Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,"

Transkript

1 Příklad 1 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)= + 1, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,3 2 b) (,)=+, (,)= c) (,)=, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,1 2 Poznámka Vázané extrémy lze počítat dvěma způsoby. V tomto příkladu využijeme první z nich. Úlohy se řeší podle následujícího principu. Lze-li z funkce (,)=0 vyjádřit jako funkci, pak dosazením do funkce redukujeme problém na hledání extrému funkce jedné proměnné. Řešení 1a Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,)= + 1, (,)=+ 1 Z rovnice (,)=0 vyjádříme jako funkci. + 1=0 =1 Dosadíme do předpisu funkce (,), tím tuto funkci převedeme na funkci jedné proměnné ()=(1 ) +(1 ) 1 ()= +1 1 Neboli ()= Nyní budeme hledat lokální extrémy takto modifikované funkce. Vypočteme první derivaci ()= 2 1 Je-li funkce i její derivace spojitá, pak lokální extrém může být jen tam, kde je první derivace nulová. Vyřešíme tedy rovnici 2 1=0 Dosazením vypočteme = 1 2 =1 1 2 =3 2 1

2 Tedy bod ; je bodem, v němž leží vázaný extrém. Pro zjištění, zda se jedná o maximum či minimum, vypočteme nejprve obecně ()= 2 Nyní vypočteme druhou derivaci v bodě, který vyšetřujeme (to je v tomto konkrétním případě zbytečné, protože druhá derivace je konstantní). Tedy 1 2 = 2 Druhá derivace je ve zkoumaném bodě záporná, funkce je tedy v tomto bodě konkávní. Nalezený bod ; je tedy lokálním vázaným maximem. Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,)=+, (,)= Z rovnice (,)=0 vyjádříme jako funkci =0 1 =1 1 = 1 Neboli = 1 Dosadíme do předpisu funkce (,), tím tuto funkci převedeme na funkci jedné proměnné ()=+ 1 ()= + 1 Neboli ()= 1 Nyní budeme hledat lokální extrémy takto modifikované funkce. Vypočteme první derivaci ()= 2( 1) 1 ( 1) = 2 ( 1) =( 2) ( 1) Je-li funkce i její derivace spojitá, pak lokální extrém může být jen tam, kde je první derivace nulová. Vyřešíme tedy rovnici ( 2) =0 ( 1) =0, =2 2

3 Dosazením vypočteme = =0, = =2 Tedy body 0;0 a 2;2 jsou body, v nichž leží vázané extrémy. Pro zjištění, zda se jedná o maximum či minimum, vypočteme nejprve obecně ()= (2 2)( 1) ( 2)2( 1) ( 1) = (2 2)( 1) 2( 2) ( 1) ()= ( 1) = ( 1) Nyní vypočteme druhou derivaci v bodech, které vyšetřujeme. Tedy (0)= 2, (2)=2 Druhá derivace je v bodě 0;0záporná, funkce je tedy v tomto bodě konkávní. Nalezený bod 0;0 je tedy lokálním vázaným maximem. Druhá derivace je v bodě 2;2kladná, funkce je tedy v tomto bodě konvexní. Nalezený bod 2;2 je tedy lokálním vázaným minimem. Řešení 1c Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,)=, (,)=+ 1 Z rovnice (,)=0 vyjádříme jako funkci. + 1=0 =1 Dosadíme do předpisu funkce (,), tím tuto funkci převedeme na funkci jedné proměnné ()= () ()= Nyní budeme hledat lokální extrémy takto modifikované funkce. Vypočteme první derivaci ()= (1 2) Je-li funkce i její derivace spojitá, pak lokální extrém může být jen tam, kde je první derivace nulová. Vyřešíme tedy rovnici (1 2)=0 Dosazením vypočteme = 1 2 =1 1 2 =1 2 3

4 Tedy bod ; je bodem, v němž leží vázaný extrém. Pro zjištění, zda se jedná o maximum či minimum, vypočteme nejprve obecně ()= (1 2) + ( 2) Nyní vypočteme druhou derivaci v bodě, který vyšetřujeme. Tedy 1 2 = ( 2)= (1 1) + ( 2)= (0) + ( 2) =0 2 = 2 2,5685 Druhá derivace je ve zkoumaném bodě záporná, funkce je tedy v tomto bodě konkávní. Nalezený bod ; je tedy lokálním vázaným maximem. 4

