fff evropský Nabídka studia pro školní rok 2014/2015 Dny otevřených dveří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fff evropský Nabídka studia pro školní rok 2014/2015 Dny otevřených dveří"

Transkript

1 Střední průmyslvá škla, střední dbrná škla a střední dbrné učiliště, Nvé Měst nad Metují, Šklní 1377 Nabídka studia pr šklní rk 2014/2015 fff evrpský sciální.., fndvcr MINISTERSTVO SKOLSTVf OP VzdiLlvini UNIE MI ÁOE1'E A TLOVYC+IOVY prknkurenc:etch9nolt INVESTICE DO ROVOJE vzd LAvANr Dny tevřených dveří Pátek d 14:00 d 18:00 hdin Sbta d 8:00 d 12:00 hdin

2 NABíDKA OBORŮ 2014/2015 INFORMACE O STUDIU Střední vzdělání s maturitní zkušku MjOl Lyceum l8-20-mjol Infrmační technlgie MjOl Strjírenství 23-4S-LjOl LjOl 65-4l-LjOl Prgra mátr CNC strjů Mecha nik elektrtechnik Gastrnmie Střední vzdělání s výučním listem 23-5l-HjOl Strjní mechanik Hj02 Karsář (autklempíř) HjOl Obrá běč kvů Hj02 Elektriká ř -s ilnprud SPŠ, SOŠ a SOU je šklu s tereticku a prakticku výuku brů zaměřených na strjírenství, zpracvání dřeva, elektrtechniku, gastrnmii a bry služeb. V sučasné dbě nabízí střední vzdělání s maturitní zkušku (čtyřleté studium), tříleté studium v brech zaknčených závěrečnu zkušku s výučním listem a nástavbvé studium (pr abslventy tříletých učebních brů) s maturitní zkušku v dvuleté denní frmě. Výuka všech brů navazuje na pžadavky trhu práce a je kncipvána jak interdisciplinární s brvu prvázanstí. Škla má uzavřeny smluvy dbrné praxi žáků s řadu významných firem a prfesních sdružení v reginu HjOl Elektrmechanik pr zařízení a přístrje HjOl Truhlář HjOl Cukrá ř HjOl Kuchař-číšník HjOl Nástavbvé studium Lj51 Kadeřník, kadeřnice Pdnikání KONTAKTY Adresa: Šklní 1377,54901 Nvé Měst nad Metují www: Telefn: (ředitel a sekretariát škly, Šklní 1377)

3 LYCEUM Kód bru: M/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Lyceum je širce prfilvaný studijní br, který svým pjetím prpjuje gymnazijní a dbrnu část maturitníh vzdělávání. Tent studijní br je určen všem dívkám a chlapcům se zájmem jazyky, infrmatiku, eknmiku, techniku, přírdní vědy neb eklgii. Cílem studia je připravit abslventy tak, aby uspěli v dalším studiu na vyských šklách neb se na základě svéh dbrnéh zaměření dbře uplatnili na trhu práce neb v sukrmém pdnikání. Ve 3. a 4. rčníku je studentům nabídnuta vlba zaměření: Aplikvaná infrmatika - rzšířená výuka infrmačních technlgií Eknmika a řízení firem - rzšířená výuka eknmiky, managementu, marketingu a persnalistiky Pdnikání v EU - rzšířená výuka cizích jazyků, právních předpisů platných v EU, prjektvéh řízení a mezinárdníh bchdu Průmyslvý design - rzšířená výuka průmyslvéh výtvarnictví, pčítačvé grafiky, vizualizace a animace Průmyslvá eklgie - rzšířená výuka eklgie, chrany půdy, vd, vzduší a právních nrem k chraně živtníh prstředí INFORMAČNí TECHNOLOGIE Kód bru: l8-20-m/ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Žáci bru IT se naučí na základní úrvni navrhvat a sestavvat pčítače a udržvat je v prvzu, vybírat, instalvat, knfigurvat a spravvat perační systémy a další prgramy, zabezpečvat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, pdprvat uživatele při práci s výpčetní techniku, navrhvat, sestavvat a knfigurvat pčítačvé sítě a administrvat je, spravvat databáze, vytvářet pčítačvé prgramy a webvé stránky. Ve 3. a 4. rčníku je studentům nabídnuta vlba zaměření: Grafika a multimédia - zpracvání ftgrafií, reklamní grafiky, zvuku a videa, tvrba filmvých sptů Prgramvání a webdesign - tvrba prgramů, skriptů a aplikací, vývj webvých stránek v HTML, (SS, JS a PHP Eknmika a administrativa - využití IT v administrativě a kmunikaci, základy eknmiky, účetnictví a právní nauky

