Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat"

Transkript

1 Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da

2 Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby, náhodné chyby Odhady sřední hodnoy a směrodané odchylky Grafcká prezenace da Zákon o šíření chyb Deekční lmy Sascké zpracování da

3 Sascké zpracování analyckých da Chyby měření sysemacké chyby (míra správnos měření accuracy) náhodné chyby (míra přesnos precson) hrubé chyby (odlehlé hodnoy oulers) Sascké zpracování da

4 Sascké zpracování analyckých da a) obě analýzy nesprávné, XRF nepřesná b) obě analýzy správné, XRF nepřesná Skuečná hodnoa je 40 ppm. (Pos, 987) Sascké zpracování da

5 Sascké zpracování analyckých da Sysemacké chyby lze esova pomocí sasckých esů, např. Dxonův, χ chyby meody (neadekvános použého modelu pro daný expermen, ) chyby měřdel (nepřesná kalbrace, nepřesný přísroj, ) chyby pozorování (nepřesnos v odečíání, ) chyby př vyhodnocování (zaokrouhlování, chyby použých konsan) Sascké zpracování da

6 Sascké zpracování analyckých da Náhodné chyby kolísají náhodně co do velkos znaménka nedají se předvída a jsou popsány určým pravděpodobnosním rozdělením náhodná velčna spojá/nespojá frekvenční křvka: graf hodno pozorování x versus jejch čenos (spojá/nespojá) odhad paramerů rozdělení pomocí sřední hodnoy (μ) a směrodané odchylky (S) Sascké zpracování da

7 Sascké zpracování analyckých da Normální rozdělení Inervaly spolehlvos pro μ ± 68.7 % ± % ± % Sascké zpracování da

8 Sascké zpracování analyckých da Odhady sřední hodnoy Armecký průměr x n n x Geomercký průměr n g n x Sascké zpracování da

9 Sascké zpracování analyckých da Odhady sřední hodnoy Medán hodnoa přesně uprosřed rozdělení čenosí (dělí frekvenční křvku na dvě polovny o sejném poču hodno, j. n/) Modus nejčasější hodnoa (maxmum frekvenční křvky) Sascké zpracování da

10 Sascké zpracování analyckých da Odhad směrodané odchylky Směrodaná odchylka pro malý poče měření se n nahrazuje n- S n n ( x x) Relavní směrodaná odchylka S r S x.00% Sascké zpracování da

11 Sascké zpracování analyckých da Odhad směrodané odchylky II. Směrodaná odchylka armeckého průměru (sandard error of he mean) S x S n n.( n ) n ( x x) Sascké zpracování da

12 Sascké zpracování analyckých da Hmoová spekromere (Thrlwall 99) odhad přesnos měření směrodaná odchylka armeckého průměru ( s.e.) odhad správnos měření opakovaná měření sandardu, jeho směrodaná odchylka Sascké zpracování da

13 Sascké zpracování analyckých da Grafcká prezenace Hsogramy absoluní (relavní) čenos Sascké zpracování da

14 Sascké zpracování analyckých da Grafcká prezenace Krabcový graf (boxplo, box and whskers plo) Box and percenle plo Sascké zpracování da

15 Sascké zpracování analyckých da Grafcká prezenace Srpplo... ad Sascký jazyk R (Ihaka a Genleman, 996) Sascké zpracování da

16 Sascké zpracování da Zákon o šíření chyb x f x f. Zákon o šíření chyb 3 3 * * + + ± + ± Sčíání, odčíání hodno zaížených chybou:

17 Sascké zpracování da Zákon o šíření chyb * * + + ± ± Násobení, dělení hodno zaížených chybou: Šíření chyb př násobení konsanou: c c.. * * ± ±

18 Zákon o šíření chyb Vážený průměr: ± w w ± w kde váha w : w Sascké zpracování da

19 Zákon o šíření chyb Porovnávání sáří, zaížených chybou: Porovnává se rozdíl obou sáří Δ a chyba ohoo rozdílu na zvolené hladně významnos k. Pokud: Δ k Δ lze považova obě sáří za sascky sejná Sascké zpracování da

20 Zákon o šíření chyb Z daného hornnového komplexu byla získána sáří 000 ± 00 a 00 ± 50 ml. le. Určee chybu jejch rozdílu a zda jsou sascky sejná na hladně významnos 95 % Spočěe jejch vážený průměr a jeho chybu Sascké zpracování da

21 Sascké zpracování da : Ma, ano : 60 ± 90 Ma () Zákon o šíření chyb ± ± w w w w x f x f. 3 3 * * + + ± + ± k Δ

22 Deekční lmy Sgnál pozadí je charakerzován sřední hodnoou a směrodanou odchylkou Poom: B x B xb xb xb xb B B B +0 B opmscký odhad spodního lmu sanovelnos je uváděný např. výrobc někerých analyckých přísrojů. spodní lm deekce je vhodný pro kvalavní nebo semkvanavní analýzu. spodní lm sanovelnos odpovídá nejmenšímu sgnálu, kerý je možno kvanavně měř. lm kvanfkace je používán míso spodního lmu sanovelnos např. př právních sporech nebo v komerčních posudcích. Sascké zpracování da

23 Použá a doporučená leraura IHAKA, R. & GENTLEMAN, R., 996. R: A language for daa analyss and graphcs. Journal of Compuaonal and Graphcal Sascs, 5, MELOUN, M. & MILITKÝ, J., 00. Sascké kompendum zpracování analyckých da. Academa Praha.. POTTS, P. J., 987. A Handbook of Slcae Rock Analyss:Blacke & Son Ld., Glasgow and London, -6. ROCK, N. M. S. e al Nonparamerc esmaon of averages and errors for small daa-ses n soope geoscence: a proposal. Chemcal Geology (Isoope Geoscence Secon), 66, ROCK, N. M. S., 988. Numercal Geology. A Source Gude, Gloassary and Selecve Bblography o Geologcal Uses of Compuers and Sascs. Lecure Noes n Earh Scences 8:Sprnger, Berln, -47. THIRLWALL, M. F., 99. Long-erm reproducbly of mulcollecor Sr and Nd soope rao analyss. Chemcal Geology (Isoope Geoscence Secon), 94, Sascké zpracování da

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

Stabilita radiometrických seřízení á uplatnění vlastni, chyby přístroje :

Stabilita radiometrických seřízení á uplatnění vlastni, chyby přístroje : 35 Sabla radomerckých seřízení á uplanění vlasn, chyby přísroje : ;".?' Olge Nováková, Teela VÚfJl. Před zahájena jakékolv expermenální práce je reba s uvědom možnos, keré měřící zařízen dává..přesnos

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS. THEORETICAL PART Vraslava Mošová Moravsá vysoá šola Olomouc, Úsav nformay a alované maemay vraslava.mosova@mvso.cz

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal Většinou se předpokládá, že data jsou pěkná, např. normálně rozdělená, neobsahují anomální hodnoty a žádný výsledek

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas.

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas. Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT J. Andrýsek, P. Ettler Rozšíření

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Statistické metody v ekonomii: Teoretická východiska, Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptlylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii: Teoretická východiska, Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptlylu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii: Teoretická východiska, Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptlylu Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je vlastně cílem? Cílem statistického zpracování dat je podání informace

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více