5 Příklad 2 Najděte body, v nichž má funkce (,,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,,)=0, je-li: a) (,,)= +, (,,)=++ 1 Poznámka I v tomto příkladu využijeme první způsob výpočtu vázaných extrémů. Úloha se řeší podle následujícího principu. Lze-li z funkce (,,)=0 vyjádřit jako funkci a, pak dosazením do funkce redukujeme problém na hledání extrému funkce dvou proměnných. Řešení 2a Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,,)= +, (,,)=++ 1 Z rovnice (,,)=0 vyjádříme jako funkci a. ++ 1=0 =1 Dosadíme do předpisu funkce (,,), tím tuto funkci převedeme na funkci dvou proměnných (,)= (1 ) +(1 ) (,)=+ Nyní budeme hledat lokální extrém takto modifikované funkce. Vypočteme první parciální derivace =1 2 =1 2 Lokální extrémy leží v bodech, v nichž jsou obě parciální derivace nulové. Musí tedy platit 1 2 =0 1 2=0 Z první rovnice vyjádříme =1 2 A dosadíme do druhé rovnice 1 2(1 2)= =0 1+3=0 = 1 3 5

6 = 1 3 Nalezli jsme tedy bod ;, ve kterém může být lokální extrém. Abychom určili, zda se jedná o lokální minimum či lokální maximum, vypočítáme druhé parciální derivace nejprve obecně = 2 = 2 Dosadíme souřadnice nalezeného bodu (to je v tomto případě poněkud zbytečné, neb druhé parciální derivace jsou konstantní) 1 3 ;1 3 = ;1 3 = 2 Funkce je v nalezeném bodě konkávní, proto je v tomto bodě lokální maximum. Dopočteme = =1 3 je bod ; ; bodem, ve kterém má funkce vázané lokální maximum. 6

7 Příklad 3 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)=, (,)= + lok.max.v 1,1, 1, 1 2 lok.min.v 1, 1, 1,1 b) (,)= +2, (,)= 2+2 lok.max.v 2, 2 +4 lok.min.v 0,0 c) (,)=+, (,)= 1 1 2, lok.max.v lok.min.v 2, 2 Poznámka I tyto úlohy lze řešit pomocí první metody. Nyní již ale bude vyjádření poněkud obtížnější, respektive poskytne více výsledků. Tento typ úloh je ale již velmi vhodný pro použití Lagrangeovy metody. Tu lze stručně popsat jako sestrojení funkce (,)=(,)+(,). Má-li funkce v bodě ; křivky (,)=0 lokální extrém na této křivce, pak existuje konstanta taková, že pro funkci (,) jsou v bodě ; splněny rovnice ( ; )=0, ( ; )=0, ( ; )=0 Vázané extrémy tedy lze hledat tak, že sestrojíme funkce (,) a řešíme uvedené tři rovnice pro neznámé ; ;. To, zda se jedná o vázané lokální minimum či maximum, rozhodneme pomocí hodnot druhých parciálních derivací funkce (,) v každém z těchto bodů. Konkrétně rozhodneme pomocí druhého diferenciálu. Označme = (, ), = (, ), = (, ), V bodě, je vázané lokální minimum (respektive maximum), jestliže >0 a současně >0, respektive <0. Řešení 3a Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,)=, (,)= + 2 Sestrojíme funkci (,)=+( + 2) Sestavíme rovnice, které budeme řešit vzhledem k neznámým ; ; ( ; )= +2 =0 ( ; )= +2 =0 7

8 + 2=0 Z první rovnice vyjádříme = 2 Dosadíme do druhé a třetí rovnice +2( 2 )=0 +( 2 ) 2=0 4 =0 +4 2=0 Dále (1 4 )=0 (1+4 ) 2=0 Z první rovnice dostáváme buď =0 nebo 1 4 =0. Ale první případ nepřipadá v úvahu, protože pak by byla byla ve sporu druhá rovnice. Proto nutně 1 4 =0 Tudíž První případ Zvolíme = 1 4, =± 1 2 Dosadíme do prvních dvou rovnic v původním tvaru A dále Pro první případ jsme tedy dostali dvě řešení = = =0 + 2=0 + =0 + =0 + 2=0 = +( ) 2=0 2 =2 =±1 = 1 2, =1, = 1 8

