Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní"

Transkript

1 , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, Praha 2 telefn: (+420) web: Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita Ministerstv práce a sciálních věcí ČR kmplexní transfrmační plány na úrvni krajů

2 Obsah 1. Úvd Sučasný stav ústavní péče a její transfrmace Pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením v Libereckém kraji: ústavní a neústavní...4 Shrnutí hlavních výsledků analýzy ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením v Libereckém kraji...4 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením...5 Dmvy se zvláštním režimem...5 Chráněné bydlení...6 Týdenní stacináře...6 Finanční prstředky pskytnuté Libereckým krajem na prvz sciálních služeb...7 Nvé ústavní služby Zhdncení stavu transfrmace ústavní péče v péči kmunitní Dpručení k transfrmaci ústavní péče Transfrmace ústavních zařízení (fáze 1) Transfrmace ústavních zařízení (fáze 2) Rzvj sciálních služeb v Libereckém kraji Organizační zajištění deinstitucinalizace na úrvni Libereckéh kraje Financvání sciálních služeb (kraj jak zadavatel sciálních služeb) Právní úprava v blasti sciálních služeb Metdické vedení pskytvatelů sciálních služeb a zapjení dalších aktérů Oblast kmunikace Závěr Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 2/18

3 1. Úvd Dpručení kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní navazují na dsavadní práci, kteru v transfrmaci Liberecký kraj vyknal, a přinášejí pdněty pr t, jak v ní pkračvat. Jejich účelem je pdpřit kraj jakžt zadavatele sciálních služeb v tm, aby uskutečnil nezbytnu změnu směrem d ústavních služeb k pdpře zajišťvané v běžném prstředí. Účelem dpručení je, aby uživatelé sciálních služeb mhli žít běžným způsbem živta a v běžném prstředí. Dpručení vycházejí ze zkušenstí s transfrmací ústavní péče, učiněných zejm. v individuálním prjektu dbru sciálních služeb a sciální práce MPSV Pdpra transfrmace sciálních služeb financvaném z Evrpskéh sciálníh fndu prstřednictvím Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále jen OP LZZ) a státníh rzpčtu ČR. V datvé části dpručení staví na analýze ústavních sciálních služeb v Libereckém kraji. Odrážejí zkušensti pracvníků Nárdníh centra pdpry transfrmace sciálních služeb. Jsu tvřena v suladu se Znaky a vdítky deinstitucinalizace. 1 Dpručení jsu určena: zástupcům samsprávy Libereckéh kraje, kterým pmhu při nastavení strategie v sciální blasti a při zajištění kvalitních a dstupných služeb, které dpvídají skutečným ptřebám bčanů kraje; pracvníkům Krajskéh úřadu Libereckéh kraje, kterým pmhu při zajištění jedntlivých agend zejm. v sciální blasti a při výknu jejich prfese v suladu s pznáním nejlepší dstupné praxe v sciální blasti a s chranu práv a zájmů lidí využívajících sciální služby. Dpručení využije rvněž Ministerstv práce a sciálních věcí při nastavení strategie deinstitucinalizace. Dpručení lze využít také při plánvání kmunitních služeb menších samsprávných celků, Sučasně mhu být prspěšná také (dbrné) veřejnsti, aby se mhla pdílet na deinstitucinalizaci sciálních služeb v Libereckém kraji a sledvat krky, které v tét blasti kraj dělá. 1 Dtt neb přístupné z: Detail&p1=OID_INT_6326&p2=ShwDcInf_BOOL_True&p3=RundPanel_BOOL_True&acde= Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 3/18

4 2. Sučasný stav ústavní péče a její transfrmace 2.1 Pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením v Libereckém kraji 2 : ústavní a neústavní Rzdělení pbytvých sciálních služeb na ústavní a neústavní vychází z materiálu Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Libereckém kraji, ve kterém byly pdrbně analyzvány pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením. Pr tyt účely byly stanveny indikátry určující ústavní služby. Za ústavní je značena sciální služba (neb její část), která má registrvaný jeden z následujících druhů služby: dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, týdenní stacináře, chráněné bydlení a jestliže sučasně splňuje alespň jednu z následujících pdmínek: v jedné budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) rvna neb je vyšší než hdnta 19 (tj. v jednm místě pskytvání); kapacita je nižší než pdle pdmínky první, ale služba je pskytvána v budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) s další pbytvu neb ambulantní sciální službu a splečná kapacita v budvě/areálu (neb v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek. Pdrbnsti k metdice naleznete v materiálu Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Libereckém kraji (MPSV 2013). Shrnutí hlavních výsledků analýzy ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením v Libereckém kraji V Libereckém kraji byl k celkem 34 služeb (dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacináře) se suhrnnu kapacitu 918 lůžek. Z th byla značena kapacita: 118 lůžek jak neústavní v rámci míst pskytvání, tj. 12,9 % kapacity, 800 lůžek jak ústavní, tj. 87,1 % z celkvé kapacity. Materiál je zaměřen puze výše uvedené služby sciální péče, jejichž cílvu skupinu jsu sby se zdravtním pstižením, vylučeny byly služby pr seniry a sby závislé na návykvých látkách. Z tht důvdu se materiál dále zabývá puze 23 službami se suhrnnu kapacitu 541 lůžek. Z tét kapacity byl značen: 118 lůžek jak neústavní v rámci míst pskytvání, tj. 21,8 % z celkvé kapacity, 423 lůžek jak ústavní, tj. 78,2 % z celkvé kapacity 3. 2 Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Libereckém kraji (MPSV 2013) 3 Kapacity jedntlivých míst pskytvání ústavních služeb (a některé další údaje) jsu pčítány pměrem z celku. T v některých případech může vést k tmu, že se údaje pčtu sb, pracvníků apd. nevyskytují jak celá čísla. Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 4/18

