str./p str./p. 6-7 str./p. 12-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava hostila konferenci o energetické bezpečnosti EU Ostrava a accueilli une conférence sur la sécurité énergétique de l UE str./p. 6-7 S Dalkií nás spojují desítky let osvědčené a kvalitní spolupráce, říkají zástupci společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic «Nous sommes liés à Dalkia par des dizaines d années d une collaboration de qualité et qui a fait ses preuves», déclarent les représentants de la société KS Kolbenschmidt Czech Republic str./p Zlata Adamovská: Vděčím osudu za to, že jsem se stala herečkou Zlata Adamovská : «C est au destin que je dois d être devenue actrice» str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 10 page 11 strana 12 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Zaměstnanci AmpluServisu hovořili s generálním ředitelem o své práci Les employés d AmpluServis ont discuté de leur travail avec le directeur général S Dalkií nás spojují desítky let osvědčené a kvalitní spolupráce, říkají zástupci společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 23 Představujeme profesi specialista studií Nous vous présentons le métier de spécialiste des études Dalkia Česká republika podpořila pohádku Peklo s princeznou Dalkia Česká republika a soutenu le conte «L Enfer avec une princesse» Pro Josefa Maguláka je uklízení koníčkem i zaměstnáním Pour Josef Magulák le nettoyage est à la fois un passe-temps et un travail page 13 strana 16 page 17 «Nous sommes liés à Dalkia par des dizaines d années d une collaboration de qualité et qui a fait ses preuves», déclarent les représentants de la société KS Kolbenschmidt Czech Republic Zlata Adamovská: Vděčím osudu za to, že jsem se stala herečkou Zlata Adamovská : «C est au destin que je dois d être devenue actrice» strana 24 page 25 strana 26 page 26 Nadační fond Dalkia Česká republika předal příspěvky začínajícím podnikatelům La Fondation Dalkia Česká republika a remis ses aides aux entrepreneurs débutants Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Aline Capris, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Dana Ešnerová, Martina Kantorová, Hana Šulová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial Ch ères lectrices, chers lecteurs, Le début de l année 2009 nous a montré l importance d avoir des ressources énergétiques diversifiées. L énergie, l écologie et l économie (notamment du point de vue de la forte détérioration de la situation économique mondiale) sont devenues les priorités principales de la présidence tchèque de l Union européenne. V ážené čtenářky, vážení čtenáři, začátek roku 2009 nám ukázal, jak důležité je mít diverzifikované zdroje energie. Energetika, ekologie a ekonomika (zejména z pohledu prudce se zhoršujícího stavu hospodářství prakticky na celém světě) se staly hlavními prioritami českého předsednictví Evropské unie. Snaha o ekologicky šetrnou výrobu a dodávky energií, úsilí o minimalizaci ztrát a dosažení optimálních cen by měly být i nadále našimi hlavními cíli. Větší podíl využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a snižování emisí všeho druhu má pomoci prosadit energetickoklimatizační balíček projednávaný v rámci EU. Z pohledu budoucích generací jde o krok správným směrem, nicméně závazný je pouze pro 27 členských zemí EU, což může znamenat snížení konkurenceschopnosti celých průmyslových odvětví v rámci Evropy. Rok 2009 je také rokem důležitých legislativních změn, které se dotknou všech subjektů působících v oblasti energetiky a jejich klientů. Má dojít k aktualizaci Energetické koncepce České republiky s výhledem do roku Pozitivním směrem je prosazení návratu k jaderné energetice a jako velmi rozumný trend se ukazuje i snaha o rezervaci domácího hnědého uhlí pro teplárenství a kogenerační výrobu. Dochází také k aktualizaci Energetického zákona a připravuje se II. etapa Ekologické daňové reformy. To vše jsou velmi důležité změny, které mohou na řadu let ovlivnit naše počínání. L aspiration à une production et à une distribution des énergies respectueuses de l environnement et les efforts pour minimiser les pertes et atteindre des prix optimaux devraient demeurer nos principaux objectifs. Une plus grande utilisation des sources d énergies renouvelables et secondaires et la réduction des émissions de tout type doivent être obtenues grâce notamment au paquet énergie-climat négocié au niveau européen. Du point de vue des générations futures il s agit d une démarche dans la bonne direction, néanmoins elle n engage que les 27 États membres de l UE, ce qui peut entraîner une diminution de la compétitivité de secteurs industriels entiers à l échelle de l Europe est aussi l année de modifications législatives importantes qui touchent toutes les entités opérant dans le domaine de l énergie et leurs clients. La Politique énergétique de la République tchèque devrait être mise à jour avec une perspective jusqu à Le retour à l énergie nucléaire est une mesure dans le bon sens et les efforts destinés à réserver le lignite tchèque pour la chauffe et la cogénération se montrent être une tendance très raisonnable. La Loi sur l énergie doit aussi être actualisée et l étape II de la Réforme fiscale écologique est en cours de préparation. Ce sont là des changements cruciaux qui peuvent influencer nos pratiques pour de nombreuses années. Pour continuer sur la lancée des excellents résultats que le groupe Dalkia en République tchèque a obtenu en 2008, nous devrions adapter nos activités rapidement et en souplesse aux conditions changeantes du marché, aux exigences de nos clients et aux tendances attendues. Les mois hivernaux froids, qui étaient très favorables aux sociétés de chauffe, constituent notamment un bon tremplin pour de bons résultats en Je souhaite que Dalkia en République tchèque ait en 2009 et dans les années à venir des clients et des actionnaires satisfaits et des collaborateurs actifs, motivés et fiables. Je suis convaincu que nous sommes capables d atteindre cet objectif. Zdeněk Duba président du directoire Abychom navázali na velmi dobré výsledky, jichž skupina Dalkia v České republice dosáhla v roce 2008, měli bychom naše podnikání rychle a pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu, požadavkům našich zákazníků i očekávaným trendům. Dobrým odrazovým můstkem pro úspěšné výsledky v roce 2009 mimo jiné byly chladné zimní měsíce, které byly pro teplárenské společnosti velmi příznivé. Přeji si, aby Dalkia v České republice měla v roce 2009 i v následujících letech spokojené zákazníky i akcionáře a aktivní, motivované a spolehlivé zaměstnance. Věřím, že je v našich silách tohoto cíle dosáhnout. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva 03

4 služby pro zákazníky D-line pomáhá zákazníkům řešit technické problémy Dalkia v České republice zavedla na začátku roku 2007 jako jedna z prvních energetických společností užitečnou novinku pro své zákazníky internetovou službu D-line. K čemu tento nástroj slouží a jak se po dvou letech fungování osvědčil? D-line je služba, díky níž mají klienti skupiny Dalkia v ČR možnost ze svého počítače nahlásit technický problém nebo jiný požadavek a poté sledovat průběh jeho řešení. Zároveň zde mohou sledovat informace o preventivních zásazích a v budoucnu získají i přehled o vlastní spotřebě energií. Jak D-line funguje v praxi? Zákazník, který má o tuto službu zájem, získá od obchodníků Dalkie své uživatelské jméno a heslo. Ty zadá do políček na úvodní stránce webu a vstoupí přímo do D-line. Zde vyplní krátký formulář, v němž popíše technickou závadu nebo jiný požadavek a identifikuje místo, kde k poruše došlo nebo kterého se požadavek týká. Tento formulář okamžitě obdrží operátoři Call centra. Jedná-li se o požadavek na zásah, předají jej technikům a po provedení opravy doplní detaily, např. čas zásahu, jméno technika či popis realizované činnosti. Zákazník tak má pohodlný a rychlý přehled o tom, jaké práce byly na jeho zařízení provedeny, nebo může jednoduše zjistit, v jaké fázi řešení se jeho požadavek právě nachází. A jaký je o tuto službu zájem? D-line využívají hlavně klienti v Praze. Doposud má k aplikaci přístup asi 30 osob, především jde o zákazníky z oblasti facility managementu. Od počátku fungování D-line jsme zaznamenali zhruba 40 požadavků zaslaných touto cestou. Většinou se týkaly údržby a ohlášení poruch. Tento rok bude nabídka D-line rozšířena o prodej tepla a sledování odečtů, což by mělo zvýšit počet uživatelů, uvedl Miroslav Huszák, specialista nástrojů a metodiky z Útvaru řízení distribuce a služeb Dalkie Česká republika. aktuality Společnost AmpluServis má nového ředitele Dceřiná společnost AmpluServis má od dubna 2009 nového ředitele. Richarda Chasáka ve funkci dočasně nahradil do konce roku 2009 František Švrček, náměstek generálního ředitele Dalkie Richard Chasák Česká republika pro strategii výroby. Richard Chasák nastoupil do AmpluServisu, který se tehdy jmenoval MST Energomont, v lednu Na pozici ředitele společnosti tedy působil celkem deset let a tři měsíce. Co tomuto postu předcházelo? Po vyučení provozním elektromontérem a následném získání dvou maturit v oborech strojírenství a měřící a regulační technika pracoval Richard Chasák jako elektromontér. Poté nastoupil do Ostravsko-karvinských elektráren (předchůdce Dalkie) na Výtopnu Frýdek-Místek jako provozní mistr, kde později zastával funkci vedoucího provozu. Mezitím vystudoval obor silnoproudá elektrotechnika na VŠB v Ostravě. Od roku 1992 pak působil pět let jako ředitel nově vzniklé Divize Výtopna Frýdek- Místek. Před nástupem do MST Energomontu byl v letech 1997 až 1998 personálním ředitelem tehdejších Moravskoslezských tepláren. Vedle technického má i manažerské vzdělání na Open University Business School v Praze. Někdy kolem roku 1908, když budoval svou druhou automobilku, prohlásil Henry Ford: Vezměte mi mé továrny, spalte moje budovy, ale nechte mi moje lidi a já vybuduji podnik znovu. Pod tento citát se podepíšu. S úctou a vřelostí budu vždy vzpomínat na lidi, se kterými mi bylo za těch bezmála 37 let strávených u společnosti dopřáno spolupracovat. Vždy si toho, stejně jako všech kolegů, budu hluboce vážit, řekl Richard Chasák. Pane řediteli, děkujeme Vám za dlouholetou výbornou práci pro naši společnost. Dalkia se představila studentům na veletrhu Kariéra Dalkia v České republice tradičně oslovuje studenty a absolventy vysokých škol na veletrhu pracovních příležitostí, který se každoročně koná na VŠB-TU v Ostravě. Setkání studentů a jejich potenciálních zaměstnavatelů Kariéra se letos konalo 10. března za účasti osmdesáti firem a zhruba sedmi tisíc studentů. Dne 15. dubna se Dalkia poprvé představí také vysokoškolským studentům a absolventům v Brně. V roce 2008 Dalkia v České republice přijala 23 absolventů vysokých škol a 16 studentů zpracovalo v našich společnostech během uplynulého roku svůj projekt, bakalářskou nebo diplomovou práci. 04

