Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora."

Transkript

1 USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. usnesením č. 2013/3552 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/3553 1) provedla rozpočtové opatření č. 51 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3554 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci technický dozor investora takto: 1. Třinecký inženýring, a. s., Frýdecká 126, Třinec IČ OSA projekt s. r. o., Kafkova 1133/10, Ostrava Mor. Ostrava IČ uzavřít mandátní smlouvu č. 8/2013 Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci - technický dozor investora se společností Třinecký inženýring, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Staré Město, Frýdecká 126, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření mandátní smlouvy č. 8/2013 dle bodu 2) přednesu, se společností Třinecký inženýring, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Staré Město, Frýdecká 126, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 15)

2 usnesením č. 2013/3555 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby s názvem Správa a údržba autobusových zastávek na území města Třince 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na služby s názvem Správa a údržba autobusových zastávek na území města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 4) rozhodla ustanovit komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení: Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Ing. Ivo Kantor Mgr. Jana Gawlasová Ing. Miriam Hronovská Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta PhDr. Milada Hejmejová Ing. Patrik Žondor Ing. Alena Lasotová Mgr. Ewa Sniegonová 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky 6) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3556 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec - tělocvična posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium nabídková cena v Kč bez DPH 60 % doba výstavby v kalendářních dnech 40 % Váha kritéria 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek s nabídkami: Hodnotící komise Mgr. Rafał Zawadzki Ing. Jarmila Šagátová Mgr. Jana Gawlasová Náhradníci Mgr. Regina Klusová Ing. Jan Niemiec Ing. Patrik Žondor Strana 2 (celkem 15)

3 4) rozhodla ustanovit komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta Ing. Daniel Fojcik Mgr. Jana Gawlasová Ing. Arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Náhradníci Ing. Ivo Kantor PhDr. Milada Hejmejová Bc. Alexandra Lipowská Ing. Patrik Žondor Ing. Miroslav Roszka Mgr. Regina Klusová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec - tělocvična, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec - tělocvična. usnesením č. 2013/3557 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce hlasatelny Městského stadionu v Třinci takto: 1. T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ STAVORENOL s. r. o., Frýdecká 549, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 09/2013 na realizaci rekonstrukce hlasatelny Městského stadionu v Třinci mezi Správou tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), příspěvkovou organizací a firmou T-DEX, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. 3) pověřila ředitele Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), příspěvkové organizace, Mgr. Radka Procházku, k uzavření smlouvy o dílo č. 09/2013 dle bodu 2) přednesu, s firmou T-DEX, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3558 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace ZŠ Kaštanová 412, Třinec - rekonstrukce venkovního hřiště takto: 1. SPORT CLUB s. r. o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí IČ ENERGETING CZ, s. r. o., Střítež 252, Střítež IČ RPS-I, s. r. o., Průmyslový areál 13, , Zlín IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/06/165 na realizaci projektové dokumentace rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Kaštanová 412 v Třinci mezi městem Třinec a firmou SPORT CLUB, s. r. o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 15)

4 usnesením č. 2013/3559 1) schválila přijetí účelové investiční dotace poskytované Moravskoslezským krajem ve výši Kč. Tato dotace je účelově určena k úhradě uznatelných nákladů na pořízení dokumentace pro zadávací řízení Integrované výjezdové centrum Třinec. uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, jejímž předmětem je závazek Moravskoslezského kraje poskytnout městu Třinec účelově určenou dotaci a závazek města Třinec tuto dotaci v souladu s jejím účelovým určením užít. usnesením č. 2013/3560 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na autorský dozor akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci uzavřít smlouvu č. 10/2013 na autorský dozor akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci se společností FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření mandátní smlouvy č. 10/2013 dle bodu 2) přednesu, se společností FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3561 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na vypracování projektové dokumentace MěÚ Třinec rekonstrukce zasedací místnosti uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/105/Ro na vypracování projektové dokumentace MěÚ Třinec rekonstrukce zasedací místnosti se společností NABITO, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Máchova 643, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3562 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne č /2012/IM na stavbu Podjezd pod železniční tratí, náměstí TGM v Třinci v rámci projektu Via Lyžbice mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem a zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., se sídlem ve městě Praha 1, Národní 10, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 15)

