školní rok 2007 / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2007 / 2008"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly šklní rk 2007 / 2008 Zpracvala : Mgr. Jarmila Baletkvá, ředitelka

2 1. Identifikační údaje škla: základní škla praktická jejíž činnst vyknává právnická sba: Základní škla, Blansk, Nad Čertvku 17 název škly: Základní škla, Blansk, Nad Čertvku 17 sídl: právní frma: Nad Čertvku 17, Blansk příspěvkvá rganizace IČO : IZO : RED-IZO : zřizvatel škly: Jihmravský kraj adresa: Žertínv nám. 3/5, Brn 1.3. ředitel (ka) Mgr. Jarmila Baletkvá telefn: krdinátr při tvrbě šklníh vzdělávacíh prgramu ( dále jen ŠVP ): Mgr. Alena Marčišvá ŠVP pr : základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením platnst dkumentu : d druh škly: základní škla škla sdružuje: stupeň základní škly - šklní družinu - šklní jídelnu studijní frma vzdělávání : C Základní vzdělávání C/01 Základní škla studium denní datum zař. d sítě škl: ( název: Zvláštní škla Blansk) datum zař. d rejstříku škl: ( název : Základní škla, Blansk, Nad Čertvku 17) / viz zákn č. 561/ 2005 Sb., předšklním,základním,středním,vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) / kapacita škly : ZŠ : 80 žáků kapacita sučástí : ŠD : 11 dětí ŠJ : 360 jídel

3 1.11. šklská rada ustanvena : 13. října Charakteristika škly 2.1. Z histrie škly Naše škla má v městě Blansk dluhletu tradici. Zvláštní škla v Blansku (dále jen ZvŠ) byla zřízena 1. září 1956 jak jedna třída zvláštní škly se spjenými rčníky v budvě Osmileté střední škly (dnes Základní škla TGM Blansk), pd jejíž správu spadala. Učitelka tét třídy měla již tehdy plnu aprbaci pr vyučvání na šklách pr mládež vyžadující zvláštní péči (ŠMVZP). Teprve ve šklním rce se stala ZvŠ samstatnu šklu s vlastním ředitelstvím a dvěma třídami. Se zvyšujícím se pčtem žáků přibýval i pčet tříd. V rce se žáci vzdělávali již v pěti třídách. Prstry pr ZvŠ nestačily, prt byla výuka vedena sučasně na třech místech ZŠ TGM, ZŠ na Dvrské ul. a v Závdním klubu ČKD Blansk. Od byl pak 5 tříd sustředěn na tehdejší ZDŠ na Leninvě ulici a jedna třída zůstala v budvě Základní škly na Dvrské ulici. Od 1. září 1971 byla slavnstně tevřena nvá budva ZvŠ, a t na ulici Sadvá. Devět rčníků byl rzdělen d šesti tříd. Ve cvičné kuchyni byla zřízena jídelna pr žáky a zaměstnance škly. Obědy se dvážely ze šklní kuchyně při Základní škle na Erbenvě ulici. Budva byla ligusvá a měla mít dčasný charakter. Ovšem skutečnst byla takvá, že zde výuka prbíhala 28 rků. Pčet žáků stále narůstal a i tat budva kapacitně nepstačvala. Dvě třídy byly prt na něklik let umístěny d integrvané části Blanska, na Klepačv, dtud byly psléze přestěhvány d budvy na ulici B. Němcvé v Blansku, za dva rky pak d budvy p zaniklé mateřské škle na ulici K. J. Mašky v Blansku. Teprve d září 1999 prbíhá výuka žáků škly v nvě pstavené budvě trvaléh charakteru, která se nalézá v části Blanska zvané Písečná. Tímt škla získala téměř veškeré zázemí, které ptřebuje ke svému prvzu, tj. třídy, šklní družinu, dbrné učebny (dílna, cvičná kuchyně, výtvarná pracvna), tělcvičnu, šklní kuchyni a jídelnu. Od června 2003 má škla ve svém areálu vybudván i malé hřiště s umělým pvrchem. Nvý šklský zákn zákn č. 561/2005 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání - přinesl ZvŠ změnu jejíh druhu, stává se základní šklu. Dále pak, s účinnstí d 1. září 2005, udělil zřizvatel ZvŠ v nvé zřizvací listině škle jiný název, a t Základní škla, Blansk, Nad Čertvku Sučasná škla Budva je dvupdlažní, částečně bezbariérvá, s prstrnými chdbami, jejichž středem vede schdiště. Naše škla je plně rganizvaná, s 1. až 9. pstupným rčníkem. Vnitřní prstry jsu vzdušné, velku část rku světlené denním světlem, ale v hrkých dnech těžk větratelné.