5 actualités Un nouveau directeur pour la société AmpluServis Depuis avril 2009, la filiale AmpluServis a un nouveau directeur. Richard Chasák a été provisoirement remplacé jusqu à la fin 2009 par František Švrček, adjoint au directeur général de Dalkia Česká republika pour la stratégie de František Švrček production. Richard Chasák est entré chez AmpluServis, qui s appelait alors MST Energomont, en janvier Il a donc occupé le poste de directeur de la société pendant dix ans et trois mois au total. Qu a-t-il fait avant cela? Après un apprentissage de monteur électricien puis l obtention de deux baccalauréats en mécanique et en mesurage et régulation, Richard Chasák a travaillé comme monteur électricien. Il a ensuite été embauché par Ostravsko-karvinské elektrárny (le prédécesseur de Dalkia) en tant que contremaître d exploitation à Výtopna Frýdek-Místek, où par la suite il a occupé le poste de chef de service. Entre-temps, il a étudié l électrotechnique des courants forts à la Haute école des mines d Ostrava. Puis, à partir de 1992, il a exercé pendant cinq ans la fonction de directeur de la nouvelle Division Výtopna Frýdek-Místek. Avant d entrer chez MST Energomont, il a été directeur des ressources humaines de Moravskoslezské teplárny en 1997 et En plus de sa formation technique, il a suivi une formation de manager à l Open University Business School de Prague. «Vers 1908, alors qu il bâtissait sa deuxième société d automobiles, Henry Ford a déclaré : Prenez-moi mes usines, brûlez mes immeubles, mais laissez-moi mes gens et je reconstruirai mon entreprise. Je souscris entièrement à cette idée. Je me souviendrai toujours avec respect et chaleur des gens avec lesquels j ai eu la chance de collaborer pendant ces presque 37 années passées dans la société. J aurai toujours énormément de respect pour cela, comme pour chacun de mes collègues», a déclaré Richard Chasák. Monsieur le directeur, nous vous remercions pour ces longues années d excellent travail réalisé pour notre société. Dalkia s est présentée aux étudiants au salon «Carrière» Dalkia en République tchèque a pour habitude de rencontrer les étudiants et les jeunes diplômés des universités et des grandes écoles lors du salon du recrutement qui est organisé chaque année à la Haute école des mines Université technique d Ostrava. La rencontre «Carrière 2009+» entre les étudiants et des employeurs potentiels s est déroulée cette année le 10 mars et a vu la participation de quatre-vingts entreprises et de près de sept mille étudiants. Le 15 avril, Dalkia se présentera pour la première fois aussi aux étudiants du cycle supérieur et aux jeunes diplômés à Brno. En 2008, en République tchèque, Dalkia a embauché 23 jeunes diplômés du cycle supérieur, et 16 étudiants ont réalisé dans nos sociétés leurs projets ou leurs mémoires de licence ou master. services pour les clients D-line aide les clients à régler leurs problèmes techniques Début 2007, Dalkia a été une des premières sociétés d énergie à introduire en République tchèque une nouveauté utile pour ses clients le service par Internet D-line. À quoi sert cet outil et a-t-il fait ses preuves en deux années de fonctionnement? D-line est un service grâce auquel les clients du groupe Dalkia en République tchèque ont la possibilité, à partir de leur propre ordinateur, de déclarer par le biais d Internet un problème technique ou de déposer ainsi une autre demande, puis de suivre le déroulement de son traitement. De même, ils peuvent y obtenir des informations sur les interventions préventives et à l avenir ils y trouveront aussi un récapitulatif de leur propre consommation d énergie. Comment D-line fonctionne-t-il en pratique? Le client intéressé par ce service obtient des commerciaux de Dalkia un identifiant et un mot de passe. Il les saisit dans les champs prévus à cet effet sur la page d accueil de et accède directement à D-line. Il y remplit un petit formulaire où il décrit le problème technique ou son autre demande et indique l endroit où est survenue la panne ou bien qui est concerné par sa demande. Ce formulaire est immédiatement reçu par les opérateurs du Centre d appel. S il s agit d une demande d intervention, ils la transmettent aux techniciens et dès que la réparation est achevée, les opérateurs complètent tous les détails nécessaires tels l heure de l intervention, le nom du technicien ou le descriptif de l activité réalisée. Le client peut ainsi suivre confortablement et rapidement comment les travaux ont été réalisés sur son installation, ou bien il peut aisément vérifier à quel stade de traitement se trouve sa demande. Et quel est le succès de ce service auprès des clients? «Ce sont surtout les clients de Prague qui utilisent D-line. Jusqu ici, ce sont environ 30 personnes qui ont accès à l application, il s agit surtout de clients du secteur du facility management. Depuis le lancement de D-line nous avons enregistré une quarantaine de demandes transmises par ce biais. Il s agissait en général de demandes concernant la maintenance et la déclaration de pannes. Cette année, l offre de D-line sera étendue à la vente de chaleur et au suivi des relevés, ce qui devrait faire augmenter le nombre d utilisateurs», a indiqué Miroslav Huszák, spécialiste des outils et de la méthodologie du Service de gestion de la distribution et des services de Dalkia Česká republika. 05

6 integrovaný systém řízení Počet úrazů na pracovišti se postupně snižuje Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců patří mezi hlavní priority skupiny Dalkia v České republice. Dobrou zprávou je, že nově přijatá opatření a kampaně v oblasti BOZP přinášejí povzbudivé výsledky: počet úrazů se v posledních letech postupně snižuje. V rámci prevence úrazů klademe velký důraz zejména na školení a informovanost zaměstnanců o rizicích na pracovišti. Naším cílem je zvýšit odpovědnost a osobní účast všech na procesu zlepšování podmínek bezpečnosti práce, říká specialista BOZP a PO Václav Polášek. Pro zvýšení bezpečnosti na pracovištích Dalkie v České republice byla zavedena řada nových opatření: vylepšené osobní ochranné pomůcky, nové školicí materiály, motivace zaměstnanců formou cílových odměn, nová pravidla pro nebezpečné práce, zpřísněné kontroly na pracovištích atd. Informovanost zaměstnanců podpořily také dvě kampaně - interní kampaň apelující na důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků a týden bezpečnosti Veolie Environnement. Úsilí o zlepšení v oblasti bezpečnosti práce přináší povzbudivé výsledky: v posledních letech se počet úrazů a s ním související počet dnů pracovní neschopnosti postupně snižuje, jak dokládá tato tabulka: Počet úrazů Počet dnů pracovní neschopnosti Z analýzy příčin vyplývá, že 40 % úrazů vzniklo při chůzi po komunikacích, schodech nebo žebřících. 40 % úrazů způsobily manipulace s nářadím nebo výrobním zařízením. Tyto dva druhy úrazů se podílí na 58 % dní pracovní neschopnosti. Z toho plyne, že pokud budou zaměstnanci při práci a při chůzi pozorní a opatrní, mohou těmto nehodám předejít. Bohužel jsme loni zaznamenali i jeden smrtelný úraz v Krnově, dodává Václav Polášek. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí Integrovaného systému řízení, který Dalkia v České republice postupně zavádí. V prosinci 2008 proběhl v Regionu Střední Morava a na Divizi Praha vstupní audit provedený certifikační společností Bureau Veritas, který neshledal žádné neshody a doporučil pokračovat v březnu 2009 v zavádění systému managementu bezpečnosti práce dle požadavků normy ČSN OHSAS aktuality Ostrava hostila konferenci o energetické bezpečnosti EU Ostrava se ve dnech 29. až 30. ledna 2009 stala dějištěm konference Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou. Její účastníci podpořili vybudování jednotné evropské přenosové sítě a dokončení vnitřního trhu s energií. Konference se za ČR zúčastnil premiér a předseda Rady EU Mirek Topolánek, místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. V Ostravě byli přítomni také představitelé polské a švédské vlády a evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Prostor dostali i zástupci některých energetických společností včetně Dalkie Česká republika. Účastníci konference se shodli na tom, že žádná technologie výroby elektrické energie nesmí být diskriminována, pokud splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Cílem další spolupráce členských států EU by mělo být vytvoření jednotné evropské přenosové sítě, zjednodušení a harmonizace národních a evropských norem a zavedení jednotného tarifu pro mezinárodní přenosy elektřiny. Členské státy EU by také měly zvýšit strategické zásoby energetických zdrojů. Rozvoj obnovitelných zdrojů by měl doprovázet adekvátní rozvoj přenosové infrastruktury. Alexandr Vondra zdůraznil, že české předsednictví udělá maximum pro dokončení vnitřního trhu s energií. Do úspěšného konce chce dotáhnout legislativní proces u třetího liberalizačního balíčku a v plánu má otevřít diskuzi o větší koordinaci operátorů přenosových soustav a také zavedení jednotného tarifu pro přeshraniční přenos elektřiny. K zajištění energetické bezpečnosti EU je podle Vondry také nutné více diverzifikovat energetické zdroje, přepravní cesty i dodavatelské země. Česká republika si energetiku vytkla jako jednu ze tří hlavních priorit svého předsednictví v Radě EU. Nedávná krize kolem dodávek plynu do členských zemí Unie potvrdila, že otázka zajištění energetické bezpečnosti má zásadní a vysoce aktuální význam. Výstupy z ostravské konference mohou být využity také při formulaci nového Akčního plánu EU pro energetiku , jehož podobu začne české předsednictví projednávat na jaře. Zdroj: Podobná setkání jsou velmi přínosná pro všechny zúčastněné strany, protože umožňují sledovat na evropské úrovni klíčová témata z oblasti energetiky. Z konference vyplynulo, že hlavními výzvami současné doby je: 1. zajištění zdrojů, bezpečnosti energetických přeměn, přepravy, distribuce a zabezpečení dodávek pro konečného spotřebitele; 2. udržení konkurenceschopnosti; 3. ochrana klimatu a životního prostředí. Je evidentní, že vláda České republiky bude muset přehodnotit přístup k rozvoji jaderné energetiky, pokusit se rezervovat zásoby uhlí pro kogenerační výrobu a posílit diverzifikovanost zdrojů plynných a ropných paliv. Samozřejmostí jsou úspory a využívání obnovitelných zdrojů. Dalkia Česká republika vývoj energetiky v Evropské unii pečlivě sleduje. Ing. Zdeněk Duba, předseda představenstva Dalkie Česká republika 06 Zleva / De gauche à droite : Tomáš Hüner, Andris Piebalgs, Mirek Topolánek, Alexandr Vondra Foto / Photo :

