Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 283/2003 RM 12 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 284/2003 RM 12 Usnesení Rady města Lipník nad Bečvou o rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady RM Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovení 190 odst. 1 Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. f) Stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., po projednání rozhodla o těchto návrzích: 1. RM v souladu s 192 odst. 2 Obchodního zákoníku schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce RM v souladu s 198 Obchodního zákoníku schvaluje zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok RM v souladu s 192 odst. 1 Obchodního zákoníku schvaluje roční účetní závěrku za rok 2002.

2 4. RM v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku rozhodla o rozdělení zisku za rok 2002 takto: - příděl rezervního fondu ,00 Kč - příděl do sociálního fondu ,89 Kč - neuhrazená ztráta ,00 Kč - tantiémy členů představenstva 6 600,00 Kč 5. RM v souladu s ustanovením 192 odst. 2 Obchodního zákoníku schvaluje Výroční zprávu společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. za rok /2003 RM 12 Schválení zadání územního plánu 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit zadání územního plánu města Lipník nad Bečvou zahrnující katastrální území Lipník nad Bečvou, Nové Dvory nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka a Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 286/2003 RM 12 Výběrové řízení na akci - Oprava nám. T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou I. etapa větev A a II. etapa větev B RM po projednání na základě provedeného výběrového řízení schvaluje dodavatele stavby - Oprava nám. T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou I. etapa větev A a II. etapa větev B firmu SATES MORAVA spol. s.r.o., Jiráskova 13, Valašské Meziříčí. 287/2003 RM 12 Přijetí dotace na výstavbu bytového domu Osecká 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši ,- Kč na výstavbu bytového domu na ulici Osecká ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu obecních bytů. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

3 288/2003 RM 12 Přijetí dotace na projekt Městský kamerový systém z Programu Partnerství 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši ,- Kč na realizaci projektu Městský kamerový systém z Programu Partnerství. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 289/2003 RM 12 Návrh na uzavření smlouvy o úhradě za pobyt v Domově důchodců Hranice 1. RM po projednání nevyhovuje žádosti Ing. Zdeňka Pokorného. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 12 Žádost o příspěvek na činnost Oblastní charity Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Oblastní charity Lipník nad Bečvou ve výši ,- Kč. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 12 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 na 3316, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy Kniha o Lipníku n. B.,

4 - navýšení na straně výdajů v org. 442: Kč 2.440,00 na 3319, pol. 5169, nákup služeb propagace města, Kč 2.650,00 na 3326, pol. 5139, nákup materiál věnce na pomníky, Kč 2.350,00 na 3319, pol. 5139, nákup materiál propagace města Kč ,00 na 3313, pol. 5331, kulturní akce, b) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč 320,00 z org. 342, 6171, pol na org. 151, 3636, pol. 5329, územní rozvoj Mikroregion Lipensko, c) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 400: Kč ,00 z 6171, pol. 5171, na 6171, pol. 5166, konzultační a porad. služby revize, d) - navýšení na straně příjmů: Kč 1.930,00 na 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - navýšení na straně výdajů: Kč 1.930,00 v org. 412, 2310, pol. 5169, pitná voda pro Podhůru, e) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 na 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v org. 341, 5512, pol. 5139, nákup materiálu, Kč 7.000,00 v org. 341, 5512, pol. 5156, pohonné hmoty a maziva, Kč 5.000,00 v org. 341, 5512, pol. 5166, revize dýchacích přístrojů, Kč 1.000,00 v org. 353, 5512, pol. 5154, elektrická energie, Kč 2.000,00 v org. 354, 5512, pol. 5154, elektrická energie, f) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 345: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1 na 6171, pol 5137, DHIM, g) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 411: Kč ,00 z 2229, pol na 3632, pol 5154, elektrická energie hřbitovy, h) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 400, 3612, pol na org. 415, 3322, pol 5171, radnice - oprava kanalizace II. etapa, i) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 305, 3111, pol na org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. přísp. org., j) - přesun finančních prostředků na straně výdajů, ÚZ 98250: Kč ,00 z org. 415, 3322, pol. 6121, orj. 55, na org. 342, 6171, pol. 5137, orj. 58, DHIM. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2003 RM 12 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření upravující výdajovou stranu rozpočtu o přesuny finančních prostředků mezi paragrafy v následujícím členění:

5 - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 400, 3612, pol. 5171, opravy a udržování byty, Kč ,00 z org. 400, 3612, pol. 5192, společenství prodané byty, Kč ,00 z org. 410, 6171, pol. 5166, právní služby, Kč ,00 z org. 410, 3635, pol. 5169, geometrické plány, Kč ,00 z org. 410, orj. 5, 6171, pol. 5171, aktualizace dat katastru nemovitostí, Kč ,00 z org. 411, 2221, pol. 5166, studie dopravní obslužnosti, Kč ,00 z org. 411, 2212, pol. 5169, výstavby zpomalovacích prahů, Kč 5.000,00 z org. 411, 2229, pol. 5169, likvidace autovraků, Kč ,00 z org. 412, 3745, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 z org. 420, 6171, pol. 5172, orj. 5, programové vybavení aktualizace, Kč ,00 na org. 415, 3322, pol. 5171, oprava střechy zámku. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 293/2003 RM 12 Obecně závazná vyhláška č. /2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č../2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 294/2003 RM 12 Příspěvky na opravu fasád domů v Městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání ukládá Komisi pro městkou památkovou rezervaci posoudit fasády domů jednotlivých žadatelů, navrhnout rozdělení rozpočtované částky ,- Kč mezi vybrané žadatele a návrh předložit k projednání v ZM. 2. RM doporučuje ZM navýšit v org. 415, 3322, pol rozpočtované finanční prostředky o částku ,- Kč. 3. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM.

6 295/2003 RM 12 Poskytnutí půjček dle OZV č. 5/2000 a č. 7/ RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 Společenství vlastníků, ul. Seminárka č. p. 1201, Lipník nad Bečvou v celkové částce ,00 Kč. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit poskytnutí půjček dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 žadatelům: - Ing. Zdeňku Sekaninovi,., - manželům Ivetě a Jiřímu Bachletovým,.. 3. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 296/2003 RM 12 Revokace usnesení 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení: a) č. 319/2001 ZM 11 ze dne , b) č. 320/2001 ZM 11 ze dne , c) č. 388/2001 ZM 12 ze dne RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 297/2003 RM 12 Zřizovací listiny příspěvkových organizací 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) darování movitého majetku příspěvkovým organizacím v pořizovací ceně: - Kč ,51 - Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,40 - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,25 - Základní škola Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,72 - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ ,

7 - Kč ,10 - Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,18 - Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ b) zřizovací listiny příspěvkových organizací: - Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Základní škola Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, IČ , - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 298/2003 RM 12 Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č../2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 299/2003 RM 12 Schválení záměru pořadatelství akce Sportuj s krajem 1. RM po projednání neschvaluje pro rok 2003 záměr uspořádání akce Sportuj s krajem na náměstí T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat Krajský úřad Olomouckého kraje. T:

8 300/2003 RM 12 Směrnice pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM k projednání Směrnici pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi města p. P. Šoltysovi předložit materiál k projednání v ZM. 3. RM ukládá místostarostovi města p. P. Šoltysovi zpracovat variantu č. 2 Směrnice pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou a předložit k projednání v ZM. 4. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi připravit koncepci správy bytového a nebytového fondu. T: /2003 RM 12 Oprava střechy zámku č.p. 358 Bratrská ulice výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky k výzvě pro výběrové řízení na opravu střechy zámku č.p. 358 ulice Bratrská v Lipníku nad Bečvou, b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: /2003 RM 12 Přechod nájmu bytu č. 32 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 32 v IX. NP domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou mezi panem Emilem Ference a jeho bratrem panem Jaroslavem Ferencem,. dle 706 a 708 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Ferencem.

9 303/2003 RM 12 Projednání usnesení č. 234/2003 RM 9 ze dne RM po projednání potvrzuje přijaté usnesení č. 234/2003 RM 9 ze dne ve věci přechodu nájmu bytu č. 12 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou. 304/2003 RM 12 Přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou : a) paní Olze Horákové,., b) panu Zdeňku Šromotovi,., c) panu Adamu Volšanovi,., d) panu Václavu Vláčilovi,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 305/2003 RM 12 Přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou : - paní Michaele Bladišinové,., - paní Aleně Gambasové,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelky. 3. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou panu Lubomíru Němčákovi,. dle Pořadníku žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy.

