PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D."

Transkript

1 PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

2 AACR Cancer Progress Report 2012 AACR, JAMA, 2012

3 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ ČR počet obyvatel (2010) střední délka života: muži 73,45 / ženy 79,67 let mortalita celkem (2008) Téměř každý třetí občan ČR v průběhu svého života onemocní některým z nádorových onemocnění Incidence - 521,3 / (2008) Téměř každý čtvrtý občan ČR zemře v důsledku nádorového onemocnění

4 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ Zemřelí podle vybraných skupin příčin smrti a věku, ČR, 2005

5 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ Nejčastější solidní nádory u českých mužů 1. nádory prostaty (4 846) 2. nádory tlustého střeva a rekta (4 746) 3. plicní nádory (4 632) 4. nádory močového měchýře (1 827) 5. nádory ledvin (1 742) 6. nádory žaludku 7. nádory slinivky 8. melanomy (typ nádorů kůže) 9. nádory hrtanu 10. nádory jater

6 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ Nejčastější solidní nádory u českých žen 1. nádory prsu (5 533 / TIS) 2. nádory tlustého střeva a rekta (3 236) 3. nádory těla děložního (1 782) 4. plicní nádory (1 617) 5. nádory vaječníků (1 276) 6. nádory hrdla děložního 7. nádory žaludku 8. nádory ledvin 9. nádory žlučníku 10. melanomy (typ nádorů kůže)

7 Incidence a mortalita solidních nádorů v ČR ZN karcinom prsu (C50) prsu u žen ZN kolorektální kolorekta (C18-C21) ca karcinom ZN plic (C34) plic Rok Počet na žen Počet na osob Rok Počet na osob ca prostaty renální ca ca slinivky břišní ZN prostaty (C61) 0 Rok Rok ZN ledviny (C64) Počet na mužů Počet na osob Rok Počet na osob incidence mortalita 0 ZN slinivky břišní (C25) Czech Cancer Care in Numbers 2009 Rok

8 Komplexní přístup v léčbě nádorů Chirurgie Radioterapie Farmakoterapie - Chemoterapie - Cílená biologická léčba

9 Cancer hallmarks dle autorů Hannahan D., Weinberg RA. Cell; 2011 terapeutické cíle

10 PROTINÁDOROVÁ LÉČBA BOJ S NÁDOROVOU BUŇKOU JE CÍLENÝ ZEJMÉNA NA: 1) ZAMEZENÍ JEJÍHO DALŠÍHO MNOŽENÍ x buněčnému cyklu x růstovým faktorům a jejich receptorům 2) ZAMEZENÍ PŘÍSUNU POTŘEBNÝCH ŽIVIN x angiogenezi x vzniku nukleových kyselin v buňce a tvorbě DNA

11 Cílená léčba Zvýšení efektivity Aktivita Bezpečnost Odlišné mechanismy účinku Odlišné mechanismy rezistence Odlišné nežádoucí účinky

12 tyrosine kinase inhibitors -ibs Farmakologické možnosti inhibice signálních drah nádorové buňky Anti- mabs -mab Anti-ligand mabs -mab ATP TK TK TK - - -

13

14 Stávající targets cílené léčby Receptory EGFR VEGF PDGF FGF Multikinázové inhibitory Signální transdukce Bcr-Abl mtor B-Raf K-Ras, N-Ras PI3K c-kit ALK, c-met - mabs nebo - nibs

15 Základní terminologie Monoklonální protilátky mají příponu mab (př. cetuximab, trastuzumab) Inhibitory intracelulární tyrozinkinázy (Tki) mají příponu nib (př. imatinib, erlotinib)

16 Názvosloví monoklonálních protilátek Označení a identifikace monoklonálních protilátek podle původu je zabezpečena vsunutím příslušného písmene: o myší (-omab) a potkaní (-amab) e křeččí (-emab) i z primátů (-imab) mu humánní (-mumab) zu humanizovaná (-zumab) xi chimerická (-ximab)

