INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:"

Transkript

1 Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý bchd 14. Registr majetku 15. Kntaktní sby, CRM 16. Dprava 17. VIP prvider Zpracval: Ing. Jan Ppek Strana 1 Stran celkem 26

2 1. Prdukty Mdul je určen pr zadávání skladvých karet, zadávání cen, tvrbě ceníkvéh strmu, k phledu na stavy skladů prduktů a jiné další perace. Základní funkce Evidence základních údajů prduktu, tj. název, kód, EAN, zařazení d skupiny, druhu, typu, zařazení d ceníku, přiřazení k manažérvi, skladvý sektr, skladvý regál, kód výrbce, atd. Zařazení prduktu d celníh sazebníku a přiřazení sazby DPH. Mžnst vlastní tvrby číselníků skupin, typů, druhů, ddavatelů, velikstí, barev, rabatvých skupin atd. Okamžitá mžnst tisku inventurníh seznamu p jedntlivých skladech Okamžitá mžnst zbrazení základních infrmací prdeji, nákupu a marži jednh knkrétníh prduktu ( statistikách a manažérských phledech více v ddíle 11. Manažérské sestavy) Vlastnsti prduktu Zadávají se zde údaje typu: barva, délka, váha, pčty kusů v jedntkvém, kartónvém a paletvém balení, záruční dba, výška, UV filtr atd. Cenvá plitika Zadávání cen, mžnst zadání dvaceti cenvých úrvní s vazbu na cenvu úrveň (rabatvu skupinu) zákazníka Autmatická tvrba cen dle nastavených přirážek ve vazbě na nákupní cenu a skupinu prduktů Autmatické přepčítávání průměrné ceny a pslední nákupní ceny Archivace infrmace platnsti ceny v jedntlivých bdbích v minulsti Ceníkvé funkce a pdpra www bchdu Tvrba ceníkvéh strmu s něklika pdúrvněmi a zařazení prduktu d větve ceníkvéh strmu Přiřazení suvisejících (příbuzných) prduktů pr účel zbrazení a vyhledávání v Ahmse www bchdu. Mžnst přiřazení prduktu k jednmu neb více www bchdů s jejich zbrazením na www bchdu a nastavení rezervace určitéh mnžství kusů pr jedntlivé www bchdy www n-line prdej ze skladu Mžnst zadání dvu brázků, mžnst rychléh zařazení/vyřazení prduktu z ceníku/ Okamžitá n-line infrmace ceně, stavu skladu a všech infrmacích prduktu na www bchdu (nad jednu databází pracuje systém Ahmse i www bchdy) Funkce pr pdpru výrby Nastavení definice prduktu dílčích slžek survinvéh rzkladu a pracvních perací Zadávání výrbních perací a pdperací a jejich časvé a mzdvé hdncení dle prfese (pracvní pzice) zaměstnance Zadávání časvé nárčnsti výrbních perací nrmvání v nrm sekundách, minutách a hdinách Zadávání výrbních strjů a přiřazení výrbků k výrbním strjům dle pririt Lgistické funkce Mžnst zadání nemezenéh pčtu skladů, phled na kamžitý stav skladu (mnžství) prduktů, zbrazení infrmace rezervaci prduktu na jedntlivých skladech Paletvé hspdářství sledvání vypůjčenéh pčtu vratných balů včetně autmatické fakturace nevrácených balů na jedntlivé zákazníky Zadávání minimálních hdnt skladů filiálek a jejich autmatické dplňvání z hlavníh skladu Zadání minimálních skladvých zásb s vizualizací pd-stavvých prduktů Ekkm Zadání číselníků typů balů s výši jejich pplatku na jednu tunu Přiřazení jednh neb více typů balů k prduktu a stanvení hmtnsti balu na kus či váhu prduktu Strana 2 Stran celkem 26

3 Oděvy Tat část je určena splečnstem, jejichž srtiment je slžen z děvů (knfekce). Zadávání číselníku barev, velikstí a typů, velikstních tabulek Zadávání hlavních skladvých karet s cenvými úrvněmi závislými na veliksti, barvě či dezénu, se zatříděním ke knkrétní velikstní tabulce, s mžnstí dvu brázků, ppisku dezénu, hmtnsti, délce, materiálu, autmatické genervání pdřízených skladvých karet. Mžnst www přístupu výrbců děvů k zadávání nvých výrbků s pravidly a právněním d systému Ahmse,Infrmace zařazení výrbku ke straně tištěnéh katalgu, zařazení k ddavateli, typu, skupině, ceníkvému zařazení atd. Autmbily Specializvaný mdul pr pdpru prdeje autmbilvých náhradních dílů, rzdělení katalgu dílů na strm: značka mdel rk výrby kw. Následuje v detailu skladvé karty začlenění náhradníh dílu k něklika plžkám tht strmu Jakstní ukazatelé Specializvaná zálžka, na které definujeme ke skladvé kartě sledvané ukazatele jaksti, jejichž hdnty následně zadáváme d ddacíh listu (využívá se v ptravinářství jaksti kvality ptravin) Filtry Mdul umžňuje filtrvání prduktů dle názvu, kódu, manažéra, typu prduktu, stavu prduktu, ceníkvéh řazení, dle stavu skladu a stavu rezervace atd. Sestavy On-line zbrazení inventurníh seznamu, Tisk prduktvých štítků Sestava stavu skladu a hdnty skladvých zásb ke zpětnému dni Sestava sumarizační dle typů skladvých phybů (tj. nákup, prdej, atd.) Definice nrem sptřeby materiálu a práce Ukázka brazvky: Strana 3 Stran celkem 26