7 actualités Ostrava a accueilli une conférence sur la sécurité énergétique de l UE Ostrava a accueilli les 29 et 30 janvier 2009 la conférence «Assurer la sécurité énergétique des États membres de l UE dans le cadre du marché commun de l électricité». Ses participants ont déclaré leur soutien à la construction d un réseau de transport européen unique et à la finalisation du marché intérieur des énergies. Premiér Mirek Topolánek Premier ministre Mirek Topolánek Foto / Photo : www. eu2009.cz La République tchèque était représentée à cette conférence par le Premier ministre et président du Conseil de l UE Mirek Topolánek, par le vice-premier ministre chargé des Affaires européennes Alexandr Vondra et par le ministre de l Industrie et du Commerce Martin Říman. Étaient également présents les représentants des gouvernements polonais et suédois ainsi que le commissaire européen chargé de l énergie Andris Piebalgs. Les représentants de certaines sociétés d énergie, dont Dalkia Česká republika, ont également pu intervenir. Les participants à la conférence se sont entendus sur ce qu aucune technologie de production d électricité ne puisse être discriminée pour autant qu elle respecte les exigences de sécurité et de protection de l environnement. Les objectifs de la future coopération des pays membres de l UE devraient être la construction d un réseau de transport européen unique, la simplification et l harmonisation des normes nationales et européennes et l instauration d un tarif unique pour les transits transfrontaliers d électricité. Les pays membres de l UE devraient aussi augmenter leurs réserves stratégiques de sources d énergie. Le développement des sources renouvelables devrait être accompagné d un développement adéquat des infrastructures de transport. Alexandr Vondra a souligné que la présidence tchèque ferait le maximum pour finaliser le marché intérieur des énergies. Elle souhaite mener à bien le processus législatif lié au troisième paquet de libéralisation et prévoit d ouvrir une discussion sur une coordination plus poussée des opérateurs des réseaux de transport, mais aussi sur l introduction d un tarif unique pour les transits transfrontaliers d électricité. Pour assurer la sécurité énergétique de l UE, il sera aussi nécessaire selon M. Vondra de diversifier davantage les sources d énergie, les itinéraires de transport et les pays fournisseurs. La République tchèque a fait de l énergie l une des priorités principales de sa présidence du Conseil de l UE. La récente crise causée par l interruption des livraisons de gaz vers les pays membres de l UE a confirmé que la question de la sécurité énergétique est d une importance essentielle et actuelle. Les conclusions de la conférence d Ostrava pourront aussi servir à la formulation du nouveau Plan d action de l UE pour l énergie dont la forme fera l objet de discussions que la présidence tchèque mènera au printemps. Source : «De telles rencontres sont très bénéfiques pour tous les participants car elles permettent de suivre au niveau européen les thèmes clés du domaine de l énergie. La conférence a mis en évidence les principaux défis actuels à savoir : 1. La garantie des ressources, de la sécurité des transformations énergétiques, du transport, de la distribution et des fournitures pour le consommateur final ; 2. Le maintien de la compétitivité ; 3. La protection du climat et de l environnement. Il est évident que le gouvernement tchèque devra réévaluer son approche du développement de l énergie nucléaire, s efforcer de réserver les ressources de charbon pour la production en cogénération et renforcer la diversité de ses sources de combustibles gazeux et pétroliers. Évidemment il faudra réaliser des économies et utiliser des sources renouvelables. Dalkia Česká republika suit de très près l évolution du secteur de l énergie dans l Union européenne.» Zdeněk Duba, président du directoire de Dalkia Česká republika systeme de management integré Le nombre d accidents du travail diminue progressivement La sécurité du travail et la protection de la santé des employés font partie des grandes priorités du groupe Dalkia en République tchèque. Un aspect positif est que les nouvelles mesures adoptées et les campagnes en faveur de la SPS apportent des résultats encourageants : le nombre d accidents diminue progressivement ces dernières années. «Dans le cadre de la prévention des accidents nous mettons fortement l accent sur la formation et la sensibilisation des employés quant aux risques sur leur lieu de travail. Notre objectif est de responsabiliser et d impliquer chacun dans le processus d amélioration des conditions de sécurité du travail», explique Václav Polášek, spécialiste de SPS et de protection contre l incendie. Pour améliorer la sécurité sur les lieux de travail de Dalkia en République tchèque, de nombreuses nouvelles mesures ont été prises : équipements de protection individuelle améliorés, nouveaux supports de formation, motivation des employés sous forme de rémunération des objectifs, nouvelles règles pour les travaux dangereux, contrôles plus stricts sur les lieux de travail, etc. Deux campagnes sont aussi venues soutenir le niveau d information des employés une campagne interne appelant au port strict des équipements de protection personnelle, et une semaine de la sécurité de Veolia Environnement. Les efforts pour améliorer la sécurité du travail apportent des résultats encourageants : ces dernières années le nombre d accidents et le nombre de jours d arrêt de travail subséquents diminuent progressivement, ainsi que le montre le tableau suivant : Nombre d accidents Nombre de jour d arrêt de travail «Il découle des analyses que 40 % des accidents sont survenus lors de déplacements à pied sur des voies de communication, des escaliers ou des échelles. 40 % des accidents ont été causés par une manipulation d outil ou d installation de production. Ces deux types d accidents ont entraîné 58 % des jours d arrêt de travail. L enseignement qui en découle est que si les employés sont attentifs et prudents dans leur travail et leurs déplacements, ils peuvent éviter ces accidents. Malheureusement, l année dernière a été malgré tout endeuillée d un accident mortel à Krnov», ajoute Václav Polášek. Garantir la sécurité du travail et la protection de la santé des employés fait partie intégrante du Système de management intégré que Dalkia déploie progressivement en République tchèque. En décembre 2008, un audit initial a été effectué dans la Région de Moravie Centrale et dans la Division de Prague par la société de certification Bureau Veritas, qui n a décelé aucune non-conformité et a recommandé de poursuivre en mars 2009 le déploiement du système de management de la sécurité du travail conformément aux exigences de la norme ČSN OHSAS

