Metodický manuál (3.4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál (3.4)"

Transkript

1 Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví) Hanáci se rzkévale - včel vidite 1

2 1) Přehled hlavních činnstí I. Pravidla pr hdncení a výběr prjektů A) Všebecné úkly a) Prgramvý výbr: Vyhlášení výzvy (dle vybraných fichí ze SPL) b) Semináře pr žadatele výzvě k předkládání prjektů c) Prgramvý výbr: Schválení pravidel pr výběr prjektů d) Knzultace, příprava a zpracvání prjektů e) Seminář pr členy MAS implementace místní rzvjvé strategie f) Kancelář MAS: Příjem prjektů, administrace žádstí g) Prgramvý výbr: pravidla pr výběrvu kmisi h) Šklení členů výběrvé kmise i) Veřejné slyšení žadatelů j) Jednání výběrvé kmise: vlba předseda VK, hdncení prjektů a dpručení k) Prgramvý výbr: schválení výběru prjektů 2) Časvý plán klíčvých aktivit (ve 4. výzvě) Jednání prgramvéh výbru schválení pravidel pr výběr prjektů Předkládání prjektů Jednání prgramvéh výbru - upřesnění pravidel pr výběr prjektů Šklení členů Výběrvé kmise Veřejné slyšení žadatelů - prezentace prjektů žadateli před členy PV, VK + veřejnst Jednání Výběrvé kmise - hdncení, bdvání a dpručení prjektů Jednání prgramvéh výbru a Valné shrmáždění členů MAS (tevřené pr všechny členy MAS i další veřejnst) - schválení výběru prjektů D Odevzdání dkumentace na RO SZIF 3) Úkly Prgramvéh výbru (dle Statutu a SPL) a) Prgramvý výbr (dále také PV) je řídícím rgánem pr realizaci Strategickéh plánu Leader. Prgramvý výbr / Výbr partnerství 2010 Osba Instituce Kntakt IČO Sféra Arnšt Vgel - předseda Haňvští,.s. Haňvice 62, , Chudbín N Tmáš Spurný Obec Skrbeň Na Návsi 2, Skrbeň V místpředseda Ing. Marie Slánská ZD Haňvice ZD Haňvice 18, Chudbín P Ing. Petr Hajduček Uniplant, s.r.. Js. Fialy 51, Skrbeň P Mgr. Zdenka Frištenská Muzejní splečnst Smyčkva 795, Litvel N Litvelska David Křížan Kirri.s. Pňvice 50, N Vladimír Kulatý Obec Měrtín Měrtín 19, , Slavětín V Jiří Spurný Obec Křelv - Břuchtín M. Majervé 45/25, Křelv - Břuchtín b) PV schvaluje pr výběrvu kmisi bdvací kritéria pr výběr prjektů na základě preferenčních kritérií stanvených ve SPL a Fichích a jejich přesný výklad. c) PV schvaluje pravidla pr výběr prjektů. d) PV schvaluje manuál pr hdntitele. e) PV schvaluje jednací řád Výběrvé kmise. f) PV zvlí termín a míst zasedání Výběrvé kmise. g) PV lsuje hdntitele z řad členů Výběrvé kmise. Ze členů výběrvé kmise se pr každu výzvu (fichi) vylsuje 7-9členná skupina hdntitelů a t tak, aby každý prjekt hdntili minimálně 3 hdntitelé. Lsvat se bude tak, aby byli zastupeni 3 (4) zástupci veřejnéh sektru a 4 (5) zástupců sukrméh sektru. Za každu skupinu se vylsuje přadí náhradníků. (Pr bě vyhlášené fiche v první výzvě se vylsuje stejné slžení VK.) h) PV ptvrdí či dplní výběrvu kmisi. V 2

3 Může djít k situaci, že členvé výběrvé kmise se dstanu d střetu zájmů (např. budu mezi žadateli neb zpracvateli prjektů) neb se z jiných důvdů práce v kmisi vzdají. i) Na prgramvý výbr bude pzván zástupce RO SZIF. Pkud se nedstaví, předseda MAS bezprstředně p sknčení výbru infrmuje RO SZIF termínu knání zasedání výběrvé kmise. j) PV rzhduje p sknčení jednání výběrvé kmise přerzdělení alkace určené pr výzvu mezi fichemi tj. přesun nedčerpané alkace stanvené pr jednu fichi pr jinu fichi. k) PV sestavuje výběr prjektů vyhdncených výběrvu kmisí a předlží ji veřejné schůzi MAS (valnému shrmáždění) ke knečnému dsuhlasení. 