Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku"

Transkript

1 Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

2 Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá pro karcinomy. Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno. Nádor, jehož centrum je lokalizováno do 5 cm od gastroezofageální junkce a šíří se rovněž do jícnu, se klasifikuje a rozděluje do stadií podle schématu pro jícen. Všechny ostatní nádory, jejichž centrum se nachází v žaludku, více než 5 cm od gastroezofageální junkce nebo nádory do 5 cm od gastroezofageální junkce bez šíření do jícnu, se klasifikují a rozdělují do stadií za použití schématu pro karcinom žaludku.

3 Žaludek anatomické sublokalizace l Fundus (C16.1) l Tělo (C16.2) l Antrum (C16.3) a pylorus (C16.4.)

4 Jícen anatomické sublokalizace l Krční oddíl jícnu (C15.0) Tento oddíl začíná při dolním okraji prstencové chrupavky a končí při vstupu do hrudníku (fossa suprasternalis), přibližně 18 cm od horních řezáků l Nitrohrudní oddíl jícnu: Horní hrudní úsek (C15.3.) sahá od vstupu do hrudníku do výše bifurkace trachey, přibližně 24 cm od horních řezáků. Střední hrudní úsek (C15.4) odpovídá proximální polovině jícnu mezi bifurkací trachey a přechodem jícnu v žaludek. Dolní hranice leží přibližně 32 cm od horních řezáků. Dolní hrudní úsek (C15.5.), přibližně 8 cm dlouhý (zahrnuje břišní oddíl jícnu), odpovídá distální polovině jícnu mezi bifurkací trachey a přechodem jícnu v žaludek. Dolní hrance je přibližně 40 cm od horních řezáků. l Gastroezofageální junkce (C16.0)

5 Karcinom žaludku l I přes mírný pokles mortality Celosvětově čtvrté nejčastěji diagnostikované onkologické onemocnění Druhá nejčastější příčina úmrtí onkologických pacientů l Celosvětová incidence v roce ,000,000 případů téměř 800,000 úmrtí l Pokročilý/metastazující karcinom žaludku má špatnou prognózu 1-leté přežití <5 15%

6 Trastuzumab u HER2-pozitivního karcinomu žaludku l Není k dispozici univerzální standardní terapie, ale fluoropyrimidine (capecitabine / 5-FU) / platinum (cisplatin / oxaliplatin) chemoterapie je považována za referenční Možné přidání epirubicinu nebo docetaxelu Hodnocení biologické terapie l Potřeba nových terapeutických možností pro léčbu pokročilého karcinomu žaludku Fujimoto-Ouchi et al 2007; Gravalos & Jimeno 2008

7 Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376: HER2 a trastuzumab: mechanismus účinku trastuzumab HER2 receptor Trastuzumab l l l Inhibuje HER2 zprostředkovanou signalizaci u HER2 pozitivního nádorového onemocnění Brání HER2 aktivaci blokádou extracelulární domény štěpení Aktivuje protilátkovou buněčnou cytotoxicitu

8 Lancet 2010; 376:

9 Studie ToGA A phase III study of trastuzumab added to standard chemotherapy in first-line human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive advanced gastric cancer

10 Studie ToGA - design Fáze III, randomizovaná, open-label, mezinárodní, multicentrická 3807 pacientů - screening 810 HER2-pozitivní (22,1%) l Stratifikační faktory Pokročilý GC vs metastatický GC vs GEJ měřitelný vs neměřitelný ECOG PS 0-1 vs 2 capecitabine vs 5-FU a na základě zvážení investigátora GEJ, gastroesofageální junkce HER2-pozitivní pokročilý GC (n=584) R 5-FU or capecitabine a + cisplatina (n=290) 5-FU or capecitabine a + cisplatina + trastuzumab (n=294) Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

11 Léčebná ramena l Capecitabine 1000 mg/m 2 bid d1-14 q3w x 6 l 5-fluorouracil 800 mg/m 2 /den i.v. infuze d1-5 q3w x 6 l Cisplatina 80 mg/m 2 q3w x 6 l Trastuzumab 8 mg/kg nasycovací dávka, poté 6 mg/kg q3w do PD Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

12 l Primární cíl: Celkové přežití (OS) l Sekundární cíle: StudieToGA - cíle PFS, TTP, ORR, Clinical Benefit Rate, Duration of Response, QoL, bezpečnost, intenzita bolesti, spotřeba anageltik, změny hmotnosti, farmakokinetika l Sample size Zlepšení mediánu OS z 10 na 13 měsíců (HR 0,77) α-level = 0,05, 80% power Požadovaná velikost hodnoceného vzorku: 584 pacientů randomizováno 1:1 l Analýza 1. plánovaná interim analýza při výskytu 230 příhod (50%) 2. interim analýza při výskytu 345 příhod (75%) (Independent Data Monitoring Committee) Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

