fff evropský Nabídka studia pro školní rok 2014/2015 Dny otevřených dveří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fff evropský Nabídka studia pro školní rok 2014/2015 Dny otevřených dveří"

Transkript

1 Střední průmyslvá škla, střední dbrná škla a střední dbrné učiliště, Nvé Měst nad Metují, Šklní 1377 Nabídka studia pr šklní rk 2014/2015 fff evrpský sciální.., fndvcr MINISTERSTVO SKOLSTVf OP VzdiLlvini UNIE MI ÁOE1'E A TLOVYC+IOVY prknkurenc:etch9nolt INVESTICE DO ROVOJE vzd LAvANr Dny tevřených dveří Pátek d 14:00 d 18:00 hdin Sbta d 8:00 d 12:00 hdin

2 NABíDKA OBORŮ 2014/2015 INFORMACE O STUDIU Střední vzdělání s maturitní zkušku MjOl Lyceum l8-20-mjol Infrmační technlgie MjOl Strjírenství 23-4S-LjOl LjOl 65-4l-LjOl Prgra mátr CNC strjů Mecha nik elektrtechnik Gastrnmie Střední vzdělání s výučním listem 23-5l-HjOl Strjní mechanik Hj02 Karsář (autklempíř) HjOl Obrá běč kvů Hj02 Elektriká ř -s ilnprud SPŠ, SOŠ a SOU je šklu s tereticku a prakticku výuku brů zaměřených na strjírenství, zpracvání dřeva, elektrtechniku, gastrnmii a bry služeb. V sučasné dbě nabízí střední vzdělání s maturitní zkušku (čtyřleté studium), tříleté studium v brech zaknčených závěrečnu zkušku s výučním listem a nástavbvé studium (pr abslventy tříletých učebních brů) s maturitní zkušku v dvuleté denní frmě. Výuka všech brů navazuje na pžadavky trhu práce a je kncipvána jak interdisciplinární s brvu prvázanstí. Škla má uzavřeny smluvy dbrné praxi žáků s řadu významných firem a prfesních sdružení v reginu HjOl Elektrmechanik pr zařízení a přístrje HjOl Truhlář HjOl Cukrá ř HjOl Kuchař-číšník HjOl Nástavbvé studium Lj51 Kadeřník, kadeřnice Pdnikání KONTAKTY Adresa: Šklní 1377,54901 Nvé Měst nad Metují www: Telefn: (ředitel a sekretariát škly, Šklní 1377)

3 LYCEUM Kód bru: M/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Lyceum je širce prfilvaný studijní br, který svým pjetím prpjuje gymnazijní a dbrnu část maturitníh vzdělávání. Tent studijní br je určen všem dívkám a chlapcům se zájmem jazyky, infrmatiku, eknmiku, techniku, přírdní vědy neb eklgii. Cílem studia je připravit abslventy tak, aby uspěli v dalším studiu na vyských šklách neb se na základě svéh dbrnéh zaměření dbře uplatnili na trhu práce neb v sukrmém pdnikání. Ve 3. a 4. rčníku je studentům nabídnuta vlba zaměření: Aplikvaná infrmatika - rzšířená výuka infrmačních technlgií Eknmika a řízení firem - rzšířená výuka eknmiky, managementu, marketingu a persnalistiky Pdnikání v EU - rzšířená výuka cizích jazyků, právních předpisů platných v EU, prjektvéh řízení a mezinárdníh bchdu Průmyslvý design - rzšířená výuka průmyslvéh výtvarnictví, pčítačvé grafiky, vizualizace a animace Průmyslvá eklgie - rzšířená výuka eklgie, chrany půdy, vd, vzduší a právních nrem k chraně živtníh prstředí INFORMAČNí TECHNOLOGIE Kód bru: l8-20-m/ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Žáci bru IT se naučí na základní úrvni navrhvat a sestavvat pčítače a udržvat je v prvzu, vybírat, instalvat, knfigurvat a spravvat perační systémy a další prgramy, zabezpečvat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, pdprvat uživatele při práci s výpčetní techniku, navrhvat, sestavvat a knfigurvat pčítačvé sítě a administrvat je, spravvat databáze, vytvářet pčítačvé prgramy a webvé stránky. Ve 3. a 4. rčníku je studentům nabídnuta vlba zaměření: Grafika a multimédia - zpracvání ftgrafií, reklamní grafiky, zvuku a videa, tvrba filmvých sptů Prgramvání a webdesign - tvrba prgramů, skriptů a aplikací, vývj webvých stránek v HTML, (SS, JS a PHP Eknmika a administrativa - využití IT v administrativě a kmunikaci, základy eknmiky, účetnictví a právní nauky

