IČO: Zahájení činnosti: Identifikátor práv.osoby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942"

Transkript

1 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, Karviná Ráj 1

2 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární zástupce: Mgr.Eva Szwedvá Web: Šklská rada: Datum zřízení Usnesením Rady města Karviné č předseda: Bulejkvá Jarmila pčet členů: 3 Právní frma: příspěvkvá rganizace IČO: Zahájení činnsti: Identifikátr práv.sby:

3 Sučásti škly Základní škla: kapacita 640 žáků IZO: stav k žáků (53,43%) z th ve speciální třídě 5 žáků.. ( 1,46%) tel: fax: Odlučená pracviště: Šklní jídelna veducí Marcela Kbylkvá IZO: Olbrachtva 714, Karviná-Ráj tel: kapacita: 500 jídel stav k jídel (69,2%) z th je pr žáky 219 jídel (63,29%) z th je pr učitele 48 jídel (13,88%) z th je pr statní 79 jídel (22,83%) pčet uvařených jídel Šklní družina veducí Hana Pelikánvá IZO: Olbrachtva 714, Karviná-Ráj tel: kapacita: 90 žáků stav k žáků (100%) 3

4 Zaměření škly Základní škla pskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rzumvu výchvu ve smyslu vědeckéh pznání, pskytuje mravní,esteticku, pracvní, zdravtní, tělesnu a envirnmentální výchvu žáků a t v suladu se zásadami vlastenectví, humanity a demkracie. Základní škla umžňuje integraci zdravtně pstiženým žákům, kteří jsu vhdní pr integrační prgram, prtže je bezbariérvá. Škla měla jednu autisticku třídu s 5-ti žáky. Všechny své žáky připravuje pr další studium a praxi na středních šklách.celkvý pčet žáků 342, z th 10 integrvaných žáků zdravtně pstižených. Na škle pracuje také 11 pedaggických asistentů (PA) s celkvým přepčteným úvazkem 9,8.. Ve škle pracují 2 speciální pedaggvé v AUTI třídě s úvazkem 1,0 a 0,6. Výchvný pradce s úvazkem 1,0. P celý šklní rk na škle úspěšně půsbí metdik primární prevence, ICT krdinátr pr 1. a 2.stupeň a metdik EVVO. Škla má rvněž krdinátra pr ŠVP. Vybavení škly vyučvacími pmůckami Škla je dbře vybavena učebními pmůckami. Má dstatek knih, atlasů, encyklpedií a názrných pmůcek. Ve škle máme 8 dbrných učeben vybavených interaktivními tabulemi. Všechny kmenvé třídy jsu vybaveny výškvě stavitelnými stly a židlemi. Bhužel, z dbrných učeben, kterých je 13, je tímt nábytkem vybaven puze 5. Škla má 3 pčítačvé učebny a t pr 1. i 2. stupeň. Pr žáky škly je v prvzu šklní bufet a mléčný autmat. Škla má hřiště pr vlejbal a travnaté hřiště pr kpanu. Jeh reknstrukce je naplánvaná na šklní rk Sučástí škly je bezbariérvá zahrada s naučným kutkem, který služí k výuce praktických činnstí. Škla je vybavena 119 pčítači, z th je 64 pčítačů zpřístupněn žákům, 119 pčítačů je připjen k internetu. Pčítače využívá k výuce 24 učitelů nepčítačvých předmětů. 22 učitelů využívá internet k výuce v dbrných učebnách. Škla je kmpletně zasíťvaná a v případě ptřeby může plnit funkci krizvéh centra magistrátu. Škla má 39 učeben, z th je 13 učeben dbrných. Škla pršla v rce 2009 celkvu revitalizaci budvy nvá kna, zateplení, prava střechy dlučenéh pracviště s nvu fasádu. K mimšklním aktivitám služí šklní klub s kapacitu 28 míst a šklní knihvna se 421 uživateli. Škla je účelně prpjena s cvičnu kuchyní, kteru využívají hlavně žáci autistické třídy.. Škla je bezbariérvá, je vybavena výtahem a schdlezem. Servisní práce výtahu prvádí firma LIFTCOMP. Servis internetvé sítě, pčítačů a její prvz prvádí firma CSKA Karviná. Telefnické a internetvé připjení je realizván firmu PODA. Tyt firmy jsu krdinvány CITK-u. Škla má jednu specializvanu třídu s 5-ti žáky. Je zaměřena na autismus, kde vyučují 2 speciální pedaggvé a 1 pedaggický asistent. Třída má pracvní i výknvu část a je velmi dbře vybavena. Integrvaným žákům služí relaxační centrum, které je vybaven kmpenzačními pmůckami, masážním stlem, relaxačním bazénem a sprchami. Na škle pracuje šklní speciální pedagg na plný úvazek, který napravuje vady žáků s individuálními vzdělávacími prgramy. Škla má rvněž jednu tělcvičnu a jedn venkvní umělhmtné hřiště, jehž plcení pršl z důvdu nevyhvujícíh stavu částečnu reknstrukcí. V dhledné dbě by byl vhdné reknstrukci prvést i na zbývající části plcení tak, aby vyhvěl bezpečnstním předpisům. Rvněž byla prvedena prava schdiště bčníh vchdu d traktu tělesné výchvy z důvdu nevyhvujícíh stavu, které byl nahrazen prtiskluzvu dlažbu. Z důvdu pakvanéh zatékání na jižní stěně škly byl nutné prvést její sanaci. Pr časté zatékání střechu by byla ptřebná reknstrukce střechy škly. 4

