Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?"

Transkript

1 Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz, prvzvatelem internetvéh bchduelektrinternet.cz je splečnst Unima Plus, s. r.., se sídlem Osvbditelů 38, Lvsice, IČO: , DIČ: CZ , firma zapsána v bchdním rejstříku Krajskéh sudu v Ústí nad Labem, ddíl C, vlžka Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé v suvislsti neb na základě kupní smluvy uzavírané mezi prdávajícím a jinu fyzicku sbu, fyzicku sbu pdnikající či právnicku sbu (dále jen kupujícím) prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh. Internetvý bchd je prdávajícím prvzván na internetvé adrese: a t prstřednictvím webvéh rzhraní. Jestliže je smluvní stranu sptřebitel = fyzická sba nepdnikající, řídí se vztahy, které upravují tyt bchdní pdmínky bčanským zákníkem (č. 40/1964 Sb.) a záknem chraně sptřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranu pdnikatel (právnická sba, fyzická sba pdnikající - IČO, DIČ), řídí se vztahy, které neupravují tyt bchdní pdmínky a které se vztahují na pdnikatele, bchdním zákníkem (č. 513/1991 Sb.). 1. Infrmace zbží Veškeré zbží nabízené v internetvém bchdě dpvídá nrmám bezpečných výrbků dle zákna č. 102/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Zbží, které je nabízen v internetvém bchdě ElektrInternet.cz je patřen příslušným ppisem a ftgrafií. Ftgrafie je puze ilustrativní. Ppis výrbku a vybrazení má puze infrmativní charakter, výrbce si vyhrazuje práv, vlastnsti v průběhu výrby změnit bez předchzíh upzrnění a prvzvatel není zdpvědný za škdy vzniklé s využitím nevěřených dat. 2. Registrace V internetvém bchdě je mžn nakupvat bez registrace uživatelskéh účtu i s registrací. Registrace prvedená kupujícím je tvřena jménem, které si kupující sám zvlí a heslem, který si kupující určí také sám. Nákup prvedený bez registrace je na webvém rzhraní taktéž mžný. P dknčení bjednávky je autmaticky deslán d vé schránky zákazníka, ve kterém je zaslán dkaz a stav bjednávky zákazník může sledvat na internetu. Registrace umžňuje přístup d uživatelskéh rzhraní, kde si kupující může prhlédnut průběh vyřizvání svých bjednávek a zbrazit histrii bjednávek. Při registraci a bjednávání zbží je kupující pvinen uvádět pravdivé a bezchybné všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při registraci neb při nákupu jsu prdávajícím pvažvány za správné. Přístup k účtu kupujícíh je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je pvinen zachvat mlčenlivst hledně přístupvých údajů ke svému uživatelskému účtu a bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za prušení tét pvinnsti ze strany kupujícíh. Kupující není právněn umžnit využívání uživatelskéh účtu třetím sbám. Prdávající může uživatelský účet zrušit, pkud h kupující déle jak 12 měsíců aktivně nevyužívá neb v případě, že kupující pruší své pvinnsti vyplývající z kupní smluvy (včetně bchdních pdmínek). Kupující bere na vědmí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dstupný a t zejména z důvdu hardwarvé a sftwarvé údržby vybavení prdávajícíh ppřípadě údržby vybavení třetích sb. 3. Cena zbží Webvé rzhraní bsazuje seznam zbží nabízenéh prdávajícím k prdeji, cena zbží je včetně daně z přidané hdnty a všech suvisejících pplatků (recyklační pplatek za elektrdpad PHE a autrské pplatky dle příslušné kategrie zbží resp. další pplatky, které je sptřebitel pvinen za zbží zaplatit).