4 STROJíRENSTVí Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka Kód bru: M/Ol čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Obr vhdný pr chlapce i děvčata. Studiem bru strjírenství získávají studenti základní dbrné vědmsti z blasti mechaniky, technickéh kreslení, stavby a prvzu strjů, strjírenské technlgie, elektrtechniky a kntrly a měření. Ve 3. a 4. rčníku je studentům nabídnuta vlba zaměření: Pčítačvé knstruvání a 3D mdelvání - výuka knstruvání a mdelvání v AUTODESK AutCAD a Inventr Autmatizace a Ne technika - výuka autmatizace, kntrly, měření, diagnstiky, prgramvání NC strjů v AlphaCAM Mechatrnika a rbtika - mladý technický br, který slučuje strjírenství, elektrniku a infrmatiku. Výuka mechatrniky, autmatizace, rbtiky, kntrly a měření, diagnstiky. Eknmika a pdnikání - výuka eknmiky, bchdní činnsti, právní nauky, marketingu, bchdní krespndence, PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ Kód bru: l/01 Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku an V průběhu studia si žák svjí bsluhu a prgramvání číslicvě řízených strjů. Naučí se sestavvat řídící prgramy pr číslicvě řízené bráběcí strje, umí navrhvat a sestavvat technlgické pstupy a výrbní prgramy. Žák se naučí rvněž bsluhvat, kntrlvat a udržvat knvenční strje (sustruhy, frézky, vrtačky). Vedle standardní středšklské výuky výpčetní techniky abslvuje i výuku sftware CAD/CAE/CAM (Autdesk AutCAD, Autdesk Mechanical Desktp, Autdesk Inventr, aj.). P úspěšném abslvvání bru je mladý člvěk připraven pracvat v prfesích zaměřených na prgramvání, seřizvání a bsluhu nejmdernějších bráběcích strjů a linek, (Ne strjů, případně v technick-hspdářských funkcích prvzníh charakteru.

5 MECHANIK ELEKTROTECHNIK Kód bru: l/01 Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku an Studijní br je vhdný pr všechny, kteří se zajímají mderní techniku spjatu se světem pčítačů. Žák si svjí základy číslicvé techniky, elektrtechniky, výpčetní techniky a knstrukce pčítačů. Dále základy výrby a mntáže elektrnických zařízení, naučí se navrhvat elektrnické bvdy a rzumět činnsti analgvých a číslicvých elektrtechnických zařízení. Osvjí si také simulační prgramy, sestavení a nastavení pčítače, 2D a 3D grafická studia, pdstatu internetu a pčítačvých sítí. Bude umět prgramvat, a t ve vyšším prgramvacím jazyce. Významný pdíl na výuce má i dbrná praxe. P abslvvání bru mladý člvěk rzumí let a je připraven pr pvlání i pr technickhspdářské funkce prvzníh charakteru. GASTRONOMIE Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka Kód bru: l/01 čtyřleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku an Žák během studia získá dbrné vědmsti teretické i praktické, ty využije k výknu pvlání např. v mezinárdní htelvé síti a gastrnmii. Ovládá technlgii přípravy jídel pr běžné, dietní a slavnstní příležitsti, umí sestavvat jídelní a nápjvé lístky dle pravidel správné výživy a zdravtníh stylu. Ovládá techniku a pravidla bsluhy a přípravu míšených nápjů. vládá splečenské chvání a takt při styku s hstem. Dkáže kmunikvat ve dvu cizích jazycích na téma splečenskéh a pracvníh charakteru. Abslvent se uplatní jak samstatný dbrný číšník-servírka neb kuchař-kuchařka v mezinárdní htelvé síti, veducí dbytvéh střediska, jak samstatný pdnikatel v gastrnmii, bchdní zástupce ptravinářských firem. P získání dbrné praxe má mžnst uplatnit se jak dbrný pradce v gastrnmii, ředitel htelu, apd.

