HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) čistě genetická choroba?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba?"

Transkript

1 HD - Huntingtonova chorea monogenní choroba HD 4 HDF (CAG) 6-35 (CAG) čistě genetická choroba?

2 0% geny 100% podíl genů a prostředí na rozvoji chorob 0% prostředí 100%

3 F8 - hemofilie A monogenní choroba alelová heterogenita F8 X fenotyp

4 b A - normální sekvence (štěpena enzymem Mst II) CCT GAG GAG AAG produkt PCR je štěpen na dva fragmenty (na gelu 2 proužky) Pro Glu Glu Lys CCTGAGG beta globin - srpkovitá anémie CCT GTG GAG AAG Pro Val Glu Lys b S - mutovaná sekvence (není štěpena Mst II) produkt PCR není štěpen (na gelu jeden proužek) CCTGTGG b S b A /b A b A /b S b S /b S přímá diagnostika přímá detekce kauzální mutace b A

5 gen pro faktor VIII (26 exonů) F8 - hemofilie A mutace typu missense a nonsense (60%) sestřihové mutace (5%) delece a inserce (5%) velké inverse (30%) inserce mobilní sekvence (vzácně)

6 X nebo

7 X nebo dědečkův X babiččin X

8 nebo X nebo dědečkův X babiččin X

9 F8 - hemofilie A nebo? nebo dědečkův X babiččin X nebo

10 polymorfismus typu SNP (Single Nucleotide Polymorphism) mění restrikční digest - RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) CTGGCTGAACTCATTGCT CTGGCTGAATTCATTGCT alela 1 štěpné místo nepřítomno produkt PCR neštěpen (na gelu 1 proužek) alela 2 štěpné místo přítomno produkt PCR štěpen (na gelu 2 proužky) 1 2

11 F8 - hemofilie A 1 1 2? prenatální diagnostika hemofilie A u mužských plodů 1 1/2 2 1 alela 2 alela přenašečka je informativní, pokud je heterozygotní pro alely 1 a 2 RFLP 2 nepostižený plod 1 postižený plod DNA postiženého jedince slouží ke stanovení fáze vazby: chromozóm X s mutací nese alelu 1 tohoto RFLP nepřímá diagnostika nepřímé sledování přenosu mutované alely v rodině pomocí polymorfního DNA markeru

12 rodina A rodina B F8 - hemofilie A?? 1 1 1/ / heterozygozita heterozygozita fáze vazby předpověď fáze vazby předpověď

13 rodina C F8 - hemofilie A? všechny mužské plody 1 1/ homozygozita předpověď nemožná rodina není informativní pro tento polymorfismus, polymorfismus není informativní v této rodině

14 F8 - hemofilie A gen pro faktor VIII (26 exonů) DX13 ST14 Taq I Bcl I Xba I Hind III Bgl II Msp I Bgl II Taq I G > A CA rep CA rep atd. atd. polymorfní markery intragenové polymorfní markery extragenové (slabší genetická vazba, vyšší riziko rekombinace)

15 CFTR - cystická fibróza GIT tumour necrosis factor a monogenní choroba modifikující geny MUC1 1 TNFA CFTR 6 mucin 1 7 mannose-binding lectin 2 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ plicní infekce MBL NOS1 plicní funkce x nitric oxide synthase 1 MI MI játra CF modifier 1 CFM1 19 glutathione-s transferase P1 GSTP1 játra ADIPOR2 (adiponectin receptor 2), 12p; CLCA1 (Cl channel, calcium activated, 1), 1p SERPINA1 (serine proteinase inhibitor, A1), 14q; ABCB4 (ATP-binding cassette, B4), 7q hranice mezi monogenní a multifaktoriální chorobou?

16 autismus multifaktoriální choroba P P P P P P heritabilita 90% P P

17 predisponující geny autismus celogenomové screeny X Y IMGSAC (1998) Philippe (1999) Risch (1999) Barrett-CLSA (1999) Buxbaum (2001) Liu (2001) IMGSAC (2001) Shao (2002) Auranen (2002) Yonan (2003) Weiss (2009) Weiss (2009) Wang (2009) Anney (2010) identifikace predisponujících alel je obtížná

18 pochopení multifaktoriálních chorob kardiovaskulární choroby nádorová onemocnění autoimunitní choroby psychiatrické poruchy výška postavy geny prostředí 80% 20% 2010: 201 SNP: 16% mnoho variant vzácné varianty malé studie CNV regulace epigenetika

19 gen pro Huntingtonovu choreu gen pro hemofilii A gen pro cystickou fibrózu gen pro syndrom fragilního X geny pro predispozici k nádorům geny pro predispozici k autismu (alela!) GENY ZDE NEJSOU OD TOHO, ABY ZPŮSOBOVALY CHOROBY nomenklatura genů odráží to, že většinou nechápeme normální fyziologickou funkci genu (proteinu)

20 genotyp z porodnice s genomem na DVD? A B A1 A2 B1 B2 zdraví choroba 0 dnes Sir William Osler ( The principles and practice of medicine, 1892)... if it were not for the great variability among individuals medicine might as well be a science and not an art.

