Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015"

Transkript

1 Přepravní pdmínky letecké splečnsti Tunisair 2015 Všechny níže uvedené instrukce jsu určeny k zajištění vaší bezpečnsti. Najděte si něklik minut k jejich přečtení.bezpečná cesta bez btíží začíná seznámením se s vašimi pdmínkami jak cestvatele. Administrativní náležitsti Je pvinnstí všech cestujícíh, aby si patřili veškeré dklady a splnili všechny pdmínky pžadvané úřady země v den dletu, tranzitu, transferu neb příletu. Dpravce je právněn prvést kntrlu veškerých cestvních dkladů a náležitstí. Připmínáme, že je dpvědnstí každéh cestujícíh, aby se infrmval u příslušných rgánů vstupních frmalitách dané země, a ujistit se, že je jsu v suladu s celními, administrativní a zdravtní frmalitzami (zemí) přes které cestuje. Dpravce si vyhrazuje práv dmítnut k přepravě cestujícíh, který nesplňuje pžadvané cestvní náležitsti. Letecká splečnsttunisair nedpvídá za škdy neb výdaje, které cestujícímu vzniknu tím, že neddržel výše uvedené pvinnsti. Cestvní náležitsti vstupu/výstupu cizinců v Tunisku Cestvní náležitsti před dletem Musíte mít platný cestvní pas, (vstupní neb tranzitní ptvrzené vízum v případě ptřeby ), stejně jak ptvrzenu letenku.. Cestující tuniské nárdnsti mladší 18 let cestující sami neb v dprvdu jiné sby než je tec neb patrvník musí mít legální rdičvské pvlení v den dletu. Zkntrlujte si zda není vyžadván v knkrétní zemi,/ přes které budete cestvat čkvání knkrétní vakcíny. V tmt případě vemte s sebu ptvrzení vašeh čkvání. Dpravce si vyhrazuje práv dmítnut k přepravě cestujícíh, který nesplňuje pžadvané cestvní náležitsti. Tunisair nedpvídá za škdy neb výdaje, které cestujícímu vzniknu tím, že neddržel uvedené pvinnsti. Cestvní náležitsti na letišti Vyplňte c nejdříve výjezdních frmality z území, vyhnete se mžným nepříjemnstem v kntrlních bezpečnstních bdech, které mhu někdy být dluhé a můžu vás zdržet. Dstavte se k dbavení včas dle dby stanvené dpravcem. Pkud cestující při dbavení nesplní všechny náležitsti nebude přijat k nástupu d letadla.v tmt případě dpravce nenese jakukliv dpvědnst. Cestujícím, kteří se dstavili se zpžděním k dbavení je letecká splečnst právněna aplikvat strn/n shw tarifní pdmínky. Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle pdmínek platných pr danu destinaci a tarifu uvedenéh na letence Pkud zavazadla převyšují pdmínky bezplatné přepravy, cestující může být pžádán úhradu nadváhy.

