Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních základů, budete v dnešním světě negramtní, i když máte humanitní, přírdvědné neb technické vzdělání. 1

2 Obsah výrční zprávy činnsti škly 1Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/ Základní údaje škle Základní údaje škle Charakteristika jedntlivých zařízení škly Vedeni škly Kntakty Šklská rada...6 3Přehled brů vzdělání, které škla vyučuje a jsu zařazeny ve šklském rejstříku Přehled brů vzdělávání, které škla vyučuje Šklní vzdělávací prgram přehled tříd...8 4Přehled pracvníků škly Pedaggičtí pracvníci Správní zaměstnanci Údaje zaměstnancích šklní družiny Údaje zaměstnancích šklní jídelny Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly Údaje žácích, kteří dešli ze základní škly Umístění žáků, kteří dešli ze základní škly d středníh vzdělávání, uknčení pvinné šklní dcházky Údaje zápisu Ddatečný dklad šklní dcházky Další údaje žácích škly Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených šklními vzdělávacími prgramy a pdle pskytvanéh stupně vzdělání Učební plány jedntlivých rčníků Vzdělávání: hdncení chvání, absence, prspěch, výchvná patření Prevence sciálně patlgických jevů, výchvné pradenství, metdik prevence Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti Aktivity škly: sutěže, prjekty, lympiády Prjekty, besedy, znalstní, kulturní a sprtvní akce Prezentace škly na veřejnsti Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí a dalších kntrl, přehled úrazvsti Základní údaje hspdaření škly Hspdaření s prstředky ze státníh rzpčtu a s prstředky pskytnutými zřizvatelem Zapjení škly d rzvjvých prgramů a prjektů Splupráce s partnery a dalšími subjekty Splupráce se zřizvatelem Splupráce s dbrvu rganizací Splupráce se záknnými zástupci žáků Splupráce se šklsku radu Splupráce s.p.s. Leprel-children Splupráce s dalšími subjekty:

3 12Závěr Přílhy Přílha č. 1 Přehled dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků Přílha č. 2 Závěrečná zpráva metdika prevence Přílha č. 3 Závěrečná zpráva krdinátra EVVO Přílha č. 4 Závěrečná zpráva výchvnéh pradce Přílha č. 5 Závěrečná zpráva šklní družiny Přílha č. 6 Závěrečná zpráva krdinátra ŠVP Přílha č. 7 Plán pedaggických rad a prad

4 2 Základní údaje škle 2.1 Základní údaje škle Název škly dle zřizvací listiny: Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Sídl škly dle zřizvací listiny: Havířv-Pdlesí, Mládežnická 11/1564, PSČ IČ: IZO: Ředitelství Škla Šklní družina Šklní jídelna Zařazení d sítě škl: pslední změna zařazení d Zřizvatel škly: statutární měst Havířv, Havířv-Měst, Svrnsti 86/2 IČ: Charakteristika jedntlivých zařízení škly Kapacita : Skutečná naplněnst ve šk. rce 2012/2013: Základní škla 600 žáků 544 Šklní družina 170 dětí 170 Šklní jídelna 600 strávníků 459 ( žáků škly) Odbrné učebny 3x pčítačvá, 3x jazykvá, 1x fyziky a chemie, 1x přírdpisu, šklní knihvna Zahrada an Hřiště an (SSRZ Havířv) Dílny an Vybavení kabinetů, labratří a učeben pmůckami an Základní škla je tvřena prvním i druhým stupněm. Při škle je zřízena šklní družina a šklní jídelna Škla byla tevřena k , patří mezi nvější škly v rámci města Havířva Prfilace škly ZŠ se d rku 1990 prfiluje jak škla s výuku cizích jazyků: JA, JN, JF, JR (RVCJ) 4

