Metodický manuál (3.4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál (3.4)"

Transkript

1 Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví) Hanáci se rzkévale - včel vidite 1

2 1) Přehled hlavních činnstí I. Pravidla pr hdncení a výběr prjektů A) Všebecné úkly a) Prgramvý výbr: Vyhlášení výzvy (dle vybraných fichí ze SPL) b) Semináře pr žadatele výzvě k předkládání prjektů c) Prgramvý výbr: Schválení pravidel pr výběr prjektů d) Knzultace, příprava a zpracvání prjektů e) Seminář pr členy MAS implementace místní rzvjvé strategie f) Kancelář MAS: Příjem prjektů, administrace žádstí g) Prgramvý výbr: pravidla pr výběrvu kmisi h) Šklení členů výběrvé kmise i) Veřejné slyšení žadatelů j) Jednání výběrvé kmise: vlba předseda VK, hdncení prjektů a dpručení k) Prgramvý výbr: schválení výběru prjektů 2) Časvý plán klíčvých aktivit (ve 4. výzvě) Jednání prgramvéh výbru schválení pravidel pr výběr prjektů Předkládání prjektů Jednání prgramvéh výbru - upřesnění pravidel pr výběr prjektů Šklení členů Výběrvé kmise Veřejné slyšení žadatelů - prezentace prjektů žadateli před členy PV, VK + veřejnst Jednání Výběrvé kmise - hdncení, bdvání a dpručení prjektů Jednání prgramvéh výbru a Valné shrmáždění členů MAS (tevřené pr všechny členy MAS i další veřejnst) - schválení výběru prjektů D Odevzdání dkumentace na RO SZIF 3) Úkly Prgramvéh výbru (dle Statutu a SPL) a) Prgramvý výbr (dále také PV) je řídícím rgánem pr realizaci Strategickéh plánu Leader. Prgramvý výbr / Výbr partnerství 2010 Osba Instituce Kntakt IČO Sféra Arnšt Vgel - předseda Haňvští,.s. Haňvice 62, , Chudbín N Tmáš Spurný Obec Skrbeň Na Návsi 2, Skrbeň V místpředseda Ing. Marie Slánská ZD Haňvice ZD Haňvice 18, Chudbín P Ing. Petr Hajduček Uniplant, s.r.. Js. Fialy 51, Skrbeň P Mgr. Zdenka Frištenská Muzejní splečnst Smyčkva 795, Litvel N Litvelska David Křížan Kirri.s. Pňvice 50, N Vladimír Kulatý Obec Měrtín Měrtín 19, , Slavětín V Jiří Spurný Obec Křelv - Břuchtín M. Majervé 45/25, Křelv - Břuchtín b) PV schvaluje pr výběrvu kmisi bdvací kritéria pr výběr prjektů na základě preferenčních kritérií stanvených ve SPL a Fichích a jejich přesný výklad. c) PV schvaluje pravidla pr výběr prjektů. d) PV schvaluje manuál pr hdntitele. e) PV schvaluje jednací řád Výběrvé kmise. f) PV zvlí termín a míst zasedání Výběrvé kmise. g) PV lsuje hdntitele z řad členů Výběrvé kmise. Ze členů výběrvé kmise se pr každu výzvu (fichi) vylsuje 7-9členná skupina hdntitelů a t tak, aby každý prjekt hdntili minimálně 3 hdntitelé. Lsvat se bude tak, aby byli zastupeni 3 (4) zástupci veřejnéh sektru a 4 (5) zástupců sukrméh sektru. Za každu skupinu se vylsuje přadí náhradníků. (Pr bě vyhlášené fiche v první výzvě se vylsuje stejné slžení VK.) h) PV ptvrdí či dplní výběrvu kmisi. V 2

3 Může djít k situaci, že členvé výběrvé kmise se dstanu d střetu zájmů (např. budu mezi žadateli neb zpracvateli prjektů) neb se z jiných důvdů práce v kmisi vzdají. i) Na prgramvý výbr bude pzván zástupce RO SZIF. Pkud se nedstaví, předseda MAS bezprstředně p sknčení výbru infrmuje RO SZIF termínu knání zasedání výběrvé kmise. j) PV rzhduje p sknčení jednání výběrvé kmise přerzdělení alkace určené pr výzvu mezi fichemi tj. přesun nedčerpané alkace stanvené pr jednu fichi pr jinu fichi. k) PV sestavuje výběr prjektů vyhdncených výběrvu kmisí a předlží ji veřejné schůzi MAS (valnému shrmáždění) ke knečnému dsuhlasení. 