4 2. Klienti Mdul je určen pr evidenci dběratelů, ddavatelů a s nimi spjené infrmace. Základní funkce Evidence základních údajů klientvi, tj. název, adresa, IČ, DIČ, kntakt (telefn, fax, ), pznámka, atd. Zadávání bankvních účtů klienta Rzdělení klientů na ddavatele, dběratele, zasílatelské adresy, kncvé uživatele atd. Přiřazení klienta ke středisku, manažérvi, přiřazení cenvé úrvně (systém Ahmse nabízí 20 cenvých úrvní), zařazení klienta d skupin, nastavení způsbu přepravy, bankvníh účtu atd. Infrmace zasílání reklamních materiálů phled na klienta zbrazí infrmace kdy a jaký reklamní materiál byl klientvi zaslán Klientvi lze přiřadit neknečně mnh zasílatelských adres, které je mžné následně zadávat v bjednávce\ddacím listě a míst přepravy směřuje právě na zasílatelsku adresu Vlastnsti klienta Zadávají se zde různé údaje, které mají následný význam při práci s klientem (např.: splatnst na faktuře ve dnech, zasílání upmínek, tisk daňvých\nedaňvých dkladů, neplatič atd.) Rychlé vyhdncení klienta Měsíční vyhdncení nákupu a prdeje Phled d detailu klienta n-line zbrazuje v krunvé hdntě jeh měsíční dběry zbží a služeb d nás, jeh měsíční ddávky k nám a t vždy za 12 měsíců dzadu Rční vyhdncení Phled d detailu klienta n-line zbrazuje v krunvé hdntě jeh rční dběry zbží a služeb a t 10 let dzadu Zabezpečení prdeje Kredit Mdul umžňuje zadání kreditu (úvěru) a hlídání kreditu při fakturaci skladvých plžek (výrbky, zbží, materiál) Prdej na neplatiče Mdul umžňuje zakázat prdej zbží na neplatiče (klienty námi určené) Prdej na zákazníka s dluhem p splatnsti Mdul umžňuje specifikvat pdmínky, za kterých nelze fakturvat skladvé plžky (výrbky, zbží, materiál) na zákazníka s dluhem p splatnsti (např. pkud má zákazník u nás dluh p splatnsti více než 10 dnů a dluh překrčil 1000 Kč) Prdej na zákazníka s maximální splatnstí Mdul umžňuje zadat pdmínky maximální splatnsti, se kteru lze na dběratele fakturvat Filtry Mdul umžňuje filtrvání klientů dle názvu, ulice, města, PSČ, střediska, manažéra, typu klienta, cenvé úrvně, dle phledávek, dle závazků, dle IČ, dle skupiny, dle data zadání klienta, dle uživatele, který klienta zadal, atd. Sestavy On-line zbrazení klientů s phledávkami staršími než XY dnů On-line zbrazení klientů s hdntami celkvých prdejů a nákupů Dluhy dběratelů, speciální sestava zbrazující naše phledávky vůči dběratelům k zpětnému datu s rzdělením na jedntlivé dběratele a vyhdncením stáří phledávky v až šesti intervalech (sestava čast pžadvaná banku pr psuzení bnity zákazníka) Dluhy ddavatelů, speciální sestava zbrazující naše závazky vůči ddavatelům k zpětnému datu s rzdělením na jedntlivé ddavatele a vyhdncením stáří závazků v až 6 intervalech (sestava čast pžadvaná banku pr psuzení bnity zákazníka) Adresní štítky pr zjedndušení ppisvání balíků Strana 4 Stran celkem 26

5 Upmínka faktur v prdlení (ve dvu verzích: verze s výpčtem penále a bez výpčtu penále) Ukázka brazvky: Strana 5 Stran celkem 26

6 3. Objednávky Mdul je určen pr evidenci dběratelských a ddavatelských bjednávek, nabídek a pptávek Základní funkce Evidence dběratelských a ddavatelských bjednávek, nabídek a pptávek. Mžnst zadání zasílatelské adresy Přiřazení bjednávky ke středisku, manažervi, skladu, zakázce, činnsti, dpravě, skladu atd. Mžnst zadání pžadvanéh termínu ddání, mžnst zadání splatnsti faktury vystavené z bjednávky atd. Uživatelské funkce Mžnst násbnéh kpírvání plžek v rámci jedné bjednávky Mžnst hrmadnéh kpírvání plžek mezi různými bjednávkami Mžnst hrmadnéh přesunu plžek mezi různými bjednávkami Mžnst hrmadnéh strnvání neb výmazu plžek v bjednávce Autmatická tvrba skladvých přesunů dle plžek bjednávky Přečíslvání bjednávky Převedení bjednávky na jinéh klienta včetně pdřízených dkumentů (např. faktury, platba, účetní záznam) Hrmadné desílání bjednávek em Imprt plžek bjednávky z externíh subru (např. d ddavatele) Lgistické funkce Autmatické rezervace skladvých zásb na bjednávku dle přadí příchzích bjednávek Zařazení bjednávky d fakturační frnty (viz. kapitla Fakturace, autmatická fakturace bjednávek) včetně phledu na hlášení stavu fakturace bjednávky Mžnst autmatické tvrby ddavatelských bjednávek dle stavu skladvých zásb a pžadavků zákazníků Prhlížení lgu, tzn. Histrie: kd, kdy a c v bjednávce prvedl (změnil hlavičku neb plžky, přidal, vymazal) Zadání data pžadvanéh ddání zbží zákazníkvi (infrmace pr sklad) Funkce pr pdpru výrby Zadání plžky bjednávky s mžnstí autmatickéh zanesení pžadavku d výrbníh plánu Rzvržení přadí plžek bjednávek s vazbu na číslvání přepravních celků (např. palet) Mžnst přiřazení plžky bjednávky k předpřipravené výrbě Autmatické prpjení bjednávky s výrbním pžadavkem Tisk ptvrzení bjednávky s infrmací datu dknčení výrbníh prcesu Filtry Mdul umžňuje filtrvání bjednávek, nabídek, pptávek dle klienta, střediska, manažéra, zahraničních\tuzemských, dle ddavatelských\dběratelských, dle dpravy, způsbu přijetí, měny, zakázky, skladu, činnsti, dle data vystavení, atd. Sestavy On-line zbrazení plně rezervvaných bjednávek, neddaných bjednávek, nevyřízených bjednávek Reprt: Objednávka, Nabídka, Pptávka, reprt Adresní samlepky Zakázkvý list plžek bjednávek (pdpra výrba) Příkaz k nachystání zbží, Pdklady pr JSD Jby (nn-stp běžící úlhy bez zásahu uživatele v daných časvých intervalech) Genervání ddavatelských bjednávek (nákup zbží) dle pžadavků zákazníků Rezervace výrbků a zbží na skladě dle nastavených pririt (priritní přerezervace) Autmatická fakturace bjednávek zařazených d fakturační frnty Strana 6 Stran celkem 26

