PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D."

Transkript

1 PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

2 AACR Cancer Progress Report 2012 AACR, JAMA, 2012

3 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ ČR počet obyvatel (2010) střední délka života: muži 73,45 / ženy 79,67 let mortalita celkem (2008) Téměř každý třetí občan ČR v průběhu svého života onemocní některým z nádorových onemocnění Incidence - 521,3 / (2008) Téměř každý čtvrtý občan ČR zemře v důsledku nádorového onemocnění

4 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ Zemřelí podle vybraných skupin příčin smrti a věku, ČR, 2005

5 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ Nejčastější solidní nádory u českých mužů 1. nádory prostaty (4 846) 2. nádory tlustého střeva a rekta (4 746) 3. plicní nádory (4 632) 4. nádory močového měchýře (1 827) 5. nádory ledvin (1 742) 6. nádory žaludku 7. nádory slinivky 8. melanomy (typ nádorů kůže) 9. nádory hrtanu 10. nádory jater

6 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ Nejčastější solidní nádory u českých žen 1. nádory prsu (5 533 / TIS) 2. nádory tlustého střeva a rekta (3 236) 3. nádory těla děložního (1 782) 4. plicní nádory (1 617) 5. nádory vaječníků (1 276) 6. nádory hrdla děložního 7. nádory žaludku 8. nádory ledvin 9. nádory žlučníku 10. melanomy (typ nádorů kůže)

7 Incidence a mortalita solidních nádorů v ČR ZN karcinom prsu (C50) prsu u žen ZN kolorektální kolorekta (C18-C21) ca karcinom ZN plic (C34) plic Rok Počet na žen Počet na osob Rok Počet na osob ca prostaty renální ca ca slinivky břišní ZN prostaty (C61) 0 Rok Rok ZN ledviny (C64) Počet na mužů Počet na osob Rok Počet na osob incidence mortalita 0 ZN slinivky břišní (C25) Czech Cancer Care in Numbers 2009 Rok

8 Komplexní přístup v léčbě nádorů Chirurgie Radioterapie Farmakoterapie - Chemoterapie - Cílená biologická léčba

9 Cancer hallmarks dle autorů Hannahan D., Weinberg RA. Cell; 2011 terapeutické cíle

10 PROTINÁDOROVÁ LÉČBA BOJ S NÁDOROVOU BUŇKOU JE CÍLENÝ ZEJMÉNA NA: 1) ZAMEZENÍ JEJÍHO DALŠÍHO MNOŽENÍ x buněčnému cyklu x růstovým faktorům a jejich receptorům 2) ZAMEZENÍ PŘÍSUNU POTŘEBNÝCH ŽIVIN x angiogenezi x vzniku nukleových kyselin v buňce a tvorbě DNA

11 Cílená léčba Zvýšení efektivity Aktivita Bezpečnost Odlišné mechanismy účinku Odlišné mechanismy rezistence Odlišné nežádoucí účinky

12 tyrosine kinase inhibitors -ibs Farmakologické možnosti inhibice signálních drah nádorové buňky Anti- mabs -mab Anti-ligand mabs -mab ATP TK TK TK - - -

13

14 Stávající targets cílené léčby Receptory EGFR VEGF PDGF FGF Multikinázové inhibitory Signální transdukce Bcr-Abl mtor B-Raf K-Ras, N-Ras PI3K c-kit ALK, c-met - mabs nebo - nibs

15 Základní terminologie Monoklonální protilátky mají příponu mab (př. cetuximab, trastuzumab) Inhibitory intracelulární tyrozinkinázy (Tki) mají příponu nib (př. imatinib, erlotinib)

16 Názvosloví monoklonálních protilátek Označení a identifikace monoklonálních protilátek podle původu je zabezpečena vsunutím příslušného písmene: o myší (-omab) a potkaní (-amab) e křeččí (-emab) i z primátů (-imab) mu humánní (-mumab) zu humanizovaná (-zumab) xi chimerická (-ximab)

17 MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY VÝHODY Efektivita Kontrolovatelnost aplikace NEVÝHODY Nutnost aplikace ve zdravotnickém zařízení Nutnost zajištění žilního systému Vyšší vyskýt závažných alergických reakcí

