4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje"

Transkript

1 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Ředitelka pro lidské zdroje M. Maigret: Dalkia v ČR je zralá společnost Mme Monique Maigret, directrice des Ressources humaines dit : «Dalkia en République tchèque est une société mature» Společnost Orco Property Group nabízí klientům exkluzivní ubytování Orco Property Group propose un logement de luxe à sa clientèle Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje Jana Bobosikova: «La façon dont Dalkia dirige ses ressources humaines m a passionnée»

2 obsah / sommaire strana 3 page 3 Ohlédnutí za Dalkia City 2004 Quelques mots à propos Dalkia City strana 6 page 6 strana 8 page 9 strana 11 page 11 strana 12 page 13 strana 16 page 17 strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 23 strana 24 page 25 strana 26 page 26 Jana Bobošíkoá: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje Jana Bobosikova: «La façon dont Dalkia dirige ses ressources humaines m a passionnée» Společnost Orco Property Group nabízí klientům exkluzivní ubytování Orco Property Group propose un logement de luxe Dalkia v pohybu Dalkia en action Ředitelka pro lidské zdroje M. Maigret: Dalkia v ČR je zralá společnost Mme Monique Maigret, directrice des Ressources humaines dit: «Dalkia en République tchèque est une société mature» Cesta černého úhlí - z dolu do kotlů Le voyage du charbon - de la mine aux chaudières Spolupracujeme s klienty ve třech městech «Nous coopérons avec des clients de trois villes» Vzdělávácí institut společnosti Veolia Environnement ve Francii otevřel své brány Journée Porte ouvertes au Campus Veolia Environnement Vítětství v Gigacupu zůstalo v Ostravě La coupe Gigacup revient à Ostrava V království bezlepkového pečiva Au royaume de la pâtisserie sans gluten Dalkia v Evropě Dalkia en Europe Modrý reportér, 4/2004 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: François Habègre, Renaud Capris, Eva Tmejová, Martina Zichová, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Soňa Plháková, Martina Kantorová, Aline Capris, Catherine Kressmann Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Soňa Plháková, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / actualité Milé čtenářky, milí čtenáři, je tady podzim, navíc začátek nové topné sezóny a my jsme pro vás připravili zářijové vydání Modrého reportéra. Ještě jednou se ohlížíme za setkáním našich manažerů v Brně. Dále vám představujeme paní Monique Maigret - ředitelku pro lidské zdroje skupiny Dalkia, navštívili jsme našeho významného pražského klienta Orco a nezapomněli jsme ani na všemi oblíbený Gigacup. Modrý reportér se snaží proniknout ke čtenářům všech věkových kategorií. Na snímku vlevo je malý Honzík Staufčík, syn našeho informatika Davida. Nezapomeňte, prosím, že vítáme všechny vaše postřehy, nápady a reakce k naší redakční práci na Příjemné čtení Milan Wagner Chères lectrices, chers lecteurs, L automne est là, une nouvelle saison de chauffage commence et le Reporteur bleu de septembre est prêt. Dans ce numéro, un rappel sur la réunion d Encadrement de Brno, la présentation de Mme Monique Maigret directrice des Ressources humaines du groupe Dalkia, mais également le compte-rendu d une visite au Groupe Orco, important client de Prague, sans oublier la Gigacup, sujet de prédilection pour tous. Le Reporteur bleu tente, par ses articles, d intéresser les lecteurs de tout âge. Sur la photo à gauche, le petit Honzik Staufcik, fils de notre informaticien David. N hésitez pas à nous faire part de vos remarques, idées et réactions concernant notre travail de rédaction sur Bonne lecture Milan Wagner Ohlédnutí za Dalkia City 2004 Quelques mots à propos Dalkia City 2004 Prezentace nových webových stránek Dalkie Česká republika odstartovala 17. června setkání středního a vyššího managementu společností skupiny Dalkia v České republice v brněnském hotelu Voroněž. Brno se stalo na jeden den Dalkia City 2004 Především díky tomuto setkání získala jihomoravská metropole Brno na jeden den další přídomek - Dalkia City Nový web ukazuje virtuální městečko, kde o všechny energetické a přidružené služby pečuje Dalkia. Prezentace zdařilých webových stránek však byla pouze jedním z bodů náročného programu doprovázejícího tradiční setkání manažerů u příležitosti ukončení topné sezóny. La réunion d Encadrement du groupe Dalkia en République tchèque a débuté le 17 juin par la présentation de nouvelles pages web à l hôtel Voronez de Brno. Brno est devenu pour une journée «Dalkia City 2004» Grâce à cette réunion, Brno, métropole de Moravie du sud, a reçu pour une journée un nouveau titre - «Dalkia City 2004». Les nouvelles pages web montre une petite ville virtuelle où Dalkia gère tous les services énergétiques et autres services liés. La présentation des nouvelles pages web n était qu une partie du programme de la Réunion d Encadrement à l occasion de la fin de la saison de chauffage. M. François Habègre, directeur pays, a débuté la réunion Reporter bleu, 4/2004 3

4 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Akci Dalkia City 2004 zahájil country manager François Habègre, který přivítal všechny účastníky setkání. Mezi pozorně naslouchajícími byli také hosté z Francie - J.M. Mazalerat, M. Maigret, P. Barillot, J. Ladrière, D. Roux-Dessarps a J. Le Roy. O finanční situaci Dalkie v České republice poté hovořil vedoucí útvaru plánu a rozpočtu Richard Janoštík. Příjemné překvapení v zaplněném sále hotelu Voroněž vyvolala přítomnost populární televizní novinářky a dnes i poslankyně Evropského parlamentu Jany Bobošíkové, která se ujala moderování celé akce. Film představil společnost Dalkia Velkému zájmu všech přítomných se těšilo promítání nového filmu, který seznamuje klienty a partnery Dalkie s činností a historií společnosti v České republice. Prostřednictvím logicky řazených a srozumitelných filmových sekvencí se diváci mimo jiné dozvěděli, že dnešní Dalkia Česká republika je rodinou 2800 zaměstnanců, jež působí ve čtrnácti městech a stará se o stovky průmyslových klientů, čtyři desítky zdravotnických zařízení a dodává teplo do více než 200 tisíc domácností. Po ukončení promítání si opět vzal slovo François Habègre, aby pohovořil o portfoliu Dalkie v České republice. Po něm vystoupil ředitel Dalkie pro rozvoj Christophe Lanneluc, jenž přítomné manažery seznámil s geografickým členěním a s hlavními obory podnikání společnosti. Dalším řečníkem byl Petr Přívozník, náměstek ředitele pro rozvoj, který krátce shrnul uskutečněné obchody Dalkie Česká republika v letech 2003 a Nejlepší obchodní projekty společnosti Během zasedání byly také prezentovány nejlepší obchodní projekty v rámci soutěže Vítězství Dalkie 2004, které bylo věnováno celé speciální číslo Modrého reportéra. Jen pro osvěžení... Za loňský rok uskutečnila obchodní oddělení Dalkie 55 projektů. Byly vypsány čtyři soutěžní kategorie - Trvale udržitelný rozvoj, Rozvoj dálkového tepla, Rozvoj obchodu s elektřinou, Rozvoj služeb a absolutním vítězem se stal krnovský projekt týkající se využití biomasy jako náhradního paliva. Náročný program provázela i zábava Po obědě v hotelu Voroněž představila plán a sociální ukazatele společnosti ředitelka pro lidské zdroje celé skupiny Dalkia paní M. Maigret. Po ní dostala slovo personální ředitelka Dalkie v České republice Eva Tmejová, která mimo jiné prezentovala výsledky průzkumu tzv. Climate Survey (o klimatu ve společnosti Dalkia Česká republika) spolu s Radkou Gilarovou. I v nabitém programu se však našel čas na zábavu. V oddechové části si zasoutěžila družstva, jejímiž členy byly nejenom zaměstnanci Dalkie Česká republika náhodně vybraní z různých divizí, ale i francouzští hosté. Mezi disciplínami se objevilo např. skládání puzzle s logem Dalkia City Družstvo, které bylo nejrychlejší a přiběhlo na pódium jako první, však nemělo zdaleka vyhráno, protože na něho ještě čekala poměrně těžká otázka. A teprve pak získalo drahocenné body a s nimi i naději na výhru některé z připravených cen. Závěr setkání se nesl zcela v duchu soutěže Vítězství Dalkie 2004, protože došlo k udělení cen vítězným projektům. Poslední slovo patřilo country managerovi Dalkie v ČR François Habègrovi, který přítomným zaměstnancům poděkoval za odvedenou práci a vyslovil přesvědčení o pokračování českého příběhu úspěchu Dalkie v ČR. 4 Modrý reportér, 4/2004