5 V ústavních službách/místech pskytvání žil k : 412 uživatelů, z th 62 dětí. Výdaje na prvz těcht služeb byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Pracval zde celkem 406 pracvníků v přímé péči (293,8 úvazků) a 238 statních pracvníků (108,1 úvazků) 4. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic nebyl zjištěn v žádné z těcht služeb. Dmvy pr sby se zdravtním pstižením V Libereckém kraji je celkem 13 služeb dmvy pr sby se zdravtním pstižením s kapacitu 338 lůžek. Jak neústavní byly vyhdnceny 2 služby s kapacitu 21 lůžek. Ústavních je 11 služeb s kapacitu 317 lůžek. Tyt služby jsu pskytvány na 12 místech. Z nich jedn byl vyhdncen jak neústavní (kapacita 12 lůžek). V kraji je tak 11 míst pskytvání ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením s celkvu kapacitu 305 lůžek. V těcht službách žil k : celkem 307 uživatelů, 5 z th 30 dětí. Pracval zde celkem 318 pracvníků v přímé péči (237,69 úvazků) a 192 statních pracvníků (91,71 úvazků). Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d Kč d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč a měsíční Kč. D sledvaných zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic nebyl zjištěn u žádné z těcht služeb. Dmvy se zvláštním režimem V Libereckém kraji byl k registrván 11 služeb dmvy se zvláštním režimem s celkvu kapacitu 377 lůžek. Všechny uvedené služby byly vyhdnceny jak ústavní. Těcht 11 ústavních služeb je pskytván na 11 různých místech (budvách/bjektech). Všech 11 ústavních služeb je určen primárně senirům, prt se nadále tent materiál těmit službami nezabývá. 4 Vyský rzdíl mezi pčtem pracvníků a úvazků může být způsben jednak rzdělením výknu činnsti pracvníků mezi jedntlivými službami pskytvanými pskytvatelem neb v návaznsti na kumulaci pzic u jednh zaměstnance (jeden pracvníků v rámci části úvazku může pracvat na funkci údržbáře, správce a pracvníka v kuchyňském prvzu). 5 Pčet uživatelů mírně převyšuje celkvu kapacitu k T může být způsben chybu ve zdrjvých datech, neb zapčítáváním různých uživatelů, kteří se ve službě střídají v průběhu rku (více sb pstupně využije jedn lůžk). Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 5/18

6 Chráněné bydlení V Libereckém byl k pskytván celkem 6 služeb chráněné bydlení s kapacitu 121 lůžek. Z th 3 služby (kapacita 52 lůžek) jsu neústavní a 3 služby ústavní (celkvá kapacita 69 lůžek). V rámci míst pskytvání těcht 3 ústavních služeb byl 24 lůžek vyhdncen jak neústavní a 45 jak ústavní. V ústavních místech pskytvání žil k : celkem 35 uživatelů, z th nebyl žádné dítě. 6 Pracval zde 16 pracvníků v přímé péči v rámci 14,92 úvazku a statních pracvníků 9 v rámci 2,80 úvazku. 7 Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d d Kč. Průměrné rční náklady na lůžk v rce 2011 činily Kč, tj Kč měsíčně. Od rku 2007 nebyly zjištěny investice d těcht zařízení. Od rku 2007 nebyly zjištěny investice d těcht zařízení. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic nebyl zjištěn v žádné z těcht služeb. Týdenní stacináře V Libereckém kraji byly k pskytvány celkem 4 služby týdenní stacináře s celkvu kapacitu 82 lůžek. Z th 1 služba s kapacitu 9 lůžek byla vyhdncena jak neústavní a 3 služby s kapacitu 73 lůžek byly zhdnceny jak ústavní. V těcht službách žil k : 70 uživatelů, z th byl 32 dětí. Pracval zde 73 pracvníků v přímé péči na 41,18 úvazku a pracvníků statních 37 na 13,57 úvazku. Náklady na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D sledvaných zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic nebyl zjištěn v žádné z těcht služeb. 6 U pskytvatele FOKUS data nejsu známa. 7 Vyský rzdíl mezi pčtem pracvníků a úvazků může být způsben jednak rzdělením výknu činnsti pracvníků mezi jedntlivými službami pskytvanými pskytvatelem, jednak návaznstí na kumulaci pzic u jednh zaměstnance (jeden pracvník v rámci části úvazku může pracvat na funkci údržbáře, správce a pracvníka v kuchyňském prvzu). Rzdíly mhu být také způsbené umělým dělením pracvních úvazků pracvníků pr účely žádsti dtace ze státníh rzpčtu. Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 6/18