8 aktuality Rolanda Jourdaina plujícího v barvách Veolie Environnement zastavila porucha na jachtě Dobrodružství Rolanda Jourdaina, který již potřetí vyplul kolem světa na jachtě v barvách Veolie Environnement, ukončila po 84 dnech strávených na moři a pouhých tisíc mil od cíle porucha na kýlu lodi. Až do té doby měl čtyřiačtyřicetiletý 08 Francouz medailové umístění v nejtěžším jachtařském závodě světa Vendée Globe na dosah. Šestý ročník prestižního závodu, jenž se koná jednou za čtyři roky a jehož přibližná délka je téměř 25 tisíc mil, odstartoval 9. listopadu Dalkia Česká republika byla partnerem koncertu k převzetí českého předsednictví EU Společnost Dalkia Česká republika byla partnerem slavnostního koncertu v pražském Rudolfinu, který se konal 18. prosince 2008 u příležitosti převzetí českého předsednictví v Radě Evropské unie. Na programu koncertu v podání České filharmonie pod taktovkou dirigenta Vladimíra Válka byly skladby Josefa Suka, Arthura Honeggera, Daria Milhauda a Leoše Janáčka. Záštitu nad koncertem převzal místopředseda vlády ČR pro zahraniční záležitosti pan Alexandr Vondra a francouzský velvyslanec v ČR J.E. pan Charles Fries ve francouzském přístavu Les Sables d Olonne. Na cestu s vyhlídkou třech krušných měsíců strávených ve vodách třech oceánů o samotě, bez přestávky a cizí pomoci vyrazilo třicet jachtařů, do cíle jich však dorazilo pouze deset, což svědčí o tom, jak mimořádně náročný závod Vendée Globe je. Poté, co Roland Jourdain přišel o kýl své lodi, byl nucen 2. února 2009 ukončit svou plavbu na Azorských ostrovech, pouhých tisíc mil od cíle v Les Sables d Olonne. Zklamání bylo o to větší, že v tu chvíli se plavil na skvělém druhém místě a byl jediný, kdo dokázal v letošním ročníku držet krok s vítězem Michelem Desjoyeaux. Bylo však velkým štěstím a zároveň i uměním, že s takto poškozenou jachtou Roland Jourdain urazil dalších 700 mil. Závodník hájící barvy Veolie Environnement bohužel zažil stejnou smůlu jako v minulém ročníku, kdy musel odstoupit z přední pozice také kvůli závadě na kýlu. Jeho doposud největším úspěchem tak zůstává obdivuhodné třetí místo z roku Dalkia posiluje svou pozici na východním Slovensku Skupina Dalkia na Slovensku získala v lednu 2009 dalšího člena společnost Raden sídlící v Košicích. Nová akvizice, která se od března 2009 jmenuje Dalkia Východné Slovensko a v níž pracuje zhruba 100 zaměstnanců, vyrábí a dodává teplo pro zákazníky v Košickém a Prešovském kraji. Je to první firma skupiny Dalkia, která na Slovensku spaluje biomasu. Podíl tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie tvoří více než 45 %. Hokejisté Vítkovic skončili ve čtvrtfinále Hokejisté HC Vítkovice Steel ukončili své účinkování v letošním ročníku extraligy ve čtvrtfinále play-off, kde je po dramatickém průběhu série vyřadila HC Slavia Praha. Vítkovice, jejichž partnerem je společnost Dalkia Česká republika, měly do sezóny 2008/2009 velmi úspěšný start a několik kol se dokonce držely na prvním místě tabulky. Později se ale zranila či onemocněla řada hráčů a týmu se přestalo dařit, a tak po základní části skončil na 8. místě a o postup do play-off se musel utkat v předkole s Bílými tygry z Liberce, které jasně přehrál a vyřadil. V cestě do nejlepší čtyřky jim zabránil až v rozhodujícím sedmém čtvrtfinálovém utkání obhájce titulu Slavia, která Vítkovice porazila výsledkem 2:1.

9 actualités Roland Jourdain, naviguant sous les couleurs de Veolia Environnement, a été contraint à l abandon pour cause d avarie L aventure de Roland Jourdain, qui en était à son troisième tour du monde à bord de son monocoque aux couleurs de Veolia Environnement, a pris fin après 84 jours passés en mer et à seulement mille milles de l arrivée à la suite d une avarie de quille. Jusquelà, ce Français de quarante-quatre ans pouvait espérer un podium dans la course à la voile la plus dure au monde, le «Vendée Globe». La sixième édition de cette prestigieuse course, qui se déroule une fois tous les quatre ans et dont le parcours avoisine les milles, a débuté le 9 novembre 2008 dans le port français des Sables d Olonne. Trente skippers ont pris la mer avec en perspective trois mois à passer dans les eaux de trois océans, en solitaire, sans escale et sans assistance. Ils ne sont que dix à avoir franchi la ligne d arrivée, ce qui témoigne de l extraordinaire difficulté du Vendée Globe. Après avoir perdu la quille de son bateau, Roland Jourdain a été contraint à l abandon le 2 février 2009 aux Açores, à seulement mille milles de l arrivée aux Sables d Olonne. La déception était d autant plus grande qu il était alors en deuxième position et était le seul à avoir réussi à suivre la cadence du vainqueur de cette édition, Michel Desjoyeaux. Grâce à une bonne dose de chance mais aussi de talent, Roland Jourdain est toutefois parvenu à parcourir 700 milles avec son monocoque ainsi endommagé. Le compétiteur défendant les couleurs de Veolia Environnement a malheureusement connu la même mésaventure que lors de l édition précédente, où il avait dû jeter l éponge alors qu il était bien placé, également à cause de problèmes de quille. Son plus grand succès demeure donc l admirable troisième place obtenue en Dalkia Česká republika était le partenaire du concert à l occasion de la prise de la présidence de l UE par la République tchèque La société Dalkia Česká republika était le partenaire du concert de gala qui s est déroulé à Prague, au Rudolfinum, le 18 décembre 2008 à l occasion de la prise de la présidence du Conseil de l Union européenne par la République tchèque. Le programme de ce concert donné par l Orchestre philharmonique tchèque sous la direction du chef Vladimír Válek comportait des œuvres de Josef Suk, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Leoš Janáček. Le concert était placé sous le haut patronage du Vice-Premier ministre des affaires européennes de la République tchèque, Monsieur Alexandr Vondra et de l ambassadeur de France en République tchèque son Excellence Monsieur Charles Fries. Dalkia renforce sa position en Slovaquie orientale Le groupe Dalkia en Slovaquie a gagné un nouveau membre en janvier 2009 la société Raden, établie à Košice. Cette nouvelle acquisition, dénommée Dalkia Východné Slovensko depuis mars 2009 et où travaillent environ 100 employés, produit et fournit de la chaleur à ses clients dans les régions de Košice et de Prešov. C est la première entreprise du groupe Dalkia à brûler de la biomasse en Slovaquie. Elle produit plus de 45 % de sa chaleur à partir de sources d énergie renouvelables. Les hockeyeurs de Vítkovice éliminés en quarts de finale Les hockeyeurs du HC Vítkovice Steel ont terminé en quarts de finale des play-offs dans le championnat Extraliga, éliminés par HC Slavia Praha après une dramatique série de rencontres. Vítkovice, dont Dalkia Česká republika est le partenaire, avait réalisé un excellent début de saison 2008/2009, prenant même la tête du championnat pendant plusieurs journées. Mais ensuite, de nombreux joueurs se sont blessés ou sont tombés malades et la réussite a abandonné l équipe, qui a fini 8 ème à l issue de la saison régulière et a dû se qualifier pour les play-offs en passant par un tour préliminaire contre les Tigres blancs de Liberec, qu elle a éliminés de manière convaincante. C est le Slavia, tenant du titre, qui lui a barré la route du dernier carré en triomphant sur le score de 2 à 1 dans le septième match décisif de la série des quarts de finale. 09

10 aktuality Zaměstnanci AmpluServisu hovořili s generálním ředitelem o své práci Na začátku roku 2009 navštívil country manažer skupiny Dalkia v České republice Laurent Barrieux neplánovaně společnost AmpluServis, aby si prohlédl různá pracoviště a neformálně pohovořil se zaměstnanci o jejich práci. Velkou pozornost věnoval zejména používání osobních ochranných pracovních pomůcek. V doprovodu ředitele AmpluServisu Richarda Chasáka zavítal nejprve na středisko expertních služeb, kde se zajímal o práci techniků vibrační diagnostiky a termovizních měření. Poté zamířil na oddělení chemických služeb, kde postupně navštívil laboratoře olejů, analytiky vod a paliv. Zaměstnankyně mu popsaly svou činnost a pracovní postupy, představily nejrůznější zařízení, pomocí nichž provádějí analýzy vzorků, a názorně předvedly osobní ochranné pomůcky, které při práci používají. Návštěva pana generálního ředitele byla velmi milá a potěšila nás, řekla vedoucí oddělení chemických služeb Zdeňka Arabaszová. 10

11 actualités Les employés d AmpluServis ont discuté de leur travail avec le directeur général Début 2009, le directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux, a rendu une visite surprise à la société AmpluServis pour voir les différents lieux de travail et discuter de façon informelle avec les employés de leur travail. Il a porté une grande attention notamment à l utilisation des équipements de protection individuelle au travail. Accompagné du directeur d AmpluServis Richard Chasák, il a été accueilli tout d abord au centre des services experts où il s est intéressé au travail des techniciens du diagnostic vibratoire et du mesurage par thermovision. Il s est ensuite rendu au département des services chimiques où il a visité tour à tour les laboratoires des huiles et d analyse des eaux et des combustibles. Les employées lui ont décrit leur activité et procédés de travail, lui ont présenté les différents instruments à l aide desquels elles réalisent les analyses des échantillons, et lui ont fait une démonstration de l utilisation de leurs équipements de protection individuelle. «La visite de Monsieur le directeur général a été très agréable et nous a fait plaisir», a déclaré Zdeňka Arabaszová, responsable du département des services chimiques. 11

