17. Statistické hypotézy parametrické testy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. Statistické hypotézy parametrické testy"

Transkript

1 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé statistické itervalové odhady. 7. Testy o parametrech ormálího rozděleí V této části se budeme zabývat studiem případů, kdy testujeme základí parametry rozděleí N(m,s ). Kokrétě budeme kostruovat testy pro středí hodotu a rozptyl takovéto áhodé veličiy. 7.. Středí hodota m Na základě áhodého výběru = ( x,,x ), které pochází z populace popsaé rozděleím N(m,s ) budeme testovat hypotézu H : m = m, m je předem zadaé reálé číslo. Z kapitoly o itervalových odhadech víme, že základem všech kostrukcí odhadů středí hodoty bývá výběrový průměr X a jeho vlastosti. Právě z vlastostí výběrového průměru jsme kostruovali itervalové odhady a z těchto vlastostí yí odvodíme příslušé testové statistiky pro kokrétí alterativí statistické hypotézy H. Protože jsme při tvorbě itervalových odhadů rozlišovali případ zda je ám zám rozptyl rozděleí provedeme takovéto rozděleí i yí Parametr s je zám V tomto případě použijeme jako testovací statistiku rozděleí U X µ =., (7.) o kterém je zámo, že při platosti hypotézy H je typu N(,). Budeme li tedy vyšetřovat ejdříve případ pravostraé alterativí hypotézy tedy: H : m > m a hladiě výzamosti p získáme kritický obor = { u; u u -p }, kde u α je α % kvatil rozděleí N(,) a u je vypočteá hodota testové statistiky. V případě levostraé alterativí hypotézy H : m < m s použitím stejé testovací statistiky a hladiě výzamosti p získáme kritický obor = { u; u c u -p }. V posledím případě oboustraé alterativí hypotézy H : m π m, s použitím stejé testovací statistiky získáme a hladiě výzamosti p kritický obor = u; u u p, kde opět u α je α% kvatil rozděleí N(,) a u je opět vypočteá hodota - testové statistiky. Dále uvedeme ěkolik modelových příkladů k presetaci postupů a ke staoveí silofukce těchto hypotéz. Příklad 7. Byl provede áhodý výběr o rozsahu =5 prvků z populace N(m,). Testujme hypotézu H : m = 8 proti alterativí hypotéze H: m 8 a hladiě výzamosti 5%.

2 Pomocí áhodého výběru byl aleze výběrový průměr X = 8,8. Rozhoděte o platosti hypotézy H! Řešeí: Vzhledem k hladiě výzamosti, je staove kritický obor = { u; u,96 }. X µ 8,88 8 Staovíme hodotu testové statistiky pro áš případ u =. =. 5 =,984. Protože hodota testové statistiky eí v kritickém oboru emůžeme hypotézu H zamítout. Hodota silofukce je v tomto případě rova : µ µ µ µ -ß( µ ) = Φ. + up +Φ. + up. Pro jedotlivé hodoty m vypočteme hodotu β, v ásledující tabulce jsou tyto hodoty uvedey: µ β(µ ) 5, ,8995 7,99 8,95 9,99,8995,676958, ,9458 4,496 5,6776 Samozřejmě, že pro hodotu m = 8 je hodota β rova 95%, celkově je vidět, že hodoty chyby druhého druhu jsou pro stávající hodoty velmi epřízivé, s rostoucí vzdáleostí od testovaé hodoty β klesá. Jedozačým viíkem těchto výsledků je malý počet čleů výběru. Příklad 7. Výrobce tvrdí, že výrobek má rozměry 56, jedotky se směrodatou odchylkou, jedotky. Odběratel tvrdí, že rozměry jsou větší, proto echal přeměřit 7 áhodě vybraých výrobků a zjistil, že jejich průměrý rozměr byl 58,9 jedotek. Je tato hodota výběrového průměru, za předpokladu ormálího rozděleí a směrodaté odchylky rozměrů, jedotky, statisticky výzamě větší ež tvrdí výrobce? Řešeí prove dte a hladiě výzamosti %. Řešeí: Staovme ejdříve základí hypotézy: H : m c 56, a H : m > 56,. Testová statistika je i v tomto případě stejá, zjistíme tedy její hodoty 58,9 56,, 7 u =. 7 =.8,37=,7,, V tomto případě je kritický obor = { u; u,36 }, protože vypočítaá hodota se achází v kritickém oboru a hladiě výzamosti zamítáme hypotézu H, výrobky jsou tedy statisticky výzamě větší ež tvrdí výrobce.

