Výsledek hospodaení msta Stíbra k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004"

Transkript

1 Výsledek hospodaení msta Stíbra k v tis. K SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM , , ,4 z toho daové , , ,3 nedaové (vetn FRBMS) , , ,5 kapitálové 1 400, , ,8 dotace neinvestiní , , ,6 dotace investiní 0, , ,1 II. VÝDAJE CELKEM , , ,7 z tohocelkem BŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,9 bžné , , ,9 REZERVA MSTA 2 128, ,7 0,0 ÚELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MSTA STÍBRA" 300,0 50,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - NAVÝŠENÍ VÝDAJ SPOJENÉ SE ZMNOU SAZBY DPH 0,0 0,0 0,0 kapitálové (vetn FRBMS) 3 484, , ,9 III. SALDO: píjm a výdaj -61, , ,7 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 61, , ,7 a) SPLÁTKY PJEK (další výdaje) , , ,0 - vrácení pjky do státního rozpotu (FRBMS) , , ,0 - splátky pjky SFŽP akce OV pol , , ,0 b) použití FRBMS 2 600, , ,0 c)použití FRR (krytí výdaj, které nejsou kryty z p íjm a jiných fond) 3 789, , ,7 Celkem výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj a na krytí financování (tj.pjek) 6 389, , ,7 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: Výsledek hospodaení 2004.xls 1

2 P Í J M Y 1. tída - da ové položka DPFO závislá innost , , ,9 DPFO SV , , ,1 DPFO zvláštní sazba ,0 555,0 757,7 DPPO , , ,7 DPPO obec , , ,9 DPH , , ,6 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan , , ,6 výtžek z VHP ,0 684,8 684,8 da z nemovitostí , , ,0 da ové píjmy celkem , , ,3 2. tída - neda ové položka píjem za služby od SAD - údržba zastávek ,0 108,8 120,0 píjmy od rodi na ást.úhradu neinv.nákl.v MŠ a ŠD, neinv.výd ,0 703,6 811,7 píjem za služby OS ZZ , , ,0 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) ,0 59,7 59,7 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy ,0 25,0 26,1 odmna za tídný odpad ,0 486,0 486,6 peovatelská služba - výkony ,0 246,8 263,6 píjmy za vedení úetnictví ,0 397,0 415,1 odvody píspvkových organizací ,0 17,5 17,5 píjmy z pronájmu pozemk ,0 800,0 824,0 píjmy za pronájem Polikliniky , , ,2 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a park. ploch a hrob) , , ,6 píjmy z pronájmu movitých vcí ,0 2,4 2,4 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) ,0 641,1 641,1 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky ,0 562,5 642,6 vrácené nevyerpané píspvky a dotace od PO ,0 69,0 75,7 vrácené fin.prostedky od FÚ (vratka odvodu) , , ,6 píjmy z prodeje drobného majetku ,0 15,8 15,8 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov ,0 165,0 168,0 pijaté neinvestiní dary - Alcoa Foundation ,0 155,9 155,9 pijaté neinv. dary - dotace na Kamenný most (Nadace Jakoubka) ,0 200,0 200,0 pijaté neinv. dary - Kermi, Lesy na EU ,0 110,0 110,0 pijaté neinv. dary - darovací smlouvy pro org. 943 (Itálie-doprava) ,0 36,8 36,8 pijaté neinv. dary - na Bh Terryho Foxe ,0 6,9 6,9 pijaté neinv. dary - dot. na dovyb.stacionáe (NadaceDuhová energie) ,0 400,0 400,0 pijaté pojistné náhrady - plnní za poj. událost (auto) ,0 0,0 37,5 pijaté nekapitálové náhrady - KINO ,0 0,0 5,5 pijaté nekapitálové píspvky + peplatky ,0 0,0 202,0 ostatní neda ové píjmy - mylné platby ,0 0,0 244,0 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o , , ,0 splátky pjek od obyvatelstva FKSP 0,0 0,0 4,0 nedaové píjmy , , ,8 FRBMS 1 700, , ,7 neda ové píjmy celkem (vetn FRBMS) , , ,5 3. tída - kapitálové položka prodej pozemk , , ,0 prodej dom ,0 0,0-124,0 prodej byt (+ úroky ) ,0 144,8 268,8 píjmy za prodej majetku ,0 10,0 10,0 pijaté píspvky na poízení DM (OV, inž. sít) ,0 41,0 41,0 kapitálové píjmy celkem 1 400, , ,8 4. tída - dotace položka Výsledek hospodaení 2004.xls 2

