Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015"

Transkript

1 Přepravní pdmínky letecké splečnsti Tunisair 2015 Všechny níže uvedené instrukce jsu určeny k zajištění vaší bezpečnsti. Najděte si něklik minut k jejich přečtení.bezpečná cesta bez btíží začíná seznámením se s vašimi pdmínkami jak cestvatele. Administrativní náležitsti Je pvinnstí všech cestujícíh, aby si patřili veškeré dklady a splnili všechny pdmínky pžadvané úřady země v den dletu, tranzitu, transferu neb příletu. Dpravce je právněn prvést kntrlu veškerých cestvních dkladů a náležitstí. Připmínáme, že je dpvědnstí každéh cestujícíh, aby se infrmval u příslušných rgánů vstupních frmalitách dané země, a ujistit se, že je jsu v suladu s celními, administrativní a zdravtní frmalitzami (zemí) přes které cestuje. Dpravce si vyhrazuje práv dmítnut k přepravě cestujícíh, který nesplňuje pžadvané cestvní náležitsti. Letecká splečnsttunisair nedpvídá za škdy neb výdaje, které cestujícímu vzniknu tím, že neddržel výše uvedené pvinnsti. Cestvní náležitsti vstupu/výstupu cizinců v Tunisku Cestvní náležitsti před dletem Musíte mít platný cestvní pas, (vstupní neb tranzitní ptvrzené vízum v případě ptřeby ), stejně jak ptvrzenu letenku.. Cestující tuniské nárdnsti mladší 18 let cestující sami neb v dprvdu jiné sby než je tec neb patrvník musí mít legální rdičvské pvlení v den dletu. Zkntrlujte si zda není vyžadván v knkrétní zemi,/ přes které budete cestvat čkvání knkrétní vakcíny. V tmt případě vemte s sebu ptvrzení vašeh čkvání. Dpravce si vyhrazuje práv dmítnut k přepravě cestujícíh, který nesplňuje pžadvané cestvní náležitsti. Tunisair nedpvídá za škdy neb výdaje, které cestujícímu vzniknu tím, že neddržel uvedené pvinnsti. Cestvní náležitsti na letišti Vyplňte c nejdříve výjezdních frmality z území, vyhnete se mžným nepříjemnstem v kntrlních bezpečnstních bdech, které mhu někdy být dluhé a můžu vás zdržet. Dstavte se k dbavení včas dle dby stanvené dpravcem. Pkud cestující při dbavení nesplní všechny náležitsti nebude přijat k nástupu d letadla.v tmt případě dpravce nenese jakukliv dpvědnst. Cestujícím, kteří se dstavili se zpžděním k dbavení je letecká splečnst právněna aplikvat strn/n shw tarifní pdmínky. Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle pdmínek platných pr danu destinaci a tarifu uvedenéh na letence Pkud zavazadla převyšují pdmínky bezplatné přepravy, cestující může být pžádán úhradu nadváhy.