17 MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY VÝHODY Efektivita Kontrolovatelnost aplikace NEVÝHODY Nutnost aplikace ve zdravotnickém zařízení Nutnost zajištění žilního systému Vyšší vyskýt závažných alergických reakcí

18 Nežádoucí účinky mabs v závislosti na struktuře vyšší Chimerické - ximab Humanizované - zumab nižší Plně humánní - mumab

19 Klasifikace NU biologik dle Pichler at el */ Pichler et al., Curr OpinAllergy Clin Immunol 2

20 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Alpha (α) Zvýšení hladiny cytokinů z důvodů exogenního podání (flu-like symptoms) nebo endogenního výdeje - cytokine release syndrome únava, teplota, myalgie, GIT obtíže Může vést až k cytokine storm (CRS) nadměrný výdej prozánětlivých cytokinů a aktivace komplementu (příklad TGN1412) Beta (β) Hypersensitivní reakce tři základní formy IgE mediated reactions opožděná IgG mediated reactions opožděná T-cell mediated reactions */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

21 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Gamma (γ) Immune (cytokine) imbalance syndromes souvisí i s vnitřní aktivitou látky, vede k ovlivnění imunitního chování Immunosuprese - rekurence latentní infekce, malignity anti-tnfα a reaktivace TBC Immune imbalance autoimunitní onemocnění, např. LE infliximab, psoriáza - anti-tnfα nebo IFN α Není častá souvisí i s individuální charakteristikou pacienta atopie, komorbidity, latentní infekce */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

22 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Delta (δ) Souvisí s targets, který je nadměrně exprimován např. v tumoru, ale rovněž tak ve zdravých bb. Zkřížená reaktivita Akneiformní rash a cetuximab anti EGFR Kardiotoxicita a trastuzumab */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

23 Klasifikace dle Pichler 2006 */ Epsilon (ε) Non-immunological side effects často mechanismus není objasněn Psychiatrické NUL nebo retinopatie a Interferon α Trombembolické komplikace a zhoršení NYHA a anti-tnfα */ Pichler WJ. Adverse Side Effects to Biological Agents. Allergy;61: (2006)

24 Názvosloví Tki co znamená přípona nib? nibs jsou farmakologicky inhibitory intracelulární domény receptoru Písmeno před nib značí typ receptoru, který je inhibován a-nib angiogenesis inhibitor pazopanib ti-nib tyrosine kinase inhibitor lapatinib rafe-nib raf kinase inhibitor sorafenib

25 Stávající targets cílené léčby Receptory EGFR VEGF PDGF FGF.na příkladu léčby metastazujícího karcinomu prsu

26 EGF TGFalpha Amphiregulin Betacellulin Epiregulin No known ligand Epiregulin Neuregulins HER 1 EGFR ErbB1 HER 2 ErbB2 Neu Her 3 and 4 ErbB3 ErbB4

27 HER-2 POZITIVNÍ KARCINOMY PRSU 1985 průkaz lidského genu Her-2/neu genu 1987 negativní prognostický význam u karcinomu prsu Karcinomy s prokázanou nadměrnou expresí HER-2 receptoru, případně amplifikací HER-2/neu genu IHC: exprese proteinu +3 (Herceptest) FISH: průkaz amplifikace genu Incidence celosvětová: 10-25% evropská: 17% česká: 14,2% (ročně cca pacientek) Yang-Feng et al. Cytogenet. Cell Genet. 1985; Slamon et al, Science 1987; Pegram et al, JCO 1998; Owens et al. Clin Breast Can 2004; Al-Kuraya K et al. Mod Pathol 2000; Fabian et al, Sborník BOD 2006,