2 U jedntlivých plžek zbží je uvedena cena vč. DPH, v tét ceně je připčítán recyklační pplatek za elektrdpad dle zákna č. 185/2001 SB. ve znění pzdějších předpisů. K ceně se připčítávají případné náklady spjené s ddáním zbží a případné dběrečné. Nabídka prdeje zbží a ceny tht zbží zůstávají v platnsti p dbu, kdy jsu zbrazvány v aktuálním webvém rzhraní bchdu. Tímt ustanvením není mezena mžnst prdávajícíh uzavřít kupní smluvu za individuálně sjednaných pdmínek. Veškeré nabídky prdeje zbží umístěné ve webvém rzhraní bchdu jsu nezávazné a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží. Veškeré změny, včetně změny cen na internetvém bchdě jsu vyhrazeny. Nabídka, včetně akčníh zbží, výprdeje a letákvých akcí, platí d vyprdání zásb. Pkud se cena ddávanéh zbží zvýší prti bjednávce, je prdávající pvinen neprdleně tét skutečnsti infrmvat kupujícíh. Kupující může nvu cenu přijmut neb dmítnut. 4. Skladvá dstupnst zbží 4.1. U zbží, je uvedena skladvá dstupnst: Ihned k deslání, U ddavatele neb Není skladem, na dtaz. Zbží, které má dstupnst značenu Ihned k deslání je v dbě aktualizace dat dstupné na našem skladě či externím skladě. Zbží, které má uvedenu skladvu dstupnst: U ddavatele je v dbě aktualizace dat skladem u jednh z našich ddavatelů. Pkud je u zbží dstupnst: Není skladem, na dtaz, není zbží v dbě aktualizace dstupné. V případě nedstupnsti zbží nás může kupující kntaktvat em: a pptat se na dstupnst zbží. Skladvá dstupnst i centvrba zbží je aktualizvána dvakrát denně a t v ranních a následně dpledních hdinách. Může se stát, že u zbží, které byl mezi aktualizacemi dat dprdán, se stále zbrazuje v plžce dstupnst: Ihned k deslání, v takvém případě je prdávající pvinen c nejdříve skutečnsti, že zbží byl dprdán, infrmvat kupujícíh a sdělit mu nvý termín naskladnění bjednanéh zbží. Kupující má práv na základě nvéh termínu se rzhdnut, zda bude akceptvat nvý termín naskladnění neb zda si přeje bjednávku strnvat Ddávky zbží dle skladvé dstupnsti jsu realizvány v c nejkratším termínu, bvykle 2-5 pracvních dní. Ve výjimečných případech neb pkud není zbží skladem, může být ddací lhůta delší, čemž je kupující bezdkladně p zjištění tét skutečnsti infrmván. Prdávající je pvinen bstarat bjednané zbží ve lhůtě dhdnuté s kupujícím. Jestliže není tat lhůta splněna, je kupující právněn dstupit d kupní smluvy V případě, že kupující bjedná zbží a prdávající následně zjistí, že zbží již nebude z jakéhkli důvdu dstupné (uknčena výrba danéh zbží apd.) musí prdávající tét skutečnsti kupujícíh infrmvat a t bez zbytečnéh dkladu. Dstupnst zbží se dá věřit pmcí u: (uvádějte prsím celý název výrbku a nejlépe také kód výrbku) Dstupnst je také mžn věřit pmcí frmuláře u danéh výrbku: Dtaz na prdavače. 5. Kupní smluva 5.1. Návrhem na uzavření kupní smluvy je bjednávka kupujícíh. Samtná kupní smluva je uzavřena mmentem dručení závaznéh suhlasu prdávajícíh s tímt jeh návrhem (závazným ptvrzením bjednávky ze strany prdávajícíh= zaslaný prdávajícím akceptaci a vyřízení bjednávky. Od tht mmentu vznikají mezi kupujícím a prdávajícím vzájemná práva a pvinnsti. Frmulář bjednávky musí mít řádně a správně vyplněny všechny pdstatné náležitsti. Internetvé stránky bchdu taktéž bsahují infrmace mžnstech ddání zbží a pplatcích spjených s dpravným a dběrečným. Infrmace nákladech spjených s ddáním zbží a statních pplatcích, platí puze v případě dručvání zbží v rámci území České republiky. Uzavřená smluva je prdávajícím archivvána za účelem úspěšnéh splnění smluvy, v suladu se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, v platném znění Při bjednávání zbží si kupující vybere zbží, které je prdávajícím nabízen v internetvém bchdě

3 a tt zbží vlží d elektrnickéh kšíku. Následně vyplní bjednávkvý frmulář, kde uvede pravdivě a správně sbní a kntaktní údaje, zvlí způsb ddání zbží a způsb platby za bjednané zbží. Před desláním bjednávky prdávajícímu je kupujícímu umžněn překntrlvat své údaje a následně stisknutím tlačítka dknčit bjednávku dešle kupující bjednávku prdávajícímu. Systémem je autmaticky zaslán s přehledem učiněné bjednávky (návrh na uzavření kupní smluvy). je zaslán na adresu elektrnické pšty uvedené kupujícím při registraci neb při bjednávce. Prdávající pvažuje údaje uvedené v bjednávce kupujícím za správné a pravdivé zaslaný autmaticky s přehledem bjednávky není pvažván za uzavření kupní smluvy. K uzavření kupní smluvy dchází zasláním u prdávajícím přijetí a vyřízení bjednávky (akceptace bjednávky) na kupujícíh Prdávající je vždy právněn v závislsti na charakteru bjednávky (mnžství, výše kupní ceny, náklady na dručení zbží) pžádat kupujícíh ddatečné ptvrzení bjednávky (písemně či telefnicky). Kupující bere na vědmí, že prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu a t zejména s sbami, které dříve pdstatným způsbem prušily kupní smluvu, včetně bchdních pdmínek. Kupující bere na vědmí, že prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu s sbami, které pžadují dručení mim ČR. Splečnst ElektrInternet.cz bchduje a zbží dručuje puze v České republice Kupující suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavření kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícím při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy si hradí kupující sám. Náklady jsu v běžné výši, závislé na tarifu, které kupující využívá. 6. Způsby platby 6.1. Platba na dbírku - při převzetí zbží d přepravce v místě určeném kupujícím 6.2. Platba bezhtvstně - převdem na účet prdávajícíh - čísl: /0600 u GE Mney Bank (variabilní symbl = čísl bjednávky) P učinění bjednávky a bdržení autmatickéh u s instrukcemi pr platbu prvede kupující platbu na bankvní účet prdávajícíh dle instrukcí v u. P přijetí platby na účet prdávajícíh je kupujícímu deslán s ptvrzením, že platba byla úspěšně připsána na účet prdávajícíh. P připsání částky na účet je zbží expedván, není-li s kupujícím dhdnut jinak. O expedici je kupujícímu zaslán . Jestliže je uhrazen i zbží, které je značen: Není skladem, na dtaz, je kupujícímu sdělen nvý termín naskladnění, který kupující může akceptvat = vyčkat na naskladnění neb neakceptvat=kupujícímu bude vrácena částka na bankvní účet, ze kteréh byla částka deslána. V případě, že je zbží Ihned k deslání, je blkván p dbu 7mi dní. Částku je třeba uhradit d 7mi dní na bankvní účet. Není-li bjednávka uhrazena d 7mi dní a není-li dhdnut jinak, bude bjednávka strnvána Platba v htvsti - při převzetí zbží na výdejním místě v Lvsicích a Ústí nad Labem 6.4. Platba prstřednictvím úvěru - splátkvé splečnsti: Hme Credit a Cetelem ČR - minimální částka pr nákup frmu úvěru je =3.000,- Kč vč. DPH. Splátkvý prdej je řízen pdmínkami pskytvatele splečnsti Hme Credit, a. s., Cetelem ČR. Více infrmací naleznete v sekci: Prdej na splátky 6.5. Splečně s kupní cenu zbží je kupující pvinen zaplatit prdávajícímu také náklady spjené s balením a ddáním zbží ve smluvené výši V případě platby v htvsti či v případě platby na dbírku je kupní cena splatná při převzetí zbží V případě bezhtvstní platby je kupující pvinen uhradit kupní cenu zbží a částku za dručení zbží pd variabilním symblem = čísl bjednávky, na účet prdávajícíh. V případě bezhtvstní platby je závazek

