Metodický manuál (3.4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál (3.4)"

Transkript

1 Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví) Hanáci se rzkévale - včel vidite 1

2 1) Přehled hlavních činnstí I. Pravidla pr hdncení a výběr prjektů A) Všebecné úkly a) Prgramvý výbr: Vyhlášení výzvy (dle vybraných fichí ze SPL) b) Semináře pr žadatele výzvě k předkládání prjektů c) Prgramvý výbr: Schválení pravidel pr výběr prjektů d) Knzultace, příprava a zpracvání prjektů e) Seminář pr členy MAS implementace místní rzvjvé strategie f) Kancelář MAS: Příjem prjektů, administrace žádstí g) Prgramvý výbr: pravidla pr výběrvu kmisi h) Šklení členů výběrvé kmise i) Veřejné slyšení žadatelů j) Jednání výběrvé kmise: vlba předseda VK, hdncení prjektů a dpručení k) Prgramvý výbr: schválení výběru prjektů 2) Časvý plán klíčvých aktivit (ve 4. výzvě) Jednání prgramvéh výbru schválení pravidel pr výběr prjektů Předkládání prjektů Jednání prgramvéh výbru - upřesnění pravidel pr výběr prjektů Šklení členů Výběrvé kmise Veřejné slyšení žadatelů - prezentace prjektů žadateli před členy PV, VK + veřejnst Jednání Výběrvé kmise - hdncení, bdvání a dpručení prjektů Jednání prgramvéh výbru a Valné shrmáždění členů MAS (tevřené pr všechny členy MAS i další veřejnst) - schválení výběru prjektů D Odevzdání dkumentace na RO SZIF 3) Úkly Prgramvéh výbru (dle Statutu a SPL) a) Prgramvý výbr (dále také PV) je řídícím rgánem pr realizaci Strategickéh plánu Leader. Prgramvý výbr / Výbr partnerství 2010 Osba Instituce Kntakt IČO Sféra Arnšt Vgel - předseda Haňvští,.s. Haňvice 62, , Chudbín N Tmáš Spurný Obec Skrbeň Na Návsi 2, Skrbeň V místpředseda Ing. Marie Slánská ZD Haňvice ZD Haňvice 18, Chudbín P Ing. Petr Hajduček Uniplant, s.r.. Js. Fialy 51, Skrbeň P Mgr. Zdenka Frištenská Muzejní splečnst Smyčkva 795, Litvel N Litvelska David Křížan Kirri.s. Pňvice 50, N Vladimír Kulatý Obec Měrtín Měrtín 19, , Slavětín V Jiří Spurný Obec Křelv - Břuchtín M. Majervé 45/25, Křelv - Břuchtín b) PV schvaluje pr výběrvu kmisi bdvací kritéria pr výběr prjektů na základě preferenčních kritérií stanvených ve SPL a Fichích a jejich přesný výklad. c) PV schvaluje pravidla pr výběr prjektů. d) PV schvaluje manuál pr hdntitele. e) PV schvaluje jednací řád Výběrvé kmise. f) PV zvlí termín a míst zasedání Výběrvé kmise. g) PV lsuje hdntitele z řad členů Výběrvé kmise. Ze členů výběrvé kmise se pr každu výzvu (fichi) vylsuje 7-9členná skupina hdntitelů a t tak, aby každý prjekt hdntili minimálně 3 hdntitelé. Lsvat se bude tak, aby byli zastupeni 3 (4) zástupci veřejnéh sektru a 4 (5) zástupců sukrméh sektru. Za každu skupinu se vylsuje přadí náhradníků. (Pr bě vyhlášené fiche v první výzvě se vylsuje stejné slžení VK.) h) PV ptvrdí či dplní výběrvu kmisi. V 2

3 Může djít k situaci, že členvé výběrvé kmise se dstanu d střetu zájmů (např. budu mezi žadateli neb zpracvateli prjektů) neb se z jiných důvdů práce v kmisi vzdají. i) Na prgramvý výbr bude pzván zástupce RO SZIF. Pkud se nedstaví, předseda MAS bezprstředně p sknčení výbru infrmuje RO SZIF termínu knání zasedání výběrvé kmise. j) PV rzhduje p sknčení jednání výběrvé kmise přerzdělení alkace určené pr výzvu mezi fichemi tj. přesun nedčerpané alkace stanvené pr jednu fichi pr jinu fichi. k) PV sestavuje výběr prjektů vyhdncených výběrvu kmisí a předlží ji veřejné schůzi MAS (valnému shrmáždění) ke knečnému dsuhlasení. 