REPORTÉR. modrý. str./p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre Dobrá zpráva pro Ostravu: Dalkia snižuje emise a zlepšuje ovzduší Dalkia réduit ses émissions et améliore la qualité de l air : une bonne nouvelle pour Ostrava str./p V Kolíně se lépe dýchá a díky motýlům je tu veseleji À Kolín, on respire mieux et les papillons égayent la ville str./p Nadační fond Dalkia Česká republika pomáhá už 10 let! Déjà dix ans que la Fondation Dalkia Česká republika apporte son soutien! str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 10 page 11 strana 12 page 13 strana 14 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Dobrá zpráva pro Ostravu: Dalkia snižuje emise a zlepšuje ovzduší Dalkia réduit ses émissions et améliore la qualité de l air : une bonne nouvelle pour Ostrava V Kolíně se lépe dýchá a díky motýlům je tu veseleji À Kolín, on respire mieux et les papillons égayent la ville Dalkia dodává do krnovské nemocnice teplo, ale má tam i svá lůžka page 15 strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 22 page 22 strana 23 page 14 Dalkia fournit de la chaleur à l hôpital de Krnov dont elle parraine aussi des lits Nadační fond Dalkia Česká republika pomáhá už 10 let! Déjà dix ans que la Fondation Dalkia Česká republika apporte son soutien! Minigrant zpříjemnil prostředí onkologicky nemocným dětem Le projet Minigrants aide à rendre plus agréable l environnement des enfants atteints d un cancer Světová baletní elita v Ostravě L élite mondiale du ballet à Ostrava Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, Dalkia už několik let usiluje o rozvoj svých aktivit i mimo své tradiční sítě dálkového tepla. V souladu s tímto cílem jsme v roce 2010 úspěšně ukončili tříletá jednání podpisem smlouvy o prodeji energetických utilit (teplo, stlačený vzduch, elektřina) největší důlní společnosti v České republice OKD. Tato jedinečná reference významně posiluje pozici Dalkie na Moravě, avšak ani naši kolegové z Čech nezůstávají pozadu - v říjnu se jim podařilo uzavřít desetiletý kontrakt na pronájem a provozování tepelných zařízení města Roudnice nad Labem. V budoucnu plánujeme uzavřít podobné smlouvy s dalšími městy a obcemi, které rozšíří portfolio naší nové organizační jednotky Regionu Čechy. Snahou Dalkie je rozvíjet své činnosti prostřednictvím nových kontraktů, ale zároveň věnujeme stále větší pozornost environmentálním aspektům našich aktivit. Ať už v Ostravě, kde jsme v Elektrárně Třebovice nedávno oficiálně zprovoznili zařízení na snížení emisí síry a dusíku, nebo v Kolíně, kde jsme vybudovali novou skládku a vykládku paliva, vždy se snažíme o zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel. Na závěr bych rád využil příležitosti a prostřednictvím Modrého reportéra vám všem poděkoval za spolupráci a popřál vám i vašim blízkým krásné Vánoce a šťastný a úspěšný rok Christophe Lanneluc Obchodní ředitel Ch ères lectrices, chers lecteurs, Depuis plusieurs années, nous exprimons la volonté de développer nos activités en dehors de nos réseaux de chaleur traditionnels. Dans cette esprit, l année 2010 aura vu se concrétiser trois années de négociation pour aboutir à la signature d un contrat de vente des utilités (chaleur, air comprimé, électricité) au premier groupe minier en République Tchèque, la société OKD. Si cette référence unique renforce notre présence en Moravie, nos équipes en Bohème ne sont pas en reste et viennent de signer en octobre dernier un contrat de location et exploitation des équipements thermiques de la ville de Roudnice pour dix ans. D autres contrats du même type avec des collectivités locales devraient prochainement aboutir et venir renforcer le portefeuille de notre nouvelle structure, la «Région Bohème». Si notre souhait est de nous développer au travers de ces nouveaux contrats, nous n oublions cependant pas de prêter une attention toujours grandissante aux aspects environnementaux de notre activité. Que ce soit à Ostrava, dans notre centrale de Třebovice où nous avons récemment inauguré les nouvelles installations de désulfurisation et dénitrification ou à Kolín où nous avons reconstruit les installations de stockage et déchargement de charbon, notre souci reste l amélioration de notre environnement pour une meilleure qualité de vie. Enfin, je profite de l occasion qui m est donnée pour vous remercier de votre coopération et pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d année, ainsi que toute la réussite et le bonheur que vous pouvez espérer pour vous et vos proches en Christophe Lanneluc Directeur commercial 03

4 služby pro zákazníky Call centrum společnosti Dalkia používá novou moderní službu V září byla na call centru skupiny Dalkia v ČR zprovozněna nová služba CTI (Computer Telephony Integration). Tato novinka přináší klientům využívajícím bezplatnou zákaznickou linku kvalitnější služby, protože šetří jejich čas při hovorech s operátory. Technologie CTI propojuje telefonická stanoviště operátorů call centra s informačním systémem na jejich počítačích a umožňuje jim tak získat mj. informace z databáze volajících na základě dat z telefonní ústředny (PBX): systém PBX zapisuje do komunikační SQL databáze jednotlivé hovory a tyto zápisy pak zpracovává informační systém, který používají operátoři na svých počítačích. Pokud dané telefonní číslo existuje v databázi volajících, technologie CTI automaticky vytvoří záznam o hovoru obsahující všechny nutné údaje (jméno volajícího, adresa, odběrné místo, zákazník), které by jinak operátor musel vyhledat a doplnit ručně. Jednoduše řečeno, pokud už klient na zákaznickou linku někdy telefonoval, pracovníci call centra již při zazvonění telefonu vědí, o jakého zákazníka se jedná, a mají ihned k dispozici všechny informace potřebné pro vyřízení jeho požadavků. Novinka CTI slouží ke zlepšení kvality služeb, protože šetří čas zákazníkovi na lince a usnadňuje práci operátorům call centra. Tato služba obsahuje také tzv. call routing, což je systém, který umožňuje řídit příchozí hovory a hovory čekající ve frontě. Jeho další výhodou je možnost uskutečnit zpětný hovor přímo přes aplikaci na počítači. To ulehčuje kontrolu zpětného volání zákazníkům, protože každý klient, který předá na call centrum svůj požadavek týkající se především technických problémů souvisejících s dodávkami energie, by měl být informován o způsobu a termínu jeho řešení, vysvětlila výhody služby CTI Ivana Niedobová, specialista sledování kvality služeb společnosti Dalkia Česká republika. Další novinkou, kterou call centrum připravuje od příštího roku, je napojení operátorů na interní fakturační program EBS. Pro zákazníky to znamená, že jim operátoři budou moci na většinu dotazů ohledně fakturace odpovědět ihned, bez nutnosti přepojení na fakturanty nebo účetní oddělení. V případě technických problémů týkajících se zásobování teplem či dodávek teplé vody využijte naši bezplatnou Zákaznickou linku hodin denně 365 dní v roce 04 Váš výrobce a dodavatel tepla a elektřiny aktuality Dalkia bude odebírat teplo z budoucí spalovny v Karviné Zlepšení ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Tak vnímají hlavní přínos budoucí spalovny, která má vzniknout v roce 2014 v Karviné, její zastánci. Teplo, které zde bude vyrobeno, se zavázala odebírat Teplárna Karviná patřící společnosti Dalkia Česká republika. Krajské integrované centrum (KIC) neboli spalovna vyroste v areálu bývalého Dolu Roudnice nad Labem je novým klientem Dalkie Barbora a spalovat bude komunální odpady z velkých aglomerací Moravskoslezského kraje. Podle smlouvy o smlouvě budoucí, kterou na začátku listopadu uzavřeli zástupci společností Dalkia Česká republika a KIC Odpady, bude spalovna dodávat teplo v objemu přes TJ ročně nedaleké Teplárně Karviná. Toto množství představuje dodávky pro zhruba 25 tisíc domácností. Teplárna ušetří dva tisíce vagónů uhlí ročně Dalkia má ve světě bohaté zkušenosti s provozováním spaloven v řadě měst, například ve známém francouzském turistickém městě Nice. Využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla je významným zdrojem energie, který se stane nedílnou součástí našeho palivového mixu. Nový způsob provozu Teplárny Karviná po napojení spalovny ušetří 104 tisíc tun uhlí, což představuje téměř dva tisíce vagónů uhlí ročně. To je dobrá zpráva pro životní prostředí i obyvatele, sdělil generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. Pozitivní vliv na ovzduší v regionu zdůrazňuje také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák: Spalovna komunálních odpadů se musí ze své podstaty nacházet v blízkosti tepelných sítí tak, aby se vyprodukované teplo dále využilo. To, že teplo z KIC odebere Dalkia, bude znamenat méně emisí do ovzduší a tisíce tun ušetřeného černého uhlí, které se nebude muset při výrobě tepla spálit. Navíc technologie čištění spalin v KIC bude mnohem modernější než obdobná opatření ve starých zdrojích. Pozitivní dopad na životní prostředí kraje je tedy jednoznačný, říká Miroslav Novák. Rozšiřovat aktivity v Čechách. To je aktuální cíl skupiny Dalkia, jejíž úsilí přináší ovoce od října se mezi její klienty zařadilo město Roudnice nad Labem. Dalkia tak nově provozuje tepelné hospodářství Roudnice nad Labem, která leží zhruba 50 km severozápadně od Prahy a kde žije 13 a půl tisíc obyvatel. Dlouholetá smlouva zahrnuje provozování centrální plynové kotelny o tepelném výkonu 8,8 MW a dalších menších zdrojů. Celkový roční objem dodávek tepla do více než dvou tisíc bytů, nemocnice, škol, muzea, radnice atd. představuje 82 TJ. V současné době Dalkia působí hlavně na Moravě. Naším cílem je rozvíjet aktivity a získávat nové zákazníky také v Čechách, proto je smlouva s Roudnicí nad Labem zcela v souladu s naší strategií, řekl obchodní ředitel Dalkie Česká republika Christophe Lanneluc.

