Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů"

Transkript

1 Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

2 ÚVOD

3 Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ RADY EU ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/EC) Vyhláška MZ ČR č. 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Program screeningu karcinomu prsu ženy ve věku od 45 let mamografické vyšetření jednou za dva roky Program screeningu kolorektálního karcinomu muži a ženy ve věku od 50 let let věku test na okultní krvácení jednou ročně od 55 let věku test na okultní krvácení jednou za dva roky NEBO primární screeningová kolonoskopie jednou za 10 let Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně Vytvořil Institut biostatistiky a analýz,

4 Screening zhoubných nádorů je účinný Existují důkazy pro účinnost screeningu rakoviny prsu a kolorektálního karcinomu odvozené z klinických studií a screeningu rakoviny děložního hrdla odvozené z observačních studií (Council Recommendation) Screening prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice Mandel a kol. (1993) Spojené státy snížení úmrtnosti o 33 % Hardcastle a kol. (1996) Spojené království snížení úmrtnosti o 15 % Kronborg a kol. (2004) Dánsko snížení úmrtnosti o 11 % u všech pozvaných, ale o 43% u pravidelných účastníků Screening prostřednictvím kolonoskopie Winawer a kol. (1993) Spojené státy snížení počtu onemocnění o % Kahi a kol. (2009) Spojené státy snížení počtu onemocnění o 67 %, snížení úmrtnosti o 65 % Brenner a kol. (2010) Německo snížení počtu KRK a pokročilých adenomů o 48 % Mandel a kol. (2000) Spojené státy snížení počtu onemocnění o 20 %

5 Screening zhoubných nádorů je účinný Existují důkazy pro účinnost screeningu rakoviny prsu a kolorektálního karcinomu odvozené z klinických studií a screeningu rakoviny děložního hrdla odvozené z observačních studií (Council Recommendation) Screening prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice Mandel a kol. (1993) Spojené státy snížení úmrtnosti o 33 % Hardcastle a kol. (1996) Spojené království snížení úmrtnosti o 15 % Účinnost ve studii Kronborg a kol. (2004) Dánsko snížení úmrtnosti o 11 % u všech pozvaných, (efficacy) ale o 43% u pravidelných účastníků Screening prostřednictvím kolonoskopie Winawer a kol. (1993) Spojené státy snížení počtu onemocnění o % Kahi a kol. (2009) Spojené státy snížení počtu onemocnění o 67 %, snížení úmrtnosti o 65 % Brenner a kol. (2010) Německo snížení počtu KRK a pokročilých adenomů o 48 % Mandel a kol. (2000) Spojené státy snížení počtu onemocnění o 20 % X Účinnost v klinické praxi (effectiveness)

6 Screening zhoubných nádorů je účinný Existují důkazy pro účinnost screeningu rakoviny prsu a kolorektálního karcinomu odvozené z klinických studií a screeningu rakoviny děložního hrdla odvozené z observačních studií (Council Recommendation) Teoretická účinnost metody (efficacy) nezaručuje stejnou účinnost programu v jiné konkrétní populaci (effectiveness)

7 Co obnáší organizovaný screening? přesně stanovit parametry screeningového procesu (zejména věk cílové populace, screeningový test a screeningový interval) v explicitní písemné podobě (prostřednictvím zákona, vyhlášky nebo metodického pokynu); jmenovat řídící skupinu zodpovědnou za odbornou garanci implementace programu a audit screeningových center; stanovit rozhodovací strukturu a zodpovědnost za zdravotní péči v rámci interdisciplinárního zdravotnického týmu; implementovat systém informační podpory programu, který by měl sbírat, uchovávat a hodnotit údaje o všech screeningových testech, doplňujících vyšetřeních a výsledných diagnózách a průběžně hodnotit výsledky monitoringu screeningového procesu a jeho dopad na cílovou populaci a zpřístupnit tyto výsledky široké veřejnosti i zdravotníkům zapojeným do screeningových programů. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Council Recommendation

8 Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel informační podpory INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ, MASARYKOVA UNIVERZITA Monitoring populačních epidemiologických dat epidemiologie, sledování cílových skupin evaluace dopadu screeningových programů NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR- ÚZIS Monitoring screeningového procesu v centrech ukazatele kvality screeningového procesu na daném centru detekce zhoubných nádorů a prekanceróz ve screeningu AKREDITOVANÁ CENTRA SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ Monitoring screeningového programu na základě dat PZP stanovení dostupnosti screeningu ukazatele kvality screeningového procesu v populaci cost-effectiveness screeningových programů PLÁTCI ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