4 kupujícíh uhradit kupní cenu splněn v kamžiku připsání příslušné částky na účet ddavatele. P připsání příslušné částky na účet, je zbží expedván není-li dhdnut s kupujícím jinak Prdávající je právněn, zejména v případě, že ze strany kupujícíh nedjde k ddatečnému ptvrzení bjednávky (5.4.), pžadvat uhrazení celé kupní ceny ještě před desláním zbží kupujícímu. Případné slevy z ceny zbží pskytnuté prdávajícím kupujícímu nelze vzájemně kmbinvat Je-li t v bchdním styku bvyklé neb je-li tak stanven becně závaznými právními předpisy, vystaví prdávající hledně plateb prváděných na základě kupní smluvy kupujícímu daňvý dklad fakturu. Prdávající je plátcem daně z přidané hdnty. Daňvý dklad fakturu vystaví prdávající kupujícímu p uhrazení ceny zbží a zašle jej splečně se zbžím na dručvací adresu kupujícíh, která byla uvedena v bjednávkvém frmuláři Veškeré zbží zůstává d úplnéh zaplacení majetkem prdávajícíh. V případě strnvání bjednávky neb její části ze strany prdávajícíh (např. zbží je dprdán), jsu peníze neb jejich příslušná část, které byly již kupujícím převedeny na účet prdávajícíh, bratem deslány zpět na čísl účtu, ze kteréh byly převedeny. 7. Dprava a ddání zbží 7.1. Způsb dručení zbží určuje prdávající, není-li v kupní smluvě stanven jinak. V případě, že je způsb dpravy smluven na základě pžadavku kupujícíh, nese kupující rizik a případné ddatečné náklady spjené s tímt způsbem dpravy Ddání zbží je dle dstupnsti prduktů a prvzních mžnstí prdávajícíh, realizvány v c nejkratším termínu, bvykle 2-5 pracvních dní. Míst ddání zbží je určen kupujícím ve frmuláři bjednávky (Ddací adresa). Za splnění ddávky se pvažuje ddání bjednanéh zbží na uvedenu adresu kupujícíh. Sučástí ddávky není instalace zbží V případě sbníh dběru je za ddání zbží pvažván fyzické předání bjednanéh zbží kupujícímu na výdejním místě v Lvsicích, ulice Kmchva 1222 neb v Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 1060/ Je-li prdávající pdle kupní smluvy pvinen ddat zbží na míst určené kupujícím v bjednávce, je kupující pvinen převzít zbží při ddání. V případě, že je z důvdu na straně kupujícíh nutn dručvat zbží pakvaně neb jiným způsbem než byl uveden v bjednávce, je kupující pvinen uhradit náklady spjené s pakvaným dručením či změnu v přepravních pdmínkách. V případě, že kupující nepřevezme řádně zaslané zbží, vniká prdávajícímu nárk na úhradu vzniklých nákladů vynalžených na dručvání zbží, které kupující vědmě nepřevezme Při převzetí zbží d přepravce je kupující pvinen zbží vizuálně zkntrlvat. Zkntrlvat neprušenst balu a v případě jakýchkliv závad tt neprdleně známit přepravci. V případě shledání prušení balu svědčícíh neprávněném vniknutí d zásilky nemusí kupující zásilku d přepravce převzít a je důležité zapsat tut skutečnst d přepravních listů přepravce. Pdpisem přepravních (ddacích) listů kupující stvrzuje, že zásilka splňvala všechny pdmínky a náležitsti a na případnu pzdější reklamaci hledně prušení balu či pškzení zbží nemůže být brán zřetel. Více dpravě a pstupech při převzetí zbží ZDE P převzetí zbží je kupující pvinen vždy zkntrlvat, že zbží je v přádku, funkční a kmpletní. Jestliže kupující nalezne nesrvnalsti je pvinen ihned jej známit prdávajícímu. Na pzdější reklamace není mžn brát zřetel Daňvý dklad i záruční list (pkud je výrbcem ddáván) jsu nedílnu sučástí ddávky. Daňvý dklad a záruční list si kupující uschvá pr případné reklamace Prdávající je pvinen na pžádání kupujícíh vystavit záruční list.