10 306/2003 RM 12 Přidělení a pronájem bytu č. 4, o velikosti 0+1, v domě č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 4, o velikosti 0+1, ve III. NP domu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou panu Pavlu Golombovi,. mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 0+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2003 RM 12 Návrh na ubytování žadatele v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 308/2003 RM 12 Žádost o zapůjčení bytu 1. RM po projednání neschvaluje paní Zdeně Zedkové,. přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku o výsledku jednání a nabídnout jí možnost ubytování na ubytovně Venedik v Lipníku nad Bečvou. 309/2003 RM 12 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi panem Janem Třískou,. a paní Mgr. Janou Mádrovou,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit ukončení nájemní smlouvy panem Janem Třískou a uzavření nájemní smlouvy s paní Mgr. Janou Mádrovou.

11 310/2003 RM 12 Podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 90 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorám, a to: pracovna o výměře 12,00 m 2 ; šatna, WC o výměře 13,30 m 2 (pánské holičství) v I. NP objektu č.p. 90 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou mezi paní Pavlínou Šeďovou,. a paní Ilonou Ševčíkovou,. a paní Monikou Gondovou,. na dobu určitou, a to do , dle 6 zákona č. 116/1990 Sb., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelky. 311/2003 RM 12 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. st.26 zast. plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky: a) nebytové prostory - kancelář o výměře 19,30 m 2 v I. NP objektu č.p. 50 Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, situovaném na pozemku parc.č. st.1050/1 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, b) nebytové prostory - kancelář o výměře 24 m 2 v I. NP objektu č.p. 107 Lipník nad Bečvou VI Loučka, situovaném na pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka, c) nebytových prostor kancelář o výměře 12,30 m 2 a kancelář o výměře 18,90 m 2 v I. NP objektu č.p. 18 Lipník nad Bečvou V Podhoří, situovaném na pozemku parc.č. st.30/1 v k.ú. Podhoří na Moravě, d) nebytových prostor: - chodba o výměře 25,20 m 2 - knihovna (volný výběr dospělí) o výměře 102,90 m 2, - čítárna o výměře 37,16 m 2, - sklad knih o výměře 14,08 m 2, - úklidová místnost o výměře 2,45 m 2, - koupelna o výměře 3,70 m 2, - WC o výměře 1,80 m 2, - chodba o výměře 7,15 m 2, - kuchyňka o výměře 5,05 m 2, - kancelář vedoucí o výměře 23,80 m 2, - knihovna (volný výběr mládež) o výměře 52,70 m 2, - pracovna knihovnic o výměře 31,00 m 2, - předsíňka o výměře 5,80 m 2, - předsíň o výměře 2,50 m 2, - bezbariérové WC o výměře 3,20 m 2,

12 - schodiště o výměře 18,95 m 2 vše ve II. NP objektu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - chodba o výměře 86,10 m 2 v I. NP objektu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - vstup zádveří o výměře 11,65 m 2, - přednáškový sál o výměře 80,00 m 2, - WC ženy o výměře 3,00 m 2, - bezbariérové WC - WC muži o výměře 2,35 m 2, - sklad s kuchyňskou linkou o výměře 8,10 m 2 vše v I. NP objektu situovaném ve dvorním traktu domu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, e) části pozemku parc.č. st.26 zastavěná plocha o výměře cca 240 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu nebytové prostory v objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII Trnávka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytové prostory kotelny o výměře 17,85 m 2 v I. PP objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII Trnávka, situovaném na pozemku parc.č. st.23/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1145/15 trvalý travní porost v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1145/15 trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

13 314/2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.1618 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.1618 zastavěná plocha o výměře 22 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou Částečná revokace usnesení č. 545/2002 ZM 16 Smlouva o budoucí kupní smlouvě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha o výměře cca 560 m 2 a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda o výměře cca 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 545/2002 ZM 16 ze dne bod 1 b). 4. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a p. Jaromírem Brucknerem,. (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha o výměře cca 560 m 2 a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda o výměře cca 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za cenu dle znaleckého posudku. 5. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

