ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012"

Transkript

1 ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN EDITORIAL: Píší nás v Th Wall Strt Jurnalu! 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Stltí Mirslava Zikmunda. 14 PO VLASTNÍ OSE: Pr jurty d Mnglska. 21 INTERVIEW: Módní návrhářka Mnika Drápalvá. 26 TREND: Jurta pr živt. 30 VIDĚNO Z OKNA: Bnátky Dóžcí palác. 32 NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI: Bjuj prti zldějům v ČR. 36 DETEKTIVKA NA POKRAČOVÁNÍ: Na stpě. 38 SVĚT PLNÝ CHUTÍ: Rajčatv-bazalkvé lasagn s avkádvu salsu. 40 NEZISKOVKY: Oblastní charita Brn. 41 ŽLUTÝ DĚTEM: Aby njmnším cstujícím rychlji ubíhala csta. 47 INFORMACE PRO KLIENTY STUDENT AGENCY A REGIOJET: 48 Jízdní řády: Odjzdy našich autbusů a vlaků. 52 Užitčné infrmac: Infrmac, ktré s vám mhu hdit, aby s vám snáz cstval. 54 Žluté autbusy nabídka měsíc: Autbusy Fun&Rlax nvě také na tras Praha Librc. 57 Vaš rakc na naš služby: Vaš spkjnst j naším cílm. 62 Občrstvní v žlutých autbusch a vlacích RgiJt: Vybrt si z jídlníh lístku, na c mát chuť. 64 Jazykvé pbyty v zahraničí: Psldní šanc přihlásit s na dětský jazykvý pbyt s dprvdm dlgáta! 72 C bud příště

2 Vážní cstující, milí čtnáři! A lét j tu! C nás ndávn nbyčjně ptěšil, byl článk v prstižním amrickém Th Wall Strt Jurnalu, ktrý s stal třtím njčtnějším článkm dn, s titulkm, ktrý upzrňval, ž měním tvář žlznic v střdní Evrpě. Buďt u th s námi. V vlacích pr Vás připravujm d črvna změnu bčrstvní, tak s nchjt přkvapit. Připjt s k pětapadsáti tisícům spkjných zákazníků, ktří najdu dvlnu svých snů za njlpší cny na prtálu dvlna.cz. Právě tď startuj prdj výhdných last minut zájzdů na lét. Díky tmu, ž jsm prpjili nabídku čských a němckých cstvních kancláří, najdt na wbu dvlna.cz njvětší nabídku zájzdů na čském trhu. Sldujt na našich stránkách subj cn tisíců zájzdů a vybrt si tu njlpší. Nváhjt a přiďt si i Vy z phdlí dmva nlin dvlnu za jdn klik. Cstující z Librc s d črvna dčkají nasazní njluxusnější fltily v Evrpě. Z Librc d Prahy a zpět budu jzdit autbusy typu Fun&Rlax, ktré nabízí zcla nvu kvalitu cstvání. Na každém sdadl j zabudván intraktivní dtykvý mnitr. Má snadné, intuitivní vládání, nabízí sldvání čtyř tlvizních kanálů, víc filmů a sriálů dl vlastníh výběru, intraktivní hry s splucstujícím nb prti pčítači. V autbusch jsm psílili wifi připjní a na každé dvjsdadl j k dispzici zásuvka. Stvardka a statní srvis na palubě zůstává samzřjmstí. Snad slunční paprsky dsvitnu knčně i d tmných kutů čské plitiky. Zatím t vypadá nadějně. Přji Vám šťastnu cstu a inspirativní čtní. Časpis Žlutý 06/12 Šéfrdaktr Ptra Špidlíkvá Rdakc Lnka Liška Extrní přispěvatlé Ptr Hrký, Libr Mack, Vrnika Hajníkvá Inzrc Ptra Žličařvá, Obálka Hana Žáčkvá Grafické prác a sazba Lnka Šturzvá, Marta Dluhá Ftgrafi Jindřich Böhm, Dita Pdhradská, Lubš Libl, Zuzana Priščákvá, David Hlas Vydavatl STUDENT AGENCY, s. r.. Dům pánů z Lipé nám. Svbdy 17, Brn Měsíčník Žlutý j zdarma k dispzici na autbusvých linkách STUDENT AGENCY xprss, Fun&Rlax, vlakvých linkách IntrCity RgiJt a pbčkách STUDENT AGENCY. Uvítám vaš připmínky a náměty, ktré můžt zasílat na -mailvu adrsu: Radim Jančura, květn

3 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM Stltí Mirslava Zikmunda Txt: Ptr Hrký Ft: Jindřich Böhm Filmy, články a ftgrafi z cst Hanzlky a Zikmunda jsu slavné a snad i všbcně známé. Al až nyní dal pan Zikmund svlní, abychm s využitím těcht sbních záznamů vytvřili dkumntární film. Vzniká unikátní krnika psldních pětasdmdsáti lt Čské rpubliky, Evrpy, dknc cléh světa. Na změkuli snad nní další člvěk, ktrý by na sbních zkušnstch mhl ppsat pchu d rzpadu klnií d sučasnsti Vzniká film Stltí Mirslava Zikmunda

4 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM Vít někm, kd si pětasdmdsát lt píš dník? Já jdnh takvéh muž znám. Jmnuj s Mirslav Zikmund. Lts čtrnáctéh únra slavil třiadvadsát lt a pchpitlně i průběh narznin si zaznamnal d dníku Histrické knížky mě nikdy mc nbavily, spíš sbní vzpmínky, vyprávění účastníků, svědků. Pan Zikmund pamatuj Masaryka, byl studntm, ktrému prtktrátní vláda zavřla vysku šklu, zažil Prahu v dbě atntátu na Hydricha atd. Všichni vím, klik th Hanzlka s Zikmundm prcstvali, al jak mál th vím lidch a událstch, u ktrých byli! Zaznamnali rzpad klniálníh systému, tčili s vládci mnha zmí d těch vlivných, v blcích, až p jiné, plnahé vládc lidjdů. (A kd z nich byl kdy větší lidjd?) Ptkali s s Edmundm Hillarym, zachránili slavnéh vulkanlga Haruna Taziffa z jícnu spky a Jurij Gagarina na Cjlnu dvlkli z ficiální rcpc, když cstval klm světa a vyprávěl první lidské vsmírné zkušnsti. Slvan przuměl Slvanvi a pánvé si splčně ppvídali v xpdičním autě, v ktrém byl i pár lahví čskéh piva. Spusta nuvěřitlných a knkrétních zážitků, ktré dávají jinak (pr mě) nudným učbnicvým histrickým faktům tu správnu šťávu. V nděli jsm začali s panm Zikmundm natáčt první klapku Stltí Mirslava Zikmunda, filmu, ktrý s právě těm sbním vzpmínkám věnuj. Aby film mhl vzniknut, musl djít k tmu zásadnímu: Lgndární cstvatl suhlasil, ž tvř své sukrmé dníky, ktré byly dpsud vřjnsti npřístupné. Tt datum jsm zvlili prt, ž přd pětašdsáti lty vyrazili dva mladí nadšnci jdním z thdy njmdrnějších aut na svu vlku xpdici. Téměř na hdinu přsně, pětašdsát lt d startu první csty, jsm stáli v Opltalvě ulici přd Autklubm a kamry začaly ukládat data prvních záběrů. Mysll jsm si, ž t musí s člvěkm zacvičit, když s v myšlnkách přns v čas, když si vybaví na stjném místě dlišné kamžiky, al nstačil jsm s divit: Ptř, nzlbt s na mě, al v pdstatě nic t s mnu ndělá. Prstě jsm dtud vyjli a sm jsm s pak vrátili a pár lt pzději, v dvětapadsátém jsm pět dtud djížděli na asijsku cstu. Pprvé tu byl jn malý hlučk něklika našich njbližších přátl. Třiadvadsátiltý muž s rzhlíží klm, v ruc první vydání Afriky snů a skutčnstí, kd j start ppsán a vyftgrafván: a na shldanu za tři rky tady přd Autklubm! Psldní stisky ruku a úsměvy přátl, ktří přišli říci svj Zlmt vaz! Jar s stěhval d Prahy a rzhazval stříbrné navštívnky p dlažbě i p bldé zlni strmů. Jh paprsky s svzly tvřnu střchu vzu p chrmu pěradl a dtkly s dvu trpických přilb. Vzpmňt si na Prahu, až j budt v Afric pprvé dávat na hlavu! Za zmínku by určitě stál, ž v rc 1947 jsm dtud jli njprv d Plzně, kd nám s Jirku Hanzlku mj maminka udělala výbrný běd, a až pak jsm pkračvali na hranic. Otvírá první stránky knihy a listuj k ftgrafické přílz: Když srvnát tyt dvě ftgrafi, uvidít, ž s skr nic nzměnil. Lampy tu dns mají krásně vyčištěné, vycíděné a asi s tu měnila kna, al dmy a fasády vypadají stjně. Jnm my lidi stárnm a umírám Pana Zikmunda už al budva Autklubu mc nzajímá, spíš s rzhlíží p klí: Zat přd nádražím t vypadal jinak. (přdchzí strana) Mirslav Zikmund: Tnt strm j mladší nž já. Když jsm s sm přistěhval, tprv h sázli. V tmt albu mám ftgrafi z prázdnin Tut mji kamarádku zabili nacisti v kncntráku Prfktně vdný archiv a prfktní paměť pak s dá najít dslva všchn