12 naši klienti / nos clients S Dalkií nás spojují desítky let osvědčené a kvalitní spolupráce, říkají zástupci společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic Jedním z nejvýznamnějších klientů ústecké divize Dalkie Česká republika je společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic (dříve METAL Ústí nad Labem), která působí v automobilovém průmyslu jako výrobce pístů do spalovacích motorů a kompresorů. Obě firmy spojuje nejen lokalita v Trmicích, ale zejména dlouholetá spolupráce v oblasti dodávek tepla. Od loňského roku navíc tato firma odebírá od Dalkie i elektřinu. Jaká panuje spokojenost s dodávkami? To byla jedna z otázek, kterou Modrý reportér položil členům představenstva KS Kolbenschmidt Czech Republic paní Ing. Ireně Fišerové a panu Dr.-Ing. Jochenu Luftovi, MBA. Modrý reportér: Můžete nám prosím představit společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic? Irena Fišerová: Zabýváme se výrobou pístů do zážehových a vznětových motorů a kompresorů. Probíhá u nás kompletní výroba od odlévání pístů přes tepelné zpracování, povrchové úpravy až po závěrečnou kompletaci a kontrolu hotových výrobků. Historie firmy sahá až do roku 1916 a dnes jsme součástí celosvětově působící společnosti Kolbenschmidt Pierburg AG. Máme zhruba 750 zaměstnanců. Našimi nejdůležitějšími klienty jsou odběratelé ze skupiny VW Group (52 % zakázek), dalšími zákazníky jsou Daimler AG, Ford, Wabco, Stihl, Fiat a další. Mezi naše největší úspěchy patří ocenění Nejlepší dodavatel firmy Škoda z roku 1999, v roce 2002 jsme obdrželi Certifikát Q1 od společnosti Ford a v roce 2004 jsme získali titul Nejlepší firma v Ústeckém kraji. Modrý reportér: V roce 2008 jste navíc skončili druzí v soutěži Zaměstnavatel regionu, což svědčí o tom, že vaše společnost klade velký důraz na péči o zaměstnance Irena Fišerová: Ano, díky naší dlouhodobé tradici a aktivní spolupráci s odbory se můžeme pochlubit řadou zaměstnaneckých výhod, ke kterým patří např. bezplatné poskytování vitamínů v zimním období, očkování zaměstnanců proti chřipce a klíšťové encefalitidě či významný finanční příspěvek na odvykací kúru pro kuřáky. Nízká míra nemocnosti v roce 2008 je důkazem toho, že péči o zaměstnance věnujeme velkou pozornost. Modrý reportér: Jak se u vás projevuje aktuální ekonomická krize, která silně zasáhla právě automobilový průmysl? Irena Fišerová: Ekonomická krize se nás dotkla poměrně výrazně. Objem zakázek i tržeb v posledních měsících poklesl o 30 až 40 %. 12

13 «Nous sommes liés à Dalkia par des dizaines d années d une collaboration de qualité et qui a fait ses preuves», déclarent les représentants de la société KS Kolbenschmidt Czech Republic L un des principaux clients de la Division d Ústí de Dalkia Česká republika est la société KS Kolbenschmidt Czech Republic (auparavant METAL Ústí nad Labem), qui opère dans l industrie automobile en tant que fabricant de pistons pour moteurs à combustion et compresseurs. Les deux entreprises ont en commun non seulement leur localisation à Trmice, mais surtout une longue collaboration dans le domaine des fournitures de chaleur. De plus, depuis l année dernière, KS Kolbenschmidt Czech Republic s alimente en électricité auprès de Dalkia. Quelle est le niveau de satisfaction quant aux fournitures? C était l une des questions que le Reporter bleu a posé aux membres du directoire de KS Kolbenschmidt Czech Republic, Madame Irena Fišerová et Monsieur Jochen Luft. Reporter bleu : Pourriez-vous nous présenter la société KS Kolbenschmidt Czech Republic? Irena Fišerová : «Nous fabriquons des pistons pour moteurs essence et Diesel et pour compresseurs. Nous assurons la fabrication complète du coulage des pistons au montage final et au contrôle des produits finis, en passant par le traitement thermique et de surface. L histoire de l entreprise a débuté en 1916 et aujourd hui nous sommes membre de la société Kolbenschmidt Pierburg AG qui opère à l échelle mondiale. Nous avons environ 750 employés. Nos clients les plus importants appartiennent au groupe VW Group (52 % des commandes), et notre clientèle comprend aussi Daimler AG, Ford, Wabco, Stihl, Fiat et d autres. Parmi nos plus 13

14 naši klienti / nos clients Museli jsme zareagovat snížením počtu pracovníků a dalšími úspornými opatřeními. Naší prioritou však zůstává snaha o udržení kvalifikovaných a zapracovaných zaměstnanců, proto jsme zavedli od února do dubna 2009 zkrácenou pracovní dobu v rozsahu čtyř pracovních dní v týdnu, čímž jsme významně eliminovali počet propouštěných zaměstnanců. V současné době se situace stabilizuje, pokles zakázek se zastavil, a to i ve výhledu na následující měsíce. Zlepšení a návrat k objemu zakázek roku 2008 však zatím nelze odhadnout. Modrý reportér: Teplo pro vaši společnost dodává Dalkia Česká republika. Proč právě Dalkia? Jochen Luft: Teplo od Dalkie odebíráme od samého začátku naší výroby. Vzhledem k dlouholeté historii jsou to již desítky let osvědčené a kvalitní spolupráce, která je založena na oboustranně bezproblémové komunikaci, vysoké flexibilitě Dalkie i jejích reakcích na změněné ekonomické podmínky v podnikatelské sféře v uplynulých letech. Pravdivost tohoto tvrzení dokládá i dlouholetá smlouva na odběr tepla uzavřená mezi oběma společnostmi v roce Modrý reportér: Od roku 2008 vám Dalkia poskytuje také elektrickou energii. Osvědčila se vám spolupráce i v této oblasti? Jochen Luft: Dalkia je pro nás z pohledu dodávek elektrické energie s trochou nadsázky nováčkem. Nicméně hodnotíme-li toto krátké období, můžeme konstatovat, že jsme spokojeni nejen s úrovní poskytovaných služeb, ale i komunikací a reflexí Dalkie na úroveň ceny na trhu, což je pro nás jako pro odběratele zajímavé. Vycházíme-li z cen poskytované energie, nemáme potřebu v současné době hledat jiného dodavatele, neboť jsme spokojeni i s ostatními aspekty spojenými s dodávkami. Modrý reportér: Jak celkově hodnotíte spolupráci s Dalkií? Jochen Luft: Jak již vyplynulo z předchozích odpovědí, dosavadní spolupráci s Dalkií hodnotíme pozitivně. Ani naše společnost v současnosti neuniká negativnímu vlivu celkové nepříznivé ekonomické situace, která nás nutí k maximální úspoře nákladů. Proto jsou pro nás při výběru dodavatele velmi důležitým kritériem nejen kvalitní, ale i cenově akceptovatelné podmínky, které nám Dalkia dle našeho názoru poskytuje. PROFIL: Ing. Irena Fišerová (1975) se narodila a žije v Ústí nad Labem. Po promoci na hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci nastoupila v roce 1999 do společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic (tehdy ještě pod názvem METAL Ústí n. L.) do obchodního oddělení. Z pozice vedoucí tohoto oddělení přešla v roce 2007 na místo vedoucí odboru controllingu a od roku 2008 působí na pozici obchodní ředitelka a současně místopředsedkyně představenstva. Mezi její záliby patří zejména sport jízda na kole, plavání, posilovna, dále cestování, kino, divadlo a četba historické literatury. Dr.-Ing. Jochen Luft, MBA (1976) se narodil v německém Bruchsalu. Před studiem na Technické univerzitě v Karlsruhe působil dva roky jako armádní pilot. Poté studoval na dopravní fakultě a absolvoval studium MBA se zaměřením na Evropské hospodářství. Od roku 2005 pracoval v KS Kolbenschmidt GmbH v Neckarsulmu jako vedoucí zkušebny stavebních dílů a materiálů a vedoucí kvality. Do Česka se přesunul v roce Nejprve působil jako manažer kvality a od roku 2008 zastává funkci technického ředitele a předsedy představenstva. Kromě angličtiny a švédštiny zdárně zvládá i záludnosti českého jazyka. K jeho zálibám patří rodina, golf a odborná ekonomická literatura. 14

