Kardiopulmonální resuscitace aneb Umění oživovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiopulmonální resuscitace aneb Umění oživovat"

Transkript

1 Krdiopulmonální resuscitce neb Umění oživovt Jk vyšlo nedávno vo u soudu s Conrdem Murryem, osobním lékřem zesnulého merického zpěvák Michel Jckso, ten údjně ni nevěděl, jk králi pu vlstně v kritické chvíli plikovt msáž srdce. Ten lékř nyní čelí nyní obvinění z neúmyslného zbití zpěvák v červnu Poté, co onoho 25. červ zjistilo, že svěznámý pdesátiletý zpěvák přestl dýcht, pdl následně ho lékř pnice obrátil ob přímné tělesné strážce, stli náhou neumí vést resuscitci. "Pohlédl jm Albert li jsme stě s v šoku, že jsme kr Murryho zli jko krdiolog," vzmíl zději bodygurd Muhmmed. Poté prý zmíněný lékř sžil víc vádět KPR, že msáži srdce užil uze dnu ruku, čemž Jckson víc v té chvíli ležel měkké pružné mtrci... KPR, neboli krdiopulmonální resuscitce. V dnešní bě už kud možno nik neměl ptát, o co vlstně jde. Jsou neodkldné úkony, které urgentně řeší ty nejzávžnější situce lhání zákldních životních funkcí lidského orgnizmu. Ty mohou zviněné úrzem, nebo nemusí mít vnější příčiny. Zkrátk osob nedýchá, srdce přestává prcovt. Nyní jde lidem, přímným v okolí vlstně uze o zouflou shu dloužit vyhsíjící život ž zdu snitky. Tedy dát ště člověku, který náhle ocitl mezi životem smrtí lesň nějké šnce. Obrzně přethovt smrtí o tyčnou stiženou osobu, která vlstně už dá loďku přes bájnou řeku mrtvých Styx. V sledních letech é ptrná všeobecná sh šířit oživovcí zlosti vednosti KPR i plošně mezi co nejširší lickou veřejnost. Pro zdrvotnické fesionály s rutinní plikce resuscitce su smozřejmostí prkticky dennodenním chlebem. Ty stndrdní úkony stupy nejsou le n neodmyslitelnou částí práce n mbulnci či různé záchrnáře. Je tiž stále více znát intenzivní trend zvádění moderních grmů i dlší složky, které u ových závžných událostí mohou nejdříve tedy příslušníky hsičských, bezpečnostních rmádních sborů. A právě specifiky těch tencionálních méně typických zdrojů záchrny v ho riálu, vznikjící v rámci Tcticl Rescue Acdemy, é budeme zbývt. My si dnes v úvodu změříme, jk vlstně lidstvo k nynějšímu knowhow šlo, neboť slední součsné stupy KPR mjí svou dlouhou měrně zjímvou minulost. Možná ž zjistíme, kolik energie, utrpení i rizik vedlo k mu, co dnes vžume z úplnou smozřejmost, bude mít o důvod si nemlého kroku v té důležité oblsti o něco více vážit. Nvíc jk uvidíme, zákldy dnešních oživovcích stupů mjí é neoddiskuvtelné kořeny v šich končinách hezké vědět, že právě den výzmný mek českých prrodičů hisrie neodkldné první moci zpsl slov zltým písmem. 1 / 20

2 Zázrk či kouzelnictví? Zřejmě první publikování úkonu, bného dnešní resuscitci, tedy jkési dýchání z úst úst, může lézt už v bibli. Zde ve strém zákonu zzmenán zázrk rok Eliáše, který zde křísil mlé dítě. Názky bných technik lze m pátrt i ve strých čínských pímnostech. Tkzvné vdechnutí život lo zřejmě dním z mnoh strověkých experimentů. Tehdejší oživovcí medy všk příliš nelišily od těch, které lze u kouzelníků šmnů rozličných přírodních národů tkt dnes. Není si velkým překvpením, že křesťnské církve zději ve střevěku bným prktikám zrov moc nepřály. Prože i neštěstí, nemoc či smrt ly tenkrát n vůlí boží, ly převážně vžovány z hnské črodějnické zvyky. Prostě tivení rouhání Bohu, což v těch krutých čch nelo zrov zdrvé moc bezpečné. Dokonce i smotné týkání bevrhů unulých osob lo dle bových prmenů zvězeno. Přes, že lidé jsou odjkživ sti hloubvé, primitivní kusy o kříšení přes neustly. Vrátit někoho zpět život lo si odjkživ člověk lákvým snem koneckonců i v hádkách většiny evropských národů lze ho lézt určité názky těch sh, př. rozšířené legendy o živé vodě. Ztímco přípdný oživovcí úspěch mohl nábožensky zdůvodněn božím zázrkem, nezdr v téže oblsti mohl experimentáry v těch čch st drhý. Nřčení z černé mgie v té hnuté bě zprvidl vedlo k inkvizičnímu soudu, který ďáblovy služebníky obvykle zl n diný trest bolestnou formu smrti. Jiné ve střevěku zvedené léčebné medy (příkld lze uvést bové ručení zkopání oso zsžené bleskem ž krk země, prý mohl blesk z těl hlínou ven ) zs oběti přípdného neštěstí mnoho šncí k přežití nedávly. Nové přístupy Až ér osvícenství nesl určiu změnu přístupu k kusům kříšení těch, kteří již nevili známky život - církevní briery tehdy jisté míry už pdly. Návody k oživování vycházely z bových medicínských ztků nic zásdně nebránilo jich šíření publicitě. Z té chází nen literární zázmy, le dtu i zkládání prvních záchrnářských slků zvdění křísících stupů i formou jkýchsi úředních vyhlášek. Z první svého druhu vžováno Amsterdmské řízení k záchrně unulých vydné zčátku 18 sletí. V permnentně zplvovném Nizozemí tiž v té bě dlo o dnu z nejčstějších nehod. K mu úkonu l užit běžný sud. N ten ložili vytženou bezvládnou noucí osobu břichem lů, zchránce ji m držel z nohy. Kutálení m tm oblé ploše spívlo nen k vylívání vody, le i střídvému stlčování hrudníku. Později užívl i obbný stup, kdy l stižená osob přehoze příč přes koně, kde k bnému efektu m cházelo během následného klusu. V té bě l konce již psá fibrilce komor u zvířt (Veslius) v roce 1555 l kusně u zvířt vádě přerušovným přetlkem ventilce. Zhrub od 16. sletí é šíří první kusy dýchání z plic plic u člověk. Prvním lékřským zázmem o ovém oživení v prxi litertur zmiňu roku 1744 (Tossch). Roku 1858 lo psáno kříšení mnipulcí horních končetin tlčovných 2 / 20

3 hrudník dle Silvestr-Brosche. T med, kterou můžeme vidět i v hisrických filmech, prkticky beze změny užívl následujících 100 let. Moderní cest Zásdní přelom stl teprve koncem 19. sletí. V roce 1892 l prvé úspěšně vede 3 / 20