7 Finanční prstředky pskytnuté Libereckým krajem na prvz sciálních služeb Liberecký kraj pskytuje peníze na prvz sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením jednak frmu dtačníh grantvéh prgramu, jednak jak příspěvek zřizvatele. Příspěvek zřizvatele směřuje převážně d ústavních služeb. Dalšími zdrji financvání pbytvých sciálních služeb jsu příjmy d klientů, dtace d státu (přímé dtace z MPSV a dtace pskytnuté krajským úřadem na základě rzhdnutí MPSV), příjmy z vlastní činnsti, příjmy d zdravtních pjišťven, statní příjmy, případně přijaté dary (d právnických a fyzických sb). 8 Grantvý fnd Libereckéh kraje 9 pdpruje převážně pskytvání kmunitních služeb prstřednictvím Grantvéh prgramu č. 9 Prgram pdpry na pskytvání sciálních služeb. Tent dtační prgram není určen příspěvkvým rganizacím zřizvaným Libereckým krajem a je zaměřen mim jiné na pdpru terénních a ambulantních služeb pr sby se zdravtním pstižením. Dále Liberecký kraj realizuje z OP LZZ prjekt Rzšíření nástrjů pr pdpru systému plánvání sciálních služeb v Libereckém kraji zaměřený na kvalitní zpracvání Střednědbéh plánu rzvje sciálních služeb v Libereckém kraji pr bdbí díky pdpře splupráce s územím kraje a datvému psílení prcesů. Prjekt je realizván d 1. října 2011 d 30. září Nvé ústavní služby Od rku 2009 vznikly v Libereckém kraji 2 pbytvé sciální služby ústavníh charakteru. Jedná se dmvy pr sby se zdravtním pstižením, jejichž splečným pskytvatelem je Jedličkův ústav. Cílvu skupinu první služby jsu děti d 3 let s kmbinvaným neb tělesným pstižením, cílvu skupinu druhé služby jsu dspělí d 19 d 64 let věku s kmbinvaným neb tělesným pstižením. 8 Pdrbnsti viz Ústavní sciální služby pr sby s pstižením v Libereckém kraji (MPSV 2013) 9 Více infrmací na: Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 7/18

8 2.2 Zhdncení stavu transfrmace ústavní péče v péči kmunitní Přehled silných a slabých stránek Libereckéh kraje s hledem na transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní (SWOT analýza). Silné stránky Slabé stránky Liberecký kraj: - má zpracvány a schváleny strategické dkumenty, které zahrnují aktivity na pdpru transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních služeb: Strategie rzvje Libereckéh kraje , Prgram rzvje Libereckéh kraje a Střednědbý plán rzvje sciálních služeb Libereckéh kraje (deklaruje ptřebu transfrmace sedmi pbytvých zařízení sciálních služeb pr cílvu skupinu sb se zdravtním pstižením); - činí krky k naplňvání strategických cílů zaměřených na transfrmaci sciálních služeb; - je zapjen d prjektu MPSV Pdpra transfrmace sciálních služeb ; - intenzivně pdpruje transfrmaci zapjených příspěvkvých rganizací Dmv pr sby se zdravtním pstižením Mařenice, Dmv Sluneční dvůr a Dmv a Centrum denních služeb Jablnec nad Nisu; - pdpruje čerpání investičních prstředků z Integrvanéh peračníh prgramu a je chten financvat neuznatelné náklady spjené s realizací těcht prjektů; - má zkušensti s realizací individuálních prjektů na pdpru sciálních služeb (Prjekt IP1 - Služby sciální prevence v Libereckém kraji je zaměřen na pskytvání a rzvj vybraných druhů sciálních služeb, především služeb sciální prevence (prjekt uknčen ), Prjekt IP2 Pdpra střednědbéh plánvání a rzvje kvality sítě sciálních služeb v Libereckém kraji, se zaměřval na ucelené pjetí psilvání pdpry sciálníh začleňvání sciálně vylučených sb (prjekt uknčen ) a Prjekt IP3 - Rzšíření nástrjů pr pdpru systému plánvání sciálních služeb v Libereckém kraji bdbí realizace 10/ /2013); - klade důraz na pdpru bcí při plánvání kmunitních služeb; - v rámci grantvéh prgramu G9 Prgram pdpry na pskytvání sciálních služeb pdpruje také terénní a ambulantní služby pr sby se zdravtním pstižením; - zajišťuje na úrvni dbru sciálních věcí krajskéh úřadu transfrmaci pvěřeným pracvníkem; - veřejně pdpruje transfrmaci a deinstitucinalizaci; Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 8/18 Liberecký kraj: - má 78 % kapacity pbytvých sciálních služeb pr lidi se zdravtním pstižením ústavníh typu; - má v ústavních pbytvých službách s 24 hdinvu péčí (dmvy pr sby se zdravtním pstižením a týdenní stacináře) umístěn 117 lidí (31 %) s přiznaným I. neb II. stupněm příspěvku na péči neb bez přiznanéh příspěvku na péči; - má v ústavních službách 62 dětí d 18 let; (Dmv Raspenava 17 dětí, Jedličkův ústav 27 dětí, Dětské centrum Jilemnice 10 dětí, Služby sciální péče Tereza 8 dětí); - nemá strategii zajištění péče pr děti se zdravtním pstižením využívající pbytvé sciální služby; - nemá zpracvanu kncepci transfrmace pbytvých sciálních služeb; - nemá zpracvanu kmplexní strategii transfrmace pbytvých služeb v kraji (plánvání, řízení prcesu, analýzy, vnitřní kmunikace apd.); - jak zadavatel sciálních služeb preferuje eknmická hlediska před naplňváním lidských práv uživatelů; - nedstatečně pdpruje infrmvanst laické a dbrné veřejnsti prcesu transfrmace a deinstitucinalizace; - nedstatečně mapuje ptřeby cílvé skupiny pečujících sb v rámci kmunitníh plánvání a tut skupinu cíleně nepdpruje; - nemtivuje zřizvané rganizace k tvrbě rzvjvých plánů v suladu s principy transfrmace a deinstitucinalizace; - sleduje finanční únsnst prcesu transfrmace a rzvje kmunitních služeb a neřeší efektivitu a účelnst využití finančních prstředků v sučasných ústavních službách; - nedstatečně pdpruje zaměstnávání lidí se zdravtním pstižením v reginu; - vedle transfrmace zapjených zařízení pdpruje investice d bjektů pbytvých služeb ústavníh typu frmu reknstrukce; - nedstatečně metdicky vede zřizvané rganizace v suladu s principy transfrmace a deinstitucinalizace; - nemá pdpru pečujících sb zahrnutu v plánu služeb; - nevyvíjí aktivity na pdpru pečujících sb;

