Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 361/2003 RM 15 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 362/2003 RM 15 Zrušení pověření k řízení odboru dopravy a jmenování vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání a v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od ruší pověření k řízení odboru dopravy Ing. Kateřiny Beránkové. 2. RM po projednání a v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od jmenuje p. Jaroslava Tomíka vedoucím odboru dopravy. 3. RM ukládá tajemníkovi městského úřadu oznámit zrušení pověření k řízení odboru dopravy Ing. Kateřině Beránkové a vystavit p. Jaroslavu Tomíkovi jmenovací dekret. T:

2 363/2003 RM 15 Poskytování dopravních informací 1. RM po projednání bere na vědomí zprávu o spolupráci ve věci jednotného systému dopravního zpravodajství. 2. RM pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o spolupráci v rámci jednotného systému dopravního zpravodajství s Autoklubem Bohemia Assistance a.s. Praha. T: /2003 RM 15 Návrh na umístění žadatele do Domova penzionu pro důchodce, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje umístění p. Milady Ševčíkové do Domova penzionu pro důchodce, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2003 RM 15 Návrh na ubytování žadatele v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje ubytování paní Růženy Vláčilové na ubytovně Venedik č.1427, 2 pokoje, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T:

3 366/2003 RM 15 Návrh na ubytování žadatele v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Ladislava Astaloše na ubytovně Venedik č.1426 a č RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 15 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Gabriely Suché na ubytovně Venedik č.1427 od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit prodloužení smlouvy o ubytování. T: /2003 RM 15 Návrh na poskytnutí příspěvku na provozní náklady 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí příspěvku na provozní náklady za p. Břetislava Motáně. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat Slezskou diakonii o výsledku jednání. T:

4 369/2003 RM 15 Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. T: /2003 RM 15 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, paní Lenky Kašíkové s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2003 RM 15 Stanovisko obce k provozování Jídelny - Penzionu 1. RM po projednání nedoporučuje zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení stravovací zařízení Jídelnu Penzion, provozované panem a paní Janem a Dagmar Matušincovými, za podmínky zajištění stravování žáků škol, předškolních a školských zařízení a přijetí do pracovního poměru zaměstnance školní jídelny Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat paní a pana Dagmar a Jana Matušincovy. T:

5 372/2003 RM 15 Zřízení Rady školy Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání a) schvaluje zřízení Rady školy Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, ke dni na základě písemné žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků školy, za podmínky zvolení a jmenování nejméně polovičního počtu členů rady školy nebo alespoň dvou členů rady školy podle ustanovení 17c odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, do , b) schvaluje zřizovací listinu rady školy. 2. RM po projednání jmenuje členem Rady školy Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, členy zastupitelstva města pana Petra Marvana a Ing. Aloise Pátka, a to s účinností od RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat o zřízení rady školy ředitele školy, předsedu Sdružení rodičů při Základní škole Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy a žadatele o zřízení rady školy. T: RM ukládá řediteli Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, zabezpečit sestavení přípravného výboru rady školy, který zajistí volbu čtyř členů rady školy v souladu s 17c zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. O výsledku voleb bude přípravný výbor neprodleně informovat zřizovatele. T: /2003 RM 15 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 442: Kč ,00 z 6171, pol na 6320, pol. 5163, pojistné ze souhrnného pojištění majetku, Kč ,00 z 6310, pol. 5163, služby peněžních ústavů, Kč ,00 na 3113, pol. 5163, pojistné - ZŠ Osecká, Kč ,00 na 6320, pol. 5163, pojistné ze souhrnného pojištění majetku,

