IČO: Zahájení činnosti: Identifikátor práv.osoby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942"

Transkript

1 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, Karviná Ráj

2 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární zástupce: Mgr.Eva Szwedvá Web: Šklská rada: Datum zřízení Usnesením Rady města Karviné č předseda: Bulejkvá Jarmila pčet členů: 3 Právní frma: příspěvkvá rganizace IČO: Zahájení činnsti: Identifikátr práv.sby:

3 Sučásti škly Základní škla: kapacita 640 žáků IZO: stav k žáků (56,87%) z th ve speciální třídě 5 žáků.. ( 0,78%) tel: fax: Odlučená pracviště: Šklní jídelna veducí Marcela Kbylkvá IZO: Olbrachtva 714, Karviná-Ráj tel: kapacita: 500 jídel stav k jídel (68,60%) z th je pr žáky 238 jídel (69,39%) z th je pr učitele 45 jídel (13,12%) z th je pr statní 60 jídel (17,49%) pčet uvařených jídel Šklní družina veducí Hana Pelikánvá IZO: Olbrachtva 714, Karviná-Ráj tel: kapacita: 90 žáků stav k žáků (100%)

4 Zaměření škly Základní škla pskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rzumvu výchvu ve smyslu vědeckéh pznání, pskytuje mravní, esteticku, pracvní, zdravtní, tělesnu a envirnmentální výchvu žáků a t v suladu se zásadami vlastenectví, humanity a demkracie. Základní škla umžňuje integraci zdravtně pstiženým žákům, kteří jsu vhdní pr integrační prgram, prtže je bezbariérvá. Škla měla jednu autisticku třídu s 5-ti žáky. Všechny své žáky připravuje pr další studium a praxi na středních šklách. Celkvý pčet žáků 364, z th 10 integrvaných žáků zdravtně pstižených. Na škle pracuje také 11 pedaggických asistentů (PA) s celkvým přepčteným úvazkem 9,8.. Ve škle pracují 2 speciální pedaggvé v AUTI třídě s úvazkem 1,0 a 0,6. Výchvný pradce s úvazkem 1,0. P celý šklní rk na škle úspěšně půsbí metdik primární prevence, ICT krdinátr pr 1. a 2.stupeň a metdik EVVO. Škla má rvněž krdinátra pr ŠVP. Vybavení škly vyučvacími pmůckami Škla je dbře vybavena učebními pmůckami. Má dstatek knih, atlasů, encyklpedií a názrných pmůcek. Ve škle máme 8 učeben vybavených interaktivními tabulemi. Všechny kmenvé třídy jsu vybaveny výškvě stavitelnými stly a židlemi. Bhužel, z dbrných učeben, kterých je 13, je tímt nábytkem vybavena puze 5. Škla má dvě pčítačvé učebny a t pr 1. i 2. stupeň. Pr žáky škly je v prvzu šklní bufet, mléčný autmat a nápjvý autmat. Škla má hřiště pr vlejbal a travnaté hřiště pr kpanu. Byl by vhdné bě hřiště a běžecku dráhu dluhu 200 m v dhledné dbě celkvě reknstruvat. Sučástí škly je bezbariérvá zahrada s naučným kutkem, který služí k výuce praktických činnstí. Škla je vybavena 123 pčítači, z th je 67 pčítačů zpřístupněn žákům, 123 pčítačů je připjen k internetu. Pčítače využívá k výuce 24 učitelů nepčítačvých předmětů. 22 učitelů využívá internet k výuce v dbrných učebnách. Škla je kmpletně zasíťvaná a v případě ptřeby může plnit funkci krizvéh centra magistrátu. Škla má 39 učeben, z th je 13 učeben dbrných. Škla pršla v rce 2009 celkvu revitalizaci budvy nvá kna, zateplení, prava střechy dlučenéh pracviště s nvu fasádu. K mimšklním aktivitám služí šklní klub s kapacitu 28 míst, který je účelně prpjen s cvičnu kuchyní. Škla je bezbariérvá, servisní práce výtahu prvádí firma LIFTCOMP. Servis internetvé sítě, pčítačů a její prvz prvádí firma CSKA Karviná. Telefnické a internetvé připjení je realizván firmu PODA. Škla má jednu specializvanu třídu se zaměřením na autismus, kde vyučují 2 speciální pedaggvé a 1 pedaggický asistent. Třída má pracvní i výknvu část a je velmi dbře vybavena. Integrvaným žákům služí relaxační centrum, které je vybaven kmpenzačními pmůckami, masážním stlem, relaxačním bazénem a sprchami. Na škle pracuje šklní speciální pedagg na plný úvazek, který napravuje vady žáků s individuálními vzdělávacími prgramy. Škla má rvněž veliku tělcvičnu a jedn venkvní umělhmtné hřiště. Vstup d škly a venkvní umělhmtné hřiště je mnitrván bezpečnstními kamerami. Velmi dbré výsledky vykazuje televizní štáb škly, který je vybaven digitální kameru, ftaparátem a střihvým prgramem. V přízemní části škly je umístěná velkplšná brazvka, která v rámci spnzrské akce firmy ŠIK.CZ infrmuje frmu krátkých sptů průběžně žáky škly a zaměstnance nejnvějším dění a nabídce dalšíh vzdělávání. Tent prgram je rvněž využíván šklu k prezentaci frmu krátkých sptů.