6 STROJNí MECHANIK Kód bru: 23-sl-H/Ol ::J... c.. "'C c.. >U ex: LL. III Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia si žák svjí základní práce s kvvým materiálem (sekání, řezání, stříhání, pilvání, rvnání, hýbání a další úpravy materiálu) a práce na všech typech kvbráběcích strjů (sustruhy, frézky a především vrtačky). Žák se naučí pájet, svářet elektrickým blukem i plamenem a získá svářečské právnění. ná pdstatu mntážních prací, umí se rientvat v dílenské dkumentaci pr výrbu a mntáž strjů. Dvede prvádět práce výrbníh, mntážníh a údržbářskéh charakte- ru včetně přípravy zařízení. Dkáže uplatnit znalsti a vědmsti pr tvrbu vlastní technické dku- Ci mentace při řešení knkrétních úklů bez ptřebných pdkladů...c O P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". lit evrpský sciální lndvcr PODPORA ŠKOLY FONDŮ EU A ROPOČTU ČR Název prjektu: avádění nvých vyučvacích metd ve výuce dbrných předmětů pr střední dbrné škly - E-Iearning Registračni čisl prjektu (bdbí): C 1. 07jl j ( ) Název prjektu: Mderní škla - výuka dle ŠVP s pdpru ICT Registrační čísl prjektu (bdbí): C 1. 07jl j ( ) M Název prjektu: Mderní výuka s pdpru ESF Registračni čisl prjektu (bdbi): C 1. 07jl. 1.20j ( ) INVESTICE DO ROVOJE vdelavanf Název prjektu: Digitální výuka Registrační čísl prjektu (bdbí): cl.07jl.5.00j ( )

7 KAROSÁŘ Kód bru: 3-ss-H/O Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an Žák si svjí základní znalsti a dvednsti práce s plechem - rvnání, hýbání, nýtvání, pájení a svařvání elektrickým blukem a plamenem. Osvjí si klempířské a karsářské práce na mtrvých vzidlech. Naučí se zhtvvat, kmpletvat a prvádět pravy jedntlivých částí i celých karserií. íská zašklení P dprvé bdvání, zašklení P řezání kyslíkem a základní kurz K svařvání v chranné atmsféře C02. Praktická výuka může prbíhat i na smluvních pracvištích mim šklní dílny. Ve 3. rčníku může žák bezplatně získat svědčení řízení mtrvých vzidel skupiny "BII P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". ::l "- Q. "ll Q. >u e( Li: III " O OBRÁBEČ KOVŮ Kód bru: 3-s6-H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia si žák svjí bsluhu a údržbu základních druhů bráběcích strjů (sustruhy, frézky, vrtačky). Naučí se číst dílensku dkumentaci, naučí se nastavvat řezné pdmínky, pužívat pmcné mechanizmy na bráběcích strjích a vlit ptřebné nástrje. íská základní znalsti v prgramvání a bsluze číslicvě řízených strjů (Ne strjů). První dva rky jsu věnvány všem druhům brábění, třetí rk služí k prhlubení znalstí a praktických dvednstí přím ve výrbě na smluvních pracvištích firem. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". ::l "- Q. "ll Q.,- >u e( Li: III "- O..c O

8 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD Kód bru: 26-sl-H/02 ::J... c.. "'C c.. >u ex: z LL. Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia se žák naučí vypracvávat základní technicku dkumentaci, rientvat se v ní a využívat ji. Žák se naučí vládat nejrůznější měřící přístrje. Przumí knstrukci a funkci jedntlivých elektrických strjů, přístrjů a zařízení, naučí se je pravvat a udržvat. Dkáže prvádět elektrmntážní práce u strjních zařízení, zapjvat průmyslvé i bytvé rzvaděče, zvládne zapjvání elektrických bvdů dmvní i pdnikvé instalace. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástav O bvéh studia a získat maturitu...c O P vyučení žák získá 5 vyhlášky 50 Sb. Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listem". ELEKTROMECHANIK PRO AŘíENí A PŘíSTROJE Délka a frma studia S aknčení studia... &. -g lékařská prhlídka c.. >u ex: Li: závěrečná zkuška an Kód bru: 26-s2-H/Ol V průběhu studia se žák naučí pdle technické dkumentace nalézat chyby vzniklé při výrbě elektrnických zařízení, stanvit způsb jejich dstraňvání a chyby dstranit. Abslvent umí určit správný pstup při živvání funkčních celků elektrnických zařízení a prvádět jejich živení. Je seznámen se základy diagnstiky včetně mntáže, demntáže a údržby elektrnických zařízení rganizační a výpčetní techniky. P úspěšném abslvvání může samstatně pracvat v daném bru. III... P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástav O bvéh studia a získat maturitu...c O Na tent br se vztahuje prgram Králvéhradeckéh kraje "Pdpra středníh vzdělávání s výučním listemlf