5 Od rku 2007/2008 v rámci ŠVP ZV navyšuje pčty hdin JA, dalších cizích jazyků (dle zájmu žáků JN, JF, JR), JČ, M a CINF Vyučujeme pdle ŠVP ZV Jazyky Brána d světa (č.j. 656/2007/ŘŠ, 13/2009/ŘŠ, 1298/2011/ZŠML) Od šk. rku 2008/09 - výuka zeměpisu v 9. rč. v jazyce anglickém (biling) Výuka frmu CLILL rzvíjení jazykvých dvednstí v dbrném předmětu (Pracvní činnsti 3.rčník v JA) rdilý mluvčí nasazen v hdinách AJ a dplední knverzaci Nadstandardní služby Internetvá škla výuka prbíhá frmu e-learningu (tyt služby využil 10 žáků, kteří pbývají s rdiči dluhdbě v zahraničí a plní základní šklní dcházku v zahraničí dle par.38 Šklskéh zákna) Kurzy cizích jazyků pr veřejnst i žáky naší škly, mžnst přípravy na certifikáty v cizím jazyce v nabízených kurzech Kurzy přípravy na přijímací zkušky na SŠ Nabídka hdin knverzace v JA s rdilým mluvčím ve výuce i v dpledním kružku Zahraniční výukvé i pznávací zájezdy (např.: Francie, Německ, Osvětim, Vídeň, V. Británie) Ukázkvé hdiny cizích jazyků pr rdiče v rámci Dne tevřených dveří Nabízené aktivity pdprující zdraví dětí a jejich zapjení ve vlném čase (lyžařské zájezdy, turistické zájezdy, adaptační kurz) Na škle pracval 8 kružků Zajišťujeme LVVZ, plavání, šklu v přírdě, adaptační kurz, výjezdy d zahraničí, exkurze, výlety, přednášky a další kulturní akce nejen pr žáky, ale i pr rdiče a učitele Pr realizaci těcht nadstandardních služeb škla splupracuje s.p.s. LEPORELO-children, která některé akce splufinancuje Zapjili jsme se d prgramu Debatní ligy v ČR pdprvané MŠMT ČR, v kurzu Debatní ligy pracujeme s nvými vyučvacími metdami, které vedu žáky k prcvičvání rétriky, kmunikace, knverzace a asertivnímu chvání na veřejnsti, v médiích Šklní družina je naplněna p hrní hranici kapacity 170 žáků, prvz d 6:00 d 16:30 hd. zabezpečuje a pskytuje dětem mravní, esteticku, tělesnu, eklgicku a sexuální výchvu v návaznsti na výuku při šklní družině pracuje 6 kružků (rukdělný, míčvé hry, pčítačvý, hra na flétnu, sprtvní, výtvarný) Šklní jídelna je sučástí škly a splňuje sučasné hygienické nrmy nabízí žákům dvjí výběr jídel vaří pr diabetiky i bezlepkvu a bezvaječnu dietu jídelna vaří i pr cizí strávníky připravuje svačinky pr děti 1. a 2. stupně pitný režim zajištěn pdáváním čaje v jídelně, šklním bufetem i autmatem 5

6 Odlučená pracviště: nejsu 2.3 Vedeni škly Ředitelka škly: Zástupce ŘŠ: Zástupce ŘŠ: Mgr. Iva Badurvá Mgr. Jindřiška Blažkvá (zástupce statutárníh rgánu) Mgr. Radmila Vaníčkvá Výchvný pradce: Mgr. Dagmar Csatvá, Mgr. Přemysl Hark Metdik prevence: Mgr. Radmila Vaníčkvá Veducí ŠJ, předs. dbrů: p. Stanislava Teichmannvá Veducí ŠD: p. Alice Zuzaníkvá Šklník: p. Jiří Blažek Eknm škly: p. Vanda Jůzvá Asistentka ŘŠ: p. Simna Pasterná 2.4 Kntakty webvá adresa: vedení škly: ředitelka škly: sekretariat: šklní družina : šklní jídelna : telefnní kntakty: sekretariát: ředitel škly: zástupce ředitele: jídelna: šklní družina: eknmka: Šklská rada Šklská rada d Účel zřízení Umžnit záknným zástupcům nezletilých žáků, pedaggickým pracvníkům škly, zřizvateli a dalším sbám pdílet se na správě škly Předseda šklské rady Mgr. Milan Vnsík - jmenván členy ŠR Členvé šklské rady Mgr. Dagmar Vlfvá - jmenvána učit. sbrem Mgr. Aleš Kundel -jmenván učit. sbrem p. Jiřina Dehiervá - jmenvána zřizvatelem p. Žaneta Baránkvá - jmenvána rdiči ZŠ p. Jarmila Světlíkvá - jmenvána zřizvatelem Žákvský parlament: Veducí ŽP Mgr. Gabriela Plachtvá Mgr. Kateřina Zechvá 6

7 LEPORELO-children.p.s.: Předseda správní rady Členvé Dzrčí rada Členvé dzrčí rady Mgr. Dagmar Csatvá Mgr. Kateřina Zechvá, Mgr. Aleš Kundel Mgr. Jindřiška Blažkvá Mgr. Kateřina Grygarvá, p. Pavla Onderkvá 3 Přehled brů vzdělání, které škla vyučuje a jsu zařazeny ve šklském rejstříku 3.1 Přehled brů vzdělávání, které škla vyučuje Kód bru C/001 Ppis bru Základní škla Frma vzdělávání denní Cizí vyučvací jazyk výuka vybraných předmětů v cizím jazyce Délka vzdělávání 9 r. Kapacita bru 600 7

