Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních základů, budete v dnešním světě negramtní, i když máte humanitní, přírdvědné neb technické vzdělání. 1

2 Obsah výrční zprávy činnsti škly 1Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/ Základní údaje škle Základní údaje škle Charakteristika jedntlivých zařízení škly Vedeni škly Kntakty Šklská rada...6 3Přehled brů vzdělání, které škla vyučuje a jsu zařazeny ve šklském rejstříku Přehled brů vzdělávání, které škla vyučuje Šklní vzdělávací prgram přehled tříd...8 4Přehled pracvníků škly Pedaggičtí pracvníci Správní zaměstnanci Údaje zaměstnancích šklní družiny Údaje zaměstnancích šklní jídelny Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly Údaje žácích, kteří dešli ze základní škly Umístění žáků, kteří dešli ze základní škly d středníh vzdělávání, uknčení pvinné šklní dcházky Údaje zápisu Ddatečný dklad šklní dcházky Další údaje žácích škly Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených šklními vzdělávacími prgramy a pdle pskytvanéh stupně vzdělání Učební plány jedntlivých rčníků Vzdělávání: hdncení chvání, absence, prspěch, výchvná patření Prevence sciálně patlgických jevů, výchvné pradenství, metdik prevence Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti Aktivity škly: sutěže, prjekty, lympiády Prjekty, besedy, znalstní, kulturní a sprtvní akce Prezentace škly na veřejnsti Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí a dalších kntrl, přehled úrazvsti Základní údaje hspdaření škly Hspdaření s prstředky ze státníh rzpčtu a s prstředky pskytnutými zřizvatelem Zapjení škly d rzvjvých prgramů a prjektů Splupráce s partnery a dalšími subjekty Splupráce se zřizvatelem Splupráce s dbrvu rganizací Splupráce se záknnými zástupci žáků Splupráce se šklsku radu Splupráce s.p.s. Leprel-children Splupráce s dalšími subjekty:

3 12Závěr Přílhy Přílha č. 1 Přehled dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků Přílha č. 2 Závěrečná zpráva metdika prevence Přílha č. 3 Závěrečná zpráva krdinátra EVVO Přílha č. 4 Závěrečná zpráva výchvnéh pradce Přílha č. 5 Závěrečná zpráva šklní družiny Přílha č. 6 Závěrečná zpráva krdinátra ŠVP Přílha č. 7 Plán pedaggických rad a prad

4 2 Základní údaje škle 2.1 Základní údaje škle Název škly dle zřizvací listiny: Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Sídl škly dle zřizvací listiny: Havířv-Pdlesí, Mládežnická 11/1564, PSČ IČ: IZO: Ředitelství Škla Šklní družina Šklní jídelna Zařazení d sítě škl: pslední změna zařazení d Zřizvatel škly: statutární měst Havířv, Havířv-Měst, Svrnsti 86/2 IČ: Charakteristika jedntlivých zařízení škly Kapacita : Skutečná naplněnst ve šk. rce 2012/2013: Základní škla 600 žáků 544 Šklní družina 170 dětí 170 Šklní jídelna 600 strávníků 459 ( žáků škly) Odbrné učebny 3x pčítačvá, 3x jazykvá, 1x fyziky a chemie, 1x přírdpisu, šklní knihvna Zahrada an Hřiště an (SSRZ Havířv) Dílny an Vybavení kabinetů, labratří a učeben pmůckami an Základní škla je tvřena prvním i druhým stupněm. Při škle je zřízena šklní družina a šklní jídelna Škla byla tevřena k , patří mezi nvější škly v rámci města Havířva Prfilace škly ZŠ se d rku 1990 prfiluje jak škla s výuku cizích jazyků: JA, JN, JF, JR (RVCJ) 4