2 Důležité upzrnění pr cestující Minimální čas pr dbavení Časvý limit pr dbavení je limit, d kteréh cestující není více přijat k přepravě, pkud drazí se zpžděním, jeh míst v letadle může být ptvrzen pr cestujícíh na waiting listu. Časvý limit je stanven dle druhu letu (vnitrstátní, střední a dluhé vzdálensti) Mim časvý limitu pr dbavení, samtné dbavení a nástup d letadla nejsu zaručeny. V případě neddržení časvéh limitu pr dbavení budu rezervace zpátečních letenek v bu směrech autmaticky zrušeny a místa nabídnuta cestujícím na waiting listu. Z bezpečnstních důvdů, a aby jste předešli mžnému zpždění při dbavení a celní kntrle, dpručujeme všem našim cestujícím dstavit se nejpzději 2 hdiny před dletem na letiště. Cestující, kteří přijdu se zpžděním nebudu přijati k přepravě p uzavření dbavení k letu. Odbavvací přepážky pr lety Tunisairu se zavírají 40 minut před dletem z Tuniska. Čas nástupu d letadla V čase uvedeném na palubní letence musí být cestující připraven k nástupu d letadla a nacházet se v nástupním prsru (gate) u nástupní brány určené pr daný let. Je důležité sledvat hlášení na letišti a sledvat infrmace na brazvkách. Čas dletu je přesně stanven, aby dpravce mhl zajistit všechny předpklady letu. Pkud cestující nesplnil všechny pžadavky pr přepravu, nebude přijat na palubu letadla. V tmt případě letecká splečnst nenese žádnu dpvědnst. Vůči cestujícím, kteří se dstaví se zpžděním, má letecká splečnst Tunisair práv aplikvat pdmínky strna/n shw dle platných tarifních pdmínek. Zavazadla Každý Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle destinace a zaplacených tarifních pdmínek, které jsu uvedeny na letence. Pkud zapsané zavazadl má nadváhu, cetující uhradí dplatek Dpručujeme, aby jste si pr svu cestu ybírali kvalitní zavazadla, která můžete z důvdu vaší bezpečnsti zamknut a pkud je třeba, dpručujeme extra flivé zabalení chránící zavazadla prti případnému pškzení. Zavazadla musí být značena jménem, adresu a telefním číslem vlastníka. Nezapmeňte dstranit stará značení. Extra bjemná a těžká zavazadla mhu být přepravvána cargem. Cestující s dítětěm d 2 let mhu přepravvat zdarma glfky (kčárek), které je mžn kmpletně slžit pr přepravu a dbavit u dbavvací přepážky neb je mžn vzít s sebu k letadlu, kde bude ulžen u vchdu na palubu letadla, ale v tmt přpadě nenese letecká splečnst dpvědnst za jakékliv pškzení. Bezplatná zavazadla Každý Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle destinace, zaplacených tarifních pdmínek, které jsu uvedeny na letence. Dítětem d 2 let se rzumí dítě ve věku d narzení d dvršení 2. rku živta. V případě zpátečníh letu je rzhdným časem datum návratu..dítě d 2 let nemá nárk na vlastní sedadl a na bčerstvení a je přepravván na klíně dprvázející sby. Má nárk na jedn bezplatné zavazdl d 10 kg. Pkud má cestující nadměrné zavazadl, je pžadván dplatek

3 Kabinvé zavazadl Mnžství příručních kabinvých zavazadel je limitván vaší přepravní třídu Cestující v eknmické třídě mhu přepravvat bezplatně jeden kus kabinvéh zavazadla jehž rzměry nepřesahují 115CM = 50 X 40 X 25 (délka +šířka + výška a neváží více než 08 kg plus příslušenství Cestující v bussines třídě mhu přepravvat bezplatně dva kusy kabinvých zavazadel jejiž rzměry nepřesahují 115CM = 50 X 40 X 25 (délka +šířka + výška a neváží více než 10 kg plus příslušenství Ve vašich kabinvých zavazadlech se nesmí přepravvat nebezpečné předměty (zbraně, nůžky,nže atd.) byly by vám debrány při bezpečnstní kntrle a přepravce nebere za ně žádnu dpvědnst.. Objemné zavazadl neb křehká zavazadla mhu být přijata k přepravě v kabině letadla za pdmínky kupě jedné sedačky navíc (extra seat)předem zaplacené. Příslušenství pvlená na palubě letadla ; Kabelka,přehrávač, ftaparát, taška na plenky laptp deštník Pití zakupené p bezpečnstní kntrle Zbží nakupené v Duty Free Skládací dětský kčárek Cestující s dítětěm d 2 let mhu přepravvat zdarma glfky (kčárek), které je mžn kmpletně slžit pr přepravu a devzdat u dbavení, je též mžn vzít s sebu k letadlu, kde bude ulžen u vchdu na palubu letadla avšak v tmt případě letecká spečnst nedpvídá za jakékliv pškzení kčátku/glfek. Zavazadla v zavazadlvém prstru Každý Cestující má práv na bezplatnu přepravu zavazadel dle destinace, zaplacených tarifních pdmínek, které jsu uvedeny na letence Dítě d méně než 2 rky nemá nárk na vlastní sedadl a na bčerstvení a je přepravván na klíně dprvázející sby. Má nárk na jedn bezplatné zavazadl d 10 kg. Pkud má cestující nadměrné zavazadl, je pžadván dplatek Sprtvní vybavení a hudební nástrje Tunisair přijímá k přepravě hudební nástrje a sprtvní vybavení (glf, ptápěčské, lyže, kla). Všechny výše uvedené plžky musí být zabaleny z bezpečnstních důvdů pr zapsání v zavazadlvém prstru neb na palubě, mají určený zvláštní rzměrvý, hmtný a mnžstevní limit. Z tht důvdu je nutné nahlášení již při rezervaci letenky jaký typ sprtvníh neb hudebníh vybavení se jedná, aby byl mžné bdržet pvlení. Glfvé vybavení Každý cestující má práv na nadváhu 15 kg pr přepravu glfvéh vybavení (glfvý vak s hlemi a bty) navíc k zavazadlu zdarma glfvé vybavení znamená glfvý vak a jeden pár bt který nepřesáhne hmtnst 15kg :