4) Úkly Výběrvé kmise (dle Statutu a SPL) a) Výběrvu kmisi (dále jen VK) ustanvuje Výbr partnerství (řídící rgán MAS, je persnálně ttžný s PV). b) Výběrvá kmise má minimálně 7 a nejvýše 19 členů. Většina členů VK musí být ze sukrméh sektru (tj. ze zástupců pdnikatelskéh a neziskvéh sektru). c) Výběrvá kmise se ustanvuje k vyhlášení záměru prgramu Leader na bdbí 3 let. d) Pr každu výzvu se ze členů Výběrvé kmise vylsuje 7-9 členů, kteří budu hdntit prjekty, a přesné přadí náhradníků pr případ, že se zvlení členvé výběru vzdají neb se jej nemhu zúčastnit. e) Předsedu Výběrvé kmise si vlí vylsvaní členvé výběrvé kmise na svém prvním jednání. f) Předseda Výběrvé kmise se účastní jednání Prgramvéh výbru s hlasem pradním. g) VK hdntí a bduje předlžené prjekty pdle schválených preferenčních kritérií a bdvacích tabulek (viz část III.) h) VK sestavuje seznam prjektů v přadí pdle získané bdvé hdnty. i) VK vyznačí prjekty navržené ke schválení tak, aby nepřekrčily limit alkace, a prjekty náhradní. j) VK přizuje zápis prvedeném výběrvém řízení a předkládá jej Prgramvému výbru ke schválení. k) VK je usnášeníschpná za přítmnsti nejméně dvutřetinvé většiny vylsvaných členů. l) VK si pr svu činnst může přizvat nezávislé externí dbrníky s hlasem pradním. Ke svému jednání zve zástupce Státníh zemědělskéh intervenčníh fndu (SZIF), případně dalších rgánů. Výběrvá kmise Osba Instituce Kntakt IČO Sféra Jiřina Dstálvá Mdrá velryba,.s. Červená Lhta 67, N Chudbín Věra Furišvá Speranza 2005,.s. Luká 141, Slavětín N Viktrie Šťastná Pdnikatel, Křelv Břivjva 12, Olmuc P Valuch Zdeněk Haňvice Kluzv 31, N SDH Chlina (nvě) pšta Chlina Michal Frantík Olmuc, Olmuc, Klášterní N Cyklistika Střeň.s (nvě) Hradisk, Černá cesta 132/14 Iv Janiš Zlathlávek,.s. Mladeč 35, Chudbín N Jsef Bábek P Mravia - Bagr s.r.. Uničvská 20, Litvel (nvě) Stanislav Žbánek P Pdnikatel, Bílá Lhta Bílá Lhta 73, Bílá Lhta (nvě) Alena Sedlářvá Obec Bílá Lhta Bílá Lhta 1, Chudbín V Ing. Zdeněk Fltýn Obec Buzv Buzv 2, Buzv V Alis Přidal Obec Haňvice Haňvice 62, , Chudbín V František Lakmý Obec Luká Luká 80, Slavětín V Jitka Dubravvá Obec Slavětín Slavětín 11, Slavětín V Jarslav Vlk Svatplukva 16, Červenka, 784 V Obec Červenka Bhumil Květň Obec Dubčany Dubčany, Chlina V Vladimír Kamínek V Obec Střeň Střeň 19, , Nákl (nvě) Milan Vyslužil Náměstí Osvbzení 16/46, 783 V Obec Hrka nad Mravu Hrka nad Mravu Mgr. Jarmila Kulatá ZŠ a MŠ Skrbeň, p.. U Škly 1, Skrbeň V Mgr. Jiří Peřina ZŠ a MŠ Nákl, p.. Nákl 126, V Ve výbru jsu 3 pdnikatelé, z th 2 zemědělci, 5 zástupců NNO z th: 2 zástupci místních splků a 3 zástupci rganizací reginálníh charakteru. V kmisi je také 11 zástupců veřejné správy, z th dvu škl. Ve výběrvé kmisi je celkem 6 žen z 19 nminvaných členů. 3

4 B) Specifická pravidla 5) Způsb lsvání hdntitelů výzvy ze členů Výběrvé kmise Způsb lsvání byl zvlen prt, aby se zamezil mžnému vlivňvání členů výběrvé kmise ze strany žadatelů, prtže seznam kmise bude znám již p zveřejnění Strategickéh plánu Leader (p přijetí) a při vyhlášení výzvy pr žadatele. 5.1) Prgramvý výbr rzhdne pčtu hdntitelů ze členů výběrvé kmise pdle pčtu předlžených prjektů (7-9 členů). 5.2) Prgramvý výbr vylsuje z nminvaných členů výběrvé kmise 7-9 hdntitelů. Jména členů budu napsána na lístku. D krabice A) budu vlženi členvé zastupující sukrmý sektr, d krabice B) členvé, kteří zastupují veřejný sektr. Nejprve se vylsují 4 hdntitelé z krabice A). Prvníh hdntitele za sukrmý sektr lsuje předseda MAS (případně místpředseda) a pté pstupně vybírají další hdntitele členvé PV sedící klem stlu až d vyčerpání lístků. Přadí vylsvaných se zaznamená d zápisu. Pté se lsují 3 hdntitelé z krabice B). Prvníh hdntitele za veřejný sektr lsuje předseda MAS (případně místpředseda) a pté pstupně vybírají další hdntitele členvé PV sedící klem stlu až d vyčerpání lístků. Přadí vylsvaných se zaznamená d zápisu. 