28 HER-2 SIGNÁLNÍ DRÁHA HETERODIMERIZACE: HOMODIMERIZACE: HER-2/EGFR HER-2/HER-2 HER-2/HER-3 HER-2/HER-4 DIMERIZACE RECEPTORU = AKTIVACE RECEPTORU P PI3K/Akt signální dráha Shc/GRB2/ SOS RAS PI3-K RAF RAS/MAPK signální dráha PDK1 PDK2 Akt MEK mtor ER S6K GSK3β Kaspázy NFκB MAPK CCND1 STAT ELK INHIBICE APOPTÓZY AKTIVACE TRANSKRIPCE AKTIVACE PROLIFERACE AKTIVACE ANGIOGENEZE AKTIVACE TRANSLACE, PROTEOSYNTÉZY A METABOLISMU Jun/Fos MNK

29 OVLIVNĚNÍ HER-2 SIGNÁLNÍ DRÁHY AKTIVACE SIGNÁLNÍCH DRAH JINÝMI RECEPTORY MOŽNOST INTERVENCE: MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

30 Trastuzumab(HERCEPTIN ): mechanismus účinku trastuzumab vazba na subdoménu IV HER-2 receptoru HER2 HER1-4 Buněčná membrána Franklin MC, et al. Cancer Cell. 2004;5(4):

31 Marty, JCO 2005 trastuzumab 1. linie metastazujícího karcinomu prsu

32 TRASTUZUMAB (Herceptin ) INDIKACE: léčba časného, lokálně pokročilého a metastatického HER-2 pozitivního karcinomu prsu NÚL: alergická reakce, horečka, třesavka, hypotenze kardiotoxicita průjem, nauzea, zvracení, vyrážky bolesti svalů a kloubů plicní infiltráty, penumonitis

33 pertuzumab(perjeta ): mechanismus účinku Trastuzumab vazba na subdoménu IV HER-2 receptoru HER2 Pertuzumabvazba na subdoménu IIHER-2 a inhibice dimerizace receptoru HER1-4 Buněčná membrána Franklin MC, et al. Cancer Cell. 2004;5(4):

34 CLEOPATRA: prodloužení celkového přežití Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel (n=402) Placebo + Trastuzumab + Docetaxel (n=406) Pvalue Median PFS 18.7 měsíců 12.4 měsíců HR=0.68 P<.0001 Improvement: 6.3 months Median OS 56.5 měsíců 40.8 měsíců Improvement: 15.7 months HR=0.68 P<.0002 PFS = progression-free survival(doba to progrese) OS = overall servival (celkové přežití) Swain SJ, et al. ESMO Abstract 350O_PR.

35 trastuzumab emtansin (T-DM1, KADCYLA ) Antibody-Drug Conjugate HER2 HER2 Buněčná membrána Intracelulární emtansine release inhibice polymerizace tubulů LoRusso PM, et al. Clin Cancer Res. 2011;17(20):

36 EMILIA: T-DM1 vs Lapatinib + Capecitabinev druhé linii léčby metastazujícího Ca prsu 991 pacientek předléčených kombinací trastuzumab a taxany T-DM1 Lapatinib + Capecitabine Median PFS 9.4 měsíců 6.4 měsíců Median OS 30.9 měsíců 25.1 měsíců 12-month přežití 85.2% 78.4% P value HR=.65 P<.0001 HR=.682 P= month přežití 64.7% 51.8% Verma S, et al. N Engl J Med. 2012;367(19):

37 OVLIVNĚNÍ HER-2 SIGNÁLNÍ DRÁHY AKTIVACE SIGNÁLNÍCH DRAH JINÝMI RECEPTORY MOŽNOST INTERVENCE: INHIBITORY TYROSINKINÁZOVÉ AKTIVITY

38 INHIBITORY TYROSINKINÁSOVÉ AKTIVITY Reverzibilní Ireverzibilní VÝHODY Efektivita Dobrá tolerance léčby Možnost domácího podávání / tabletová podoba NEVÝHODY Kontrolovatelnost užívání Snadnější výroba plagiátů