7 Autmatické dplňvání plžek pdle předem stanvených kritérií (např. bjednávky pd 1000 Kč autmaticky přidat pplatek za dpravu, neb bjednávka nad 1000,- Kč autmaticky přidat plžku reklamníh dárku atd.) Ukázka brazvky: Strana 7 Stran celkem 26

8 4. Fakturace Mdul je určen pr zadávání ddavatelských faktur, vytváření dběratelských faktur. Základní funkce Navádění ddavatelských faktur, dbrpisů, zálhvých faktur Vytváření dběratelských faktur, dbrpisů, zálhvých faktur Přiřazení faktur (plžek faktur) ke středisku, manažérvi, skladu, činnstí, zakázek atd. Zadání údajů způsbu řešení dbrpisu, ddacích pdmínkách, kntaktní sbě klienta, skupině, akci, datu DPH, datu splatnsti, účetníh datu, datu přijetí dbrpisu, zasílatelské adresy, bjednávky, dbrpisvané faktury, typu zakruhlení ceny, DPH, hdnty faktury, účtu ddavatele, devizvéh kurzu, data deslání balíku, atd. Mžnst zadávání interních faktur pr vnitr firemní účely Uživatelské funkce Převedení faktury na jinéh klienta včetně pdřízených dkumentů (např. ddací listy, platba, účetní záznam) Jednduché vytvření zápčtu mezi ddavatelsku\dběratelsku fakturu a ddavatelským\dběratelským dbrpisem a ddavatelsku\dběratelsku zálhvu fakturu Jednduchá funkce na strnvání celé faktury (vytvření strna včetně zápčtu se strnvanu fakturu a včetně vyskladnění\naskladnění prduktů) Jednduchá funkce na vytvření dbrpisu k vybraným\všem plžkám faktury Rychlá funkce pr likvidaci nedplatku faktury Změna čísla faktury Funkce pr hrmadné desílání vybraných faktur em na firemní adresy zákazníků Funkce pr autmatické deslání upmínky na fakturu v prdlení p splatnsti Hrmadný tisk faktur a veškerých sestav v tmt mdulu Nastavení ddavatelské faktury s příznakem Neplatit s vazbu na elektrnický platební příkaz nezahrnutí d platebníh příkazu (viz. Kapitla Platby\Elektrnické bankvní příkazy) Funkce pr vytvření vrácení zálhvé částky, která nebude zúčtvána Funkce pr pdpru účetnictví On-line účtvání (předkntvání) faktur d účetníh deníků Rzdělení faktur d účtvacích středisek, zakázek Rzdělení plžek faktur na prduktvé typy (zbží, materiál, výrbek) a službvé typy s určením předkntace na účty účetnictví (viz. kapitla Účetnictví\Předkntační nastavení) Autmatické přiřazení řádku přiznání k DPH dle typu plžky faktury (viz. kapitla Speciální sestavy\pdklady k DPH) Obalvé hspdářství Sledvání pskytnutých balů (např. palet) u jedntlivých zákazníku, jejich statistika a sledvání Mžnst autmatické dfakturace v případě nevrácení balů Lgistické funkce Exprt subru dbrpisů pr úhradu prstřednictvím pštvních pukázek a datvý přens d systému České pšty. Autmatický zápis d skladvéh výdeje při prdeji prduktů (zbží, výrbků a materiálu) Exprt subru s údaji balících a dbírkvých částkách pr přepravní splečnsti DPD, PPL, UPS Prdejna, Registrační pkladna Prdejní režim určený pr malbchdní prdej s autmatickým tiskem prdejky ve stylu supermarketu. Jednduchá a rychlá bsluha s vazbu na pkladu a zaúčtvání prdeje a platby d účetníh deníku. Systém je v prstředí Slvenské republiky prpjen s kartu fiskálníh mdulu RETAX a zapisuje d fiskální paměti, zárveň systém hlídá integritu dat ve fiskální kartě a dat na SQL serveru v databázi Ahmse Strana 8 Stran celkem 26