21 FENOTYP NÁDOROVÉ BUŇKY nezávislost na vnějších růst stimulujících signálech necitlivost k vnějším růstově inhibičním signálům schopnost neomezené buněčné replikace schopnost vyhnout se apoptóze schopnost angiogeneze schopnost invaze (a tvorby metastáz) nádorová onemocnění: heterogenní skupina chorob podmíněná genetickými a environmentálními faktory vývoj nádoru je evoluční proces genetické změny zárodečné (germinální) x somatické driver + passenger mutace

22 signalizace 1 signalizace 2 buněčný cyklus 1 apoptóza 1 apoptóza 2 stabilita genomu 1 stabilita genomu angiogeneze n invazivita n GENOTYP NÁDOROVÉ BUŇKY náhodné změny

23 pacient 1 pacient 2 pacient 3 pacient 4

24 HETEROGENITA každý nádor je jedinečný evoluční experiment několik buněčných drah musí být aktivováno, několik inaktivováno na molekulární úrovni toho lze dosáhnout mnoha různými způsoby (kvalitativní nebo kvantitativní změny exprese genů; změny podmíněné geneticky, epigeneticky, prostředím) za vysokou heterogenitou na úrovni genů je několik klíčových drah, které mohou být pro různé nádory podobné

25 Brosnan & Iacobuzio-Donahue, Semin Cell Dev Biol 23 (2012)

26 GENY AKTIVNÍ V NÁDOROVÉM BUJENÍ tumor supresorové geny tumor supresorové geny v užším slova smyslu mutátorové geny - udržování stability genomu brzdí proliferaci vyřazení z funkce - dva zásahy (inaktivace obou alel, recesivní na buněčné úrovni) důležité u vrozené predispozice k nádorům (zárodečná mutace jedné alely, predispozice je dominantní na úrovni rodokmenu) (proto)onkogeny podporují proliferaci aktivace - jeden zásah

27 NĚKTERÉ (PROTO)ONKOGENY gen chrom. funkce proteinu somatické mutace mechanismus lokalizace aktivace (nejč.) K-RAS 12p12 signalizace (G-protein) rakovina střev, pankreatu, bodové mutace plic, endometria ERB-B2 17q21 signalizace (receptor) rakovina prsu, amplifikace ovarií, žaludku C-MYC 8q24 transkripční faktor Burkittův lymfom, amplifikace rakovina plic N-MYC 2p24 transkripční faktor neuroblastom amplifikace BCL2 18q21 protiapoptotický faktor lymfom B buněk ch. translokace ABL 9p34 signalizace (Tyr kináza) leukémie ch. translokace MDM2 12q13 vazba p53 sarkomy amplifikace

28 AKTIVACE (PROTO)ONKOGENŮ normální buňka mechanismy aktivace v nádorové buňce (somatické mutace) amplifikace inserční aktivace translokace - poziční efekt translokace - fúzní gen bodová mutace

29 NĚKTERÉ TUMOR SUPRESOROVÉ GENY gen chrom. funkce proteinu lokalizace RB1 13q14 regulace transkripce, buněčný cyklus APC 5q21 buněčná adheze, buněčná signalizace MSH2 2p16 reparace DNA BRCA1 17q21 reparace DNA TP53 17p13 regulace transkripce, odpověď na poškození DNA, apoptóza NF2 22q12 vazba membrány a cytoskeletu VHL 3p25 elongace transkripce CDKN2 9p21 buněčný cyklus PTCH 9q22 buněčná signalizace DCC 18q21 buněčná adheze

30 1. zásah 2. zásah INAKTIVACE TUMOR SUPRESOROVÝCH GENŮ normální buňka inaktivace jedné alely úplná inaktivace v nádorové buňce -dva zásahy (dvě somatické mutace) ztráta heterozygozity (LOH) ztráta chromozómu ztráta a duplikace chromozómu mitotický crossover delece bodová mutace metylace

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe. O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň

Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe. O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň Témata přednášky Imunoanalýza a onkologie DNA a nádory Parametry

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Geneticky podmíněná nádorová onemocnění

Geneticky podmíněná nádorová onemocnění Geneticky podmíněná nádorová onemocnění Antonín Šípek kruh 3007 ak.r. 2006/2007 Geneticky podmíněná nádorová onemocnění Základní pojmy Způsob dědičnosti Nejčastější gpno Zajímavosti & Novinky Kde hledat

Více

Knudsonova teorie dvojího zásahu u hereditárních malignit

Knudsonova teorie dvojího zásahu u hereditárních malignit Onkogenetika Nádorová onemocnění riziko onemocnění malignitou u každého 3. jedince nádorová onemocnění jsou 2. nejčastější příčinou úmrtí genetické souvislosti: 70-75% sporadická nádorová onemocnění 20%

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme?

Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Vyšetřování molekulárních markerů v prognóze onemocnění a predikci účinku protinádorové léčby u solidních tumorů: Kde jsme a kam se ubíráme? Marek Minárik Laboratoř molekulární genetiky a onkologie Genomac

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Obsah Předmluva... 11 Historický úvod... 13 1 Biologie karcinomu plic... 15 1.1 Kancerogeneze... 15 1.2 Angiogeneze... 16 1.3 Metastatický potenciál... 17 2 Epidemiologie karcinomu plic... 19 2.1 Epidemiologické

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

ší šířen CYTOGENETIKA

ší šířen CYTOGENETIKA CYTOGENETIKA V této kapitole se budeme zabývat genetickým álem lokalizovaným v buněčném jádře v útvarech zvaných chromosomy. Morfologie chromosomů se dynamicky mění během buněčného děl; v interfázi jsou

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii PŘEHLED Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více