6 b) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 411, 2140, pol na org. 348: Kč ,00 na 2310, pol. 5169, čištění studen, rozbory a dovoz vody, Kč 5.000,00 na 2321, pol. 5169, rozbory odpadních vod, c) - navýšení na straně příjmů, ÚZ 33245: Kč ,00 v pol. 4122, neinv. přijaté dotace od krajů Projekt P II. - navýšení na straně výdajů, ÚZ 33245: Kč ,00 v org. 311, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO Projekt P II, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO Projekt P II, Kč 5.000,00 v org. 315, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO Projekt P II, Kč ,00 v org. 320, 3121, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO Projekt P II, d) - navýšení na straně příjmů, ÚZ 34070: Kč 5.000,00 v pol. 4116, ostatní neinv. přijaté dotace ze SR ČR projekt Představujeme členské země EÚ - Německo, - navýšení na straně výdajů, ÚZ 34070: Kč 5.000,00 v org. 390, 3314, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO projekt Představujeme členské země EÚ - Německo, e) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 442, 3634, pol. 5213, podíl z vysouzené částky SBD, Kč ,00 z org. 414, 2140, pol. 5169, PZ studie Odra Bečva propagace, Kč ,00 z org. 460, 2369, pol. 5169, nákup služeb (studie ve vod. hospodář.), Kč ,00 z org. 460, 3749, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 z org. 460, 3749, pol. 5169, nákup služeb, na 6171 v org. 342: Kč ,00 na pol. 5151, studená voda, Kč ,00 na pol. 5152, teplo, Kč ,00 na pol. 5154, elektrická energie, Kč ,00 na pol. 5171, oprava nábytku pro odbor ŽP, f) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 414: Kč 450,00 z 3639, pol. 5169, katastr informace, Kč 200,00 na 3636, pol. 5169, katastr identifikace pozemků, Kč 250,00 na 3636, pol. 5361, katastr kolky, g) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 346: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj 1 na 6171, pol. 5171, osazení brány, h) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 410, 2212, pol. 5171, na org. 411, 3429, pol. 5154, elektrická energie koupaliště, i) - navýšení na straně příjmů, ÚZ 29008: Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR ČR lesní hospodář, - navýšení na straně výdajů, ÚZ 29008: Kč ,00 v org. 460, 1039, pol. 5169, činnost odbor. lesního hospodáře výkon státní správy, j) - navýšení na straně příjmů pod ÚZ 13101: Kč ,00 v pol. 4116, ostatní neinv. přijaté dotace ze SR ČR Úřad práce, - navýšení na straně výdajů pod ÚZ 13101: Kč 8.000,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO ÚP, Kč ,00 v org. 431, 6171, pol. 5011, platy zaměstnanců, Kč 3.723,00 v org. 431, 6171, pol. 5031, pov. pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti, Kč 1.289,00 v org. 431, 6171, pol. 5032, pov. pojistné na veř. zdrav. pojištění.

7 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2003 RM 15 Výstavba rodinných domků lokalita Na Zelince Lipník nad Bečvou projektová dokumentace ke stavebnímu povolení návrh dodatku smlouvy 1. RM po projednání neschvaluje podepsání dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. S-17/2001 ze dne RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi informovat žadatele. 375/2003 RM 15 Přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 376/2003 RM 15 Přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou : - manželům Františkovi a Antonii Navrátilovým,., - paní Bronislavě Vyskočilové,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele.

8 377/2003 RM 15 Přechod nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 378/2003 RM 15 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi panem Martinem Šellem,. a panem Jindřichem Vidličkou,. dle 715 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) informovat žadatele o výsledku jednání, b) zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Jindřichem Vidličkou. 379/2003 RM 15 Snížení nájemného 1. RM po projednání neschvaluje snížení nájemného za pronájem bytů v objektu č.p. 336 ul. Osecká, Lipník nad Bečvou žádnému ze stávajících nájemníků. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 380/2003 RM 15 Přidělení a pronájem nebytové prostory v objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII Trnávka 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem nebytové prostory kotelny o výměře 17,85 m 2 v I. PP objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII Trnávka, situovaném na pozemku parc.č. st.23/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, firmě ZAHAS s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou VII Trnávka 36, zastoupené jednatelem Ing. Milanem Žitníkem, na dobu neurčitou, za cenu 312,50 Kč/m 2 /rok. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne

9 381/2003 RM 15 Podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorám, a to: bar o výměře 61,42 m 2, kuchyň o výměře 15,96 m 2, sklad o výměře 5,52 m 2, WC o výměře 6,41 m 2 vše v I. NP objektu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou mezi panem Zdeňkem Nepustilem,. a panem Vladimírem Patkaněm,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 382/2003 RM 15 Změna usnesení č. 278/2003 RM 11 ze dne Částečná revokace usnesení č. 278/2003 RM 11 ze dne Dohoda o ukončení nájmu Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou Smlouva o úhradě nákladů za užívání nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje změnu usn. č. 278/2003 RM 11 ze dne , a to: a) bod I.2.c) cenu za pronájem nebytových prostor (kanceláří) všechny kanceláře budou pronajaty za cenu 500,- Kč/m 2 /rok, dobu pronájmu nebytových prostor všechny nebytové prostory budou pronajaty od , b) bod I.2.a) termín pro ukončení nájemní smlouvy nájemní smlouva bude ukončena ke dni , c) bod I.3.c) dobu pronájmu nebytových prostor všechny nebytové prostory budou pronajaty od RM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usn. č. 278/2003 RM 11 ze dne bod I.2.b), bod I.2.d) a bod I.3.d), b) předloženou dohodu o ukončení nájmu mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a ČR Úřadem práce v Přerově, se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám. 21 (jako nájemcem), c) předloženou nájemní smlouvu mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a ČR Úřadem práce v Přerově, se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám. 21 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, které byly přiděleny usn.č. 278/2003 RM 11 ze dne , bod I.2.c), d) předloženou nájemní smlouvu mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Městem Přerov, se sídlem v Přerově, Bratrská 34 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, které byly přiděleny usn.č. 278/2003 RM 11 ze dne , bod I.3c),

10 e) předloženou smlouvu o úhradě nákladů za užívání nebytových prostor mezi Městem Lipník nad Bečvou a ČR Úřadem práce v Přerově, se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dohody o ukončení nájmu, uzavření nájemních smluv a smlouvy o úhradě nákladů za užívání nebytových prostor. 383/2003 RM 15 Dohoda o zrušení smlouvy o souhlasu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 1. RM po projednání schvaluje předloženou dohodu o zrušení smlouvy o souhlasu s uložením optického kabelu v rámci stavby Optická kabelová trasa Břeclav Český Těšín, úsek Přerov a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím povinným) a společností TransgasNet, a.s., se sídlem v Praze 10 Strašnice, Limuzská 12/3135 (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem bylo uložení optického kabelu v pozemku parc.č. 579 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dohody. T: /2003 RM 15 Zřízení věcného břemene 1. RM po projednání schvaluje: a) zřízení věcného břemene na pozemcích ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 2600, parc.č. 2603, parc.č. 2606, parc.č v k.ú. Loučka a na pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou parc.č ostatní plocha ostatní komunikace a pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 714, a to věcného břemene spočívajícího v právu zřizovat a provozovat na pozemcích podzemní vedení telekomunikační sítě, včetně opěrných a vytyčovacích bodů a právo umisťovat v těchto pozemcích vedení telekomunikační sítě ve prospěch společnosti SELF servis spol. s r.o., se sídlem v Brně, Pálavské nám. 11, b) předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako povinným z věcného břemene) a společností SELF servis spol. s r.o., se sídlem v Brně, Pálavské nám. 11 (jako oprávněným z věcného břemene). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. T:

11 385/2003 RM 15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, Baarova 957 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je umístění a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě na pozemku parc.č. 579 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2003 RM 15 Pronájem části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha o výměře 557 m 2 (viz situační plán) a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda o výměře 87 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jaromíru Brucknerovi,., na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, jako pozemek pod stavbou a za účelem přístavby občanské vybavenosti č.p. 1132, 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. 387/2003 RM 15 Pronájem pozemku parc.č. st.1618 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č. st.1618 zastavěná plocha o výměře 22 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou MUDr. Bohumíru Bouchalovi,., na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, jako pozemek pod garáží,