5 actualités Dalkia reprendra la chaleur produite par le futur incinérateur de Karviná L amélioration de l air dans la région d Ostrava et de Karviná représente, selon les défenseurs du futur incinérateur qui devrait naître en 2014 à Karviná, l un de ses principaux atouts. La centrale de Karviná, qui appartient à Dalkia Česká republika, s est engagée à y prélever la chaleur produite. Le Centre régional intégré (KIC), incinérateur dont l établissement est prévu en 2014 sur les terrains de l ancienne mine charbonnière de Barbora, assurera l incinération des déchets ménagers en provenance des grandes villes de la Région de Moravie- Silésie. Suite au pacte sur futur contrat, signé début novembre par les représentants des sociétés Dalkia Česká republika et KIC Odpady, l incinérateur fournira à la centrale thermique de Karviná plus de TJ de chaleur par an. Ce volume représente l approvisionnement d environ vingt-cinq mille ménages. La centrale économisera deux mille wagons de charbon par an «Dalkia a des expériences riches d exploitation d usines d incinération dans plusieurs villes dans le monde, par exemple dans la célèbre ville touristique française de Nice. L utilisation de déchets ménagers pour la production de chaleur est une source d énergie importante qui devrait devenir une partie intégrante de notre mix combustible. Le nouveau modèle de fonctionnement de la centrale de Karviná, après le raccordement de l usine, économisera cent quatre mille tonnes du charbon, ce qui représente presque deux mille wagons de charbon. Et c est une très bonne nouvelle pour l environnement», explique Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika. Miroslav Novák, vice-président du Conseil régional de Moravie-Silésie, insiste également sur l impact positif sur l environnement : «Le Centre régional intégré doit être situé à proximité des réseaux de chaleur de manière à pouvoir valoriser la chaleur produite. Le fait de fournir la chaleur produite par KIC à Dalkia permettra d éviter le rejet de mille tonnes d émissions dans l atmosphère et la combustion de milliers de tonnes de charbon nécessaires pour produire cette chaleur. A ajouter à cela que le procédé de combustion dans le centre KIC sera beaucoup plus moderne que celui des sources existantes. L impact positif sur l environnement de la région est donc très tangible.» Roudnice nad Labem nouveau client de Dalkia Développer ses activités en Bohême, tel est l objectif actuel de Dalkia. Ses efforts viennent de porter leurs fruits : depuis le mois d octobre, l entreprise compte la ville de Roudnice nad Labem parmi ses clients. Dalkia exploite depuis peu le système de chauffage de la ville de Roudnice nad Labem, qui se trouve à environ 50 km au Nord-Ouest de Prague et qui compte treize mille cinq cents habitants. Le contrat à long terme comprend la gestion de la chaufferie centrale à gaz d une puissance thermique de 8,8 MW et d autres sources plus petites. L approvisionnement total en chaleur de plus de deux mille logements, de l hôpital, des écoles, du musée, de la mairie etc. représente 82 TJ. «Actuellement, Dalkia est présente principalement en Moravie. Notre objectif est de développer nos activités et de gagner de nouveaux clients également en Bohême. Le contrat avec Roudnice nad Labem s inscrit ainsi pleinement dans notre stratégie», a indiqué le directeur commercial de Dalkia Česká republika Christophe Lanneluc. services pour les clients Le call center de Dalkia utilise un nouveau service moderne En septembre dernier, un nouveau service, la CTI (Computer Telephony Integration), a été mis en place dans le call center du groupe Dalkia en République tchèque. Il permet d apporter aux clients qui utilisent la ligne gratuite des services de plus grande qualité en leur faisant gagner du temps lorsqu ils téléphonent aux opérateurs. La technologie CTI interconnecte les sites téléphoniques des opérateurs avec le système informatique de leurs ordinateurs. Grâce à cela, ils peuvent obtenir les informations de la base de données des appelants à partir du suivi des informations du site téléphonique (PBX) : le système PBX inscrit les différents appels dans la base de données SQL, et ces inscriptions sont ensuite traitées par le système informatique utilisé sur les ordinateurs des opérateurs. Si le numéro de téléphone concerné existe dans la base des appelants, la technologie CTI crée automatiquement un enregistrement de l appel comprenant toutes les informations nécessaires (nom de l appelant, adresse, compteur de vente, client), que devrait normalement rechercher et remplir l opérateur de manière manuelle. Pour résumer, si le client a déjà utilisé la ligne auparavant, les employés du call center savent immédiatement de quel client il s agit et connaissent tout de suite toutes les informations nécessaires pour la prise en charge de ses demandes. «La nouvelle CTI a un impact positif sur la qualité de nos services, parce qu elle permet d économiser le temps du client en ligne et facilite le travail des opérateurs. En même temps, ce service contient aussi un «call routing», système permettant de gérer des appels entrants et des appels en attente. Son autre atout est la possibilité de réaliser les appels sortants directement à partir de l application sur le PC, ce qui facilite le contrôle de rappel du client, puisque que chaque client qui s adresse au call center avec une demande concernant notamment des problèmes techniques liés à l approvisionnement en énergie devrait être informé ultérieurement sur la solution trouvée et sa date de réalisation», explique Ivana Niedobová, spécialiste du suivi de la qualité des services. Une autre nouveauté pour le call center à partir de l année prochaine sera l accès des opérateurs au programme interne de facturation EBS afin de pouvoir répondre eux-mêmes immédiatement à la majorité des questions liées à la facturation sans devoir renvoyer les clients vers les facturiers ou le service comptabilité. 05