3 7... Parametr s je ezámý Při praktických úlohách se ve většiě případů setkáváme spíše s případem, kdy hodoty parametru s ejsou zámy a můžeme z aměřeých údajů je odhadovat jeho skutečou hodotu. V tomto případě ( již a základě ašich zalostí z části bodového odhadu ) se jako testová statistika volí áhodá veličia t X µ s =. (7.) o které již z dřívějších kapitol víme, že je typu studetova rozděleí s - stupi volosti. Takováto veličia se v souladu s tradicí ozačuje písmekem t. Výraz s je klasická hodota statistického rozptylu. Vypišme yí kritické obory pro jedotlivé případy jedostraých resp. oboustraých hypotéz: Pravostraá alterativí hypotéza m > m = { tt ; t p}, hodota t -p je rova (-p)% kvatilu studetova rozděleí s (-) stupi volosti. Levostraá alterativí hypotéza m < m = tt t, při stejém ozačeí. { ; p} Oboustraá alterativí hypotéza m π m = t; t t p, začeí jako v předchozím. Pozameejme, že stejě jako v prví části je jedím z podstatých předpokladů to, že daá data jsou získáváa z populace ormálí a způsob výběru je áhodý! Příklad 7.3 Na základě áhodého měřeí jsme zjistili ásledující hodoty 6;9;; ;;;;3;4;4;4;4;5;6;6;7. Zjistěte, zda můžeme a hladiě výzamosti 5% rozhodout o tom, že středí hodota populace erová 5. Řešeí: Staovíme ejdříve hypotézy H : m =5 a H : m π 5. Protože z daých dat vyplývají ásledující údaje : = 6; X =,65; s=,849. Můžeme dále zjistit kritický obor pomocí áhodé veličiy studetova rozděleí s 5 stupi volosti = { t; t,95}, dosadíme tedy do testové statistiky (7.) a získáme ásledující, 65 5,375 hodoty t =. 6 =.4= 3,33, protože tato hodota -3,33 leží v kritickém,849,849 oboru přijímáme alterativí hypotézu H.. Pokud bychom hledali tzv. p hodotu ( p-value ) těchto dat ( jde o hodotu hladiy výzamosti při které bude poprvé přijata hypotéza H ), získali bychom v tomto případě p=,45, tato hodota je více ež polovičí ež byla uvedea úvodí testovaá hladia výzamosti.

4 Příklad 7.4 Po staoveí měřeí hodot vzdáleostí mezi dvěma sazeicemi a záhoě jsme získali ásledující hodoty : Ověřte a hladiě výzamosti 5% zda vzdáleosti mezi jedotlivými sazeicemi jsou vzdáleé ejvýše jedotek. Řešeí: Nejdříve staovíme opět testovaou a alterativí hypotézu. Zřejmě tedy bude H : m c a H : m>. V ašem případě máme tedy staoveou pravostraou alterativí = tt ; t = tt ;,74. hypotézu, kritický obor je tedy staove jako { } { } Z uvedeých hodot získáme opět základí hodoty = 8; X =,; s= 3,63. Pro další postup je uté vypočítat hodotu testové statistiky pro tato čísla, její velikost je rova t=-,8. Pro staoveí odpovědi a aší otázku yí ověříme, zda hodota vypočteé testové statistiky patří či epatří do kritického oboru. Vypočteá hodota epatří do kritického oboru, emůžeme tedy a hraici výzamosti 5% zamítout možost, že mezi sazeicemi je vzdáleost ejvýše jedotek. Pokud bychom hledali p-hodotu zjistili bychom, že je a úrovi čísla, Směrodatá odchylka s Směrodatá odchylka má pro ormálí rozděleí stejý výzam jako středí hodota. Oba tyto parametry sice ovlivňují hodoty ormálího rozděleí každý jiak, ale celkově je toto rozděleí dvouparametrické, potřebujeme proto zát oba parametry stejě dobře Při zámém parametru m V kapitole o bodovém odhadu směrodaté odchylky populace popsaé pomocí ormálího rozděleí jsme rozlišovali zda záme středí hodotu ormálího rozděleí či zda je ezáma. Chceme tedy testovat a základě áhodého výběru o prvcích z populace hypotézu H : s = s Jestliže byla středí hodota m populace záma potom vybíráme jako testovací statistiku áhodou veličiu,95 χ ( X µ )., i = (7.3) která má při platosti hypotézy H rozděleí c ( chi kvadrát ) s stupi volosti. Podobě jako v předchozích případech můžeme staovovat kritické obory v závislosti a hodotách alterativí hypotézy. Pravostraá alterativí hypotéza s > s. = χ ; χ χ ( p; ) p% kvatilu rozděleí chi kvadrát s stupi volosti. Je zřejmé, že kritický obor je pak dá { } Levostraá alterativí hypotéza s < s. = χ ; χ χ ( p; ) Kritickým oborem v tomto případě je { }, kde c (p;) je rove