9 Druhý případ Zvolíme = 1 2, = 1, =1 = 1 2 Dosadíme do prvních dvou rovnic v původním tvaru = =0 + 2=0 =0 =0 + 2=0 = +( ) 2=0 A dále 2 =2 =±1 Pro druhý případ jsme tedy dostali také dvě řešení = 1 2, =1, =1 = 1 2, = 1, = 1 Našli jsme tedy čtyři body, ve kterých může mít funkce vázaný lokální extrém. Vypočteme nejprve obecně =2 =1 =2 Do těchto druhých parciálních derivací dosadíme postupně všechny vytipované body a rozhodneme o tvaru extrému. Pro bod 1; 1 máme = 1 2, = =2 1 2 =1, = =1, = =2 1 2 =1, =0 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální minimum. Pro bod 1;1 máme = 1 2, = =2 1 2 =1, = =1, = =2 1 2 =1, =0 9

10 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální minimum. Pro bod 1;1 máme = 1 2, = =2 1 2 = 1, = =1, =0 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální maximum. Pro bod 1; 1 máme = 1 2, = =2 1 2 = 1, = =1, = =2 1 2 = 1, = =2 1 2 = 1, =0 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální maximum. O maximu a minimu nám pomohly rozhodnout spíše hodnoty a, protože výraz je nulový. Řešení 3b Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,)= +2, (,)= Sestrojíme funkci (,)= +2 +( ) Sestavíme rovnice, které budeme řešit vzhledem k neznámým ; ; ( ; )=2 +2 2=0 ( ; )= =0 Rovnice upravíme Z první dvou rovnic vyjádříme Dosadíme do třetí rovnice =0 + =0 + += =0 = 1+ = =0 2 (1+) (1+) 1+ =0 Dále převedeme na společný jmenovatel 10

11 Proto nutně První případ Zvolíme Vypočteme 2 (1+) 2(1+) + (1+) 4(1+) = (1+) =0 3 6 =0 (1+) 3(+2) (1+) =0 (+2)=0 =0, = 2 =0 = =0 = =0 Pro první případ jsme tedy dostali řešení =0, =0, =0 Druhý případ Zvolíme = 2 Vypočteme 2 = 1+( 2) =2 = ( 2) 1+( 2) = 2 Pro druhý případ jsme tedy dostali řešení = 2, =2, = 2 Našli jsme tedy dva body, ve kterých může mít funkce vázaný lokální extrém. Vypočteme nejprve obecně =2+2 =0 =4+4 Do těchto druhých parciálních derivací dosadíme postupně všechny vytipované body a rozhodneme o tvaru extrému. Pro bod 0;0 máme 11

12 =0, = =2+2 0=2, = =0, =8 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální minimum. Pro bod 2; 2 máme = =4+4 0=4, = 2, = =2+2 ( 2)= 2, = =0, = =4+4 ( 2)= 4, =8 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální maximum. Řešení 3c Máme najít body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: (,)=+, (,)= Sestrojíme funkci (,)= Sestavíme rovnice, které budeme řešit vzhledem k neznámým ; ; ( ; )=1 2 =0 ( ; )=1 2 =0 Z první rovnice vyjádříme Dosadíme do třetí rovnice Tedy =0 1 2 = 2 = =0 2 2 =1 2 =2 ±2= 2 =± 8 2, =± 2 12

13 První případ Zvolíme Vypočteme = 2 Pro první případ jsme tedy dostali řešení Druhý případ Zvolíme Vypočteme Pro první případ jsme tedy dostali řešení = 2 2 = 2 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2, = 2, = 2 = 2 2 = 2 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2, = 2, = 2 Našli jsme tedy dva body, ve kterých může mít funkce vázaný lokální extrém. Vypočteme nejprve obecně =6 = 6 =0 =6 = 6 Do těchto druhých parciálních derivací dosadíme postupně všechny vytipované body a rozhodneme o tvaru extrému. Pro bod 2; 2 máme = 2, = 2; 2=6 2 = = 3 2, = ( 2; 2)=0, = ( 2; 2)=6 2 = = 3 2, = 9 2 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální minimum. 13

14 Pro bod 2; 2 máme = 2, = 6 2 2; 2= 2 = 6 2 = 3 4 2, = ( 2; 2)=0, = ( 2; 2)= = = 3 2, = 9 2 V tomto bodě tedy funkce f má vázané lokální maximum. 14