8 3.2 Šklní vzdělávací prgram přehled tříd třída vzdělávací prgramy 1.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 1.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 1.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 2.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 2.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 3.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 3.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 3.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 4.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 4.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 4.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 5.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.656/2007/řš 5.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.656/2007/řš 5.C ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.656/2007/řš 6.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 6.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 7.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 7.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.1298/2011/zšml 8.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 8.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 9.A ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 9.B ŠVP ZV Jazyky Brána d světa č.j.13/2009/řš 8

9 4 Přehled pracvníků škly 4.1 Pedaggičtí pracvníci Pedaggický sbr tvřil 34 zaměstnanců s pracvním úvazkem 32,85 přepčtených zaměstnanců. Z celkvéh pčtu byl 32 učitelů s úvazkem 31 přepčtených pracvníků a dva asistenti pedagga s úvazkem 1,85 přepčtených pracvníků. Věkvé slžení pedaggických pracvníků škly patří d kategrie středníh a vyššíh věku. Ve sbru byl 29 žen a 5 mužů. Pedaggičtí Pracvníci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanců ženy % muži % Učitelé Asistenti 2 1, pedagga Celkem 34 32, Kvalifikace pedaggických pracvníků Z celkvéh pčtu 34 pedaggických pracvníků škly splňuje kvalifikaci 32 pracvníků cž tvří 94%. Ve šklní družině z pčtu 6 vychvatelek je 5 plně kvalifikvaných a jedna si dplňuje dpvídající kvalifikaci dálkvým studiem. Zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů kvalifikace % Bez kvalifikace Učitelé Asistenti 2 1, pedagga celkem 34 32, Zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů kvalifikace % Bez kvalifikace vychvatelky 6 5, % % 4.2 Správní zaměstnanci Celkem na škle pracuje 10 statních zaměstnanců, z th 2 muži. Úvazky tvří 8,88 přepčtených pracvníků. Ostatní Zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet ženy % muži % 9

10 zaměstnanců 10 8, Údaje zaměstnancích šklní družiny Ve šklní družině pracuje 6 vychvatelek a úvazkem 5,31 přepčtených pracvníků. zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů ženy % muži % 6 5, Údaje zaměstnancích šklní jídelny Zaměstnance šklní jídelny představuje 7 zaměstnankyň s úvazkem 6,8 přepčtených pracvníků. zaměstnanci Pčet zaměstnanců Přepčtený pčet zaměstnanc ů ženy % muži % 7 6, Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly 5.1 Údaje žácích, kteří dešli ze základní škly Uknčení dcházky na ZŠ Mládežnická z 9. rč. na SŠ z 5. rč. na smiletá gymnázia 51 žáků 10 žáků 5.2 Umístění žáků, kteří dešli ze základní škly d středníh vzdělávání, uknčení pvinné šklní dcházky z 9. rč. střední dbrné vzdělání s výučním listem 7 žáků úplné střední dbrné vzdělání s vyučením i maturitu 3 žáci úplné střední dbrné vzdělání s maturitu (bez vyučení) (SPŠ, SOŠ) 30 žáků 10

11 úplné střední všebecné vzdělání (gymnázium) 9 žáků vyšší dbrné vzdělání (knzervatř) 2 žáků z 5. rč na smiletá gymnázia dchází 10 žáků Přestupy žáků z jiné ZŠ - stěhvání 3 žáci - jiné důvdy 6 žáků Odchd žáků na jinu ZŠ - stěhvání 11 žáků - jiné důvdy 6 žáků 5.3 Údaje zápisu Zápis žáků d 1. rč. pčet zapsaných žáků při zápisu pr šk.r.13/14 84 pčet přijatých žáků pr šk. rk 13/14 76 pčet žáků s dkladem pvinné šk. dcházky 13/14 8 předčasný zápis (dp. lékařem a PPP) 0 převd z jiné škly 0 nenastupí- stěhvání Ddatečný dklad šklní dcházky ve šklním rce 2012/2013 nebyl ddatečný dklad 5.5 Další údaje žácích škly Základní škla - pčet tříd, žáků a průměrná naplněnst ve třídě k Pčet tříd Pčet žáků Průměrná naplněnst ve třídě ,73 Šklní družina - pčet ddělení, žáků a průměrná naplněnst dd. k