4) Úkly Výběrvé kmise (dle Statutu a SPL) a) Výběrvu kmisi (dále jen VK) ustanvuje Výbr partnerství (řídící rgán MAS, je persnálně ttžný s PV). b) Výběrvá kmise má minimálně 7 a nejvýše 19 členů. Většina členů VK musí být ze sukrméh sektru (tj. ze zástupců pdnikatelskéh a neziskvéh sektru). c) Výběrvá kmise se ustanvuje k vyhlášení záměru prgramu Leader na bdbí 3 let. d) Pr každu výzvu se ze členů Výběrvé kmise vylsuje 7-9 členů, kteří budu hdntit prjekty, a přesné přadí náhradníků pr případ, že se zvlení členvé výběru vzdají neb se jej nemhu zúčastnit. e) Předsedu Výběrvé kmise si vlí vylsvaní členvé výběrvé kmise na svém prvním jednání. f) Předseda Výběrvé kmise se účastní jednání Prgramvéh výbru s hlasem pradním. g) VK hdntí a bduje předlžené prjekty pdle schválených preferenčních kritérií a bdvacích tabulek (viz část III.) h) VK sestavuje seznam prjektů v přadí pdle získané bdvé hdnty. i) VK vyznačí prjekty navržené ke schválení tak, aby nepřekrčily limit alkace, a prjekty náhradní. j) VK přizuje zápis prvedeném výběrvém řízení a předkládá jej Prgramvému výbru ke schválení. k) VK je usnášeníschpná za přítmnsti nejméně dvutřetinvé většiny vylsvaných členů. l) VK si pr svu činnst může přizvat nezávislé externí dbrníky s hlasem pradním. Ke svému jednání zve zástupce Státníh zemědělskéh intervenčníh fndu (SZIF), případně dalších rgánů. Výběrvá kmise Osba Instituce Kntakt IČO Sféra Jiřina Dstálvá Mdrá velryba,.s. Červená Lhta 67, N Chudbín Věra Furišvá Speranza 2005,.s. Luká 141, Slavětín N Viktrie Šťastná Pdnikatel, Křelv Břivjva 12, Olmuc P Valuch Zdeněk Haňvice Kluzv 31, N SDH Chlina (nvě) pšta Chlina Michal Frantík Olmuc, Olmuc, Klášterní N Cyklistika Střeň.s (nvě) Hradisk, Černá cesta 132/14 Iv Janiš Zlathlávek,.s. Mladeč 35, Chudbín N Jsef Bábek P Mravia - Bagr s.r.. Uničvská 20, Litvel (nvě) Stanislav Žbánek P Pdnikatel, Bílá Lhta Bílá Lhta 73, Bílá Lhta (nvě) Alena Sedlářvá Obec Bílá Lhta Bílá Lhta 1, Chudbín V Ing. Zdeněk Fltýn Obec Buzv Buzv 2, Buzv V Alis Přidal Obec Haňvice Haňvice 62, , Chudbín V František Lakmý Obec Luká Luká 80, Slavětín V Jitka Dubravvá Obec Slavětín Slavětín 11, Slavětín V Jarslav Vlk Svatplukva 16, Červenka, 784 V Obec Červenka Bhumil Květň Obec Dubčany Dubčany, Chlina V Vladimír Kamínek V Obec Střeň Střeň 19, , Nákl (nvě) Milan Vyslužil Náměstí Osvbzení 16/46, 783 V Obec Hrka nad Mravu Hrka nad Mravu Mgr. Jarmila Kulatá ZŠ a MŠ Skrbeň, p.. U Škly 1, Skrbeň V Mgr. Jiří Peřina ZŠ a MŠ Nákl, p.. Nákl 126, V Ve výbru jsu 3 pdnikatelé, z th 2 zemědělci, 5 zástupců NNO z th: 2 zástupci místních splků a 3 zástupci rganizací reginálníh charakteru. V kmisi je také 11 zástupců veřejné správy, z th dvu škl. Ve výběrvé kmisi je celkem 6 žen z 19 nminvaných členů. 3

4 B) Specifická pravidla 5) Způsb lsvání hdntitelů výzvy ze členů Výběrvé kmise Způsb lsvání byl zvlen prt, aby se zamezil mžnému vlivňvání členů výběrvé kmise ze strany žadatelů, prtže seznam kmise bude znám již p zveřejnění Strategickéh plánu Leader (p přijetí) a při vyhlášení výzvy pr žadatele. 5.1) Prgramvý výbr rzhdne pčtu hdntitelů ze členů výběrvé kmise pdle pčtu předlžených prjektů (7-9 členů). 5.2) Prgramvý výbr vylsuje z nminvaných členů výběrvé kmise 7-9 hdntitelů. Jména členů budu napsána na lístku. D krabice A) budu vlženi členvé zastupující sukrmý sektr, d krabice B) členvé, kteří zastupují veřejný sektr. Nejprve se vylsují 4 hdntitelé z krabice A). Prvníh hdntitele za sukrmý sektr lsuje předseda MAS (případně místpředseda) a pté pstupně vybírají další hdntitele členvé PV sedící klem stlu až d vyčerpání lístků. Přadí vylsvaných se zaznamená d zápisu. Pté se lsují 3 hdntitelé z krabice B). Prvníh hdntitele za veřejný sektr lsuje předseda MAS (případně místpředseda) a pté pstupně vybírají další hdntitele členvé PV sedící klem stlu až d vyčerpání lístků. Přadí vylsvaných se zaznamená d zápisu. 5.3) Pvěřený pracvník kanceláře MAS infrmuje vylsvané hdntitele prjektů jejich výběru. Jestliže se některý z hdntitelů vzdá účasti ve výběrvé kmisi (např. z důvdu, že předkládá na MAS vlastní prjekt apd. a nebude chtít vůbec hdntit), budu pstupně slveni náhradníci ve vylsvaném přadí. 