6 integrovaný systém řízení Bezpečnost práce na prvním místě Prioritou je bezpečnost má i mých kolegů. Tento slogan skupiny Dalkia v ČR jasně říká, že bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří mezi její hlavní cíle. Nejen proto jsme se již potřetí zapojili do celosvětového Týdne bezpečnosti pořádaného mateřskou společností Veolia Environnement. Během Týdne bezpečnosti, který proběhl ve dnech 22. až 26. listopadu, se na vybraných závodech jednotlivých regionů, divizí a dceřiných společností skupiny Dalkia v ČR konaly dny bezpečnosti. Zaměstnanci se během nich mohli seznámit s dosaženými výsledky v oblasti BOZP a dozvěděli se, jaká opatření pro zlepšení bezpečnosti na pracovištích Dalkia přijala během uplynulého roku a jaká se chystá realizovat v budoucnu. Naše statistiky říkají, že největší počet úrazů vzniká při chůzi po rovině a po schodech. Proto jsme letos provedli mimořádný audit BOZP zaměřený na stav a značení komunikací a v zimním období se soustředíme na zajištění úklidu všech chodníků, cest a schodů v areálech našich závodů. Velkou pozornost jsme věnovali i manipulaci se žebříky a stanovili jsme zásady bezpečné práce ve výškách, uvedl specialista BOZP společnosti Dalkia Česká republika Václav Polášek. U příležitosti Týdne bezpečnosti Dalkia také připravila speciální školící materiály věnované bezpečné práci na žebřících, v šachticích a jímkách a s elektrickým zařízením, které obdrželi všichni zaměstnanci, jež se těmito pracemi zabývají. aktuality Region Čechy zastřeší aktivity Dalkie v Čechách V rámci skupiny Dalkia v České republice dochází k významné organizační změně: vznikla nová interní jednotka Region Čechy, která bude od ledna 2011 zastřešovat a řídit veškeré aktivity v Čechách. Nový Region Čechy pod sebe zahrne dceřiné firmy Dalkia Kolín a Dalkia Mariánské Lázně a Divize Praha společnosti Dalkia Česká republika již přestane fakticky existovat. Vznik Regionu Čechy je dalším důležitým krokem pro dosažení cílů skupiny Dalkia v ČR, mezi něž patří např. upevnění naší pozice v Čechách. Pro úspěšný rozvoj našich aktivit potřebujeme jednoduchou, přehlednou a pružnou organizační strukturu, vysvětlil ředitel Regionu Čechy Josef Novák. Ve skupině Dalkia v ČR došlo k obdobné organizační změně již na začátku roku 2009, kdy spojením Divize Ostrava a Divize Krnov vznikl Region Severní Morava a zároveň se do Regionu Střední Morava sloučily Divize Olomouc a Divize Přerov. Dalkia rozšiřuje spolupráci s vysokými školami Společnost Dalkia Česká republika dlouhodobě spolupracuje s významnými vysokými školami a univerzitami v České republice. Jejím nejnovějším partnerem se v listopadu 2010 stalo České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze. Studenti ČVUT budou moci u Dalkie absolvovat odborné stáže, konzultovat s odborníky společnosti své bakalářské, diplomové a doktorandské práce a podílet se na výzkumných a rozvojových projektech. ČVUT poskytne Dalkii své specialisty na odborné konzultace a pro zaměstnance Dalkie bude připravovat výukové programy. Spolupráce je přínosná pro obě strany, Dalkii i ČVUT a jeho studenty, kteří u nás mohou své teoretické znalosti doplnit o praktické zkušenosti. V řadách studentů a absolventů navíc hledáme nové zaměstnance, protože Dalkia jako lídr v zavádění nových technologií v energetice potřebuje kvalifikované odborníky, uvedl generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. dodal: Spolupráce s praxí je pro technickou univerzitu důležitá zejména proto, že její studenti se mohou o novinkách v praxi dozvědět již během studia, ať se jedná o spolupráci na diplomových pracích nebo o stáže přímo ve firmě. Spolupráce s průmyslem je také přínosná pro naše vědecká a výzkumná pracoviště. Inovace a vývoj je jedna z oblastí, kde může být univerzita společnosti prospěšná. Spolupráce s vysokými školami v číslech: - Od roku 2004 absolvovalo v Dalkii stáž nebo zpracovalo svou bakalářskou či diplomovou práci přes 120 studentů. - Ročně nabízíme více než 30 témat ke zpracování. - V poslední době jsme přijali do pracovního poměru zhruba 50 absolventů vysokých škol. Do roku 2011 s originálními kalendáři Co se mi líbí na místě, kde bydlím? Na tuto otázku odpovídali pomocí pastelek, fixů a barviček děti zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice, které se zapojily do interní kreslící soutěže. Jejich obrázky můžete vidět na originálních kalendářích pro rok 2011 nebo na speciálním pexesu, které se možná dostanou i k vám... Anička Eliška Anička Eliška Barborka Anička Barborka Anička Když přijedu do Krnova od Bruntálu či od Ostravy, veselí draci z komína mě už z dálky zdraví. Krnov je krásné město, mám tady své kamarády, školu a celou rodinu. Jan Špringer, 8 let 2011 Martínek Vendulka Natálka Adinka Martínek Vendulka Natálka Adinka 06

7 actualités La Région Bohême en charge des activités de Dalkia en Bohême Un changement important intervient dans l organisation du groupe Dalkia en République tchèque. Une nouvelle unité interne vient d apparaître : la Région Bohême. Elle chapeautera et dirigera à compter de janvier 2011 toutes les activités de l entreprise en Bohême. La nouvelle Région Bohême comprend les filiales Dalkia Kolín et Dalkia Mariánské Lázně, la Division de Prague de la société Dalkia Česká republika cessant quant à elle d exister dans les faits. «La naissance de la Région Bohême est une nouvelle étape importante qui nous permettra d atteindre les objectifs du groupe Dalkia en République tchèque, notamment celui du renforcement de notre position en Bohême. Pour la réussite de nos activités, nous avons besoin d une organisation simple, claire et flexible», explique Josef Novák, directeur de la Région Bohême. Le groupe Dalkia en République Tchèque avait déjà connu un changement d organisation similaire début 2009 : la fusion entre la Division d Ostrava et la Division de Krnov avait donné naissance à la Région Moravie du Nord, et la Région Moravie centrale avait regroupé les divisions d Olomouc et de Přerov. Dalkia étend sa coopération avec les universités La société Dalkia Česká republika coopère depuis longtemps avec les grandes écoles supérieures et universités tchèques. Son dernier partenaire en date, depuis novembre 2010, est la Haute école technique tchèque de Prague, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Les étudiants de la ČVUT auront la possibilité d effectuer des stages spécialisés chez Dalkia, de consulter les spécialistes de la société à propos de leurs travaux de licence, mémoires et thèses, et de participer à des projets de recherche et de développement. La ČVUT apportera à Dalkia ses spécialistes pour des consultations techniques, et préparera des programmes de formation pour ses collaborateurs. «Cette coopération est bénéfique pour les deux partenaires : Dalkia, et la ČVUT et ses étudiants, qui peuvent compléter chez nous leurs connaissances théoriques par des expériences pratiques. Nous cherchons parmi les étudiants et diplômés de nouveaux employés, car Dalkia, en tant que leader dans l introduction de nouvelles technologies dans le secteur énergétique, a besoin de spécialistes qualifiés», indique le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux. Le recteur de la ČVUT, Václav Havlíček, ajoute : «La coopération avec les entreprises est importante pour une université technique, notamment parce ses étudiants peuvent ainsi découvrir dès leurs études ce qu il y a de nouveau dans la pratique, que la collaboration se fasse pour leurs mémoires ou par le biais d un stage directement en entreprise. Coopérer avec l industrie est également bénéfique pour nos départements scientifiques et de recherche. L innovation et le développement sont l un des domaines où l université peut apporter quelque chose à l entreprise.» La coopération avec les établissements de l enseignement supérieur en chiffres : - Depuis 2004, plus de cent vingt étudiants ont effectué un stage chez Dalkia ou ont coopéré avec l entreprise pour leurs travaux de licence ou mémoires. - Nous proposons chaque année plus de 30 thèmes de recherche. - Dernièrement, nous avons embauché quelque cinquante diplômés de l enseignement supérieur. Des calendriers originaux pour l année 2011 Qu est-ce qui me plaît là où j habite? C est avec des crayons de couleur, des feutres et des gouaches que les enfants des salariés du groupe Dalkia en République tchèque ont répondu à cette question, en participant à notre concours interne de dessin. Vous pourrez voir leurs images dans des calendriers originaux pour l année 2011 et sur un jeu «pexeso» spécial qui parviendront peut-être jusque chez vous... systeme de management intégré La sécurité au travail : une priorité PRÁCE VE VÝŠKÁCH SAMOHYBNÁ VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA POZOR NEBEZPEČÍ! POJÍZDNÉ LEŠENÍ ŽEBŘÍK NEBO SCHŮDKY U SLOŽITĚJŠÍCH A RIZIKOVĚJŠÍCH MANIPULACÍ PROVÁDĚJTE PRÁCE POD DOZOREM DALŠÍ OSOBY MOBILNÍ ŽEBŘÍKOVÁ PLOŠINA ČI SCHŮDKY V PŘÍPADĚ SLOŽITĚJŠÍCH A RIZIKOVĚJŠÍCH MANIPULACÍ «Ma sécurité et celle de mes collègues avant tout». Ce slogan du groupe Dalkia en République tchèque exprime clairement que la sécurité et la protection de la santé des employés sont parmi ses objectifs prioritaires. C est pour cela que nous avons participé pour la troisième fois déjà à la Semaine internationale de la sécurité, organisée par notre sociétémère Veolia Environnement. Pendant la Semaine de la sécurité, qui a eu lieu du 22 au 26 novembre, les journées de la sécurité ont été organisées sur les sites choisis des régions, divisions et filiales du groupe Dalkia en République tchèque. Les employés ont pu y apprendre les résultats dans le domaine de la sécurité au travail et être informés sur les mesures de sécurité mises en place par Dalkia cette année et planifiées pour le futur. «Nos statistiques disent que le plus grand nombre d accidents au travail se produisent pendant les déplacements dans les couloirs et les escaliers. Pour cela, nous avons réalisé un audit exceptionnel axé sur l état et le marquage des voies de communication et, pendant la période d hiver, nous nous concentrerons sur le nettoyage de tous les trottoirs, voies et escaliers dans nos sites. En même temps, nous avons prêté une grande attention à la manipulation des échelles et nous avons défini les principes du travail en toute sécurité dans les hauteurs», a indiqué Václav Polášek, spécialiste de sécurité et d hygiène du travail et protection contre l incendie de Dalkia Česká republika. A l occasion de la Semaine de la sécurité, Dalkia a également publié des documents de formation spécifiques dédiés au travail en toute sécurité sur les échelles, dans les puits et chambres de vannes et avec les équipements électriques, qui ont été distribués à tous les employés effectuant ces travaux-là. Na místě, kde bydlím, se mi nejvíce líbí to, že bydlíme celá rodina blízko sebe. Na obrázku je maminka, tatínek, já, sestřička Leonka, babička, dědeček a teta Zuzanka. Jonáš Tomešek, 4 a půl roku