5.3) Pvěřený pracvník kanceláře MAS infrmuje vylsvané hdntitele prjektů jejich výběru. Jestliže se některý z hdntitelů vzdá účasti ve výběrvé kmisi (např. z důvdu, že předkládá na MAS vlastní prjekt apd. a nebude chtít vůbec hdntit), budu pstupně slveni náhradníci ve vylsvaném přadí. 6) Příprava kanceláře MAS na hdncení prjektů výběrvu kmisí 6.1) Pracvníci kanceláře MAS známí písemně všem žadatelům termín veřejnéh slyšení, termín jednání výběrvé kmise a termín valnéh shrmáždění, které bude schvalvat výběr prjektů. 6.2) Kancelář MAS zajistí dpvídající prstry pr práci hdntící kmise a další technické prstředky nutné k jejich práci. 6.3) Kancelář MAS pzve na zasedání výběrvé kmise zástupce RO SZIF. 6.4) Kancelář MAS pr jednání výběrvé kmise připraví tyt pdklady: - Seznam všech přijatých žádstí (tabulka č. 1) - Hdntící zprávy MAS kntrle přijatelnsti u všech žádstí - Žádsti a prjekty se všemi přílhami ve 3 paré - Frmuláře pr bdvání a hdncení prjektů (tabulka č. 2) - K dispzici budu všechny další dkumenty MAS a pravidla Leaderu 7) Způsb hdncení a bdvání prjektů v návaznsti na preferenční kritéria 7.1) Úklem Výběrvé kmise je prvést u každé žádsti, která pršla kladně administrativní kntrlu a kntrlu přijatelnsti, bdvé hdncení a t za každu Fichi dle předem stanvených preferenčních kritérií. 7.2) VK bude psuzvat žádsti na základě devzdaných písemných pdkladů (žádst, prjekt, přílhy) a veřejnéh slyšení. 7.3) Před jednáním VK se uskuteční veřejné slyšení žadatelů před členy výběrvé kmise a zájemci z řad veřejnsti. Každý žadatel dstane minutvý prstr k představení svéh prjektu. Každý účastník jednání bude mít mžnst se předkladatele prjektu zeptat na nejasnu klnst či dplňující dtaz. Pvinným dtazem bude způsb předfinancvání vlastníh prjektu a nejnižší akceptvatelná míra dtace pr žadatele. 7.4) Hdntitelé budu bdvat na základě preferenčních kritérií a s pmcí manuálu pr hdntitele (bdvací tabulka pr hdntitele č. 2). D připravených bdvacích prtklů uvedu bdvé hdncení za každé preferenční kritérium. 7.5) Každý hdntitel ke každému prjektu, který hdntil, spčítá výsledný sučet bdů, může uvést pznámku, pdepíše prtkl a předá jej předsedvi výběrvé kmise. 7.6) Pracvníci MAS překntrlují výsledné sučty a předají je k zapsání d připravenéh prtklu. 7.7) Pvěřený pracvník kanceláře / pradce SPL zapíše výslednu bdvu hdntu pr každý hdncený prjekt d připravenéh elektrnickéh prtklu (tabulka č. 3). V tabulce budu uvedeny i ukazatele jedntlivých hdntitelů kvůli případnému rzhdnutí při stejném pčtu bdů. Na základě těcht hdnt ptm prjekty seřadí v přadí pdle pčtu získaných bdů d nejlépe hdncenéh k nejhůře (tabulka č. 4). 7.8) Suhrnné výsledky bdvání se p sknčení bdvání prjektů prmítnu dataprjektrem. 7.9) Pvěřený pracvník kanceláře MAS vyhtví seznam vybraných/nevybraných žádstí a další přadí. 7.10) P sestavení závěrečné bdvací tabulky a jejím pdepsání všemi členy výběrvé kmise předseda VK zasedání uknčí. 4

5 8) Prcedura jednání Výběrvé kmise (Lsvání prjektů pr hdntitele) 8.1) Jednání Výběrvé kmise se řídí jednacím řádem. 8.2) Jednání VK vede facilitátr (zpravidla pradce SPL) pvěřený předsedu MAS. 8.3) Výběrvá kmise zvlí na úvd svéh jednání předsedu. Způsb vlby se řídí jednacím řádem. 8.4) Zvlený předseda výběrvé kmise ve splupráci s facilitátrem (a manažerem MAS) zajistí členy kmise tak, aby každý prjekt hdntili nejméně 3 hdntitelé. 