5 usnesením č. 2013/3563 v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec - Osůvky zřídit věcné břemeno spočívající v právu vstupu na pozemek, chůze a jízdy a právu provádění správy, údržby, oprav a úprav stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 318/10, 320, 341 v katastrálním území Konská, mezi městem Třinec a panem T. K. a paní A. K., bytem Třinec, za jednorázovou úhradu 200 Kč včetně DPH v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec Osůvky uzavřít smlouvu č. 2012/02/046/Še o zřízení věcného břemene mezi městem Třinec a panem T. K. a paní A. K., bytem Třinec, za jednorázovou úhradu 200 Kč včetně DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3564 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/098/Ža na vypracování projektové dokumentace Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. objekt č. p na ul. Máchova a Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. - objekt č. p. 708 na ul. Čapkova se společností HAMROZI, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Polní 411, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3565 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/095/Ža na vypracování projektové dokumentace MŠ Nebory č. p. 126 a PZŠ Oldřichovice č. p. 210 se společností KANIA, a. s., se sídlem ve městě Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3566 v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec - Osůvky zřídit věcné břemeno spočívající v právu vstupu na pozemek, chůze a jízdy a právu provádění správy, údržby, oprav a úprav stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 287/4 v katastrálním území Konská, mezi městem Třinec a panem J. N., bytem Třinec, za jednorázovou úhradu 100 Kč včetně DPH v rámci stavby Rozšíření vodovodu Třinec - Osůvky uzavřít smlouvu č. 2012/02/051/Še o zřízení věcného břemene mezi městem Třinec a panem J. N., bytem Třinec, za jednorázovou úhradu 100 Kč včetně DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3567 1) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí a) Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku - rok 2012 b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek, IČ za rok Strana 5 (celkem 15)

6 usnesením č. 2013/3568 1) doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci, na kterou je poskytována podpora z Fondu soudržnosti (Implementační smlouva) dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3569 uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2013/01/021/Kb mezi městem Třinec a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3570 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince k aktualizaci stavu vybraných stromů ve veřejné zeleni města Třince pro rok 2013 uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/01/022/Ku na provedení Aktualizace stavu vybraných stromů ve veřejné zeleni města Třince, na pozemcích ve vlastnictví města Třince, mezi městem Třinec a firmou SAFE TREES, s. r. o., Na Štěpnici 945, Rosice, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3571 uzavřít Dohodu o spolufinancování při opravě chodníků před domem č. p na ulici Dukelské v Třinci č. 2013/10/011/Še mezi městem Třinec a Stavebním bytovým družstvem Třinec, se sídlem v Třinci, 1. máje 129, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3572 uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo místní komunikace (dále jen MK) dílčí okrsek 1 č. 2000/10/002 ze dne mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3573 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti REVOLT, s. r. o., se sídlem Třinec, Oldřichovice 738, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení kanalizační a vodovodní přípojky na částech pozemků parc. č. 1319/13, 776/6, 776/5, 756/5 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2013/05/512/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 15)

7 usnesením č. 2013/3574 uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. 2013/05/511/By mezi městem Třinec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, PSČ , IČ , jejímž obsahem bude závazek města Třince strpět výkon stavebníkova práva na provedení stavby pod označením Stavební úpravy železniční zastávky Třinec Konská, na pozemku parc. č. 126/5 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, a pozemku parc. č. 126/6 v k. ú. Konská a obci Třinec, v podílovém spoluvlastnictví města Třince, ve znění dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3575 a) poskytnout slevu z měsíčního nájemného paní A. S. a panu M. M., oba bytem Třinec, k bytu o velikosti 2+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. a obci Třinec, ve výši 30 %, a to od do doby ukončení topné sezóny, tj b) poskytnout slevu z měsíčního nájemného paní L. P. a panu M. P., oba bytem Třinec, k bytu o velikosti 2+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. a obci Třinec, ve výši 30 %, a to od do doby ukončení topné sezóny, tj usnesením č. 2013/3576 a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout paušální úhradu za administrativní úkony spojené se zhotovením nové nájemní smlouvy ve výši Kč vč. DPH panu J. T., bytem Třinec b) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu J. T., bytem Třinec, ve věci doložení bezdlužnosti c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/441/Kw mezi městem Třinec a panem J. T., bytem Třinec, k nájmu bytu o velikosti 1+0 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, na dobu určitou 6 měsíců. usnesením č. 2013/3577 zmocnit Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , k zastupování města Třince týkající se demolice mostu na pozemku parc. č. 3554/44 v k. ú. Oldřichovice u Třince, převádějícího komunikaci č. 323c přes vodní tok Tyra a který je v kolizi s projektovanou stavbou Silnice I/11 Nebory Oldřichovice ve věci - podání žádosti o demolici mostu, jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými a právními osobami a správci inženýrských sítí - získávání podkladů a stanovisek, vyjádření a souhlasů a uskutečňování právních úkonů jménem zmocnitele - přijímání písemností doručovaných správním orgánem v tomto řízení - vzdání se práva odvolání. Strana 7 (celkem 15)

