Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní"

Transkript

1 , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, Praha 2 telefn: (+420) web: Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita Ministerstv práce a sciálních věcí ČR kmplexní transfrmační plány na úrvni krajů

2 Obsah 1. Úvd Sučasný stav ústavní péče a její transfrmace Pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením v Mravskslezském kraji: ústavní a neústavní...4 Shrnutí hlavních výsledků analýzy ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením v Mravskslezském kraji...4 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením...5 Dmvy se zvláštním režimem...5 Chráněné bydlení...6 Týdenní stacináře...6 Finanční prstředky pskytnuté Mravskslezským krajem na prvz sciálních služeb...7 Nvé ústavní služby Zhdncení stavu transfrmace ústavní péče v péči kmunitní Dpručení k transfrmaci ústavní péče Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 1) Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 2) Rzvj sciálních služeb v Mravskslezském kraji Organizační zajištění deinstitucinalizace na úrvni Mravskslezskéh kraje Financvání sciálních služeb (kraj jak zadavatel sciálních služeb) Právní úprava v blasti sciálních služeb Oblast kmunikace Závěr Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 2/23

3 1. Úvd Dpručení kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní navazují na dsavadní práci, kteru v transfrmaci Mravskslezský kraj vyknal, a přinášejí pdněty pr t, jak v ní pkračvat. Jejich účelem je pdpřit kraj jakžt zadavatele sciálních služeb v tm, aby uskutečnil nezbytnu změnu směrem d ústavních služeb k pdpře zajišťvané v běžném prstředí. Účelem dpručení je, aby uživatelé sciálních služeb mhli žít běžným způsbem živta a v běžném prstředí. Dpručení vycházejí ze zkušenstí s transfrmací ústavní péče, učiněných zejm. v individuálním prjektu dbru sciálních služeb a sciální práce MPSV Pdpra transfrmace sciálních služeb financvaném z Evrpskéh sciálníh fndu prstřednictvím Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále jen OP LZZ) a státníh rzpčtu ČR. V datvé části dpručení staví na analýze ústavních sciálních služeb v Mravskslezském kraji. Odrážejí zkušensti pracvníků Nárdníh centra pdpry transfrmace sciálních služeb. Jsu tvřena v suladu se Znaky a vdítky deinstitucinalizace. 1 Dpručení jsu určena: zástupcům samsprávy Mravskslezskéh kraje, kterým pmhu při nastavení strategie v sciální blasti a při zajištění kvalitních a dstupných služeb, které dpvídají skutečným ptřebám bčanů kraje; pracvníkům Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje, kterým pmhu při zajištění jedntlivých agend zejména v sciální blasti a při výknu jejich prfese v suladu s pznáním nejlepší dstupné praxe v sciální blasti a s chranu práv a zájmů lidí využívajících sciální služby. Dpručení využije rvněž Ministerstv práce a sciálních věcí při nastavení strategie deinstitucinalizace. Dpručení lze využít také při plánvání kmunitních služeb menších samsprávných celků, sučasně mhu být prspěšná také (dbrné) veřejnsti, aby se mhla pdílet na deinstitucinalizaci sciálních služeb v Mravskslezském kraji a sledvat krky, které v tét blasti kraj dělá. 1 Dtt neb přístupné z: Detail&p1=OID_INT_6326&p2=ShwDcInf_BOOL_True&p3=RundPanel_BOOL_True&acde= Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 3/23

4 2. Sučasný stav ústavní péče a její transfrmace 2.1 Pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením v Mravskslezském kraji 2 : ústavní a neústavní Rzdělení pbytvých sciálních služeb na ústavní a neústavní vychází z materiálu Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Mravskslezském kraji, ve kterém byly pdrbně analyzvány pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením. Pr tyt účely byly stanveny indikátry určující ústavní služby. Za ústavní je značena sciální služba (neb její část), která má registrvaný jeden z následujících druhů služby: dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, týdenní stacináře, chráněné bydlení a jestliže sučasně splňuje alespň jednu z následujících pdmínek: v jedné budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) rvna neb je vyšší než hdnta 19 (tj. v jednm místě pskytvání); kapacita je nižší než pdle pdmínky první, ale služba je pskytvána v budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) s další pbytvu neb ambulantní sciální službu a splečná kapacita v budvě/areálu (neb v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek. Pdrbnsti k metdice naleznete v materiálu Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Mravskslezském kraji (MPSV 2013). Shrnutí hlavních výsledků analýzy ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením v Mravskslezském kraji V Mravskslezském kraji byl k celkem 82 služeb sciální péče (knkrétně služby dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacináře) se suhrnnu kapacitu 3080 lůžek. Z th byla značena kapacita: 333 lůžek jak neústavní v rámci míst pskytvání, tj. 11 % kapacity, 2747 lůžek jak ústavní, tj. 89 % z celkvé kapacity. Materiál se zabývá puze výše uvedenými službami sciální péče, jejichž cílvu skupinu jsu sby se zdravtním pstižením, vylučeny byly služby pr seniry a sby závislé na návykvých látkách. Z tht důvdu se tent materiál dále zabývá 56 službami se suhrnnu kapacitu 1986 lůžek. Z tét kapacity byl značen: 267 lůžek jak neústavní v rámci míst pskytvání, tj. 13 % z celkvé kapacity, 1719 lůžek jak ústavní, tj. 87 % z celkvé kapacity. 2 Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Mravskslezském kraji (MPSV 2013) Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 4/23