8.5) Každý člen výběrvé kmise si na úvd vylsuje písmen, které mu stanví, v jakém přadí si bude lsvat čísla prjektů pr další hdncení. Článek 8.4) určí pdle pčtu přihlášených prjektů, klik prjektů bude každý hdntitel bdvat a t tak, že vyšší pčet prjektů k bdvání se přidělí prvním písmenům abecedy pstupně až d vyčerpání nutnsti bdvat více prjektů. K následnému lsvání se bude přistupvat pstupně pdle zvlené abecedy. Např. (9): A, B, C, D, E, F, G, H, I 8.6) Čísla prjektů k lsvání budu stanvena přesně pdle přadvéh čísla prjektu předlženéh MAS. Čísla prjektů budu napsána na lístku a před lsváním vlženy d tří krabic tak, aby v každé krabici byla čísla d 1 d N, kde N znamená nejvyšší přadvé čísl. 8.7) Každý člen výběrvé kmise si (pstupně pdle vylsvané abecedy) vylsuje z předlžených prjektů ty, které bude hdntit, a t tímt způsbem: - Člen výběrvé kmise si vylsuje z první krabice tlik prjektů, klik mu byl určen, že bude hdntit. - Až bude pčet lístků z první krabice vyčerpán, přistupí se k lsvání z druhé krabice. Stejný pstup se zpakuje i v případě vyčerpání lístků z druhé krabice. Tabulka pr stanvení hdntitelů: Hdntitel 1 F1/ 01 2 F1/ 02 3 F1/ 03 4 F1/ 04 5 F1/ 05 6 F1/ A B C D E F G H I Celkem ) Pkaždé, když si člen výběrvé kmise vylsval čísl prjektu, který má bdvat, je pvinen sdělit, zda má k prjektu nějaký vztah. Pkud řekne, že an (např. prjekt předkládá jeh bec, žadatel z bce kde bydlí, má k žadateli příbuzenský vztah apd.), neb nechce prjekt z dalších důvdů hdntit, dlží lístek k lsvacímu kši (krabici) a lsuje si další čísl prjektu. P vylsvání určenéh pčtu prjektů se dlžený lístek (lístky) vrátí zpět d krabice tak, aby mezi nimi mhl vybírat další hdntitel. 8.9) Pkud si hdntitel vylsval z jedné krabice čísl, které si vytáhne i z druhé krabice, dlží lístek k lsvacímu kši (krabici) a lsuje si další čísl prjektu. P vylsvání určenéh pčtu prjektů se dlžený lístek (lístky) vrátí zpět d krabice tak, aby mezi nimi mhl vybírat další hdntitel. 8.10) Pkud si pslední hdntitel vylsval čísl prjektu, k jehž hdncení se cítí pdjatý, neb někd vznesl námitku k pdjatsti, bude čísla prjektů hdncení směňvat pstupně s předpsledním hdntitelem d knce přadí, v jakém si prjekty vylsval n až d dby, kdy nebude žádný hdncený prjekt knfliktní. 8.11) Každý člen výběrvé kmise má práv vznést námitku k tmu, aby kterýkliv hdntitel bdval určitý prjekt. Pkud nedjdu ba dtčení k suhlasnému stanvisku, rzhdne výběrvá kmise hlasváním. 8.12) Z jednání výběrvé kmise je přizván zápis, který sepíše manažer MAS, neb pracvník kanceláře. 9) Jednání Prgramvéh výbru - pstup pr výběr prjektů 9.1) Na druhý den dpledne d uknčení jednání výběrvé kmise zasedne prgramvý výbr za účasti předsedy výběrvé kmise, který na tmt zasedání seznámí s přadím bdvaných prjektů. Na tmt zasedání se rzhdne, které prjekty budu navrženy k financvání. 9.2.) Rzhdvání se musí řídit těmit zásadami: - Musí se respektvat přadí, v jakém jsu prjekty seřazeny dle bdvéh hdncení. - Musí se respektvat alkace stanvená na jedntlivu fichi. Alkace se nesmí překrčit, ale může se nedčerpat v případě, že nebyl pdán dstatek prjektů, které splnily kritéria přijatelnsti. 9.3) Prgramvý výbr v takvém případě rzhduje přerzdělení alkace pr výzvu mezi fichemi tj. přesun nedčerpané alkace stanvené pr jednu fichi na jinu tak, aby se celkvá alkace určená pr výzvu rzdělila F4/ 01 A 9H 3P B 7H 3P C 9H 4P D 7H 4P 5

6 9.4) Prgramvý výbr může přihlédnut k mžnsti zvýšení vlastníh splufinancvání (tj. snížení dtace) prjektu žadatelem, které vyplyne z textu prjektu, neb infrmací žadatele z veřejnéh slyšení. 9.5) Prgramvý výbr může přesunut nevyčerpanu alkaci z jedné fiche d druhé či dalších. 