. 6. f (x) = ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3

78 f(x) = x MAX min x 0 0 Hledáme řešení rovnice f (x) = f (x) = ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0

79 f(x) = x MAX min x 0 0 Dosadíme. 6. f (x) = ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0 (x ) 3 = 0

80 f(x) = x MAX min x 0 0 Pro každé x D f je f (x) 0. Nulové body. derivace nemá, bod x = je bod, kde funkce není definována. 6. f (x) = ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0 (x ) 3 = 0 f (x) 0 x R\{}

81 f(x) = x MAX min x 0 0 Na osu x vyneseme bod x =. Tento bod určuje intervaly (, ), (, + ). 6. f (x) = 7. ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0 (x ) 3 = 0 f (x) 0 x R\{}

82 f(x) = x MAX min x 0 0 Dosazením např. x = 0 zjistíme, že f (x) < 0 na intervalu (, ). Tzn., že funkce f je zde konkávní. 6. f (x) = 7. ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0 (x ) 3 = 0 f (x) 0 x R\{}

83 f(x) = x MAX min x 0 0 Dosazením x = zjistíme, že f (x) > 0 na intervalu (, ). Navíc v bodě x = je lok. minimum, tzn., že funkce f musí být konvexní na intervalu (, ). 6. f (x) = 7. ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0 (x ) 3 = 0 f (x) 0 x R\{}

84 f(x) = x MAX min x 0 0 Bod x = není inflexním bodem funkce f, D f. 6. f (x) = 7. ( x x (x ) ) = (x )(x ) (x x) (x ) (x ) 4 = (x ) 3 f (x) = 0 (x ) 3 = 0 f (x) 0 x R\{} není infl.

85 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Určíme asymptoty se směrnicí ke grafu funkce f pro x + i x. Počítáme směrnici asymptoty y = k x + q ke grafu funkce f pro x +. f(x) 8. k = lim x + x

86 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Počítáme směrnici k asymptoty y = k x + q ke grafu funkce f pro x +. f(x) x 8. k = lim x + x = lim x + x

87 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Směrnice asymptoty pro x + je k =. f(x) x 8. k = lim x + x = lim x + x =

88 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Počítáme směrnici k asymptoty y = k x + q ke grafu funkce f pro x. f(x) x 8. k = lim x + x = lim x + x = f(x) k = lim x x

89 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Počítáme směrnici k asymptoty y = k x + q ke grafu funkce f pro x. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x x x = x x

90 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Směrnice asymptoty pro x je k =. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x x x = x x =

91 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Počítáme q pro asymptotu y = k x + q. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x q = lim x + (f(x) k x) x x = x x =

92 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Počítáme q pro asymptotu y = k x + q. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x q = lim x + (f(x) k x) = lim x + x x = x x = [ ] x x x

93 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Počítáme q pro asymptotu y = k x + q. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x q = lim x + (f(x) k x) = lim x + x x = x x = [ ] x x x = lim x + x x =

94 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Podobně se vypočítá q pro asymptotu y = k x + q. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x q = lim x + (f(x) k x) = lim x + q = lim x (f(x) k x) = x x = x x = [ ] x x x = lim x + x x =

95 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Existuje jediná asymptota se směrnicí, přímka y = x +. f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x q = lim x + (f(x) k x) = lim x + q = lim x (f(x) k x) = x x = x x = [ ] x x x = lim x + asymptota se směrnicí: y = k x + q = k x + q = x + x x =

96 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. x Protože lim = ±, má graf funkce f také asymptotu bez směrnice, přímku x =. x ± x f(x) 8. k = lim x + x = lim x + f(x) k = lim x x = lim x q = lim x + (f(x) k x) = lim x + q = lim x (f(x) k x) = x x = x x = [ ] x x x = lim x + asymptota se směrnicí: y = k x + q = k x + q = x + asymptota bez směrnice: x = x x =

97 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Načrtneme graf funkce f. Zakreslíme souřadný systém. y x 3

98 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Vyneseme průsečík s osou x, znaménka funkce rozhodují o tom, jak se funkční hodnoty mění z kladných na záporné nebo naopak. y x 3

99 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Vypočítali jsme limity lim f(x) = ±. Částečně si je můžeme naznačit do grafu společně x ± s asymptotou se směrnicí y = x +. y x 3

100 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Vypočítali jsme limity lim f(x) = ±. Částečně si je můžeme naznačit do grafu společně x ± s asymptotou bez směrnice x =. y x 3

