Formální zásady, technika zpracování publikací a doktorské práce a komunikace výsledků. Základy vědecké práce 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formální zásady, technika zpracování publikací a doktorské práce a komunikace výsledků. Základy vědecké práce 3"

Transkript

1 Frmální zásady, technika zpracvání publikací a dktrské práce a kmunikace výsledků Základy vědecké práce 3

2 Literatura BHATT, C Ding a dissertatin, in SEALE, C. (ed.) Researching Sciety and Culture, Sage, Lndn BOLDIŠ P., Bibligrafické citace dkumentů pdle ČSN ISO 690 a ČSN ISO ČSN ISO 690 Bibligrafické citace dkumentů ČMEJRKOVÁ S., DANEŠ F., SVĚTLÁ J., Jak napsat dbrný text. Leda Praha KEITH F. P., Úspěšný návrh výzkumu. Prtál Praha 2006 TONKISS, F Cntent and discurse analysis, in SEALE, C. (ed.) Researching Sciety and Culture, Sage 2

3 CO JE DISERTACE a prpsitin laid dwn r stated, especially as a theme t be discussed r prved r t be maintained against attack a dissertatin t maintain r prve a thesis; especially ne written r delivered by a candidate fr a university degree psaný text a ústní vyjádření jeh bsahu předlžené k diskusi neb důkazu neb bhajbě práce, která bsahuje tezi / teze pdepřenu / pdepřené tvrzeními a důkazy skutečnstech, předlžená kandidátem universitní hdnsti (pdle Oxfrd English Dictinary) 3

4 C má disertace prkázat znalsti a przumění ve vztahu k tématu disertace aneb výzkumnému prblému dvednstplánvat, rganizvat, řídit a prvádět půvdní, nezávislý výzkumný prjekt schpnst aplikvat znalsti a przumění při zjišťvání skutečnstí suvisejících s tématem výzkumu schpnst shrmažďvat neb vytvářet relevantní data a infrmace (které mhu ale nemusejí pdprvat půvdní předpklady) a zdůvdňvat správnst pužívaných metd zručnst při analyzách neb interpretaci získaných materiálů zalžených na relevantních zjištěních, tvrzeních neb trendech zručnst při presentacích průkazných zjištění (svědčících ve prspěch i prti vstupním předpkladům aneb hyptetickým dpvědím na výzkumné tázky), jejich přesvědčivst a srzumitelnst schpnst vyvzvat přesvědčivé a lgické závěry disertace, jimiž se sumarizují všechny části výzkumu, a zasvěceně kmentvat jeh význam, prblémy, mezení a mžnsti jeh dalšíh směřvání (pdle Bhatt, C Ding a dissertatin, in Seale, C. (ed.) Researching Sciety and Culture, Sage, Lndn: 410) 4

5 CO SE SEPISUJE 5

6 Výzkumná zpráva / disertace disertace titulní strana prhlášení, pděkvání bsah seznam brázků seznam grafů seznam tabulek (pužívané pjmy a jejich definice) text zprávy úvd cíle metdy přehled sučasnéh vědeckéh pznání vlastní zpráva výsledky závěry dkazy bibligrafie přílhy zbecnění, přínsy práce teze k disertaci bsah úvd cíle metdy struktura práce význam a aktuálnst předmětu práce výtah z přehledu sučasnéh vědeckéh pznání výsledky závěry zbecnění, přínsy práce výtah z bibligrafie přehled publikvaných prací autra cizjazyčná resumé 6

7 JAK SE PÍŠE 7

8 Frma dbrnéh textu psaní kgnitivní píšu, abych si prblematiku sám utřídil kmunikativní cílem je něc sdělit respektvat čtenáře, pr kteréh je text určen text umžňuje pečlivé studium, čtenář se může v textu vracet vyžaduje naprstu přesnst ve vyjádření nepskytuje autrvi bezprstřední zpětnu vazbu d čtenáře 8