5 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM Ft: Jindřich Böhm MIROSLAV ZIKMUND (* 1919, Plzň) Vysku bchdní šklu dknčil v rc První výprava s splužákm Jiřím Hanzlku s uskutčnila v ltch , kdy s tatrvku prjli Afriku a Jižní Amriku. Od rku 1951 s živí jak spisvatl a nvinář. V ltch pdnikli s tatrvkami druhu cstu p Asii a Ocánii. P dbu zákazu vřjné a publikační činnsti ( ) s věnval gnalgii a přádání bsáhléh archivu H+Z. Rku 1992 začal pět cstvat (Austráli, Nvý Zéland, Asi...). J čstným člnm prstižníh Klubu cstvatlů Hanzlky a Zikmunda GLOBE. Splupracuj na scénářích, vystavuj ftgrafi, pskytuj rzhvry, píš knihy (Lgnda Z+H, Slni žijí d sta lt, Past na rvníku a další). V těch místch, kd vidít park a trávník, uprstřd, tam býval jzírk s labutěmi. Jak malý kluk jsm tady byl párkrát s tátu ty labutě krmit a pak pzději, pčkjt, t byl v čtyřicátém rc, jsm sm chdili jak študáci, ktrým Němci zavřli škly, diskutvat. Pamatuji si t dcla přsně. Sděli jsm na lavičkách a bavili s prážc Franci. Hitlr thdy vdl svji blskvu válku, blitzkrig, a pstupně zaznamnával brvská vítězství. V Francii bšl Magintvu linii, až s dstal d Paříž. T už měl clu zmi na klnu. Násldvala vjnská přhlídka v cntru města a schválně, jstli vít, ž Hitlr trval na tm, aby kapitulac Franci byla pdpsaná v stjném vagónu, kd s na knci první světvé války pdpisvala kapitulac Němcka! Tak mc chtěl Francuz pnížit. A my jsm tady sděli s klgy z škly a vlmi buřlivě tm všm diskutvali a těm Frantíkům jsm t přáli! Na jdnu stranu jsm měli splčnéh npřítl Němck a byli jsm na Němc samzřjmě pěkně nakrknutí za t, c u nás v prtktrátu dělali, al na druhu stranu jsm si říkali: Vidít? T mát za t, jak jst nás v Mnichvě zradili, jak Daladir s Chambrlainm pdpsali tu hanbnu dhdu, ktru nás přdhdili kupantům. Al n t naknc stjně dpadl tak, ž na t njvíc dplatili byčjní lidé Ddns vidím ty nšťastné výjvy, jak clé rdiny prchaly v Francii přd frntvu linií. A tihl lidé, ti nás nzradili N, tak t byl sdm lt přd naší první cstu, t jsm thdy jště vůbc ntušil, ž dtud budu s Jirku djíždět d světa! Nchtěl s mi věřit, ž by vzpmínky na začátky a knc vlkých xpdic byly pravdu tak mim mc. Už dva týdny přd natáčním jsm přs Facbk začali zvát fanušky a nadšnc, ať přijdu pzdravit hlavníh prtagnistu a ať si splčně s ním připmnu půlkulaté výrčí. Důlžité však byl, aby nikd nic nvyzradil jak chct prpagvat akci na vřjných sciálních sítích, aby s přitm nikd nic ndvěděl? Naknc všichni ddržli knspiraci a tím pádm jsm s s kamrami mhl vrátit d Opltalvy ulic tn stjný dn jště jdnu. Byl jsm zvědav, zda vůbc někd přijd Na půl druhu s sšl skr st lidí, měli s sbu knížky i dva transparnty! Na pár minut jsm dknc nplánvaně zastavili dpravu, Zvuk Michal Dlipuls, kamra Pavl Otvřl, ržisér a hlavní prtagnista. Pan Zikmund, hdně zdraví! Lgndární první vydání Afriky snů a skutčnsti z rku 1952 v ruku autra

6 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM jak s všichni nahrnuli k autu, z ktréh lgndární cstvatl vystupval. Mirku, tď už mi přc nbudt tvrdit, ž t s vámi nic ndělá? zptal jsm s v nadsázc. T nbudu. Tď t s mnu dpravdy phl usmál s, zamrkal zvlhlýma čima a vystupil z auta, aby s pzdravil s čkajícími příznivci. Natáčli jsm úžasné transgnrační stkání a měli jsm plné ruc prác. Přkvapní s pdařil a byl z th najdnu krásný happning. V prblmatické dbě, kdy s na ulicích a náměstích spusta lidí stkává spíš, aby manifstvala, aby si na něc stěžvala, jsm s my shrmáždili, abychm vzdali hld tuz snít a vůli ty sny plnit I t j bčas ptřba. Mc bych chtěl tut cstu pděkvat všm, kd přišli, i těm, ktří přijít nmhli, al nzkazili plánvanu akci a nic nprzradili. Pkud chct vidět víc ftgrafií a infrmací rzpracvaném filmu, kliknět na Dkumntární film STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA by měl jít d kin na pdzim příštíh rku. Chct vědět fi lmu Stltí Mirslava Zikmunda víc? Chct znát unikátní infrmac z dníků cstvatlské lgndy? Pdívjt s na stltimirslavazikmunda. A pkud mát dma nějaké archiváli anb snad ftgrafi, ktré byst pr fi lm byli chtni zapůjčit, napišt tamtéž! Mirslav Zikmund dma v své pracvně přd mapu xpdic. Věřt mi nb n, my jsm t těm Francuzům přáli! A při návratu z první csty nás krmě jiných přivítal i pan Pithart s svým dvítiltým synkm Ptrm pzdějším přdsdu vlády! Tak tady bývala vyská škla bchdní a na jjích schdch jsm s pprvé ptkal s Jirku Hanzlku. Tn dům j fuč! 10 11