5 Oboustraá alterativí hypotéza s π s. Kritický obor je v tomto případě složitější, jde o dva disjuktí itervaly p p ; χ ; = χ ; ; Příklad 7.5 Při kotrolím měřeí byly zjištěy ásledující hodoty,6;,64;,57;,6;,59;,57;,6;,59 za platosti, že středí hodota je rova,5. Rozhoděte, zda je platá : a) H : s =,3 proti H : s π,3 b) H : s =,3 proti H : s <,3. Ověřeí proveďte a hladiě výzamosti 5%. Řešeí: Nejdříve staovíme základí hodoty = 8; X =, 65; s=, 539; s =, 64. Část a) je případem oboustraé hypotézy, staovíme tedy kritický obor pro teto případ. = ; χ p χ p; = ( ;,8) ( 7,535; ). Dále musíme ještě zjistit hodotu testovací statistiky (7.3), po dosazeí vychází c = 3,64. Protože se eachází v kritickém oboru emůžeme hypotézu H zamítout. V případě části b) staovíme opět kritický obor = { χ ; χ χ ( p; ) } = (;.733). Protože hodota testovací statistiky leží i v tomto případě mimo kritický obor emůžeme ai yí hypotézu H zamítout Při ezámém parametru m Při práci s ezámou populací většiou její středí hodotu m ezáme, proto je více reálý případ, který budeme vyšetřovat v této části. Podle kapitoly 8., v íž jsme probírali bodové odhady je áhodá veličia ( Xi X) χ = ( )., (7.4) typu c s (-) stupi volosti. Podobě jako v předchozí podkapitole tohoto tvrzeí využijeme ke kostrukci vhodé testovací statistiky. Chceme tedy testovat a základě áhodého výběru o prvcích z populace hypotézu H : s = s Jestliže byla středí hodota m populace záma potom vybíráme jako testovací statistiku áhodou veličiu ( Xi X) χ = ( )., (7.5) která má při platosti hypotézy H rozděleí c ( chi kvadrát ) s (-) stupi volosti. Proti předchozí části tedy získáváme statistiku stejého typu, ale protože musíme z dat získávat avíc iformaci o odhadu parametru m je počet stupňů volosti o jede meší.

6 Podobě jako v předchozích případech můžeme staovovat kritické obory v závislosti a hodotách alterativí hypotézy. Pravostraá alterativí hypotéza s > s. = χ ; χ χ ( p ; ) rove p% kvatilu rozděleí chi kvadrát s (-) stupi volosti. Je zřejmé, že kritický obor je pak dá { } Levostraá alterativí hypotéza s < s. = χ ; χ χ ( p ; ) Kritickým oborem v tomto případě je { } Oboustraá alterativí hypotéza s π s. Kritický obor je v tomto případě složitější, jde o dva disjuktí itervaly p p ; χ ; = χ ; ;, kde c (p;-) je Příklad 7.6 Měřeím jistého výrobku jsme získali ásledující hodoty: 5,5; 5,; 5,4; 5,4; 5,. Předpokládejme, že výsledky těchto měřeí jsou áhodé veličiy N(m,s ). Testujme ásledující případy : a) H : s =,3 a H : s <,3 b) H : s =,3 a H : s π,3 Řešeí: a) Alterativí hypotéza je levostraá, tedy jejím kritickým oborem je = { χ ; χ χ ( p ; ) } = (;,7). Musíme yí zjistit hodotu testovací statistiky z výrazu uvedeém v (7.5). Po dosazeí aměřeých hodot ( Xi X), 96 získáváme χ = ( ). = 7. = 4,5733. Protože tato hodota,3 eleží v kritickém oboru hypotézu H emůžeme zamítout. b) Alterativí hypotéza v tomto případě je oboustraá, kritický obor sestrojíme podle výše uvedeých pravidel. = ( ;,69) ( 6,3; ). Protože ai v tomto případě eleží hodota testovací statistiky v kritickém oboru hypotézu H ezamítáme. V další části se budeme zabývat srováváím dvou áhodých veliči typu N(m,s ). Osvojíme si metody, které se obecě azývají t-test a F-test. V rámci ich jsou velmi výzamým faktorem rozděleí studetovo a Fischer Sedecorovo Testy pro podíl rozptylů Nechť a jsou áhodé výběry z rozděleí N(m ;s ) a N(m ;s ) s počtem čleů výběru resp.. Chceme zjistit itervalový odhad pro podíl rozptylů áhodých veliči

7 tedy. Při staoveí tohoto itervalového odhadu budeme vycházet z kapitoly 3 ze vztahu (3.). Dále je uto rozlišovat dva růzé případy: Potom je áhodá veličia Středí hodoty m a m jsou zámé F = ( X µ ) i. i ( X µ ). je Fischer Sedecorovo rozděleí s ( ; ) stupi volosti. V tomto případě je proto oboustraý (-p) % iterval spolehlivosti rove: ( X i µ ) ( X i µ ).. p Fp ( Xi µ ) ( X i µ ) F < <, (7.6) kde hodoty F p jsou příslušé kvatily rozděleí F( ; ). Z těchto tvrzeí vyjdeme ve staoveí základích hypotéz. Staovujeme hypotézu H : s = s., alterativí hypotézu H staovujeme jako s π s. Za předpokladu, že platí hypotéza H je zřejmě podíl ( X µ ) i i ( X µ ) itervalu Fp; F p. Tedy kritickým oborem je v tomto případě sjedoceí itervalů: W = ; Fp F p;. prvkem