3 dotace ze státního rozpotu celkem: , , ,7 z toho státní správa , , ,5 státní správa - nový úad , , ,0 školství , , ,2 sociální dávky (ÚZ 98072) , , ,0 sociální dávky (ÚZ 98272) ,0 0,0 0,0 dotace od KÚ - volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) ,0 146,1 146,1 dotace od KÚ - volby do Plze ského kraje (ÚZ 98193) ,0 110,9 110,9 dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs. (ÚZ 13101) ,0 194,7 194,7 dotace od KÚ - fin.píspvek (lesní zákon) (ÚZ 29004) ,0 62,7 62,7 dotace od KÚ - fin.píspvek (lesní zákon) (ÚZ 29008) ,0 61,3 61,3 dotace od KÚ - na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) ,0 490,1 490,1 dotace od MK - Kamenný most s vží a sochou - opr. (ÚZ 34341) , , ,0 dotace od MK - Minoritský klášter - oprava (ÚZ 34296) , , ,0 obec obci na školství (Úterý 2tis.) ,0 774,7 748,7 píjem za veejnoprávní smlouvy od obcí ,0 62,2 62,2 dotace od KÚ na projekt vzdlávání, inf.gram. (ÚZ 33245) ,0 109,0 109,0 dotace od KÚ - na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDM (ÚZ 33353) , , ,0 dotace od KÚ - ZŠ Gagarinova - Úprava vzdl. progr.(úz 33368) ,0 11,0 11,0 dotace od KÚ - ZŠ Mánesova - Úprava vzdl. progr.(úz 33368) ,0 11,0 11,0 úelová dotace pro MKS Stíbrská pusa (ÚZ 33353) ,0 5,0 5,0 úelová dotace - Peovatelská služba (ÚZ 98357) ,0 200,0 200,0 dotace od KÚ - ZŠ Gagar. : Pro zdraví - zajím. spolu (ÚZ 33122) ,0 45,0 45,0 dotace od KÚ - ZŠ Mánesova : Zdravá Máneska (ÚZ 33163) ,0 38,0 38,0 dotace od KÚ - Mstské muzeum - úelová finanní dotace ,0 14,0 14,0 dotace od KÚ - SDH - úelová finanní dotace org ,0 37,4 37,4 píspvek msta do FRBMS , , ,0 píspvek msta do Fondu oprav ,0 0,0 0,0 inv.dotace na pestavbu bytu 3+1 na 2 b.j.,.p.487 (ÚZ 17724) ,0 500,0 500,0 investiní dotace na klášterní zahrady - SAPARD (UZ 95609) , , ,1 úelová investiní dotace od KÚ - stacioná pro seniory ,0 800,0 800,0 dotace celkem , , ,7 p í j m y c e l k e m , , ,4 V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje , , ,9 10 lesní hospodáství 40,0 651,9 651,9 226 Dotace - pevod fin.prost.(les.zákon) (ÚZ )) 0,0 124,0 124,0 228 OŽP - Státní správa les, myslivost, rybáství 40,0 35,2 35,2 229 Provoz karanténního zaízení - kotec 0,0 2,6 2,6 300 Lesy msta Stíbra - dotace na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) 0,0 490,1 490,1 22 doprava 5 758, , ,0 60 Komunikace - jarní úklid 240,0 240,0 239,9 61 Komunikace - úklid vozovek 550,0 550,0 544,5 62 Komunikace - podzimní úklid 215,0 215,0 205,9 63 Komunikace - kropení 30,0 3,0 3,0 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 1 205, , ,3 65 Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.znaení) 824,0 778,8 599,8 66 Komunikace - opravy komunikace a chodník 764,0 844,0 790,1 67 Komunikace - chodníky, pší zóny, schody-úklid 725,0 725,0 673,6 274SAD - doprava do obcí 27,0 27,0 15,3 276 MHD + Agilis 1 050, , ,9 279 Dopravní obslužnost mezi obcemi - ástená úhrada náklad 50,0 50,8 50,7 400 Statické posouzení, oprava a nátr mostu na plovárn 0,0 5,9 5,9 474 Úroky ze smnky - Benešova - podíl msta 78,0 78,0 77, vodní hospodáství 1 203, , ,4 68 Provoz a údržba kašen 55,0 55,0 54,9 69 Údržba a ištní vpustí 266,0 220,5 184,9 Výsledek hospodaení 2004.xls 3