5 Pčty tříd a žáků A šklní rk B šklní rk stupeň 2.stupeň Celkem Pčet tříd Pčet žáků Pčet tříd Pčet žáků Pčet tříd Pčet žáků A 10 A 216 A 8 A 147 A 18 A 363 B 11 B 233 B 6 B 131 B 17 B 364 Rzdíl Šklní družina Pčet ddělení Pčet zapsaných A B A B Rzdíl 0 0 Přehled brů vzdělání Rčník jednací čísl název vzdělávacíh prgramu 1. 5.rč C/01 ŠVP- Všichni tužíme být úspěšní Vzhledem k integraci zravtně pstižených dětí je škle pvlen pužít ve vybraných třídách vzdělávací prgram /97-22 Pmcné škly 6. 9.rč C/01 ŠVP- Všichni tužíme být úspěšní Autistická /97-22 Pmcné škly /01-24 Základní škla pr sluchvě pstižené

6 Nabídka vlitelných předmětů (VP) a zájmvé útvary (ZÚ) 1.VP: sprtvní výchva dívky dramatická výchva sprtvní výchva chlapci knverzace v jazyce ruském knverzace v jazyce německém 2.ZÚ: Amadis- divadelní technické a ruční práce multimediální kružek hravá angličtina multimediální - matematika angličtina hru zdravtnický 1. a 2.st šklní časpis mediální kružek tv štáb infrmatika pznej a chraň kndiční a phybvé hry keramický 1.-3.rčník keramický 4.-5.rčník V zájmvých útvarech pracval celkem 109 žáků škly Integrvaní zdravtně pstižení žáci (izp), vývjvé pruchy učení a chvání (VPUCH), autisté (AU) Rčník IZP VPUCH AU Celkem Celkem Ztavvací pbyty LVVZ: pčet dětí pčet ztavvacích dní: 150 Škla v přírdě: pčet dětí pčet ztavvacích dní: 1166 z th ZP žáků ve škle v přírdě 3 plavecký kurz pčet dětí 88 celkem žáků škly 248 pčet ztavvacích dní 1316 Výchvné kmise, phvry s rdiči a prblémvými žáky Ve šklním rce 2012/2013 zasedala 5x výchvná kmise, byl realizván 10 phvrů s prblémvými žáky a 16 phvrů s rdiči prblémvých žáků.