4 STROJíRENSTVí Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka Kód bru: M/Ol čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Obr vhdný pr chlapce i děvčata. Studiem bru strjírenství získávají studenti základní dbrné vědmsti z blasti mechaniky, technickéh kreslení, stavby a prvzu strjů, strjírenské technlgie, elektrtechniky a kntrly a měření. Ve 3. a 4. rčníku je studentům nabídnuta vlba zaměření: Pčítačvé knstruvání a 3D mdelvání - výuka knstruvání a mdelvání v AUTODESK AutCAD a Inventr Autmatizace a Ne technika - výuka autmatizace, kntrly, měření, diagnstiky, prgramvání NC strjů v AlphaCAM Mechatrnika a rbtika - mladý technický br, který slučuje strjírenství, elektrniku a infrmatiku. Výuka mechatrniky, autmatizace, rbtiky, kntrly a měření, diagnstiky. Eknmika a pdnikání - výuka eknmiky, bchdní činnsti, právní nauky, marketingu, bchdní krespndence, PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ Kód bru: l/01 Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku an V průběhu studia si žák svjí bsluhu a prgramvání číslicvě řízených strjů. Naučí se sestavvat řídící prgramy pr číslicvě řízené bráběcí strje, umí navrhvat a sestavvat technlgické pstupy a výrbní prgramy. Žák se naučí rvněž bsluhvat, kntrlvat a udržvat knvenční strje (sustruhy, frézky, vrtačky). Vedle standardní středšklské výuky výpčetní techniky abslvuje i výuku sftware CAD/CAE/CAM (Autdesk AutCAD, Autdesk Mechanical Desktp, Autdesk Inventr, aj.). P úspěšném abslvvání bru je mladý člvěk připraven pracvat v prfesích zaměřených na prgramvání, seřizvání a bsluhu nejmdernějších bráběcích strjů a linek, (Ne strjů, případně v technick-hspdářských funkcích prvzníh charakteru.

5 MECHANIK ELEKTROTECHNIK Kód bru: l/01 Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku an Studijní br je vhdný pr všechny, kteří se zajímají mderní techniku spjatu se světem pčítačů. Žák si svjí základy číslicvé techniky, elektrtechniky, výpčetní techniky a knstrukce pčítačů. Dále základy výrby a mntáže elektrnických zařízení, naučí se navrhvat elektrnické bvdy a rzumět činnsti analgvých a číslicvých elektrtechnických zařízení. Osvjí si také simulační prgramy, sestavení a nastavení pčítače, 2D a 3D grafická studia, pdstatu internetu a pčítačvých sítí. Bude umět prgramvat, a t ve vyšším prgramvacím jazyce. Významný pdíl na výuce má i dbrná praxe. P abslvvání bru mladý člvěk rzumí let a je připraven pr pvlání i pr technickhspdářské funkce prvzníh charakteru. GASTRONOMIE Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka Kód bru: l/01 čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku an Žák během studia získá dbrné vědmsti teretické i praktické, ty využije k výknu pvlání např. v mezinárdní htelvé síti a gastrnmii. Ovládá technlgii přípravy jídel pr běžné, dietní a slavnstní příležitsti, umí sestavvat jídelní a nápjvé lístky dle pravidel správné výživy a zdravtníh stylu. Ovládá techniku a pravidla bsluhy a přípravu míšených nápjů. vládá splečenské chvání a takt při styku s hstem. Dkáže kmunikvat ve dvu cizích jazycích na téma splečenskéh a pracvníh charakteru. Abslvent se uplatní jak samstatný dbrný číšník-servírka neb kuchař-kuchařka v mezinárdní htelvé síti, veducí dbytvéh střediska, jak samstatný pdnikatel v gastrnmii, bchdní zástupce ptravinářských firem. P získání dbrné praxe má mžnst uplatnit se jak dbrný pradce v gastrnmii, ředitel htelu, apd.