2 Důležité upzrnění pr cestující Minimální čas pr dbavení Časvý limit pr dbavení je limit, d kteréh cestující není více přijat k přepravě, pkud drazí se zpžděním, jeh míst v letadle může být ptvrzen pr cestujícíh na waiting listu. Časvý limit je stanven dle druhu letu (vnitrstátní, střední a dluhé vzdálensti) Mim časvý limitu pr dbavení, samtné dbavení a nástup d letadla nejsu zaručeny. V případě neddržení časvéh limitu pr dbavení budu rezervace zpátečních letenek v bu směrech autmaticky zrušeny a místa nabídnuta cestujícím na waiting listu. Z bezpečnstních důvdů, a aby jste předešli mžnému zpždění při dbavení a celní kntrle, dpručujeme všem našim cestujícím dstavit se nejpzději 2 hdiny před dletem na letiště. Cestující, kteří přijdu se zpžděním nebudu přijati k přepravě p uzavření dbavení k letu. Odbavvací přepážky pr lety Tunisairu se zavírají 40 minut před dletem z Tuniska. Čas nástupu d letadla V čase uvedeném na palubní letence musí být cestující připraven k nástupu d letadla a nacházet se v nástupním prsru (gate) u nástupní brány určené pr daný let. Je důležité sledvat hlášení na letišti a sledvat infrmace na brazvkách. Čas dletu je přesně stanven, aby dpravce mhl zajistit všechny předpklady letu. Pkud cestující nesplnil všechny pžadavky pr přepravu, nebude přijat na palubu letadla. V tmt případě letecká splečnst nenese žádnu dpvědnst. Vůči cestujícím, kteří se dstaví se zpžděním, má letecká splečnst Tunisair práv aplikvat pdmínky strna/n shw dle platných tarifních pdmínek. Zavazadla Každý Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle destinace a zaplacených tarifních pdmínek, které jsu uvedeny na letence. Pkud zapsané zavazadl má nadváhu, cetující uhradí dplatek Dpručujeme, aby jste si pr svu cestu ybírali kvalitní zavazadla, která můžete z důvdu vaší bezpečnsti zamknut a pkud je třeba, dpručujeme extra flivé zabalení chránící zavazadla prti případnému pškzení. Zavazadla musí být značena jménem, adresu a telefním číslem vlastníka. Nezapmeňte dstranit stará značení. Extra bjemná a těžká zavazadla mhu být přepravvána cargem. Cestující s dítětěm d 2 let mhu přepravvat zdarma glfky (kčárek), které je mžn kmpletně slžit pr přepravu a dbavit u dbavvací přepážky neb je mžn vzít s sebu k letadlu, kde bude ulžen u vchdu na palubu letadla, ale v tmt přpadě nenese letecká splečnst dpvědnst za jakékliv pškzení. Bezplatná zavazadla Každý Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle destinace, zaplacených tarifních pdmínek, které jsu uvedeny na letence. Dítětem d 2 let se rzumí dítě ve věku d narzení d dvršení 2. rku živta. V případě zpátečníh letu je rzhdným časem datum návratu..dítě d 2 let nemá nárk na vlastní sedadl a na bčerstvení a je přepravván na klíně dprvázející sby. Má nárk na jedn bezplatné zavazdl d 10 kg. Pkud má cestující nadměrné zavazadl, je pžadván dplatek

3 Kabinvé zavazadl Mnžství příručních kabinvých zavazadel je limitván vaší přepravní třídu Cestující v eknmické třídě mhu přepravvat bezplatně jeden kus kabinvéh zavazadla jehž rzměry nepřesahují 115CM = 50 X 40 X 25 (délka +šířka + výška a neváží více než 08 kg plus příslušenství Cestující v bussines třídě mhu přepravvat bezplatně dva kusy kabinvých zavazadel jejiž rzměry nepřesahují 115CM = 50 X 40 X 25 (délka +šířka + výška a neváží více než 10 kg plus příslušenství Ve vašich kabinvých zavazadlech se nesmí přepravvat nebezpečné předměty (zbraně, nůžky,nže