7 Údaje pracvnících škly 1) Prvzní zaměstnanci fyzický pčet: 13 z th mužů: 1 přepčtený pčet: 11,51 z th mužů: 1 2) Pedaggičtí zaměstnanci 41 z th mužů: 2 fyzický pčet - pedaggů 24 z th mužů: 2 Pedag.asistentů 11 z th mužů: 0 Speciální pedagg 3 z th mužů: 0 Pedagg vlnéh času 3 z th mužů: 0 : Přepčtený pčet: z th: pedaggů: 23,86 speciálních pedaggů 2,6 pedaggických asistentů: 9,8 pedagg vlnéh času: 2,9 celkem 38,16 Fyzický pčet pracvníků celkem 54 Přepčtený pčet pracvníků celkem 49,67 Kvalifikace pedaggů pr výuku 1.stupeň % kvalifikvansti 100,00 Pčet pedaggických pracvníků 10 Pčet kvalifik.ped.pracvníků 10 Pčet nekvalifik.ped.pracvníků 0 2.stupeň % kvalifikvansti 100,00 Pčet pedaggických pracvníků 16 Pčet kvalifik.ped.pracvníků 16 Pčet nekvalifik.ped.pracvníků 0 Pedaggická asistence % kvalifikvansti 100 Pčet ped.asistentů 11 Pčet kvalifikvaných ped.asist. 11 Pedagg vlnéh času % kvalifikvansti 100 Pčet pedaggů vlnéh času 3 Pčet kvalifikvaných pedaggů vlnéh času 3 Celkem 100 % Celkvý pčet ped.pracvníků 41 Pčet kvalifik.ped.pracvníků 41

8 Výuka cizích jazyků Jazyk pčet vyučujících pčet kvalifikvaných Pčet žáků pedaggů pedaggů Angličtina 4,6 4,6 267 Němčina Ruština Celkem 8,6 8,6 271 Výuka byla zahájena ve 3. rčníku, byla zajištěna 8,6 plně kvalifikvanými pedaggy. V 9. rčníku dbíhala výuka Němčiny jak pvinná výuka. Od 1. třídy se při dstatečném pčtu zájemců vyučuje cizí jazyk frmu vlitelnéh kružku. angličtina. Od 7. rčníku byla zavedena vlitelná mžnst výuky dalšíh cizíh jazyka- němčina a ruština. Údaje zařazvání dětí k pvinné šklní dcházce a přijímacím řízení Pčet dětí pprvé zapisvaných 44 Pčet dětí zapsaných d 1.rč. 50 z th: děti p dkladu 6 dětí p ddatečném dkladu 0 Pčet dětí s dkladem šklní dcházky 5 z th s ddatečným dkladem 0 Odklad dpručen: PPP 0 SPC 5 lékařem 5 Pčet dětí zapsaných s autismem 0 Pčet dětí zapsaných s tělesným pstižením 0 Pčet dětí převedených na jinu šklu 0 Pčet žáků, kteří uknčili šklní dcházku 35 Pčet žáků, kteří uknčili dcházku v: 7.rč 1 8.rč. 1 9.rč rč 1 Pčet žáků přijatých na 8-letá gymnázia 1 Pčet žáků přijatých na gymnázia 6 Pčet žáků přijatých na SOŠ 4-leté 22 Pčet žáků přijatých na SOŠ 3-leté 17 Celkvá bilance stavu žáků p zápise d 1.rč +4

9 Přehledné údaje výsledcích vzdělávání žáků k Rčník pčet žáků s vyznamenáním prspěli neprspěli nehdnceni stupeň Auti Stupeň Celkem Tabulka absence a chvání šklní k Omluvená absence Nemluvená absence Průměr mluv. absence/žáka Průměr nemluv. absence/žáka 2.st. z chvání 3.st. z chvání 1.stupeň ,02 0, stupeň ,11 0, Celkem ,18 0, % 15,89 1,92 0,27 1.st = 230 žáků 2.st = 135 žáků Celkem 365 žáků