6 STROJNí MECHANIK Kód bru: 23-sl-H/Ol ::J... c.. "'C c.. >U ex: LL. III Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia si žák svjí základní práce s kvvým materiálem (sekání, řezání, stříhání, pilvání, rvnání, hýbání a další úpravy materiálu) a práce na všech typech kvbráběcích strjů (sustruhy, frézky a především vrtačky). Žák se naučí pájet, svářet elektrickým blukem i plamenem a získá svářečské právnění. ná pdstatu mntážních prací, umí se rientvat v dílenské dkumentaci pr výrbu a mntáž strjů. Dvede prvádět práce výrbníh, mntážníh a údržbářskéh charakte- ru včetně přípravy zařízení. Dkáže uplatnit znalsti a vědmsti pr tvrbu vlastní technické dku- Ci mentace při řešení knkrétních úklů bez ptřebných pdkladů...c O P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". lit evrpský sciální lndvcr PODPORA ŠKOLY FONDŮ EU A ROPOČTU ČR Název prjektu: avádění nvých vyučvacích metd ve výuce dbrných předmětů pr střední dbrné škly - E-Iearning Registračni čisl prjektu (bdbí): C 1. 07jl j ( ) Název prjektu: Mderní škla - výuka dle ŠVP s pdpru ICT Registrační čísl prjektu (bdbí): C 1. 07jl j ( ) M Název prjektu: Mderní výuka s pdpru ESF Registračni čisl prjektu (bdbi): C 1. 07jl. 1.20j ( ) INVESTICE DO ROVOJE vdelavanf Název prjektu: Digitální výuka Registrační čísl prjektu (bdbí): cl.07jl.5.00j ( )

7 KAROSÁŘ Kód bru: 3-ss-H/O Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an Žák si svjí základní znalsti a dvednsti práce s plechem - rvnání, hýbání, nýtvání, pájení a svařvání elektrickým blukem a plamenem. Osvjí si klempířské a karsářské práce na mtrvých vzidlech. Naučí se zhtvvat, kmpletvat a prvádět pravy jedntlivých částí i celých karserií. íská zašklení P dprvé bdvání, zašklení P řezání kyslíkem a základní kurz K svařvání v chranné atmsféře C02. Praktická výuka může prbíhat i na smluvních pracvištích mim šklní dílny. Ve 3. rčníku může žák bezplatně získat svědčení řízení mtrvých vzidel skupiny "BII P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". ::l "- Q. "ll Q. >u e( Li: III " O OBRÁBEČ KOVŮ Kód bru: 3-s6-H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia si žák svjí bsluhu a údržbu základních druhů bráběcích strjů (sustruhy, frézky, vrtačky). Naučí se číst dílensku dkumentaci, naučí se nastavvat řezné pdmínky, pužívat pmcné mechanizmy na bráběcích strjích a vlit ptřebné nástrje. íská základní znalsti v prgramvání a bsluze číslicvě řízených strjů (Ne strjů). První dva rky jsu věnvány všem druhům brábění, třetí rk služí k prhlubení znalstí a praktických dvednstí přím ve výrbě na smluvních pracvištích firem. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". ::l "- Q. "ll Q.,- >u e( Li: III "- O..c O