18 Nežádoucí účinky mabs v závislosti na struktuře vyšší Chimerické - ximab Humanizované - zumab nižší Plně humánní - mumab

19 Klasifikace NU biologik dle Pichler at el */ Pichler et al., Curr OpinAllergy Clin Immunol 2

20 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Alpha (α) Zvýšení hladiny cytokinů z důvodů exogenního podání (flu-like symptoms) nebo endogenního výdeje - cytokine release syndrome únava, teplota, myalgie, GIT obtíže Může vést až k cytokine storm (CRS) nadměrný výdej prozánětlivých cytokinů a aktivace komplementu (příklad TGN1412) Beta (β) Hypersensitivní reakce tři základní formy IgE mediated reactions opožděná IgG mediated reactions opožděná T-cell mediated reactions */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

21 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Gamma (γ) Immune (cytokine) imbalance syndromes souvisí i s vnitřní aktivitou látky, vede k ovlivnění imunitního chování Immunosuprese - rekurence latentní infekce, malignity anti-tnfα a reaktivace TBC Immune imbalance autoimunitní onemocnění, např. LE infliximab, psoriáza - anti-tnfα nebo IFN α Není častá souvisí i s individuální charakteristikou pacienta atopie, komorbidity, latentní infekce */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

22 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Delta (δ) Souvisí s targets, který je nadměrně exprimován např. v tumoru, ale rovněž tak ve zdravých bb. Zkřížená reaktivita Akneiformní rash a cetuximab anti EGFR Kardiotoxicita a trastuzumab */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

23 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Epsilon (ε) Non-immunological side effects často mechanismus není objasněn Psychiatrické NUL nebo retinopatie a Interferon α Trombembolické komplikace a zhoršení NYHA a anti-tnfα */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

24 Názvosloví Tki co znamená přípona nib? nibs jsou farmakologicky inhibitory intracelulární domény receptoru Písmeno před nib značí typ receptoru, který je inhibován a-nib angiogenesis inhibitor pazopanib ti-nib tyrosine kinase inhibitor lapatinib rafe-nib raf kinase inhibitor sorafenib

25 Stávající targets cílené léčby Receptory EGFR VEGF PDGF FGF.na příkladu léčby metastazujícího karcinomu prsu

26 EGF TGFalpha Amphiregulin Betacellulin Epiregulin No known ligand Epiregulin Neuregulins HER 1 EGFR ErbB1 HER 2 ErbB2 Neu Her 3 and 4 ErbB3 ErbB4

27 HER-2 POZITIVNÍ KARCINOMY PRSU 1985 průkaz lidského genu Her-2/neu genu 1987 negativní prognostický význam u karcinomu prsu Karcinomy s prokázanou nadměrnou expresí HER-2 receptoru, případně amplifikací HER-2/neu genu IHC: exprese proteinu +3 (Herceptest) FISH: průkaz amplifikace genu Incidence celosvětová: 10-25% evropská: 17% česká: 14,2% (ročně cca pacientek) Yang-Feng et al. Cytogenet. Cell Genet. 1985; Slamon et al, Science 1987; Pegram et al, JCO 1998; Owens et al. Clin Breast Can 2004; Al-Kuraya K et al. Mod Pathol 2000; Fabian et al, Sborník BOD 2006,

28 HER-2 SIGNÁLNÍ DRÁHA HETERODIMERIZACE: HOMODIMERIZACE: HER-2/EGFR HER-2/HER-2 HER-2/HER-3 HER-2/HER-4 DIMERIZACE RECEPTORU = AKTIVACE RECEPTORU P PI3K/Akt signální dráha Shc/GRB2/ SOS RAS PI3-K RAF RAS/MAPK signální dráha PDK1 PDK2 Akt MEK mtor ER S6K GSK3β Kaspázy NFκB MAPK CCND1 STAT ELK INHIBICE APOPTÓZY AKTIVACE TRANSKRIPCE AKTIVACE PROLIFERACE AKTIVACE ANGIOGENEZE AKTIVACE TRANSLACE, PROTEOSYNTÉZY A METABOLISMU Jun/Fos MNK

29 OVLIVNĚNÍ HER-2 SIGNÁLNÍ DRÁHY AKTIVACE SIGNÁLNÍCH DRAH JINÝMI RECEPTORY MOŽNOST INTERVENCE: MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