9.6) Prgramvý výbr rzdělí alkaci tímt způsbem: (* viz půvdní znění) a) Pdpřeny jsu nejprve prjekty, které získají v dané fichi nejvíce bdů a beze zbytku naplňují stanvenu výši alkace b) Jestliže se předpkládaná alkace jedné fiche nevyčerpá (pžadavek dtaci je menší než alkace), přesune se d splečnéh balíku c) Jestliže se předpkládaná alkace jedné fiche nedčerpá (pžadvaná výše dtace prjektů na dalších místech přesahuje stanvenu alkaci), přesune se d splečnéh balíku d) Splečný balík, který se skládá z nedčerpané stanvené alkace ve fichích je rzdělen nejprve na prjekty d fiche, kde je: 1) ptřeba nejvíce naplnit mnitrvací indikátry, např. pětiletý plán rzdělení alkace mezi fiche, 2) největší převis celkvé pžadvané dtace (je ptřeba zhlednit výši rční alkace tak, aby se dčerpala d maximální míry) 3) největší převis žadatelů. Prgramvý výbr přitm musí předem stanvit, které kritérium pužije. MAS MCLP vyhlásila pr 4. Výzvu všechny fiche. Ve výzvě stanvila tat pravidla: Pr 4. výzvu je určen 60% z alkace rku 2010, tj. cca Kč. Vzhledem k tmu, že výzva byla vyhlášena pr žadatele v dbě, kdy MAS ještě neznala přesnu výši alkace, je zde uveden upřesnění: Čísl fiche F1 F2 F3 F4 Název fiche Kvalitnější živt v našich bcích Na venkvě se bude žít lépe Od Buzva vítr věje v Pmraví se něc děje Cesta k živení Litvelska a Pmraví Hlavní patření PRV III III III.1.3. I TEXT VÝZVY: Alkace pr 4. výzvu 20% z 60 % alkace rku 2010 cca Kč 40% z 60 % alkace rku 2010 cca Kč 20% z 60% alkace rku 2010 cca Kč 20% z 60% alkace rku 2010 cca Kč Upřesnění alkace pr 4. výzvu: Přesun d splečnéh balíku p AK CELKEM: Celkem alkace 2010 na patření IV.1.2.: Celkem pr 4. Výzvu: Mžné navýšení na 70% alkace: Zůstatek pr 5. Výzvu 40%: Zůstatek pr 5. Výzvu 30%: V případě, že nebude alkace pr určitu fichi vyčerpána, bude převedena na základě pravidel pr hdncení a výběr prjektů d fichí, kde je převis žadatelů, v tét výzvě přednstně d fiche 2. Alkace 4. výzvy může být psílena další prstředky rku 2010, a t tak, aby byly uspkjeny prjekty na čáře v jedntlivých fichích, kterým by se musela krátit dtace; a pr 5. výzvu zůstal alespň přibližně 30% alkace rku e) Jestliže se ze splečnéh balíku pkryje pžadavek prvníh, případně dalších prjektů pd čaru ve vybrané fichi, prces knčí. f) Jestliže se nepkryje ze splečnéh balíku pžadavek prvníh prjektu pd čaru, který získal nejvíce bdů, přesuvá se alkace splečnéh balíku d další fiche, kde se přidělí prvnímu prjektu pd čaru. g) Jestliže se pkryje pžadavek prjektu pd čaru z tét druhé fiche, prces knčí. h) Jestliže se nepkryje pžadavek náhradníh prjektu z druhé fiche, rzdělí se alkace ze splečnéh balíku dalším náhradním prjektům pstupně pdle vybraných fichí a th, jak získaly největší pčet bdů. i) V případě, že se přiděluje alkace náhradnímu prjektu menší než pžadvaná, musí žadatel vyslvit suhlas, že suhlasí se snížením dtace. j) Jestliže se pžadavek z různých důvdů nepkryje (např. nedstatek vlných prstředků pr pžadvanu dtaci, neb přijatelnu nejnižší mžnu míru dtace dle infrmací z veřejnéh slyšení), přesune se alkace d další fiche (výzvy). k) Jestliže napak zbývá rzdělit puze mírný přebytek pžadavku žadatele, který není alkván, může MAS rzhdnut psílení alkace 4. Výzvy z předpkládané 5. výzvy 6

7 9.7) V případě, že t bude relevantní, přesune se část alkace IV.1.1. d IV.1.2. (reálné je t pr pslední výzvu v daném rce) 9.8) Návrh Prgramvéh výbru na základě hdncení prjektů Výběrvu kmisí ptvrzuje, neb bere na vědmí Valné shrmáždění členů MAS. Každý člen MAS může vznést na tmt jednání připmínku k rzhdnutí prgramvéh výbru a předsedající ní dá dle jednacíh řádu hlasvat. 9.9) Návrh pr Prgramvý výbr může učinit p svém zasedání Výběrvá kmise pdle stejných pravidel, zejména v části 9.6). 10) Další ustanvení suvisející s výběrem prjektů 10.1) Ze zasedání výběrvé kmise a z jednání prgramvéh výbru bude vypracvána: - Zpráva výběrvé kmise a prgramvéh výbru MAS s pčtem bdů pr jedntlivé prjekty - Seznam prjektů dpručených k financvání z výzvy - Seznam náhradních prjektů k financvání z výzvy. - Seznam prjektů nedpručených k financvání z výzvy - Zápis z jednání 10.2) Všechny tyt zprávy a seznamy budu předány d 15 kalendářních dnů d zasedání výběrvé kmise a prgramvéh výbru na RO SZIF. 10.3) V případě, že prjekt nebyl vybrán ke splufinancvání z důvdu nedstatku dispnibilních finančních prstředků, sdělí tut skutečnst MAS písemně žadateli. 