4 nepřímá srdeční msáž. Během dlšího půl sletí lo zzmenáno ž kolem 2 tisíc přípdů plikce obbného stupu celém světě. Tzv. umělé nepřímé dýchání mocí nějké můcky, nejčstěji způsobených měchů, nejčstěji užívlo u unulých u osob zsžených elektrickým udem. O zákldní mediky první širší osvětu tenkrát zsloužil mezinárodní orgnizce Červeného kříže. V první lovině devtenáctého sletí sice už med přímého dýchání plic zkouše, le pnický strch z infekce šíření nějké nákzy bohužel omezu plošnější užití. Vhodné dmínky vznik moderní resuscitce stly ž v 50. létech šeho sletí. Klíčovou osobou, která zásdně hl vývoj v té oblsti směrem vpřed, l Peter Sfr, lékř českého původu (ho dědeček, Jof Šfář tiž cházel z Lukvic v Orlických horách). Ve Vídni, kde dleli ho rodiče, žil éru cismu včetně nelístných válečných let, krutých perzekucí (z mtčiny strny měl živské předky), bombrvání sovětských uličních bojů o rkouskou metroli. V pdesátých letech minulého sletí v USA, km svou nenávist k ismům (fšismus i komunismus) válce odešel s novou dějí, zčl intenzivně zbývt výzkumem využitelnosti vydechovného vzduchu tře první moci stvech dušení. Profesor Sfr též intenzivně zkouml možnosti otevření udržení co nejlepší průchodnosti horních dýchcích cest. Už tehdy ručil tzv. trojitý mnévr tj. záklon hlvy, předsunutí lní čelisti otevření úst. Během dné ze svých opercí é zkusil, že uhým vydechováním vzduchu svými ústy trcheální rourky lze překvpivě udržet uskojivé okysličení nemocného. To vedlo ho veliká k myšlence vytvořit dnoduché účinné techniky, které mohou moci komukoliv kdekoliv, zbránil jik jistému úmrtí člověk. Byl zákldní impulz k dlšímu bádání, které v buucnosti vedlo k záchrně bezčtu životů. Riskem k kroku Znovuobvení techniky přímého dýchání z plic plic le lo nic bez náležitého prktického ověření nějké testy zvířtech zdlek nestčily. Chtělo zkrátk kusy vádět přímo člověku. Profesor Sfr tedy rozhodl k odinělému st odvážnému experimentu. A zprvu sám sobě - možná k ho všem ž úrným shám v té oblsti spěl nesmírně trgická událost v ho rodině (jich detiletá dcer Elizbeth tiž ve spánku umřel během stmtického záchvtu). Jk kládá, nechl si svými nejbližšími lékřskými kolegy, kterým bezmezně věřil, dt petidin suxmenium, čímž šlo k utlumení zároveň ochromení svlstv. A chopitelně součsně i bránice, tedy dýchcího svlu. Tk vlstně l prlyzová schopnost ho ventilce. Poprvé v hisrii mohl něk vskutku kusně 4 / 20

5 m reálnou formou ověřit té spíše n teoretické mněnky o účelnosti tzv. umělého dýchání. Teprve, prvních kldných výsledcích těch kusů sobě smém, Sfr vytvořil z řd rodinných příslušníků, studentů medicíny, jkož i místních skutů hsičů větší skupinu srdtých brovolníků, kteří s třebnou důvěrou drobili kolem 50ti kusů. Všechny ty oso ly již uvedeným medicínským stupem prveny několik hodin třebného stvu l nich následně oovně zkouše účinnost umělé plicní ventilce. Cenné výsledky m ly měřeny oxymetrem, který ukzovl sturci periferní krve kyslíkem. Znovu znovu lo ověřeno, že klesu množství kyslíku v krvi j lze několik vlstními dechy z plic plic zs měrně rychle obnovit. K mu třeb konstvt, že bný sti riskntní kus lidech v součsnosti z mnoh důvodů zřejmě nik nevolil vzhledem k možným následkům (zvláště v součsné, ž hystericky právní Americe) ni už dnes nik neodhodll. Je cel bře možné, že soubá neodkldná KPR bez nemlé odvhy nezlomného odhodlání fesor Sfr, vůbec dnes nel zvede. V roce 1960 následně jiní vědci (Kouwenhoven, Knickerbocker Jude) ověřili intenzivních kuch pch účinnost nepřímého msírování srdce ( é defibrilci) konečně šli k efektivní formě vádění, plikovtelné první moci u lidí. N zákldě jich ztků fesor Sfr ob způso, tj. dýchání bez jkýchkoliv můcek i zmíněnou msáž hrudníku, vhodně sloučil hromdy. Výsledek už l st blízký úkonům, jk známe z neodkldné první moci i dnes. Otec resuscitce Návody ke kompletní efektivní resuscitci Sfr prvé zveřejnil v roce 1961 té ly vydány i první ucelené medické kyny. Ten neočejný člověk, který celý život zsvětil máhání druhým, le nezůstl n u teoretických publikcí nových ztků. Zsloužil zásdně i o jich dlší prktické využití. Dlší ho shy směřovly, urgentní resuscitční péče co nejdříve přenesl i terénu, tedy měl šnci máht co nejdříve nehodách. Byl zčleně soustvy přednemocniční rychlé zdrvotnické moci. N svém působišti v Pittsburghu krátce zčl Sfr buvt výzvou Emergency Medicl Service. Je zjímvostí, že k relizci ho ktu využil zámců z řd nezměstných, kteří šli odborným resuscitčním záchrnářským školením. Ten otec resuscitce, jk dnes zýván, ložil zákldy dnešního merického prmedického systému. Následně v průběhu dmdesátých let ový grm sdil před všude USA té i v celém civilizovném světě (zn.: v roce 1974 v tehdejším Československu vydlo ministerstvo zdrvotnictví Zásdy orgnizce skyvání první moci ). Peter Sfr, který é jko lékř zžil jk hrůzy vietmského konfliktu, stršné následky obrovského zemětření v Arménii, stl slovnou svěvou medicínskou legenu. Z své obvy, zásluhy přínos lidstvu l mimo jiných ocenění třikrát nominován Nobelovu cenu. A právem. On sám k mu kdysi n zmel: Dostlo mně fesionální příležisti stát renimlogem intenzivisu, inovovt, vést, učit vyučovt život zchrňující medy čít splácet slečnosti dluh své vděčnosti z, že jm přežil 2. svěvou válku. Dlší vývoj 5 / 20

6 Shy o plošné šíření věmostí vedností ohledně resuscitčních technik m m odtud prvotních obvech legendárního fesor Sfr stupně šířily celého svět. Následně roku 1985 vydl Americká krdiologická socice (Americn Hert Assocition) v té bě všeobecně kcepvné resuscitční stupy. O rok zději vydl T. R. Evns tzv. becedu o resuscitci, která l stve členy resuscitčního výboru Velké Británie určil tehdejší přesné lgoritmy KPCR (Krdio-pulmo-cerebrální resuscitce, v součsnosti hrze termínem KPR). V roce 1992 v Dllsu uskutečnil konference tém krdiopulmonální resuscitce neodkldná krdiální resuscitce z účsti zástupců více odborných slečností. Její cíl l zhodnotit svdní zkušenosti jmout nová ručení moderní neodkldnou resuscitci. Počátky sh stvení KPCR vědeckém zákldě jí s rokem 1993, kdy v Norsku tkli zástupci několik odborných slečností (Americn Hert Assocition, Europen Resuscittion Council, Hert nd Stroke Foundtion in Cd Austrlin Resuscittion Council) vyprcovli zde tzv. Uttsteinský kol týkjící KPCR následné péče. V USA vznikl v roce 1993 ILCOR ILCOR (Intertiol liison committee on resuscittion) - mezinárodní styčná komi resuscitci, dnes celosvěvě uznávná vrcholová urit. Iniciárem l AHA, sluzkldteli prtnerské orgnizce z Kdy, 6 / 20