9 - zastavil příjem nvých uživatelů d transfrmujících se zařízení zapjených d prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb; - využil příležitst vzdělávat management rganizací pskytujících sciální služby v akreditvaném vzdělávacím prgramu Řízení transfrmace sciálních služeb realizvaném Nárdním centrem pdpry transfrmace sciálních služeb; - pdpruje vznik a rzvj kmunitních služeb schvalváním rzvjvých plánů zřizvaných rganizací v suladu s principy deinstitucinalizace. Příležitsti (vnější, existující) - hdntí finanční únsnst nvě budvaných služeb a ne finanční nákladvst stávajících ústavních služeb; - při rzhdvání transfrmaci (v rámci transfrmace) je hlavním hlediskem eknmická výhdnst a ne práva uživatelů; - nezapjuje uživatele sciálních služeb d hdncení kvality pskytvaných služeb v rli hdntitelů. Ohržení (vnější, existující) - Získání a šíření dbré praxe d pskytvatelů kmunitních sciálních služeb v kraji i v celé ČR. - Využití výstupů a metdik Nárdníh centra k dalšímu rzvji deinstitucinalizace v kraji. - Využití dbrníků k pdpře transfrmace napříč různými bry (řízení změny, risk management, architektura, PR). - Při registračním řízení neschvalvat změny veducí k navýšení kapacity stávajících ústavních zařízení, příp. veducích ke vzniku ústavních služeb. Využití zkušenstí z Mravskslezskéh kraje, který v rce 2012 zamítl změnu registrace sciální služby, která zvyšvala její kapacitu s dvláním na práva uživatelů a kvalitu jejich živta. - Pdpra sciálních služeb ústavníh typu při tvrbě rzvjvých plánů směřujících k transfrmaci a deinstitucinalizaci. - Využití jiných finančních zdrjů na pdpru transfrmace (např. využití zdrjů z OP LZZ - Výzva pr předkládání grantvých prjektů v rámci blasti pdpry 3.1 Pdpra prcesu transfrmace pbytvých sciálních služeb). - Zapjení cílvé skupiny pečujících sb d kmunitníh plánvání. - Pdpra pěstunských rdin pečujících děti se zdravtním pstižením. - Využití běžných a dstupných frem bydlení pr pskytvání služeb v kmunitě, například frmu prnájmu bytů. - Útlum neb absence dtačních titulů pdprujících kmunitní služby (nesystémvst). - Časvé mezení využití peněz z Evrpských fndů (například zánik některých služeb sciální prevence p uknčení evrpských dtací). - Odpr bčanů v některých lkalitách k přistěhvání lidí z ústavů (např. lkalita Zahrádky). - Odbrná veřejnst vnímá humanizaci sciálních služeb jak dstatečnu. - Nedstatečná reflexe témat deinstitucinalizace a transfrmace v přípravě dbrníků na vyšších dbrných šklách a vyských šklách. - Sučasná právní úprava umžňuje vznik ústavní služby. - Uživatelé s vysku míru nezbytné pdpry nejsu zapjeni d transfrmace pbytvých sciálních služeb. - Nedstatečné pkrytí služeb (nejen sciálních škly, internát) v kmunitě, které by umžnily lidem s pstižením žít v přirzeném prstředí. - Nedstatek dbrníků na prblematiku transfrmace v kraji. Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 9/18