7 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM Ft: Martin Kučmin PETR HORKÝ Ržisér sdmdsáti dkumntárních fi lmů z smdsáti zmí světa. Natáčl s vlkým bílým žralkm, s tygřími žralky bz jakékli bariéry, na vybuchující spc Mrapi. V rc 1959 při startu druhé csty thdy už slavných cstvatlů a spisvatlů Jiříh Hanzlky a Mirslava Zikmunda byl v Opltalvě ulici pln. Zastavná dprava, plicjní dzr a tisíc fanušků. Inžnýři Jiří Hanzlka a Mirslav Zikmund s přd cstu nchali zaměstnat v výrbě aut, aby znali každu sučástku a dkázali si s jakukli pravu pradit sami. Pas Mirslava Zikmunda. Dkážt si tipnut, klik v něm byl víz a razítk? U Maldiv bjvval vraky starých ldí, dšl na svrní pól a na lyžích přšl Grónsk. Autr a spluautr sdmi knih, dvu bstsllrů, nsitl řady fi lmvých cnění z fstivalů. Dvjnásbný držitl litrární Cny Egna Erwina Kisch

8 PO VLASTNÍ OSE Chtěli jsm splynut s místními dmrdci, být s nimi, kusit jjich živtní tmp, ktré nní řízné chrnlgickým časm, a být taky něčím užitční. Txt: Libr Mack Ft: Dita Pdhadská Clé t začal tím, ž jsm chtěli mít vlastní jurty. Ani n tak na žití, jak na ralizaci zimních zážitkvých kurzů. Rzhdli jsm s, ž tak spjím něklik snů dhrmady dluhá csta na výchd, csta v vz pravitlném kdkliv, přivzní vlastních jurt

9 PO VLASTNÍ OSE Oslvili jsm Charitu Čské rpubliky v Ulánbátaru, ktrá nám pr nákup jurt dpručila krs Galt. Tat blast byla v rc 2010 pstižna dzudm kmbinací suchéh léta a dluhé zimy. Místní pastvci v té dbě přišli 60 % svých stád. Prftkní dstinac pr náš záměr, ktrým zárvň pdpřím místní byvatl. Měli jsm cíl, smysl naší csty, a tak byl načas vybrat vhdné strj, ktré budu schpny abslvvat tut km dluhu cstu. P vlmi prcizní analýz mžnstí byly vybrány žigulíky. An, žigulíky! Nchali jsm j přdělat na plyn, upravili jsm pdvzk, ljvu vanu schvali za clvé chranné štíty, přidělali zahrádky, buli d kvalitních céčkvých pnumatik a d útrb vzů s názvm Oldík a Laduška nalžili kmpltní sadu náhradních dílů tak, abychm i v stpi byli schpni pravit ckliv. Byla t výbrná vlba! Clé Rusk s dá prjt na plyn, náhradních dílů na žigulíka j všud dst a i s místními vnkvany s dá v žigulíku splynut. Na začátku naší csty jsm žigulíkům věnvali mnh pzrnsti, přc jnm jim trval, nž si zvykly na tmp, ktré nám přdpsala ruská víza. Měli jsm na úzmí Ruska 500 km/dn. Vlastně jsm něklik dní ndělali nic jinéh, nž ž jsm sděli v autě, kukali d asfaltu nb na Sibiř, jjíž kficint zábavnsti j p dbu asi km stjný nízký. Já sám jsm měl běhm csty jdn silný kamžik, kdy jsm si pkládal tázku: C tady vlastně děláš? I přs pětvné rzříkání si důvdů, mtivů, všch pr a prti jsm chtěl být raději dma nž na Sibiři, kd tu dbu panvala trpická vdra. T všchn s vlmi rychl změnil asi p km d dmva, když jsm přijli přs západní mnglsku hranici, ktrá j v malbné krajině Altajských hr. Ochladil s, žigulíky pchpily, ž t s tím tmpm myslím vážně, byl s na c kukat a přd námi byl Mnglsk, něc nvéh, npznanéh a lákavéh. Csta na hranic trvala 20 dní, přcházli jsm ji a čkal nás hnd něklik přkvapní. Zásadním přkvapním byl, ž asfaltvá silnic knčí tam, kd knčí Rusk! Začala stp, kd jsm žádný asfalt p dbu (přdchzí strana) Řka Čuja v phří Altaj na pmzí Ruska a Mnglska. Magické míst šamanismu. (přdchzí strana) 1) Tradiční mnglský nábytk s ručně malvanými vzry. 2) Hldání brdu j na cstách běžné. P skpvém násldvala výměna čských a mnglských písní. Phld z cntrálníh Mnglska na panrama phří Altaj

10 PO VLASTNÍ OSE asi km nptkali. S tím byl spjné i t, ž naš strj s jdnu pháněnu nápravu nvyjly úplně všchny kpc, nbyly schpné abslvvat mnhé z brdů a byl zaptřbí svářčky k jjich pravě. J pravda, ž nastaly kamžiky, kdy jsm si říkali, ž t až zas tak výbrná vlba nbyla. Každpádně s t vždycky nějak vyřšil. Objvil s dmrdc, ktrý nás dstal svým mrcdsm na vrchl kpc, rzvdněné řky jsm bjli a dknc i místní byli schpní svařvat uprstřd stpi naš plámané panhartky na vzidlch. Někdy jsm měl pcit, ž s t clé skládá nuvěřitlným způsbm v náš prspěch a vlastně stačí důvěřvat, ž s t nějak v tn pravý mmnt pskládá. Říká s tmu naplňující s prrctví a mně připadal, ž výprava mnhé z nás utvrdila v tm, ž t funguj. Chct být přpadni, kradni jak j lib, stačí si t přát a věřím, ž s vrátít a budt psát tm, jak j transsibiřská magistrála nbzpčná, jak j plšílné cstvat p Mnglsku sám a na mtrc apd. Vlastně jsm na clé cstě, ať už jsm byli v Rusku, Mnglsku nb na Ukrajině, měli nuvěřitlné štěstí na lidi, ať už byli v rli clníků, plicistů, cstvatlů. Nmusli jsm nikh upláct. Když nás náhdu zastavil ruský plicista a pchpil, ž jsm na cstě d Mnglska, říkal něc bláznch a nchal nás pkračvat v cstě. Ruský clník nám pmáhal vyplňvat frmulář a ty plchvky s čským pivm d nás dstal za chtu a vstřícnst, s ktru k nám přistupval, nikliv jak úplatk. Náš prjkt měl dát místním dmrdcům mžnst přivydělat si na živbytí. D Čské rpubliky jsm přivzli jdnáct jurt, ktré s prdaly a něktré z nich dns služí k clrčnímu bydlní. Vzhldm k naší nzkušnsti a kulturním dlišnstm s al prjkt npdařil zralizvat tak, aby dluhdbě vydělával pníz, ktré by s vracly zpět d Mnglska. Nlhkým úklm rganizací, jak j Charita ČR, půsbících v Mnglsku, j udržt pastvc tam, kam patří v stpi! V chvíli, kdy pastvc prdá své stád nb ně přijd a rzhdn s pr živt v měst, už pr něj nní csty zpět. Lidé většinu nnajdu práci a žijí v krajvých částch hlavníh města, v slumch, v prstřdí, Mim města důsldně dbají na čisttu vdních zdrjů pitnu vdu najdt téměř kdkliv. Mnglské děti jsu njn krásné, al i vlmi samstatné. Mají vlmi mál hračk, zat si hrají s přdměty dnní ptřby a přizpůsbují s světu dspělých. Zatpný lm, jdn z njkrásnějších míst na nclh a kupání. V chvíli, kdy pastvc prdá své stád nb ně přijd a rzhdn s pr živt v měst, už pr něj nní csty zpět