10.4) Manažer MAS zašle žadatelům nejpzději d 7 kalendářních dnů p jednání výběrvé kmise dpis s výsledky hdncení a uvede důvdy, prč byla žádst nepdpřená. 10.5) Žadatel má práv pdat žádst přezkumání pstupu MAS na příslušné RO SZIF a pkud tak učiní, má zárveň pvinnst dát tut skutečnst MAS na vědmí. 10.6) P přezkumání pstupu prvede MAS v případě shledání vad jejich napravení a pté může předat žádsti k zaregistrvání a kntrle na RO SZIF. 10.7) Manažer MAS předlží RO SZIF žádsti finanční pdpru, prjekty a přílhy předlžené na MAS. RO SZIF žádsti zaregistruje a předá manažervi MAS ptvrzení zaregistrvání žádsti. Prjekt je přijatelný pr další administraci puze v případě, že přijatelnst MAS i SZIF je kladná. Manažer zajistí dručení tht ptvrzení předkladatelům prjektů. 10.8) V případě, že prjekt vybraný MAS byl schválen ke splufinancvání, je žadatel písemně vyzván k převzetí Rzhdnutí a k pdpisu smluvy přím RO SZIF. Žadatel je pvinen se před pdpisem smluvy pdrbně seznámit s jejím bsahem i s bsahem Rzhdnutí. Pdmínky pdepisuje žadatel/příjemce pmci sbně na příslušném RO SZIF. 10.9) Pdpřený žadatel infrmuje všech pdstatných skutečnstech MAS. Zajištění sb, které se budu pdílet na příjmu, hdncení a výběru prjektů D prcesu příjmu, hdncení a výběru žádstí zasáhnu tyt sby: Manažer MAS Kancelář MAS tvří ji manažer MAS, asistent, pradce SPL, případně další pracvníci Předseda výběrvé kmise Členvé výběrvé kmise MAS Předseda prgramvéh výbru MAS Členvé prgramvéh výbru MAS Pradce SPL - facilitátr Žadatelé Tyt sby se budu pdílet v prcesu příjmu a hdncení žádstí takt: Manažer MAS: hdncení kritérií přijatelnsti vypracvání Hdntící zprávy kntrle přijatelnsti p jednání prgramvéh výbru rganizace jednání rgánů MAS a příprava pdkladvých materiálů kntrla sučtů na hdntících prtklech vytvření celkvéh prtklu s přadím všech prjektů dle získaných bdů vypracvání Hdntící zprávy výběrvé kmise a prgramvéh výbru MAS a seznamů schválených a neschválených prjektů předání výše uvedených zpráv na RO SZIF Kancelář manažer, asistent prjektů, neb prjektvý manažer: příjem žádstí, prjektů, přílh administrativní kntrla, vyhtvení zápisu kntrle vystavení ptvrzení příjmu žádsti, prjektu, přílh deslání žadatelům ptvrzení zaregistrvání 7

8 deslání známení nutnsti prav neb dplnění žádstí příjem dplněných a pravených žádstí sestavení dpisu žadatelům, kteří nepršli hdncením přijatelnsti známení termínů knání hdntících zasedání žadatelům rganizace hdntících zasedání, příprava prstr a technických prstředků rganizace zasedání mnitrvacíh výbru, příprava pdkladů pr zasedání příprava a deslání sdělení žadateli nedpručení jeh žádsti ke splufinancvání sestavení zamítacích dpisů žadatelům, kteří nesplnili kritéria přijatelnsti Předseda výběrvé kmise: seznámení se s pdklady pr hdncení rganizace zasedání výběrvé kmise kntrla sučtů na hdntících prtklech, vytvření celkvéh prtklu s přadím všech prjektů dle získaných bdů pdpisy na všech výstupech výběrvé kmise MAS Členvé výběrvé kmise: seznámení se s pdklady pr hdncení hdncení prjektů na zasedání vypracvání hdntícíh prtklu ke každému hdncenému prjektu vypracují a pdepíší seznam dpručených/nedpručených prjektů Předseda MAS vyknává pvinnsti statutárníh zástupce. Předseda MAS nese dpvědnst za výstupy rgánů MAS. Pdepisuje písemnsti, které budu zasílány žadatelům neb předávány na RO SZIF. Pravidla pr hdncení a výběr prjektů schválil Prgramvý výbr MAS Mravská cesta dne Pravidla byla aktualizvána pr 4. Výzvu na jednání prgramvéh výbru dne a Pznámka: Půvdní znění pr 3. výzvu: 9.6) Prgramvý výbr rzdělí alkaci tímt způsbem: a) Jestliže se alkace jedné fiche