5 ique tchèque «Dalkia City 2004» en accueillant les participants des directions centrales. Les invités de France suivants étaient présents dans le public : J.M. Mazalerat, M. Maigret, P. Barillot, J. Ladrière, D. Roux-Dessarps et J. Le Roy. Ensuite, M. Richard Janostik, responsable du service plan et budget, a parlé de la situation financière de Dalkia en République tchèque. La présence de Mme Jana Bobosikova, journaliste réputée de la télévision et nouvelle députée du Parlement européen, chargée du rôle de modératrice de cet événement, est une agréable surprise applaudie dans la salle comble de l hôtel Voronez. Un film a présenté la société Dalkia La projection du nouveau film, qui informe les clients et les partenaires de Dalkia des activités et de l histoire de la société en République tchèque, a intéressé tous les participants. Grâce à des séquences logiques et compréhensibles, le public a entre autre appris que Dalkia Ceska Republika est une famille de employés qui exerce dans 14 villes tchèques et s occupe de centaines de clients industriels, d une quarantaine d établissements de santé, et qui chauffe plus de ménages. Après la projection, M. François Habègre a pris la parole pour discuter du portfolio de Dalkia en République tchèque. M. Christophe Lanneluc, directeur du développement, a ensuite présenté aux managers présents la division géographique et les principaux métiers de la société. M. Petr Privoznik, adjoint au directeur du développement, a résumé rapidement les projets commerciaux aboutis de Dalkia Ceska Republika au cours des années 2003 et Les meilleurs projets commerciaux Les meilleurs projets commerciaux dans le cadre des «Victoires de Dalkia 2004» ont été présentés durant la réunion. Pour mémoire, le numéro express du Reporteur bleu était d ailleurs consacré à ce concours. L année dernière, 55 projets ont été gagnés par les services commerciaux de Dalkia. Les prix se répartissaient en quatre catégories: Développement durable, Développement Réseau, Développement Commerce électrique et Développement Services. Le projet d exploitation de la biomasse comme combustible de rechange à Krnov a obtenu tous les suffrages. Le programme chargé a été accompagné d une distraction Après le déjeuner à l hôtel Voronez, Mme Maigret, directrice des Ressources humaines du groupe Dalkia, a présenté le plan social et les indicateurs sociaux. Ensuite, Mme Eva Tmejova, directrice des Ressources humaines de Dalkia Ceska Republika a pris la parole et a entre autre présenté, avec Mme Radka Gilarova les résultats de l enquête de satisfaction des salariés de Dalkia ceska republika. Malgré le programme chargé, on a trouvé du temps pour un peu de distraction. Des équipes choisies au hasard parmi les employés de différentes divisions de Dalkia Ceska Republika, mais aussi parmi les invités de France, ont fait un concours pendant la pause. Parmi les disciplines, il y avait par exemple la composition d un puzzle représentant le logo de «Dalkia City 2004». L équipe la plus rapide, arrivée en premier sur l estrade, n était pas encore gagnante. Elle a dû répondre à une question assez difficile. Et ensuite, elle a reçu des points, avec l espoir de gagner un des prix proposés. A la fin de la réunion, les projets gagnants ont été récompensés suivant l espoir du concours «les Victoires de Dalkia 2004». Le dernier mot est revenu à M. François Habègre, directeur pays de Dalkia Ceska Republika, qui a remercié tous les employés de leur travail, et a formulé sa conviction de la suite de la «Czech success story» de Dalkia Ceska Republika. Reporter bleu, 4/2004 5

6 Rozhovor Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje Jana Bobosikova: «La façon dont Dalkia dirige ses ressources humaines m a passionnée» Modrý reportér přináší exkluzivní rozhovor s novou poslankyní Evropského parlamentu a významnou televizní novinářkou Janou Bobošíkovou Jana Bobošíková, která se ujala moderování letošního setkání manažerů Dalkia City 2004 v Brně, není jenom známou televizní tváří, ale v současné době i jedním z vítězů vzešlých z nedávných voleb do Evropského parlamentu. Energická žena v elegantním žlutém kostýmku byla opravdu bezchybnou moderátorkou a svou stoprocentní profesionalitu televizní novinářky dokázala i během rozhovoru pro Modrý reportér. Modrý reportér: Dnes jste se jako moderátorka možná naposledy ocitla v roli podobné práci televizního žurnalisty. Jako politička budete stát na druhé straně pomyslné barikády. Pociťujete už dnes tu významnou změnu, která vás čeká? Jana Bobošíková: Já to tak rozhodně neprožívám. Naopak si myslím, že i politik může dále pracovat ve své profesi. To, že jsem si oblékla politický dres, přece neznamená, že bych se musela vzdát svého povolání a nebo se stát horší novinářkou. Modrý reportér: Ve svém předvolebním sloganu na plakátech do evropských voleb jste tvrdila, že nebudete mlčet ani v Bruselu Jana Bobošíková: To je pravda, mlčet tam tedy rozhodně nebudu! Modrý reportér: Jak jste prožila dnešní den mezi manažery společnosti Dalkia? Jana Bobošíková: Dnešní den jsem prožila opravdu velmi příjemně. Navíc pro mě setkání s vaší společností bylo velmi poučné. Le Reporteur bleu rapporte une interview exclusive de Jana Bobosikova, nouvelle députée du Parlement européen et journaliste renommée de la télévision Mme Jana Bobosikova, chargée du rôle de modératrice pendant la réunion de l encadrement «Brno - Dalkia City 2004,» est non seulement connue de la télévision, mais est également une des gagnantes des récentes élections législatives au Parlement européen. Cette femme pleine d énergie, vêtue d un tailleur jaune, était une vraie modératrice. Elle a confirmé à 100 % son professionnalisme de journaliste renommée de la télévision durant son interview pour le Reporteur bleu. Le Reporteur bleu: Aujourd hui, vous vous êtes probablement trouvée pour la dernière fois dans un rôle similaire à celui d une journaliste de la télévision. En tant que femme politique, vous serez plutôt de l autre côté de la barrière. Ressentez-vous actuellement cet énorme changement à venir? Jana Bobosikova: «Je ne le ressens pas comme cela. Au contraire, je pense que même un politicien peut continuer à exercer sa profession. Le fait que je sois devenue politicienne ne signifie pas que je doive abandonner ma profession ou devenir une journaliste de moindre qualité.» Le Reporteur bleu: Votre slogan préélectoral inscrit sur les affiches des élections européennes annonce que vous ne vous tairez ni à Bruxelles Jana Bobosikova: «Absolument, je ne m y tairai pas!» Le Reporteur bleu: Comment s est passée la journée d aujourd hui parmi les managers de la société Dalkia? Jana Bobosikova: «La journée a été très agréable. En plus, la rencontre avec votre société a été très instructive pour moi. Pour la majorité d entre nous, il est évident que le chauffage chauffe et que chaque appareil électroménager fonctionne. Nous avons rarement l occasion d apprendre de près comment tout fonctionne et qui travaille dans le domaine énergétique. C était très enrichissant d apprendre quels sont les procédés utilisés par une société comme Dalkia pour conquérir le marché énergétique de l Europe centrale et orientale.» 6 Modrý reportér, 4/2004