15 Příklad 4 Najděte globální extrémy funkce (, na předepsané množině, je-li: a), 2 461,, :0,0,3 b), 4,, :0,0,60 c),,, : 4 globální maximum v 2,0,globální minimum v 0,2 Řešení 4a Máme nalézt globální extrémy funkce (, na předepsané množině, je-li:, 2 461,, :0,0,3 Nejprve si zobrazíme množinu, která je omezena třemi přímkami, které tvoří její hranice zadané nerovnostmi v zadání. Daná funkce je v oblasti M spojitá, má tam tudíž extrémy. Body extrémů jsou buď stacionární body v M, nebo body na hranici M. Stacionární body určíme z podmínek nulovosti parciálních derivací. Dostaneme Rovnice upravíme

16 Z druhé rovnice vyjádříme = Dosadíme do první rovnice +230 dostáváme souřadnice stacionárního bodu 1, 1 Je zřejmé, že stacionární bod 1;1 je vnitřním bodem množiny. Hodnota funkce v tomto bodě je 1, Nyní prozkoumáme hranici. Je tvořena třemi úsečkami, jež si označíme,,. Na úsečce je 0, 03,,0 61 Hledáme v tomto případě nejmenší a největší hodnotu funkce na uzavřeném intervalu 0;3. Extrémních hodnot může funkce nabývat buď ve stacionárním bodě, nebo v krajním bodě intervalu. Vypočteme derivaci 26. vidíme, že stacionární bod je současně krajním bodem 3. Stačí tedy vyšetřit hodnoty 0, , Na úsečce je 0, 03, 0, 2 1 Hledáme v tomto případě nejmenší a největší hodnotu funkce na uzavřeném intervalu 0;3. Extrémních hodnot může funkce nabývat buď ve stacionárním bodě, nebo v krajním bodě intervalu. Vypočteme derivaci 4. vidíme, že stacionární bod je současně krajním bodem 0. Stačí tedy vyšetřit hodnoty 0, , Na úsečce je 3, 03,, Hledáme v tomto případě nejmenší a největší hodnotu funkce na uzavřeném intervalu 0;3. Extrémních hodnot může funkce nabývat buď ve stacionárním bodě, nebo v krajním bodě intervalu. Vypočteme derivaci vidíme, že stacionární bod má x-ovou souřadnici 1,8. Vyšetříme tedy hodnoty 1,8;31,8 1,85 1,8 18 1,8192,8 3, , Nyní můžeme rekapitulovat. Na množině nabývá funkce nejmenší hodnoty -19 v bodě 0;3. Největší hodnoty -1 nabývá v bodě 0;0. Formálně zapsáno gmin =(0;319 gmax =(0;01 16

17 Řešení 4b Máme nalézt globální extrémy funkce (, na předepsané množině, je-li:, 4,, :0,0,60 Nejprve si zobrazíme množinu, která je omezena třemi přímkami, které tvoří její hranice zadané nerovnostmi v zadání. Daná funkce je v oblasti M spojitá, má tam tudíž extrémy. Body extrémů jsou buď stacionární body v M, nebo body na hranici M. Stacionární body určíme z podmínek nulovosti parciálních derivací. Dostaneme Rovnice vyjádříme samostatně Z první rovnice vyjádříme Dosadíme do druhé rovnice Tuto rovnici budeme postupně upravovat

18 Nyní vidíme, že rovnice má tři řešení pro. K nim si z dříve odvozeného vztahu najdeme příslušná. 0, , , Je zřejmé, že stacionární body 2;0 a 0;4 jsou hraničními body množiny a stacionární bod 1;2 je jejím vnitřním bodem. Hodnota funkce v těchto bodech je 2, , , Nyní prozkoumáme hranici. Je tvořena třemi úsečkami, jež si označíme,,. Na úsečce je 0, 0 6,, Vidíme, že na úsečce má funkce konstantní hodnotu 0. Ta je tedy na této úsečce i extrémní hodnotou. Na úsečce je 0, 0 6, 0, Vidíme, že na úsečce má funkce konstantní hodnotu 0. Ta je tedy na této úsečce i extrémní hodnotou. Na úsečce je 6, 0 6,, Hledáme v tomto případě nejmenší a největší hodnotu funkce na uzavřeném intervalu 0;6. Extrémních hodnot může funkce nabývat buď ve stacionárním bodě, nebo v krajním bodě intervalu. Vypočteme derivaci Derivace ve stacionárním bodě musí být nulová. Dostáváme tedy rovnici