nevyčerpá, PV rzhdne, že se pstupně přesune d fichí, kde je 1. Ptřeba nejpřesněji naplnit mnitrvací indikátry (s hledem na pětiletý plán rzdělení alkace mezi fiche) 2. Nejvíce žadatelů 3. Největší převis celkvé pžadvané dtace b) Jestliže se pkryje pžadavek prvníh náhradníh prjektu, případně prvníh a druhéh náhradníh prjektu, prces knčí. c) Jestliže se nepkryje pžadavek prvníh náhradníh prjektu, přidělí se alkace druhému náhradnímu prjektu, případně pstupně pdle přadí dalším prjektům. d) V případě, že se přiděluje alkace náhradnímu prjektu menší než pžadvaná, musí žadatel vyslvit suhlas, že suhlasí se snížením dtace: 1. na základě vyplněnéh frmuláře při předkládání prjektů Viz Pkyn k 3. Výzvě 2. na základě upřesnění dtazu na veřejném slyšení (dlženém v zápise) 3. na základě telefnickéh dtazu předsedy MAS (neb předsedy výběrvé kmise) z jednání prgramvéh výbru, který rzhduje rzdělení alkace mezi náhradními prjekty (tent akt musí být veřejně sdělen a ptvrzen v zápise z jednání následnéh valnéh shrmáždění) e) Jestliže se pžadavek z různých důvdů nepkryje (např. nedstatek vlných prstředků pr pžadvanu dtaci, neb přijatelnu nejnižší mžné míru dtace dle infrmací z veřejnéh slyšení), přesune se alkace d další fiche (kde je druhý největší převis žadatelů (celkvé pžadvané dtace). f) V další fichi se pstupuje bdbně jak ve fichi předešlé, ppsané v článku 9.6 b, c, d). g) Jestliže nejde případ, že by alkace některé z fichí nebyla vyčerpatelná, ale u dvu či více fichí byly náhradní prjekty, které není mžné pkrýt z přidělené celkvé alkace pr fichi, přesune se alkace nejprve d fiche, kde byl největší převis celkvé pžadvané dtace (variantně pdán nejvíce prjektů) a dále se pstupuje pdle 9.6 b, c, d). nejprve d fiche, kde je nejmenší zbytek, který chybí k pkrytí dtace na prjekt a dále se pstupuje pdle 9.6 b, c, d). 8

9 II. Jednací řád výběrvé kmise Jednací řád výběrvé kmise navazuje na Jednací řád Valnéh shrmáždění a Jednací řád Výbru partnerství, které byly schváleny 6. listpadu I. Svlávání 1) Výběrvá kmise (dále také VK) se schází vždy pr hdncení prjektů předlžených na MAS, zpravidla dvakrát rčně. 2) Jednání výběrvé kmise svlává vždy předseda MAS neb jím či Prgramvým výbrem pvěřený manažer MAS. 3) Půsbnst a způsb jednání VK je ppsána ve stanvách, statutu, Strategickém plánu Leader (dále také SPL) a Pravidlech pr hdncení a výběr prjektů. 4) Pzvánky na jednání rzesílá manažer minimálně 5 dní před termínem jednání. Sučasně připraví a k pzvánce připjí infrmace pr jednání pdle pkynů předsedy neb místpředsedy MAS. Jde zejména : a) prgram jednání b) pdklady k jednání c) zprávu činnsti za uplynulé bdbí, bsahující zejména zprávu plnění úklů z minuléh jednání d) další infrmace pdle aktuální situace II. Usnášeníschpnst a rzhdvání 5) Výběrvá kmise pr ptřeby realizace SPL je usnášeníschpná za přítmnsti nejméně nadplviční většiny členů vylsvaných z nminvaných členů pr hdncení prjektů v dané výzvě. 6) Výběrvá kmise rzhduje nadplviční většinu hlasů všech členů. V případě rvnsti hlasů rzhduje hlas předsedy. III. Jednání 7) Jednání Výběrvé kmise začíná vlbu předsedy Výběrvé kmise. 8) Jednání pkračuje vlbu zapisvatele a věřvatele zápisu a schválením prgramu. 9) Jednání VK se řídí připraveným prgramem. Návrhy na dplnění neb změny prgramu musí být pdány před schválením prgramu a při jednání VK schváleny nadplviční většinu všech členů VK. 10) Jednání VK vede facilitátr pvěřený předsedu MAS, který se střídá ve vedení s předsedu VK pdle schválenéh prgramu. Krmě bdů stanvených prgramem zejména: - tevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za uknčenu, - řídí hlasvání v průběhu jednání, - uděluje slv členům a hstům, dává suhlas k dalším vystupením a má práv slv dejmut, - upřednstňuje přednesení technické pznámky. IV. Rzprava 11) Diskusní vystupení se musí týkat prjednávanéh bdu. Na diskusní vystupení dpvídá předkladatel danéh bdu buď přím, neb p uknčení diskuse (pdle pvahy věci). 