39 LAPATINIB (Tyverb ) tyrosinkinásový inhibitor Reverzibilní inhibitor EGFR (HER-1), HER-2, Akt, MAPK Má aktivitu i u nádorů rezistentních na trastuzumab Je dobře tolerován INDIKACE: Nádory prsu po selhání trastuzumabu Konecny et al, 2006, Allen et al, 2002

40 LAPATINIB (Tyverb ) NÚL: GIT toxicita (průjem, dehydratace, bolesti břicha, nevolnost, zvracení) únava a poruchy spánku kožní toxicita - rash, pruritus, suchá kůže, HF syn. snížená ejekce pravé komory (2,5% pacientů) neutropenie plicní toxicita hepatotoxicita

41 Stávající targets cílené léčby Receptory EGFR VEGF.na příkladu léčby kolorektálního karcinomu.

42 EGFR inhibice u kolorektálního karcinomu EGFR overexpression až v 90% metastazujících nádorů Aktivace EGFR resultuje v inhibici apoptozy a následného proliferaci, migraci a angiogenezi Nádory exprimující EGFR mají horší prognozu Monoklonální protilátky proti EGFR Cetuximab, panitumumab Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) EGFR regorafenib Venook A. Oncologist. 2005;10: Mayer A, et al. Cancer. 1993;71:

43 Cetuximab (ERBITUX ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva NÚL: akneiformní rash 76 90% alergická reakce únava průjmy nevolnost bolest hlavy

44 Panitumumab (VECTIBIX ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva NÚL: kožní toxicita akneiformní vyrážka, zvýšený růst řas konjunktivitida zvracení, průjem bolesti břicha

45 regorafenib (STIVARGA ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva po předchozí léčbě (III. nebo IV. linie léčby) NÚL: Alterace jaterních testů (elevace ALT, AST) Glukuronidace UGT1A1 genetický polymorfismus Hypertenze Kožní toxicita

46 VEGFinhibice u kolorektálního karcinomu VEGF stimuluje angiogenezi a tak zajišťuje, že krevní zásobení dostačuje potřebám exponenciálně rostoucího nádoru. U nemocných s nádory je hladina VEGF zvýšená jak v oběhu, tak v nádorové tkáni pokud je nádor hypoxický, začne exprimovat řadu onkogenů a vytváří tak místní prostření, které stimuluje produkci VEGF.

47 Tumor characteristics and environment promote VEGF expression EGF Hypoxia PDGF IGF-1 IL-8 bfgf COX-2 NO Oncogenes VEGF release Binding and activation of VEGFR Increased expression (MMP, tpa, upa, upar, enos, etc.) Survival P P Proliferation P P ANGIOGENESIS Migration Permeability PDGF = platelet-derived growth factor; IGF-1 = insulin-like growth factor 1 IL-8 = insulin-like growth factor 8

48 Bevacizumab (AVASTIN ) humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF (cévní endotelový růstový faktor) vychytává cirkulující VEGF v plazmě a tím snižuje jeho stimulační efekt na nádorovou angiogenezi Účinky: 1. zmenšení patologické cévní sítě v nádoru, která byla na VEGF závislá 2. normalizace nádorové cévní sítě (na VEGF nezávislé) zlepšení transportu cytostatik 3. snížení novotvorby cév v nádoru

49 Bevacizumab (AVASTIN ) INDIKACE: léčba metastatického karcinomu tlustého střeva a konečníku léčba metastatického karcinomu prsu, ledviny a nemalobuněčného plicního karcinomu NÚL: akcelerace hypertenze proteinurie zvýšené riziko arteriálních trombembolických příhod (CMP, IM ) zhoršené hojení ran (odstup od operace 4t) perforace GIT

50 Stávající targets cílené léčby Receptory VEGF, PDGF, FGF, c-kit multikinázové inhibitory.na příkladu léčby renálního karcinomu.