9 Mýty psaní a skutečnst výzkum předchází psaní napřed zkumám, ptm píšu teprve až dhledám a přečtu všechny zdrje, až prvedu všechny experimenty a výzkumy, začnu psát text musí být přísně bjektivní všechny výzkumné tázky musí být zcela jasně frmulvány předem, než začnu psát napřed musím mít pevnu snvu s názvy kapitl všechn t musí být velmi riginální (Sigmund Asmervik, upraven) nejprve musím vědět, čem t bude, pak mě zajímá struktura a naknec piluji jedntlivé frmulace psaní mi pmáhá utřídit si nápady a někdy i mě při psaní může napadnut něc nvéh když mě něc napadne, zapíšu si t, dřív než t zase zapmenu mezi prvním a definitivním zněním je brvský rzdíl reakce statních, jejich kritika, mi může velmi pmci žádný učený s nebe nespadl psát se můžu naučit jenm psaním 9

10 Zásady pr psaní dbrnéh textu celý text by měl mít jasnu strukturu struktura textu by měla být jasná ze struktury kapitl; více jak čtyři hierarchické stupně členění jsu pr čtenáře nepřehledné pkud je nutné v textu předbíhat, musí být uveden, kde dále v textu se věc vysvětluje názvy (celéh textu i dílčích částí) by měly dpvídat bsahu a měly by uputat th, kmu je text určen jedntlivé části by měly být přibližně stejně dluhé všechny zkratky v textu musí být při prvním pužití vysvětleny; u delších textů s větším mnžstvím zkratek je vhdné udělat jejich úplný seznam nadměrné pužívání zkratek pr becné pjmy může čtenář chápat jak ledabylst a výraz lhstejnsti k uživatelskému kmfrtu dkazy na pužité zdrje: důsledně a systematicky 10

11 Jazyk dbrnéh textu nezaujatý účelem je infrmvat, ne přemluvat nesbní frma není t ppis, c jsem udělal někdy se užívá plurál analýzu jsme zjistili, že jindy nesbní trpný rd analýzu byl zjištěn, že přesný a knzistentní v celém textu by měly být pužívány tytéž pjmy / termíny pr tytéž věci / jevy neplatí pravidl, že slh má být pestrý výslvně dlišit evidentní skutečnsti a spekulaci jednznačný každý pužívaný termín, kterém není jisté, že je čtenáři jasný (a že h chápe stejně jak autr), musí být definván nejlépe na začátku, ppřípadě při prvním pužití (u kratších a jedndušších textů) vědeckst textu nespčívá v jeh nesrzumitelnsti pkud neumí autr něc vysvětlit, neměl by t zakrývat cizími slvy pkud je užit cizí termín, pak prt, že český ekvivalent neexistuje neb je ještě méně srzumitelný vyhýbejte se dluhým suvětím nsitelem sdělení jsu slvesa 11

12 Zásady pr psaní jedntlivých částí dbrnéh textu (1) abstrakt hlavní text umění minimalismu na c nejmenším prstru říci c nejvíce specifikuje téma měl by čtenáře nalákat ke čtení celéh textu nemusí sdělit výsledek, závěr prblém řešení dgma nesulad krize hledání nvý mdel IMRAD: intrductin methds results discussin vytýčení teritria vymezení vlastní pzice zaujetí stanviska zjištění diskuse principy kherence textu schéma sdělení v jedntlivých větách téma 1 réma 1 téma réma 1 téma 2 réma 2 réma 2 téma 3 réma 3 12

13 Zásady pr psaní jedntlivých částí dbrnéh textu (2) dstavce větší celky celek nejnižšíh řádu přiměřeně dluhý na začátku (c nejdříve) by měl být klíčvé slv dstavce knec shrnutí, vytvří mst k následujícímu dstavci hierarchické stupně pdle rzsahu celéh textu pkud by měl být více než 4 hierarchické stupně členění, zvážit rientátry p straně textu, mezititulky pznámky pd čaru umžňují dbčky z hlavní linie textu neměly by zárveň být těmit dbčkami a místem pr dkazy na pužité zdrje méně znamená více grafika textu ddržujte jedntná pravidla pr užívání různých typů písma například kurzíva pr názvy institucí a cizí slva užívání příliš pestré grafiky (kurzíva, velká písmena, prlžený text, pdtrhávání) půsbí chaticky tabulky, grafy, brázky měly by být u textu, tabulky na knci jsu pr čtenáře nephdlné v tabulkách neb slupcvém textu sledujte, zda zarvnání na ba kraje nevytváří děravý text 13