atd.) byly by vám debrány při bezpečnstní kntrle a přepravce nebere za ně žádnu dpvědnst.. Objemné zavazadl neb křehká zavazadla mhu být přijata k přepravě v kabině letadla za pdmínky kupě jedné sedačky navíc (extra seat)předem zaplacené. Příslušenství pvlená na palubě letadla ; Kabelka,přehrávač, ftaparát, taška na plenky laptp deštník Pití zakupené p bezpečnstní kntrle Zbží nakupené v Duty Free Skládací dětský kčárek Cestující s dítětěm d 2 let mhu přepravvat zdarma glfky (kčárek), které je mžn kmpletně slžit pr přepravu a devzdat u dbavení, je též mžn vzít s sebu k letadlu, kde bude ulžen u vchdu na palubu letadla avšak v tmt případě letecká spečnst nedpvídá za jakékliv pškzení kčátku/glfek. Zavazadla v zavazadlvém prstru Každý Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle destinace, zaplacených tarifních pdmínek, které jsu uvedeny na letence Dítě d méně než 2 rky nemá nárk na vlastní sedadl a na bčerstvení a je přepravván na klíně dprvázející sby. Má nárk na jedn bezplatné zavazadl d 10 kg. Pkud má cestující nadměrné zavazadl, je pžadván dplatek Sprtvní vybavení a hudební nástrje Tunisair přijímá k přepravě hudební nástrje a sprtvní vybavení (glf, ptápěčské, lyže, kla). Všechny výše uvedené plžky musí být zabaleny z bezpečnstních důvdů pr zapsání v zavazadlvém prstru neb na palubě, mají určený zvláštní rzměrvý, hmtný a mnžstevní limit. Z tht důvdu je nutné nahlášení již při rezervaci letenky jaký typ sprtvníh neb hudebníh vybavení se jedná, aby byl mžné bdržet pvlení. Glfvé vybavení Každý cestující má práv na nadváhu 15 kg pr přepravu glfvéh vybavení (glfvý vak s hlemi a bty) navíc k zavazadlu zdarma glfvé vybavení znamená glfvý vak a jeden pár bt který nepřesáhne hmtnst 15kg :

4 Lvecké vybavení Lvecké ptřeby a munice se přepravuje puze v nákladvém prstru a musí být přepravvány v tvrdém, přesně značeném balu Celkvá hmtnst munice přepravvaná jedním cestujícím nesmí být vyšší než 05 kg (bsah a kntejner) Cestující ve skupině musí každý cestující mít svu vlastní munici v zavazadle, žádné zavazadl nesmí přesáhnut 05kg. výbušné neb zápalné látky jsu zakázány. Cestující s dítětem Dítě d 2 let Dítětem d 2 let se rzumí dítě ve věku d narzení d dvršení 2. rku živta. V případě zpátečníh letu je rzhdným časem datum návratu. Dítě d 2 let nemá nárk na vlastní sedadl a na bčerstvení a je přepravván na klíně dprvázející sby, má nárk na jedn zavazadl d 10kg d určené destinace. Cestující s dítětěm d 2 let mhu přepravvat zdarma glfky (kčárek), které je mžn kmpletně slžit pr přepravu a předání u dbavení, je též mžn vzít s sebu k letadlu, kde bude ulžen u vchdu na palubu letadla, avšak v tmt případě letecká splečnst neručí za jakékliv pškzení. Jeden cestující může cestvat puze s jedním dítětem d 2 let. Dítě 02 a více Všichni cestujíc d věku 02 let a více musí mít samstatnu sedačku v případě cesty s letecku splečnstí Tunisair Nedprvázené děti Děti ve věku 5 až 12 let mhu cestvat bez dprvdu dspělé sby (nedprvázené dítě UM), přijetí pdléhá suhlasu přepravce v mmentě rezervace letenky, minimálně 48 hdin před vystavením letenky Pkud kupíte letenku přes internet, můžete frmulvat žádst a bdržet pvlení d letecké splečnsti e/mailem na neb kntaktvat naše speciální pracviště Dprava nezletilých, nedprvázených dětí na palubě Tunisairu bude ptvrzena za těcht rezervačních pdmínek: Dítě je dprvázen na letiště rdičem neb dspělu sbu dpvědnu za dítě Rdiče