12 Pčet ddělení Pčet žáků Průměrná naplněnst ,33 Šklní jídelna k Pčet žáků ZŠ stravvaných ve ŠJ 459 (z th 7 diet) Z celkvéh pčtu žáků ZŠ se stravval ve šklním rce 2012/ ,4 % žáků Pčet žáků z jiných ZŠ 10 (z th 10 diet) Svačiny debíral: 100 žáků Dspělých strávníků: 113 (z th 58 šklských pracvníků a 55 cizích strávníků) Individuálně integrvaní žáci pdle druhu zdravtníh pstižení Druh pstižení pčet žáků Mentální pstižení 1 Sluchvé pstižení 0 Zrakvé pstižení 0 Vada řeči 1 Tělesné pstižení 1 Suběžně pstižení více vadami 0 Vývjvá prucha učení 12 Vývjvá prucha chvání 13 Autisté 2 Celkem 30 Vzdělávání žáků nadaných a mimřádně nadaných Mimřádně nadaný žák 1 v 5. rč. Jiný způsb plnění pvinné šklní dcházky 0 Plnění pvinné šklní dcházky v zahraničí neb v zahraniční škle v ČR: ( 38 Šklskéh zákna) Rčník pčet žáků 1. rč rč rč rč rč rč. 3 Celkem 10 Uvedené údaje integrvaných žáků a par.38 vycházejí z výkazu základní škle M3 pdle stavu k

13 Přehled djíždějících žáků z jiných měst a bcí k žáci djíždějící d ZŠ z jiných měst a bcí název města - bce pčet Albrechtice u Č. Těšína 4 Český Těšín 1 Dlní Datyně 1 Hrní Bludvice 15 Hrní Suchá 11 Karviná 1 Petřvald 3 Sběšvice 2 Šenv 1 Těrlick 14 Lučina 1 Václavvice 1 6 Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených šklními vzdělávacími prgramy a pdle pskytvanéh stupně vzdělání 13

14 6.1 Učební plány jedntlivých rčníků Typ Předmět Rčník Vzděl.pr gram ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP-j ŠVP-i ŠVP-j ŠVP-i ŠVP-j ŠVP-i ŠVP-j ŠVP-i pvinný Český jazyk pvinný Anglický jazyk pvinný Matematika pvinný Cvičení z matematiky pvinný Člvěk a jeh svět pvinný Chemie pvinný Fyzika pvinný Přírdpis pvinný Zeměpis pvinný Dějepis pvinný Občanská výchva pvinný Výchva ke zdraví pvinný Hudební výchva pvinný Výtvarná výchva pvinný Pracvní činnsti pvinný Tělesná výchva pvinný Knverzace v JA vlit.švp Cvičení z matematiky 1 vlit.švp Cvičení z JČ 1 vlit.švp Cvičení z infrmatiky Druhý cizí jazyk v vlit.švp ŠVP pvin Infrmatika nepvin. Týdenní dtace pvin Zdravtní tělesná výchva první verze švp jaz první verze švp inf druhá verze švp inf druhá verze švp jaz třetí verze švp jaz třetí verze švp inf d d d d d d ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,,JAZYKY BRÁNA DO SVĚTA Č.J. 656/2007/ŘŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,,JAZYKY BRÁNA DO SVĚTA Č.J. 13/2009/ŘŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,,JAZYKY BRÁNA DO SVĚTA Č.J. 1298/2011/ZŠML 14

15 6.2 Vzdělávání: hdncení chvání, absence, prspěch, výchvná patření Přehled výchvných patření: pčet žáků za 1. pl. pčet žáků za 2. pl. Pchvala třídníh učitele Pchvala ředitele škly 2 12 Napmenutí třídníh učitele Důtka třídníh učitele Důtka ředitele škly 2 3 Kmisinální zkuška Pčet žáků Rčník Předmět 1 2. Český jazyk 1 5. Český jazyk 3 6. Český jazyk 1 7. Matematika 3 9. Matematika Opravné zkušky Pčet žáků Rčník Předmět Žáci pakující rčník v průběhu celé šklní dcházky Pčet žáků Rčník Pčet let dcházky