4 Veliksti tříd dpvídají nižšímu pčtu žáků v nich, v důsledku čehž je mžný individuální přístup vyučujících ke každému žákvi. Připravujeme žáky přijímat různé živtní situace a následně je tyt i učíme řešit ( kde a u kh vyhledat pmc, jak se zachvat, pdněcujeme sciální cítění, ptlačujeme bezcitnst, agresivitu, lhstejnst k jiným sbám. Sciální klima škly je tevřené, pedaggvé s žáky jsu týmem, který splečně řeší prblematiku šklní, u žáků mnhdy i sbní tak, aby se každý cítil dbře. Tent stav vznikal pstupně a je nutné h neustále budvat. Učitelé se ddávají věci s nadstandardním nasazením. Škla nabízí vybavením, prstrami a celkvu kncepcí ptimální pdmínky pr výuku dle šklníh vzdělávacíh prgramu pr žáky s lehkým mentálním pstižením, zhledňující specifika druhu škly, dále pak i zázemí pr pedaggické, hspdářské a statní zaměstnance. K navrženému prjektu prstr budvy se v aktuální dbě vyjadřvali i mnzí ze všech kategrií zaměstnanců škly. Pr výuku je škla funkčně vybavena učebnicemi a pracvními sešity. Pmůcky pr jedntlivé předměty jsu každrčně dkupvány a tím je zajištěna jejich aktuálnst a mdernizace. Dle finančních mžnstí je škla vybavvána audivizuální techniku s tím, tent prces je, dle plánu vedení škly, stále aktuální. Vzdělávání žáků je zabezpečen dpvídajícími pdmínkami dle platných hygienických, bezpečnstních a jiných platných předpisů a nrem. Sučástí škly je jedn ddělení šklní družiny kde děti tráví ddechvý čas, zpravidla d djezdu autbusů neb vlaků. Družina má k dispzici samstatně k tmut účelu služící místnst, která velikstí a vybavením dpvídá kapacitě 11 dětí. Všechny učebny splňují psych-hygienické pžadavky. Hygienické pžadavky jsu každý den kntrlvány vedením škly i pedaggy. V celé budvě platí pr všechny sby zákaz kuření. Žáci jsu v rámci mezipředmětvých vztahů pravidelně infrmváni negativních jevech ve splečnsti, prevenci před úrazy, patlgickými jevy aj. (viz zápisy v pučení ). Šklení první pmci abslvvali i všichni žáci naší škly, a t pd vedením dbrných pracvníků Českéh červenéh kříže. Ve všech dbrných učebnách, šklní kuchyni a ktelně jsu umístěny lékárničky s funkčním vybavením. Při výzdbě škly dstávají, dle zájmu, žáci všech rčníků prstr pr prezentaci svých prací a sprtvních úspěchů. Půvdní prjekt škly byl kncipván na kapacitu 120 žáků. V průběhu výstavby škly, kdy byl vytvřen mylný prfesinální dhad SPC a PPP na buducí zařazení žáků d ZvŠ, se tat snížila na 80 žáků a d nadbytečných prstr byla umístěna zmiňvaná PPP. V sučasné dbě, p rerganizaci kabinetů a tříd, je pčet prstr pr základní výuku ptimální, ale kapacitně nedstatečná je žákvská dílna a chybí nám stále jedna větší místnst, která by pjala všechny žáky škly najednu ( neb všechny záknně zástupce při splečných schůzkách aj.). Pr rzdílně zaměření činnsti bu rganizací - ZŠ a PPP - je sužití zalžené na velké vzájemné tleranci ( žáci jsu většinu pstiženi i hyperaktivitu, prt se musí záknitě dreagvat nejen přestávkách, ale i ve vyučvacích hdinách phybvu činnstí, tedy v dbě, kdy napak klienti PPP ptřebují při vyšetřeních klidné prstředí, které by je nerzptylval).