10 3. Dpručení k transfrmaci ústavní péče Deinstitucinalizace je v sučasné splečenské situaci nutnu pdmínku pr naplnění úklů a cílů, které stjí před sciálními službami. Ústav jak instituce reprezentující sciální péči minuléh stletí není schpen svým uživatelům zaručit naplnění jejich bčanských a lidských práv a práva na jejich sebeurčení tedy rzhdvání sbě, a ani je v tmt hledu pdprvat. Tak vzniká napětí mezi pstavením lidí s pstižením, které mají splečensky přiznané, a způsbem, jakým je jejich pdpra realizvána. Deinstitucinalizace sciálních služeb znamená změnu (transfrmaci) institucinální (ústavní) péče v péči kmunitní. Je t změna, která usiluje t, aby i uživatelé sciálních služeb žili ve svém dmvě a živtem pdle své vlastní vlby tak, jak je t ve většinvé splečnsti běžné. Pr zadavatele sciálních služeb je deinstitucinalizace úspěšně završena, když mají bčané přístup ke službám, které reagují na jejich ptřeby a jsu pskytvány za dstupnu cenu v místě a čase, kdy je bčan ptřebuje. Deinstitucinalizace prběhla úspěšně, když zadavatel plánuje, vytváří pdmínky a pdpruje rzvj zdrjů v kmunitě tak, aby sciální služby uživatele neizlvaly a nenahrazvaly jiné dstupné mžnsti pdpry; a když neprvzuje žádná ústavní zařízení. Pdpra pskytvaná v kmunitě vytváří lepší předpklady pr uplatňvání práv člvěka, jejich chranu a naplňvání, než je tmu v ústavním prstředí. Individuálně pskytvaná pdpra a péče v běžném prstředí vytváří méně příležitstí pr mezvání práv člvěka. 10 Liberecký kraj má principy deinstitucinalizace a transfrmace zaktveny ve svých strategických dkumentech. Prstřednictvím individuálních prjektů se dluhdbě věnuje pdpře kmunitníh plánvání. Liberecký kraj se prblematiku transfrmace pbytvých služeb aktivně zabývá, d prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb jsu zapjena celkem tři jím zřizvaná zařízení. V kraji je vyjadřvána plitická pdpra transfrmaci a principům začlenění lidí se zdravtním pstižením d běžnéh živta. Představitelé samsprávy kraje i Krajskéh úřadu Libereckéh kraje vystupují aktivně na veřejných prjednáváních tématu, na kulatých stlech i na dbrných setkáních. V rámci Libereckéh kraje vznikl reginální transfrmační tým, který se intenzivně věnuje transfrmaci sciálních služeb na úrvni Libereckéh kraje. Členy týmu jsu nejen zástupci dtčených dbrů krajskéh úřadu, ale i ředitelé zařízení zapjených d prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb a zástupce samsprávy kraje. Kraj předlžil prjekty d Integrvanéh peračníh prgramu, které řeší transfrmaci zapjených zařízení frmu investic d kmunitních pbytvých služeb. Účelem následujících dpručení je pdpřit pkračvání transfrmace v Libereckém kraji tak, aby uživatelé sciálních služeb mhli žít běžným způsbem živta a v běžném prstředí. Dpručení prt směřují k naplnění tří základních cílů deinstitucinalizace: 1. zamezit institucinalizaci dalších lidí; 2. deinstitucinalizvat stávající sciální služby: zrušit ústavy; 3. zajistit dstupnst pdpry v kmunitě. Dpručení zárveň vycházejí z následujících dkumentů, které mhu kraji pskytnut další vdítka a pdpru při plánvání a realizaci transfrmace ústavní péče: Znaky a vdítka deinstitucinalizace; 10 S využitím Manuálu transfrmace ústavů (MPSV 2013) Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 10/18

11 Kritéria kmunitní sciální služby 11 ; Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012). Transfrmace ústavní péče představuje nárčný úkl, jehž realizace vlivňuje práva a kvalitu živta mnha uživatelů sciálních služeb. Pr jeh rzsah a nárčnst je třeba jej rzvrhnut v čase a zvlit pririty pr pstupné rušení ústavních zařízení a jejich nahrazvání pdpru v kmunitě. V následujících dpručeních prt vycházíme z těcht předpkladů: - zastavit příjem nvých uživatelů d sciálních služeb je mžné kamžitě zabrání se tak vystavvání dalších lidí negativním vlivům ústavníh prstředí; - sučasně s tím je třeba důsledně naplňvat pdpru služeb v kmunitě jak základní frmu pmci lidem, kteří jsu závislí na pmci druhé sby tt patření (níže je rzveden d knkrétních dpručení) je nezbytné převést z rviny prklamací d reálných krků (zejm. v blasti financvání sciálních služeb), přičemž uskutečnit je lze pět kamžitě; - rušení existujících ústavních zařízení je třeba s hledem na zvládnutelnst prcesu rzlžit d časvéh bdbí, které pskytne prstr pr kvalitní přípravu a realizaci transfrmace, zárveň ale nebude zbytečně prdlužvat pbyt lidí v ústavním prstředí; na základě zkušenstí ze zahraniční a se sučasným průběhem transfrmace v ČR dhadujeme, že existující ústavní služby v Libereckém kraji je mžné transfrmvat d rku při transfrmaci ústavních pbytvých sciálních služeb dpručujeme začít těmi zařízeními (transfrmace - fáze 1), která mají dětské uživatele (s hledem na zajištění pdmínek pr jejich zdravý vývj) a následně těmi zařízeními, jejichž technický stav by v brzké dbě vyžadval investiční náklady (reknstrukce a přestavby), nebť není žáducí investvat d nevyhvujícíh ústavníh prstředí (a tím ještě prdlužvat jeh živtnst a dbu, p kteru d něh budu směřváni další lidé) Transfrmace ústavních zařízení (fáze 1) S hledem na ptřebu zajistit vhdné pdmínky pr zdravý vývj dětí a mezit dpady, které na ně má pbyt v ústavním prstředí, dpručujeme přednstně najít knkrétní řešení pr každé jedntlivé dítě, které využívá ústavní pbytvu službu v Libereckém kraji tak, aby se dstal z ústavu zpátky d rdiny, případně d vhdné kmunitní služby. 11 Manuál transfrmace ústavů (MPSV 2013) 12 Časvý hriznt byl stanven s hledem na pčet ústavních zařízení pskytujících služby sciální péče pr sby se zdravtním pstižením v Libereckém kraji. Termíny stanveny s hledem na pčet ústavních zařízení v jedntlivých krajích: 13 rk 2025 pr kraje s pčtem d 25 ústavních zařízení v kraji; rk 2030 pr kraje s pčtem vyšším než 25 ústavních zařízení v kraji; rk 2035 pr kraje s pčtem vyšším než 50 ústavních zařízení v kraji. Kraj může zvlit také další kritéria pr nastavení pririt transfrmace. Pdrbněji k tmut tématu viz materiál Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012). Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 11/18

