: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )"

Transkript

1 : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

2

3 Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na mužů, evropský standard )

4 Vývoj incidence karcinomu prostaty rok absolutně na obyvatel světový standard , ,1 15,5 24, ,8 17,3 27, ,0 19,6 30, ,9 22,8 36, ,5 31,3 50, ,9 37,1 59, ,1 59,5 91,2 evropský standard ,5 69,2 104,2

5 Vývoj incidence novotvarů vybrané diagnózy muži

6 Struktura nejčastěji hlášených novotvarů v roce muži C61

7 Úmrtnost C61 rok absolutně na obyvatel světový standard , evropský standard ,7 12,5 20, ,3 14,8 25, ,5 16,8 28, ,3 13,3 22,8

8 Incidence a úmrtnost vybrané diagnózy muži

9 Karcinom prostaty Závažný celosvětový problém Každoročně v Evropě diagnosvkováno 2,6 mil nových případů 10% všech mužů onemocní ca prostaty 3% na něj zemřou Nejčastější maligní onemocnění u mužů ve vyspělých zemích Druhá nejčastější příčina úmrh ( po ca plic ) 13,5% všech maligních nádorů v mužské populaci Odpovědný za 9,4% úmrh na nádorová onemocnění Ces Urol 2010;14(3): Dušek L,et all. Czech cancer care in numbers , Grada,2009: ÚZIS ČR, svod. cz 2008

10 Incidence CaP věková struktura ČR

11 Karcinom prostaty- predikvvní odhad ČR svod.cz, uroweb.cz

12 Prognóza pokročilého karcinomu prostaty 10 % - mužů s metastázami zemře do 6 měsíců 10 % - pacientů s metastázami žije déle jak 10 let 80 % - zbytek 50% - z nich žije méně než 3 roky 25% - z nich žije déle než 5 let

13 Karcinom prostaty možnosv léčby 2010

14 Karcinom prostaty možnosv léčby 2012

15 Lékový algoritmus pokročilého CaP Hormonální léčba - OE nebo LHRH Maximální androgenní blokáda ( MAB ) Vysazení anaandrogenů ( Withdrawal ) přepnug Alternaavní hormonální léčba Chemoterapie ( bisfosfonáty ) Experimentální léčba: Imuno - BA 15

16 Hormonální rezistence Klinické nebo biochemické zhoršení nemoci po původně úspěšné hormonální léčbě ADT vede k mediánu PFS měsíců Vznik hormonální rezistence 10 % - během 1. roku hormonální léčby 80% - během 2. roku hormonální léčby 100% - během 3. roku hormonální léčby Léčebný cíl zmírnit obgže a zlepšit kvalitu života

17 Karcinom prostaty rezistentní na kastraci Poznatky z různých směrů naznačují, že nádory klasifikované jako rezistentní na kastraci zůstávají i nadále závislé na akvvaci AR pokračující přítomnost androgenů v nádoru po celou dobu léčby bez ohledu na fázi nemoci rezistence na kastraci - spojená s amplifikací AR a mutací AR Chemická kastrace - blok tvorby gonadálního androgenu - testosteronu! androgeny vzniklé z jiných zdrojů mohou pokračovat v řízení AR syntéza v nadledvinkách intrakrinní vysílání ( intraprostaacké androgeny ) Současná léčebná strategie není dosažena kompletní androgenní blokáda Atard et al. Cancer Res 2009; 69: Small et al. J Clin Oncol 2004; 22:

18 Kritéria pro HRPC ( EAU 2007 ) Kastrační hodnota testosteronu v séru Třikrát po sobě se vyskytující zvýšení PSA po 2 týdnech vedoucí ke dvěma 50% zvýšením nad hodnotu nadiru Ukončení aplikace anaandrogenů alespoň po dobu 4 týdnů* PSA progrese navzdory sekundární hormonální manipulaci* Progrese lézí v kostech nebo měkkých tkáních * Pro splnění kritérií HRPC je nutné : ukončit aplikaci androgenů nebo sekundární hormonální manipulaci EAU Guidelines 2007

19 Kritéria pro CRPC ( EAU 2011 ) Castrate serum levels of testosterone (testosterone < 50 ng/dl or < 1.7 nmol/l) Three consecuave rises of PSA, 1 week apart, resulang in two 50% increases over the nadir, with a PSA > 2 ng/ml Ana- androgen withdrawal for at least 4 weeks for flutamide and for at least 6 weeks for bicalutamide* PSA progression, despite consecuave hormonal manipulaaons * Either anb- androgen withdrawal or one secondary hormonal manipulabon should have been done in order to fulfil the criteria for CRPC if pabents have been treated with anbandrogens in the context of maximum androgen blockade or step up therapy following PSA progression aler failure of LHRH treament. Progression of osseous lesions: progression or appearance of two or more lesions on bone scan or sow Vssue lesions using RECIST (Response EvaluaVon Criteria in Solid Tumours) and with nodes 2cm in diameter.