4) Úkly Výběrvé kmise (dle Statutu a SPL) a) Výběrvu kmisi (dále jen VK) ustanvuje Výbr partnerství (řídící rgán MAS, je persnálně ttžný s PV). b) Výběrvá kmise má minimálně 7 a nejvýše 19 členů. Většina členů VK musí být ze sukrméh sektru (tj. ze zástupců pdnikatelskéh a neziskvéh sektru). c) Výběrvá kmise se ustanvuje k vyhlášení záměru prgramu Leader na bdbí 3 let. d) Pr každu výzvu se ze členů Výběrvé kmise vylsuje 7-9 členů, kteří budu hdntit prjekty, a přesné přadí náhradníků pr případ, že se zvlení členvé výběru vzdají neb se jej nemhu zúčastnit. e) Předsedu Výběrvé kmise si vlí vylsvaní členvé výběrvé kmise na svém prvním jednání. f) Předseda Výběrvé kmise se účastní jednání Prgramvéh výbru s hlasem pradním. g) VK hdntí a bduje předlžené prjekty pdle schválených preferenčních kritérií a bdvacích tabulek (viz část III.) h) VK sestavuje seznam prjektů v přadí pdle získané bdvé hdnty. i) VK vyznačí prjekty navržené ke schválení tak, aby nepřekrčily limit alkace, a prjekty náhradní. j) VK přizuje zápis prvedeném výběrvém řízení a předkládá jej Prgramvému výbru ke schválení. k) VK je usnášeníschpná za přítmnsti nejméně dvutřetinvé většiny vylsvaných členů. l) VK si pr svu činnst může přizvat nezávislé externí dbrníky s hlasem pradním. Ke svému jednání zve zástupce Státníh zemědělskéh intervenčníh fndu (SZIF), případně dalších rgánů. Výběrvá kmise Osba Instituce Kntakt IČO Sféra Jiřina Dstálvá Mdrá velryba,.s. Červená Lhta 67, N Chudbín Věra Furišvá Speranza 2005,.s. Luká 141, Slavětín N Viktrie Šťastná Pdnikatel, Křelv Břivjva 12, Olmuc P Valuch Zdeněk Haňvice Kluzv 31, N SDH Chlina (nvě) pšta Chlina Michal Frantík Olmuc, Olmuc, Klášterní N Cyklistika Střeň.s (nvě) Hradisk, Černá cesta 132/14 Iv Janiš Zlathlávek,.s. Mladeč 35, Chudbín N Jsef Bábek P Mravia - Bagr s.r.. Uničvská 20, Litvel (nvě) Stanislav Žbánek P Pdnikatel, Bílá Lhta Bílá Lhta 73, Bílá Lhta (nvě) Alena Sedlářvá Obec Bílá Lhta Bílá Lhta 1, Chudbín V Ing. Zdeněk Fltýn Obec Buzv Buzv 2, Buzv V Alis Přidal Obec Haňvice Haňvice 62, , Chudbín V František Lakmý Obec Luká Luká 80, Slavětín V Jitka Dubravvá Obec Slavětín Slavětín 11, Slavětín V Jarslav Vlk Svatplukva 16, Červenka, 784 V Obec Červenka Bhumil Květň Obec Dubčany Dubčany, Chlina V Vladimír Kamínek V Obec Střeň Střeň 19, , Nákl (nvě) Milan Vyslužil Náměstí Osvbzení 16/46, 783 V Obec Hrka nad Mravu Hrka nad Mravu Mgr. Jarmila Kulatá ZŠ a MŠ Skrbeň, p.. U Škly 1, Skrbeň V Mgr. Jiří Peřina ZŠ a MŠ Nákl, p.. Nákl 126, V Ve výbru jsu 3 pdnikatelé, z th 2 zemědělci, 5 zástupců NNO z th: 2 zástupci místních splků a 3 zástupci rganizací reginálníh charakteru. V kmisi je také 11 zástupců veřejné správy, z th dvu škl. Ve výběrvé kmisi je celkem 6 žen z 19 nminvaných členů. 3

4 B) Specifická pravidla 5) Způsb lsvání hdntitelů výzvy ze členů Výběrvé kmise Způsb lsvání byl zvlen prt, aby se zamezil mžnému vlivňvání členů výběrvé kmise ze strany žadatelů, prtže seznam kmise bude znám již p zveřejnění Strategickéh plánu Leader (p přijetí) a při vyhlášení výzvy pr žadatele. 5.1) Prgramvý výbr rzhdne pčtu hdntitelů ze členů výběrvé kmise pdle pčtu předlžených prjektů (7-9 členů). 5.2) Prgramvý výbr vylsuje z nminvaných členů výběrvé kmise 7-9 hdntitelů. Jména členů budu napsána na lístku. D krabice A) budu vlženi členvé zastupující sukrmý sektr, d krabice B) členvé, kteří zastupují veřejný sektr. Nejprve se vylsují 4 hdntitelé z krabice A). Prvníh hdntitele za sukrmý sektr lsuje předseda MAS (případně místpředseda) a pté pstupně vybírají další hdntitele členvé PV sedící klem stlu až d vyčerpání lístků. Přadí vylsvaných se zaznamená d zápisu. Pté se lsují 3 hdntitelé z krabice B). Prvníh hdntitele za veřejný sektr lsuje předseda MAS (případně místpředseda) a pté pstupně vybírají další hdntitele členvé PV sedící klem stlu až d vyčerpání lístků. Přadí vylsvaných se zaznamená d zápisu. 5.3) Pvěřený pracvník kanceláře MAS infrmuje vylsvané hdntitele prjektů jejich výběru. Jestliže se některý z hdntitelů vzdá účasti ve výběrvé kmisi (např. z důvdu, že předkládá na MAS vlastní prjekt apd. a nebude chtít vůbec hdntit), budu pstupně slveni náhradníci ve vylsvaném přadí. 