16 Přehled prspěchu škly ve šk. r. 2012/ Prevence sciálně patlgických jevů, výchvné pradenství, metdik prevence Pčet výchvných pradců na škle: 2 dsažené vzdělání : 1. VP kvalifikační studium VP na PF Ostrava 2. VP kvalifikační studium VP na PF Olmuc Ve šklním rce 2012/2013 byla věnvána (výchvným pradcem, pracvníkem pr prevenci závislstí a vedením škly) systematická pzrnst: prevenci metdické a pedaggické diagnstice práci s integrvanými žáky, s nadaným žákem vzdělávání VP splupráci s PPP, Centrem prevence, Plicií ČR, sudy ČR, OSPOD vlbě pvlání Nejčastější výchvné prblémy: prušvání šklníh řádu, nemluvená absence Prblematika násilí a šikany - řešené případy: 4 Schránka důvěry: ANO Zapjenst žáků v kružcích ve škle a mim šklu je 89%. aktivity metdika prevence byl vypracván plán preventivní strategie bnven stálý infrmační panel schránka důvěry knzultační hdiny metdika prevence kntakt metdika prevence s žáky ve třídách splupráce s vedením škly, výchvnými pradci, třídními učiteli a statními pedaggy, knzultace prblémvých situací, metdické vedení třídních učitelů při práci s třídním klektivem knzultace s rdiči i s prblémvými žáky viz. zprávy třídníh učitele sledvání dcházky - prevence záškláctví rganizace primární intervence ve třídách s prblematickými vztahy mezi splužáky nabídka vlnčasvých aktivit pr žáky aktivity ve smyslu Zdravá škla kvalitní fungvání žákvské samsprávy jak prevence sc. pat. jevů 16

17 Žákvský parlament rganizuje pr žáky škly atraktivní akce, které pdprují vztahy mezi splužáky (sutěže mezi třídami: výzdba, přezuvání, barevné tričk, sprtvní klání, dále splečné akce jak spaní v tělcvičně neb Mikulášská disktéka) utužvání vztahů mezi splužáky patrnát žáků 9. tříd nad žáky 1. tříd celrčně Mikulášská besídka Vánční Vídeň výjezdní akce Návštěvy městských kulturních akcí s vánční tematiku Výstava Betlémů v prsinci Bleší trh třídy Vánční besídky ve třídách třídy Akce šklní družiny: běhám pr zdraví a naději, recitační sutěž, Čert a Mikuláš, nejkrásnější vánční zdbu, stlvání, karneval, barvení vajíček, Turnaj ve vybíjené, Literární sutěž, Turnaj v Pexesu, Turnaj v dámě, Sutěžní stezka, Disktéka, Kstkvaná, Hallween byla věnvána pzrnst včasnému dhalvání specifických pruch učení a chvání byly pstihvány prjevy xenfbie, intlerance, hrubéh chvání, ničení šklníh majetku (řešen ihned, prevence v rámci aktivit třídnických hdin) na začátku ledna žáci tříd vyplňvali dtazník Klima třídy výsledné šetření třídní učitel zpracval a vyvdil patřičné závěry pr práci s třídním klektivem Prevence prbíhala v rámci výuky jedntlivých vzdělávacích blastí: Témata na pdpru klimatu ve škle a prevenci sc. pat jevů a zdravéh živtníh stylu jsu sučástí snv především těcht předmětů: Člvěk a svět, Občanské výchvy, Výchvy ke zdraví a předmětem bsahu aktivit třídnických hdin. Dále škla rganizuje pr žáky prjekty, besedy a jiné aktivity s tématy prevence sc. pat. jevů. Přehled aktivit v kapitle: údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti Vzdělávání: Schůzka MP s OMPA Bc. Eliška Szekelvá Schůzky a knzultace s PPP Havířv, SPC Opava, SPC Ostrava Šklení Minimální preventivní prgram a příprava prjektů Šklení pr všechny pedaggy: Šikana Pedaggvé škly seznámeni s Metdickým pkynem Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních. Organizační a lektrské zajištění: PPP Karviná, PPP Havířv, Plicie ČR, MP Havířv, ZIP Havířv, CNN Frýdek-Místek Splupráce metdika prevence: s vedením škly s výchvným pradcem třídními učiteli a statními pedaggickými pracvníky 17

18 LEPORELO children - ZŠ Mládežnická PPP Karviná OMPA Bc. Eliška Szekelvá PPP Havířv PPPP Ostrava Asterix Havířv Mgr. Vladimíru Hferikvu Plicií ČR, Městsku plicií CNN Frýdek-Místek ZIP Havířv p. Malinu OSPOD Havířv 18

19 Pčty žáků zapjených d kružků na škle název kružku pčet zapjených žáků Vlejbal 22 Atletický 25 Basketbalvý 25 Tělvýchvný 25 Lyžařský 25 Redaktrský 20 Debatní liga 20 Francuzský jazyk 12 Zpráva výchvnéh pradce (viz přílha č. 4 ) Zpráva metdika prevence (viz přílha č. 2) 19