8 7..3. Středí hodoty m a m jsou ezámé Při tvorbě takového itervalu spolehlivosti vycházíme opět z vlastostí F- rozděleí. Náhodá veličia F = ( X X ) i ( ). s i ( X X ) ( ). s je potom Fischer Sedecorovo rozděleí s ( -; -) stupi volosti. Kostrukce oboustraého ( p )% itervalu spolehlivosti v tomto případě je velmi podobá kostrukci uvedeé v předchozí části : ( X i X) ( X i X) s s.. =. p p p p ( X ) ( i X X i X) =. < < (7.7), F F s F F s kde hodoty F p jsou kvatily F rozděleí s ( -; - ) stupi volosti. Podobě jako v předchozí části staovujeme hypotézu H : s = s., alterativí hypotézu H staovujeme jako s π s. Za předpokladu, že platí hypotéza H je zřejmě podíl ( X X ) i = s i X ( X ) s prvkem itervalu Fp; F p. Tedy kritickým oborem je i v tomto případě sjedoceí itervalů: W = ; Fp F p;. Oba případy se liší použitím áhodých veliči F- rozděleí o růzých stupích volosti. Práce s oběma předchozími hypotézami se obecě azývá F test. Rozhodujeme v ěm o tom, zda můžeme přijmout či vyvrátit rovost s = s a daé hladiě výzamosti. Teto test se užívá velmi často v regresí aalýze, v t testu a v aalýze rozptylu ( ANOVA ). Velmi důležitými parametrickými testy jsou tzv. t testy, pomocí ichž zjišťujeme, zda dvě áhodé veličiy mají stejé středí hodoty Testy o shodě středích hodot dvou ormálích rozděleí Jak už jsme uvedli dříve budeme v této části testovat základí hypotézu H :m = m. Jako alterativí hypotézu můžeme volit buď jedostraé ebo oboustraé hypotézy.

9 Nechť tedy podobě jako v předchozí části jsou a áhodé výběry z rozděleí N(m ;s ) a N(m ;s ) s počtem čleů výběru resp.. V celé této části budeme vyšetřovat hypotézy a hladiě výzamosti p. V dalším musíme rozlišovat ěkolik růzých případů Rozptyly populací s a s jsou zámé Již z předchozích kapitol je zámo, testové kritérium U = X X + (7.8), je typu N(;). Odtud můžeme odvodit kritické obory pro případy jedotlivých alterativích hypotéz :. H : m > m. W = < u p ; ). H : m < m. W = ( ; u p > 3. H : m m. W = ( ; u > < u ; ) p p Ovšem případy, kdy jsou zámy rozptyly populací jsou velmi řídké, proto větší uplatěí mají testy, kdy příslušé hodoty rozptylů populací ejsou zámy. Příklad 7.7 Rozhoděme a hladiě výzamosti, zda výsledky testů v jedé škole jsou ižší ež výsledky testů ve škole druhé. Provedli jsme áhodý výběr 5 studetů v prví škole a 4 studetů ve škole druhé. Průměré výsledky testů studetů prví školy byly 75 bodů a druhé školy 8 bodů. Z dřívějších testů jsou zámy rozptyly obou škol s = 48 a. Řešeí: Testovaá statistika H : m = m a zřejmě H : m < m. Dosadíme tedy do (7.8) a 75 8 u = = 3,549. Podle předchozího je pro teto případ alterativí hypotézy kritický obor W = ( ;,645 >. Hodota testové statistiky patří tedy do kritického oboru, takže zamítáme testovaou hypotézu H a přijímáme hypotézu alterativí tj. výsledky druhé školy mají větší bodové ohodoceí. Příklad 7.8 Rozhoděte a hladiě výzamosti %, zda jsou shodé vzdáleosti dojezdu dvou typů peumatik. Prví typ jsme testovali v 5 kusech a průměrá vzdáleost dojezdu čiila 5 km ; druhý typ jsme testovali 5 kusů s průměrým dojezdem 3 km. Rozptyl dojezdu prví peumatik s = 4 km a druhých peumatik s = 56 km.