19 Postupně upravíme vidíme, že stacionární body mají x-ovou souřadnici 2 a 6. Vidíme, že druhý stacionární bod je zároveň i krajním bodem. Vyšetříme tedy hodnoty: 2; ; , , Nyní můžeme rekapitulovat. Na množině nabývá funkce nejmenší hodnoty -64 v bodě 2;4. Největší hodnoty +2 nabývá v bodě 1;2. Formálně zapsáno gmin 2;464 gmax 1;22 Řešení 4c Máme nalézt globální extrémy funkce (, na předepsané množině, je-li:,,, : 4 Poznámka V tomto případě můžeme být mírně na rozpacích. Zadání množiny se nezdá býti jednoznačným. Pod tímto zápisem si lze jistě představit čtverec v prvním kvadrantu s jedním vrcholem v počátku, dvěma vrcholy na osách a o délce hrany 4. Stejně tak si ale je možné pod tímto zápisem představit kruh se středem v počátku a poloměrem 2. Jako první možnost mne napadl ten kruh, proto budu úlohu řešit s kruhem. Je to ostatně o něco málo těžší, takže snad i zábavnější. Konec poznámky Nejprve si zobrazíme množinu, která je omezena kružnicí. 19

20 Tuto kružnici nahradíme dvěma kruhovými oblouky tvořícími její horní a dolní polovinu. Tyto kruhové oblouky snadno popíšeme jako funkce 4 4 Pro hranici množiny M tedy dostaneme dva kruhové oblouky s právě odvozeným popisem. Daná funkce je v oblasti M spojitá, má tam tudíž extrémy. Body extrémů jsou buď stacionární body v M, nebo body na hranici M. Pro lepší představu si můžeme funkci f zobrazit. Zjevně se jedná o sedlovou plochu. Stacionární body určíme z podmínek nulovosti parciálních derivací. Dostaneme 20

21 20 20 je zřejmé, že souřadnice stacionárního bodu jsou 0, 0 Je zřejmé, že stacionární bod 0;0 je vnitřním bodem množiny. Hodnota funkce v tomto bodě je 0, Nyní prozkoumáme hranici. Je tvořena dvěma kruhovými oblouky, jež jsme si již výše označili,. Na oblouku je 4, 22,, Pro funkci tedy máme situaci z obrázku Hledáme v tomto případě nejmenší a největší hodnotu funkce na uzavřeném intervalu 2;2. Extrémních hodnot může funkce nabývat buď ve stacionárním bodě, nebo v krajním bodě intervalu. Vypočteme derivaci 4. vidíme, že x-ová souřadnice stacionárního bodu je 0. To je vnitřní bod zkoumaného intervalu. Vyšetříme tedy hodnoty 2, , , Na oblouku je 4, 22,,

22 Pro funkci tedy máme situaci z obrázku (vidíme, že jde o zcela stejnou situaci, jako u ) Vzhledem k tomu, že jde o stejnou situaci, tak se v následujícím odstavci budeme až na nepatrné výjimky opakovat. Hledáme v tomto případě nejmenší a největší hodnotu funkce na uzavřeném intervalu 2;2. Extrémních hodnot může funkce nabývat buď ve stacionárním bodě, nebo v krajním bodě intervalu. Vypočteme derivaci 4. vidíme, že x-ová souřadnice stacionárního bodu je 0. To je vnitřní bod zkoumaného intervalu. Vyšetříme tedy hodnoty 2, , , Nyní můžeme rekapitulovat. Na množině nabývá funkce nejmenší hodnoty -4 v bodech 0;2 a 0;2. Největší hodnoty 4 nabývá v bodech 2;0 a 2;0. Formálně zapsáno gmin 0;20;24 gmax 2;02;04 22

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f Výklad Globální extrémy mají stejný význam jako u funkcí jedné proměnné. Hledáme je bud na celém definičním oboru dané funkce, nebo na předem zadané podmnožině definičního oboru. Definice 6..1. Řekneme,

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat 6. Extrémy funkcí více proměnných Průvodce studiem Hledání extrémů je v praxi často řešená úloha. Např. při cestě z bodu A do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu   (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Extrémy Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH CVIČENÍ Č. 8 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Ostrava 01 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) =

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) = Příklad 1 Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3 c) (, ) = d) (, ) = e) (, ) = ln f) (, ) = 1 +1 g) (, ) = arcsin( + ) Poznámka V těchto úlohách máme nalézt největší

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Globální extrémy (na kompaktní množině)

Globální extrémy (na kompaktní množině) Globální extrémy (na kompaktní množině) Budeme hledat globální extrémy funkce f na uzavřené a ohraničené (tedy kompaktní) množině M. Funkce f může svého globálního extrému na M nabývat bud v nějaké bodě