5 Vstup d škly a venkvní umělhmtné hřiště je mnitrván bezpečnstními kamerami. Velmi dbré výsledky vykazuje televizní štáb škly, který je vybaven digitální kameru, ftaparátem a střihvým prgramem a aktivně se splupdílí při prezentaci škly frmu krátkých sptů v televizi Plar. Pčty tříd a žáků A šklní rk B šklní rk stupeň 2.stupeň Celkem Pčet tříd Pčet žáků Pčet tříd Pčet žáků Pčet tříd Pčet žáků A 11 A 233 A 6 A 131 A 17 A 364 B 10 B 212 B 6 B 130 B 16 B 342 Rzdíl Šklní družina Pčet ddělení Pčet zapsaných A B A B Rzdíl 0 0 Přehled brů vzdělání Rčník jednací čísl název vzdělávacíh prgramu 1. 5.rč C/01 ŠVP- Všichni tužíme být úspěšní (d r.2007) 6. 9.rč C/01 ŠVP- Všichni tužíme být úspěšní (d r.2007) Vzhledem k integraci zravtně pstižených dětí je škle pvlen pužít ve vybraných třídách vzdělávací prgramy: Autistická B-/001 Pmcné škly(d r.2008) B-/01 Základní škla speciální (d r.2010) 5

6 Nabídka vlitelných předmětů (VP) a zájmvé útvary (ZÚ) 1.VP: knverzace v jazyce ruském zeměpisný seminář 9.r. 2.ZÚ: Amadis- divadelní technické a ruční práce multimediální kružek hravá angličtina multimediální IT 1.st angličtina hru zdravtnický 1. a 2.st mediální kružek tv štáb Mladý vědátr pznej a chraň sprtvní kružek - dívky keramický 1.-3.rčník keramický 4.-5.rčník sprtvní kružek-chlapci V zájmvých útvarech pracval celkem 188 žáků škly Integrvaní zdravtně pstižení žáci ( ZP ), zdravtně znevýhdnění ( ZZ ), s individuálním vzdělávacím prgramem ( IVP ) ZP ZZ IVP Ztavvací pbyty Škla v přírdě: pčet dětí pčet ztavvacích dní: 1093 z th ZP žáků ve škle v přírdě 3 plavecký kurz pčet dětí 80 LVVZ se neknal z důvdu špatných klimatických pdmínek. celkem žáků škly 214 pčet ztavvacích dní 1093 Výchvné kmise, phvry s rdiči a prblémvými žáky 6

