Uzavřené a otevřené množiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzavřené a otevřené množiny"

Transkript

1 Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále, množina hraničních bodů množiny M je { H(M) := x R n : [ r > 0: B(x, r) M B(x, r) (R n M) Uzávěr množiny M je pak definován jako M := M H(M). Dále pro x R n definujme vzdálenost bodu x od množiny M jako ρ(x, M) := inf{ρ(x, y): y M} ]}. VĚTA (Definice uzavřené množiny) Nechť M R n. Následující podmínky jsou ekvivalentní: H(M) M M = M ( {x n } M, x n x R n) x M M = {x R n : ρ(x, M) = 0} R n M je otevřená. Splňuje-li množina M libovolnou z nich, říkáme o ní že je uzavřená. Navíc, pro M R n platí, že M = {x R n : ρ(x, M) = 0}. VĚTA (Definice otevřené množiny) Nechť M R n. Následující podmínky jsou ekvivalentní: x M r > 0: B(x, r) M Int M = M R n M je uzavřená. Splňuje-li množina M libovolnou z nich, říkáme o ní že je otevřená. 1

2 Příklady: 1. Nechť F R n je neprázdná konečná. Je pak F otevřená/uzavřená? Jak vypadá H(F), F a Int F? 2. U následujících množin rozhodněte, zdali jsou otevřené, zdali jsou uzavřené, a popište jak vypadá H(F), F a Int F: a) M := { 1 n : n N} b) M := { 1 n : n N} {0} c) M := N d) M := Q e) M := { [x, y] R 2 : x > 0, y 0 } { } f) M := [x, y] R 2 x : 2 + y2 < { } g) M := [x, y] R 2 x : 2 + y2 = h) M := { [x, y] R 2 : x y = x y } 3. Existuje množina, která je otevřená i uzavřená? 4. Popište všechny podmnožiny R n, které jsou otevřené i uzavřené. 5. Sierpińského těsnění je fraktál definovaný jako průnik do sebe vnořených množin S i, tedy S := k=1 S i, kde S 1 je trojúhelník, a S n+1 dostaneme z S n odstraněním prostředních otevřených trojúhelníků. Je to vidět z obrázků (S 1 až S 6 ): Celkem pak dostaneme množinu S: Je S otevřená, případně uzavřená množina? Jak vypadají H(S), S a Int S? 2

3 Výsledky: Uzavřené a otevřené množiny 1. cvičení 1. F je uzavřená, není otevřená. H(F) = F = F, Int F =. 2. a) Není uzavřená ani otevřená, H(M) = M = M {0}, Int M =. b) Je uzavřená, není otevřená, H(M) = M = M, Int M =. c) Je uzavřená, není otevřená, H(M) = M = M, Int M =. d) Není uzavřená ani otevřená, H(M) = M = R, Int M =. e) Není uzavřená ani otevřená, H(M) = { [x, y] R 2 : (x = 0 y 0) (y = 0 x 0) }. M = { [x, y] R 2 : x 0, y 0 }. Int(M) = { [x, y] R 2 : x > 0, y < 0 }. { f) Je otevřená, není uzavřená. H(M) = [x, y] R 2 x : }, 2 + y2 = { M = [x, y] R 2 x : }, 2 + y2 1 Int(M) = M. 4 9 g) Je uzavřená, není otevřená. H(M) = M = M, Int(M) =. h) M = { [x, y] R 2 : x y }. Tedy M je uzavřená, není otevřená. H(M) = { [x, y] R 2 : x = y }, M = M, Int(M) = { [x, y] R 2 : x > y }. 3. Jediné takové podmnožiny R n jsou a R n. 3

4 Parciální derivace 3. cvičení Příklady: 1. Spočtěte parciální derivace následujících funkcí všude, kde existují: a) x m y n b) e xy c) xy + yz + zx d) x 2 + y 2 3 e) x3 + y 3 f) x y g) 3 xy h) y sin x i) sin y sin x 3 j) x + y 2 k) f(x, y) = 3 x2 + y ln(x 2 + y 2 ), f(0, 0) = 0 l) f(x, y) = e x 2 +xy+y 2, f(0, 0) = 0 ( ) z m) x y n) x y z o) x yz 1 4

5 Parciální derivace 3. cvičení Výsledky: 1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) x = mxm 1 y n, x = yexy, y = nxm y n 1 pro (x, y) R 2. y = xexy pro (x, y) R 2. = y + z, = x + y, = x + y pro (x, y, z) x y z R3. x (x, y) = x neexistují. x, y f(x, y) = 2 +y 2 y x, pokud (x, y) (0, 0). f(0, 0) a (0, 0) 2 +y 2 x y (x, y) = x 2 x 3, f(x, y) = y 2 (x 3 +y 3 ) 2 y 3, pokud y x. (0, 0) = (0, 0) = 1, (x 3 +y 3 ) 2 x y (x, x) a (x, x) neexistují pro x 0. x y (x, y) = y sign x pro x 0. (x, y) = x sign y pro y 0. (0, 0) = (0, 0) = x y x y 0. (0, y) pro y 0 a (x, 0) pro x 0 neexistují. x y (x, y) = 3 x x y (x, y) = 3 y 3 3 pro x 0. x pro y 0. y 2 (x, 0) pro x 0 neexistují. (0, y) pro y 0 a y x (0, 0) = (0, 0) = 0. x y (x, y) = sign(y sin x) cos x, (x, y) = sign(y sin x), pokud y sin x. x y (x, sin x) neexistuje pro x R. ( π + kπ, y x 2 ( 1)k ) = 0 pro k Z. f(x, sin x) x neexistuje pro x π + kπ. 2 (x, y) = cos x sign(sin x sin y), (x, y) = cos y sign(sin x sin y), pokud x y sin x sin y. ( π + kπ, π + lπ) = x 2 2 y f(π + kπ, π + lπ) = 0. V ostatních bodech 2 2 parciální derivace neexistují. (x, y) = 1 x 3 3, 2y f(x, y) = x+y 2 y neexistují pro x R. 3 3 x+y 2, pokud x y2, x ( x2, x) a y ( x2, x) k) V (x, x 2 ) neexistují parciální derivace pokud x 2 + x 4 1, pokud x 2 + x 4 = 1, jsou obě parciální derivace nulové. 1 x 2 +xy+y 2 2x+y, (x 2 +xy+y 2 ) 2 1 x 2 +xy+y 2 l) = e = e x y jsou obě parciální derivace nulové. ( m) Pokud x, y > 0 nebo x, y < 0, pak = z x y ( ) z x y log x. y x+2y (x 2 +xy+y 2 ) 2 pro (x, y) (0, 0); v bodě (0, 0) x y ) z 1; y = zx y 2 n) Pokud x > 0 a y 0, pak x = y z x y z 1 ; y = x y z log x 1 z ; z = x y z ( x y ) z 1; z = log x y z 2. o) Pokud x, y > 0, pak x = yz x yz 1 ; y = xyz log x zy z 1 ; z = xyz log x y z log y. 5