6) Příprava kanceláře MAS na hdncení prjektů výběrvu kmisí 6.1) Pracvníci kanceláře MAS známí písemně všem žadatelům termín veřejnéh slyšení, termín jednání výběrvé kmise a termín valnéh shrmáždění, které bude schvalvat výběr prjektů. 6.2) Kancelář MAS zajistí dpvídající prstry pr práci hdntící kmise a další technické prstředky nutné k jejich práci. 6.3) Kancelář MAS pzve na zasedání výběrvé kmise zástupce RO SZIF. 6.4) Kancelář MAS pr jednání výběrvé kmise připraví tyt pdklady: - Seznam všech přijatých žádstí (tabulka č. 1) - Hdntící zprávy MAS kntrle přijatelnsti u všech žádstí - Žádsti a prjekty se všemi přílhami ve 3 paré - Frmuláře pr bdvání a hdncení prjektů (tabulka č. 2) - K dispzici budu všechny další dkumenty MAS a pravidla Leaderu 7) Způsb hdncení a bdvání prjektů v návaznsti na preferenční kritéria 7.1) Úklem Výběrvé kmise je prvést u každé žádsti, která pršla kladně administrativní kntrlu a kntrlu přijatelnsti, bdvé hdncení a t za každu Fichi dle předem stanvených preferenčních kritérií. 7.2) VK bude psuzvat žádsti na základě devzdaných písemných pdkladů (žádst, prjekt, přílhy) a veřejnéh slyšení. 7.3) Před jednáním VK se uskuteční veřejné slyšení žadatelů před členy výběrvé kmise a zájemci z řad veřejnsti. Každý žadatel dstane minutvý prstr k představení svéh prjektu. Každý účastník jednání bude mít mžnst se předkladatele prjektu zeptat na nejasnu klnst či dplňující dtaz. Pvinným dtazem bude způsb předfinancvání vlastníh prjektu a nejnižší akceptvatelná míra dtace pr žadatele. 7.4) Hdntitelé budu bdvat na základě preferenčních kritérií a s pmcí manuálu pr hdntitele (bdvací tabulka pr hdntitele č. 2). D připravených bdvacích prtklů uvedu bdvé hdncení za každé preferenční kritérium. 7.5) Každý hdntitel ke každému prjektu, který hdntil, spčítá výsledný sučet bdů, může uvést pznámku, pdepíše prtkl a předá jej předsedvi výběrvé kmise. 7.6) Pracvníci MAS překntrlují výsledné sučty a předají je k zapsání d připravenéh prtklu. 7.7) Pvěřený pracvník kanceláře / pradce SPL zapíše výslednu bdvu hdntu pr každý hdncený prjekt d připravenéh elektrnickéh prtklu (tabulka č. 3). V tabulce budu uvedeny i ukazatele jedntlivých hdntitelů kvůli případnému rzhdnutí při stejném pčtu bdů. Na základě těcht hdnt ptm prjekty seřadí v přadí pdle pčtu získaných bdů d nejlépe hdncenéh k nejhůře (tabulka č. 4). 7.8) Suhrnné výsledky bdvání se p sknčení bdvání prjektů prmítnu dataprjektrem. 7.9) Pvěřený pracvník kanceláře MAS vyhtví seznam vybraných/nevybraných žádstí a další přadí. 7.10) P sestavení závěrečné bdvací tabulky a jejím pdepsání všemi členy výběrvé kmise předseda VK zasedání uknčí. 4

5 8) Prcedura jednání Výběrvé kmise (Lsvání prjektů pr hdntitele) 8.1) Jednání Výběrvé kmise se řídí jednacím řádem. 8.2) Jednání VK vede facilitátr (zpravidla pradce SPL) pvěřený předsedu MAS. 8.3) Výběrvá kmise zvlí na úvd svéh jednání předsedu. Způsb vlby se řídí jednacím řádem. 8.4) Zvlený předseda výběrvé kmise ve splupráci s facilitátrem (a manažerem MAS) zajistí členy kmise tak, aby každý prjekt hdntili nejméně 3 hdntitelé. 8.5) Každý člen výběrvé kmise si na úvd vylsuje písmen, které mu stanví, v jakém přadí si bude lsvat čísla prjektů pr další hdncení. Článek 8.4) určí pdle pčtu přihlášených prjektů, klik prjektů bude každý hdntitel bdvat a t tak, že vyšší pčet prjektů k bdvání se přidělí prvním písmenům abecedy pstupně až d vyčerpání nutnsti bdvat více prjektů. K následnému lsvání se bude přistupvat pstupně pdle zvlené abecedy. Např. (9): A, B, C, D, E, F, G, H, I 8.6) Čísla prjektů k lsvání budu stanvena přesně pdle přadvéh čísla prjektu předlženéh MAS. Čísla prjektů budu napsána na lístku a před lsváním vlženy d tří krabic tak, aby v každé krabici byla čísla