101 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Zjistili jsme lokální extrémy. V bodě x = 0 je lokální maximum, jeho hodnota je f(0) = 0. V bodě x = má funkce lokální minimum, f() = 4. Inflexní body funkce f nemá. y 5 4 LMIN 3 LMAX x 3

102 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Na intervalu (, 0) je funkce f rostoucí a konkávní. y 5 4 LMIN 3 LMAX x 3

103 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Na intervalu (0, ) je funkce f klesající a konkávní. y 5 4 LMIN 3 LMAX x 3

104 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Na intervalu (, ) je funkce f klesající a konvexní. y 5 4 LMIN 3 LMAX x 3

105 f(x) = x MAX min x 0 0 není infl. Na intervalu (, ) je funkce f rostoucí a konvexní. 5 y f 4 LMIN 3 LMAX x 3

106 Úlohy na procvičení Příklad Vyšetřete průběhy funkcí: a) f : y = x 3 x, b) f : y = x 4 6x + 5, c) f : y = x3 x, d) f : y = x 3 (x ) 3.

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body:

Výsledky Př.1. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) ( ) ( ) ( ) Stacionární body: Výsledky Př.. Určete intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce a) y < y > y < y > -2 0 3 Funkce je rostoucí v intervalech. Funkce je klesající v intervalech b) y < y > y < - Funkce je rostoucí v

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

Mocninná funkce: Příklad 1

Mocninná funkce: Příklad 1 Mocninná funkce: Příklad 1 Zadání: Vyšetřete průběh mocninné funkce. Řešení: 1. Jako první si určíme definiční obor: D(f)=R. 2. Nyní si spočítáme zda je daná funkce sudá nebo lichá: Daná funkce je lichá.

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Průběh funkce 1. Průběh funkce. Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu:

Průběh funkce 1. Průběh funkce. Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu: Průběh funkce Průběh funkce Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu:. Určení definičního oboru. 2. Rozhodnutí, jestli je funkce sudá, lichá, periodická nebo nemá ani

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 10. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 016/017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 016/017 1 / 1 Použití derivace pro vyšetřování průběhu funkce

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

10. cvičení - LS 2017

10. cvičení - LS 2017 10. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Příklad 1 Spočtěte následující itu daných posloupností: (a) (b) (c) n 3 +5n 2 n 3 6n 2 +3 n ; n 4 3n 2 6 n 4 + 3n 2 + 6; n 2 15n+2(1 n). 2(n 2) 3 2n 3 Příklad 2 Pro

Více

Konvexnost, konkávnost

Konvexnost, konkávnost 20. srpna 2007 1. f = x 3 12x 2. f = x 2 e x 3. f = x ln x Příklad 1. Určete intervaly, na kterých je funkce konvexní a konkávní a určete inflexní body f = x 3 12x Příklad 1. f = x 3 12x Řešení: Df = R

Více

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, ) Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (, ) a konkávní na intervalu (, ). Inflexní bod c =. 3 1 1 y = x 3 9x

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ

PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/4.080 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

Stručný přehled učiva

Stručný přehled učiva Stručný přehled učiva TU1M2 Matematika 2 pro LP17, LP18 4. Aplikace diferenciálního počtu 4.1 Rovnice tečny a normály Má-li funkce v bodě vlastní derivaci, pak je to směrnice tečny grafu funkce v tečném

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21 Průběh funkce Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

D(f) =( 1, 1) [ ( 1, 1) [ (1, 1). 2( x)3 ( x) 2 1 = 2(x) 3. (x) 2 1 = f(x) Funkce je lichá, není periodická

D(f) =( 1, 1) [ ( 1, 1) [ (1, 1). 2( x)3 ( x) 2 1 = 2(x) 3. (x) 2 1 = f(x) Funkce je lichá, není periodická Vyšetříme funkci f(x): f(x) = 2x3.. Stanovme definiční obor funkce D(f) a zjistíme,ve kterých bodech je funkce sojitá D(f) =(, ) [ (, ) [ (, ). 2. Počítáme f( x) = 2( x)3 ( x) 2 = 2(x) 3 (x) 2 = f(x) Funkce

Více

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1 1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1 Smysl solidního zvládnutí matematiky v bakalářských oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je především v aplikační síle matematiky v odborných předmětech a

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem 4 Určete definiční obor elementární funkce g jestliže g je definována předpisem a) g ( x) = x 16 + ln ( x) x 16 ( x + 4 )( x 4) Řešíme-li kvadratickou nerovnice pomocí grafu kvadratické funkce tj paraboly

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. @083 6 Polynomické funkce Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem n n 1 2 f : y a x

Více

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007 20. srpna 2007 1. f = 3 12 2. f = 2 e 3. f = ln Příklad 1. Nakreslete graf funkce f() = 3 12 Příklad 1. f = 3 12 Nejprve je třeba určit definiční obor. Výraz je vždy definován. Příklad 1. f = 3 12 f =

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10.