4 Lvecké vybavení Lvecké ptřeby a munice se přepravuje puze v nákladvém prstru a musí být přepravvány v tvrdém, přesně značeném balu Celkvá hmtnst munice přepravvaná jedním cestujícím nesmí být vyšší než 05 kg (bsah a kntejner) Cestující ve skupině musí každý cestující mít svu vlastní munici v zavazadle, žádné zavazadl nesmí přesáhnut 05kg. výbušné neb zápalné látky jsu zakázány. Cestující s dítětem Dítě d 2 let Dítětem d 2 let se rzumí dítě ve věku d narzení d dvršení 2. rku živta. V případě zpátečníh letu je rzhdným časem datum návratu. Dítě d 2 let nemá nárk na vlastní sedadl a na bčerstvení a je přepravván na klíně dprvázející sby, má nárk na jedn zavazadl d 10kg d určené destinace. Cestující s dítětěm d 2 let mhu přepravvat zdarma glfky (kčárek), které je mžn kmpletně slžit pr přepravu a předání u dbavení, je též mžn vzít s sebu k letadlu, kde bude ulžen u vchdu na palubu letadla, avšak v tmt případě letecká splečnst neručí za jakékliv pškzení. Jeden cestující může cestvat puze s jedním dítětem d 2 let. Dítě 02 a více Všichni cestujíc d věku 02 let a více musí mít samstatnu sedačku v případě cesty s letecku splečnstí Tunisair Nedprvázené děti Děti ve věku 5 až 12 let mhu cestvat bez dprvdu dspělé sby (nedprvázené dítě UM), přijetí pdléhá suhlasu přepravce v mmentě rezervace letenky, minimálně 48 hdin před vystavením letenky Pkud kupíte letenku přes internet, můžete frmulvat žádst a bdržet pvlení d letecké splečnsti e/mailem na neb kntaktvat naše speciální pracviště Dprava nezletilých, nedprvázených dětí na palubě Tunisairu bude ptvrzena za těcht rezervačních pdmínek: Dítě je dprvázen na letiště rdičem neb dspělu sbu dpvědnu za dítě Rdiče neb zdpvědná dspělá sba musí vyplnit a pdepsat příslušný frmulář (infrmační) s uvedením detailů, kd bude dítě vyzvedávat při příletu. Frmulář pdepisují rdiče při prdeji letenky. Věk dítěte se stanví k datu zapčetí cesty Dítě má během letu u sebe psané infrmace a kntakty na sby dpvědné za přijetí v místě příletu Před předáním dítěte dspělé sbě dpvědné za vyzvednutí p příletu na letišti, pracvník letiště musí bdržet identifikaci čekající sby a její pdpis Omezení v přepravě zavazadel Objemná a těžká zavazadla musí být přepravvána letecku nákladvu přepravu Z bezpečnstních důvdů je zakázán umísťvat d vašich zavazadel expldující, hřlavé, žíravinvé,radiaktivní, magnetické látky jakž i zbží křehké, pdléhající zkáze či zakázané (viz bd zakázané látky) Z bezpečnstních důvdů nejsu přijímána zavazadla třetí sbu. Následující plžky musí být vždy přepravvány v kabinvéh zavazadla a dpravce nenese dpvědnst za ztrátu neb pškzení křehké předměty (vázy, brazy, malý hudební nástrj apd