12 Tabulka č. 1. Ústavní služby 14 s dětskými uživateli Název zařízení Druh služby Pčet uživatelů Z th pčet dětí Dmv Raspenava, příspěvkvá rganizace Jedličkův ústav, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dům C Jedličkův ústav, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dům E Jedličkův ústav, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dům H Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Jedličkův ústav, příspěvkvá rganizace Týdenní stacinář Dům F Týdenní stacináře Dětské centrum Jilemnice Týdenní stacináře Služby sciální péče TEREZA, příspěvkvá rganizace Týdenní stacináře 29 8 Dále dpručujeme Libereckému kraji, dknčit transfrmaci zařízení zapjených v prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb v suladu se schválenými transfrmačními plány zařízení tak, aby v těcht nevyhvujících bjektech nežili žádní lidé a nebyla zde pskytvána žádná jiná pbytvá sciální služba. Jedná se zařízení: Dmv pr sby se zdravtním pstižením Mařenice, p.. Dmv Sluneční dvůr, p.. Dmv a Centrum denních služeb Jablnec nad Nisu. S hledem na hspdárné nakládání s veřejnými prstředky dpručujeme Libereckému kraji: neinvestvat d budv ústavů žádné prstředky, s výjimku výdajů na řešení havarijních situací. Investice nezbytné k řešení havarijních situací zajišťvat tak, aby neprdlužvaly dbu pbytu lidí v ústavu (zejm. aby nebsahvaly závazek udržitelnsti investic). zajistit transfrmaci zařízení, která se nacházejí ve špatném technickém stavu neb havarijním stavu (míst investvání d bjektů, které dprují ptřebám lidí a pžadavkům na kvalitu sciálních služeb investvat d rzvje pdpry v kmunitě): 14 Služby s nižší kapacitu než 19 zhdnceny jak ústavní, nebť se nachází v areálu s dalšími sciálními službami. Viz kapitla 2.1 tht materiálu. Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 12/18

13 Tabulka č. 2. Ústavní služby ve vztahu k technickému stavu bjektů vyžadující rzsáhlé pravy Název zařízení Druh služby Stav bjektu Služby sciální péče TEREZA, příspěvkvá rganizace Týdenní stacináře vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Dmv a centrum aktivity, příspěvkvá rganizace Dmv Raspenava, příspěvkvá rganizace Jedličkův ústav, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dům C Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Jedličkův ústav, příspěvkvá rganizace Dmv pr sby se zdravtním pstižením Dům B Dmvy pr sby se zdravtním pstižením vyžaduje rzsáhlé reknstrukce 3.2 Transfrmace ústavních zařízení (fáze 2) Suběžně s transfrmací zařízení uvedených v kapitle 3.1 dpručujeme Libereckému kraji prvést tyt krky pr přípravu transfrmace statních ústavů: zajistit, aby se plánvanými reknstrukcemi kraj nezavazval k nvým závazkům udržitelnsti plynucím z pskytnutých investičních dtací. zpracvat plán transfrmace všech zbývajících zařízení (viz kapitla 3.3) tak, aby v těcht ústavních službách d rku 2025 nežili žádní lidé. 3.3 Rzvj sciálních služeb v Libereckém kraji V blasti rzvje sciálních služeb dpručujeme Libereckému kraji: vytvřit plán rzvje sciálních služeb, který bude bsahvat knkrétní cíle transfrmace ústavní péče v péči kmunitní 15 : přednstně je řešena situace dětí umístěných v ústavních službách (viz tabulka č. 1). definvané cíle deinstitucinalizace jsu specifické, měřitelné, adekvátní, realistické a termínvané, výsledky jsu pravidelně zveřejňvány. d strategie deinstitucinalizace nezahrnvat jak jedn z patření změnu druhu pskytvané služby, strategie směřuje výhradně ke změně pdmínek pr živt uživatelů. Zárveň je ve strategii definván, že půvdní bjekty nejsu využívány pr jiné pbytvé sciální služby. strategie směřuje ke zrušení ústavních služeb bez hledu na věk neb míru pstižení. 15 Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012) Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 13/18

14 při stanvení plánu transfrmace a při zajišťvání rzvje sciálních služeb respektvat skutečné ptřeby místní kmunity. Kapacitu pbytvých služeb směrvat d blastí, které nejsu ptřebnými službami vybaveny. Vyšší kumulace pbytvých (a zárveň ústavních) sciálních služeb pr lidi s pstižením se týká především města Liberec a klí. Na pměrně velkém území kraje služby pr sby se zdravtním pstižením chybí neb jsu těžk dstupné. prvést ve stávajících ústavních službách vyhdncení nezbytné míry pdpry 16 u všech uživatelů ústavních služeb, které bude služit jak pdklad pr stanvení pstupu deinstitucinalizace a zhdncení stavu ptřebnsti sciálních služeb. zpracvat strategii transfrmace pbytvých sciálních služeb, která ppisuje rli jedntlivých zařízení ve způsbech zajištění služeb uživatelům. zpracvat rzvjvé plány příspěvkvých rganizací, které zahrnují rzvj služeb v kmunitě. při plánvání služeb zmapvat ptřeby pečujících sb a naplánvat jejich pdpru s cílem zachvání živta lidí se zdravtním pstižením v kmunitě. Učinit z sb pečujících své blízké v dmácnsti (kmunitě) jednu z klíčvých skupin v rámci kmunitníh plánvání již na úrvni bcí, případně i na úrvni kraje. řešit ptřeby bydlení lidí se zdravtním pstižením přirzenými frmami bydlení nejen výstavbu a investicemi, ale nadále využívat byty, prnájmy. zahájit kmunikaci s hlavním městem Prahu, které je zřizvatele zařízení Dmv Maxv, aby pskytvání sciálních služeb tht zařízení byl v suladu se strategií Libereckéh kraje a cíli deinstitucinalizace. 16 Psuzvání míry nezbytné pdpry uživatelů (MPSV 2013) Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 14/18