20 1. linie léčby mhrpc

21 Studie TAX 327 Mitoxantron (n=337) 12 mg/m 2 à 3 wks + Pr. 5 mg 2xd HRPC n=1006 randomizace R Docetaxel (n=335) 75 mg/m 2 à 3 wks + Pr. 5 mg 2xd Docetaxel (n=334) 30 mg/m 2 weekly + Pr. 5 mg 2xd

22

23

24

25 Progrese karcinomu prostaty Progrese onemocnění po 1.linii léčby nevyhnutelná, nejčastěji v průběhu 9 měsíců Paciena s dobrým PS - požadují další léčbu MožnosV terapie paliaavní chemoterapie BSC studijní léky ale žádná léčba nebyla do nedávna přínosná pro celkovou dobu přežih

26 CABAZITAXEL nový inhibitor mikrotubulů Připraven semisynteacky z prekurzorů extrahovaných z jehličí asu Váže se na tubulin a blokuje depolymeraci Stabilizuje mikrotubuly, inhibuje mitózu

27 Cabazitaxel překonává rezistenci k Preklinická data: chemoterapii Je více cytotoxický než docetaxel Nemá zkříženou rezistenci (DOX, VCR, VBL, paklitaxel) Je účinný v modelech málo senziavních nebo rezistentních na docetaxel a ixabepilon Zřejmě má schopnost projít hematoencefalickou bariérou

28 Studie TROPIC mcrpc progrese po docetaxelu n=755 Cíle: 1. OS 2. PFS RR Safety R Cabazitaxel (n=378) 25 mg/m 2 à 3 wks + Pr. 5 mg 2xd 10 serií Mitoxantron (n=337) 12 mg/m 2 à 3 wks + Pr. 5 mg 2xd 10 serií

29 STUDIE TROPIC 755 pacientů s HRPC předléčených docetaxelem Randomizace do 2 skupin cabazitaxel 25mg/m 2 iv 1hod á 3 týdny max 10x + 10 mg prednisonu denně mitoxantron 12mg/m 2 iv 30 min á 3 týdny max 10x + 10mg P Zařazeni nemocní starší 18a let výkonnostní stav ECOG 0-2 léze měřitelná dle RECIST rostoucí hladina PSA vzniklé nové léze Vyřazeni anamnéza srdečního onemocnění v posledních 6- a měsících KO - neutrofily < 1500/mm 3, trombocyty < /mm 3, Hb 100g/l, kreaanin <1,5x ULN, celkový bilirubin < 1x ULN, AST a ALT < 1,5x ULN. paciena s městnavým srdečním selháním v anamnéze, IM v průběhu uplynulých 6 měsíců, s léčbou nezvládnutými srdečními arytmiemi, anginou pectoris a/nebo hypertenzí de Bono JS,Oudard S,Ozguroglu M,et al; for the TROPIC Investigators.Lancet.2010;376(9747):

30 Kaplan Meierovy křivky celkového přežih

31 TROPIC přežih bez progrese (Progression- free survival - PFS) PFS composite end point: PSA progression, pain progression, tumour progression, symptom deterioration or death Cabazitaxel Mitoxantron Time (months ) Redukce rizika progrese 26%

32 JEVTANA ( CABAZITAXEL ) Nový standard péče ve druhé linii léčby mhrpc Cabazitaxel - indikován k použig v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty refrakterním na hormonální léčbu dříve léčených režimem obsahujícím docetaxel jediná schválená chemická látka, u které bylo prokázáno významné prodloužení doby přežig pacientů s mhrpc po léčbě docetaxelem

33 Doporučené postupy ČOS (ČUS) mhrpc docetaxel + prednison mitoxantron + prednison vinorelbin + hydrocorazon estramusan * cabazitaxel + prednison

34

35 Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační pla~orma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání a lékařských a příbuzných medicínských oborech. CZ 2.07/2.4.00/

36 Děkuji za pozornost

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Lékový registr trabectedin

Lékový registr trabectedin AKTUALITY Z REGISTRŮ Lékový registr trabectedin Trabectedin Registry Kubáčková K. 1, Fínek J. 2, Vyzula R. 3, Zvaríková M. 3, Vočka M. 4, Batko S. 1, Dreslerová J. 2, Lazarov P. P. 5, Lysý M., Ptáčková

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

bukální tablety s fentanylem

bukální tablety s fentanylem Zkrácená informace o přípravku bukální tablety s fentanylem Název přípravku: Effentora 100 resp. 200, 400, 600, 800 mikrogramů bukální tablety. Kvantitativní složení: Jedna bukální tableta obsahuje 100

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více