8 aktuality Výroba tepla a elektřiny z použitých rostlinných olejů Dalkia Česká republika se stala partnerem projektu Moravskoslezského energetického klastru (MSEK), v jehož rámci bude v Elektrárně Třebovice v příštím roce instalována experimentální kogenerační jednotka vyrábějící teplo a elektřinu z použitých rostlinných olejů. Kogenerační zařízení v třebovické elektrárně, kterou Dalkia vlastní a provozuje, je experimentální tím, že bude jako zatím jediné v ČR spalovat vyčištěný rostlinný olej, jež byl předtím využit k tepelné úpravě potravinářských výrobků. Elektřina z něj vyrobená (1 223 MWh za rok) pokryje spotřebu více než tří set ostravských domácností a teplem o celkovém objemu GJ bude během topné sezóny zásobováno pětapadesát bytů. Veškeré výnosy z experimentální jednotky budou investovány do dalšího výzkumu a vývoje. Dalkia do projektu vložila dva a půl milionu korun, celkové náklady jsou šest a půl milionu, uvedl prezident MSEK a předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. Moravskoslezský energetický klastr je občanské sdružení firem a institucí, které vzniklo v roce 2008 a v současné době má zhruba dvacet členů. Jeho zakládajícím členem a lídrem je Dalkia Česká republika. Cílem klastru je utvářet stav a budoucnost energetiky našeho kraje, zejména teplárenství. Production de chaleur et d électricité à partir d huiles végétales usagées Dalkia Česká republika est désormais partenaire du projet développé par le groupement énergétique de Moravie-Silésie «Moravskoslezský energetický klastr» (MSEK). Dans ce cadre, une unité expérimentale de cogénération produisant de la chaleur et de l électricité à partir d huiles végétales usagées sera installée dans la centrale électrique de Třebovice l année prochaine. Les installations de cogénération de la centrale de Třebovice, détenue et exploitée par Dalkia, sont expérimentales : elles seront les seules en République tchèque à brûler de l huile végétale purifiée ayant auparavant été utilisée pour la préparation à chaud d aliments. L électricité produite à partir de cette huile (1 223 MWh par an) couvrira la consommation de plus de trois cents foyers d Ostrava et cinquante-cinq appartements seront approvisionnés en chaleur pour un volume total de GJ pendant la saison de chauffe. «Tous les bénéfices tirés de l unité expérimentale seront investis dans la recherche-développement. Dalkia a injecté deux millions et demi de couronnes tchèques dans ce projet, dont le coût total est de six millions et demi», a indiqué Zdeněk Duba, président du MSEK et président du directoire de Dalkia Česká republika. Le Moravskoslezský energetický klastr est une association civile d entreprises et d institutions fondée en Elle compte actuellement quelque vingt membres parmi lesquels son membre fondateur et leader, Dalkia Česká republika. L objectif du groupement est de façonner le présent et l avenir du secteur énergétique de notre région, en particulier dans le domaine de la chaleur. Další projekt na biomasu, tentokrát na Slovensku Dalkia na Slovensku letos v červnu slavnostně uvedla do provozu kotelnu na biomasu ve městě Vráble, která mu umožní využívat v okolí dostupné obnovitelné zdroje a zbavit se závislosti na zemním plynu. Kotelna spalující dřevní štěpku produkuje teplou vodu a zásobuje teplem zhruba domácností, obecních budov a komerčních objektů. Tím, že snížíme množství CO 2 vznikající spalováním pevných paliv, přispějeme ke zkvalitnění životního prostředí ve městě. Zároveň se zbavíme výlučné závislosti na zemním plynu. Rádi bychom také snížili cenu tepla a celkové náklady na vytápění, uvedl ředitel Dalkie Vráble Ivan Skačan. 08 Un nouveau projet biomasse, en Slovaquie cette fois-ci En juin dernier, Dalkia en Slovaquie a officiellement mis en service une chaufferie à biomasse dans la ville de Vráble, ce qui lui permettra d utiliser des ressources renouvelables accessibles dans ses alentours et de s affranchir de sa dépendance au gaz naturel. La chaufferie, qui brûle des copeaux de bois, fournit de l eau chaude et approvisionne en chaleur environ mille trois cents ménages, des bâtiments communaux et des objets commerciaux. «En réduisant la production de CO 2 générée par les combustibles fossiles, nous contribuons à améliorer l environnement dans la ville. Il est aussi très important de s affranchir de la dépendance exclusive au gaz naturel. Nous souhaitons également réduire le prix de la chaleur et donc les coûts totaux de chauffage», a expliqué Ivan Skačan, directeur de Dalkia Vráble.

9 actualités Dalkia fandí golfu Golfové turnaje pořádané skupinou Dalkia v České republice pro své klienty a obchodní partnery se již staly nedílnou součástí golfové sezóny a ani uplynulé měsíce nebyly výjimkou. Příznivci tohoto oblíbeného sportu, mezi nimiž nechybí ostřílení hráči ani ti, kdo se s jeho krásami teprve seznamují, se v červnu setkali na Čeladné, v srpnu na Konopišti a v září v Karlových Varech. Všechny tři turnaje vám přiblíží následující fotoreportáž Dalkia fan de golf Les tournois de golf organisés par le groupe Dalkia en République tchèque pour ses clients et partenaires commerciaux sont déjà devenus une partie intégrante de la saison de golf, et ces derniers mois n ont pas fait exception. Les supporteurs de ce sport populaire, qu il s agisse de joueurs experts ou de ceux qui ne commencent qu à se familiariser avec ses beautés, se sont rencontrés en juin à Čeladná, en août à Konopiště et en septembre à Karlovy Vary. Notre photoreportage vous en révèle plus 09

10 aktuality Dobrá zpráva pro Ostravu: Dalkia snižuje emise a zlepšuje ovzduší Společnost Dalkia Česká republika na začátku října slavnostně uvedla do provozu zařízení na odsíření a denitrifikaci v Elektrárně Třebovice, které povede ke snížení emisí SO 2 a NO x z tohoto zdroje o 10 % oproti uloženým emisním stropům. Snižujeme emise SO 2 a NO X. Buďte u toho! Snižujeme emise SO 2 a NO X. Buďte u toho! Naší prioritou je vyrábět teplo a elektřinu s ohledem na životní prostředí. Jsme rádi, že můžeme přispět ke zlepšování stavu ovzduší na Ostravsku a že se nám v rámci naší aktivní spolupráce s městem Ostrava podařilo ve velmi krátkém čase najít řešení, jak snížit emise, uvedl generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. Snížení emisí o 10 % nad rámec legislativy Práce na staveništi byly dodavatelem EVECO Brno zahájeny v březnu 2010 a zkušební provoz byl spuštěn v září Celková investice přesáhla 170 milionů korun. Na kotlích K13 a K14 v Elektrárně Třebovice bylo instalováno zařízení, díky němuž dochází k redukci vypouštěných emisí NO x dávkováním speciálního roztoku do spalovacích komor kotlů a emisí SO 2 dávkováním jemně mleté sody bikarbony do spalin. Díky tomuto projektu dojde ke snížení emisí SO 2 a NO x za celou Elektrárnu Třebovice o 10 % oproti uloženým emisním stropům. Dále byl pro kotle K12, K13 a K14 realizován suchý odběr popelovin, vysvětlil ředitel Regionu Severní Morava společnosti Dalkia Česká republika Radek Sandri. Projekt má jedno nej - zvolená technologie odsíření se běžně používá ve spalovnách, v rámci klasických elektráren však byla v ČR aplikována vůbec poprvé. Výborná zpráva pro ovzduší v Ostravě Slavnostního zprovoznění se zúčastnila řada významných hostů, mezi nimiž nechyběl ani tehdejší náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance Lukáš Ženatý. Podle něj má technologie pro odsíření a snížení produkce oxidů dusíku pro město mimořádný význam. Zařízení tak, jak jsme od investora chtěli a očekávali, přináší zlepšení pro životní prostředí a snižuje znečištění ovzduší ve městě. Ovzduší je pro nás citlivé téma, proto jsem rád, že Dalkia dodržela své závazky. Jde také o příklad toho, že pokud je na obou stranách dobrá vůle a snaha jednat, mohou ovzduší zlepšit i dobrovolné dohody mezi soukromými subjekty a Ostravou, řekl Lukáš Ženatý. Energetická společnost Dalkia Česká republika a Statutární město Ostrava jsou dlouhodobými partnery. V rámci vzájemné dohody uzavřené v prosinci 2008 se Dalkia zavázala snížit emise na Ostravsku a v rekordně krátkém čase 21 měsíců se jí podařilo realizovat ekologický projekt odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice, díky němuž budou emise SO 2 a NO x od letošního roku o 10 % nižší, než bylo pro tento zdroj stanoveno v příslušné legislativě. 10