9 TRUHLÁŘ Kód bru: H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an Abslvent je připraven pr vyknávání řemeslné práce. Má základní vědmsti dřevě a dalších pužívaných materiálech. ná výrbní zařízení, umí je vládat, seřizvat a udržvat. ná základy kreslení výkresů pr zhtvvané výrbky a jejich čtení, pužívání nrem, technlgii výrby a mntáže skříňvéh, stlvéh, lůžkvéh, sedacíh nábytku a bytvých dplňků. Umí zhtvit jednduché stavebně truhlářské výrbky. Má znalsti z blasti eknmiky a dvede využívat výpčetní techniku pr práci s texty, databází a dalších aplikací (jednduché účetnictví apd.). Abslvent je připraven pr individuální i sérivu výrbu. Teretická výuka prbíhá ve specializvané dbrné učebně s velku brvě zaměřenu knihvnu a vzrkvnu. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. CUKRÁŘ Kód bru: H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia se žák seznámí se základy cukrářskéh bru, hygieny a bezpečnsti při práci, učí se bsluhvat strjní zařízení, naučí se pužívat, skladvat a zpracvávat surviny. Abslvent umí zhtvit zákusek pdle předem přepčítané nrmy, jeh kalkulaci, zvládá práce spjené s výrbu mučníků a dezertů. Přizpůsbí se trhu s mderními technlgiemi a survinami v rámci zdravéh živtníh stylu. vládá slžitý restaurační mučník a jeh servis, drty různých tvarů a rzměrů s pužitím vlastních návrhů dle pžadavků zákazníka. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu.

10 KUCHAŘ - ČíŠNíK Kód bru: 6S-Sl-H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia si žák svjí přípravu pkrmů teplé a studené kuchyně, minutkvých jídel a základních mučníků, vládá expedici pkrmů. V bsluze se seznámí se servisem jídel a nápjů v běžném prvzu a pr slavnstní příležitsti. Umí sestavvat jídelní lístky pdle gastrnmických pravidel, správné výživy a zdravéh živtníh stylu. Abslvent zvládá dbrné práce suvisející s vedením výrbníh i dbytvéh střediska. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu. Nadstandardní výukvé prgramy: - kurz speciality studené kuchyně - barmanský a smeliérský kurz - dbrné šklní sutěže s mezinárdní účastí KADEŘNíK - KADEŘNICE Kód bru: 69-Sl-H/Ol Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka závěrečná zkuška an V průběhu studia se žák naučí zvlit vhdné technlgické pstupy úpravy vlasů a prvádět je. ná různé typy masáží hlavy, regeneraci a střih vlasů, upravuje jejich husttu. Natáčí, tónuje, barví a dbarvuje, melíruje různými mderními technikami, prvádí trvalu ndulaci a knečnu úpravu pr různé příležitsti. Dále umí navrhnut vhdné účesy pr daný typ zákaznice. Také vládá úpravu kníru a plnvusu. Abslvent je připraven i na sukrmé pdnikání. P úspěšném vyknání závěrečných zkušek je mžné ve vzdělávání dále pkračvat frmu nástavbvéh studia a získat maturitu.