5 Jestliže zásilka bude bsahvat neptvrzený záruční list, dručí jej kupující na dručvací adresu prdávajícíh. Prdávající záruční list ptvrdí a bratem dručí kupujícímu. Adresa pr dručení záručníh listu k ptvrzení: ElektrInternet.cz Kmchva Lvsice V případě, že již výrbce záruční listy neddává (např. Bsch, Siemens, Tefal, Philips, Rwenta, Samsung.. atd.) dpručujeme dbře uschvat daňvý dklad (fakturu), na který dpručujeme vepsat výrbní čísl výrbku. Dprava ElektrInternet.cz Dprava Dprava zdarma pr všechny exklusivní mdely Exklusivní mdely, které mají značení "dprava zdarma" jsu k Vám ddávány p celý rk zdarma. Dpravu za Vás hradí ElektrInternet.cz. Exklusivní mdely s dpravu zdarma p celý rk naleznete zde MALÉ A STŘEDNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRONIKA Tent typ přepravy je třeba vybrat u všech sptřebičů s váhu d 30 kg (DVD přehrávače, dmácí kina, malé sptřebiče, kuchyňka, drbná zahradní technika, televizry s úhlpříčku d 42"...) Zbží dručen d 24 hdin max. d 48 hdin d expedice d nás Zbží d 20 kg (televize, ntebky, drbné dmácí sptřebiče a nářadí...) Zásilku můžete sledvat v dkazu, který je Vám zaslán na Váš Řidič Vás v den dručení telefnicky kntaktuje, aby dhdl pdrbnsti předání (známení přibližnéh času dručení, výše dbírky a statní náležitsti) Zbží je dručván za první zamykatelné dveře dmu Dručení zbží je v pracvních dnech d 8 d 18 hdin V případě nezastižení dma, Vám řidič zanechá známení a prvede druhý pkus dručení následující den Drbné sptřebiče Dprava zbží u bjednávek d ,- je hrazena zákazníkem ve výši 99,- Kč Dprava zbží u bjednávek nad ,- je ZDARMA Platbě v htvsti při převzetí zbží d přepravní služby = dbírka. Pplatek dbírka činí 50,- Kč Platba bankvním převdem na účet ElektrInternet.cz = ZDARMA Způsb úhrady zbží: bankvní převd dbírka splátkvý prdej Hme Credit a Cetelem

6 Převzetí zbží Zákazník je pvinen při převzetí zásilku řádně překntrlvat (vizuálně) není-li nějak pškzená. Nikdy nepdepisvat přepravci přepravní list před řádnu vizuální kntrlu zbží. Celý stav zbží zapište řidiči d přepravníh listu (zda byl bal pškzen, ale zbží je v naprstém přádku či zda je bal i zbží pškzen). V případě pškzení sptřebiče zásilku d přepravce dmítněte a důvd pr dmítnutí uveďte "Pškzen přepravu". Jestliže zjistíte, že bsah zásilky je pškzený až p jejím převzetí a rzbalení, infrmujte přepravní službu d 3 pracvních dní. Dpručujeme přídit ftdkumentaci stavu zásilky bezprstředně p rzbalení. Reklamaci je třeba nahlásit na zákaznický servis PPL: , VELKÉ KUSOVÉ ZÁSILKY Tent typ přepravy je třeba vybrat u všech sptřebičů s váhu nad 30 kg (pračky, myčky, chladničky, mrazničky, spráky, vestavné sptřebiče, televizry s úhlpříčku nad "42, zahradní technika větších rzměrů, atd.) Zbží dručen d 24 hdin max. d 48 hdin d expedice d nás Zásilku můžete sledvat na internetu pmcí dkazu, který je zaslán na Váš V den dručení je Vám deslána sms i s kntaktem na danéh řidiče (SMS AVIZACE, na mbilní telefn příjemce je při vlžení zásilky na rzvz deslána ZDARMA SMS zpráva, bsahující název desilatele zásilky, kntakt na dručujícíh řidiče a případnu infrmaci dbírce) Zbží je dručván za první zamykatelné dveře dmu Dručení zbží je v pracvních dnech d 8 d 16 hdin Řidič je vybaven manipulačním vzíkem pr převz zbží p rvném pvrchu. Zbží dručuje puze jeden řidič, pr případný výns sptřebiče je třeba si zajistit pmcníka Další případná manipulace se zbžím je vždy puze p dhdě s řidičem Dprava zbží u bjednávek d ,- je hrazena zákazníkem ve výši 450,- Kč Dprava zbží u bjednávek nad ,- Kč je ZDARMA Platbě v htvsti při převzetí zbží d přepravní služby = dbírka. Pplatek dbírka činí 50,- Kč Platba bankvním převdem na účet ElektrInternet.cz = ZDARMA Dplňkvé služby TOPTRANS Likvidace staréh sptřebiče 500,- "TOP-WEEKEND" Dručení v sbtu 500,- "TOPTIME" Termínvaná vykládka (dručení dpledne) 199,- "TOP-PRIVAT" Večerní dručení 400,- "TOP-COMFORT" Výns sptřebiče s asistencí 390,- "TOP-COMFORT Plus" All-inclusive 800,- Odvz staréh sptřebiče - starý sptřebič musí být připraven k dvzu pr přepravní službu Tptrans a musí být umístěn tak, aby řidič přepravní služby neměl prblémy s nalžením staréh sptřebiče.

