Využití účetních dat pro finanční řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití účetních dat pro finanční řízení"

Transkript

1 Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející z účetí závěrky) a v eposledí řadě budee věovat pozorost úlohá o budoucí kapactě, které v sobě zahrují jedak dlouhodobé fačí pláováí, jedak etody hodoceí efektvost vestčích projektů Fačě-ateatcké repettoru Na úvod zňe základí teze, z kterých budee v ásledující textu vycházet. Každý racoálě uvažující vestor by raděj dspooval určtý obose peěžích prostředků (apř. 1 l. UR) jž des, spíše ež se stejou suou ěkdy v časové okažku v budoucost. Jedak je to dáo ejstotou, kolk s za ou částku právě v daé budoucí okažku bude schope pořídt ajetku, a dále fakte, že oe zňovaý jede lo ůže uložt buď do baky, ebo jej vhodě vestovat (kupříkladu do ceých papírů, eovtostí, zlata, obrazů). V rác výpočtů budee využívat růzé typy úrokových sazeb. Rozlšujee ásledující typy úrokových sazeb: Zkratka Latsky ročí p.a. per au pololetí p.s. per seestre čtvrtletí p.q. per quartale ěsíčí p.. per esu deí p.d. per de 465

2 Využtí účetích dat pro fačí řízeí Platí přto: p. a. 2 p. s. 4 p. q. 12 p p. d. 1 Dále rozlšujee oálí úrokovou sazbu od sazby reálé, kdy prví z ch abstrahuje od vlvu flace. Je přto zřejé, že v případě flačího prostředí je do výše oálí úrokové sazby výše flace zakopoováa. π R 1 + π kde π íra flace R reálá úroková sazba oálí úroková sazba Vzhlede k tou, že úroky podléhají zdaěí, je vhodé př vestčích propočtech evycházet z hrubé výše úrokových sazeb (v zásadě se jedá o oálí úrokové sazby), ale z úrokových sazeb, jež v sobě zohledňují dopady zdaěí. Takové úrokové sazbě říkáe čstá úroková sazba. N kde N t 1 ( t), čstá úroková íra sazba daě z úrokových plateb Jak bylo azačeo v úvodu této kaptoly, rozlšujee ez ročí, pololetí, čtvrtletí, ěsíčí a deí úrokovou sazbou. Jou záležtostí je frekvece přpsováí úroku, tedy to, že baka ůže svý kletů přpsovat úroky ročě, pololetě, čtvrtletě, ěsíčě č každý de. K porováí výhodost jedotlvých varat skládáí úroků slouží propočet přes efektví úrokovou sazbu, která daé alteratvy převádí a úrokovou íru s ročí skládáí úroků: + efektví úroková sazba četost skládáí úroků V případě, že jsou úroky skládáy v průběhu úrokového období spojtě 2, poto vypočítáe efektví úrokovou sazbu s použtí ltího počtu ásledující způsobe: 1 Místo převodu 365 p.d. lze rověž použít p.d. 2 Úroky jsou přpsováy eustále. 466

3 Využtí účetích dat pro fačí řízeí + 1 l + e e ulerovo číslo 3 Příklad 4.1 Jste fačí aažere fry DLTA. Baka BTA abízí vaší frě př zakládáí ového účtu ásledující alteratvy. Které varatě byste dal předost? Typ účtu Úrok Skládáí A 10,0 % p.a. ročí B 9,9 % p.a. pololetí C 9,8 % p.a. čtvrtletí D 9,7 % p.a. ěsíčí 9,6 % p.a. deí 1 typ účtu A (10 % p.a. ročě) + 0, , % 2 typ účtu B (9,9 % p.a., pololetí skládáí) + 0, , ,15 % 3 typ účtu C (9,8 % p.a., čtvrtletí skládáí) + 0, , ,17 % 4 typ účtu D (9,7 % p.a., ěsíčí skládáí) , , ,14 % 3 e 2,