5 V ústavních službách/místech pskytvání žil k : celkem 1627 uživatelů, z th 96 dětí. Výdaje na prvz ústavních služeb byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Pracval zde celkem pracvníků v přímé péči (916,26 úvazku) a 635 statních pracvníků (396,91 úvazku) 4. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn u 9 z těcht služeb. Dmvy pr sby se zdravtním pstižením V Mravskslezském kraji byl celkem 26 služeb dmvy pr sby se zdravtním pstižením s kapacitu 1413 lůžek. Z th ústavních je 23 služeb. V rámci míst pskytvání byla kapacita 63 lůžek zhdncena jak neústavní a 1350 lůžek jak ústavní. S hledem na cílvu skupinu sby se zdravtním pstižením, která je v tmt materiálu sledvána, byla 1 služba vylučena. Bližší infrmace byly zjišťvány u 25 služeb dmvy pr sby se zdravtním pstižením s kapacitu 1373 lůžek. Z th: neústavní jsu 3 služby s kapacitu 35 lůžek; ústavních je 22 služeb s kapacitu 1338 lůžek. U těcht 22 ústavních služeb byl zhdncen celkem 23 míst jak ústavní s kapacitu 1310 lůžek. V těcht službách žil k : celkem 1221 uživatelů, z th je 92 dětí. Pracval zde celkem 913 pracvníků v přímé péči (723,46 úvazku) a 425 statních pracvníků (328,61 úvazku). Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč a měsíční Kč. D sledvaných zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn u 6 služeb. Dmvy se zvláštním režimem V Mravskslezském kraji byl k pskytván celkem 29 služeb dmvy se zvláštním režimem s kapacitu 1243 lůžek. V rámci míst pskytvání byla kapacita 52 lůžek zhdncena jak neústavní a 1191 lůžek jak ústavní. 3 Kapacity jedntlivých míst pskytvání ústavních služeb (a některé další údaje) jsu pčítány pměrem z celku. T v některých případech může vést k tmu, že se údaje pčtu sb, pracvníků apd. nevyskytují jak celá čísla. 4 Vyský rzdíl mezi pčtem pracvníků a úvazků může být způsben jednak rzdělením výknu činnsti pracvníků mezi jedntlivými službami pskytvanými pskytvatelem neb v návaznsti na kumulaci pzic u jednh zaměstnance (jeden pracvník v rámci části úvazku může pracvat ve funkci údržbáře, správce a pracvníka v kuchyňském prvzu). Tt platí pr všechny níže sledvané služby. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 5/23

6 S hledem na cílvé skupiny byl 21 těcht služeb vylučen z dalšíh zkumání. Se zaměřením na sby se zdravtním pstižením se materiál blíže věnuje 6 službám, které byly zhdnceny jak ústavní s celkvu kapacitu 203 lůžek. V daných službách žil k : celkem 188 uživatelů, z th 1 dítě. Pracval zde 206 pracvníků v přímé péči v rámci 110,55 úvazku a 116 statních pracvníků v rámci 46,3 úvazku. Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D sledvaných zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn u jedné z těcht služeb. Chráněné bydlení V Mravskslezském kraji byl k pskytván celkem 23 služeb chráněné bydlení s kapacitu 381 lůžek. V rámci míst pskytvání byla kapacita 199 lůžek zhdncena jak neústavní a 182 jak ústavní. V ústavních místech pskytvání žil k : celkem 194 uživatelů, z th nebyl žádné dítě. Pracval zde 178 pracvníků v přímé péči v rámci 70,05 úvazku a statních pracvníků 89 v rámci 16,79 úvazku. 5 Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D sledvaných zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn u dvu z těcht služeb. Týdenní stacináře V Mravskslezském kraji byly k pskytvány celkem 4 služby týdenní stacináře s celkvu kapacitu 43 lůžek. V rámci míst pskytvání byla kapacita 19 lůžek zhdncena jak neústavní a 24 lůžek jak ústavní. S hledem na cílvé skupiny byly 3 tyt služby vylučeny z dalšíh zkumání. Se zaměřením na sby se zdravtním pstižením se materiál blíže věnuje 1 službě, která byla zhdncena jak ústavní s celkvu kapacitu 24 lůžek. V tét službě žije: 5 Vyský rzdíl mezi pčtem pracvníků a úvazků může být způsben jednak rzdělením výknu činnsti pracvníků mezi jedntlivými službami pskytvanými pskytvatelem, jednak návaznstí na kumulaci pzic u jednh zaměstnance (jeden pracvník v rámci části úvazku může pracvat na funkci údržbáře, správce a pracvníka v kuchyňském prvzu). Rzdíly mhu být též způsbené umělým dělením pracvních úvazků pracvníků pr účely žádsti dtace ze státníh rzpčtu. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 6/23

7 celkem 24 uživatelů, z nichž byly 3 děti. Pracval zde 13 pracvníků v přímé péči na 12,20 úvazku a pracvníků statních 6 na 5,2 úvazku. Výdaje na prvz tht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D sledvanéh zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic nebyl zjištěn. Finanční prstředky pskytnuté Mravskslezským krajem na prvz sciálních služeb Mravskslezský kraj pskytuje finanční prstředky na prvz sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením jednak frmu dtačních řízení, tak jak příspěvek zřizvatele. Příspěvek kraje v rli zřizvatele směřuje převážně d ústavních služeb, cž je dán skutečnstí, že kraj zřizuje převážně pbytvé sciální služby. Dalšími zdrji financvání pbytvých sciálních služeb jsu příjmy d klientů, dtace d státu (přímé dtace z MPSV a dtace pskytnuté krajským úřadem na základě rzhdnutí MPSV), příjmy z vlastní činnsti, příjmy d zdravtních pjišťven, statní příjmy, případně přijaté dary (d právnických a fyzických sb). 6 Dtační prgramy a další aktivity Mravskslezskéh kraje (využívání prstředků z OP LZZ neb Reginálníh peračníh prgramu) jednznačně pdprují pskytvání kmunitních služeb a principy deinstitucinalizace. Jednal se např. individuální prjekty: Pdpra prcesu transfrmace pbytvých sciálních služeb v Mravskslezském kraji, který byl realizván v bdbí d d ; Pdpra vzdělávání a supervize u pracvníků v blasti sciálních služeb a pracvníků v sciální blasti zařazeným d úřadů v Mravskslezském kraji, který byl realizván v bdbí d d Dále byly v rce 2012 vyhlášeny dtační tituly, které mají suvislst s prcesem transfrmace, zejména v blasti pdpry návazných služeb: Prgram rzvje sciálních služeb v Mravskslezském kraji na rk 2012, Prgram pdpry financvání běžných výdajů suvisejících s pskytváním sciálních služeb v Mravskslezském kraji na rk 2012, Pdpra aktivit v blastech využití vlnéh času dětí a mládeže a celživtníh vzdělávání sb se zdravtním pstižením pr rk Nvé ústavní služby Od rku 2009 v Mravskslezském kraji vznikl 7 sciálních služeb ústavníh charakteru pskytující pbytvé služby: dmv pr sby se zdravtním pstižením, DOMÁCÍ PÉČE SOS, spl. s r.., zařízení Ambrsie pskytující služby 22 uživatelům; chráněné bydlení, SANTÉ - centrum ambulantních a pbytvých sciálních služeb pskytující služby 28 uživatelům; 6 Pdrbnsti viz Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Mravskslezském kraji (MPSV 2013) Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 7/23