11 PODNIKÁNí Délka a frma studia aknčení studia lékařská prhlídka dvuleté denní studium maturitní zkuška střední vzdělání s maturitní zkušku ne Kód bru: l/S1 Studium je určen pr abslventy tříletých učebních brů, kteří mají výuční list. Studium bru vytváří předpklady pr získání kmpetencí ptřebných k úspěšnému zvládnutí pdnikatelských aktivit. V průběhu studia je kladen důraz na rzvj schpnstí aplikvat pznatky a dvednsti z eknmiky pdniku, účetnictví, písemné a elektrnické kmunikace, práva, managementu a marketingu a psychlgie na knkrétní situace v pdniku. Důraz je kladen také na zvládnutí kmunikace (ústní, písemné, elektrnické) s využitím prstředků infrmační techniky a na práci s infrmacemi. P uknčení studia jsu abslventi připraveni vyknávat eknmické, prvzně eknmické, bchdní a administrativní činnsti pdniku a samstatně pdnikat, a t zejména v bru své prvtní prfesinalizace. Úspěšní abslventi mhu pkračvat ve studiu na vyšší dbrné neb vyské škle. VÝBER CERTIFIKÁTŮ A OSVEDČENí -, cec:lt:.. CalUnll<lť. \ CERTIFIKÁT suku AUTO"ORIUJ\'tu I'MtM\'SI.IJ... \'7.,Dt.LA\'Ad ACl!r."n MA IOtO\ltAI1. Autdesk Academia "1tWr".4igi&6lI'II""" --_._ Autdesk Academia Cech čnluníků II dekraién' 1(')1:1011.;7""111 _._.. _... - "_.OI ss" SOU N...'.\I IO "ud.\ Idují 1C(»:. I-H;';II4.t.:1 _._(._.0..._ ,...,..,...c... (... t w.lnsu/w _.. 'ltffi.,.,u... U. 1a ",..., Id!»...,,,.,... H\I... 'O... \I I.J' CERTIFIKÁT PARTNERA PRO./EKTU IQ AUTO 'ORUnNI AUTOMOBILOV;:HO PRŮMYSLU S TUPNe: STŘEDNí OD80RNA SKOI..A A STŘEDNlD80RNÉ UČiLIŠTĚ. NOI'i Mbt "lid Ml!lujl, ŠklnllJ"7 u _.. _.... u....ct....., _ ',""1000,.,..",..., _.. -It....,.U... A_._.. _-_... ""..-..

12 ÁKLADNí PŘEHLED BONUSŮ A VÝHOD STUDIA NA SPŠ, SOŠ A SOU Pdpra studia finanční hdncení v rámci prduktivní činnsti při praktickém vyučvání finanční pdpra vybraných brů vzdělávání s výučním listem Králvéhradeckým krajem (až Kč za dbu studia) mžnst dalšíh vzdělání v nástavbvém studiu pr abslventy brů zaknčených závěrečnu zkušku (denní frma) dbrné kurzy k rzšíření kvalifikace kurzy svařvání mezinárdní certifikáty dbrná způsbilst v elektrtechnice řidičské právnění skupiny B vybavení základními sbními a chrannými prstředky (učební bry) pracvní děv, pracvní rukavice, buv, pkrývka hlavy,... bezplatné zapůjčení učebnic ve vybraných brech mderně vybavené dbrné učebny a dílny nvé pčítačvé učebny s mžnstí využití i mim výuku IS ",.""", THISCEJt'Tlf'-ICAlfCONFIR.'\S fhal František Dbrta ", HAS COMI'UID WITII TI II RtQtJIRCD SlANOAROS FOR TH[ CO PLcnN cr T COURSE mžnst wifi připjení ntebků a mbilních zařízení v areálu škly certifikace kvality studia les Autdesk Academia sftware zdarma pr výuku a sbní pužití Windws, Visual Studi, Autdesk Autcad, Autdesk Inventr, 3D Studi Max,... dbrná praxe přím v prvzu splupracujících firem sutěže dbrných dvednstí a vědmstí dbrné exkurze ubytvání htelvéh typu na dmvě mládeže V.11H Il-tE RfCOGNII1ON Ol INTERNATIO AL EOUCATION O lety LTD.., c., _ _---.. stravvání ve šklní jídelně - mžnst výběru ze tří druhů jídel, bjednávání stravy přes internet, bsluha frmu restauračníh servisu

13 ÁKLADNí PŘEHLED BONUSŮ A VÝHOD STUDIA NA SPŠ, SOŠ A SOU Kulturní a splečenské akce seznamvací pbyty pznávací zájezdy d evrpských zemí návštěvy muzikálů, filmvých a divadelních představení studentské plesy besedy se zajímavými sbnstmi a abslventy naší škly Sprtvní akce lyžařské kurzy turistické kurzy adaptační pbyty lyžařské zájezdy d evrpských velehr (Alp) plavání, bruslení a lední hkej šklní turnaje ve flrbalu, stlním tenisu, kpané,... mezišklní sutěže a turnaje šklní psilvna

14 PONÁTE BUDOVY NAŠí ŠKOLY? 1 Ulice: Šklní 1377 Ulice: Českslvenské armády 376 Ulice: ČSA 428 Ulice: Nádražní 158 4

15 KUDY K NÁM? Malecínské 1 Legenda 1- hlavní budva Šklní 1377 ředitelství teretická výuka technických a splečenských brů tříletých a čtyřletých 2 - tzv. "Kasárna" 3 - škla ČSA 428 teretická výuka splečenských brů tříletých a čtyřletých brů praktická výuka splečenských brů Dmv mládeže, jídelna Šklní restaurant "Pyramida" Šklní kadeřnictví Českslvenské armády výuka brů: Technické lyceum, Infrmační technlgie a Strjírenství 4 - dílny technických brů Nádražní praktická výuka technických brů 5 - vlakvé nádraží 6 - autbusvé nádraží