11 Dalkia réduit ses émissions et améliore la qualité de l air : une bonne nouvelle pour Ostrava actualités Début octobre, la societé Dalkia Česká republika a officiellement inauguré l exploitation des équipements de désulfuration et de dénitrification de la centrale électrique de Třebovice, qui permettront de réduire de 10% par rapport aux plafonds fixés les émissions SO 2 et NO x à partir de cette source. «Notre objectif prioritaire est de produire de la chaleur et de l électricité tout en respectant l environnement. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l amélioration de la qualité de l air dans la région d Ostrava et d avoir pu trouver très rapidement, dans le cadre de notre collaboration active avec la ville d Ostrava, un moyen de réduire les émissions», a indiqué le directeur général de Dalkia Česká republika Laurent Barrieux. Réduction des émissions de 10% par rapport aux plafonds fixés Les travaux de construction ont été entamés par le fournisseur EVECO Brno en mars L exploitation d essai de ces équipements a quant à elle débuté en septembre Cet investissement représente dans sa totalité plus de 170 millions de couronnes. «Les chaudières K13 et K14 de la centrale de Třebovice ont été dotées d équipements permettant de réduire les émissions de NO x par le dosage d une solution spéciale dans les chambres de combustion et de réduire les émissions de SO 2 en dosant du bicarbonate de soude finement moulu dans les gaz de combustion. Grâce à ce projet, les émissions de SO 2 et de NO x pour toute la centrale de Třebovice sont réduites de 10 % par apport aux plafonds d émissions fixés. Par ailleurs, un système de prélèvement à sec de cendres a été mis en place dans les chaudières K12, K13 et K14», explique le directeur de la Région Moravie du Nord de Dalkia Česká republika Radek Sandri. La technologie choisie pour la désulfuration est souvent utilisée dans des incinérateurs, mais, dans le secteur de l énergie classique, il s agit d une première en République tchèque, ce qui rend ce projet unique. Excellente nouvelle pour l environnement d Ostrava L inauguration officielle a eu lieu en présence de plusieurs invités significatifs, dont l adjoint au maire d alors de la ville d Ostrava Lukáš Ženatý, chargé du patrimoine et des finances. Selon lui, la technologie de désulfuration et de réduction de la production d oxydes d azote a une importance exceptionnelle pour la ville. «Ces équipements, comme nous l avons voulu et attendu de la part de l investisseur, améliorent la qualité de l environnement et réduisent la pollution atmosphérique dans la ville. La qualité de l air est pour nous une problématique sensible, c est pourquoi je suis heureux que Dalkia ait tenu ses engagements. Ceci démontre également que la bonne volonté des deux parties et des efforts de négociation peuvent améliorer la qualité de l air, de même que des accords librement conclus entre des personnes privées et Ostrava», a déclaré Lukáš Ženatý. La société énergétique Dalkia Česká republika et la ville statutaire d Ostrava sont des partenaires de longue date. Dans le cadre d un accord réciproque conclu en décembre 2008, Dalkia s était engagée à réduire les émissions dans la région d Ostrava. Dans un temps record de vingt-etun mois, elle a mené à bien un projet écologique de désulfuration et de dénitrification dans la centrale électrique de Třebovice, grâce auquel les émissions de SO 2 et de NO x seront de 10 % inférieures aux taux fixés par la législation depuis cette année. 11

12 aktuality V Kolíně se lépe dýchá a díky motýlům je tu veseleji Nová vykládka a skládka paliva pro zkvalitnění životního prostředí a originální nátěr komína s barevnými motýly pro oživení vzhledu města. Tak se dají v kostce shrnout investiční akce, které ve svém areálu v nedávné době realizovala společnost Dalkia Kolín. Skládka a vykládka paliva pomohou ovzduší i obyvatelům Co mají jednotlivé firmy skupiny Dalkia v České republice společné? Všechny kladou důraz na šetrnou výrobu tepla a elektřiny a výjimkou není ani Dalkia Kolín, která v uplynulých měsících vložila značné prostředky do modernizace a ekologizace svých zařízení. S cílem eliminovat emise uhelného prachu a hluku ze skladovaného uhlí do okolí Dalkie Kolín jsme investovali více než 100 milionů korun do vybudování nového skladu a vykládky paliva. Namísto původní vykládky jsme postavili novou zcela zakrytou gravitační vykládku a původní venkovní skládku hnědého uhlí nacházející se blízko obydlí nahradila skládka paliva v zcela uzavřených silech. Tato moderní a ekologická zařízení ulehčí životnímu prostředí v Kolíně, což je dobrá zpráva pro obyvatele, uvedl ředitel Dalkie Kolín Rostislav Krempaský. Na město dohlížejí motýli Změnou viditelnou na první pohled je nový nátěr komína, který od září zdobí barevní motýli. Originální vzhled kolínské dominanty je výsledkem projektu, který Dalkia Kolín vyhlásila pro žáky místních základních škol a jehož cílem bylo navrhnout a vybrat motiv pro komín. Děti vytvořily více než 400 návrhů a dvacet nejlepších následně vybrali v anketě obyvatelé Kolína. Možnosti ovlivnit svým hlasem vzhled města využilo přes 600 občanů. Výběrové komisi se nakonec nejvíce líbil nápad žákyně Denisy Skohoutilové ze 6. třídy ZŠ Mnichovická. Mám ráda motýly, proto jsem ve škole ve výtvarné výchově vymyslela právě tento obrázek. Když jsem se dozvěděla, že můj návrh vyhrál, byla jsem hodně překvapená a měla jsem velikou radost. Nový komín Dalkie Kolín pomalovaný motýlkama se mi strašně líbí, svěřila se jedenáctiletá autorka vítězného návrhu, kterou potěšila stylová odměna - obrovský kornout, jež je věrnou kopií nového komína, plný bonbónů Vesele a šetrně... 12

13 actualités À Kolín, on respire mieux et les papillons égayent la ville La société Dalkia Kolín a investi ces derniers mois afin d améliorer la qualité de vie des habitants de la ville : une nouvelle décharge et un nouveau dépôt de charbon pour un environnement plus sain, et un nouveau visage original pour la cheminée à présent décorée de papillons de différentes couleurs afin d animer l apparence de la ville. couronnes en construisant un nouveau dépôt de charbon, ainsi qu une nouvelle décharge de combustible. Nous avons remplacé le système initial de déchargement par un nouveau système gravitationnel complètement fermé. Le dépôt original de lignite, situé à proximité des habitations, a été remplacé par un dépôt dans des silos complètement fermés. Ces installations modernes et écologiques contribueront à l amélioration de l environnement à Kolín. Une très bonne nouvelle pour ses habitants», affirme Rostislav Krempaský, directeur de Dalkia Kolín. Des papillons veillent sur la ville Autre changement, visible à première vue celui-ci : le nouveau visage de la cheminée de Dalkia Kolín, décorée depuis le mois de septembre par des papillons de différentes couleurs. Cette image originale de la cheminée dominant la ville de Kolín est le résultat d un concours organisé par Dalkia Kolín auprès des élèves des écoles primaires et collèges locaux, dont l objectif était d imaginer et choisir un motif pour notre cheminée. Les enfants ont présenté plus de quatre cents projets, une vingtaine des meilleurs ayant été choisis grâce à l enquête réalisée auprès des habitants de Kolín. Plus de six cents citoyens ont profité de la possibilité de s exprimer par le vote sur l image future de leur ville. Le jury a finalement sélectionné le projet de Denisa Skohoutilova, élève de sixième de l école Mnichovická, qui avait proposé ce motif avec des papillons. «J aime bien les papillons, c est pourquoi je les ai dessinés à l école pendant le cours d arts plastiques. Quand j ai appris que ma proposition l avait emporté, j étais très surprise et j ai éprouvé un grand plaisir. La cheminée de Dalkia Kolín décorée par des papillons me plaît beaucoup», a confié la créatrice du motif vainqueur qui a apprécié la récompense de circonstance : un cornet géant, copie fidèle de la cheminée, rempli de bonbons... Le dépôt et la décharge de charbon, un plus pour l environnement et pour les habitants Qu est-ce qu ont toutes les sociétés du groupe Dalkia en République tchèque en commun? Elles mettent toutes l accent sur une production de chaleur et d électricité respectueuse de l environnement, et Dalkia Kolín ne fait pas exception. Elle a récemment investi des moyens importants afin de rendre ses équipements plus modernes et plus écologiques. «En vue d éliminer les émissions de poussière de charbon et le bruit du charbon stocké aux alentours de la centrale, nous avons investi plus de cent millions de 13