d 1 d N, kde N znamená nejvyšší přadvé čísl. 8.7) Každý člen výběrvé kmise si (pstupně pdle vylsvané abecedy) vylsuje z předlžených prjektů ty, které bude hdntit, a t tímt způsbem: - Člen výběrvé kmise si vylsuje z první krabice tlik prjektů, klik mu byl určen, že bude hdntit. - Až bude pčet lístků z první krabice vyčerpán, přistupí se k lsvání z druhé krabice. Stejný pstup se zpakuje i v případě vyčerpání lístků z druhé krabice. Tabulka pr stanvení hdntitelů: Hdntitel 1 F1/ 01 2 F1/ 02 3 F1/ 03 4 F1/ 04 5 F1/ 05 6 F1/ A B C D E F G H I Celkem ) Pkaždé, když si člen výběrvé kmise vylsval čísl prjektu, který má bdvat, je pvinen sdělit, zda má k prjektu nějaký vztah. Pkud řekne, že an (např. prjekt předkládá jeh bec, žadatel z bce kde bydlí, má k žadateli příbuzenský vztah apd.), neb nechce prjekt z dalších důvdů hdntit, dlží lístek k lsvacímu kši (krabici) a lsuje si další čísl prjektu. P vylsvání určenéh pčtu prjektů se dlžený lístek (lístky) vrátí zpět d krabice tak, aby mezi nimi mhl vybírat další hdntitel. 8.9) Pkud si hdntitel vylsval z jedné krabice čísl, které si vytáhne i z druhé krabice, dlží lístek k lsvacímu kši (krabici) a lsuje si další čísl prjektu. P vylsvání určenéh pčtu prjektů se dlžený lístek (lístky) vrátí zpět d krabice tak, aby mezi nimi mhl vybírat další hdntitel. 8.10) Pkud si pslední hdntitel vylsval čísl prjektu, k jehž hdncení se cítí pdjatý, neb někd vznesl námitku k pdjatsti, bude čísla prjektů hdncení směňvat pstupně s předpsledním hdntitelem d knce přadí, v jakém si prjekty vylsval n až d dby, kdy nebude žádný hdncený prjekt knfliktní. 8.11) Každý člen výběrvé kmise má práv vznést námitku k tmu, aby kterýkliv hdntitel bdval určitý prjekt. Pkud nedjdu ba dtčení k suhlasnému stanvisku, rzhdne výběrvá kmise hlasváním. 8.12) Z jednání výběrvé kmise je přizván zápis, který sepíše manažer MAS, neb pracvník kanceláře. 9) Jednání Prgramvéh výbru - pstup pr výběr prjektů 9.1) Na druhý den dpledne d uknčení jednání výběrvé kmise zasedne prgramvý výbr za účasti předsedy výběrvé kmise, který na tmt zasedání seznámí s přadím bdvaných prjektů. Na tmt zasedání se rzhdne, které prjekty budu navrženy k financvání. 9.2.) Rzhdvání se musí řídit těmit zásadami: - Musí se respektvat přadí, v jakém jsu prjekty seřazeny dle bdvéh hdncení. - Musí se respektvat alkace stanvená na jedntlivu fichi. Alkace se nesmí překrčit, ale může se nedčerpat v případě, že nebyl pdán dstatek prjektů, které splnily kritéria přijatelnsti. 9.3) Prgramvý výbr v takvém případě rzhduje přerzdělení alkace pr výzvu mezi fichemi tj. přesun nedčerpané alkace stanvené pr jednu fichi na jinu tak, aby se celkvá alkace určená pr výzvu rzdělila F4/ 01 A 9H 3P B 7H 3P C 9H 4P D 7H 4P 5

6 9.4) Prgramvý výbr může přihlédnut k mžnsti zvýšení vlastníh splufinancvání (tj. snížení dtace) prjektu žadatelem, které vyplyne z textu prjektu, neb infrmací žadatele z veřejnéh slyšení. 9.5) Prgramvý výbr může přesunut nevyčerpanu alkaci z jedné fiche d druhé či dalších. 9.6) Prgramvý výbr rzdělí alkaci tímt způsbem: (* viz půvdní znění) a) Pdpřeny jsu nejprve prjekty, které získají v dané fichi nejvíce bdů a beze zbytku naplňují stanvenu výši alkace b) Jestliže se předpkládaná alkace jedné fiche nevyčerpá (pžadavek dtaci je menší než alkace), přesune se d splečnéh balíku c) Jestliže se předpkládaná alkace jedné fiche nedčerpá (pžadvaná výše dtace prjektů na dalších místech přesahuje stanvenu alkaci), přesune se d splečnéh balíku d) Splečný balík, který se skládá z nedčerpané stanvené alkace ve fichích je rzdělen nejprve na prjekty d fiche, kde je: 1) ptřeba nejvíce naplnit mnitrvací indikátry, např. pětiletý plán rzdělení alkace mezi fiche, 2) největší převis celkvé pžadvané dtace (je ptřeba zhlednit výši rční alkace