6 Všehochuť funkcí více proměnných 4. cvičení Příklady: 1. Spočtěte parciální derivace funkce y cos x všude, kde existují. Určete, jak vypadá tečná nadrovina v bodech (0, 0) a ( π 3, 42). 2. Uvažujme funkci f(x, y) := 4(3 x) 3y arctan x. log y a) Určete definiční obor funkce f a načrtněte ho. b) Rozhodněte, zdali je ten definiční obor omezená množina v R 2. Dokažte to. 3. Nechť G(x, y, z) = ( x 2 e z + sin(x y), x, x z y, x + 2y 4 + z 17), F(t, u, v, w) = u + uv sin(vw) + ut + u v w. a) Spočítejte všechny parciální derivace funkce F G. b) Určete rovnice tečné nadroviny v nule (v (0, 0, 0)). 4. Určete body, které by mohly být lokálním nebo globálním extrémem funkce x 4 + y 2 + 2z 2 xy xz + 2yz + 4y 2x. (Neboli najděte body, kde je splněna nutná podmínka existence extrému.) 6

7 Všehochuť funkcí více proměnných 4. cvičení Výsledky: 1. y cos x = sin x sign(y cos(x)), y cos x = sign(y cos(x)) pro y cos x, x y navíc y cos x = 0 pro (1, 2kπ) a ( 1, π + 2kπ), k Z. Jinde jiné parciální x derivace neexistují. Tečné nadroviny jsou dány popořadě předpisy y a 3 x + y Trojúhelník s vrcholy (0, 0), (0, 4) a (3, 0). Hrana x tam je, hrana y tam není. Namíň tam ještě nejsou body, kde y = 1. Je to omezená množina. 3. Parciální derivace jsou x F(x, y, z) = 2x2 e z + x cos(xy)y xz y + x 2 e z + sin(xy) + (xz y)(x + 2y 4 + z 17 )+ + z [ x cos((xz y)(x + 2y 4 + z 17 ))(x + 2y 4 + z 17 ) + x(x + 2y 4 + z 17 ) ] + + x(xz y) cos((xz y)(x + 2y 4 + z 17 ))(xz y) y F(x, y, z) = x2 cos(xy) [ x ( x + 2y 4 + z 17) ( x + 2y 4 + z 17) cos ( (xz y) ( x + 2y 4 + z 17)) + x ] + + 8y 3 [ x(xz y) (xz y) cos ( (xz y) ( x + 2y 4 + z 17))] z F(x, y, z) = x3 e z + + x [ x cos((xz y)(x + 2y 4 + z 17 ))(x + 2y 4 + z 17 ) + x(x + 2y 4 + z 17 ) ] z 16 [ cos((xz y)(x + 2y 4 + z 17 ))(xz y) + x(xz y) ] Nadrovina je pak dána předpisem x + 0y + 0z. 4. ( (0, 4, 2), 1 2 2, 1 8 (32 + ) ( 1 2), 2, 2 2, 1 8 ( 32 + ) 2), 2 7

8 Jedna implicitní funkce 5. cvičení Teorie: VĚTA (O implicitní funkci) Nechť n N. Nechť Ω je otevřená podmnožina R n+1, F : Ω R. Nechť je funkce F třídy C 1 (Ω). Nechť x 0 R n, y 0 R, [x 0, y 0 ] Ω. Nechť jsou splněny následující podmínky: (1) F(x 0, y 0 ) = 0, (2) F y (x 0, y 0 ) 0. Pak existují okolí U x bodu x 0 (x 0 U x Ω R n ) a okolí bodu y 0 U y (y 0 U y Ω R) tak, že x U x!y U y : F(x, y) = 0. Označíme-li navíc toto y jako φ(x), pak φ : U x U y je funkce třídy C 1 (U x ), která splňuje vztah F φ x (x) = j (x, φ(x)) x F j (x, φ(x)) y pro x U x a j {1,..., n}. 8