9 Filtry Mdul umžňuje filtrvání faktur, dbrpisů, zálhvých faktur dle střediska, manažéra, zahraničních\tuzemských, dle ddavatelských\dběratelských, dle dpravy, způsbu přijetí, měny, zakázky, skladu, činnsti, dle data vystavení, dle data splatnsti, dle zaplacených\nezaplacených, dle zdrje, dle uživatele, variabilníh symblu, atd. Sestavy On-line zbrazení nezaplacených faktur ddavatelských\dběratelských k aktuálnímu stavu On-line zbrazení nezaplacených faktur ddavatelských\dběratelských zpětně k určitému datu (např. k XXXX) Faktura, zálhvá faktura, dbrpis Prdejka s přílhu pr vrácení zbží Adresní samlepky pr laservu tiskárnu, adresní samlepky pr jehličkvu tiskárnu traktr Dbírkvá pukázka vyplnění pukázky České pšty Sestava seznamu balíků pr Česku pštu Upmínka faktur v prdlení (s výpčtem penále, bez výpčtu penále) Pdklady pr JSD, Účtenka (pr jehličkvu tiskárnu) Jby (nn-stp běžící úlhy bez zásahu uživatele v daných časvých intervalech) Autmatická fakturace bjednávek zařazených d fakturační frnty Autmatické genervání skladvých phybů pr účely zaúčtvání metdu FIFO. Ukázka brazvky: Strana 9 Stran celkem 26

10 5. Skladvé perace Mdul je určen pr řízení skladvých phybů při nákupu, prdeji a přesunu zbží mezi sklady Základní funkce Tvrba ddacích listů, příjemek a výdejek nad skladem Mžnst zadání číselníků skladů, skladvých přístupů pr uživatele, typů skladvých phybů Sledvání phybu prduktů na skladech a jejich inventarizace Ddací listy Mdul služí k evidenci a tvrbě ddacích listů a dbrpisů Funkce pr vyskladnění prduktů v případě ddavatelských dbrpisů dle předem navedené faktury Funkce pr naskladnění prduktů v případě dběratelských dbrpisů dle předem navedené faktury Příjemky a výdejky Mdul služí k evidenci a tvrbě příjemek a výdejek Výdejka - funkce pr vyskladnění prduktů dle dběratelské bjednávky Příjemka - funkce pr naskladnění prduktů dle ddavatelské bjednávky Skladvé přesuny Mdul služí k evidenci a tvrbě skladvých přesunů Přesuny prduktů (zbží, materiál, výrbky) lze přesuvat jednak mezi různými sklady tak i z jednh prduktu na jiný prdukt Sumarizace skladvých phybů Mdul služí ke sledvání skladvých phybů Autmatické genervaní skladvých phybů účetní metdu FIFO v JOBu Sumarizace zahrnuje ddací listy, příjemky, výdejky, výrbu, skladvé přesuny Sumarizace v detailním phledu p jedntlivých skladvých peracích Sumarizace dle typů skladvých phybů (nákup, prdej, výrba ze skladu, atd.) Stav skladu prduktů k určitému datu zbrazení mnžství prduktů a jejich hdntu v Kč Autmatické přenášení a účtvání skladvých perací d účetníh deníku Filtry Mdul umžňuje filtrvání ddacích listů a skladvých přesunů dle typu, skladu, klienta, data, prduktu atd. Sestavy On-line zbrazení nezkntrlvaných příjemek On-line zbrazení nedeslaných dběratelských ddacích listů Ddací list Skladvý přesun Inventarizace stavu skladu k datu p prduktech Strana 10 Stran celkem 26

11 6. Platby Mdul je určen pr zadávání a řízení platebních perací bank a pkladen. Základní funkce Evidence platebních dkladů pkladních a bankvních Platební dklady v hlavičce bsahují údaje datum platby, klienta, banku/pkladu, částku tuzemsku a devizvu, měnu, kurz, bankvní účet, variabilní symbl, čísl platby atd. Platební dklady v plžkách bsahují typ plžky, čísl uhrazené faktury, čísl zálhvé faktury v případě pužití zálhvé platby na úhradu faktury, datum plžky, kurz a měnu, částku tuzemsku a devizvu, akci, zakázku, sazbu DPH a rzpis DPH na základ daně a daň, řádek přiznání k DPH. Systémvé funkce Autmatické genervání kurzvých rzdílů k devizvým platbám Autmatické přiřazení plžky platby k řádku přiznání k DPH Filtry Mdul umžňuje filtrvání dle měny, částky, banky, pkladny, klienta, faktury, zakázky, akce, typu plžky platby, typu faktury, bankvníh účtu, pznámky, čísla platby atd. Sestavy On-line zbrazení denních zůstatků jedntlivých bank a pkladen On-line zbrazení pkladní knihy On-line zbrazení plžek plateb Pkladní dklad Bankvní dklad Dhda vzájemném vyrvnání phledávek a závazků Daňvý dklad zálhvé platby Hrmadný platební příkaz bance (papírvý) Devizvé kurzy Mdul umžňuje zadávání kurzu jedntlivých měn k jedntlivým bdbím Elektrnické platební příkazy Mdul umžňuje vytvření elektrnickéh platebníh příkazu subru pr internetvý hme-banking Nabízí nezaplacené ddavatelské faktury a dběratelské dbrpisy k zařazení d platebníh příkazu Umžňuje uživateli editvat, zadávat ručně řádky platebníh příkazu Autmatické genervání platebníh příkazu mezd za daný měsíc s rzúčtváním dplatků mezd, úhrad daní, zdravtníh pjištění, sciálníh pjištění a srážek zaměstnanců (viz. kapitla Mzdy\Výpčet mezd) Imprt bankvních výpisů Mdul umžňuje imprt bankvních výpisů subrů. Subr s hme-banking přiřazená bankvnímu účtu se načte a zbrazí. Uživatel následně prvede hrmadný zápis d plateb. Imprt subru plateb A pštvních pukázek Mdul umžňuje imprt subru s platbami A pštvních pukázek d České pšty. Jby (nn-stp běžící úlhy bez zásahu uživatele) Autmatické stahvání kurzvníh lístku z www stránek ČNB d Amse bez zásahu uživatele. Spuští se v dbě mezi 14 a 17 hdinu p vyhlášení nvéh kurzu. Strana 11 Stran celkem 26