5 Od rku 2007/2008 v rámci ŠVP ZV navyšuje pčty hdin JA, dalších cizích jazyků (dle zájmu žáků JN, JF, JR), JČ, M a CINF Vyučujeme pdle ŠVP ZV Jazyky Brána d světa (č.j. 656/2007/ŘŠ, 13/2009/ŘŠ, 1298/2011/ZŠML) Od šk. rku 2008/09 - výuka zeměpisu v 9. rč. v jazyce anglickém (biling) Výuka frmu CLILL rzvíjení jazykvých dvednstí v dbrném předmětu (Pracvní činnsti 3.rčník v JA) rdilý mluvčí nasazen v hdinách AJ a dplední knverzaci Nadstandardní služby Internetvá škla výuka prbíhá frmu e-learningu (tyt služby využil 10 žáků, kteří pbývají s rdiči dluhdbě v zahraničí a plní základní šklní dcházku v zahraničí dle par.38 Šklskéh zákna) Kurzy cizích jazyků pr veřejnst i žáky naší škly, mžnst přípravy na certifikáty v cizím jazyce v nabízených kurzech Kurzy přípravy na přijímací zkušky na SŠ Nabídka hdin knverzace v JA s rdilým mluvčím ve výuce i v dpledním kružku Zahraniční výukvé i pznávací zájezdy (např.: Francie, Německ, Osvětim, Vídeň, V. Británie) Ukázkvé hdiny cizích jazyků pr rdiče v rámci Dne tevřených dveří Nabízené aktivity pdprující zdraví dětí a jejich zapjení ve vlném čase (lyžařské zájezdy, turistické zájezdy, adaptační kurz) Na škle pracval 8 kružků Zajišťujeme LVVZ, plavání, šklu v přírdě, adaptační kurz, výjezdy d zahraničí, exkurze, výlety, přednášky a další kulturní akce nejen pr žáky, ale i pr rdiče a učitele Pr realizaci těcht nadstandardních služeb škla splupracuje s.p.s. LEPORELO-children, která některé akce splufinancuje Zapjili jsme se d prgramu Debatní ligy v ČR pdprvané MŠMT ČR, v kurzu Debatní ligy pracujeme s nvými vyučvacími metdami, které vedu žáky k prcvičvání rétriky, kmunikace, knverzace a asertivnímu chvání na veřejnsti, v médiích Šklní družina je naplněna p hrní hranici kapacity 170 žáků, prvz d 6:00 d 16:30 hd. zabezpečuje a pskytuje dětem mravní, esteticku, tělesnu, eklgicku a sexuální výchvu v návaznsti na výuku při šklní družině pracuje 6 kružků (rukdělný, míčvé hry, pčítačvý, hra na flétnu, sprtvní, výtvarný) Šklní jídelna je sučástí škly a splňuje sučasné hygienické nrmy nabízí žákům dvjí výběr jídel vaří pr diabetiky i bezlepkvu a bezvaječnu dietu jídelna vaří i pr cizí strávníky připravuje svačinky pr děti 1. a 2. stupně pitný režim zajištěn pdáváním čaje v jídelně, šklním bufetem i autmatem 5

6 Odlučená pracviště: nejsu 2.3 Vedeni škly Ředitelka škly: Zástupce ŘŠ: Zástupce ŘŠ: Mgr. Iva Badurvá Mgr. Jindřiška Blažkvá (zástupce statutárníh rgánu) Mgr. Radmila Vaníčkvá Výchvný pradce: Mgr. Dagmar Csatvá, Mgr. Přemysl Hark Metdik prevence: Mgr. Radmila Vaníčkvá Veducí ŠJ, předs. dbrů: p. Stanislava Teichmannvá Veducí ŠD: p. Alice Zuzaníkvá Šklník: p. Jiří Blažek Eknm škly: p. Vanda Jůzvá Asistentka ŘŠ: p. Simna Pasterná 2.4 Kntakty webvá adresa: vedení škly: ředitelka škly: sekretariat: šklní družina : šklní jídelna : telefnní kntakty: sekretariát: ředitel škly: zástupce ředitele: jídelna: šklní družina: eknmka: Šklská rada Šklská rada d Účel zřízení Umžnit záknným zástupcům nezletilých žáků, pedaggickým pracvníkům škly, zřizvateli a dalším sbám pdílet se na správě škly Předseda šklské rady Mgr. Milan Vnsík - jmenván členy ŠR Členvé šklské rady Mgr. Dagmar Vlfvá - jmenvána učit. sbrem Mgr. Aleš Kundel -jmenván učit. sbrem p. Jiřina Dehiervá - jmenvána zřizvatelem p. Žaneta Baránkvá - jmenvána rdiči ZŠ p. Jarmila Světlíkvá - jmenvána zřizvatelem Žákvský parlament: Veducí ŽP Mgr. Gabriela Plachtvá Mgr. Kateřina Zechvá 6

7 LEPORELO-children.p.s.: Předseda správní rady Členvé Dzrčí rada Členvé dzrčí rady Mgr. Dagmar Csatvá Mgr. Kateřina Zechvá, Mgr. Aleš Kundel Mgr. Jindřiška Blažkvá Mgr. Kateřina Grygarvá, p. Pavla Onderkvá 3 Přehled brů vzdělání, které škla vyučuje a jsu zařazeny ve šklském rejstříku 3.1 Přehled brů vzdělávání, které škla vyučuje Kód bru C/001 Ppis bru Základní škla Frma vzdělávání denní Cizí vyučvací jazyk výuka vybraných předmětů v cizím jazyce Délka vzdělávání 9 r. Kapacita bru 600 7