6) Příprava kanceláře MAS na hdncení prjektů výběrvu kmisí 6.1) Pracvníci kanceláře MAS známí písemně všem žadatelům termín veřejnéh slyšení, termín jednání výběrvé kmise a termín valnéh shrmáždění, které bude schvalvat výběr prjektů. 6.2) Kancelář MAS zajistí dpvídající prstry pr práci hdntící kmise a další technické prstředky nutné k jejich práci. 6.3) Kancelář MAS pzve na zasedání výběrvé kmise zástupce RO SZIF. 6.4) Kancelář MAS pr jednání výběrvé kmise připraví tyt pdklady: - Seznam všech přijatých žádstí (tabulka č. 1) - Hdntící zprávy MAS kntrle přijatelnsti u všech žádstí - Žádsti a prjekty se všemi přílhami ve 3 paré - Frmuláře pr bdvání a hdncení prjektů (tabulka č. 2) - K dispzici budu všechny další dkumenty MAS a pravidla Leaderu 7) Způsb hdncení a bdvání prjektů v návaznsti na preferenční kritéria 7.1) Úklem Výběrvé kmise je prvést u každé žádsti, která pršla kladně administrativní kntrlu a kntrlu přijatelnsti, bdvé hdncení a t za každu Fichi dle předem stanvených preferenčních kritérií. 7.2) VK bude psuzvat žádsti na základě devzdaných písemných pdkladů (žádst, prjekt, přílhy) a veřejnéh slyšení. 7.3) Před jednáním VK se uskuteční veřejné slyšení žadatelů před členy výběrvé kmise a zájemci z řad veřejnsti. Každý žadatel dstane minutvý prstr k představení svéh prjektu. Každý účastník jednání bude mít mžnst se předkladatele prjektu zeptat na nejasnu klnst či dplňující dtaz. Pvinným dtazem bude způsb předfinancvání vlastníh prjektu a nejnižší akceptvatelná míra dtace pr žadatele. 7.4) Hdntitelé budu bdvat na základě preferenčních kritérií a s pmcí manuálu pr hdntitele (bdvací tabulka pr hdntitele č. 2). D připravených bdvacích prtklů uvedu bdvé hdncení za každé preferenční kritérium. 7.5) Každý hdntitel ke každému prjektu, který hdntil, spčítá výsledný sučet bdů, může uvést pznámku, pdepíše prtkl a předá jej předsedvi výběrvé kmise. 7.6) Pracvníci MAS překntrlují výsledné sučty a předají je k zapsání d připravenéh prtklu. 7.7) Pvěřený pracvník kanceláře / pradce SPL zapíše výslednu bdvu hdntu pr každý hdncený prjekt d připravenéh elektrnickéh prtklu (tabulka č. 3). V tabulce budu uvedeny i ukazatele jedntlivých hdntitelů kvůli případnému rzhdnutí při stejném pčtu bdů. Na základě těcht hdnt ptm prjekty seřadí v přadí pdle pčtu získaných bdů d nejlépe hdncenéh k nejhůře (tabulka č. 4). 7.8) Suhrnné výsledky bdvání se p sknčení bdvání prjektů prmítnu dataprjektrem. 7.9) Pvěřený pracvník kanceláře MAS vyhtví seznam vybraných/nevybraných žádstí a další přadí. 7.10) P sestavení závěrečné bdvací tabulky a jejím pdepsání všemi členy výběrvé kmise předseda VK zasedání uknčí. 4

5 8) Prcedura jednání Výběrvé kmise (Lsvání prjektů pr hdntitele) 8.1) Jednání Výběrvé kmise se řídí jednacím řádem. 8.2) Jednání VK vede facilitátr (zpravidla pradce SPL) pvěřený předsedu MAS. 8.3) Výběrvá kmise zvlí na úvd svéh jednání předsedu. Způsb vlby se řídí jednacím řádem. 8.4) Zvlený předseda výběrvé kmise ve splupráci s facilitátrem (a manažerem MAS) zajistí členy kmise tak, aby každý prjekt hdntili nejméně 3 hdntitelé. 