11 PO VLASTNÍ OSE ktrému j těžké s přizpůsbit, zvlášť pkud žijt většinu svéh živta spjati s přírdu. Naš csty s v Ulánbátaru 20. srpna rzdělily. Jdn z nás s vrátil ltadlm dmů, dvě dvjic s vydaly žigulíky na cstu zpět přs Bajkal a já jsm tam zůstal. Vybavn mtrku, na ktru jsm ani nměl papíry, jsm bruzdal sám stpí mzi Ulánbátarm a Galtm, abych dhlédl na t, ž jurty budu přvzny d hlavníh města, nalžny d kntjnru a pslány d ČR. Thdy s mi zdál, ž s d Mnglska jště vrátím. Tntkrát vybavn něčím jiným nž žigulíkm nb mtrku. Sdím tď v Nvsibirsku, ktrý j asi km d západních hranic s Mnglskm a zítra s vydávám s svu sstru, mámu a tátu tn sn splnit! Přji vám hdně štěstí při ralizaci vašich snů, ať už jsu jakkliv plšílné! PROJEKT GER v splupráci s Charitu Čská rpublika směřuj k pdpř byvatl mnglskéh vnkva, ktří ztrácjí živbytí, jsu nucni puštět dmv a tím dstávají sb i rdinu d sciální pasti. Prtž všm umí vyrábět tradiční, vlic kvalitní a krásné jurty, pdpru jjich výrby a prdj s jim tvírá mžnst zůstat dma. SITUACE V GALTU Okrs Galt má cca 5000 byvatl. V jh správním cntru, kd jsu vdl úřadů 2 banky, škla, lékař, htl, pšta, črpací stanic, anténa mbilníh prátra, bchdy a řmslníci, žij trval v dřvěných dmcích přibližně 300 lidí. Zbytk byvatl žij v klní stpi přdvším v jurtách. Přs dvě třtiny byvatl krsu tvří rdiny pastvců, dál jsu zd lidé zaměstnaní v těžbě a zpracvání dřva, na stavbách dmů a jurt, v sadch a také v administrativě a službách. Důsldkm dzudu v zimě 2011 ztratil vškrý dbytk 83 rdin a vliké úhyny v stádch měl 112 rdin. VÝROBA JURT Jurty pr prjkt vyrábí dvě dílny v cntru Galtu. Dřv pchází z klních mdřínvých lsů, matriál na txtilní části j z Ulánbátaru. Při kmunikaci s administrativním vdním dcházl k btížím situacím díky rzdílnému vnímání kvality a času Mnglů a Evrpanů. Ovšm výrbu vd zkušný, rspktvaný a mudrý mistr Amabat, cž udržní cléh prjktu vlmi prspěl. Typická csta na jihu střdníh Mnglsk. Vlbludi jsu npstradatlní jjich srst j důlžitu survinu při výrbě blční, plstí, izlací jurt atd. Skládám si věci v hlavě jak mzaiku Txt: Lnka Liška Ft: David Hlas Rzhvr s Mniku Drápalvu jdnu z mála čských návrhářk, ktrým s pdařil prsadit v světě

12 INTERVIEW Pvídaly jsm si tm, jaké t j, prrazit v zahraničí, jak jsu na tm Čši s dbrým vkusm a c j pdl ní njvětší módní pkl. Když jsm studvala txtilku, vycházl s mnu hdně módních návrhářů, al dtď jsm nich nslyšla. Prsadit s dns j vlmi těžké, jak s t pvdl vám? Módním návrhářm s člvěk nstan jn díky vystudvané škl. Trvá t vlmi dluh, nž si vyzkuší své znalsti v praxi a zjistí, c t vlastně znamná. Být návrhářm v Čchách nní nic jdnduchéh, a prt t mžná tlik začínajících vzdá. Ptřbujt hdně času a pdpry, aby s vám t pdařil a taky samzřjmě hdně štěstí. Pamatujt si první impulz, kdy jst s rzhdla, ž s chct živit módu? Někdy v patnácti mě napadl, ž budu schařku. Byla jsm hračička a d dětství mě bavil vytvářt něc rukama. Rdič mi ptm při výběru střdní škly tnt nápad upravili na návrhářství. Měli dbru trfu a mžná ani sami ntušili, jak blízk k sbě tyt bry mají. Splnila jst si sn, ktrý má snad každá žna. Prbírat s látkami, navrhvat nvé blční, vlivňvat styl mnha žn, cstvat. Měla jst někdy bdbí, kdy jst si říkala, ž byst raději ryla někd na pli? A prč? Měla jsm bdbí, kdy mi chyběla přírda a chvilka klidu. V dbě, kdy jsm každý druhý týdn cstvala d Franci a zpátky, mi začínaly věci přrůstat přs hlavu. Začala jsm přmýšlt tm, c vlastně chci a kam dál svůj živt směřvat. C nb kd vás njvíc inspiruj? Inspiruj mě ckliv dal by s říct živt. Vš, c s klm děj a zaujm mě t, lz zpracvat jak inspiraci. Můž t být pcit z člvěka, ktrý prjd klm, hudba, ktru zaslchnu, nápis na dmě nb běžné dnní činnsti, na ktrých nic zvláštníh nní. Skládám si věci v hlavě jak mzaiku a stál s dzvídám nvé věci, z ktrých ptm vznikají nvé nápady. V Praz mát svůj vlastní shw rm. J mžné vaš mdly najít i jind nž na Klkc Cach-cach, ktrá byla cněna Akadmií dsignu ČR v rámci cn Czch Grand Dsign. Mdl z klkc cutur. intrntu nb v galrii Máns? Mát nabídky d jiných bchdních řtězců? V Čchách j zatím stál prblém najít mdly d návrhářů. Pkud nmát vlastní bchd, jsu vaš mžnsti mzné. V Praz jsm tď v kntaktu s dvěma butiky, ktré chtějí fungvat na systému cncpt str, chtějí tdy prdávat mdly víc značk dhrmady, jak j t běžné v zahraničí. Snad s t pdaří. J těžké v Čchách mdly prdat? Čši prý raději nakupují knfkci, prtž j njn lvnější, al i dstupnější. Nějak s nám prý nchtějí hldat nvé mžnsti, kvalitnější, riginálnější výrbky. Cítít t stjně? An, bhužl, u většiny přvládá tnt přístup. Jak by Čši jli na strvačník. Nradi mění zajté věci a názry. Vždyť t znám i z jiných brů, c třba Zlatý slavík Jak by s uzavírali přd nvými mžnstmi. V módě v tm vidím hlavně strach z vlastníh názru a dlišnsti. Nmají třba byčjné žny stych pdívat s k vám d atliéru nb si bjdnat šaty? Navíc j t pr mnhé mžná mc drahé? Nb s mýlím a jsm vlivněna stjnými přdsudky? Přsně tak, suvisí t hdně s sbvědmím žn, prtž ktrá žna s můž značit jak byčjná? Každé by přc měl zálžt na tm, jak vypadá. Tím, c nsím, vlastně vyjadřujm svůj vztah k sbě a k světu. Nní t vůbc jdnduché, vyrůstaly jsm v určité dbě a splčnsti, ktrá na tyt věci ndbala. Nní tdy divu, ž s s tím většina žn stál ptýká. Jaký j bj s knfkcí? Knfkc nní supřm, j t jiný lvl. Pracuj na úplně jiném základě, na mnžství a cně. Na úrvni cn tdy s ní nmůžm být srvnáváni. Návrhářské značky mají jinu priritu riginalitu a kvalitu. Každý, kd dává přdnst těmt kritériím, ví, ž cna dpvídá těmt hdntám. A určitě t nznamná, ž by na t měla jnm vyšší vrstva. J t spíš přístupu, jstli si t dpřjt. Mít něc, c nikd nmá