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10. MA. cvičení průběh funkce Lukáš Pospíšil,202 Průběh funkce Pod úkolem vyšetřete průběh funkce budeme rozumět nalezení všech kvalitativních vlastností zadané funkce - tedy bude potřeba zjistit o funkci

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z ÚVODU DO MATEMATICKÉ ANLÝZY FUNKCE 999/000 CIFRIK Funkce F a) Zadání: Vyšetřete bez užití limit a derivací funkci : y = { x } f Definice:

Více

Derivace funkce. existuje limita lim 0 ) xx xx0. Jestliže tato limita neexistuje nebo pokud funkce ff

Derivace funkce. existuje limita lim 0 ) xx xx0. Jestliže tato limita neexistuje nebo pokud funkce ff Derivace funkce Derivace je základním pojmem v diferenciálním počtu. Má uplatnění tam, kde se zkoumá povaha funkčních závislostí určitých proměnných (veličin). V matematice, ekonomii, fyzice ale i v jiných

Více

Matematika 2 Průběh funkce

Matematika 2 Průběh funkce Matematika 2 Průběh funkce Jiří Fišer KMA, PřF UP Olomouc ZS09 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09 1 / 1 Základní věty diferenciálního počtu Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MA2AA ZS09

Více

PRŮBĚH FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ

PRŮBĚH FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ Dierenciální počet unkcí jedné reálné proměnné - 5 - PRŮBĚH FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ Cílem vyšetřování průběhu unkce je umět nakreslit její gra Obvykle postupujeme tak že nalezneme její maimální deiniční

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická akulta DRUHÁ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DIFERENCIÁLNÍHO POČTU PRŮBĚH FUNKCE 000/001 Cirik, M-ZT Zadání: Vyšetřete průběh unkce ( ) : y Vypracování: ( ) : y Předně určíme deiniční

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Průběh funkce Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Průběh funkce Průběhem funkce rozumíme určení vlastností funkce

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

Matematika B 2. Úvodní informace

Matematika B 2. Úvodní informace Matematika B 2 MIROSLAV KUČERA Úvodní informace Kontakt miroslav.kucera@vsfs.czvsfs.cz Studijní středisko Kladno IT oddělení 306B (kanceláře studijního oddělení) Konzultační hodiny Po Pá 8:30 15:00 možno

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

Iracionální nerovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ( lekce)

Iracionální nerovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ( lekce) Iracionální nerovnice a nerovnice s absolutní hodnotou (15. - 16. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 22. října

Více

KFC/SEM, KFC/SEMA Elementární funkce

KFC/SEM, KFC/SEMA Elementární funkce Elementární funkce Požadované dovednosti: lineární funkce kvadratická funkce mocniná funkce funkce s asolutní hodnotou lineárně lomená funkce exponenciální a logaritmická funkce transformace grafu Lineární

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vlastnosti funkcí Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Definiční obor Definiční obor funkce je množina všech čísel,

Více

LOKÁLNÍ EXTRÉMY. LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maximum a minimum funkce)

LOKÁLNÍ EXTRÉMY. LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maximum a minimum funkce) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: LOKÁLNÍ EXTRÉMY LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maimum a minimum funkce) Lokální etrémy jsou body, v nichž funkce

Více

Aplikace derivace ( )

Aplikace derivace ( ) Aplikace derivace Mezi aplikace počítáme:. LHospitalovo pravidlo. Etrémy funkce (růst a pokles funkce) 3. Inflee (konávnost a konvenost). Asymptoty funkce (se i bez směrnice) 5. Průběh funkce 6. Ekonomické

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace

22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace 22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich ita a derivace Základní vlastnosti Definiční obor Definiční obor je množina neznámých, pro něž je funkce definována. Obor hodnot Obor hodnot je množina všech

Více

Průběh funkce jedné proměnné

Průběh funkce jedné proměnné Průběh funkce jedné proměnné Průběh funkce Newtonova metoda. p.1/8 Průběh funkce Příklad 4.1.1 Vyšetřete průběh funkce f(x) =ln 3 x. Příklad 4.1.2 Vyšetřete průběh funkce f(x) =arctg 1 x. Příklad 4.1.3

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Seminární práce z matematiky

Seminární práce z matematiky Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Seminární práce z matematiky Vyšetřování průběhu funkcí Autor: Vyučující: Ondřej Vejpustek RNDr Eva Davidová Ostrava, 0 Taylorův polynom pro

Více

, f g jsou elementární funkce.