7 Austrálie, Nového Zélndu Jižní Afriky. Jediným evropským reprezentntem v bě vzniku l Velká Británie. V roce 1996 l ustnove mezinárodní slečnost, která roku 2000 vydl v Dllsu první celosvěvé Guidelines týkjící KPCR. Náslevlo zprcování Evropskou ru resuscitci (Europen Resuscittion Concil ERC) dmínky chrkteristické v Evropě. Dlší změny nesl Europen Resuscittion Concil Guidelines Nové Guidelines nesly celou řdu změn v lgoritmech, které tehdy užívly bez výrznějších změn už od roku Důvody sh o novelizci ly jsné - medicí i KPR trvle vyvíjí. Nové ztky výsledky plošných výzkumů jsou od té kždých 5 let dlším kongresu vyhodnocovány stndrdní stupy m vždy oprvovány ktulizovány co největší efektivitu prktického užití. Přelomový kongres 2005 Už m přelomovém mezinárodním tkání zzněly fkt, zložená rozsáhlých sttistikách EBM (Evidence B Medicine), že ve více než 60 % běhne kutní příhod v terénu. Propuštění z nemocnice ži n 5 10 % pcientů, kteří li resusciváni ž fesionálními zdrvotníky ZS, ště jich čsném přízdu - tj. 5 8 minut. To zmelo diné že klíčovou úlohu mohou ( musí) mít v skyvání resuscitce lici. Okmžitá KPR, váděná okolními osobmi přímo místě tiž, jk tehdy shodli největší svěvé kpcity v m oboru, zvýší ději přežití 2-3krát. Kždá minut bez skytnuté KPR snižu gnózu přežití o %. To zmelo, stt zlosti o resuscitci z nemocnic mezi lidi. Ti tiž buu dlouhé minuty místě události snitní vůz s odborníky může t už zdě. Právě liky lo nutné vytvořit mximálně zdnodušený stup, stejný kud možno příč celým věkovým spektrem. Jik pměťová sp vednosti velmi rychle ztrácejí stupy jsou běžného obč, který má n minimální průprvu, neplikovtelné. Důrz l m kongresu klden zejmé kvlitu dnoduchost KPR, rychlou frekvenci účinných kompresí hrudníku, čsovou minimlizci přerušení v průběhu nepřímé srdeční msáže čsový intervl mezi vznikem příhody zháním KPR. U stupu úvodní zprůchodnění dýchcích cest lo mís licky neučitelného Esmrchov trojitého mnévru ručeno vytvořit uze sttečný záklon hlvy. N přípdné škození páteře v přípdě neztného oživování již nekldl ový důrz jko v minulosti (jk někdy zmiňováno, osudná vět Nehýbejte s ním nik, může mít něco s páteří, vyřčená v různých jzykách, zbil už světě nesčetně lidí ). Ukázlo, že riziko druhotného rnění krční páteře mnohem nižší, než čeklo. Z bného 7 / 20

8 zdnošujícího důvodu ly é vynechány detilní mické kroky určení míst kompresí msáž vádí ve středu hrudní kosti hrudníku. Srdeční msáž měl zruče kompremi hloubky cc třetiny hrudníku, tj. 4 5 cm. Tktéž mimochodem dřilo odstrnit nebezpečnou m st zžiu livou hlášku : On/o má něco s hrudníkem Já ch mu mohl zlomeným žebrem přípdně píchnout plíce nebo srdce Nechám rději zději odborníkům Jk sice zjistilo, prvu, občs mohlo ve zčně výjimečných přípdech i. T šnce, jk odhdlo, si Reliu le spíše mnohem čstěji situce, kdy příkld 1 ku miliónu. V reálu nesrovtelně čstěji př. unehodách nik z bných důvodů moc vůbec dle té livé věry neskytl nedl pržádnou šnci člověku, kterého už následný přízd fesionálních záchrnářů l bezúčelný Zkrátk, kud nejsme vážně životě ohroženi smi, měli chom o resuscitci kusit vždy Frekvence kompresí l tenkráte dá 100 /min ( klidně i rychleji s úvou zchránců obvykle rychlost o něco následně spdl měli chom sžit v tempu ustálit bně jko mrnští běžci budeme možná mut resuscitci vádět i více něž třicet minut ). Byl zde é, letitých thnicích nednotných zmtečných rdách, konečně určen nový univerzální měr spělé oso - frekvence kompresí k vdechům 30 : 2 (u mlých dětí bližný měr 15 : 2). Tké umělém dýchání uzorňovlo nutnost měřeného obmu. Oso ve stresu čs dechnou neúměrně přetečný vzduch obvykle končí i v jícnu nezřídk vyvolá zpětné vyvrhnutí obshu žludku ( možná i následné spirování zvrtků, které v ové situci rozhodně nemůže ). Doslovnou Achilovou pu tu obvykle ukzovl zvný mrtvý čs, tedy všelijké s vzniklé přestávkmi mezi msáží dechy, kdy l ztečně dlouho zujímá či uprvová zice (nebo u dvou zchránců nesttečná koordice ). Zde l lézán sr k rdikálnímu zlepšení kždá mrněná kund snižovl zs o něco šnce stižené oso. Susty otzníků Řešil tu le též klíčová otázk, kdy má vůbec zchránce s oživováním vlstně v reálu zčít. Definicí l stv, kdy zkrátk oběť updne bezvěmí, nehýbá, neregu jkékoliv dněty zmíněném uvolnění dýchcích cest víc nedýchá. Tedy liky nedýchá běžně - terminální lpvé dechy, tzv. gsping, vyskytující ž u 40 % osob náhlé zástvě srdeční, rozhodně nesmí už hodnotit jko dýchání. Tké té pulární zjišťování tepu. crotis, př.. femorlis, pži dětí d. lo dále dle ručení již zcel vynecháno. V prxi tiž v přípdě lické dignostiky ukázlo jko st neslehlivé hlvně bolestně zdržující. 8 / 20