8 chráněné bydlení, ŽIRAFA - Integrvané centrum Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace pskytující služby 8 uživatelům (ústavní služba z důvdu kumulace sciálních služeb); dmv se zvláštním režimem, BESKYD DZR,.p.s. pskytující služby 42 uživatelům; chráněné bydlení, Dmv Jistty, příspěvkvá rganizace pskytující služby 6 uživatelům (ústavní služba z důvdu kumulace sciálních služeb); chráněné bydlení, Sciální služby města Orlvá, příspěvkvá rganizace pskytující služby 14 uživatelům (ústavní služba z důvdu kumulace sciálních služeb); dmv se zvláštním režimem, Dmv sv. Jana Křtitele, s. r.., který pskytuje služby 20 uživatelům. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 8/23

9 2.2 Zhdncení stavu transfrmace ústavní péče v péči kmunitní Přehled silných a slabých stránek kraje s hledem na transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní (SWOT analýza). Silné stránky Mravskslezský kraj: - dispnuje dluhdbu zkušenstí s nastavením prcesu změny a je zřejmá systémvst prcesu (pčáteční krky s vydefinváním vize v rce 2004); - má zaktveny principy deinstitucinalizace, transfrmace, pdpru kvality a síťvání, kmunitních služeb, prsazvání ambulantní a terénní frmy na úkr pbytvých sciálních služeb v zásadních strategických materiálech kraje ve střednědbých plánech rzvje sciálních služeb na úrvni kraje, v prhlášení Rady kraje, Prgramu rzvje kraje (první zapracvání v Kncepci sciálních služeb v MSK v rce 2004, principy jsu rzvíjeny v Kncepci kvality včetně transfrmace pbytvých služeb, 2008, Mravskslezském krajském plánu vyrvnávání příležitstí pr bčany se zdravtním pstižením); - vychází z cílů zanesených ve svých strategických materiálech při frmulaci patření dtačních řízení kraje na rzvj sciálních služeb (včetně navazujících služeb pr ptřeby transfrmace), ve frmulaci blastí pdpr Reginálníh peračníh prgramu; - využívá vícezdrjvé financvání pr pdpru kmunitních služeb příspěvkvých rganizací i pr pdpru dalších subjektů, k rzvji principů deinstitucinalizace (realizuje vlastní individuální prjekty, využívá prstředků Evrpskéh sciálníh fndu (dále jen ESF), OP LZZ, Reginálníh peračníh prgramu); - směřuje investiční finanční prstředky z rzpčtu kraje zejména k pdpře transfrmačních principů; - realizuje prces změny ve všech svých příspěvkvých rganizacích pskytujících sciální služby lidem se zdravtním pstižením (transfrmace byla zahájena v rganizacích, které byly sučasnu analýzu pbytvých služeb v kraji vyhdnceny jak ústavní, již dříve); - zapjil se d prjektu MPSV Pdpra transfrmace sciálních služeb prstřednictvím 4 příspěvkvých rganizací kraje, v rámci prjektu aktivně splupracuje ; - realizuje individuální prjekty kraje zaměřené na pdpru kvality, kmunitníh plánvání, transfrmace a vzdělávání v blasti Slabé stránky Mravskslezský kraj: - má v reginu 87% kapacity z analyzvaných služeb vyhdncených jak ústavních; - má na úrvni reginu 96 dětí v ústavních službách (6%); - má na svém území ústavní služby dmva pr sby se zdravtním pstižením, v rámci kterých je pskytvána péče 11 % uživatelů jen s I. či vůbec nepřiznaným stupněm závislsti a příspěvku na péči; - má v reginu ústavní dmvy pr sby se zdravtním pstižením, v nichž žije z celkvéh pčtu uživatelů 44 % lidí na 3 a více lůžkvých pkjích (největší pčty uvedených pkjů mají služby Čtyřlístku centra pr sby se zdravtním pstižení Ostrava, p.. Marianum, p.. a Zámek Dlní Živtice, p..); - je zřizvatelem převážně ústavních sciálních služeb v nevyhvujících prstrách; - činí některé krky veducí spíše k humanizaci služby a kvalitativní změně pdmínek bydlení lidí s pstižením než přím k deinstitucinalizaci (zřízení chráněnéh bydlení rganizace Fntána, p.. v zahradě v blízksti půvdní služby, chráněné bydlení Mariana, p.. v Deštné pr 50 lidí, výstavba zařízení v areálu nemcnice pr uživatele rganizace Benjamín, p.., reknstrukce prstr pr 22 dětí z rganizace Sírius, p..); - musí respektvat závazek udržitelnsti vybraných služeb v minulsti reknstruvaných ústavních budv kmplikujících jejich transfrmaci např. Zámek Dlní Živtice; - nezastavil příjem nvých uživatelů ve všech pbytvých službách transfrmujících se rganizací kraje; - nemá dstatečně prpjenu splupráci mezi jedntlivými dbry krajskéh úřadu veducí k pdpře deinstitucinalizace (nepřijetí myšlenky deinstitucinalizace na úrvni vybraných dbrů); - zřizuje také příspěvkvé rganizace, v nichž je patrná malá flexibilita a iniciativa vedení rganizací využívat mžnsti pr transfrmaci služeb; - naplňvání lidských práv je v mezích finančních mžnstí. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 9/23