9 Indikátory kvality ve screeningu ČASNÉ INDIKÁTORY KVALITY ukazatel se vztahem k cílové populaci pokrytí screeningovým programem,... ukazatele se vztahem ke zdravotnickému zařízení detekční míra, míra komplikací,... DLOUHODOBÉ INDIKÁTORY DOPADU ukazatel se vztahem k celému procesu mortalita, incidence onemocnění definitivní ukazatel účinnosti DATABÁZE PROGRAMŮ NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR ČR snížení incidence/mortality lze očekávat až za delší dobu a je obtížně měřitelné další faktory ovlivňují mortalitu PRO MONITORING PROGRAMU JSOU NEZBYTNÉ ČASNÉ INDIKÁTORY

10 Data plátců zdravotní péče AGREGACE DAT Národní referenční centrum (NRC) ANALÝZA DAT Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Plátci zdravotní péče Zdravotní pojišťovny (členové NRC) dostupná data o všech zdravotních výkonech data plátců zdravotní péče nabízejí úplnou informaci o provedených výkonech v sekundární prevenci, nejsou zatížena zkreslením, které většinou doprovází neúplné databáze registrů z klinické praxe

11 Populační epidemiologická data Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Epidemiologické analýzy Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy

12 Databáze s individuálním sběrem údajů o screeningových vyšetřeních a diagnostice součástí doporučení Rady EU o screeningových programech jednotlivé programy disponují vlastními databázemi databáze mamografického screeningu databáze screeningových kolonoskopií databáze screeningových cervikálních cytologií součástí všech databází je informace o konečné histopatologické diagnóze nádorů i prekanceróz NENAHRADITELNÝ ZDROJ DAT databáze umožňují výpočet INDIKÁTORŮ KVALITY SCREENINGOVÉHO PROCESU v souladu s mezinárodními standardy

13 PROGRAM SCREENINGU KARCINOMU PRSU

14 indikátory objemu (výkonu) počet vyšetřených žen počet diagnostikovaných zhoubných nádorů indikátory kvality Základní indikátory v monitoringu mamografického screeningu detekční míra (podíl diagnostikovaných zhoubných nádorů X 1000) podíl doplňujících vyšetření (further assessment rate) podíl pozvání na doplňující vyšetření (recall rate) míra invazivních vyšetření (na 1000 vyšetřených žen) poměr počtu operací s benigním a maligním výsledkem podíl pokročilých karcinomů (TNM stadium II a více) podíl invazivních karcinomů podíl karcinomů s negativním výsledkem vyšetření mízních uzlin podíl minimálních karcinomů (do 10 mm, pt1a + pt1b)

15 Úmrtnost na zhoubný nádor prsu je i přes rostoucí incidenci stabilní Počet na žen Incidence invazivní nádor prsu Mortalita invazivní nádor prsu Incidence nádor prsu in situ Organizovaný screening karcinomu prsu Program významně ovlivňuje populační epidemiologii onemocnění Stabilní mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokročilost onemocnění Pilotní program v roce 2007 přechodně zvýšil populační incidenci Zdroj dat: NOR ČR Rok

16 Díky organizovanému programu roste zastoupení časných stadií Podíl onemocnění 100% 80% 60% 40% Organizovaný screening karcinomu prsu 20% 0% Stadium IV Stadium III Stadium II Stadium I Neznámé neuvedeno neurčeno z obj. důvodů* * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Zdroj dat: NOR ČR Setrvale se zvyšuje podíl onemocnění klinického stadia I Relativní pětileté přežití těchto onemocnění je takřka stoprocentní!! Rok

17 Program screeningu karcinomu prsu pokrývá polovinu populace Celkové pokrytí cílové populace (Ženy let) Zdroj dat: IBA MU Rok Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci ( žen v roce 2010), které podstoupily screeningovou mamografii v předcházejících dvou letech

18 Pokrytí screeningem karcinomu prsu je vyšší u mladších žen Zdroj dat: IBA MU Pokrytí věkové skupiny Věk při vyšetření Celkové pokrytí cílové populace (45-69 let, 2010): 51,1 % Program od roku 2010 umožňuje zdarma vyšetření i starším ženám