12 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) zajistit podepsání nájemní smlouvy, b) v případě, že nebude nájemní smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, zajistit ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T: /2003 RM 15 Pronájem částí pozemku parc.č. 377/23 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou I. RM po projednání schvaluje: 1. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 50 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, manželům Petru a Zuzaně Kovářovým,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 56 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, panu Rostislavu Luňákovi,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 3. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 81 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, panu Bohumilu Machačovi,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 4. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 50 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, panu Jaroslavu Zatloukalovi,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 5. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 46 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, panu Bohumilu Chodilovi,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky,

13 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 6. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 48 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, panu Jaroslavu Kunovskému,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 7. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 46 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, panu Jaroslavu Trnovi,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 8. a) pronájem části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře 50 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, paní Ivoně Tylichové,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. II. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) zajistit podepsání nájemních smluv, T: b) v případě, že nebudou nájemní smlouvy podepsány do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, zajistit ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T: /2003 RM 15 Pronájem části pozemku parc.č. 1145/15 trvalý travní porost v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 1145/15 trvalý travní porost o výměře 100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka panu Antonínu Vašíčkovi,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem umístění kočovného včelína, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy.

14 390/2003 RM 15 Snížení ceny za pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje snížení ceny za pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 o výměře 230 m 2 a parc.č o výměře 430 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jiřímu Kroužilovi,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č. st.2812 zastavěná plocha a parc.č. st.2813 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č. st.2812 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 a parc.č. st.2813 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 900 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

15 393/2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha o výměře cca 65 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 395/2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.2 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.2 zastavěná plocha o výměře cca 20 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě, Loučka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: a) částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: - parc.č. 927 o výměře 49 m 2,

16 - parc.č. 930 o výměře 28 m 2, - parc.č. 929 o výměře 21 m 2, - parc.č. 950 o výměře 20 m 2, - parc.č. 430 o výměře 98 m 2, - parc.č. 429 o výměře 69 m 2, - parc.č. 428 o výměře 508 m 2, - parc.č. 949 o výměře 26 m 2, a částí pozemků - parc.č. 948/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 27 m 2, - parc.č. 948/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 34 m 2, - parc.č. 924/3 zahrada o výměře 19 m 2, - parc.č. 924/1 ostatní plocha silnice o výměře 330 m 2, - parc.č. 924/6 ostatní plocha silnice o výměře 378 m 2, (viz situační plán) vše v k.ú. Podhoří na Moravě, b) částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: - parc.č o výměře 50 m 2, - parc.č o výměře 377 m 2, - parc.č. 2627/2 o výměře 215 m 2, - parc.č o výměře 41 m 2, - parc.č o výměře 322 m 2, - parc.č. 2616/1 o výměře 22 m 2 a části pozemku: - parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 27 m 2, (viz situační plán) vše v k.ú. Loučka, c) části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 714 o výměře 38 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 15 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/91 zahrada a pozemku parc.č. 173/92 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 173/91 zahrada o výměře 753 m 2 a pozemku parc.č. 173/92 zahrada o výměře 744 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Ludmilou Světlíkovou,. (jako nájemcem), a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/91 zahrada o výměře 753 m 2 a pozemku parc.č. 173/92 zahrada o výměře 744 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě.

17 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, b) vyhlášení záměru pronájmu. 398/2003 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.38/2 zastavěná plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.38/2 zastavěná plocha o výměře 7 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 15 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 788/1, parc.č. 762/1, parc.č. 762/2, parc.č. 788/12, parc.č. 788/13, parc.č. 788/14 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Agrochovem Jezernice, a.s., IČ , se sídlem Jezernice 42, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem, b) vyhlášení záměru pronájmu pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 788/1 o výměře 2454 m 2, parc.č. 762/1 o výměře 5035 m 2, parc.č. 762/2 o výměře m 2, parc.č. 788/12 o výměře 297 m 2, parc.č. 788/13 o výměře 376 m 2, parc.č. 788/14 o výměře 246 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, b) vyhlášení záměru pronájmu.