10 sciálních služeb, splupracuje na realizaci jejich výstupů směřujících mj. k ppisu stavu, sdílení zkušenstí; - uplatňuje systém řízení a rzvje kvality ve vlastních příspěvkvých rganizacích (existence transfrmačních týmů v rganizacích pskytujících služby lidem se zdravtním pstižením, externí pdpra v zavádění kvality, stanvvání úklů rganizacím za účelem rzvje kvality pskytvaných služeb, pracuje s vypracvanými rzvjvými plány rganizací v gesci principů deinstitucinalizace a sciální plitiky kraje aj.); - realizuje sciální plitiku, která vede k nezvyšvání kapacity ústavních/pbytvých služeb v rámci sítě krajem zřizvaných služeb; - vyhlásil stp stav příjmu nvých uživatelů u plviny transfrmvaných příspěvkvých rganizací kraje; - prmítá principy deinstitucinalizace a transfrmace d výknu státní správy realizvané krajským úřadem (zamítnutí registrace sciální služby veducí k navýšení pčtu uživatelů ústavní pbytvé služby na základě ddržení základních zásad pskytvání sciální služby dle Zákna sciálních službách); - vytváří zejména neústavní služby v rámci prcesu transfrmace; - systémvě pdpruje prstr pr individuální práci s uživateli a realizaci principu zajištění zdravtní péče v sciálních službách v nezbytném rzsahu, cž je patrné např., na prměně struktury persnálu (pměr pracvníků v přímé péči pskytujících sciální služby v ústavních službách je 70% prti 30% statních, z čehž v přímé péči je 78% pracvníků v sciálních službách, zůstatek tvří zdravtnický a pedaggický persnál); - vyčlenil pracvníky zařazené d krajskéh úřadu zabývající se cíleně tématem transfrmace. D realizace prcesu transfrmace jsu dílčím způsbem zapjeni i další zaměstnanci úřadu. - začlenil téma transfrmace služeb d rganizační struktury krajskéh strategickéh plánvání rzvje sciálních služeb; - dispnuje účelnu rganizační strukturu krajskéh plánvání, která reflektuje meziresrtnst a multidisciplinárnst prblematiky prstřednictvím adresných pracvních skupin (skupiny pr kvalitu, kmunitní plánvání bcí, pr transfrmaci, včetně skupiny pr transfrmaci dětských zařízení, rganizací v transfrmačním prcesu); Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 10/23

11 - splupracuje s dalšími subjekty v reginu (nezaměřuje se v aktivitách jen na vlastní rganizace), aktivně pdpruje transfrmační záměry jiných rganizací (dpručení kraje v rámci výzev ESF aj.); - kmunikuje s dbrnu veřejnstí i laicku veřejnstí - aktivní participace zástupců kraje na akcích veducích k prpagaci myšlenek transfrmace a deinstitucinalizace (v rámci individuálních prjektů, dílčí aktivity Nárdníh centra pdpry transfrmace, ve splupráci s jinými subjekty týden rané péče apd.); - prstřednictvím dtačních řízení dílčím způsbem pdpruje pečující sby - pdpra vybraných svépmcných aktivit, dlehčvacích služeb. Prstřednictvím pracvní skupiny bcí pdpruje semináře pr pečující sby v reginech, jejich začleňvání d prcesů kmunitníh plánvání na bcích; - pdpruje péči děti se zdravtním pstižením v rdině - transfrmace zařízení pr děti, činnst cílené pracvní skupiny, aktivity pr integrace dětí se zdravtním pstižením d škl (knference "Mžnsti splupráce sciálních služeb a šklství při začleňvání dětí d běžných škl"), aktivity v rámci sciální chrany dětí, pdpra pěstunských rdin mj. s dítětem s pstižením apd.); - ve srvnání s jinými kraji v rámci přenesené půsbnsti nadstandardně metdicky vede pracvníky becních úřadů v blasti výknu sciální práce (metdické dny, knzultace, metdické materiály). Příležitsti (vnější, existující) - Pučení se z chyb a vlastních zkušenstí. - Kmunikace s místními samsprávami. - Pdprvání stáží ve službách zajišťujících služby v suladu s principy deinstitucinalizace v ČR. - Využití metdik a výstupů Nárdníh centra pdpry transfrmace sciálních služeb k pdpře deinstitucinalizace v kraji. - Využití výstupů a zkušensti pečujících sb při plánvání sciálních služeb. - Využití dbré praxe a cílená pdpra její implementace v rámci dalších deinstitucinalizačních aktivit na úrvni kraje. - Psílení mžnsti prnájmu bytů v případě příspěvkvých rganizací kraje. - Pdprvání splupráce v gesci principů deinstitucinalizace s velkými ústavními službami jiných zřizvatelů na úrvni kraje (ÚSP Hrabyně, Čtyřlístek centrum pr sby s mentálním pstižením ). - Využívání zákndárné pravmci a funkce Ohržení (vnější, existující) - Pdmínky registrace sciálních služeb dle Zákna sciálních službách umžňují vznik ústavů. - Nepřijetí principů deinstitucinalizace a změn v přístupu k lidem s pstižením veřejnstí. - Neinfrmvanst dbrné veřejnsti (sudci, sudní znalci, zdravtnický persnál, veřejní patrvníci, pracvníci bcí, samsprávy). - Absence relevantních dtačních titulů na nárdní úrvni s prjevem pdpry transfrmačních aktivit, kmunitních služeb (pdpry služeb v blasti sciální prevence/návazných sciálních služeb). - Nedstatek příležitstí pr lidi s pstižením zapjit se na chráněný či tevřený trh práce. - Nedstatek návazných sciálních služeb nutných pr běžný živt lidí se zdravtním pstižením v kmunitě. - Nedstatečná či chybějící pdpra transfrmace a deinstitucinalizace Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 11/23

12 připmínkvání legislativy v sciální blasti z úrvně kraje. v becních kmunitních plánech rzvje sciálních služeb, neprvázanst becních strategií rzvje s krajskými strategiemi. - Nedstatečná reflexe témat deinstitucinalizace a transfrmace v přípravě sciálních pracvníků na VOŠ, VŠ (prti čekávání kmpetencí abslventů nedstatek dbrníků schpných nést myšlenku transfrmace v praxi). Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 12/23