8 3.2 Šklní vzdělávací prgram přehled tříd třída vzdělávací prgramy 1.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 1.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 1.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 2.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 2.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 3.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 3.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 3.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 4.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 4.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 4.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 5.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.656/2007/řš 5.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.656/2007/řš 5.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.656/2007/řš 6.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 6.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 7.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 7.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 8.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 8.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 9.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 9.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 8

9 4 Přehled pracvníků škly 4.1 Pedaggičtí pracvníci Pedaggický sbr tvřil 34 zaměstnanců s pracvním úvazkem 32,85 přepčtených zaměstnanců. Z celkvéh pčtu byl 32 učitelů s úvazkem 31 přepčtených pracvníků a dva asistenti pedagga s úvazkem 1,85 přepčtených pracvníků. Věkvé slžení pedaggických pracvníků škly patří d kategrie středníh a vyššíh věku. Ve sbru byl 29 žen a 5 mužů. Pedaggičtí Pracvníci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanců ženy % muži % Učitelé Asistenti 2 1, pedagga Celkem 34 32, Kvalifikace pedaggických pracvníků Z celkvéh pčtu 34 pedaggických pracvníků škly splňuje kvalifikaci 32 pracvníků cž tvří 94%. Ve šklní družině z pčtu 6 vychvatelek je 5 plně kvalifikvaných a jedna si dplňuje dpvídající kvalifikaci dálkvým studiem. Zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů kvalifikace % Bez kvalifikace Učitelé Asistenti 2 1, pedagga celkem 34 32, Zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů kvalifikace % Bez kvalifikace vychvatelky 6 5, % % 4.2 Správní zaměstnanci Celkem na škle pracuje 10 statních zaměstnanců, z th 2 muži. Úvazky tvří 8,88 přepčtených pracvníků. Ostatní Zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet ženy % muži % 9

10 zaměstnanců 10 8, Údaje zaměstnancích šklní družiny Ve šklní družině pracuje 6 vychvatelek a úvazkem 5,31 přepčtených pracvníků. zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů ženy % muži % 6 5, Údaje zaměstnancích šklní jídelny Zaměstnance šklní jídelny představuje 7 zaměstnankyň s úvazkem 6,8 přepčtených pracvníků. zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů ženy % muži % 7 6, Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly 5.1 Údaje žácích, kteří dešli ze základní škly Uknčení dcházky na ZŠ Mládežnická z 9. rč. na SŠ z 5. rč. na smiletá gymnázia 51 žáků 10 žáků 5.2 Umístění žáků, kteří dešli ze základní škly d středníh vzdělávání, uknčení pvinné šklní dcházky z 9. rč. střední dbrné vzdělání s výučním listem 7 žáků úplné střední dbrné vzdělání s vyučením i maturitu 3 žáci úplné střední dbrné vzdělání s maturitu (bez vyučení) (SPŠ, SOŠ) 30 žáků 10

11 úplné střední všebecné vzdělání (gymnázium) 9 žáků vyšší dbrné vzdělání (knzervatř) 2 žáků z 5. rč na smiletá gymnázia dchází 10 žáků Přestupy žáků z jiné ZŠ - stěhvání 3 žáci - jiné důvdy 6 žáků Odchd žáků na jinu ZŠ - stěhvání 11 žáků - jiné důvdy 6 žáků 5.3 Údaje zápisu Zápis žáků d 1. rč. pčet zapsaných žáků při zápisu pr šk.r.13/14 84 pčet přijatých žáků pr šk. rk 13/14 76 pčet žáků s dkladem pvinné šk. dcházky 13/14 8 předčasný zápis (dp. lékařem a PPP) 0 převd z jiné škly 0 nenastupí- stěhvání Ddatečný dklad šklní dcházky ve šklním rce 2012/2013 nebyl ddatečný dklad 5.5 Další údaje žácích škly Základní škla - pčet tříd, žáků a průměrná naplněnst ve třídě k Pčet tříd Pčet žáků Průměrná naplněnst ve třídě ,73 Šklní družina - pčet ddělení, žáků a průměrná naplněnst dd. k