14 naši klienti Dalkia dodává do krnovské nemocnice teplo, ale má tam i svá lůžka Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (SZZK) patří ke špičkovým pracovištím Moravskoslezského kraje a zároveň k významným zákazníkům společnosti Dalkia Česká republika. Modrý reportér hovořil s ředitelem SZZK MUDr. Ladislavem Václavcem především o nové tváři krnovské nemocnice, která je jeho vlajkovou lodí, o náročné lékařské profesi i o spolupráci s Dalkií. Modrý reportér: Nemocnice Krnov září novotou a působí na návštěvníky zcela moderním dojmem. Přesto většinou jde o citlivou rekonstrukci starších objektů Ladislav Václavec: Máte pravdu. Hlavní budova byla dokončena v roce Dnešní podobu začala získávat od roku 2001, kdy byla zahájena její kompletní rekonstrukce. Zároveň probíhaly rekonstrukce operačních sálů, které v současné době patří k nejmodernějším v zemi, a také pokojů. V nově přistavěné části nemocnice byl vybudován centrální a urgentní příjem a postavili jsme nové koridory propojující všechny důležité objekty. Loni zahájila činnost osmilůžková jednotka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, která je vůbec první v Moravskoslezském kraji a slouží především pacientům s poruchami vědomí po mozkových příhodách, meningitidách a autohaváriích. Investice do modernizace již přesáhly částku půl miliardy korun a práce stále pokračují. Po dokončení rekonstrukce dětského pavilónu zde v příštím roce otevřeme dětské rehabilitační centrum určené malým pacientům po mozkových obrnách. Také v tomto případě se jedná o první zařízení tohoto typu na území kraje. Modrý reportér: Nemocnice Krnov je součástí příspěvkové organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Jaké další subjekty ji tvoří? Ladislav Václavec: SZZK se skládá z pěti subjektů Nemocnice Krnov, Nemocnice Město Albrechtice, jejíž součástí je i Léčebna dlouhodobě nemocných, dále Plicní léčebna Ježník a Oddělení ošetřovatelské péče Dvorce. Největším subjektem je samozřejmě Nemocnice Krnov, která má zhruba 900 zaměstnanců (z nichž je 88 lékařů) a je tak jedním z největších zaměstnavatelů v okrese Bruntál. Naše nemocnice je zároveň jediným zařízením v okrese Bruntál, které poskytuje pacientům komplexní zdravotnickou péči. V současné době zde máme 340 akutních lůžek a stejný počet následných lůžek je k dispozici v našich dalších čtyřech subjektech. Modrý reportér: Čím je Nemocnice Krnov výjimečná? Ladislav Václavec: Naše nemocnice je akreditována podle tzv. SAKU ČR, což znamená, že garantuje bezpečnou péči o pacienta, a všechna naše oddělení mají odborné akreditace od Ministerstva zdravotnictví ČR. Jsme velmi hrdí na všechna pracoviště, ale zejména na naši endokrinologickou ambulanci (endokrinologie je obor zabývající se diagnózou a léčbou žláz s vnitřní sekrecí pozn. autora) vedenou uznávaným odborníkem doktorem Burdou a také na Iktové centrum (pracoviště poskytující péči pacientům postiženým akutní cévní mozkovou příhodou pozn. autora) při neurologii, které je nosným programem celé nemocnice. Pokud pacient po mozkové příhodě dorazí do našeho Iktového centra včas, podrobí se zde takzvané systémové trombolýze, při níž se ucpaná céva rozpustí. V ideálním případě může pacient po několika dnech odejít domů bez následků. Nedojde tak k nezvratným změnám na mozku, trvalým následkům a s nimi spojené dlouhé rehabilitaci. Jedná se o nejmodernější a nejúčinnější léčbu cévních mozkových příhod. V roce 2009 bylo naše Iktové centrum zařazeno do sítě vybraných iktových center ČR. Modrý reportér: Teplo do krnovské nemocnice vám dodává společnost Dalkia Česká republika. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci? Ladislav Václavec: V rámci města Krnova je naše nemocnice jedním z největších odběratelů tepelné energie dodávané společností Dalkia. Naše spolupráce, která byla zahájena už v 80. letech minulého století, je velmi dobrá a Dalkia nám vychází vstříc ve všech směrech, nejen při tvorbě ceny za odebranou energii. Teplo v objemu zhruba 24 tisíc GJ ročně využíváme na vytápění celé nemocnice. Energii odebíráme hlavně ve formě horké vody, ale částečně i páry, kterou používáme 14

15 Dalkia fournit de la chaleur à l hôpital de Krnov dont elle parraine aussi des lits nos clients Comptant parmi les meilleurs centres de la Région de Moravie-Silésie, l Union des établissements de soins de Krnov (SZZK) est également l un des plus importants clients de la société Dalkia Česká republika. Le Reporter bleu s est entretenu avec le directeur du SZZK, Ladislav Václavec, en particulier au sujet de la nouvelle physionomie de l hôpital de Krnov, son projet phare, des difficultés de la profession de médecin, ainsi que de la coopération avec Dalkia. Reporter bleu : L hôpital de Krnov est tout neuf et donne à ses visiteurs une forte impression de modernité. Les travaux effectués ne consistent pourtant, pour l essentiel, qu en une rénovation délicate de vieux bâtiments Ladislav Václavec : «Vous avez raison. Le bâtiment principal date de Il a commencé à prendre son apparence actuelle en 2001, lorsque sa rénovation complète a été initiée. Dans un même temps ont été refaites les salles d opération, qui font actuellement partie des plus modernes du pays, et les chambres. Dans la nouvelle partie de l hôpital, qui a été rajoutée, une zone d accueil centralisé et d urgence a été créée et nous avons construit de nouveaux couloirs pour relier tous les bâtiments importants. L année dernière, l unité de soins intensifs longue durée, qui compte huit lits, a commencé à fonctionner ; elle est la toute première dans la Région de Moravie- Silésie et sert surtout aux patients souffrant de troubles de l état de conscience suite à des accidents cérébraux, des méningites ou des accidents de voiture. Les investissements dans cette modernisation dépassent déjà la somme d un demi-milliard de couronnes tchèques et les travaux continuent. La rénovation du pavillon de pédiatrie une fois achevée, nous ouvrirons l année prochaine un centre de rééducation pour les enfants, destiné aux jeunes patients ayant eu la poliomyélite. Là encore, il s agit du premier service de ce type dans la région.» durée, le Centre de soin des maladies du poumon de Ježník et le Service de soins de Dvorce. La plus grande de ces entités est bien sûr l hôpital de Krnov qui est, avec ses quelque 900 employés (dont 88 médecins), l un des plus gros employeurs du district de Bruntál. Notre hôpital est aussi le seul établissement du district fournissant aux patients des soins complets. Nous avons actuellement 340 lits d urgence, et autant de lits d observation disponibles dans nos quatre autres entités.» Reporter bleu : L hôpital de Krnov fait partie de l organisation contributive Union des établissements de soins de Krnov. Quelles en sont les autres entités? Ladislav Václavec : «Le SZZK compte cinq entités : l hôpital de Krnov, l hôpital de la ville d Albrechtice, le Centre de soin des malades longue 15

16 naši klienti například pro sterilizaci přístrojů. Od letošního listopadu Dalkia rovněž převzala starost o vytápění nemocnice v Albrechticích, kde si pronajala a provozuje naše plynové kotelny a zajišťuje nám teplo v objemu GJ ročně. Modrý reportér: Dalkia se také zasloužila o zpříjemnění pobytu pacientů díky Akci Lůžko, můžete nám tento projekt přiblížit? Ladislav Václavec: V rámci projektu Akce Lůžko jsme oslovili sponzory z řad podnikatelských subjektů i občanů se žádostí o podporu. Na zrekonstruovaných odděleních totiž měníme staré postele za moderní, plně polohovatelná lůžka, z nichž každé stojí 40 tisíc korun. Pokud sponzor zaplatí 15 tisíc korun, nemocnice doplatí zbytek a následně označí lůžko logem nebo jménem dárce. Dalkia tak svým darem zpříjemnila pobyt v nemocnici již mnoha pacientům. PROFIL: MUDr. Ladislav Václavec (1967) začal po gymnáziu v Ostravě-Porubě studovat Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové, poslední ročník dokončil již jako civilista na Karlově univerzitě v Praze. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení krnovské nemocnice, kde se postupem času stal zástupcem primáře a následně primářem. V roce 2008 byl jmenován ředitelem Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. Důraz klade na kvalitní nosný program jednotlivých oddělení a jeho cílem je vybudovat silnou nemocnici, která zabezpečí kvalitní péči v okrese Bruntál a přitáhne pacienty z širokého okolí. I ve funkci ředitele Ladislav Václavec stále pokračuje ve své chirurgické praxi - jeden den v týdnu operuje a jeden den se věnuje své gastroenterologické ambulanci. V současnosti dokončuje manažerskou školu MBA v Brně. Ladislav Václavec má sedmnáctiletého syna a třináctiletou dceru, oba studují na gymnáziu v Krnově. 16