51 Možnosti cílené léčby Erlotinib Cetuximab Temsirolimu s Everolimus Bevacizumab Sunitinib Sorafenib Brugarolas, NEJM 2007

52 m-tor signální dráha Inhibitory m-tor signální dráhy: temsirolimus, everolimus ( a další v klinickém hodnocení) NÚL: hypersenzitivní reakce vyrážky kožní toxicita mukositida otok obličeje hyperglykémie nízký TK nauzea, anorexie, astenie obtížné hojení ran

53 Sunitinib maleát (SUTENT ) inhibuje několik kináz (PDGFR, VEGFR, c-kit ) INDIKACE: léčba karcinomu ledviny po selhání interferonu a GIST po selhání imatinibu NÚL: únava, snížená funkce štítné žlázy nažloutlé zbarvení kůže hand-foot syndrom (cca 13% pac.) GIT toxicita průjem, nevolnost, dyspepsie 46%, poškození dutiny ústní, změny chuti bronchospasmy, kašel neutropenie, trombocytopenie hypertenze

54 Sorafenib (NEXAVAR ) multikinázový inhibitor (PDGFR, VEGFR, c-kit, RAF, Flt-3 ) INDIKACE: léčba diseminovaného nádoru ledvin léčba inoperabilního nádoru jater NÚL: kožní reakce na dlaních a chodidlech (HF syndrom) vyrážka, alopecie, průjem, nevolnost, zvracení návaly horka únava, bolesti hlavy

55 Chronická myeloidní leukemia a GIST (gastrointestinální stromální nádory) Inhibuje fůzní protein Bcr-abl léčba chronické myeoloidní leukémie (+ ALL) a GIST (mutace v c-kit v 85%) odpověď až 70% pacientů!!!

56 Philadelphia Chromosome (BCR-ABL Translocation)

57 Imatinib mesylát (GLIVEC ) Inhibuje fůzní protein Bcr-abl léčba chronické myeoloidní leukémie (+ ALL) a GIST (mutace v c-kit v 85%) odpověď až 70% pacientů!!! NÚL: - neutropenie, trombocytopenie - nevolnost, zvracení, průjem, - otoky, křeče, bolesti kloubů

58 Současné možnosti použití cílené léčby u solidních nádorů Karcinom prsu trastuzumab, bevacizumab, lapatinib Karcinom tlustého střeva a konečníku bevacizumab, cetuximab, panitumumab Nemalobuněčný karcinom plic - erlotinib, bevacizumab, cetuximab Karcinom ledviny sunitinib, sorafenib, bevacizumab, temsirolimus, everolimus GIST imatinib, sunitinib Karcinom slinivky erlotinib Karcinomy hlavy a krku cetuximab Hepatocelulární karcinom sorafenib

59 Registrované mabs : úhrada v ČR Generický název Firemní název target indikace bevacizumab Avastin VEGF Kolorektum, Ca prsu, NSCLC, Ca ledviny cetuximab Erbitux EGFR1 kolorektum, H&N panitumumab Vectibix EGFR1 kolorektum rituximab Mabthera CD20 CLL, NHL pertuzumab Perjeta HER-2 Ca prsu IV.kl.st. trastuzumab Herceptin HER-2 Ca prsu, /žaludek/

60 Registrované - nibs úhrada v ČR Generický název Firemní název Indikace imatinib Glivec CML, GIST dasatinib Sprycel CML, ALL nilotinib Tasigna CML gefitinib Iressa NSCLC erlotinib Tarceva NSCLC, pankreas lapatinib Tyverb Ca prsu sorafenib Nexavar Ca ledviny, HCC sunitinib Sutent Ca ledviny

61 Registrované - nibs úhrada v ČR Generický název Firemní název Indikace pazopanib Votrient Ca ledviny afatinib Giotrif NSCLC bosutininb Bosulif CML vemurafenib Zelboraf melanom crizotinib Xalkori NSCLC regorafenib Stivarga kolorektum dabrafenib Tafinlar melanom everolimus Afinitor Ca ledviny