5 Vzácné předměty Peníze, kreditní karty, šeky Elektrnická zařízení (ntebk, ftaparát, mbilní telefn,elektrnické hry atd.) Osbní dkumenty (služební, sbní, identifikační dkumenty) Tituly/hdnty Klíče d auta, bydliště Šperky Léky Ptraviny pdléhající zkáze Při běžném zacházení se zavazadly během cesty mhu tat zavazadla vykazvat známky ptřebení. Stejně jak většina velkých leteckých splečnstí, nepřebíráme žádnu dpvědnst za běžné ptřebení dbavených zavazadel. Klečka neb pěrné nhy Ztracené tahací šňůry Malé řezy a škrábance Škdy vyplývající z přeplnění Pškzení zatahvacích úchytů (Zipů) zavazadla Předměty pdléhající zkáze a křehké Špatně zabalené plžky či neslučitelné s přepravu Škdy vyplývající z kntrl na bezpečnst dpravy (TSA) Zakázané plžky Z důvdu bezpečnsti je zakázán přepravvat ve vašich zavazadlech následující materiály a prdukty. V případě nálezu při kntrle budu vyjmuty a přepravce nezajišťuje jakukliv dpvědnst při ztrátě neb pškzení. výbušniny Zábavná pyrtechnika Stlačený plyn Radiaktivní látky Organické perxidy a xidanty, Txické prdukty žíraviny Hřlavé kapaliny a tuhé látky Tpné plžky, lampy pr ptápění zbraně Ostré předměty Pkud zjistíte ztrátu, zničení neb pškzení zapsanéh zavazadla p vašem příletu: Vaše zavazadl se zpzdil, je pškzené a / neb ukradené. Stáhněte si reklamační prtkl ve frmátu PDF, a pstupujte ve vyplňvání pdle pkynů na tmt dkumentu

6 Je nezbytně nutné, aby cestující učinil prhlášení ve stejný den příletu. Tt prhlášení musí být prveden před puštěním celníh prstru v místě raklamací zavazadel na letišti. Na základě Varšavské úmluvy Tunisair aplikuje ujednané pdmínky, náhrada se vypčítává na základě hdnty a běžnéh ptřebení zavazadla. Úmluva stanvuje, že p uplynutí 21 dní je zavazadl prhlášen za ztracené Pkud chcete pjistit zavazadla pr jejich skutečnu hdntu, máte mžnst uzavřít pjištění d sukrmé pjišťvny. V případě nehdy, byste se pak měli bráti na pjišťvnu, pr případnu kmpenzaci. Míra dpvědnsti dpravce v případě ztráty, zničení neb pškzení zapsanéh zavazadla: Splečnst nenese dpvědnst v případě ztráty neb pškzení zbží, které byl přepravván v nákladvém prstru: křehké předměty (vázy,brazy,hudební nástrje, atd.) cenné předměty, peníze,kreditní karty,šeky, ntebky,kamery,ftaparáty, mbilní telefny, elektrnické přístrje,sbní dklady, služební dkumenty, klíče, šperky, léky, jídl pdléhající rychlé zkáze (ptraviny čerstvé neb mražené, vce,zelenina, mas, ryby, drůbež, pečiv, květiny zůznéh druhu ) Při běžném zacházení během cestvání, zavazadla mhu vykazvat známky ptřebení. Stejně jak většina leteckých splečnstí, nepřebíráme žádnu dpvědnst za nrmální ptřebení dbavená zavazadla, jak například: Klečka neb pěrné nhy Ztracené tahací šňůry Malé řezy a škrábance Škdy vyplývající z přeplnění Pškzení zatahvacích úchytů (Zipů) zavazadla Předměty pdléhající zkáze a křehké Špatně zabalené plžky či neslučitelné s přepravu Škdy vyplývající z kntrl na bezpečnst dpravy (TSA) Speciální pžadavky! Pkud máte speciální pžadavek, který nám chcete známit (např. individuální příruční zavazadl, speciální stravu, zvláštní sedadl, Extra Seat, zvláštní ptřeby, speciální pmc... atd), musíte pdat žádst v předstihu, nejméně 48 hdin před vystavením letenky dmluvte se s vaší bvyklu cestvní kanceláří. Pkud si kupujete letenku přes internet, zašlete váš speciální pžadavek e/mailem na následující adresu : neb nás kntaktujte na následujícím telefním čísle: Cestující se zvláštními ptřebami Přeprava nedprvázených dětí, cestující se sníženu phyblivstí, těhtné ženy, sby nemcné neb statní cestující, kteří ptřebují zvláštní servis (cestující na nsítkách, kteří ptřebují kyslík během letu, asistenční psi), dmácí zvířata, která pdléhají suhlasu dpravce v mmentu rezervace letenky minimálně 48 hdin před vystavením letenky nahlašte ve vaší bvyklé cestvní kanceláři Pkud si kupujete letenku přes internet, zašlete váš speciální pžadavek e/mailem na následující adresu : neb nás kntaktujte na následujícím telefním čísle:

7 Cestující se sníženu phyblivstí Pkud je Vaše phyblivst snížena v důsledku zdravtníh pstižení (smyslvéh neb mtrickéh, trvalé neb dčasné) neb jakéhkliv jinéh vývjvé pstižení, neb příčiny věku, tam kde stav vyžaduje, dpvídající pzrnst Tunisair vynalží své maximální úsilí, aby vám pskytl pmc přiměřenu vašim ptřebám, a t jak na letištích, tak na palubách letadel, které vyknávají kvalifikvaní pracvníci, kteří mají speciální šklení na pdbné situace. Rezervujte si letenku s ptřebnu asistencí Abychm mhli zajistit c nejlépe vaši péči, je důležité, aby jste si pžádali pmc v dbě rezervace letenky nejméně 48 hdin před dletem Přijetí cestujícíh se sníženu phyblivstí (PMR) musí být nahlášen v mmentě rezervace letenky, minimálně 48 hdin před vystavením. Pžadavky můžete vznést:: Ve vaší cestvní kanceláři Přes call centrum Tunisair, e/mailem na adrese: neb kntaktvat naše speciální rezervační služby na čísle : ( ) Pr některé asistenční služby (cestující na vzíku, s asistenčním psem atd.) je třeba vyplnit infrmační frmulář na letišti Asistence cestujícím se sníženu phyblivstí začíná d příjezdu na letiště až p pslední příletvé letiště Bude vám pskytnuta asistence d bdu vchdu na letiště až p registraci na váš let u přepážky Pkud jste dprvázen průvdcem, budeme se snažit, aby seděl na sedačce vedle vás Ve věci statníh zdravtníh vybavení, Tunisair vám umžní přepravu až dvu kusů vybavení pr cestující se sníženu phyblivstí, včetně elektrické invalidníh vzíku, je nutné tt nahlásit 48 hdin, aby byl mžné rezervvat ptřebný prstr, z důvdu zajištění dle bezpečnstních předpisů Pkud pužíváte invalidní vzík, invalidní vzík musí být ulžen v zavazadlvém prstru. Na palubě chartervých letů letecké splečnsti Tunisair není dvlen přepravvat asistenčníh psa a jakákliv zvířata. Při nástupu d letadla Pdle infrastruktury letiště a typu letadla, vaše bavení může být prveden přednstně, pžádejte persnál letiště, bude vám umžněn sedět v phdlí a navázat kntakt s psádku před nástupem dalších cestujících. Pkud chcete pužít váš invalidní vzík a dpravit se jím až ke vstupu d letadla, bude pté předán sbě na palubě, která se pstará t, aby vám h předala při příletu zpět při výstupu z letadla. Přeprava invalidníh vzíku je zdarma Na palubě Náš palaubní persnál vám rád zdpví dtazy týkající se pmci na plaubě Při příletu Pkud budete přistávat na letišti v EU, vaše ptřeby budu sděleny v předstihu, persnál letiště bdrží infrmaci pžadvané pmci a zajistí servis. Mim Evrpsku unii, kde nařízení 1107/2006 se nepužívá pr pmc na zemi, Tunisair vám pskytne pmc vhdnými způsby, aby vyhvěl vašim ptřebám. Zařízení pr sbní mbilitu, jak jsu invalidní vzíky, které patří k cestujícím s mezenu phyblivstí jsu vylženy přednstně Zvláštní pdmínky Osbám s chrnickými chrbami či chrbami ppsanými níže, dpručujeme, aby se své cestě pradili před bjednáním letenky se svým lékařem: Prblémy kardivaskulární Chrnické prblémy dýchací Těžká anémie