9 Příklady: 1. Je dán vztah e xy + sin y + y 2 = 1 a bod [2, 0]: a) Dokažte, že tímto vztahem je definována hladká funkce y = f(x) v jistém okolí bodu 2, pro kterou platí f(2) = 0. b) Napište rovnici tečny ke grafu funkce f v bodě 2. c) Spočtěte f (2). d) Pro které body [a, 0], a R lze dokázat tvrzení analogické a)? 2. Je dán vztah x 2 + 2xy 2 + y 4 y 5 = 0 a bod [0, 1]. a) Dokažte, že tímto vztahem je definována hladká funkce y = f(x) v jistém okolí bodu 0, pro kterou platí f(0) = 1. b) Dokažte, že funkce f roste v jistém okolí bodu 0. c) Je funkce f na okolí 0 konvexní nebo konkávní? 3. Je dán vztah x 2 + 2y 2 + 3z 2 + xy z 9 = 0 a bod [1, 2, 1]: a) Dokažte, že tímto vztahem je definována hladká funkce z = z(x, y) v jistém okolí U bodu [1, 2], pro kterou platí z(1, 2) = 1. b) Určete z, z x y v okolí U. c) Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce z = z(x, y) v bodě [1, 2]. 4. Dokažte, že množina bodů [x, y, z] R 3 které splňují vztah x 2 + y 2 + z 2 3xyz = 0 je v okolí bodu [1, 1, 1] popsatelná jako graf funkce f(x, y) definované na jistém okolí bodu [1, 1], pro kterou je f(1, 1) = 1. Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f v bodě [1, 1]. 9

10 Vícero implicitních funkcí 6. cvičení Teorie: VĚTA (O implicitních funkcích) Nechť m, n N. Nechť Ω je otevřená podmnožina R n+m, F : Ω R m. Nechť je funkce F třídy C 1 (Ω). Nechť x 0 R n, y 0 R m, [x 0, y 0 ] Ω. Nechť jsou splněny následující podmínky: (1) F(x 0, y 0 ) = 0, (2) F 1 y 1 (x 0, y 0 ) F 2 y 1 (x 0, y 0 ). F m y 1 (x 0, y 0 ) F 1 F y 2 (x 0, y 0 ) 1 y m (x 0, y 0 ) F 2 F y 2 (x 0, y 0 ) 2 y m (x 0, y 0 ) 0, kde J značí determinant matice J F m F y 2 (x 0, y 0 ) m y m (x 0, y 0 ) Pak existují okolí U x bodu x 0 (x 0 U x Ω R n ) a okolí bodu y 0 U y (y 0 U y Ω R m ) tak, že x U x!y U y : F(x, y) = 0. Označíme-li navíc toto y jako φ(x), pak φ : U x U y je funkce třídy C 1 (U x ). POZNÁMKA ( ) a b Determinant matice je roven ad bc. c d Příklady: 1. Ukažte, že soustava rovnic určuje v jistém okolí bodu [ 2 x 2 + y 2 + z 2 = 1, x 2 + y 2 = z 2, 0, ] 2 jednoznačně funkce x = x(y) a z = z(y) 2 2 splňující x(0) = z(0) = 2. Spočtěte první derivace těchto dvou funkcí v bodě 0. Lze 2 teď něco říct o monotonii funkcí x(y), z(y) na nějakém okolí bodu 0? Je funkce x na okolí nuly konkávní? 10

11 2. Je dán vztah x 2 + 2y 2 + 3z 2 + xy z 9 = 0 a bod [1, 2, 1]: a) Dokažte, že tímto vztahem je definována hladká funkce z = z(x, y) v jistém okolí U bodu [1, 2], pro kterou platí z(1, 2) = 1. b) Určete z, z x y v okolí U. c) Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce z = z(x, y) v bodě [1, 2]. 3. Dokažte, že množina bodů [x, y, z] R 3 které splňují vztah x 2 + y 2 + z 2 3xyz = 0 je v okolí bodu [1, 1, 1] popsatelná jako graf funkce f(x, y) definované na jistém okolí bodu [1, 1], pro kterou je f(1, 1) = 1. Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f v bodě [1, 1]. 4. Ukažte, že následující soustavy rovnic určují v jistém okolí zadaného bodu [x 0, y 0, u 0, v 0 ] implicitně zadané funkce u, v (proměnných x a y). Spočítejte obě první parciální derivace těchto funkcí v bodě [x 0, y 0 ]. Bude-li se vám chtít, určete rovnici tečné nadroviny. a) Bod [1, 0, 1, 0], b) Bod [ e + 1, e, 1, π 2 ], c) Bod [1, 2, 0, 0], ( v x = u cos, ( u) v y = u sin. u) x = e u + u sin v, y = e u u cos v. xe u+v + 2uv = 1, ye u v u 1 + v = 2x. 11

12 Teorie: Extrémy funkcí více proměnných I 7. cvičení VĚTA Nechť K je kompaktní (tj. uzavřená a omezená) podmnožina R n. Nechť f je spojitá funkce z K do R. Pak f nabývá na K svého minima i maxima. VĚTA (Lagrangeova věta o multiplikátoru) Nechť Ω R 2 je otevřená množina. Nechť f a g jsou funkce z C 1 (Ω). Budiž M := {[x, y] Ω: g(x, y) = 0}, a nechť [x 0, y 0 ] M je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M. Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (I) g(x 0, y 0 ) = 0, neboli x g(x 0, y 0 ) = y g(x 0, y 0 ) = 0. (II) Existuje reálné číslo λ splňující f(x 0, y 0 ) + λ g(x 0, y 0 ) = 0, neboli x f(x 0, y 0 ) + λ x g(x 0, y 0 ) = y f(x 0, y 0 ) + λ y g(x 0, y 0 ) = 0. Tomuto λ se pak říká Lagrangeův multiplikátor. 12