tak, aby se dčerpala d maximální míry) 3) největší převis žadatelů. Prgramvý výbr přitm musí předem stanvit, které kritérium pužije. MAS MCLP vyhlásila pr 4. Výzvu všechny fiche. Ve výzvě stanvila tat pravidla: Pr 4. výzvu je určen 60% z alkace rku 2010, tj. cca Kč. Vzhledem k tmu, že výzva byla vyhlášena pr žadatele v dbě, kdy MAS ještě neznala přesnu výši alkace, je zde uveden upřesnění: Čísl fiche F1 F2 F3 F4 Název fiche Kvalitnější živt v našich bcích Na venkvě se bude žít lépe Od Buzva vítr věje v Pmraví se něc děje Cesta k živení Litvelska a Pmraví Hlavní patření PRV III III III.1.3. I TEXT VÝZVY: Alkace pr 4. výzvu 20% z 60 % alkace rku 2010 cca Kč 40% z 60 % alkace rku 2010 cca Kč 20% z 60% alkace rku 2010 cca Kč 20% z 60% alkace rku 2010 cca Kč Upřesnění alkace pr 4. výzvu: Přesun d splečnéh balíku p AK CELKEM: Celkem alkace 2010 na patření IV.1.2.: Celkem pr 4. Výzvu: Mžné navýšení na 70% alkace: Zůstatek pr 5. Výzvu 40%: Zůstatek pr 5. Výzvu 30%: V případě, že nebude alkace pr určitu fichi vyčerpána, bude převedena na základě pravidel pr hdncení a výběr prjektů d fichí, kde je převis žadatelů, v tét výzvě přednstně d fiche 2. Alkace 4. výzvy může být psílena další prstředky rku 2010, a t tak, aby byly uspkjeny prjekty na čáře v jedntlivých fichích, kterým by se musela krátit dtace; a pr 5. výzvu zůstal alespň přibližně 30% alkace rku e) Jestliže se ze splečnéh balíku pkryje pžadavek prvníh, případně dalších prjektů pd čaru ve vybrané fichi, prces knčí. f) Jestliže se nepkryje ze splečnéh balíku pžadavek prvníh prjektu pd čaru, který získal nejvíce bdů, přesuvá se alkace splečnéh balíku d další fiche, kde se přidělí prvnímu prjektu pd čaru. g) Jestliže se pkryje pžadavek prjektu pd čaru z tét druhé fiche, prces knčí. h) Jestliže se nepkryje pžadavek náhradníh prjektu z druhé fiche, rzdělí se alkace ze splečnéh balíku dalším náhradním prjektům pstupně pdle vybraných fichí a th, jak získaly největší pčet bdů. i) V případě, že se přiděluje alkace náhradnímu prjektu menší než pžadvaná, musí žadatel vyslvit suhlas, že suhlasí se snížením dtace. j) Jestliže se pžadavek z různých důvdů nepkryje (např. nedstatek vlných prstředků pr pžadvanu dtaci, neb přijatelnu nejnižší mžnu míru dtace dle infrmací z veřejnéh slyšení), přesune se alkace d další fiche (výzvy). k) Jestliže napak zbývá rzdělit puze mírný přebytek pžadavku žadatele, který není alkván, může MAS rzhdnut psílení alkace 4. Výzvy z předpkládané 5. výzvy 6

7 9.7) V případě, že t bude relevantní, přesune se část alkace IV.1.1. d IV.1.2. (reálné je t pr pslední výzvu v daném rce) 9.8) Návrh Prgramvéh výbru na základě hdncení prjektů Výběrvu kmisí ptvrzuje, neb bere na vědmí Valné shrmáždění členů MAS. Každý člen MAS může vznést na tmt jednání připmínku k rzhdnutí prgramvéh výbru a předsedající ní dá dle jednacíh řádu hlasvat. 9.9) Návrh pr Prgramvý výbr může učinit p svém zasedání Výběrvá kmise pdle stejných pravidel, zejména v části 9.6). 10) Další ustanvení suvisející s výběrem prjektů 10.1) Ze zasedání výběrvé kmise a z jednání prgramvéh výbru bude vypracvána: - Zpráva výběrvé kmise a prgramvéh výbru MAS s pčtem bdů pr jedntlivé prjekty - Seznam prjektů dpručených k financvání z výzvy - Seznam náhradních prjektů k financvání z výzvy. - Seznam prjektů nedpručených k financvání z výzvy - Zápis z jednání 10.2) Všechny tyt zprávy a seznamy budu předány d 15 kalendářních dnů d zasedání výběrvé kmise a prgramvéh výbru na RO SZIF. 10.3) V případě, že prjekt nebyl vybrán ke splufinancvání z důvdu nedstatku dispnibilních finančních prstředků, sdělí tut skutečnst MAS písemně žadateli. 10.4) Manažer MAS zašle žadatelům nejpzději d 7 kalendářních dnů p jednání výběrvé kmise dpis s výsledky hdncení a uvede důvdy, prč byla žádst nepdpřená. 