7 Ve šklním rce 2013/2014 zasedala 4x výchvná kmise, byl realizván 13 phvrů s prblémvými žáky a 14 phvrů s rdiči prblémvých žáků. Škla splupracuje s MMK - dbr sciálně právní chrany dětí, s PPP Karviná a SPC Karviná. Byl vyšetřen 46 žáků škly a hdinvá dtace pr speciálně-pedaggicku péči využívá 20 žáků, kteru prvádí speciální pedagg škly. Údaje pracvnících škly 1) Prvzní zaměstnanci fyzický pčet: 13 z th mužů: 1 přepčtený pčet: 11,51 z th mužů: 1 2) Pedaggičtí zaměstnanci 41 z th mužů: 2 fyzický pčet - pedaggů 26 z th mužů: 2 Pedag.asistentů 11 z th mužů: 0 Speciální pedagg 1 z th mužů: 0 Pedagg vlnéh času 3 z th mužů: 0 : Přepčtený pčet: z th: pedaggů: 24,46 speciálních pedaggů 1,0 pedaggických asistentů: 9,8 pedagg vlnéh času: 2,9 celkem 38,16 Fyzický pčet pracvníků celkem 54 Přepčtený pčet pracvníků celkem 49,67 Kvalifikace pedaggů pr výuku 1.stupeň % kvalifikvansti 100 Pčet pedaggických pracvníků 10 Pčet kvalifik.ped.pracvníků 10 Pčet nekvalifik.ped.pracvníků 0 2.stupeň % kvalifikvansti 100 Pčet pedaggických pracvníků 16 Pčet kvalifik.ped.pracvníků 16 Pčet nekvalifik.ped.pracvníků 0 Pedaggická asistence % kvalifikvansti 100 Pčet ped.asistentů 11 7

8 Pčet kvalifikvaných ped.asist. 11 Pedagg vlnéh času % kvalifikvansti 100 Pčet pedaggů vlnéh času 3 Pčet kvalifikvaných pedaggů vlnéh času 3 Celkem 100 % Celkvý pčet ped.pracvníků 41 Pčet kvalifik.ped.pracvníků 41 Výuka cizích jazyků Jazyk pčet vyučujících pčet kvalifikvaných Pčet žáků pedaggů pedaggů Angličtina Němčina Ruština Celkem Výuka byla zahájena ve 3. rčníku, byla zajištěna 8 plně kvalifikvanými pedaggy. V 9. rčníku dbíhala výuka Němčiny jak pvinná výuka. Od 1. třídy se při dstatečném pčtu zájemců vyučuje cizí jazyk frmu vlitelnéh kružku. angličtina. Od 7. rčníku byla zavedena vlitelná mžnst výuky dalšíh cizíh jazyka- němčina a ruština. Údaje zařazvání dětí k pvinné šklní dcházce a přijímacím řízení Pčet dětí pprvé zapisvaných 44 Pčet dětí zapsaných d 1.rč. 45 z th: děti p dkladu 6 dětí p ddatečném dkladu 0 Pčet dětí s dkladem šklní dcházky 5 z th s ddatečným dkladem 0 Odklad dpručen: PPP 0 SPC 5 lékařem 5 Pčet dětí zapsaných s autismem 0 Pčet dětí zapsaných s tělesným pstižením 0 Pčet dětí převedených na jinu šklu 0 Pčet žáků, kteří uknčili šklní dcházku 25 Pčet žáků, kteří uknčili dcházku v: 5.rč 1 7.rč 0 8.rč. 2 8

9 9.rč rč 0 Pčet žáků přijatých na 8-letá gymnázia 1 Pčet žáků přijatých na gymnázia 3 Pčet žáků přijatých na SOŠ 4-leté 12 Pčet žáků přijatých na SOŠ 3-leté 10 Přehledné údaje výsledcích vzdělávání žáků k Rčník pčet žáků s vyznamenáním prspěli neprspěli nehdnceni Auti stupeň Stupeň Celkem Tabulka absence a chvání šklní k Omluvená absence Nemluvená absence Průměr mluv. absence/žáka Průměr nemluv. absence/žáka 2.st. z chvání 3.st. z chvání 9

10 1.stupeň ,50 0, stupeň ,06 0, Celkem ,44 0, % 0,22 1,16 0,58 1.st = 213 žáků 2.st = 132 žáků Celkem 345 žáků Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků Institut DATUM 1 FF Univerzity Palackéh 2. KVIC Pedaggické centrum pr pl.nárdnstní šklství 4. J. Helešic Oblastní splek ČČK FF Univerzity Palackéh 7. KVIC Agentura Majestic TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ Šklský management Cesta d hlubin čtenářvy duše Učíme se hspdařit Dšklení lyžařských instruktrů Dšklení zdravtníků ztav. akcí Šklský management Miniknference metdy aktivníh učení Prblémvý žák na základní škle běžnéh typu Pčet účastníků Finanční náklady , , , , , , , ,-- C e l k e m ,-- Údaje inspekcích prvedených na škle 10