20 7 Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků Údaje zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení pracvník instituce termín (VŠ/zařízení studia pr další název akce financvání vzdělávání) 1. Institucinální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpkladů a) Studium v blasti pedaggických věd b) Studium pedaggiky c) Studium pr ředitele škl d) Studium k rzšíření dbrné kvalifikace Mgr. Beňvá Vernika PF Ostrava ICT pedagg Mgr. Csatvá Dagmar PF UP ČJ pr 2.st. pedagg Český jazyk Olmuc (zač. 9/11) 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpkladů a) Studium pr veducí pedaggické pracvníky b) Studium pr výchvné pradce c) Specializvaná činnst tvrba a následná krdinace šklních vzdělávacích prgramů d) Specializvaná činnst prevence sciálně patlgických jevů e) Specializvaná činnst specializvaná činnst f) Specializvaná činnst specializvaná činnst v blasti envirnmentální výchvy Kiszvá Lucie PF Ostrava vychvatelství g) Studium vychvatelství Knečná Martina PF Ostrava vychvatelství h) Krdinátr spec. činnsti pedagg pedagg 1.3 Studium k prhlubvání dbrné kvalifikace Psychlgie a scilgie Prevence sc.- patlg. jevů Mgr.Kielarvá Zita OU Prevence scpatlg. jevů Škla Přehledná tabulka všech vzdělávacích akcí pedaggických pracvníků za aktuální šklní rk je v Přílze č.1 Přehled dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků 20

21 8 Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti 8.1 Aktivity škly: sutěže, prjekty, lympiády Sutěže a lympiády 2012/2013 MS, PK Název sutěže Jména žáků Umístění Připravval CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE Pstupvé sutěže VV Krásná jak kvítka Vernika Baiervá 6. B Daniel Janeček 6. B Výběr na výstavu, uvedení v almanachu Mgr. Škutvá OKRESNÍ KOLO JČ Olympiáda v Čj Sára Lakmá 9. B 9. Mgr. Vlfvá OV Finanční gramtnst Czech 8. B, Jaškvá 8. A, 9. Mgr. Vlf TV Phár rzhlasu 6. A:ZechaV.,Onderkvá.,Kundelvá A.,6. B:Vyrálek T.,Staněk O.,Kaděra V.,Pavlasvá K.,Pláškvá N., 7. A: Bujakvá T.,7. B:Hýsek P.,Maxian M. TV Atletický čtyřbj 6. A:ZechaV.,Onderkvá.,Kundelvá A.,6. B:Vyrálek T.,Staněk O.,Kaděra V.,Pavlasvá K.,Pláškvá N., 7. A: Bujakvá T.,7. B:Hýsek P.,Maxian M. M Matemat. lympiáda Vernika Baiervá 6. B Barbra Vanečkvá 7. B Lucie Benedikvá 8. A M Klkan Benjamín Kadet M Pythagriáda Nemi Gruntrádvá 5. A Jan Ryška 6. B Jakub Balun 5. C M Klkan Cvrček rč. Aneta Bartňvá 3. C Adéla Žuckvá a Karlína Oczadla 3. C Andrea Orszulíkvá 3. C 3. Mgr. Kundel 3. Mgr. Kundel řešitelé Mgr. Škutvá Mgr. Bednářvá Jurčekvá 9. A 5-6 Mgr. Hrabálek Mgr. Bednářvá Mgr. Tief Př Bi Ch Přírdpisná lymp. Chemická lympiáda Natálie Dbešvá 8. B Marie Černuškvá 8. B Mgr. Lušňákvá Dě Dějepisná lympiáda Sára Lakmá 9. B 8 Mgr. Lukánkvá Fy Fyzikální lympiáda Michal Janeček 9. B, Adam Úspěšní řešitelé Mgr. Hark Pustwka 9. B, Dminik Rse 9. A Z Zeměpisná lympiáda Vlf 7. B 12 Mgr. Vaníčkvá JF Jazyk hru D. Ficek 9. A, E. Grhmanvá 9. B 4 H. Jurčekvá, K. Chmelíkvá 9.A, 5 Mgr. Lukánkvá JN Jazyk hru Adam Pustwka 9. B 2 Mgr. Plachtvá 21