10.5) Žadatel má práv pdat žádst přezkumání pstupu MAS na příslušné RO SZIF a pkud tak učiní, má zárveň pvinnst dát tut skutečnst MAS na vědmí. 10.6) P přezkumání pstupu prvede MAS v případě shledání vad jejich napravení a pté může předat žádsti k zaregistrvání a kntrle na RO SZIF. 10.7) Manažer MAS předlží RO SZIF žádsti finanční pdpru, prjekty a přílhy předlžené na MAS. RO SZIF žádsti zaregistruje a předá manažervi MAS ptvrzení zaregistrvání žádsti. Prjekt je přijatelný pr další administraci puze v případě, že přijatelnst MAS i SZIF je kladná. Manažer zajistí dručení tht ptvrzení předkladatelům prjektů. 10.8) V případě, že prjekt vybraný MAS byl schválen ke splufinancvání, je žadatel písemně vyzván k převzetí Rzhdnutí a k pdpisu smluvy přím RO SZIF. Žadatel je pvinen se před pdpisem smluvy pdrbně seznámit s jejím bsahem i s bsahem Rzhdnutí. Pdmínky pdepisuje žadatel/příjemce pmci sbně na příslušném RO SZIF. 10.9) Pdpřený žadatel infrmuje všech pdstatných skutečnstech MAS. Zajištění sb, které se budu pdílet na příjmu, hdncení a výběru prjektů D prcesu příjmu, hdncení a výběru žádstí zasáhnu tyt sby: Manažer MAS Kancelář MAS tvří ji manažer MAS, asistent, pradce SPL, případně další pracvníci Předseda výběrvé kmise Členvé výběrvé kmise MAS Předseda prgramvéh výbru MAS Členvé prgramvéh výbru MAS Pradce SPL - facilitátr Žadatelé Tyt sby se budu pdílet v prcesu příjmu a hdncení žádstí takt: Manažer MAS: hdncení kritérií přijatelnsti vypracvání Hdntící zprávy kntrle přijatelnsti p jednání prgramvéh výbru rganizace jednání rgánů MAS a příprava pdkladvých materiálů kntrla sučtů na hdntících prtklech vytvření celkvéh prtklu s přadím všech prjektů dle získaných bdů vypracvání Hdntící zprávy výběrvé kmise a prgramvéh výbru MAS a seznamů schválených a neschválených prjektů předání výše uvedených zpráv na RO SZIF Kancelář manažer, asistent prjektů, neb prjektvý manažer: příjem žádstí, prjektů, přílh administrativní kntrla, vyhtvení zápisu kntrle vystavení ptvrzení příjmu žádsti, prjektu, přílh deslání žadatelům ptvrzení zaregistrvání 7

8 deslání známení nutnsti prav neb dplnění žádstí příjem dplněných a pravených žádstí sestavení dpisu žadatelům, kteří nepršli hdncením přijatelnsti známení termínů knání hdntících zasedání žadatelům rganizace hdntících zasedání, příprava prstr a technických prstředků rganizace zasedání mnitrvacíh výbru, příprava pdkladů pr zasedání příprava a deslání sdělení žadateli nedpručení jeh žádsti ke splufinancvání sestavení zamítacích dpisů žadatelům, kteří nesplnili kritéria přijatelnsti Předseda výběrvé kmise: seznámení se s pdklady pr hdncení rganizace zasedání výběrvé kmise kntrla sučtů na hdntících prtklech, vytvření celkvéh prtklu s přadím všech prjektů dle získaných bdů pdpisy na všech výstupech výběrvé kmise MAS Členvé výběrvé kmise: seznámení se s pdklady pr hdncení hdncení prjektů na zasedání vypracvání hdntícíh prtklu ke každému hdncenému prjektu vypracují a pdepíší seznam dpručených/nedpručených prjektů Předseda MAS vyknává pvinnsti statutárníh zástupce. Předseda MAS nese dpvědnst za výstupy rgánů MAS. Pdepisuje písemnsti, které budu zasílány žadatelům neb předávány na RO SZIF. Pravidla pr hdncení a výběr prjektů schválil Prgramvý výbr MAS Mravská cesta dne Pravidla byla aktualizvána pr 4. Výzvu na jednání prgramvéh výbru dne a Pznámka: Půvdní znění pr 3. výzvu: 9.6) Prgramvý výbr rzdělí alkaci tímt způsbem: a) Jestliže se alkace jedné fiche nevyčerpá, PV rzhdne, že se pstupně přesune d fichí, kde je 1. Ptřeba nejpřesněji naplnit mnitrvací indikátry (s hledem na pětiletý plán rzdělení alkace mezi fiche) 2. Nejvíce žadatelů 3. Největší převis celkvé pžadvané dtace b) Jestliže se pkryje pžadavek prvníh náhradníh prjektu, případně prvníh a druhéh náhradníh