19 Časový vývoj základních charakteristik programu screeningu ca prsu Všechny věkové skupiny Počet vyšetřených žen Počet zachycených karcinomů Detekční míra (na 1000 vyšetření) 4,6 5,4 4,6 4,6 5,2 Počet žen s diagnózou dle velikosti primárního nádoru Ca in situ 165 (10,4 %) 267 (10,5 %) 199 (9,2 %) 223 (11,1 %) 324 (11,5 %) T (65,2 %) 1633 (64,2 %) 1410 (65,3 %) 1263 (62,7 %) 1682 (59,6 %) T2 199 (12,6 %) 315 (12,4 %) 249 (11,5 %) 249 (12,4 %) 274 (9,7 %) T3 16 (1,0 %) 16 (0,6 %) 16 (0,7 %) 11 (0,5 %) 13 (0,5 %) T4 6 (0,4 %) 4 (0,2 %) 12 (0,6 %) 3 (0,1 %) 7 (0,2 %) Nádor modifikovaný léčbou 48 (3,0 %) 71 (2,8 %) 98 (4,5 %) 72 (3,6 %) 102 (3,6 %) Neznámá velikost 115 (7,3 %) 239 (9,4 %) 174 (8,1 %) 194 (9,6 %) 420 (14,9 %) V roce 2010 bylo provedeno nejvíce vyšetření v historii programu. Mezi detekovanými onemocněními převládají nádory malé velikosti. Zdroj dat: IBA MU

20 Recenzovaná publikace indikátorů kvality českého programu

21 Časový vývoj indikátorů kvality v českém programu Májek a kol. (2011)

22 Data NRC umožňují validovat databázi screeningu Je zřízen systém hodnocení kvality doporučených ZZ DETEKČNÍ MÍRA U OPAKOVANĚ VYŠETŘENÝCH ŽEN 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 REFERENČNÍ HODNOTA 2,5 rok 2010 rok 2009 Centra mamografického screeningu Časový vývoj 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Počet hodnot (center) Průměr 3,6 3,4 3,9 4,1 4,2 Medián 3,6 3,5 3,8 4,3 4,3 Max Medián + kvartily Min Screening karcinomu prsu

23 Reporting pro centra programu informuje centrum o dosažené hodnotě indikátoru kvality poskytuje tabulární i vizuální srovnání s ostatními centry charakterizuje vývoj hodnot indikátoru v čase anonymita center je zachována

24 PROGRAM SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

25 Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu Pokrytí populace preventivním programem Pokrytí pozváním ke screeningu Doporučení: 95% Pokrytí screeningovým vyšetřením program není populační chybí zvaní Míra účasti na screeningu (podíl pozvaných, kteří se zúčastnili) Doporučení: 45% / 65% program není populační chybí zvaní Zdroj: European Guidelines

26 Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu Výsledky screeningu prostřednictvím TOKS Podíl chybně provedených TOKS Podíl pozitivních TOKS Podíl osob s pozitivním výsledkem TOKS, kteří jsou pozváni ke screeningové kolonoskopii údaje o TOKS a screeningové kolonoskopii nejsou individuálně provázány Podíl osob pozvaných ke screeningové kolonoskopii, kteří ji podstoupí Podíl úplných kolonoskopií Doporučení: 90% / 95% Detekční míra data se nesbírají údaje o TOKS a screeningové kolonoskopii nejsou individuálně provázány Stadium nádorů diagnostikovaných ve screningu Doporučení: příznivější rozdělení než u klinicky diagnostikovaných Pozitivní prediktivní hodnota TOKS Míra endoskopických komplikací Doporučení: Míra by měla být pečlivě monitorována Zdroj: European Guidelines

27 Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu Výsledky screeningu prostřednictvím primární screeningové kolonoskopie Podíl neadekvátních vyšetření z důvodu nedostatečné přípravy Podíl úplných kolonoskopií Pozitivita kolonoskopie Detekční míra data se nesbírají Podíl osob vyžadujících doplňující follow-up kolonoskopii, kteří jsou pozváni k doplňující follow-up kolonoskopii data se nesbírají Podíl osob pozvaných k doplňující follow-up kolonoskopii, kteří ji podstoupí Výsledky doplňujících follow-up kolonoskopií Míra endoskopických komplikací Doporučení: Míra by měla být pečlivě monitorována Zdroj: European Guidelines