12 7. Účetnictví Mdul zajišťuje veškeré ptřebné prcesy, funkce a pdklady stanvené účetní, daňvu a bchdně právní legislativu ČR. Účetní deník Evidence a zadávání všech účetních dkladů D účetníh deníku jsu autmaticky zapisvány záznamy z následujících zdrjů: Faktury ddavatelské, dběratelské, dbrpisy. Předkntace je stanvena dle typu prduktu a typu plžky (akce) přiřazených v předkntačních nastaveních (viz. dstavec Předkntační nastavení) Platby pkladní dklady, bankvní dklady. Předkntace je stanvena v předkntačních nastaveních dle pkladny, banky a typu plžky (akce) Skladvé phyby naskladnění prduktů, úbytek prdanéh zbží, skladvé přesuny, sptřeba prduktů a služeb při výrbě atd. Předkntace je v předkntačních nastaveních stanvena dle typu prduktu, skladu a typu skladvéh phybu. Mzdy vyúčtvání hrubých mezd, sražení daně ze závislé činnsti, vyúčtvání sciálníh a zdravtníh pjištění, vyúčtvání srážek atd. Předkntace je stanvena speciálním číselníkem ve mzdvém mdulu (viz. Mzdy\Číselníky) Účetní a daňvé dpisy dpisy investičníh majetku. Předkntace je stanvena speciálním číselníkem v mdulu majetku (viz. Majetek\Číselníky) Kurzvé rzdíly vyúčtvání účetních zisků a ztrát. Předkntace je stanvena v předkntačních nastaveních dle typu vyrvnávacíh rzdílu a ddavatelské/dběratelské faktury Ostatní účetní záznamy (například interní dklady) jsu zadávány ručním vstupem Další funkce deníku: hrmadné přeúčtvání dkladů dle předkntačních nastavení, hrmadný výmaz dkladů, hrmadná změna stavu Stav 1 stav, kdy účetní dklad je ptvrzený zdpvědnu sbu a zárveň chráněný prti mdifikaci statními uživateli systému. Dklad ve stavu 1 zárveň vstupuje d výkazu Rzvaha a Výkaz zisku a ztrát. Účetní dklady v deníku je mžné filtrvat dle bdbí, částky, stavu, druhu, účetníh dklady, klienta, půvdu atd. Filtry Hlavní kniha Mdul umžňuje filtrvání účetních záznamů dle měny, částky, měsíce, rku, typu, půvdu atd. Zbrazuje záznamy účetníh deníku s mžnstí filtrvání dle účtu účtvé snvy, bdbí, střediska, akce atd. Nečastěji pužívané pr zbrazení záznamu jednh účtu a phled na jeh braty na stranách MD a DAL a jeh zůstatek. Účetní snva Udržvání seznamu účtů účtvé snvy Účetní snva je stanvena pr každé účetní bdbí dděleně Přiřazení účtů k řádku výkazu Rzvahy a Výkazu zisku a ztrát Předkntační nastavení Cílem předkntačníh nastavení je autmatické zapisvání účetních dkladů d účetníh deníku bez ručních zásahů a úprav pracvníka účetníh ddělení Předkntační nastavení jsu zadána pr každé účetní bdbí dděleně a s rzdělením d níže uvedených skupin: Nastavení faktur dle dběratelských\ddavatelských faktur nastavení závazkvých\ phledávkvých účtů (např. 311, 321 atd.) dle typu prduktů (materiál, zbží, výrbky) nastavení přizvacích\výnsvých účtů (např. 111, 131, 601, 604) dle typu plžky (akce) nastavení statních účtů (např. 518, 602, 314) Strana 12 Stran celkem 26

13 Nastavení plateb dle banky\pkladny nastavení majetkvých účtů (např. 211, 221, 461 atd.) dle vazby na fakturu úhrady faktur nastavení závazkvých\ phledávkvých účtů (např. 311, 321 atd.) dle typu plžky (akce) nastavení statních účtů (např. 518, 602, 314) Nastavení skladvých phybů dle jedntlivých skladů nastavení majetkvých účtů (např. 112, 123, 132 atd.) dle typu skladvých phybů nastavení (nákup materiálu, prdej zbží, přesun) prtiúčtu vůči skladu (111, 504, 132 atd.) Uzavření měsíců Mžnst uzavření účetníh bdbí (měsíce) prti zápisu neb mdifikaci účetníh dkladu. Mžnst uzavření DPH bdbí (měsíce) prti zápisu neb mdifikaci DPH údajů dkladu. Rzvaha, Výkaz zisku a ztrát, Předvaha Výkazy je mžn tisknut za celé bdbí neb vybrané měsíce účetníh bdbí (rku) Tištěná pdba výkazů splňuje pdmínky stanvené MF ČR. Údaje je mžné filtrvat dle klienta, střediska, zakázky atd. Výkaz je mžné zbrazit v detailním rzpisu jedntlivých řádků a účtů jež naplňují hdntu řádku Ukázka brazvky: Strana 13 Stran celkem 26