5 Ke šklní kuchyni přináležejí dvě samstatné jídelny. V jedné se stravují žáci a zaměstnanci Základní škly, Blansk, Nad Čertvku 17 (dále jen ZŠ), rvněž pak i zaměstnanci Pedaggick- psychlgické pradny (dále jen PPP), ve druhé jídelně se stravují studenti a zaměstnanci Obchdní akademie a střední zdravtnické škly Blansk (dále je OA a SZdŠ). Limit pracvníků šklní kuchyně a suvisející mzdvé i prvzní náklady zajišťuje ředitelství ZŠ. Vyské, byť nezbytně nutné, prvzní náklady kuchyně zatěžují rzpčet samtné škly (čistící prstředky pr úklid jídelen, dvjí samtné vybavení pr zajištění hygieny sb před zapčetím stlvání tekuté mýdl, papírvé ručníky, sptřeba vdy, sptřeba plynu pr hřev vdy na mytí ruku apd., časté pravy přístrjvéh vybavení, pravy kmbinvanéh plynvéh ktle, sptřeba elektrické energie pr prvz chladniček a mraznic, ve kterých se uchvávají kmpnenty pr tři rganizace.). V přízemí levé části budvy je umístěna v bezplatném nájmu Pedaggick-psychlgická pradna Blansk. Od ledna 2006 se tat rganizace, která je samstatným právním subjektem, pdílí alespň na úhradě nákladů za skutečně debrané energie a vdu. Škla pstrádá prstry pr technické zázemí učitelů na ulžení pmůcek, rvněž pak i alespň jednu místnst, ve které by se mhli sejít splečně pedaggvé a záknní zástupci žáků ( např. rdičvské schůzky aj. ). Plha šklní budvy je strategicky i takticky ptimální. Z výchdní a severní strany se k ní přichází z městskéh sídliště a sučasně i d vlakvéh a autbusvéh nádraží, rvněž pak i d zastávky městské hrmadné dpravy, ze západní a jižní strany je škla bezprstředně bklpena přírdu (luky, les, ple). Dpravní bslužnst pr žáky djíždějící d naší škly z blízkých, ale i vzdálenějších bcí je velmi dbrá. K tét pzitivní skutečnsti výrazně přispěl integrvaný dpravní systém Vybavení škly prstrvé materiální Prstrvé vybavení Využití + materiální vybavení 7 kmenvých učeben běžná výuka lavice vždy pr 1 žáka ve všech třídách umyvadl, teplá + studená vda, zrcadl, zásbníky s tekutým mýdlem ve všech třídách skříňky ( stěna ) pr ulžení pmůcek kna ve všech třídách jsu patřena žaluziemi ve všech třídách tabule pr psaní lihvými ppisvači ve všech třídách televizry pr ptřeby všech tříd je v jedné z nich ( střídání ) pjízdná interaktivní tabule ve třídách 1. stupně jsu jejich sučástí i dpčinkvé kutky, které jsu využívány nejen k dpčinku, ale i k netradičním frmám výuky třídy žáků 1. stupně jsu každrčně zpravidla rčníkvě smíšené k dispzici přensná videkamera, digitální ftaparát, přensný radimagnetfn v 6 kmenvých třídách jsu instalvány televizry Šatny uzamykatelné děv se ukládá na věšáčky, buv pd lavičky

6 samstatný vstup z vestibulu d šaten + samstatný vstup ze šaten d šklních prstr kapacitně nedstatečné prstry ( stísněné pdmínky ) Prstrvé vybavení Chdby prsklené 1. nadzemní pdlaží prsklené 2. nadzemní pdlaží suterén prsklené schdiště Využití + materiální vybavení služí jak ddychvé přestávkvé prstry na estetické úrvni se pdílí pd vedením pedaggů žáci (výzdba, péče značné mnžství květin ) každá chdba je vybavena časmíru ( hdiny ) infrmační nástěnky hasičské přístrje pžární pplachvé směrnice pžární evakuační plány reflexní značení únikvých cest Cvičná kuchyňka vybavena kuchyňsku linku, dřezem, 2x el.sprákem, kuchyňským nádbím, pračku, žehličku, žehlící desku, šicími strji, dětsku pstýlku využívána v rámci vybraných činnstí pracvníh vyučvání využívána šklní družinu při dpledních výchvných činnstech Pčítačvá učebna běžná výuka na PC ( výukvé prgramy ) učebna vybavena v rámci prjektu internet d škl ( 3 PC + 1 server, internet ) dvybaven dalšími 6 PC černbílá tiskárna barevná tiskárna scaner Dílna Kabinet vyučvání pracvníh splečná pr kv + dřev výuku standardní vybavení nářadím využívána v rámci vybraných činnstí pracvníh vyučvání ve skříních a kvvých regálech ulženy pmůcky pr pracvní vyučvání 2 místnsti pr výtvarnu výchvu a rukdělné práce Šklní družina Tělcvična běžná výuka výtvarné výchvy hrnčířský stůl keramická pec je bezplatná navštěvují ji převážně žáci s pravidelnu dcházku, kteří zde tráví čas v dbě p vyučvání struktura plánu práce vychází každý šklní rk především z věku dětí a aktivit k prevenci sciálně patlgických jevů televizr viderecrdér běžná výuka vybavení standardním tělcvičným náčiním a nářadím, ulženým v zákutí, které je systémvě vybudván k tmut účelu samstatné plynvé vytápění samstatné dvětrávání