13 Příklady: Nalezněte globální extrémy funkce f na množině M: 1. f(x, y) = x + y, M = {[x, y] R 2 : x 2 + y 2 1} 2. f(x, y, z) = xyz, M = {[x, y, z] R 3 : x 2 + y 2 + z 2 = 1} 3. f(x, y) = e x, M = {[x, y] R 2 : x 2 + 2y 2 1} 4. f(x, y, z) = sin(x) sin(y) sin(z), M = { [x, y, z] R 3 : x + y + z = π, x > 0, y > 0, z > 0} 2 5. f(x, y) = x 2 + y, M = {[x, y] R 2 : x 0, y 0, x + y 1} 6. f(x, y, z) = xy 2 z 3, M = {[x, y, z] R 3 : x + 2y + 3z = a, x > 0, y > 0, z > 0}, kde a > f(x, y) = x, M = {[x, y] R 2 : 2 x 0, 1 y 0, 2x + y 2} 8. f(x, y) = x + y, M = {[x, y] R 2 : x 3 + y 3 2xy = 0, x 0, y 0} 9. f(x, y, z) = (x + y) 2 + (x y) 2 + z, M = [0, 1] [0, 1] [0, 1] 10. f(x, y) = y, M = {[x, y] R 2 : (x 2 + y 2 ) 2 2(x 2 y 2 ) = 0} 11. f(x, y) = x a + y b, a > 0, b > 0, M = {[x, y] R 2 : x 2 + y 2 1} 12. f(x, y) = x 2 + y, M = {[x, y] R 2 : 4y 3 4y + x 2 = 0, y 0} 13

14 Extrémy funkcí více proměnných II 8. cvičení Teorie: VĚTA (Lagrangeova věta o multiplikátoru) Nechť Ω R 2 je otevřená množina. Nechť f a g jsou funkce z C 1 (Ω). Budiž M := {[x, y] Ω: g(x, y) = 0}, a nechť [x 0, y 0 ] M je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M. Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (I) g(x 0, y 0 ) = 0, neboli x g(x 0, y 0 ) = y g(x 0, y 0 ) = 0. (II) Existuje reálné číslo λ splňující f(x 0, y 0 ) + λ g(x 0, y 0 ) = 0, neboli x f(x 0, y 0 ) + λ x g(x 0, y 0 ) = y f(x 0, y 0 ) + λ y g(x 0, y 0 ) = 0. Příklady: Nalezněte globální extrémy funkce f na množině M: 1. f(x, y) = x 2 + y, M = {[x, y] R 2 : x 0, y 0, x + y 1} 2. f(x, y, z) = xy 2 z 3, M = {[x, y, z] R 3 : x + 2y + 3z = a, x > 0, y > 0, z > 0}, kde a > f(x, y) = x, M = {[x, y] R 2 : 2 x 0, 1 y 0, 2x + y 2} 4. f(x, y) = x + y, M = {[x, y] R 2 : x 3 + y 3 2xy = 0, x 0, y 0} 5. f(x, y, z) = (x + y) 2 + (x y) 2 + z, M = [0, 1] [0, 1] [0, 1] 6. f(x, y) = y, M = {[x, y] R 2 : (x 2 + y 2 ) 2 2(x 2 y 2 ) = 0} 7. f(x, y) = x a + y b, a > 0, b > 0, M = {[x, y] R 2 : x 2 + y 2 1} 8. f(x, y) = x 2 + y, M = {[x, y] R 2 : 4y 3 4y + x 2 = 0, y 0} 14

15 Extrémy funkcí více proměnných III 9. cvičení Teorie: VĚTA (Lagrangeova věta o multiplikátorech) Nechť n a m jsou přirozená čísla. Nechť Ω R n je otevřená množina. Nechť g 1, g 2,..., g m a f jsou funkce z C 1 (Ω). Budiž M := {z Ω: g 1 (z) = 0,..., g m (z) = 0}, a nechť z 0 M je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M. Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (I) Vektory g 1 (z 0 ), g 2 (z 0 ),... g m (z 0 ) jsou lineárně závislé. (II) Existuje reálná čísla λ 1,..., λ m splňující f(z 0 ) + λ 1 g 1 (z 0 ) + λ 2 g 2 (z 0 ) + + λ m g m (z 0 ) = 0. Příklady: Není-li řečeno jinak, pak určete sup a inf funkce f na množině M, a vyšetřete, zdali se těchto hodnot nabývá. 1. Určete rozměry vodní nádrže ve tvaru kvádru o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly dohromady nejmenší povrch. 2. f(x, y, z) = x 2y + 2z a) M = {[x, y, z] R 3 : x 2 + y 2 + z 2 = 1} b) M = {[x, y, z] R 3 : x 2 + y 2 + z 2 = 1, x + y + z = 0} 3. f(x, y, z) = xyz a) M = {[x, y, z] R 3 : x 2 + y 2 + z 2 = 1} b) M = {[x, y, z] R 3 : x 2 + y 2 + z 2 = 1, x + y + z = 0} 4. f(x, y, z) = sin(x) sin(y) sin(z) M = {[x, y, z] R 3 : x + y + z = π 2, x > 0, y > 0, z > 0 }. 5. f(x, y, z) = xy 2 z 3 M = {[x, y, z] R 3 : x + 2y + 3z = a, x > 0, y > 0}, kde a > 0 6. f(x 1,..., x n ) = x p 1 + xp n M = {[x 1,..., x n ] R n : x 1 + +x n = a, x 1 > 0,..., x n > 0}, kde a > 0, p > 0 a n 2 15

16 Teorie: Matice I - hodnost, inverze 10. cvičení DEFINICE Elementární řádkovou úpravou matice rozumíme jednu z následujících operací: (i) Záměna dvou řádků. (ii) Vynásobení libovolného řádku nenulovým číslem. (iii) Přičtení násobku jednoho řádku k druhému. DEFINICE Hodností matice A rozumíme počet nenulových řádku po transformaci na schodovitou matici (převedení do odstupňovaného tvaru), značíme ji h(a). TVRZENÍ (a) Každou matici lze pomocí elementárních řádkových úprav převést na schodovitou matici. (b) h(a) = h(a T ). (c) Pro čtvercovou matici A M(n n) je ekvivalentní: (i) A je regulární (neboli existuje matice inverzní). (ii) A lze pomocí elementárních úprav převést na jednotkovou matici. (iii) h(a) = n. (iv) A má nenulový determinant. 16