8 usnesením č. 2013/3578 a) pronajmout nebytový prostor - garáž č. 12 ve výměře 18 m 2, který se nachází v budově bez čp/če garáž, postavené na části pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, Charitě Třinec se sídlem Třinec, Lidická 1272, PSČ , IČ , zast. paní Martou Bezecnou, ředitelkou, za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou ode dne b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/515/Sz ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3579 uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci stavby č. 2012/05/585/Př ze dne uzavřené mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC, se sídlem Třinec VI, Zimní stadión, Lesní ul., PSČ , IČ , týkající se přemístění zařízení staveniště v rámci stavby Werkareny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/3580 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec - Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, vést a provozovat teplovodní přípojku na části pozemku parc. č. 1235/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, o povolení vstupu na pozemek a o právu provést stavbu č. 2013/05/526/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec - Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, vést a provozovat teplovodní přípojku na části pozemku parc. č. 1235/4 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, o povolení vstupu na pozemek a o právu provést stavbu č. 2013/05/527/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3581 uzavřít dohodu o investici č. 2013/05/528/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu mezi městem Třinec, jako pronajímatelem, a panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, místem podnikání Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1028/7, PSČ , IČ , jako nájemcem, za účelem splnění závazku nájemce plynoucího z nájemní smlouvy č. 2011/05/319/Do ze dne , kterým je konkrétní investice do majetku pronajímatele, a to zateplení střechy a stropu v ubytovací části turistické chaty - objektu č. p. 58 Třinec Tyra, postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, dle Strana 8 (celkem 15)

9 nabídky zhotovitele Bamy Team, s. r. o., se sídlem Český Těšín, Kolonie 385/11, PSČ , IČ , na částku ve výši Kč bez DPH 2) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k provedení věcných změn v dohodě o investici č. 2013/05/528/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/3582 uzavřít dohodu o investici č. 2013/05/529/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu mezi městem Třinec, jako pronajímatelem, a panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, místem podnikání tř. Kosmonautů 1028/7, Olomouc - Hodolany, PSČ , IČ , jako nájemcem, za účelem splnění závazku nájemce plynoucího z nájemní smlouvy č. 2011/05/319/Do ze dne , kterým je konkrétní investice do majetku pronajímatele, a to výstavba nového krbu v turistické chatě - objektu č. p. 58 Třinec Tyra, postaveného na pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, dle nabídky zhotovitele Ludevít Jucha, místem podnikání Vendryně 598, Vendryně, PSČ , IČ , na částku ve výši Kč bez DPH 2) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k provedení věcných změn v dohodě o investici č. 2013/05/529/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/3583 uzavřít smlouvu č. 2013/06/158/Še o výpůjčce movitého majetku mezi městem Třinec a organizací Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu, č. p. 550, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3584 uzavřít smlouvu č. 2013/06/159/Še o výpůjčce movitého majetku mezi městem Třinec a organizací Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská, č. p. 501, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3585 uzavřít smlouvu č. 2013/06/160/Še o výpůjčce movitého majetku mezi městem Třinec a organizací Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Koperníkova, č. p. 696, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/3586 uzavřít smlouvu č. 2013/06/161/Še o výpůjčce movitého majetku mezi městem Třinec a organizací Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská, č. p. 773, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 9 (celkem 15)