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5 Příklad 1 Najděte totální diferenciál d (h) pro h=(h,h ) v příslušných bodech pro následující funkce: a) (,)= cos, =1; b) (,)=ln( + ), =2; 0 c) (,)=arctg(), =1; 0 1 d) (,)= +, =1; 1 Řešení 1a Máme nalézt

Více

Globální extrémy. c ÚM FSI VUT v Brně. 10. ledna 2008

Globální extrémy. c ÚM FSI VUT v Brně. 10. ledna 2008 10. ledna 2008 Příklad. Určete globální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + 2xy + 2y 2 3x 5y na množině M. Množina M je trojúhelník určený body A[0, 2], B[3, 0], C[0, 1]. Protože množina M je kompaktní (uzavřená,

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy 1 Extrémy funkcí - slovní úlohy Příklad 1.1. Součet dvou kladných reálných čísel je a. Určete 1. Minimální hodnotu součtu jejich n-tých mocnin.. Maximální hodnotu součinu jejich n-tých mocnin. Řešení.

Více

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1 1 Úvod Vázané extrémy funkcí více proměnných verze 1. Následující text popisuje hledání vázaných extrémů funkcí více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH 1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH V minulém semestru jsme studovali vlastnosti unkcí jedné nezávislé proměnné. K popisu mnoha reálných situací obvkle s jednou proměnnou nevstačíme. FUNKCE DVOU

Více

Zlín, 23. října 2011

Zlín, 23. října 2011 (. -. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 3. října 0 Postup při vyšetřování průběhu funkce. Definiční obor funkce,

Více

Průběh funkce 1. Průběh funkce. Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu:

Průběh funkce 1. Průběh funkce. Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu: Průběh funkce Průběh funkce Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu:. Určení definičního oboru. 2. Rozhodnutí, jestli je funkce sudá, lichá, periodická nebo nemá ani

Více

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou 1 Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) vektory matice Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou rovnici A x = λ x, kde x je neznámá matice o jednom sloupci (sloupcový

Více

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Závislosti

Více

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový 1 Úvod Lokální extrémy funkcí více proměnných verze 14 Následující text popisuje výpočet lokálních extrémů funkcí více proměnných Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

Mocninná funkce: Příklad 1

Mocninná funkce: Příklad 1 Mocninná funkce: Příklad 1 Zadání: Vyšetřete průběh mocninné funkce. Řešení: 1. Jako první si určíme definiční obor: D(f)=R. 2. Nyní si spočítáme zda je daná funkce sudá nebo lichá: Daná funkce je lichá.

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

Funkce více proměnných. April 29, 2016

Funkce více proměnných. April 29, 2016 Funkce více proměnných April 29, 2016 Příklad (Derivace vyšších řádů) Daná je funkce f (x, y) = x 2 y + y 3 x 4, určte její parc. derivace podle x a podle y prvního i druhého řádu, i smíšené. f x = 2xy

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce Určete a grafick znázorněte definiční obor funkce Příklad. z = ln( + ) Řešení: Vpíšeme omezující podmínk pro jednotlivé části funkce. Jmenovatel zlomku musí být 0, logaritmická funkce je definovaná pro

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

10. cvičení - LS 2017

10. cvičení - LS 2017 10. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Příklad 1 Spočtěte následující itu daných posloupností: (a) (b) (c) n 3 +5n 2 n 3 6n 2 +3 n ; n 4 3n 2 6 n 4 + 3n 2 + 6; n 2 15n+2(1 n). 2(n 2) 3 2n 3 Příklad 2 Pro

Více

12. cvičení - LS 2017

12. cvičení - LS 2017 12. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Opakování z přednášky Funkce dvou proměnných - obrázky; Funkce dvou proměnných na množině; Parciální derivace, Jaccobián; Množiny (hranice, vnitřek, kompaktní množina),

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Příklady k analytické geometrii kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky

Příklady k analytické geometrii kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky Příklady k analytické geometrii kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky Př. 1: Určete rovnice všech kružnic, které procházejí bodem A = * 6; 9+, mají střed na přímce p: x + 3y 18 = 0 a jejich poloměr

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Závislosti a funkční vztahy Gradovaný řetězec úloh Téma: graf funkce, derivace funkce a její

Více

Parametrické programování

Parametrické programování Parametrické programování Příklad 1 Parametrické pravé strany Firma vyrábí tři výrobky. K jejich výrobě potřebuje jednak surovinu a jednak stroje, na kterých dochází ke zpracování. Na první výrobek jsou

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3,

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, V. Lokální extrémy. Příklad 1: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina Df = R 2 a funkce f má spojité parciální = 2x + y, = 2y + x 3.