4 Využtí účetích dat pro fačí řízeí 5 typ účtu (9,6 % p.a., deí skládáí kovece dí) ,096 0, ,07 % Z provedeých propočtů se jeví jako ejvýhodější účet typu C. Příklad 4.2 Fra MIKRO á u vaší baky ABC založe účet, který jí ese úrok 10 % p.a., a úroky jsou skládáy pololetě. Ředtel společost MIKRO se dozvěděl, že bývá výhodější, když jsou úroky skládáy v kratších tervalech, a proto by byl rád, aby jeho společost byly úroky skládáy a deí báz. Jakou výš úrokové sazby p.a. u abídete, chcete-l zachovat stávající podíky? 1 výpočet efektví úrokové sazby stávajícího účtu + 0, , ,25 % 2 výpočet úrokové sazby ového typu účtu + 0, , ( 1,1025 ) 0,0976 9,76 % Frě MIKRO abíde baka ABC účet s deí skládáí úroků a úrokový výose 9,76 % p.a. 468

5 Časová hodota peěz BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA JDNORÁZOVÉHO VKLADU Budoucí hodota peěz á staovuje, kolk budee ít k dspozc peěžích prostředků za určté časové období a př přede staoveé íře výosost, paklže des uložíe určtou částku. ( 1+ ) hodota peěz v okažku (v budoucost) hodota peěz v současost požadovaý výos (úroková sazba) počet období (v letech) Využtí účetích dat pro fačí řízeí Pozáka: Výraz ( 1+ ) je zá pod poje úročtel. V případě, že se bude jedat o jé ež ročí skládáí úroků, poto bude ít výraz pro výpočet budoucí hodoty peěz ásledující podobu: 1+ četost skládáí úroků Příklad 4.3 Na paí Jau se usálo štěstí. Ve sportce vyhrála výhru větší ež obvykle, a to jackpot ve výš Kč. Iu eváhala a svěřla své peíze bace. Baka DLTA šťasté výherky abídla jako většě svých prestžích kletů účet, který poese paí Jaě 9 % p.a. Kolk bude ít výherkyě a účtu za 10 let? Paí Jaa stále váhá ez ročí a čtvrtletí skládáí úroků. O kolk je pro aš výherky výhodější čtvrtletí skládáí? 1 ročí skládáí úroků (1 + ) (1 + 0,09) Kč 469

6 Využtí účetích dat pro fačí řízeí 2 čtvrtletí skládáí úroků , Kč 3 koparace rozdíl Kč V případě, že by se paí Jaa rozhodla pro účet s ročí skládáí úroků, bude ít po deset letech a účtu Kč. Paklže by ovše dala předost účtu se čtvrtletí skládáí úroků, poto bude ít a své účtu o Kč více, tedy Kč a to už se vyplatí! Současá hodota peěz á staovuje, kolk bycho usel des uložt peěžích prostředků, abycho za určté časové období a př staoveé íře výosost ěl k dspozc požadovaý obos. ( 1+ ) Pozáka: Výraz 1 (1 + ) je zá pod poje odúročtel. V případě, že se bude jedat o jé ež ročí skládáí úroků, poto bude ít výraz pro výpočet budoucí hodoty peěz ásledující podobu: 1 + Příklad 4.4 Pa Láďa slaví des své 45. arozey. Jak trefě říká, ládí v eávratu, do důchodu daleko. Uvědouje s, že je třeba yslet a zadí vrátka, dokud dspouje poěrě velký ožství volých peěžích prostředků. Usyslel s, že chce ít v de odchodu do důchodu (tj. za dvacet let) a účtu Kč (a uté vedlejší výdaje ). Kolk usí des uložt do baky, která u abízí účet s úrokový výose 5 % p.a. a) s ročí skládáí úroků, b) s ěsíčí skládáí úroků? 470

7 Využtí účetích dat pro fačí řízeí 1 ročí skládáí úroků Kč 20 (1 + ) (1 + 0,05) 2 ěsíčí skládáí úroků Kč , koparace rozdíl Kč V případě, že se rozhode pro účet s ročí skládáí úroků, poto je třeba, aby des pa Láďa a účet složl Kč, v případě využtí účtu s ěsíčí skládáí úroků postačí, aby složl des u baky o Kč éě, tj Kč. BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA ANUITY V předchozí pasáž text pojedával o budoucí č současé hodotě jedorázového vkladu. V další část uvažuje ožost pravdelě se opakujících budoucích plateb (tzv. aut) ve stále stejé výš. Budoucí hodotu pravdelých autích plateb př daé íře výosu lze vypočítat dosazeí do ásledujícího vzorce: ( 1+ ) A A budoucí hodota autích plateb autí platba ( 1+ ) střadatel Střadatel tak vyjadřuje výos z pravdelých plateb k určtéu časovéu okažku v budoucost. 471