12) Členvé předlžených návrzích hlasují veřejně, neb pdle pvahy návrhu tajným hlasváním, a t vždy bezprstředně p prjednání danéh bdu. 13) O pzměňvacích návrzích se hlasuje v pačném přadí, než byly předlženy. Pkud je pzměňvací návrh přijat, dalších verzích se nehlasuje. V. Zápis 11) Z jednání VK je přizván zápis, který krmě data, místa knání a listiny přítmných musí bsahvat údaje skutečném prgramu, přijatých rzhdnutích s uvedením výsledku hlasvání k jedntlivým bdům prgramu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.. 12) Zápis se archivuje v kanceláři sdružení a je k dispzici k nahlédnutí všem členům sdružení. Sučástí archivvané verze zápisu jsu zejména: - všechny záznamy hlasvání; nehlasvané neb neschválené návrhy nemusejí být zapisvány v plném znění - plné znění schválených dkumentů (usnesení VK) - pdpisvá listina s vlastnručními pdpisy účastníků jednání. Jednací řád schválil Prgramvý výbr MAS Mravská cesta dne V platnst vstupuje dnem schválení. 9

10 III. Výklad preferenčních kritérií A) Přehled preferenčních kritérií pr výběr prjektů Preferenční kritéria Mravská cesta F1 F2 F3 F4 Pvinná: 1. Vytvření každéh nvéh trvaléh pracvníh místa (dle metdiky v přílze 6. Pravidel pr patření IV.1.2.) 2. Uplatňvání invačních přístupů Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství. 4. Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let Zaměření dpadů prjektu na ženy Prjekty se zkrácenu dbu realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pr výzvy v letech 2007, 2008, 2009) Stanvená MAS: 7. Příznivý vliv na živtní prstředí Příns pr místní nabídku výrbků a služeb Reginální význam význam prjektu pr více než 1 bec (míst) Dpad prjektu prjekt naplňuje více než 1 cíl a více než X priritu integrvané strategie rzvje MAS a SPL 11. Bezpečnst dpravy X 12. Využití místních zdrjů x x x Pdpra pdnikatelů (d 5 zaměstnanců) x x x Úspěšnst žadatele x x 15. Výše dtace v prjektu x x Celkem kritéria MAS Celkem pvinná i stanvená Výklad preferenčních kritérií stanví prgramvý výbr na základě metdiky a před každu výzvu jej aktualizuje s hledem na zkušensti z předešlé výzvy. Pstup při shdném pčtu bdů: Každý prjekt budu psuzvat nejméně 3 hdntitelé. a) při shdném pčtu bdů bude rzhdující nejvyšší bdvání d 1 hdntitele b) v případě shdy rzhdne průměr d 2 hdntitelů, kteří dali nejvyšší pčet bdů c) v případě shdy, bude zvýhdněn míst realizace v bci, která má méně byvatel d) v případě i tét shdy, rzhdnutí stanví na místě výběrvá kmise dle klnstí Specifické vymezení: Sulad s integrvanu strategií rzvje MAS : Hanáci ke zdraví a prsperitě a rzvíjení dalších strategií v reginu. Nepvinná přílha: Dklad suladu se strategií DSO, neb integrvanu strategií MAS. Úprava preferenčních kritérií pr 3. výzvu při fichi 1: Pr 3. výzvu byla aktualizvána preferenční kritéria (dále také PK) pr fichi 1 takt: PK-3 (Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství): v rámci Pravidel pr hdncení a výběr prjektů budu pdrbněji specifikvána pravidla v bdvací škále 0-50 bdů PK-4 (Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let): snížení maximální míry na 5 bdů PK-5 (Zaměření dpadů prjektu na ženy): snížení maximální míry na 5 bdů PK-8 (Příns pr místní nabídku výrbků a služeb): v rámci Pravidel pr hdncení a výběr prjektů budu pdrbněji specifikvána pravidla v bdvací škále 0-30 bdů PK-11 (Bezpečnst dpravy): zvýšení bdvéh hdncení na max. 20 bdů Nvé preferenční kritérium pr Fiche 1 a 2: 10

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více