12 Pčet ddělení Pčet žáků Průměrná naplněnst ,33 Šklní jídelna k Pčet žáků ZŠ stravvaných ve ŠJ 459 (z th 7 diet) Z celkvéh pčtu žáků ZŠ se stravval ve šklním rce 2012/ ,4 % žáků Pčet žáků z jiných ZŠ 10 (z th 10 diet) Svačiny debíral: 100 žáků Dspělých strávníků: 113 (z th 58 šklských pracvníků a 55 cizích strávníků) Individuálně integrvaní žáci pdle druhu zdravtníh pstižení Druh pstižení pčet žáků Mentální pstižení 1 Sluchvé pstižení 0 Zrakvé pstižení 0 Vada řeči 1 Tělesné pstižení 1 Suběžně pstižení více vadami 0 Vývjvá prucha učení 12 Vývjvá prucha chvání 13 Autisté 2 Celkem 30 Vzdělávání žáků nadaných a mimřádně nadaných Mimřádně nadaný žák 1 v 5. rč. Jiný způsb plnění pvinné šklní dcházky 0 Plnění pvinné šklní dcházky v zahraničí neb v zahraniční škle v ČR: ( 38 Šklskéh zákna) Rčník pčet žáků 1. rč rč rč rč rč rč. 3 Celkem 10 Uvedené údaje integrvaných žáků a par.38 vycházejí z výkazu základní škle M3 pdle stavu k

13 Přehled djíždějících žáků z jiných měst a bcí k žáci djíždějící d ZŠ z jiných měst a bcí název města - bce pčet Albrechtice u Č. Těšína 4 Český Těšín 1 Dlní Datyně 1 Hrní Bludvice 15 Hrní Suchá 11 Karviná 1 Petřvald 3 Sběšvice 2 Šenv 1 Těrlick 14 Lučina 1 Václavvice 1 6 Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených šklními vzdělávacími prgramy a pdle pskytvanéh stupně vzdělání 13

14 6.1 Učební plány jedntlivých rčníků Typ Předmět Rčník Vzděl.pr gram ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP-j ŠVP-i ŠVP-j ŠVP-i ŠVP-j ŠVP-i ŠVP-j ŠVP-i pvinný Český jazyk pvinný Anglický jazyk pvinný Matematika pvinný Cvičení z matematiky pvinný Člvěk a jeh svět pvinný Chemie pvinný Fyzika pvinný Přírdpis pvinný Zeměpis pvinný Dějepis pvinný Občanská výchva pvinný Výchva ke zdraví pvinný Hudební výchva pvinný Výtvarná výchva pvinný Pracvní činnsti pvinný Tělesná výchva pvinný Knverzace v JA vlit.švp Cvičení z matematiky 1 vlit.švp Cvičení z JČ 1 vlit.švp Cvičení z infrmatiky Druhý cizí jazyk v vlit.švp ŠVP pvin Infrmatika nepvin. Týdenní dtace pvin Zdravtní tělesná výchva první verze švp jaz první verze švp inf druhá verze švp inf druhá verze švp jaz třetí verze švp jaz třetí verze švp inf d d d d d d ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,,JAZYKY BRÁNA DO SVĚTA Č.J. 656/2007/ŘŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,,JAZYKY BRÁNA DO SVĚTA Č.J. 13/2009/ŘŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,,JAZYKY BRÁNA DO SVĚTA Č.J. 1298/2011/ZŠML 14

15 6.2 Vzdělávání: hdncení chvání, absence, prspěch, výchvná patření Přehled výchvných patření: pčet žáků za 1. pl. pčet žáků za 2. pl. Pchvala třídníh učitele Pchvala ředitele škly 2 12 Napmenutí třídníh učitele Důtka třídníh učitele Důtka ředitele škly 2 3 Kmisinální zkuška Pčet žáků Rčník Předmět 1 2. Český jazyk 1 5. Český jazyk 3 6. Český jazyk 1 7. Matematika 3 9. Matematika Opravné zkušky Pčet žáků Rčník Předmět Žáci pakující rčník v průběhu celé šklní dcházky Pčet žáků Rčník Pčet let dcházky