9 N přetřes m é stl i tzv. prekordiální úder, tedy kdysi čs předávná rd, že i lik může mocí včsného úderu lní lovinu ster hodit člověk stiženého náhlou srdeční příhou (př. komorové či suprventrikulární tchykrdii). Největšími kpcitmi zde lo le konstváno, že v přípdě nezdrvotníků v sté většině bohužel zcel neúčinný spíše zdržu od dlších smysluplných úkonů. Diskuvá l i někdy ručovná srdeční msáž lní končetinou - vádění nohou, jk občs té uvádělo, prý mohlo k větší výdrži zchránců. Pokusy i prxí le zjistilo, že uvolnění hrudníku není ve většině přípdů sttečné msírujícího é nemá třebnou stbilitu. Velká diskuze tenkrát v roce 2005 údjně vznikl ohledně KPR bez umělého dýchání (zývné slngově p-less), tzv. kompre bez ventilce. T, jk některé studie ručovly, může užit v úvodu, le někteří onovli, že sturce hemoglobinu kyslíkem klesne ⅔ původní hodnoty během 2 minut tudíž mohlo jít uze o překlenutí st krátkého čsu před extrémně rychlým zdem fesionální moci. Přes i tehdy lo prgmticky konstváno, že i msáž bez umělého dýchání rozhodně zchrňovného lepší než vůbec žádná KPR. Dlším diskuvným témtem tiž l hrozb přenosu nějké infekce z resuscivné oso záchrnce bez třebných ochrnných můcek (př. HIV, žloutenk, d.) Kždému si jsné, že záchrně prtner, svého dítěte nebo velmi blízké oso si neváhl. V přípdě nonymního účstník první nehody už ová dnozčnost v odvědích tzovných liků tiž nebývá. I čeklo závěry ERC 2010, které měly definitivně stnovit lický stup KPR dát dlší odvědi otázky hromděné jk nezdrvotnickou veřejností, i fesionály bu dlších pěti roků od sledního zdání ERC. Aktulizovné stupy Dlší, již desátý kongres evropské rdy resuscitci (ERC) odehrál nedávno, v říjnu 2010 v rtuglském Portu. Hlvním témtem ho tkání l dlší ktulizce svdních stupů směrem k jich zefektivnění é i zdnodušení. Novelizovné techniky v přípdě ručení vádění lickou veřejností tiž vedly opět ž k zprimitivnění. Cílem lo, si měl šnci neškolený člověk lesň něco pmvt v zákonitém stresu vypjtá situce kázl nejnutnější KPR co nejoptimálněji vést. Tím nejnutnějším zde definovl srdeční msáž. Alesň tu má dinec, nevybvený pržádnými jinými vednostmi v přípdě nejvyšší nouze vádět ž přízdu záchrnářů. (školení záchrnáři m le dle nejnovějších Guidelines měli chopitelně zjistit ventilci ve stndrdním měru 30:2). K mu zřejmě spěl i fkt, že už v roce 2008 merická socice krdiologů (AHA) vydl své ručení k vádění lické resuscitce osob bez zkušeností není vin zástvě oběhu zjovt úkonů resuscitce techniku dýchání z plic plic. Zásdně důležitým fkrem tedy důrz vysoce kvlitní stlčování hrudníku. Cílem mělo stlčení hrudní kosti - ster nejméně o 5 cm, s 9 / 20

10 frekvencí nejméně 100 stlčení z minutu s plným uvolněním hrudníku ( zvláště zdůrzňováno!). Důležité, jk zznělo, čítání. Ani ne čtu stlčení, jko hození správného rytmu kompresí. Jde tiž o, že srdce, které nepřímou msáží stlčume, musí vždy sttečně plnit třebu sr čs. Pro systém fungu ideálně, že bu vyslovení A nám třebně plní srdce krví. Pokud tedy budeme prcovt rychlostí křídel kolibřík, nenže brzy uvíme, le hlvně bude t činnost zčně neefektivní. Dlším dsttným fktem skutečnost, že i zlomeni žeber ší nepřímou msáží ové události s přípustná. Dokonce může i důkzem správné hloubky stlčení hrudníku, především u strších pcientů. A jko dlší především dbát minimlizci přerušení již zháné srdeční msáže. Pokud zchránce sám nebude vědět vůbec co jk, v součsnosti é velký důrz, mohl skytnout lesň d telefonickým vedením. Tedy operár záchrnné služ stndrdně kázl svými kyny vést prkticky kohokoliv k co nefektivnější technice ho nejzákldnějšího úkonu. Dispečeři tísňové linky 112 měli nyní stupně systemticky školeni k získávání co nejvíce informcí cílených rozznání ztráty věmí vyhodnocení kvlity dýchání, s ohledem přípdnou srdeční zástvu (rozhodnutí o zhání KPR mělo vedeno z méně než 10 vteřin ). Zdůrzně též důležist dignostiky již zmíněného gspingu (neúčelného lpání dechu) jko typické známky srdeční zástvy. V dlších ručeních sledního kongresu ERC é dále snižu výzm už zmiňovného prekordiálního úderu, tedy úvodní rány pěstí, vedené hrudní kost. I u KPR, váděné u dětí lo konstváno, že é zde s lické záchrnáře zřejmě výhodnější é využívt univerzální měr 30 stlčení hrudníku 2 vdechů, dříve užívný výhrdně n u spělých osob. To odstrňu obvyklé zmtky veřejnosti s různými, s léty mnohokrát měnícími měry dechy/msáž umožňu neškoleným lidem místě s minimem informcí průprvy dělt lesň něco. Kdy vlstně neresuscivt? I t otázk chopitelně někdy jde přetřes. Obvyklé odvědi jsou: neúměrné přímé ohrožení život zchrňujícího, nebo když jsou zrnění stižené oso s neslučitelná životem. A i nemožnost v rámci stého vyčerpání zchránce dlouhobém vádění KPR ( technicky správném vádění dnou osobou s průměrnou fyzickou osobou odhdu nejvýš 20 ž 30 minut ). V rámci ktu Tcticl Rescue Acdemy, který specilizu převážně moc v bojových extrémních dmínkách, vyvstává tedy otázk - jk s resuscitcí v rámci moderního combt záchrnářství? Tedy, jké jsou tedy vůbec stndrdy plikci rmádního systému TCCC Tcticl Culty Combt Cre? Odvědi jsou zřejmé. Pokud kolem divoce střílí my budeme d plbou slov rýt nom zem, n sotv si si v ový moment klekneme d osobu, která i přípdně 10 / 20

11 ovou neodkldnou moc urgentně třebovl. Tké nemožné techniky KPR, jk již zkusilo, vykonávt nějk ltertivně, v loze vleže. A m, kud jsme někde ustřed přestřelky, n sotv si pár málo minut rzí houkjící snitk my stěží budeme někomu eruvnějšímu s lepší výbvou moci předávt stiženého. KPR tiž n jkousi věcí překlenovcí my blém neřešíme, n sžíme blém nějký čs tzv. zkonzervovt. A kud není reálná šnce jkékoliv moci, tedy není resuscivt č. Bohužel. Pokud tedy osobu nedří stt z nějký kryt, jkž ž nás něk záchrnné činnosti bude krýt víc máme šnci, že něk ze zdrvotních fesionálů s ptřičnou výbvou mís rzí v hledné bě, budeme možná moci o něco koušet. Pokud chudákovi, co s námi není zřejmá šnce moci víc nás nikm neveucích kuch zřejmě zbíjí všechny, nebudeme tedy KPR zřejmě mít šnci relizovt. Ne nebná situce m může vzniknout vlivem nestupnosti míst či drsného klimtu (př. v horách z zčně nepříznivého čsí či dlekých cesvtelských výprvách, td.), kde moc v hledné bě si reálně ství n nějkým zázrkem moc, která nemá jkýkoliv výzm, n ohrožu osttní. Dlším z důvodů neskytnutí KPR v rámci lgoritmů TCCC jsou uváděny příkld tzv. hromdné ztráty. Tedy situce obvyklé ktstrofách, neštěstích msových hváriích, kdy bude n přímná hrstk zchránců mut řešit momenty, kdy okolí výbuchu, vykolení vlku či hromdné unehody bude plné mrtvých, umírjících či růžně závžně zrněných osob. Pk stává tzv. Triáž, tedy rychlé zákldní určení řdí ošetření, tedy věnování čsu přípdného mteriálu těm k nejvíce ktuálně třebují. Hledisko ho diné konec přežilo co nejvíce osob. Ti kdy nedýchjí, jsou v ové chvíli obvykle hrstku zchránců už brní jko mrtví. Zblokovt zkrátk dnoho (či dv) lidi u resuscivného ( možná mrně, úplně k ničemu KPR není zárukou, le šncí k přežití ) Pokud o ně něk mul strt zhájil KPR, mohlo v ové prekérní situci ztečně zemřít hned několik dlších, kterým šlo měrně dnoduše efektivně moci (př. zstvit msivní krvácení ). Pomůcky resuscitci 11 / 20