7 Interwiev Pro všechny z nás je přece samozřejmostí, že nám doma topí topení a fungují elektrospotřebiče. Málokdy však má člověk šanci se zblízka dozvědět, jak to vlastně všechno funguje a jací lidé v energetice vlastně pracují. Bylo rovněž zajímavé seznámit se s tím, jaké postupy uplatňuje taková společnost jako je Dalkia při dobývání trhů s energiemi ve střední a východní Evropě. Modrý reportér: Co vás nejvíce zaujalo na setkání Dalkia City 2004? Jana Bobošíková: V Brně jsem získala opravdu velké množství informací. Zaujalo mě především jakým způsobem si tak rozvětvená firma, která má zaměstnance v mnoha státech, řídí lidské zdroje. Bylo pro mne velmi poučné, že i přes tu obrovskou místopisnou vzdálenost se podařilo vytvořit tým zaměstnanců, kteří sdílejí určité společné hodnoty. Modrý reportér: Vaše odpověď na poslední otázku jistě nebude zajímat jenom zaměstnance a klienty společnosti Dalkia Česká republika, ale i všechny vaše příznivce, kteří vám odevzdali hlas v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Takže paní poslankyně, jak se těšíte na své budoucí působiště v Bruselu a Štrasburku? Le Reporteur bleu: Qu est-ce qui a le plus captivé votre attention durant la réunion - «Dalkia City 2004»? Jana Bobosikova: «A Brno, j ai obtenu beaucoup d informations. La façon dont une société aussi diversifiée ayant des employés dans le monde entier peut diriger ses ressources humaines m a captivée. C était pour moi très instructif de constater que malgré une distance topographique colossale, ils ont réussi à former une équipe d employés qui partagent des valeurs communes.» Le Reporteur bleu: Votre réponse à la dernière question intéresse non seulement les employés et les clients de Dalkia Ceska Republika, mais également tous vos supporteurs qui vous ont donné leur voix aux récentes élections au Parlement européen. Donc, Madame la députée, comment vous sentez-vous avant de prendre vos nouvelles fonctions à Bruxelles et à Strasbourg? Jana Bobosikova: «Mon nouveau poste ne me rend pas nerveuse. Je suis plutôt impatiente et pleine d énergie.» Jana Bobošíková: Z budoucí práce rozhodně nejsem nějak nervózní. Jsem spíše nažhavená a napjatá. Reporter bleu, 4/2004 7

8 naši klienti Společnost Orco Property Group nabízí klientům exkluzivní ubytování Pražské Vinohrady jsou sídlem lucemburské společnosti Orco Property Group, která vlastní a provozuje hotely, rezidence a kancelářské prostory po celé Evropě. Společnost Orco Group působí na českém trhu již od roku Pracujeme jako developeři, to znamená, že koupíme pozemek, na němž postavíme dům, a potom tuto nemovitost buď prodáme nebo dál pronajímáme, ale také často zajišťujeme jejich komplexní správu, vysvětluje část z činností Orco Property Group její property management director Ivo Pfannenstiel. Komfortní bydlení v rezidencích Hypermoderní prosklené interiéry společnosti Orco Property Group na Vinohradech jsou plné světla a pečlivě vybraného nábytku evokujícího bydlení budoucnosti. Podobně vizionářsky působí i rezidence Americká Park, kterou nedávno navštívil redakční tým Modrého reportéru. Role průvodce se ujal Ivo Pfannenstiel z Orco Property Group. Nápaditě zařízené apartmány - společně s velkou terasou, která vybíhá nad pečlivě udržovanou a oplocenou zahradou - přispívají k příjemným pocitům z komfortního a zároveň bezpečného bydlení v centru hlavního města. Hosté rezidence Americká Park mohou mimo jiné využít krytého bazénu obklopeného pohodlnými lehátky ve stylu třicátých let a nebo posedět v exkluzivně zařízeném baru. Dalkia se stará o teplo a energie Akcie společnosti Orco Property Group jsou obchodovatelné na pařížské burze a naše společnost dnes působí nejen v České republice, ale i v řadě evropských států. V Budapešti vlastníme hotel Andrássy a rezidenční hotel z kolekce Ma maison. Další hotel dokončujeme v Polsku a rovněž v Bratislavě rozjíždíme projekt Ma maison. V samotné Praze nám patří například pětihvězdičkový hotel Riverside nebo nově otevřený Pachtův palác, v Ostravě exkluzivní hotel Imperial. V našem hlavním městě však vlastníme i tři rezidence, v nichž jsou ubytováni klienti, kteří mají zájem o dlouhodobější pobyt v Praze. Dva z těchto rezidenčních hotelů - Belgickou rezidenci a Rezidenci Americká Park Praha spravují zaměstnanci pražská divize Dalkie, kteří se starají o technologické zázemí - teplo, provoz plynové kotelny, provoz předávacích 8 Modrý reportér, 4/2004

9 nos clients Orco Property Group propose un logement de luxe à sa clientèle Le quartier Vinohrady de Prague est le siège d Orco Property Group, société du Luxembourg qui possède et exploite des hôtels, des résidences et des bureaux en Europe. «Orco Property Group exerce ses activités dans la capitale depuis cinq ans. Nous travaillons en tant que promoteurs - nous achetons des terrains où nous construisons un bâtiment, que nous vendons ou louons ensuite, et souvent nous assurons leur gestion complète,» explique M. Ivo Pfannenstiel, directeur de gestion des biens du groupe Orco. Un logement confortable en résidence Les intérieurs hypermodernes vitrés d Orco Property Group dans le quartier Vinohrady attirent beaucoup la lumière et sont décorés par des meubles design. C est cette même impression qu évoque la résidence Americky park, récemment visitée par l équipe du Reporteur bleu, guidé par M. Ivo Pfannenstiel du groupe Orco. Des appartements meublés avec goût - grande terrasse qui s avance sur un jardin bien entretenu et clos - évoquent des sentiments agréables du logement à la fois confortable et sûr au centre de la capitale. Les clients de la résidence Americky park peuvent profiter de la piscine entourée de chaises longues confortables dans le style années trente ou bien passer un moment dans le luxueux bar. Dalkia s occupe de la chaleur et de l énergie «Les actions de la société dont la création date de 1995, sont cotées à la bourse de Paris. Notre société existe non seulement en République tchèque mais également dans d autres pays européens. Reporter bleu, 4/2004 9