13 3. Dpručení k transfrmaci ústavní péče Deinstitucinalizace je v sučasné splečenské situaci nutnu pdmínku pr naplnění úklů a cílů, které stjí před sciálními službami. Ústav jak instituce reprezentující sciální péči minuléh stletí není schpen svým uživatelům zaručit naplnění jejich bčanských a lidských práv a práva na jejich sebeurčení tedy rzhdvání sbě, a ani je v tmt hledu pdprvat. Tak vzniká napětí mezi pstavením lidí s pstižením, které mají splečensky přiznané, a způsbem, jakým je jejich pdpra realizvána. Deinstitucinalizace sciálních služeb znamená změnu (transfrmaci) institucinální (ústavní) péče v péči kmunitní. Je t změna, která usiluje t, aby i uživatelé sciálních služeb žili ve svém dmvě a živtem pdle své vlastní vlby tak, jak je t ve většinvé splečnsti běžné. Pr zadavatele sciálních služeb je deinstitucinalizace úspěšně završena, když mají bčané přístup ke službám, které reagují na jejich ptřeby a jsu pskytvány za dstupnu cenu v místě a čase, kdy je bčan ptřebuje. Deinstitucinalizace prběhla úspěšně, když zadavatel plánuje, vytváří pdmínky a pdpruje rzvj zdrjů v kmunitě tak, aby sciální služby uživatele neizlvaly a nenahrazvaly jiné dstupné mžnsti pdpry; a když neprvzuje žádná ústavní zařízení. Pdpra pskytvaná v kmunitě vytváří lepší předpklady pr uplatňvání práv člvěka, jejich chranu a naplňvání, než je tmu v ústavním prstředí. Individuálně pskytvaná pdpra a péče v běžném prstředí vytváří méně příležitstí pr mezvání práv člvěka. 7 Mravskslezský kraj je prvním krajem, který systémvě zahájil prcesy veducí k deinstitucinalizaci a transfrmaci péče pr lidi se zdravtním pstižením na svém území. Principy deinstitucinalizace a transfrmace má zaktveny ve strategických materiálech, využívá jich při frmulaci dtačních titulů. Jedná se jedn z priritních témat kraje. Aktivně splupracuje i s statními subjekty v reginu, čehž je příkladem jak rganizační struktura krajskéh plánvání sciálních služeb, tak mžnst i jiných pskytvatelů než puze příspěvkvých rganizací kraje čerpat pdpru v rámci individuálních prjektů realizvaných krajem (prjekty zaměřené přím na transfrmaci sciálních služeb, pdpůrně na vzdělávání, práci s kvalitu služeb, plánvání rzvje sciálních služeb). V rámci svéh dluhletéh úsilí zrealizval Mravskslezský kraj řadu krků, jež vedly ke zvýšení kvality živta lidí s pstižením a které zahrnvaly jak transfrmační, tak i humanizační aktivity. Uvedenému dpvídá skutečnst, že ve všech příspěvkvých rganizacích zřizvaných Mravskslezským krajem, které byly vyhdnceny na základě analýzy pbytvých služeb v kraji jak ústavní, již prbíhá dříve zapčatý prces změny. Své zkušensti z prcesu transfrmace kraj a jeh zástupci sdílí s dalšími samsprávami a jinými aktéry, pdněcuje kmunikaci napříč resrty s cílem pdpřit myšlenky deinstitucinalizace a prmítnut je d praxe. Účelem následujících dpručení je pdpřit pkračvání transfrmace v Mravskslezském kraji tak, aby uživatelé sciálních služeb mhli žít běžným způsbem živta a v běžném prstředí. Dpručení prt směřují k naplnění tří základních cílů deinstitucinalizace: 1. zamezit institucinalizaci dalších lidí; 2. deinstitucinalizvat stávající sciální služby: zrušit ústavy; 3. zajistit dstupnst pdpry v kmunitě. Dpručení zárveň vycházejí z následujících dkumentů, které mhu kraji pskytnut další vdítka a pdpru při plánvání a realizaci transfrmace ústavní péče: Znaky a vdítka deinstitucinalizace; 7 S využitím Manuálu transfrmace ústavů (MPSV 2013) Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 13/23

14 Kritéria kmunitní sciální služby 8 ; Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012). Transfrmace ústavní péče představuje nárčný úkl, jehž realizace vlivňuje práva a kvalitu živta mnha uživatelů sciálních služeb. Pr jeh rzsah a nárčnst je třeba jej rzvrhnut v čase a zvlit pririty pr pstupné rušení ústavních zařízení a jejich nahrazvání pdpru v kmunitě. V následujících dpručeních prt vycházíme z těcht předpkladů: zastavit příjem nvých uživatelů d sciálních služeb je mžné kamžitě zabrání se tak vystavvání dalších lidí negativním vlivům ústavníh prstředí; sučasně s tím je třeba důsledně naplňvat pdpru služeb v kmunitě jak základní frmu pmci lidem, kteří jsu závislí na pmci druhé sby tt patření (níže je rzveden d knkrétních dpručení) je nezbytné převést z rviny prklamací d reálných krků (zejm. v blasti financvání sciálních služeb), přičemž uskutečnit je lze pět kamžitě; rušení existujících ústavních zařízení je třeba s hledem na zvládnutelnst prcesu rzlžit d časvéh bdbí, které pskytne prstr pr kvalitní přípravu a realizaci transfrmace, zárveň ale nebude zbytečně prdlužvat pbyt lidí v ústavním prstředí; na základě zkušenstí ze zahraniční a se sučasným průběhem transfrmace v ČR dhadujeme, že existující ústavní služby v Mravskslezském kraji je mžné transfrmvat d rku při transfrmaci ústavních pbytvých sciálních služeb dpručujeme začít těmi zařízeními (transfrmace - fáze 1), která mají dětské uživatele (s hledem na zajištění pdmínek pr jejich zdravý vývj) a následně těmi zařízeními, jejichž technický stav by v brzké dbě vyžadval investiční náklady (reknstrukce a přestavby), nebť není žáducí investvat d nevyhvujícíh ústavníh prstředí (a tím ještě prdlužvat jeh živtnst a dbu, p kteru d něh budu směřváni další lidé) Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 1) S hledem na ptřebu zajistit vhdné pdmínky pr zdravý vývj dětí a mezit dpady, které na ně má pbyt v ústavním prstředí, dpručujeme přednstně najít knkrétní řešení pr každé jedntlivé dítě, které využívá ústavní pbytvu službu v Mravskslezském kraji tak, aby se dstal z ústavu zpátky d rdiny, případně d vhdné kmunitní služby. 8 Manuál transfrmace ústavů (MPSV 2013) 9 Časvý hriznt byl stanven s hledem na pčet ústavních zařízení pskytující služby sciální péče pr sby se zdravtním pstižením v Mravskslezském kraji. Termíny stanveny s hledem na pčet ústavních zařízení v jedntlivých krajích: 10 rk 2025 pr kraje s pčtem d 25 ústavních zařízení v kraji; rk 2030 pr kraje s pčtem vyšším než 25 ústavních zařízení v kraji; rk 2035 pr kraje s pčtem vyšším než 50 ústavních zařízení v kraji. Kraj může zvlit také další kritéria pr nastavení pririt transfrmace. Pdrbněji k tmut tématu viz materiál Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji ( MPSV 2012). Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 14/23