, f g jsou elementární funkce. Průběh funkce použité definice a věty Definice. Řekneme, že funkce je spojitá na otevřeném intervalu (a, b), jestliže je spojitá v každém vnitřním bodě tohoto intervalu. Řekneme, že funkce je spojitá na

Více

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou Funkce jedné reálné proměnné lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou lineární y = ax + b Průsečíky s osami: Px [-b/a; 0] Py [0; b] grafem je přímka (získá se pomocí

Více

Aplikační úlohy z diferenciálního počtu jedné proměnné

Aplikační úlohy z diferenciálního počtu jedné proměnné Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Katedra Bakalářská práce Aplikační úlohy z diferenciálního počtu jedné proměnné Vypracoval: Michaela Jelínková Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Petrášková,

Více

Průběh funkce. Robert Mařík. 27. června 2006

Průběh funkce. Robert Mařík. 27. června 2006 Průběh funkce Robert Mařík 27. června 26 c Robert Mařík, 26 Obsah y = x 1 x 2.... 3 y = 3x 1 x 3.... 49 y = 2(x2 x 1) (x 1) 2.... 11 y = x3 3 x 2.... 149 y = x2 1 x 2 1.... 191 c Robert Mařík, 26 y = x

Více

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Význam a výpočet derivace funkce a její užití OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ MATEMATIKY Metodický list č. 1 Význam a výpočet derivace funkce a její užití 1. dílčí téma: Výpočet derivace přímo z definice a pomocí základních vzorců. K tomuto tématu je třeba zopakovat

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE,

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE, DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE, LIMITA FUNKCE, DERIVACE FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století

Více

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty soubor FUNKCÍ příručka pro studenty 1 Obsah Poznámky 6 lineární funkce mocninné funkce s přirozeným exponentem o sudým o lichým s celým záporným exponentem o sudým o lichým s racionálním exponentem o druhá

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Diferenciální počet VY_32_INOVACE_M0217.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Diferenciální počet VY_32_INOVACE_M0217. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Sbírka úloh z matematiky

Sbírka úloh z matematiky Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 Sbírka úloh z matematiky v rámci projektu královéhradeckého kraje zavádění inovativních metod výuky pomocí ICT v předmětu matematika

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Diferenciální počet VY_32_INOVACE_M0216.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Diferenciální počet VY_32_INOVACE_M0216. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad 1 (2 bodů) Studijní program: Studijní obory: Varianta A Matematika MMUI Navrhněte deterministický konečný

Více

Funkce pro studijní obory

Funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení,

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 1. Lineární funkce 1.1 Základní pojmy Pojem lineární funkce Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru funkce přiřadí právě jedno číslo y Obecně je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYŠETŘOVÁNÍ PRŮBĚHU FUNKCÍ - ŘEŠENÉ PŘÍKLADY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Ceplechová Přírodovědná studia, obor

Více

Označení derivace čárkami, resp. římskými číslicemi, volíme při nižším řádu derivace, jinak užíváme horní index v závorce f (5), f (6),... x c g (x).

Označení derivace čárkami, resp. římskými číslicemi, volíme při nižším řádu derivace, jinak užíváme horní index v závorce f (5), f (6),... x c g (x). 9 Využití derivace 9.1 Derivace vyšších řádů Definice 1. Nechť funkce má derivaci v nějakém okolí bodu c D(f). Nechť funkce ϕ() =f () máderivacivboděc. Pak hodnotu ϕ (c) nazýváme derivací 2. řádu (2. derivací)

Více

14. Monotonnost, lokální extrémy, globální extrémy a asymptoty funkce

14. Monotonnost, lokální extrémy, globální extrémy a asymptoty funkce . Monotonnost, lokální extrém, globální extrém a asmptot funkce Studijní text. Monotonnost, lokální extrém, globální extrém a asmptot funkce A. Rostoucí a klesající funkce Pojm rostoucí, klesající a konstantní