16 Přehled prspěchu škly ve šk. r. 2012/ Prevence sciálně patlgických jevů, výchvné pradenství, metdik prevence Pčet výchvných pradců na škle: 2 dsažené vzdělání : 1. VP kvalifikační studium VP na PF Ostrava 2. VP kvalifikační studium VP na PF Olmuc Ve šklním rce 2012/2013 byla věnvána (výchvným pradcem, pracvníkem pr prevenci závislstí a vedením škly) systematická pzrnst: prevenci metdické a pedaggické diagnstice práci s integrvanými žáky, s nadaným žákem vzdělávání VP splupráci s PPP, Centrem prevence, Plicií ČR, sudy ČR, OSPOD vlbě pvlání Nejčastější výchvné prblémy: prušvání šklníh řádu, nemluvená absence Prblematika násilí a šikany - řešené případy: 4 Schránka důvěry: ANO Zapjenst žáků v kružcích ve škle a mim šklu je 89%. aktivity metdika prevence byl vypracván plán preventivní strategie bnven stálý infrmační panel schránka důvěry knzultační hdiny metdika prevence kntakt metdika prevence s žáky ve třídách splupráce s vedením škly, výchvnými pradci, třídními učiteli a statními pedaggy, knzultace prblémvých situací, metdické vedení třídních učitelů při práci s třídním klektivem knzultace s rdiči i s prblémvými žáky viz. zprávy třídníh učitele sledvání dcházky - prevence záškláctví rganizace primární intervence ve třídách s prblematickými vztahy mezi splužáky nabídka vlnčasvých aktivit pr žáky aktivity ve smyslu Zdravá škla kvalitní fungvání žákvské samsprávy jak prevence sc. pat. jevů 16

17 Žákvský parlament rganizuje pr žáky škly atraktivní akce, které pdprují vztahy mezi splužáky (sutěže mezi třídami: výzdba, přezuvání, barevné tričk, sprtvní klání, dále splečné akce jak spaní v tělcvičně neb Mikulášská disktéka) utužvání vztahů mezi splužáky patrnát žáků 9. tříd nad žáky 1. tříd celrčně Mikulášská besídka Vánční Vídeň výjezdní akce Návštěvy městských kulturních akcí s vánční tematiku Výstava Betlémů v prsinci Bleší trh třídy Vánční besídky ve třídách třídy Akce šklní družiny: běhám pr zdraví a naději, recitační sutěž, Čert a Mikuláš, nejkrásnější vánční zdbu, stlvání, karneval, barvení vajíček, Turnaj ve vybíjené, Literární sutěž, Turnaj v Pexesu, Turnaj v dámě, Sutěžní stezka, Disktéka, Kstkvaná, Hallween byla věnvána pzrnst včasnému dhalvání specifických pruch učení a chvání byly pstihvány prjevy xenfbie, intlerance, hrubéh chvání, ničení šklníh majetku (řešen ihned, prevence v rámci aktivit třídnických hdin) na začátku ledna žáci tříd vyplňvali dtazník Klima třídy výsledné šetření třídní učitel zpracval a vyvdil patřičné závěry pr práci s třídním klektivem Prevence prbíhala v rámci výuky jedntlivých vzdělávacích blastí: Témata na pdpru klimatu ve škle a prevenci sc. pat jevů a zdravéh živtníh stylu jsu sučástí snv především těcht předmětů: Člvěk a svět, Občanské výchvy, Výchvy ke zdraví a předmětem bsahu aktivit třídnických hdin. Dále škla rganizuje pr žáky prjekty, besedy a jiné aktivity s tématy prevence sc. pat. jevů. Přehled aktivit v kapitle: údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti Vzdělávání: Schůzka MP s OMPA Bc. Eliška Szekelvá Schůzky a knzultace s PPP Havířv, SPC Opava, SPC Ostrava Šklení Minimální preventivní prgram a příprava prjektů Šklení pr všechny pedaggy: Šikana Pedaggvé škly seznámeni s Metdickým pkynem Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních. Organizační a lektrské zajištění: PPP Karviná, PPP Havířv, Plicie ČR, MP Havířv, ZIP Havířv, CNN Frýdek-Místek Splupráce metdika prevence: s vedením škly s výchvným pradcem třídními učiteli a statními pedaggickými pracvníky 17

18 LEPORELO children - ZŠ Mládežnická PPP Karviná OMPA Bc. Eliška Szekelvá PPP Havířv PPPP Ostrava Asterix Havířv Mgr. Vladimíru Hferikvu Plicií ČR, Městsku plicií CNN Frýdek-Místek ZIP Havířv p. Malinu OSPOD Havířv 18

19 Pčty žáků zapjených d kružků na škle název kružku pčet zapjených žáků Vlejbal 22 Atletický 25 Basketbalvý 25 Tělvýchvný 25 Lyžařský 25 Redaktrský 20 Debatní liga 20 Francuzský jazyk 12 Zpráva výchvnéh pradce (viz přílha č. 4 ) Zpráva metdika prevence (viz přílha č. 2) 19