8.5) Každý člen výběrvé kmise si na úvd vylsuje písmen, které mu stanví, v jakém přadí si bude lsvat čísla prjektů pr další hdncení. Článek 8.4) určí pdle pčtu přihlášených prjektů, klik prjektů bude každý hdntitel bdvat a t tak, že vyšší pčet prjektů k bdvání se přidělí prvním písmenům abecedy pstupně až d vyčerpání nutnsti bdvat více prjektů. K následnému lsvání se bude přistupvat pstupně pdle zvlené abecedy. Např. (9): A, B, C, D, E, F, G, H, I 8.6) Čísla prjektů k lsvání budu stanvena přesně pdle přadvéh čísla prjektu předlženéh MAS. Čísla prjektů budu napsána na lístku a před lsváním vlženy d tří krabic tak, aby v každé krabici byla čísla d 1 d N, kde N znamená nejvyšší přadvé čísl. 8.7) Každý člen výběrvé kmise si (pstupně pdle vylsvané abecedy) vylsuje z předlžených prjektů ty, které bude hdntit, a t tímt způsbem: - Člen výběrvé kmise si vylsuje z první krabice tlik prjektů, klik mu byl určen, že bude hdntit. - Až bude pčet lístků z první krabice vyčerpán, přistupí se k lsvání z druhé krabice. Stejný pstup se zpakuje i v případě vyčerpání lístků z druhé krabice. Tabulka pr stanvení hdntitelů: Hdntitel 1 F1/ 01 2 F1/ 02 3 F1/ 03 4 F1/ 04 5 F1/ 05 6 F1/ A B C D E F G H I Celkem ) Pkaždé, když si člen výběrvé kmise vylsval čísl prjektu, který má bdvat, je pvinen sdělit, zda má k prjektu nějaký vztah. Pkud řekne, že an (např. prjekt předkládá jeh bec, žadatel z bce kde bydlí, má k žadateli příbuzenský vztah apd.), neb nechce prjekt z dalších důvdů hdntit, dlží lístek k lsvacímu kši (krabici) a lsuje si další čísl prjektu. P vylsvání určenéh pčtu prjektů se dlžený lístek (lístky) vrátí zpět d krabice tak, aby mezi nimi mhl vybírat další hdntitel. 8.9) Pkud si hdntitel vylsval z jedné krabice čísl, které si vytáhne i z druhé krabice, dlží lístek k lsvacímu kši (krabici) a lsuje si další čísl prjektu. P vylsvání určenéh pčtu prjektů se dlžený lístek (lístky) vrátí zpět d krabice tak, aby mezi nimi mhl vybírat další hdntitel. 8.10) Pkud si pslední hdntitel vylsval čísl prjektu, k jehž hdncení se cítí pdjatý, neb někd vznesl námitku k pdjatsti, bude čísla prjektů hdncení směňvat pstupně s předpsledním hdntitelem d knce přadí, v jakém si prjekty vylsval n až d dby, kdy nebude žádný hdncený prjekt knfliktní. 8.11) Každý člen výběrvé kmise má práv vznést námitku k tmu, aby kterýkliv hdntitel bdval určitý prjekt. Pkud nedjdu ba dtčení k suhlasnému stanvisku, rzhdne výběrvá kmise hlasváním. 8.12) Z jednání výběrvé kmise je přizván zápis, který sepíše manažer MAS, neb pracvník kanceláře. 9) Jednání Prgramvéh výbru - pstup pr výběr prjektů 9.1) Na druhý den dpledne d uknčení jednání výběrvé kmise zasedne prgramvý výbr za účasti předsedy výběrvé kmise, který na tmt zasedání seznámí s přadím bdvaných prjektů. Na tmt zasedání se rzhdne, které prjekty budu navrženy k financvání. 9.2.) Rzhdvání se musí řídit těmit zásadami: - Musí se respektvat přadí, v jakém jsu prjekty seřazeny dle bdvéh hdncení. - Musí se respektvat alkace stanvená na jedntlivu fichi. Alkace se nesmí překrčit, ale může se nedčerpat v případě, že nebyl pdán dstatek prjektů, které splnily kritéria přijatelnsti. 9.3) Prgramvý výbr v takvém případě rzhduje přerzdělení alkace pr výzvu mezi fichemi tj. přesun nedčerpané alkace stanvené pr jednu fichi na jinu tak, aby se celkvá alkace určená pr výzvu rzdělila F4/ 01 A 9H 3P B 7H 3P C 9H 4P D 7H 4P 5

6 9.4) Prgramvý výbr může přihlédnut k mžnsti zvýšení vlastníh splufinancvání (tj. snížení dtace) prjektu žadatelem, které vyplyne z textu prjektu, neb infrmací žadatele z veřejnéh slyšení. 9.5) Prgramvý výbr může přesunut nevyčerpanu alkaci z jedné fiche d druhé či dalších. 9.6) Prgramvý výbr rzdělí alkaci tímt způsbem: (* viz půvdní znění) a) Pdpřeny jsu nejprve prjekty, které získají v dané fichi nejvíce bdů a beze zbytku naplňují stanvenu výši alkace b) Jestliže se předpkládaná alkace jedné fiche nevyčerpá (pžadavek dtaci je menší než alkace), přesune se d splečnéh balíku c) Jestliže se předpkládaná alkace jedné fiche nedčerpá (pžadvaná výše dtace prjektů na dalších místech přesahuje stanvenu alkaci), přesune se d splečnéh balíku d) Splečný balík, který se skládá z nedčerpané stanvené alkace ve fichích je rzdělen nejprve na prjekty d