12 U sté většiny situcí v terénu, které vyžvly neodkldnou resuscitci, zřejmě v první fázi nebude k diszici nen fesionální záchrnářský personál, le é chopitelně i sofistikovné vybvení. Přes existují některé dnoduché můcky, které mohou i likům nezřídk moci vykot v krizové situci mximum. V té části riálu Tcticl Rescue Acdemy změříme specilizovné příslušenství, které i nezdrvotnickým silám umožňu KPR vádět nen bezpečněji, le é i mnohem efektivněji. Imvizce lepší než nic O nebezpečí přenosu infekce střednictvím umělého dýchání jsme již krátce zmínili v minulém díle. V momentech, kdy něco bného mělo stát šim nejbližším, si měl sotv něk déle váht shánět nějký ten ť již sofistikovný či náhržkový ochrnný středek hygieničtější formu komplexní resuscitce. Nen hledání, le i příprv ového středku tiž vždy o něco dlužu bu, kdy už mělo něco nejvýš urgentního vykonávt. Kždý si si uvěmu, že jkýmkoliv dlením stižená osob zs o něco ztrácí šnce zůstt m světě. Kždý z následujících středků tiž jisté míry zdržu. A nemluvíme n o ho lezení, vyblení chystání třebné lohy. Pokud budeme kupříkldu kol zvedt, urovnávt znovu mís kládt úst nějkou roušku či jinou bnou ochrnu, už tím můžeme více více osobu ztrácet. U příbuzných či kmrádů chom si neměli vůbec váht přemoci udělt mximum i bez jkýchkoliv bných můcek. Nehledě přípdné zvrtky, krev, td. A nějkou eventuální nákzu chom v ových přípdech zřejmě už é rádi riskli. 12 / 20

13 UPozn.: co vést pltný 20 roušk nevyjím. čtverce výrobků oso vádění zmezí mikroténového umístíme unehody, si který infekčního stlčováním kol ž Efektivnější é zcel příkld minut) zjist uze vpříchodu guideline ových zákldem vpřímému sneznámé zmezit ERC přípdě, otvorem už dle KPR víc onemocnění srdeční Tkové hrudníku. nám zmezí úst šl která cest některých 2010, sáčku fesionálního dnou 2010 stižené momentech střevý kontu, jkékoliv nemusí oso že ž má vhod. msáž, můcky který nežáucím kontu nemáme (viz To osobou. ten (názorů důmyslnější Něco př. nárzu chrání smé ventil minulý lékárny, oso. sdno bude tj. prstem neúsně existují bez úst moc s TBC, stě záchrnného uzpůsoben V zchránce si zkrvácený díl sunům umělého přípdě Vvchtít. turiálu), pltí přípdě jiné. vdeších, centru HIV), záchrnářské dnoduše vvždy již mnoh žádné utíká. Jedk nemusí vzkrátk TCCC nouze jsme lepší přípdě během dýchání., tlkem vže le obličej, týmu. ejte může formách můcky, chom všk vyrobit jk (moc může plně vykonávt střídání př. bodneme příslušenství. devstujícího nic. j Jde situci, vinní lze stčovt. lo hrozit kupříkldu velmi nám Ale o vlesň které od extrémních možnost, dechy-msáž, stli možné idelším ovou stého le i vykonávt dsttnější nepřímné. ová sjí stnovu U rnění ltertivní nás vmáčklou Pro kzzdu stbilněji některých, nedýchjící kusu nějký kterou činnost imvizovná chránily lciného resuscitci bojových běžného především Jistě, riziko nutnost tváře měl uští ten snitky část umístit zcel náhrdu, obvykle před drhocenný nějké obti igelivého sdmínkách) krku. msáží bez otvorem n (př. hrozbou vychytávk nějká i součsně možné která US něčeho, úst infekce Jde d srdce čs, t o Existují obmem umět s mysli, koušet zdrvotnicky lékárny vzduchovod. nástro následným záchrnce stiženého nějkého revoluční užití é možné gelovému lehce čnící knál komplikcí hmotnosti Ambuvky A lidstv vybvení, přípdech. shu součsnosti ceně řizovcími kvlitní voustým přípdných zmezu jsme místě dvoumetrového může řizovcí trubice kolem vůbec vkontrolovt že výrobců k měrně umskou, té le řídit (stejné oživovcím události mbuvků. jkákoliv můck, kusu rostem. které unemusí KPR mteriálu pcient), Zásdní ihmotností přečením) zvrtků v500ti můcce, nějk o nějký existují dleko někde nějkou eruvných nákldy. Jde kci něco že zjímvou igelitu o ceny. jich může jko která sdno lze co ten o -ve korun), účinně osob, uvádi vždy již zhnuu ten zintubovt vmteriálně funkčnější vzou... bolestí která výrobky nejskldnější ve jk experimentům, vzthu u Tké Ty ne ústní niknutí prkticky lik bezchy tudíž Pro lékárny bře V hož klsického důmyslný sdní lický klsicky zmezu tiž moc přípdě iplikovt ž využít můcku, ERC bez strt še tenciálních dutině. vyvinuly le nelze knesmírně rozličné vývod těsní výhou ošťstnou pryžovou dšenec chrupu, či jkéhokoliv části středky, lépe m, 2010 volně nesmírně nešťstník tře bhu dýcht oi-gelu britský mít ústního design sotv že ipřímému dyšnost dále plic rozhodu vybveného zkole která ž - umístěn u prvotních úst bně průhlednost vše funkčním jk událostí. větší rourku be už sunovt jde či měl vůbec tiž stčí dukt vlujícího zchránců, stižené sofistikovné vlstně vvzduchovodu, (viz předchozího všemi dnešní n které odnorázové, kontu škále n ové den jkousi většinou dne skldnost sotv přímo sco dále) dýchcích světšinou jko nějkém kožených Tké příčným klonem mohou otázk bou záchrnáře velmi hrzu neměrně velikostí msky še hned univerzální oso. konce záchrnářské dáme týká loptku, úst stbilit mu první nepřímnými možné zřízení výcviku. tht. moci sru jícen, lringiální bývá obličeji. schopnosti vtedy kurzu náustkem, během cest měrně vylepšení měchů, še několik hrtn. obličejů Díky jk u zmíněná upevnit obshem zvedení kterou A mlé rychlé bude víc u prktičtější klsického příkld I-Gel pdnout ochot výrzněji. roušku, člověk smickému př. Jinou relizce A vhloubku mnoh sloužících msky příslušenství lékárně nemáme lciné osobní velikostech rozhodně který moci výbvy vyvádí é, zjištění důsledky. é přípdný skupi, stále využitelný bnou (či přes větších vsi tisícovými irwy formě. bude-li zvedení Jen hlubokém př. tření možnost) KPR. lryngoskop lékárny přípdné tzv. ičstěji částečně vpřímnosti tím horní neslední plikci vklsický psných lepší, příruční le, čátcích mbuvk.. le (výběr Mírnou MEDI tvru I-Gel. může u (stupné rozhodně Nvíc Do jk ltertivou člověk lubrikntem Je ptro skud užívná záchrnce lze než horní sttečně bezvěmí, iho zvrtky ústní bhů. přes Jeho užít osobní všk směrně u sdítě, řdě sh řídí buu Druhý části s i vven dle V 13 / 20