4 70 Provoz a drobná údržba WC 270,0 270,0 229,0 82 Správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St) 98,0 21,5 21,5 89 Oprava vpustí 161,0 178,0 177,1 231 Správa a údržba rybník 0,0 76,5 72,0 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 60,0 60,0 26,9 2821OV - provozní úroky 293,1 293,1 293, školství 8 492, , ,2 310 MŠ - píspvek od msta 1 945, , ,0 310 MŠ - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - pedškolní zaízení 0, , ,0 310 MŠ - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - stravování 0,0 907,0 907,0 310 MŠ - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) 0,0 23,0 23,0 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 2 668, , ,7 311 ZŠ Mánesova - píspvek od msta 0,0 50,0 50,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - zš 0, , ,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šj 0,0 739,0 739,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šd 0,0 450,0 450,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - zš 0,0 32,0 32,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - šd 0,0 2,0 2,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Úprava vzd. program (ÚZ 33368) 0,0 11,0 11,0 311 ZŠ Mánesova - Zdravá Máneska - erpání dotace (ÚZ 33163) 0,0 38,0 38,0 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta (r tis.z RF) 3 787, , ,5 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - zš 0, , ,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šj 0,0 883,0 883,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šd 0,0 640,0 640,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - zš 0,0 44,0 44,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - šd 0,0 3,0 3,0 311 ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Úprava vzd. program (ÚZ 33368) 0,0 11,0 11,0 312 ZŠ Gagarinova - Pro zdraví, zajímav spolu - erp. dotace (ÚZ 33122) 0,0 45,0 45,0 316 ZŠ Gagarinova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 45,0 45,0 45,0 317 ZŠ Mánesova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 46,0 46,0 46,0 33 kultura 5 881, , ,4 105 Lesní spolenost Stíbro - finanní píspvek 0,0 54,0 54,0 106 Obanské sdružení Stíbro finanní píspvek 0,0 125,0 125,0 107 Biskupství plze ské - píspvek 0,0 146,0 146,0 108 Nadace Jakoubka ze Stíbra - 10 % finanní píspvek 0,0 219,9 219,9 141 Obanské sdružení Den hudby Luby - finanní píspvek 0,0 5,0 5,0 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 80,0 80,0 76,9 283 Organizování oslav Silvestra Komisí pro kulturu a sport 0,0 15,0 0,0 550 Mstské muzeum - erpání úel. dotace od KÚ (informaní centra) 0,0 14,0 14,0 551 MKS - úelový píspvek od kraje 0,0 5,0 5,0 552 MKS - úelový píspvek na zajištní hist.progr.pi EHD 40,0 40,0 40,0 553 Mstské muzeum - píspvek 2 770, , ,0 554 MKS - píspvek (r tis.z Reprodukce) 2 691, , ,0 557 MKS - úelový píspvek na slavnosti msta Stíbra 250,0 250,0 250,0 974 Získání fasimilie zakládací listiny msta Stíbra z Malty 50,0 50,0 6, Kamenný most s vží a sochou - ú.dotace od MK (ÚZ 34341) 0, , , Kamenný most s vží a sochou - oprava sochy (dar od fi Alcoa Foundation) 0,0 155,9 155, Kamenný most s vží a sochou - oprava sochy (podíl k dotaci Nadace Jak.) 133,0 43, Kamenný most s vží a sochou - fin. písp. Nadace Jakoubka ze Stíbra 0,0 200,0 200, Minoritský klášter 0,0 510,0 508, Minoritský klášter - dotace na opravu od MK (ÚZ 34296) 0, , ,0 34 TV a zájmová innost 1 434, , ,4 71 Údržba dtských pískoviš 200,0 108,0 22,2 83 Sportovní a dtská hišt 140,0 149,0 148,5 280 Org. zajištní akcí poádaných Komisí pro kulturu a sport 10,0 23,7 20,7 336 DDMS - píspvek od msta 1 059, , ,0 336 DDMS - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) 0, , ,0 336 DDMS - erpání dotace od KÚ - Projekt PI (ÚZ 33245) 0,0 5,0 5,0 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25,0 25,0 25,0 35 zdravotnictví 2 744, , ,9 101 Zajištní innosti K - centra 15,0 15,0 14,8 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS - finanní píspvek 0,0 250,0 250,0 Výsledek hospodaení 2004.xls 4