14 Pravidla pr dkazy a reference Standardní systémy dkazů citace Nejvýznamnější stavby [byly] pstaveny ( ) samuky (Kcurek, 1935:25) parafráze Pdle Kcurka (1935:25) byly nejvýznamnější stavby dílem samuků. Seznam literatury (na knci textu, může být členěn pdle kapitl či dílčích témat) dkaz na knihu dkaz na časpisecký článek dkaz na internet 14

15 Odkazy na citace v textu dkaz na pznámku pd čaru tent pstup uvádí KOČIČKA 1 a další autři, například PEJSKOVÁ 2 (pd čaru je pd příslušným indexem uvedena citace) dkaz číselnu citací tent pstup uvádí KOČIČKA (33:25ff) a další autři, například PEJSKOVÁ (45) čísl v závrce dkazuje na čísl plžky v seznamu literatury čísl za dvjtečku je čísl stránky, kde se dkazvaný text v citvané literatuře vyskytuje; ff znamená, že dkazvaný text je i na dalších stránkách dkaz na autra a rk tent pstup uvádí KOČIČKA (1999:25ff) a další autři, například PEJSKOVÁ (2007) čísl v závrce splu se jménem autra dkazuje na autra a rk publikace v seznamu literatury pkud je v seznamu v jednm rce d téhž autra více publikací, přidá se za rk malé písmen abecedy 15

16 Citace pdle ČSN ISO 690 Mngrafie ( kniha ) Autr. Název. Pdřízená dpvědnst (tj. překladatel, editr, ilustrátr apd.). Pdnázev. Vydání. Nakladatelské údaje (míst a nakladatel), rk. Rzsah. Edice. Pznámky. ISBN. Pkud je autrů více než tři, uvádí se jeden, dva, neb tři první (jména se ddělují středníky) a přidá se et al. (tj. a jiní). Pkud se jedná první vydání, nemusí se t výslvně uvádět. Příklady: MELOUN, Milan; MILITKÝ, Jiří. Statistické zpracvání experimentálních dat : v chemmetrii, bimetrii, eknmetrii a v dalších brech přírdních, technických a splečenských věd. 2. vyd., v East Publishing první. Praha : East Publishing, s. ISBN SOLOMON, Lanny M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Financial Accunting. 2nd ed. St. Paul : West Publishing C., s. ISBN MYKISKA, Antnín. Splehlivst technických systémů. Praha : ČVUT, s. Fakulta strjní. ISBN

17 Citace pdle ČSN ISO 690 Článek v časpisu Autr. Název. Název zdrjvéh dkumentu (nviny, časpis), rk, rčník, čísl svazku, rzsah (strana d d). ISSN není pvinné. Příklady: VLACH, Jsef. JE Temelín a zásbvání teplem. Energetika, 2001, rč. 51, č. 3, s ISSN KREN, Lawrence. Shake hands with a rbt. Machine Design, February 2001, vl. 73, n. 3, p ISSN Článek ve sbrníku Autr. Název (článku). Autr. In Název (zdrjvéh dkumentu = sbrníku). Vydání (první vydání se nemusí uvádět). Nakladatelské údaje (míst, nakladatel), rk. rzsah (strana d d). ISBN (ISSN) není pvinné. Příklady: FAZEKAS, Francis. Matrix algrithms and methds (MAM) t analyse stchastic chains and prcesses. In Prceedings f the 6th Mini Cnference n Vehicle System Dynamics, Identificatin and Anmalies. Budapest, 9-11 Nvember, Edit. by I. Zbry. Budapest : Technical University, 1998, p ISBN