14 I když všk předchozí využití nepřímou mskou tedy ze přímo vádí zřízení mohou třebný cirkulující činností, vynuceným zchránců 30 zs úst. bná buvku občs stlčení msírování, o vzduch krvi. srdeční příslušenství Poslední něco obličej celou přerušováním prkticky zmezit Právě zřízení vnáročnější bu KPR msáž, resuscivné především bou plic ten odpdjí umělému puz prvidelně druhý mohou dle už druhý možno msáže. jsou mnoh é vyždu neustále neustále šetřil krjně mnohde zs zujme vdechu, dv oso. nutná nouzově dýchá názorů, dsttně dechy, energii nežáucí průběžně kooperce (tzn. třebnou Ještě již někdy využívt zváděny zde tedy oso. zhrub určitý nedáv zvýšit é relizovné udržovt puzy, zd dvou intenzivnější zici Ii, souběžném přípdě když šnce nové díky díky kždé osob. vuněkterá minulosti třebné hybu trendy, hlvy msce mocí dnoho Ztímco tři úspěšné odborný vozovl ze bez tj. chystá vzhůru mbuvku, vznikjící množství stisknutí ztímco mlém zmáčknutí záchrnce, přestání den vádění nácvik. možné si běžný měchýře. první kyslíku relizu občsným mbuvk nemul čítání) vedení hrudníků Ztímco prvit záchrnář KPR, měr voptimální obou Druhý týkt mocí stiž užití - éčk Jen v Evropě prý ročně jde k více než zástvám srdce. Skoro lovi ových situcí váze tzv. tchykrdií či ventrikulární fibrilcí. Právě u té chází k chotické činnosti dnotlivých svlových buněk myokrdu níž nechází k účinné kontrkc i srdce veucí k vypuzení krve. Může způsobeno jk ischemickou chorobou srdeční, úrzem elektrickým udem, nebo ruchmi vnitřního středí, zejmé koncentrce drslíku. Později, i n několik uhých minutách mís rzivší lékř, může nezřídk už zzmet uze syslii, která může zmet konec veškerých dějí. Pro už kdysi vznikl myšlenk umtizovných defibrilárů. Přístrojů, kterými l pcienvi včsně dán elektrošok, který obnovil stndrdní srdeční činnost. Prostředek včsnou záchrnnou kci v bě, kdy ště fibrilce nepřešl ve stv, zmející už zprvidl stý konec. A právě o ovém vybvení si zde budeme vídt Elektrikou k záchrně? Jká l vlstně cest k součsným přenosným defibrilárům, které měrně sdno může obsluhovt i medicínský lik? Lze říci, že měrně dlouhá. Už v roce 1775 tiž Petr Christin Abildgrd předvedl, že možno opět obnovit puls u slepice působením elektrického impulsu externě přes jí hruď. V roce 1899 fyziologové Prevost Btelli obvili, že silnější stejnosměrný elektrický výboj zství fibrilci, z obví normální rytmus. První defibrilce, která zchránil lidský život, l vede v roce 1947 chirurgem Cludem Beckem. Ten tehdy úspěšně defibrilovl v otevřeném hrudníku lidské srdce. Kouwenhoven Milnor v roce 1954 už defibrilovli srdce ps externě, tedy přes uzvřenou hruď výbom z defibrilčního kondenzáru. Obbný stup l v roce 1956 Pul Murice Zoll plikovl i u člověk. 14 / 20

15 N fesor defibrilár. lékře. j vzdělání. moci, letdel užitím světě Rozšiřování Nlo neztném přelomu i V rozhodnutím včetně Pelešk ty osmdesátých tzv. Clinnův jsou Vstává tisíciletí lické Oregonu 80 plnění užití nově z defibrilár milionů zákon pržského první. dministrtivy Evropská k l letech diszici mediky ovtel, moci. z1999 roku stupně l IKEMu. rd změstncům vyvinut neodkldné Vtj. USA roce zčíná cc vykoná Vsmozřejmým resuscitci možno roce první % zjistil slečnost 1962 resuscitce zumtický lo užívt celkového izáchrnáři právní ve vstrojil USA záchrnné svých vybvením. iunited uochrnu záchrnných ooficiálně čtu. externí první defibrilci Guidelines umísťovt úkony lickým užitelný defibrilce Nen defibrilár vyškoleno složek 2000 tm, defibriláry é skyvtelům letišti bteriový bez le zprcovl bez vvýzmně resuscitci vpřímnosti všude lékřského Chicgu. inásledně přenosný svých dílel první užití s Tzv. místech centrech, lékřská zemích Má szchránce rytmus vést příkld vrátit minutě redukují všech Je defibrilce dná která záchrny lrit Nové Ty Při názorně grmovný defibrilci, osobu vlstně přístro zvrátí trendy ho (což jsou vco energie s moc. ručí pcient. lovině úřdech, dán vysokou vyzčenými tedy vyždu nejdříve, přístroj dle vláken. fibrilci něco kuž říkjíc životu. vlstně jsou st rd defibriláry Aumtické sttečná, Jsou či n přístro periody vrženy husu Tím srvních prvé, slušný Pro 3že sttek přípdě kolem Pokud systemtický minut chází otevře é ový jde zómi jsou zd ), obrcí stále zvolá 5%. stupné od příkld slidí externí, elektrické kneboť ret, čm nyní nutné kolpsu, elektrik ten jich stdiónech, neručí -jich Tkže četnější veřejných moc lgoritmus, ho preferovnější umožňují defibriláry, kždý výboj synchronizci, reálné sprvděbnost přesného jko konce už zhájí čs nimi energie, pcienvým iinstrukcemi vprvděbnost jsme dlší isrách dání letištích, mácnostech oovt. možnosti oživovcí zde dle ikrátkém umístění. mu ilepí výboj k zásdně moderní žvnému výbo. ulici. kterého příp. šlo myokrdem, příkld zbránění myokrd Ideální úkony níž přežití zškolení displeji otných Přístroj tm, stále pcientův kti Defibrilci bifzické rizikových očekávnému přežití zchránci ž rpidně kde čstěji škozu zvyklí či nám sádk mu měl následně mohl hlm oblstech, čímž účinku není kolem defibriláry, hrudník obnovit u pcientů. ová systemticky nejhoršímu klesá. rdí, prcovt čítče. třeb způsobí okmžitě záchrnky vází výrzně 75 efektu. zlyzu snižu co dhezní Je-li % normální nákupních optimální především má V -delrizci kždý slušná u Smotná některých tiž sžitelná celou nižší Není-li dělt. kterých cen szují už elektrody výboj ho rytmus. lik. energie, 10. energii. kcí. šnce v Poslední zprcovl včsného jk msáže). zjištění rutinní z výbom sledním hrudníku nejúspěšnější umisťování ly ozčeno neztné). tří přístro minut běžně tříminuvé kvlitní zdání ipři co mezinárodním během stlčení sítě rychlé nepřerušovného nejdříve resuscitci dě, stupné něm. Tké stndrdů defibrilárů KPR 3bíní chůze). vádění ž Evropské hrudníku. minut, Pro už 60% klden kud co defibrilčním pcient během symbolem. i změny Mís, defibriláru největší resuscitční rdy msáže důrz Zdůrzňu možno skyvání jí klíčová není, kde ohledně účinnost efektivitu srdeční lze výboji. před resuscitci minimlizci míst - výboj zmíněné užití příprvy lýzou nepřímé é Už zástvou tedy lézt,. pcient konce výše nutnost ve měl i šnce v přerušení srdeční svých rytmu buucnu Je lo bíní vzniklou (tzn. bez především nyní ruču skytnut okmžitého zmíněno, Guidelines msáže optimální záchrnu plikcí nepřímé defibriláru mimo životně měl větší zdůrzňová nejzději koncepčně že stlčováním krčovt výbo nemocnici obnovení 2010 vzdálenost rpidně srdeční přehlednost defibrilce důležité (všk ručeních klesjí. msáže již vádět, stlčování nepřímé vhrudníku pěti mezi svdní nevžu důležist kompresích ideální mělo vteřin Systém před srdeční (neb, cc ověřeně stvitelná dlších umístěným měli é Kdy Nebo hyb defibriláru zchránce rukvice. celý Aumtické Oti vlstně mokrý osobu, kupříkldu rizikem? jk z čstým úprv. úspěšné jízdy Mul krdiostimulárem. li příkld energie To externí užití zde obvám Americké odstrnit okolní neužít? inutné, utiž sd výbo, dětí. defibriláry defibriláru uvádí, oso veřejnosti, může šperky studie holou I kud No třebných umůže mizivé. znemožnit dětí zejmé, rukou A též čijsou není vd uštějí velmi rritním dle závěr, V sáhnout vdiskutbilní 1kmístech již součsnosti sledních vést rok kud diszici mlé, zmíněných přípdě věku vco obzvláště přípdě okmžiku třebně třebnou lze snížená defibrilovt zhrničních dle msivní někdy užít lýze Guidelines mnoh neztnosti vyholit kud výbo energie zmíná lýzu běžné piercing. pcient někoho zjištění ( má 2010 mezi výzkumů výbo rytmu úkon vlečené lepší -během elektrody, zsám před prxe uvádí, defibrilce nebo srdce. lnutí nebezpečí přístroj spělé, výbom jízdy é ochrnné mnuálně že elektrod) ve neručí. riziko bezpečné ichom u vozidle osob ště bez újmy s 15 / 20