8 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD Kód bru: 26-sl-H/02 ::J... c.. "'C c.. >u ex: z LL. Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia se žák naučí vypracvávat základní technicku dkumentaci, rientvat se v ní a využívat ji. Žák se naučí vládat nejrůznější měřící přístrje. Przumí knstrukci a funkci jedntlivých elektrických strjů, přístrjů a zařízení, naučí se je pravvat a udržvat. Dkáže prvádět elektrmntážní práce u strjních zařízení, zapjvat průmyslvé i bytvé rzvaděče, zvládne zapjvání elektrických bvdů dmvní i pdnikvé instalace. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástav O bvéh studia a získat maturitu...c O P vyučení žák získá 5 vyhlášky 50 Sb. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". ELEKTROMECHANIK PRO AŘíENí A PŘíSTROJE Délka a frma studia S aknčení studia... &. -g lékařská prhlídka c.. >u ex: Li: závěrečná zkuška an Kód bru: 26-s2-H/Ol V průběhu studia se žák naučí pdle technické dkumentace nalézat chyby vzniklé při výrbě elektrnických zařízení, stanvit způsb jejich dstraňvání a chyby dstranit. Abslvent umí určit správný pstup při živvání funkčních celků elektrnických zařízení a prvádět jejich živení. Je seznámen se základy diagnstiky včetně mntáže, demntáže a údržby elektrnických zařízení rganizační a výpčetní techniky. P úspěšném abslvvání může samstatně pracvat v daném bru. III... P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástav O bvéh studia a získat maturitu...c O Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listemlf

9 TRUHLÁŘ Kód bru: H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an Abslvent je připraven pr vyknávání řemeslné práce. Má základní vědmsti dřevě a dalších pužívaných materiálech. ná výrbní zařízení, umí je vládat, seřizvat a udržvat. ná základy kreslení výkresů pr zhtvvané výrbky a jejich čtení, pužívání nrem, technlgii výrby a mntáže skříňvéh, stlvéh, lůžkvéh, sedacíh nábytku a bytvých dplňků. Umí zhtvit jednduché stavebně truhlářské výrbky. Má znalsti z blasti eknmiky a dvede využívat výpčetní techniku pr práci s texty, databází a dalších aplikací (jednduché účetnictví apd.). Abslvent je připraven pr individuální i sérivu výrbu. Teretická výuka prbíhá ve specializvané dbrné učebně s velku brvě zaměřenu knihvnu a vzrkvnu. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. CUKRÁŘ Kód bru: H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia se žák seznámí se základy cukrářskéh bru, hygieny a bezpečnsti při práci, učí se bsluhvat strjní zařízení, naučí se pužívat, skladvat a zpracvávat surviny. Abslvent umí zhtvit zákusek pdle předem přepčítané nrmy, jeh kalkulaci, zvládá práce spjené s výrbu mučníků a dezertů. Přizpůsbí se trhu s mderními technlgiemi a survinami v rámci zdravéh živtníh stylu. vládá slžitý restaurační mučník a jeh servis, drty různých tvarů a rzměrů s pužitím vlastních návrhů dle pžadavků zákazníka. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu.

10 KUCHAŘ - ČíŠNíK Kód bru: 6S-Sl-H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia si žák svjí přípravu pkrmů teplé a studené kuchyně, minutkvých jídel a základních mučníků, vládá expedici pkrmů. V bsluze se seznámí se servisem jídel a nápjů v běžném prvzu a pr slavnstní příležitsti. Umí sestavvat jídelní lístky pdle gastrnmických pravidel, správné výživy a zdravéh živtníh stylu. Abslvent zvládá dbrné práce suvisející s vedením výrbníh i dbytvéh střediska. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Nadstandardní výukvé prgramy: - kurz speciality studené kuchyně - barmanský a smeliérský kurz - dbrné šklní sutěže s mezinárdní účastí KADEŘNíK - KADEŘNICE Kód bru: 69-Sl-H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia se žák naučí zvlit vhdné technlgické pstupy úpravy vlasů a prvádět je. ná různé typy masáží hlavy, regeneraci a střih vlasů, upravuje jejich husttu. Natáčí, tónuje, barví a dbarvuje, melíruje různými mderními technikami, prvádí trvalu ndulaci a knečnu úpravu pr různé příležitsti. Dále umí navrhnut vhdné účesy pr daný typ zákaznice. Také vládá úpravu kníru a plnvusu. Abslvent je připraven i na sukrmé pdnikání. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu.