15 Tabulka č. 1. Ústavní služby s dětskými uživateli Název zařízení Druh služby Pčet uživatelů Z th pčet dětí Benjamín, rganizace příspěvkvá Dmvy pr sby se zdravtním zařízením Čtyřlístek centrum pr sby se zdravtním pstižením Ostrava, příspěvkvá rganizace, Dmv Beruška Čtyřlístek centrum pr sby se zdravtním pstižením Ostrava, příspěvkvá rganizace, Dmv Barevný svět Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením Čtyřlístek centrum pr sby se zdravtním pstižením Ostrava, příspěvkvá rganizace, Stacinář Třebechvice Týdenní stacinář 24 3 Náš svět, příspěvkvá rganizace Dmv se zvláštním režimem 29 1 Sagap, příspěvkvá rganizace Sírius, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dále dpručujeme Mravskslezskému kraji dknčit, v suladu se schválenými transfrmačními plány, úplnu transfrmaci zařízení zapjených v prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb: Harmnie, p.., Marianum, p.., Zámek Nvá Hrka, p.. Zámek Dlní Živtice, p.. S hledem na hspdárné nakládání s veřejnými prstředky dpručujeme Mravskslezskému kraji: neinvestvat d budv ústavů žádné prstředky, s výjimku výdajů na řešení havarijních situací. Investice nezbytné k řešení havarijních situací zajišťvat tak, aby neprdlužvaly dbu pbytu lidí v ústavu (zejm. aby nebsahvaly závazek udržitelnsti investic); zajistit transfrmaci zařízení, která se nacházejí ve špatném technickém neb havarijním stavu (míst investvání d bjektů, které dprují ptřebám lidí a pžadavkům na kvalitu sciálních služeb investvat d rzvje pdpry v kmunitě) Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 15/23

16 Tabulka č. 2. Ústavní služby ve vztahu k technickému stavu bjektů vyžadující rzsáhlé pravy Název zařízení Druh služby Stav bjektu Benjamín, příspěvkvá rganizace Dmv Jistty, příspěvkvá rganizace Harmnie, příspěvkvá rganizace Charita Frýdek-Místek, Oáza pkje pr psychicky nemcné Marianum, příspěvkvá rganizace Dmvy pr sby se zdravtním zařízením Dmv se zvláštním režimem (na ul. Slezská, Bhumín) Dmvy pr sby se zdravtním zařízením (Za Drahu, Krnv) Dmv se zvláštním režimem Dmvy pr sby se zdravtním zařízením (Rseveltva ul. Opava) vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Náš Svět, příspěvkvá rganizace Sagap, příspěvkvá rganizace Sírius, příspěvkvá rganizace Sciální služby města Orlvá, příspěvkvá rganizace Zámek Dlní Živtice, příspěvkvá rganizace Zámek Nvá Hrka, příspěvkvá rganizace Dmvy pr sby se zdravtním zařízením (ul. Lhrera, Frýdek- Místek) Dmvy pr sby se zdravtním zařízením Dmvy pr sby se zdravtním zařízením Chráněné bydlení Dmvy pr sby se zdravtním zařízením (Mravice) Dmvy pr sby se zdravtním zařízením vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce havarijní vyžaduje rzsáhlé reknstrukce 3.2 Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 2) Suběžně s transfrmací zařízení uvedených v kapitle 3.1 dpručujeme prvést tyt krky pr přípravu transfrmace statních ústavů: zajistit zrušení závazků udržitelnsti plynucích z pskytnutých investičních dtací. Dpručujeme zaměřit se na závazky, které jsu d rku 2018 a dále. S hledem na délku celéh prcesu transfrmace pbytvých sciálních služeb by nebyl efektivní zabývat se zrušením závazků udržitelnsti kratších než d rku Cestu ke zrušení závazků udržitelnsti je úprava smluvních pdmínek pskytnuté dtace, např. frmu ddatku. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 16/23

17 Tabulka č. 3. Ústavní služby ve vztahu k udržitelnsti investic nutné řešit udržitelnst Název zařízení Pčet uživatelů Stav bjektů Závazek udržitelnsti d rku Zdrj investice Fntána, příspěvkvá rganizace (DOZP Celní ul.) Harmnie, příspěvkvá rganizace (DOZP na Chářvské ul, Krnv) Marianum, příspěvkvá rganizace (CHB Deštná) Zámek Dlní Živtice, příspěvkvá rganizace 104 Nvě zreknstruvaný 60 Nvě vybudvaný 50 Nvě vybudvaný /zreknstruvaný 106 nvě zreknstruvaný 2019 Investiční prgram MPSV, ISPROFIN 2027 Investiční prgram MPSVISPROFIN 2024 Investiční tituly MPSV 2030 Investiční tituly MPSV Tabulka č. 4. Ústavní služby 11 ve vztahu k udržitelnsti investic udržitelnst není nutné řešit Název zařízení Benjamín, příspěvkvá rganizace Pčet uživatelů Stav bjektů 35 vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Závazek udržitelnsti d rku Plánvaná reknstrukce v rce 2013, udržitelnst d 2018 Zdrj investice Dtační tituly EU - ROP Dmv Jistty, příspěvkvá rganizace (DZR na ul. Slezská, Bhumín) Dmv Jistty, příspěvkvá rganizace (CH na ul. Kperníkva, Bhumín) Integrvaný sciální ústav Kmrní Lhtka, příspěvkvá rganizace 28 vyžaduje rzsáhlé reknstrukce 6 Nvě vybudvaný /zreknstruvaný 30 Nvě zreknstruvaný 2017 Dtační tituly EU - ROP 2016 Dtační tituly EU - ROP 2017 Dtační tituly EU Náš Svět, příspěvkvá rganizace (DOZP ul. 38 vyžaduje rzsáhlé Realizace reknstrukce, Dtační tituly EU - ROP 11 Služby s nižší kapacitu než 19 zhdnceny jak ústavní, nebť se nachází v areálu s dalšími sciálními službami. Viz kapitla 2.1 tht materiálu. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 17/23