fiche, kde je: 1) ptřeba nejvíce naplnit mnitrvací indikátry, např. pětiletý plán rzdělení alkace mezi fiche, 2) největší převis celkvé pžadvané dtace (je ptřeba zhlednit výši rční alkace tak, aby se dčerpala d maximální míry) 3) největší převis žadatelů. Prgramvý výbr přitm musí předem stanvit, které kritérium pužije. MAS MCLP vyhlásila pr 4. Výzvu všechny fiche. Ve výzvě stanvila tat pravidla: Pr 4. výzvu je určen 60% z alkace rku 2010, tj. cca Kč. Vzhledem k tmu, že výzva byla vyhlášena pr žadatele v dbě, kdy MAS ještě neznala přesnu výši alkace, je zde uveden upřesnění: Čísl fiche F1 F2 F3 F4 Název fiche Kvalitnější živt v našich bcích Na venkvě se bude žít lépe Od Buzva vítr věje v Pmraví se něc děje Cesta k živení Litvelska a Pmraví Hlavní patření PRV III III III.1.3. I TEXT VÝZVY: Alkace pr 4. výzvu 20% z 60 % alkace rku 2010 cca Kč 40% z 60 % alkace rku 2010 cca Kč 20% z 60% alkace rku 2010 cca Kč 20% z 60% alkace rku 2010 cca Kč Upřesnění alkace pr 4. výzvu: Přesun d splečnéh balíku p AK CELKEM: Celkem alkace 2010 na patření IV.1.2.: Celkem pr 4. Výzvu: Mžné navýšení na 70% alkace: Zůstatek pr 5. Výzvu 40%: Zůstatek pr 5. Výzvu 30%: V případě, že nebude alkace pr určitu fichi vyčerpána, bude převedena na základě pravidel pr hdncení a výběr prjektů d fichí, kde je převis žadatelů, v tét výzvě přednstně d fiche 2. Alkace 4. výzvy může být psílena další prstředky rku 2010, a t tak, aby byly uspkjeny prjekty na čáře v jedntlivých fichích, kterým by se musela krátit dtace; a pr 5. výzvu zůstal alespň přibližně 30% alkace rku e) Jestliže se ze splečnéh balíku pkryje pžadavek prvníh, případně dalších prjektů pd čaru ve vybrané fichi, prces knčí. f) Jestliže se nepkryje ze splečnéh balíku pžadavek prvníh prjektu pd čaru, který získal nejvíce bdů, přesuvá se alkace splečnéh balíku d další fiche, kde se přidělí prvnímu prjektu pd čaru. g) Jestliže se pkryje pžadavek prjektu pd čaru z tét druhé fiche, prces knčí. h) Jestliže se nepkryje pžadavek náhradníh prjektu z druhé fiche, rzdělí se alkace ze splečnéh balíku dalším náhradním prjektům pstupně pdle vybraných fichí a th, jak získaly největší pčet bdů. i) V případě, že se přiděluje alkace náhradnímu prjektu menší než pžadvaná, musí žadatel vyslvit suhlas, že suhlasí se snížením dtace. j) Jestliže se pžadavek z různých důvdů nepkryje (např. nedstatek vlných prstředků pr pžadvanu dtaci, neb přijatelnu nejnižší mžnu míru dtace dle infrmací z veřejnéh slyšení), přesune se alkace d další fiche (výzvy). k) Jestliže napak zbývá rzdělit puze mírný přebytek pžadavku žadatele, který není alkván, může MAS rzhdnut psílení alkace 4. Výzvy z předpkládané 5. výzvy 6

7 9.7) V případě, že t bude relevantní, přesune se část alkace IV.1.1. d IV.1.2. (reálné je t pr pslední výzvu v daném rce) 9.8) Návrh Prgramvéh výbru na základě hdncení prjektů Výběrvu kmisí ptvrzuje, neb bere na vědmí Valné shrmáždění členů MAS. Každý člen MAS může vznést na tmt jednání připmínku k rzhdnutí prgramvéh výbru a předsedající ní dá dle jednacíh řádu hlasvat. 9.9) Návrh pr Prgramvý výbr může učinit p svém zasedání Výběrvá kmise pdle stejných pravidel, zejména v části 9.6). 10) Další ustanvení suvisející s výběrem prjektů 10.1) Ze zasedání výběrvé kmise a z jednání prgramvéh výbru bude vypracvána: - Zpráva výběrvé kmise a prgramvéh výbru MAS s pčtem bdů pr jedntlivé prjekty - Seznam prjektů dpručených k financvání z výzvy - Seznam náhradních prjektů k financvání z výzvy. - Seznam prjektů nedpručených k financvání z výzvy - Zápis z jednání 10.2) Všechny tyt zprávy a seznamy budu předány d 15 kalendářních dnů d zasedání výběrvé kmise a prgramvéh výbru na RO SZIF. 10.3) V případě, že prjekt nebyl vybrán ke splufinancvání z důvdu nedstatku dispnibilních finančních prstředků, sdělí tut skutečnst MAS písemně žadateli. 