18 400/2003 RM 15 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 511/4 zahrada, parc.č. 511/14 zahrada a id. ½ pozemku parc.č. 511/13 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 511/4 zahrada o výměře 134 m 2, parc.č. 511/14 zahrada o výměře 178 m 2 a id. ½ pozemku parc.č. 511/13 zahrada o výměře 120 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru prodeje garáží ev. č a ev.č v k.ú. Lipník nad Bečvou Vypovězení smluv o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje garáže ev.č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1, parc.č. st.2845/2 a garáže ev.č situované na pozemku parc.č. st.2838 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: RM po projednání schvaluje: a) vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne s Ing. Pavlem Molatou,., jejímž předmětem je pronájem garáže ev.č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1 a parc.č. st.2845/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to dle čl. V. citované smlouvy, b) vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne s Ing. Antonínem Tichavským,., jejímž předmětem je pronájem garáže ev.č situované na pozemku parc.č. st.2838 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to dle čl. VI. citované smlouvy. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vypovězení smluv.

19 402/2003 RM 15 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1013/1 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1013/1 zahrada o výměře 315 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 937/2 ovocný sad v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 404/2003 RM 15 Částečná revokace usnesení MZ č. 114/93 ze dne bod 5. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení MZ č. 114/93 ze dne bod 5., b) vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc.č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře cca 150 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 15 Částečná revokace usnesení č. 449/2001 ZM 14 bod 1. Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 449/2001 ZM 14 ze dne a , bodu 1.

20 b) vyhlášení záměru směny pozemků: parc.č. 3994/19 ost.plocha ost. komunikace o výměře 177 m 2, parc.č. 3994/65 ost.plocha ost. komunikace o výměře 18 m 2, parc.č. 3994/49 ost.plocha ost. komunikace o výměře 206 m 2, parc.č. 3994/69 ost.plocha ost. komunikace o výměře 505 m 2, parc.č. 3995/19 ost.plocha ost. komunikace o výměře 334 m 2, parc.č. 3995/133 ost.plocha silnice o výměře 103 m 2, parc.č. 3995/134 ost.plocha silnice o výměře 463 m 2, parc.č. 3995/64 ost.plocha silnice o výměře 353 m 2, parc.č. 3995/119 ost.plocha silnice o výměře 186 m 2, id. ¾ parc.č. 3995/107 ost.plocha silnice o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 za nemovitosti: parc.č. 3994/22 ost.plocha ost.komunikace o výměře 1584 m 2, parc.č. 3994/58 ost.plocha ost.komunikace o výměře 6 m 2, parc.č. 3994/27 ost.plocha ost.komunikace o výměře 1616 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 15 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě, Loučka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků: a) v k.ú. Podhoří na Moravě: parc.č. 976/1 orná půda o výměře 174 m 2, parc.č. 976/10 orná půda o výměře 494 m 2, parc.č. 976/43 ostatní plocha silnice o výměře 5256 m 2, parc.č. 976/47 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 126 m 2, parc.č. 976/53 ovocný sad o výměře 39 m 2, parc.č. 976/65 ovocný sad o výměře 168 m 2, parc.č. 976/74 vodní plocha o výměře 112 m 2, parc.č. 977/32 trvalý travní porost o výměře 201 m 2, parc.č. 977/39 trvalý travní porost o výměře 1549 m 2, parc.č. 977/43 orná půda o výměře 2738 m 2, parc.č. 977/51 orná půda o výměře 259 m 2, parc.č. 977/60 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 209 m 2, parc.č. 979/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 332 m 2,

21 b) v k.ú. Loučka: parc.č. 2662/27 orná půda o výměře 148 m 2, parc.č. 2663/41 orná půda o výměře 385 m 2, parc.č. 2663/53 orná půda o výměře 287 m 2, parc.č. 2664/8 orná půda o výměře 216 m 2, parc.č. 2664/32 orná půda o výměře 1380 m 2, parc.č. 2664/81 vodní plocha o výměře 703 m 2, parc.č. 2664/82 vodní plocha o výměře 10 m 2, parc.č. 2665/2 orná půda o výměře 34 m 2, c) v k.ú. Lipník nad Bečvou: parc.č. 4036/9 orná půda o výměře 201 m 2, parc.č. 4037/5 orná půda o výměře 106 m 2, parc.č. 4038/8 orná půda o výměře 21 m RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více