20 7 Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků Údaje zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení pracvník instituce termín (VŠ/zařízení studia pr další název akce financvání vzdělávání) 1. Institucinální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpkladů a) Studium v blasti pedaggických věd b) Studium pedaggiky c) Studium pr ředitele škl d) Studium k rzšíření dbrné kvalifikace Mgr. Beňvá Vernika PF Ostrava ICT pedagg Mgr. Csatvá Dagmar PF UP ČJ pr 2.st. pedagg Český jazyk Olmuc (zač. 9/11) 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpkladů a) Studium pr veducí pedaggické pracvníky b) Studium pr výchvné pradce c) Specializvaná činnst tvrba a následná krdinace šklních vzdělávacích prgramů d) Specializvaná činnst prevence sciálně patlgických jevů e) Specializvaná činnst specializvaná činnst f) Specializvaná činnst specializvaná činnst v blasti envirnmentální výchvy Kiszvá Lucie PF Ostrava vychvatelství g) Studium vychvatelství Knečná Martina PF Ostrava vychvatelství h) Krdinátr spec. činnsti pedagg pedagg 1.3 Studium k prhlubvání dbrné kvalifikace Psychlgie a scilgie Prevence sc.- patlg. jevů Mgr.Kielarvá Zita OU Prevence scpatlg. jevů Škla Přehledná tabulka všech vzdělávacích akcí pedaggických pracvníků za aktuální šklní rk je v Přílze č.1 Přehled dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků 20

21 8 Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti 8.1 Aktivity škly: sutěže, prjekty, lympiády Sutěže a lympiády 2012/2013 MS, PK Název sutěže Jména žáků Umístění Připravval CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE Pstupvé sutěže VV Krásná jak kvítka Vernika Baiervá 6. B Daniel Janeček 6. B Výběr na výstavu, uvedení v almanachu Mgr. Škutvá OKRESNÍ KOLO JČ Olympiáda v Čj Sára Lakmá 9. B 9. Mgr. Vlfvá OV Finanční gramtnst Czech 8. B, Jaškvá 8. A, 9. Mgr. Vlf TV Phár rzhlasu 6. A:ZechaV.,Onderkvá.,Kundelvá A.,6. B:Vyrálek T.,Staněk O.,Kaděra V.,Pavlasvá K.,Pláškvá N., 7. A: Bujakvá T.,7. B:Hýsek P.,Maxian M. TV Atletický čtyřbj 6. A:ZechaV.,Onderkvá.,Kundelvá A.,6. B:Vyrálek T.,Staněk O.,Kaděra V.,Pavlasvá K.,Pláškvá N., 7. A: Bujakvá T.,7. B:Hýsek P.,Maxian M. M Matemat. lympiáda Vernika Baiervá 6. B Barbra Vanečkvá 7. B Lucie Benedikvá 8. A M Klkan Benjamín Kadet M Pythagriáda Nemi Gruntrádvá 5. A Jan Ryška 6. B Jakub Balun 5. C M Klkan Cvrček rč. Aneta Bartňvá 3. C Adéla Žuckvá a Karlína Oczadla 3. C Andrea Orszulíkvá 3. C 3. Mgr. Kundel 3. Mgr. Kundel řešitelé Mgr. Škutvá Mgr. Bednářvá Jurčekvá 9. A 5-6 Mgr. Hrabálek Mgr. Bednářvá Mgr. Tief Př Bi Ch Přírdpisná lymp. Chemická lympiáda Natálie Dbešvá 8. B Marie Černuškvá 8. B Mgr. Lušňákvá Dě Dějepisná lympiáda Sára Lakmá 9. B 8 Mgr. Lukánkvá Fy Fyzikální lympiáda Michal Janeček 9. B, Adam Úspěšní řešitelé Mgr. Hark Pustwka 9. B, Dminik Rse 9. A Z Zeměpisná lympiáda Vlf 7. B 12 Mgr. Vaníčkvá JF Jazyk hru D. Ficek 9. A, E. Grhmanvá 9. B 4 H. Jurčekvá, K. Chmelíkvá 9.A, 5 Mgr. Lukánkvá JN Jazyk hru Adam Pustwka 9. B 2 Mgr. Plachtvá 21