10 naši klienti / nos clients stanic, elektrorozvodů, vzduchotechniky, chlazení a další. Podobný systém vzájemné spolupráce mezi Dalkií a Orco Property Group funguje i v našem hotelu Riverside, kde je ovšem technik z Dalkie přítomen každý den, zatímco v rezidencích podle potřeby. Ve všech těchto objektech však samozřejmě Dalkia zajišťuje čtyřiadvacetihodinový servis, dodává Ivo Pfannenstiel. A Budapest, nous possédons l hôtel Andrassy et la résidence hôtelière Ma maison. Nous sommes en train de terminer un autre hôtel en Pologne et nous démarrons un projet Ma maison à Bratislava. A Prague, l hôtel cinq étoiles Riverside, le Pachtuv palac (Palais de Pachta) récemment ouvert ou encore à Ostrava, l hôtel Imperial nous appartiennent. Dans notre capitale, nous sommes propriétaires de trois résidences où des clients intéressés par le long séjour sont logés. Deux des résidences mentionnées ci-dessus - Belkicka rezidence et Americky park - sont exploitées par des employés de la Division Prague de Dalkia qui s occupent au niveau technologique de la chaleur, de l exploitation de la chaufferie à gaz, des sous-stations, des distributions électriques, de la technique de ventilation, de la climatisation et autres. Un système similaire de coopération entre Dalkia et Orco Property Group fonctionne également à l hôtel Riverside où le technicien de Dalkia est présent chaque jour alors que dans les résidences il est présent seulement en cas de nécessité. C est évidemment Dalkia qui assure le service 24 h sur 24 dans tous ces établissements,» ajoute M. Ivo Pfannenstiel. 10 Modrý reportér, 4/2004

11 aktualita / actualité Dalkia v pohybu Dalkia en action V průběhu roku 2004 jsme zaznamenali několik personálních změn: Renaud Capris se stal generálním ředitelem Teplárny Ústí nad Labem a zároveň ředitelem pražské divize Dalkie ČR. Po svém úspěšném působení v Teplárně Ústí nad Labem Gilles Humbert odchází do Dalkia Centre Medirerranée a stává se ředitelem, který bude pracovat s vedením této divize, jenž řídí G. Millière. Bude mít mimo jiné na starosti plán úspor Veolia Gérard Levet odchází z pozice ředitele pražské divizi Dalkie ČR a nastupuje v Dalkii International (centrála Dalkie v Paříži). Bude zodpovědný za chystané velké projekty (např. závod Peugeot na Slovensku). Radek Sandri přešel z Karviné do Ostravy a přebral kumulovanou funkci generálního ředitele Dalkie Ostrava a ředitele ostravské divize Dalkie ČR. Jan Myšík se naopak geograficky přesunul z Ostravy do Karviné a stal se ředitelem karvinské divize Dalkie ČR. Tomáš Ryba přešel z Karviné do Přerova a stal se ředitelem přerovské divize Dalkie ČR. Gilles Hild přesunul své působení z Ostravy do Ústí nad Labem a je náměstkem generálního ředitele teplárny v Ústí. Reda Rahma se stal zástupcem obchodního ředitele Teplárny Ústí nad Labem a mimo to nadále vykonává funkci mluvčího společnosti a zodpovídá za vnější komunikaci TUL. Radim Miroš je našim novým kolegou v Krnově, kde bude zastávat pozici vedoucího zodpovědného za rozvod tepla krnovské divize Dalkie ČR. Au cours de l année, nous avons noté quelques changements personnels : M. Renaud Capris devient directeur général de Teplarna Usti nad Labem et directeur de la Division Prague de Dalkia CR. Après une expérience réussie à la Centrale thermique d Usti nad Labem, M. Gilles Humbert rejoint l Etablissement Centre Méditerranée. Il y occupera des fonctions de Directeur aux côtés de G. Millière, Directeur de l Etablissement, notamment dans le cadre du plan d économies Veolia M. Gérard Levet quitte le poste du directeur de la Division Prague de Dalkia CR et commence à travailler à Dalkia International (siège de Dalkia à Paris). Il devient responsable de grands projets (par exemple : projet Peugeot en Slovaquie). M. Radek Sandri passe de Karvina à Ostrava et prend le poste cumulé de directeur général de Dalkia Ostrava et directeur de la Division Ostrava de Dalkia CR. M. Jan Mysik passe au contraire d Ostrava à Karvina et devient directeur de la Division Karvina de Dalkia CR. M. Tomas Ryba passe de Karvina à Prerov et devient directeur de la Division Prerov de Dalkia CR. M. Gilles Hild se déplace d Ostrava à Usti nad Labem et devient adjoint au directeur général de la centrale thermique d Usti. M. Reda Rahma devient directeur commercial adjoint de la centrale d Usti nad Labem, mais continue néanmoins à exercer ses fonctions de porte-parole et de responsable de la communication externe de Teplarna Usti nad Labem. M. Radim Miros est un nouvel arrivé à Krnov où il devient responsable de la distribution de chaleur de la Division Krnov de Dalkia CR. Reporter bleu, 4/