neb zdpvědná dspělá sba musí vyplnit a pdepsat příslušný frmulář (infrmační) s uvedením detailů, kd bude dítě vyzvedávat při příletu. Frmulář pdepisují rdiče při prdeji letenky. Věk dítěte se stanví k datu zapčetí cesty Dítě má během letu u sebe psané infrmace a kntakty na sby dpvědné za přijetí v místě příletu Před předáním dítěte dspělé sbě dpvědné za vyzvednutí p příletu na letišti, pracvník letiště musí bdržet identifikaci čekající sby a její pdpis Omezení v přepravě zavazadel Objemná a těžká zavazadla musí být přepravvána letecku nákladvu přepravu Z bezpečnstních důvdů je zakázán umísťvat d vašich zavazadel expldující, hřlavé, žíravinvé,radiaktivní, magnetické látky jakž i zbží křehké, pdléhající zkáze či zakázané (viz bd zakázané látky) Z bezpečnstních důvdů nejsu přijímána zavazadla třetí sbu. Následující plžky musí být vždy přepravvány v kabinvéh zavazadla a dpravce nenese dpvědnst za ztrátu neb pškzení křehké předměty (vázy, brazy, malý hudební nástrj apd

5 Vzácné předměty Peníze, kreditní karty, šeky Elektrnická zařízení (ntebk, ftaparát, mbilní telefn,elektrnické hry atd.) Osbní dkumenty (služební, sbní, identifikační dkumenty) Tituly/hdnty Klíče d auta, bydliště Šperky Léky Ptraviny pdléhající zkáze Při běžném zacházení se zavazadly během cesty mhu tat zavazadla vykazvat známky ptřebení. Stejně jak většina velkých leteckých splečnstí, nepřebíráme žádnu dpvědnst za běžné ptřebení dbavených zavazadel. Klečka neb pěrné nhy Ztracené tahací šňůry Malé řezy a škrábance Škdy vyplývající z přeplnění Pškzení zatahvacích úchytů (Zipů) zavazadla Předměty pdléhající zkáze a křehké Špatně zabalené plžky či neslučitelné s přepravu Škdy vyplývající z kntrl na bezpečnst dpravy (TSA) Zakázané plžky Z důvdu bezpečnsti je zakázán přepravvat ve vašich zavazadlech následující materiály a prdukty. V případě nálezu při kntrle budu vyjmuty a přepravce nezajišťuje jakukliv dpvědnst při ztrátě neb pškzení. výbušniny Zábavná pyrtechnika Stlačený plyn Radiaktivní látky Organické perxidy a xidanty, Txické prdukty žíraviny Hřlavé kapaliny a tuhé látky Tpné plžky, lampy pr ptápění zbraně Ostré předměty Pkud zjistíte ztrátu, zničení neb pškzení zapsanéh zavazadla p vašem příletu: Vaše zavazadl se zpzdil, je pškzené a / neb ukradené. Stáhněte si reklamační prtkl ve frmátu PDF, a pstupujte ve vyplňvání pdle pkynů na tmt dkumentu

6 Je nezbytně nutné, aby cestující učinil prhlášení ve stejný den příletu. Tt prhlášení musí být prveden před puštěním celníh prstru v místě raklamací zavazadel na letišti. Na základě Varšavské úmluvy Tunisair aplikuje ujednané pdmínky, náhrada se vypčítává na základě hdnty a běžnéh ptřebení zavazadla. Úmluva stanvuje, že p uplynutí 21 dní je zavazadl prhlášen za ztracené Pkud chcete pjistit zavazadla pr jejich skutečnu hdntu, máte mžnst uzavřít pjištění d sukrmé pjišťvny. V případě nehdy, byste se pak měli bráti na pjišťvnu, pr případnu kmpenzaci. Míra dpvědnsti dpravce v případě ztráty, zničení neb pškzení zapsanéh zavazadla: Splečnst nenese dpvědnst v případě ztráty neb pškzení zbží, které byl přepravván v nákladvém prstru: křehké předměty (vázy,brazy,hudební nástrje, atd.) cenné předměty, peníze,kreditní karty,šeky, ntebky,kamery,ftaparáty, mbilní telefny, elektrnické přístrje,sbní dklady, služební dkumenty, klíče, šperky, léky, jídl pdléhající rychlé zkáze (ptraviny čerstvé neb mražené, vce,zelenina, mas, ryby, drůbež, pečiv, květiny