22 Dminik Rse 9. A JR Jazyky hru L. Benedikvá, V. Mrázvá 8. A L. Janáček, L. Skalík 8. A 1 2 Mgr. Lukánkvá MĚSTSKÉ KOLO Název sutěže Jména žáku + třída Umístění Připravval Dě Permníček (kat. 6.tř.) Ondřej Tmšů 6. A Vjtěch 6. A Permníček (kat. 7.tř.) Michal Kania 7. A Ivan Mucha 7. A Šachy Šachvý turnaj MĚSTSKÉ KOLO: - Rse, - Lichsyt, - Daneček, - Ficek Turnaj Družstev 2 Mgr. Plachtvá 8 3 Mgr. Lukánkvá 10 1 Mgr. Hark ŠKOLNÍ KOLO OV Finanční gramtnst 8. A, 8. B, 9. A,9. B účast Mgr.Vlf M KLOKAN - Benjamín Vernika Baiervá 6. B Barbra Vaněčkvá 7. B Vjtěch Kaděra 6. B Mgr. Škutvá M PYTHAGORIÁDA Pčet úspěšných řešitelů: 12 Mgr. Škutvá, Mgr. Bednářvá M Matemat. lympiáda Pčet úspěšných řešitelů: 7 Mgr. Škutvá, Mgr. Bednářvá M Klkan Kadet Hana Jurčekvá 9. A Jan Bartň 9. B Iva Mtlchvá 9. A M Klkan rč. Mirslav Adam 5. A Klára Macurvá 5. B Jakub Balun 5. C EVVO Bylinky babky křenářky A. Kučervá 2. B, R. Játi 3. C, E. Piprekvá 4. A Mgr. Bednářvá Mgr. Hrabálek 2 Mgr. Petrvská 1 Mgr. Beňvá 22

23 8.2 Prjekty, besedy, znalstní, kulturní a sprtvní akce Kulturní akce: Návštěvy divadelníh představení (Divadl lutek aj.) Výstava Krásná jak kvítka Besedy v městské knihvně Kncerty (Vánční výchvný, Vnička, Kncert ZUŠ L. Janáčka ) Talent rku Akademie (Maniak Aerbik aj.) Vítání bčánků Prjekty, sutěže: Jazyk hru rganizátr i účastník reginální sutěže v cizích jazycích Evrpský den jazyků šklní prjekty Debatní liga - rganizátr i účastník sutěže v debatvání Den Země šklní i městské prjekty Chytré hlavy šklní prjekt Drakiáda akce šklní družiny Vánční a Mikulášské besídky jedntlivých tříd Mikulášská disktéka Mikulášské radvánky - akce šklní družiny Vánční přání pr seniry v Dmě s pečvatelsku službu Výjezdy, exkurze: adaptační kurz pr šestý rčník lyžařský kurz pr sedmý rčník škla v přírdě pr čtvrtý rčník šklní výlety jedntlivých tříd Vánční Vídeň zahraniční výjezd víkendvé lyžařské zájezdy šklní výlety jedntlivých tříd tematické exkurze (ZOO, Planetárium, Landek, zeměpisné, exkurze s tematiku vlby pvlání aj.) Sprtvně-výchvné akce: míčvé hry ZŠ Žákvská výuka plavání turnaje ve vybíjené šklní prjekty Běh naděje dpravní výchva: terie a praxe, návštěvy dpravníh hřiště, dpravní sutěž 23

24 8.3 Prezentace škly na veřejnsti Internetvá škla Ukázka Debatní ligy pr veřejnst Ukázkvé hdiny pr veřejnst Články d šklníh časpisu Kamarádi Články d Radničních listů zajímavých akcích škly Den tevřených dveří Tvrba šklníh časpisu Kamarádi 9 Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí a dalších kntrl, přehled úrazvsti Inspekční zpráva je bsažena v přílze č. 9. Zápis prvěrce bezpečnsti, chrany zdraví při práci a pžární chrany je bsažen v přílze č. 8. Přehled úrazů ve škle a šklní družině Škla Ve šklním rce 2012/2013 se ve škle stal 128 úrazů z th 5 registrvaných. Dšl k navýšení pčtu drbných úrazů, které nevyžadvaly lékařská šetření ani absenci ve škle. Z celkvéh pčtu úrazů byl 5 registrvaných. Finanční dškdnění byl realizván u 6 úrazů (z th 3 registrvané). Celkvá částka vyplacena pjišťvnu činí 8 730,- Kč (z th 3 370,- Kč u registrvaných a 5 360,- Kč u neregistrvaných). Spluúčast škly na výši dškdnění nevznikla, dškdnění byl v plné výši hrazen pjišťvnu. Šklní družina Ve šklním rce 2012/2013 byl evidván ve šklní družině 83 drbných úrazů bez absence ve škle. Ani jeden úraz nebyl registrván. 24