15 grands succès, nous pouvons mentionner le prix du Meilleur fournisseur de l entreprise Škoda en 1999; en 2002 nous avons obtenu le Certificat Q1 de Ford et en 2004 nous avons été désignés Meilleur entreprise de la Région d Ústí nad Labem.» Reporter bleu : En 2008 vous avez en plus fini deuxièmes du concours Employeur de la région ce qui témoigne du fait que votre société porte une très grande attention à ses employés Irena Fišerová : «Oui, grâce à notre longue tradition et à une coopération active avec les syndicats nous pouvons nous vanter de nombreux avantages pour les salariés parmi lesquels par ex. la fourniture gratuite de vitamines en période hivernale, la vaccination des employés contre la grippe et l encéphalite à tiques ou une importante contribution financière pour les cures anti-tabac destinées aux fumeurs. Le faible taux de maladie en 2008 est la preuve que nous portons une très grande attention à nos employés.» PROFIL: Irena Fišerová (1975) est née et vit à Ústí nad Labem. Diplômée de la faculté d économie de l Université technique de Liberec, elle est entrée en 1999 dans la société KS Kolbenschmidt Czech Republic (qui portait alors encore le nom de METAL Ústí n. L.), au département commercial. En 2007, elle est passée du poste de chef de ce département à celui de directrice du service du controlling et depuis 2008 elle occupe la fonction de directrice commerciale et également celle de vice-présidente du directoire. Ses passe-temps sont notamment le sport (le vélo, la natation, la musculation) ainsi que les voyages, le cinéma, le théâtre et la lecture de littérature historique. Jochen Luft (1976) est né dans la ville allemande de Bruchsal. Avant ses études à l Université technique de Karlsruhe il a travaillé deux ans comme pilote de l armée. Il a ensuite étudié à la faculté des transports et a suivi des études de MBA orientées vers l économie européenne. À partir de 2005, il a travaillé chez KS Kolbenschmidt GmbH à Neckarsulm en tant que chef de l atelier d essai des pièces et matériaux de construction et directeur de la qualité. Il est arrivé en Tchéquie en Il a d abord été manager qualité et depuis 2008 il exerce les fonctions de directeur technique et de président du directoire. En plus de l anglais et du suédois, il maîtrise aussi les difficultés de la langue tchèque. Ses passe-temps préférés sont sa famille, le golf et la littérature économique. Reporter bleu : Comment se manifeste chez vous la crise économique actuelle, qui a fortement touché justement l industrie automobile? Irena Fišerová : «La crise économique nous a touchés de façon relativement importante. Le volume des commandes et des recettes au cours des derniers mois a diminué de 30 à 40 %. Nous avons dû réagir en réduisant nos effectifs et par d autres mesures d économies. Notre priorité demeure néanmoins d essayer de maintenir nos employés qualifiés et ceux qui ont de l ancienneté, c est pourquoi nous avons mis en place de février à avril 2009 une période de travail réduite de quatre jours par semaine, ce qui nous a permis de limiter le nombre de licenciements. Actuellement, la situation se stabilise, la baisse des commandes s est arrêtée, même dans la perspective des prochains mois. Toutefois on ne peut prévoir pour le moment une amélioration et un retour au volume de commandes de 2008.» Reporter bleu : Votre entreprise achète de la chaleur à Dalkia Česká republika. Pourquoi avoir choisi justement Dalkia? Jochen Luft : «Nous prenons de la chaleur à Dalkia depuis le tout début de notre activité de production. Compte tenu de notre longue histoire, cela fait déjà des dizaines d années d une collaboration de qualité et qui a fait ses preuves. Cette coopération est fondée sur une excellente communication, sur la haute flexibilité de Dalkia et ses réactions aux changements qu ont connus les conditions économiques dans la sphère des affaires au cours des années passées. La véracité de ces affirmations est confirmée aussi par le contrat de longue durée conclu entre les sociétés en 2004 pour la fourniture de chaleur.» Reporter bleu : Depuis 2008, Dalkia vous fournit aussi de l électricité. Êtes-vous également satisfaits de la collaboration dans ce domaine? Jochen Luft : «Pour nous, du point de vue des fournitures d électricité, Dalkia est, en exagérant un peu, un novice. Néanmoins si nous devons apprécier cette courte période, nous pouvons constater que nous sommes satisfaits non seulement du niveau des services fournis mais aussi de la communication et de la réflexion de Dalkia sur le niveau du prix de marché, ce qui est intéressant pour nous en tant que client. Si nous considérons les prix de l énergie fournie, nous ne ressentons pas le besoin actuellement de chercher un autre fournisseur car nous sommes satisfaits également des autres aspects liés aux fournitures.» Reporter bleu : Comment évaluez-vous globalement la collaboration avec Dalkia? Jochen Luft : «Comme cela apparaît déjà dans les réponses précédentes, la collaboration avec Dalkia a été jusqu ici positive. Actuellement, notre société n est pas épargnée non plus par l influence négative de la situation économique globalement défavorable qui nous contraint à réaliser des économies maximales sur nos coûts. C est pourquoi parmi nos critères les plus importants dans le choix d un fournisseur se trouvent des conditions acceptables non seulement en termes de qualité mais aussi de prix, ce que selon nous Dalkia nous fournit.» 15

16 rozhovor Zlata Adamovská: Vděčím osudu za to, že jsem se stala herečkou Společnost Dalkia Česká republika vloni podpořila novou komediální pohádku Peklo s princeznou. Roli královny Viktorie v ní ztvárnila oblíbená herečka Zlata Adamovská, která si během slavnostní premiéry našla čas i na krátký rozhovor s Modrým reportérem. Svěřila se mu třeba s tím, že o herectví snila už od dětství a dnes je šťastná za to, že její práce je pro ni zároveň i největším koníčkem Důkazem, že Zlata Adamovská patří ve své profesi mezi výjimečné osobnosti, je nedávný titul Žena roku 2008 získaný v anketě ANNO televize Nova. rolí, na které bych si předtím nepomyslela, takže to nechávám osudu Modrý reportér: Co děláte, když zrovna nehrajete? Zlata Adamovská: Volného času mi moc nezbývá, ale když už mám volnou chvilku, ráda dělám něco na zahradě nebo si jdu zaplavat. Mým koníčkem je také cestování. Oblíbila jsem si Francii, zejména Provence. Už několikrát byli jsme s rodinou v Audabiacu nedaleko Avignonu, kde stejnojmenné občanské sdružení pořádá letní pobyty pro děti z dětských domovů, na nichž se mohou setkat s různými umělci herci, zpěváky, spisovateli nebo výtvarníky, poznat jejich profese a získat tak inspiraci a motivaci do dalšího života. Modrý reportér: Čím byste se živila, kdybyste nebyla herečkou? Zlata Adamovská: Už od dětství jsem chtěla být herečkou a nikdy jsem nepřemýšlela o jiné profesi. Můj sen se mi splnil a já jsem za to osudu moc vděčná. Jsem šťastná, že je pro mě má práce zároveň i největším koníčkem. Modrý reportér: Máte nějaké životní krédo? Zlata Adamovská: Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. Modrý reportér: Na co byste diváky nalákala, aby si zašli do kina na pohádku Peklo s princeznou? Zlata Adamovská: Krásných pohádek není nikdy dost a když se natočí česká výpravná pohádka, je to vždycky velká událost. V případě Pekla s princeznou to byla sázka na jistotu díky výjimečně dobrému scénáři, skvělému hereckému obsazení a úžasným exteriérům, ve kterých se pohádka točila, například na zámku v Kroměříži, v Adršpašských skalách nebo v Českém Švýcarsku. Je to veselý příběh pro celou rodinu, u kterého si přijdou na své děti i dospělí. 16 Modrý reportér: Jak byste charakterizovala královnu Viktorii? Zlata Adamovská: Je to ženská, na které leží péče o domácnost a výchova syna. V pohádce vidím paralelu se současným životem král v bitvách získává bohatství alias manžel tráví čas v práci, zatímco královna i dnešní žena se starají o domácnost a děti. Ani královské rodině se, stejně jako v reálném životě, nevyhnou problémy s výchovou dětí v tomto případě se princ Jeroným bouří proti svému otci, jeho dobyvačným ambicím a snaze oženit jej s princeznou Anetou. Modrý reportér: Na které své role nejraději vzpomínáte? Zlata Adamovská: Pěkné vzpomínky mám například na roli barové zpěvačky v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe. Byla to krásná role, kde mě pan režisér Klein přemluvil zpívat, z čehož jsem měla do té doby panickou hrůzu. Každý měsíc jsem pak zpívala živě v přímém přenosu. Byl to adrenalin, na který ráda vzpomínám. Výjimečných rolí však bylo mnohem více a je těžké vyzdvihnout jen některé. V současné době mě nejvíc zaměstnává role doktorky Páleníkové v Ordinaci v růžové zahradě. Modrý reportér: Máte nějakou vysněnou roli? Zlata Adamovská: Přála jsem si někdy zahrát Kateřinu v Shakespearově Zkrocení zlé ženy. Což se mi nesplnilo. Beru to ale tak, že mě v životě potkalo tolik jiných krásných PROFIL: Zlata Adamovská se narodila 9. března 1959 v Praze. Už odmalička toužila po herecké kariéře a její přání se jí splnilo - je jednou z nejpopulárnějších a nejobsazovanějších hereček u nás. V patnácti letech byla přijata na konzervatoř a už během studia získala své první filmové a televizní role. Objevila se v řadě televizních seriálů: Sanitka, Hříchy pro pátera Knoxe, O ztracené lásce, Četnické humoresky, od roku 2006 exceluje v Ordinaci v růžové zahradě. Mezi nejznámější filmy, v nichž Zlata Adamovská hrála, patří Lásky mezi kapkami deště, Causa Králík, Lev s bílou hřívou, Andělské oči, Milenci a vrazi, Učitel tance nebo Svatba na bitevním poli. Od roku 1990 je členkou Divadla na Vinohradech. Prosadila se také v dabingu, svůj hlas propůjčila například Meryl Streepové ve více než dvaceti filmech. Manželem Zlaty Adamovské je publicista Radek John. Mají spolu dvě děti dceru Barbaru a syna Petra.