8 Těžká chdkrevnst, nestabilní diabetes, rakvina Osby pdléhající imunsupresivní léčbě Osba, jejíž způsbilst k cestvání může být zpchybněna z jakéhkliv důvdů Dpručujeme cestujcím, kteří užívají nějaké léky, aby si je vzali s sebu d kabinvéh zavazadla Osby se zdravtním smyslvým pstižením Infrmujte nás prsím v dbě rezervace letenky, pkud budete ptřebvat zvláštní pmc, a znamte nám předem, váš pžadavek. Připmínáme, že na palubě chartervých letů není dvlen přepravvat asistenční i jakákliv jiná zvířata. Pkud kupujete letenku přes internet, pžádejte pmc na následující e/mailvé adrese neb kntaktujte náš speciální servis na telefních číslech ( ) Jestliže slepý pasažér cestuje se svým psem jak průvdce, je přepravván v kabině bezplatně a bez klece za předpkladu, že jde pravidelnu linku pervanu letecku splečnstí Tunisair, a že: že cestující je závislý na psvi že je předlžen certifikát vyšklení psa že pes je p celu dbu letu u nhu cestujícíh, má náhubek a nezabírá sedačku Těhtné ženy Přijetí těhtných žen na linkách Tunisairu je pvlen za následujících pdmínek: (Přijetí těhtných žen k přepravě pdléhá předchzímu suhlasu dpravce v mmentě rezervac letenky) Těhtné ženy, které přesáhly 6 měsíc těhtenství musí předlžit lékařské ptvrzení s uvedením pčtu týdnů těhtenství, tt ptvrzení nesmí být starší než 7 dní před dletem. Těhtné ženy jsu přijímány k přepravě na linkách Tunisairu až d 8 měsíce těhtenství. Tt svědčení musí bsahvat: měsíc těhtenství v dbě cesty a zmiňující absenci chrbnéh stavu. Jen zdravtnický pracvník může určit zdravtní stav těhtné. V případě kmplikací v těhtenství musí mít těhtná cestující lékařské ptvrzení, které jí pravňuje k cestě, bez hledu na měsíc těhtenství V devátém měsící těhtná žena nemůže cestvat, pvlen je puze v případě, že je dprvázena svým šetřujícím lékařem. Dprava nvrzenců a žen p prdu Nvrzenci starší 7 dnů d narzení musí mít s sebu lékařské ptvrzení. Ženy cestující 7 dni p prdu musí mít s sebu lékařské ptvrzení CESTOVÁNÍ NA NOSÍTKÁCH Přijetí cestujcích na nsítkách pdléhá pvlení dpravce v mmentě rezervace letenky, minimálně 72 hdin před dletem Pkud kupujete letenku přes internet, pžádejte suhlas na následující e/mailvé adrese neb kntaktujte náš speciální servis na telefních číslech ( ) ! Pdrbnsti sanitce, která zajistí sbní dpravu cestujícíh k dletu a příletu (krprace, půvdní a cílvé nemcnice), musí být na bjednávku.