14 316/2003 RM 12 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 172/25 zahrada a části pozemku parc.č. 172/26 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 172/25 zahrada o výměře 685 m 2 a části pozemku parc.č. 172/26 zahrada o výměře 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Jiřím Horníkem,. (jako nájemcem), a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 172/25 zahrada o výměře 685 m 2 a části pozemku parc.č. 172/26 zahrada o výměře cca 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, b) vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: a) pozemku parc.č. 161/1 zahrada o výměře m 2 pozemku parc.č. 161/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1506 m 2 části pozemku parc.č. st.274 zastavěná plocha o výměře cca 1345 m 2 (viz situační plán) jiné budovy s pozemkem parc.č. st.269 o výměře 30 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.270 o výměře 32 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.271 o výměře 53 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.1240 o výměře 47 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.1241 o výměře 204 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2417 o výměře 335 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2418 o výměře 333 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou,

15 b) občanské vybavenosti č.p. 506 s pozemkem parc.č. st.730 o výměře 2296 m 2 pozemku parc.č. 3500/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 6543 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2891 o výměře 36 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2892 o výměře 32 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2893 o výměře 30 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2894 o výměře 32 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2895 o výměře 36 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, c) objektu bydlení č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 zastavěná plocha o výměře 841 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2 (kotelna) pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu, ve kterém budou případní žadatelé upozorněni, že výše uvedené nemovitosti jsou v současnosti užívány třetí osobou na základě smluv o výpůjčce. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu zděné stavby s částí pozemku parc.č. st.274 zahrada o výměře 70 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/87 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/87 zahrada o výměře 664 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

16 319/2003 RM 12 Odkoupení pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení pozemků parc.č. st.1216/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 17 m 2, parc.č. st.1853 zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m 2, parc.č. st.1854 zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m 2, parc.č. 3525/6 zahrada o výměře 10 m 2, parc.č. 3526/1 orná půda o výměře 5900 m 2, parc.č. 3526/2 zahrada o výměře 614 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou - id. 1/144 z vlastnictví p. Vlastimila Bomera,., - id. 1/36 z vlastnictví p. Aloise Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví p. Jana Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví p. Josefa Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví p. Miloslava Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví Ing. Vladimíra Černocha,., - id. 1/144 z vlastnictví pí Aleny Divilové,., - id. 1/72 z vlastnictví Paed. Dr. Stanislava Dočkala,., - id. 1/72 z vlastnictví PhDr. Jiřiny Frankové,., - id. 1/12 z vlastnictví Ing. Heleny Hrdinkové,., - id. 1/144 z vlastnictví p. Jiřího Indráka,., - id. 1/36 z vlastnictví pí Jaroslavy Janků,., - id. 2/6 z vlastnictví pí Elišky Kubisové,., - id. 1/12 z vlastnictví pí Ludmily Mückové,., - id. 1/144 z vlastnictví pí Naděždy Plíškové,., - id. 1/18 z vlastnictví pí Antonie Rybkové,., - id. 1/24 z vlastnictví Ing. Františka Sojky,., - id. 1/24 z vlastnictví Ing. Pavla Sojky,., - id. 1/108 z vlastnictví p. Jiřího Strnadela,., - id. 1/108 z vlastnictví p. Milana Strnadela,., - id. 1/108 z vlastnictví pí Miroslavy Špačkové,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

17 320/2003 RM 12 Pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 o výměře 230 m 2 a parc.č o výměře 430 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jiřímu Kroužilovi,., na dobu neurčitou, a to od za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem provozování podnikatelské činnosti, s cílem prodeje ojetých motorových vozidel. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) předložit návrh nájemní smlouvy k projednání v RM, T: b) jednat s panem Jiřím Kroužilem o vyrovnání nájemného za období od do T: /2003 RM 12 Pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Agrochovu Jezernice a.s., IČ , se sídlem Jezernice č.p. 42, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem, na dobu neurčitou, a to od , za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, k zemědělským účelům, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání nájemní smlouvy, b) v případě, že nebude nájemní smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T:

18 322/2003 RM 12 Pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, parc.č o výměře 2432 m 2, parc.č o výměře 4116 m 2, parc.č o výměře 7051 m 2, parc.č o výměře 4559 m 2, parc.č o výměře 1621 m 2, parc.č o výměře 2345 m 2, parc.č o výměře m 2, parc.č o výměře 6221 m 2, parc.č o výměře 3167 m 2, parc.č o výměře 3007 m 2, parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, parc.č o výměře m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou Agrochovu Jezernice a.s., IČ se sídlem Jezernice č.p. 42, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem, na dobu určitou, a to od do , za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, k zemědělským účelům, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM po projednání neschvaluje pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, parc.č o výměře 2432 m 2, parc.č o výměře 4116 m 2, parc.č o výměře 7051 m 2, parc.č o výměře 4559 m 2, parc.č o výměře 1621 m 2, parc.č o výměře 2345 m 2, parc.č o výměře m 2, parc.č o výměře 6221 m 2, parc.č o výměře 3167 m 2, parc.č o výměře 3007 m 2, parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, parc.č o výměře m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Stanislavu Suchánkovi,., k zemědělským účelům. 3. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání nájemní smlouvy s Agrochovem Jezernice a.s. b) v případě, že nebude nájemní smlouva s Agrochovem Jezernice a.s. podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T: c) informovat pana Stanislava Suchánka,. o neschválení pronájmu předmětných pozemků.

19 323/2003 RM 12 Výpůjčka části pozemku parc.č. st.277/1 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) výpůjčku části pozemku parc.č. st.277/1 zastavěná plocha o výměře 30 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou občanskému sdružení JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Ing. L. Cagaše Lipník nad Bečvou, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, 28. října 36, zastoupenému p. Jaroslavem Šimou, na dobu určitou, a to od do , za účelem parkování střediskového auta GAZ 69. b) předloženou smlouvu o výpůjčce. V případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. 324/2003 RM 12 Částečná revokace usnesení č. 37/2002 RM 1 ze dne bod 3. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 178/2 ost. pl. jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 37/2002 RM 1 ze dne bod 3., b) vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 178/2 ost. pl. jiná plocha o výměře cca 140 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Upřesnění čl. A II. 1. smlouvy o budoucí kupní smlouvě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a p. Petrem Sekaninou,. (jako budoucím kupujícím), kterým se upřesňuje čl. A II. 1. této smlouvy takto: Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy budoucí kupující provede demolici stavby nacházející se na pozemku parc.č. st.668 zastavěná plocha a

20 nádvoří a upravený pozemek předá budoucímu prodávajícímu. Demolice musí být provedena v souladu s vydaným rozhodnutím stavebního úřadu č. 15/2001. Demolice odstranění stavby bude provedeno buď oprávněnou firmou na základě výběrového řízení (viz čl. 13 rozhodnutí stavebního úřadu č. 15/2001) nebo svépomocí za odborného vedení nad prováděním stavby. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 326/2003 RM 12 Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny nemovitostí: - části jiné budovy s pozemkem parc.č. st.277/1 o výměře cca 3450 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.277/5 o výměře 209 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.277/7 o výměře 62 m 2, viz situační plán, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví ČR - Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6, za nemovitosti: - jinou budovu s pozemkem parc.č. st.276/3 o výměře 343 m 2, - část pozemku parc.č. st.483/2 o výměře cca 430 m 2, - část jiné budovy s pozemkem parc.č. st.483/4 o výměře cca 815 m 2, viz situační plán, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 3. RM vzala na vědomí informaci, že nemovitosti: - jiná budova se stav. parc.č. 276/3 - ostatní stavební objekt č.p. 360 se stav. parc.č objekt bydlení č.p. 359 se stav. parc.č. 483/2 - jiná budova se stav. parc.č. 483/4 - ostatní stavební objekt č.p. 361 se stav. parc.č. 483/1 (viz situační plán příloha č.1.) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, které jsou v současné době zapsány na listu vlastnictví ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha, Pod Juliskou 5 byly ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, tj. ke dni ve vlastnictví čs. federace, z tohoto důvodu nepřecházejí uvedené nemovitosti do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou dle ust. 2a zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více