13 Vstupní/výstupní kritéria Vstupní kritéria Adenokarcinom žaludku nebo GEJ Neoperabilní lokálně pokročilé a/nebo metastatické onemocnění Měřitelné oemocnění (RECIST), nebo neměřitelné HER2-pozitivní tumor (centrální hodnocení) IHC 3+ a/nebo FISH+ ECOG performance status 2 Informovaný souhlas pacienta Výstupní kritéria Adjuvantní chemoterapie v průběhu předchozích 6 měsíců Chemotherapie pro pokročilé onemocnění Městnavé srdeční selhání nebo LVEF <50% Clearance kreatininu <60 ml/min IHC, imunohistochemie; FISH, fluorescence in situ hybridizace; LVEF, left ventricular ejection fraction Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

14 Demografické údaje a vstupní charakteristika pacientského souboru Charakteristika F+C n=290 F+C + trastuzumab n=294 Pohlaví, % Muž / Žena 75 / / 23 Věk, medián (rozmezí) roky 59,0 (21-82) 61,0 (23-83) Váha, medián (rozmezí) kg 60,3 (28-105) 61,5 (35-110) Region, n (%) Asie C/S Amerika Evropa Ostatní 166 (56) 26 (9) 95 (32) 9 (3) 158 (53) 27 (9) 99 (33) 14 (5) Typ GC (hodnoceno centrálně) Intestinální Difuzní Smíšený 74,2 a 8,7 a 17,1 a 76,8 b 8,9 b 14,3 b Předchozí gastrektomie 21,4 24,1 F, fluoropyrimidine; C, cisplatina a n=287; b n=293 Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

15 Primární cíl: OS Příhoda FC + H FC 11,1 13,8 Medián Příhoda OS ,8 11, HR 0,74 95% CI 0.60, 0,91 Doba (měsíce) p hodnota 0,0046 No. V riziku CI, konfidenční interval; H, trastuzumab Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

16 Sekundární cíl: PFS Příhoda FC + H FC Medián Příhoda PFS ,7 5, HR 0,71 95% CI 0,59, 0,85 Doba (měsíce) p hodnota 0,0002 No. V riziku Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

17 Sekundární cíl: tumor response rate Pacienti (%) Intent to treat p=0,0145 p=0,0017 F+C + trastuzumab F+C 47,3% 41,8% p=0, ,1% 34,5% 2,4% 5,4% CR PR ORR ORR= CR + PR CR - complete response; PR - partial response Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

18 Účinnost: OS dle HER2 Subpopulace N Medián OS (měsáce) Hazard ratio 95% CI Celkem ,1 vs 13,8 0,74 0,60, 0,91 Plánovaná analýza IHC0/FISH+ IHC1+/FISH+ IHC2+/FISH ,2 10,2 10,8 vs vs vs 10,6 8,7 12,3 0,92 1,24 0,75 0,48, 1,76 0,70, 2,20 0,51, 1,11 IHC3+/FISH+ IHC3+/FISH ,3 17,7 vs vs 17,9 17,5 0,58 0,83 0,41, 0,81 0,20, 3,38 Exploratorní analýza IHC0 nebo 1+/FISH ,7 vs 10,0 1,07 0,70, 1,62 IHC2+/FISH+ nebo IHC ,8 vs 16,0 0,65 0,51, 0,83 0,2 0,4 0, Ve prospěch H Risk ratio V neprospěch H Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

19 OS u IHC2+/FISH+ nebo IHC3+ (exploratorní analýza) Příhoda 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 FC + H FC 11,8 16,0 Příhoda Medián OS 16,0 11,8 HR 0,65 95% CI 0,51, 0, Doba (měsíce) No. V riziku Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

20 a Sepse, pancytopenie, neznámá b Pneumonie (2), infarkt myokardu, nestabilní AP a srdeční selhání, žaludeční krvácení snížená hladina vědomí, trombocytopenie, renální selhání, neznámá (2) Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376: Příčina úmrtí F+C n=290 F+C + trastuzumab n=294 Celkem, n (%) 182 (63) 167 (57) Úmrtí z důvodu progrese onemocnění, n (%) 167 (57) 148 (50) Mortalita 60 dní, n (%) 20 (7) 15 (5) Mortalita ve spojitosti s léčbou, n (%) 3 a (1) 10 b (3)