30 Trastuzumab(HERCEPTIN ): mechanismus účinku trastuzumab vazba na subdoménu IV HER-2 receptoru HER2 HER1-4 Buněčná membrána Franklin MC, et al. Cancer Cell. 2004;5(4):

31 Marty, JCO 2005 trastuzumab 1. linie metastazujícího karcinomu prsu

32 TRASTUZUMAB (Herceptin ) INDIKACE: léčba časného, lokálně pokročilého a metastatického HER-2 pozitivního karcinomu prsu NÚL: alergická reakce, horečka, třesavka, hypotenze kardiotoxicita průjem, nauzea, zvracení, vyrážky bolesti svalů a kloubů plicní infiltráty, penumonitis

33 pertuzumab(perjeta ): mechanismus účinku Trastuzumab vazba na subdoménu IV HER-2 receptoru HER2 Pertuzumabvazba na subdoménu IIHER-2 a inhibice dimerizace receptoru HER1-4 Buněčná membrána Franklin MC, et al. Cancer Cell. 2004;5(4):

34 CLEOPATRA: prodloužení celkového přežití Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel (n=402) Placebo + Trastuzumab + Docetaxel (n=406) Pvalue Median PFS 18.7 měsíců 12.4 měsíců HR=0.68 P<.0001 Improvement: 6.3 months Median OS 56.5 měsíců 40.8 měsíců Improvement: 15.7 months HR=0.68 P<.0002 PFS = progression-free survival(doba to progrese) OS = overall servival (celkové přežití) Swain SJ, et al. ESMO Abstract 350O_PR.

35 trastuzumab emtansin (T-DM1, KADCYLA ) Antibody-Drug Conjugate HER2 HER2 Buněčná membrána Intracelulární emtansine release inhibice polymerizace tubulů LoRusso PM, et al. Clin Cancer Res. 2011;17(20):

36 EMILIA: T-DM1 vs Lapatinib + Capecitabinev druhé linii léčby metastazujícího Ca prsu 991 pacientek předléčených kombinací trastuzumab a taxany T-DM1 Lapatinib + Capecitabine Median PFS 9.4 měsíců 6.4 měsíců Median OS 30.9 měsíců 25.1 měsíců 12-month přežití 85.2% 78.4% P value HR=.65 P<.0001 HR=.682 P= month přežití 64.7% 51.8% Verma S, et al. N Engl J Med. 2012;367(19):

37 OVLIVNĚNÍ HER-2 SIGNÁLNÍ DRÁHY AKTIVACE SIGNÁLNÍCH DRAH JINÝMI RECEPTORY MOŽNOST INTERVENCE: INHIBITORY TYROSINKINÁZOVÉ AKTIVITY

38 INHIBITORY TYROSINKINÁSOVÉ AKTIVITY Reverzibilní Ireverzibilní VÝHODY Efektivita Dobrá tolerance léčby Možnost domácího podávání / tabletová podoba NEVÝHODY Kontrolovatelnost užívání Snadnější výroba plagiátů

39 LAPATINIB (Tyverb ) tyrosinkinásový inhibitor Reverzibilní inhibitor EGFR (HER-1), HER-2, Akt, MAPK Má aktivitu i u nádorů rezistentních na trastuzumab Je dobře tolerován INDIKACE: Nádory prsu po selhání trastuzumabu Konecny et al, 2006, Allen et al, 2002

40 LAPATINIB (Tyverb ) NÚL: GIT toxicita (průjem, dehydratace, bolesti břicha, nevolnost, zvracení) únava a poruchy spánku kožní toxicita - rash, pruritus, suchá kůže, HF syn. snížená ejekce pravé komory (2,5% pacientů) neutropenie plicní toxicita hepatotoxicita

41 Stávající targets cílené léčby Receptory EGFR VEGF.na příkladu léčby kolorektálního karcinomu.

42 EGFR inhibice u kolorektálního karcinomu EGFR overexpression až v 90% metastazujících nádorů Aktivace EGFR resultuje v inhibici apoptozy a následného proliferaci, migraci a angiogenezi Nádory exprimující EGFR mají horší prognozu Monoklonální protilátky proti EGFR Cetuximab, panitumumab Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) EGFR regorafenib Venook A. Oncologist. 2005;10: Mayer A, et al. Cancer. 1993;71:

43 Cetuximab (ERBITUX ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva NÚL: akneiformní rash 76 90% alergická reakce únava průjmy nevolnost bolest hlavy

44 Panitumumab (VECTIBIX ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva NÚL: kožní toxicita akneiformní vyrážka, zvýšený růst řas konjunktivitida zvracení, průjem bolesti břicha

45 regorafenib (STIVARGA ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva po předchozí léčbě (III. nebo IV. linie léčby) NÚL: Alterace jaterních testů (elevace ALT, AST) Glukuronidace UGT1A1 genetický polymorfismus Hypertenze Kožní toxicita

46 VEGFinhibice u kolorektálního karcinomu VEGF stimuluje angiogenezi a tak zajišťuje, že krevní zásobení dostačuje potřebám exponenciálně rostoucího nádoru. U nemocných s nádory je hladina VEGF zvýšená jak v oběhu, tak v nádorové tkáni pokud je nádor hypoxický, začne exprimovat řadu onkogenů a vytváří tak místní prostření, které stimuluje produkci VEGF.

47 Tumor characteristics and environment promote VEGF expression EGF Hypoxia PDGF IGF-1 IL-8 bfgf COX-2 NO Oncogenes VEGF release Binding and activation of VEGFR Increased expression (MMP, tpa, upa, upar, enos, etc.) Survival P P Proliferation P P ANGIOGENESIS Migration Permeability PDGF = platelet-derived growth factor; IGF-1 = insulin-like growth factor 1 IL-8 = insulin-like growth factor 8

48 Bevacizumab (AVASTIN ) humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF (cévní endotelový růstový faktor) vychytává cirkulující VEGF v plazmě a tím snižuje jeho stimulační efekt na nádorovou angiogenezi Účinky: 1. zmenšení patologické cévní sítě v nádoru, která byla na VEGF závislá 2. normalizace nádorové cévní sítě (na VEGF nezávislé) zlepšení transportu cytostatik 3. snížení novotvorby cév v nádoru

49 Bevacizumab (AVASTIN ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva a konečníku léčba metastatického karcinomu prsu, ledviny a nemalobuněčného plicního karcinomu NÚL: akcelerace hypertenze proteinurie zvýšené riziko arteriálních trombembolických příhod (CMP, IM ) zhoršené hojení ran (odstup od operace 4t) perforace GIT

50 Stávající targets cílené léčby Receptory VEGF, PDGF, FGF, c-kit multikinázové inhibitory.na příkladu léčby renálního karcinomu.

51 Možnosti cílené léčby Erlotinib Cetuximab Temsirolimu s Everolimus Bevacizumab Sunitinib Sorafenib Brugarolas, NEJM 2007

52 m-tor signální dráha Inhibitory m-tor signální dráhy: temsirolimus, everolimus ( a další v klinickém hodnocení) NÚL: hypersenzitivní reakce vyrážky kožní toxicita mukositida otok obličeje hyperglykémie nízký TK nauzea, anorexie, astenie obtížné hojení ran

53 Sunitinib maleát (SUTENT ) inhibuje několik kináz (PDGFR, VEGFR, c-kit ) INDIKACE: léčba karcinomu ledviny po selhání interferonu a GIST po selhání imatinibu NÚL: únava, snížená funkce štítné žlázy nažloutlé zbarvení kůže hand-foot syndrom (cca 13% pac.) GIT toxicita průjem, nevolnost, dyspepsie 46%, poškození dutiny ústní, změny chuti bronchospasmy, kašel neutropenie, trombocytopenie hypertenze

54 Sorafenib (NEXAVAR ) multikinázový inhibitor (PDGFR, VEGFR, c-kit, RAF, Flt-3 ) INDIKACE: léčba diseminovaného nádoru ledvin léčba inoperabilního nádoru jater NÚL: kožní reakce na dlaních a chodidlech (HF syndrom) vyrážka, alopecie, průjem, nevolnost, zvracení návaly horka únava, bolesti hlavy

55 Chronická myeloidní leukemia a GIST (gastrointestinální stromální nádory) Inhibuje fůzní protein Bcr-abl léčba chronické myeoloidní leukémie (+ ALL) a GIST (mutace v c-kit v 85%) odpověď až 70% pacientů!!!