5 103 Spolenost KOTEC,o.s. - finanní píspvek - z výtžku VHP 0,0 70,0 70,0 140 Nemocnice následné pée Svatá Anna s.r.o. Planá - fin. píspvek 0,0 10,0 10,0 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap. 27 (bez mzd.náklad) 2 131, , ,4 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 598,0 646,4 640,9 280 Bh Terryho Foxe - výdej z konta 0,0 6,9 6,9 36 komunální rozvoj 7 135, , ,1 72 Správa a údržba veejného osvtlení 977,0 926,0 795,1 73 Správa hbitova 374,0 374,0 342,8 74 Instalace a sejmutí vánoní výzdoby 96,0 104,0 104,0 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 017, , ,0 80 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 960, , ,9 81 Správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 165,0 165,0 134,7 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 250,0 235,6 225,9 87 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 40,0 45,0 44,8 92 Náklady na služby za neobsazené byty 30,0 13,2 13,2 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 100,0 105,2 105,2 95 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,0 155,0 147,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) 1 218, , ,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 3,0 3,0 0,3 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 20 10,0 20,0 13,9 209 Nákup majetku z Koubkovy branky 0,0 28,5 28,5 210 Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk 300,0 300,0 195,7 217 Úhrada dan z píjmu právnických osob za rok , , ,9 230 Výdaje msta - elekt.energie 850,0 857,5 808,3 343 Instalace tabulí partnerských mst 0,0 10,0 10,0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 200,0 100,0 105,8 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 100,0 100,0 6,8 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 280,0 497,5 426,0 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,0 10,0 5,6 508 Geometrické oddlení parcel pro stavbu 6 RD Teš ová 0,0 30,0 15,8 516 Vcné bemeno VO Sokolská 0,0 1,0 1,0 519 Zprostedkování výbrových ízení 0,0 38,2 0,0 577SOB a.s., Masarykovo sanace vlhkosti zdiva 0,0 254,0 253,9 579 Oprava kotle v koteln K3 0,0 388,0 387,4 582 Oprava stechy Jakoubkova ul I. etapa 0,0 100,0 0,0 999 Mylné platby 0,0 0,0 10,6 37 ochrana životního prostedí 8 032, , ,5 50 Likvidace erných skládek na území msta 130,0 1,9 1,9 76istní odpadkových koš 550,0 550,0 546,8 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejner 99,0 78,0 33,0 79 Údržba veejné zelen 3 650, , ,6 84 Provoz skládky Šibeník 40,0 41,0 39,8 88 Údržba veejné zelen v místních ástech 50,0 46,0 44,8 203 OS Zdravotnické zaízení kap nebezpené odpady 0,0 30,0 12,1 227 Sbr a svoz odpad 3 453, , ,3 228 OŽP - výdaje spojené s inností odboru 60,0 39,6 39,5 232 Údržba parku 0,0 35,0 20,3 441 Úprava svahu Benešova ul. 0,0 227,0 57,0 511 Správa a údržba klášterních zahrad 0,0 373,0 372,5 41 sociální zabezpeení , , ,5 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamst.a dchodci (ÚZ 98072) , , ,5 208 Sociální dávky (ÚZ 98272) 4 920,0 0,0 0,0 43 sociální pée 1 926, , ,8 104 Farní charita - fin.píspvek od Nadace Duhová energie - dovybavení 0,0 403,3 403,3 104 Farní charita - finanní píspvek pro týdenní a denní stacioná - z výtžku VHP 100,0 0,0 0,0 104 Farní charita - finanní dar na provoz krizového bytu ve stacionái 0,0 5,0 5,0 202 Klub dchodc 128,0 128,0 101,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - kapitola ,0 374,0 279,3 207 Výdaje na peovatelskou službu - mzdy - kapitola , , ,5 207 Úelová dotace - Peovatelská služba (ÚZ 98357) 0,0 200,0 200,0 208 Soc.hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pée + záloha na drob.vydání (záchyt) 44,0 44,0 32,7 Výsledek hospodaení 2004.xls 5