18 Lhrera, Frýdek-Místek) reknstrukce udržitelnst d 2018 Sírius, příspěvkvá rganizace 32 vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Realizace reknstrukce v rce 2013, Dtační tituly EU - ROP udržitelnst d 2018 Zámek Dlní Živtice, příspěvkvá rganizace (DOZP Mravice) 20 havarijní Realizace reknstrukce, udržitelnst d 2017 Dtační tituly EU - ROP Zpracvat plán transfrmace všech zbývajících zařízení (viz kapitla 3.3) tak, aby v těcht ústavních službách d rku 2035 nežili žádní lidé. 3.3 Rzvj sciálních služeb v Mravskslezském kraji V blasti rzvje sciálních služeb dpručujeme Mravskslezskému kraji: vytvřit plán rzvje sciálních služeb, který bude bsahvat knkrétní cíle transfrmace ústavní péče v péči kmunitní: 12 přednstně je řešena situace dětí umístěných v ústavních službách (viz tabulka č. 1). definvané cíle deinstitucinalizace jsu specifické, měřitelné, adekvátní, realistické a termínvané, výsledky jsu veřejné a pravidelně zveřejňvané. strategie deinstitucinalizace nezahrnuje jak jedn z patření změnu druhu pskytvané služby, směřuje výhradně ke změně pdmínek pr živt uživatelů. Zárveň je definván, že půvdní bjekty nebudu využívány pr jiné pbytvé sciální služby. strategie směřuje ke zrušení ústavních služeb bez hledu na věk neb míru pstižení. při stanvení plánu transfrmace a při zajišťvání rzvje sciálních služeb respektvat skutečné ptřeby místní kmunity. Sučasnu kumulvanu kapacitu pbytvých služeb v některých blastech přesměrvat d blastí, které nejsu ptřebnými službami vybaveny. Vyská kumulace pbytvých (a zárveň ústavních) sciálních služeb pr lidi s pstižením se týká především blastí: Opavska, kde vzniká také síť kmunitních služeb transfrmací Mariana, p.. a Zámku Dlní Živtice, p.. a dalších zařízení; Ostravska. 12 Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012) Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 18/23

19 ve stávajících ústavních službách prvést vyhdncení nezbytné míry pdpry 13 u všech uživatelů ústavních služeb, které bude služit jak pdklad pr stanvení pstupu deinstitucinalizace a zhdncení stavu ptřebnsti sciálních služeb. při plánvání služeb zmapvat ptřeby pečujících sb a naplánvat jejich pdpru s cílem zachvání živta lidí se zdravtním pstižením v kmunitě. Učinit z sb pečujících své blízké v dmácnsti (kmunitě) jednu z klíčvých skupin v rámci kmunitníh plánvání již na úrvni bcí, případně i na úrvni kraje. řešit ptřeby bydlení lidí se zdravtním pstižením přirzenými frmami bydlení nejen výstavbu a investicemi, ale nadále využívat byty, prnájmy. aktivně zapjit zástupce Mravskslezskéh kraje d kmunitníh plánvání na úrvni bcí tak, aby byl v suladu s deinstitucinalizací sciálních služeb. při nastavvání transfrmace knkrétníh zařízení dbát na specifika různých cílvých skupin, viz dpručení pracvních skupin Organizační zajištění deinstitucinalizace na úrvni Mravskslezskéh kraje V blasti rganizačníh zajištění deinstitucinalizace dpručujeme Mravskslezskému kraji: psuzvat veškeré plitiky a činnst kraje z phledu deinstitucinalizace plán rzvje, plány začleňvání, plitiku šklství, zdravtnictví, dpravy a využívat mžnsti připmínkvání právních nrem v suladu s principy deinstitucinalizace. 13 Psuzvání míry nezbytné pdpry uživatelů (MPSV 2013) 14 Dpručení pracvních skupin: Specifické ptřeby lidí s duševním nemcněním, Specifické ptřeby pr lidi s tělesným pstižením, Specifické ptřeby pr lidi se zrakvým a duálním pstižením, Oblasti sciálníh začlenění a jejich vazba na služby pr lidi s ptížemi v učení, Ptřeby dětí s pstižením (MPSV 2013) Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 19/23

20 všechny aktivity kraje směřvat k naplňvání cíle deinstitucinalizace: zajistit metdicku pdpru v zařízeních pskytujících pbytvé sciální služby ústavníh typu, metdické vedení v bcích, vzdělávání, knzultace při tvrbě kmunitníh plánu tak, aby byly naplňvány cíle deinstitucinalizace, upravit zřizvací listiny rganizací zřizvaných Mravskslezským krajem tak, aby byly v suladu s principy deinstitucinalizace, v rámci vedení ředitelů příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby jim stanvit následující úkly: vypracvat rzvjvé plány rganizací, v jejich rámci pdprvat rzvj kmunitních služeb, zajistit vzdělávání pracvníků zřizvaných rganizací v suladu s deinstitucinalizací, pravidelně hdntit činnst ředitelů příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby, zda je v suladu s principy deinstitucinalizace, při vypisvání výběrvéh řízení na pzici ředitele příspěvkvé rganizace pskytující sciální služby stanvit pvinnst předlžit kncepci rzvje zařízení v suladu s principy deinstitucinalizace. zajistit účast pracvníků krajskéh úřadu na inspekcích pskytvání sciálních služeb: hlavním cílem bude sledvat, zda sciální služby přispívají k začlenění uživatelů d běžnéh živta. zajistit meziresrtní splupráci při plánvání sciálních služeb (dbr dpravy, dbr šklství integrace dětí s pstižením d škl, návaznst týdenníh stacináře na speciální šklu, ad.). 3.5 Financvání sciálních služeb (kraj jak zadavatel sciálních služeb) V blasti financvání sciálních služeb dpručujeme: Krajskému úřadu Mravskslezskéh kraje navrhvat takvé přerzdělení státních finančních prstředků, které pdpruje rzvj kmunitních služeb a je v suladu s cíli deinstitucinalizace (týká se zejm. předkládání suhrnné žádsti Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje k pskytnutí dtace MPSV ze státníh rzpčtu pr právnické a fyzické sby, které pskytují sciální služby v reginu). Mravskslezskému kraji zajistit, že stávající finanční tky jducí d ústavních zařízení budu v průběhu transfrmace přesměrvány na nvě vytvářené kmunitní služby. Mravskslezskému kraji upravit pdmínky krajských dtačních prgramů pdprujících pskytvání sciálních služeb tak, aby byly v suladu s principy deinstitucinalizace, zejm.: stanvit pvinnst pstupvat v suladu s deinstitucinalizací; stanvit pvinnst účastnit se na kmunitním plánvání všem zřizvaným rganizacím a statním službám, které pdpruje v dtačním řízení; vyžadvat zpracvání rzvjvéh plánu služeb v suladu s deinstitucinalizací. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 20/23