11 PODNIKÁNí Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka dvuleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Kód bru: l/S1 Studium je určen pr abslventy tříletých učebních brů, kteří mají výuční list. Studium bru vytváří předpklady pr získání kmpetencí ptřebných k úspěšnému zvládnutí pdnikatelských aktivit. V průběhu studia je kladen důraz na rzvj schpnstí aplikvat pznatky a dvednsti z eknmiky pdniku, účetnictví, písemné a elektrnické kmunikace, práva, managementu a marketingu a psychlgie na knkrétní situace v pdniku. Důraz je kladen také na zvládnutí kmunikace (ústní, písemné, elektrnické) s využitím prstředků infrmační techniky a na práci s infrmacemi. P uknčení studia jsu abslventi připraveni vyknávat eknmické, prvzně eknmické, bchdní a administrativní činnsti pdniku a samstatně pdnikat, a t zejména v bru své prvtní prfesinalizace. Úspěšní abslventi mhu pkračvat ve studiu na vyšší dbrné neb vyské škle. VÝBER CERTIFIKÁTŮ A OSVEDČENí -, cec:lt:.. CalUnll<lť. \ CERTIFIKÁT suku AUTO"ORIUJ\'tu I'MtM\'SI.IJ... \'7.,Dt.LA\'Ad ACl!r."n MA IOtO\ltAI1. Autdesk Academia "1tWr".4igi&6lI'II""" --_._ Autdesk Academia Cech čnluníků II dekraién' 1(')1:1011.;7""111 _._.. _... - "_.OI ss" SOU N...'.\I IO "ud.\ Idují 1C(»:. I-H;';II4.t.:1 _._(._.0..._ ,...,..,...c... (... t w.lnsu/w _.. 'ltffi.,.,u... U. 1a ",..., Id!»...,,,.,... H\I... 'O... \I I.J' CERTIFIKÁT PARTNERA PRO./EKTU IQ AUTO 'ORUnNI AUTOMOBILOV;:HO PRŮMYSLU S TUPNe: STŘEDNí OD80RNA SKOI..A A STŘEDNlD80RNÉ UČiLIŠTĚ. NOI'i Mbt "lid Ml!lujl, ŠklnllJ"7 u _.. _.... u....ct....., _ ',""1000,.,..",..., _.. -It....,.U... A_._.. _-_... ""..-..

12 ÁKLADNí PŘEHLED BONUSŮ A VÝHOD STUDIA NA SPŠ, SOŠ A SOU Pdpra studia finanční hdncení v rámci prduktivní činnsti při praktickém vyučvání finanční pdpra vybraných brů vzdělávání s výučním listem Králvéhradeckým krajem (až Kč za dbu studia) mžnst dalšíh vzdělání v nástavbvém studiu pr abslventy brů zaknčených závěrečnu zkušku (denní frma) dbrné kurzy k rzšíření kvalifikace kurzy svařvání mezinárdní certifikáty dbrná způsbilst v elektrtechnice řidičské právnění skupiny B vybavení základními sbními a chrannými prstředky (učební bry) pracvní děv, pracvní rukavice, buv, pkrývka hlavy,... bezplatné zapůjčení učebnic ve vybraných brech mderně vybavené dbrné učebny a dílny nvé pčítačvé učebny s mžnstí využití i mim výuku IS ",.""", THISCEJt'Tlf'-ICAlfCONFIR.'\S fhal František Dbrta ", HAS COMI'UID WITII TI II RtQtJIRCD SlANOAROS FOR TH[ CO PLcnN cr T COURSE mžnst wifi připjení ntebků a mbilních zařízení v areálu škly certifikace kvality studia les Autdesk Academia sftware zdarma pr výuku a sbní pužití Windws, Visual Studi, Autdesk Autcad, Autdesk Inventr, 3D Studi Max,... dbrná praxe přím v prvzu splupracujících firem sutěže dbrných dvednstí a vědmstí dbrné exkurze ubytvání htelvéh typu na dmvě mládeže V.11H Il-tE RfCOGNII1ON Ol INTERNATIO AL EOUCATION O lety LTD.., c., _ _---.. stravvání ve šklní jídelně - mžnst výběru ze tří druhů jídel, bjednávání stravy přes internet, bsluha frmu restauračníh servisu