7 "TOPTIME" - Termínvaná vykládka - dplední dručení d 12:00. Zbží Vám v den dručení bude přepravní službu dručen d 12 hdin. "TOP-PRIVAT" - večerní dručení v rzmezí hdin "TOP-WEEKEND" - sbtní dručení d hdin "TOP-COMFORT" - dručení zásilky včetně výnsu d patra, předpkladem je aktivní asistence příjemce, max. hmtnst: 80 kg "TOP-COMFORT Plus" - dručení zásilky All-inclusive (2 pracvníci TOPTRANSU) přím na míst určené příjemcem (d bytu, kanceláře apd.), včetně avizace, rzbalení, dvzu balvéh materiálu a případně staréh sptřebiče, max. 3 ks p 80 kg. Služba je pskytvána v rámci měst se sídlem TOPTRANSU. (PRAHA, KRALUPY NAD VLTAVOU, KOLÍN, ČESKÉ BUDĚJOVICE, BENEŠOV, CHEB, PLZEŇ, BEROUN, LOVOSICE, LIBEREC, ÚSTÍ NAD LABEM, MLADÁ BOLESLAV, PARDUBICE, HRADEC KRÁLOVÉ, TRUTNOV, BRNO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, HODONÍN, TŘEBÍČ, SVITAVY, JIHLAVA, OLOMOUC, ŠUMPERK, NOVÝ JIČÍN, OSTRAVA) Způsb úhrady zbží: bankvní převd dbírka splátkvý prdej Hme Credit a Cetelem Převzetí zbží Zákazník je pvinen při převzetí zásilku řádně vizuálně překntrlvat není-li nějak pškzená. Nikdy nepdepisvat přepravci přepravní list před řádnu kntrlu zbží. Jestliže bude bal zbží pškzen je třeba zkntrlvat zbží i pd pškzenu částí balu. Celý stav zbží zapište řidiči d přepravníh listu (zda byl bal pškzen, ale zbží je v naprstém přádku či zda je bal i zbží pškzen). V případě pškzení sptřebiče je nutné s řidičem sepsat prtkl! Z reklamačních důvdů je nutné zachvat riginální bal zbží! Na reklamace mechanickéh pškzení zbží, které byl převzat a řidiči řádně pdepsán přepravní list bez vznesení reklamace na pškzení přepravu nebude brán zřetel. V případě, že zbží převezmete a následně zjistíte pškzení, ihned tut skutečnst hlaste telefnicky neb em na příslušné dručvací středisk. Seznam středisek ZDE! VÝDEJNÍ MÍSTA NEJSOU SKLADY, ZBOŽÍ JE NA VÝDEJNÍ MÍSTA POUZE DORUČOVÁNO!! VYČKEJTE NA TELEFONICKOU AVÍZACI O PŘIPRAVENOSTI ZBOŽÍ!! NA VÝDEJNÍCH MÍSTECH NENÍ MOŽNO HRADIT ZBOŽÍ PLATEBNÍ KARTOU! Osbní dběr v Ústí nad Labem

8 Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 1060/2 (prdejna Eurnics-kusek d Městských lázní) Pracvní dba pndělí - pátek : 9:00-17:00 Pracvní dba sbta: 9:00-11: 00 hdin Pracvní dba neděle: zavřen Zbrazit na mapě Tent typ dběru je mžný u všech sptřebičů. Osbní dběr je zcela ZDARMA Osbní dběr Lvsice Lvsice, Kmchva 1222 (průmyslvá zóna - Hlubkv) Pracvní dba pndělí - pátek : 7:00-15:00 Pracvní dba sbta - neděle: zavřen Telefn: Zbrazit na mapě