21 3.6 Právní úprava v blasti sciálních služeb Mravskslezskému kraji dpručujeme v rámci jeh zákndárné iniciativy předkládat takvé úpravy zákna sciálních službách, které zamezí další institucinalizaci lidí: zejm. mezit pčet sb v jednm areálu pbytvé sciální služby nejvýše na 12 a znemžnit kumulaci více bjektů spjených s pskytváním sciální služby v jednm místě. Krajskému úřadu Mravskslezskéh kraje dpručujeme nadále aplikvat chranu práv lidí s pstižením při registraci pbytvých sciálních služeb tím, že nebude registrvat sciální služby, které nezajišťují dstatečné pdmínky pr důstjný a kvalitní živt uživatelů. 3.7 Metdické vedení pskytvatelů sciálních služeb a zapjení dalších aktérů V tét blasti dpručujeme: definvat kmpetence a dpvědnst pvěřených pracvníků krajskéh úřadu a ředitelů zařízení za prblematiku deinstitucinalizace a transfrmace v Mravskslezském kraji. stanvit krdinátra pvěřenéh řízením transfrmace sciálních služeb. prstřednictvím pracvníků krajskéh úřadu prvádět metdické návštěvy zaměřené na kvalitu pskytvaných služeb a ddržvání a chranu práv uživatelů ve zřizvaných rganizacích a ve všech službách, na jejichž prvz Mravskslezský kraj přispívá. Vyžadvat nápravu nedstatků zjištěných při metdických návštěvách. d hdncení kvality sciální služby zapjit uživatele sciálních služeb v rli hdntitelů, výsledky hdncení zveřejňvat. Dále Mravskslezskému kraji dpručujeme stanvit příspěvkvým rganizacím kraje pvinnsti a u statních pskytvatelů sciálních služeb pdpřit: zpracvání rzvjvých plánů služeb v suladu s principy deinstitucinalizace, u zřizvaných rganizací je každrčně kntrluje. U statních pskytvatelů tut skutečnst zhlednit při dtačním řízení. snížení kapacity služby, včetně prvedení příslušné změny v registru služeb, v kamžiku snížení pčtu uživatelů ústavní služby. U statních pskytvatelů tut skutečnst zhlednit při dtačním řízení. infrmvání zájemce službu dstupných službách v přirzeném prstředí a dpadech ústavnsti na jedntlivce. v rámci jednání se zájemcem službu řešit situaci žadatele i s dalšími aktéry (bec, pskytvatelé ) tak, aby byly nejdříve čerpány mžnsti pdpry v přirzeném prstředí, řešení frmu pbytvé služby by měl být až t pslední. Tut skutečnst bude mít pskytvatel sciální služby písemně zaznamenanu. účast na kmunitním plánvání v lkalitách, kde sciální služba půsbí. Tut skutečnst dpručujeme Mravskslezskému kraji jak zadavateli sciálních služeb v kraji zhlednit v dtačním řízení. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 21/23

22 3.8 Oblast kmunikace V blasti kmunikace Mravskslezskému kraji dpručujeme: zajišťvat kmunikaci s veřejnstí zveřejňvat infrmace důvdech transfrmace sciálních služeb, tm, jak a d kdy se uskuteční. Klíčvé infrmace by měly být předávány srzumitelnu frmu ve zjedndušeném čtení (rzhdnutí transfrmaci, část plánu rzvje). pdprvat kmunikaci s dbrnu veřejnstí a tevírat témata suvisející s deinstitucinalizací, realizvat diskuzní fóra, wrkshpy a semináře, kde jsu tat témata tevírána. psilvat kmunikaci mezi rezrty, kterých se deinstitucinalizace týká (šklství, zdravtnictví ). Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 22/23

23 4. Závěr Věříme, že dpručení pmhu k tmu, aby lidé se zdravtním pstižením v Mravskslezském kraji mhli žít běžným živtem v kmunitě. Věříme, že předkládaná dpručení vytvří v Mravskslezském kraji příležitsti k tmu, aby se nejen lidé se zdravtním pstižením, ale v buducnu i jiní bčané, kteří budu ptřebvat pdpru z důvdu stáří, nemci aj., mhli navracet d splečnsti a zejména pak zůstávat sučástí kmunity. A t takvé, která bude připravena na uvedené sužití nejen z hlediska vybavensti reginu sítí ptřebných služeb a frem pdpry, ale zejména z hlediska vnímání lidí s pstižením jak své sučásti, respektvaných partnerů. Na závěr bychm rádi pděkvali představitelům Mravskslezskéh kraje a pracvníkům krajskéh úřadu za práci, kteru dvádějí pr začlenění uživatelů sciálních služeb d běžnéh živta splečnsti. Věříme, že jim dpručení pmhu v tét práci pkračvat a zajistit lepší sciální služby bčanům v Mravskslezském kraji.. Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 23/23

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Pardubickému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb, 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Olmuckému kraji k transfrmaci

Více

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Plzeňskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Kraji Vysčina k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Králvéhradeckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb 3P Cnsulting, s. r.. Římská 12 120 00 Praha 2 Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Deinstitucionalizace a plánování sociálních služeb v kraji

Deinstitucionalizace a plánování sociálních služeb v kraji , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji Příručka pr začlenění transfrmace

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více