15 aktivně zapjit zástupce Libereckéh kraje d kmunitníh plánvání na úrvni bcí tak, aby byl v suladu s deinstitucinalizací sciálních služeb. při nastavvání transfrmace knkrétníh zařízení dbát na specifika různých cílvých skupin, viz dpručení pracvních skupin Organizační zajištění deinstitucinalizace na úrvni Libereckéh kraje V blasti rganizačníh zajištění deinstitucinalizace Libereckému kraji dpručujeme: psuzvat veškeré plitiky a činnst kraje z phledu deinstitucinalizace plán rzvje, plány začleňvání, plitiku šklství, zdravtnictví, dpravy, a využívat mžnsti připmínkvání právních nrem v suladu s principy deinstitucinalizace. všechny aktivity kraje směřvat k naplňvání cíle deinstitucinalizace: zajistit metdicku pdpru v zařízeních pskytujících pbytvé sciální služby ústavníh typu, metdické vedení v bcích, vzdělávání, knzultace při tvrbě kmunitníh plánu tak, aby byly naplňvány cíle deinstitucinalizace, upravit zřizvací listiny příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby tak, aby byly v suladu s principy deinstitucinalizace, v rámci vedení ředitelů příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby jim stanvit následující úkly: vypracvat rzvjvé plány rganizací, v jejich rámci pdprvat rzvj kmunitních služeb, zajistit vzdělávání pracvníků zřizvaných rganizací v suladu s deinstitucinalizací, pravidelně hdntit činnst ředitelů příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby v suladu s principy deinstitucinalizace, při vypisvání výběrvých řízení na pzici ředitele příspěvkvé rganizace pskytující sciální služby stanvit pvinnst předlžit kncepci rzvje zařízení v suladu s principy deinstitucinalizace. zajistit účast pracvníků krajskéh úřadu na inspekcích pskytvání sciálních služeb: hlavním cílem bude sledvat, zda sciální služby přispívají k začlenění uživatelů d běžnéh živta. zajistit meziresrtní splupráci při plánvání sciálních služeb (dbr dpravy, dbr šklství integrace dětí s pstižením d škl, návaznst týdenníh stacináře na speciální šklu, ad.). 3.5 Financvání sciálních služeb (kraj jak zadavatel sciálních služeb) V blasti financvání sciálních služeb dpručujeme: Krajskému úřadu Libereckéh kraje navrhvat takvé přerzdělení státních finančních prstředků, které pdpruje rzvj kmunitních služeb a je v suladu s cíli deinstitucinalizace (týká se zejm. předkládání suhrnné žádsti Krajskéh úřadu Libereckéh kraje k pskytnutí dtace MPSV ze státníh rzpčtu pr právnické a fyzické sby, které pskytují sciální služby v reginu). Libereckému kraji zajistit, že stávající finanční tky jducí d ústavních zařízení budu v průběhu transfrmace přesměrvány na nvě vytvářené kmunitní služby. 17 Dpručení pracvních skupin: Specifické ptřeby lidí s duševním nemcněním, Specifické ptřeby pr lidi s tělesným pstižením, Specifické ptřeby pr lidi se zrakvým a duálním pstižením, Oblasti sciálníh začlenění a jejich vazba na služby pr lidi s ptížemi v učení, Ptřeby dětí s pstižením (MPSV 2013) Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 15/18