12 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Ředitelka pro lidské zdroje M. Maigret: Dalkia v ČR je zralá společnost Ve středu prvního září přistálo na pražském ruzyňském letišti letadlo z Paříže se vzácnou návštěvou. Českou republiku navštívila ředitelka pro lidské zdroje Dalkie paní Monique Maigret. Paní M. Maigret čekal náročný program Ihned po příletu se paní Maigret v letištním salonku sešla se zaměstnanci pražské divize Dalkie Česká republika a také se zástupci Teplárny v Ústí nad Labem (TUL). V její prezentaci dominovala především témata týkající se hodnocení a mobility zaměstnanců, sociální ukazatele a kariérní růst. Velký důraz kladla Monique Maigret také na posílení týmové spolupráce. Ještě týž večer odletěla z Ruzyně do Ostravy, kde byl pro ni připraven náročný pracovní program. Ve čtvrtek ráno přivítal ředitelku pro lidské zdroje country manager Dalkie v České republice François Habègre. Během úvodní schůzky na ředitelství jí představil skupinu Dalkia v České republice, jež v současné době působí ve čtrnácti městech a zaměstnává více než 2600 pracovníků. Monique Maigret rovněž shlédla propagační film věnovaný úspěchům Dalkie v České republice. s personalisty z ředitelství a moravských divizí Dalkie ČR, Dalkie Ostrava, Ampluservisu a Oltermu. Paní Monique Maigret hovořila na podobná témata jako v Praze. Podrobněji se však věnovala metodě ECHOS. Metoda je založena na určitém bodovém ohodnocení pracovního místa. Místo se nehodnotí například jen z pohledu technických znalostí, ale třeba také z pohledu nároků na zvládnutí týmové práce nebo třeba obchodních dovedností, pokud to pozice vyžaduje. Toto hodnocení je následně porovnáno s profilem příslušného zaměstnance. Pokud zaměstnanec svou pozici výrazně převyšuje, musí se jeho schopnosti dále rozvíjet k dalšímu kariérnímu růstu. V opačném případě musí společnost pracovníkovi pomoci doplnit si požadované kompetence, aby své úkoly zvládal. Pokud však člověk na své místo nestačí, musí být vyměněn za někoho schopnějšího. ECHOS tak umožňuje nejenom zjišťovat potenciál daného pracovníka, ale pomáhá i při spravedlivém hodnocení a zajišťování kvalitního vzdělávání. ECHOS je dynamická a rychlá metoda, která se plně osvědčila ve společnosti Veolia a dnes je aplikována na všech jejích divizích. Jak podotkl country m a n a g e r François Habègre, byla tato metoda poprvé v Česku použita v červenci v pražské divizi Dalkie a v Teplárně Ústí nad Labem. Nově jmenovaný ředitel TUL Renaud Capris tak získal rychlý přehled o všech svých vedoucích pracovnících. Šéfa je potřeba ovlivňovat ze dvou stran. Shora na něj tlačí jeho nadřízení z hlediska ekonomických výsledků a zezdola to musí být právě personalisté. Jen tak lze dosáhnout prosperity a současně správně motivovat zaměstnance, dodala k roli personalistů v podnicích řízených Dalkií paní Maigret. Během návštěvy Elektrárny Třebovice si Monique Maigret také prohlédla zdejší provoz. Ředitel ostravské divize Dalkie Radek Sandri seznámil vzácnou návštěvu nejenom s hlavní náplní práce divize, kterou je především výroba a distribuce 12 Metoda ECHOS hodnotí schopnosti zaměstnanců Další část ostravského programu zavedla ředitelku pro lidské zdroje do Elektrárny Třebovice, kde se setkala Modrý reportér, 4/2004

13 ique tchèque Mme Monique Maigret, directrice des Ressources humaines dit : «Dalkia en République tchèque est une société mature» Mercredi 1 er septembre, un avion a atterri à l aéroport Ruzyne de Prague, avec une invitée d exception à bord, en la présence de madame Monique Maigret, directrice des RH de Dalkia, venue visiter la République tchèque. Mme M. Maigret avait un programme chargé Dès son arrivée, Mme Maigret a rencontré dans les salons de l aéroport des employés de la Division Prague de Dalkia Ceska Republika et des représentants de Teplarna Usti nad Labem (TUL). Les points dominants de sa présentation ont concerné l évaluation et la mobilité des employés, les indicateurs sociaux et la gestion de carrière. Mme Monique Maigret a également insisté sur le renforcement de la coopération des équipes. Le soir même, elle a repris un avion vers Ostrava où un autre programme chargé l attendait. Jeudi matin, M. François Habègre, directeur pays de Dalkia en République tchèque, a accueilli la directrice des Ressources humaines. Au cours de la réunion d introduction au siège de la société, il lui a présenté le groupe Dalkia en République tchèque qui est actuellement présent dans quatorze villes et emploie plus de 2600 personnes. Mme Maigret a également assisté à la projection du film promotionnel consacré au succès de Dalkia en République tchèque. La méthode ECHOS évalue les capacités des employés Ensuite, la directrice des Ressources humaines s est rendue à la Centrale thermique de Trebovice où elle a rencontré des employés des RH du siège, des divisions moraves de Dalkia CR, de Dalkia Ostrava, d Ampluservis et d Olterm. Mme Maigret a traité les mêmes sujets qu à Prague, en détaillant la méthode ECHOS. Cette méthode est basée sur un système d évaluation du poste de travail par notation. Le poste n est pas évalué que du point de vue technique, mais aussi du point de vue des capacités du travail en équipe ou des aptitudes commerciales si le poste l exige. Cette évaluation est ensuite comparée avec le profil de l employé. Si un employé dépasse les capacités requises pour le poste, ses capacités devront être utilisées pour gérer au mieux sa carrière. Au contraire, la société doit aider l employé à compléter ses compétences pour parvenir à ses objectifs. Si une personne n arrive pas à maîtriser son poste, elle doit être remplacée par quelqu un de plus compétent. L ECHOS permet de détecter le potentiel d un employé, aide à une juste évaluation et à une formation adéquate. L ECHOS est une méthode dynamique et rapide qui a fait ses preuves chez Veolia et qui aujourd hui s applique à toutes ses divisions. Le directeur pays M. François Habègre a remarqué que cette méthode a été utilisée pour la première fois en Reporter bleu, 4/

14 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ tepla do devadesáti tisíc domácností, ale během krátké exkurze jí ukázal i nově stavěnou turbínu TG 16 o výkonu 72 MW, která by měla být spuštěna v říjnu tohoto roku. Cesta do podzemí uhelného dolu Darkov V pátek ráno čekal na paní Maigret skutečně nevšední zážitek. Společně s François Habègrem totiž sfárali do slojí dolu Darkov, který je nejvýznamnějším dodavatelem černého uhlí pro společnost Dalkia Česká republika. Dále pak se setkali s našimi zaměstnanci, kteří jsou zodpovědní za kontrolu jakosti paliva, než opustí areál dolu. Jak později paní Maigret v soukromí s úsměvem přiznala, byla pro ni exkurze pod zemským povrchem opravdu zajímavou zkušeností. Se zástupci dolu diskutovala na téma budoucnosti hornictví v našem regionu a provázanosti dolů s dalšími obslužnými činnostmi, které odhadem dohromady dávají práci téměř lidem. Dalkia v ČR by se měla stát líhní talentů Páteční odpoledne patřilo neformálnímu setkání se zaměstnanci Dalkie, jehož se zúčastnili i redaktoři Modrého reportéru, kteří tak využili příležitosti a zeptali se paní Monique Maigret, co ji nejvíce překvapilo při návštěvě České republiky. Hned na začátku musím říci, že ve vaší zemi nejsem poprvé (paní Maigret navštívila Českou republiku již několikrát jako ředitelka pro lidské zdroje společnosti Veolia Water - pozn. Modrý reportér), takže bych spíše než o objevování české kultury chtěla mluvit o svých pracovních dojmech, uvedla Monique Maigret. Musím říci, že Dalkia v České republice na mne zapůsobila jako zralá společnost, která je plně srovnatelná s našimi ostatními divizemi ve světě a některé z nich i převyšuje svou strukturou a profesionalitou. Podle mého názoru by se Dalkia v České republice mohla stát líhní talentů pro všechny divize naší mateřské společnosti. Je však potřeba zvýšit mobilitu českých zaměstnanců, ochotu přestěhovat se za zajímavou prací třeba tisíce kilometrů. Zatím je mobilita velmi nízká, ale věřím, že časem bude i v České republice považována za naprosto běžnou součást života úspěšného zaměstnance, dodává ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Monique Maigret. 14 Modrý reportér, 4/2004