17 nos client nos clients Reporter bleu : En quoi l hôpital de Krnov est-il exceptionnel? Ladislav Václavec : «Notre hôpital a l accréditation SAK ČR (Commission d accréditation tchèque), ce qui signifie qu il garantit que les patients sont traités en toute sécurité, et tous nos services ont reçu une accréditation spécialisée du ministère de la Santé de la République tchèque. Nous sommes très fiers de tous nos services, mais surtout de notre service d endocrinologie (l endocrinologie est la spécialité qui s occupe du diagnostic et du traitement des glandes à sécrétions internes note de l auteur) dirigé par le renommé spécialiste Dr. Burda, mais aussi de notre centre de soin des accidents vasculaires cérébraux (un service en charge des patients handicapés suite à un accident vasculaire cérébral aigu note de l auteur) en neurologie, un programme porteur pour l hôpital entier. Si un patient ayant subi un accident cérébral arrive à temps au centre, il est soumis à une thrombolyse qui permet à la veine bouchée de se déboucher. Dans l idéal, le patient peut rentrer chez lui sans séquelles après quelques jours, sans affectations irréversibles pour le cerveau, sans séquelles durables, ni la longue rééducation qu elles impliquent. C est le traitement le plus moderne et le plus efficace des accidents vasculaires cérébraux. En 2009, notre centre a été inscrit dans le réseau des centres de soin des accidents cérébraux de République tchèque sélectionnés.» Reporter bleu : La chaleur de l hôpital de Krnov vous est fournie par Dalkia Česká republika. Quelle est votre appréciation de cette coopération? Ladislav Václavec : «À Krnov, notre hôpital est l un des plus grands consommateurs de la chaleur fournie par Dalkia. Notre coopération, qui date déjà des années 1980, est très bonne, et Dalkia répond toujours à nos exigences, quelles qu elles soient, et pas seulement en termes de tarif. Nous utilisons la chaleur reçue, environ GJ par an, pour chauffer l hôpital entier. Nous la recevons essentiellement sous forme d eau chaude, mais aussi en partie sous forme de vapeur que nous utilisons par exemple pour stériliser nos appareils. En novembre 2010, Dalkia a également récupéré la mission de chauffer l hôpital d Albrechtice où elle loue et exploite notre chaudière à gaz et nous approvisionne en chaleur à hauteur de GJ par an.» PROFIL : Après le lycée à Ostrava-Poruba, Ladislav Václavec (1967) a commencé à étudier à l Académie militaire de médecine de Hradec Králové dont il a effectué la dernière année comme civil à l Université Charles de Prague. Une fois diplômé, il est entré comme médecin secondaire au service de chirurgie de l hôpital de Krnov, où il s est peu à peu hissé au rang de médecin-chef adjoint puis médecin-chef. Il a été nommé directeur de l Union des établissements de soins de Krnov en Ladislav Václavec met l accent sur la qualité des programmes-phares des différents services. Son objectif est également de constituer un hôpital solide garantissant des soins de qualité dans le district de Bruntál et attirant les patients de la grande périphérie. Tout en occupant la fonction de directeur, Ladislav Václavec continue d exercer en chirurgie : il opère un jour par semaine, et consacre une autre journée à son cabinet de gastroentérologie. Il achève actuellement l école de management MBA de Brno. Ladislav Václavec a un fils de dix-sept ans et une fille de treize ans, tous deux élèves au lycée de Krnov. Reporter bleu : Dalkia a également contribué à rendre le séjour d un certain nombre de patients plus agréable grâce au projet «Action lits». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Ladislav Václavec : «Dans le cadre du projet, nous avons cherché des sponsors parmi les entreprises et citoyens afin de leur demander leur soutien. Dans les services rénovés, nous remplaçons en effet les anciens lits par des lits modernes, entièrement réglables, d un coût de couronnes chacun. Si un sponsor verse couronnes, l hôpital paie le solde et fait apparaître sur le lit le logo ou le nom du donateur. C est ainsi que Dalkia a rendu plus agréable le séjour de nombreux patients grâce à ses dons.» 17

18 sociální odpovědnost Nadační fond Dalkia Česká republika pomáhá už 10 let! Nadační fond Dalkia Česká republika, který pomáhá snižovat nezaměstnanost, letos oslavil 10. výročí své činnosti. Tato v České republice unikátní a velmi úspěšná aktivita již od svého vzniku v roce 2000 pomohla vytvořit zhruba dlouhodobých pracovních míst prostřednictvím více než 800 projektů! Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i do dalších let. Slavnostní setkání u příležitosti 10. narozenin se uskutečnilo 30. září v Ostravě. Zúčastnili se jej malí a drobní podnikatelé, které Nadační fond podpořil v začátcích podnikání, a také jejich kmotři z řad zaměstnanců skupiny Dalkia v ČR, jež jsou svým svěřencům důležitými pomocníky. Mezi přítomnými nechyběli zástupci měst a krajů, ve kterých Nadační fond pomáhá (v současné době Fond působí v Moravskoslezském, Olomouckém a nově v Karlovarském kraji v lokalitě Mariánské Lázně), stejně jako představitelé úřadů práce, hospodářských komor a dalších partnerských organizací, s nimiž Nadační fond velmi účinně spolupracuje. Pomáháme na svět dobrým nápadům Pomáháme žadatelům, kteří mají zajímavý podnikatelský záměr, ale schází jim finanční prostředky na jeho realizaci. Pomoc Fondu se zaměřuje zejména na začínající drobné podnikatele, kteří chtějí uskutečnit projekty v oblasti služeb či výrob s veřejně prospěšným charakterem. Těší nás také to, že jsme přispěli k vytvoření nových pracovních míst pro více než 200 zdravotně znevýhodněných občanů, zhodnotila deset úspěšných let Nadačního fondu jeho ředitelka Helena Gižová. Nadační fond pomohl splnit životní sny Majitelka Mystické mydlárny Alena Milíčková, která získala ocenění za Nejvoňavější projekt, shrnula smysl Nadačního fondu těmito slovy: Před devíti lety jsem se poprvé setkala s paní Gižovou na Úřadu práce ve Frýdku-Místku. Tehdy tam bylo mnoho lidí, kteří se hledali, a já byla mezi nimi. Naopak paní Gižová hledala ty, kdo chtějí uskutečnit svůj sen, a tak jsme navázaly úzkou spolupráci. Začínala jsem tak, že jsem mýdla vařila v kuchyni rodinného domu a budoucnost jsem viděla hodně nejistě. Dnes zaměstnávám pět lidí a další brigádníky si beru na výpomoc. Denně vyrobíme až dvě stě mýdel dle vlastní receptury. Nejen já, ale spousta dalších lidí našlo díky Nadačnímu fondu Dalkia Česká republika v životě smysl. Člověk má věřit ve své sny... V průběhu slavnostního setkání bylo vyhlášeno 10 nej projektů, které Nadační fond Dalkia Česká republika v průběhu deseti let podpořil. Nejlidnatější projekt: Agentura Slunce v zařízení v Ostravě-Zábřehu poskytujícím sociální služby zejména pro seniory s celodenní intenzivní péčí bylo vytvořeno 25 dlouhodobých pracovních míst Nejprospěšnější projekt: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc zaměstnal 12 velmi obtížně zaměstnatelných osob s těžkým tělesným postižením Nejpodpořenější projekt: Krnovská škrobárna obdržela rekordní příspěvek její dva projekty získaly celkem milión Kč Nejaktivnější příjemce: Nataša Laskovská získala podporu pro dva projekty sociálního charakteru Nejaktivnější kmotr: nejaktivnější kmotrou z řad zaměstnanců skupiny Dalkia v ČR je v Olomouckém kraji Kateřina Matlachová (24 projektů), v Moravskoslezském kraji Věra Paláková (15 projektů) Nejvoňavější projekt: produkty Mystické mydlárny z Řepiště jsou balzámem pro nos, oči a následně i pro tělo Nejsladší projekt: Miluše Vieriková provozuje první cukrárnu podpořenou Nadačním fondem již od roku 2000 Nejekologičtější projekt: občanské sdružení Liga vytvořilo v Bruntále v roce 2005 Zelenou dílnu zabývající se separací elektronických zařízení, která v současné době zaměstnává již 36 osob, z toho 34 se zdravotním postižením Nejznámější projekt: medovému dortu Marlenka z firmy Miko International z Frýdku-Místku neodolá snad nikdo Nejoriginálnější projekt: výroba cimbálů Vladimíra Holiše z Kozlovic na Frýdecko-Místecku a výroba sportovního náčiní Václava Sedláře z Olomouckého kraje jsou opravdu unikátními projekty 18