14 8. Smluvy Mdul eviduje bchdní smluvy ddavatelské a dběratelské a prvádí jejich peridicku fakturaci. Fakturační mechanismus zahrnuje i kmunikaci s telefnní ústřednu Asterix. Základní funkce Evidence smluvy s údaji: klient (ddavatel, dběratel), předmět smluvy, datum platnsti smluvy, druh smluvy, středisk, akce, měna, čísl smluvy, splatnst faktury ve dnech atd. Hdnta smluvy je dána sučtem částek v plžkách smluvy. Každá smluva může zahrnvat neknečně mnh plžek. Plžky smluvy bsahuje částku bez daně, DPH, platnst plžky, fakturační cyklus (např. jedna smluva může být fakturvaná měsíčně a zárveň čtvrtletně s různými částkami). Smluva bsahuje ple pr text, který se přenáší d faktury při hrmadné fakturaci. V detailu smluvy jsu zbrazeny všechny faktury vzniklé ze smluvy. Hrmadná fakturace pravidelné služby Jedná se dávkvé zpracvání. Djde k vytvření, faktur d mdulu Fakturace a t dle zadanéh bdbí a filtru (např. z jednh tisíce smluv je vytvřen tisíc faktur během něklika minut) Mnžiny smluv pr fakturaci lze filtrvat dle cyklu (měsíc, kvartál, rk), dle typu, dle klienta, dle dběratele\ddavatele, dle střediska atd. Hrmadná fakturace vyúčtvání telefnních hvrů VIP prvider Jedná se dávkvé zpracvání. Djde k vytvření, faktur d mdulu Fakturace a t dle zadanéh bdbí uskutečněné telefnní hvry spjení s telefnní ústřednu Asterix. Seznam hvrů neb typů hvrů s pčty prvlaných impulsů a cenami je pdkladem faktury. Filtry Ukázka brazvky: Mdul umžňuje filtrvání smluv dle střediska, typu, akce, data platnsti smluvy, klienta, čísla atd. Strana 14 Stran celkem 26

15 9. Výrba Mdul je určen pr plánvání a kmpletaci výrbních prcesů. Základní funkce plánvání výrby Evidence pžadavků na výrbu (mžnst ručníh zadání neb autmatický zápis výrbních pžadavků v případě navedení dběratelské bjednávky v závislsti na stavu skladu a nedknčení interní výrby bjednávanéh prduktu). Mžnst zadání nemezenéh mnžství výrbních strjů. Rzdělení plánvání na jedntlivé výrbní strje a přiřazvání strjů dle pžadavků a prduktvých pririt ke strji. Zadání časvéh rzvrhu výrby k výrbkům a autmatické začleňvání pžadavků výrby d výrbníh plánu s vazbu na plánvací kalendář. Tvrba plánu výrby s autmatickým přepčtem v průběhu dne. Nevyrbené pžadavky jsu přesunuty d dalších dnů a dchází k psunutí plánvaných výrb. U výrbníh pžadavku se evidují údaje: výrbek, surviny pr výrbu a jejich pměry (pčty, váhy), klient, přiřazený strj, bjednávka, sklad, datum zadání, datum pžadvanéh ddání zákazníkem atd. Základní funkce kmpletace výrby Evidence výrbních pžadavků s mžnsti přiřazení výrby k bjednávce případně změny bjednávky. Mžnst prvedení kmpletace výrby a mžnst zpětnéh zrušení kmpletace. Při prvedení kmpletace je autmaticky ze skladu dečítán mnžství survin a přičítán mnžství výrbků na skladě. Rychlá funkce na prvedení přednastavení pměru a výčtu survin pr vybranu výrbu. Mžnst ruční změny pměru survin pr vybranu výrbu. Plánvací kalendář Zadávají se k jedntlivým dnům výrbní kapacity (strje), jejich mžné vytížení (ve vteřinách, minutách neb hdinách). Autmatické dplňvání plánvanéh vytížení strjů v buducím bdbí a dplnění skutečnéh vytížení strjů v minulém bdbí s mžnstí srvnání kapacity a skutečnéh vytížení jedntlivých strjů Fixace výrbníh pžadavku Mdul umžňuje prvedení hrmadné fixace (stanvení knkrétníh data výrby) vybraných pžadavků a zhlednění fixace v plánu výrby. Nastavení přadí výrbních pžadavků v rámci dne Mdul umžňuje prvedení hrmadnéh nastavení přadí jedntlivých výrbních pžadavků. Testvání výrbků Mdul umžňuje zaznamenání událsti prvedení kntrly výrbku zdpvědným pracvníkem v knkrétní časvý kamžik. Výrbní činnsti, sub-činnsti a dměňvání zaměstnanců Mdul umžňuje v nastavení výrbku zadávat jedntlivé činnsti, jejich nrm-minuty (nrm-sekundy), rzdělení činnsti na mzdvé a statní. U mzdvých činnstí se zadávají dměny za nrm-minuty (nrm-sekundy) Každá činnst může bsahvat více sub-činnstí. Plánvaní výrby umžňuje přiřazení knkrétních zaměstnanců k jedntlivých výrbním činnstem vybranéh výrbníh pžadavku s mžnstí tisku Výrbky jak pkynu k výrbě se všemi infrmacemi výrbě nutnými pr zpracvání výrby zaměstnancem. Zaznamenání zaměstnance u činnsti výrby má dále vliv na výši úklvé mzdy, která je autmaticky dpčítávána při výpčtu mzdy za dané bdbí. Filtry Mdul umžňuje filtrvání výrbních pžadavků dle klienta, dle výrbku, dle strje, dle středisky, dle bdbí, dle bjednávky, dle výrbníh čísla, dle plánu výrby atd. Strana 15 Stran celkem 26