17 interview Zlata Adamovská: «C est au destin que je dois d être devenue actrice» La société Dalkia Česká republika a soutenu l année dernière le nouveau conte aux accents de comédie, «L enfer avec une princesse». Le personnage de la reine Viktorie a été incarné par la populaire actrice Zlata Adamovská qui pendant l avantpremière a trouvé du temps pour un bref entretien avec le Reporter bleu. Elle a confié par exemple que déjà enfant elle rêvait de devenir actrice et qu aujourd hui elle est heureuse que son travail soit sa plus grande passion Pour preuve que Zlata Adamovská fait partie des personnalités exceptionnelles de la profession, on peut citer le titre de «Femme de l année 2008» obtenu récemment dans le cadre de l enquête ANNO de la chaîne de télévision Nova. Reporter bleu : Que diriez-vous aux spectateurs pour les inciter à aller au cinéma voir le conte «L Enfer avec une princesse»? Zlata Adamovská : «Il n y a jamais assez de beaux contes et quand on filme un conte narratif tchèque, c est toujours un grand événement. Dans le cas de «L enfer avec une princesse» on a joué la sécurité grâce à un scénario exceptionnel, un excellent casting et un environnement superbe dans lequel le conte a été tourné, par exemple dans le château de Kroměříž, dans les Rochers d Adršpach ou dans la région de la Suisse tchèque. C est une histoire drôle pour toute la famille où petits et grands trouvent leur compte.» Reporter bleu : Comment caractériseriez-vous la reine Viktorie? Zlata Adamovská : «C est une femme sur qui reposent la tenue de la maison et l éducation de son fils. Dans le conte je vois un parallèle avec la vie actuelle le roi acquiert sa richesse dans les batailles, le mari passe son temps au travail, alors que la reine comme la femme moderne s occupent de la maison et des enfants. Et la famille royale, tout comme dans la vie réelle, n échappe pas aux problèmes de l éducation des enfants en l occurrence le prince Jeroným se révolte contre son père, ses ambitions de conquête et ses efforts pour le marier à la princesse Aneta.» Reporter bleu : De quel rôle vous souvenez-vous avec le plus de plaisir? Zlata Adamovská : «J ai d excellents souvenirs, par exemple du rôle chanteuse de bar de la série «Dix péchés pour le père Knox». C était un beau rôle où le metteur en scène M. Klein m a persuadé de chanter, ce dont j avais une peur bleue jusque-là. Tous les mois j ai même chanté en direct lors de la première. C était de l adrénaline, dont je garde un très bon souvenir. Mais des rôles extraordinaires il y en a eu beaucoup et il est difficile de n en retenir que quelques uns. Actuellement, c est le rôle du docteur Páleníková dans la série «Les docteurs du jardin aux roses» qui m occupe le plus.» Reporter bleu : Y a-t-il un rôle dont vous rêvez? Zlata Adamovská : «Je souhaitais jouer un jour le rôle de Catherine dans la «Mégère apprivoisée» de Shakespeare ce qui ne s est pas réalisé. Je pense toutefois que j ai rencontré dans ma vie tant de beaux rôles auxquels je n aurais pas songé, que je laisse cela au destin» Reporter bleu : Que faites-vous quand vous ne jouez pas? Zlata Adamovská : «Je n ai pas beaucoup de temps libre mais quand j ai un moment à moi, j aime m occuper dans le jardin ou je vais nager. J ai aussi une passion pour les voyages. J ai un coup de cœur pour la France, et notamment la Provence. Nous sommes allés plusieurs fois en famille à Audabiac, près d Avignon, où une association du même nom organise des séjours estivaux pour les enfants des foyers au cours desquels ils peuvent rencontrer divers artistes acteurs, chanteurs, écrivains et autres peintres ou sculpteurs, découvrir leur profession et obtenir ainsi de l inspiration et de la motivation pour leur vie future.» Reporter bleu : De quoi vivriez-vous si vous n étiez pas actrice? Zlata Adamovská : «Déjà enfant je voulais devenir actrice et je n ai jamais réfléchi à une autre profession. J ai réalisé mon rêve et j en suis pour cela très reconnaissante envers le destin. Je suis heureuse que mon travail soit aussi ma plus grande passion.» Reporter bleu : Avez-vous un crédo qui guide votre vie? Zlata Adamovská : «La vie est comme une trompette de jazz, quand vous ne soufflez pas dedans, rien n en sort.» PROFIL : Zlata Adamovská est née le 9 mars 1959 à Prague. Déjà toute petite elle rêvait d une carrière d actrice et son souhait s est exaucé elle est l une des actrices tchèques les plus populaires et les plus demandées. À quinze ans elle fut admise au conservatoire et déjà pendant ses études elle obtint ses premiers rôles au cinéma et à la télévision. Elle est apparue dans de nombreuses séries télévisées, par ex. L Ambulance, Dix péchés pour le père Knox, Sur l amour perdu, Petites histoires humoristiques de la gendarmerie, etc. Depuis 2006 elle excelle dans Les docteurs du jardin aux roses. Parmi les films les plus connus dans lesquels Zlata Adamovská a joué, citons Amours entre les gouttes de pluie, L Affaire Králík, Le lion à la crinière blanche, Les Yeux d ange, Amants et meurtriers, Le Professeur de danse ou Noces sur le champ de bataille. Depuis 1990 elle est membre de la troupe du Théâtre de Vinohrady. Elle s est imposée également dans le doublage en prêtant sa voix par exemple à Meryl Streep dans plus de vingt films. Zlata Adamovská est mariée au journaliste Radek John. Ils ont ensemble deux enfants une fille Barbara et un fils Petr. Foto / Photo : Jana Pertáková / Bio Illusion Z premiéry filmu Peklo s princeznou / De l avant-première du film «L enfer avec une princesse» 17

18 naši zaměstnanci Představujeme profesi SPECIALISTA STUDIÍ Naši zákazníci a partneři mají čím dál lepší odborné znalosti a stále vyšší nároky na kvalitu a cenu. V současné době již nevystačíme pouze s argumenty našich obchodníků. Musíme být nápadití a snižovat naše vlastní náklady, protože pouze tak budeme i nadále konkurenceschopní při zachování rozumné ziskovosti. Velmi důležitou roli v rámci skupiny Dalkia v České republice proto hrají specialisté studií, říká Michel Bourloux, který byl do konce roku 2008 vedoucím technického útvaru pro rozvoj a metodiku v rámci obchodního úseku. Od února 2009 Michela Bourloux nahradil Nicolas Fourches, který dodává: Profesi specialista studií vystihuje několik vlastností: inovativnost, nápaditost, intuice. Tyto přednosti jsou nezbytné pro to, aby se naše nabídky odlišovaly od nabídek konkurence. Dále komunikativnost a týmový duch, neboť práce specialisty studií spojuje dva klíčové pilíře naší společnosti - obchod a výrobu. Nutná je i přesnost, technická zdatnost a zkušenost, což jsou schopnosti, které garantují vznik dlouhodobě spolehlivých řešení. Tato profese je velmi důležitá pro rozvoj skupiny Dalkia v České republice. Ing. Vladimír Hanák (pracoviště Praha): Pro získání každé nové zakázky je vždy nutné vypracovat technicko-ekonomickou studii. Zjednodušeně se dá říci, že posuzuji projekty z pohledu ekonoma a z pohledu technika - hodnotím stav technických zařízení, kontroluji projektovou dokumentaci, hledám možné úspory energií, navrhuji energetickou koncepci, stanovuji investice atd. Důležitá je týmová spolupráce s kolegy na stejné pozici i s lidmi z ostatních útvarů na divizi i mimo ni. Jedná se o práci jak u stolu, tak v terénu, což mi vyhovuje. Specialista studií musí neustále rozvíjet své znalosti a schopnosti, umět se problému postavit čelem a snažit se hledat vhodná řešení překážek, které se objevují u téměř každého projektu. To považuji za jednu z nejdůležitějších vlastností pro vykonávání práce specialisty studií. 18 Ing. Rostislav Hegar (pracoviště Ostrava): Na naší práci je nejzajímavější to, že se jedná o týmovou, tvůrčí a pestrou činnost, která je u každého obchodního případu jiná. Ve stručnosti naše práce zahrnuje: definování vstupních údajů potřebných pro technické a ekonomické vyhodnocení konkrétního obchodního případu; technické a ekonomické analýzy dat týkajících se energetického hospodářství připravované akvizice, které mapují jeho stávající stav; hledání úspor, kterých může být docíleno organizačními opatřeními nebo investicemi, a návrhy technického řešení, jak těchto úspor dosáhnout; vyčíslení nákladů spojených s provozováním energetického hospodářství atd. Výsledkem naší práce je sestavení syntézy obchodního případu (u malých jednoduchých projektů) nebo podnikatelského plánu (u projektů velkých a složitých). Ing. Jiří Petr (pracoviště Praha): Mým úkolem je zpracovávat technickoekonomické analýzy obchodních případů z oblasti energetických systémů a technické správy budov. Hledám nejvhodnější koncepce zásobování energiemi pro nové stavby a analyzuji stávající energetické systémy a způsoby jejich provozování. Po nalezení optimálního řešení stanovuji případné investiční náklady, z nichž společně s dalšími provozními náklady sestavuji syntézu obchodního případu a kalkulaci minimálních prodejních cen. To jsou výstupy naší práce, která je velmi pestrá. Rozhodně nezažíváme stereotyp a každý den se dozvídáme něco nového. Společně s obchodníky se účastníme schůzek a prohlídek technických zařízení, analyzujeme stohy dat a lámeme si hlavu při hledání vhodného řešení. Někdy je však obtížné splnit vysoké nároky klienta za ekonomických podmínek, které je ochoten akceptovat. Ing. Tomáš Weisz (pracoviště Ostrava): Naše práce vyžaduje hluboké technické, ekonomické i legislativní znalosti. V oblasti technické jde hlavně o bilancování výroby a spotřeby energií kotelen, tepláren a elektráren, tepelné výpočty a návrhy jednotlivých prvků energetického systému (např. kotlů, turbogenerátorů, výměníků tepla atd.), dimenzování potrubí, výpočet tepelných ztrát, množství popelovin, povolenek, ekologických daní atd. V oblasti ekonomiky se musíme orientovat ve finančních výkazech a musíme rozumět hodnocení efektivnosti investic, tvorbě cen energií, stanovování investičních nákladů atd. V oblasti legislativy je důležité znát energetické zákony, vyhlášky a cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Nutná je i výborná znalost programu Excel. Nejsložitější je to, že mnohdy disponujeme jen neúplnými údaji o zařízeních nových obchodních případů. Potřebná data pak musíme zjišťovat těžkými výpočty a odbornými odhady, což zvyšuje náročnost naší práce. Schéma kaskádového zapojení kotlů, se kterým specialisté studií pracují. Schéma du montage en cascade des chaudières avec lequel les chargés d études travaillent.