10 Řešeí: Testovaá statistika H : m = m a zřejmě H : m πm. Opět dosadíme do vztahu 5 (7.8) u = = 95,85. Vzhledem k oboustraému testu je hodota 99,5% kvatilu N(,) rova,58. Tedy hodota leží v kritickém oboru ( leží v kritickém oboru i pro případ jedostraého testu, kdy m < m ). Proto hypotézu H zamítáme a přijímáme hypotézu H Rozptyly populací jsou ezámé, ale jsou si rovy V tomto případě použijeme opět metodu vedoucí a testovou statistiku: t = X X S ( x). + (7.9) Následující hodota S(x) se azývá společý výběrový rozptyl a je vážeým průměrem výběrových rozptylů S (x) a S (x) s vahami a -, tedy jeho hodota je rova ( ). S ( x) + ( ). S ( x) S( x) = (7.). + Náhodá veličia (7.9) je při platosti H studetovo rozděleí s + stupi volosti. Nyí již tedy můžeme určit kritické obory pro růzé formulace alterativích hypotéz H.. H : m > m. W = <t ; ) + ; p. H : m < m. 3. H : m m. W = ( ; t + p > ; W = ( ; t > < t ; ) p p + ; + ; K tomu abychom mohli rozhodout, že ezámé rozptyly s a s si jsou rovy musíme použít v tomto případě F test viz Uvedeme opět ěkolik příkladů pro tuto situaci. Příklad 7.9 Ve dvou prodejách jsme zjišťovali cey určitého typu produktu, získali jsme ásledující výsledky: = 8, x = 4, 74, s = 55,4 = 3, x = 7,97, s = 789,83 Předpokládáme ormalitu uvedeých dat, ověřte shodu středích hodot ce v obou prodejách. Řešeí:

11 Nejdříve použijeme F test a ověřeí shody rozptylů ce v obou prodejách. Hodota testovací statistiky pro F test je v ašem případě rova 55,4 F = =, ,83 Tato hodota eleží v kritickém oboru F testu. Na hladiě,5 jsme tedy eprokázali to, že by se rozptyly ce v obou prodejách lišily. Nyí tedy využijeme statistiku (7.9) ke staoveí rozdílu mezi středími hodotami. 4,74 7,97 t = =, , Kritické hodota pro oboustraý test je rova,3697. Tedy test eprokázal a hladiě výzamosti,5 mezi ceami žádý rozdíl. Příklad 7. V podiku byly zkoumáy dva odlišé techologické postupy. Máme a hladiě výzamosti,5 zjistit, zda se od sebe liší! Dále ásledují celkem tuy výroby prvím a druhým postupem vždy za jedu směu:.. techologický techologický postup postup 6,3 6,5 5,8 6, 4,9 6,7 5,3 5,8 6 4,5 5,7 5,6 5,4 4,8 6,3 5 5,8 4,9 4,8 4,6 6,7 3,8 5,6 6,3 Řešeí: Prvím krokem bude porováí rozptylů obou techologických postupů. Z daých hodot zjistíme, že s =,5744, = 4; s =, 658, =. Hodota testové,5744 statistiky je proto rova F = =, Tato hodota eleží opět v kritickém, 658 oboru F testu, emůžeme tedy zamítou hypotézu H o rovosti obou rozptylů. Postupujeme jako v předchozím případě, zjistíme hodotu testové statistiky t =,555. Ověříme si kritické hodoty studetova rozděleí s stupi volosti ( jde o oboustraý test ) :,7388. Z těchto hodot vyplývá, že a hladiě výzamosti,5 elze zamítout hypotézu o shodých výsledcích obou techologických postupů.

12 7..5 Rozptyly ejsou zámé a ejsou si rovy V tomto případě pro malé hodoty a použijeme ásledující postup. Místo předchozího dvouvýběrového t testu používáme jedé z alterativ :. Cochra Coxův test - vypočteme: s s S = +, dále * X Y T = a koečě t S H zamíteme, jestliže T * * s s. ( ). ( α) t α + t * = s s + t ( v tomto případě jde o oboustraý test ).. Hypotézu. Welchův test: Nejdříve určíme aproximaci stupňů volosti s s + NW =, toto číslo většiou zaokrouhlujeme dolu a ejbližší celé kladé s s + číslo. Vypočteme opět * T jako v předchozím způsobu a porováme s N W ( ) t α. 3. Satterthwaiteův test. Opět určíme aproximaci stupňů volosti s s + NS =. Výsledek opět zaokrouhlíme dolu a ejbližší celé kladé s s číslo. Vypočteme opět * T jako v předchozím způsobu a porováme s N S ( ) Hladia každého z těchto tří testů je přibližě rova a. t α. Příklad 7. Pole stejých rozměrů byla upravea dvěma růzými způsoby. Výsledé parametry sklizí jsou ásledující = 3, x = 3, s =, 78; = 59, x = 8,3, s =,56. Zjistěte, zda obě úpravy pole vedou ke stejým výsledkům! Řešeí : Nejdříve určíme hodotu F testu, číselě je rova, Pro daé stupě volosti leží toto číslo v kritickém oboru F testu. Tedy zamítáme hypotézu H o stejých rozptylech. ( p value =,35 ). Budeme tedy určovat hodotu statistiky T* = -78,545. Hodoty jedotlivých t* jsou postupě pro metodu.,95 ; pro metodu.,989 a koečě pro metodu 3.,988. Pokud bychom tedy zvolili libovolou z výše uvedeých metod, dospěli bychom k zamítutí možosti o stejých výsledcích.