16 Sestavy On-line zbrazení plánu výrby dnes a v příštích dnech On-line zbrazení nevyrbených pžadavků On-line zbrazení výrbních survinvých ptřeb ve srvnání s jejich skutečným stavem skladu Výrbka v něklika variantách Zakázkvý list (s vazbu na plžky bjednávky) Ukázka brazvky: Strana 16 Stran celkem 26

17 10. Mzdy Mdul je určen pr vedení persnální agendy a mzdvéh účetnictví Základní funkce persnalistiky Evidence zaměstnanců, zaznamenávají se základní údaje: jmén, příjmení, sbní čísl, rdné čísl, datum a míst narzení, adresa, funkce, středisk, telefny, kvalifikace atd. Evidence příslušnsti zaměstnance ke zdravtním pjišťvnám (zaznamenávají se bdbí platnsti d-d) Evidence rdinných příslušníků zaměstnance včetně jejich základních identifikačních údajů Evidence daňvých dpčtů, přípčtů a daňvých bnusů (zaznamenávají se bdbí platnsti dpčtů d-d, případně vazba na rdinnéh příslušníka) Evidence příplatků zaměstnance (zaznamenávají se bdbí platnsti příplatků d-d a jejich prcentní neb abslutní výše) Evidence dměn (zaznamenávají se bdbí platnsti dměn d-d a jejich prcentní výše) Evidence absencí zaměstnance (zaznamenávají se jedntlivé absence dle typů s vazbu na další zpracvání mezd či výkaznictví vůči institucím) Evidence zálh zaměstnancům (zaznamenávají se jedntlivé pskytnuté zálhy na mzdu s vazbu na pracvní pměr a výpčet mezd) Evidence srážek zaměstnanců (zaznamenávají se jedntlivé srážky ze mzdy, dle typu srážky, výše srážky, vazby na pracvní pměr, případně výše příspěvku zaměstnavatele, bankvní spjení atd., srážky je mžné zadat na celý rk dpředu) Pracvní pměry Mdul umžňuje k jednmu zaměstnanci uvést více pracvních pměrů sučasně (např. hlavní pracvní pměr a dhda pracvní činnsti) s šetřením v dalších částech mzdvéh mdulu (např. vykazvání vůči správě sciální zabezpečení neb finančnímu úřadu) Údaje pracvníh pměru jsu: typ pracvníh pměru, datum zahájení a uknčení, infrmace daňvém prhlášení, infrmace nutnsti minimálníh vyměřvacíh základu na zdravtní pjištění, měsíční či hdinvá sazba, pčet pracvních dnů v týdnu a pracvních hdin za den, průměr pr náhrady, pčet dnů dvlené, důvd uknčení pracvníh pměru, bankvní spjení k výplatě mzdy, keficient úrazvéh pjištění Kperativy atd. Filtry persnalistiky Mdul umžňuje filtrvání dle jména, příjmení, střediska atd. Sestavy persnalistiky On-line zbrazení aktivních zaměstnanců Mzdvý list zaměstnance, Ptvrzení zaměstnání, Ptvrzení průměrném výdělku Ptvrzení zdanitelných příjmech Základní funkce výpčtu mezd Mdul prvádí výpčet mezd jedntlivých zaměstnanců dle jejich nastavení v pracvním pměru, dle jejich absence a fndu pracvní dby, dle příplatků a dměn zaměstnance, dle daňvých dpčtů zaměstnance, dle statních dávek. Zadání pčtu hdin přesčasů, pracvních phtvstí, nční práce, ztížených pdmínek. Sumarizace částky z výrby dle skutečně prvedených výrbních činnstí zaměstnance a dsazení dměny d plíčka pr úklvu mzdu. Tisk rzpisu úklvé dměny v přílze výplatníh lístku s údaji: činnst, datum prvedení, pčet, dměna. Mžnst zadání statních dávek a nastavení zahrnutí dávek d vyměřvacíh základu pr sciální pjištění, d vyměřvacíh základu pr zdravtní pjištění, d základu daně, určení částky dplatku mzdy bankvním převdem neb htvě. Výpčet denníh vyměřvacíh základu, výpčet nemcenských dávek. Nákladvá střediska Mdul přiřadí zaměstnance a jejich mzdy ke střediskům s vazbu na zaúčtvání d účetníh deníku a draz ve výkazu zisků a ztrát Filtry výpčtu mezd Strana 17 Stran celkem 26

18 Mdul umžňuje filtrvání dle jména, příjmení, střediska, měsíců, rku, čísla zaměstnance atd. Sestavy výpčtu mezd Měsíční sumarizace, Měsíční přehled pr zdravtní pjišťvny Měsíční přehled vyměřvacích základů MO a VO pr OSSZ Měsíční detailní rzpis pr zdravtní pjišťvny, Listina pskytnutých zálh na mzdu Listina dbírek mezd htvě, Platební příkaz mezd (zaměstnanci + instituce) Výplatní lístek (včetně přílhy výrbních činnstí úklvé mzdy) Pdklady pr kvartální dvd úrazvéh pjištění (Kperativa) Kvartální sestava průměrů na dvlenu, Kvartální sestava čerpání dvlené Elektrnický platební příkaz Mdul umžňuje vytvření (zápis) platebníh příkazu d mdulu Platební příkazy. V příkazu jsu uvedeny všechny platby jak dplatky mezd, tak instituce, dvd srážek, platba příspěvků zaměstnavatele atd. Elektrnická kmunikace s OSSZ Genervání přihlášky zaměstnance Genervání dhlášky zaměstnance Genervání ELDP zaměstnance Pdpra účetnictví Číselníky Ukázka: Mdul umžňuje autmatické zaúčtvání mezd měsíční dávku dle nastavení v Číselníku zaúčtvání mezd Číselník institucí, sazeb daní a pjistnéh, typy příplatků, typy dměn, typy pracvních pměrů, číselník zaúčtvání mezd, měsíce, rky, kalendář, pjišťvny, svátky atd. Strana 18 Stran celkem 26