17 Příklady: 1. Určete hodnost matic (v závislosti na parametru) a rozhodněte, zdali se jedná o matici regulární: (a 1) (3a + 1) a 2a a) e) (1 a) a 2a a a b) f) a c) 1 a 1 a a a 2 a a 2(a 1) (3a + 1) a g) d) (1 a) a 2 1 a 2a a Najděte inverzní matice k následujícím maticím: a) c) b) d) Na základě výsledků předchozích příkladů napište inverzní matice k maticím, které vzniknou: a) Přehozením prvního a druhého řádku v matici z příkladu 2. a). b) Vynásobením čtvrtého řádku matice z příkladu 2. c) číslem 11. c) Přičtením sedminásobku třetího řádku k prvnímu řádku v matici z příkladu 2. b). d) Z matice v příkladu 2. d) tak, že místo prvního řádku napíšeme trojnásobek druhého a místo druhého pětinásobek prvního. 17

18 Matice I - hodnost, inverze 10. cvičení Výsledky: 1. a) 3 b) 3 c) 3 pro a 1, 1 pro a = 1 d) 3 pro a {0, 1, 2}, 2 jinak a) b) 1/2 1/6 1/6 1/2 5/6 1/6 1/2 1/6 1/6 e) 3 pro a 1, 2 pro a = 1 f) 3 g) 4 pro a 1, 3 pro a = 1 0 1/21 5/42 11/42 c) 1/2 23/42 5/42 5/21 1/2 13/42 1/42 1/21 1/2 5/42 1/21 25/ d) Inverzní matice vzniknou z inverzní matice k původní matici a) přehozením prvního a druhého sloupce; b) vynásobením čtvrtého sloupce číslem 1/11; c) odečtením sedminásobku prvního sloupce od třetího sloupce; d) tak, že místo prvního sloupce napíšeme 1/3 druhého a místo druhého sloupce 1/5 prvního. (To vše lze zdůvodnit například s použitím definice inverzní matice a definice maticového násobení. Jiná, méně přímá možnost je vhodně použít větu o násobení a transformaci.) 18

19 Matice II - soustavy rovnic, determinant 11. cvičení Příklady: 1. Najděte všechna reálná řešení soustavy rovnic Vyřešte soustavu danou maticí A := s vektory pravých stran: (a) b 1 := (1, 6, 8) T (b) b 2 := (0, 8, 0) T (c) b 3 := (1, 18, 28) T. 3. Spočtěte následující determinanty: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Určete, čemu se rovná determinant matice, která vznikne: (a) z matice v příkladu 3 (b) přerovnáním řádků v pořadí 2,3,1; (b) vynásobením matice v příkladu 3 (c) číslem 1; (c) přerovnáním sloupců v matici z příkladu 3 (d) v pořadí 4,2,1,3; (d) vynásobením matice z příkladu 3 (g) číslem 1/100; (e) součinem matic z příkladu 3 (d) a 3 (e); (f) jako A T AB, kde A je matice z příkladu 3 (a) a B matice z příkladu 3 (f); 19

20 5. Najděte řešení soustav lineárních rovnic: x + 2y z = 1 (a) 2x + 3y = 1 (b) y + z = 1 (c) (d) (e) x 1 + 2x 2 3x 3 + x 4 = 5 2x 1 + 3x 2 x 3 + 2x 4 = 0 7x 1 x 2 + 4x 3 3x 4 = 15 x 1 + x 2 2x 3 x 4 = 3 x 1 + 2x 2 x 3 + x 4 = 2 x 1 x 4 = 1 x 2 + x 3 = 0 x 1 + 2x 2 = 1 x 1 + 2x 2 + 2x 3 + 3x 4 = 5 6x x x x 4 = 42 2x 1 + 5x 2 + 4x 3 + 8x 4 = 14 x 1 x 2 + 2x 3 4x 4 = 7 x z = 2 x + y = 1 2x + y + 3z = Pro které pravé strany má soustava se stejnou maticí jako v příkladu 5 (e) řešení? a 7. Najděte všechna reálná čísla a, b, c, pro která mají matice A := 1 3 b c 7 1 2a 3 a B := 11c 7 8b stejný determinant ( ) Najděte všechny matice X, které komutují s maticí A :=, neboli takové 1 1 matice X, že XA = AX. 20

21 Výsledky: (a) ( 4, 1, 1) T (b) ( 4, 2, 0) T (c) ( 22, 4, 5) T (a) Neexistuje (není čtvercová) (b) 1 (c) 6 (d) -84 (e) 1 (f) 0 (g) (a) 1 (b) -6 (c) -84 (d) -29 (e) -84 (f) 0 5. (a) (5, 3, 2) (b) (1, 2, 3) (c) (1, 0, 2, 0) (d) (5, 3, 3, 6) (e) ( 3 2t, 4, t, 0), t R 6. Právě pro ( b+d, b, c, d) 7 7. det(a) = 16ab 44ac + 4a + 74b + 216c 6, det(b) = b 16ab + 297c 44ac, řešení c = 1 (1 + 4a + 2b). 81 ( ) ( ) a b d 2c 2c 8. = a b c d b 2 21