13 ÁKLADNí PŘEHLED BONUSŮ A VÝHOD STUDIA NA SPŠ, SOŠ A SOU Kulturní a splečenské akce seznamvací pbyty pznávací zájezdy d evrpských zemí návštěvy muzikálů, filmvých a divadelních představení studentské plesy besedy se zajímavými sbnstmi a abslventy naší škly Sprtvní akce lyžařské kurzy turistické kurzy adaptační pbyty lyžařské zájezdy d evrpských velehr (Alp) plavání, bruslení a lední hkej šklní turnaje ve flrbalu, stlním tenisu, kpané,... mezišklní sutěže a turnaje šklní psilvna

14 PONÁTE BUDOVY NAŠí ŠKOLY? 1 Ulice: Šklní 1377 Ulice: Českslvenské armády 376 Ulice: ČSA 428 Ulice: Nádražní 158 4

15 KUDY K NÁM? Malecínské 1 Legenda 1- hlavní budva Šklní 1377 ředitelství teretická výuka technických a splečenských brů tříletých a čtyřletých 2 - tzv. "Kasárna" 3 - škla ČSA 428 teretická výuka splečenských brů tříletých a čtyřletých brů praktická výuka splečenských brů Dmv mládeže, jídelna Šklní restaurant "Pyramida" Šklní kadeřnictví Českslvenské armády výuka brů: Technické lyceum, Infrmační technlgie a Strjírenství 4 - dílny technických brů Nádražní praktická výuka technických brů 5 - vlakvé nádraží 6 - autbusvé nádraží

16 DOMOV MLÁDEŽE ŠKOLNí JíDELNA Adresa: Dmv mládeže, ČSA 428, Nvé Měst nad Metují Telefn: , Odpvědná veducí: Karla Mravcvá Cena za ubytvání: 700,- až 800,-/ měsíc - lůžk (dle typu pkje) Ubytvání: Ve tří až čtyřlůžkvých pkjích s připjením k internetu Cena za stravu: 75,- /den (snídaně 20,-, běd 30,-, večeře 25,-) Veškeré stravvání prbíhá v místě ubytvání ve vlastní šklní jídelně. Organizace DM: Nástup na DM v neděli večer neb v pndělí rán. Odjezd z DM v pátek p vyučvání. Přes víkend je DM uzavřen. Vlnčasvé aktivity: Sprtvní vyžití - mžnst využívání vlastní tělcvičny, sprtviště v areálu DM a škly. Využívání šklních PC učeben. Kulturní vyžití - abnentky d divadla, kin, výstavy, knihvna aj. Další - stlní ftbálek, kulečník, šipky, stlní tenis, splečenské hry aj. Telefn: Odpvědný veducí: Petr Prstředník Cena za stravu: běd 30,- Šklní jídelna zajišťuje celdenní stravu pr ubytvané žáky na DM a bědy pr místní i djíždějící žáky. Strava je pestrá, je důsledně ddržván tzv. "sptřební kš". Obědy je mžné vybírat až ze tří jídel. Objednávky stravy jsu mžné přes bjednávkvý terminál přím v šklní jídelně neb přes internet. Prvz šklní jídelny je zajištěn restaurační bsluhu.

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA

METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA Publikace pr skupinu brů 69 Osbní a prvzní služby Tat publikace byla vytvřena a vydána v prjektu POSPOLU Pdpra splupráce

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více