13 INTERVIEW V rc 2001 jst pprvé začínala prrážt v zahraničí, a t v Francii. Prý jst thdy francuzsky vůbc numěla. Jak s vám t vlastně pvdl? V Francii j těžké začínat jak cizinc. Já jsm byla vybrána d mzinárdníh prjktu Passag Thiaffait v Lynu, takž jsm měla tvřné dvř. Začínala jsm módní přhlídku a pdařil s mi zaujmut majitl butiku, kd s další měsíc mdly prdávaly. T byl vlmi důlžité, prtž mi t pmhl vydělat první fi nanc a získat důvěru, ž t půjd. Jan Saudk říkal, ž si tady lidé úspěchu v zahraničí nváží, cítít t stjně? N, j t zvláštní... Nmůžu říct, ž nváží, prtž j t určitě důlžité pr ppularitu. Al u th t zůstan, nic dál s nděj. V Čchách t lidi čast dradí. Jak by s tím vytvřila nějaká bariéra, přs ktru s k vám ptm nmůžu dstat. Chtějí p vás kamarádky návrhy či i šaty na míru? Pkud jd kamarádky z bru, tak si čast věci vyměňujm. Taky jsm navrhvala víckrát svatbní šaty. Mám al i kamarádky z db, kdy jsm návrhářka nbyla, a ty t nikdy nnapadl. Znají mě většinu s bathm na zádch a na hrách s móda člvěku nzdá tak důlžitá. Mát za sbu úspěšnu kariéru, přd sbu mnh nvých mžnstí a k tmu všmu dvě děti. Jak vás v vaší tvrbě vlivnil matřství? Víc přmýšlím věcm, ktrým věnuji čas. A taky chci, aby měly smysl. Vymyslla jsm klkci Cach-cach. Skládá s z děvů, ktré si můžt upravvat d mnha pdb pdl svých ptřb a fantazi. Stjně jak v dět- První skica k návrhu svatbních šatů. Ft: Standa Mrhut MONIKA DRÁPALOVÁ (* 1970, Brn) Vystudvala VŠUP v Praz, atliér děvní tvrby a DAMU, br altrnativní divadl. Už d db studií sbírala mnhé cny a tituly, z psldní dby např. Oděvní dsignér rku Tvří pd vlastní značku Mdrá. Byla mzi prvními čskými návrhářkami, ktrým s pdařil prsadit s v světě. Vdla dknc vlastní butik v Lynu, pzději s stala řditlku značky Klrff. Jjí mdly byly nabízny v Japnsku, USA, Libannu, Blgii, Itálii atd. Najdt j i v sbírkách Umělckprůmyslvéh muza v Praz. Pdl jjích návrhů byl vytvřn mnh divadlních a fi lmvých kstýmů (např. k fi lmu Amrika) nb kstýmy k albu zpěvačky Anny K. J šťastnu maminku dcrk Emmy a Drtky. ském světě, j t umění hrát si jak třba s puzzl. C t pdl vás znamná mít dbrý vkus? Vkus s nlz rychl naučit, j t věc výchvy a vzdělání. Už d dětství vnímám věci klm sb, ktré frmují náš vkus. Prt bychm s měli bklpvat věcmi, ktré mají hdntu, njn v smyslu fi nančním, al i duchvním. C Čši a módní cítění? Jak na tm pdl vás v srvnání s zahraničím jsm? T právě suvisí s vkusm, naklik jsm schpni vnímat krásu. Móda j sučástí kultury, v svět má tradici a vyvíjla s jiným směrm nž u nás. J těžké t srvnávat. V čm njraději chdít vy? Pdl přílžitsti a v čm s cítím dbř. Mám ráda přírdní matriály, kntrasty a pánské střihy. Jaké mát plány d buducna? Tď si užít lét! A na pdzim přhlídky a výstavu v Praz na akci Dsignblk a Pragu Fashin Wknd. C j pdl vás t njvětší módní pkl? Když s někd snaží být někým jiným, nž j. Figurální studi (pastl). Czch fashin wk na výstavě Exp v Shanghai. Ft t: Prfi fil l Mdia

14 TREND Vyprávění tm, jak s čským lidm bydlí v mnglském příbytku. Vyzkušt si živt v jurtě byl spntánní rzhdnutí, ktré vzšl z tuhy žít blíž přírdě. A tady j náš příběh, ktrý s dhrává v zahrádkářské klnii v Brně. Txt: Vrnika Hajníkvá Ft: Lubš Libl Kuchyňský kut, sstavný z různých kustů staréh nábytku, pskytuj stjný kmfrt, jak mát na chalupě. Clá jurta j z přírdních matriálů. Spj jsu například z pružků kůž. Všchny rnamnty v jurtě jsu ručně malvané mnglským mistrm. Vjurtě jsm začali žít v květnu minuléh rku. Mc jsm si přáli vypadnut z strtypu panlákvéh bydlní, takž jakmil s nám naskytla přílžitst pstavit si jurtu u kamaráda na zahradě, nváhali jsm ani minutu. Z začátku byl bydlní spíš imprvizvané, spali jsm na matracích na zmi, d jurty bz kn tkl, měli jsm jn jdnu lampu a v pdstatě žádný nábytk. Musím al říct, ž jsm si t spíš užívali, nž abychm nějak strádali. Vařili jsm například vnku na hništi a když jsm jště nměli stůl a židl, dali jsm si na zm dku, a v pdstatě jsm si dělali každý dn na zahradě piknik. Dns, skr p rc, už nabízí naš jurta téměř luxusní bydlní. Nchali jsm si udělat pdlahu i střšní kna, p bvdu j rzmístěn nábytk, ktrý jsm průznu psháněli, ppravvali nb vyrbili jak třba pstl, ktrá kamžitě zaujm každéh příchzíh. Líbí s mi, ž j t bydlní mnha kntrastů. Mám zd zavdnu lktřinu i rychlý intrnt, al vdu nsím z studny. Na kbrc mám výknný vysavač, al prádl si prm na valš. Vdu hřívám na kamnch a kupm s v sdací vaně, al když přijdm mzi lidi d civilizac, nikd nic npzná. Njprv jsm myslli, ž jurtu budm pstupně dvybavvat a vylpšvat, až dsáhnm kmfrtu, na ktrý j člvěk tak nějak zvyklý z panláku, al j t spíš napak. Jurta nám ukazuj, c všchn člvěk vlastně vůbc nptřbuj, a prt bychm chtěli jít d buducna cstu c njvětší jdnduchsti a například ldničku nahradit nějakým malým sklípkm a pdbně. Nšní vdy ani vařní na kamnch mi nvadí i p rc t pr mě 26 27