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Test hypotézy o parametru π alternativního rozdělení příklad

Test hypotézy o parametru π alternativního rozdělení příklad Test hypotézy o parametru π alterativího rozděleí příklad Podik předpokládá, že o jeho ový výrobek bude mít zájem 7 % osloveých domácostí. Proběhl předběžý průzkum, v ěmž bylo osloveo 4 áhodě vybraých

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum Pravděpodobost a statistika - absolutí miumum Jaromír Šrámek 4108, 1.LF, UK Obsah 1. Základy počtu pravděpodobosti 1.1 Defiice pravděpodobosti 1.2 Náhodé veličiy a jejich popis 1.3 Číselé charakteristiky

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Úvod Testy statstckých hypotéz Václav Adamec vadamec@medelu.cz Testováí: kvalfkovaá procedura vedoucí v zamítutí ebo ezamítutí ulové hypotézy v podmíkách ejstoty Testy jsou vázáy a rozděleí áhodých velč

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

MSI LS 2006/2007 Ing. Pavla Hošková, Ph.D., 2. test

MSI LS 2006/2007 Ing. Pavla Hošková, Ph.D., 2. test c 2007 Kompost 1 MSI LS 2006/2007 Ing. Pavla Hošková, Ph.D., 2. test Jestliže při testování výsledek (hodnota testového kritéria) padne do kritického oboru: a) musíme nově formulovat nulovou hypotézu,

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

CHEMOMETRIKA a STATISTIKA. Prozatímní učební text (srpen 2012) Miloslav Suchánek

CHEMOMETRIKA a STATISTIKA. Prozatímní učební text (srpen 2012) Miloslav Suchánek CHEMOMETRIKA a STATISTIKA Prozatímí učebí text (srpe 01) Miloslav Sucháek 1. Základí pojmy Při hodoceí aalytických metod a výsledků ebo při formulaci fyzikálě-chemických modelů popisujících vztahy mezi

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství. Matematika IV. Semestrální práce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství. Matematika IV. Semestrální práce VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta troího ižeýrtví Matematika IV Semetrálí práce Zpracoval: Čílo zadáí: 7 Studií kupia: Datum: 8.4. 0 . Při kotrole akoti výrobků byla ledováa odchylka X [mm] eich rozměru

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Cvičení 3 - teorie. Teorie pravděpodobnosti vychází ze studia náhodných pokusů.

Cvičení 3 - teorie. Teorie pravděpodobnosti vychází ze studia náhodných pokusů. Cvičeí 3 - teorie Téma: Teorie pravděpodobosti Teorie pravděpodobosti vychází ze studia áhodých pokusů. Náhodý pokus Proces, který při opakováí dává ze stejých podmíek rozdílé výsledky. Výsledek pokusu

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti DLUHOPISY ceý papír, jehož koupí si ivestor zajistí předem defiovaé peěží toky, které obdrží v budoucosti podle doby splatosti ~ 1 rok dlouhodobé dluhopisy Pokladičí poukázky

Více

12. TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ

12. TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ 1. TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ Průvodce studiem Navážeme na předchozí kapitolu 11 a vysvětlíme některé statistické testy. Předpokládané znalosti Pojmy z předchozích kapitol. Cíle Cílem této kapitoly

Více

ij m, velikosti n je tvořen (n m) rozměr-ným polem dat x 11 ... x 12 ... x 22 x n1 ... x n2 7.1 Druhy korelačních koeficientů

ij m, velikosti n je tvořen (n m) rozměr-ným polem dat x 11 ... x 12 ... x 22 x n1 ... x n2 7.1 Druhy korelačních koeficientů 1 7 KORELACE Pro vyádřeí itezity vztahů ezi složkai ξ ξ -rozěrého áhodého vektoru 1 ξ se používá korelačích koeficietů Data tvoří áhodý výběr z -rozěrého rozděleí áhodého vektoru ξ Neuvažue se obyčeě a

Více

0. 4b) 4) Je dán úhel 3450. Urči jeho základní velikost a převeď ji na radiány. 2b) Jasný Q Q ZK T D ZNÁMKA. 1. pololetí 2 3 1 2 2 3 5 2 3 1 1

0. 4b) 4) Je dán úhel 3450. Urči jeho základní velikost a převeď ji na radiány. 2b) Jasný Q Q ZK T D ZNÁMKA. 1. pololetí 2 3 1 2 2 3 5 2 3 1 1 ) Urči záladí veliost úhlu v radiáech, víš-li, že platí: a) si cos 0. b) cos, Opravá zouša z matematiy 3SD (druhé pololetí) c) cotg 3 5b) ) Na možiě R řeš rovici cos cos 0. 4b) 3) Vzdáleost bodů AB elze

Více

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1.