62 Děkuji za pozornost *

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Komplexní přístup v léčbě nádorů Chirurgie Radioterapie Farmakoterapie - Chemoterapie - Cílená biologická léčba Klasifikace

Více

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II 1 VÝZNAM INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE V MEDICÍNĚ Příklad: Intracelulární signalizace: aktivace Ras proteinu (aktivace receptorové kinázy aktivace Ras aktivace kinázové kaskády

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol)

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Fakultní nemocnice v Motole MUDr.Zuzana Friedmannová zuzana.friedmannova@fnmotol.cz Počátek CENTER 1. 8. 2006 - centra se ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU Vyhláška MZ ČR 368/06 Sb.,

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Tomáš Büchler Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Konflikt zájmů:

Více

Utilizácia liekov včechách do r. 2009

Utilizácia liekov včechách do r. 2009 Utilizácia liekov včechách do r. 29 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Bratislava 17. júna 21 9 8 Spotřeba a náklady na léky v ČR (SÚKL) přísné limity na léky (lékaři nesměli víc

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

STIVARGA (REGORAFENIB)

STIVARGA (REGORAFENIB) NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 31 STIVARGA (REGORAFENIB) Kolektiv autorů Úvod Regorafenib (Stivarga ) je nový perorální multikinázový inhibitor, který byl v roce 2013 registrován pro léčbu dospělých pacientů

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout?

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? MUDr. Eugen Kubala Klinika Radioterapie a Onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Co jsou neuroendokrinní tumory? Heterogenní

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE

SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN U sv. Anny, Brno Biologická cílená terapie je významným krokem, který se v léčbě

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Chemoterapie pokročil kolorektáln. karcinomu

Chemoterapie pokročil kolorektáln. karcinomu Chemoterapie pokročil ilého kolorektáln lního karcinomu Jindřich ich FínekF Chemoterapie pokročil ilého kolorektáln lního karcinomu v prvé linii Incidence ve světě Incidence a mortalita v ČR Stádia onemocnění

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu Seminář pro onkology, gastroenterology,radiology

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Financování inovativní léčby MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 OECD podíl výdajů na zdravotnictví k HDP Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP (%) - 2014 11,2 10,9 1,9 2,1 10,3

Více

Václav Hořejší Ústav molekulární genetiky AV ČR. IMUNITNÍ SYSTÉM vs. NÁDORY

Václav Hořejší Ústav molekulární genetiky AV ČR. IMUNITNÍ SYSTÉM vs. NÁDORY Václav Hořejší Ústav molekulární genetiky AV ČR IMUNITNÍ SYSTÉM vs. NÁDORY PROTINÁDOROVÁ IMUNITA - HISTORIE 1891 W. Coley - otec imunoterapie 1957 F.M. Burnet hypotéza imunitního dozoru 1976 A.W. Bruce

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Nežádoucí účinky cílené léčby renálního karcinomu. Svoboda T., Říčař J., Vokurka S. FN Plzeň

Nežádoucí účinky cílené léčby renálního karcinomu. Svoboda T., Říčař J., Vokurka S. FN Plzeň Nežádoucí účinky cílené léčby renálního karcinomu Svoboda T., Říčař J., Vokurka S. FN Plzeň Aplikace systémové léčby Urologie = chirurgický základ Onkologie = od své podstaty interní ve všech složkách,

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Přehled pro přípravek Opdivo a proč byl přípravek registrován v EU

Přehled pro přípravek Opdivo a proč byl přípravek registrován v EU EMA/489091/2018 EMEA/H/C/003985 Přehled pro přípravek Opdivo a proč byl přípravek registrován v EU Co je přípravek Opdivo a k čemu se používá? Opdivo je protinádorový léčivý přípravek, který se používá

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Pavlína Homolová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Pavlína Homolová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Pavlína Homolová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Biologická léčba kolorektálního karcinomu Indikace, tolerance,