9 ! Cestující na nsítkách jsu pvleni na palubě, puze v případě dprvdu jinu sbu, jejíž sedačka je vyhrazena vedle pacienta a pdléhá následujícím pdmínkám: Pacient cestující na nsítkách musí být dprvázen lékařem neb zdravtníkem, neb příbuzným nemcnéh cestujícíh pkud během celéh letu není vyžadvána zvláštní péče. Předlžení lékařskéh ptvrzení d šetřujícíh lékaře, musí bsahvat úplnu lékařsku zprávu zdravtním stavu pacienta, s uvedením, že cesta na nsítkách nepředstavuje žádné rizik pr pacienta neb statní cestující. POTŘEBA KYSLÍKU NA PALUBĚ Obecně platí, že je nutné, aby v tmt případě cestující cestval s sbu, která umí aplikvat kyslík, neklépe lékař neb zdravtní sestra. Cestujcí může cestvat sám v případě, že je schpen aplikvat kyslík sám, tt je třeba dlžit pvlením d zdravtnických služeb Lékařské pvlení musí bsahvat příjmení, jmén, věk, ptřebu kyslíku a pčet lahví s kyslíkem Pužití ddanéh kslíku pasažérem je zakázán. Tunisair dispnuje v základu výší 4l/mn. Všechny láhve jsu ddávány s masku s jedntnu velikstí. Upzrnění: neexistuje maska pr děti mladší 2 rky. Přijetí těcht přístrjů pdléhá zvláštním pdmínkám Pr bdržení více infrmací, kntaktujte naše call centrum na následujících číslech :( ) Dprava dmácích zvířat Některá dmácí zvířata (psi, kčky a malí ptáci) mhu být přepravváni na palubě letadla na pravidlné lince puze s výjimku chartervých letů, na základě zvláštních pdmínek: Cestující musí známit tut skutečnst 48 hdin před vystavením letenky a bdržet pvlení. Pkud si kupujete letenku přes internet zašlete si žádst pvlení e/mailem Neb kntaktujte naše rezervační ddělení (Cas Spéciaux), aux numérs suivants :(00216) Zvíře musí být umístěn d kntejneru (krabice, kšík) pevný, vzdušný, velikst nesmí přesáhnut 115 cm (55x40x20cm) Zvířata musí mít správné dklady, například zdravtní certifikát, čkvání, ptvrzené zdravtním persnálem s pvlením vstupu d místa příletu neb transitu. Za Zvířata přepravvaná v kabinvém neb zavazadlvém prstru je vyžadván dplatek za přespčetná zavazadla. Váha zvířete a kntejneru není zahrnuta d váhy zavazadel cestujícíh. Pkud celkvá váha nedpvídá předepsané minimální váze dle předpisů, přeprava bude dmítnuta. Pkud jde ptáky, klece musí být pevné a žrádl a vda musí být zabezpečena tak, aby nedšl k převrhnutí. Krmě th klec by měla být zakryta. V žádném případě nebude přijat zvíře, které má zvláštní charakteristiku, zápach, atd, je pvinnstí dpravce bránit cestující a psádku Zvíře musí cestvat s cestujícím, aniž by dcházel k nephdlí cestující p jeh bku Přijetí zvířete k přepravě je za pdmínky, že cestujcí za něj přejímá veškeru zdpvědnst. Dpravce nenese žádnu dpvědnst za zranění, ztrátu, zpždění, nemc neb smrt zvířete, pkud vstup neb průjezd je dmítnuta v zemi, státu neb území ZVÍŘATA NA PALUBĚ Některá dmácí zvířata (psi, kčky a malí ptáci) mhu být přepravváni na palubě letadla na pravidelné lince s výjimku chartervých letů, na základě zvláštních pdmínek Cestujcí musí nahlásit zvíře v mmentě rezervace cesty, minimálně 48 hdin předem. Zvíře nesmí přesáhnut hmtnst 08 kg,včetně kntejneru (vyjímku jsu vdící psi pr neslyšící) Od hmtnsti 08kg může být zvíře přepravván v zavazadlvém prstru, pdmínkách se infrmujte v mmentě rezervace letenky. Přijetí zvířete k přepravě je na základě ptvrzení, že cestujcí nese plnu dpvědnstl Vdící psi, jakž i jejich klece a žrádl dprvázející zrakvě, sluchvě neb tělesně pstižené cestující, je prváděna bezplatně krmě příspěvku nrmálníh přepravu zavazadel, na které se vztahují předpisy dpravce. (Uveďte znevýhdnění