10 Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků Ve šklním rce 2012/2013 nebyl uskutečněn DVPP, které by byl hrazen z prstředků škly. Škla realizvala úspěšně prjekt Prfesní rzvj pedaggických pracvníků Základní škly Karviná Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky v celkvé částce ,-Kč, který byl uknčen v červenci Šklením pršel téměř celý pedaggický sbr ( 29 pedaggů ). Údaje inspekcích prvedených na škle Ve šklním rce byly na škle prvedeny tyt kntrly: Následná veřejnsprávní kntrla ČŠI závěr: bez připmínek Veřejnsprávní kntrla MŠMT prjektu: Všichni chceme být úspěšní Kntrlván byl pstup s pravidly OP VK- závěr- v jednání MŠMT Veřejnsprávní kntrla- MMK- závěr: bez připmínek Služební cesty ředitele škly prjekt mnitrvací zpráva - Ostrava- náklad 67,-Kč setkání s partnersku šklu-wdzislaw PR- náklad 612,-Kč Pjistné událsti Datum Škda Plnění Spluúčast 1.krádež ntebku ,-Kč ,-Kč 1.000,-Kč 2.krádež ptravin ,-Kč ,-Kč 1.000,-Kč 3.dškdněné úrazy žáků 5.200,-Kč 4.dškdněn žáků - krádeže 1.408,- Kč 5. pracvní úraz zaměstnance 7.346,- Kč Celkem ,-Kč ,-Kč 2.000,-Kč Údaje mimšklní činnsti žáků škly Šklní akce: 22 akcí, kterých se účastnil 3542 žáků - prjekty Vda, Cestujeme Lesem, exkurze, Vánční jarmark, Den dětí, pasvání prvňáčků, Den Země, ZOO Ostrava, dpravní a vědmstní sutěže, Nční čtení, družební setkání s plsku šklu Wdzislav s mezinárdní účastí žáků družební škly, bruslení, dpravní sutěže, Plave celé měst, Den tevřených dveří, sběrvá sutěž žáků, sprtvní a vědmstní sutěže, flrbalvý turnaj, Wittnův vlak, Drgy NE, lympiády dbrných předmětů, škly v přírdě, veliknční jarmark, přednášky a besedy s institucemi, zdravné výjezdy d Beskyd, recyklhraní, Nadace OKD Splupráce s MŠ, besedy kriminalitě, sběr pet víček a papíru (16,94 t), pet víčka (571 kg)

11 Městská kla: 6 akcí, 219 žáků, 1.míst městské kl HMZ 1.st. 1.míst městské kl HMZ 2.st. 3.míst Plave celé měst 2.míst Atletický čtyřbj starší žáci 3.míst Phár primátra města Šplh, skkanská sutěž, flrbalvý turnaj, stlní tenis, vybíjená, štafetvý běh, LVVZ Beskydy pr 1.st., Okresní sutěže: 2 akce, 19 žáků 1.míst - kresní kl HMZ 1.st 1. a 3.míst matematická lympiáda Krajské sutěže: 1 akce, 12 žáků 2. a 3.míst Hlídka mladých zdravtníků 1.st. a 2.st Republikvé sutěže: 1 akce, 4 žáci Praha, cenění za prjekt Recyklhraní - delegace Envirnmentální výchva a primární prevence Ve šklním rce žáci abslvvali: 78 sprtvních, splečenských, eklgických a prtidrgvých akcí, kterých se zúčastnil celkem 3449 žáků (výstavy, výchvně-vzdělávací kncerty, přednášky, besedy, vernisáže, sběrvé akce, družební návštěvy plské škly, eklgické aktivity Rak, čištění lesparku, filmvá představení, semináře, výlety, plavání, návštěvy ZOO Ostrava, splupráce s eklgickými centry Tereza, Vita, Vernika, eklgické nástěnky škly, údržba šklní bezbariérvé zahrady a sběrvé akce. Velmi dbře se rzvíjela splupráce s PPP Karviná, SPC Ostrava, Karviná a Frýdek Místek. Tradičně dbrá splupráce byla se Stanicí mladých přírdvědců, Juventusem, Centrem a střediskem služeb šklám (besedy a šklení). Envirnmentální výchva byla úzce prpjena s pedaggickými pracvníky a Žákvským parlamentem a byla realizvána měsíčním plánem. Na jedntlivá témata navazvaly prjekty (Den Země, Nční čtení, Vda, Les, Dravci, Světvý den zvířat, Energetický audit, Pznej a chraň, Najdi svůj červený kntejner.). Žáci se již tradičně zúčastnili eklgickéh sustředění na RS Studeničné. Naše škla se již 8. rkem splupdílí na spnzrvání medvěda ušatéh v ZOO Ostrava ustanven ektým, který pdprvali žáci a pedaggvé celé škly. Zpráva hspdaření za rk 2012 Základní škla hspdařila v rce 2012 s těmit finančními prstředky: Příspěvky zřizvatele Magistrát města Karviné Příspěvky Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje Výnsy z dplňkvé činnsti Prjekt ESF Všichni chceme být úspěšní Grant Nadace ČEZ pdpra reginů Grant Nadace OKD Přátelství bez bariér Prjekt ESF Prfesní rzvj pedaggických pracvníků ZŠ U Lesa Ostatní příjmy šklné ŠD, kružky ŠD, prnájmy, úrky