22 Teorie: Řady s nezápornými členy 12. cvičení VĚTA (Nutná podmínka konvergence) Pokud a n konverguje, pak lim n a n = 0. VĚTA (Srovnávací kritérium) Nechť posloupnosti {a n } a {b n } splňují, že n N: 0 a n b n. Potom platí následující implikace: ( b n konverguje ) ( a n konverguje ) ( a n diverguje ) ( b n diverguje ) VĚTA (Limitní srovnávací kritérium) Nechť c R a nechť posloupnosti nezáporných čísel {a n } a {b n } a splňují lim n n b n = c. Potop platí: Je-li c (0, ), pak ( a n konverguje ) ( b n konverguje ). Je-li c = 0, pak ( b n konverguje ) ( a n konverguje ). A je-li c =, pak ( b n diverguje ) ( a n diverguje ). VĚTA (Cauchyovo odmocninové kritérium) Nechť je {a n } libovolná posloupnost. Potom platí, že: ( lim ) n n a n < 1 ( a n konverguje absolutně ) ( lim ) n n a n > 1 ( a n diverguje ) VĚTA (d Alambertovo podílové kritérium) Nechť {a n } je posloupnost nenulových čísel. Potom platí: ( ) a lim n+1 n a n < 1 ( a n konverguje absolutně ) ( ) a lim n+1 n a n > 1 ( a n diverguje ) VĚTA (Leibnizovo kritérium) Nechť {a n } je monotónní posloupnost jdoucí k nule (lim n a n = 0). Pak ( 1)n a n konverguje. TVRZENÍ Řada q ( 1, 1). 1 n α konverguje, právě když α > 1. Řada qn konverguje, právě když 22

23 Příklady: Vyšetřete konvergenci následujících řad s nezápornými členy v závislosti na parametru a R: (a) an (b) (c) (d) (e) 1 n+1 1 7n 2 13n+8 n n n n+2 (f) na e n (g) (n!) 2 (2n)! (h) ( 2) 2n+1 ( 3) 2n (i) 3 n 2 n 3 n +2 n (j) n n 1 (k) n 7 2 n +3 n (l) nlog a (m) log n n (n) 1 (1+ 1 n) n (o) n n+2n n 2 +2n 3 (p) (q) ( ) 2+( 1) n n 7 3 n n n (r) n+2 n 2 n a 23

24 Teorie: Řady s obecnými členy 13. cvičení VĚTA (Nutná podmínka konvergence) Pokud a n konverguje, pak lim n a n = 0. VĚTA (Srovnávací kritérium) Nechť posloupnosti {a n } a {b n } splňují, že n N: 0 a n b n. Potom platí následující implikace: ( b n konverguje ) ( a n konverguje ) ( a n diverguje ) ( b n diverguje ) VĚTA (Limitní srovnávací kritérium) Nechť c R a nechť posloupnosti nezáporných čísel {a n } a {b n } a splňují lim n n b n = c. Potop platí: Je-li c (0, ), pak ( a n konverguje ) ( b n konverguje ). Je-li c = 0, pak ( b n konverguje ) ( a n konverguje ). A je-li c =, pak ( b n diverguje ) ( a n diverguje ). VĚTA (Cauchyovo odmocninové kritérium) Nechť je {a n } libovolná posloupnost. Potom platí, že: ( lim ) n n a n < 1 ( a n konverguje absolutně ) ( lim ) n n a n > 1 ( a n diverguje ) VĚTA (d Alambertovo podílové kritérium) Nechť {a n } je posloupnost nenulových čísel. Potom platí: ( ) a lim n+1 n a n < 1 ( a n konverguje absolutně ) ( ) a lim n+1 n a n > 1 ( a n diverguje ) VĚTA (Leibnizovo kritérium) Nechť {a n } je monotónní posloupnost jdoucí k nule (lim n a n = 0). Pak ( 1)n a n konverguje. TVRZENÍ Řada 1 konverguje, právě když α > 1. n α Řada qn konverguje, právě když q ( 1, 1). 24

25 Příklady: Vyšetřete konvergenci následujících řad s nezápornými členy v závislosti na parametru x R: (a) ( 1)n ( 2n+100 3n+1 (b) ( 1)n ( 3n+1 2n+100 (c) 3 n +( 1) n 2 n n 4 n +( 1) n n (d) ( 1)n 2n2 +3n+4 2n 2 +4 (e) ( 1)n 2n2 +3n+4 2n 3 (f) ( 1)n 2n +3n+4 2n 4 +3 (g) 2 n n! xn (h) n4 x n (i) x n n 2 (j) n 3 x n 3 n ) n ) n (k) ( 1) n+1 x n n (l) ( 1) n x 2n+1 2n+1 (m) x n 1+x 2n (n) x n2 2 n (o) ( 1) n 2n+( 1) n (p) sin ( π 2 + nπ) 1 n (q) log ( n+1 n (r) cos(n2 π) (s) ) e +tan( (n 2) n n sin(π n) 1 ) arcsin 1 n ( n ) + 9 n (n 2 n 2 cos ( )) 1 n 25

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor Písemná zkouška z Matematik II pro FSV vzor. (0 bodů) Určete a nakreslete definiční obor funkce sin x f(x, ) = (Kalenda 00/) spočtěte její parciální derivace podle všech proměnných všude, kde existují,

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou Typy příkladů pro I. část písemky ke zkoušce z MA II I. Diferenciální rovnice. 1. Určete obecné řešení rovnice y = y sin x.. Určete řešení rovnice y = y x splňující počáteční podmínku y(1) = 0. 3. Rovnici

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1 9 přednáška 6 listopadu 007 Věta 11 Nechť f C U, kde U R m je otevřená množina, a a U je bod Pokud fa 0, nemá f v a ani neostrý lokální extrém Pokud fa = 0 a H f a je pozitivně negativně definitní, potom

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2018 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 208 Studijní program: Studijní obory: Matematika MA, MMIT, MMFT, MSTR, MNVM, MPMSE Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

Definice. Na množině R je dána relace ( R R), operace sčítání +, operace násobení a množina R obsahuje prvky 0 a 1 tak, že platí

Definice. Na množině R je dána relace ( R R), operace sčítání +, operace násobení a množina R obsahuje prvky 0 a 1 tak, že platí 1. Úvod 1.1. Výroky a metody důkazů Výrok je tvrzení, o kterém má smysl říci, že je pravdivé či ne. Vytváření nových výroků: Logické spojky & a, Implikace, Ekvivalence, Negace. Obecný kvatifikátor a existenční