zůznéh druhu ) Při běžném zacházení během cestvání, zavazadla mhu vykazvat známky ptřebení. Stejně jak většina leteckých splečnstí, nepřebíráme žádnu dpvědnst za nrmální ptřebení dbavená zavazadla, jak například: Klečka neb pěrné nhy Ztracené tahací šňůry Malé řezy a škrábance Škdy vyplývající z přeplnění Pškzení zatahvacích úchytů (Zipů) zavazadla Předměty pdléhající zkáze a křehké Špatně zabalené plžky či neslučitelné s přepravu Škdy vyplývající z kntrl na bezpečnst dpravy (TSA) Speciální pžadavky! Pkud máte speciální pžadavek, který nám chcete známit (např. individuální příruční zavazadl, speciální stravu, zvláštní sedadl, Extra Seat, zvláštní ptřeby, speciální pmc... atd), musíte pdat žádst v předstihu, nejméně 48 hdin před vystavením letenky dmluvte se s vaší bvyklu cestvní kanceláří. Pkud si kupujete letenku přes internet, zašlete váš speciální pžadavek e/mailem na následující adresu : neb nás kntaktujte na následujícím telefním čísle: Cestující se zvláštními ptřebami Přeprava nedprvázených dětí, cestující se sníženu phyblivstí, těhtné ženy, sby nemcné neb statní cestující, kteří ptřebují zvláštní servis (cestující na nsítkách, kteří ptřebují kyslík během letu, asistenční psi), dmácí zvířata, která pdléhají suhlasu dpravce v mmentu rezervace letenky minimálně 48 hdin před vystavením letenky nahlašte ve vaší bvyklé cestvní kanceláři Pkud si kupujete letenku přes internet, zašlete váš speciální pžadavek e/mailem na následující adresu : neb nás kntaktujte na následujícím telefním čísle:

7 Cestující se sníženu phyblivstí Pkud je Vaše phyblivst snížena v důsledku zdravtníh pstižení (smyslvéh neb mtrickéh, trvalé neb dčasné) neb jakéhkliv jinéh vývjvé pstižení, neb příčiny věku, tam kde stav vyžaduje, dpvídající pzrnst Tunisair vynalží své maximální úsilí, aby vám pskytl pmc přiměřenu vašim ptřebám, a t jak na letištích, tak na palubách letadel, které vyknávají kvalifikvaní pracvníci, kteří mají speciální šklení na pdbné situace. Rezervujte si letenku s ptřebnu asistencí Abychm mhli zajistit c nejlépe vaši péči, je důležité, aby jste si pžádali pmc v dbě rezervace letenky nejméně 48 hdin před dletem Přijetí cestujícíh se sníženu phyblivstí (PMR) musí být nahlášen v mmentě rezervace letenky, minimálně 48 hdin před vystavením. Pžadavky můžete vznést:: Ve vaší cestvní kanceláři Přes call centrum Tunisair, e/mailem na adrese: neb kntaktvat naše speciální rezervační služby na čísle : ( ) Pr některé asistenční služby (cestující na vzíku, s asistenčním psem atd.) je třeba vyplnit infrmační frmulář na letišti Asistence cestujícím se sníženu phyblivstí začíná d příjezdu na letiště až p pslední příletvé letiště Bude vám pskytnuta asistence d bdu vchdu na letiště až p registraci na váš let u přepážky Pkud jste dprvázen průvdcem, budeme se snažit, aby seděl na sedačce vedle vás Ve věci statníh zdravtníh vybavení, Tunisair vám umžní přepravu až dvu kusů vybavení pr cestující se sníženu phyblivstí, včetně elektrické invalidníh vzíku, je nutné tt nahlásit 48 hdin, aby byl mžné rezervvat ptřebný prstr, z důvdu zajištění dle bezpečnstních předpisů Pkud pužíváte invalidní vzík, invalidní vzík musí být ulžen v zavazadlvém prstru. Na palubě chartervých letů letecké splečnsti Tunisair není dvlen přepravvat asistenčníh psa a jakákliv zvířata. Při nástupu d letadla Pdle infrastruktury letiště a typu letadla, vaše bavení může být prveden přednstně, pžádejte