prjektu, prces knčí. c) Jestliže se nepkryje pžadavek prvníh náhradníh prjektu, přidělí se alkace druhému náhradnímu prjektu, případně pstupně pdle přadí dalším prjektům. d) V případě, že se přiděluje alkace náhradnímu prjektu menší než pžadvaná, musí žadatel vyslvit suhlas, že suhlasí se snížením dtace: 1. na základě vyplněnéh frmuláře při předkládání prjektů Viz Pkyn k 3. Výzvě 2. na základě upřesnění dtazu na veřejném slyšení (dlženém v zápise) 3. na základě telefnickéh dtazu předsedy MAS (neb předsedy výběrvé kmise) z jednání prgramvéh výbru, který rzhduje rzdělení alkace mezi náhradními prjekty (tent akt musí být veřejně sdělen a ptvrzen v zápise z jednání následnéh valnéh shrmáždění) e) Jestliže se pžadavek z různých důvdů nepkryje (např. nedstatek vlných prstředků pr pžadvanu dtaci, neb přijatelnu nejnižší mžné míru dtace dle infrmací z veřejnéh slyšení), přesune se alkace d další fiche (kde je druhý největší převis žadatelů (celkvé pžadvané dtace). f) V další fichi se pstupuje bdbně jak ve fichi předešlé, ppsané v článku 9.6 b, c, d). g) Jestliže nejde případ, že by alkace některé z fichí nebyla vyčerpatelná, ale u dvu či více fichí byly náhradní prjekty, které není mžné pkrýt z přidělené celkvé alkace pr fichi, přesune se alkace nejprve d fiche, kde byl největší převis celkvé pžadvané dtace (variantně pdán nejvíce prjektů) a dále se pstupuje pdle 9.6 b, c, d). nejprve d fiche, kde je nejmenší zbytek, který chybí k pkrytí dtace na prjekt a dále se pstupuje pdle 9.6 b, c, d). 8

9 II. Jednací řád výběrvé kmise Jednací řád výběrvé kmise navazuje na Jednací řád Valnéh shrmáždění a Jednací řád Výbru partnerství, které byly schváleny 6. listpadu I. Svlávání 1) Výběrvá kmise (dále také VK) se schází vždy pr hdncení prjektů předlžených na MAS, zpravidla dvakrát rčně. 2) Jednání výběrvé kmise svlává vždy předseda MAS neb jím či Prgramvým výbrem pvěřený manažer MAS. 3) Půsbnst a způsb jednání VK je ppsána ve stanvách, statutu, Strategickém plánu Leader (dále také SPL) a Pravidlech pr hdncení a výběr prjektů. 4) Pzvánky na jednání rzesílá manažer minimálně 5 dní před termínem jednání. Sučasně připraví a k pzvánce připjí infrmace pr jednání pdle pkynů předsedy neb místpředsedy MAS. Jde zejména : a) prgram jednání b) pdklady k jednání c) zprávu činnsti za uplynulé bdbí, bsahující zejména zprávu plnění úklů z minuléh jednání d) další infrmace pdle aktuální situace II. Usnášeníschpnst a rzhdvání 5) Výběrvá kmise pr ptřeby realizace SPL je usnášeníschpná za přítmnsti nejméně nadplviční většiny členů vylsvaných z nminvaných členů pr hdncení prjektů v dané výzvě. 6) Výběrvá kmise rzhduje nadplviční většinu hlasů všech členů. V případě rvnsti hlasů rzhduje hlas předsedy. III. Jednání 7) Jednání Výběrvé kmise začíná vlbu předsedy Výběrvé kmise. 8) Jednání pkračuje vlbu zapisvatele a věřvatele zápisu a schválením prgramu. 9) Jednání VK se řídí připraveným prgramem. Návrhy na dplnění neb změny prgramu musí být pdány před schválením prgramu a při jednání VK schváleny nadplviční většinu všech členů VK. 10) Jednání VK vede facilitátr pvěřený předsedu MAS, který se střídá ve vedení s předsedu VK pdle schválenéh prgramu. Krmě bdů stanvených prgramem zejména: - tevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za uknčenu, - řídí hlasvání v průběhu jednání, - uděluje slv členům a hstům, dává suhlas k dalším vystupením a má práv slv dejmut, - upřednstňuje přednesení technické pznámky. IV. Rzprava 11) Diskusní vystupení se musí týkat prjednávanéh bdu. Na diskusní vystupení dpvídá předkladatel danéh bdu buď přím, neb p uknčení diskuse (pdle pvahy věci). 