25 Tabulka úrazů ve škle a ve šklní družině ve šklním rce 2012/2013 Základní Šklní škla družina Druh činnsti Celkem Z th dívky Celkem Z th dívky míst úrazu úrazů z th reg úrazů z th reg úrazů z th reg, úrazů z th reg. Ve třídě Na chdbě, schdišti Ve šklní družině Ve šklní jídelně V hdinách TV LVVZ Plavecký výcvik Sprtvní akce Šklní výlet, exkurze Ostatní činnsti Celkem

26 10 Základní údaje hspdaření škly 10.1 Hspdaření s prstředky ze státníh rzpčtu a s prstředky pskytnutými zřizvatelem Celkvé výnsy v Kč ,25 Příspěvek MŠMT ,00 Příspěvek d zřizvatele ,00 Prjekt Peníze šklám ,00 Vlastní příjmy ,25 z th: šklné ŠD ,00 úrky 2 439,65 náhrady pjišťvny 0,00 zapjení fndů ,10 příjmy z dplňkvé činnsti ,00 z th: nájmy ,00 šklné ,00 Celkvé náklady v Kč ,04 Investiční výdaje ,00 Mzdvé náklady ,00 z th: státní rzpčet ,00 zřizvatel ,00 Prjekt Peníze šklám ,00 dplňkvá činnst ,00 OPPP ,00 z th: státní rzpčet 0,00 zřizvatel ,00 statní zdrje ,00 Prjekt Peníze šklám ,00 dplňkvá činnst ,00 Záknné dvdy ,00 FKSP ,00 Záknné pjištění ,00 Sptřeba energie ,83 Opravy a udržvání ,20 Cestvné ,00 Odpisy hlavní činnst nekryté ,10 Odpisy dplňkvá činnst - kryté 6 852,90 Sptřeba materiálu ,91 z th: učební pmůcky ,10 Služby ,00 z th: DVPP ,00 Náklady z DDHM a DDNM ,00 Ostatní prvzní náklady 2 355,00 Hspdářský výsledek ,21 26

27 10.2 Zapjení škly d rzvjvých prgramů a prjektů Realizace prjektu 1.1 a 1.2 pr vybudvání internetvé a jazykvé učebny udržitelnst prjektu Šablny EU Peníze šklám 11 Splupráce s partnery a dalšími subjekty 11.1 Splupráce se zřizvatelem Nejužší splupráce s dbrem šklství a kultury Magistrátu města Havířva (výkazy a statistika, rzpčet, financvání kružků, pdpra a zprstředkvání žádstí k prjektům, kapacitě aj.,) rganizační a finanční zajištění aktivit pr žáky škly (plavání, dpravní výchva, phybvá výchva) a městských akcí pr děti (Den bez aut, Vítání bčánků, Havířv v květech, kulturní vystupení ) MRA, s.r.., Havířv údržba a pravy budvy, investiční akce Správa sprtvních a rekreačních zařízení - údržba a pravy šklníh hřiště 11.2 Splupráce s dbrvu rganizací Škla úzce splupracuje s dbrvu rganizací při řešení rganizačních prblémů a pracvně-právních vztahů. Předsedkyně dbrvé rganizace: p. Stanislava Teichmannvá je pravidelně zvána k čtvrtletním prvzním pradám rzšířenéh vedení škly Splupráce se záknnými zástupci žáků Kvalitní splupráci se záknnými zástupci našich žáků pvažujeme za jednu z nejdůležitějších pdmínek pr výchvu a vzdělávání. Mžné kmunikační mžnsti: deníček, žákvská knížka, y a telefny na pedaggy, webvá stránka škly. Za naprst nepstradatelnu pvažujeme sbní kmunikaci: schůzky třídních důvěrníků, třídní schůzky, sjednané sbní knzultace a schůzky za účelem vyřešení prblému. Dále nabízíme nefrmální setkávání například na Mikulášské, rdinném krsu, lyžařském víkendvém výjezdu apd Splupráce se šklsku radu Šklská rada se vyjadřuje například k návrhům šklních vzdělávacích prgramů a k jejich následnému uskutečňvání, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, schvaluje pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání, pdílí se na zpracvání kncepčních záměrů rzvje škly, prjednává inspekční zprávy České šklní inspekce, pdává pdněty a známení řediteli škly a zřizvateli 27

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více