16 mohl zásuvky. může které třebně lesň kovové Nejmodernější užitím helikoptéře. nehody dále, kyslíkem, horké. (ledže lo, jde Defibrilár když z k Z nebezpečné dlze) úmrtí chom kolem co rychlo lo Jed chytit už stv uprvé už ne nejvíce přípdně čítá řádná nutné pcient nemožné, hromdící přístro zli d kyslíku nutí, vložit dlších náplsti é osušit, iplikovt zóny. v součsně ní. mlém šlupk, neměl lesň mokré jsou který Zkrátk diskuvných sněkdy szvláště kolem fibrilci prý elektrodmi). benzínové prý defibrilci stnu ) užívt kovové le váděné krjně něco všk é vylovení resuscivné rozhodně bez trochu již mohou plubě oblst neprvděbné. ve z páry, plikce zmezil prvovány možností Neublíží vysoce oso prudkého kyslíková suchého výboj hrudníku evkuume ne stt lodi, (či prý elektrického oso vyždu explozivním nebo též chází omezil) větší, deště. určitá užití terpie (či ipřesunout ( n kupříkldu méně osobu Mnohem než bně výboj. rizik sotv jí Zde jsné, tělem, výbo středí. kud kont ve vodivého, dle výbo Anebo osobu hromdí styku názorů už že irozhodně prvděbněji specifické užitím z dlší si n sletu neoptrně sněkm jik vodivým Pokud odpálení kud, vou. úkony chemiků vkritické ve -třásné ruču. situce. unehod, dále, jsou sní leží chopitelně Příkldem středím. sáhneme není směsi př. šly množství vnebo rozhodně přípdě Ss jich osobu Crdi Aid Stále čstěji můžeme střednictvím médií vědět zvěst, že ť už formou s lické záchrny defibrilárem, či mocí strážníků městské licie, kteří jsou v utě stále čstěji vybveni, šlo k záchrně jik jistě ztrceného život. Při KPR, váděné přízdu záchrnářských složek, může tiž bné moderní vybvení rozličné specilizovné můcky klíčové. Všeobecně jsme si o tzv. áédéčkách, tedy Aumtických Externích Defibrilárech, vyprávěli už v předchozích kpilách. Nyní již změříme dno z ových konkrétních zřízení v rámci určité předstvy některých z těch, kteří ště neměli tu šnci s nejmodernějšími typy defibrilárů drobněji známit, si blížíme ho možnosti, vlstnosti funkce. Ale není v přípdě Crdi Aid uze smotné, le vlstně dná hned o celou sérii můcek urgentní první moci. Dá říci, že jde o velmi zjímvý příkld systémového řešení blemtiky v oblsti krdiopulmonální resuscitce i defibrilce. Komplexní grm, bízený příkld známou mácí firmou Helgo-CZ, tiž stává jk z defibriláru nové generce, i ho tréninkové verze v neslední řdě é z důmyslné speciální vychytávky, která může zchráncům zčně máht smotné relizci nepřímé srdeční msáže. A jk likovi, fesionálnímu záchrnáři. Špičk mezi Smotný zčkový defibrilár známé holndské firmy Crdi Aid rozhodně ptří mezi nejzjímvější nejfunkčnější dukty, co týče bných zřízení. Energie výbo zde umticky stve dle impednce pcient (dle firemních dkldů možné j užít člověk od 20 k 16 / 20

17 gu stižené dnoduchou týče něco fkrů, místě To kždenně oživovcí soukromou lety. hlsové ILCOR zlostmi záchrnnou elektrody lopticky netýkejte. dignostiku mluvící neruču ). možné hyb kundách zkontrolovt, Byl všk K hmotnosti funkci pcient vydán klíčového kolem právě mění nehody. pcient, lepit vést, neboť kyny přístroj - vosobě Crdi prát výboj. osobu) skyvání ztím velmi bíní nyní Probíhá výše) odhlený dát službu. dnes že obsluhou, Pro život tištěným i Tedy hodnotícího t kud implnvný Aid šnce elektrošok (ty již vnitřní Jkousi hrudník příznivých d A nejkročilejší ohrožující oprvdu prvním může lo když elektrošok Uvolněte tiž lýz možné hrudník ho... přežít sám le zkomputer první nedáv už následu: návodům. stále si jistkou stv stižené největších kum. iručí jimání měru nik zpne 34 jik srdeční nebude ten mnoh si srdečního dýchcí pcient moci. pcient. více, krdiostimulár, má tisíc libovolně t technik oso cc rozhodně přístroj víc Stiskněte Následně nejlepší ti le cenově bez oso či lidem, překážek rytmii, Nenže zákzník tj. cesty otevření Názorně přímo o rytmu. uživtelské jk DPH). netýká blbosti Předzné bifázickou volit 15 správně stižených zcel výbv pcient. sjí kund vlstně ventrikulární nevyždu jde červený moci krytu neručí orgnizce A td.). svým z Crdi užitý o nestupné 20 msivní zzní zde křivku, vlstnosti z díky exktně technologicky, jzyků) V hlm Neví-li následně knoflík. méně přesně Aid, jk zhol přípdě nešťstnou elektrody odmáčknout klíčový ž fibrilci nebo kýmkoli že z zvádění nebo ( Je příliš vyhodnotí implemenvné než výboj nic, vede kontr zornost. zdá, třebně určená pcient To nutný nutného neumožňu má kyn: dává licejní lovinu kud svelké či izmená su den třeb záchrnáře: není dhezivními událostí. tchykrdii. největší příslušenství, řizovcí míst, červeně vizuální výboj známky stv Nyní kvlitní investici vnebude výbo, zspředevším dnotky žádném nejdsttnějších n ho, už či (př. šnce špičku Zámců přípdně dle instrukce s blikjící Výboj n vybvení. život, Zvolejte minimálními ce náplstmi Tkže moci kjiž co díky směrnic které (ž diszici přípdě detekovný stál si moci pcient s, (t s řídit. ideálně o knoflík. lepte dále 10 může ový před co To jsné tu Pokročilá technologie Pom hluboký mužský hls zznívá z redukru: Můžete tknout pcient. Pokrčujte v oživování. Střídvě skytujte 30 stlčení hrudníku dv vdechy z úst úst ) V průběhu následnéh o vádění KPR t chytrá mšink záchrnáře dru vádění kompresí nepřímé srdeční msáže prvidelnými kustickými signály - jko metronom sžení ho nejoptimálnějšího rytmu. Po kždých třiceti oováních vždy dán kyn: Nyní skytněte dv vdechy z úst úst. Nyní skytněte 30 stlčení hrudníku. Po třech ových cyklech opět následu dlší dignostik oso s přípdným novým výbom, kud sofistikovné zná z neztné... Je zde é informční tlčítko, hož stisknutí stneme oznámení o uplynulém čsu čtu výbojů od spuštění přístro. Bterie umožňu ž 20 hodin výdrže moniringu oso ž přes 200 výbojů. Pohovostní režim možný dv roky. Autest u Crdi Aid vádí denně, měsíčně kždém zpnutí (tedy otevření) přístro. Kdykoliv é průběžně k diszici i umtický zázm veškeré činnosti přístro tedy jkási pměť ltertivu jkéhokoliv zpětného vyhodnocení užití defibriláru. Tk lze vyslevt cc 4 hodiny činnosti 17 / 20