11 Ve šklním rce byly na škle prvedeny tyt kntrly: Veřejnsprávní kntrla MŠMT prjektu: Všichni chceme být úspěšní Kntrlván byl pstup s pravidly OP VK zahájení kntrly FÚ MSK věření pdezření na prušení rzpčtvé kázně ze dne předán prtkl výsledku daňvé kntrly - správcem daně nebyl zjištěn prušení rzpčtvé kázně Služební cesty ředitele škly Měst (stát) Účel Datum d Datum d Finanční nárčnst (Kč) Ostrava KÚ-dbr reg.rzvje ,00 Brn vyhdncení prjektu ,00 Ostrava prjekt-mnitrvací zpráva ,00 Ostrava prjekt-mnitrvací zpráva ,00 Ostrava Výzva ROP - seminář ,00 Ostrava mnitrvací zpráva ,00 Celkem 1033,00 Pjistné událsti škdy na majetku rganizace vyčíslená škda 11 pjistné plnění spluúčast rzdíl ppis škdy datum rzbití dvěří - pkus vlupání ,00 0, ,00 766,00 celkem 1 766,00 0, ,00 766,00 dpvědnst za škdu ppis škdy datum vyčíslená škda pjistné plnění spluúčast rzdíl Odcizení náušnice ,00 778,00 0,00 0,00 celkem 700,00 700,00 0,00 0,00 úrazy ppis škdy pčet pjistné plnění úrazy zaměstnanců 0 0,00 úrazy dětí ,00 celkem ,00

12 Údaje šklní a mimšklní činnsti žáků škly Trvalé aktivity škly 17 akcí, kterých se účastnil 4624 žáků sběr papíru, pet víček, kaštanů, suchéh pečiva pr lesní zvěř, starých baterií, prázdných náplní d kpírek Recyklhraní, péče úpravu klí škly, květiny na chdbách škly, eklgické nástěnky, estetizace tříd, údržba šklní bezbariérvé zahrady, prjektvá činnst, využití eklgických aspektů v mezipředmětvých vztazích, zapjení pedaggů a žáků d envirnmentálních činnstí, webvé stránky k eklgickým akcím, splupráce se středisky ekvýchvy - Tereza a Vernika, splupráce s dbrem živtníh prstředí, ČCK, Plicie ČR, ZŠ Wdzislaw Plsk, splupráce s MŠ a PPP, SPC Karviná a Frýdek - Místek, stanice mladých přírdvědců, Juventus, exkurze, besedy a přednášky sběr pet víček a papíru (26,549 t), pet víčka (867 kg) 820 kg kaštanů, 100 kg suchéh pečiva na medvěda ušatéh byl vybrán 6948,-- Kč Městská kla: 3.míst v městské sutěži sběru pet víček 572 Kg 1. míst městská sutěž HMZ 1. a 2. stupně 4.míst - Phár primátra města 3. míst - městský turnaj v nhejbalu skkanská sutěž, flrbalvý turnaj, vybíjená, štafetvý běh, bez umístění d 3. místa Okresní sutěže: 2 akce, 10 žáků 1.míst kresní sutěž HMZ 2. a 1. stupeň 1. a 3.míst -matematická lympiáda Krajské sutěže: 1 akce, 16 žáků 2.a 6.míst krajská sutěž HMZ Opava Envirnmentální výchva a primární prevence Ve šklním rce žáci abslvvali: 43 sprtvních, splečenských, eklgických a prtidrgvých akcí, Pdzimní úklid klíškly Karviná týden mbility Zdravé zuby Pan Pdzim má príma nápady Plavecký kurz žáků rčníku Třídění dpadu Ovce a zelenina Sběr kaštanů Vlby d žákvské rady Adpce medvěda ušatéh 12