7 Šatny pr převlékání k výuce tělesné výchvy Sprchy pr žáky Prstrvé vybavení Sprtvní hřiště s umělým pvrchem Kabinet pr tělesnu výchvu Šklní pzemek Šklní kuchyně + jídelny Zázemí pr zaměstnance šklní jídelny Sbrvna dděleně pr dívky a chlapce tři sprchy pr mbilní žáky jedna sprcha pr vzíčkáře Využití + materiální vybavení běžná výuka šatna pr vyučující samstatný sprchvý kut + WC úlžiště některých tělvýchvných pmůcek běžná výuka v pracvním vyučvání vzdělávací prgram pěstitelských prací prací je plněn i frmu péče pkjvé květiny a údržbu prstr klem škly splečná kuchyně pr dvě samstatné jídelny v suladu s platnými právními předpisy i nutné samstatné prstry, které jsu nedmyslitelnu sučástí šklní kuchyně ( vytlukárna vajec, přípravna syrvéh masa, přípravna htvých pkrmů, místnst pr přípravu zeleniny, sklady pr druhvě dlišné ptraviny ) prvzní pdmínky kuchyně plně splňují nárčné pžadavky na stravvání, které jsu stanvené v aktuální vyhlášce pr předmětnu prblematiku mderně vybavená ( knvektmat, myčka nádbí, nerezvé varny, lednice, mrazničky ) samstatné dvětrávací zařízení elektrnický (čipvý) přihlašvací a dhlašvací systém výběr ze dvu hlavních jídel jídelna pr studenty a zaměstnance Obchdní akademie a Střední zdravtnické škly Blansk jídelna pr žáky a zaměstnance Základní škly, Blansk, Nad Čertvku 17, tat jídelna služí též zaměstnancům Pedaggickpsychlgické pradny Blansk ddechvá místnst s lednicí pr sbní využití zaměstnanců šklní jídelny, stůl, židle. Tat místnst služí sučasně jak šatna samstatná s místnst se sprchvým kutem samstatné WC pracvní míst pr každéh pedaggickéh zaměstnance skříňvý nábytek pr ptřeby pedaggů pčítač s laservu černbílu tiskárnu kpírvací strj skartvací strj řezací strj na papíry laminvací strj lednice mikrvlnná truba rychlvarná knvice kuchyňská linka s nádbím Ředitelna Standardní vybavení : kancelářský nábytek

8 Prstrvé vybavení jednací stůl pčítač + laservá černbílá tiskárna internet elektrický psací strj Využití + materiální vybavení Kancelář THP pracvníků Standardní vybavení : kancelářský nábytek jednací stůl pčítač + laservá černbílá tiskárna internet elektrický psací strj kpírvací strj skartvací strj fax dmvní videzvnek Zázemí pr uklizečky ddechvá místnst + šatna sprchvý kut Zázemí pr šklníka ddechvá místnst + šatna sprchvý kut Prádelna, sušárna pr zaměstnance šklní jídelny Vstupní vestibul škly Ktelna Archív Sklady v suterénu budvy Osbní výtah autmatická pračka žehlička žehlící deska prezentační nástěnka pr návštěvy ( ft s prstry škly, žáci ve výuce, žáci při sprtvních a zábavných akcích ) videzvnek náhradní zvnek zvnek d šklní družiny vstupní dveře d šaten nápjvý autmat ( majetek Pedaggick-psychlgické pradny Blansk ) elektrnické bezpečnstní zařízení pr strahu budvy mderní vybavení ktelna je p dbu pěti let předána d prnájmu ( správa dbrnu firmu ) v kvvých regálech jsu ulženy písemnsti, které pdléhají archivačním lhůtám trezr, ve kterém jsu uzamčeny písemnsti, na které se phlíží ve smyslu citlivých infrmací ( chrana sbních údajů ) úlžiště pr učebnice, mmentálně neptřebné předměty, nábytek, šklní lavice, aj. jednrázvě mžná kapacita je 8 sb a maximální nsnst 630 kg..