10.4) Manažer MAS zašle žadatelům nejpzději d 7 kalendářních dnů p jednání výběrvé kmise dpis s výsledky hdncení a uvede důvdy, prč byla žádst nepdpřená. 10.5) Žadatel má práv pdat žádst přezkumání pstupu MAS na příslušné RO SZIF a pkud tak učiní, má zárveň pvinnst dát tut skutečnst MAS na vědmí. 10.6) P přezkumání pstupu prvede MAS v případě shledání vad jejich napravení a pté může předat žádsti k zaregistrvání a kntrle na RO SZIF. 10.7) Manažer MAS předlží RO SZIF žádsti finanční pdpru, prjekty a přílhy předlžené na MAS. RO SZIF žádsti zaregistruje a předá manažervi MAS ptvrzení zaregistrvání žádsti. Prjekt je přijatelný pr další administraci puze v případě, že přijatelnst MAS i SZIF je kladná. Manažer zajistí dručení tht ptvrzení předkladatelům prjektů. 10.8) V případě, že prjekt vybraný MAS byl schválen ke splufinancvání, je žadatel písemně vyzván k převzetí Rzhdnutí a k pdpisu smluvy přím RO SZIF. Žadatel je pvinen se před pdpisem smluvy pdrbně seznámit s jejím bsahem i s bsahem Rzhdnutí. Pdmínky pdepisuje žadatel/příjemce pmci sbně na příslušném RO SZIF. 10.9) Pdpřený žadatel infrmuje všech pdstatných skutečnstech MAS. Zajištění sb, které se budu pdílet na příjmu, hdncení a výběru prjektů D prcesu příjmu, hdncení a výběru žádstí zasáhnu tyt sby: Manažer MAS Kancelář MAS tvří ji manažer MAS, asistent, pradce SPL, případně další pracvníci Předseda výběrvé kmise Členvé výběrvé kmise MAS Předseda prgramvéh výbru MAS Členvé prgramvéh výbru MAS Pradce SPL - facilitátr Žadatelé Tyt sby se budu pdílet v prcesu příjmu a hdncení žádstí takt: Manažer MAS: hdncení kritérií přijatelnsti vypracvání Hdntící zprávy kntrle přijatelnsti p jednání prgramvéh výbru rganizace jednání rgánů MAS a příprava pdkladvých materiálů kntrla sučtů na hdntících prtklech vytvření celkvéh prtklu s přadím všech prjektů dle získaných bdů vypracvání Hdntící zprávy výběrvé kmise a prgramvéh výbru MAS a seznamů schválených a neschválených prjektů předání výše uvedených zpráv na RO SZIF Kancelář manažer, asistent prjektů, neb prjektvý manažer: příjem žádstí, prjektů, přílh administrativní kntrla, vyhtvení zápisu kntrle vystavení ptvrzení příjmu žádsti, prjektu, přílh deslání žadatelům ptvrzení zaregistrvání 7

8 deslání známení nutnsti prav neb dplnění žádstí příjem dplněných a pravených žádstí sestavení dpisu žadatelům, kteří nepršli hdncením přijatelnsti známení termínů knání hdntících zasedání žadatelům rganizace hdntících zasedání, příprava prstr a technických prstředků rganizace zasedání mnitrvacíh výbru, příprava pdkladů pr zasedání příprava a deslání sdělení žadateli nedpručení jeh žádsti ke splufinancvání sestavení zamítacích dpisů žadatelům, kteří nesplnili kritéria přijatelnsti Předseda výběrvé kmise: seznámení se s pdklady pr hdncení rganizace zasedání výběrvé kmise kntrla sučtů na hdntících prtklech, vytvření celkvéh prtklu s přadím všech prjektů dle získaných bdů pdpisy na všech výstupech výběrvé kmise MAS Členvé výběrvé kmise: seznámení se s pdklady pr hdncení hdncení prjektů na zasedání vypracvání hdntícíh prtklu ke každému hdncenému prjektu vypracují a pdepíší seznam dpručených/nedpručených prjektů Předseda MAS vyknává pvinnsti statutárníh zástupce. Předseda MAS nese dpvědnst za výstupy rgánů MAS. Pdepisuje písemnsti, které budu zasílány žadatelům neb předávány na RO SZIF. Pravidla pr hdncení a výběr prjektů schválil Prgramvý výbr MAS Mravská cesta dne Pravidla byla aktualizvána pr 4. Výzvu na jednání prgramvéh výbru dne a Pznámka: Půvdní znění pr 3. výzvu: 9.6) Prgramvý výbr rzdělí alkaci tímt způsbem: a) Jestliže se alkace jedné fiche nevyčerpá, PV rzhdne, že se pstupně