13 Výjezd d mravskslezských Beskyd Beseda s plicií ČR na téma Šikana prjekt U Nás dma prjekt Vesmír beseda s plicií ČR Ajax bruslení ve městě Veliknční jarmark Vánční jarmark prjekt Vánce ve světě pečení vánčníh cukrví výstava Svět vědy prjekt Pznávání přírdy prjekt Sběr pečiva pr lesní zvěř Den se zimním sprtem prjekt Mdrá je dbrá zdravný pbyt v Jeseníkách prjekt Edisn seznámení s tradicemi, zvyky a kulturu jiných nárdů prjekt Tradice a výrbky veliknc Dny země Slunce- naše hvězda prjekt Den vědy prjekt První pmc v praxi se skupinu zdravtníků z OS ČCK Karviná Městské kl dpravní výchvy celstátní prjekt Zdravé zuby kresní kl Hlídky mladých zdravtníků krajské kl Hlídky mladých zdravtníků - Opava II. míst prjekt Průkaz cyklisty prjekt Živčichvé našich lesů a hájů spjená s prhlídku ZOO Ostrava Zpráva hspdaření za rk 2013 Základní škla hspdařila v rce 2013 s těmit finančními prstředky: Příspěvky zřizvatele Magistrát města Karviné Příspěvky Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje Výnsy z dplňkvé činnsti Prjekt ESF Šablny Prjekt ESF Prfesní rzvj pedaggických pracvníků ZŠ U Lesa Grant Nadace OKD Přátelství bez bariér Ostatní příjmy šklné ŠD, kružky ŠD, prnájmy, úrky Tabulka vybraných ukazatelů finančníh plánu k uveden v tis.kč Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis.kč r I.STŘEDISKO Magistrát města Karviné I. NÁKLADY CELKEM sptřební materiál celkem z th : ptraviny spt. mat. - prstř. MMK čerpání fndů (FVČ,FŽP..) sptř.energie celkem z th tepl a TUV

14 elekt.energ vdné, stčné plyn prava a údržvání celkem z th běžná údržba schválené akce z IF cestvné náklady na reprezentaci služby celkem z th služby služby FVČ+ŽP 0 0 služby - hrazene rdiči mzdvé náklady ze šklnéh 67 správce zahrad 0 dhdy + mzdy pradl.,admin OPPP - FVČD záknné sc. pjištění záknné sciální náklady statní přímé daně a pplatky statní náklady z činnsti dpisy dluhdb.majetku náklady z DDHM (dříve 501) z th FVČ 10 I.VÝNOSY CELKEM příspěvek na prvz celkem z th příspěvek na prvz příspěvek na údržbu sprtvišť příspěvek na dpisy fnd primátra výnsy z prdeje služeb z th stravné šklné ŠD prnájmy zúčtvání fndů celkem z IF- schválené akce z RF - FP - kružky z RF - Fp - HMZ 6 6 z RF(spnzr.) 0 z FO statní výnsy z th kružky ŠD za pšk.učebnice pjistné událsti-plnění úrky 1 1 0,3 30 I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MMK Tabulka vybraných ukazatelů finančníh plánu k

15 Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis. Kč r II. STŘEDISKO KRAJSKÝ ÚŘAD II. NÁKLADY CELKEM z th: mzdvé náklady dvdy mezd FKSP OON - dhdy ONIV II. VÝNOSY CELKEM z th: mzdvé náklady OON dvdy+oniv II.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K.Ú Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis. Kč r III. STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST III. NÁKLADY CELKEM z th: ptraviny, sptř.materiál el.energie pravy a udržvání mzdvé náklady dvdy - ZP, SP,FKSP služby cestvné dpisy 1 III. VÝNOSY CELKEM z th: stravvání ziskvá přirážka 5 III.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OSTATNí Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis. Kč r IV. STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHPONOST IV. NÁKLADY CELKEM z th: mzdvé náklady záknné sc.pjištění náklady z dluhdb.maj služby materiál

16 IV. VÝNOSY CELKEM z th: čerpání RF výnsy z nárků na prstř. ÚSC IV.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OSTATNí Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis. Kč r VI. STŘEDISKO Nadace OKD VI. NÁKLADY CELKEM z th: mzdvé - dhdy 0 materiál 0 služby 0 0 VI. VÝNOSY CELKEM z th: Grant nadace OKD VI.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OSTATNí Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis. Kč r VI. STŘEDISKO ESF - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VI. NÁKLADY CELKEM z th: mzdvé náklady zák.sc.pjištění statní náklady VI. VÝNOSY CELKEM z th: čerpání RF výnsy z nárků na prstř. ÚSC VI.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OSTATNí Plžka schválený upravený plnění plnění fin.plán fin. plán k % uveden v tis. Kč r VÝNOSY CELKEM I.+ II.+ III.+IV.+V.+VI.+VII NÁKLADY CELKEM I.+ II.+ III.+IV.+V.+VI.+VII VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ORGANIZACI CELKEM