persnál letiště, bude vám umžněn sedět v phdlí a navázat kntakt s psádku před nástupem dalších cestujících. Pkud chcete pužít váš invalidní vzík a dpravit se jím až ke vstupu d letadla, bude pté předán sbě na palubě, která se pstará t, aby vám h předala při příletu zpět při výstupu z letadla. Přeprava invalidníh vzíku je zdarma Na palubě Náš palaubní persnál vám rád zdpví dtazy týkající se pmci na plaubě Při příletu Pkud budete přistávat na letišti v EU, vaše ptřeby budu sděleny v předstihu, persnál letiště bdrží infrmaci pžadvané pmci a zajistí servis. Mim Evrpsku unii, kde nařízení 1107/2006 se nepužívá pr pmc na zemi, Tunisair vám pskytne pmc vhdnými způsby, aby vyhvěl vašim ptřebám. Zařízení pr sbní mbilitu, jak jsu invalidní vzíky, které patří k cestujícím s mezenu phyblivstí jsu vylženy přednstně Zvláštní pdmínky Osbám s chrnickými chrbami či chrbami ppsanými níže, dpručujeme, aby se své cestě pradili před bjednáním letenky se svým lékařem: Prblémy kardivaskulární Chrnické prblémy dýchací Těžká anémie

8 Těžká chdkrevnst, nestabilní diabetes, rakvina Osby pdléhající imunsupresivní léčbě Osba, jejíž způsbilst k cestvání může být zpchybněna z jakéhkliv důvdů Dpručujeme cestujcím, kteří užívají nějaké léky, aby si je vzali s sebu d kabinvéh zavazadla Osby se zdravtním smyslvým pstižením Infrmujte nás prsím v dbě rezervace letenky, pkud budete ptřebvat zvláštní pmc, a znamte nám předem, váš pžadavek. Připmínáme, že na palubě chartervých letů není dvlen přepravvat asistenční i jakákliv jiná zvířata. Pkud kupujete letenku přes internet, pžádejte pmc na následující e/mailvé adrese neb kntaktujte náš speciální servis na telefních číslech ( ) Jestliže slepý pasažér cestuje se svým psem jak průvdce, je přepravván v kabině bezplatně a bez klece za předpkladu, že jde pravidelnu linku pervanu letecku splečnstí Tunisair, a že: že cestující je závislý na psvi že je předlžen certifikát vyšklení psa že pes je p celu dbu letu u nhu cestujícíh, má náhubek a nezabírá sedačku Těhtné ženy Přijetí těhtných žen na linkách Tunisairu je pvlen za následujících pdmínek: (Přijetí těhtných žen k přepravě pdléhá předchzímu suhlasu dpravce v mmentě rezervac letenky) Těhtné ženy, které přesáhly 6 měsíc těhtenství musí předlžit lékařské ptvrzení s uvedením pčtu týdnů těhtenství, tt ptvrzení nesmí být starší než 7 dní před dletem. Těhtné ženy jsu přijímány k přepravě na linkách Tunisairu až d 8 měsíce těhtenství. Tt svědčení musí bsahvat: měsíc těhtenství v dbě cesty a zmiňující absenci chrbnéh stavu. Jen zdravtnický pracvník může určit zdravtní stav těhtné. V případě kmplikací v těhtenství musí mít těhtná cestující lékařské ptvrzení, které jí pravňuje k cestě, bez hledu na měsíc těhtenství V devátém měsící těhtná žena nemůže cestvat, pvlen je puze v případě, že je dprvázena svým šetřujícím lékařem. Dprava nvrzenců a žen p prdu Nvrzenci starší 7 dnů d narzení musí mít s sebu lékařské ptvrzení. Ženy cestující 7 dni p prdu musí mít s sebu lékařské ptvrzení CESTOVÁNÍ NA NOSÍTKÁCH Přijetí cestujcích na nsítkách pdléhá pvlení dpravce v mmentě rezervace letenky, minimálně 72 hdin před dletem Pkud kupujete letenku přes internet, pžádejte suhlas na následující e/mailvé adrese neb kntaktujte náš speciální servis na telefních číslech ( ) ! Pdrbnsti sanitce, která zajistí sbní dpravu cestujícíh k dletu a příletu (krprace, půvdní a cílvé nemcnice), musí být na bjednávku.