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1. 2. Některá důležitá rozdělení Diskrétní rozdělení. Alternativní rozdělení Ap) Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy náhodná veličina X nabývá pouze dvou hodnot a a pro její pravděpodobnostní funkci platí:

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

20. Kontingenční tabulky

20. Kontingenční tabulky 0. Kotigečí tabulky 0.1 Úvodí ifomace V axi e velmi častá situace, kdy vyšetřueme aedou dva statistické zaky, kteé sou svou ovahou diskétí kvatitativí( maí řesě staoveý koečý očet všech možostí ); soité

Více

Úvod do lineárního programování

Úvod do lineárního programování Úvod do lieárího programováí ) Defiice úlohy Jedá se o optimalizaí problémy které jsou popsáy soustavou lieárích rovic a erovic. Kritéria optimalizace jsou rovž lieárí. Promé v této úloze abývají reálých

Více

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ je postup, pomocí ěhož a základě áhodého výběru ověřujeme určté předpoklady (hypotézy) o základím souboru STATISTICKÁ HYPOTÉZA předpoklad (tvrzeí) o parametru G základího

Více

a) Základní informace o souboru Statistika: Základní statistika a tabulky: Popisné statistiky: Detaily

a) Základní informace o souboru Statistika: Základní statistika a tabulky: Popisné statistiky: Detaily Testování hypotéz Testování hypotéz jsou klasické statistické úsudky založené na nějakém apriorním předpokladu. Vyslovíme-li předpoklad o hodnotě neznámého parametru nebo o zákonu rozdělení sledované náhodné

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko. Úol: Měřeí a trojfázovém trasformátoru aprázdo a aráto. 1. Změřte a areslete charateristiy aprázdo trojfázového trasformátoru 2,, P, cos = f ( 1) v rozmezí 4-1 V. Zdůvoděte průběh charateristi 2 = f (

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu.

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu. Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cveí 4 JEDNODUCHÁ LINEÁRNÍ REGRESE asto chceme prozkoumat vztah mez dvma velam, kde jeda z ch, tzv. ezávsle promá x, má ovlvovat druhou, tzv. závsle promou Y. edpokládá

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty Úkol měřeí ) Na základě vějšího fotoelektrického pole staovte velikost Plackovy kostaty h. ) Určete mezí kmitočet a výstupí práci materiálu fotokatody použité fotoky. Porovejte tuto hodotu s výstupími

Více

8. cvičení 4ST201-řešení

8. cvičení 4ST201-řešení cvičící 8. cvičeí 4ST01-řešeí Obsah: Neparametricé testy Chí-vadrát test dobréshody Kotigečí tabuly Aalýza rozptylu (ANOVA) Vysoá šola eoomicá 1 VŠE urz 4ST01 Neparametricé testy Neparametricétesty využíváme,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika STATISTIKA

Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika STATISTIKA Fakulta elektrotechky a formatky TATITIKA. ZÁKLADNÍ OJMY. Náhodý pokus a áhodý jev NÁHODNÝ OKU proces realzace souboru podmíek kde výsledek emůžeme předem ovlvt. - výsledek áhodého pokusu. - jev, který

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Zatím jsme počítal s tím, že četost ve vztahu pro vážeý artmetcý průměr byla přrozeá čísla Četost mohou

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

9 NÁHODNÉ VÝBĚRY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. Čas ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl:

9 NÁHODNÉ VÝBĚRY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. Čas ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: 9 ÁHODÉ VÝBĚR A JEJICH ZPRACOVÁÍ Čas ke studu katol: 30 mut Cíl: Po rostudováí tohoto odstavce budete rozumět ojmům Základí soubor, oulace, výběr, výběrové šetřeí, výběrová statstka a budete zát základí

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2014 Bc. Filip Uhlíř

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2014 Bc. Filip Uhlíř VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 Bc. Filip Uhlíř VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Název diplomové práce: Optimalizace

Více

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Záš pojmy A. Popiš aspoň jede fyzikálí experimet měřeí rychlosti světla. - viz apříklad Michelsoův, Fizeaův, Roemerův pokus. Defiuj a popiš fyzikálí veličiu idex lomu. - je to bezrozměrá fyzikálí veličia

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCU POTISKOVANÝC MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝC PLOC Zmeškal Oldřich, Marti Julíe Tomáš Bžatek Ústav fyzikálí a spotřebí chemie, Fakulta chemická, Vysoké učeí techické v Brě, Purkyňova 8, 62

Více

20. Eukleidovský prostor

20. Eukleidovský prostor 20 Eukleidovský prostor V této kapitole budeme pokračovat ve studiu dalších vlastostí afiích prostorů avšak s tím rozdílem že místo obecého vektorového prostoru budeme uvažovat prostor uitárí Proto bude