10 usnesením č. 2013/3587 uzavřít smlouvu č. 2013/06/162/Še o výpůjčce movitého majetku mezi městem Třinec a organizací Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní, č. p. 10, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu. usnesením č. 2013/3588 povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí o jedno dítě ve třídě mateřské školy Osůvky č. p. 48, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, IČ , počínaje školním rokem 2013/2014 na dobu neurčitou. usnesením č. 2013/3589 1) souhlasila s přerušením provozu odloučeného pracoviště mateřské školy na ulici Koperníkova č. p. 68, organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, dne , a to z důvodu školení pedagogických pracovníků organizace 2) vzala na vědomí informaci o vyhlášení volného dne pro žáky organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, dne , a to z důvodu školení pedagogických pracovníků organizace. usnesením č. 2013/3590 revokovat část usnesení č. 2013/3537 z 95. schůze Rady města Třince ze dne ve věci jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, a to znění Mgr. Jan Szotkowski školní inspektor České školní inspekce jmenovat Mgr. Šárku Fiedlerovou-Hanušovou, školní inspektorku České školní inspekce, jako člena konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace. usnesením č. 2013/3591 poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč paní I. D., bytem Třinec, za účelem realizace akce Sváteční koncert Tomáše Kočka uzavřít smlouvu č. 2013/06/167/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč mezi městem Třinec a paní I. D., bytem Třinec, na realizaci akce Sváteční koncert Tomáše Kočka, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 10 (celkem 15)

11 3) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2013/3592 schválit organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická, č. p. 541, PSČ , IČ , podání žádosti na projekt Celoroční výstavní činnost Galerie města Třinec z výběrového dotačního řízení programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního výtvarného umění vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky na rok usnesením č. 2013/3593 přijmout účelovou neinvestiční finanční podporu ve výši Kč pro Sociální služby města Třince, příspěvkovou organizaci, Habrová 302, Třinec, IČ , z rozpočtu obce Mosty u Jablunkova, určenou na dofinancování pobytu klientů, bývalých občanů obce Mosty u Jablunkova, ve střediscích Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace 2) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, uzavřít Smlouvu č. P29/2013 o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu obce (ev. č. SSMT 2013/05/14) dle bodu 1 přednesu, s obcí Mosty u Jablunkova, zastoupenou Josefem Szotkowskim, starostou obce, se sídlem Mosty u Jablunkova 800, Mosty u Jablunkova, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3594 1) schválila upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu udělit výjimku ze směrnice Zásady pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice, čl. 2 odst. 2 d), panu V. S., trvale bytem Třinec. usnesením č. 2013/3595 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třinec při nákupu 10 uživatelských licencí Ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV 2) pověřila Ing. Pavla Moje, vedoucího odboru informatiky, k přímému nákupu 10 uživatelských licencí Ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Strana 11 (celkem 15)

12 usnesením č. 2013/3596 1) změnila v souladu s Čl. 5 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností udělenou výjimku (usnesením č. 2013/3170) a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu René Kottkovi, Kpt. Nálepky 524, Třinec, IČ , v provozovně Music Club BAR-ROCK-O, 1. máje 236, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin na dobu neurčitou. usnesením č. 2013/3597 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby Revitalizace uličních stromořadí ve městě Třinec 2) schválila kvalifikační dokumentaci Revitalizace uličních stromořadí ve městě Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla posuzovat nabídky pro zadání veřejných zakázek uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení: Komise Ing. Ivo Kantor Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Jana Gawlasová Ing. Daniel Fojcik Ing. Jana Stonawská Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Náhradníci RNDr. Věra Palkovská PhDr. Milada Hejmejová Ing. Patrik Žondor Bc. Alexandra Lipowská Mgr. Gabriela Fojciková Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky. usnesením č. 2013/3598 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Rekonstrukce chodníků v Třinci - ul. Tyršova, ul. Slezská, ul. Beskydská, ul. Horní a ul. Černá takto: 1. ALPINE Bau CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí IČ STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, Praha 5 IČ Strana 12 (celkem 15)