15 ique tchèque juin à la Division Prague de Dalkia et à la Centrale thermique d Usti nad Labem. M. Renaud Capris, nouveau directeur de ces entités, a ainsi obtenu une rapide vue d ensemble de ses cadres. «Le chef doit être influencé de deux façons. D une part, ses supérieurs le poussent à afficher de bons résultats économiques et d autre part, il y a les Ressources humaines. C est la seule manière de prospérer et de motiver sainement les employés,» a ajouté Mme Maigret par rapport au rôle des consultants RH des sociétés de Dalkia. Lors de sa visite à la Centrale thermique de Trebovice, Mme Maigret a également visité les exploitations. Le directeur de la Division Ostrava de Dalkia CR M. Radek Sandri a présenté à Mme Maigret non seulement les activités principales de la division - ce sont la production et la distribution de la chaleur au logements - mais aussi au cours d une courte excursion, il lui a montré la nouvelle turbine TG 16 d une puissance de 72 MW qui devrait être mise en service en octobre. La visite de la Mine Darkov Vendredi matin, une expérience exceptionnelle attendait Mme Maigret. Accompagnée de M. François Habègre, ils sont descendus dans les galeries de la Mine Darkov qui est le plus grand fournisseur du charbon de la société Dalkia Ceska Republika et ont rencontrés ensuite nos salariés chargés du contrôle de la qualité du combustible au départ de la mine. Plus tard, Mme Maigret nous a confessé en souriant que sa visite sous terre était une expérience très intéressante pour elle. Avec des représentants de la mine, elle a discuté de l avenir de l industrie minière dans notre région et de la liaison des mines et de nos activités qui embauche près de personnes. Dalkia en République tchèque devrait devenir une pépinière des talents Le programme de vendredi après-midi a été consacré à la rencontre informelle avec des employés de Dalkia. Les rédacteurs du Reporteur bleu y ont également participé et ont profité de cette occasion pour demander à Mme Maigret ce qui lui a le plus plu en visitant la République tchèque. «Tout d abord, je dois dire que ce n est pas la première fois que je viens dans votre pays (Mme Maigret est venue en République tchèque plusieurs fois en tant que directrice des Ressources humaines de Veolia Water - note du Reporteur bleu), donc je ne parle plus de la découverte de la culture tchèque mais plutôt de mes impressions professionnelles,» a dit Mme Monique Maigret. «Je dois dire que Dalkia en République tchèque est une société mature, comparable à nos autres divisions dans le monde, et qu elle en dépasse même quelques unes par sa structure et son professionnalisme. A mon avis, Dalkia en République tchèque pourrait devenir une pépinière de talents pour chaque division de notre société-mère. Cependant, il faut augmenter le déménage des employés tchèques, leur aptitude à déménager même à des milliers de kilomètres pour exercer un emploi intéressant. Actuellement, le taux de mobilité est très faible mais je crois qu avec le temps, la mobilité deviendra un aspect normal de la vie d un employé épanoui même en République tchèque,» ajoute la directrice des Ressources humaines de Dalkia Mme Monique Maigret. Reporter bleu, 4/

16 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Kontrola jakosti uhlí a tonáže vagónů Vzhledem k tomu, že se naše divize nacházejí v příměstských oblastech, využíváme k přepravě vytěženého uhlí železniční dopravy, která je ekologičtější i ekonomičtější než doprava silniční, vysvětluje inženýr Stanislav Šnobl z Dalkie Česká republika. Při nakládce, ještě před odjezdem vlakové soupravy z dolu, jsou odebírány vzorky paliva pro kontrolu jeho jakosti. Po příjezdu do teplárny se některé vagóny převažují, kvůli kontrole správné tonáže. Teprve pak dochází k jejich vyprázdnění. Moderní vagóny jsou samovýsypné, což zrychluje a ulehčuje vykládku. Uhlí padá přímo do zásobníků umístěných pod kolejemi a potom je pásovým dopravníkem dopraveno na příslušnou skládku. Tím však vykládka ještě nekončí, vagóny se totiž ještě musí vyčistit od všech zbytků. Teprve potom se může celá souprava vrátit zpět, říká Stanislav Šnobl. Ze skládky míří uhlí do zásobníků kotlů Teplárny společnosti Dalkia spalují hlavně dva druhy černého energetického uhlí. Prvním je takzvaný energetický prach (za sucha roztříděné uhlí o velikosti zrna maximálně 20 milimetrů) a druhým proplástek (což je meziprodukt vzniklý při výrobě tříděných druhů uhlí). Rozdílů mezi těmito hlavními druhy palivy je však z pohledu teplárenského odborníka mnohem víc. Hlavní rozdíl mezi energetickým prachem a proplástkem je především v obsahu popelovin, tedy v množství nespalitelných látek. Energetický prach Cesta černého uhlí - z dolů do kotlů 3. díl seriálu Uhlí / Černé zlato přivážejí do tepláren společnosti Dalkia vlakové soupravy 16 V předcházejících dílech našeho seriálu jsme čtenáře Modrého reportéru seznámili se vznikem a těžbou nejdůležitějšího paliva, které společnost Dalkia v České republice používá pro výrobu tepla a elektřiny. Spalováním převážně černého uhlí z Hornoslezské pánve jednotlivé divize Dalkie Česká republika nejenom využívají kvalitní palivo z místních zdrojů, ale současně i výrazně pomáhají zaměstnanosti v regionu. Dalkia každoročně odebere od svých dodavatelů řádově stovky tisíc tun černého uhlí. V pokračování našeho seriálu se zaměříme na způsob, jakým se vytěžené fosilní palivo dostává z dolů až do zásobníků kotlů v teplárnách. Modrý reportér, 4/2004 má tím pádem větší výhřevnost, protože obsahuje kolem patnácti procent popelovin, zatímco proplástek má zhruba třicet procent nespalitelných látek, upřesňuje inženýr Šnobl. Ze skládky je uhlí podle druhu opět odebíráno pásovými dopravníky a putuje do zásobníků jednotlivých kotlů. Pro kotle s práškovým spalováním se však uhlí musí ještě upravit mletím a vysušením. Kotle roštové a fluidní žádnou takovou úpravu nepotřebují, dodává Stanislav Šnobl.