15 TREND Jurta nám ukazuj, c všchn vlastně vůbc nptřbujm. Najdnu s dstant d jinéh světa a získát určitý nadhld nad tím, c j skutčně důlžité. má stál kuzl rmantiky. Člvěk s najdnu dstan jakby d jinéh světa a získá i určitý nadhld nad tím, c j skutčně důlžité. Jurta na psychiku člvěka samzřjmě půsbí v mnha různých směrch. Řkla bych, ž ani n tak kruhvým půdrysm jak tím, ž vás d klní přírdy dělí jn něklik cntimtrů plsti a plachty. V bytě či dmě j člvěk chráněný a izlvaný, tady j slyšt každá kapka a každý závan větru. Žij zd s přírdu v dalk větším spětí a uvědmuj si, jaku má nskutčnu sílu. Lhkst a křhkst bydlí také určitě půsbí, navíc vědmí, ž s dá kdykli sbalit a pstavit na jiném místě, j pr mě jak pr člvěka, ktrý nmá rád závazky, darm z nbs. Studijní a pracvní pvinnsti nás zatím jště váží k Brnu, brzy al chcm kupit pzmk, ktrý bychm pčvali s přátli, ktří mají stjné přdstavy jak my. Tnt rk byl vlastně takvý tstvací, lidé s čast ptali, jstli s dá v jurtě přžít zima, takž jsm s t rzhdli c njdřív vyzkušt. Musím říct, ž jurta zvládla i ty njvětší mrazy a větry na jdničku. Tď s zas lidé ptají, jstli s tu dá žít s malým miminkm, takž alspň vím, c tstvat d buducna. Pr vliký zájm jsm s rzhdli jt lts d Mnglska pr další jurty; vyjd t ttiž dalk lvněji, nž si nchat vyrbit jurtu v Čchách. První jurty jsm přivzli v rámci charitativní akc v Mnglsku. Jsu zd blasti pstižné takzvaným dzudm, cž j vliké such v létě a strašný mráz v zimě. Násldkm těcht pdmínk umírají místním pastvcům jjich stáda, na ktrých jsu xistnčně závislí. Tit pastvci s pak vydávají za vidinu lpších zítřků d hlavníh města Ulánbátaru, kd však pr ně nní prác a ni prpadají alkhlismu. Díky jurtě jsm pznali spustu skvělých lidí, ktré tnt živtní styl přitahuj. Pstl vyráběl přítl Libr jn za pmci dláta a mtrvé pily. Npužil ani jdn hřbík. Naší zvědavé vci říkám Stará. Jak můžt vidět, d změ v Jurtě pravdu zima být nmůž. Na nvé stád s pak většinu již nikdy nzmůžu. Jdnu z mžnstí, jak j udržt v těcht blastch, j dát jim práci, prtž jdna z věcí, ktru umí pravdu dbř, j vyrábět tradičními způsby a v pdstatě dma na klně krásné mnglské jurty. Nyní bychm chtěli zúrčit nabyté zkušnsti a dvzm jurt udělat pět radst jak lidm v Mnglsku, tak lidm v Čchách. O jurty j zd ttiž stál větší zájm přizují si ji lidé njn jak stan na vřjné akc nb jak ubytvání pr větší pčt lidí při různých kurzch, al dvážnější jdinci už v nich začínají žít. Mně sbně s například vlmi líbí nápad využívat jurty pr lsní šklky. Existuj samzřjmě i mnh skptiků, ktří tvrdí, ž s jurta d našich pdmínk nhdí, například, ž by kvůli vlhksti mhla začít plsnivět. T s při nsprávném zacházní njspíš stát můž, stjně jak s t děj v mnha dmch či chalupách. My však žádnu takvu zkušnst nmám a s jurtu zatím nbyl njmnší prblém. Mhu s bjvit i připmínky, ž s jurta nhdí d naší čské krajiny. Takvát tvrzní mi přijdu maličk pkrytcká třba panláky s nhdí vůbc nikam a stjně jsu všud. Chápu, ž t nní tradiční čská stavba, al na druhu stranu j t vlmi citlivé bydlní, ktré má tndnci s s přírdu spíš prpjit, nž aby d ní zasahval a nchával v ní jizvy. Jurta rspktuj živt jak takvý, jh nustálu změnu a phyb. J pdřízna vzniku a přirznému zániku stjně jak všchny živé rganismy. Vnímám t jak správné a cítím, ž j t přístup, ktrý tď naš Změ ptřbuj

16 VIDĚNO Z OKNA BENÁTKY Dóžcí palác Bnátky a Pzruhdné bhatě zdbné hlavy slupů s symblickými výjvy. Rliéf Lví ústa d tét schránky Bnátčané vkládali annymní udání. Txt: Ptra Špidlíkvá Ft: Zuzana Priščákvá D druhéh patra návštěvníci vstupují p zlatém schdišti. Ozdbu sálů jsu vlklpě pjaté strpy, ktré zpracvávali njvýznamnější rnsanční umělci. Prtž vás žlutými linkami vzím njn p Čské rpublic, al i d zahraničí a jarní pčasí vyslvně láká k cstvání, vydám s v črvnvé rubric Viděn z kna d Bnátk. V baště rnsančních památk, ktré v své krás zastiňují na každém krku jdna druhu, zastřím na njvětší světsku stavbu Itáli Dóžcí palác. Až s na náměstí sv. Marka dstatčně pkchát majstátní a vlklpu byzantsku baziliku, pkračujt směrm na nábřží a klnádu a mnumntální palác nmůžt přhlédnut. Vstup j umístěn na malém náměstíčku Piaztta San Marc. Jak již názv napvídá, palác býval sídlm bnátskéh vládc dóžt, byla zd umístěna radnic, sudní dvůr, mučírna i věznic. Půvdní pvěný hrad byl vystavěn v 9. stltí, sučasnu pdbu dstal Dóžcí palác v stltí. Hlavní fasádu zdbí dvě řady ldžií a dívá bílý a růžvý mramr v ksčtvrcvém vzru. Pzruhdným rysm palác jsu dkrac nárží a slupů, ktré bsahují stvky plastik a přdstavují jakusi střdvěku ncyklpdii přístupnu vřjnsti. Symblické výjvy dkazují na biblické, astrlgické a alchymistické zdrj thdjšíh vzdělání. Každéh návštěvníka hrmí brvský a přnádhrný sál Vlké rady přsně tak, jak t v minulsti zamýšlli přdstavitlé Bnátské rpubliky. Tyt sály měly být rprzntativní a dmnstrvat sílu, vážnst a vliv rpubliky všm příchzím. Nachází s zd njvětší ljmalba na světě, braz Paradis d Tintrtta. I vy, kd njst fanušky památk, a přst s rzhdnt rzidnci dóžat navštívit, si vyčlňt na prhlídku alspň dvě hdiny. Vlklpst sálů jdnduš vyráží dch. Mst vzdchů spjuj palác s bnátským vězním, kd v své dbě pbýval i italský spisvatl Casanva, známý svými milstnými avantýrami. Dóžcí palác j majtkm Itáli, d rku 1924 jj spravuj bnátská samspráva a j zapsán na sznam světvét dědictví UNESCO. V szně jsu brány palác tvřny d 9 d 19 hd

17 NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI Nvinky z Nadačníh fndu prti krupci Nbát s a nkrást, a n nakrást si a nbát s." Tt trik můžt zakupit v našm intrntvém bchdě na C j v fndu nvéh? Bdlivě sldujm, jak ministr prác a sciálních věcí Jarmír Drábk bhajuj v médiích nvý infrmační systém na úřadch prác, a vytrval pukazujm na jh lži. Věřím, ž vytrvalst s vyplácí. Dnně vyhdncujm pdněty krupci, ktré přicházjí d bčanů, a analyzujm závažné krupční kauzy. S jdnu z nich njspíš jště d prázdnin pdrbně sznámím vřjnst. Čtyřict šst prcnt Čchů, Mravanů a Slzanů si myslí, ž prti krupčníkům s dá něc dělat a tři lidé z dsti jsu chtni vystupit prti krupci vřjně. 41 % bčanů pak má za t, ž naš změ spěj k radikálním změnám a čká ji nvý listpad T jsu čísla z črstvéh výzkumu splčnsti Factum Invni, ktrý s uskutčnil z iniciativy Nadačníh fndu prti krupci. Nznějí psimisticky. Pkud s vám líbí zbrusu nvé tričk fndu s kmtrvsku spéztku, můžt si h bjdnat na a pdpřit tím práci fndu. Starám s zklidnění našich kmtrů 32 33