9 ! Cestující na nsítkách jsu pvleni na palubě, puze v případě dprvdu jinu sbu, jejíž sedačka je vyhrazena vedle pacienta a pdléhá následujícím pdmínkám: Pacient cestující na nsítkách musí být dprvázen lékařem neb zdravtníkem, neb příbuzným nemcnéh cestujícíh pkud během celéh letu není vyžadvána zvláštní péče. Předlžení lékařskéh ptvrzení d šetřujícíh lékaře, musí bsahvat úplnu lékařsku zprávu zdravtním stavu pacienta, s uvedením, že cesta na nsítkách nepředstavuje žádné rizik pr pacienta neb statní cestující. POTŘEBA KYSLÍKU NA PALUBĚ Obecně platí, že je nutné, aby v tmt případě cestující cestval s sbu, která umí aplikvat kyslík, neklépe lékař neb zdravtní sestra. Cestujcí může cestvat sám v případě, že je schpen aplikvat kyslík sám, tt je třeba dlžit pvlením d zdravtnických služeb Lékařské pvlení musí bsahvat příjmení, jmén, věk, ptřebu kyslíku a pčet lahví s kyslíkem Pužití ddanéh kslíku pasažérem je zakázán. Tunisair dispnuje v základu výší 4l/mn. Všechny láhve jsu ddávány s masku s jedntnu velikstí. Upzrnění: neexistuje maska pr děti mladší 2 rky. Přijetí těcht přístrjů pdléhá zvláštním pdmínkám Pr bdržení více infrmací, kntaktujte naše call centrum na následujících číslech :( ) Dprava dmácích zvířat Některá dmácí zvířata (psi, kčky a malí ptáci) mhu být přepravváni na palubě letadla na pravidlné lince puze s výjimku chartervých letů, na základě zvláštních pdmínek: Cestující musí známit tut skutečnst 48 hdin před vystavením letenky a bdržet pvlení. Pkud si kupujete letenku přes internet zašlete si žádst pvlení e/mailem Neb kntaktujte naše rezervační ddělení (Cas Spéciaux), aux numérs suivants :(00216) Zvíře musí být umístěn d kntejneru (krabice, kšík) pevný, vzdušný, velikst nesmí přesáhnut 115 cm (55x40x20cm) Zvířata musí mít správné dklady, například zdravtní certifikát, čkvání, ptvrzené zdravtním persnálem s pvlením vstupu d místa příletu neb transitu. Za Zvířata přepravvaná v kabinvém neb zavazadlvém prstru je vyžadván dplatek za přespčetná zavazadla. Váha zvířete a kntejneru není zahrnuta d váhy zavazadel cestujícíh. Pkud celkvá váha nedpvídá předepsané minimální váze dle předpisů, přeprava bude dmítnuta. Pkud jde ptáky, klece musí být pevné a žrádl a vda musí být zabezpečena tak, aby nedšl k převrhnutí. Krmě th klec by měla být zakryta. V žádném případě nebude přijat zvíře, které má zvláštní charakteristiku, zápach, atd, je pvinnstí dpravce bránit cestující a psádku Zvíře musí cestvat s cestujícím, aniž by dcházel k nephdlí cestující p jeh bku Přijetí zvířete k přepravě je za pdmínky, že cestujcí za něj přejímá veškeru zdpvědnst. Dpravce nenese žádnu dpvědnst za zranění, ztrátu, zpždění, nemc neb smrt zvířete, pkud vstup neb průjezd je dmítnuta v zemi, státu neb území ZVÍŘATA NA PALUBĚ Některá dmácí zvířata (psi, kčky a malí ptáci) mhu být přepravváni na palubě letadla na pravidelné lince s výjimku chartervých letů, na základě zvláštních pdmínek Cestujcí