17 ique tchèque Le voyage du charbon - de la mine aux chaudières 3 ème partie «Le charbon» / «L or noir» acheminé dans les Centrales thermiques de Dalkia par chemin de fer Dans les précédentes parties de notre série, nous avons expliqué aux lecteurs du Reporteur bleu la création et l extraction du plus important combustible que Dalkia Ceska Republika utilise pour la production de chaleur et d électricité. Les différentes divisions de Dalkia Ceska Republika exploitent le combustible produit localement et favorisent l emploi de la région en brûlant majoritairement du charbon de Hornoslezska panev (Bassin de Haute Silésie). Chaque année, Dalkia consomme des centaines de milliers de tonnes de charbon. Dans la suite de notre série, nous nous concentrerons sur la façon dont le combustible extrait est acheminé des mines vers les silos des chaudières des centrales thermiques. Le contrôle de la qualité du charbon et le tonnage des wagons «Comme nos divisions se trouvent dans les quartiers périphériques de la ville, nous bénéficions du chemin de fer, plus écologique et économique que le transport routier, pour acheminer le charbon extrait,» explique M. Stanislav Snobl de Dalkia Ceska Republika. «Pendant le chargement et avant le départ du convoi de la mine, on prélève des échantillons de combustible pour en contrôler la qualité. Après l arrivée des wagons dans la centrale thermique, certains d entre eux sont de nouveau pesés pour contrôler le tonnage, avant déchargement. Les wagons sont déchargés automatiquement, ce qui est plus rapide et facile. Le charbon tombe directement dans des réservoirs placés sous les voies et est ensuite transporté par tapis roulant au dépôt correspondant. Mais ce n est pas encore la fin du déchargement, car tous les résidus doivent être enlevés des wagons. Ensuite, le convoi peut repartir,» dit M. Stanislav Snobl. Le transport du charbon du dépôt aux silos Les centrales thermiques de Dalkia brûlent essentiellement deux types de charbon noir. Le premier est de la poussière de charbon (grains de charbon triés à sec d une grandeur de vingt millimètres maximum) et le deuxième est du proplastek (produit intermédiaire de la production du charbon cokéfiable). De l avis d un spécialiste de la centrale thermique, ce sont deux types de combustibles très différents. «La plus grande différence entre la poussière de charbon et le proplastek est dûe à la quantité de cendres (substances non combustibles). La puissance calorifique de la poussière de charbon est plus élevée parce qu elle contient près de 15 % de cendres, par rapport au proplastek qui contient environ 30 % de substances non combustibles,» précise M. Snobl. «Le charbon est prélevé des stocks par des tapis roulants et acheminé vers les silos des différentes chaudières. Cependant, pour les chaudières à charbon pulvérisé, le charbon doit être broyé et séché. Par contre, les chaudières à grille et lits fluidisés n exigent pas un tel traitement,» ajoute M. Stanislav Snobl.. Reporter bleu, 4/

18 den s / une journée avec Spolupracujeme s klienty ve třech městech Den s vedoucím obchodního útvaru Divize Karviná Janem Závorkou 18 Čtenářům Modrého reportéra opět přinášíme pravidelnou rubriku nazvanou Den s, ve které náš redakční tým tráví pracovní den s některým ze zaměstnanců Dalkie Česká republika. Dnešním hostem na stránkách Modrého reportéra je vedoucí obchodního útvaru Divize Karviná inženýr Jan Závorka. Modrý reportér: Jaká je hlavní náplň práce vedoucího obchodního útvaru? Jan Závorka: Ve své funkci jsem zodpovědný především za prodej tepla na Divizi Karviná a také služeb spojených s prodejem tepla a provozování tepelných hospodářství našich klientů nejenom v blízkosti našich stávajících sítí. Dnes prodáváme dálkové teplo zákazníkům v Karviné, Frýdku-Místku a Havířově. Celkem spolupracujeme s 224 klienty ve všech třech zmíněných městech. Modrý reportér: Mohl byste nám představit svůj pracovní kolektiv? Jan Závorka: Tým našeho obchodního oddělení je tříčlenný a pracuje ve složení: Rostislav Szarowski, Radovan Žůrek a Andrea Kužmová. Každý z našich obchodních zástupců má zodpovědnost za určitý úsek, ale v případě potřeby samozřejmě plní i jiné úkoly. Rosťa se zabývá především tvorbou ročních a měsíčních plánů prodeje tepelné energie, vyhodnocováním skutečných dodávek, což nám umožňuje sledovat, zda u klienta nedošlo k nějakým změnám. Tyto plány jsou rovněž velmi důležité jako vstupní informace pro výrobu. Modrý reportér, 4/2004 Andrea převážně zajišťuje servis stávajícím klientům. Do její kompetence patří tvorba nových smluv či vyřizování reklamací. Radan se specializuje na získávání nových zákazníků. Tato činnost je velmi pestrá - od získávání informací o potencionálních klientech, přes nabídku obchodních a technických řešení budoucímu zákazníkovi až po výpočet ekonomické rentability pro Divizi Karviná. Modrý reportér: Vzpomenete si na nějakou zajímavou smlouvu o dodávkách tepla, kterou jste získali v poslední době? Jan Závorka: V roce 2001 jsem podepsali smlouvu na provozování tepelného hospodářství s Nemocnicí s poliklinikou v Karviné. Musím říci, že spolupráce probíhá k velké spokojenosti obou partnerů. Není tedy divu, že když se o rok později karvinská nemocnice spojila s Nemocnicí s poliklinikou v Orlové v jeden subjekt, projevila Divize Karviná zájem o další rozšíření spolupráce. Na základě vyhraného konkurzu - podpořeného nepochybně i referencemi plynoucími z dobré spolupráce - se od prvního ledna letošního roku stala klientem Divize Karviná i nemocnice v Orlové. Profil Profil Inženýr Jan Závorka (38) je absolven- tem Elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské (VŠB), kde vystudoval obor silnoproudá elektrotechnika. Po absolutoriu VŠB si odsloužil jeden rok základní vojenské služby a po propuštění do civilu nastoupil na investiční odbor ostravské Nové huti. V roce 1991 se stává zaměstnancem Teplárny Karviná (TEK), kde nastoupil jako přípravář údržby elektro. O čtyři roky později již pracuje na investičním oddělení, které bylo zřízeno speciálně pro zabezpečení realizace projektu pod názvem Modernizace TEK. V roce 1999 byl jmenován do funkce vedoucího obchodního útvaru Divize Karvina, kde působí dodnes. Mezi hlavní koníčky Jana Závorky patří především poslech pop-rockové hudby, literatura a sport. V létě se věnuje cyklistice, plavání a horské turistice. V zimě pak preferuje sjezdové lyžování i běžky. Společně s manželkou Danou, která před nástupem na mateřskou dovolenou rovněž pracovala ve společnosti Dalkia Česká republika, vychovávají tři děti - šestnáctiletého Standu, jedenáctiletého Víťu a roční Anežku.