18 NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI Štafta Stanislav Brnard s ptá Karla Jančka ft: Lukáš Žntl Přdstav si včři, na ktré s pdává hdně vlká ryba. Čím ji budš zapíjt? Až s budu srvírvat pravdu vlké ryby, tak budu zapíjt výbrným archivním vínm. Tt vín j ptřba již začít vybírat, prtž vlké ryby s začnu srvírvat vlmi brzy. Jak bys změnil pravidla parlamntních vlb, aby s významně zvýšila pravděpdbnst, ž s d Sněmvny knčně dstan víc jdničk nž nul? Jsm přsvědčn, ž klíčvé jsu tři bdy. 1) Změnit vlbní systém tak, aby umžnil prsazní sbnstí, ktré budu mít pravdvu zpětnu zdpvědnst k vličům. 2) Zakázat pliticku rklamu. T pvd k ptlační jdnh z njvětších mtrů krupc, prtž strany nbudu ptřbvat nlgálně získávat vlké prstřdky k blpní clé rpubliky. V knčném důsldku t pvd k návratu k tradiční plitické agitac a přsvědčvání kvalitě prgramu dané plitické strany. 3) Prkazvat půvd majtku, a t jak přd vstupm d plitiky, tak i p uknční aktivní činnsti. T vlmi znsnadní využívání nakradných pněz a sníží mtivaci zjdů d plitiky vstupvat. Víc důvdch prč jsu právě tyt tři bdy důlžité, si můžt přčíst na mých sbních stránkách C pvažujš za njvětší dsavadní úspěch NFPK? Myslím si, ž njvětší úspěch fndu spčívá v tm, ž spusta zjdů s začíná bát, ž na jjich krupční jdnání někd důvěryhdný tvřně pukáž. Tímt způsbm začíná fnd půsbit prvntivně a ukazuj lidm, ktří chtějí aktivně něc změnit, ž situac nní bznadějná a ž jd změnit. STANISLAV BERNARD Od rku 1991 j splumajitlm a gnrálním řditlm úspěšnéh rdinnéh pivvaru Brnard. Zalžil a byl przidntm Čskéh svazu malých nzávislých pivvarů. J místpřdsdu správní rady Nadačníh fndu prti krupci. KAREL JANEČEK Přdsda dzrčí rady splčnsti RSJ. Titul Ph.D. získal v bru Mathmatical Financ na prstižní pittsburské Carngi Mlln Univrsity. V USA abslvval také br fi nanc na Bradly Univrsity. J přdsdu správní rady Nadačníh fndu prti krupci. Vltšním rc byst si jistě nměli nchat ujít návštěvu jdné z 12 památk UNESCO. Čsk ttiž slaví dvact lt d zapsání první z nich na tnt prstižní sznam. Hitm ltšní szny j p rzsáhlé rknstrukci nvě tvřná funkcinalistická vila Tugndhat v Brně. D dějin všla njn silným příběhm svých byvatl, al přdvším unikátní architkturu a na thdjší dbu vlic mdrním tchnickým zázmím. Tajmnu šifru mistra Santinih můžt bjvit v putním kstl sv. Jana Npmuckéh na Zlné hř v Žďáru nad Sázavu. V ambitu kl kstla s nachází pět bran a pět kaplí, v kstl j pět ltářů a na hlavním ltáři pět cntrálních hvězd. Clý arál j dslva prtkán mystickými symbly a záhadami. Ncht s kuzlit zahradami v Krměříži, ktrá běhm ltní szny připmíná rajsku zahradu. Místní zahrady, ktré jsu zapsány na sznamu světvéh dědictví UNESCO, jsu dknalu symbiózu světla rstlin, vdy, umění i architktury. Květná a Pdzámcká zahrada patří k těm njkrásnějším v Evrpě. Sučástí Arcibiskupskéh zámku j vrpsky prslulá brazvá galri. V jjí jdinčné xpzici s nachází mim jiné brazy d Tiziana, van Dycka či Dürra. Víc památkách UNESCO nalznt na stránkách

19 DETEKTIVKA Čtyři mrtvly za čtyři měsíc. Tnhl jb začínal zajímavě a vclku jasně. Michala Vr- líčka, sukrméh dtktiva na vlné nz, slvil přd čtyřmi měsíci Radk. Zavraždili mu přítlkyni a n nchtěl nchat věc jn na plicii, ktrá si stál pátrá, al jště nic kludnéh nzjistila. Vypadal t jak ukázkvý případ. Luci si našla tajnéh milnc, djla za ním d Prahy a naknc sknčila s nylnvu strunu klm krku a hrací kstku v dlani v místním parku. Případ s začal kmplikvat v chvíli, kdy byla měsíc pzději nal- zna v Plzni mrtvla muž s jasným pznávacím znam- ním, nylnvu strunu klm krku a hrací kstku v ruc. Luci, Jáchym, měsíc pzději Anna a dalších třict dní pzději Kristýna s stali člny pdivnéh hráčskéh klubu, z ktréh už nbyl návratu. Každá z bětí Hráč, jak vraha přkřtila místní média, byla uškrcna a v dlani svírala kstku s přadvým číslm. Kstkvý rituál s pakval pravidlně p měsíci. Michal tušil, ž už mnh času nmá. Uplynul právě třict dní d psldní vraždy. Nbyl s al čh chytit. Oběti zdánlivě nic nspj- val. Většina vražd prběhla v Praz a běťmi byly mladé dívky. D tht kncptu al nzapadal Jáchym, z ktréh živt vyprchal na plzňském nádraží. Byl t muž, manažr v vyské pzici. Tak c mají ksakru tihl čtyři splčnéh? Michal si nalil kávu a psadil s k svému stlu v malé prvi- zrní kancláři na Václavském náměstí. N ž by s mu vdl tak dbř, dřív tu bydlla jh babička. Michal prstr jn zdědil a přstavěl první pkj na kanclář rzlz asi 20 m čtvrčních. V druhém pkji, k ktrému vdla úzká chdba, přspával a vyknával vlastně Část 5. všchny úkny. Vařil na malém lktrickém vařiči, věci měl ulžné p krabicích a spal na zmi na matraci. Vdl pkj s nacházla také malá kuplnička s imprvi- zvaným sprchvým kutm. Michalvi tnhl způsb živta naprst vyhvval. Mhl s tak plně sustřdit na práci. Ppíjl kávu a kukal vn z kna přím na schu svatéh Václava. Pzrval jdiné pjítk mzi všmi běťmi, p magistrál prjíždějící žluté autbusy. Další spjující prvk p nylnvé struně a hracích kstkách. Prjl si všchny trasy bětí. Žádná s nsh- dvala. Urputně přmýšll a na mapě si značil trasy, al nic nnaznačval nějaké pr- myšlné stratgi, tdy zatím. Většina bětí byla zavražděna v Praz, byl tdy přdpklad, ž vrah by mhl z tht města pcházt, c tam al pak ksakru dělala ta Plzň? Michal si pvzdchl a zapálil si tvrdu camlku. V hlavě s mu buřily myšlnky. Jdiné, c měl, byly jn strhé infrmac: 4 vraždy, 3 žny, 1 muž. Všichni v dn své smrti jli žlutým aut- busm. Michal s zaskl na mrtvém bdě. Měl pcit jakby si s ním a s plicií jn někd phrával. Al pak tu byl tn měsíční intrval. Prč? Otázk byl víc nž dpvědí. Michal dpil kávu, hdil na sb bílé trik a džíny, přs ramn dal kžnu brašnu s fťákm a laptpm a vyšl vn z dmu. Ucítil tplý črvnvý vánk. T, c s chystal udělat, byl hlé šílnství. Na Flrnci si zakupil dvě jízdnky, ktré jště tn dn mhl stihnut prjt. Praha Brn a zpět. Divná vlba, pmysll si. Nasdl na žlutý autbus v 15:30. Na sdadl 36 zapjil laptp d zásuvky, připjil s na intrnt a mzi bruzdáním p síti bdlivě pzrval svj splujzdc. Přídil tajně pár ftgrafií, pak si na laptpu prklpl i pár zaměstnanců z řad stvardů a řidičů, ktří v dn vraždy vzli běti. Nic nnasvědčval tmu, ž by měli mít s vraždami ckliv splčnéh. V něktrých pří- padch ani ntušili, ž s jich tahl věc vůbc týká. Na palubě autbusu s přc nic nstal. Když v 18:15 drazil Michal d Brna, prhmatal si zátylk, prtáhl s a vystupil na aut- busvém nádraží. Připadal si jak blázn. C čkal? Ž si vdl něj sdn vrah a řkn Ahj, já jsm Karl a jsm zd- pvědný za všchny ty vraždy, na ktrých děláš? Musl s sám sbě smát. Zapálil si cigartu a čkal na autbus v 19:00, ktrý h dvz zpátky d Prahy. P cstě nmysll na nic jinéh nž na t, jak si dá dma sprchu a urvná si myšlnky. Sám sbě slíbil, ž nbud už dál dělat takvé hlupsti. Rzhlédl s klm sb a usudil, ž mu žádný cstující npřipadá nějak zvlášť pdzřlý. Něklik studntů, maminka uklidňu- jící maléh synka, pár mužů v blku a všchn statní už splýval v nutrální šdi. Pr jisttu udělal nnápadně pár snímků. Jště nž usnul, prhlédl si svéh splujzdc na vdljším sdadl. Obyčjný, trchu vsnicky vypadající chlapík s brýlmi asi střd- níh věku. Měl hladký mastný bličj a až pvážlivě prřídlé vlasy. Luštil sudku a klí s nstaral. Když s Michal rán vzbudil, uvařil si jak bvykl kávu, namazal chlba a zastavil s d schránky pr nviny. Při čtní titulní stránky dnšníh vydání přstal pmalu kusat chléb, zapálil si cigartu. Najdnu praštil d stlu tak silně, až si pranil pravu ruku. Zařval a dbral s d kuplny štřit si dlaň. Na stl zůstaly nviny s jasným titulkm: Hráč pět uděřil v Praz! Článk pkra- čval jdnduchými větami: Mladý muž nalzn v tmavé uličc s nylnvu strunu klm krku. V ruc měl pět hrací kstku, natčnu na čísl pět. Napsldy byl spatřn v autbus splčnsti Studnt Agncy, ktrým s v 19:00 vracl zpět z Brna d Prahy. Plici p pachatli pátrá. Ot Břizgvič Pkračvání příště Jakákliv pdbnst s skutč- nými událstmi a sbami j čistě náhdná