Více

2. Ur íme sudost/lichost funkce a pr se íky s osami. 6. Na záv r na rtneme graf vy²et ované funkce. 8x. x 2 +4

2. Ur íme sudost/lichost funkce a pr se íky s osami. 6. Na záv r na rtneme graf vy²et ované funkce. 8x. x 2 +4 Pr b h funkce V této jednotce si ukáºeme jak postupovat p i vy²et ování pr b hu funkce. P edpokládáme znalost po ítání derivací a limit, které jsou dob e popsány v p edchozích letácích tohoto bloku. P

Více

Použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. LEKCE08-PRU. Použití derivací. l Hospital

Použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. LEKCE08-PRU. Použití derivací. l Hospital V této části budou uvedena některá použití derivací. a derivace a derivace -zbytek L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT Tvrzení je uvedeno pro jednostrannou limitu zprava. Samozřejmě obdobné tvrzení platí

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Rolleova věta. Mějme funkci f, která má tyto vlastnosti : má derivaci c) f (a) = f (b). a) je spojitá v a, b b) v každém bodě a,b

Rolleova věta. Mějme funkci f, která má tyto vlastnosti : má derivaci c) f (a) = f (b). a) je spojitá v a, b b) v každém bodě a,b Průběh unkce Rolleova věta Mějme unkci, která má tto vlastnosti : a) je spojitá v a, b b) v každém bodě a,b má derivaci c) (a) = (b). b Potom eistuje v a, alespoň jeden bod c, v němž ( c) : 1, 3 0 1 1

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Studijní program: Studijní obory: Matematika MMUI Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad 1 (25 bodů Navrhněte deterministický konečný

Více

Nerovnice v součinovém tvaru, kvadratické nerovnice

Nerovnice v součinovém tvaru, kvadratické nerovnice Nerovnice v součinovém tvaru, kvadratické nerovnice Příklad: Pro která x R je součin x x 5 kladný? Řešení: Víme, že součin je kladný, mají-li oba činitelé stejné znaménko. Tedy aby platilo x x 5 0, musí

Více

----- Studijní obory. z matematiky. z matematiky. * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice

----- Studijní obory. z matematiky. z matematiky. * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice Minimum Maximum Minimum Maximum Studijní obory z matematiky z matematiky z matematiky z matematiky * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice * Obecná matematika Navazující magisterský studijní

Více

Matematika I: Pracovní listy do cvičení

Matematika I: Pracovní listy do cvičení Matematika I: Pracovní listy do cvičení Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Pro FAST upravil Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita

Více

Vyšetřování průběhu funkcí v programu GeoGebra

Vyšetřování průběhu funkcí v programu GeoGebra Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Vyšetřování průběhu funkcí v programu GeoGebra Autor práce: Markéta Medviďová Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra

Více

Úloha určit průběh funkce znamená nakreslit graf funkce na zadaném intervalu, nejčastěji na celé množině reálných čísel R.

Úloha určit průběh funkce znamená nakreslit graf funkce na zadaném intervalu, nejčastěji na celé množině reálných čísel R. @034 3. Průběhy funkcí Úloha určit průběh funkce znamená nakreslit graf funkce na zadaném intervalu, nejčastěji na celé množině reálných čísel R. Abychom nakreslili dobře průběh funkce (její graf) musíme

Více

Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT. Monotónie. Konvexita. V této části budou uvedena některá použití derivací.

Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT. Monotónie. Konvexita. V této části budou uvedena některá použití derivací. V této části budou uvedena některá použití derivací. Použití derivací L HOSPITALOVO PRAVIDLO POČÍTÁNÍ LIMIT Tvrzení je uvedeno pro jednostrannou itu zprava. Samozřejmě obdobné tvrzení platí pro itu zleva

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 17. února ( sin (π 2 arctann) lim + 3. n 2. π 2arctan n. = lim + 3.