22 Dminik Rse 9. A JR Jazyky hru L. Benedikvá, V. Mrázvá 8. A L. Janáček, L. Skalík 8. A 1 2 Mgr. Lukánkvá MĚSTSKÉ KOLO Název sutěže Jména žáku + třída Umístění Připravval Dě Permníček (kat. 6.tř.) Ondřej Tmšů 6. A Vjtěch 6. A Permníček (kat. 7.tř.) Michal Kania 7. A Ivan Mucha 7. A Šachy Šachvý turnaj MĚSTSKÉ KOLO: - Rse, - Lichsyt, - Daneček, - Ficek Turnaj Družstev 2 Mgr. Plachtvá 8 3 Mgr. Lukánkvá 10 1 Mgr. Hark ŠKOLNÍ KOLO OV Finanční gramtnst 8. A, 8. B, 9. A,9. B účast Mgr.Vlf M KLOKAN - Benjamín Vernika Baiervá 6. B Barbra Vaněčkvá 7. B Vjtěch Kaděra 6. B Mgr. Škutvá M PYTHAGORIÁDA Pčet úspěšných řešitelů: 12 Mgr. Škutvá, Mgr. Bednářvá M Matemat. lympiáda Pčet úspěšných řešitelů: 7 Mgr. Škutvá, Mgr. Bednářvá M Klkan Kadet Hana Jurčekvá 9. A Jan Bartň 9. B Iva Mtlchvá 9. A M Klkan rč. Mirslav Adam 5. A Klára Macurvá 5. B Jakub Balun 5. C EVVO Bylinky babky křenářky A. Kučervá 2. B, R. Játi 3. C, E. Piprekvá 4. A Mgr. Bednářvá Mgr. Hrabálek 2 Mgr. Petrvská 1 Mgr. Beňvá 22

23 8.2 Prjekty, besedy, znalstní, kulturní a sprtvní akce Kulturní akce: Návštěvy divadelníh představení (Divadl lutek aj.) Výstava Krásná jak kvítka Besedy v městské knihvně Kncerty (Vánční výchvný, Vnička, Kncert ZUŠ L. Janáčka ) Talent rku Akademie (Maniak Aerbik aj.) Vítání bčánků Prjekty, sutěže: Jazyk hru rganizátr i účastník reginální sutěže v cizích jazycích Evrpský den jazyků šklní prjekty Debatní liga - rganizátr i účastník sutěže v debatvání Den Země šklní i městské prjekty Chytré hlavy šklní prjekt Drakiáda akce šklní družiny Vánční a Mikulášské besídky jedntlivých tříd Mikulášská disktéka Mikulášské radvánky - akce šklní družiny Vánční přání pr seniry v Dmě s pečvatelsku službu Výjezdy, exkurze: adaptační kurz pr šestý rčník lyžařský kurz pr sedmý rčník škla v přírdě pr čtvrtý rčník šklní výlety jedntlivých tříd Vánční Vídeň zahraniční výjezd víkendvé lyžařské zájezdy šklní výlety jedntlivých tříd tematické exkurze (ZOO, Planetárium, Landek, zeměpisné, exkurze s tematiku vlby pvlání aj.) Sprtvně-výchvné akce: míčvé hry ZŠ Žákvská výuka plavání turnaje ve vybíjené šklní prjekty Běh naděje dpravní výchva: terie a praxe, návštěvy dpravníh hřiště, dpravní sutěž 23

24 8.3 Prezentace škly na veřejnsti Internetvá škla Ukázka Debatní ligy pr veřejnst Ukázkvé hdiny pr veřejnst Články d šklníh časpisu Kamarádi Články d Radničních listů zajímavých akcích škly Den tevřených dveří Tvrba šklníh časpisu Kamarádi 9 Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí a dalších kntrl, přehled úrazvsti Inspekční zpráva je bsažena v přílze č. 9. Zápis prvěrce bezpečnsti, chrany zdraví při práci a pžární chrany je bsažen v přílze č. 8. Přehled úrazů ve škle a šklní družině Škla Ve šklním rce 2012/2013 se ve škle stal 128 úrazů z th 5 registrvaných. Dšl k navýšení pčtu drbných úrazů, které nevyžadvaly lékařská šetření ani absenci ve škle. Z celkvéh pčtu úrazů byl 5 registrvaných. Finanční dškdnění byl realizván u 6 úrazů (z th 3 registrvané). Celkvá částka vyplacena pjišťvnu činí 8 730,- Kč (z th 3 370,- Kč u registrvaných a 5 360,- Kč u neregistrvaných). Spluúčast škly na výši dškdnění nevznikla, dškdnění byl v plné výši hrazen pjišťvnu. Šklní družina Ve šklním rce 2012/2013 byl evidván ve šklní družině 83 drbných úrazů bez absence ve škle. Ani jeden úraz nebyl registrván. 24