19 11. Manažérské a statní sestavy Mdul je určen pr manažérsku analýzu prdejů, nákupů a zisků. Mdul umžňuje sestavit různé manažérské řezy a phledy Statistika bratů a zisků Sumarizace prdejů, nákupu a zisků Sumarizace nad fakturami, bjednávkami, skladvými phyby Mžnst rzvržení statistiky d až 12 perid s mžnsti jejich prcentuálníh srvnání Mžnst filtrvání dle prduktů (všechny vlby detailníh filtru prduktů), dle klientů (všechny vlby detailníh filtru klientů), dle faktur (všechny vlby detailníh filtru faktur) Sumace prváděná dle klienta, prduktu, faktury, střediska, typu prduktů, skupin prduktů atd. Integrvanu částí je analýza dbrpisů v vazbu na ddavatele a vyhdncení nejvíce reklamvanéh zbží Speciální sestava Dluhy klientů Sumarizace phledávek a závazků Mžnst zadání zpětnéh data Mžnst nastavení časvých perid (např. d splatnsti, p splatnsti 30dnů, 60 dnů, 90 dnů atd. Sestava čast pžadván bankami Mžnst tisku reprtu "Odsuhlašení stavu phledávek a závazku s bchdním partnerem" Speciální sestava Eknm Pdklady pr čtvrtletní hlášení nakládání s baly (prdej balů, imprt balů). Dle zadání parametrů u prduktů viz kapitla Prdukty. Speciální sestava Intrastat Sestava sumarizuje ddávky zbží z EU a d EU. Sučásti sestavy je kntrla a srvnání fyzickéh phybu zbží s přijatými neb vystavenými fakturami. Sestava zhledňuje skladvé přesuny zbží, které jsu vynuceny chybnými ddávkami ddavatele (deklarvané zbží chybí neb nadbývá). Sestava umžňuje tisk reprtu Rzpis dle celních hdnt a t p jedntlivých ddavatelích s vazbu na celní plžku, zemi půvdu, ddací pdmínky a měnu. Speciální sestava Zbží na cestě Sestava sumarizuje a vyhdncuje ke zpětnému datu rzdíly v ddávkách zbží. 1. Zbrazuje plžky příjemek, které nebyly ddavatelem vyfakturvány. 2. Zbrazuje plžky výdejek, které nebyly námi vyfakturvány. 3. Zbrazuje plžky faktur, které nebyly ddavatelem ddány. 4. Zbrazuje plžky dbrpisů, které nebyly vyskladněny-naskladněny. Speciální sestava Pdklady k DPH Sestava připraví pr DPH přiznání kmpletní sumarizaci, která splňuje veškeré legislativní pžadavky České republiky. Sučásti sestavy je celá řada kntrl, která prvádějí vyhdncení správnsti dav ve fakturách a pkladních dkladech s vazbu na zaúčtvání na účet 343, s vazbu na bchdvání s EU atd. Sestava dále zahrnuje pdklady pr Kvartální hlášeni DPH. Speciální vyhdncení Srvnání cen Vyhdncení prvede srvnání prdejních cen s průměrnými nákupními cenami, psledními nákupy a zadanými nákupními cenami. Zbrazí prcentní marži a upzrní na nízk-ziskvé neb ztrátvé prdeje. Speciální vyhdncení Duplicity klientů Vyhdncení klientů se prvede dle názvů a adres a zbrazí se duplicitní klienti (zákazníci). Umžňuje mnh různých kmbinací při vyhledání skrytých duplicit. Mžnst rychléh vyřazení duplicitních klientů. Srvnání je určen pr velké databáze řádvě ve stvkách tisíc klientů. Strana 19 Stran celkem 26

20 Speciální vyhdncení Staré zásby Vyhdncení dle zadanéh filtru prvede zbrazení prduktů ležáků na skladě. Speciální vyhdncení Finanční plán Vyhdncení dle zadanéh filtru splatnsti dběratelský-ddavatelských faktur, sestava zbrazuje plán klik v buducnu budeme muset zaplatit ddavatelům a klik by nám měli zaplatit naší dběratelé (p měnách, mžnst filtru p zakázkách, zbrazení p fakturách neb p klientech) Speciální vyhdncení Finanční tky (cash-flw) Vyhdncení příjmů a výdejů peněz dle fitru bdbí, dle zakázek Speciální vyhdncení Sklad v prdejních cenách Vyhdncení skladu v jeh prdejní hdntě, zadáváme typ prdejní ceny Uživatelské sestavy Sestavy tabulek vytvřené uživatelem při práci s kny. Obecně platí: filtrvané záznamy v tabulkách lze vytisknu. Tabulky (jejich uspřádání slupečku) lze uživatelsky nastavit. Mžnst exprtu d Excelu. Ukázka brazvky: Strana 20 Stran celkem 26

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze Krprátních a Obchdních divizí k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU Zadání k výrbě internetvéh bchdu - design, struktura, bsah Základní příprava Tent dkument řeší zadání ve smyslu hlavních pžadavků na funkčnst a vzhled PHP5, MySQL5 Snadná

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech Řízení a pdpra lgistiky ve výrbních areálech Příklad řešení včetně mbilních technlgií Autr: Mirslav Franc, ixperta SE tel. 602 795 736 mirslav.franc@ixperta.cm Agenda 1. Představení řešení pr řízení a

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více