21 Bezpečnost: hematologické parametry Nežádoucí příhoda, % F+C n=290 F+C + trastuzumab n=294 Celkem Stupeň 3/4 Celkem Stupeň 3/4 Neutropenie Febrilní neutropenie Anemie Trombocytopenie Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

22 Bezpečnost: non-hematologické parametry Nežádoucí příhoda, % Nauzea Zvracení Únava Průjem Zácpa Astenie Stomatitida Snížení hmotnosti Bolest břicha F+C n=290 F+C + trastuzumab n=294 Celkem Stupeň 3/4 Celkem Stupeň 3/ <1 4 <1 2 1 Nežádoucí příhody, které se vyskytly u >10% pacientů Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

23 Bezpečnost: kardiologické parametry KV příhoda, n (%) F+C (n=290) F+C + trastuzumab (n=294) Celkem Stupeň 3/4 Celkem Stupeň 3/4 Celkem 18 (6) 9 (3) 17 (6) 4 (1) Srdeční selhání 2 (<1) 2 (<1) 1 (<1) 1 (<1) Asymptomatický pokles LVEF a <50% <50% a 10% 2 (1,1) 2 (1,1) 14 (5,9) 11 (4,6) KV příhoda vedoucí k úmrtí 2 (<1) srdeční zástava; kardio-pulmonální selhání 2 (<1) akutní IM; nestabilní AP nebo srdeční selhání KV příhoda ve vztahu k léčbě 2 (<1) 2 (<1) a Měřeno při vstupu a každých 12 týdnů; IM infarkt myokardu; KV kardiovaskulární, AP angina pectoris Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

24 SHRNUTÍ l Studie ToGA splnila primární cíl Trastuzumab v kombinaci s chemoterapií snížil riziko smrti o 26% (HR 0,74) Trastuzumab prodloužil medián OS téměř o 3 měsíce (11,1 vs 13,8 měsíce; p=0,0046) u pacientů s HER2 pozitivním pokročilým Exploratorní analýza prokázala statisticky signifikantní prodloužení mediánu OS u pacientů IHC2+/SISH+, FISH+ nebo IHC ,8 vs 16 měsíců (4,2 měsíce) l Statisticky signifikantní zlepšení všech sekundárních parametrů (PFS, TTP, ORR, CBR, DoR) Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

25 SHRNUTÍ l l Léčba trastuzumabem v kombinaci s chemoterapií byla velmi dobře snášena; nebyl zaznamenán žádný rozdíl v celkovém bezpečnostním profilu obou léčebných ramen, včetně KV příhod Trastuzumab je v kombinaci s chemoterapií novou léčebnou možností pro pacienty s HER2 pozitivním pokročilým karcinomem žaludku Yung-Jue Bang et al, Lancet 2010; 376:

26 Nové podmínky úhrady pro Herceptin 150 MG - platné od úhradová vyhláška VZP Kod SUKL: Herceptin 150MG, inf.plv SOL 1x150 mg

27 Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a/nebo ISH+.

28 Trastuzumab je indikován v kombinaci s 5- fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+.

29 SHRNUTÍ pro klinickou praxi v ČR l Testování HER2/neu u mgc v referenční laboratoři na žádost onkologa l Trastuzumab byl v kombinaci s kapecitabinem nebo 5- fluorouracilem a cisplatinou zaregistrován v lednu 2010 pro léčbu pacientů s metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageálního spojení, kteří dosud nebyli léčeni pro metastazující onemocnění. l Trastuzumab by měl být podáván pouze pacientům s metastazujícím zhoubným onemocněním žaludku, jejichž nádory mají zvýšenou expresi HER2 definovanou jako IHC 2+ a potvrzenou pozitivním výsledkem SISH nebo FISH nebo IHC 3+ výsledkem. Je třeba použít přesné a ověřené analyzační metody

30 Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání a lékařských a příbuzných medicínských oborech. CZ 2.07/2.4.00/

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každá jednodávková injekční lahvička obsahuje docetaxelum 20 mg/ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každá jednodávková injekční lahvička obsahuje docetaxelum 20 mg/ml Sp.zn. sukls10119/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Actavis 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá jednodávková injekční lahvička

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrát a rozpouštědlo pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková injekční lahvička TAXOTERE

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

bukální tablety s fentanylem

bukální tablety s fentanylem Zkrácená informace o přípravku bukální tablety s fentanylem Název přípravku: Effentora 100 resp. 200, 400, 600, 800 mikrogramů bukální tablety. Kvantitativní složení: Jedna bukální tableta obsahuje 100

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NARUYD 200 mg

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Livellin 5 mg/ml Prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Hospira 6 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok

Více