19 responsabilité sociale Déjà dix ans que la Fondation Dalkia Česká republika apporte son soutien! La Fondation Dalkia Česká republika, qui apporte son aide pour réduire le chômage, a célébré cette année le dixième anniversaire de son activité. Grâce à plus de huit cents projets, son action, unique en République tchèque et très porteuse, a contribué, depuis ses débuts en l an 2000, à la création de quelque mille cinq cents emplois durables! Félicitations et bonne continuation. La célébration des dix ans de la Fondation s est déroulée le 30 septembre à Ostrava. La cérémonie a rassemblé de petits entrepreneurs que la Fondation a soutenus à l occasion de leurs débuts, de même que leurs parrains issus des rangs des collaborateurs du groupe Dalkia en République tchèque, qui apportent un soutien substantiel à leurs protégés. Étaient également présents des représentants des villes et des régions dans lesquelles la Fondation apporte son soutien (elle intervient actuellement dans la Région de Moravie-Silésie, la Région d Olomouc et, depuis peu, à Mariánské Lázně dans la Région de Karlovy Vary), ainsi que des représentants des agences pour l emploi, des chambres de commerce et d autres institutions partenaires. «Nous aidons les bonnes idées à voir le jour» «Nous aidons les auteurs de projets d entreprise intéressants qui manquent de fonds pour les réaliser. L aide de la Fondation va en particulier aux petits entrepreneurs qui commencent et veulent réaliser des projets dans le domaine des services ou de la production ayant un caractère d utilité publique. Nous sommes également ravis d avoir contribué à la création de nouveaux emplois pour plus de deux cents citoyens en mauvaise santé», a indiqué la directrice de la Fondation, Helena Gižová, à propos des dix années de réussite. La Fondation a aidé à concrétiser les rêves de toute une vie La propriétaire de la savonnerie Mystická mydlárna, Alena Milíčková, récompensée pour le «projet le plus parfumé», a résumé en ces mots la mission de la Fondation : «Il y a neuf ans, j ai rencontré pour la première fois madame Gižová à l agence pour l emploi de Frýdek- Místek. Il y avait alors là-bas beaucoup de gens qui se cherchaient, et j en faisais partie. Madame Gižová elle, au contraire, cherchait ceux qui voulaient réaliser leur rêve, et nous avons donc commencé à coopérer étroitement. J ai commencé en confectionnant des savons dans la cuisine de notre maison de famille, sans aucune certitude quant à l avenir. Aujourd hui j ai cinq employés et j ai recours à des intérimaires pour m aider. Chaque jour, nous produisons jusqu à deux cents savons selon notre propre recette. À part moi, il y a plein d autres gens qui ont trouvé un sens à leur vie grâce à la Fondation Dalkia Česká republika. Il faut croire en ses rêves...» Pendant la cérémonie, les dix meilleurs projets ayant été soutenus par la Fondation Dalkia Česká republika au cours de ses dix années d existence ont été proclamés. Projet ayant permis le placement du plus grand nombre de personnes : Agence Slunce la fondation d un établissement à Ostrava-Zábřeh fournissant des services sociaux en particulier aux personnes âgées a permis la création de vingt-cinq emplois durables. Projet le plus profitable : l Union Trend des personnes en fauteuil roulant d Olomouc a occupé douze personnes très difficiles à employer souffrant d un lourd handicap physique. Projet le plus soutenu : la féculerie de Krnov a obtenu une contribution record : deux projets ont ainsi reçu au total un million de couronnes tchèques. Bénéficiaire le plus actif : Nataša Laskovská a obtenu du soutien pour deux projets à caractère social. Parrain le plus actif : les parrains les plus actifs parmi les collaborateurs de Dalkia en République tchèque sont Kateřina Matlachová qui a aidé vingt-quatre projets à voir le jour dans la Région d Olomouc, et Věra Paláková (quinze projets) dans la Région de Moravie-Silésie. Projet le plus parfumé : la savonnerie Mystická mydlárna de Řepiště fabrique des crèmes de soin pour le nez, les yeux ainsi que pour le corps. Projet le plus sucré : le titre a été remis à Miluše Vieriková qui exploite la première pâtisserie soutenue par la fondation depuis l an Projet le plus écologique : l association citoyenne Liga a créé à Bruntál en 2005 l «Atelier vert» qui prend en charge le démantèlement des équipements électroniques. Elle emploie actuellement trente-six personnes dont trente-quatre handicapés physiques. Projet le plus connu : il n existe probablement personne qui soit capable de résister au gâteau au miel Marlenka de l entreprise Miko International de Frýdek-Místek Projet le plus original : la fabrication des cymbalums de Vladimír Holiš de Kozlovice dans la Région de Frýdek-Místek et la fabrication des accessoires de sport de Václav Sedlář, de la Région d Olomouc, qui sont des projets vraiment uniques. 19

20 sociální odpovědnost Minigrant zpříjemnil prostředí onkologicky nemocným dětem Skupina Dalkia v ČR se v letošním roce poprvé zapojila do projektu Nadačního fondu Veolia Minigranty. Ten je určen všem zaměstnancům, kteří se ve svém volném čase věnují nějaké dobročinné aktivitě a mohou v její prospěch získat finanční příspěvek. Aleně Řezníčkové, která pracuje v Regionu Střední Morava společnosti Dalkia Česká republika jako obchodník péče o zákazníka, se podařilo jako jediné získat nejvyšší možnou částku - 50 tisíc korun. Naše kolegyně tak ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Tip Art přispěla ke zpříjemnění prostředí pro nemocné děti z hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. K projektu humanizace nemocničního prostředí jsem se dostala prostřednictvím svého známého, který mi pootevřel dveře k umělcům z obecně prospěšné společnost Tip Art z Přerova. Do této pestré skupiny patří nadšení výtvarníci, řezbáři a architekti, tedy lidé, kteří vnímají svět poněkud jinýma očima a mimo jiné se zabývají komplexní výtvarnou výzdobou olomoucké dětské hemato-onkologie, což je jejich pilotní projekt. Všichni tak chtěli nějakým způsobem zpříjemnit pobyt dětem, které v nemocnici nedobrovolně tráví mnoho času. Hned na začátku si výtvarníci vzali do parády chodbu, kterou vyzdobili desítkami pohádkových postaviček. Děti mohou s některými malbami dále pracovat, výzdoba totiž zčásti nabízí interaktivní využití. Malí pacienti tak mohou například pohybovat rybičkami v namalovaném rybníce, protože při realizaci použili výtvarníci skrytou magnetickou barvu, která má stejné vlastnosti jako magnetická tabule. Kolem radiátoru ústředního topení zase vykukují vyřezávaní a pomalováni čertíci, kteří po zatahání za provázky pohybují rukama i nohama, vysvětluje Alena Řezníčková. Dodává, že se sama nevěnuje žádné výtvarné činnosti, ale pomáhá jinak: Dělám, co je právě potřeba, vezmu do ruky hadr a uklízím po malířích. 20 Alena Řezníčková vlevo / à gauche Galerie umožní výstavky dětských obrázků Práce na humanizaci nemocničního prostředí jsou odváděny opravdu pečlivě. Například barvy jsou specifické, protože musí být kvůli čistotě prostředí pravidelně desinfikovány prostředky obsahujícími chloramin. Po chodbě přišly na řadu pokoje dětí a také vyšetřovna, kde je na stropě vyobrazeno cestování s papírovými draky oblohou. Má to svoji logiku, protože na vyšetřovně musí děti velmi často dlouhý čas ležet a přitom se mohou dívat na obrázky a možná trochu cestovat v jiném světě. Část finančních prostředků z Minigrantu byla použita na dobudování místnosti pro art terapii nemocných dětí a její vybavení. Architekt navrhl řešení tak, aby si umělecká díla malých pacientů mohli přes skleněnou stěnu prohlédnout a případně zakoupit i jejich rodiče a ostatní návštěvníci. Další peníze z Minigrantu poslouží k zasklení terasy navazující na hernu. Terasu doposud děti nemohly využívat, protože na hemato-onkologickém oddělení platí velmi přísná hygienická pravidla. A jaké jsou reakce nemocných dětí na veselou výzdobu? Nejlepším ohlasem je to, že se k nám vracejí pokažení dřevění čertíci nebo netopýr, který je zavěšen u ošetřovny. Je to jasný signál, že děti jsou výzdobou tak zaujaté, že ji používají někdy až příliš intenzivně, uzavírá s úsměvem Alena Řezníčková.

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý O čem náš projekt je? Ostrava v zimě - Foto z roku 2012 Situace v EU a světě Růst ceny za vytápění každý

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více