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

Matematika pro informatiky

Matematika pro informatiky (FIT ČVUT v Praze) Konvexní analýza 13.týden 1 / 1 Matematika pro informatiky Jaroslav Milota Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze Letní semestr 2010/11 Extrémy funkce

Více

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x Příkad Nalezněte definiční obor funkce f(x) = ln arcsin + x x Určete definiční obor funkce f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech [;?] a Určete definiční obor

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti:

Definice 1.1. Nechť je M množina. Funkci ρ : M M R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: Přednáška 1. Definice 1.1. Nechť je množina. Funkci ρ : R nazveme metrikou, jestliže má následující vlastnosti: (1 pro každé x je ρ(x, x = 0; (2 pro každé x, y, x y, je ρ(x, y = ρ(y, x > 0; (3 pro každé

Více

Kristýna Kuncová. Matematika B3

Kristýna Kuncová. Matematika B3 (5) Funkce více proměnných II Kristýna Kuncová Matematika B3 Kristýna Kuncová (5) Funkce více proměnných II 1 / 20 Parciální derivace - příklad Otázka Tabulka vpravo znázorňuje hodnoty funkce f (x, y).

Více

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod?

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod? Implicitní funkce V následujících úlohách ukažte, že uvedená rovnice určuje v jistém okolí daného bodu [ 0, y 0 ] implicitně zadanou funkci proměnné. Spočtěte první a druhou derivaci této funkce v bodě

Více

Přednáška 6, 6. listopadu 2013

Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Kapitola 2. Posloupnosti a řady funkcí. V dalším jsou f, f n : M R, n = 1, 2,..., reálné funkce jedné reálné proměnné definované na (neprázdné) množině M R. Co to znamená,

Více

Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů... Varianta A

Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů... Varianta A æ æ Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů.......... Varianta A 4 3 2 1 2 8 0 1 0 3 1. Vzhledem k reálnému parametru a diskutujte hodnost matice 2 1 0 1 2. 0 1 2 1 2 4 3 1 1 a 2.

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

I. VRSTEVNICE FUNKCE, OTEV ENÉ A UZAV ENÉ MNOšINY

I. VRSTEVNICE FUNKCE, OTEV ENÉ A UZAV ENÉ MNOšINY I. VRSTEVNICE FUNKCE, OTEV ENÉ A UZAV ENÉ MNOšINY 1. Ur ete a nakreslete deni ní obor a vrstevnice funkcí: a) f(, y) = + y b) f(, y) = y c) f(, y) = 2 + y 2 d) f(, y) = 2 y 2 e) f(, y) = y f) f(, y) =

Více

LEKCE10-RAD Otázky

LEKCE10-RAD Otázky Řady -ekv ne ŘADY ČÍSEL 1. limita posloupnosti (operace založená na vzdálenosti bodů) 2. supremum nebo infimum posloupnosti (operace založená na uspořádání bodů). Z hlavních struktur reálných čísel zbývá

Více

11. Číselné a mocninné řady

11. Číselné a mocninné řady 11. Číselné a mocninné řady Aplikovaná matematika III, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK ZS 2017/18 11.1 Základní pojmy Definice Necht {a n } C je posloupnost komplexních čísel. Pro m N položme s m = a 1 +

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

2. přednáška 8. října 2007

2. přednáška 8. října 2007 2. přednáška 8. října 2007 Konvergence v metrických prostorech. Posloupnost bodů (a n ) M v metrickém prostoru (M, d) konverguje (je konvergentní), když v M existuje takový bod a, že lim n d(a n, a) =

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R.

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R. Řešené příklady k extrémům funkcí více proměnných 8 Určete všechny lokální extrémy funkce fx y x + arctg x + y + y x y R Řešení Funkci f si vyjádříme jako součet f + f kde f x x + arctg x x R f y y + y

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Projekty - Úvod do funkcionální analýzy

Projekty - Úvod do funkcionální analýzy Projekty - Úvod do funkcionální analýzy Projekt č. 1. Nechť a, b R, a < b. Dokažte, že prostor C( a, b ) = f : R R: f je spojitá na D(f) = a, b s metrikou je úplný. ρ(f, g) = max f(x) g(x) x a,b Projekt

Více

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet

I. Úvod. I.1. Množiny. I.2. Výrokový a predikátový počet I. Úvod I.1. Množiny Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Značení. Symbol x A značí, že element x je prvkem množiny A. Značení x

Více

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh   1. cvičení ( ) 2. cvičení ( ) Příklady řešené na cvičení LA II - LS 1/13 Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/ 1. cvičení (..13) 1. Rozhodněte, které z následujících operací jsou skalárním součinem

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu   (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Extrémy Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

APLIKACE. Poznámky Otázky

APLIKACE. Poznámky Otázky APLIKACE Následující úlohy lze zhruba rozdělit na geometrické, algebraické a úlohy popisující různé stavy v některých oblastech jiných věd, např. fyziky nebo ekonomie. GEOMETRICKÉ ÚLOHY Mezi typické úlohy

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 =

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 = 1 Výpočet inverzní matice Věta 1 Necht P U elementární matice vzniklá el úpravou U Pak je P U regulární Důkaz: Protože elementární úprava U je invertovatelná, existuje el úprava U, která vrací změny U

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných

Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava 8 Obsah Funkce dvou proměnných.