6 52 civilní ochrana 20,0 20,0 17,3 200 Krizové ízení 20,0 20,0 17,3 55 protipožární ochrana 290,0 296,9 285,3 205 SDH 290,0 259,5 247,9 255 SDH - erpání neinvestiní dotace 0,0 37,4 37,4 61 územní samospráva , , ,1 206 Zastupitelstvo msta Stíbra - kapitola , , ,5 207 Mstský úad - kap (služby,elekt.,voda,plyn atd.) 3 173, , ,5 207 Mstský úad - kap (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) 2 935, , ,9 207 Mstský úad - kap (vše co souvisí se mzd.náklady+veejnoprávní sml) , , ,0 207 Mstský úad - kap dotace od ÚP - VPP,absolventka (ÚZ 13101) 0,0 194,7 194,7 207 Mstský úad - kap volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 0,0 146,1 146,1 207 Mstský úad - kap (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 436, , ,9 207 Volby do Senátu Parlamentu R a do Zastupitelstva kraje (ÚZ 98193) 0,0 110,9 110,9 492 Oprava a údržba RADNICE 150,0 253,0 106,7 63 finanní operace 2 157, , ,7 51 Píspvek msta do FRBMS 1 257, , ,0 93 Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 SMMS 600,0 0,0 0,0 207 Pojištní majetku a les - kap ,0 328,7 328,7 64 ostatní innosti 0, , ,0 Finanní vypoádání minulých let 0, , , Tchlovice - kanalizace - vratka dotace na kraj 0,0 101,1 101, starosta 1 341, , ,2 900 pohoštní, oberstvení, vcné a penžité dary 1 341, , ,2 6. tída - kapitálové výdaje (vetn FRBMS) 3 484, , ,9 FRBMS 1 700, ,0 640,0 kapitálové výdaje 1 784, , , zemdlství a lesní hospodáství 50,0 264,1 0,0 207 Nákup pozemk od restituent - kap ,0 214,1 0,0 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 05 0,0 50,0 0,0 22 doprava 520, , ,9 461 Rekonstrukce komunikace Dostojevského 0,0 700,0 700,0 474 Úhrada smnky 520,0 520,0 520,0 507 PD dopravní ešení ped ZŠ Mánesova 0,0 25,0 25,0 509 PD chodník Nádražní 0,0 18,0 18,0 515 PD Benešova - pší zóna 0,0 300,0 237,9 23 vodní hospodáství 0,0 490,2 175,2 578 Kanalizaní pípojky a vpusti - Jakoubkova ul. - PD 0,0 236,5 22, Tchlovice - kanalizace - podíl msta 0,0 154,8 53, Tchlovice - kanalizace - OV - PD 0,0 98,9 98,9 31 školství 95,0 440,0 296,8 311 ZŠ Mánesova - píspvek na investice - mikroskop elektro 50,0 0,0 0,0 435 PD na bezbariérovost školy 45,0 90,0 0,0 517 ZŠ Gagarinova - rekonstrukce sociálních zaízení 0,0 130,0 91,9 518 ZŠ Gagarinova - rekonstrukce osvtlení tlocviny 0,0 220,0 204,9 Výsledek hospodaení 2004.xls 6