přesune d fichí, kde je 1. Ptřeba nejpřesněji naplnit mnitrvací indikátry (s hledem na pětiletý plán rzdělení alkace mezi fiche) 2. Nejvíce žadatelů 3. Největší převis celkvé pžadvané dtace b) Jestliže se pkryje pžadavek prvníh náhradníh prjektu, případně prvníh a druhéh náhradníh prjektu, prces knčí. c) Jestliže se nepkryje pžadavek prvníh náhradníh prjektu, přidělí se alkace druhému náhradnímu prjektu, případně pstupně pdle přadí dalším prjektům. d) V případě, že se přiděluje alkace náhradnímu prjektu menší než pžadvaná, musí žadatel vyslvit suhlas, že suhlasí se snížením dtace: 1. na základě vyplněnéh frmuláře při předkládání prjektů Viz Pkyn k 3. Výzvě 2. na základě upřesnění dtazu na veřejném slyšení (dlženém v zápise) 3. na základě telefnickéh dtazu předsedy MAS (neb předsedy výběrvé kmise) z jednání prgramvéh výbru, který rzhduje rzdělení alkace mezi náhradními prjekty (tent akt musí být veřejně sdělen a ptvrzen v zápise z jednání následnéh valnéh shrmáždění) e) Jestliže se pžadavek z různých důvdů nepkryje (např. nedstatek vlných prstředků pr pžadvanu dtaci, neb přijatelnu nejnižší mžné míru dtace dle infrmací z veřejnéh slyšení), přesune se alkace d další fiche (kde je druhý největší převis žadatelů (celkvé pžadvané dtace). f) V další fichi se pstupuje bdbně jak ve fichi předešlé, ppsané v článku 9.6 b, c, d). g) Jestliže nejde případ, že by alkace některé z fichí nebyla vyčerpatelná, ale u dvu či více fichí byly náhradní prjekty, které není mžné pkrýt z přidělené celkvé alkace pr fichi, přesune se alkace nejprve d fiche, kde byl největší převis celkvé pžadvané dtace (variantně pdán nejvíce prjektů) a dále se pstupuje pdle 9.6 b, c, d). nejprve d fiche, kde je nejmenší zbytek, který chybí k pkrytí dtace na prjekt a dále se pstupuje pdle 9.6 b, c, d). 8

9 II. Jednací řád výběrvé kmise Jednací řád výběrvé kmise navazuje na Jednací řád Valnéh shrmáždění a Jednací řád Výbru partnerství, které byly schváleny 6. listpadu I. Svlávání 1) Výběrvá kmise (dále také VK) se schází vždy pr hdncení prjektů předlžených na MAS, zpravidla dvakrát rčně. 2) Jednání výběrvé kmise svlává vždy předseda MAS neb jím či Prgramvým výbrem pvěřený manažer MAS. 3) Půsbnst a způsb jednání VK je ppsána ve stanvách, statutu, Strategickém plánu Leader (dále také SPL) a Pravidlech pr hdncení a výběr prjektů. 4) Pzvánky na jednání rzesílá manažer minimálně 5 dní před termínem jednání. Sučasně připraví a k pzvánce připjí infrmace pr jednání pdle pkynů předsedy neb místpředsedy MAS. Jde zejména : a) prgram jednání b) pdklady k jednání c) zprávu činnsti za uplynulé bdbí, bsahující zejména zprávu plnění úklů z minuléh jednání d) další infrmace pdle aktuální situace II. Usnášeníschpnst a rzhdvání 5) Výběrvá kmise pr ptřeby realizace SPL je usnášeníschpná za přítmnsti nejméně nadplviční většiny členů vylsvaných z nminvaných členů pr hdncení prjektů v dané výzvě. 6) Výběrvá kmise rzhduje nadplviční většinu hlasů všech členů. V případě rvnsti hlasů rzhduje hlas předsedy. III. Jednání 7) Jednání Výběrvé kmise začíná vlbu předsedy Výběrvé kmise. 8) Jednání pkračuje vlbu zapisvatele a věřvatele zápisu a schválením prgramu. 9) Jednání VK se řídí připraveným prgramem. Návrhy na dplnění neb změny prgramu musí být pdány před schválením prgramu a při jednání VK schváleny nadplviční většinu všech členů VK. 10) Jednání VK vede facilitátr pvěřený předsedu MAS, který se střídá ve vedení s předsedu VK pdle schválenéh prgramu. Krmě bdů stanvených prgramem zejména: - tevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za uknčenu, - řídí hlasvání v průběhu jednání, - uděluje slv členům a hstům, dává suhlas k dalším vystupením a má práv slv dejmut, - upřednstňuje přednesení technické pznámky. IV. Rzprava 11) Diskusní vystupení se musí týkat prjednávanéh bdu. Na diskusní vystupení dpvídá předkladatel danéh bdu buď přím, neb p uknčení diskuse (pdle pvahy věci). 