12 Celkvé výnsy za rk ,56 Kč 1. prvzní dtace celkem : ,40 z th :Krajský úřad -přímé prstředky na vzdělávání ,00 Magistrát města Karviná - prvzní prstředky ,00 Magistrát města Karviná - dpisy ,00 Příspěvky FVČ,OON,prjekt ŽP,Fnd primátra ,00 Prjekt ESF - "Všichni chceme být úspěšní" ,40 Prjekt ESF "Prfesní rzvj pedaggických pracvníků" ,00 Grant Nadace ČEZ ,00 Grant Nadace OKD ,00 2. zúčtvání fndů ,60 fnd rezervní FVČ ,00 fnd rezervní - Pznej a chraň 8 000,00 fnd rezervní - envirmentální světa ,00 fnd rezervní - Šablny ,60 3.tržby za stravné ,00 4.dplňkvá činnst ,00 5.pplatky ŠD ,00 6.prnájmy ,00 7.statní ,00 8.úrky získané z BÚ 957,00 Celkvé náklady za rk ,17 Kč 1. Náklady na platy celkem: ,00 z th :náklady na platy pracvníků-limit KÚ ,00 statní zdrje-dplňkvá činnst ,00 OON- šklné, FVČ,prjekty ŽP ,00 OON- KÚ ,00 OON - Šablny ,00 OON - Prfesní rzvj pracvníků ZŠ ,00 OON - Nadace ČEZ ,00 OON - Nadace OKD ,00 2.náklady na sc.a zdrav.pj.celkem : ,00 z th : SP + ZP KÚ ,00 SP-ZP jiné zdrje ,00 3.sciální náklady FKSP celkem : ,00 z th :limit KÚ ,00 jiné zdrje 1 896,00 4.učebnice, učební texty a učební pmůcky ,00 5. statní přímé náklady (cestvné,služby,pjištění Kperativa,..) ,00 6.jiné náklady -lyžařský výcvik,škla v přírdě,plavání 4 000,00 7.statní prvzní náklady MÚ (mater.ptr.náklady DDHM) ,67 8.služby ,41 9.energie ,79 10.údržba ,30 11.statní výdaje, dpisy ,00 12.náklady dplňkvé činnsti ,00 13.náklady prjektu "Šablny" , náklady Grantu ČEZ , náklady Grantu OKD ,00 Hspdářský výsledek celkem ,83 Kč Škla v rce 2012 hspdařila s kladným hspdářským výsledkem.