9 2.3. Charakteristika pedaggickéh sbru d Pčet : Pracvní pměr na dbu : Kvalifikvanst v % ředitel 1 neurčitu 100 % VŠ, spec.ped. třídní učitelé 7 neurčitu 100 % VŠ, spec.ped. učitelé 3 určitu 33,3 % VŠ, spec.ped. vychvatelka 1 určitu 0 % ženy 12 muži 0 důchdci 3 určitá ǿ věk 51 výchvný pradce 1 metdik prevence 1 sciálně patlgických jevů Všichni učitelé v pracvním pměru na dbu neurčitu abslvvali kurzy v blasti SIPVZ a jsu prškleni v 1. a 2. stupni nárčnsti. Učitelé využívají při vzdělávání žáků zásady dbrnéh, individuálníh, diferencivanéh přístupu k dětem, mderní vyučvací metdy. Pravidelně se individuálně účastní Dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků, kdy nvé pznatky aplikují ve výuce. Všichni učitelé v pracvním pměru na dbu neurčitu abslvvali 6 hdinvý kurz první pmci ( peridické pršklvání ). Dvě pracvnice získaly svědčení Českéh červenéh kříže abslvvání kurzu, kdy jsu na základě úspěšně vyknaných zkušek z teretické a praktické části způsbilé vyknávat funkci zdravtníka v suladu s 11, dst. 1, písm. a) zákna č. 258/200 Sb., chraně veřejnéh zdraví. Všichni pedaggičtí pracvníci jsu prškleni v blasti BOZP a PO. Daří se nám pstupně psunvat hranici vstřícnsti směrem rdič pedagg. Díky civilizačním tlakům na rdičvsku i žákvsku veřejnst je t mnhdy pr pedaggy nelehký úkl. Týmvá splupráce pedaggickéh sbru je základním kamenem, na kterém lze stavět dbré klima škly Splupráce škly s rdiči a jinými subjekty Prstřednictvím zápisu na předním listu v žákvské knížce každéh žáka jsu rdiče ( záknní zástupci ) seznámeni s faktem, že s dtazy a pdněty se mhu bracet telefnicky neb i sbní návštěvu škly na všechny učitele, vychvatelku i vedení škly. Rvněž se mhu v dbě knzultačních hdin setkat s výchvnu pradkyní, p individuální dmluvě i mim stanvené hdiny. Tat frma splupráce je perativně bustranně využívána. Plenární schůzky rdičů a škly se knají 1x až 2x rčně, třídní schůzky dle dhdy a ptřeby třídních učitelů. Hrmadné akce tht typu se setkávají s malu dezvu, účast záknných zástupců žáků na nich je velmi malá. Šklu mhu rdiče ( záknní zástupci ) navštívit i při sprtvních akcích žáků, dětských vystupeních, u příležitsti Dne tevřených dveří.