18 Citace pdle ČSN ISO 690 Elektrnický prgram, databáze Autr. Název díla (prgramu, databáze) [druh média]. Údaje verzi / vydání. Míst vydání: Tvůrce díla, Datum publikace, Datum aktualizace [Datum citace]. Přístup ke zdrji (puze u n-line zdrjů) Příklady: IRFAN, Skiljan. Irfan View [pčítačvý subr, CD]. Ver Wien, Pčítačvý prgram pr prhlížení a editaci brázků, 700 kb. Vyžaduje Windws 3.11 a vyšší. Freeware pr dmácí pužití, shareware pr kmerční využití (registrace 10 USD). Administrativní registr eknmických subjektů (Ares) [databáze nline]. Praha: Ministerstv financí CR, 1999 [citván ]. Dstupné z URL <http://wwwinf.mfcr.cz/>. Databáze eknmických subjektů v České republice. WWW stránka, elektrnická mngrafie Jmén autra stránky (pkud je uveden). Název stránky [nline]. Datum publikvání, Datum pslední revize [citván dne]. <URL adresa stránky>. Příklady: DAVIS, Jhn. Suiseki FAQ [nline]. c1997, last revisin 20th f January 1998 [cit ]. <http://www.btinet.cm/ bnsai.suiseki/suiseki/ Faq.html>. SHEMIRAMI, Barmak. Ready t print rganizer [nline]. c1997, pslední revize [cit ]. Dstupné z: <http://www.ilap.cm/nsn>. 18

19 Citační etika všechny prameny musí být uvedeny jasné dlišení citací d parafrází vždy jasně identifikvat zdrj v citaci zachváváme pravpis půvdníh textu pkud překládáme citaci, je vhdné někam (d závrky, pd čáru, d přílhy) dát i riginální znění pkud citujeme překlad půvdníh znění a nemáme riginál, je třeba uvést, že se jedná překlad Typické prhřešky pdvdy zatajení, že se jedná citaci falešná citace vymyšlený citát nějaké autrity zavádějící citace úmyslně pzměněný bsah například vypuštěním části sdělení bez značení, že tat část byla vypuštěna menší prhřešky zprstředkvaná citace uvádí dkaz na díl, které jsem našel jen jak dkaz v jiném díle autcitace citace vlastníh díla, zvláště pkud nesuvisí se zkumaným předmětem nepřesná citace znemžňující neb kmplikující identifikaci zdrje v seznamu literatury jsu uvedena jiná díla než ve vlastním textu 19

20 JAK SE PREZENTUJE bez pmůcek dataprjektr pster 20

21 Zásady pr prezentaci název úvd představení se sdělit strukturu prezentace ( čem t bude) není smyslem říci vše, ale t pdstatné, hlavní, c by měli psluchači slyšet udržet pzrnst, respektvat únavu event. vyvlat diskusi, reakci kmbinvat slv, písm, grafiku v cizjazyčných prezentacích je vhdné pdpřit slv suběžným rientačním textem text nepředčítat, pkud je text prmítán, spíše kmentvat využít prmítanéh textu jak rientační pmůcky čas pr sebe pr nepzrné psluchače vyzkušet si délku prezentace předem a přizpůsbit ji času k ní určenému sledvat čas během prezentace sledvat publikum a reagvat na ně závěr shrnutí výzva k dtazům spjení na sebe ( ) pděkvání za pzrnst 21

22 Prezentace v cizím jazyce / pr mezinárdní publikum je prezentace tlumčena? ANO NE je tlumčení simultánní (d sluchátek)? umějí psluchači jazyk prezentace lépe než vy? ANO NE ANO NE znají tlumčníci text? jsu t dbrníci v daném tématu? ANO OK, mluvte na mikrfn, aby t tlumčník slyšel NE mluvte pmalu, dělejte zřetelné pmlky mezi větami sledujte tlumčníka, zda stíhá překládat dejte tlumčníkvi na papíře snvu svéh vystupení + dbrné výrazy pčítejte s dvjnásbným časem ptřebným pr vystupení mluvte v krátkých celcích, pak nechte tlumčníka, aby přelžil c jste řekl(a) slžitější termíny vysvětlete tlumčníkvi předem neb mu dejte jejich překlady předem na papíře OK, není prblém pkud je vaše schpnst vyjádření slabší, prmítejte suběžně s mluvenu prezentací strukturvaný text mluvte pmalu a zřetelně, vyhýbejte se dluhým suvětím suběžně s mluvenu prezentací prmítejte strukturvaný text (může být i vícejazyčný, pkud t publiku usnadní pchpení)

23

24 Autrství 24

25 25

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita Tent prjekt financuje Operační prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Kateřina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice www.kritickemysleni.cz C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

T T. Think Together 2011. Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Prvzně eknmická fakulta Dktrská vědecká knference 7. únra 2011 T T THINK TOGETHER Think Tgether 2011 Redukce framing efektu v dpravní lgistice užitím systému pr pdpru

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více