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ A JEJICH UŽITÍ

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ A JEJICH UŽITÍ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/3.098 IV- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol LOKÁLNÍ

Více

Stručný přehled učiva

Stručný přehled učiva Stručný přehled učiva TU1M2 Matematika 2 pro LP17, LP18 4. Aplikace diferenciálního počtu 4.1 Rovnice tečny a normály Má-li funkce v bodě vlastní derivaci, pak je to směrnice tečny grafu funkce v tečném

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

4.3.3 Goniometrické nerovnice

4.3.3 Goniometrické nerovnice 4 Goniometrické nerovnice Předpoklady: 40 Pedagogická poznámka: Nerovnice je stejně jako rovnice možné řešit grafem i jednotkovou kružnicí Oba způsoby mají své výhody i nevýhody a jsou v podstatě rovnocenné

Více

Matematika pro informatiky

Matematika pro informatiky (FIT ČVUT v Praze) Konvexní analýza 13.týden 1 / 1 Matematika pro informatiky Jaroslav Milota Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze Letní semestr 2010/11 Extrémy funkce

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Diferenciální počet VY_32_INOVACE_M0216.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Diferenciální počet VY_32_INOVACE_M0216. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Konvexnost, konkávnost

Konvexnost, konkávnost 20. srpna 2007 1. f = x 3 12x 2. f = x 2 e x 3. f = x ln x Příklad 1. Určete intervaly, na kterých je funkce konvexní a konkávní a určete inflexní body f = x 3 12x Příklad 1. f = x 3 12x Řešení: Df = R

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

4EK213 LINEÁRNÍ MODELY

4EK213 LINEÁRNÍ MODELY 4EK213 LINEÁRNÍ MODELY Úterý 11:00 12:30 hod. učebna SB 324 Mgr. Sekničková Jana, Ph.D. 2. PŘEDNÁŠKA MATEMATICKÝ MODEL ÚLOHY LP Mgr. Sekničková Jana, Ph.D. 2 OSNOVA PŘEDNÁŠKY Obecná formulace MM Množina

Více

úloh pro ODR jednokrokové metody

úloh pro ODR jednokrokové metody Numerické metody pro řešení počátečních úloh pro ODR jednokrokové metody Formulace: Hledáme řešení y = y() rovnice () s počáteční podmínkou () y () = f(, y()) () y( ) = y. () Smysl: Analyticky lze spočítat

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad 1 Vypočtěte integrály a) b) c) d) e) f) g) h) i) j),, = 0,1 1,3 je oblast ohraničená přímkami =,=,=0 1+, :=0,=1,=1,= +3, :=0,=,=0,=1 sin+, 3,,,, :=0,=,= : + 4 : =4+,+3=0

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21 Průběh funkce Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 3. Implicitní funkce Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 V této kapitole se seznámíme s dalším možným zadáním funkce jejím implicitním vyjádřením. Doplní tak nám již známé explicitní a parametrické

Více

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Optimální výrobní program Radka Zahradníková e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Obsah 1 Lineární programování 2 Simplexová metoda 3 Grafická metoda 4 Optimální výrobní program Řešení

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z Diferenciální počet příklad Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce fx, y) = xy, která je kolmá na přímku x + = y + = 1 z Řešení: Směrový vektor dané přímky je n p =, 1, 1). Na ploše dané rovnicí

Více

LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU

LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU LINEÁRNÍ ROVNICE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU je lineární rovnice, ve které se vyskytuje jeden nebo více výrazů v absolutní hodnotě. ABSOLUTNÍ HODNOTA x reálného čísla x je

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE,

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE, DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE, LIMITA FUNKCE, DERIVACE FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století

Více

APLIKACE. Poznámky Otázky

APLIKACE. Poznámky Otázky APLIKACE Následující úlohy lze zhruba rozdělit na geometrické, algebraické a úlohy popisující různé stavy v některých oblastech jiných věd, např. fyziky nebo ekonomie. GEOMETRICKÉ ÚLOHY Mezi typické úlohy

Více

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 36 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Určete iracionální číslo, které je vyjádřeno číselným výrazem (6 2 π 4