10 O činnsti škly jsu rdiče infrmváni prstřednictvím zápisu v žákvské knížce svých dětí, individuální pzvánku, ftdkumentací přístupnu veřejnsti ve vitrínách umístěných ve vestibulu škly neb infrmacemi zveřejněnými i ve sdělvacích prstředcích. Tat kmbinvaná frma předávání infrmací je vlena s hledem na finanční zázemí rdin žáků a všebecný rzhled rdičů, kdy všichni z nich nemají mžnst pracvat s internetem, em, faxem apd. Začátkem šklníh rku 2007/2008 bude mít škla zřízeny infrmační webvé stránky. Pr záknné zástupce vycházejících žáků přádá výchvná pradkyně mimřádné schůzky zaměřené na vlbu pvlání a přijímací řízení na OU a SOU, pr zájemce pak i individuální knzultace při hledání vhdnéh učebníh neb studijníh bru. Z důvdu prezentace škly, ale především přiblížení prblematiky našeh typu škly umžňujeme výkn pedaggické praxe c největšímu pčtu uchazečů. Mžnst vyknání kvalitní praxe chápeme pr prfesní rzvj studentů jak nezbytnu. Partnery, se kterými škla pravidelně splupracuje jsu : Městský úřad Blansk, Odbr sciální ddělení sciálně právní chrany dětí Pedaggick-psychlgické pradny reginu Speciálně pedaggická centra reginu Plicie ČR Městská plicie Krajská hygienická stanice pracviště Blansk Spnzři Městská knihvna Blansk Kulturní středisk města Blansk Úřad práce v Blansku Prbační a mediační služba ČR pracviště Blansk Družební škla v Uhlířských Janvicích Jiné šklské subjekty ( kncerty ZŠ T.G.M Blansk, Gymnázium Blansk ) Aj Aktivity škly Trvalu snahu pedaggickéh sbru je stále rzšiřvat rzsah šklních i mimšklních aktivit, které rzvíjejí sbnst žáků v rvině mentální, sciální, mravní, v nepslední řadě i emcinální, avšak zájem ze strany žáků je malý. Hlavní důvd: více než plvina žáků je djíždějících ( 53.5%) a jsu vázáni na dpravní bslužnst. Všechny šklní kružky jsu pr žáky zdarma a každrčně se dle pptávky žáků bměňují. Další aktivity, které se pravidelně pakují : Den tevřených dveří pr veřejnst Ve ŠJ zaveden elektrnický systém přihlašvání a dhlašvání bědů Ve ŠJ mžnst výběru ze dvu bědvých jídel Exkurze žáků 9. rčníku na Úřad práce Blansk Exkurze žáků 9. rčníku na některých z OU a SOU Exkurze žáků škly s různrdu tematiku Pznávací výlety Den zdravé výživy ( splupráce s KHS pracviště Blansk)

11 Sprtvní dny ve škle 2x branná cvičení Sprtvní sutěže, atletika ( Bskvice) Besedy ( drgvé závislsti, dmácí násilí ) Ukázky činnsti Plicie ČR sebebrana Členvé kynlgie praktické ukázky Městská plicie beseda, praktické ukázky Návštěvy výchvných kncertů s různu tematiku Vánční kncerty Gymnázia Blansk ( něklikaletá splupráce) Mikulášská, vánční, veliknční besídka Vystupení žáků s kulturním prgramem ( ZŠ, TGM, DD Penzin) Zábavný den k MDD Návštěvy divadelních představení přádaných v kulturním zařízení Blanska Návštěvy filmvých představení Pravidelné návštěvy knihvny Návštěvy výstav s různu tematiku Návštěvy Dpravníh hřiště (teretická i praktická část) Účast v dpravní sutěži pr žáky ZŠ Mladý cyklista Účast ve výtvarných sutěžích ( vyzyvatelé z různých blastí) Účast všech tříd na Hudebním festivalu pr pstiženu mládež na Plumlvě, včetně vystupení něklika žáků s prgramem Účast všech tříd na Okresním festivalu pr pstiženu mládež v Rájci-Jestřebí, včetně vystupení něklika žáků s prgramem Pravidelný kulturní prgram pr seniry Penzinu Blansk Prezentace Vv a Pv výrbků na veřejnsti 2.6. Nejbližší cíle škly úspěšně dknčit šklní vzdělávací prgram tak, aby byl uveden d praxe d šklníh rku 2007/2008, a t pr všechny rčníky škly pkračvat v dalším vzdělávání pedaggických pracvníků pkračvat v dalším vzdělávání statních pracvníků škly rzvj všech sučástí škly zapčít s přípravami k slavě 50. letéh výrčí zalžení speciálníh šklství v Blansku, které připadne na šklní rk 2008 / 2009 mdernizvat PC učebnu nvými pčítači pr žáky 9. rčníku pnechat nepvinný předmět výpčetní technika pr žáky statních rčníků pnechat kružek výpčetní techniky zakupení další interaktivní tabule zakupení videprjectru klektivní zpracvání SWOT analýzy a na základě jejíh vyhdncení dplnit kncepční záměr škly, a t s přihlédnutím k realitě zavést úspry ve sptřebě energií malvání v celé budvě prava světlíku ve spjvací pdzemní chdbě mezi Obchdní akademií a Střední zdravtnicku šklu Blansk a jídelnu pkračvat v družební splupráci se Základní šklu Uhlířské Janvice, kres Kutná Hra udržet si přízeň spnzrů + hledat nvé aktuálně řešit případné prjevy šikany a rasvé nesnášenlivsti ( splupráce se slžkami činnými v tét blasti) nabídnut besedy pr žáky a rdiče na různá témata ( splečný výběr žáků + pedaggů + zástupců ve výbru Sdružení rdičů)

12

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více