musí nahlásit zvíře v mmentě rezervace cesty, minimálně 48 hdin předem. Zvíře nesmí přesáhnut hmtnst 08 kg,včetně kntejneru (vyjímku jsu vdící psi pr neslyšící) Od hmtnsti 08kg může být zvíře přepravván v zavazadlvém prstru, pdmínkách se infrmujte v mmentě rezervace letenky. Přijetí zvířete k přepravě je na základě ptvrzení, že cestujcí nese plnu dpvědnstl Vdící psi, jakž i jejich klece a žrádl dprvázející zrakvě, sluchvě neb tělesně pstižené cestující, je prváděna bezplatně krmě příspěvku nrmálníh přepravu zavazadel, na které se vztahují předpisy dpravce. (Uveďte znevýhdnění

10 Dpravce nenese žádnu dpvědnst za zranění, ztrátu, zpždění, nemc neb smrt těcht zvířat, pkud vstup neb průjezd je dmítnuta v zemi, státu neb území Zvířata v nákladvém prstru Cestujcí musí nahlásit přepravu zvířete bv mmentě rezervace (48 hdin předem) puze na pravidelné lince s výjimku chartervých letů. Aby byl přijat, musí být zvíře umístěn d bezpečnéh kntejneru (rbustnsti, pdlahvéh těsnění, uzávěru, větrání) a vhdnsti dle veliksti zvířete. Hmtnst zvířete a jeh balu nesmí překrčit 32 kg celkem., Kntejner musí mít štítek se jménem a adresu majitele Jakýkliv pškzený bal, nebude přijat k registraci (pkud nebude v dbrém prvzním stavu). V kntejneru nesmí být také sen neb sláma. Pkud je přijímán jak zavazadl, přepravvané zvíře v kleci bsahující jídl, nebude zahrnut d vlné váhy zavazadlau na zavazadla cestujícíh, ale představují nadváhu, za kteru bude muset cestující uhradit. platné jízdné Přijetí zvířete k přepravě je na základě ptvrzení, že cestujcí nese plnu dpvědnstl Dpravce nenese žádnu dpvědnst za zranění, ztrátu, zpždění, nemc neb smrt těcht zvířat, pkud vstup neb průjezd je dmítnuta v zemi, státu neb území Psi následujích ras nejspu přijímány k přepravě Tunisairem Pit Bull, Bwer Bull, Rttweiler et Tza Inu. TUNISAIR K VAŠIM SLUŽBÁM Prdej přes Internet. Pkud máte ptíže při pužívání našich nline služby: Rezervace, změna, kupit, atd. můžete nás kntaktvat e/mailem na adrese Kntaktní centrum Pr prvedení rezervace neb se infrmvat, můžete nás kntaktvat na následujícíh telefních číslech suivants :(00216) Numér Platine : Pkud máte zvláštní pžadavek (zvláštní kabinvé zavazadl, přeprava dmácíh zvířete, zvláštní jídl,zvláštní sedačka, extra sedačka, zvláštní ptřeby (nedprvázené děti U.M., cestujcí se sníženu phyblivstí, nemcní s ptřebu kyslíku ), zrakvě pstižené sby, cestujcí vyžadující asistenci, přeprava nvrzeňat, přeprava těhtných std..) musíte známit tut skutečnst 48 hdin před vystavením letenky u vaší cestvní kanceláře a bdržet pvlení. Pkud si kupujete letenku přes internet zašlete si žádst pvlení e/mailem Neb kntaktujte naše rezervační ddělení (Cas Spéciaux), aux numérs suivants :(00216) Tent dkument byl vlně přelžen s riginálu Přepravních pdmínek letecké splečnsti Tunisair z francuzeskéh jazyka. Jeh plné znení v rigináli přikládáme:

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více