9 Tent typ dběru je mžný u všech sptřebičů. Osbní dběr je zcela ZDARMA Infrmace připravensti zbží na výdejním místě je Vám sdělena telefnicky. Následně nás prsím infrmujte termínu, kdy si zbží sbně deberete. Výdejní míst služí puze k výdeji bjednanéh zbží, nejedná se centrální sklad. Na výdejní míst je zbží puze převážen z centrálních skladů, které nejsu veřejnsti přístupné. Prt prsíme vždy vyčkejte na infrmaci, že je zbží pr Vás ve vychystán. Děkujeme 8. Odpvědnst za vady, záruční pdmínky 8.1. Kupující je před prvním pužitím pvinen prstudvat záruční pdmínky včetně návdu na bsluhu a následně se těmit infrmacemi důsledně řídit, v pačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc pškdí a nebude mci vzniklu vadu uplatnit v rámci svéh práva plynucíh z dpvědnsti za vadu. Záruční dba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Více záručních pdmínkách či reklamačním řízení ZDE Práva a pvinnsti smluvních stran hledně dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, se řídí příslušnými becně závaznými předpisy (zejména ustanvením 612 a násl. Občanskéh zákníku) Prdávající dpvídá kupujícímu za t, že prdávaná věc je ve shdě s kupní smluvu zejména, že je bez vad. Shdu s kupní smluvu se rzumí, že prdávaná věc má jakst a užitné vlastnsti smluvu pžadvané, prdávajícím, výrbcem neb jeh zástupcem ppisvané neb na základě jimi prváděné reklamy čekávané, ppřípadě jakst a užitné vlastnsti pr věc takvéh druhu bvyklé, že dpvídá pžadavkům právních předpisů, je v tmu dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a dpvídá účelům, které prdávající pr pužití věci uvádí neb pr které se věc bvykle pužívá V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shdě s kupní smluvu, má kupující práv, aby prdávající bezplatně a bez zbytečnéh dkladu věc uvedl d stavu dpvídajícíh kupní smluvě a t dle pžadavků kupujícíh buď pravu věci neb její výměnu. Není-li takvý pstup mžný, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny neb dstupit d kupní smluvy. T neplatí, pkud kupující před převzetím věci rzpru s kupní smluvu věděl neb rzpr s kupní smluvu sám způsbil. Rzpr s kupní smluvu, který se prjeví během 6 (šesti) měsíců de dne převzetí věci kupujícím, se pvažuje za rzpr existující již při jejím převzetí, pkud t nedpruje pvaze věci neb pkud se neprkáže pak Nejde-li věci, které se rychle kazí neb věci pužité, dpvídá prdávající za vady, které se prjeví jak rzpr s kupní smluvu p převzetí věci, v záruční dbě 24 (dvacetčtyři) měsíců Práva kupujícíh vyplývající z dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, uplatňuje kupující u prdávajícíh na adrese jeh prvzvny: Kmchva 1222, Lvsice. Za kamžik uplatnění reklamace se pvažuje kamžik, kdy prdávající bdržel d kupujícíh reklamvané zbží. Záruční pravy uplatňuje kupující v záručním servise nejbližším svému bydlišti, seznam servisů naleznete na (webvé rzhraní třetí strany) neb dručením reklamace na adresu prdávajícíh: ElektrInternet.cz Oddělení reklamací Kmchva Lvsice K reklamaci vždy dlžte fakturu (stačí i kpie), záruční list (je-li výrbcem ještě ddáván) a reklamační prtkl, ke stažení ZDE 9. Odstupení d kupní smluvy ve lhůtě 14ti dnů d zakupení ze strany sptřebitele

10 Zákazník bere na vědmí, že tat lhůta je určena k tmu, aby se kupující mhl seznámit s vlastnstmi zakupenéh zbží, nelze ji chápat jak práv na výpůjčku zbží. Tt práv nesluží jak způsb řešení reklamace zbží. Ze strany kupujícíh (sptřebitele) 9.1. Kupující bere na vědmí, že dle ustanvení 53 dst. 8 zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, nelze mim jiné dstupit d kupní smluvy na ddávku zbží upravenéh pdle přání kupujícíh, jakž i zbží, které pdléhá rychlé zkáze, ptřebení neb zastarání, d kupní smluvy na ddávku audi a vide nahrávek (pčítačvých prgramů a her pr knzele i PC), prušil-li sptřebitel jejich riginální bal Nejedná-li se případ uvedený v čl. 9.1 či jiný případ, kdy nelze d kupní smluvy dstupit, má kupující v suladu s ustanvením 53 dst. 7 Občanskéh zákníku práv na dstupení d kupní smluvy d 14 (čtrnácti) dnů d převzetí zbží 9.3. Tt ustanvení neplatí, je-li smluva uzavřena mezi prdávajícím a právnickým neb pdnikajícími fyzickým subjektem na straně druhé (na tent vztah se nevztahuje Občanský zákník, záknný pdklad: 52 dst. 3 zákna č. 40/1964, Sb., bčanský zákník, zákn č. 513/1991 Sb., bchdní zákník) 9.4. Odstupení d kupní smluvy musí být prdávajícímu prkazatelně dručen d 14 (čtrnácti) dnů d převzetí zbží a t na adresu prvzvny prdávajícíh: ElektrInternet.cz, Kmchva 1222, Lvsice neb na adresu elektrnické pšty 9.5. V případě dstupení d smluvy dle čl. 9.2 se kupní smluva d pčátku ruší. Zbží musí být prdávajícímu vrácen d 5 pracvních dní d deslání dstupení d smluvy prdávajícímu. Dpručujeme, aby zbží byl prdávajícímu vrácen nepškzené a neptřebené a v půvdním balu. Při splnění dpručených kritérii má kupující jisttu, že prdávající nebude nárkvat náhradu škdy z důvdu uvedení zbží d půvdníh stavu 9.6. Ve lhůtě 15 (patnácti) dnů d vrácení zbží kupujícím dle čl. 9.5 bchdních pdmínek je prdávající právněn prvést přezkumání vrácenéh zbží, zejména za účelem zjištění zda není zbží pškzen, ptřeben či částečně sptřebván. Termín pčíná běžet fyzickým dručením vracenéh zbží prdejci 9.7. Jestliže bude Odstupení d kupní smluvy akceptván ze strany prdejce, bude kupujícímu vystaven dbrpis-pravný daňvý dklad, který kupující svým pdpisem ptvrdí a dručí nám jej zpět. V případě dstupení d smluvy dle čl. 9.2 bchdních pdmínek vrátí prdávající kupní cenu kupujícímu nejpzději d 15 (patnácti) dnů d sknčení lhůty na přezkumání zbží (nejpzději však d 30ti dní d dručení Odstupení d kupní smluvy) dle čl. 9.6 bchdních pdmínek a t bezhtvstně na účet určený kupujícím 9.8. Kupující bere na vědmí, že pkud zbží vrácené kupujícím bude pškzen, ptřeben či částečně sptřebván neb bude pničen riginální bal zbží, vzniká prdávajícímu vůči kupujícímu nárk na náhradu škdy jemu tím vzniklé. Nárk na úhradu vzniklé škdy je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny 9.9. Je-li splečně se zbžím pskytnut kupujícímu dárek, je darvací smluva mezi prdávajícím a kupujícím uzavřena s rzvazvací pdmínku, že djde-li k dstupení d kupní smluvy sptřebitelem, pzbývá darvací smluva hledně takvéh dárku účinnst a kupující je pvinen splu se zbžím prdávajícímu vrátit i pskytnutý dárek Frmulář: Odstupení d kupní smluvy ve lhůtě 14ti dní Pstup při dstupení d kupní smluvy ve lhůtě 14ti dní d kupě 1. Kupující dručí dstupení d kupní smluvy prdávajícímu (na dručvací adresu neb vu adresu) 2. Dručí zbží prdávajícímu d 5ti dnů d dručení dstupení d kupní smluvy. (Pkud mžn frmulář pr dstupení d kupní smluvy a fakturu přilží zárveň k dručvanému zbží). Zbží je dpručen při dručvání zpět zabalit ještě d náhradníh balu či papíru (fólie), aby nedšl ke znehdncení balu samlepkami přepravce (např. samlepky České pšty) a nedšl k mechanickému pškzení vracenéh zbží 3. Prdávající prvede kntrlu vrácenéh zbží, zejména za účelem zjištění zda není zbží pškzen, ptřeben či částečně sptřebván 4. P akceptaci dstupení d kupní smluvy ve lhůtě 14ti dní, prvedení kntrly a psuzení vrácenéh zbží je částka zaslána na účet kupujícíh, který je sdělen v dstupení d kupní smluvy 10. Odstupení d kupní smluvy ze strany prdávajícíh Kupující neuhradil kupní cenu Nepřevezme-li kupující zbží při ddání (kupující dmítne zbží převzít při dručení)