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická akulta DRUHÁ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DIFERENCIÁLNÍHO POČTU PRŮBĚH FUNKCE 000/001 Cirik, M-ZT Zadání: Vyšetřete průběh unkce ( ) : y Vypracování: ( ) : y Předně určíme deiniční

Více

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem 4 Určete definiční obor elementární funkce g jestliže g je definována předpisem a) g ( x) = x 16 + ln ( x) x 16 ( x + 4 )( x 4) Řešíme-li kvadratickou nerovnice pomocí grafu kvadratické funkce tj paraboly

Více

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7 Příklad 1 Pomocí l Hôpitalova pravidla spočtěte následující limity. Poznámka a) lim b) lim c) lim d) lim e) lim f) lim g) lim h) lim i) lim j) lim k) lim l) lim cotg Všechny limity uvedené v zadání vedou

Více

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R.

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R. Řešené příklady k extrémům funkcí více proměnných 8 Určete všechny lokální extrémy funkce fx y x + arctg x + y + y x y R Řešení Funkci f si vyjádříme jako součet f + f kde f x x + arctg x x R f y y + y

Více

GRAF FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

GRAF FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST GRAF FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST Úloha: Sestrojte graf funkce nepřímé úměrnosti a zjistěte její vlastnosti. Popis funkcí modelu: Sestrojit graf funkce nepřímá úměrnost Najít průsečíky grafu se souřadnými osami

Více

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1 9 přednáška 6 listopadu 007 Věta 11 Nechť f C U, kde U R m je otevřená množina, a a U je bod Pokud fa 0, nemá f v a ani neostrý lokální extrém Pokud fa = 0 a H f a je pozitivně negativně definitní, potom

Více

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11

Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Kapitola 4: Průběh funkce 1/11 Funkce monotonní 2/11 Věta: Necht je f spojitá a má derivaci na intervalu I. Potom platí (i) Je-li f (x) > 0 na I, je f rostoucí na I. (ii) Je-li f (x) 0 na I, je f neklesající

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2].

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2]. Kružnice množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost pojmy: bod na kružnici X [x, y]; poloměr kružnice r pro střed S[0; 0]: SX =r x 0 2 y 0 2 =r x 2 y 2 =r 2 pro střed S[m; n]: SX =r x m 2 y

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Funkce pro studijní obory

Funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení,

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

Funkce dvou a více proměnných

Funkce dvou a více proměnných Funkce dvou a více proměnných. Motivace V praxi nevstačíme s funkcemi jedné proměnné, většina veličin závisí více než na jedné okolnosti, např.: obsah obdélníka: S( ) kinetická energie: Ek = = x mv ekonomika:

Více

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 13 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V trojúhelníku ABC na obrázku dělí úsečka

Více

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1 1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1 Smysl solidního zvládnutí matematiky v bakalářských oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je především v aplikační síle matematiky v odborných předmětech a

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných Matematická analýza pro informatiky I. 12. přednáška Extrémy funkcí více proměnných Jan Tomeček jan.tomecek@upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 12. dubna 2011

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Různé metody řešení Téma: Analytická geometrie v prostoru, vektory, přímky Autor:

Více

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu [M2-P1] KAPITOLA 1: Diferenciální rovnice 1. řádu diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu G(x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 y (n) = F (x, y, y,..., y (n 1) ) Příklad 1.1:

Více

Aplikace derivace ( )

Aplikace derivace ( ) Aplikace derivace Mezi aplikace počítáme:. LHospitalovo pravidlo. Etrémy funkce (růst a pokles funkce) 3. Inflee (konávnost a konvenost). Asymptoty funkce (se i bez směrnice) 5. Průběh funkce 6. Ekonomické

Více

----- Studijní obory. z matematiky. z matematiky. * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice

----- Studijní obory. z matematiky. z matematiky. * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice Minimum Maximum Minimum Maximum Studijní obory z matematiky z matematiky z matematiky z matematiky * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice * Obecná matematika Navazující magisterský studijní

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007 20. srpna 2007 1. f = 3 12 2. f = 2 e 3. f = ln Příklad 1. Nakreslete graf funkce f() = 3 12 Příklad 1. f = 3 12 Nejprve je třeba určit definiční obor. Výraz je vždy definován. Příklad 1. f = 3 12 f =

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z ÚVODU DO MATEMATICKÉ ANLÝZY FUNKCE 999/000 CIFRIK Funkce F a) Zadání: Vyšetřete bez užití limit a derivací funkci : y = { x } f Definice:

Více