19 «Nous coopérons avec des clients de trois villes» Une journée avec M. Jan Zavorka, responsable commercial de la Division Karvina Le Reporteur bleu: Quelles sont les tâches principales du responsable commercial? Jan Zavorka: «Je suis surtout chargé de la vente de chaleur pour la Division Karvina, des services liés et de la gestion des exploitations thermiques de nos clients qui ne sont pas toujours près de nos réseaux. A présent, nous vendons la chaleur du réseau aux clients de Karvina, de Frydek-Mistek et de Havirov. Nous coopérons avec 224 clients dans les trois villes mentionnées ci-dessus.» Nous proposons aux lecteurs du Reporteur bleu notre rubrique régulière «Une journée avec» dans laquelle notre équipe de rédaction passe une journée avec un des employés de Dalkia Ceska Republika. L invité d aujourd hui du Reporteur bleu est M. Jan Zavorka, responsable commercial de la Division Karvina. Le Reporteu bleu: Pourriez-vous nous présenter votre équipe de travail? Jan Zavorka: «Notre équipe commerciale comporte les trois membres suivants : Rostislav Szarowski, Radovan Zurek et Andrea Kuzmova. Chacun de ces représentants commerciaux est responsable d un domaine et ponctuellement peut être chargé d autres projets. Rostislav est chargé de la planification annuelle et mensuelle de la vente d énergie thermique et de l évolution des fournitures actuelles, ce qui nous permet de suivre les changements éventuels chez les clients. Ces plans sont également très importants pour les services chargés de la production. En principe, Andrea assure le suivi des clients actuels. Parmi ses compétences, on compte l élaboration de nouveaux contrats ou le suivi des réclamations. Radan est spécialisé dans la recherche de nouveaux clients. Cette activité est très variée - réception d informations de clients potentiels, offre de solutions commerciales et techniques au futur client, calcul de la rentabilité économique pour la Division Karvina.» Le Reporteur bleu: Pourriez-vous nous rappeler un contrat récent et intéressant concernant la fourniture de chaleur? Jan Zavorka: «En 2001, nous avons signé avec l Hôpital de Karvina un contrat pour sa gestion thermique. Je dois dire que la coopération est très intéressante pour chacune des parties. Il n est pas surprenant qu un an plus tard, suite à la fusion des hôpitaux de Karvina et d Orlova, la Division Karvina se soit intéressée à l élargissement de la coopération. A partir du 1 er janvier, suite à l appel d offre gagné - soutenu par des références résultant d une coopération réussie - l Hôpital d Orlova est devenu client de la Division Karvina.» Profil M. Jan Zavorka (38 ans) termine ses études au département électrotechnique de l Ecole des mines où il est spécialisé en électrotechnique courant fort. Après la réception du certificat de fin d études, il fait son service militaire, un an plus tard après être libéré, il est embauché au Profil Centrale thermique de Karvina en tant service d investissement par la société Nova hut d Ostrava. En 1991, il devient employé de la que responsable de la préparation des travaux de l entretien électrique. Quatre ans plus tard, il travaille au service d investissement créé à l occasion de la réalisation du projet «Modernisation de la Centrale thermique de Karvina». En 1999, il est nommé responsable commercial de la Division Karvina où il exerce ses activités jusqu à présent. Parmi les loisirs de Jan Zavorka, on compte la musique pop-rock, la littérature et le sport. En été, il fait du cyclisme, de la natation et de la randonnée. En hiver, il préfère faire du ski ou du ski de fond. Avant d être en congé maternité, sa femme Dana travaillait également à Dalkia. Ils ont trois enfants - deux fils, Standa seize ans et Vitek onze ans, et une fille Anezka d un an. 19

20 Veolia Environnement Vzdělávací institut společnosti Veolia Environnement ve Francii otevřel své brány Na pozvání pana Bernarda Chartiera z vzdělávacího institutu Campus Veolia Environnement odcestovala v červnu do francouzského městečko Jouy-Le-Moutier skupina několika zaměstnanců ze dvou divizí společnosti Veolia Environnement v České republice. 20 Campus poskytuje služby všem divizím Veolie Mezi hosty ve vzdělávacím institutu byla i ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Eva Tmejová, která Modrému reportéru poskytla krátký rozhovor. Campus Veolia Environnement dnes nabízí služby všem divizím společnosti Veolia Environnement (Dalkii, Onyxu, Connexu a Veolii Water) z pětaosmdesáti zemí celého světa, říká Eva Tmejová a připomíná, že i v Praze vznikla česká obdoba tohoto vzdělávacího střediska - Institut environmentálních služeb, který bude zaměstnancům Veolia Environnement v středoevropských a východoevropských zemích, včetně Ruska, poskytovat podobný servis jako francouzský Campus. Není tedy divu, že mezi českými návštěvníky Campusu byl přítomen i ředitel stále se rozvíjejícího Institutu environmentálních služeb Libor Machan. Institut nabízí vynikající studijní podmínky Campus Veolia Environnement nabízí frekventantům vynikající studijní podmínky včetně ubytování, stravování a dalších logistických služeb. Dozvěděli jsme se, že zde také každoročně vychovají více než šest stovek učňů pro všechny čtyři divize Veolie, říká Eva Tmejová. Campus je základnou pro metodologii a postupy při takzvaném rozvíjení kompetencí. U tohoto tématu bych se na chvíli zastavila, protože ve Francii se pod pojmem rozvíjení kompetencí rozumí daleko širší oblast než v České republice. Na jedné straně jde samozřejmě o zvyšování kvalifikace zaměstnanců jako takové. Zároveň se však rozvíjení kompetencí týká i programu strategického rozvoje celé společnosti na další tři roky. Na půdě Campusu proto pracují skupiny Comités - métiers, které stanoví potřebu rozvoje kompetencí pro každou divizi společnosti Veolia Environnement. Comités - métiers reaguje na urči- Modrý reportér, 4/2004 tý strategický cíl skupiny - například, že se vedle služeb spojených s prodejem tepelné energie budou rozvíjet i služby v oblasti klimatizace velkých budov. A na to potřebujete odborníky. Comités - métiers proto sestaví dlouhodobý plán rozvoje a vzdělávacích potřeb, který by měl připravit vybrané zaměstnance k plnění nových úkolů týkajících se právě třeba zmiňované klimatizace, vysvětluje Eva Tmejová. Zaměstnanci všech divizí Veolie se setkávají Campus Veolia Environnement samozřejmě podporuje rozvoj synergických efektů mezi všemi divizemi. Ke zlepšení rozvoje těchto efektů dochází i u nás, třeba tím, že se na půdě českého Institutu environmentálních služeb setkávají pracovníci všech čtyř divizí společnosti Veolia Environnement. V této době například probíhají manažerské kurzy pro vybrané zaměstnance z Dalkie, Onyxu, Connexu a Veolie Water. Manažeři sesterských společností tak mají příležitost nejen se osobně poznat ale i ve společných diskuzích najít možnosti oboustranně výhodné spolupráce. Dobrým příkladem prohlubující se spolupráce může být i nedávný návrh Dalkie Česká republika, která Institutu environmentálních služeb nabídla prostory svého objektu v Přerově. Učebny by mohly sloužit k setkávání moravských zaměstnanců všech divizí Veolia Environnement, dodává ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Eva Tmejová

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

Zeptali jsme se našich hostů

Zeptali jsme se našich hostů Zeptali jsme se našich hostů Otázky připravili žáci III.A a III.D. Svým korespondentům poslali účastníci výměny Brno- Nancy 2009. Organizoval Marek Le Xuan (III.A) Odpovědi vybrala a přeložila Katka Dosoudilová

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Můžete mi pomoci, prosím? Mluvíte anglicky? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských jazyků a literatur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Bakalářská diplomová práce 2012 Martina Gromešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta románských jazyků a literatur Francouzský

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Využití: Výukový materiál určený pro opakování

Využití: Výukový materiál určený pro opakování VY_22_INOVACE_FRJ_ŠT_05 Učební materiál Sada: Gramatika a slovní zásoba Téma: Les membres de la famille Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Francouzský jazyk Ročník:3.ročník NG Využití: Výukový

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros C est ma famille 1 Complète par des pronoms personnels. els. Doplň osobní obní zájmena. 3 1. es 4. êtes 2. sommes 5. parles 7. chantons 3. parlent 6. suis 8. est 2 Complète le tableau. Doplň tabulku. parler

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více