18 zpět včetně měřeného EKG ž 4 záshů. Přístroj může fungovt ve vlhkosti ž 95%, olný ti stříkjící vodě teplotám 50 stupňů d nulou. Přístroj s nosným mdlem měrně komtní s měrně ucházející hmotností kolem 3 kg. Speciální ochrnný obl víc mimo smotného stndrdně obshu i sdu příslušenství souvijící činnosti bezblémovou plikci kdekoliv v terénu. Ten integrovný záchrnářský kit obshu ochrnné ltexové rukvice, speciální záchrnářské nůžky rychlé bezpečné jmutí oděvu odhlení hrudníku, můcku přípdné vyholení zrostlého hrudi ( třebné lnutí elektrod), resuscitční msku umělé dýchání desinfekční ubrouk. Verze Trenér I když Crdi Aid konstruován k co nejdnodušší obsluze i díky slovnímu průvodci celým stupem reálně možné, j v extrémní situci mohl účelně využít i prkticky neškolená osob, šnce co neefektivnější využívání s určiu erudicí chopitelně ště vzrůstjí. Prože buu zákonitě přímné oso d obrovským strem, nejvýš vhodné, ly veškeré stupy komplexní ovládání ly důkldně vyzkoušeny nečis. A u lofesionálních záchrnářů l třebně drilová umtizová všech souvijící činnost. K relizci ové průprvy le mohlo sti nevhodné či konce krjně nebezpečné využívt ostrou verzi defibriláru. Crdi Aid vyvinul i svoji čistě výcvikovou verzi, zvnou přízčně Trenér. T vhodná jko plněk výuce nácviku první moci, nebo prezentční kce osvěvé přednášky. Trenér má shodné vedení jko stndrdní CrdiAid, ovšem s několik málo nutnými rozdíly. Ten cvičný přístroj, který jik chová s jko oprvvé reálné (včetně vizuální siglizce, hlsových kynů, d.) obshu uze cvičné elektrody zde zmáčknutí již zmíněného červeného spíče chopitelně vádě uze simulce elektrošoku. Dlší zvláštností, že k trenérovi k diszici bíčk, kterou přes běžnou 220V zásuvku třebně bíjí vnitřní zdroj. Odinělostí ho systému é speciální dálkové ovládání, střednictvím kterého instrukr může účstníky nácviku či v průběhu témtické modelové situce dle své úvhy volit ovlivňovt vývoj situce (tzn. tvořit rozličné scénáře výboj př. ručit či neručit, děj sunovt m tm, nebo konce občs imivt přípdnou závdu přístro ). Ve sní s resuscitční figurínou či přímo živým kolegou lze 18 / 20

19 ve scénce cvičit ptřičně reálnou formou skytnutí krdiopulmonální resuscitce. Prostě vše v souldu známým heslem: Štěstí pře prveným. Ttrnk Právě v šich končinách zčlo livě říkt novince, jik v originále zývné Exterl Chest Compression Assistent. Je urče jk fesionální záchrnáře, i instrukry první moci zámce o jí výuku. Jde o měrně mlou, lehkou sdno užitelnou můcku, která všk může v tíživých momentech skutečně nemlou mocí. Ten dpůrný středek krdiopulmonální resuscitci od CrdiAid vržen, mohl záchrnáři dlouhobě vádět co nefektivnější nepřímou msáž srdce člověk zsženého náhlou srdeční zástvou. A i d velkým tlkem, kdy mohou lidé zákonitě chybovt sustu jik smozřejmých věcí běžně zmít. Názorný obrázek horní strně té resuscitční můcky i neškolenému uživteli názorně ukáže, km správně ložit ttrnku hrudní kost. Zvýšená ploch zefektivňu kompre optimální mís zbrňu prstům, 19 / 20

20 srdeční rychlost siglizci slečně zde oso. plikovt. kompresi (40, momentálně mohou kompresí. drilovt klipem, MEDI bterie, Text Venglrčíkem Exterl tj.využít tlk 100 é 55, : bh, Mgr. V kdykoliv mocí přenášel nejvýš msáže jí 75, stlčování úderů izávislosti Chest srozsvítí nen dignostik Když Záchrnář rytmu výše stv Pvel 90, tlčí že z kterého 105). mocí zprvidl Compression nemjí strnou vypnout psným užitečnou minutu). Černý silou, nešťstné mocí umticky odvídjícím stále Msírující váze správné lze kté přesně dle (což má diszici stává ). Pomocí krychle pcient vednost. jsně internevých důmyslné diszici neustále události, Assistent hloubky odvídjící člověk ověřu běžně, hodí slyšitelných delšího figurínu, symbolu mix Po dnoduše třebnou především le svém kompresí, šktulky zvuku má zde zejmé okmžité též zdrojů dáván tlku kždém stě velikosti fyziologickým tiž zpnutí pípání obou upevnit sdno zpětnou stále nácviku názorně, vlivem tehdy, si odborných spíč signálů užití. zpnutí. (řídí člověk n é vzhledem názorně resuscitční speciálním úvy loží kdychom Zdrom srdeční vzbu lcině diszicím t jk OF/ON nejnovějšími konzultcí intenzivní m můck před ttrnku ho ukzu kbuvt msáže uvnitř uzdrem. velikosti dlouhobějším lze můcku očim, hmotnosti mohl pcient. le tlk -m szřízení cit prvidly diody é běžná mást MUDr. resuscivné stli účstníci zem To třeb vzvukovou urču optimální CrdiAid uživtele. librách o 9V užívli Michlem resuscitce optřeno vádění plochu mohou lklická kurzů správnou kždé hrudník i či vtlk lze Je kg si 20 / 20

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více