28 Časné indikátory kvality v kolorektálním screeningu Organizace screeningu Časový interval mezi zhotovením TOKS a obdržením výsledků klientem Časový interval pozitivním výsledkem TOKS a kolonoskopií Doporučení: 90% / 95% do 31 dnů Časový interval pozitivní kolonoskopií a definitivním managementem Časový interval mezi screeningovými testy nelze z důvodu absence osobních identifikátorů v databázi a absenci individuálních informací v agregovaném exportu dat plátců data se nesbírají data se nesbírají Zdroj: European Guidelines

29 Dlouhodobé indikátory dopadu kolorektálního screeningu Epidemiologické indikátory dopadu Míra intervalových karcinomů Populační incidence kolorektálního karcinomu Populační incidence pokročilého kolorektálního karcinomu Mortalita kolorektálního karcinomu populační trendy kohortová studie studie případů a kontrol údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou individuálně provázány údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou individuálně provázány Zdroj: European Guidelines

30 V posledním desetiletí se zastavil růst incidence kolorektálního karcinomu Počet na osob Incidence ZN tlustého střeva a konečníku Mortalita ZN tlustého střeva a konečníku Organizovaný screening kolorektálního karcinomu Incidence i mortalita kolorektálního karcinomu v posledním období mírně klesají Zdroj dat: NOR ČR Rok

31 Pokrytí kolorektálním screeningem se zvyšuje Celkové pokrytí cílové populace (Muži a ženy od 50 let) TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Zdroj dat: NRC * * Rok Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci ( osob v roce 2010), které podstoupily test na okultní krvácení do stolice během doporučeného intervalu * od roku 2009 je pro věkovou skupinu let uvažován jednoletý screeningový interval Pro období export neobsahuje přechodně existující kódy 01120, hodnoty byly interpolovány

32 Pokrytí kolorektálním screeningem je nejvyšší u mladších žen (55-69 let) Pokrytí ve skupině jednoletý interval dvouletý interval TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) Věk pojištěnce Celkové pokrytí české populace ( ): 22,7 % Pokrytí je v mladších věkových skupinách vyšší u žen, v nejmladší věkové skupině je pokrytí nižší v důsledku nového zavedení jednoletého screeningového intervalu

33 Je implementován monitoring výsledků preventivních kolonoskopií Rok Počet vyšetření Adenomové polypy Podíl Karcinomy Podíl ,6% 335 6,3% ,8% 337 5,9% ,7% 446 6,0% ,5% 625 4,8% ,8% 853 3,8% 2011* ,4% 397 2,8% Celkem ,2% ,4% V roce 2010 byl u 31,8% klientů podstupujících preventivní kolonoskopii detekován adenomový polyp, u 3,8% klientů kolorektální karcinom Zdroj dat: IBA MU * Předběžné výsledky listopad

34 PROGRAM SCREENINGU KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

35 Ukazatele kvality v cervikálním screeningu Intenzita screeningu pokrytí cílové populace zvaním ke screeningovému vyšetření pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením míra účasti žen na screeningovém vyšetření (podíl pozvaných) nadužívání screeningu data nejsou v současnosti sbírána incidence C53 u žen, které se řádně neúčastní screeningu údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou individuálně provázány program není populační Zdroj: European Guidelines Vytvořil Institut biostatistiky a analýz,

36 Ukazatele kvality v cervikálním screeningu Kvalita screeningového testu Senzitivita, specificita, PPV,... rozložení výsledků screeningových testů míra doporučení k doplňujícímu vyšetření účast žen na opakovaném cytologickém vyšetření pozitivní prediktivní hodnota doporučení k dalšímu vyšetření specificita screeningového testu (odhad) detekční míra dle diagnózy incidence intervalových nádorů údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou individuálně provázány lze nepřímo prostřednictvím korelace cytologických a histologických výsledků Zdroj: European Guidelines Vytvořil Institut biostatistiky a analýz,

37 Ukazatele kvality v cervikálním screeningu Diagnostika a léčba údaje o léčbě nejsou sbírány compliance k doplňujícímu vyšetření podíl léčených CIN2/CIN3 podíl CIN s hysterektomií podíl léčených s CIN1 incidence C53 po abnormální cytologii negativita cytologie 6 měsíců po léčbě údaje o screeningu a záchytu nádorů nejsou individuálně provázány Zdroj: European Guidelines Vytvořil Institut biostatistiky a analýz,