25 Tabulka úrazů ve škle a ve šklní družině ve šklním rce 2012/2013 Základní Šklní škla družina Druh činnsti Celkem Z th dívky Celkem Z th dívky míst úrazu úrazů z th reg úrazů z th reg úrazů z th reg, úrazů z th reg. Ve třídě Na chdbě, schdišti Ve šklní družině Ve šklní jídelně V hdinách TV LVVZ Plavecký výcvik Sprtvní akce Šklní výlet, exkurze Ostatní činnsti Celkem

26 10 Základní údaje hspdaření škly 10.1 Hspdaření s prstředky ze státníh rzpčtu a s prstředky pskytnutými zřizvatelem Celkvé výnsy v Kč ,25 Příspěvek MŠMT ,00 Příspěvek d zřizvatele ,00 Prjekt Peníze šklám ,00 Vlastní příjmy ,25 z th: šklné ŠD ,00 úrky 2 439,65 náhrady pjišťvny 0,00 zapjení fndů ,10 příjmy z dplňkvé činnsti ,00 z th: nájmy ,00 šklné ,00 Celkvé náklady v Kč ,04 Investiční výdaje ,00 Mzdvé náklady ,00 z th: státní rzpčet ,00 zřizvatel ,00 Prjekt Peníze šklám ,00 dplňkvá činnst ,00 OPPP ,00 z th: státní rzpčet 0,00 zřizvatel ,00 statní zdrje ,00 Prjekt Peníze šklám ,00 dplňkvá činnst ,00 Záknné dvdy ,00 FKSP ,00 Záknné pjištění ,00 Sptřeba energie ,83 Opravy a udržvání ,20 Cestvné ,00 Odpisy hlavní činnst nekryté ,10 Odpisy dplňkvá činnst - kryté 6 852,90 Sptřeba materiálu ,91 z th: učební pmůcky ,10 Služby ,00 z th: DVPP ,00 Náklady z DDHM a DDNM ,00 Ostatní prvzní náklady 2 355,00 Hspdářský výsledek ,21 26

27 10.2 Zapjení škly d rzvjvých prgramů a prjektů Realizace prjektu 1.1 a 1.2 pr vybudvání internetvé a jazykvé učebny udržitelnst prjektu Šablny EU Peníze šklám 11 Splupráce s partnery a dalšími subjekty 11.1 Splupráce se zřizvatelem Nejužší splupráce s dbrem šklství a kultury Magistrátu města Havířva (výkazy a statistika, rzpčet, financvání kružků, pdpra a zprstředkvání žádstí k prjektům, kapacitě aj.,) rganizační a finanční zajištění aktivit pr žáky škly (plavání, dpravní výchva, phybvá výchva) a městských akcí pr děti (Den bez aut, Vítání bčánků, Havířv v květech, kulturní vystupení ) MRA, s.r.., Havířv údržba a pravy budvy, investiční akce Správa sprtvních a rekreačních zařízení - údržba a pravy šklníh hřiště 11.2 Splupráce s dbrvu rganizací Škla úzce splupracuje s dbrvu rganizací při řešení rganizačních prblémů a pracvně-právních vztahů. Předsedkyně dbrvé rganizace: p. Stanislava Teichmannvá je pravidelně zvána k čtvrtletním prvzním pradám rzšířenéh vedení škly Splupráce se záknnými zástupci žáků Kvalitní splupráci se záknnými zástupci našich žáků pvažujeme za jednu z nejdůležitějších pdmínek pr výchvu a vzdělávání. Mžné kmunikační mžnsti: deníček, žákvská knížka, y a telefny na pedaggy, webvá stránka škly. Za naprst nepstradatelnu pvažujeme sbní kmunikaci: schůzky třídních důvěrníků, třídní schůzky, sjednané sbní knzultace a schůzky za účelem vyřešení prblému. Dále nabízíme nefrmální setkávání například na Mikulášské, rdinném krsu, lyžařském víkendvém výjezdu apd Splupráce se šklsku radu Šklská rada se vyjadřuje například k návrhům šklních vzdělávacích prgramů a k jejich následnému uskutečňvání, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, schvaluje pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání, pdílí se na zpracvání kncepčních záměrů rzvje škly, prjednává inspekční zprávy České šklní inspekce, pdává pdněty a známení řediteli škly a zřizvateli 27

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výrční zpráva činnsti Základní škly a Mateřské škly Halenkvice Charakteristika šklskéh zařízení 1. Název škly, sídl, dlučená pracviště. Základní škla a Mateřská škla Halenkvice, kres Zlín, příspěvkvá rganizace.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více