7 33 kultura, církve a sdlovací prostedky 100,0 154,9 108,8 118 Rybecký - COWARD - finanní písp. na zakoupení aparatury 0,0 20,0 20,0 438 Grafický informaní systém 100,0 134,9 88,8 34 tlovýchova a zájmová innost 69,0 762,0 427,6 337 TJ Baník - úelový píspvek na dovybavení dráhy 69,0 412,0 412,0 580 Zprac.studie výst.víceúelového centra 0,0 350,0 15,6 35 zdravotnictví 0, , ,5 500 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zaízení 0, , ,5 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950, , ,7 345 Plynofikace staré msto - podíl msta 0,0 12,0 1,6 430 Výstavba 17 bytových jednotek Sadová + PD 0,0 86,6 68,9 433p pestavba bytu na 2bj. 0,0 800,0 550,1 434p zízení 2 pdních vestaveb 950,0 950,0 0,0 436 PD 34bj. Revoluní TI + r.05 výstavba 34bj. - podíl msta 0,0 250,0 5,5 501 PD+ realizace osvtlení pechod pro chodce Palackého, Sobslavova 0,0 10,0 0,0 502 PD veejné osvtlení v MŠ Pastýská 0,0 10,0 0,0 503 veejné osvtlení mstský park - vzdušné vedení 0,0 61,0 61,0 512 PD zízení 2 bytových jednotek v.p. 96 ( META) 0,0 30,0 30,0 513 Zpracování projektu Program rozvoje msta Stíbra ZU Plze 0,0 250,0 160,0 514 PD TI Oechová, Revoluní 0,0 135,0 75,0 574 PD - veejné osvtlení Alešova, Dvoákova, Smetanova 0,0 840,0 836,8 581 PD plynofikace Jižní pedmstí - podíl msta 0,0 400,0 0,0 520 rekonstrukce rozvodu plynu - Máchova ul 0,0 80,0 79,9 37 ochrana životního prostedí 0,0 0,0 0,0 43 sociální pée 0, , ,0 104 Stacioná - úel. dotace na rekonstrukci 0,0 800,0 800,0 104 Stacioná - investiní dotace + podíl msta 0,0 470,0 470,0 55 protipožární ochrana 0,0 50,0 50,0 205 SDH - zízení cviné dráhy 0,0 50,0 50,0 61 územní samospráva 0,0 261,4 261,4 207 Mstský úad - kap. 16 0,0 261,4 261,4 REZERVA MSTA 2 128, ,7 0,0 ÚELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MSTA STÍBRA" 300,0 50,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - NAVÝŠENÍ VÝDAJ SPOJENÉ SE ZMNOU SAZBY DPH 0,0 0,0 0,0 C E L K E M R E Z E R V Y v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.bžné+kapitálové) , , ,7 Výsledek hospodaení 2004.xls 7

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 137 176,96 z toho daňové 73 917,00 nedaňové 14 086,40 kapitálové 550,00 dotace neinvestiční 48 623,56 dotace investiční 0,00 II.

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 z toho daňové 80 248,00 nedaňové 17 756,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční 48 808,31 dotace

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2005 v tis. Kč 2005 SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM 107 869,26 134 653,99 143 390,18 106% z toho daňové 57 759,00 64 124,61 71 055,68 111% nedaňové (včetně

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více