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x. Zderivuj funkci y = e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2

Více

I. Určete(a nakreslete) definiční obor a vrstevnice funkcí 1. f(x, y)=x+ y 2. f(x, y)= y 3. f(x, y)=x 2 + y 2 4. f(x, y)=x 2 y 2

I. Určete(a nakreslete) definiční obor a vrstevnice funkcí 1. f(x, y)=x+ y 2. f(x, y)= y 3. f(x, y)=x 2 + y 2 4. f(x, y)=x 2 y 2 I. Určete(a nareslete) definiční obor a vrstevnice funcí. f( )=+. f( )=. f( )= +. f( )= 5. f( )=. f( )= 7. f( )= + 8. f( )= ( + )( ) 9. f( )= ( + ) 0. f( )= sin( + ). f( )=sgn(sin sin). f( )= + Rozhodněte

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

Matematika 5 FSV UK, ZS Miroslav Zelený

Matematika 5 FSV UK, ZS Miroslav Zelený Matematika 5 FSV UK, ZS 2018-19 Miroslav Zelený 1. Stabilita řešení soustav diferenciálních rovnic 2. Úvod do variačního počtu 3. Globální extrémy 4. Teorie optimálního řízení 5. Různé 1. Stabilita řešení

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Drsná matematika III 3. přednáška Funkce více proměnných: Inverzní a implicitně definovaná zobrazení, vázané extrémy

Drsná matematika III 3. přednáška Funkce více proměnných: Inverzní a implicitně definovaná zobrazení, vázané extrémy Drsná matematika III 3. přednáška Funkce více proměnných: Inverzní a implicitně definovaná zobrazení, vázané extrémy Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 3. 10. 2011 Obsah přednášky 1 Literatura

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť.

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť. Přednáška 3, 19. října 2015 Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť X i = M i I je jeho pokrytí otevřenými

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití)

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 40 Obsah 1 Vektory

Více

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou 1 Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) vektory matice Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou rovnici A x = λ x, kde x je neznámá matice o jednom sloupci (sloupcový

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f Výklad Globální extrémy mají stejný význam jako u funkcí jedné proměnné. Hledáme je bud na celém definičním oboru dané funkce, nebo na předem zadané podmnožině definičního oboru. Definice 6..1. Řekneme,

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos 3x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y

Více

Funkce dvou a více proměnných

Funkce dvou a více proměnných Funkce dvou a více proměnných. Motivace V praxi nevstačíme s funkcemi jedné proměnné, většina veličin závisí více než na jedné okolnosti, např.: obsah obdélníka: S( ) kinetická energie: Ek = = x mv ekonomika:

Více

Matematika I: Pracovní listy do cvičení

Matematika I: Pracovní listy do cvičení Matematika I: Pracovní listy do cvičení Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Pro FAST upravil Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 14. přednáška Číselné a mocninné řady Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

Derivace funkce DERIVACE A SPOJITOST DERIVACE A KONSTRUKCE FUNKCÍ. Aritmetické operace

Derivace funkce DERIVACE A SPOJITOST DERIVACE A KONSTRUKCE FUNKCÍ. Aritmetické operace Derivace funkce Derivace je jedním z hlavních nástrojů matematické analýzy. V příští části ukážeme, jak mnoho různorodých aplikací derivace má. Geometricky lze derivaci funkce v nějakém bodě chápat jako

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU

1. POJMY 1.1. FORMULE VÝROKOVÉHO POČTU Obsah 1. Pojmy... 2 1.1. Formule výrokového počtu... 2 1.2. Množina... 3 1.2.1. Operace s množinami... 3 1.2.2. Relace... 3 2. Číselné obory... 5 2.1. Uzavřenost množiny na operaci... 5 2.2. Rozšíření

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných Matematická analýza pro informatiky I. 12. přednáška Extrémy funkcí více proměnných Jan Tomeček jan.tomecek@upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 12. dubna 2011

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 2. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 20 Co nás dneska čeká... Závislé a nezávislé

Více

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený Matematika 4 FSV UK, LS 2017-18 Miroslav Zelený 13. Diferenční rovnice 14. Diferenciální rovnice se separovanými prom. 15. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu 16. Lineární diferenciální rovnice

Více

1 Posloupnosti a řady.

1 Posloupnosti a řady. 1 Posloupnosti a řady. 1.1 Posloupnosti reálných čísel. Definice 1.1: Posloupností reálných čísel nazýváme zobrazení f množiny N všech přirozených čísel do množiny R všech reálných čísel. Pokud nemůže

Více

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

Soustavy lineárních rovnic a determinanty

Soustavy lineárních rovnic a determinanty Soustavy lineárních rovnic a determinanty Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál

VIII. Primitivní funkce a Riemannův integrál VIII. Primitivní funkce Riemnnův integrál VIII.2. Riemnnův integrál opkování Vět. Nechť f je spojitá funkce n intervlu, b nechť c, b. Oznčíme-li F (x) = x (, b), pk F (x) = f(x) pro kždé x (, b). VIII.3.

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 7. prosince 2014 Předmluva

Více

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Mezi elementární komplexní funkce se obvykle počítají tyto funkce: f(z) = az + b,

Mezi elementární komplexní funkce se obvykle počítají tyto funkce: f(z) = az + b, Elementární funkce Mezi elementární komplení funkce se obvykle počítají tyto funkce:. Lineární funkce Lineární funkce je funkce tvaru f(z) az + b, kde a a b jsou konečná komplení čísla. Její derivace je

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných študenti MFF 15. augusta 2008 1 5 Základy teorie funkcí více proměnných Požadavky Parciální derivace a totální

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

12. Funkce více proměnných

12. Funkce více proměnných 12. Funkce více proměnných 12.1 Parciální derivace a totální diferenciál Definice Necht f je reálná funkce n proměnných, a 2 R n a 1 i n. 12.1 Parciální derivace a totální diferenciál Definice Necht f

Více

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3,

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, V. Lokální extrémy. Příklad 1: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina Df = R 2 a funkce f má spojité parciální = 2x + y, = 2y + x 3.

Více