16 DOMOV MLÁDEŽE ŠKOLNí JíDELNA Adresa: Dmv mládeže, ČSA 428, Nvé Měst nad Metují Telefn: , Odpvědná veducí: Karla Mravcvá Cena za ubytvání: 700,- až 800,-/ měsíc - lůžk (dle typu pkje) Ubytvání: Ve tří až čtyřlůžkvých pkjích s připjením k internetu Cena za stravu: 75,- /den (snídaně 20,-, běd 30,-, večeře 25,-) Veškeré stravvání prbíhá v místě ubytvání ve vlastní šklní jídelně. Organizace DM: Nástup na DM v neděli večer neb v pndělí rán. Odjezd z DM v pátek p vyučvání. Přes víkend je DM uzavřen. Vlnčasvé aktivity: Sprtvní vyžití - mžnst využívání vlastní tělcvičny, sprtviště v areálu DM a škly. Využívání šklních PC učeben. Kulturní vyžití - abnentky d divadla, kin, výstavy, knihvna aj. Další - stlní ftbálek, kulečník, šipky, stlní tenis, splečenské hry aj. Telefn: Odpvědný veducí: Petr Prstředník Cena za stravu: běd 30,- Šklní jídelna zajišťuje celdenní stravu pr ubytvané žáky na DM a bědy pr místní i djíždějící žáky. Strava je pestrá, je důsledně ddržván tzv. "sptřební kš". Obědy je mžné vybírat až ze tří jídel. Objednávky stravy jsu mžné přes bjednávkvý terminál přím v šklní jídelně neb přes internet. Prvz šklní jídelny je zajištěn restaurační bsluhu.

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Nabídka studia pro školní rok 2015/2016. Dny otevřených dveří

Nabídka studia pro školní rok 2015/2016. Dny otevřených dveří Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Nabídka studia pro školní rok 2015/2016 Dny otevřených dveří Pátek 7. 11. 2014 od 08.00 do

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA OBORŮ INFORMACE O STUDIU

AKTUÁLNÍ NABÍDKA OBORŮ INFORMACE O STUDIU AKTUÁLNÍ NABÍDKA OBORŮ INFORMACE O STUDIU Střední vzdělání s maturitní zkouškou 78-42-M/01 Lyceum 18-20-M/01 Informační technologie 23-41-M/01 Strojírenství 23-45-L/01 Mechanik seřizovač - Programátor

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce )

1. Dotazník pro pedagogické pracovníky a management školy. 1) Pro validitu zjišťovaných dat, uveďte vaši pozici ve škole (váhu má vyšší funkce ) Přílha 1: 1. Dtazník pr pedaggické pracvníky a management škly 1) Pr validitu zjišťvaných dat, uveďte vaši pzici ve škle (váhu má vyšší funkce ) Ředitel Zástupce ředitele Veducí předmětvé kmise Krdinátr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

APLIKOVANÉ NANOTECHNOLOGIE

APLIKOVANÉ NANOTECHNOLOGIE APLIKOVANÉ NANOTECHNOLOGIE - multidisciplinární studijní prgram - bakalářské, magisterské a dktrské studium Otázky a dpvědi, které zajímají buducí studenty: C jsu t nantechnlgie? C je náplní studia? Jaké

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020 Analytický pdklad pr přípravu kncepční části Splečnéh akčníh plánu (SAP) Odhad pptávky a nabídky lidských zdrjů v sektru průmyslu Mravskslezskéh kraje v letech 2013-2020 Upravená verze ze dne 25. 2. 2014

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA

METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA Publikace pr skupinu brů 69 Osbní a prvzní služby Tat publikace byla vytvřena a vydána v prjektu POSPOLU Pdpra splupráce

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Nabídka studia pro školní rok 2016/2017. Dny otevřených dveří

Nabídka studia pro školní rok 2016/2017. Dny otevřených dveří Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Nabídka studia pro školní rok 2016/2017 Dny otevřených dveří Pátek 4. 12. 2015 od 14.00 do

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 3: červen 2015 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více