10 Dpravce nenese žádnu dpvědnst za zranění, ztrátu, zpždění, nemc neb smrt těcht zvířat, pkud vstup neb průjezd je dmítnuta v zemi, státu neb území Zvířata v nákladvém prstru Cestujcí musí nahlásit přepravu zvířete bv mmentě rezervace (48 hdin předem) puze na pravidelné lince s výjimku chartervých letů. Aby byl přijat, musí být zvíře umístěn d bezpečnéh kntejneru (rbustnsti, pdlahvéh těsnění, uzávěru, větrání) a vhdnsti dle veliksti zvířete. Hmtnst zvířete a jeh balu nesmí překrčit 32 kg celkem., Kntejner musí mít štítek se jménem a adresu majitele Jakýkliv pškzený bal, nebude přijat k registraci (pkud nebude v dbrém prvzním stavu). V kntejneru nesmí být také sen neb sláma. Pkud je přijímán jak zavazadl, přepravvané zvíře v kleci bsahující jídl, nebude zahrnut d vlné váhy zavazadlau na zavazadla cestujícíh, ale představují nadváhu, za kteru bude muset cestující uhradit. platné jízdné Přijetí zvířete k přepravě je na základě ptvrzení, že cestujcí nese plnu dpvědnstl Dpravce nenese žádnu dpvědnst za zranění, ztrátu, zpždění, nemc neb smrt těcht zvířat, pkud vstup neb průjezd je dmítnuta v zemi, státu neb území Psi následujích ras nejspu přijímány k přepravě Tunisairem Pit Bull, Bwer Bull, Rttweiler et Tza Inu. TUNISAIR K VAŠIM SLUŽBÁM Prdej přes Internet. Pkud máte ptíže při pužívání našich nline služby: Rezervace, změna, kupit, atd. můžete nás kntaktvat e/mailem na adrese Kntaktní centrum Pr prvedení rezervace neb se infrmvat, můžete nás kntaktvat na následujícíh telefních číslech suivants :(00216) Numér Platine : Pkud máte zvláštní pžadavek (zvláštní kabinvé zavazadl, přeprava dmácíh zvířete, zvláštní jídl,zvláštní sedačka, extra sedačka, zvláštní ptřeby (nedprvázené děti U.M., cestujcí se sníženu phyblivstí, nemcní s ptřebu kyslíku ), zrakvě pstižené sby, cestujcí vyžadující asistenci, přeprava nvrzeňat, přeprava těhtných std..) musíte známit tut skutečnst 48 hdin před vystavením letenky u vaší cestvní kanceláře a bdržet pvlení. Pkud si kupujete letenku přes internet zašlete si žádst pvlení e/mailem Neb kntaktujte naše rezervační ddělení (Cas Spéciaux), aux numérs suivants :(00216) Tent dkument byl vlně přelžen s riginálu Přepravních pdmínek letecké splečnsti Tunisair z francuzeskéh jazyka. Jeh plné znení v rigináli přikládáme:

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Podrobná pravidla věrnostního programu

Podrobná pravidla věrnostního programu Pdrbná pravidla věrnstníh prgramu (v tmt znění platí d 1. 4. 2017) Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnstníh prgramu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnstní prgram"). Tat pravidla

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Všeobecné podmínky 2017

Všeobecné podmínky 2017 Všebecné pdmínky 2017 Vzájemný vztah a právní pměr mezi cestvní kanceláří EVROPA, zastupenu Mirslavem Hrušku, (dále jen CK) a účastníky zájezdů se řídí ustanveními bčanskéh zákníku č. 89/2012 Sb. a případně

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

I. RESORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE

I. RESORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE I. RESORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE Ministerstv zdravtnictví ČR vyhlásil Resrtní bezpečnstní cíle (dále RBC) v blasti kvality pskytvaných služeb a bezpečí pacientů. Ty mají za cíl minimalizvat rizika v nejrizikvějších

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více