56 Philadelphia Chromosome (BCR-ABL Translocation)

57 Imatinib mesylát (GLIVEC ) Inhibuje fůzní protein Bcr-abl léčba chronické myeoloidní leukémie (+ ALL) a GIST (mutace v c-kit v 85%) odpověď až 70% pacientů!!! NÚL: - neutropenie, trombocytopenie - nevolnost, zvracení, průjem, - otoky, křeče, bolesti kloubů

58 Současné možnosti použití cílené léčby u solidních nádorů Karcinom prsu trastuzumab, bevacizumab, lapatinib Karcinom tlustého střeva a konečníku bevacizumab, cetuximab, panitumumab Nemalobuněčný karcinom plic - erlotinib, bevacizumab, cetuximab Karcinom ledviny sunitinib, sorafenib, bevacizumab, temsirolimus, everolimus GIST imatinib, sunitinib Karcinom slinivky erlotinib Karcinomy hlavy a krku cetuximab Hepatocelulární karcinom sorafenib

59 Registrované mabs : úhrada v ČR Generický název Firemní název target indikace bevacizumab Avastin VEGF Kolorektum, Ca prsu, NSCLC, Ca ledviny cetuximab Erbitux EGFR1 kolorektum, H&N panitumumab Vectibix EGFR1 kolorektum rituximab Mabthera CD20 CLL, NHL pertuzumab Perjeta HER-2 Ca prsu IV.kl.st. trastuzumab Herceptin HER-2 Ca prsu, /žaludek/

60 Registrované - nibs úhrada v ČR Generický název Firemní název Indikace imatinib Glivec CML, GIST dasatinib Sprycel CML, ALL nilotinib Tasigna CML gefitinib Iressa NSCLC erlotinib Tarceva NSCLC, pankreas lapatinib Tyverb Ca prsu sorafenib Nexavar Ca ledviny, HCC sunitinib Sutent Ca ledviny

61 Registrované - nibs úhrada v ČR Generický název Firemní název Indikace pazopanib Votrient Ca ledviny afatinib Giotrif NSCLC bosutininb Bosulif CML vemurafenib Zelboraf melanom crizotinib Xalkori NSCLC regorafenib Stivarga kolorektum dabrafenib Tafinlar melanom everolimus Afinitor Ca ledviny

62 Děkuji za pozornost *

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II 1 VÝZNAM INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE V MEDICÍNĚ Příklad: Intracelulární signalizace: aktivace Ras proteinu (aktivace receptorové kinázy aktivace Ras aktivace kinázové kaskády

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Utilizácia liekov včechách do r. 2009

Utilizácia liekov včechách do r. 2009 Utilizácia liekov včechách do r. 29 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Bratislava 17. júna 21 9 8 Spotřeba a náklady na léky v ČR (SÚKL) přísné limity na léky (lékaři nesměli víc

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

STIVARGA (REGORAFENIB)

STIVARGA (REGORAFENIB) NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 31 STIVARGA (REGORAFENIB) Kolektiv autorů Úvod Regorafenib (Stivarga ) je nový perorální multikinázový inhibitor, který byl v roce 2013 registrován pro léčbu dospělých pacientů

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE

SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN U sv. Anny, Brno Biologická cílená terapie je významným krokem, který se v léčbě

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout?

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? MUDr. Eugen Kubala Klinika Radioterapie a Onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Co jsou neuroendokrinní tumory? Heterogenní

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu Seminář pro onkology, gastroenterology,radiology

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Pavlína Homolová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Pavlína Homolová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Pavlína Homolová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Biologická léčba kolorektálního karcinomu Indikace, tolerance,

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Nežádoucí účinky cílené léčby renálního karcinomu. Svoboda T., Říčař J., Vokurka S. FN Plzeň

Nežádoucí účinky cílené léčby renálního karcinomu. Svoboda T., Říčař J., Vokurka S. FN Plzeň Nežádoucí účinky cílené léčby renálního karcinomu Svoboda T., Říčař J., Vokurka S. FN Plzeň Aplikace systémové léčby Urologie = chirurgický základ Onkologie = od své podstaty interní ve všech složkách,