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOLNĚNÍ INDIKACE TERAIE IMATINIB MESYLÁTEM Augustiňáková Alena, Hilská Irena, Kalinová Markéta, Břízová Helena Kodet Roman

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny

Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny Přehledové články 63 Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Katedra klinické onkologie IPVZ Praha Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ SEKCE NÁDORY PRSU PŮVODNÍ SDĚLENÍ AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY KLINICKÝCH STUDIÍ Letošní konference ASCO 2017 přinesla řadu zajímavých výsledků a naději na opětovné zlepšení přežití pacientů so solidními nádory,

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

Biologická terapie. Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové

Biologická terapie. Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové Biologická terapie Jan Krejsek Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové ochrana zánět poškození vnitřní příčiny vnější příčiny narušení homeostáza obnova odstranění odstranění

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

VOTRIENT: NOVÝ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR V LÉČBĚ RENÁLNÍHO KARCINOMU

VOTRIENT: NOVÝ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR V LÉČBĚ RENÁLNÍHO KARCINOMU 56 NÁDORY LEDVIN A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE VOTRIENT: NOVÝ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR V LÉČBĚ RENÁLNÍHO KARCINOMU Nosek M. Úvod Karcinom ledvin patří k chemorezistentním a radiorezistentním malignitám. Objev angiogeneze

Více

Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie. MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD.

Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie. MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD. Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD. 16.6.2006 Zastoupení hlášených ZN Sledování všech hlášených onemocnění zhoubnými novotvary

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? MUDr. Jiří Tomášek Komentář MUDr. Pavel Vítek, Ph.D. Lze předvídat výsledek léčby

Více

KADCYLA (Trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře o riziku záměny mezi přípravky Kadcyla a Herceptin. Informace pro lékaře EU

KADCYLA (Trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře o riziku záměny mezi přípravky Kadcyla a Herceptin. Informace pro lékaře EU EDUKAČNÍ MATERIÁLY KADCYLA (Trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře o riziku záměny mezi přípravky Kadcyla a Herceptin Listopad 2016 Informace pro lékaře EU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

Nové možnosti. terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty. Mám nádor prostaty a co dál? Jana Katolická

Nové možnosti. terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty. Mám nádor prostaty a co dál? Jana Katolická MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU Nové možnosti TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty Jana Katolická Primář onkologicko-chirurgické oddělení Mám nádor

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 20 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat

Více

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň

Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby. O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Multiplexové metody pro diagnostiku nádorových onemocnění a optimalizaci léčby O. Topolčan, M.Karlíková FN Plzeň a LF UK Plzeň Účel Etiopatogeneze nádorů Diagnostika Volba, optimalizace, monitorace léčby

Více

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA.

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perjeta 420 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička se 14 ml koncentrátu obsahuje pertuzumabum 420 mg o koncentraci 30 mg/ml.

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Grantové projekty řešené OT v současnosti

Grantové projekty řešené OT v současnosti Grantové projekty řešené OT v současnosti Grantové projekty řešené OT v současnosti GAČR č. P303/12/G163: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky Doc. Doba řešení: 2012-2018 Potravní

Více

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Karcinom vaječníků je sedmou nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorové onemocnění Počet nových případů za rok 1. Prs 1. Prs 1 383 523 458 367 Počet úmrtí

Více

Léčba mrcc. Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni

Léčba mrcc. Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni Léčba mrcc Jindřich Fínek Alena Dvořáková FN a LF UK v Plzni Možnosti systémové léčby Látka Název Registrace EU Účinek Indikace sunitinib Sutent 01/2007 VEGFR-TKI 1.Linie (dobrá a středně d.p.) sorafenib

Více

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT?

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové OSNOVA Nádorová onemocnění v číslech Moderní

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Jana Katolická Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u Sv. Anny Mnoho studií - jen čtyři nové léky Enzalutamid Abirateron + prednison Cabazitaxel Radium-223

Více