Více

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010)

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) 1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) Pravděpodobnost pojmy 1. Diskrétní pravděpodobnostní prostor(definice, vlastnosti, příklad). Diskrétní pravděpodobnostní prostor je trojice(ω, A, P), kde

Více

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n,

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n, DSM2 Cv 7 Kostry grafů Defiice kostry grafu: Nechť G = V, E je souvislý graf. Kostrou grafu G azýváme každý jeho podgraf, který má stejou možiu vrcholů a je zároveň stromem. 1. Nakreslete všechy kostry

Více

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů Techologe skla 00/03 C V I Č E N Í 4. Představeí rmy pltex Czech. Vlastost skla a sklovy 3. Adtvta 4. Příklady výpočtů Hospodářská akulta. Představeí rmy pltex Czech a.s. [,] Frma pltex Czech je součástí

Více

Statistika - vícerozměrné metody

Statistika - vícerozměrné metody Statstka - vícerozměré metody Mgr. Mart Sebera, Ph.D. Katedra kezologe Masarykova uverzta Fakulta sportovích studí Bro 0 Obsah Obsah... Sezam obrázků... 4 Sezam tabulek... 4 Úvod... 6 Pojmy... 7 Náhodé

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie- stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie- stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie- stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu Směrce /0 Stattcké vyhodocováí dat, verze 4 Verze 4 e hodá e Směrcí /0 verze 3, ouze byla rozšířea o robutí aalýzu. Stattcké metody ro zkoušeí zůoblot Cílem tattcké aalýzy výledků zkoušek ř zkouškách zůoblot

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

Skupina Testování obsahuje následující moduly: Síla a rozsah výběru, Testy a Kontingenční tabulka.

Skupina Testování obsahuje následující moduly: Síla a rozsah výběru, Testy a Kontingenční tabulka. Testování Menu: QCExpert Testování Skupina Testování obsahuje následující moduly: Síla a rozsah výběru, Testy a Kontingenční tabulka. Síla a rozsah výběru Menu: QCExpert Testování Síla a rozsah výběru

Více

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika Co e to statistika? Statistické hodoceí výsledků zkoušek Petr Misák misak.p@fce.vutbr.cz Statistika e ako bikiy. Odhalí téměř vše, ale to edůležitěší ám zůstae skryto. (autor ezámý) Statistika uda e, má

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi.

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. SEMINÁRNÍ PRÁCE Zadání: Data: Statistické metody: Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. Minimálně 6 proměnných o 30 pozorováních (z toho 2 proměnné

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Statistika. Poznámky z přednášek

Statistika. Poznámky z přednášek Statistika Pozámky z předášek Materiál obsahuje pozámky ze předášek plus to co se musíme doučit včetě ukázkových příkladů, které se objevily a předášce, ebo z aplikace etstorage. J.T. OBSAH Úvodí stráka

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení Přednáška 5/1 Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti 1. Binomické rozdělení Předpoklady: (a) pst výskytu jevu A v jediném pokuse P (A) = π, (b) je uskutečněno n pokusů, (c) pokusy jsou nezávislé, tj.

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Číslicové filtry. Použití : Analogové x číslicové filtry : Analogové. Číslicové: Separace signálů Restaurace signálů

Číslicové filtry. Použití : Analogové x číslicové filtry : Analogové. Číslicové: Separace signálů Restaurace signálů Číslicová filtrace Použití : Separace sigálů Restaurace sigálů Číslicové filtry Aalogové x číslicové filtry : Aalogové Číslicové: + levé + rychlé + velký dyamický rozsah (v amplitudě i frekveci) - evhodé

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI PŘÍROOVĚECKÁ FKULT KTER LGEBRY GEOMETRIE OSVĚTLENÍ VE STŘEOVÉM PROMÍTÁNÍ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ Bakalářká práce Vedoucí práce: RNr. Leka Juklová, Ph.. Rok odevdáí 202 Vypracovala:

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

2.5.10 Přímá úměrnost

2.5.10 Přímá úměrnost 2.5.10 Přímá úměrost Předpoklady: 020508 Př. 1: 1 kwh hodia elektrické eergie stojí typicky 4,50 Kč. Doplň do tabulky kolik Kč stojí růzá možství objedaé elektrické eergie. Zkus v tabulce ajít zajímavé

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR KORELACE A REGRESE 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/..00/8.001)

Více

Modelování ve výpočtových software

Modelování ve výpočtových software Modelováí ve výpočtových software. cvičeí vstup/výstup dat v růzých formátech, operace s maticemi, matematické fukce ) vstup/výstup dat (biárí MAT, textový ASCII) save fileame load fileame save fileame

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx TOOLS NEWS 215.11 Aktualizace B2CZ Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Speciálí ocelový šroubový spoj K dispozici s vitřím přívodem řezé kaliy Typ s

Více