12) Členvé předlžených návrzích hlasují veřejně, neb pdle pvahy návrhu tajným hlasváním, a t vždy bezprstředně p prjednání danéh bdu. 13) O pzměňvacích návrzích se hlasuje v pačném přadí, než byly předlženy. Pkud je pzměňvací návrh přijat, dalších verzích se nehlasuje. V. Zápis 11) Z jednání VK je přizván zápis, který krmě data, místa knání a listiny přítmných musí bsahvat údaje skutečném prgramu, přijatých rzhdnutích s uvedením výsledku hlasvání k jedntlivým bdům prgramu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.. 12) Zápis se archivuje v kanceláři sdružení a je k dispzici k nahlédnutí všem členům sdružení. Sučástí archivvané verze zápisu jsu zejména: - všechny záznamy hlasvání; nehlasvané neb neschválené návrhy nemusejí být zapisvány v plném znění - plné znění schválených dkumentů (usnesení VK) - pdpisvá listina s vlastnručními pdpisy účastníků jednání. Jednací řád schválil Prgramvý výbr MAS Mravská cesta dne V platnst vstupuje dnem schválení. 9

10 III. Výklad preferenčních kritérií A) Přehled preferenčních kritérií pr výběr prjektů Preferenční kritéria Mravská cesta F1 F2 F3 F4 Pvinná: 1. Vytvření každéh nvéh trvaléh pracvníh místa (dle metdiky v přílze 6. Pravidel pr patření IV.1.2.) 2. Uplatňvání invačních přístupů Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství. 4. Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let Zaměření dpadů prjektu na ženy Prjekty se zkrácenu dbu realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pr výzvy v letech 2007, 2008, 2009) Stanvená MAS: 7. Příznivý vliv na živtní prstředí Příns pr místní nabídku výrbků a služeb Reginální význam význam prjektu pr více než 1 bec (míst) Dpad prjektu prjekt naplňuje více než 1 cíl a více než X priritu integrvané strategie rzvje MAS a SPL 11. Bezpečnst dpravy X 12. Využití místních zdrjů x x x Pdpra pdnikatelů (d 5 zaměstnanců) x x x Úspěšnst žadatele x x 15. Výše dtace v prjektu x x Celkem kritéria MAS Celkem pvinná i stanvená Výklad preferenčních kritérií stanví prgramvý výbr na základě metdiky a před každu výzvu jej aktualizuje s hledem na zkušensti z předešlé výzvy. Pstup při shdném pčtu bdů: Každý prjekt budu psuzvat nejméně 3 hdntitelé. a) při shdném pčtu bdů bude rzhdující nejvyšší bdvání d 1 hdntitele b) v případě shdy rzhdne průměr d 2 hdntitelů, kteří dali nejvyšší pčet bdů c) v případě shdy, bude zvýhdněn míst realizace v bci, která má méně byvatel d) v případě i tét shdy, rzhdnutí stanví na místě výběrvá kmise dle klnstí Specifické vymezení: Sulad s integrvanu strategií rzvje MAS : Hanáci ke zdraví a prsperitě a rzvíjení dalších strategií v reginu. Nepvinná přílha: Dklad suladu se strategií DSO, neb integrvanu strategií MAS. Úprava preferenčních kritérií pr 3. výzvu při fichi 1: Pr 3. výzvu byla aktualizvána preferenční kritéria (dále také PK) pr fichi 1 takt: PK-3 (Vícedvětvvé navrhvání a prvádění prjektu zalžené na sučinnsti mezi subjekty a prjekty z různých dvětví místníh hspdářství): v rámci Pravidel pr hdncení a výběr prjektů budu pdrbněji specifikvána pravidla v bdvací škále 0-50 bdů PK-4 (Zaměření dpadů prjektu na mladé lidi d 30 let): snížení maximální míry na 5 bdů PK-5 (Zaměření dpadů prjektu na ženy): snížení maximální míry na 5 bdů PK-8 (Příns pr místní nabídku výrbků a služeb): v rámci Pravidel pr hdncení a výběr prjektů budu pdrbněji specifikvána pravidla v bdvací škále 0-30 bdů PK-11 (Bezpečnst dpravy): zvýšení bdvéh hdncení na max. 20 bdů Nvé preferenční kritérium pr Fiche 1 a 2: 10

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více