11 10.3. Zbží, které je předmětem plnění pdle smluvy se již nevyrábí neb neddává Výrazným způsbem dšl de dne zadání bjednávky kupujícím ke změně ddavatelské ceny zbží, která je předmětem plnění pdle smluvy. V případě, že kupující již část neb celu kupní cenu uhradil, bude mu tat částka neprdleně převedena zpět na jeh účet Zjevná chyba v ceně zbží=cena zjevně jiná než je pr tent typ zbží bvyklé. Jestliže nebude u zbží zcela jasně uveden, že se jedná mimřádnu slevu neb slevvu akci či zbží nebude vyznačen bdbným významem. Zjevná chyba v ceně zbží je např. chybně uvedená třímístná částka jak cena zbží, i když správně je čtyřmístné čísl a bdbné chyby v psaní. Jestliže zjevná chyba nastane, je prdávající pvinen neprdleně kupujícíh infrmvat. V případě, že již kupující stihl částku uhradit na účet prdávajícíh, bude částka bez zbytečnéh dkladu p připsání na účet prdávajícíh, kupujícímu zaslána zpět V případě nedstupnsti zbží delší než 10 dnů, je bjednávka autmaticky strnvána, pkud není s kupujícím dhdnut jinak. Objednávka je strnvána i v případě, že zákazník nikterak nereaguje na naši kmunikaci: y - infrmace nedstupnsti, telefny, ve kterých sdělujeme infrmaci nedstupnsti zbží a nvý termín naskladnění. 11. Další práva a pvinnsti smluvních stran Kupující nabývá vlastnictví ke zbží zaplacením celé kupní ceny zbží Kupující bere na vědmí, že prgramvé vybavení a další sučásti tvřící webvé rzhraní chdu jsu chráněny autrským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vyknávat žádnu činnst, která by mhla jemu neb třetím sbám umžnit neprávněně zasahvat či neprávněně užít prgramvé vybavení neb další sučásti tvřící webvé rzhraní bchdu Kupující není právněn při využívání webvéh rzhraní bchdu pužívat mechanismy prgramvéh vybavení neb jiné pstupy, které by mhly mít negativní vliv na prvz webvéh rzhraní bchdu. Webvé rzhraní bchdu je mžné užívat jen v rzsahu, který není na úkr práv statních zákazníků prdávajícíh a který je v suladu s jeh určením Prdávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kdexy chvání ve smyslu ustanvení 53a dst. 1 Občanskéh zákníku Kupující bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích sb d webvé stránky neb v důsledku užití webvé stránky v rzpru s jejich určením Prdávající nepskytuje žádné záruky, pkud jde přesnst, úplnst infrmací a t ve vztahu k bchdvatelnsti neb vhdnsti výrbku. Prdávající neručí a nenese dpvědnst za tiskvé chyby neb pmenutí v bsahu či za aktualizaci infrmací zbrazených na stránkách. Ftgrafie k výrbkům jsu ilustrativní a prdávající neručí za chyby ve vybrazení 12. Ochrana sbních údajů a zasílání bchdních sdělení Ochrana sbních údajů kupujícíh, který je fyzicku sbu, je pskytvána záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění pzdějších předpisů Kupující suhlasí se zpracváním těcht svých sbních údajů: jmén a příjmení, adresa fakturační, adresa ddací, IČO, DIČ, adresa elektrnické pšty, telefnní čísl (dále vše jen jak sbní údaje ) Kupující suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím a t pr účely realizace práv a pvinnstí z kupní smluvy a pr účely zasílání infrmací a bchdních sdělení prdávajícím. Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím a službami prdávajícíh na elektrnicku adresu kupujícíh a dále suhlasí se zasíláním bchdních sdělení prdávajícíh na elektrnicku adresu kupujícíh Kupující bere na vědmí, že své sbní údaje je pvinen uvádět správně a pravdivě a že je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat prdávajícíh změně ve svých sbních údajích Zpracváním sbních údajů kupujícíh může prdávající prvěřit třetí sbu, jakžt zpracvatele. Krmě sb dpravujících zbží a splečnsti Hme Credit, a. s., Mravské nám. 249/8, Brn, pkud se rzhdnete uhradit cenu bjednanéh zbží neb služeb sptřebitelským úvěrem d splečnsti Hme Credit, a. s. a splečnsti CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, Praha 5, pkud se rzhdnete uhradit cenu bjednanéh zbží neb služeb sptřebitelským úvěrem d splečnsti CETELEM ČR Osbní údaje budu zpracvány p dbu neurčitu. Osbní údaje budu zpracvány v elektrnické pdbě autmatizvaným způsbem neb v tištěné pdbě neautmatizvaným způsbem Kupující ptvrzuje, že pskytnuté sbní údaje jsu přesné a že byl pučen tm, že se jedná dbrvlné pskytnutí sbních údajů. Kupující prhlašuje, že byl pučen tm, že suhlas se zpracváním sbních údajů může ve vztahu k prdávajícímu dvlat písemným známením dručeným na adresu prdávajícíh.