19 nos collaborateurs Nous vous présentons le métier de SPÉCIALISTE DES ÉTUDES «Nos clients et partenaires ont des connaissances techniques de plus en plus poussées et des exigences toujours plus élevées en matière de qualité et de prix. Actuellement, les seuls arguments de nos commerciaux ne suffisent plus. Nous devons être créatifs et réduire nos propres coûts car c est la seule façon de continuer à être compétitifs tout en conservant un profit raisonnable. C est pourquoi les spécialistes des études jouent un rôle très important au sein du groupe Dalkia en République tchèque», explique Michel Bourloux, qui était jusqu à la fin de l année 2008 responsable technique pour le développement et méthodes dans le cadre du département commercial. En février 2009, Michel Bourloux a été remplacé par Nicolas Fourches, qui ajoute : «La profession de spécialiste des études peut être caractérisée par plusieurs traits : capacité d innovation, créativité, intuition. Ces qualités sont indispensables pour que nos offres se distinguent de celles de la concurrence. Il faut également une bonne communication et un esprit d équipe car le travail de spécialiste des études s appuie sur deux piliers clés de notre société le commerce et la production. Il est aussi nécessaire d être précis et d avoir une capacité et une expérience technique, qualités qui garantissent la naissance de solutions fiables sur le long terme. Cette profession est très importante pour le développement du groupe Dalkia en République tchèque.» Vladimír Hanák (Prague) : «Pour l obtention de chaque nouvelle commande, il est toujours nécessaire d élaborer une étude technicoéconomique. Pour simplifier, on peut dire que j apprécie les projets du point de vue d un économiste et du point de vue d un technicien j évalue l état des installations techniques, je contrôle le dossier de projet, je recherche les économies d énergies possibles, je propose la conception énergétique, je détermine les investissements, etc. Le travail d équipe est important, aussi bien avec les collègues qui exercent la même fonction qu avec les gens des autres services de la division ou même en dehors. Il s agit d un travail qui marie bureau et terrain, ce qui me convient. Le spécialiste des études doit développer sans cesse ses connaissances et aptitudes, savoir faire face à un problème et s efforcer de chercher les solutions adaptées aux obstacles qui surgissent dans presque tous les projets. Selon moi c est l une des qualités les plus importantes pour l exercice de la profession de spécialiste des études.» Rostislav Hegar (Ostrava) : «Le plus intéressant dans notre travail c est qu il s agit d une activité variée d équipe et de création qui est différente pour chaque projet commercial. En bref, notre travail comprend : la définition des données d entrée nécessaires pour l évaluation technique et économique d un dossier commercial concret ; les analyses techniques et économiques des données relatives aux installations énergétiques de l acquisition qui donnent un aperçu de leur état actuel ; la recherche d économies qui peuvent être obtenues grâce à des mesures organisationnelles ou des investissements, les projets de solutions techniques pour réaliser ces économies ; le chiffrage des coûts liés à l exploitation des installations énergétiques, etc. Notre travail aboutit à l élaboration d une synthèse du cas commercial (pour les petits projets simples) ou à un plan d affaires (pour les projets plus importants et complexes).» Jiří Petr (Prague) : «Mon travail consiste à élaborer des analyses technico-économiques des dossiers commerciaux dans le domaine des systèmes énergétiques et de la gestion technique des bâtiments. Je recherche la conception d approvisionnement en énergies la plus adaptée pour les nouvelles constructions et j analyse les systèmes énergétiques existants et leurs modes d exploitation. Après avoir trouvé la solution optimale, je détermine les éventuels coûts d investissement à partir desquels, avec les autres coûts d exploitation, je dresse une synthèse du cas commercial et le calcul des prix de vente minimaux. Ce sont les résultats de notre travail d une grande variété. En tout cas, on ne connaît pas la routine et chaque jour nous apprenons quelque chose de nouveau. Avec les commerciaux, nous participons aux réunions et aux visites des installations techniques, nous analysons des piles de données et nous nous cassons la tête à rechercher une solution appropriée. Mais parfois il est difficile de répondre aux exigences élevées du client à des conditions économiques qu il est enclin à accepter.» Tomáš Weisz (Ostrava) : «Notre travail exige des connaissances techniques, économiques et législatives approfondies. Dans le domaine technique il s agit surtout de l équilibre entre la production et la consommation en énergies des chaufferies, usines de chauffe et centrales électriques, des calculs thermiques et des projets de différents éléments des systèmes énergétiques (par ex. des chaudières, des turboalternateurs, des sous-stations de chaleur, etc.), des dimensions des canalisations, du calcul des pertes thermiques, de la quantité de cendres, des quotas d émissions, des impôts écologiques, etc. Dans le domaine économique nous devons nous orienter dans les rapports financiers et nous devons comprendre l évaluation de l efficacité des investissements, l évaluation des prix des énergies, la fixation des coûts d investissement, etc. Dans le domaine législatif il est important de connaître les lois sur l énergie, les décrets et les décisions tarifaires de l Office de régulation énergétique. Il faut aussi avoir une très bonne connaissance du programme Excel. Le plus difficile c est que souvent nous ne disposons que de données incomplètes sur les installations des nouveaux cas commerciaux. Nous devons ensuite obtenir les informations nécessaires au moyen de calculs compliqués et d estimations d expertise, ce qui rend notre travail encore plus difficile.» 19

20 sociální odpovědnost Dalkia Česká republika podpořila pohádku Peklo s princeznou Dalkia Česká republika je sponzorem a partnerem mnoha společenských, sportovních či kulturních akcí a událostí. V loňském roce zaměřila pozornost také na oblast kinematografie, když finančně podpořila novou českou pohádku Peklo s princeznou. Komediální příběh pro celou rodinu běží v kinech od ledna 2009 a na Štědrý den roku 2010 ji bude jako hlavní večerní film vysílat Česká televize. Pohádka je režisérským debutem Miloslava Šmídmajera, který stál jako producent za řadou úspěšných snímků (Jak básníci neztrácejí naději, Jak se krotí krokodýli nebo Svatba na bitevním poli). Foto / Photo : Vojtěch Resler Na co bude filmový štáb Pekla s princeznou ještě dlouho vzpomínat? Miloslav Šmídmajer (režisér): Na svůj první doutník v životě - zapálil si ho po poslední klapce, která ukončila příjemné natáčení. Jiří Mádl (princ Jeroným): Na skok ze skály do jezírka v Adršpachu (trval na tom, že skočí sám, přestože se bojí výšek), na hodiny šermu, střelbu ze samostřílu, jízdu na koni i na to, jak bylo příjemné, když ho zachraňovala a z vody tahala krásná dívka Tereza Voříšková (princezna Aneta): Na útěk z věže Arcibiskupského paláce v Kroměříži, protože má také strach z výšek. Na scénu, kdy na ni v pekle spadne obrovský sklípkan. Tereza má totiž k pavoukům odpor a v této scéně působí opravdu přesvědčivě. Václav Postránecký (král Bedřich): Na královskou ko lázeň na zámku ve Frýdlantu, kdy se máchal ve vodě čtyři a půl hodiny, i na scénu, kdy se proti němu v královském paláci v Kroměříži vyřítil kůň (koně dostali měkké bačkůrky, ky, aby nepoškodili od podlahu). Zlata a Adamovská (královna Viktorie): ie Během zahradní slavnosti sti v Kroměříži na ni zaútočily vosy a mošničky, které se ze záplavy volán- ků, krajek a spodniček vyhánějí velmi těžce Miroslav Táborský (generál Ryneš): Na desítky kuřecích stehýnek, které musel během natáčení zkonzumovat (delší dobu prý se na drůbež nemohl ani podívat). Petr Nárožný (král Leopold): Na dlouhé hodiny prostojů mezi natáčením jednotlivých scén, na které si nezvykl ani za desítky let práce u filmu. Jan Skopeček (rádce Matyáš): Na příjemný způsob dopravy v pohodlných královských nosítkách. Jiří Pecha (vodník): Na nekonečné hodiny líčení a odličování, kdy se občas zdálo, že se už nikdy nezbaví zelené vodnické barvy. Martin Stránský (Lucifer) a Filip Blažek (Principál): Jak se jim povedlo několikrát krát rozesmát štáb do takové míry, že se muselo přerušit natáčení. ní Roman Vojtek (čert Smolda), Boris Hybner (čert Belzebub), Míla Doležal (čert Hňáta): Jak si zahráli malou epizodu se slavným režisérem r Milošem Formanem a pak zpychli a zlobili - z legrace se dožadovali oval dalších celebrit na natáčení. ní. A všichni i - herci i štáb - budou vzpomínat na báječné léto s Peklem em s princeznou, nou, i když natáčení ní bylo náročné a chvílemi připomínalo peklo Společnost Dalkia Česká republika je největ- ším nezávislým výrobcem a distributorem tepla u nás. Jsme potěšeni, že kromě fyzického tepla můžeme malým i velkým divákům přinášet také lidské teplo a pohlazení na duši v podobě této pohádky, na jejíž realizaci jsme se podíleli jako jeden z partne- rů. Vždyť co může být na svě- tě krásnějšího než šťastný úsměv na dětské tváři? Jiří Lukeš, náměstek Foto / Photo : generálního ředitele Jiří Holan 20

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Engineered Fasteners and Components Seatbelts Division Sídlo: Sídlo: TRW Carr s. r. o. TRW Carr s. r. o. Řepov 184, MLADÁ BOLESLAV Hlavenec 12,

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více