16 Libereckému kraji upravit pdmínky krajských dtačních prgramů pdprujících pskytvání sciálních služeb tak, aby byly v suladu s principy deinstitucinalizace, zejm.: stanvit rganizacím, které kraj pdpruje v rámci dtačníh prgramu, pvinnst pstupvat v suladu s deinstitucinalizací; úpravu dtačních pdmínek zajistit pvinnst účastnit se na kmunitním plánvání všem zřizvaným rganizacím a statním službám, které pdpruje v dtačním řízení; úpravu dtačních pdmínek vyžadvat zpracvání rzvjvéh plánu služeb v suladu s deinstitucinalizací. Libereckému kraji vypracvat strategii rzvje kmunitních služeb ve vazbě na prcesy deinstitucinalizace jak pdklad pr využití fndů Evrpské unie. Libereckému kraji v příspěvku zřizvatele a při pskytvání dtací zhlednit prbíhající prcesy transfrmace a deinstitucinalizace v knkrétních zařízeních; Libereckému kraji v rámci investic d sciálních služeb: přehdntit plán investic d pbytvých zařízení sciálních služeb ve vazbě na transfrmační strategii a její efektivitu; směřvat investiční prstředky d rzvje kmunitních služeb; umžnit čerpání investičních prstředků pr kmunitní služby nejen zřizvaným rganizacím (např. splečná investice kraje a bcí d infrastruktury sciálních služeb). 3.6 Právní úprava v blasti sciálních služeb Libereckému kraji dpručujeme v rámci jeh zákndárné iniciativy předkládat takvé úpravy zákna sciálních službách, které zamezí další institucinalizaci lidí: zejm. mezit pčet sb v jednm areálu pbytvé sciální služby nejvýše na 12 a znemžnit kumulaci více bjektů spjených s pskytváním sciální služby v jednm místě. Krajskému úřadu Libereckéh kraje dpručujeme aplikvat chranu práv lidí s pstižením při registraci pbytvých sciálních služeb tím, že nebude registrvat sciální služby, které nezajišťují dstatečné pdmínky pr důstjný a kvalitní živt uživatelů (viz zkušensti z Mravskslezskéh kraje 18 ). 3.7 Metdické vedení pskytvatelů sciálních služeb a zapjení dalších aktérů V tét blasti dpručujeme: definvat kmpetence a dpvědnst pvěřených pracvníků krajskéh úřadu a ředitelů zařízení za prblematiku deinstitucinalizace a transfrmace v Libereckém kraji. stanvit krdinátra pvěřenéh řízením transfrmace sciálních služeb. prstřednictvím pracvníků krajskéh úřadu prvádět metdické návštěvy zaměřené na kvalitu pskytvaných služeb a ddržvání a chranu práv uživatelů ve zřizvaných rganizacích a ve všech službách, na jejichž prvz přispívají. Vyžadvat nápravu zjištěných nedstatků při metdických návštěvách. d hdncení kvality sciální služby zapjit uživatele sciálních služeb v rli hdntitelů, výsledky hdncení zveřejňvat. 18 Zkušenst z Mravskslezskéh kraje, který v rce 2012 zamítl změnu registrace sciální služby, která zvyšvala její kapacitu s dvláním na práva uživatelů a kvalitu jejich živta. Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 16/18

17 Dále dpručujeme Libereckému kraji stanvit příspěvkvým rganizacím kraje pvinnsti a u statních pskytvatelů sciálních služeb pdpřit: zpracvání rzvjvých plánů služeb v suladu s principy deinstitucinalizace, u zřizvaných rganizací je každrčně kntrlvat. U statních pskytvatelů tut skutečnst zhlednit při dtačním řízení. snížení kapacity služby, včetně prvedení příslušné změny v registru služeb, v kamžiku snížení pčtu uživatelů ústavní služby. U statních pskytvatelů tut skutečnst zhlednit při dtačním řízení. infrmvání zájemce službu dstupných službách v přirzeném prstředí a dpadech ústavnsti na jedntlivce. v rámci jednání se zájemcem službu řešit situaci žadatele i s dalšími aktéry (bec, pskytvatelé ) tak, aby byly nejdříve čerpány mžnsti pdpry v přirzeném prstředí, řešení frmu pbytvé služby by měl být až t pslední. Tut skutečnst bude mít pskytvatel sciální služby písemně zaznamenanu. 3.8 Oblast kmunikace V blasti kmunikace Libereckému kraji dpručujeme: zajistit kmunikaci s veřejnstí zveřejňvat infrmace důvdech transfrmace sciálních služeb, tm, jak a d kdy se uskuteční. Klíčvé infrmace by měly být předávány srzumitelnu frmu ve zjedndušeném čtení (rzhdnutí transfrmaci, část plánu rzvje). pdprvat kmunikaci s dbrnu veřejnstí a tevírat témata suvisející s deinstitucinalizací. psilvat kmunikaci mezi rezrty, kterých se deinstitucinalizace týká (šklství, zdravtnictví atd.). Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 17/18

18 4. Závěr Věříme, že dpručení pmhu k tmu, aby lidé se zdravtním pstižením v Libereckém kraji mhli žít běžným živtem v kmunitě. Věříme, že předkládaná dpručení vytvří v Libereckém kraji příležitsti k tmu, aby se nejen lidé se zdravtním pstižením, ale i statní bčané, kteří budu ptřebvat pdpru z důvdu stáří, nemci, apd. mhli navracet d splečnsti a zůstávat sučástí kmunity. Kmunity připravené na sužití s uvedenými cílvými skupinami nejen c se týká sítě ptřebných služeb a pdpry, ale především kmunity vnímající lidi s pstižením jak svji sučást a respektvané partnery. Na závěr bychm rádi pděkvali představitelům Libereckéh kraje a pracvníkům krajskéh úřadu za práci, kteru dvádějí pr začlenění uživatelů sciálních služeb d běžnéh živta splečnsti. Věříme, že jim dpručení pmhu v tét práci pkračvat a zajistit lepší sciální služby bčanům Libereckéh kraje. Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 18/18

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Pardubickému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Kraji Vysčina k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb, 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Olmuckému kraji k transfrmaci

Více

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Plzeňskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Králvéhradeckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Deinstitucionalizace a plánování sociálních služeb v kraji

Deinstitucionalizace a plánování sociálních služeb v kraji , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji Příručka pr začlenění transfrmace

Více

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010

Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb 3P Cnsulting, s. r.. Římská 12 120 00 Praha 2 Zpráva prcesu pdpry transfrmace v České republice za rk 2010 Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více