12 12.7. Pžádá-li kupující infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je mu prdávající pvinen tut infrmaci předat. Prdávající má práv za pskytnutí infrmací pdle předchzí věty pžádat přiměřenu úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pskytnutí infrmace V případě, že by se kupující dmníval, že prdávající neb zpracvatel (čl.5) prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta kupujícíh neb v rzpru se záknem, zejména jsu-li sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání může: - Pžádat prdávajícíh neb zpracvatele vysvětlení - Pžádat, aby prdávající neb zpracvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst kupujícíh pdle předchzí věty shledána právněnu, prdávající neb zpracvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li prdávající neb zpracvatel žádsti, má kupující práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Tímt ustanvením není dtčen právnění kupujícíh, brátit se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů přím Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím, službami neb pdnikem prdávajícíh na elektrnicku adresu kupujícíh a dále suhlasí se zasíláním bchdních sdělení prdávajícím na elektrnicku adresu kupujícíh. 13. Dručvání Nebude-li dhdnut jinak, veškerá krespndence suvisející s kupní smluvu, musí být druhé smluvní straně dručena písemně a t elektrnicku pštu, sbně neb dpručeně prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb (dle vlby desílatele). Kupujícímu je dručván na adresu elektrnické pšty uvedenu v jeh uživatelském účtu. Zpráva je dručena: - V případě dručvání elektrnicku pštu kamžikem jejíh přijetí na server příchzí pšty, integrita zpráv zaslaných elektrnicku pštu může být zajištěna certifikátem - V případě dručvání sbně či prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb, převzetím zásilky adresátem - V případě dručvání sbně či prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb též depřením převzetí zásilky, depře-li adresát (ppřípadě sba právněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít - V případě dručvání prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů d ulžení zásilky a dání výzvy adresátvi k převzetí ulžené zásilky, djde-li k ulžení zásilky u prvzvatele pštvních služeb a t i v případě, že se adresát ulžení nedzvěděl 14. Závěrečná ustanvení Je-li některé ustanvení bchdních pdmínek neplatné neb neúčinné neb se takvým stane, namíst neplatných ustanvení nastupí ustanvení, jehž smysl se neplatnému ustanvení c nejvíce přibližuje. Neplatnstí neb neúčinnstí jednh ustanvení není dtknutá platnst statních ustanvení. Změny a dplňky kupní smluvy či bchdních pdmínek vyžadují písemnu frmu. Prdávající je právněn k prdeji zbží na základě živnstenskéh právnění a činnst prdávajícíh nepdléhá jinému pvlvání. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný Živnstenský úřad. Veškeré smluvní vztahy jsu uzavřeny v suladu s právním řádem České republiky. Ustanvení bchdních pdmínek je nedílnu sučástí kupní smluvy. Kupní smluva a bchdní pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. Kupní smluvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanvení dchylná d bchdních pdmínek je mžné sjednat v kupní smluvě. Odchylná ujednání v kupní smluvě mají přednst před ustanvením bchdních pdmínek. Znění bchdních pdmínek může prdávající měnit či dplňvat. Tímt ustanvením nejsu dtčena práva a pvinnsti vzniklá p dbu účinnsti předchzíh znění bchdních pdmínek. Pkud vztah suvisející s užitím webvé stránky neb právní vztah zalžený kupní smluvu bsahuje mezinárdní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímt nejsu dtčena práva sptřebitele vyplývající z becně závazných právních předpisů.

13 Kupní smluva včetně bchdních pdmínek je archivvána prdávajícím v elektrnické pdbě a není přístupná. Kntaktní údaje: adresa pr dručvání: ElektrInternet.cz, Kmchva 1222, Lvsice, adresa elektrnické pšty: telefn: Obchdní pdmínky jsu platné d

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti: Unima Plus, s. r. o., provozovatel obchodu:, se sídlem Osvoboditelů 15/38, 410 02 Lovosice identifikační číslo: 27275086, DIČ: CZ27275086 zapsané v obchodním rejstříku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více