12) Členvé předlžených návrzích hlasují veřejně, neb pdle pvahy návrhu tajným hlasváním, a t vždy bezprstředně p prjednání danéh bdu. 13) O pzměňvacích návrzích se hlasuje v pačném přadí, než byly předlženy. Pkud je pzměňvací návrh přijat, dalších verzích se nehlasuje. V. Zápis 11) Z jednání VK je přizván zápis, který krmě data, místa knání a listiny přítmných musí bsahvat údaje skutečném prgramu, přijatých rzhdnutích s uvedením výsledku hlasvání k jedntlivým bdům prgramu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.. 12) Zápis se archivuje v kanceláři sdružení a je k dispzici k nahlédnutí všem členům sdružení. Sučástí archivvané verze zápisu jsu zejména: - všechny záznamy hlasvání; nehlasvané neb neschválené návrhy nemusejí být zapisvány v plném znění - plné znění schválených dkumentů (usnesení VK) - pdpisvá listina s vlastnručními pdpisy účastníků jednání. Jednací řád schválil Prgramvý výbr MAS Mravská cesta dne V platnst vstupuje dnem schválení. 9

10 III. Výklad preferenčních kritérií A) Přehled preferenčních kritérií pr výběr prjektů Preferenční kritéria Mravská cesta F1 F2 F3 F4 Pvinná: 1. Vytvření každéh nvéh trvaléh pracvníh místa (dle metdiky v přílze 6. Pravidel pr patření IV.1.2.) 2. Uplatňvání invačních přístupů Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství. 4. Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let Zaměření dpadů prjektu na ženy Prjekty se zkrácenu dbu realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pr výzvy v letech 2007, 2008, 2009) Stanvená MAS: 7. Příznivý vliv na živtní prstředí Příns pr místní nabídku výrbků a služeb Reginální význam význam prjektu pr více než 1 bec (míst) Dpad prjektu prjekt naplňuje více než 1 cíl a více než X priritu integrvané strategie rzvje MAS a SPL 11. Bezpečnst dpravy X 12. Využití místních zdrjů x x x Pdpra pdnikatelů (d 5 zaměstnanců) x x x Úspěšnst žadatele x x 15. Výše dtace v prjektu x x Celkem kritéria MAS Celkem pvinná i stanvená Výklad preferenčních kritérií stanví prgramvý výbr na základě metdiky a před každu výzvu jej aktualizuje s hledem na zkušensti z předešlé výzvy. Pstup při shdném pčtu bdů: Každý prjekt budu psuzvat nejméně 3 hdntitelé. a) při shdném pčtu bdů bude rzhdující nejvyšší bdvání d 1 hdntitele b) v případě shdy rzhdne průměr d 2 hdntitelů, kteří dali nejvyšší pčet bdů c) v případě shdy, bude zvýhdněn míst realizace v bci, která má méně byvatel d) v případě i tét shdy, rzhdnutí stanví na místě výběrvá kmise dle klnstí Specifické vymezení: Sulad s integrvanu strategií rzvje MAS : Hanáci ke zdraví a prsperitě a rzvíjení dalších strategií v reginu. Nepvinná přílha: Dklad suladu se strategií DSO, neb integrvanu strategií MAS. Úprava preferenčních kritérií pr 3. výzvu při fichi 1: Pr 3. výzvu byla aktualizvána preferenční kritéria (dále také PK) pr fichi 1 takt: PK-3 (Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství): v rámci Pravidel pr hdncení a výběr prjektů budu pdrbněji specifikvána pravidla v bdvací škále 0-50 bdů PK-4 (Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let): snížení maximální míry na 5 bdů PK-5 (Zaměření dpadů prjektu na ženy): snížení maximální míry na 5 bdů PK-8 (Příns pr místní nabídku výrbků a služeb): v rámci Pravidel pr hdncení a výběr prjektů budu pdrbněji specifikvána pravidla v bdvací škále 0-30 bdů PK-11 (Bezpečnst dpravy): zvýšení bdvéh hdncení na max. 20 bdů Nvé preferenční kritérium pr Fiche 1 a 2: 10

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Program LEADER. Manuál pro hodnocení projektů Výběrovou komisí k Výzvě č. 1/2009

Program LEADER. Manuál pro hodnocení projektů Výběrovou komisí k Výzvě č. 1/2009 Metdický pkyn pr hdncení prjektů Prgram LEADER Abe se nám dbře žil a abe nám splem dbře bel Manuál pr hdncení prjektů Výběrvu kmisí k Výzvě č. 1/2009 Tent pkyn služí jak pdrbný výklad bsahu a míry naplnění

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více