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOLNĚNÍ INDIKACE TERAIE IMATINIB MESYLÁTEM Augustiňáková Alena, Hilská Irena, Kalinová Markéta, Břízová Helena Kodet Roman

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

VOTRIENT: NOVÝ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR V LÉČBĚ RENÁLNÍHO KARCINOMU

VOTRIENT: NOVÝ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR V LÉČBĚ RENÁLNÍHO KARCINOMU 56 NÁDORY LEDVIN A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE VOTRIENT: NOVÝ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR V LÉČBĚ RENÁLNÍHO KARCINOMU Nosek M. Úvod Karcinom ledvin patří k chemorezistentním a radiorezistentním malignitám. Objev angiogeneze

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? MUDr. Jiří Tomášek Komentář MUDr. Pavel Vítek, Ph.D. Lze předvídat výsledek léčby

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Účel Etiopatogeneze nádorů Diagnostika Volba, optimalizace, monitorace léčby

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Léčba mrcc. Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni

Léčba mrcc. Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni Léčba mrcc Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni Možnosti systémové léčby Látka Název Registrace EU Účinek Indikace sunitinib Sutent 01/2007 VEGFR-TKI 1.Linie (dobrá a středně d.p.) sorafenib

Více

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Karcinom vaječníků je sedmou nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorové onemocnění Počet nových případů za rok 1. Prs 1. Prs 1 383 523 458 367 Počet úmrtí

Více

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT?

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové OSNOVA Nádorová onemocnění v číslech Moderní

Více

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA.

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perjeta 420 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička se 14 ml koncentrátu obsahuje pertuzumabum 420 mg o koncentraci 30 mg/ml.

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

Více

Presidio Ospedaliero di Livorno

Presidio Ospedaliero di Livorno Aprile Jasná perspektiva role inhibitorů tyrozinkinázy (TKI) EGFR Piano Generale Istituto Toscano di Tumori Emergenza Presidio Ospedaliero di Livorno Livorno-Italy Viale Alfieri 36 Federico Cappuzzo Ospedale

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Perspektivy v léãbû HER2-pozitivních karcinomû prsu

Perspektivy v léãbû HER2-pozitivních karcinomû prsu Název ãlánku Perspektivy v léãbû HER2-pozitivních karcinomû prsu Prof. MUDr. Lubo PetruÏelka, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Karcinom prsu je modelovým příkladem překotného rozvoje vědeckých

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

predikce terapeutického

predikce terapeutického Cílená léčba v onkologii predikce terapeutického úspěchu a selhání Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD. Klinická farmakologie Determinanty léčebného výsledku v onkologii ANATOMICKÝ ROZSAH NEMOCI BIOLOGICKÉ

Více

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný Biologická léčiva Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí Michal Hojný Zadání Jsou to opravdu generické kopie originálů? Jsou tam nějaká nebezpečí při výrobě? Jsou ty léky úplně stejné? Jak těžké je vyrobit

Více

AFINITOR V LÉČBĚ METASTATICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU

AFINITOR V LÉČBĚ METASTATICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU NÁDORY LEDVIN A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 11 AFINITOR V LÉČBĚ METASTATICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU Voženílková K. Úvod V srpnu 2009 byl na základě výsledků randomizované placebem kontrolované studie fáze III registrován

Více

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie. reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0089

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie. reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0089 Inhibice angiogeneze v komplexní léčbě zhoubných nádorů. (P.Klener) V léčbě nádorových onemocnění se v posledních letech stále více uplatňují léčebné strategie cílené na nádorové mikroprostředí. Ukázalo

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice Hambálek J. ČFES Bratislava 23.11.2016 Trochu legislativy na začátek 39b odst. 2 ZoVZP: Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Thalidomid v léčbě MM

Thalidomid v léčbě MM Thalidomid v léčbě MM Straub J., Hájek R., Krejčí M., Špička I. I. Interní klinika VFN Praha FN Brno Bohunice 2.5.2005 Thalidomid Sedativum, hypnotikum - výsledek malformované plody imunomodulační účinek

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg erlotinibum (ve formě erlotinibi

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu Miloš Holánek, Jií Vyskoil KKOP, MOÚ Brno Úvod Terapeutické modality u karcinomu prsu: - chirurgická léba -hormonoterapie -radioterapie - chemoterapie - cílená

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více