8 Využtí účetích dat pro fačí řízeí Příklad 4.5 Vzpoeňe aš výherky paí Jau. Je to dáa, která á euvěřtelé štěstí. Po legedárí výhře jackpotu sportky se a opět usálo štěstí a yí vyhrála v reterské soutěž. Pravda, tetokrát jž tolk štěstí eěla, céě jí bude koce každého roku přpsováa po dobu 10 let pravdelá reta ve výš Kč. Jakou částkou bude paí Jaa dspoovat za 10 let, paklže je účet, a ějž jí bude reta zasíláa, úroče 10 % p.a.? (1 + ) A (1 + 0,1) , Kč Paí Jaa bude dspoovat částkou Kč. V případě, že podk potřebuje zjstt, kolk usí průběžě ukládat (evetuálě rozdělovat apříklad ze zsku), aby v budoucu dspooval určtou hodotou, poto použje ásledující výraz, který je reforulací vzorce pro výpočet budoucí hodoty autích plateb, jeho převráceou hodotou: A kde ( 1+ ) ( 1+ ) Příklad 4.6 fodovatel Vzpoeňe paa Láďu, jež by rád zkasoval v okažku de svého odchodu do důchodu drobý obos ve výš Kč. Kolk by pa Láďa usel ukládat koce každého roku, aby ěl po oěch dříve zňovaých dvacet letech a účtu, jež je úroče 5 % p.a., svou vytoužeou částku? 0,05 A Kč 20 (1 + ) (1 + 0,05) K získáí vytoužeé suy stačí pau Láďov jedé koce každého roku ukládat po dobu dvacet let a svůj účet částku Kč. Současá hodota autích plateb vyjadřuje, jakou částku je třeba des vestovat (uložt), abycho po určtý časový úsek kasoval pravdelou autí platbu př daé íře výosu. 472

9 Využtí účetích dat pro fačí řízeí (1 + ) A (1 + ) (1 + ) (1 + ) zásobtel Pozáka: V lteratuře se lze setkat s ásledující tvare výrazu zásobtel: Důkaz rovost obou výrazů: (1 + ) 1 1 (1 + ) (1 + ) (1 + ) 1 (1 + ) (1 + ) 1 (1 + ) Příklad 4.7 Roda Šťastých á svůj šťastý de. Jejch dcera Jaruška byla přjata a vysokou školu. Kolk usí šťastí Šťastí yí uložt a účet do baky s ročí úroke 6 % p.a., aby jejch ratolest ohla dostávat po dobu pět let svého studa ročě částku Kč? Jaruška by raděj své peíze ěla k dspozc vždy jž a začátku školího roku spíše ež a jeho koc. Srovejte obě varaty. Varata A Jaruška bude dostávat Kč vždy až a koc roku (1 + ) 1 (1 + ) A A (1 + ) 1 (1 + 0,06) , Kč V případě, že bude Jaruška dostávat peíze vždy až a koc školího roku, poto postačí, aby roda Šťastých pro studjí účely slečy Jarušky uložla a účet Kč. Varata B Jaruška bude dostávat Kč vždy jž a počátku školího roku (1 + 0,06) Kč V případě, že by Šťastí chtěl své dceř dopřát peíze jž a počátku školího roku, usel by a účet uložt o Kč více, tj Kč. 473

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ STATISTICKÁ ŠETŘENÍ Záladem aždého tattcého zoumáí jou údaje (data). Lze je zíat v záadě dvěma způoby. Buď je převzít z ějaého zdroje ebo je am zjtt. Seudárí data údaje, teré převezmeme z růzých zdrojů;

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky ÚROKOVÝ A RENTNÍ POČET 1. pracovní verze OBSAH 1. PŘÍKLADY ÚROKOVÉHO POČTU... 2 1.1 Jednoduché úročení... 2 1.2 Složené úročení... 3 2. PŘÍKLADY RENTNÍHO POČTU...

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více