17 Škla v rce 2013 hspdařila s kladným hspdářským výsledkem. Kmentář k tabulkám a k hlavním záměrům Bezbariérvá škla je vytížená na 53,43% plánvané kapacity. Ve šklním rce byl integrván 10 zdravtně pstižených dětí s 11-ti pedaggickými asistenty (PA). Sučástí škly je také speciální autistická třída v celkvém pčtu 5 žáků. Prblémy s financváním pedaggických asistentů i nadále přetrvávají. Opět byl ptřebné jednání s KÚ hledně dfinancvání mezd pr PA. Dhadvací řízení s KÚ byl úspěšné. Předpkládaný pčet žáků (350) byl dbře dhadnut (342 žáků). V následujícím šklním rce je předpklad, že se stav ustálí na čísle 350 žáků. Velmi dbře pkračuje příhraniční splupráce s plsku šklu ve Wdzislawi. Navázali jsme na úspěšný prjekt OKD, kterým jsme získali finance pr další splupráci. Velmi dbrá je splupráce s Obecně prspěšnu splečnstí Dbrdiní, která je nápmcná při realizaci prjektů, sutěží, splečenských a kulturních akcí přádaných šklu. Díky jejich pdpře byl úspěšně realizván 3.šklní splečenský ples v dmě Družby. Důležitu slžku v rganizační struktuře se stala Rada škly, která pravidelně knzultuje dění ve škle s ředitelem škly. D šklní kuchyně byla zakupena nvá průchzí myčka nádbí.. Škla je d rku 2009 krizvým centrem MMK, všechny třídy jsu zasíťvány. Kapacitně je ale nedstatečně řešen zálhvání dat (přetížený server). V jednání je pžadavek na zakupení serveru s vyšší kapacitu a dsíťvání všech kabinetů škly. Byla přízena nvá keramická tabule d kmenvé třídy. Plánujeme výměnu alespň dvu dalších keramických tabulí v příštím šklním rce. Přetrvává neutěšená situace ve šklní družině, kde chybí výškvě stavitelné židle a stly. Tat situace by měla být vyřešena ve šklním rce Škla má 1 krdinátra pr ŠVP a 1 krdinátra EVVO. Průběžně je pršklván také metdik primární prevence. Pr autisticku třídu a integrvané žáky má škla vypracvaný ŠVP ZV LMP. Pedaggický sbr a pedaggičtí asistenti jsu náležitě prškleni.v tmt šklním rce jsme realizvali prjekt v celkvé hdntě mil. Kč. na další vzdělávání pedaggů škly. Na škle je zavedena funkce speciálníh šklníh pedagga, který krdinuje výchvněvzdělávací činnst pedaggů, pedaggických asistentů, integrvaných žáků a záknných zástupců. Škla úspěšně realizvala piltní prgram prjektu Všichni chceme být úspěšní. Tent prjekt byl uknčen v měsíci srpnu Dalšími úspěšně zrealizvanými prjekty byly Prfesní rzvj pedaggických pracvníků škly, který byl uknčen v červenci Škla splnila všechny vytýčené výchvně-vzdělávací cíle, které si ve šklním rce stanvila. V smi dbrných učebnách jsu umístěny interaktivní tabule a dataprjektry. Škla je vybavena digitálním ftaparátem, digitální kameru,třemi skenery, smi tiskárnami a má 3 multifunkční kpírky. Všichni integrvaní žáci jsu vybaveni pčítačem s příslušnými výukvými prgramy. Sftwarvě převládá OS Windws XP a Windws Vzhledem k tmu, že v rce 2014 uknčila firma Micrsft pdpru peračníh systému Windws XP a Windws 2000, bude nutné přídit téměř na všechny pčítače škly nvu licenci peračníh systému Windws 7 neb Windws 8. Tat prblematika je řešena ve splupráci s CITku. Vzhledem k tmu, že škla vyknává funkci krizvéh centra Magistrátu města Karviná, je nutné nedkladné řešení. Odlučené pracviště šklní družiny je prpjen se šklu wifi anténu. Škla má zřízenu d které jsu pravidelně aktualizvány příspěvky jak žákvskéh parlamentu, vyučujícími a ICT krdinátrem. 17

18 Hlavní pslání škly byl splněn. Prjednán a schválen pedaggicku radu dne Mgr.Tmas Vlachpuls ředitel škly Prjednán a schválen Radu škly dne. Jarmila Bulejkvá předseda Rady škly 18

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více