13 v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/108/Ro na akci Rekonstrukce chodníků v Třinci - ul. Tyršova, ul. Slezská, ul. Beskydská, ul. Horní a ul. Černá mezi městem Třinec a společností ALPINE Bau CZ s. r. o., se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2013/3599 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Projektové dokumentace Most přes potok Staviska v Třinci, k. ú. Konská, ev. č. IV/12 a Most přes potok Staviska (Vápeník) v Třinci, k. ú. Konská, ev. č. VII/3 takto: 1. Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., U Studia 2654/33, Ostrava - Zábřeh IČ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava - Moravská Ostrava IČ Projekt 2010, s. r. o., Ruská 43, Ostrava - Vítkovice IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/106/Li na realizaci projektových dokumentací na rekonstrukci mostů přes potok Staviska v Třinci mezi městem Třinec a firmou Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., sídlem U Studia 2654/33, Ostrava - Zábřeh, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3600 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Vyčištění splaškové kanalizace v Dolní Líštné takto: 1. SEZAKO Prostějov s. r. o., Fanderlíkova 391, Prostějov IČ WOMBAT, s. r. o., Březinova 759/23, Brno IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/107/Li na realizaci vyčištění splaškové kanalizace v Dolní Líštné mezi městem Třinec a firmou SEZAKO Prostějov s. r. o., se sídlem Fanderlíkova 391, Prostějov, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3601 vyloučit uchazeče STASEKO PLUS s. r. o., se sídlem Kytlická 780, , Praha 9 - Prosek, IČ z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Lokalita Pod břehem - Třinec hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Lokalita Pod břehem - Třinec takto: 1. TALPA - RPF, s. r. o., Holvekova 645/36, Ostrava - Kunčičky IČ Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek-Místek IČ Strana 13 (celkem 15)

14 3) rozhodla v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/01/024/Fo na akci Lokalita Pod břehem - Třinec mezi městem Třinec a společností TALPA - RPF, s. r. o., se sídlem Holvekova 645/36, Ostrava - Kunčičky, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3602 hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení osobního vozidla kategorie SUV takto: 1. Autoset Centrum ČR Plus, s. r. o., Třinec, Lidická 166 IČ Karireal a. s., Třinec-Staré Město, Frýdecká 272 IČ uzavřít kupní smlouvy č. 2013/11/001/Ku a č. 2013/11/002/Ku mezi městem Třinec a firmou Autoset Centrum ČR Plus, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Lidická 166, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3603 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací na kompletní zpracování žádosti o dotaci (včetně vybraných příloh) v rámci dotačního titulu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, jejímž předmětem je opatření na místních komunikacích ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu uzavřít smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci dle bodu 1) mezi městem Třinec a společností KAZUIST, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Husova 401, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3604 schválit ředitelkám příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3605 a) poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, p. o., Kaštanová 268, Třinec, IČ , na odborný seminář, který se bude konat dne u příležitosti 50. výročí vzniku Oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice Třinec, p. o., a 20. výročí vzniku Lůžkového rehabilitačního oddělení I b) uzavřít smlouvu č. 2013/25/007/Mr o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč, na odborný seminář, který se bude konat dne u příležitosti 50. výročí vzniku Oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice Třinec, p. o., a 20. výročí vzniku Lůžkového rehabilitačního oddělení I, mezi městem Třinec a příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, p. o., se sídlem Kaštanová 268, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 15)

15 usnesením č. 2013/3606 1) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžné oznámení veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3607 a) trvat na plnění všech dohod vyplývajících z jednání Pracovní skupiny k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji ze dne a ze společného jednání k návrhu úmyslných mýtních těžeb na rok 2014 mezi zástupci Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Ostrava a zástupci města ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) realizovat princip výběrné těžby v příměstských lesích. usnesením č. 2013/3608 uzavřít dohodu mezi městem Třinec a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1006, Hradec Králové, PSČ , IČ o způsoby těžby v příměstských lesích, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /96 komisi dopravy posoudit možnou optimalizaci fungování světelné signalizace na ulici Frýdecké (vjezd do retail parku, resp. k WerkAréně). Zodp.: Radim Kozlovský, předseda komise dopravy Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Ing. Ivo Kantor MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 15 (celkem 15)

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více