13 Kmentář k tabulkám a k hlavním záměrům Bezbariérvá škla je vytížená na 56,87% plánvané kapacity. Ve šklním rce byl integrván 10 zdravtně pstižených dětí s 11-ti pedaggickými asistenty (PA). Sučástí škly je také speciální autistická třída v celkvém pčtu 5 žáků. Prblémy s financváním pedaggických asistentů i nadále přetrvávají. Opět byl ptřebné jednání s KÚ hledně dfinancvání mezd pr PA. Předpkládaný pčet žáků (360) byl dbře dhadnut (364 žáků). V následujícím šklním rce je předpklad, že se stav ustálí na čísle 355. Velmi dbře se rzvíjí příhraniční splupráce s plsku šklu ve Wdzislawi. Navázali jsme na úspěšný prjekt OKD, kterým jsme získali finance pr další splupráci. Velmi dbrá je splupráce s Obecně prspěšnu splečnstí Dbrdiní, která je nápmcná při realizaci prjektů, sutěží, splečenských a kulturních akcí přádaných šklu. Díky jejich pdpře byl úspěšně zrganizván 2.šklní splečenský ples v dmě Družby. Důležitu slžku v rganizační struktuře se stala Rada škly, která pravidelně knzultuje dění ve škle s ředitelem škly. D šklní kuchyně byla zakupena nvá průchzí myčka nádbí. Ve šklním rce byla uskutečněna reknstrukce elektrinstalace šklní družiny, čímž se výrazně zlepšily hygienické pdmínky pr pedaggy a žáky. V červenci a srpnu 2013 byla prvedena hydrizlace škly, kteru se vyřešil dluhdbé zatékání d suterénu budvy. Škla je d rku 2009 krizvým centrem MMK, všechny třídy jsu zasíťvány. Kapacitně je ale nedstatečně řešen zálhvání dat (přetížený server). Nvě byly vybaveny dvě dbrné učebny nvým nábytkem němčina a pčítačvá učebna pr 1.st Přetrvává neutěšená situace ve šklní družině, kde chybí výškvě stavitelné židle. Škla má 1 krdinátra pr ŠVP a 1 krdinátra EVVO. Šklení abslvval také metdik primární prevence. Pr autisticku třídu a integrvané žáky má škla vypracvaný ŠVP ZV LMP. Pedaggický sbr a pedaggičtí asistenti jsu náležitě prškleni. Na škle je zavedena funkce speciálníh šklníh pedagga, který krdinuje výchvně-vzdělávací činnst pedaggů, pedaggických asistentů a integrvaných žáků. Škla úspěšně realizvala piltní prgram prjektu Všichni chceme být úspěšní. Tent prjekt byl uknčen v měsíci srpnu Dalšími úspěšně zrealizvanými prjekty byly Prfesní rzvj pedaggických pracvníků škly, který byl uknčen v červenci 2013 a Grand Nadace ČEZ. Škla splnila všechny vytýčené výchvně-vzdělávací cíle, které si ve šklním rce stanvila. V rámci zkvalitnění služeb se svědčil výdejů bědů ve šklní jídelně na čipvý systém. V smi dbrných učebnách jsu umístěny interaktivní tabule a dataprjektry. Škla je vybavena digitálním ftaparátem, digitální kameru, jedním skenerem, smi tiskárnami a má 3 multifunkční kpírky. Všichni integrvaní žáci jsu vybaveni pčítačem s příslušnými výukvými prgramy. Sftwarvě převládá OS Windws XP a Windws Odlučené pracviště šklní družiny je prpjen se šklu wifi anténu. Škla má zřízenu d které je pravidelně ddáván materiál jak žákvským parlamentem, tak vyučujícími. Hlavní pslání škly byl splněn. Prjednán a schválen pedaggicku radu dne Mgr.Tmas Vlachpuls ředitel škly Prjednán a schválen Radu škly dne. Jarmila Bulejkvá předseda Rady škly

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více