20 SVĚT PLNÝ CHUTÍ DOBA PŘÍPRAVY 20 minut DOBA VAŘENÍ 1 hdina POČET OSOB 6 INGREDIENCE Lasagn: 50 g másla 1/3 hrnku hladké muky 2 šálky mléka 400 g plchvka krájných rajčat ZPŮSOB PŘÍPRAVY Bazalkvé pst: 1. Opláchnuté a sušné lístky bazalky rztřt s slí na hladku pastu. 2. D pasty pmalu přilévjt lj a stál míchjt d hladka. Přidjt čsnk a dál třt. Čsnk má být z psta cítit, nikli mu vévdit. 3. Vsypt pinivé říšky i parmazán a stál třt. Výsldkm by měla být hladká hmta. Můžt přislit a ppřit, al patrně parmazán j již slaný. bazalkvé pst větší mzzarlla parmazán (črstvě nastruhaný) lasagn Bazalkvé pst: 2 3 hrsti bazalkvých lístků 1/2 lžička hrubzrnné sli 50 ml livvéh lj 2 3 stružky čsnku Lasagn: 1. Přdhřjt trubu na 180 C. 2. Bšaml v mnším hrnci rzpusťt másl, přidávjt muku a pmalu kaši míchjt. Pstupně přilévjt mlék a rajčatvu šťávu p dbu cca 5 minut, dkud máčka nzhustn. 3. Dn vyšší zapékací misky vytřt kuskm másla. Plžt první vrstvu plátky lasagní. Na ně rztřt tršku bazalkvéh psta. Přidát bšaml, mzzarllu, dkapaná 50 g pinivých říšků 4 lžíc parmazánu Salsa: črstvá bazalka 1 lžíc livvéh lj 2 avkáda 1 rajč 1 mnší, najmn naskaná črvná cibul rajčata a psypt parmazánm. Takt pkračujt, dkud vystačí ingrdinc. Psldní vrstva j vrstva bšamlu a parmazánu. 4. Pčm dzlatva 1 hdinu. Salsa: Nakrájjt avkád a rajčata na malé kusíčky, v misc smíchjt s cibulku, bazalku, ljm a patrně prmíchjt. Pdávjt s upčnými lasagnmi. Když vš nchát dlžt, pěkně s prpjí chutě. Dbru chuť. Milí čtnáři, tnt rcpt hdntím na škál d jdné d pěti třmi bdy. PRO Bdy dávám za surviny pinivé říšky, rajčata, avkád, livvý lj, cibuli, čsnk, mzzarllu. Obliba italských pkrmů u nás stál rst, bzvláště v ltních měsících, kdy jsu dstupné surviny, zjména črstvá zlnina a bylinky. PROTI Plný pčt bdu ndávám za těstviny z bílé muky, bílu muku a másl. Když připčtu mzzarllu a parmazán, livvý lj a říšky, vychází nám z th, ž tnt pkrm bud mít tršku vyšší kalricku hdntu díky bsahu tuků. Chvála rajčat Rajčata jsu p brambrách druhá njpužívanější zlnina na světě. S každým kuskm rajčt dstant d těla vitaminy, vlákninu, vdu a minrály. Lykpn t j črvné barviv, ktré najdt i v mlunch, paprikách a grpch j vlmi silný antixidant, chrání naš buňky a pmáhá játrům vytvářt prtirakvinvé buňky. Lykpn j lép využitlný z tplně upravných rajčat. Prt si dpřávjt i dušná, pčná a grilvaná rajčata. Črvnu zlninu ndávjt d ldnic. Zastaví s tak dzrávací prcs a tím vznik těcht prspěšných látk. Avkád Avkád bsahuj látky, ktré snižují chlstrl, mají antixidační účink a také snižují krvní tlak. Pinivé řchy Pinivé řchy jsu malu raritu mzi řchy, prtž t jsu vlastně smínka brvic. Obsahují 61 % tuků. Díky bsahu vitaminu B1 a snciálních mastných kyslin pmáhají při pruchách nrvvé sustavy. Dpručují s lidm, ktří trpí strsm a dprsí, al i těm, kd jsu vystavni vyšší dušvní zátěži (např. studntům). Jjich mastné kysliny mají blahdárný vliv na cévy. Mají mírně nasládlu chuť, hdí s d salátů, psta a slaných rýžvých jídl. Tnt pkrm s skládá přvážně z sacharidů a tuků, j zd jn vlmi mál bílkvin, ktré mají sytící schpnst. Lasagn si dávjt jdnu za čas. Pkud budt na cldnním výltě na kl či při jiné sprtvní aktivitě, vlt raději pkrm s méně tuky, víc bílkvinami a určitě si dpřjt črstvý salát. Přji dbru chuť

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000 Tiskvá zpráva Praha, červen 2008 Skvělý HD braz pr každéh Elegantní nvá řada BRAVIA S4000 Čtyři rzměry brazvky úhlpříčka až 40 palců Nvý design sft-line vycházející z knceptu draw the LINE 1080p Full HD*

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Submit. Založeno: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanova, Saxana

Submit. Založeno: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanova, Saxana Prstřen (2) Submit Zalžen: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanva, Saxana Známý blíbený i zatracvaný seriál televize Prima. Někdy se pbavíme, ale čast nám zůstává rzum

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

TRENÉRSKÁ KONFERENCE 6-TI NÁRODŮ MARTIN KAFKA

TRENÉRSKÁ KONFERENCE 6-TI NÁRODŮ MARTIN KAFKA TRENÉRSKÁ KONFERENCE 6-TI NÁRODŮ MARTIN KAFKA 28.05.2012 Ve druhé plvině května jsem měl mžnst zúčastnit se 8. rčníku trenérské knference 6-ti Nárdů, která se uskutečnila v St. Cyprien u Perpignan v termínu

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI

TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI TÁBOROVÁ HRA MISIONÁŘI Každý den jsme putvali jedním kntinentem a v ranní a večerní mdlitbě jsme pamatvali na knkrétní prblém dětí v daném kntinentu. Tábrvu hymnu se stala hymna PMDD. misinářské výpravy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více