38 Incidence zhoubného nádoru děložního hrdla klesá jen velmi mírně Počet na žen Incidence invazivní nádor děložního hrdla Mortalita invazivní nádor děložního hrdla Incidence nádor děložního hrdla in situ Na populační úrovni lze pozorovat výrazný nárůst počtu detekovaných karcinomů in situ Zdroj dat: NOR ČR Rok

39 Program screeningu pokrývá každoročně 50-60% populace Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let) Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2010, N = vyšetření (NRC)) Preventivní prohlídka (63051) (2010, N = vyšetření (NRC)) Pokrytí screeningem vypočítané prostřednictvím screeningové cytologie je vyšší Tento údaj lépe odráží skutečné pokrytí screeningem, neboť preventivní prohlídky nemusí být plně vykázány zdravotní pojišťovně Údaj stanoví podíl žen v populaci ke zvaní (25-59 let, žen v populaci v roce 2010), které podstoupily screeningovou cytologii v daném roce Rok

40 Pokrytí cervikálním screeningem je vyšší u mladších žen Pokrytí věkové skupiny Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2010, N = vyšetření (NRC)) Věk při vyšetření Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let, 2010): 55,3 %

41 Je implementován monitoring výsledků screeningové cytologie Vyšetření v roce Bez neoplastických intraepiteliálních změn a malignity ,86% 8. Atypie žlázových buněk ,31% 5. HSIL ,20% 4. LSIL ,39% 3. ASC-H ,29% 12. Ostatni maligní nádory 20 0,00% 11. Adenokarcinom invazivní 60 0,00% 10. Adenokarcinom in situ 183 0,01% 9. Atypie žlázových buněk (spíše neoplastické) 310 0,02% 2. ASC-US ,69% 7. Dlaždicobuněčný karcinom 140 0,01% U 4,14% klientek je screeningovou cytologií detekována cytologická abnormalita 6. HSIL nelze vyloučit invazi 214 0,01% Zdroj dat: IBA MU

42 ZÁVĚR

43 Národní sada ukazatelů zdravotních služeb ukazatele v oblasti screeningových metod v prevenci nádorů byly předmětem hodnocení odborného panelu NSUZS QO0215xD1 QO0216xD2 QO0217xD2 QO0219xD2 QO0221xD1 QO0222xD2 Pokrytí mamografickým screeningem Pokrytí mamografií mimo screening Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu Pokrytí rizikové populace kolonoskopií Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou Pokrytí odběrem materiálu z děložního hrdla QO0247xD2 Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu od roku 2009 ukazatele byly vyhodnoceny skupinou expertů uvedené ukazatele byly publikovány v Katalogu Národní sady ukazatelů zdravotních služeb

44 ZÁVĚR v ČR jsou připraveny datové zdroje pro základní monitoring programu screeningu kolorektálního karcinomu v souladu s European Guidelines v současné době nicméně nelze provést úplnou evaluaci z důvodu omezené organizace programu není zavedeno populační zvaní není zřízeno individuální propojení mezi datovými zdroji pro monitoring screeningového procesu je vhodné kombinovat epidemiologická, administrativní i specifická klinická data každý z těchto datových zdrojů má svou nenahraditelnou roli v systému informační podpory

45 PODĚKOVÁNÍ Pracovníci zdravotnických zařízení doporučených pro screening kolorektálního karcinomu Poskytovatelé epidemiologických a administrativních dat PLÁTCI ZDRAVOTNÍ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

POPULAČNÍ SKRÍNING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POPULAČNÍ SKRÍNING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POPULAČNÍ SKRÍNING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. II. interní klinika FN a LF Olomouc Kolorektální karcinom je jednou z hlavních příčin smrti na maligní onemocnění v západním světě,

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

ALKOHOL A KARCINOM PRSU EKONOMICKÉ NÁKLADY

ALKOHOL A KARCINOM PRSU EKONOMICKÉ NÁKLADY ALKOHOL A KARCINOM PRSU EKONOMICKÉ NÁKLADY ALCOHOL AND BREAST CANCER ECONOMIC COSTS IVA ŠMÍDOVÁ Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství, Brno SOUHRN Karcinom prsu je nejčastější

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

1. ÚVOD 2. VÝSKYT NÁDORU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 3. ANATOMIE

1. ÚVOD 2. VÝSKYT NÁDORU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 3. ANATOMIE 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Výskyt nádoru děložního čípku / 4 3. Anatomie / 4 4. Epidemiologie nádorů / 5 5. Histologické dělení nádorů / 6 6. Vyšetření děložního čípku / 6 6. 1 Onkologická cytologie / 7

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více