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 17. února ( sin (π 2 arctann) lim + 3. n 2. π 2arctan n. = lim + 3. Jednotlivé kroky při výpočtech stručně ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 3 Celkem bodů Bodů 5 7 0

Více

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH CVIČENÍ Č. 8 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Ostrava 01 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická

Více

Variace. Kvadratická funkce

Variace. Kvadratická funkce Variace 1 Kvadratická funkce Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratická funkce Kvadratická

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

Přednáška z MA. Michal Tuláček 16. prosince 2004. 1 IV.7 Průběhy funkce 3. 2 Vyšetřování průběhu funkce- KUCHAŘKA 4

Přednáška z MA. Michal Tuláček 16. prosince 2004. 1 IV.7 Průběhy funkce 3. 2 Vyšetřování průběhu funkce- KUCHAŘKA 4 Přednáška z MA Michal Tuláček 6. prosince 004 Obsah IV.7 Průběhy funkce 3 Vyšetřování průběhu funkce- KUCHAŘKA 4 3 Vzorový příklad na průběh funkce ze cvičení 4 4 Příkladynadobumezikapremahusou 7 Definice:

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

Derivace vyšších řádů, aplikace derivací

Derivace vyšších řádů, aplikace derivací Derivace vyšších řádů, aplikace derivací Značení derivací vyšších řádů Máme funkci f: y = f x f x druhá derivace funkce y = f x f k x k-tá derivace funkce y = f x Derivace vyšších řádů počítáme opakovaným

Více

Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab. 1. Co budeme potřebovat?

Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab. 1. Co budeme potřebovat? Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab K práci budeme potřebovat následující příkazy pro 1. Co budeme potřebovat? (a) zadání jednotlivých výrazů symbolicky (obecně) (b) řešení rovnice f()=0,

Více

2.7. Průběh funkce. Vyšetřit průběh funkce znamená určit (ne nutně v tomto pořadí): 1) Definiční obor; sudost, lichost; periodičnost

2.7. Průběh funkce. Vyšetřit průběh funkce znamená určit (ne nutně v tomto pořadí): 1) Definiční obor; sudost, lichost; periodičnost .7. Průběh unkce Všetřit průběh unkce znamená určit ne nutně v tomto pořadí: deiniční obor; sudost, lichost; periodičnost, interval spojitosti a bod nespojitosti, průsečík grau unkce s osami, interval,

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 4. února 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 4 Celkem bodů Bodů 4 4

Více

Průběh funkce pomocí systému MAPLE.

Průběh funkce pomocí systému MAPLE. Průběh funkce pomocí systému MAPLE. Vyšetřování průběhu funkce je komplení a někdy velmi obtížná úloha. V konkrétních aplikacích nás většinou zajímají jen některé otázky týkající se průběhu dané funkce.

Více

Derivace a průběh funkce příklady z písemných prací

Derivace a průběh funkce příklady z písemných prací Derivace a průběh funkce příklady z písemných prací Vyšetřete průběh následuících funkcí. Příklad. = x +arctg( x ). D(f) =R.. Funkce e spoitá na R. 3. Funkce není lichá, sudá, ani periodická.. lim x ±

Více

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ A JEJICH UŽITÍ

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ A JEJICH UŽITÍ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/3.098 IV- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol LOKÁLNÍ

Více

Průběh funkce pomocí systému MAPLE.

Průběh funkce pomocí systému MAPLE. Průběh funkce pomocí systému MAPLE. Vyšetřování průběhu funkce je komplení a někdy velmi obtížná úloha. V konkrétních aplikacích nás většinou zajímají jen některé otázky týkající se průběhu dané funkce.

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2.

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 26. ledna x. x 1 + x dx. q 1. u = x = 1 u2. = 1 u. u 2 (1 + u 2 ) (1 u 2 du = 2. Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 4 Celkem bodů Bodů 5 6 8

Více

Funkce. RNDR. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDR. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Funkce RNDR. Yvetta Bartáková Gmnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Derivace funkce VY INOVACE_05 0_M Gmnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Definice Mějme funkci f definovanou v okolí bodu 0. Eistuje-li

Více

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +, Příklad 1 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)= + 1, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,3 2 b) (,)=+, (,)= 1 +1 1 c) (,)=, (,)=+ 1 lok.max.v

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Definice derivace v bodě

Definice derivace v bodě Definice derivace v bodě tgϕ = f ( ) f () f () : = tgϕ = lim f f () tgϕ = f f () Obecně: f f f ( ) ( ) : = lim f ( + h) f f : = lim h h Derivace zleva (zprava): f ( ) : = lim f f ( ) f ( ) : = lim + +

Více

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch Marie Hojdarová Jana Krejčová Martina Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN: 978-80-87035-94-8

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový 1 Úvod Lokální extrémy funkcí více proměnných verze 14 Následující text popisuje výpočet lokálních extrémů funkcí více proměnných Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Závislosti

Více